Afkortingenlijst MR-cursussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afkortingenlijst MR-cursussen"

Transcriptie

1 Afkortingenlijst MR-cursussen AAW ABB ABC ABP AC ACOP AD ADV AK AMvB AO AOb AOC APS ARBO ASV AVO AVS Awb BaO BAPO BBL BBO BBWO BG (bg) BGD BGZ BHV BIO BiZa BM BOP BPCO BRIN BSM BVE BVO i.o. BZA CABO CAO CAOP CBA CCOOP CD Algemene Arbeidsongeschiktheidswet Algemene Besturenbond Algemeen Bijzondere Centrale Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Ambtenaren Centrum Algemene Centrale Overheidspersoneel Algemeen Directeur Arbeidsduurverkorting Administratiekantoor Algemene Maatregel van Bestuur Administratieve Organisatie: de handelingen die worden verricht op het totstandkomen van de informatievoorziening van de school Algemene Onderwijsbond Agrarisch Opleidingscentrum Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Arbeidsomstandigheden Algemene Schoolverkenning Algemeen Voortgezet Onderwijs Algemene Vereniging van Schoolleiders Algemene wet bestuursrecht Basisonderwijs Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsbegeleidend onderwijs Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs Bevoegd Gezag Bedrijfsgezondheidsdienst Bedrijfsgezondheidszorg Bedrijfshulpverlening Wet Beroepen in het Onderwijs Binnenlandse Zaken Bovenschools Management Bedrijfsgezondheidszorg voor onderwijspersoneel Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs Basisregistratie voor instellingen Bekostigingssysteem materiële uitgaven Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Bedrijfsvereniging overheidspersoneel in oprichting Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid etc. Commissie Arbeidsbemiddeling Onderwijs Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel Centraal Buro Arbeidsvoorziening Christelijke Centrale Overheids- en Onderwijspersoneel Centrale Directie

2 Cfi CITO CMHF CNV COR CPS CUMI CvB DC DGO DOP EFJ ESD EVC FBS FNV FPU FUWA PO FUWASYS FUWA VO fre fte GGL GMR GOA GOR GPL HBO HRM ICT IGO IiP ILC INK(-model) IO IPB IPL ISBO IVA JO KB Centrale Financiën Instellingen Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Centrale Middelbare en Hogere Functionarissen Christelijk Nationaal Vakverbond Centrale ondernemingsraad (WOR) Christelijk Pedagogisch Studiecentrum Culturele minderheden College van Bestuur Dienstcommissie Decentraal Georganiseerd Overleg Doorstroming Onderwijspersoneel Elektronisch Financieel Jaarverslag Elektronisch School Dossier Erkenning eerder verworven competenties Formatiebudgetsysteem Federatie Nederlandse Vakbeweging Flexibel Pensioen Uittreden Functiewaardering primair onderwijs Functiewaarderingssysteem Functiewaardering voortgezet onderwijs formatierekeneenheid fulltime equivalent Gewogen Gemiddelde Leeftijd Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Groeps-ondernemingsraad (WOR) Gemiddelde Personeelslast Hoger beroepsonderwijs Human Resource Management Informatie en Communicatie Technologie Instellings Georganiseerd Overleg Investors in People Incidentele Loon Component model voor management van het Instituut Nederlandse Kwaliteit Incidenteel Onderzoek (WOT) Integraal personeelsbeleid Instellings Personeelslast Islamistische Scholen Besturen Organisatie Instituut voor Arbeidsvraagstukken Jaarlijks Onderzoek (WOT) Koninklijk besluit

3 KBB KPC groep LAKS LCG LGF LGPL LIO LPC LSVB MLK MPP MR MT MvT NF NIA NKO NKSR NO NT2 NvT OAC OAD OALT OBD OBP OC OCW OKV OLGMR OLMR OOP OP OPDC OR OVB OUDERS & COO PABO PCL PDCA PEMBA PF PGB PGMR Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Katholiek Pedagogisch Centrum Groep Landelijk Aktie Komitee Scholieren Landelijke Commissie voor Geschillen Leerling Gebonden Financiering (rugzakje) Landelijk Gemiddelde Personeelslast. Leraar in opleiding Landelijke Pedagogische (studie)centra Landelijke Studentenvakbond Moeilijk Lerende Kinderen Meerjarenpersoneelsplanning Medezeggenschapsraad Managementteam Memorie van Toelichting Noodfonds Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders Nederlandse Katholieke Schoolraad Nader Onderzoek (WOT) Nederlands als tweede taal Nota van Toelichting Onderwijs Advies Centrum Onderwijs Advies Dienst Onderwijs in allochtone levende talen Onderwijs Begeleidingsdienst Ondersteunend en Beheers Personeel Onderdeelcommissie (WOR) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderzoek Kwaliteitsverbetering (WOT) Ouders/leerlingengeleding van de GMR Ouders/leerlingengeleding van de MR Onderwijs Ondersteunend Personeel Onderwijzend Personeel Orthopedagogisch-didactisch centrum Ondernemingsraad (ook: Ouderraad) Onderwijsvoorrangsbeleid Ouders en Christelijk Onderwijs en Opvoeding Pedagogische Academie voor Basisonderwijs Permanente commissie leerlingenzorg Plan, Do, Control, Act Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid Participatiefonds Persoonsgebonden budget Personeelsgeleding van de GMR

4 PKI Personeel, Kwaliteit en Innovatie (gelden voor -) PKO Periodiek Kwaliteitsonderzoek (WOT) PMR Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad PO Primair Onderwijs POB Persoonlijk ontwikkelingsbudget POP Persoonlijk ontwikkelingsplan POR Persoonlijke ontwikkelingsrekening PvA Plan van aanpak PVT Personeelsvertegenwoordiging (WOR) RBA rddf REA REC RI&E RO ROC ROP RPB RVC RvT SAD SAMEN SBD SBL SBO SC SCOW SCP SER s.g. SLA SLO SMART SMT SOP SOP SSB SUK SWOT SWV Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening risicodragend deel van de formatie Reïntegratie Arbeidsgehandicapten Regionaal Expertise Centrum Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Raamovereenkomst Regionaal Opleidings Centrum Raad voor Overheidspersoneel Regionale Verwijzingscommissie Raad van Toezicht Schooladviesdienst Stimulering arbeidsdeelname minderheden Schoolbegeleidingsdienst Stichting Beroepskwaliteit Leraren Speciale School voor Basisonderwijs Schoolcommissie Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal Economische Raad scholengemeenschap Service Level Agreement (bve -sector) Stichting Leerplan Ontwikkeling Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Schoolmanagementteam Schoolontwikkelingsplan Seniorenbeleid Onderwijspersoneel Statuut Sociaal Beleid CAO-PO Stichting Uitvoering Kinderopvang Strength, Weakness, Opportunities, Threats Samenwerkingsverband T-1 T is het huidige schooljaar, T-1 is het vorige schooljaar TAV Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume TBA Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen T&B Toerusting en Bereikbaarheid TOM Teamonderwijs op maat TOP Teamontwikkelingsplan TVS Taakverlichting Senioren

5 TZ UWV VBA VBKO VBS VF VGMR VMBO VMR VNG VO VOO VOS VUT VVE VVO VWO Terugdringing Ziekteverzuim Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen Verplichte bestuursaanstelling voorheen de Vereniging van Besturenorganisaties Katholieke Onderwijsinstellingen, nu de bond KBO en de KBVO Vereniging Bijzondere Scholen Vervangingsfonds Voorlopige GMR Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voorlopige MR Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Vereniging Voor Openbaar onderwijs Vereniging van Openbare Scholen Vervroegde Uittreding Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs WAA Wet aanpassing arbeidsduur WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WEBA Welzijn bij arbeid WEBO Werkdruk bij onderwijstaken WEC Wet op de Expertisecentra WHW Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek WMO Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 WMS Wet Medezeggenschap op Scholen WOR Wet op de Ondernemingsraden WOT Wet Onderwijs Toezicht WOV Wet op de Onderwijsverzorging WPO Wet op het Primair Onderwijs WPR Wet Persoonsregistratie WSNS Weer Samen Naar School WTF Werktijdfactor WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs WVOP Wereldvakverbond van Onderwijzend Personeel ZAT ZKOO ZMLK ZMOK ZVOO ZW Zorg Advies Team Ziektekostenregeling Onderwijs- en Onderzoekpersoneel Zeer moeilijk lerende kinderen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel Ziektewet

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV COA COBA Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013

PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013 PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013 Van harte welkom op SBO Het Palet!!! PROGRAMMA Voorstellen Ongeveer drie kwartier Koffie en een rondje Tweede nog concretere deel Vragen??? Vragen!!! VAN GROOT NAAR

Nadere informatie

De MedezeggenschapsRaad (MR)

De MedezeggenschapsRaad (MR) Welkom in de (G)MR! Inhoud De MedezeggenschapsRaad (MR)... 4 Waarom is er een MR?... 4 Wat doet de MR?... 4 Welke faciliteiten staan ter beschikking van de medezeggenschap?... 5 Wat heb je nodig als je

Nadere informatie

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk Jaarkalender 2015-2016 Medezeggenschapsraad Het Meesterwerk Inhoud 1 De rol en werkwijze van de medezeggenschapsraad... 2 2 Medezeggenschapsraadsleden... 3 3 Vergaderdata Medezeggenschapraad 2015-2016...

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig])

LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig]) LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig]) A AB AB ABP AC ACTB ADV AK ALO ALV AMA AMvB AAW ANW AO AOB AOC AOV APS ARBO

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. V. Claassen (SGDC) leerlingen Hr. H. Gomas (FV) Hr. K. Hoppener (MC) Mw. C. van Kuijen (VV burg) Hr. Scheltens

Nadere informatie

Algemene informatie over het voeren van DGO

Algemene informatie over het voeren van DGO Algemene informatie over het voeren van DGO In het navolgende wordt wat onmisbare achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De wet stelt daar kaders voor,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Afkortingenlijst medezeggenschap AB ABB ABP ACOP ADV AI AMvB A&O AOb AOC AR Arbo Arbowet Arbobesluit Arbodienst ARBVO Art. ASV ATV AVS Awb Algemeen Bestuur Algemene besturenbond (besturenorganisatie voor

Nadere informatie

Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel De onderstaande partijen: 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder ABL ABN ACTB ADD ADHD AMV AOB ASS AVS BAMA BAO BAPO BB bb BBL be BEAM bhv BHV BJZ BOL BOS BSO CAO CAT CD CET CITO CIZ CL CvB CVI DAISY DB DBK DCD DL DLE DMT EC ECH ECTS EEG EIBO ELO GDO GGD GIB GL GMR

Nadere informatie

OVERZICHT BELEIDSPLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN ROL (G)MR. mco

OVERZICHT BELEIDSPLANNEN PRIMAIR ONDERWIJS EN ROL (G)MR. mco OVERZICHT NEN PRIMAIR ONDERWIJS EN ROL (G)MR mco INHOUDSOPGAVE OVERZICHT NEN PRIMAIR ONDERWIJS EN ROL (G)MR Leeswijzer... 1 Afkortingenlijst... 3 Overzicht beleidsplannen... 4 208 / mco / januari 2007

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. V. Claassen (SGDC) leerlingen Hr. J. Gowrising (FV) Hr. K. Hoppener (MC) Mw. C. van Kuijen (VV burg) Hr.

Nadere informatie

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap Harry van de Kant Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap De AVS pleit voor invoering van gedeelde medezeggenschap. Hierbij overlegt het bevoegd gezag op bovenschools niveau met vertegenwoordigers van het

Nadere informatie

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen)

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) Contactpersoon: Diederik Brink, 030 751 1726, dbrink@cnvo.nl Datum: juli 2013 De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) In de diverse onderwijssectoren is de BAPO-regeling al geruime tijd onderwerp

Nadere informatie

Arbeidsduurverkorting Arbeidsgehandicapte Administratiekantoor Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding

Arbeidsduurverkorting Arbeidsgehandicapte Administratiekantoor Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding Afkortingen In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. Als wegwijzer in deze materie is onderstaande lijst opgesteld. In de loop van tijd zal deze lijst alleen maar groeien omdat met de regelmaat

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Ronde 1. MR-leden (personeel, ouders, leerlingen) en directies uit het PO en VO.

Ronde 1. MR-leden (personeel, ouders, leerlingen) en directies uit het PO en VO. Ronde 1 1 Workshop MR-Start Nieuwe MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs. Janny Arends, VOO 2 Lezing Inzicht geeft overzicht en Schooldirecteuren en MR leden uit het primair onderwijs Jan Stuijver,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 460 Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in PO en VO.

Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in PO en VO. Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in PO en VO. De ondertekenende partijen: 1. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als vertegenwoordiger van de

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 10 december 2013

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 10 december 2013 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 10 december 2013 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. L. Roos (DV) leerlingen Hr. J. Gowrising (FV) Hr. J. v.d. Berg (GN) Hr. V. Claassen Mw. Vos Mw. Van Kuijen

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB Reinier Goedhart Programma Inleiding risicomanagement Bepalen wegingsfactoren Bepalen risicoprofiel Toelichting instrument Evaluatie en afsluiting Risicomanagement Doel risicomanagement

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 736 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband

Nadere informatie

Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven

Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven Verantwoording en medezeggenschap (I) MME thema III Governance 1 april 2010 Renée van Schoonhoven Voorstellen - directeur Actis - hoe daar gekomen: - sociologie, onderwijskunde - vakbeweging / AOb - VNG/VOSABB

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 643 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum. Welkom

Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum. Welkom Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum Welkom DE OUDERORGANISATIE VOOR OUDERS, OUDERRADEN EN MEDEZEGGEN- SCHAPSRADEN IN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS EN DE KINDEROPVANG @schoolenthuis De OUDERS VAN

Nadere informatie

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 A A&O Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de overheid A AAOP ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen A AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet A

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 Voorwoord Op 31 oktober 2010 is de CAO BVE geëxpireerd. Met het oog op de instelling van ondernemingsraden op uiterlijk 1 maart 2011 achten partijen het

Nadere informatie

29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510

29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 29 januari 2008 PO/PMG/2007/48510 Onderwerp Evaluatie invoering WMS 1 Bijlage(n) Hierbij sturen

Nadere informatie

46. Werkeloos of ziek? PLUG IN Platform Uitkeringsgerechtigden

46. Werkeloos of ziek? PLUG IN Platform Uitkeringsgerechtigden 46. Werkeloos of ziek? PLUG IN Platform Uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave PLUG In Beschaving en eigen belang Ontstaan van het PLUG Juridische dienst Bovenwettelijke regelingen AOb praat mee bij ziekte

Nadere informatie

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies

Functiehuis. Bijlagen: FUWASYS-beschrijvingen functies Onderwerp / voorstel: Status: Definitief Periode: Versienr: Code: # Pagina s: 10 Eigenaar: Louwiek Moltmaker i.s.m. OSG Bestuur en Management Ondersteuning Akkoord: Resonansgroepen Datum: 22-04- DoPo Datum:

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 3 maart 2014

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 3 maart 2014 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 3 maart 2014 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. L. Roos (DV) leerlingen Hr. J. Gowrising (FV) Hr. J. v.d. Berg (GN) Dyant Ramkalup Hr. C. Groeneveld Hr. V.

Nadere informatie

Katholiek Pedagogisch Centrum

Katholiek Pedagogisch Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Pedagogisch Centrum Archiefnummer: 1110 Archiefnaam: KPC Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1971-1994 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO BVE

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO BVE ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO BVE Hierbij verklaren de Vereniging MBO Raad, gevestigd te Woerden, te dezen voor haar leden handelend op basis van artikel 8 van haar statuten en krachtens volmacht vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Studiemiddag WEB 13 september 2012 Renée van Schoonhoven Frans Brekelmans Doelstelling Introductie op heden, verleden en nabije toekomst van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018

Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 april 2014 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 7 april 2014

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 7 april 2014 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 7 april 2014 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. L. Roos (DV) leerlingen Hr. J. Gowrising (FV) Hr. J. v.d. Berg (GN) Dyant Ramkalup Hr. C. Groeneveld Hr. V.

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Budget personeelsbeleid

Budget personeelsbeleid Budget personeelsbeleid Het budget personeelsbeleid (budget PB) wordt formeel in de regelgeving aangeduid als het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Als onderdeel van dit budget wordt daaraan toegekend

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar

Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) voor lom of mlk in het schooljaar Formatie scholen speciaal onderwijs (so), speciaal en OCenW-Regelingen Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c so (vso)-scholen voor lom of mlk en so(vso)- scholengemeenschappen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp Jan de Vos Ede 09-11-2016 even voorstellen Jan de Vos adviseur onderwijs en zorg, krimp, personeel en organisatie, governance Vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast te stellen Juni 2010 10.0951 MKO Inleiding Op de hiernavolgende

Nadere informatie

hebben op 27 maart 2001 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de CAO-PO 2001.

hebben op 27 maart 2001 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de CAO-PO 2001. Cao PO 2001/22a Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2001 De werkgeversorganisaties - ABC/VBS - Besturenraad - VBKO - VOS/ABB en de werknemersorganisaties - ACOP - CCOOP - CMHF - AC hebben op 27 maart 2001 een

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

1. Looptijd De nieuwe CAO kent een looptijd van twee jaar, van 1 februari 2010 tot 1 februari 2012.

1. Looptijd De nieuwe CAO kent een looptijd van twee jaar, van 1 februari 2010 tot 1 februari 2012. CAO/011/07 ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO-KENNISCENTRA 2010-2012 De ACOP, de CCOOP en de CMHF enerzijds en Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven anderzijds, verder te noemen partijen

Nadere informatie

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs Een overzicht van beleidsdocumenten die het schoolbestuur o.g.v. de wet of de CAO dient vast te stellen Juni 2010 10.0951 MKO Inleiding Op de hiernavolgende

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO WMS Congres 11 november 2015 Faciliteiten en activiteitenplan Henk Nieborg, VOO Programma Introductie en voorstellen 5 korte vragen Faciliteitenregeling > plaats in het grote geheel Documenten en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014 2015 Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad Van Inhoudsopgave Voorwoord door de interim voorzitter Blz. 3 Waar houdt de GMR zich mee bezig? Blz. 4 - Vergaderingen - Contactpersonen GMR

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012 Stichting Onderwijsgeschillen mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder NVOR, 30 november 2012 Kerntaken Stichting Onderwijsgeschillen Vormgeving geschillenregeling in het onderwijs: geschillencommissies

Nadere informatie

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR JAARVERSLAG 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2 Instemmingsaanvragen 3 Adviesaanvragen 4 Voorgelegd

Nadere informatie

STAP IN - PRAAT MEE - DOE MEE

STAP IN - PRAAT MEE - DOE MEE STAP IN - PRAAT MEE - DOE MEE DE OUDERORGANISATIE VOOR OUDERS, OUDERRADEN EN MEDEZEGGEN- SCHAPSRADEN IN HET PROTESTANTS- EN KATHOLIEK ONDERWIJS EN DE KINDEROPVANG BESCHERM WAT VAN WAARDE IS Thuisenschool.nl

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie