Toekomstbestendig Organiseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstbestendig Organiseren"

Transcriptie

1 post-master Toekomstbestendig Organiseren Bij innovatie wordt meestal gedacht aan een nieuwe technische uitvinding of ontwikkeling. Echter, in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, worden steeds andere eisen gesteld aan u als mens en de organisatie waarin u werkt. Om toekomstbestendig te zijn wordt van uw organisatie dus gevraagd dat deze zichzelf steeds opnieuw uitvindt, zichzelf steeds innoveert. Cruciale basisprincipes om als organisatie succesvol te kunnen zijn en blijven zijn onder meer sociale innovatie, duurzaam ondernemen en het faciliteren van talent. Hoe werkt dat voor uw organisatie? Hoe is die nu ingericht en in welke mate is deze in staat in de dagelijkse bedrijfsvoering mee te gaan met alle nieuwe ontwikkelingen die op uw organisatie afkomen? Daar gaat de post-master Toekomstbestendig Organiseren over, die de ABK Radboud Universiteit Nijmegen heeft ontwikkeld in samenwerking met Effect Management. In deze opleiding ontwikkelt u voor uw eigen organisatie een plan de campagne of zo u wilt een eigen manifest. Een richtlijn voor wat u kunt doen om de hiervoor genoemde basisprincipes in uw eigen onderneming te verankeren. In deze post-master staat u zelf aan het roer, u vergaart de kennis om uw organisatie toekomstigbestendig in te richten en daarmee uw concurrent een stap voor te blijven.

2 1. Strategisch Management & Oriëntatie Het blok Strategisch Management richt zich op het vraagstuk van de strategische oriëntatie op de omgeving van uw organisatie. Hierbij komen onderwerpen aan bod als: wat houdt strategisch management in voor mijn organisatie, wat zijn mijn strategische problemen, met welke factoren dien ik in een strategische oriëntatie rekening te houden, welke benaderingen om met deze problemen om te gaan kan ik onderscheiden? Docent: prof.dr.patrick Vermeulen 2. Thema s in de opleiding Organisaties en hun Besturing In het blok Organisaties en hun Besturing wordt uw organisatie beschouwd vanuit de cybernetica. Dit betekent dat wordt gekeken naar de besturing van processen in uw organisatie. Die besturing kan over verschillende onderwerpen gaan: (1) de doelen van uw organisatie, (2) de inrichting van uw organisatie en (3) de operationele processen in uw organisatie. Afhankelijk van de kwaliteit van uw besturing is uw organisatie meer of minder slagvaardig. Dat wil zeggen, u bent beter of slechter in staat uw doelen te realiseren en indien nodig te veranderen. In het blok Organisaties en hun Besturing worden u concepten aangereikt waarmee het besturingsvermogen van uw organisaties kan worden geanalyseerd en verbeterd. Docenten: dr. Jan Achterbergh & dr. Dirk Vriens 3. Organisatieontwerp In veel organisaties is de arbeidsverdeling zo ontworpen dat mensen eerder in hun werk worden gehinderd dan geholpen. Dergelijke organisaties hebben te kampen met lange doorlooptijden, veel afval, veel klachten van klanten en veel verzuim en verloop van medewerkers. Door de manier waarop het werk is verdeeld, staan die organisaties al direct op achterstand op de markten voor hun producten of diensten, personeel, materiaal en kapitaal. In het blok Organisatieontwerp staat de vraag centraal hoe de verdeling van het werk in uw organisatie kan worden ontworpen zodat uw organisatie slagvaardig in haar omgeving kan opereren. U krijgt inzicht in de ontwerpprincipes van arbeidssystemen en leert deze systemen op een systematische manier te analyseren en toe te passen. Docent: prof.dr. Pierre van Amelsvoort 4. Strategisch Personeelsmanagement In het blok Strategisch Personeelsmanagement staat de vraag naar de relatie tussen personeelsmanagement (HRM), strategie en de performance van uw organisatie centraal. Naast aandacht voor de harde economische benaderingen worden brede (institutionele) benaderingen behandeld waarin performance ook betrekking heeft op aspecten als maatschappelijke responsiviteit en legitimiteit. Bij de theoretische grondslagen wordt met name de resource based view als kritisch referentiepunt genomen. Docent: dr. Michiel Schoenmaker 5. Kennis en Leren in Organisaties Uw organisatie is meer en meer afhankelijk van kennisprocessen. Maar, wat is organisatorische kennis en hoe kan de ontwikkeling, deling, toepassing en opslag van die kennis worden bestuurd in uw organisatie? Of simpel gezegd, hoe kan worden bevorderd dat uw collega s en medewerkers met elkaar nieuwe kennis ontwikkelen, van elkaar leren, kennis delen en oude relevante kennis behouden en toepassen? In het blok Kennis en Leren in Organisaties worden concepten en modellen besproken die kunnen worden gebruikt om de kennisinfrastructuur van uw organisatie te verbeteren. Docent: prof.dr. Paul Hendriks 6. Innovatiemanagement Innovatie is een belangrijke factor om concurrentievoordeel te behalen. Dit betekent dat het van groot belang is voor uw organisatie dat het innovatieproces op een efficiënte en effectieve manier ingericht wordt. Het blok Innovatiemanagement richt zich op innovatiestrategieën die inzicht geven in de manier waarop ondernemers succesvol kunnen innoveren. Het blok Innovatiemanagement heeft een interdisciplinair karakter waardoor o.a. aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van creativiteit, samenwerking in multidisciplinaire teams en het inrichten van het innovatieproces in uw organisatie. Docent(en): nog in te vullen 7. Verandering in organisaties Uw organisatie verandert voortdurend. In dit blok staan veranderingen centraal waarin bewust wordt ingegrepen in de inrichting van de infrastructuur van organisaties. Een dergelijke ingreep wordt ook wel een interventie genoemd. In organisaties kunnen interventies veel verschillende vormen aannemen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van continue interventieprocessen waarbij de infrastructuur voortdurend wordt aangepast en verbeterd. Ook zijn er episodische interventies, waarbij gedurende een bepaalde periode een ingreep in de infrastructuur wordt gerealiseerd. Echter, veel van deze veranderingen leveren niet het gewenste resultaat op. Deze cursus gaat dieper in op de vraag waar dat nu precies aan ligt en hoe het beter kan. Docenten: prof.dr. Patrick Vermeulen & dr. Jan Achterbergh

3 Vorm van de opleiding De post-master bestaat uit 7 blokken van twee dagen, waarin theorie wordt gekoppeld aan de praktijk van uw organisatie. De post-master heeft een doorlooptijd van een jaar. Wat levert het op voor u? Tijdens iedere cursusdag wordt zowel theorie gepresenteerd als gewerkt aan de toepassing van de theorie in de praktijk van uw eigen organisatie. In de loop van de post-master wordt onder begeleiding gewerkt aan een plan van aanpak voor uw eigen organisatie om deze daarmee succesvol toekomstbestendig te organiseren. Doelgroep Directeur/oprichters en management van bedrijven in het MKB van 25+ medewerkers. Locatie DOME-X te Oss Kostprijs 7.995,- vrijgesteld van BTW en inclusief cateringkosten. Deze opleiding komt mogelijk in aanmerking voor afdrachtvermindering via de fiscus en/of voor subsidie via het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds van de sector waarin uw organisatie actief is. Aantal deelnemers Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers Startdatum Najaar 2014 Certificaat Na afronding van de post-master ontvangt u een certificaat van de ABK Radboud Universiteit Nijmegen. Voorwaarde is actieve deelname aan alle bijeenkomsten en voltooien van de opdrachten. Organisatie De post-master wordt georganiseerd door de ABK Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Effect Management. Inschrijving en informatie Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Sidon van Laarhoven, Effect Management, of Erik Lazeroms, ABK, ABK Radboud Universiteit Nijmegen

4 Inschrijfformulier post-master Toekomstbestendig Organiseren naam + voorletters (evt. titel) m/v geboortedatum + geboorteplaats adres (privé of zakelijk*) post co de + woon plaats tele foon orga ni sa tie func tie afde ling factuuradres privé of zakelijk* t.a.v. adres postcode + plaats schrijft zich hiermee in voor de post-master Toekomstbestendig Organiseren (start najaar 2014). * doorhalen wat niet van toepassing is Ondergetekende is, bij definitieve toelating, gehouden aan de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de volgende pagina van dit inschrijfformulier en verplicht zich tot het voldoen van het cursusgeld 7.995,- (vrijgesteld van BTW) op rekening t.n.v. Stg. UOBN o.v.v. Inschrijving post-master Toekomstbestendig Organiseren najaar Het cursusgeld zal worden voldaan in: o 1 ter mij n (Bij betaling van het volledige cursusgeld vóór de start van de post-master ontvangt u 2% korting) o 2 ter mij nen plaats datum handtekening (de cursist) plaats datum handtekening (indien van toepassing: de betalende instantie) Dit for mu lier kunt u, vergezeld van een cv, per post, of fax sturen naar: ABK Radboud Universiteit Nijmegen, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen, fax Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Plaatsing is definitief na positief bericht van de ABK RU Nijmegen.

5 inschrijvings- en betalingsvoorwaarden opleidingen abk/stichting uobn 1 Inschrijving opleiding Een cursist ontvangt na inschrijving voor één van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN een bericht van de ABK/stichting UOBN of hij/zij al dan niet toelaatbaar is voor de opleiding. Met dit bericht is de eventuele plaatsing definitief. Toelating tot een van de opleidingen van de ABK/stichting UOBN is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat na aanvang van de opleiding deelname is gebonden aan de ingeschreven cursist. 2 Betalingsvoorwaarden De opleidingskosten staan vermeld op het door de cursist ondertekende inschrijfformulier. De opleidingskosten dienen binnen de op de factuur gestelde vervaldatum(-data) te worden voldaan. Een regeling voor de betaling van de opleidingskosten door de werkgever vindt plaats door middel van medeondertekening van het aanmeldingsformulier. De cursist blijft echter persoonlijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het cursusgeld. 3 Termijnbetalingen Op het inschrijfformulier van de betreffende opleiding staat aangegeven of termijnbetaling van het cursusgeld mogelijk is. Indien de cursist niet aangeeft hiervan gebruik te willen maken, zal het cursusgeld in één termijn worden gefactureerd. Aan termijnbetaling zijn geen extra kosten verbonden. 4 Betalingsachterstand De ABK/stichting UOBN is in geval van een betalingsachterstand door de cursist bevoegd betrokkene de toegang tot de opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Tevens is de ABK/stichting UOBN gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen. 5 Annulering deelname opleiding Ondertekening van een inschrijfformulier voor een van de opleidingen die de ABK/stichting UOBN verzorgt, verplicht de cursist tot het betalen van de overeengekomen cursusprijs. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding is begonnen, kan alleen door middel van een aangetekend schrijven en verplicht de cursist te allen tijde tot het voldoen van 10% van de cursusprijs aan administratiekosten. Indien bedoelde kennisgeving 21 dagen of korter voor aanvang van de opleiding wordt ontvangen, is de cursist 60% van het cursusgeld verschuldigd (inclusief de hiervoor bedoelde administratiekosten). Na de start van de opleiding wordt niet meer tot restitutie van het cursusgeld overgegaan. 6 Toepasselijkheid voorwaarden Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist/werkgever te kennen de hier beschreven voorwaarden en eventueel in de informatiegids vermelde aanvullende voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. 7 Geschillenregeling Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst danwel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de competente rechter in Arnhem. De ABK/stichting UOBN, Radboud Universiteit Nijmegen, juni 2009.

leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist leergang Business Scientist start 23 april 2015 locatie Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist Unieke visie De Business Data Scientist leergang is gebaseerd op een model met drie assen: Inleiding

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Leergang Lean in de Zorg

Leergang Lean in de Zorg Leergang Lean in de Zorg De zorg wordt geconfronteerd met ingewikkelde kwesties zoals de vergrijzing, een dreigend tekort aan zorgverleners en de noodzaak om zuiniger om te gaan met schaarse middelen.

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

Waarom een training projectmanagement?

Waarom een training projectmanagement? Waarom een training projectmanagement? Een projectmanagementtraining is een goede investering voor de organisatie waarvoor u werkt, maar ook voor uzelf. Steeds meer organisaties werken projectmatig. Organisaties

Nadere informatie

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg Masterclass 2015 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg gedragsproblemen niet-aangeboren hersenletsel licht verstandelijke beperking doofblind kennis begeleidingsmethodieken Masterclass Kennismanagement

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie