Afkortingenlijst MR-cursussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afkortingenlijst MR-cursussen"

Transcriptie

1 Afkortingenlijst MR-cursussen AAW ABB ABC ABP AC ACOP AD ADV AK AMvB AO AOb AOC APS ARBO ASV AVO AVS Awb BaO BAPO BBL BBO BBWO BG (bg) BGD BGZ BHV BIO BiZa BM BOP BPCO BRIN BSM BVE BVO i.o. BZA CABO CAO CAOP CBA CCOOP CD Algemene Arbeidsongeschiktheidswet Algemene Besturenbond Algemeen Bijzondere Centrale Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Ambtenaren Centrum Algemene Centrale Overheidspersoneel Algemeen Directeur Arbeidsduurverkorting Administratiekantoor Algemene Maatregel van Bestuur Administratieve Organisatie: de handelingen die worden verricht op het totstandkomen van de informatievoorziening van de school Algemene Onderwijsbond Agrarisch Opleidingscentrum Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Arbeidsomstandigheden Algemene Schoolverkenning Algemeen Voortgezet Onderwijs Algemene Vereniging van Schoolleiders Algemene wet bestuursrecht Basisonderwijs Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsbegeleidend onderwijs Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs Bevoegd Gezag Bedrijfsgezondheidsdienst Bedrijfsgezondheidszorg Bedrijfshulpverlening Wet Beroepen in het Onderwijs Binnenlandse Zaken Bovenschools Management Bedrijfsgezondheidszorg voor onderwijspersoneel Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs Basisregistratie voor instellingen Bekostigingssysteem materiële uitgaven Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Bedrijfsvereniging overheidspersoneel in oprichting Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid etc. Commissie Arbeidsbemiddeling Onderwijs Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel Centraal Buro Arbeidsvoorziening Christelijke Centrale Overheids- en Onderwijspersoneel Centrale Directie

2 Cfi CITO CMHF CNV COR CPS CUMI CvB DC DGO DOP EFJ ESD EVC FBS FNV FPU FUWA PO FUWASYS FUWA VO fre fte GGL GMR GOA GOR GPL HBO HRM ICT IGO IiP ILC INK(-model) IO IPB IPL ISBO IVA JO KB Centrale Financiën Instellingen Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Centrale Middelbare en Hogere Functionarissen Christelijk Nationaal Vakverbond Centrale ondernemingsraad (WOR) Christelijk Pedagogisch Studiecentrum Culturele minderheden College van Bestuur Dienstcommissie Decentraal Georganiseerd Overleg Doorstroming Onderwijspersoneel Elektronisch Financieel Jaarverslag Elektronisch School Dossier Erkenning eerder verworven competenties Formatiebudgetsysteem Federatie Nederlandse Vakbeweging Flexibel Pensioen Uittreden Functiewaardering primair onderwijs Functiewaarderingssysteem Functiewaardering voortgezet onderwijs formatierekeneenheid fulltime equivalent Gewogen Gemiddelde Leeftijd Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Groeps-ondernemingsraad (WOR) Gemiddelde Personeelslast Hoger beroepsonderwijs Human Resource Management Informatie en Communicatie Technologie Instellings Georganiseerd Overleg Investors in People Incidentele Loon Component model voor management van het Instituut Nederlandse Kwaliteit Incidenteel Onderzoek (WOT) Integraal personeelsbeleid Instellings Personeelslast Islamistische Scholen Besturen Organisatie Instituut voor Arbeidsvraagstukken Jaarlijks Onderzoek (WOT) Koninklijk besluit

3 KBB KPC groep LAKS LCG LGF LGPL LIO LPC LSVB MLK MPP MR MT MvT NF NIA NKO NKSR NO NT2 NvT OAC OAD OALT OBD OBP OC OCW OKV OLGMR OLMR OOP OP OPDC OR OVB OUDERS & COO PABO PCL PDCA PEMBA PF PGB PGMR Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Katholiek Pedagogisch Centrum Groep Landelijk Aktie Komitee Scholieren Landelijke Commissie voor Geschillen Leerling Gebonden Financiering (rugzakje) Landelijk Gemiddelde Personeelslast. Leraar in opleiding Landelijke Pedagogische (studie)centra Landelijke Studentenvakbond Moeilijk Lerende Kinderen Meerjarenpersoneelsplanning Medezeggenschapsraad Managementteam Memorie van Toelichting Noodfonds Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders Nederlandse Katholieke Schoolraad Nader Onderzoek (WOT) Nederlands als tweede taal Nota van Toelichting Onderwijs Advies Centrum Onderwijs Advies Dienst Onderwijs in allochtone levende talen Onderwijs Begeleidingsdienst Ondersteunend en Beheers Personeel Onderdeelcommissie (WOR) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderzoek Kwaliteitsverbetering (WOT) Ouders/leerlingengeleding van de GMR Ouders/leerlingengeleding van de MR Onderwijs Ondersteunend Personeel Onderwijzend Personeel Orthopedagogisch-didactisch centrum Ondernemingsraad (ook: Ouderraad) Onderwijsvoorrangsbeleid Ouders en Christelijk Onderwijs en Opvoeding Pedagogische Academie voor Basisonderwijs Permanente commissie leerlingenzorg Plan, Do, Control, Act Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid Participatiefonds Persoonsgebonden budget Personeelsgeleding van de GMR

4 PKI Personeel, Kwaliteit en Innovatie (gelden voor -) PKO Periodiek Kwaliteitsonderzoek (WOT) PMR Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad PO Primair Onderwijs POB Persoonlijk ontwikkelingsbudget POP Persoonlijk ontwikkelingsplan POR Persoonlijke ontwikkelingsrekening PvA Plan van aanpak PVT Personeelsvertegenwoordiging (WOR) RBA rddf REA REC RI&E RO ROC ROP RPB RVC RvT SAD SAMEN SBD SBL SBO SC SCOW SCP SER s.g. SLA SLO SMART SMT SOP SOP SSB SUK SWOT SWV Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening risicodragend deel van de formatie Reïntegratie Arbeidsgehandicapten Regionaal Expertise Centrum Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Raamovereenkomst Regionaal Opleidings Centrum Raad voor Overheidspersoneel Regionale Verwijzingscommissie Raad van Toezicht Schooladviesdienst Stimulering arbeidsdeelname minderheden Schoolbegeleidingsdienst Stichting Beroepskwaliteit Leraren Speciale School voor Basisonderwijs Schoolcommissie Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen Sociaal en Cultureel Planbureau Sociaal Economische Raad scholengemeenschap Service Level Agreement (bve -sector) Stichting Leerplan Ontwikkeling Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Schoolmanagementteam Schoolontwikkelingsplan Seniorenbeleid Onderwijspersoneel Statuut Sociaal Beleid CAO-PO Stichting Uitvoering Kinderopvang Strength, Weakness, Opportunities, Threats Samenwerkingsverband T-1 T is het huidige schooljaar, T-1 is het vorige schooljaar TAV Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume TBA Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen T&B Toerusting en Bereikbaarheid TOM Teamonderwijs op maat TOP Teamontwikkelingsplan TVS Taakverlichting Senioren

5 TZ UWV VBA VBKO VBS VF VGMR VMBO VMR VNG VO VOO VOS VUT VVE VVO VWO Terugdringing Ziekteverzuim Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen Verplichte bestuursaanstelling voorheen de Vereniging van Besturenorganisaties Katholieke Onderwijsinstellingen, nu de bond KBO en de KBVO Vereniging Bijzondere Scholen Vervangingsfonds Voorlopige GMR Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voorlopige MR Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Vereniging Voor Openbaar onderwijs Vereniging van Openbare Scholen Vervroegde Uittreding Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs WAA Wet aanpassing arbeidsduur WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WEBA Welzijn bij arbeid WEBO Werkdruk bij onderwijstaken WEC Wet op de Expertisecentra WHW Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek WMO Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 WMS Wet Medezeggenschap op Scholen WOR Wet op de Ondernemingsraden WOT Wet Onderwijs Toezicht WOV Wet op de Onderwijsverzorging WPO Wet op het Primair Onderwijs WPR Wet Persoonsregistratie WSNS Weer Samen Naar School WTF Werktijdfactor WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs WVOP Wereldvakverbond van Onderwijzend Personeel ZAT ZKOO ZMLK ZMOK ZVOO ZW Zorg Advies Team Ziektekostenregeling Onderwijs- en Onderzoekpersoneel Zeer moeilijk lerende kinderen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel Ziektewet

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Lijst van gebruikte afkortingen ABP ABW AKW AMA AMVB AMW ANW AOF AOK AOW APB ARBVO AVI s AWBZ AWF AZ BANS BBE BBP BEW BIKK BKWI BKZ BLS BNP BOR BPM BSE BTW BUZA BVE BZK CAO CARDS CBS CDM CDV CEP CFI CJIB

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag Jaargang 2010 / nr 2 In deze uitgave o.a. De bezuinigingen in het onderwijs leiden tot veel gepuzzel. Ondertussen gaan de gewone dingen gewoon door. Met enige aanloopperikelen die er bij lijken te horen-

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen afgesloten tussen: WVOI - Enschede en ABVAKABO FNV - Zoetermeer AOb - Utrecht Onderwijsbond CNV - Zoetermeer

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van 20 september 2005 AP/AOM/2005/36897 Onderwerp nota Werken in het Onderwijs 2006 Hierbij

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Was wordt tabel cao vo 2011 2012

Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Datum: september 2014 2 Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Inhoudsopgave Onderverdelen in hoofdstukken 1 en 2 Artikel tekst CAO VO 2011 2012 Tekst CAO VO 2014 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken Loopbaanontwikkeling van burgers Stand van zaken Inhoud Woord vooraf 5 Samenvatting 6 Afkortingen 8 Deel I: aanpak onderzoek 9 Achtergrond 9 Doelen van het onderzoek 9 Onderzoeksaanpak 9 Leeswijzer 10

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 19 juli 2006 Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Frans Pang Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie