Assetmanagement bij waterkeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assetmanagement bij waterkeringen"

Transcriptie

1 Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden en Intermezzo: rol van onzekere beleids-uitgangspunten Op weg naar nieuw beleid 1

2 Assetmanagement bij waterkeringen Bij waterkeringen wordt al eeuwen assetmanagement gevoerd Eerste landelijke ordening sinds 1953, vervat in huidige normering en Toets- en verbetercyclus. Overstap op nieuwe normering op overstromingskansen biedt mogelijkheden. Al eeuwenlang assetmanagement 2

3 Nederland vroeger Nederland nu 3

4 Vele dijkdoorbraken

5 New Orleans 2005 en Japan 2011 Dijken 5

6 Duinen Kunstwerken 6

7 Veiligheidsniveau s primaire waterkeringen Overschrijdingsfrequenties van waterstanden die nog volledig veilig gekeerd moeten kunnen worden 1953: - Hoek van Holland 5m+NAP - 1/10000 per jaar - Andere gebieden: economische reductie Waterschappen Nu 26 waterschappen Vroeger veel meer: duizenden Waterschappen beheren ook de secundaire keringen 7

8 Verantwoordelijkheden primaire waterkeringen: stormvloedkeringen: secundaire waterkeringen: Wie betaald: primaire waterkeringen: stormvloedkeringen: secundaire waterkeringen: Waterschappen en Minister van I&M - Rijkswaterstaat Minister van I&M Rijkswaterstaat waterschappen aanpassing: belastingbetaler beheer en onderhoud: ingelanden belastingbetaler ingelanden Deltarapport 1958: Van Dantzig 8

9 Deltacommissie 1958: meer wetenschappelijke aanpak TAW Werkgroep probabilistische methoden (sinds 1979): Marsroute 1993 Benadering Overschrijdingskans waterstanden ( 58) vak Overbelastingskans waterkering (1996) vak vuistregels toets / ontwerp veilige rekenregels Overstromingskans dijkring (2017?) ring faalkansberekening Overstromingsrisico gebied ring faalkans optimaliseren Introductie speelveld waterkeringen 3500 km veelal eeuwenoude primaire waterkeringen, opbouw steeds beter bekend Kleine kansen, grote gevolgen Grote politiek bestuurlijke gevoeligheid Verantwoordelijkheden verdeeld Te weinig geld en capaciteit om alles tegelijk aan te pakken Sinds 1953 enorme kennisimpuls door Deltawerken Sinds oprichting ENW en de Wet op de Waterkering kennisimpuls waterkeringen Klimaat verandering Beleidsontwikkeling : normering op overstromingskansen ipv te keren waterstanden 9

10 Het huidige toetsen op veiligheid - WTI De toets- en verbetercyclus Evaluatie Toetsronde Update instrumentarium 6 jaar Vaststellen HR en VTV Kennis Onderzoek Nieuwe ontwikkelingen 6-jaarlijkse toetsing Uitvoering verbeterwerk Regulier B&O kering <6 jaar (continu) Kering voldoet of Geen oordeel Kering voldoet niet Opnemen in HWBP > 6 jaar Rijk verleent subsidie Beheerder ontwerpt verbeterwerk 10

11 Hoe wordt getoetst? Categorie a Categorie b Category c Faalmechanismen Drie typen waterkeringen: Duinen Dijken Kunstwerken 11

12 Hoe wordt getoetst? of verbindende waterkering Hoe wordt getoetst? Hoofdschema per sectie Hoofdschema per type waterkering 12

13 Resultaten eerste Toetsronde 2001 Geen ordeel 35 % Voldoet 50 % Gebrek aan gegevens DGR Steenbekleding Voldoet niet 15 % Nieuw (1 %) Markermeer Resultaten tweede toetsronde 2006 (1) Toetsing vollediger dan in Meer waterkeringen -Meer faalmechanismen -Bijgestelde Hydraulische Randvoorwaarden 13

14 Resultaten tweede toetsronde 2006 (2) Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) - Afgekeurde dijkvakken komen op het HWBP - I&M, Unie van Waterschappen en IPO bepalen prioritering Daarnaast - Steenbekledingen in Zeeland - Maaskaden - Zwakke schakels langs de kust - Zandsuppletieprogramma - Ruimte voor de Rivier Versterken is een complexe aangelegenheid: meerdere partijen met verschillende belangen, uitgangspunten onzeker 14

15 Rol onzekerheden in beleids-uitgangspunten Voorbeeld: waterstanden in het rivierengebied < 1953: Hoogst bekende waterstand uit het verleden 1958: Deltacommissie stelde normwaterstanden 1/3000 per jaar MHW 1976: Start verbetering rivierdijken in Brakel: 140 huizen gesloopt : weerstand tegen dijkverhoging 1977: Commissie Becht: norm minder streng: 1/1250 omlaag! > 1977: Waterstanden opnieuw berekend: omhoog! (Als gevolg van meer inzicht in bodemruwheid rivieren) > 1977: Veel weerstand tegen dijkverhoging 1993: Commissie Boertien I: andere statistische verdeling afvoer: omlaag! 1995: extreem hoge afvoer in de Rijn : de op een na hoogste! Maatgevende afvoer en waterstanden opnieuw berekend: omhoog! 2008: Commissie Veerman: voorbereiden op 18000m3/s: omhoog? 15

16 Beleids-uitgangspunten onzekere factor Extreme gebeurtenissen Nieuwe metingen Nieuwe Kennis Maatschappelijke weerstand Klimaat Op weg naar nieuw beleid Nieuwe normering Nieuw Toets- en OntwerpInstrumentarium Nieuwe kostenverdeling tussen verantwoordelijken Nieuwe toetscyclus (12 jaar) Deltaprogramma: integrale aanpak veiligheid en zoetwatervoorziening 16

17 Deltaprogramma Deltaprogramma Deelprogramma Veiligheid Andere deelprogramma s WV21 EU-ROR Buitendijks HBWP Andere projecten Meerlaagsveiligheid: 1) Preventie: Nieuwe normen (V&W) 2) Duurzame ruimtelijke inrichting (VROM) 3) Rampenbeheersing (BZK) Nieuwe normering op overstromingskansen Risico-analyses op landelijke schaal: MKBA Slachtoffers Oefenen met het meerlaagsveiligheidsconcept : Risico uitwisselen tussen preventie, ruimtelijke ordening en rampenbeheersing: biedt dat kansen voor optimaliseren kosten en draagvlak Biedt dat kansen voor nieuwe typen maatregelen 17

18 Nieuw Toets- en OntwerpInstrumentarium Doel is dat bij de nieuwe normering op overstromingskansen: - getoetst kan worden op een doelmatige en efficiente manier - actuele veiligheidsniveau s vergelijkbaar en afweegbaar worden - verbetermaatregelen gebaseerd kunnen worden op risicoreductie Proces : - Ontwikkelen nieuw instrumentarium - Ondersteunen bij proeftoetsingen - Inzicht bieden in consequenties nieuwe normering Assetmanagement bij waterkeringen Bij waterkeringen wordt al eeuwen assetmanagement gevoerd Complex door gedeelde verantwoordelijkheden, zeer kleine kansen, diverse typen onzekerheden, grote kosten grote politiek bestuurlijke gevoeligheid Landelijke ordening sinds 1958, uitgewerkt in de huidige normering en de Toets- en verbetercyclus. Afgekeurde waterkeringen komen op het HWBP (HoogWaterBeschermingsProgramma) Spelregels prioriteren bepaald door I&M, Unie van Waterschappen en IPO Ontwerpleidraden Overstap op nieuwe normering op overstromingskansen biedt mogelijkheden: Maatregelen baseren en prioriteren op basis van maximale risicoreductie, te behalen door maatregelen in waterhuishouding of waterkering, optimale oplossingen baseren op bredere leest: uitstijgen boven verantwoordelijkheden voor B&O en aanleg, etc. 18

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Mei 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Documenttitel Veiligheid

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid Nederland

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit Aard en levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

Meerlaagse Veiligheid

Meerlaagse Veiligheid Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Meerlaagse Veiligheid Inleiding (B. Jonkman, TU Delft) Preventie (W. Kanning, TU Delft) Governance en RO (G.J.

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes Eerdere publicaties Winkelen in het internettijdperk Jesse Weltevreden et al. (2007) isbn 978 90 5662 5313 Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Dammers et al. (2007) isbn 978 90 5662 5283 Vele

Nadere informatie

Nationale kennis- en innovatieagenda Water 2010-2015 Update 2010

Nationale kennis- en innovatieagenda Water 2010-2015 Update 2010 Nationale kennis- en innovatieagenda Water 010-015 Update 010 Hieronder volgt de Nationale Kennis- en InnovatieAgenda Water (NKIAW), welke is samengesteld door middel van een brede consultatie van kennisvragers

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. Nieuw Zuid-Hollands beleidskader voor buitendijks bouwen Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode Niet iedereen in Nederland woont of werkt binnen de dijken: sommigen leven in buitendijks

Nadere informatie

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk?

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Opdrachtgever: Adviescommissie Water Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Auteur: dr.ir. Matthijs Kok PR1038 oktober 2005 Inhoud Voorwoord...ii 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding...1

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht 2014 29 Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka!

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie