Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan"

Transcriptie

1 Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische medewerkers vormen hierin de vertrouwde basis, de groepsruimte mag wisselen hoewel bij Mini Stek eigenlijk alle kinderen een eigen vaste groepsruimte hebben. De start van de dag, het drinken met de groep, begint altijd in de basisgroep. Als een aantal kinderen hun basisgroep verlaat voor een activiteit binnen- of buitenshuis, kunnen basisgroepen met de achtergebleven kinderen samengevoegd worden. In de praktijk gebeurt dit met name op woensdag en vrijdag en in de vakanties. De grootte van de groep is ook in dat geval overeenkomstig de norm, zij vormen dan samen een basisgroep. Indeling basisgroepen: MikMak vierjarigen is een groep bestaande uit maximaal 20 kleuters onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Deze groep is bedoeld voor startende kleuters die moeten wennen aan de overgang naar de basisschool. Op deze groep kunnen de kinderen gebruik maken van halve dagopvang. De Kleuter MikMak. Deze groep bestaat uit maximaal 10 kleuters onder begeleiding van één pedagogisch medewerker. De Kleine MikMak: is een groep bestaande uit maximaal 20 kleuters onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. De Tussen MikMak: is een groep oudste kleuters en jongste leerlingen uit groep 3. Er kunnen maximaal 20 kinderen opgevangen worden onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Omgaan met een basisgroep groter dan 30 kinderen: Dit komt op deze locatie niet voor. Ondersteuning bij een groep groter dan 20 kinderen door andere volwassene: Dit komt op deze locatie niet voor. Combineren en verlaten van groepen Tijdens vakantieperiodes of vrije dagen kan het incidenteel voorkomen dat basisgroepen worden samengevoegd vanwege een lagere bezetting. In geval van een ruildag, studiedag of extra opvang dag op een andere basisgroep geven ouders per mail toestemming voor die dag. ( zie kopje opvang op studie en vrije vrijdagen). Openingstijden MikMak is het hele jaar geopend met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, enkele collectieve vrije dagen en een aantal dagen tussen Kerst en nieuwjaarsdag. Tijdens schoolweken is MikMak op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag geopend van drie uur tot kwart over zes en op de woensdagmiddag vanaf twaalf uur. Op de vrijdagmiddag heeft iedere basisschool een eigen regeling voor de onderbouw (groep 1 t/m 4). De openingstijden van MikMak zijn hierop afgestemd. Vierjarigen die van de lange opvang gebruik maken, kunnen op alle dagen al vanaf twaalf uur terecht. In elf vakantieweken is MikMak van kwart over acht s morgens tot kwart over zes s middags geopend. Ook op de twee vooraf bepaalde studiedagen van de basisscholen is er de hele dag opvang. Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 1 / 7

2 Dagindeling: In de schoolweken ziet de dagindeling er als volgt uit: De kinderen worden lopend, per fiets of met een Stint of Mini Stekbusje naar de opvang gebracht. Het veilig en verantwoord ophalen van de kinderen is een enorme logistieke operatie. Om het ophalen in goede banen te leiden maken we gebruik van een ophaalschema waarin zoveel mogelijk dezelfde medewerkers dezelfde kinderen ophalen. Zij hebben voor iedere school een ophaallijst en de kinderen worden op een vaste plek verzameld. Als een kind ontbreekt, wordt er eerst navraag gedaan bij de leerkracht waarna er onmiddellijk met een achterwacht op kantoor contact wordt opgenomen. Die belt de ouders/verzorgers. Via de meest veilige looproute, met zoveel mogelijk overzicht, lopen de kinderen onder begeleiding naar MikMak. Op MikMak gaan de kinderen naar hun eigen basisgroep. Gezamenlijk wordt aan tafel wat gedronken en een rijstwafel of krentenbol gegeten. In grotere of kleinere groepjes worden belevenissen uitgewisseld. De leiding zorgt ervoor dat alle kinderen, naar gelang behoefte, aan bod komen. Daarna mogen ze vrij gaan spelen. De groepsleiding biedt elke dag een activiteit aan en probeert aan te sluiten bij de wensen van de kinderen. Kinderen mogen kiezen of ze aan de activiteit deelnemen. Rond half 5 krijgen de kinderen nog een stuk fruit en rond uur gaat een kind rond met de snoeptrommel. Vanaf uur kunnen de kinderen opgehaald worden. In vakanties ziet de dagindeling er als volgt uit: De kinderen kunnen s morgens gebracht worden tussen 8.15uur en uur. Als alle verwachte kinderen aanwezig zijn wordt er gezamenlijk wat gedronken en een rijstwafel gegeten. Daarna wordt gestart met de vakantie-activiteit. De lunch is rond de klok van twaalf. Dat kan op de basisgroep zijn maar ook op locatie van de activiteit. Ouders zorgen ook dan zelf voor een lunchpakketje en drinken. Daarna wordt de activiteit vervolgd of is er gelegenheid tot vrij spel. Om uur wordt weer gezamenlijk wat gedronken en een rijstwafel gegeten. Rond half 5 krijgen de kinderen nog een stuk fruit en om uur gaat een kind rond met de snoeptrommel. Vanaf uur kunnen de kinderen opgehaald worden. Afwijking van deze tijden gaat in overleg met de groepsleiding. Opvang op studiedagen en vrije vrijdagen: De kinderen van de locatie van Bemmelenlaan kunnen op studie- en vrije vrijdagen naar hun vaste locatie gebracht worden. Zij zijn welkom vanaf 8.15 uur. Het kindaantal van die dag bepaalt of de kinderen die dag in hun basisgroepsruimte worden opgevangen. De groepssamenstelling is op een studiedag vaak verticaal. Kinderen van verschillende leeftijd spelen tot uur of uur met elkaar. De groepsleiding speelt in op de behoefte van de kinderen en past daar de activiteit op aan. Alle kinderen (met en zonder vakantiecontract) moeten worden aangemeld voor de studiedagen. Hierbij geldt een termijn van twee weken voor de desbetreffende studiedag. Deze dagen worden apart in rekening gebracht. Bij opgave na deze termijn, maar voor de desbetreffende studiedag wordt een toeslag van 50% in rekening gebracht. Voor de kinderen die regulier van de opvang op deze dagen gebruik maken, worden alleen de extra uren gefactureerd. Als kinderen naar de BSO gebracht worden op een studiedag zonder te zijn aangemeld brengt Mini Stek, als er nog ruimte is op de groep, een dubbeltarief in rekening. Het aantal medewerkers dat is ingeroosterd is namelijk afgestemd op het aantal aangemelde kinderen. Daar gelden wettelijke eisen voor en wij willen voorkomen dat we die norm overschrijden. De extra opvang op vrijdag voor onderbouwleerlingen van de afzonderlijke scholen is in de contracten verdisconteerd. Voor dagen die niet onder het reguliere contract vallen en waar wel voor is ingetekend, geldt dat afmelden tot 24 uur van tevoren nog mogelijk is. Bij afwezigheid zonder melding vooraf, wordt de dag alsnog in rekening gebracht. Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 2 / 7

3 Afmelden kan plaatsvinden door een mail te sturen naar of door de voic van de BSO in te spreken. Ziekmeldingen kunnen ook per mail of telefonisch doorgegeven worden. Achterwacht bij openen en sluiten: Er wordt altijd met meer dan één pedagogisch medewerker gestart en afgesloten. De vroege en late diensten worden ondersteund door collega s met dezelfde dienst. Ook zijn er regelmatig stagiaires aanwezig die ondersteuning kunnen bieden. Stagiaires staan altijd in combinatie met een vaste medewerker op de groep. In geval van een calamiteit kan een beroep gedaan worden op de medewerkers die op dat moment op kantoor werken. Voor alle vestigingen geldt dat in geval van een calamiteit ook de hulp ingeschakeld kan worden van medewerkers van de dichtstbijzijnde andere Mini Stek vestiging. Deze medewerkers kunnen binnen 15 minuten (in de praktijk eerder) op de vestiging zijn. 3 uurs norm De Wet Kinderopvang schrijft voor dat er maximaal drie uur afgeweken mag worden van de beroepskracht-kind ratio. Dit is aan het begin en einde van de dag en wanneer medewerkers pauzeren. Op reguliere schooldagen komt dit niet voor. De locaties prof van Bemmelenlaan is in vakanties geopend van 8.15 tot uur. Om aan de wettelijke norm te voldoen, vindt de inzet van medewerkers op de volgende manier plaats: Vroege dienst van 8.15 tot uur Late dienst van 9.30 tot uur. Afhankelijk van het kindaantal, kan er ook een midden dienst zijn van 9.00 tot uur. Ophalen van school naar de BSO Het veilig en verantwoord ophalen van de kinderen is een enorme logistieke operatie Om het ophalen in goede banen te leiden maken we gebruik van een ophaalschema waarin zoveel mogelijk dezelfde medewerkers dezelfde kinderen ophalen. Zij hebben voor iedere school een ophaallijst en de kinderen worden op een vaste plek verzameld. Als een kind ontbreekt wordt er eerst navraag gedaan bij de leerkracht waarna er onmiddellijk met een achterwacht op een van de locaties contact opgenomen wordt. Die belt de ouders/verzorgers. Via de meest veilige looproute, met zoveel mogelijk overzicht, lopen de kinderen onder begeleiding naar MikMak. Eten en drinken Kinderen krijgen op MikMak aanmaaklimonade, fruit, groente (zoals tomaatjes en komkommer), een krentenbol en in beperkte mate snoep. Het fruit en groente is seizoensgebonden en komt van een regionale groenteboer. Als een kind bepaalde voedingsstoffen niet mag hebben, verwachten we dat ouders dat doorgeven aan de leiding en houden we daar rekening mee. Wanneer een kind een halve dag, zoals bijv. op woensdag, of een hele dag op MikMak opgevangen wordt, neemt het zelf een lunchpakketje en iets te drinken mee voor bij de lunch. Heeft een kind behalve boterhammen nog iets lekkers bij zich, bijvoorbeeld ontbijtkoek of een mueslireep, dan wordt er op toegezien dat het brood eerst wordt opgegeten. Andere versnaperingen gedurende de dag worden verzorgd door MikMak. Indien een kind aangeeft echt trek te hebben, dan zijn er op de BSO altijd rijstwafels voorradig. Binnen spelen: Bij de BSO ligt de nadruk op een eigen invulling van de vrije tijd in groepsverband. Er wordt veel geknutseld, (voor) gelezen, worden spelletjes gedaan en staat veel speelgoed waarmee de fantasie van de kinderen wordt gestimuleerd. Op MikMak staan (spel)computers. Het gebruik hiervan is aan regels (tijd) gebonden. Als er gezamenlijk gegamed wordt mag dat Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 3 / 7

4 maximaal een half uur. De groepsleiding biedt elke dag een activiteit aan. Zoals eerder genoemd kunnen de kinderen zelf kiezen of ze hier aan deelnemen. Speelzaal De kinderen bij de locatie van Bemmelenlaan hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het speellokaal van de OBS Tuindorp. Regelmatig biedt de groepsleiding hier sport en spelactiviteiten aan. Buitenspelen We vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten komen. Buiten hebben kinderen meer ruimte, bewegen meer en krijgen frisse lucht. Het openbare plein bij deze locatie biedt de kinderen de mogelijkheid samen met andere kinderen te spelen die niet in hun basisgroep zitten. Zo krijgen zij de kans om hun sociale kring te vergroten. Buiten starten de kinderen veel spelletjes zelf. Wij stimuleren ze daarin. Ook bieden we groepsspellen aan op het schoolplein, zoals trefbal, tikkertje, tafeltennis en voetbal. De groepsleiding is er om het spel van de kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Spelen met vriendjes Een kind kan in overleg met de groepsleiding een vriendje meenemen naar MikMak. Bekeken wordt of de groepssamenstelling en / of activiteit van die dag het toelaat. Het vervoer naar MikMak, lopend, op de fiets of met het busje moet ook haalbaar en verantwoord zijn. Met schriftelijke toestemming van de ouders mag een kind ook bij een vriend(innet)je thuis gaan spelen. Naschoolse activiteiten Net zoals thuis kunnen kinderen vanuit MikMak deelnemen aan hun eigen naschoolse activiteiten. In overleg kan MikMak eventueel wat betekenen in het halen en brengen, leidend hierbij is dat de wettelijk vereiste leidster kind ratio gehandhaafd blijft. Er moeten voldoende mensen op de groep aanwezig blijven. Neem voor informatie en overleg contact op met de leidinggevende van de locatie. Bij activiteiten (buitenshuis) die door MikMak, in samenwerking met derden, georganiseerd worden, zoals het paardrijden of de zwemles, verzorgt MikMak het vervoer. Bij het deelnemen aan activiteiten georganiseerd inde OBS Tuindorp zoals de dansles bij de Kiwi club kan de groepsleiding de kinderen brengen en halen. Vakantieactiviteiten en uitstapjes Plaatsing op BSO MikMak inclusief vakantieopvang houdt tevens deelname aan de vakantieactiviteiten in. Voor uitstapjes hoeft een ouder dus geen schriftelijke toestemming te geven. Wanneer een kind aangeeft niet mee te willen doen aan de groepsactiviteit, zal de groepsleiding het kind motiveren wel mee te doen. Omdat de vakantieactiviteiten groepsactiviteiten zijn hebben deze een verplichtend karakter. Mochten ouders onverhoopt ernstige bezwaren hebben tegen een bepaalde activiteit, dan zal samen met de groepsleiding bekeken worden of het kind bij een andere groep ondergebracht kan worden. Er kan in dat geval geen garantie gegeven worden dat dit kind daadwerkelijk op een andere groep opgevangen kan worden. In vakanties wordt gezorgd voor een gevarieerd en uitdagend activiteitenaanbod, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Er worden regelmatig activiteiten buitenshuis georganiseerd. Het vakantieprogramma wordt ongeveer een week van te voren opgehangen op elke vestiging en is te vinden op de website. Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 4 / 7

5 Groepssamenstelling tijdens uitstapjes Op de BSO worden de kinderen tijdens uitstapjes ingedeeld in groepjes met ieder één vaste pedagogisch medewerker. De BSO-kinderen ontvangen voor vertrek instructies en aan hen wordt duidelijk gemaakt bij welke pedagogisch medewerker zij horen. Tijdens een uitstapje gaan alle persoonlijke gegevens van de aanwezige kinderen en de EHBO-doos mee op stap. Verder zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat zij tijdens het uitstapje mobiel bereikbaar zijn. Het is van belang dat wijzigingen in de persoonsgegevens tijdig doorgegeven worden. Verder is het raadzaam de kinderen geen kostbare spullen mee te geven (denk bijv. aan dure zonnebrillen). Pedagogisch medewerkers met een beroepsopleiding mogen zelfstandig met kinderen op stap. Dit geldt niet voor een stagiaire. Zij mogen dit slechts onder supervisie van een beroepskracht of met expliciet toestemming van de leidinggevende van MikMak. Het aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag begeleiden is wettelijk vastgesteld. Bij uitstapjes in de vakantie wordt van deze norm afgeweken en wordt meer begeleiding ingezet. Wij vinden het belangrijk dat uitstapjes op een verantwoorde en veilige manier verlopen. Om de veiligheid van de kinderen tijdens uitstapjes te garanderen gelden strikte afspraken. Deze zijn vastgelegd in het reglement uitstapjes in het kwaliteitshandboek en zijn bij de pedagogisch medewerkers bekend. Deze informatie is voor ouders op aanvraag beschikbaar. Tijdens een uitstapje worden de persoonlijke gegevens van de aanwezige kinderen meegenomen. Verder zorgt de groepsleiding ervoor dat zij tijdens het uitstapje mobiel bereikbaar is. Kinderopvang Mini Stek heeft een verzekering afgesloten die de risico s van ongevallen van geplaatste kinderen dekt. Deze ongevallenverzekering is zowel binnen de panden van Mini Stek als daar buiten geldig. Voorwaarde is dat de activiteiten tijdens opvanguren plaatsvinden onder begeleiding van één van onze medewerk(st)ers. De ouder / verzorger is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het eigen kind. Wennen: Voordat een kind daadwerkelijk wordt opgevangen, worden het kind en de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en wenafspraak. Wenafspraken worden gepland na de ingangsdatum van het contract. Een wenafspraak houdt in dat een kind samen met één van de ouders een poosje komt kijken. Desgewenst kan er een tweede middag gepland worden. Wij vinden het wenselijk dat één van de ouders de eerste keer samen met het kind meekomt. Een kind zal zich hierdoor veiliger voelen en beter in staat zijn te wennen aan de nieuwe omgeving. Gedurende de kennismaking met de groepsleiding krijgt een ouder alle informatie die van belang is voor de opvang van het kind. Daarnaast wordt er een kijkje genomen in de groepsruimtes en wordt het verloop van een dag toegelicht. Op vakantiedagen wijken we af van de dagelijkse structuur op MikMak. Een dag heeft dan een ander karakter dan een reguliere opvangdag. Wenafspraken zullen bij voorkeur op schooldagen worden gepland. Rusten: Ieder kind heeft zijn eigen slaap en rustbehoeftes. De pedagogisch medewerkers letten op signalen van vermoeidheid. Er wordt rekening gehouden met hoeveel slaap of rust een kind nodig heeft. De signalen worden ook verwoord naar het kind. Bijvoorbeeld bij de BSO: ik zie dat je moe bent, wil je op de bank een Donald Duck lezen. Op die manier leren kinderen hun eigen vermoeidheid herkennen en worden ze voorbereid om naar bed te gaan of even een rustmoment te nemen. Kinderen slapen of rusten altijd op dezelfde plek. Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 5 / 7

6 Feesten en verjaardagen: Verjaardagen van de kinderen worden op MikMak bescheiden gevierd. Meestal vieren ze hun verjaardag al op school, thuis en bij (sport)clubs. De kinderen zingen de jarige toe en de jarige mag trakteren als hij of zij dat wil. Ook krijgt de jarige een kaart van de groepsleiding. Er zijn ook regelmatig kinderen die aangeven niet hun verjaardag op de BSO te willen vieren. Naast het vieren van verjaardagen is er natuurlijk ook de nodige aandacht voor andere feestelijke gelegenheden, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst of carnaval. Bij overgang naar een volgende groep mag een kind trakteren als hij of zij dit wil. Bij het afscheid van een kind dat MikMak verlaat wordt ook even stilgestaan. Seksualiteit: Bij kinderen van de basisschoolleeftijd begint seksualiteit een rol te spelen. Hoe gaan we daar mee om? Kinderen hebben behoefte aan privacy die gerespecteerd wordt door de leiding en andere kinderen. Seksualiteit moet bespreekbaar zijn op de BSO als kinderen met vragen of problemen komen. De manier waarop dat aangepakt wordt is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Op deze locatie zijn kinderen bezig met het verkennen van hun eigen lichaam en dat van de ander. Ze spelen graag doktertje. Ook vragen als : Hoe komt die baby in en uit de buik, kunnen op deze leeftijd een rol spelen. De leiding probeert open in te gaan op vragen en opmerkingen van kinderen, maar gaat niet verder dan waar zij zichzelf gemakkelijk bij voelt. De verantwoordelijkheid voor seksuele voorlichting ligt bij de ouders. Pesten: Op de BSO wordt pesten niet getolereerd. Het is de taak van de leiding om hier op te letten. Het verschil tussen plagen en pesten is niet altijd duidelijk. Bij plagen is er altijd sprake van gelijkwaardigheid, kinderen plagen elkaar. De leiding is alert op hoe een kind op plagen reageert. Het gaat beter met plagen om als het zich vertrouwd voelt in zijn omgeving. Vooral bij kinderen die aan het wennen zijn, is het belangrijk hier extra op te letten. Kinderen hebben veel aan elkaar, maar kunnen elkaar ook overheersen. Zij worden gestimuleerd op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en duidelijk te maken wat zij wel en niet willen. Voorop staat dat zij elkaar geen pijn mogen doen. Alle kinderen -ook vrienden - krijgen wel eens ruzie. In eerste instantie laat de leiding de kinderen de ruzie zelf oplossen. Kinderen moeten leren voor zichzelf op te komen en te onderhandelen. Als ze er zelf niet uit komen, of één dreigt het onderspit te delven, helpt de leiding. Schoppen of slaan kan een uitdrukking zijn van onmacht, van het onvermogen gevoelens te uiten. Kinderen moeten leren hoe zij laten zien wat ze wel en niet willen. Leid(st)ers kunnen kinderen hierin begeleiden. Het is niet reëel om te verwachten dat kinderen altijd verstandig met elkaar omgaan. Ruzies horen erbij. Door tegen elkaar te kunnen zeggen wat het probleem is, neemt de behoefte om je boosheid en woede af te reageren af. Leid(st)ers stimuleren dat. Soms moet een kind even afkoelen voordat het kan zeggen wat er aan de hand is. De leiding dwingt een kind niet om te praten, maar komt er dan later wel op terug. Het is af en toe nodig om kinderen aan te spreken op het gedrag. Een leid(st)er maakt telkens een bewuste afweging om gedrag te negeren, een alternatieve oplossing te zoeken of het gedrag te corrigeren. De leid(st)er vraagt zich af of zij teveel verwacht van het kind. Probeert het kind wellicht op een negatieve manier aandacht te krijgen? Vaak werkt het negeren van negatief gedrag gekoppeld aan het belonen van positief gedrag het beste. Belonen gebeurt door het geven van complimentjes. Soms zijn twee kinderen verwikkeld in een strijd. De leiding let er op niet te snel een conclusie te trekken over de toedracht. Hij / zij laat de kinderen beiden uitleggen wat er aan de hand is. Er wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om het samen op te lossen. De Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 6 / 7

7 groepsleiding heeft hierin een bemiddelende rol. Wanneer een kind vaak op zijn of haar gedrag aangesproken moet worden, wordt dit besproken met de ouder(s). Internet Op de locatie aan de van Bemmelenlaan beschikken de kinderen niet over computers met internet. Over het gebruik van de spelcomputers zijn met de kinderen duidelijke afspraken gemaakt die regelmatig worden besproken. Afmelden voor de BSO Afmelden van een kind voor de BSO kan telefonisch op het centrale nummer van Cluster Tuindorp Afmelden via de mail kan ook. Ophalen door derden Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald moeten de medewerkers hierover vooraf geïnformeerd zijn. Communicatie Op de BSO wordt geen gebruik gemaakt van schriftjes zoals dat op een kinderdagverblijf vaak gebruikelijk is. Er zijn wel mondelinge overdrachten. Om ouders een goed beeld te kunnen geven van hoe de dag is verlopen, vinden wij het belangrijk om elke ouder even te spreken wanneer zij hun kind op komen halen. In deze overdracht wordt de actualiteit besproken. Mini Stek vindt het belangrijk om het welbevinden van de kinderen goed in het oog te houden. Daarom worden de kinderen eenmaal per jaar volgens een bepaalde methodiek individueel en in groepsverband geobserveerd. Ouders worden ingelicht over de resultaten. Desgewenst worden de resultaten in een gesprek toegelicht. Mocht er buiten deze momenten behoefte zijn om over het functioneren van een kind te praten, dan kan er een afspraak worden gemaakt. Tijdens een schooljaar zijn er regelmatig momenten waarop MikMak van zich laat horen. - Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief. - Eén keer per jaar zijn er de zgn. 10 minuten gesprekjes. - Eén keer per jaar organiseert MikMak een feestelijke bijeenkomst voor iedereen die bij MikMak betrokken is: leiding, kinderen en ouders. Werkplan BSO MikMak locatie van Bemmelenlaan 7 / 7

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Na 11.30 Suringarlaan

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Na 11.30 Suringarlaan Werkplan BSO Super MikMak locatie Suringarlaan (dec 2015) De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan

Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan

Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak, locatie van Bemmelenlaan

Werkplan BSO MikMak, locatie van Bemmelenlaan Werkplan BSO MikMak, locatie van Bemmelenlaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO Super MikMak locatie Suringarlaan

Werkplan BSO Super MikMak locatie Suringarlaan Werkplan BSO Super MikMak locatie Suringarlaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak, locatie Regentesselaan

Werkplan BSO MikMak, locatie Regentesselaan Werkplan BSO MikMak, locatie Regentesselaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan, juli 2014

Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan, juli 2014 Werkplan BSO MikMak Oost locatie Wevelaan, juli 2014 De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Boerderij

Werkplan BSO MikMak Boerderij Werkplan BSO MikMak Boerderij De kinderen van BSO MikMak Boerderij in de leeftijd 4 t/m 10 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan, november 2015

Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan, november 2015 Werkplan BSO MikMak Buiten locatie Voorveldselaan, november 2015 De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Oost, locatie Wevelaan

Werkplan BSO MikMak Oost, locatie Wevelaan Werkplan BSO MikMak Oost, locatie Wevelaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan

Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan

Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan

Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan Werkplan BSO MikMak 8+, locatie Sickeszlaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Boerderij

Werkplan BSO MikMak Boerderij Werkplan BSO MikMak Boerderij De kinderen van BSO MikMak Boerderij in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Boerderij

Werkplan BSO MikMak Boerderij Werkplan BSO MikMak Boerderij De kinderen van BSO MikMak Boerderij in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en pedagogische

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan

Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan Werkplan BSO MikMak Buiten, locatie Voorveldselaan De kinderen van BSO MikMak in de leeftijd 4 t/m 12 jaar worden bij Mini Stek geplaatst in een vaste groep, de basisgroep. De vaste groepsgenootjes en

Nadere informatie

Werkplan De Schatkamer

Werkplan De Schatkamer De Schatkaart is gevestigd in een voormalig woonhuis. Dit geeft het pand een huiselijke uitstraling. Op schooldagen vindt er voor en na schooltijd opvang plaats op de Schatkaart. Ontspanning na een lange

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Inspectierapport MikMak locatie van Bemmelenlaan (BSO) Prof. van Bemmelenlaan 34 3571EN UTRECHT Registratienummer 100680720

Inspectierapport MikMak locatie van Bemmelenlaan (BSO) Prof. van Bemmelenlaan 34 3571EN UTRECHT Registratienummer 100680720 Inspectierapport MikMak locatie van Bemmelenlaan (BSO) Prof. van Bemmelenlaan 34 3571EN UTRECHT Registratienummer 100680720 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Werkplan De Schatkamer

Werkplan De Schatkamer De Schatkamer is gevestigd in een gedeelte van een kerkgebouw. Dit geeft het pand een wat nostalgische uitstraling. Op schooldagen vindt er voor en na schooltijd opvang plaats op de schatkamer. Ontspanning

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Bogerd Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Stoer & Robuust Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Versie nummer: maart 2016 Pedagogisch werkplan naschoolse opvang Naam: Stoer en

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. MikMak locatie Wevelaan. Pedagogisch beleidsplan 1 / 22 versie 06-03-2014 MikMak Oost locatie Wevelaan

Pedagogisch beleid. MikMak locatie Wevelaan. Pedagogisch beleidsplan 1 / 22 versie 06-03-2014 MikMak Oost locatie Wevelaan Pedagogisch beleid MikMak locatie Wevelaan Pedagogisch beleidsplan 1 / 22 versie 06-03-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Pedagogische visie 2 Praktische informatie algemeen 7 Werkplan MikMak locatie Wevelaan

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier BSO Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Maasbree...

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Locatie D n Bogerd Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Le Papillon

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Wagemaker opgemaakt d.d.: februari 2015 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Wagemaker is gevestigd in OBS de Wagemaker te Landsmeer.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

BSO RODA 23 DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE

BSO RODA 23 DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE BSO RODA 23 DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE 1 Inhoudsopgave Blz. Openingstijden 3 Welke scholen 4 Activiteiten 5 Voetbalschool 6 Dagplanning 7 Veiligheid, Faciliteiten & Service 8 Gegevens

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat 2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat De buitenschoolse opvang in de Kest Wittenstraat kent 3 stamgroepen, waaronder een carrouselgroep en combinatiegroepen op woensdag en vrijdag.

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter

Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter Pedagogisch werkplan van BSO de Strandjutter In het pedagogische werkplan wordt per BSO de locatie omschreven hoe de pedagogisch medewerkers aan de hand van het pedagogisch beleidsplan werken in hun groep.

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Emotionele veiligheid: zorg dragen voor een vertrouwde omgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich geliefd en gerespecteerd weten.

Emotionele veiligheid: zorg dragen voor een vertrouwde omgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich geliefd en gerespecteerd weten. ELK KIND IS KOSTBAAR Kinderen zijn kostbaar. Daarom wil kinderopvang Tik Tak opvang bieden in een veilige en gezonde omgeving. Het bieden van een veilige opvoedingsomgeving bestaat uit twee aspecten: Fysieke

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen.

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen. PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO SUNKIDS Februari 2013 Voor u ligt het Pedagogisch werkplan van Buitenschoolse opvang Sunkids te Sas van Gent. Wij bieden opvang aan kinderen van de basisschool in de leeftijd van

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree Locatie de Violier Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Hoera Maasbree; de locaties... 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse

Nadere informatie

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015 Protocol Vervoer Inleiding In de tijd dat kinderen Bso Marlon bezoeken zal het voorkomen dat kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers de locatie verlaten voor een uitstapje. We maken dan

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids versie: januari 2016 Info over het kindercentrum: Onderdeel van de Kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Oostsingel 9 Postcode/Plaats: 3112 GC Schiedam

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark 26-1444 HV Purmerend 0299-437714 Operationeel manager: Nick Entius Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid BSO MikMak

Pedagogisch beleid BSO MikMak Procescode: 4.5.B Blad 1 van 7 HET PEDAGOGISCH BELEID Algemeen: onze visie op kinderopvang Ouders voeden hun kinderen op. Wanneer ze hun kind(eren) op laten vangen, delegeren ze een deel van die verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek

Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek Pedagogisch werkplan BSO De Koperwiek 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Koperwiek is gehuisvest bij basisschool De Kopermolen in Klarenbeek. De locatie heeft 1 basisgroep in de leeftijd van 4 t/m

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar Locatie: opgemaakt d.d: 1 juli 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 70 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar bezoeken.

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

BSO FIT/NOORD DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE

BSO FIT/NOORD DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE BSO FIT/NOORD DE LEUKSTE, SPORTIEFSTE EN FLEXIBELSTE NASCHOOLSE 1 Inhoudsopgave Blz. Openingstijden 3 Welke scholen 4 Activiteiten 5 Dagplanning 6 Veiligheid, Faciliteiten & Service 7 Zwemdiploma behalen

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie