ACS-opleidingen onder de vlag: Auditing.nl The Academy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACS-opleidingen onder de vlag: Auditing.nl The Academy"

Transcriptie

1 ACS-opleidingen onder de vlag: Auditing.nl The Academy In het voorjaar van 2012 biedt ACS weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. In de maanden april, mei en juni verzorgen we enkele intensieve auditing opleidingen op gevorderden niveau. Kernwoorden zijn kleinschaligheid, diepgang, intensieve begeleiding en praktijkgericht. Passend bij uw ambities Vraagt u zich eens af of de volgende vragen op u van toepassing zijn: - U wilt herkenbaar bijdragen aan organisatie doelstellingen? - U wilt graag de oorzaak achter het probleem vinden? - U heeft ambitie en wilt zich ontwikkelen tot een brede auditor of adviseur? - U wilt uw onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen? - En dit alles zeer praktijkgericht? Is het antwoord hierop ja, dan zijn deze auditingopleidingen beslist wat voor u! Na afloop van deze opleidingen bezit u vernieuwende kennis en handvatten waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt. In deze meerdaagse cursussen leert u hoe u als auditor een volwaardig sparringpartner kunt zijn voor het management en kunt bijdragen aan de taak van het management om de ondernemingsdoelstellingen te helpen realiseren. Waarom ACS? Omdat we bewust voor kleinschaligheid kiezen (we werken met groepen van 8 tot 10 personen), biedt dit in onze ogen een aantal belangrijke voordelen: - hoge mate van interactie en het delen van ervaringen; - intensieve begeleiding met een persoonlijk karakter. Indien u de wensen heeft om een specifieke auditopleiding te doorlopen of op de hoogte te blijven van de laatste meest recente kennis op het gebied van auditing, dan is dit het moment! Schrijf u vandaag nog in! ACS biedt maatwerk Zijn er binnen uw organisatie meer geïnteresseerden in deze opleiding? Dan biedt ACS u de mogelijkheid om de opleiding bij uw organisatie te verzorgen. Hierbij zullen wij zowel de inhoud als de praktijk cases zo dicht mogelijk bij uw specifieke situatie aan laten sluiten. Overige Informatie: Een dag per week gedurende (maximaal) 4 weken van 9.30 tot uur De vierdaagse opleidingen kosten Dit is inclusief boeken, artikelen in pdf, dagelijks een lunch, koffie & thee. Voor kortere cursussen en cursussen met een e-learning worden andere prijzen berekend. Certificaat: Na afloop van de opleidingen ontvangt u een certificaat van deelname en indien gewenst PE punten. Docenten: De opleidingen worden verzorgd door een combinatie van docenten uit het ACS-Partner Netwerk: Inge van der Meulen, Kees Maat, Ron de Korte, Jan Otten, Mark Daamen, Peter Hartog, Bart van der Schelde, Raymond van Doorn en Ron Milius.

2 1 Opleiding: Operational Auditor Voor startende auditors met een HBO werk- en denkniveau. OP VERZOEK IN TE PLANNEN 2450,- 28 PE-punten Deze opleiding gaat in op een groot aantal aspecten van het (operational) auditvakgebied en heeft een tweeledige doelstelling: 1. Inzicht in de belangrijkste kenmerken van (operational) auditing en een overzicht van de vormen en mogelijkheden. 2. Directe toepasbaarheid in de praktijk, in het ontwerpen en het uitvoeren van operational audits. Als werkwijze is gekozen voor sterk interactieve colleges met een beperkte opdracht voor een directe toepassing in de praktijk. DAG 1 (Operational) Auditing: functie en ontwikkelingen: governance, risk & control Deze module gaat in op de vragen wat is (het speelveld van) internal/operational auditing en welke ontwikkelingen doen zich daarin voor? De functie en taken van (operational) audit, in de governance van de organisatie alsmede de relatie met andere relevante actoren: bestuur, management, toezichthouders, regelgevers, maatschappelijk verkeer/aandeelhouders; Positionering, inrichting en beroepsstandaarden van de auditfunctie; Soorten (operational) audits en ontwikkelingen daarin; Management Control en Risicomanagement, en de rol van de auditor; Ontwikkelingen op het gebied van Governance, zoals de Code Tabaksblat, SOx, In control statements, etc.). DAG 2 De auditingfunctie en tools: auditmethodologie Op dag 2 wordt de auditmethodologie behandeld en toegepast. Dit biedt de (operational) auditor een instrumentarium voor het ontwerpen en uitvoeren van audits. Uitgangspunt daarbij: audits te ontwerpen die relevant zijn, efficiënt worden uitgevoerd en deugdelijke resultaten opleveren. - Soorten audits en eisen aan het normenkader en de gegevensverzameling; - Vertaling van de kennisbehoefte van de opdrachtgever in een passende audit; - De vertaling van bevindingen naar deugdelijke oordeelsvorming. DAG 3 De toepassing: risicoanalyse en gebruik van control frameworks Deze module start met een reflectie op de eigen praktijk. Vervolgens wordt het instrumentarium uitgebreid. We gaan in op de selectie en planning van audits alsmede op de toepassing van de in de praktijk meest gebruikte management control frameworks. - Risicoanalyse en planning van audits. - De inhoud en toepassingsmogelijkheden van diverse control frameworks (bv INK, COSO, Simons, KAD+). DAG 4 Basis Auditvaardigheden Auditvaardigheden zijn van groot belang bij de uitoefening van de auditfunctie. Interviewen en rapporteren zijn twee van de basisvaardigheden van de operational auditor, essentieel om de resultaten overtuigend voor het voetlicht te kunnen brengen en een deugdelijke grondslag te hebben voor de oordeelsvorming. - Diverse vormen van interviewen en de benodigde gespreksvaardigheden; - De structuur en opbouw van rapporten; - Het bespreken van de rapportage en passende advies- en beïnvloedingsstijlen.

3 2 Opleiding april 2012: Operational Auditor+ Voor R-titelhouders en auditors met ervaring, een HBO werk- en denkniveau en wat kennis van Auditmethodologie (via In-House, Avans+, NBA-VERA, Auditing.nl The Academy) De vier dinsdagen van april 2012 van 9.30 tot uur 2450,- 28 PE-punten Deze verkorte opleiding gaat in op verschillende aspecten van het auditvakgebied en heeft daarbij een tweeledige doelstelling: 1. Verdieping op het gebied van auditkennis en vaardigheden 2. Verbreding van het perspectief op operational auditing en de samenhang met de organisatie of andere assurance functies. Als werkwijze is gekozen voor sterk interactieve colleges met een beperkte opdracht voor een directe toepassing in de praktijk. Aan deze doelstellingen wordt onder andere invulling gegeven door in te gaan op de meest actuele kennis op het gebied van governance & control, onderszoeksmethodologie, compliance & integriteit en onderzoeksvaardigheden & -technieken. DAG 1 Audit in ontwikkeling: Integratie & verbreding Dinsdag 3 april 2012 In deze module staat het speelveld van de auditor centraal. Alle ontwikkelingen en de invloed op de rol van de auditor worden behandeld. - Integrated auditing: combineren van management control- en accounting vraagstukken - Diagnostische auditontwerpen: veranderingondersteunende audits gebaseerd op oorzaakanalyses DAG 2 Gebruik van Management Control Frameworks Dinsdag 10 april 2012 Op deze dag wordt stilgestaan bij de kenmerken en achtergronden van enkele management control frameworks en wordt geoefend met de concrete toepassing daarvan bij het ontwerpen van een normenkader. Kennis van Auditmethodologie is hierbij nuttig. - Achtergronden van voor audit geschikte control frameworks. - Combineren van frameworks in een passend normenkader. - Gebruik van de datamatrix in de analysefase. DAG 3 Auditen van Social controls Dinsdag 17 april 2012 We geven aan wat de discussie over soft of (beter) social controls behelst. Vervolgens besteden we aandacht aan enkele typen audits die zich niet kunnen beperken tot de harde kant van beheersing. Daarna zal worden geoefend met het ontwikkelen van een normenkader waarin meer de volle breedte van management control (met zowel technisch als sociaal organisatorische controls) zal worden gezocht. Met aandacht voor enkele bijzondere audits: - De Cultuur Audit. - De Integriteit Audit. - De Project / Programma Audit. DAG 4 Auditvaardigheden+ Dinsdag 24 april 2012 Auditvaardigheden blijven niet beperkt tot interviewen, analyseren en rapporteren. Zeker bij onderzoeken die tevens zijn gericht op sociaal organisatorische controls is waarnemen van non-verbale communicatie en gestructureerde gedragsobservatie van groot belang. In deze laatste dag laten we kennismaken en ervaring op doen met deze belangrijke technieken en geven we tips voor de verdere ontwikkeling daarvan in de auditpraktijk. - Aanvullende interviewtechnieken: non-verbale communicatie. - Gedragsobservaties.

4 3 Opleiding mei 2012: Klantgerichte Auditrapporten schrijven Voor auditors met ervaring, een academisch of HBO werk- en denkniveau en wat kennis van Auditmethodologie (via Avans+, NBA-VERA, Auditing.nl The Academy of in-house). E-learning in april, 2 colleges: 7 en 8 mei van 9.30 tot uur, en een schriftelijke terugkoppeling op uw teksten. 1750,- 22 PE-punten Deze korte opleiding leert u effectiever, maar vooral klantgerichte rapporteren. Ons uitgangspunt is dat een audit daadwerkelijk effectief is wanneer het bijdraagt tot verbeteringen. Naast de keuze van het auditobject (relevantie) en de wijze van uitvoeren van de audit (betrouwbaarheid) is de wijze van rapporteren (motivatie en argumentatie) bepalend voor de effectiviteit van uw audits. Naast inzet van de e-learning en de persoonlijke terugkoppeling is als werkwijze gekozen voor twee sterk interactieve colleges met een beperkte opdracht voor directe toepassing in de praktijk. E-Learning Auditrapporten schrijven (Kriton-Learning) Beschikbaar in april 2012 Deze hoog gewaardeerde e-learning wordt ondermeer toegepast door de Erasmusuniversiteit en bevat naast een starttoets op basis waarvan de gewenste trainingsvragen worden bepaald, veel oefenmateriaal met uitleg op drie niveaus en een eindtoets. Onze ervaring is dat deze e-learning u 8 tot 12 uur effectieve training biedt. Om de cursusdagen effectief te kunnen volgen is het doorlopen van de e-learning verplicht gesteld. DAG 1 De audit-opdrachtbrief Maandag 6 juni 2012 Naast korte theoriesessies richten we ons specifiek op uw eigen teksten. De eerste dag staat uw opdrachtbrief centraal. In welke mate is deze gericht te verbeteren, zodat de verwachtingen voldoende helder zijn en de opdrachtgever en auditee zich kunnen voorbereiden op een audit als interventie voor verbetering? Kennis van Auditmethodologie is hierbij nuttig. DAG 2 Het Auditrapport Dinsdag 7 juni 2012 Op deze dag passen we de tijdens dag 1 opgedane inzichten toe op auditrapporten. Hoe kunnen auditrapporten het best bijdragen aan de gewenste verbeteringen? Wat verbetert de toegankelijkheid en de leesbaarheid? Wat motiveert en draagt bij tot de gewenste verbeteracties? Vervolgens worden de leermomenten van de twee dagen en de e-learning geïnventariseerd en de opzet geëvalueerd. Schriftelijke feedback op uw rapportage Medio mei 2012 Tijdens de collegedagen maakt u aantekeningen over de behandelde theorie en van de praktische tips. We vragen u ook te formuleren wat u in de praktijk anders gaat doen op basis van de feedback die u van de docenten en overige deelnemers ontvangt. Aanvullend zullen de docenten meer gedetailleerde aantekeningen maken in de door u ingebrachte rapportages. Medio mei kunt u uw rapportages voorzien van nuttige aantekeningen in uw mailbox verwachten.

5 4 Opleiding: Auditvaardigheden+ In de uitvoering onderscheidt de meester zich van de leerling... Voor R-titelhouders en ervaren auditors met een academisch of HBO werk- en denkniveau. De vier dinsdagen van juni 2012 van 9.30 tot uur, met voorafgaand een e-learning. 2450,- 28 PE-punten [+hoeveel geld ( 300?) en tijd (4 uur?) voor e-learning?] Kennis hebben van auditmethodologie is één. Het opzetten van een auditontwerp dat aansluit bij de auditvraag is twee. Een goed eindresultaat is ook afhankelijk van een derde stap: het ontwikkelen en kunnen toepassen van de juiste ontsluitingstechnieken om valide en betrouwbare gegevens te verzamelen die leiden tot deugdelijke bevindingen, conclusies en oordelen. Om deze laatste stap met succes te kunnen uitvoeren, moet de auditor beschikken over de juiste vaardigheden. In de dagelijkse praktijk van de auditor staan hem of haar slechts twee gegevensbronnen ter beschikking: - documenten die moeten worden ontsloten door een techniek die we aanduiden als 'inhoudsanalyse'; - personen die langs meerdere wegen onderzoeksgegevens kunnen opleveren:. mondeling, in zogenaamde 'onderzoekende gesprekken;. schriftelijk, door gebruik te maken van 'survey-onderzoek'. Verder kunnen personen ook als belangrijke gegevensbron dienen door hun gedrag direct waar te nemen. We spreken in dat geval van 'gestructureerde gedragsobservatie'. ACS heeft voor al deze ontsluitingstechnieken trainingsmodules ontwikkeld die moeten bijdragen aan de verdere professionalisering van de auditor. De modules richten zich op zowel de ontwikkeling van het instrumentarium als ook op de vaardigheden van de auditor om deze instrumenten in de praktijk toe te passen. Voorbereiding: E-learning Start Up Interview Game Vanaf 1 mei 2012 Deze training wordt voorafgegaan door een Start Up Interview Game. Dit is een interactieve e-learningmodule die de deelnemers in hun eigen tijd en individueel uitvoeren en die is gericht op kennis over de belangrijkste elementen van een onderzoekend gesprek en bewustwording van de leerdoelen van de deelnemer op het gebied van gespreks- en interviewtechnieken. DAG 1,2 en 3 Onderzoekende gesprekken De dinsdagen 5, 12 en 19 juni 2011 (Jan Otten) Met de ervaringen opgedaan met de e-learning volgen de deelnemers twee gezamenlijke bijeenkomsten waarin de belangrijkste technieken van een zogenaamd topic-gesprek worden geoefend. Daarna krijgen de deelnemers opdracht om in de eigen praktijksituatie enkele onderzoekende gesprekken te voeren. Tijdens de derde bijeenkomst, de terugkomdag, worden de resultaten besproken en gaan we in op enkele belangrijke advanced technieken, zoals het stellen van zogenaamde hoogrendementsvragen, stijlflexibiliteit, omgaan met weerstand en lastige situaties. DAG 4 Presentatievaardigheden Dinsdag 26 april 2012 (Ron Milius) Wij denken dat niet de presentatiesoftware de overtuigingskracht van een presentatie bepaalt, maar het de presentator zelf is die overtuigt. Dit door onderzoeksresultaten zo te presenteren dat de luisteraars gegrepen worden en door uitsluitend de kern te presenteren. De presentatie moet overtuigen, en bovendien aanzetten tot actie. De effectiviteit van audits willen wij bepalen aan de hand van feitelijke acties van de objectverantwoordelijken. Op deze vierde cursusdag zullen we u vragen een presentatie te verzorgen; s ochtends met de veilige Powerpoints, s middags met andere, vaak effectievere, hulpmiddelen. U ontvangt gerichte feedback van de zeer ervaren docent en uw mede-deelnemers.

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze

Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze Het ministerie van Financiën heeft een vertrouwensscan ontwikkeld die beoogt de aard en het niveau van het aanwezige vertrouwen te meten. Dit betreft vooral

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Auditmethodologie, meta-tool voor klantgericht auditen

Auditmethodologie, meta-tool voor klantgericht auditen Auditmethodologie, meta-tool voor klantgericht auditen J.H.M. Otten, P.A. Hartog en A. Babeliowsky Om een waardevolle, significante bijdrage te leveren aan de kennisbehoefte van de organisatie, dient de

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie