Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde"

Transcriptie

1 LEUVEN t Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Opties: Finance en financieel recht Strategie, innovatie en (internationaal) bedrijfsrecht Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid

2 De master in de economie, het recht en de bedrijfskunde wordt gezamenlijk georganiseerd door de faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen en Rechtsgeleerdheid. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is een van de zestien faculteiten van de KU Leuven. De faculteit heeft campussen in Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Op de Leuvense campus worden het onderwijs, het innoverende wetenschappelijk onderzoek en de adviesverlening aan bedrijfsleven en beleidskringen gedragen door vijf departementen: Centrum voor Economische Studiën Marketing en Organisatie Accountancy, Financiewezen en Verzekeringen Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica De faculteit streeft naar een onderzoeksgebaseerde vorming in economie en bedrijfsweten - schappen. Maar in haar onderwijs en onderzoek zoekt ze ook voortdurend de actieve wisselwerking met het bedrijfsleven en beleidskringen op. Zo laat de faculteit zich in haar beleid bijstaan door een corporate council en een uitgebreid netwerk van fellows uit het bedrijfsleven. Ze organiseert ook regelmatig workshops en discussiefora met captains of industry en kent een actieve samenwerking met de Vlerick Business School. De faculteit speelt ook actief in op de maatschappelijke tendensen en het socio-eco nomische beleid via haar inzet voor toegepast en beleidsvoorbereidend onderzoek, en dat zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. De faculteit heeft een uitgesproken inter nationale oriëntatie. Alsmaar meer studenten maken dankbaar gebruik van de vele samen werkingsverbanden met topuniversiteiten: niet alleen in Europa, maar ook in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië, Thailand, Singapore, Zuid-Afrika, Brazilië, India, China en Japan. Zowel inzake onderzoeksproductiviteit als onderwijskwaliteit staat de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de top in Vlaanderen en België. Dat werd ook erkend door het verwerven van de Equis-accreditatie, toegekend door de EFMD (European Foundation for Management). Deze accreditatie, zowat het belangrijkste kwaliteitslabel, wordt toegekend aan business schools die aan haar erg hoge kwaliteitsstandaarden beantwoorden. Zie ook De Leuvense campus van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft een unieke ligging in het hartje van het historische centrum. De stad wordt gekenmerkt door de meer dan 575 jaar oude universiteitstraditie, maar bruist tegelijk van dynamiek, cultuur en het studentenleven. De Brusselse instellingen, zoals de Europese Unie, zijn zowel letterlijk als figuurlijk nooit veraf. Verscheidene professoren geven advies aan de Europese instellingen en heel wat alumni zijn er werkzaam. De Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid is de grootste en de oudste (sedert 1425) rechtsfaculteit van het land. Ze trekt jaarlijks meer dan vijfduizend studenten aan. De faculteit beschikt onder meer over een staf van ruim zevenhonderd professoren en assistenten, over gespecialiseerde lokalen (bv. voor pleitoefeningen) en over de grootste rechtsbibliotheek die het land rijk is.

3 Onderwijs gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek een geslaagde combinatie van haar twee voornaamste opdrachten is haar belangrijkste troef. Ze staat voor een solide academische vorming. De nadruk ligt dan ook op het verwerven van grondig inzicht in de belangrijkste leerstukken en de methode van de rechtswetenschap in het algemeen, en van de verschillende rechtstakken burgerlijk recht, strafrecht, economisch recht in het bijzonder. Daarbij komt een brede maatschappelijke vorming, afgestemd op de leefwereld van de juristen. De Leuvense rechtsfaculteit is ook zeer internationaal gericht. Ieder jaar stuurt ze meer dan honderd studenten uit naar meer dan vijftig verschil - lende universiteiten in Europa en daarbuiten van Krakau in het oosten over Heidelberg en Barcelona tot New York en Chicago in het westen, en van Stockholm in het noorden over Rome tot Stellenbosch in Zuid-Afrika, Melbourne in Australië en zelfs Hongkong in het zuiden. Ieder jaar verwelkomt de faculteit in Leuven op haar beurt zo n tweehonderd buitenlandse studenten. Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde De masteropleiding in de economie, het recht en de bedrijfskunde is uniek in België. Ze integreert namelijk een juridische en economische opleiding en speelt zo in op de maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden die zowel (bedrijfs)economische kennis als juridische deskundigheid aan de dag kunnen leggen. Enkele voorbeelden van typische vraagstukken die je behandelt in deze opleiding zijn: Welk economisch en juridisch advies kun je geven bij overnamedossiers? Hoe kunnen kredietbeslissingen optimaal gestructureerd worden, zowel vanuit economisch als juridisch perspectief? Hoe kunnen octrooiportfolio s het businessmodel en de competitieve strategie van een onderneming ondersteunen? Profiel Ben jij een toekomstige master in de economie, het recht en de bedrijfskunde? Dan herken je vast volgende eigenschappen: Je hebt een brede interesse voor zowel economie als recht. Je wil een fundamenteel inzicht verwerven in het juridische en het (bedrijfs)economische kader dat van toepassing is op ondernemingen en instellingen in de ruimste zin. Je wil complexe beleidsvraagstukken, die in toenemende mate een combinatie van juridisch inzicht en (bedrijfs)economische expertise vereisen, zelfstandig onderzoeken en creatief oplossen.

4 Toelatingsvoorwaarden Rechtstreeks: bachelor in de rechten met optie economie, recht en bedrijfskunde bachelor in de economische wetenschappen met traject naar de master in de economie, het recht en de bedrijfskunde bachelor in de toegepaste economische wetenschappen met traject naar master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Na een voorbereidingsprogramma enkel bestaande uit het opleidingsonderdeel rechtsmethodiek, werkcollege (4 sp.): bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur met major rechten Na een voorbereidingsprogramma (10 sp.): bachelor toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica met major rechten. Na een voorbereidingsprogramma voor studenten met een juridische vooropleiding (31 sp.): bachelor/master* in de rechten Dat voorbereidingsprogramma bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen: - wiskunde voor economen (TEW) 7 sp. - accountancy 6 sp. - statistiek voor economisten of bedrijfsstatistiek (TEW) 6 sp. - wiskundige analyse: macro-economische problemen 6 sp. - Managerial Economics 6 sp. Na een voorbereidingsprogramma voor studenten met een (bedrijfs)economische vooropleiding (25 à 37 sp.): bachelor/master* in de economische wetenschappen bachelor/master* in de toegepaste economische wetenschappen bachelor/master* in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur bachelor/master* in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica bachelor/master handelsingenieur master in de handelswetenschappen De gemeenschappelijke kern binnen het voorbereidingsprogramma bestaat uit: - verbintenissenrecht 7 sp. - goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht 8 sp. - fiscaal recht 6 sp. - rechtsmethodiek, werkcollege 4 sp. Het variabele gedeelte van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de vooropleiding. Een gedetailleerde beschrijving daarvan kun je terugvinden via 8 * Studenten die een juridische of (bedrijfs)economische master hebben afgerond, kunnen een vrijstellings - aanvraag indienen voor opleidingsonderdelen uit de master ERB waardoor het totale aantal studiepunten dat moet worden afgelegd meestal kan worden gereduceerd.

5 Programma De opleiding bestaat uit een verplichte gemeenschappelijke kern met integrerende juridische en (bedrijfs)economische opleidingsonderdelen, een praktijkcomponent en de masterproef. Afhankelijk van je vooropleiding wordt het studieprogramma aangevuld met een gericht plichtgedeelte waarin je de kennis en vaardigheden uit de andere discipline verder ontwikkelt. Daarnaast kies je een optie, het domein waarin je je zowel op juridisch als (bedrijfs-) economisch vlak verder specialiseert. Ten slotte vul je je programma aan tot minstens 120 studiepunten met keuze opleidingsonderdelen die je profiel een persoonlijke toets geven. MASTER IN DE ECONOMIE, HET RECHT EN DE BEDRIJFSKUNDE 120 studiepunten OPLEIDINGSONDERDEEL SP. GEMEENSCHAPPELIJK PLICHTGEDEELTE: INTEGRERENDE JURIDISCHE EN (BEDRIJFS)ECONOMISCHE VORMING 53 Economische aspecten van de mededinging 6 Rechtseconomie 6 Insolventierecht 6 Praktijkcollege economie, recht en bedrijfskunde 4 Stage economie, recht en bedrijfskunde 6 Interdisciplinair onderzoeksseminarie 4 Interdisciplinaire masterproef 21 GERICHT PLICHTGEDEELTE Voor studenten met een juridische vooropleiding 19 à 21 Externe financiële verslaggeving (TEW) 6 Bedrijfsfinanciering 4 of 6 Econometrie voor bedrijfseconomen 3 Onderzoeksmethodologie 3 Religie, zingeving en levens beschouwing 3 Voor studenten met een (bedrijfs)economische vooropleiding 22 Handels-, vennootschaps- en economisch recht m.i.v. boekhouden 10 Juridisch schrijven, werkcollege 4 Arbeids- en socialezekerheidsrecht 8

6 OPLEIDINGSONDERDEEL OPTIE 1: FINANCE EN FINANCIEEL RECHT 34 à 36 SP. (Bedrijfs)economische kernopleidingsonderdelen 12 Beleggingsleer en financiële producten 6 Strategic Financial Management 6 Juridische kernopleidingsonderdelen 12 Bank- en effectenrecht 6 Vennootschapsrecht 6 Aanvullende opleidingsonderdelen voor optie 1 Je kiest nog minstens één (bedrijfs)economisch en één juridisch opleidingsonderdeel uit onderstaande lijst (10 à 12 sp.). Solvency of Financial Institutions 6 The Economics of Financial Intermediation 6 Risk Management in Financial Institutions 6 Verzekeringsrecht of 6 European Insurance Law 4 European Banking and Investment Services Law 4 Regulation of Financial Services in Europe 4 OPTIE 2: STRATEGIE, INNOVATIE EN (INTERNATIONAAL) BEDRIJFSRECHT 34 à 36 (Bedrijfs)economische kernopleidingsonderdelen 12 International Business Strategy 6 Innovation Management and Strategy 6 of Strategic IP Management 3 + Intrapreneurship 3 Juridische kernopleidingsonderdelen 12 International Business Law 6 Intellectuele rechten 6 Aanvullende opleidingsonderdelen voor optie 2 Je kiest nog minstens één (bedrijfs)economisch en één juridisch opleidingsonderdeel uit onderstaande lijst (10 à 12 sp.). International Management 6 Strategic Management 6 Economic Aspects of European Integration 6 of Managerial Aspects of European Integration 6 European Competition Law 4 of The Law of the World Trade Organization 4 Marktrecht 6 Substantive Law of the European Union 6 VRIJE KEUZE 9 à 14 Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en voor het uurrooster:

7 Studeren in het buitenland Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je in de tweede masterfase op uitwisseling naar het buitenland. De faculteiten hebben uitwisselingsakkoorden met meer dan tachtig buitenlandse instellingen, waarvan een groeiend aantal buiten Europa, zoals in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Singapore, Australië en India. 8 Loopbaan De toenemende complexiteit van beleidsbeslissingen vereist meer en meer een combinatie van juridische en economische competenties. Door hun uitgebreide kennis van zowel de economische en toegepaste economische wetenschappen als van het recht zijn de masters in de economie, het recht en de bedrijfskunde bij uitstek inzetbaar in beroepen die dergelijke interdisciplinair geïntegreerde kennis vereisen, zoals: mededingingsautoriteiten en regulerende overheden op het vlak van milieu, energie, telecommunicatie, intellectuele rechten ; studie-, advies- en managementfuncties bij multinationale juridische kantoren en consultancyfirma's; fiscale kantoren, auditfirma s en bedrijfsrevisoraat die zowel kwantitatief economische als kwalitatief juridische competenties vereisen; banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen op het vlak van financieel en juridisch design van innovatieve financiële producten voor financiële markten en van private equity en investment bankingactiviteiten voor het bedrijfsleven; diverse managementfuncties die een brede multidisciplinaire opleiding vereisen in industriële ondernemingen en dienstenbedrijven; beleidsfuncties in overheids instellingen en beroepsorganisaties op internationaal, Europees en Belgisch niveau die niet alleen juridische maar ook (bedrijfs) economische competenties vereisen; wetenschappelijk universitair onder - zoek in interdisciplinaire projecten en studiecentra. Deze master verleent geen rechtstreekse toegang tot de togaberoepen. Voor masters in de economie, het recht en de bedrijfs kunde met een vooropleiding van bachelor in de rechten is er de mogelijkheid om via een verkort programma ook een masterdiploma rechten te behalen met toegang tot de togaberoepen.

8 KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN Meer info Infomomenten Publicaties Studentenvoorzieningen Inschrijven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Naamsestraat 69 bus LEUVEN tel Faculteit Rechtsgeleerdheid Tiensestraat 41 bus LEUVEN tel Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert. Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Bijgewerkt tot januari 2015 v.u.: Isabelle Van Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuven

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen LEUVEN t Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Master handelsingenieur Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen, Campus Brussel (@HUBrussel)

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Majors: media en samenleving strategische communicatie Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de KU Leuven Van harte welkom aan de KU Leuven, een van

Nadere informatie

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen afstudeerrichtingen accountancy en financiering, beleidsmanagement,

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Master in de Internationale Bedrijfseconomie en het Bedrijfsbeleid Economie en management voor afgestudeerden uit niet-economische richtingen

Master in de Internationale Bedrijfseconomie en het Bedrijfsbeleid Economie en management voor afgestudeerden uit niet-economische richtingen Master in de Internationale Bedrijfseconomie en het Bedrijfsbeleid Economie en management voor afgestudeerden uit niet-economische richtingen ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2010-2011 www.hubrussel.be/mibeb

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1)

De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1) De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1) Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen

Nadere informatie

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More.

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie