DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE 139 APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE JAARGANG 36 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE AANPAK BEHANDELLIJNEN EN ANTROPOSOFIE IN DE GGZ DE 10 MEEST BEDRIJFS- KRITISCHE SUCCES- FACTOREN VAN INFORMATIEBEVEILIGING 10 MENSGEBONDEN ONDERZOEK EN HET MELDEN VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN OM DE VEILIGHEID TE BORGEN.

2 NVMA Nadere professionalisering is de weg vooruit NIEUWSFLITS Grote uitdagingen staan ons te wachten! De zorgadministratie in Nederland zal deze uitdagingen moeten trotseren. Niet alleen wordt de transitie van ICD9 naar ICD10 een grote klus voor de codeurs, maar ook debij- en nascholing zal integraal moeten worden doorgelicht en moeten worden geactualiseerd. Op basis van het nieuwe curriculum zal het NVMA bestuur actie ondernemen om te zorgen dat de opleidingen worden aangepast. Ook hier wil het NVMA bestuur niet lijdzaam toezien wat er gebeurt in het veld. De golf aan opleidingsactiviteiten moet op korte termijn worden gerealiseerd. Dat is het adagium. De opleiding van zorgadministrateurs, codeurs en andere administratieve medische beroepen is een randvoorwaarde om de professionaliteit van deze beroepen te kunnen bevorderen. De afgelopen heeft de NVMA aan de zijlijn gestaan bij de organisatie van opleidingen. Om beter haar leden te kunnen ondersteunen en adviseren heeft het NVMA bestuur de handschoen opgepakt. Het bestuur is in overleg met vele koepelorganisaties en een interne opleidingscommissie gestart met het actualiseren van het curriculum van de beroepen in de zorgadministratie en zorginformatie. Wat betekent dit concreet voor het NVMA bestuur en de vele andere vrijwilligers die onze opleidingen een warm hart toedragen? Het betekent dat wij al een partij bereid hebben gevonden om het hele pallet aan opleidingen in haar cursusaanbod op te nemen. De Amstel Academy heeft in informeel overleg al besloten met het NVMA bestuur te gaan werken aan deze uitdaging. Het moet haalbaar worden geacht dat de nieuwe opleidingen voor zorgadministrateurs en codeurs al in september 2010 van start kunnen gaan. Dus volgt u deze nieuwsrubriek op de voet, want wij communiceren over onze vordering in het NTMA en op onze NVMA website

3 TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE NR. 139, APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE NVMA VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE, JAARGANG 36 REDACTIE NTMA HOOFDREDACTIE Han Runnenberg REDACTIE-SECRETARIAAT Anneke Bekker REDACTIEMEDEWERKERS Matthieu Dekker Aart van Winkoop REDACTIE-ADRES Anneke Bekker Groene Hart Ziekenhuis Postbus 1098 / j BB Gouda telefoon AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Wybe Dekker en Herman Pieterse Mensgebonden onderzoek en het melden van negatieve gebeurtenissen om de veiligheid te borgen PAG. 4 COPYRIGHT 2010 overname van artikelen is in alle gevallen mogelijk in overleg met de redactie ABONNEMENTEN leden van de NVMA ontvangen NTMA gratis. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld 26, per jaar, los nummer 9,. Een abonnement kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het beëindigen van het lopende abonnement worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. LEZERSSERVICE opgave abonnement en adreswijziging bij: T.G.R. Király Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Medische Administratie Postbus AE Amsterdam DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST PAG. 10 VORMGEVING & PRODUCTIE DesignPeople, Amsterdam/Sittard UITGEVER NVMA, Hoorn, DRUK Marcelis van der Lee Adu BV, Heerhugowaard FOTOGRAFIE Richard Lotte, Zaandam ADVERTENTIE-COÖRDINATIE telefoon telefax telefoon telefax DISTRIBUTIE NIC.Oud Direct-mail, Heerhugowaard Informatiebeveiliging bij huisartsen PAG. 26 ISSN

4 INHOUD NTMA APRIL 2010 Mensgebonden onderzoek en het melden van negatieve gebeurtenissen 4 om de veiligheid te borgen Herman Pieterse De Zorgadministratie van de toekomst, een integrale aanpak 10 Stefan Roskam, Nils van Herpen, Myriam Martens Behandellijnen en Antroposofie in de GGz: een uitdagende combinatie 16 Harry Singeling, Joke van de Veer Valideren van software systemen in de gezondheidszorg? Hoezo validatie? 22 Wat moeten we hier nu weer mee? Column Sam Sterk Informatiebeveiliging beoordeeld, verslag van een themamiddag 23 Jaap van der Wel, Jaap van der Kamp Informatiebeveiliging bij huisartsen 26 Hossein Nabavi, Jaap van der Kamp, Kees van der Meer De 10 meest bedrijfskritische succesfactoren van informatiebeveiliging 32 Gerard Stroeve AGENDA Nieuwsflits opleidingen 1 IHFRO Congres Milaan / november e EPD-ZORGICT CONGRES Training werken als AO/IC medewerker 24 Themamiddag HSMR / 10 juni Training DBC DOT 35 15e EPD- ZorgICT congres / 3 juni Training DBC GGz registratie, validatie en facturatie 40 ADVERTEERDERS Q-Consult (2), IFHRO (8), COPE (14,15), Allgeier Medical Viewer (20 ), Studelta (28), Qlikview/Oneline (31), Allgeier Scanfactory (36), Marcelis van der Lee Adu (41), Jalema (achterzijde) 3 juni 2010 pag. 38 HSMR THEMAMIDDAG 10 juni 2010 pag. 34 3

5 MENSGEBONDEN ONDERZOEK EN HET MELDEN VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN OM DE VEILIGHEID TE BORGEN IS EEN PATIËNT DIE DEELNEEMT AAN EEN MENSGEBONDEN ONDERZOEK IN NEDERLAND VEILIG? DAT IS DE HOOFDVRAAG WAAROP IK IN DEZE AFLEVERING VAN DE SERIE ARTIKELEN OVER MENSGEBONDEN ONDERZOEK EEN ANTWOORD ZAL FORMULEREN. IN HET VORIGE ARTIKEL WERD UITEENGEZET WELKE SOOR- TEN MENSGEBONDEN ONDERZOEK WE IN NEDERLAND ONDERSCHEIDEN. IN GROTE LIJNEN SPREKEN WE VAN WMO PLICHTIG MENSGEBONDEN ONDERZOEK. DIT SOORT ONDERZOEK KAN WORDEN UITGEVOERD MET ZOWEL GENEESMID- DELEN, MEDISCHE HULPMIDDELEN ALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN. DIT IS ECHTER NIET DE ENIGE SOORT INTERVENTIES WAARMEE MENSGEBONDEN ONDERZOEK KAN WORDEN UITGEVOERD. OOK HET TESTEN VAN NIEUWE EXPERIMENTELE CHIRURGISCHE TECHNIEKEN OF PSYCHOLOGISCH EN PEDAGOGISCH ONDER- ZOEK KAN VALLEN ONDER DE WET MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET MENSEN. HET HOUDT ALLEMAAL IN DAT DE ONDERZOEKSVOORSTELLEN VAN INTERVENTIE ONDERZOEK MOETEN WORDEN GETOETST DOOR EEN DOOR DE OVERHEID ERKENDE EN GEKWALIFICEERDE MEDISCH ETHISCHE TOET- SINGSCOMMISSIE (METC). HET NIET-WMO PLICHTIGE ONDERZOEK BEHOEFT NIET TE WORDEN GETOETST IN HET KADER VAN DE WET WMO, MAAR ZOU WEL AAN ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSEISEN MOETEN VOLDOEN. WAT DAT PRECIES INHOUDT IS VOLOP IN DISCUSSIE. DIT JAAR ZAL EEN STUURGROEP WAARBIJ ALLE KOEPELORGANISATIES ZIJN BETROKKEN, HIERVOOR EEN BESLISBOOM OPSTELLEN WAARIN ZAL WORDEN WEERGEGEVEN AAN WELKE ZORGVULDIGHEIDSEISEN HET SOORT ONDERZOEK MOET VOLDOEN DAT NIET DOOR EEN METC WORDT GETOETST. 4

6 DR. HERMAN PIETERSE 5

7 Tabel 1 Samenvatting resultaten inspectierapport Propatria studie 3 Naast toetsing van de onderzoeksvoorstellen door de daartoe aangestelde commissie moet de infrastructuur van een onderzoek ook goed geregeld zijn. Het onderzoek dat wordt geëntameerd door de farma industrie voldoet al jaren aan de eis dat de infrastructuur goed geregeld dient te zijn. In casu, dit onderzoek wordt volledig in overeenstemming met een gedetailleerd kwaliteitssysteem op schrift uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat deze onderzoeken volledig transparant worden uitgevoerd en dat voor alle deelprocessen en producten die worden gemaakt (studieprotocol, patiënten informatie, etc.) en diensten die worden verleend (monitoring, data management, etc.) volledige verantwoording wordt afgelegd. Bovendien is transparantie van alles wat er gebeurt een vereiste. Het is heel anders gesteld meat het onderzoek dat in de universitaire medische centra of topklinische ziekenhuizen door de onderzoekers daar wordt uitgevoerd. Terwijl de Kwaliteitswet Zorginstellingen al sinds 1996 van zorginstellingen eist dat zij al haar processen onderbrengt in een totaal zorgkwaliteitssysteem, ontbreekt het aan draaiboeken, werkvoorschriften en al wat dies meer zij in deze instellingen voor de processen gerelateerd aan mensgebonden onderzoek. Een goede infrastructuur ontbrak er ook bij de Propatria studie waarvan we zoveel hebben gehoord via de media 1. De overheid heeft dit onderzoek aan een grondige inspectie onderworpen. De resultaten werden gepubliceerd in een inspectierapport dat in december 2009 is verschenen 2. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten waaruit duidelijk moge blijken dat de infrastructuur van onderzoek drastisch dient te worden verbeterd en dat melden van negatieve gebeurtenissen ook de volledig aandacht zal krijgen de komende tijd. En als u wilt genieten van een patiënt die door Pauw en Witteman is opgetrommeld om zijn verhaal ten overstaan van een groot deel van de Nederlandse bevolking, op tv te vertellen moet u de volgende link maar eens volgen: search?q=joachim+vromans&hl=nl&emb=0&a q=f# In tabel 1 heeft de GCP inspectie samengevat hoe wij in Nederland in de nabije toekomst onderzoek met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen zullen moeten inrichten en uitvoeren. Tot zover even een inleiding in de problematiek. Nu voor het echte werk. Een patiënt of gezonde vrijwilliger neemt deel aan een onderzoek en wordt in overeenstemming met een goedgekeurd studieprotocol behandeld. Daartoe zal lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd en zullen de nodige testen worden afgenomen en procedures uitgevoerd. Dit kan variëren van het afnemen van vragenlijsten tot bloedafname en andere interventies. De arts-onderzoeker zal tijdens de uitvoering van het onderzoek altijd moeten vragen aan de proefpersoon hoe het hem of haar vergaat. Of hij of zij iets anders ervaart door de deelname? Het navragen van ongewenste voorvallen kan proactief of reactief plaatsvinden. Veelal zal de proefpersoon ook worden gevraagd om zijn ervaringen te boek te stellen in een dagboekje. Als de patiënt een zogenaamd ongewenst voorval (in het Engels: adverse event) meldt dan moet de arts-onderzoeker dit registreren ongeacht of het voorval gerelateerd is aan de interventie. Ook zal de intensiteit worden geregistreerd. Vaak zal de arts-onderzoeker ook zijn mening kunnen en mogen geven over het mogelijke of waarschijnlijke verband met de interventie. Al deze gebeurtenissen worden opgetekend in het standaard verzamelformulier (In het Engels: Case Report Form [CRF]). Aan het eind van de studie worden al deze ongewenste voorvallen verzameld en zal men in de rapportage van het onderzoek volledig verslag doen van de intensiteit en frequentie van alle soorten voorvallen. Om de veiligheid van patiënten die aan onderzoek deelnemen continu te borgen als er gevaar dreigt, hebben we in mensgebonden onderzoek voor een bepaald soort negatieve gebeurtenissen aparte afspraken gemaakt. Dit zijn de ernstige ongewenste voorvallen, de zogenaamde SAE s (in het Engels: Serious Adverse Events [SAE]). Deze ernstige ongewenste voorvallen moeten namelijk per direct (binnen 24 uur na gewaarwording) worden gemeld aan de opdrachtgever van de studie. De opdrachtgever van de studie moet het vervolgens direct doormelden aan daartoe aangestelde en aangemelde instanties. Wat zijn SAE s? Dit staat altijd beschreven in het studieprotocol, maar het betreft voorvallen waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie voor de deelnemen- 6

8 de proefpersoon of dat deze proefpersoon is overleden ongeacht de oorzaak. Als een proefpersoon om welke reden dan ook wordt opgenomen in een ziekenhuis voor 24 uur of als een ziekenhuisopname wordt verlengd dan zijn dit ook SAE s. Ook kan het gebeuren dat een deelnemende proefpersoon arbeidsongeschikt raakt of blijvend invalide wordt. Ook dit zijn gebeurtenissen die direct moeten worden gemeld. Een volgende reeks zaken zijn problemen die optreden bij de geboorte van een kind of als de foetus zelf problemen heeft gekregen tijdens of vlak na de geboorte. Al deze zaken vereisen dat er direct melding van wordt gemaakt bij de oordelende METC. De laatste categorie van zaken die direct moeten worden gemeld zijn die zaken waarbij de deelnemende proefpersoon in direct levensgevaar komt of direct een interventie is vereist. Het grappige is dat de arts-onderzoeker zelf niet deze zaken zou moeten interpreteren, maar gewoon, met zijn verstand op nul, een melding moet maken van de gebeurtenis bij de METC. De arts-onderzoeker moet deze melding vanaf 1 januari 2010 maken via de databank van ToetsingOnline (Dat is het systeem waarin de arts-onderzoeker zijn Algemene Beoordeling en Registratieformulier [ABR] kan invullen). Nadat de onderzoeker zijn aanmelding en goedkeuring heeft gekregen zal er een tabblad verschijnen in zijn account waarbij hij SAE s kan rapporteren naar het systeem. De Landelijke Associatie voor de Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen [LAREB] 4 zal ervoor zorgdragen dat de melding gecontroleerd wordt op volledigheid en consistentie. Elke oordelende METC en alle overheidsorganen hebben toegang tot ToetsingOnline en worden dus op deze wijze geïnformeerd over de negatieve gebeurtenissen die plaatsvinden in mensgebonden onderzoek. Als er een melding binnen ToetsingOnline heeft plaatsgevonden dan zal het systeem een sturen naar de oordelende ethiekcommissie om hen op de hoogte te stellen van het voorval dat is gemeld. Het is echter wel zo dat negatieve gebeurtenissen niet persé gerelateerd hoeven te zijn aan de interventie. De causaliteit moet namelijk worden bepaald. De opdrachtgever (verrichter, initiatiefnemer of ook wel sponsor genoemd) van het onderzoek is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van een serie algoritmen zal de opdrachtgever bepalen of de ernstige negatieve gebeurtenis mogelijk tot waarschijnlijk is gerelateerd aan de interventie. Als dat het geval is dan wordt de gebeurtenis betiteld als een verdachte ernstige bijwerking (in het Engels: Suspected Serious Adverse Reaction [SSAR]. Vervolgens moet de opdrachtgever evalueren of de gebeurtenis al eerder is beschreven en als zodanig is opgetekend in de documentatie van het product. Als dat het geval is dan spreken we van een verdachte, verwachte, ernstige bijwerking, maar wordt deze gebeurtenis nog steeds als een SSAR betiteld. Het zou ook zo maar kunnen dat de gebeurtenis wel onverwacht is (in het Engels: unexpected). Formeel staat de gebeurtenis dan niet beschreven, maar het zou ook een procedure of protocol gerelateerde gebeurtenis kunnen zijn. De arts-onderzoeker moet hierbij zijn of haar niet-pluis gevoel optimaal gebruiken om altijd beter safe than sorry te kunnen zijn. Vooral met nieuwe experimentele therapieën zal er in het begin sprake zijn van onverwachte gebeurtenissen. Hieronder schetsen we nog even in een diagram hoe een normale SAE zich verhoudt tot een SSAR en een SUSAR. Figuur 1 ToetsingOnline: Scherm melden SAE of SUSAR Het aantal onverwachte zaken zal er echter afnemen naarmate de tijd vordert en meer onderzoek wordt uitgevoerd. Een SUSAR sec komt altijd maar eenmaal voor in het systeem. Als er een jaar is verstreken dan is het de bedoeling dat de SUSAR in de tabellen van de veiligheidsinformatie van de product brochure worden opgenomen. Op dat moment is de gebeurtenis beschreven en zal eenzelfde voorval als SSAR kunnen worden betiteld, maar niet meer als SUSAR. Een verdachte, onverwachte, ernstige bijwerking (in het Engels: Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction [SUSAR]) moet op zijn beurt weer worden gemeld in de ToetsingOnline database onder een ander tabblad. Deze SUSARs moeten binnen 15 werkdagen worden gemeld en zelfs binnen 7 dagen als de melding een sterfgeval is of als er sprake was van een levensbedreigende situatie. 7

9 Als het onderzoek langer dan een jaar duurt moet aan het eind van het jaar een totaaloverzicht van alle SAE s, SSAR s en SUSAR s naar de bevoegde overheid, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de oordelende METC worden gestuurd. Vele geneesmiddelen worden wereldwijd ontwikkeld. Er vindt dus behoorlijk wat onderzoek plaats in de wereld van zo n product. Het kan dus zomaar gebeuren dat een totaaloverzicht van de negatieve gebeurtenissen van een geneesmiddel uit alle onderzoeken meer dan 3000 records bevat. U moet zich voorstellen hoeveel werkdruk dit geeft voor de overheidsinstanties om deze gegevens in detail te gaan lezen en te begrijpen. Om op basis van de beoordeling te kunnen komen tot een beslissing om het nog steeds veilig genoeg is om het onderzoek voort te zetten. Naar mijn bescheiden mening betekent het dat we digitaal in staat zijn om elkaar te informeren, maar cerebraal zijn we met elkaar niet meer in staat om tot een gewogen oordeel te komen of bepaalde situaties onveilig beginnen te worden. Door onze drift om steeds meer informatie te ontvangen, hebben we compromissen met de veiligheid moeten sluiten. In gewoon Nederlands betekent dat: we beheersen de situatie niet meer en moeten maar afwachten tot er een volgende calamiteit zich aandient. Als we tussen de bedrijven door dit proces van melden even aan een kritische blik onderwerpen dan zien we dat in dit digitale tijdperk we mogelijk de onderzoeker zouden kunnen disciplineren om op tijd de melding te maken. Vooral als de onderzoeker ondersteunend administratief personeel ter beschikking heeft dan zal dit deel van het proces niet echt problemen opleveren. Het gevaar schuilt echter heel ergens anders. Het vullen van de database zal op termijn wel plaats gaan vinden, maar de evaluatie van alles dat in de databank is ingevoerd, dat baart mij zorgen. De instanties die alle meldingen zouden moeten beoordelen op hun merites beschikken niet over de mankracht, kennis en expertise om al de melding uit onderzoek cerebraal te verwerken tot een besluit. Als ik met grote omzichtigheid een uitspraak zou willen doen over het aantal meldingen dan is de echte worstcase 3600 meldingen. (Stel: in Nederland 900 onderzoeken met risico interventies; elk onderzoek heeft gemiddeld 40 patiënten in onderzoek en zullen er bij die 40 patienten in het algemeen 60 gebeurtenissen optreden). Dat betekent dat de ethiekcommissies gezamenlijk 3600 voorvallen zouden moeten beoordelen om te kunnen vaststellen of er een besluit moet worden genomen of het onderzoek al dan niet tijdelijk moet worden stilgelegd. Dit kan echter niet louter een kwestie zijn van een algoritme 1/2 Congress ifhro of International Federation of Health Records Organitations Better Information for Better Health The way forward to a safe, responsive and integrated healthcare 8

10 Figuur 3 Jaarlijkse veiligheidsrapportage van veiligheidsgegevens uit geneesmiddelenonderzoek Figuur 2 Schema van melding SAE en SUSAR dat kan worden ingebouwd in het systeem. Als er sprake zou zijn van een besluit dan moet er zeker overleg plaatsvinden tussen de partijen die belangen hebben bij de uitvoering van dit onderzoek. Voor risico studies zal men op termijn zeker onafhankelijke data safety monitoring commissies moeten aanstellen. Deze specifieke commissies waarin experts zullen plaatsnemen die over de nodige expertise beschikken en geen belangenverstrengeling hebben zullen zich realtime moeten buigen over de veiligheidsinformatie die naar hen wordt gestuurd. Een specifieke opdracht heeft deze commissie (in het Engels: Data Safety Monitoring Board [DSMB] als het onderzoek een dubbelblind onderzoek betreft. Dan heeft deze commissie ook de opdracht om de data te de-blinderen. Als het voor de onderzoeker en de patiënt niet bekend is welke behandeling wordt gegeven, dan is het niet mogelijk om de verwachtheid van de gebeurtenis te bepalen (N.B. Zolang je niet weet over welke interventie we spreken weet je niet in welke documenten je zou moeten nakijken of de gebeurtenissen verwacht is of niet). Negatieve gebeurtenissen van medische hulpmiddelen die in onderzoek worden getoetst moeten vandaag de dag nog worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar waarschijnlijk vanaf midden 2010 zal in een wijziging van de wet WMO worden besloten dat ook SAE s en SUSARs van medische hulpmiddelen en voedingssupplementen ook moeten worden gemeld aan de bevoegde overheden via de databank ToetsingOnline. Is de proefpersoon (gezonde vrijwilliger of patiënt) die aan onderzoek deelneemt veilig in Nederland? Ja, nog wel. Wat betreft de meldingen van bijwerkingen moeten we opletten dat we het systeem niet vergiftigen (excusez le mot) vanwege de hoeveelheid meldingen. Door de immense hoeveelheid meldingen zou het zo maar kunnen zijn dat de beoordelende instantie door de bomen het bos niet meer ziet en daarmee loopt de proefpersoon een potentieel gevaar. Aan de andere kant is de proefpersoon in een onderzoekssituatie in goede handen, want de gemotiveerde arts-onderzoeker en zijn of haar personeel begeleidt de proefpersoon meer intensief dan in de normale zorg zou kunnen. De monitoring van deze patient is goed geregeld, omdat de arts-onderzoeker zich aan het intensieve studieprotocol dient te houden. Voorlopig zijn patiënten in onderzoek veilig, maar we zouden een dam moeten werpen tegen de tsunami van de bureaucratie. Reacties op dit artikel worden op prijs gesteld. U kunt uw reactie richten aan de redactie van het tijdschrift. Referenties 1 q=joachim+vromans&hl=nl&emb=0&aq=f# 2 Referentie inspectierapport 3 4 Voor het melden van bijwerkingen met geneesmiddelen buiten het kader van geneesmiddelenonderzoek, is bij het LAREB een formulier ontwikkeld. Dit formulier is te vinden op: lareb.nl/meldformulier/patient/melden.asp Artikel 78 van de Geneesmiddelenwet verplicht de beroepsbeoefenaar om SUSAR s te melden bij het LAREB binnen 15 dagen, tenzij he teen melding is waarbij de patient is overleden of in een levensbedreigende situatie verzeild is geraakt dan moet de melding binnen 7 werkdagen plaatsvinden. 9

11 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE AANPAK Er worden hoge eisen gesteld aan de zorgadministratie. Voortdurende en ingrijpende externe veranderingen zorgen daarbij voor extra druk. Denk hierbij aan DOT, de invoering van het nieuwe datamodel van de LBZ (met daaraan gekoppeld ICD- 10 en het CBV) en interne vragen over een optimale registratie en opbrengsten. Het administratieve en het primaire proces komen dichter bij elkaar te liggen en kunnen niet meer gezien worden als twee afzonderlijke, seriële processen. Maar hoe dan wel? Welke invloed hebben de diverse ontwikkelingen op de inrichting van de zorgadministratie? En hoe is de zorgadministratie het beste voorbereid op de (externe) ontwikkelingen en vragen vanuit de organisatie? Dit artikel geeft handvatten voor het oppakken van deze uitdaging. De rol van de zorgadministratie Van volgen naar sturen De huidige procesinrichting van ziekenhuizen is terug te voeren tot de vroegere gast- en diaconessenhuizen. Het verzorgen en behandelen van een patiënt stond centraal en de taken en verantwoordelijkheden van de administratie waren beperkt. Tot een aantal jaren geleden voldeed dit. De zorgadministratie (ZA) verwerkte de registraties vanuit het primaire proces en cor- 10

12 MYRIAM MARTENS, ADVISEUR Q-CONSULT STEFAN ROSKAM, ADVISEUR Q-CONSULT NILS VAN HERPEN, ADVISEUR Q-CONSULT rigeerde geconstateerde foutieve registraties. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren wordt de registratie steeds belangrijker en complexer. De registratiemogelijkheden zijn verder uitgebreid en de noodzaak tot verbetering van alle registraties (zowel op medisch inhoudelijk, kwaliteits- als financieel vlak) neemt toe. Alleen het oplossen van problemen is hierdoor niet meer toereikend. De zorgadministratie moet een leidende en sturende rol op zich nemen. 11

13 WAT LEREN WE UIT DE INDUSTRIE? Hammer (1990) beschrijft een belangrijke organisatieontwikkeling bij de Amerikaanse autofabrikant FORD. Op de fi nanciële afdeling werkten 500 mensen die verantwoordelijk waren voor het betalen van de facturen aan crediteuren. Bij het Japanse MAZDA waren voor dezelfde werkzaamheden 5 medewerkers verantwoordelijk. De FORD medewerkers besteedden veel tijd aan het analyseren en corrigeren van foutieve facturen en orders. Om deze tijd in te perken kon worden gewerkt aan de analysevaardigheden van de medewerkers óf aan het voorkomen dat er een verschil ontstaat tussen de order en de factuur. FORD koos voor de tweede optie en daarmee voor een decentrale verantwoordelijkheid. De medewerker die de goederen ontvangt, controleert de order en de factuur. Bij een verschil met de order stuurt hij de goederen terug naar de leverancier. Door foutieve facturen te voorkomen, bespaarde FORD 75% op de personele kosten van de fi nanciële afdeling. Bovengenoemd voorbeeld speelde in een andere tijd. Echter, het geeft duidelijk de parallelliteit in organisatieverandering tussen beide sectoren weer. De zorgadministraties staan nu voor dezelfde verandering als de industrie in de jaren 80 en kunnen hiervan leren. Van oplossen naar adviseren en inrichten Niet serieel maar parallel aan het primaire proces De invoering van prestatiegerichte financiering, DBC s en DOT, maken de financiering van het ziekenhuis voor een belangrijk deel afhankelijk van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de registratie. Registratie, declaratie en facturatie zijn immers van elkaar afhankelijk. Zo zal de externe webapplicatie Grouper, op basis van de door ziekenhuizen aangeleverde dataset met verrichtingen, gaan bepalen welke zorgproducten men kan gaan factureren. De vele mogelijkheden, regels en wijzigingen maken het echter voor professionals onoverzichtelijk wat hiervoor de meest efficiënte werkwijze is. Daarom is er organisatiebreed behoefte aan inzicht in het totale proces, inclusief financiën en ICT. Om aan deze nieuwe eisen te voldoen moet het administratieve proces van het ziekenhuis niet serieel, maar parallel lopen aan het primaire proces. Uiteindelijk moeten verschillende disciplines binnen het ziekenhuis steeds meer gaan samenwerken en hun processen integreren. Door de expertkennis over het hoe, wat en waarom van registreren is de zorgadministratie dé aangewezen afdeling om deze samenwerking te realiseren. De nieuwe zorgadministratie: een integrale aanpak Weet wat je wilt weten en richt dan pas je organisatie en systemen in De zorgadministratie wordt in de nieuwe situatie niet alleen verantwoordelijk voor het verwerken van de registratie, maar ook voor het inrichten van de registratiemogelijkheden. Dit betekent dat de zorgadministratie de afdelingen proactief benadert. Samen met de medische professional, financiën en ICT vraagt de zorgadministratie zich af welke gegevens je moet registreren, welke je wilt registreren en welke mogelijkheden daartoe zijn. Registratie zal dan enerzijds leiden tot een juiste factuur en anderzijds inzicht geven in de kwaliteit en efficiëntie van het primaire proces. Alle registratie die niet bijdraagt aan deze doelen is eigenlijk energieverspilling. In onderstaand schema is het primaire proces gekoppeld aan het administratieve proces. Zo ontstaat een integraal traject. De zorgadministratie faciliteert daarbij het primaire proces en adviseert over de registratiemethode. Werkprocessen, registratiemethoden en historische denkwijzen gaan daardoor veranderen. Het is nu het moment om out-of-the-box te denken en te komen tot een optimaal registratieproces. Dit betekent dat, in plaats van validatie, facturatie en correcties, de bronregistratie centraal moet staan. Daarbij is het van belang dat de zorgadministratie het gehele administratieve proces begrijpt en beheerst. Vanaf de binnenkomst van de patiënt tot aan het versturen van de juiste factuur vervult de zorgadministratie op administratief gebied een paraplufunctie. De zorgadministratie zorgt voor de inrichting van de registratie van kwaliteitsindicatoren, kritische procesindicatoren en financiële parameters. De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke definitievorming ligt bij de deelnemende partijen. De zorgadministratie treedt ondersteunend en adviserend op richting iedere afdeling over het inrichten van de registratie. Zij zijn verantwoordelijk voor het efficiënt en juist registreren van de gewenste indicatoren. Bij het introduceren van een nieuwe set indicatoren voor Zichtbare Zorg is bijvoorbeeld de zorgadministratie het eerste aanspreekpunt van de kwaliteitsfunctionaris om 12

14 de registratiemethode te definiëren. Zij brengen vervolgens een advies uit aan de betrokken afdelingen en specialismen. Wat je registreert is input voor verbetering De output van de verschillende registraties dient kritisch beoordeeld te worden. Hier komen dan punten uit waarvan de operationele invulling verbeterd moeten worden. Ter illustratie van de integrale aanpak van de registratie een voorbeeld van de diagnoseregistratie. Medisch specialisten registreren een DBC diagnose ten behoeve van de facturatie. Achteraf wordt voor andere doeleinden bijvoorbeeld een ICD-9 diagnose geregistreerd door medisch codeurs. Een separate registratie voor verschillende doeleinden. De zorgadministratie is de partij in het ziekenhuis die samen met de medisch specialist en de kwaliteitfunctionaris een organisatorische inrichting kan inzetten waarbij beide registraties worden geïntegreerd. Tevens kunnen zij continu afstemmen met ICT over de inrichting van de registratie in het ziekenhuisinformatiesysteem. Nieuwe verantwoordelijkheden Werk samen om tot duidelijke afspraken te komen Concluderend betekent dit dat de zorgadministratie een nieuwe set verantwoordelijkheden krijgt. Ze moet dan dus ook over de middelen en de organisatorische structuur beschikken om deze rol te vervullen. Bovendien worden aanvullende capaciteiten van de medewerkers op de zorgadministratie gevraagd om deze integrale aanpak te kunnen inzetten. Samengevat is een aantal factoren in de nieuwe situatie van belang: 1 de medewerker op de ZA 2 integrale aanpak 3 de inrichting van ICT 4 duidelijke TVB s 5 juiste registratie op de juiste plaats 1 De medewerker op de ZA Het is belangrijk dat de zorgadministratie investeert in haar medewerkers. Er moet een sprong worden gemaakt in de capaciteiten en competenties die zij bezitten. In de eerste plaats gaat het hierbij om het kennisniveau en de analytische vaardigheden van medewerkers, maar zeker ook communicatievaardigheden en een proactieve houding zijn van groot belang. Een medewerker moet inzicht hebben in de logistieke samenhang van de activiteiten en in overleg met de afdelingen op zoek gaan naar een optimale registratie. verantwoordelijkheid van de afdeling zelf. Een optimale registratie kan alleen plaatsvinden indien zorgadministratie, ICT en de afdeling integraal samenwerken. Het is daarbij belangrijk te bepalen welke informatie er beschikbaar moet zijn. In een aantal ziekenhuizen betekent dit dat de registratie vanaf de basis opnieuw opgezet moet worden. De zorgadministratie en de ICT moeten de afdeling vervolgens ondersteunen en adviseren over de technische en functionele inrichting. Onderscheid verantwoordelijkheden: - ICT Beschikbaar maken van technische mogelijkheden t.b.v. de registratie - Zorgadministratie Definiëren optimale en efficiënte registratie aan de hand van de technische mogelijkheden van de aanwezige ICT (functioneel gebruik) en de landelijke regelgeving - Afdeling Bepalen inhoudelijke definitie wat geregistreerd moet worden in overeenstemming met het ziekenhuisbrede beleid. 3 De inrichting van ICT ICT is dusdanig ingericht dat alles wat geregistreerd wordt, optimaal benut kan worden. - Deelsystemen zijn goed gekoppeld. - Alle mogelijkheden van de systemen worden benut, bijvoorbeeld door de laatste (verbeterde) updates te gebruiken. - Degenen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de systemen hebben hiervoor voldoende tijd en kennis. - Goede ordercommunicatie. 4 Duidelijke TVB s In de organisatie zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de registratie helder. Duidelijk is wie een DBC opent, wie aanspreekbaar is voor vragen en wat de verantwoordelijkheden van de arts of van de ZA zijn. Problemen worden opgelost door degenen die er verantwoordelijk voor zijn. Het is belangrijk dat een leercurve ontstaat door informatie naar de probleemeigenaar terug te koppelen. 5 Juiste informatie op de juiste plaats Het registratieproces genereert de juiste management- en stuurinformatie. Met die informatie kunnen vervolgens juiste beslissingen genomen worden. Dit sluit aan bij het eerder genoemde adagium: wat je registreert is input voor verbetering. Visie Stilstand is achteruitgang Uw administratieve proces wordt steeds belangrijker, en u kunt met een juiste inrichting veel winnen. Voor veel zorgadministraties betekent dit dat zij grote stappen moeten zetten, echter door de veranderingen in de markt is dit onontbeerlijk. U bent daarom aan zet! 2 Integrale aanpak De registratie vindt plaats bij de bron, dit is de 13

15 INZICHT IN DE KOSTPRIJS VAN VER- RICHTINGEN DUIKEN IN HET DIEPE HET AANSTUREN VAN EEN ZIEKENHUIS IS NET ALS EEN BEDRIJF MET EEN EIGEN DYNA- MIEK RONDOM FINANCIERING, VERZEKERINGEN EN WACHTLIJSTEN. DIENSTEN WOR- DEN AANGEBODEN TEGEN EEN AFGESPROKEN VERGOEDING EN PRODUCTIEAFSPRA- KEN MET VERZEKERAARS MOETEN WORDEN GEHAALD. INZICHT IN GEBUDGETTEERDE VERRICHTINGEN, VERPLEEGPRIJS, PRODUCTIEAFSPRAKEN EN AANTALLEN VERPLEEG- DAGEN ZIJN VOOR U DAN OOK VAN GROOT BELANG. WANT HOE WEET U ANDERS OF UW INSTELLING KOSTENEFFICIËNT WERKT, WAT UW BEZETTINGSGRAAD IS, WELKE DBC S WINST- OF VERLIESGEVEND ZIJN EN HOE DEZE VERHOUDING LIGT VOOR HET B-SEGMENT? ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE IN DRACHTEN HAD DIT VRAAGSTUK OP TAFEL LIGGEN EN VOND EEN OPLOSSING. 14

16 VERRICHTINGEN PERFECT IN KAART Bij Nij Smellinghe wisten ze goed wat het eindresultaat moest zijn. Een goed en zelf onderhoudbaar business intelligence systeem, makkelijk toegankelijk voor de eindgebruiker en flexibel in te richten. Zij werken inmiddels sinds februari 2008 met de Diver Solution. Ineke Meinders, projectleider en coördinator informatievoorziening: Voor Nij Smellinghe zijn de belangrijkste voordelen van de Diver Solution de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid van de data en goede beheersmogelijkheid van het systeem. Nij Smellinghe gebruikt de Diver Solution nagenoeg voor alle managementinformatie en -rapportages. Alle gegevens over de handelingen van het ziekenhuis zijn beschikbaar via de Diver Solution. Via het webportaal zijn naast de managementrapportages ook activiteitenoverzichten in te zien met bijvoorbeeld informatie over duur van de opnames, het aantal verpleegdagen, aantal operaties en aantallen MRI s. Maar ook DBC-rapportages zijn eenvoudig samen te stellen. AANPAK TOT SUCCES De technologie van de Diver Solution leent zich ervoor om beschikbare gegevens aan elkaar te koppelen en er dieper op in te duiken. Nij Smellinghe heeft alle verrichtingen binnen een DBC inzichtelijk gemaakt en hieraan een tarief toegekend. Hierdoor wordt het mogelijk om te zien of een DBC winst- of verliesgevend is. Ineke Meinders: Met Diver duik je als gebruiker eenvoudig dieper je gegevens in. Bijvoorbeeld eerst op een specialisme en vervolgens bestaat de mogelijkheid in te zoomen op een specifiek DBC met alle onderliggende informatie. Daardoor zijn goede analyses mogelijk. Met Diver zijn we ook in staat om losse vraagstukken op te lossen. Zo hebben we onlangs met Diver de wachttijden van de MRI geanalyseerd en zijn maatregelen genomen waardoor de wachttijden zijn teruggebracht. Omdat het systeem intuïtief werkt was het niet nodig gebruikers op te leiden en was een korte introductie training voldoende. Onder de medewerkers van Nij Smellinghe is veel enthousiasme voor het systeem en biedt het oplossingen voor diverse vraagstukken. Ineke Meinders verklaart dat door het feit dat de gebruikers in het voortraject betrokken zijn geweest en dat werpt nu zijn vruchten af. SNELLE IMPLEMENTATIE De Diver Solution is snel en makkelijk te implementeren. Het grote voordeel van de Diver Solution is het integreren van data uit de verschillende bronnen waarover het ziekenhuis de beschikking heeft. Hierbij is het niet nodig is om een apart datawarehouse te bouwen. Krachtige data integratie- en modelleringtools zijn het fundament voor een snelle rapportage en analyse. Met de Diver Solution wordt alle relevante data omgezet in waardevolle informatie. Ineke Meinders vertelt dat Nij Smellinghe er voor gekozen heeft zelf de interfaces te bouwen en dat zij tijdens de implementatie begeleid zijn door deskundige medewerkers van COPE. Slechts met weinig ondersteuning vanuit COPE zijn wij in staat het systeem te onderhouden en door te ontwikkelen. Dat was een van de redenen waarom wij voor de Diver Solution hebben gekozen, aldus Ineke Meinders. DIVER SOLUTION De Diver Solution is een product van het Amerikaanse Dimensional Insight. COPE is in Nederland de implementatiepartner van Dimensional Insight. Met veel internationale ervaring in de zorg een samenwerkingspartner voor het oplossen van uw informatievraagstuk in uw instelling. Neem contact op met COPE voor de mogelijkheden in uw organisatie. COPE, Rapenburg 8, 2311 EV Leiden, Telefoon: , De rapportages die wij met de Diver Solution samenstellen geven een perfect overzicht van de gebudgetteerde verrichtingen. Door continue inzicht in de cijfers kunnen wij direct bijsturen en eventuele consequenties voor de kostprijs en productieafspraken voor het volgende jaar bepalen. 15

17 JOKE VAN DE VEER, AFDELINGSHOOFD THERAPEUTISCHE LEEF/ WERKGEMEENSCHAP, NIEUW RIJSENBURG HARRY SINGELING, HOOFD CENTRALE ZORGADMINISTRATIE LIEVEGOED ZORG GROEP 16

18 BEHANDELLIJNEN EN ANTROPOSOFIE IN DE GGZ EEN UITDAGENDE COMBINATIE DE GGZ ORGANISATIES WORDEN IN 2011, ONDER VOORBEHOUD VAN ACTUELE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN, AFGEREKEND OP BASIS VAN DBC S. IN 2008, 2009 EN 2010 HEEFT DE ZORGINKOOP AL IN DBC S PLAATSGEVONDEN, MAAR WERD HET BUDGET UITEINDELIJK WEER TERUGGEREKEND NAAR DE OUDE BUDGETPARAMETERS. VIA VERREKENPERCENTAGES HEBBEN DE GGZ-INSTELLINGEN HUN HUIDIGE BUDGET GROTENDEELS WETEN TE BEHOUDEN. DAAR WAAR DE AFREKENING IN DBC-TERMEN HOGER WAS DAN HET OUDE BUDGET DIENDE ER ECHTER TERUG BETAALD TE WORDEN. DE DBC-SYSTEMATIEK DWINGT DE GGZ-INSTELLINGEN TOT EEN ANDERE BENADERING VAN DE TE LEVEREN ZORG. DE SYSTEMATIEK KENT GRENZEN IN DAGEN EN BEHANDELMINUTEN. VOOR EEN GGZ-INSTELLING DIE OP ANTROPOSO- FISCHE GRONDSLAG WERKT, IS DEZE SYSTEMATIEK DAN OOK EEN GRUWEL. 17

19 Om op de DBC-toekomst te anticiperen is in de antroposofische zorginstelling de Lievegoed Zorggroep (LZG) samen met de behandelaars nagedacht hoe hier mee om te kunnen gaan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van behandellijnen voor verslaafden en psychiatrische cliënten. In dit artikel willen de schrijvers kort tussentijds verslag doen van dit boeiende proces. We zijn nog niet klaar, de invoering loopt nog, maar we zijn en blijven positief en hebben er grote verwachtingen van. Lievegoed Zorggroep biedt zorg op de gebieden verslavingszorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg op antroposofische basis. We bieden naast de reguliere zorg net iets meer. Spiritualiteit, zingeving, creativiteit: daar staan we voor en hebben we jarenlang ervaring mee. Onze locaties zijn kleinschalig en persoonlijk; er is speciale aandacht voor een gezonde, harmonieuze leefomgeving met een duidelijk ritme. Onze zorg staat open voor mensen uit het hele land en wordt vergoed door elke ziektekostenverzekeraar. Startmoment De LZG is een duidelijke exponent van een in verschillende stappen gefuseerde kleinschalige organisatie tussen Psychiatrie (STAP, Stichting ter bevordering van de Antroposofische Psychiatrie), Verslavingszorg (Arta) en Gehandicaptenzorg (Ita Wegman). Een fusieproces dat zich heeft voltrokken in 1997 (fusie psychiatrie en verslavingszorg) en 2008 (GGZ en Gehandicaptenzorg). Ondanks de fusies werkten de afzonderlijke onderdelen nog tamelijk autonoom. Dit wordt mede in de hand gewerkt door twee factoren. Een grote geografische spreiding over Nederland: de locaties bevinden zich globaal in het gebied tussen Maastricht, Haarlem en Staphorst. De tweede factor is de kleinschalige voorzieningen, een bewuste keuze die voortkomt uit de Antroposofische visie: de menselijke maat. De weerstand tegen de DBC-systematiek was enorm groot, het werd gezien als een bedreiging voor de Antroposofische behandelvisie. In de Antroposofische visie zet men de ontwikkeling van de mens centraal, terwijl men in de reguliere GGZ de klacht centraal zet. Een typisch voorbeeld hiervan is dat men in de Antroposofie niet denkt in termen van diagnoses en DSM IV, maar in ontwikkelingsproces van de mens. Een overstap maken naar een landelijk DBC-systeem is daarom voor deze organisatie niet eenvoudig. Toch ontkwam ook de Lievegoed Zorggroep niet aan de nieuwe regelgeving: registreren en werken met DBC s. In 2005 is men daarom gestart met de voorbereiding van de invoering, heel basaal door het beschrijven van processen, invoering DSM IV en het opzetten van een zorgregistratie. De weerstand in de organisatie hiertegen was groot, de medewerking was zeker in de beginfase uiterst beperkt. De kunst was behandelinhoudelijke medewerkers te laten denken in termen van DBC s en bijbehorende financiering. We hebben daarom er voor gekozen om de inhoud van de behandeling centraal te stellen en de beleidspsychiaters hiervoor de eindverantwoordelijkheid te geven. Om een zo groot mogelijke draagkracht in organisatie te realiseren, is gestart met het vormen van werkgroepen, waarin alle hoofdbehandelaars zoals psychiaters, psychotherapeuten en psychologen vertegenwoordigd waren. Zij kregen de opdracht om vanuit de inhoudelijke visie en behandeling de DBC verder te gaan inrichten. De eerste stap werd hiermee gezet naar het vormgeven van klinische paden die nu in de LZG behandellijnen worden genoemd. Hiermee werd ook de link gelegd met landelijke ontwikkelingen van klinische paden in de GGZ, een ontwikkeling waarover ook met het Trimbos instituut gesproken is. De ontwikkelingen sloten aan bij de behoefte binnen de LZG, maar we wilden verder gaan. Onze eisen waren niet gering: - de behandellijnen dienen opgezet te worden vanuit de behandelinhoud die door de behandelaars wordt bepaald; - behandellijnen dienen over de verschillende geografische locaties heen te gaan, eventueel dwars door heel Nederland; - er diende een directe relatie gelegd te worden tussen behandellijnen en DBC; - behandellijnen moeten minimaal kostendekkend zijn, maar liever winstgevend. Op basis van de behandellijnen dient ook de mogelijkheid te bestaan om deze te gebruiken voor de zorginkoop en het bepalen van budget voor de LZG en de afzonderlijke afdelingen. De eerste gedachten over een matrix waren geboren. De zorginkoop vormt de basis die vervolgens via de afzonderlijke behandellijnen vertaald wordt naar de benodigde capaciteiten (personeel kwantitatief en kwalitatief en ruimte) per locatie en op instellingsniveau. Uitwerking We zijn uitgegaan van het standpunt dat behandellijnen alleen werkbaar zijn als de behandelaars hiervan zelf aan de wieg hebben gestaan. Visie van de Lievegoed ZorgGroep: heel de mens Wij werken in kleinschalige behandelsettings. We hanteren de antroposofische kijk op gezondheid als gemeenschappelijke inspiratiebron. Heel de mens, als een unieke combinatie van lichaam, ziel en geest, staat bij ons centraal. Elk mens is in onze visie in ontwikkeling, ondanks ziekte of beperking. Met onze zorg willen we het gezonde in ieder versterken. We hechten waarde aan een persoonlijke benadering, een harmonieuze, helende omgeving, kunstzinnige activiteiten en aan contact met de natuur. 18

20 Dit vereist een directe samenwerking van zorgadministratie met behandelaar en veelvuldig overleg. Kennis nemen van de werkwijze van behandelen en aangeven welke beperkingen er vanuit de bekostigingssystematiek waren, hebben veel tijd gekost, maar hebben ook geleid tot begrip voor elkaars standpunten. Borging van het project in de organisatie Gezien de grote impact van het project op de organisatie en de werkwijze van behandelaars, is ruime aandacht geschonken aan de borging hiervan. De projectorganisatie was als volgt opgebouwd: De Raad van Bestuur heeft dit proces gefaciliteerd door instelling van de inhoudelijke werkgroep waarin de beide directeuren met mandaat de benodigde besluiten konden nemen. Ook de beide beleidspsychiaters zaten in deze werkgroep. Verder heeft de RvB gepaste afstand genomen, zonder overigens de grip op het proces volledig te verliezen. Zij werd via voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van het verloop van het proces. Omdat in de inhoudelijk vergaderingen zowel de beleidspsychiaters als de directie vertegenwoordigd zijn, ontstond voldoende ruimte en vertrouwen in het gezamenlijke belang voor de organisatie: de betrokken partijen moesten er samen uit komen. De kerngroep DBC bestaande uit de directeur verslavingszorg en projecteigenaar vanuit het managementteam, hoofd centrale zorgadministratie als projectleider en afdelinghoofd vanuit de GGZ. De kerngroep fungeerde als projectgroep, begeleidde en faciliteerde het hele proces en werkte de ontwikkelde behandellijnen verder uit. De inhoudelijke werkgroep bestaande uit de kerngroep aangevuld met de twee beleidspsychiaters en de directeur psychiatrie. Deze had als taak het vertalen van de resultaten van de kerngroep naar beleid en deze tevens direct vast te stellen. De beleidspsychiaters hadden tevens de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de inhoudelijke vertaalslag naar de praktijk. De werkgroepen Er zijn twee werkgroepen ingesteld: Psychiatrie en Verslavingszorg. Enerzijds omdat de twee groepen organisatorisch nog gescheiden waren maar nog meer omdat in de Verslavingszorg sprake is van ketenzorg. De werkgroepen stonden onder leiding van de beleidspsychiaters en werden gefaciliteerd door de Kerngroep. In deze werkgroepen werden de behandelplannen ontwikkeld die uit moesten groeien tot behandellijnen. Uitwerking van het project Gestart is met een aantal plenaire bijeenkomsten waar we een aantal diagnosegroepen centraal hebben gesteld en waar uitvoerig gediscussieerd is over de wijze van behandeling en de mogelijke onderverdelingen hierin. De moeilijkheidsgraad werd gevormd door de enorme diversiteit aan mogelijke non-verbale therapieën, combinaties van behandelingen, verschillende zienswijzen van behandelaars, de autonomie van psychiaters in de organisatie en de antroposofische zienswijze op de duur van klinisch verblijf in therapeutische woon/werkgemeenschappen en deeltijdbehandeling. Voor de meeste behandelaars waren deze bijeenkomsten een nadere kennismaking met collega s van andere afdelingen en noodzakelijk om over de grenzen van de afzonderlijke afdelingen c.q. locaties heen te stappen. Voor hen was de kennismaking met behandellijnen door de diverse organisatieonderdelen heen een nieuwe zienswijze. Onze ervaring is dat het hiermee in gang gebrachte denkproces een lange doorlooptijd vergt. Hierna is gestart met een intensieve inventarisatie van de huidige werkwijze van de verschillende afdelingen. Hoe men werkte is in een vooraf vastgesteld stramien, door de afdelingen zelf beschreven. De kerngroep heeft het resultaat van de inventarisatie per afdeling verwerkt op een wijze die voor een ieder inzichtelijk is. De nadere uitwerking betrof de verdere onderverdeling van de activiteiten naar behandeling en verblijf, indirecte en directe tijd vastleggen, omschrijving van activiteiten naar functies, bepalen wat wel en niet in de verblijfsprijs wordt opgenomen etcetera. De uitwerking levert per afdeling meerdere matrixen, of bouwstenen, op waarmee op eenvoudige wijze gerekend kan worden. Hoewel kort beschreven, is dit onderdeel van het project uitermate intensief geweest. Het gestructureerd en gedetailleerd vastleggen van zorgprocessen kost veel tijd en energie met name om de slag te maken in het anders denken over behandelaanbod. De directe relatie leggen tussen aanbod van zorg en wie deze zorg biedt, de hiermee gepaard gaande kosten en de hieruit voortvloeiende opbrengsten is voor velen een compleet nieuw gezichtspunt. Ook het loslaten van het denken over de autonomie van de afzonderlijke afdelingen speelde een grote rol. De resultaten van deze uitwerking zijn weer besproken met de afdelingen en behandelaars en waren vaak confronterend. Nog niet eerder was de wijze van behandeling, de behandelduur, de behandelintensiteit en inzet en wijze van inzet van personeel in de diverse functiegroepen zo concreet in harde cijfers weergegeven. Duidelijk zichtbaar konden behandelduur in verblijfsdagen en de behandeling in behandelminuten weergegeven worden. Ook de verhouding tussen directe en indirecte tijd wordt hierdoor zichtbaar. Hierna zijn afdelingshoofden, behandelcoördinatoren en de psychiaters gevraagd op hun eigen afdeling het behandelproces kritisch te bekijken op inzet van personeel en duur en intensiviteit van de behandeling en daar een efficiëntieslag in te maken. Hierin heeft de kerngroep een faciliterende en sturende rol gespeeld. Een belangrijke stap daarna was het combineren van de verschillende bouwstenen tot een 19

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens,

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens, e route naar een optimale bronregistratie in de ggz MyriaM Martens, consultant, Q-conSult arnhem 8 onderzoek naar de BronregistrAtie in de ggz Eind 2010 heeft de NVMA in samenwerking met Q-Consult een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Melden voorvallen/bijwerkingen bij geneesmiddelenonderzoek

Veel gestelde vragen Melden voorvallen/bijwerkingen bij geneesmiddelenonderzoek Veel gestelde vragen Melden voorvallen/bijwerkingen bij geneesmiddelenonderzoek Wat is een SUSAR? SUSAR is de afkorting van Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. In het Nederlands betekent dit

Nadere informatie

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier Voortgangsrapportage Formulier Voortgangsrapportage De METC azm/um wil van al het door haar beoordeelde WMO-onderzoek jaarlijks een voortgangsrapportage zien. Zij heeft deze eis daartoe opgenomen in de tekst van haar eigen

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Bevindingen vanuit de praktijk Conclusies en

Nadere informatie

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4 Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie De Zorgspecials van Cure4 Is mijn bronregistratie op orde? Voor de financiële gezondheid

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Op naar de Zorgverzekeringswet! De Zorgspecials van Cure4 Voorkom liquiditeitsproblemen in 2013 De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur en Deelname van personeelsleden en studenten aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Versie 1.1 Dit document

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Toezicht op kwaliteitsborging: ken uw verantwoordelijkheden

Toezicht op kwaliteitsborging: ken uw verantwoordelijkheden Toezicht op kwaliteitsborging: ken uw verantwoordelijkheden Elysée Hille Karina van Wonderen namens deelteam Klinisch Onderzoek-GCP Afdeling Farmaceutische Bedrijven Workshop Kwaliteitsbewaking door samenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Jouw GCP up-to-date in 45 minuten. Marieke Meulemans, oprichter GCP Central

Jouw GCP up-to-date in 45 minuten. Marieke Meulemans, oprichter GCP Central Jouw GCP up-to-date in 45 minuten Marieke Meulemans, oprichter GCP Central Waarom een GCP update tijdens de CRA dag? Gedreven Meesterschap. Meesterschap is vakmanschap. Vakmanschap is beheersing van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

De rol van de verpleegkundige binnen Medischwetenschappelijk

De rol van de verpleegkundige binnen Medischwetenschappelijk De rol van de verpleegkundige binnen Medischwetenschappelijk onderzoek Moderator Mevr. R.C.A. Veldhoen-Tijben 1st author / speaker Miriam Gelderloos Co-author Erna Helmantel Belangenverklaring In overeenstemming

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen Luluk van de Water- Astro Sandra Dahmen 32 Roos van Veen De AO/IC in het DOT-tijdperk De afgelopen tijd hebben de ziekenhuizen DOT geïmplementeerd. Gelijktijdig heeft de NZa besloten dat DOT een voldoende

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

website www.nvmetc.nl

website www.nvmetc.nl Verslag NVMETC secretarissenoverleg 19 juni 2014 1. Opening en vaststelling agenda Dhr. Davids geeft aan, dat een belangrijke reden van dit secretarissenoverleg is, dat we van elkaar horen wat er speelt

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Alles over: Starten met de LBZ

Alles over: Starten met de LBZ Alles over: Starten met de LBZ IN VOGELVLUCHT De LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) is de vervanger van de LMR (Landelijke Medische Registratie) en de LAZR (Landelijke Ambulante Zorg Registratie).

Nadere informatie

bronregistratie op orde WAt levert een optimale BronregistrAtie op?

bronregistratie op orde WAt levert een optimale BronregistrAtie op? Anke Serrarens, Consultant bij Q-Consult te Arnhem Bronregistratie op orde Bronregistratie is een hot item in de ziekenhuiswereld. Ieder ziekenhuis werkt aan het op orde krijgen van de DBC- en zorgactiviteitenregistratie

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers

Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november Joep Beckers Correct registreren en declareren van ziekenhuiszorg Congres Rechtmatige Zorg, 29 november 2016 Joep Beckers Een gedeeld belang 2 Waarom correct registreren en declareren? Levert inzichten op waarmee de

Nadere informatie

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op?

Toetsingskader nwmo. Denkmodel. Niet-interventioneel onderzoek. Toetsen?! Welk probleem lossen we precies op? Niet-interventioneel onderzoek ( niet WMO ) Toetsen?! Kit Roes Voorzitter stuurgroep Implementatie Toetsingkader nwmo Directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid UMC Utrecht NFU Platform Klinisch Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie