Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values"

Transcriptie

1 VALUE PAPER Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager, consultant bij Shared Values Inleiding Het vervangen van de bedrijfstelefooncentrale (in vaktermen: PABX) kent een aantal eigen wetmatigheden. In dit document beschrijven we waarom een PABX-vervangingsproject zo specifiek is, stellen we een concept plan van aanpak voor en beschrijven we recente ontwikkelingen op het gebied van ICT en Telecommunicatie. Het vervangen van een PABX kan tenslotte gevolgen hebben voor de wijze waarop u uw beheerorganisatie hebt ingericht of het beheer over uw telefonieomgeving realiseert. Wat maakt een PABX-vervangingsproject zo specifiek Het vervangen van de bedrijfstelefooncentrale kent een aantal specifieke elementen. We zetten ze op een rij:. Gemiddeld vervangt een organisatie slechts één keer in de 8 tot 12 jaar de bedrijfstelefooncentrale. Voor een ICT-middel, want zo zien we dit, is dat vrij lang. In deze 8 tot 12 jaar passeren enkele generaties ICT, u maakt dus een enorme sprong in technologie;. Omdat de vervanging slechts één keer in de 8 tot 12 jaar plaatsvindt, is vaak genoeg geen kennis meer in een organisatie aanwezig over het vorige vervangingstraject. Het loont meestal niet om voor deze momenten in eigen huis kennis op te bouwen. Beter is het voor deze momenten kennis in te huren;. In tegenstelling tot andere marktsectoren als gebouwbekabeling, datacommunicatiecomponenten (hub s, routers) zijn in de Telecomwereld het aantal aanbieders de laatste 10 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. Er heeft geen shake-out of fusiegolf plaats gevonden. In de (Telecom) markt valt er dus nog steeds iets te kiezen, zijn er veel verschillende concepten en leveranciers. In feite groeit het aantal concepten en leveranciers juist nu weer hard door de opkomst van nieuwe technologieën als Voice over IP (in de volksmond VoIP, waarover later meer);. Door deze grote keuzemogelijkheid bestaat er een grotendeels ondoorzichtige markt waarin het moeilijk zoeken is naar de voor een organisatie juiste oplossing;. Bij een PABX-vervangingsproject wordt veelal een systeem volledig vervangen. Dit wil zeggen inclusief centrale hard- en software, bekabeling en randapparatuur. PABXen lijken hiermee op mainframes van vroeger waarbij ook alles in één keer moest worden vervangen. Bij ICT-projecten vervangt men meestal slechts bepaalde onderdelen (alleen serverpark, alleen werkplekapparatuur, alleen datacommunicatieapparatuur). Bij een PABX-vervangingsproject moet in een en hetzelfde project zowel besloten worden over de centrale hard- en software als over de user-interface (toestel en gebruiksgemak hiervan); Pagina 1 van 5 Cor de Jong

2 . Omdat over al deze onderdelen besloten moet worden, zijn er meestal ook veel interne partijen bij betrokken. Hierbij moeten we denken aan medewerkers die over de techniek gaan maar ook aan medewerkers die zich met de bediening en met de bewaking van de (telefonische) bereikbaarheid bezig houden. Eigenlijk moet ook nog de echte eindgebruiker een stem hebben ( );. Door deze (organisatorische) complexiteit, de omvang van de met de investeringen gemoeide bedragen en de standaard levertijd van zeker 3 maanden resulteert dit alles in een projectdoorlooptijd van meestal minimaal een jaar! Bij een goede aanpak hoeft dit voor overheden, die volgens Europese Richtlijnen moeten aanbesteden, geen wezenlijk andere doorlooptijd te kennen. Welke (ICT-)ontwikkelingen hebben invloed bij het vervangen van uw PABX? Men kan stellen dat de Telecomwereld slechts langzaam geëvolueerd is in de 100-jarige bestaansgeschiedenis van Telecommunicatie. In die context staan nu wel significante en snelle veranderingen voor de deur. Door de liberalisering van de Telecommarkt begin jaren 90 ontstond meer concurrentie, kwamen er meer aanbieders met nieuwe, innovatieve concepten. De komst van Internet en de mogelijkheid hierover spraak te transporteren heeft vanaf medio 2000 een nieuwe sterke impuls aan de wezenlijke verandering van de Telecomwereld gegeven. Enkele belangrijke ontwikkelingen die u bij de vervanging van uw PABX waarschijnlijk zult evalueren: Voice over IP (VoIP) VoIP is op dit moment een zeer belangrijke ontwikkeling. Hierbij wordt spraak in pakketjes data verpakt en via hetzelfde netwerk (LAN/WAN, Local Area Network of Wide Area Network) getransporteerd als data afkomstig van computers. In de meest uitgebreide vorm praten we in deze concepten niet meer over PABX-en maar over spraakservers. Deze ontwikkelingen zijn geïnitieerd door grote datacommunicatieleveranciers (Cisco, Nortel) die een nieuwe markt voor zich zagen, namelijk de Telecommarkt. Het toepassingsgebied van VoIP is divers. Het wordt veelal voor de koppeling van locaties toegepast (hier verdient het zich meestal snel terug) of bij organisaties die veel verbouw- of renovatieplannen kennen. Hiervoor is het zinvol een businesscase op te zetten om toepassing van een traditionele PABX versus een VoIP-oplossing met elkaar te vergelijken. Maar eigenlijk moet iedere organisatie die de PABX wil vervangen onderzoeken in hoeverre VoIP op dit moment al een alternatief is. VoIP kent niet alleen een vaste variant (vervangt de PABX) maar ook een draadloze variant. Bij deze laatste praten we voornamelijk over WLAN (Wireless LAN). Een WLAN is geschikt om breedbandige data te transporteren en is gebaseerd op dezelfde technieken die voor een vast LAN, namelijk ethernet, worden toegepast. Via een WLAN kan men zowel data als spraak transporteren. Een WLAN voor spraak moet hierbij gezien worden als tegenhanger voor DECT (standaard voor inhuis draadloze telefonie). Onderstaand is een algemeen overzicht van een VoIP omgeving, zowel via het LAN, dus draadgebonden, als via WLAN, dus draadloos. Pagina 2 van 5 Cor de Jong

3 Mobiele communicatie Een veel gestelde vraag: Waarom passen we nog PABX-en of VoIP-oplossingen toe als iedereen met een GSM-toestel rondloopt? Een terechte vraag. Er zijn inderdaad al organisaties die volledig op GSM zijn overgeschakeld en geen vaste toestellen of PABX meer kennen. We moeten hierbij wel het volgende in de gaten houden. Een GSM is bedoeld voor persoonlijke bereikbaarheid terwijl een PABX of een VoIP-systeem bedoeld is voor bereikbaarheid van de organisatie in combinatie met persoonlijke bereikbaarheid. Een PABX kent een groot aantal functies die van toegevoegde waarde zijn om iemands bereikbaarheid te optimaliseren. Dit zijn onder andere groeps- of secretaresseschakelingen, voic , telefonistenfunctie et cetera. Er zijn GSM-oplossingen denkbaar waarbij een zogenaamde Virtueel Private Netwerk wordt gecreëerd en waarbij PABX-functionaliteit op zo n VPN wordt gerealiseerd. U moet bedenken dat hierbij nog lang niet alle functionaliteiten op een VPN beschikbaar is en dat ook een GSM VPN exploitatielasten kent. Hier geldt wederom dat de businesscase benadering de beste methode is. Welke optie biedt de meeste functionaliteit tegen de meest optimale kosten. Overigens komen in de praktijk met grote regelmaat gecombineerde oplossingen voor. Organisaties beschikken over zowel een PABX als over een hieraan gekoppeld GSM netwerk. Unified Messaging Hierbij worden bellers door menu s heengeleid en kan een klant een boodschap achterlaten die door de ontvanger, naar behoefte, als voic of tekst in behandeling kan worden genomen. In feite is dit een (veel) uitgebreidere vorm van voic waarbij men in het algemeen alleen een bericht kan achterlaten. Callcenter In de meeste organisaties kan het zinvol zijn de telefonische klanteningangen te bundelen waardoor, met ondersteuning van ACD-technieken (Automatic Call Distribution) en een goede organisatorische inrichting, de wachttijden voor de klanten beperkt blijven. De afhandeling van gesprekken zal dan sneller en kosteneffectiever plaatsvinden. Vóór het zover is moeten de meeste bedrijven en instellingen wel hun organisatie en werkprocessen hierop aanpassen. Ook is het van belang dat men het juiste frontoffice / backoffice concept kiest. Over welke deskundigheden bezitten de medewerkers van het Callcenter en kunnen zij iedere vraag (of 95% van de vragen) beantwoorden? Bij welke vragen schakelt men door naar de backoffice? Dit zijn allemaal vragen die bij de selectie van een nieuwe PABX of een VoIP-concept aan de orde zullen komen. Pagina 3 van 5 Cor de Jong

4 Projectaanpak Een mogelijke aanpak voor het vervangen van een PABX is de volgende: Fase Activiteiten Opmerkingen/aandachtspunten Strategie en functionele specificaties Vaststellen van. Functionele wensen en eisen;. Budgetten;. Randvoorwaarden;. Gebruikers- en bereikbaarheidsprofielen;. Doelstellingen;. Projectkaders;. Relaties met andere bedrijfs- of ICTontwikkelingen;. Planning en doorlooptijd;. Organisatorische consequenties voor beheer en werkprocessen. Strategie- en beleidsfase. Vaststellen gewenste bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Totale ICTomgeving evalueren. Programma van eisen Omzetten van strategisch/functioneel ontwerp naar technische specificaties met oa. Gewenste architectuur;. Standaarden;. Aantallen;. Migratie. Is product- of leverancieronafhankelijk. Aanbesteding Offerteaanvraag opstellen, bevat oa. Beschrijving huidige en gewenste situatie;. Gewenste leveringsvang;. Inkoopvoorwaarden;. Test- en opleverscenario s. Bedoeld om vraagstelling aan leverancier zo helder mogelijk aan te reiken en op basis daarvan goede en vergelijkbare offertes te ontvangen. Implementatie Doorvoeren van veranderingen van oa. Vaststelling implementatieplan;. Implementatie nieuwe systemen;. Training en instructie;. Doorvoeren veranderingen in organisatie en werkprocessen;. Testen van systemen en processen;. Opleveringtesten afnemen. Leverancier vult in deze fase de projectgroep aan. Belangrijk is dat opdrachtgever regie in handen houdt en zelf de overall projectmanager levert. Beheer Overdracht naar beheerorganisatie, acties oa. Inrichten Service Level Agreements;. Onderhoudscontracten invoeren;. Helpdeskfunctie opzetten;. Pro-actief gebruik, belasting en bereikbaarheid monitoren en rapporteren;. Functionaliteiten toevoegen. Onderzoek of beheer geïntegreerd kan worden met ander ICT-beheer. Pagina 4 van 5 Cor de Jong

5 Gevolgen voor beheer De ontwikkelingen rondom VoIP over IP nopen organisaties na te denken over de wijze waarop zij hun Telecom beheer verder vorm willen geven. In het algemeen is samenvoeging met de ICT-afdeling een logische gedachte. Echter, we hebben het dan wel over verschillende culturen, mensen en (toch ook) systemen en denkwijzen. Het simpelweg bij elkaar plaatsen van twee afdelingen is te kort door de bocht. Hier ligt een zware taak voor het management om beide afdelingen goed te laten samensmelten. Overigens zijn er diverse beheeropties denkbaar, afhankelijk van het type organisatie, rol van Telecom en belang van goede bereikbaarheid van de organisatie. Verder moeten organisaties nadenken over de rol van andere frontoffice onderdelen zoals bijvoorbeeld de website. Zie hiervoor ook onze Value Paper over Multi Channel Management. Samenvatting Het vervangen van een PABX vraagt veel tijd en aandacht van een organisatie mede omdat er zoveel disciplines bij betrokken zijn en een groot belang bij optimale bereikbaarheid kunnen hebben. Bij een dergelijke vervanging is het noodzakelijk naar de huidige en toekomstige marktontwikkelingen te kijken. In het verlengde daarvan moet in een vroeg stadium al over de inrichting van het beheer worden nagedacht. ICT en Telecom groeien nu echt naar elkaar toe maar geldt dat ook voor uw organisatie? Rol van Shared Values Wij adviseren binnen profit en not-for-profit organisaties bij zowel PABX-vervangings- als bij uitbreidingstrajecten. Verder bieden wij begeleiding en ondersteuning aan bij beide trajecten waarbij projectmanagement ook tot de mogelijkheden behoort. Wij kijken hierbij niet alleen naar de techniek maar ook de organisatorische en culturele impact van een nieuwe telefooncentrale. Meer informatie Telefoon Pagina 5 van 5 Cor de Jong

Introductie in IP Communicatie

Introductie in IP Communicatie AMR ict: De specialist voor IP communicatie Oplossingen Introductie in IP Communicatie Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefoniewereld en computernetwerken. Binnen ICT infrastructuren

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V.

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V. Informatiedocument IP-Telefonie van IP-ONE B.V. IP-ONE B.V. 2012 IP-Telefonie (IPT) van IP-ONE B.V. 1. Introductie IP-Telefonie van IP-ONE... 3 2. IP-ONE en de IPT dienst... 3 3. Functionaliteiten... 4

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4)

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) KPN ÉÉN VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) 1 I nho udso pg av e 1 Inleiding... 4 2 Eén dienst voor vast en mobiel: VastMobiel in 1... 4 2.1 Wat zijn de voordelen van VastMobiel in 1?...

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER INHOUD INLEIDING...1 INTEGRATIE KANALEN...2 SCHEIDING FRONT EN BACKOFFICE...2 BEREIKBAARHEID BACKOFFICE...3 MOBIEL BEREIKBAAR...3 DE PRAKTIJK:

Nadere informatie

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk

Verbonden. 11 operations update Duidelijke facturen Nieuw generatie netwerk Verbonden Magazine / Jaargang 3 / nummer 6 / VoorJaar 2011 Verbonden Telefonie over IP 3 face 2 face Michael Toornent, Product Specialist 7 Productnieuws Hosted Telefonie 8-9 Verbonden met de klant Van

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS Innervate: Juni 2009 - Gesponsord door Vodafone WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS ROADMAP NAAR GECONVERGEERDE COMMUNICATIEDIENSTEN Inleiding Het doel van deze whitepaper is de ontwikkelingen te beschrijven

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie