PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen"

Transcriptie

1 PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

2 Even Voorstellen Geerlof Bijsterbosch Teamleider Preventie bij VRU, district Rijn & Venen. Voorzitter sector Milieu & Industrie van BrandweerNL Deelnemer PGS-programmaraad namens BrandweerNL Deelnemer team PGS 14 en cluster B (PGS 15)

3 Programma Actualisatie PGS Problemen rond de Beschermingsniveau 1 opslagen (certificering, UPD s e.d.) Herziening PGS /2016 Herziening PGS 14 Blussen of beheersen? Cursus PGS 15 door de sector M&I

4 PGS (tussen)actualisatie PGS Wat is er nu gebeurd? Integreren bestaande 10 errata Hfst 7. Spuitbussen/gaspatronen vereenvoudigd Hfst 8. Gevaarlijke vaste stoffen aangepast Gasflessen in brandveiligheidsopslagkast op BG Aanpassing normen e.d. o.a. stellingen Par. 3.2 Brandwerendheden leesbaarder maken Hfst 4. n.a.v. rapportages VI UPD-criteria Hfst 10. Nieuw tijdelijke opslag

5 Waar wringt nu de schoen? Onduidelijkheid over voorschriften Toepassing gelijkwaardigheid vraagt om achtergrond informatie en kennis van zaken Beschermingsniveau versus nieuwe brandweer doctrine Bedrijfsleven wil af van onnodig beperkende regels, zeker als alles onverkort wordt gehandhaafd Honderden verzoeken tot aanpassing zijn blijven liggen

6 Voorschriften(1) De relatie van de voorschriften met het bouwbesluit: PGS 15 is aanvullend (zwaarder) dan bouwbesluit Toepassing vaste afstanden voor brandoverslag WBDBO 2 richtingen Standaardbrandkromme versus Koolwaterstofbrandkromme

7 7

8 Criteria brandwerendheden NEN 6069 R E I I 1 I 2 W = criteria op bezwijken. = criteria op vlamdichtheid. = criteria op thermische isolatie. = idem maar dan voor deuren. = idem maar dan voor deuren. = criteria op thermische straling.

9 Het UPD: Voorschriften(2) Het UPD beoogd de uitgangspunten vast te leggen Het UPD is veelal te dik (soms >150 pag) Brandscenario s ontbreken Kennis bij opstellers, eigenaars en/of brandweer is niet altijd aanwezig Brandweer heeft geen of te weinig tijd

10 UPD (=uitgangspuntendocument)

11 Opslagen met IBC s: Voorschriften(3) Opslag in IBC s enorm toegenomen Licht ontvlambare vloeistoffen in kunststof IBC s zijn zeer moeilijk te beveiligen Brandontwikkeling gaat razend snel en laat zich zeer moeilijk beheersen

12

13 Voorschriften(4) Hoofdstuk 10: Hoe om te gaan met LQ Vrijstelling is alleen voor uitgaande goederen Overig: Ligt er vanuit de omgeving geen zwaardere eis op de brandscheidingen? Hoe is de relatie met gelijkwaardige oplossingen Bouwbesluit?

14 Toepassing PGS Stap 1; Wat is van toepassing van de PGS 15. Dit moet zijn vast gelegd in vergunning of Barim 2. Stap 2; Welke beperkingen, verboden, randvoorwaarden kent PGS Stap 3; Zijn er gelijkwaardigheden mogelijk binnen de doelstelling van vergunning/barim en of PGS Stap 4; Welke (ontwerp) norm kunnen we toepassing voor de enginering van een installatie

15 Kennis Kennis van toezichthouder: Bouwkundige kennis milieu inspecteur schiet veelal te kort Kennis van milieu/gevaarlijke stoffen brandweerinspecteur schiet vaak te kort Bouwinspecteur komt vaak alleen bij nieuwbouw en heeft geen idee van aanvullende voorwaarden Kennis van ADR beperkt Brandweer is (m.u.v. BRZO) geen wettelijk adviseur

16 Beschermingsniveau 2 Eigenlijk de binnenaanval: In de opslagvoorziening moet een snel branddetectiesysteem zijn geïnstalleerd Loze meldingen? De lokale brandweer moet binnen 15 minuten inzetbaar zijn, dan wel binnen de inrichting moet een bedrijfsbrandweer aanwezig zijn Wettelijke opkomsttijd industrie = 10 minuten? / aanwijzing? In de opslagvoorziening moet een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) zijn aangebracht Brandwerendheid? In de inrichting moet nabij de opslagvoorziening een voorraad schuimvormend middel aanwezig zijn omdat bij een mogelijke blussing uitgegaan moet worden van toepassing van schuim Keuze schuimvormend middel en hoeveelheid? De in tabel 4.4 genoemde maximale oppervlakken voor opslagvoorziening en vakgrootte moeten worden gehanteerd Nieuwe brandweerdoctrine?

17 Problemen rond de Beschermingsniveau 1 opslagen (certificering, UPD s e.d.) Discussie punten: Het onderscheid tussen Minor- en Majorovertredingen Inspecteren volgens de (ontwerp)norm of UPD Beoordelen op doelmatigheid of normconformiteit Accreditatie van schema s en instellingen

18 Naleving eisen Brandbeveiligingsinstallaties Monitoringsrapportage ILenT bedrijven vallen onder PGS 15 cat bedrijven voldoen niet aan de eisen 19 omdat de vergunning niet conform PGS 15 is 99 omdat zij niet voldoen aan de vergunningsvereisten 60 geen inspectierapport aanwezig 33 inspectierapport met ja/nee conclusie 6 afkeurend inspectierapport Dat wil zeggen: van 6 bedrijven is de installaties ondeugdelijk en van 112 bedrijven weten we het niet. Niet weten bepaalt in belangrijke mate het beeld van onveiligheid Niet weten wijst op aanwezigheid van systeemfouten Doel: systeemfouten oplossen

19 Resultaat Kamervragen Persberichten Indekken overheid Boos bedrijfsleven Verwijten over en weer Enz. enz.

20 Hoofdlijnen systeem: Vergunningverlening op basis van voorschriften uit PGS 15 Goedgekeurd uitgangspuntendocument (UPD) als norm Jaarlijkse inspectie tegen UPD door private instelling

21 Problemen samengevat In beperkt aantal gevallen zijn PGS 15 voorschriften niet overgenomen in vergunning -> geen basis voor handhaving Opstel- en goedkeuringsproces van UPD moeizaam, tijdrovend UPD s in sommige gevallen onvoldoende basis voor inspectie Geen overeenstemming tussen CCV en RvA over inspectie op doelmatigheid -> inspectie niet onder accreditatie (zoals voorgeschreven in PGS 15) Beperkt draagvlak voor inspectieschema bij bedrijfsleven

22 Oplossingsrichting lange termijn Aantal PGS 15 voorschriften naar niveau Amvb (zoals in Vuurwerkbesluit) Actor: IenM Herziening PGS 15 mbt UPD en inspectie Actor: PGSbeheer en marktpartijen Vereenvoudiging UPD-blauwdruk Actor: PGS 15 werkgroep Herziening inspectieschema Actor: CCV en marktpartijen Voorwaarde: evenwichtige vertegenwoordiging belanghebbenden Voorwaarde: aansluiting inspectieschema bij UPD Communicatie: informeren/opleiden Actor: IenM, CCV =>Doorlooptijd: > 2jr. Te lang en daarom

23 Oplossingsrichting korte termijn Regie zetten op accreditatie en inspectie (overeenstemming RvA-CCV en inspectiecapaciteit) Actor: IenM Actieve inzet ILenT Actor: ILenT (Opdracht IenM) oplossen ja/nee conclusies: van te voren overeenstemming over a) aanpassingen UPD en b) aanpassingen installatie actualiseren vergunningen Planning van monitoring afstemmen op voltooide inspecties Actor: IenM

24 Herziening PGS /2016 Volledige herziening Gereed planning 2016, verzoek maart 2014 haalbaar??? Ca 500 punten/wijzigingsverzoeken Behoorlijke wijziging beschermingsniveaus Opstellen nieuwe blauwdruk UPD PGS 15

25 5 werkgroepen hoofdthema s A. Beschermingsniveau s, (wijziging) B. Bijlage F (relatie PGS 14) C. UPD (evaluatie) D. Hfst 10 (evaluatie) E. Aanverwante stoffen kunststof IBC s (voorstel branche best practice)

26 Herziening PGS 14 (1) PGS 14, de oude CPR 15 supplement Handboek brandbestrijdingssystemen PGS 14 heeft een informatief karakter naast de PGS 15 PGS 14 geeft informatie over toepassing brandbestrijdingsinstallaties, de (on)mogelijkheden en wetenswaardigheden Concept gereed eind 2013

27 Herziening PGS 14 (2) Beschrijving van bestaande (bekende) installaties en hun toepassingsgebied, ontwerpnormen e.d. Beschrijving van nieuwe typen installaties Informatie over repressieve aandachtspunten / risico s Informatie over testen van installaties

28 Blussen of beheersen? PGS 15 geeft schrijft voor blussing! Soms is het beter een compartiment uit te laten branden (relatie met het effectgebied) Hoe gaan we dan om met brandwerendheden? Wat doen we dan met bluswateropvang?

29 Cursus PGS 15 voor trainers door de sector Milieu & Industrie Duur ca 2 dagen Laagdrempelig Ca 50 deelnemers (2 per VR) Materiaal (presentatie, filpjes, opdrachten e.d.) worden beschikbaar gesteld Opzetten van een netwerkje Uitvoering Januari/februari

30 Inhoud (onder voorbehoud) Deel 1; Algemeen Hoofdstuk 3, 6, 9 en 10, ADR e.d. Deel 2; Bouwkundige aspecten en installaties (PGS 14) en hoofdstuk 5 Deel 3; Hoofdstuk 4, 7 en 8 Deel 4; UPD

31 Vragen?

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 8 Ι 24 Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 kennis/discussie A. (Arjen) Keuning adviseur brandveiligheid, Peutz bv M (Mijntje) Pikaar adviseur

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek 15 januari 2015 INLEIDING SAMEN WERKEN AAN EEN SLIMMER GEREGELDE LOGISTIEK In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers

Nadere informatie