PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN Doctoraal Programma Bedrijfskunde

2

3 Introductie Als programmadirecteur van de PTMSc Bedrijfskunde en schrijver van dit voorwoord moet ik een bekentenis doen: waarom dit programma zo n hoge studenttevredenheid én hoog slagingspercentage én ondernemende alumni heeft, is bijna niet uit te leggen en zelfs voor mij niet helemaal te bevatten. Één ding is zeker: ons curriculum is up-to-date, academisch solide, gericht op de praktijk, breed en ook diepgaand. Na afloop van het programma weet je genoeg om op alle facetten van bedrijfsvoering inhoudelijk écht mee te kunnen denken. Daarbij komt dat onze docenten en hoogleraren erg betrokken, vakkundig en enthousiast zijn en zowel hun vak als de business tot in de board room kennen. De ondersteunende staf leeft mee en doet veel om te zorgen dat je werk, studie en je drukke privéleven kunt combineren. Daardoor komt iedereen met plezier naar Nyenrode; het is een unieke plek om te leren en waarbij als vanzelf een netwerk ontstaat dat krachtig en voor velen blijvend van waarde is. Maar verklaart dit het bijzondere van het programma? Het zijn uiteindelijk vooral onze studenten die samen zoveel mogelijk uit het programma en hun tijd op Nyenrode halen. Misschien is het zoals in sport; dat kleine details het verschil tussen succes en falen bepalen. Die bepalen of een student tevreden is, diep gaat om echt te leren en blijvende banden met Nyenrode en medestudenten ontwikkelt. In deze brochure vind je in woord en beeld een impressie van het bijzondere programma van de parttime master Bedrijfskunde. Ik hoop dat het je nieuwsgierig maakt. Als je meer wilt weten dan ben je van harte welkom op Nyenrode, om de details waarover ik sprak te ervaren en om van studenten en alumni te horen hoe zij het programma beleefd hebben. Mark Slaman, Programmadirecteur PTMSc Bedrijfskunde

4 Inhoudsopgave Introductie Part-Time Master of Science Bedrijfskunde Het Programma De Deelnemers Waarom Nyenrode Aanmelding & Toelating Voorbereiding & Financiering Your future starts here!

5 Parttime Master of Science Bedrijfskunde Op zoek naar een managementopleiding die voor jou als professional in bedrijfskundige omgeving relevant is? De parttime Master of Science Bedrijfskunde (PTMSc) is sinds 2005 de best gewaardeerde academische master van Nederland. De parttime variant van de opleiding Bedrijfskunde is uitermate geschikt wanneer je als ondernemende professional verbreding en verdieping van je kennis zoekt op het gebied van management en bedrijfskunde. Onze PTMSc studenten zijn werkzaam in alle branches van MKB tot grote multinationals, start-up tot gevestigde ondernemingen, in de profit- of de non-profitsector, in een Nederlandse of internationale omgeving. De kern van het programma Het PTMSc-programma bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk, persoonlijke ontwikkeling en netwerken. Per vakgebied komen de belangrijkste academische theorieën, modellen en concepten aan bod. Je zult ze uitvoerig bespreken, bestuderen en, belangrijker nog, toepassen op actuele praktijksituaties, in vaak zeer uiteenlopende cases. Dat betekent dat je leert beslissingen nemen, mensen overtuigen en uiteindelijk zelf een weg kunt vinden in ongestructureerde, complexe situaties. Tijdens de colleges gaan de docenten die vaak zelf werkzaam zijn in het bedrijfsleven, hier uitgebreid op in. Er is in aparte modules expliciet aandacht voor de verdieping van je persoonlijke ontwikkeling, leiderschap- en managementvaardigheden. Tijdens deze modules neem je deel aan simulatieoefeningen die je inzicht geven in je ontwikkeling. Na afloop analyseer je samen je ervaringen en nieuwe inzichten. Studeren aan Nyenrode geeft je een uitgelezen kans om je netwerk te verbreden. Je werkt intensief samen met gelijkgestemden en komt in contact met belangrijke spelers uit het bedrijfsleven. Daarnaast is er alle gelegenheid om in contact te komen met het uitgebreide alumninetwerk van Nyenrode en deel te nemen aan de sociale activiteiten die worden georganiseerd door de studentenvereniging NCV (de Nieuwe Compagnie van Verre). Kijk voor meer informatie over de studentenvereniging en het alumninetwerk op Missie PTMSc Bedrijfskunde Studenten voorzien van een brede, aca - demische, bedrijfs - kundige basis en het vergroten van hun professionele en persoonlijke compe - tenties, zodat zij kunnen excelleren als ondernemende professionals in elke omgeving. Fixed time, fixed quality Het PTMSc-programma is zo ontworpen dat je een veeleisende baan en een intensieve academische studie kunt combineren. Het doel is dat je de diepgaande studie daadwerkelijk binnen drie jaar (fixed time) afrondt, met minstens een voldoende voor alle vakken (fixed quality). Uitstel of verlenging van de studieduur kan alleen als er duidelijke, externe redenen voor zijn, zoals persoonlijke omstandigheden of een langdurig verblijf in het buitenland. Nyenrode Business Universiteit is accredited by:

6 Er waren voor mij een aantal redenen om het parttime progamma Bedrijfskunde aan Nyenrode te volgen. De combinatie van theoretisch leerwerk en het uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten in groepsverband. De lestijden, op vrijdagavond en zaterdag, maken het zeer goed te combineren met een volledige baan. En de naam Nyenrode is natuurlijk een absolute toegevoegde waarde op je cv. Taco Lagema, 34 jaar, Operations Supervisor Het Programma De PTMSc Bedrijfskunde is een driejarige opleiding die start in februari. Tijdens het programma komen alle bedrijfskundige vakgebieden aan bod. De colleges zijn op vrijdagavond en zaterdag en zijn gestructureerd in blokken van zeven collegeweekeinden. Na elk blok volgt een tentamenweekeinde. De pre-master duurt acht maanden waarin je de belangrijkste bedrijfskundige basis - kennis opdoet. Daarna volgt de anderhalf jaar durende master. In deze fase ligt de nadruk op de verdieping in de kernvakken en het opbouwen van academische denken onderzoeksvaardigheden. Het PTMScprogramma wordt afgesloten met de scriptie. In een half jaar pak je een praktisch bedrijfskundeprobleem aan met behulp van bedrijfskundige theorieën en academische onder - zoeksmethoden. Pre-Master Deze fase heeft als doel om alle studenten, met hun grote diversiteit aan achtergronden, op hetzelfde kennis- en denkniveau te krijgen. Deze fase heeft ook een selecterend karakter. Alle vakken dien je succesvol af te ronden voordat je aan de master kunt beginnen. De pre-master zorgt voor de basis in alle bedrijfskundige kernvakken enerzijds en vakken die voor academische vorming zorgen anderzijds. Voor een overzicht van de vakken verwijzen we naar onze website: Master In deze fase staat de verdieping van de bedrijfskundige kennis en competenties die je in de pre-master hebt opgedaan, centraal. Deze verdieping richt zich op de bedrijfskundige vakgebieden en op de onderzoeksvaardigheden en -technieken. Naast de verplichte vakken heeft deze fase vier blokken waarin je zelf een vak kunt

7 kiezen. In de richtingen General Management, Finance en Marketing kun je zodoende een eigen specialisatie ontwikkelen. Nyenrode onderscheidt zich in de master door de brede opzet van het curriculum (met vakken variërend van Economic Environment en Strategy tot Techonolgy en Business Law) en de nadruk op leiderschap en ondernemerschap. Voor een overzicht van de vakken verwijzen we naar onze website: Scriptie Het PTMSc-programma wordt afgesloten met een scriptie. Hierin zul je, meestal samen met een medestudent, een bestaand, praktisch bedrijfskundeprobleem aanpakken in de organisatie waarvoor één van de twee werkt. In de scriptie komt alles samen wat je in de voorgaande 2,5 jaar hebt geleerd. Studielast De gemiddelde studiebelasting voor zowel de pre-master als de master is 20 uur per week (inclusief colleges). Dat houdt in dat je naast de 6 uur aan college-uren nog gemiddeld 14 uur per week thuis en met vakgenoten aan het werk bent voor je studie. Ieder vak heeft 20 tot 30 contacturen, verdeeld over 10 weken, en wordt afgesloten met een tentamen. Pre-masterfase met succes afgerond 90% Masterfase met succes in twee jaar afgerond 90% Masterfase wel begonnen, maar niet afgerond 4% PTMSc slagingspercentages

8 De Deelnemers Deelnemers aan ons PTMSc-programma zijn ambitieus, sterk gemotiveerd om hun managementkwaliteiten en zichzelf te ontwikkelen. Het zijn ondernemende types die bereid zijn risico s te nemen en de handen uit de mouwen te steken. Ik heb voor de studie Bedrijfskunde gekozen vanwege de beperktheid van mijn studie Rechts - geleerdheid. Dat is een klein gebied en dus zeer specialistisch. Ik ben nieuwsgierig naar alles wat er in het bedrijfsleven gebeurd en heb er daarom voor gekozen mijn horizon in de breedst mogelijke wijze te vergroten. Ik heb voor Nyenrode gekozen vanwege de sfeer die er heerst. Als je het landgoed binnenkomt, heerst er rust. Maar ook staan alle neuzen dezelfde kant op: naar succes en volharding. In alles word je gestimuleerd om met de nieuwe kennis bezig te zijn, die toe te passen en gebruik van te maken. Marlijn Louis, 26 jaar, Arbeidsrecht Jurist Iedere PTMSc-groep kent een grote diversiteit aan deelnemers. Je maakt deel uit van een groep mensen met verschillende achtergronden zowel cultureel als qua vooropleiding en werkervaring. Je ontmoet mensen die je stimuleren, inspireren en uitdagen. Deel - nemers aan het PTMSc-programma kenmerken zich door hun gedrevenheid om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Om het programma succesvol te doorlopen, is het dan ook essentieel dat je een teamspeler bent, bereid bent om samen te werken. Omgaan met diversiteit, bereid zijn te luisteren, je open kunnen stellen voor andere meningen, conflicten beheersen en oplossen zijn kern - waarden van alle deelnemers aan het PTMScprogramma.

9 Aan een Nyenrode-studie begin je niet lichtzinnig. Het levert je enorm veel op, maar vergt ook een enorme inspanning. Overweeg dit zorgvuldig en praat hierover met je omgeving. Ook voor hen zal het drukke traject waar je instapt, merkbaar zijn. Heb je je keuze gemaakt? Ga er dan ook voor 100% voor, het is het meer dan waard. Gerhard van Bokhoven, 31jaar, Accountmanager Binnendienst Diversiteit in vooropleiding De grote diversiteit van de deelnemers blijkt vooral uit de vooropleiding die ze hebben gehad. Denk aan studenten die een academische studie rechten, geneeskunde of bouwkunde hebben gevolgd en behoefte hebben aan meer managementkennis. Of aan studenten die een heao-opleiding hebben afgesloten en op zoek zijn naar academische verdieping. Ook afgestudeerden van de hogere hotelschool of van technische hogescholen uit allerlei richtingen zul je er tegenkomen. Maar ondanks de grote diversiteit is het doel van elke deelnemer hetzelfde: verbreding en verdieping van de kennis op het gebied van management en bedrijfskunde. Diversiteit in leeftijd De leeftijd van onze studenten varieert van ongeveer 25 tot 45 jaar. De gemiddelde leef - tijd bij de start van het programma ligt rond de 30 jaar. We hebben jaarlijks ervaren deel - nemers tussen 35 en 45, die vooral onder - bouwing en verdieping zoeken van hun vaak intuïtieve werkwijze. Ook zijn er relatief jonge deelnemers met beperkte werkervaring die in een traineeship zitten of al een eigen bedrijf hebben. Zij zoeken aan de start van hun loopbaan meer bedrijfskundige diepgang en willen hun analytische, conceptuele kwali - teiten ontwikkelen. De verschillen in leeftijd werken vaak stimulerend: ervaring en onbevangenheid vullen elkaar goed aan.

10 Waarom Nyenrode Waarom zou je kiezen voor Nyenrode? Wat maakt deze opleiding het meest geschikte academische bedrijfskundeprogramma? Studenten, alumni en ook het bedrijfsleven zijn eensgezind in het antwoord: Nyenrode staat zeer goed aangeschreven op de arbeids markt. Het programma is door Studiekeuze123.nluitgeroepentotdemeest gewaardeerde academische master van Nederland. Dit is ondermeer te danken aan onze docenten en professoren die een sterke binding met het bedrijfsleven hebben. Zij houden daardoor de studenten op de hoogte met actuele kennis. Daarnaast hebben we een focus op leiderschap en ondernemerschap waarbij de theorie goed te vertalen is naar de dagelijkse praktijk zodat je de opgedane kennis in het bedrijfsleven kan gebruiken. Bedrijfsproblematiek analyseren vanuit verschillende invalshoeken en conceptueel denken zijn daarom essentiële onderdelen van ons programma. Kleinschalig en groepsgericht Naast de reputatie en de kwaliteit van de opleiding spreken de kleinschaligheid, de groepsgerichte benadering en het netwerk van Nyenrode velen erg aan. Docenten en professoren zijn zeer studentgericht en toegankelijk, ook buiten collegetijden. Op Nyenrode studeer je niet alleen, je start en eindigt als groep. Samen beginnen, samen leren, samen afstuderen. Het PTMSc-pro - gramma is erop gericht dat je in groepen werkt, in wisselende samenstellingen. Gedurende je studietijd werk je met bijna iedereen van je studiejaar samen. Door de extracurriculaire activiteiten leer je je jaar - genoten, maar ook studenten uit andere studiejaren beter kennen.

11 Waarom de PTMSc van Nyenrode? de beste academische Master van Nederland (volgens Studiekeuze123.nl) goede combinatie met je werk hoog slagingspercentage (90%) persoonlijke coaching en groeigesprekken direct toepasbare kennis werken in kleine groepen focus op leiderschap en ondernemerschap aantrekkelijk voor HBO ers en WO ers aansluiting op wereldwijd alumninetwerk De voordelen van kleinschalig en groeps - gericht: PTMSc-studenten leren van elkaars ervaringen, inzichten en vaardigheden De combinatie van studie, een drukke baan en je sociale leven is zwaar. Doordat je studeert in een gemotiveerde groep, sleep je elkaar er in moeilijke momenten doorheen. Na drie jaar samen studeren, wil je ook samen de eindstreep halen. Dit werkt zo motiverend dat vrijwel iedereen de studie binnen drie jaar afrondt. Drie jaar lang samenwerken en lief en leed delen, schept een sterke band. Op Nyen - rode ontstaan vriendschappen voor het leven en uiterst waardevolle netwerken. Inspirerende leeromgeving Nyenrode is meer dan een kasteel met een rijke historie. Het omliggende park en de ruim opgezette onderwijsfaciliteiten vormen samen een unieke locatie, waar het zeer prettig vertoeven is. Samen met de klein - schaligheid en de actieve studenten en alumnivereniging zorgt dit voor een studie-omgeving waar niet alleen hard gewerkt wordt maar ook gelegenheid tot ontspanning is. De universiteit is met haar moderne onderwijsfaciliteiten op een schitterend landgoed een inspirerende leeromgeving voor onze studenten.

12 Ik ben pas sinds januari bezig, maar mijn ultieme Nyenrode moment tot nu toe was tijdens Base Camp. Na een vermoeiende dag zaten we daar met z'n allen bij elkaar met een drankje erbij en alle groepen door elkaar. Dat groepsgevoel vind ik typisch Nyenrode. Van het begin af aan heeft iedereen ervoor opengestaan om een ander te helpen, om samen te werken en elkaar ook op een leuke manier te leren kennen. Dat blijft niet beperkt tot de eigen klas. Er is veel uitwisseling tussen de andere jaren en er is ook heel makkelijk contact met mensen van andere studies. We zijn allemaal Nyenrodianen tenslotte. Natalie Aubel. 38 jaar, Commercieel Consultant Talengy Aanmelding & Toelating De toelatingsprocedure tot het PTMSc Bedrijfskunde programma begint met het invullen van het aanmeldingsformulier. Deze is achterin deze brochure te vinden, te downloaden van de website of telefonisch aan te vragen via het Nyenrode Programma Informatiecentrum. Selectieprocedure Na ontvangst van het aanmeldingsformulier nemen we contact op met je om een afspraak te maken voor de selectieprocedure. Deze bestaat uit een schriftelijke test, afgenomen door adviesbureau LTP, en uit een persoonlijk gesprek. Dit selectiegesprek is om inzicht te krijgen in jouw studiegeschiktheid en motivatie. Als beide selectieonderdelen positief resultaat opleveren en als je voldoet aan de overige toelatingseisen, word je toegelaten tot het PTMSc Bedrijfskunde programma en ontvang je het inschrijfformulier. De inschrijving is definitief als wij dit formulier volledig ingevuld van je hebben ontvangen. Toelatingseisen Bachelor diploma: HBO (240 ECTS) of WO (180 ECTS). Afgerond doctoraal of masterdiploma volstaat ook. Wiskunde A of B op VWO niveau (indien wiskunde niet op het vereiste niveau is bieden wij een cursus) Voldoende beheersing van de Engelse taal Positief resultaat selectieprocedure (schriftelijke test en persoonlijk gesprek) Betrekking van minimaal 50% bij een bedrijf of instelling

13 Voorbereiding & Financiering Goede voorbereiding is het halve werk Deelnemen aan PTMSc Bedrijfskunde doe je niet zomaar. Ga bij jezelf na wat je precies wilt bereiken met de opleiding. Voorafgaand aan je aanmelding is het belangrijk dat je je plannen bespreekt met je directe sociale omgeving. Studeren aan Nyenrode zal veel tijd en energie gaan vragen en dit zal een grote impact op je sociale leven hebben. Maak goede afspraken en zorg ervoor dat je familie en vrienden weten waaraan je begint en je steunen. Bespreek je plannen ook met je werkgever en met je directe collega s. Je zult minder beschikbaar zijn dan ze van je gewend waren. Zorg ervoor dat je leidinggevende volledig achter je staat en dat jouw besluit om te gaan studeren past binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan van jouw organisatie. Informatiebijeenkomsten Nyenrode organiseert speciale informatie sessies over het PTMSc Bedrijfskunde programma. Hier kun je terecht voor gedetailleerde informatie over het programma, maar je krijgt ook een indruk van de onderwijsfaciliteiten en natuurlijk van de unieke Nyenrode-campus. Tevens krijg je de gelegenheid van gedachten te wisselen met studenten en alumni. Je familie leden, vrienden en collega s zijn ook van harte welkom. Kijk voor de data van de eerstvolgende informatiesessies op of bel met het Nyenrode Programma Informatiecentrum. Financiering Een overzicht van de kosten staat vermeld op de website. Mocht jouw organisatie je studie niet financieren, dan is het mogelijk een lening af te sluiten. Er is een aantal mogelijkheden om de opleiding te financieren: Aanvragen van een lening; veel banken zijn bereid een lening te verstrekken aan mensen die toegelaten zijn tot de parttime Master van de Nyenrode Business Uni - versiteit. Via ons programma Informatiecentrum kan je informatie krijgen over de mogelijkheden. Fiscale aftrekbaarheid opleidingskosten; bepaalde kosten zijn fiscaal aftrekbaar. We adviseren je daarom informatie te vragen bij de Belastingdienst.

14

15 De volgende stap in je carrière begint hier! Beste student, Als Rector Magnificus van Nyenrode is het mij een eer en genoegen om dit slotwoord tot u te richten. Het kiezen van een studie en de keuze voor een universiteit zijn belangrijke beslissingen in uw leven en in uw carrière. Een keuze voor mijn universiteit betekent een keuze voor uitdagingen en perspectief. Dr. Bill Gates, die een eredoctoraat heeft van Nyenrode, heeft gezegd: Succes is een waardeloze leermeester. Het verleidt mensen ertoe te denken dat ze niet kunnen verliezen. Slimme woorden van een slimme zakenman. Als je talenten bezit, heb je de verantwoordelijkheid om die te ontwikkelen. Een verantwoordelijkheid naar de maatschappij, een verantwoordelijkheid naar je familie en vrienden, een verantwoordelijkheid naar je bedrijf en je collega s, maar ook, en niet op de laatste plaats, een verantwoordelijkheid naar jezelf. Nyenrode biedt de ideale omgeving om die verantwoordelijkheid te nemen. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig. Door allereerst je mogelijkheden op Nyenrode goed af te wegen, toon je aan dat je je verantwoordelijkheid aangaat en dat je bereid bent die te ontwikkelen. Je toont hiermee je bereidheid aan je talenten te gebruiken en te ontwikkelen. In de huidige global village is er behoefte aan verantwoordelijke leiders, ondernemers en managers, en Nyenrode is er trots op dat we, sinds onze oprichting in 1946, een reputatie hebben opgebouwd als vooraanstaand instituut voor het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, integriteit, duurzaam onder - nemerschap en business ethiek. Studenten van Nyenrode begrijpen dat kunnen leiden samenhangt met kunnen leren. En de businesspraktijk is de beste leerschool. Nyenrode brengt deze praktijk zo veel mogelijk naar de collegezaal. Praktijkervaringen bieden je tenslotte het perspectief dat je nodig hebt om succesvol te zijn. Nyenrode heeft een onderwijsvisie met drie hoofdcomponenten: Het overbrengen van relevante academische kennis, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, en het bieden van praktijkervaring. We werken vanuit het concept Hand, Hoofd, Hart. Wij zijn de enige universiteit in Nederland met deze onderwijsfilosofie. Het is de reden dat studenten de opleiding Master of Science in Management van Nyenrode hebben uitgeroepen tot de beste masteropleiding van Nederland. Ik hoop dat u klaar bent voor de Nyenrode uitdaging. Tot ziens op de campus! Dr. Maurits van Rooijen Rector Magnificus

16 B&T Ontwerp en advies Nyenrode Business Universiteit heeft een omgeving gecreëerd waarin studenten en onderwijzend personeel het gat tussen academische nauwkeurigheid en dagelijkse bedrijfspraktijk overbruggen. Nyenrode is een gerenommeerde universiteit die in 1946 werd opgericht door een aantal vooraanstaande leiders van multinationals als KLM, Shell, Unilever, Philips en Akzo. Het doel was een opleidingsinstituut te starten waar jonge, getalenteerde en internationaal georiënteerde studenten opgeleid zouden worden tot businessleiders. Op Nyenrode heerst een for business, by businessmentaliteit. Dat houdt in dat alle elementen van Nyenrode s onderzoek, onderwijs en ondernemerschap uitgaan van en voort - bouwen op het fundament van waardevolle inzichten die zijn overgeleverd gedurende onze gedeelde geschiedenis. Dat is evolutie. Dat is wat ondernemerschap door de eeuwen heen heeft voortgedreven. En dat wordt belichaamd door Nyenrode s successen van de afgelopen zestig jaar. Start Programma: 4 februari 2011 Toelatingseisen: Een afgeronde vierjarige HBO- of WO opleiding (tenminste 168 studiepunten); Wiskunde op VWO (A en/of B) niveau; Goede beheersing van de Engelse taal; Een aanstelling bij bedrijf of instelling (ook overheid en non-profit) van minimaal 50%; Een positief advies bij de Nyenrode selectie Om vervolgens deel te mogen nemen aan de Master (jaar twee en drie van de PT MSc opleiding) moet men met succes de Pre-Master hebben voltooid. Nyenrode Business University Straatweg 25 P.O. Box AC Breukelen The Netherlands t f e Voor meer informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure bezoek onze website:

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen voor particulier onderwijs? 6 - Learning by doing, de basis voor t

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Toekomst. in beweging

Toekomst. in beweging Toekomst in beweging mbitie Waarom kies je voor IVA Driebergen? Als je goed bent, willen ze je hebben. Maar in tijden dat het met de economie wat minder gaat, willen bedrijven alleen mensen met de beste

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012 EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012 Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 6 - Waarom kiezen voor particulier onderwijs? 8 - Learning by doing, de basis voor t

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE b2b goes social

PROGRAMMABOEKJE b2b goes social PROGRAMMABOEKJE b2b goes social 13 DECEMBER 2012 1 inhoud Introductie Informatie PTMSc Katherine Kucherenko Programma B2B Goes Social Tom van den Berkhof Partners B2B Goes Social -Sales force -Vivens -Leadfabric

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool

EuroCollege Hogeschool EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2014/2015 EuroCollege Hogeschool Event Management Hotelschool Business School Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie