Genealogie Rijstenbil ca

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genealogie Rijstenbil ca. 1600-1850"

Transcriptie

1 Scherpenisse Westkerke Genealogie Rijstenbil ca Hoogerheide 2003 J.J. en D.J. van de Velde

2 Genealogie Jan Cornelisse Rijtsebil, geb. ca. 1570, overl. Scherpenisse mog. 1615, tr. Heijlken Stoffels, overl. na 28 mei 1626, mog. in of na Uit dit huwelijk: 1. Neeltjen, overl. na september 1649, tr. mog. Cornelis Corstiaens Croel, overl. voor mei Stoffel, ged. Scherpenisse 20 april 1603, volgt II. 3. Heinderick, ged. Scherpenisse 24 mei 1606, overl. mog. jong. 4. Geertruid, ged. Scherpenisse 8 juni 1608, overl. mog. na Elisabeth, tr. Leunis Adr. Teuter, overl. voor februari Bronnen Rekening van de koopdag van Jan Piers Mouwe d.d. Jacoby Jan Cornelisse Rijtsebil koopt 1 paar stapellakens, 2 overtogen en wat lijnwaad (Poortvliet, Raze inv.nr ). Rekening van de koopdag van Ingel Jans d.d 30 april Jan Cornelisse Ritsebil koopt 2 hemden (Poortvliet, Raze ). Adriaen Woutersen, landman, won. int Ouwelant tot Schakerloo, voor zichzelf en vervangende het weeskind van Heijndrick Cornelissen in de Peucke, of de erfgenamen van dien, alsmede vervangende en zich sterk makende voor Jan Cornelissen Rijssebil, en Pieter Willemssen, mede won. in Schakerloo, verkopen, cederen en transporteren op 7 februari 1608 aan Adriaen Anthonissen van de Weel hun gedeelte in erf en grond van Truyken Jan Heyn Aert Huygen, gelegen in het Rietgoer als ook tot Wouwe (Bergen op Zoom. Notaris A. Molkeman NA. inv.nr ). Rekening van de koopdag van Willem Jans Kalffsdamme d.d 5 oktober Jan Risebil koopt 1 hemd (Poortvliet, Raze ). Begin 1616 (januari) wordt Heijltje genoemd als weduwe (Raze 5637). Jan Rijssebil, overl. voor 1621 (Scherpenisse, GA rekeningen, inv.nr. V2-166v). Heijlken Rijstebil (Scherpenisse, GA inv.nr. X2. Kohier volwassen inwoners Scherpenisse d.d. 31 augustus 1622). Heijlken Rijstebil, 1 haardstede (Scherpenisse, GA inv.nr. X2. Kohier haardsteden, schouwen ende ovens, staande binnen Scherpenisse/Westkerke d.d. 28 mei 1626). Een Heijltje Stoffels wordt te Scherpenisse genoemd in de belastingcohieren. ad 1. Neeltjen Rekening van Francois Manteau van de koopdag van Cornelis Corstiaens Croel, gehouden op 4 mei Overgebracht ter weeskamer op 17 mei 1628, ten overstaan van Jan Lote als voogd van zijn kinderen, Jacob Lenaerts voor zichzelf, en de weduwe Neeltjen Jans Rijtsebils geassisteerd met Stoffel Jans Rijtsebil. De weduwe koopt ondermeer een huis te Poortvliet Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 2

3 voor 47:0:0 vls. Verder worden er 4 koeien en 3 vaarsen verkocht, waarvan 1 vaars aan Stoffel Jans Rijtsebil. (Poortvliet, Raze v). Neeltjen Jans is in 1647 en 1649 doopgetuige te Poortvliet. ad 4. Geertruid Geertruijd Jans is in 1647 doopgetuige te Poortvliet. ad 5. Elisabeth Elisabeth zie Raze Een Elisabeth Jans genoemd te St.Maartensdijk in 1632 als stiefmoeder van Jan Cornelisse Teuter bij diens huwelijk. Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 3

4 II. Stoffel Janse Rijtsebil / Rijssebil, zn. van I ged. Scherpenisse 20 april 1603, landman, schepen Scherpenisse 1647, ouderling Poortvliet 1663/64, 1667/69, overl. na 1677 en voor 5 februari tr. Geertruijt Jans, overl. voor Uit dit huwelijk: 1. Jan, geb. Poortvliet ca. 1640, volgt IIIa. 2. Heijltje, ged. Poortvliet 6 januari 1647, overl. jong. 3. Janneken, ged. Poortvliet 14 juni 1648, begr. Poortvliet 1712, otr./tr.1 als geb. Poortvliet, Poortvliet 22 januari/12 februari 1669 Anthonij Jans Vattekanne, j.m. geb. Strijenham, schipper te Strijenham, schepen Nw.Strijen , burgemeester Nw.Strijen otr./tr.2 als won. Strijenham, Poortvliet 6/23 april 1696 Cornelis Adriaens Mijnheere, wdnr. Leuntje Cornelis, geb. Poortvliet en won. Malland, landman, overl. mog. Scherpenisse tussen 15 december 1697 en 7 november Marinis, ged. Poortvliet 18 september 1649, volgt IIIb. 5. Heijltje, geb. Poortvliet ca. 1655/56, bel Poortvliet 23 maart 1674, begr. Poortvliet 22 februari 1736, otr./tr.1 als j.d. geb. en won. Poortvliet, Poortvliet 30 maart/3 mei 1679 Cornelis Anthonis Oom, j.m. geb. Tholen en won. Poortvliet, bel. Poortvliet 22 april 1675, overl. tussen 1692 en juni 1693, zn. van Anthonis Cornelis (N)Oom en Janneke Adriaens. otr.2 Poortvliet 4 juli 1693 Leendert Marinusse Jaght, wdnr. en won. Poortvliet, (wdnr. van Jannetje Jacobs de Maeght en Catelintje Adriaens van Rossum), ged. Stavenisse 27 januari 1636, schepen Nw.Strijen , overl. Poortvliet voor 29 februari 1708, zn. van Marinus Jansen Jagt en Leentje Leenders. Bronnen Schepen van Scherpenisse 1647 (Raze 5775 fol. 249). Ouderling te Poortvliet en 19 juni 1667 tot 12 mei 1669 (1 e actaboek Nederduits Gereformeerde gemeente Poortvliet). Rekening van Francois Manteau van de koopdag van Cornelis Corstiaens Croel, gehouden op 4 mei Overgebracht ter weeskamer op 17 mei 1628 o.a. ten overstaan van de weduwe Neeltjen Jans Rijtsebils, geassisteerd met Stoffel Jans Rijtsebil. Stoffel Jans Rijtsebil koopt uit de boedel een vaars, wat kleding, gereedschappen en een ham. (Poortvliet, Raze inv.nr v). Stoffel Jansen Rijtsebil levert op 2 juli 1645 aan Lucas Leunisse Bol(l), een huis, schuur en erf binnen Poortvliet voor 168:13:4 (Poortvliet, Raze inv.nr ). Stoffel Jans Rijssebil verkoopt aan Crijnken Adriaens een huis en hof en alle gevolgen in de Langeweg te Scherpenisse voor 6 vls. Te betalen in drie termijnen. Transport 14 maart Op 10 februari 1657 verklaart Stoffel Jans voldaan en betaald te zijn (Scherpenisse, Raze inv.nr ). Stoffel Jans Rijtsebil, landman alhier, levert op 16 februari 1656 aan Arij Cornelisse Havelaer, een huis, schuur en hof in Huijg Fockenhouck in nr. 2, groot 171 roeden, met gebruik van de vroone. Schuldbekentenis A.C. Havelaer 56. Te betalen bij levering 13 en met bamis en zo voorts (Poortvliet, Raze inv.nr v). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 4

5 Stoffel Janse Rijsebil is volgens het Gaarboek van Scherpenisse in 1666 baander (pachter) van: 2 gemeten 189 roeden land, van de Domeinen/geestelijke goederen en 29 gemeten 71 roeden in de Claes van Steelandspolder, van Jhr. Philibert van Borsele, de Prince van Orangien en Mr. Fr. Brandijn (Waterschap Zeeuwsche Eilanden, Scherpenisse inv.nr. 190). Stoffel Rijssebil pacht van de domeinen in 1668 een perceel land te Scherpenisse in Loohouck groot 1 gemet 79 roeden, alsmede twee percelen in Claas van Steelandpolder, totaal groot 9 gemeten 276 roeden. (Nas.Domijnraad inv.nr. 9249). Op 5 februari 1679 worden beëdigd als voogden en toeziende voogden voor de weeskamer van Poortvliet, Antoni Vattecanne als voogd en Marinus Stoffelse als toeziende voogd over het weeskind van Stoffel Janse Rijsebil (Heijtje zal dus nog minderjarig zijn geweest). Pieter Sempel als voogd en Jacob van Iwaerde als toeziende voogd over het weeskind van Jan Stoffelse. Comp. op 15 februari 1679 voor de weeskamer van Poortvliet de erfgenamen van Stoffel Janse. Zij vertonen de overeenkomst van verkoop van paarden, koeijen, bouwgereedschappen, meubelen, huisraad enz. aan Marinus Stoffelse (geen bedrag genoemd) (Poortvliet, weeskamer jaar 1679 Raze v). De erfgenamen van Stoffel Janse Rijsebil en Pieter Sempel als voogd van de minderjarige wees van Jan Stoffelse leveren op 18 januari 1680 aan Marinus Stoffels, mede-erfgenaam, een hoeve in Arent Huygenhoek met 3 gemeten 3 kwartier land te Poortvliet voor 166:13:4 vls., waarvan te betalen mei :0:0 vls. en verder ieder jaar 16:13:4 vls. (Poortvliet, Raze 5641 ongef.). ad 5. Heijltje Staat en inventaris in 1695 (na 25 mei) van Heiltje Stoffels, wed. Cornelis Oom, geassisteerd met Leendert Jagt, hare bruidegom. Kinderen: Jannetje 13 jaar, Stoffel 11 jaar, Anthonij 6 jaar en Geertruijt Cornelisse Oom 3 jaar. Baten o.a. 8½ gemet gerst, 1 paard met vool, 3 koeien, 1 bolck, 3 kalvers, 1 varken en hoenders, meubilair op de hoeve, totaal 142:3:4 vls. lasten 105:4:2 vls. De kinderen onderhouden en uitkeren 2:10:0 vls. (Poortvliet, weeskamer jaar 1695 Raze ). Staat en inventaris d.d. 29 februari 1708 van Leendert Jagt, ten profijte van Heijltje Stoffels voor de helft. Lena Jagt 13 jaar en Marinus Jagt 11 jaar. Kinderen onderhouden. Geen bezittingen genoemd. (Poortvliet, weeskamer jaar 1708 Raze v). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 5

6 IIIa. Jan Stoffelse Rijsebil, zn. van II geb. Poortvliet ca. 1640, overl. voor 17 september 1672, otr. als j.m. geb. Poortvliet, Poortvliet 26 december 1664 Tanneken Marinusse Jagt, j.d. geb. Stavenisse, ged. Stavenisse 10 maart 1641, bel. Poortvliet 13 april 1661, dr. van Marinus Janse Jagt, landman, en Leentje Leenders. Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Poortvliet ca. 1665, volgt IVa. Bronnen Tanneken Marinusse Jagt, tr.2 als won. St.Annaland, Poortvliet 17 september/6 oktober 1672 Jacob Janse van Nieuwaerden, wdnr. van Maetje Cornelis Mouwe, geb. Frankrijk en won. Poortvliet, overl. na 13 november Kinderen uit dit huwelijk: geb. Poortvliet, o.a. Helena, Isack, Marinus. Compareerde op 3 oktober 1672 Tannetje Jacht, wed. van Jan Stoffelse Rijsebil en Pieter Sempel als toeziende voogd over het weeskind van Jan Stoffelse Rijsebil, genaamd Cornelis Jans, oud 7 jaren. Tannetje Jacht moet het kind onderhouden en opvoeden en daarna nog uitkeren 5:0:0 vls. Mede compareerde Jacob van Iwaerde, tegenwoordige bruidegom (Poortvliet, weeskamer Raze v). Op 5 februari 1679 wordt Pieter Sempel als voogd en Jacob van Iwaerden als toeziend voogd beëdigd over het weeskind Jan Stoffelse (Poortvliet, weeskamer Raze v). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 6

7 IIIb. Marinus Stoffelse Rijssenbil, zn. van II ged. Poortvliet 18 september 1649, landman, schepen Nw.Strijen , overl. tussen 29 mei 1700 en 15 mei 1701, otr./tr.1 als geb. en won. Poortvliet, Poortvliet 6/21 juli 1680 Arijaantje Anthonis van Gastele, j.d. geb. St.Annaland en won. Poortvliet, otr.2 Poortvliet 21 augustus 1689 Maatje Jans Deurloo, wed. van Jacob Dirckse Schaap, geb. Poortvliet en won Strijenham, bel. Poortvliet 1 april 1676, begr. Poortvliet 27 september 1712, dr. van Jan Adriaens Deurloo, landman, diaken te Poortvliet 1654/55, en Maeijken Anthonisse Cobboort. Mogelijk uit huwelijk 1 en 2: (volgorde niet bekend) 1. Jan Marinusse Rijssenbil, volgt IVb. 2. Cornelia Marinusse Rijssebil, begr. Poortvliet 3 oktober Geertruijt Marinusse van Rijzel, geb. en won. Poortvliet, overl. na 13 mei 1746, tr.1 Thomas Cornelisse. otr.2 Poortvliet 24 mei 1737 Lucas Deurloo, wdnr. van Janna Peschier en Jacomijntje Manes, geb. Poortvliet 1698 (op 4 februari 1710, 12 jaar oud), won. Poortvliet, begr. Poortvliet 20 september 1745, zn. van Isaack Deurloo en Teuntje Lucasse Snoep. 4. Maria Rijssenbil, j.d. geb. Poortvliet en won. in den Broek (polder onder Tholen), otr. Tholen 5 februari 1716 Hendrik Ba(u)lt, j.m. geb. Keulen en won. in den Broek. Bronnen Comp. op 15 februari 1679 voor de weeskamer van Poortvliet de erfgenamen van Stoffel Janse. Zij vertonen een overeenkomst van verkoop van paarden, koeijen, bouwgereedschappen, meubelen, huisraad enz. aan Marinus Stoffelse (geen bedrag genoemd) (Poortvliet, weeskamer jaar 1679, Raze v). De erfgenamen van Stoffel Janse Rijsebil en Pieter Sempel als voogd van de minderjarige wees van Jan Stoffelse leveren op 18 januari 1680 aan Marinus Stoffelse, mede-erfgenaam, een hoeve in Arent Huygenhoek met 3 gemeten 3 kwartier land te Poortvliet voor 166:13:4 vls., waarvan te betalen mei :0:0 vls. en verder ieder jaar 16:13:4 vls. (Poortvliet, Raze 5641 ongef.). Akkoord op 7 september 1689 tussen Marinus Stoffelsen, wdnr. van Adriaentje Anthonis van Gastele en de voogden Cornelis Tamboer, gehuwd met Maetje Hoogwerft en Matheus Jacobs van de.... gehuwd met Jannetje van Gastele, over het weeskind (niet met name genoemd) van Marinis Stoffelsen. Zij komen overeen dat Marinus Stoffelsen het kind moet onderhouden en uitkeren ƒ 50,- als zijn moederlijk goed (Poortvliet, weeskamer jaar 1689 Raze ). Mayke Deurloo, laatst weduwe van Marinus Stoffelse, levert op 1 december 1705 aan haar zoon Dirk Schaep, haar huis, schuur en keet met de gevolgen, staande in Strijenham aan het Schotbocht. Dirk bezit reeds een aandeel in het huis, zijnde zijn vaderlijk erfdeel, ingevolge een akte voor de weeskamer van Poortvliet d.d. 1 juni 1689 (Nieuw Strijen, Raze ). ad 3. Geertruijt Begraven Poortvliet: Lucas Deurloo zijn weduwe haar kind 13 mei (verm. Cornelia, dr. van Thomas Cornelisse en Geertruijt van Rijssel. (Poortvliet, Dodenlijst collaterale successie). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 7

8 IVa. Cornelis Janse Rijssebil, zn. van IIIa geb. Poortvliet 1665, (3 oktober 1672, 7 jaar oud), landman, won. Schoondorp, begr. Poortvliet 22 september 1719, otr. als j.m. geb. en won. Poortvliet, Poortvliet 1 maart 1698 Maetje Abrahams van Nieuwaerden, (Iwaerden), j.d. geb. en won. Poortvliet, overl. Schoondorp, begr. Scherpenisse 22 november 1723, dr. van Abraham Janse van Nieuwaerden, landman, en Aeghje Jans de Cock. Uit dit huwelijk: 1. Tannetje, ged. Scherpenisse 20 december 1698, otr./tr. als j.d. geb. Scherpenisse en won. Poortvliet, Poortvliet 1/20 maart 1726 Simon Veerman, wdnr. van Maria Wous. 2. Janna, ged. Scherpenisse 7 januari 1703, bel. Poortvliet 1737, begr. Poortvliet 16 augustus 1740, tr. Poortvliet 11 april 1731 Jan Bogaert, landman te Poortvliet, begr. Poortvliet 2 oktober 1741, zn. van Pieter Bogaert en Machelijntje Scharre. 3. Susanna, ged. Scherpenisse 12 juli 1705, overl. jong. 4. Abraham, ged. Scherpenisse 16 april 1708, volgt Va. 5. Maria, ged. Scherpenisse 7 september 1710, begr. Poortvliet 4 februari 1736, tr.tholen 11 mei 1735 Willem Kuijper, ged. Oud Vossemer 21 oktober 1708, begr. Poortvliet 4 januari 1759, zn. van Jan Willem Kuijper en Jannetje Mense. 6. Pieternella, ged. Scherpenisse 1 januari 1713, otr./tr. als j.d. geb. Scherpenisse en won. Stavenisse, Stavenisse 18 augustus/14 september 1740 Jacob van Hoevere, (Oevre), j.m. geb. en won. Stavenisse, ged. Stavenisse 17 oktober 1706, landman te Stavenisse, begr. mog. Stavenisse 24 maart 1773, zn. van Leendert van Oevre en Cornelia Dabbouts. 7. Jan, ged. Scherpenisse 18 augustus 1715, overl. jong. 8. Jan, ged. Scherpenisse 6 september 1716, begr. Poortvliet 18 augustus Cornelis, ged. Scherpenisse 12 maart 1719, volgt Vb. Bronnen begr. Poortvliet mei 1715, Cornelis zijn dochtertje. Mons. Dingeman Spek heeft bij openbare verkoop verkocht een hofstede, bestaande uit huijs, schuur, bakkeet, wagenhuis enz., boomgaard daar aan staande, en vrije vronen onder Scherpenisse in Schoondorp. Men komt aan het gebruik met het roven der vruchten. Volgen zal alle pachtlanden, weien en dijken, zoals door Dingeman Spek ingepacht met bamis 1697, mits te betalen de jaarlijkse pacht. Zolang de pacht duurt zal men aan Dingeman Spek jaarlijks moeten leveren twee koppel jonge volwassen hoenderen. Na 1 e inzet van ƒ 700,-, verhoogt en ingezet door Jacob van Iwaarden voor ƒ 850,- ten behoeven van zijn schoonzoon Corn. Janse Rijssebil, voorts blijft Jacob van Iwaarden borg voor ƒ 400,- contant. 1 e termijn van ƒ 50,- met kerstdag Gelevert aan Corn. Janse Rijssebil 14 oktober Voldaan ƒ 400,-. De kooplanden zijn: - Broekhoek nr. 32, 2 gemeten 73 roeden. - nr. 36, 276 roeden. - nr. 42, 4 gemeten 225 roeden. - Noordhoek nr. 2, 1 gemet 29 roeden. - nr. 5, 138 roeden. - nr. 11, 1 gemet 211 roeden. - nr. 25, 1 gemet 193 roeden. - nr. 26, 1 gemet 86 roeden. - nr. 27, 1 gemet 145 roeden. - nr. 28, 102 roeden. - nr. 29, 103 roeden. Samen 16 gemeten 81 roeden. (Scherpenisse, Raze inv.nr ). Secr. Iman de Waaijer, rentmeester van de heer van Westkerke verkoopt aan Cornelis Rijssebil d.d. 3 februari 1710, 1 gemet 134 roeden land in Noordhoek nr. 35 te Scherpenisse voor 2:2 vls. (Scherpenisse, Raze v). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 8

9 Cornelis Rijssebil koopt op 7/21 maart 1712 uit de geabandoneerde boedel van Jan de Witte 130 roeden land in Schoudeehoek te Scherpenisse met de tarwe daarop staande voor 3 zilveren ducatons Transport 6 juni 1712 (Scherpenisse, Raze v, 56 en 59). Cornelis Rijssebil koopt op 8/16 april, transport 27 augustus 1714 van Mr. Hubertus Mogge 9 gemeten 293 roeden land in de Oosthoek ter Eede nr. 14, 16, 20, 21, 24 en 26 om 1:14:0 vls 't gemet (Scherpenisse, Raze v en 82v). Cornelis Rijssebil koopt, transport 21 november 1718 van Mr. Hubertus Mogge 1 gemet 225 roeden land in Noorthoek nr. 13 met de tarwe daarop staande voor (geen bedrag genoemd) (Scherpenisse, Raze ). Openbare verkoop d.d. 27 december 1723 van de geabandoneerde boedel van de wed. Cornelis Rijsenbil, bestaande uit een hofstede gelegen te Schoondorp onder Scherpenisse met de vrije vronen daar aan volgende bestaande uit 28 gemeten 245 roeden eigen land gelegen: In den Broekhoek: nr gemeten 73 roen, nr roen, nr. 42, 4 gemeten 225 roen. In den Noordhoek: nr gemet 29 roen, nr roen, nr gemet 211 roen, nr. 13, 1 gemet 225 roen, nr gemet 193 roen, nr gemet 86 roen, nr gemet 145 roen, nr roen, nr roen, nr roen. In Schoudeehoek, in den Oosthoek ter Eede: nr roen, nr roen, nr gemet 4 roen, nr gemet 228 roen, nr gemeten 151 roen, nr gemeten 206 roen. Hier van af voor afgegraven grond 169 roen. Met de hofstede en landen zal volgen de pacht van 29 gemeten 229 roeden Coningsland. Verkocht aan Adriaan Geene voor 2 vls. 't gemet. 2e verkoop en gunning op 17 januari Koper is de inzetter gebleven voor 2 vls. Adriaan Geene verklaart op 25 januari 1724 de koop te hebben gedaan voor Abram Cornelisse. Transport 24 april (Scherpenisse, Raze ). Schout Adriaen Catshoek als sequester in de insolvente en de geabandoneerde boedel van wijlen de weduwe Cornelis Rijstenbil, wil laten inzetten, verhogen en publiek verkopen een paeijbrief van dato 24 april 1724 ten laste van Abram Cornelisse, rustende op de hoeve en vrije vronen, gelegen in Schoondorp, daar de wed. Rijstenbil op is overleden en waar thans Abram Cornelisse op woont. De tweede en derde of laatste paeije bedraagt 38:8:6 vls., rentende 5 %. De sequester heeft de 1 e paeije volledig in rekening van de boedel verantwoord en moet daarop nog betalen inclusief interest 8:11:3 vls. De twee laatste paeijen ingezet voor 25 vls. door Jan Dingemanse Spek op 30 april Na om- en oproep is hij koper gebleven (Scherpenisse, Raze inv.nr en v). (Abram Cornelisse is niet Abraham Cornelisse Rijssebil). ad 2. Janna Staat en inventaris van de boedel van Jan Boogaert d.d. 27 februari Overgebracht aan de weeskamer van Poortvliet door Abraham Rijstenbil als oom en voogd over de wees Pieter Boogert. Verkoop inboedel en hofstede in Noormanshoek nr. 1 en ca 83 gemeten zaai- en weiland. Baten 1468:5:3 vls. Lasten 1107:1:0 vls. Salde 361:4:3 vls. (Raze ). Staat en inventaris van Pieter Bogaert, overleden, enige en minderjarige wees van Jan Bogaert en Janna Rijssenbil, d.d. 29 april Erfgenamen zowel van vaders als moederszijde. Van moederszijde: Abraham Rijssenbil (tevens voogd), Jacob van Hoevere, gehuwd met Pieternella Rijssenbil en Cornelis Rijssenbil. Baten 440:10:0, saldo 411:17:2 vls. (Poortvliet, weeskamer Raze ). Rekening en bewijs van het bezit Pieter Bogaert d.d. 20 mei Batig saldo 371:19:2 vls. (Poortvliet, Raze ). Zie ook Pieter Bogaert d.d (Poortvliet, Raze /48G). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 9

10 Jan Bogaart is te Poortvliet eigenaar van 2 (werk)paarden in 1731, 4 paarden in , en 5 paarden in (Rek. oorgeld der paarden, Tholen, GA inv.nr. 293). ad 6. Pieternella Jacob van Oevere is te Stavenisse eigenaar van 4 paarden in en 3 paarden in (Rek. oorgeld der paarden, Tholen, GA inv.nr. 293). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 10

11 IVb. Jan Marinusse Rijssenbil, zn. van IIIb geb. Poortvliet, begr. Poortvliet 23 juni 1757 tr.1 als j.m. geb. en won. Poortvliet, Poortvliet 6 juli 1732 Dina Jans Vattekanne, wed. Cornelis Adriaens Deurloo, geb. Strijenham ca (op 23 februari 1712, 3 jaar oud), dr. van Jan Anthonisse Vattekanne, schipper, schepen Nieuw Strijen , burgemeester 1704/05, 1715/16, en Adryaentje Lucasse Snoep. tr.2 ca Adriaantje van Pottere, (Potter / de Potter), lidmaat te Poortvliet, buiten het dorp juli 1737, begr. Poortvliet 16 april tr.3 als geb. en won. Poortvliet, otr. Poortvliet 15 april 1746, tr. Scherpenisse Maria van Damme, laatst wed. van Adriaan van der Reest, geb./ged. Scherpenisse 27 juni/3 juli 1691, dr. van Cornelis van Damme en Magdalena Cornelisse. Uit huwelijk 1: 1. Adriana van Rijszelen, ged. Poortvliet 25 september 1735, overl. mog. jong. 2. Marinus van Rijsele, ged. Poortvliet 28 juli 1737, overl. mog. jong. 3. Jan Rijzenbil, ged. Poortvliet 12 oktober 1738, overl. mog. jong. Uit huwelijk 2 en 3 geen kinderen bekend.. Bronnen Dina Jans Vattekanne, j.d. geb. en won. Strijenham, tr. Poortvliet 2 april 1730 Cornelis Adriaens Deurloo, j.m. geb. en won. Poortvliet, begr. Poortvliet 6 augustus 1731, zn. van Adriaen Adriaens Deurloo en Jannetje Cornelis. Staat en inventaris van Adryaentje Lucasse Snoep, overleden, en Jan Anthonisse Vattekanne d.d. 23 februari Kinderen: o.a. Dina Vattekanne 3 jaar oud (Nieuw Strijen, Raze ). Adriaantje Potter, tr.1 Nicolaas Pieterse van Lindonk, zn. van Pieter Meussen en Janneken Janssen. Adriaantje de Potter, wed. Nicolaas Pieters van Lindonk maakt een onderhoudscontrakt voor de weeskamer van Poortvliet op 9 september Kinderen: Pieternella 22 jaar, Pieter 19 jaar, Meus 17 jaar en Cornelis van Lindonk 13 jaar (Poortvliet Raze 5694 fol. 171). Samen met Jan Marinusse Rijstenbil is zij in 1743 doopgetuige te Poortvliet van haar kleinkind. Maria van Damme, tr.1 als j.d. geb. en won. Scherpenisse, Scherpenisse 30 juni/26 augustus 1719 Leendert Kruislander, wdnr. van Neeltje Marinusse Koeke. tr.2 Scherpenisse 28 februari/19 maart 1729 Adriaan Adriaanse van der Reest, j.m. geb. Poortvliet en won. Scherpenisse. Doopgetuigen Poortvliet: ad 1. Jacobus Snoeck en Janna Vattekanne. ad 2. Lucas Deurloo en Geertruijt Marinusse. ad 3. Lucas Vattekanne en Pieternella Hase. Begraafboek Poortvliet: 18 augustus 1738 Jan Rijstenbil 17 juni 1739 Jan Marinusse zijn vrouw Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 11

12 21 maart 1744 Jan Marinusse zijn zoon 16 april 1744 Jan Marinusse zijn vrouw 23 juni 1757 Jan Marinusse 9 september 1758 Jan Marinusse zijn weduwe. Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 12

13 Va. Abraham Cornelisse Rijstenbil, zn. van IVa ged. Scherpenisse 16 april 1708, landman, schepen Nieuw Strijen 1753, begr. Scherpenisse april 1757/begr. Poortvliet 12 april 1757, tr. verm. Scherpenisse Maatje van Luijk, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 14 april 1715, landvrouw, overl./begr. Oud Vossemeer 10/13 februari 1795, dr. van Jan van Luijk, landman, en Matje Cornelis Dekker. Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, ged. Scherpenisse 21 september 1738, overl. mog. jong. 2. Jan, ged. Scherpenisse 5 februari 1741, volgt VIa. 3. Marinis, ged. Scherpenisse 21 april 1743, volgt VIb. 4 Antonij, ged. Scherpenisse 12 september 1745, volgt VIc. 5. Matje, ged. Scherpenisse 15 december 1748, landvrouw, overl. Poortvliet 17 februari 1830, otr./tr. als j.d. geb. en won. Scherpenisse, Scherpenisse 29 april/18 mei 1774, Isac Cornelisse Hage, j.m. geb. en won. Poortvliet, ged. Poortvliet 22 maart 1750, landman, schepen van Poortvliet , gem.raadslid na 1811, gezworene van de dijkage, overl. Poortvliet 11 november 1828, dr. van Cornelis Hage en Johanna de Jonge. 6. Cornelia, ged. Scherpenisse 15 maart 1750, overl. mog. jong. 7. Isaak, ged. Scherpenisse 6 januari 1753, volgt VId. Bronnen Begr. Scherpenisse juni 1754 Abram zijn kind. Begr. Poortvliet 9 februari 1751 Abram zijn kind., idem zijn zoontje 28 juni Abraham Cornelisse Rijstenbil komt in 1757 voor in het begraafboek van Scherpenisse en Poortvliet, mogelijk in Scherpenisse overleden en in Poortvliet begraven. Maatje van Luijk otr.2 als geb. Westkerke en won. Scherpenisse, Scherpenisse 3 september 1757 Isaak van der Slikke, j.m. won. Strijenham, ged. Stavenisse 15 oktober 1730, landman, begr. Poortvliet 7 februari 1793, zn. van Pieter Iz. van der Slikke en Lena J. Uijl. Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Abram Rijstenbil te Scherpenisse eigenaar van 4 paarden in (Tholen, GA inv.nr. 293). Volgens het veldboek van 1738 is Abraham Rijstenbil pachter van land te Poortvliet: In Lemgillishoek nr. 15, 2 gemeten 108 roeden. nr. 16, 3 gemeten 28 roeden. Den Noorthoek nr. 3, 2 gemeten 105 roeden. Claas van Steelant nr. 3, 3 gemeten 124 roeden. nr. 12, 245 roeden. nr. 16, 2 gemeten 181 roeden. nr. 18, 1 gemet 27 roeden. nr. 20, 1 gemet 157 roeden. nr. 26, 142 roeden. Totaal 17 gemeten 217 roeden (Waterschap Zeeuwse Eilanden, jaar 1738, inv.nr. 154). Volgens het veldboek van 1739 is Abraham Rijstenbil pachter van land te Scherpenisse: In Broekhoek nr. 28, 2 gemeten 157 roeden. nr. 29, 2 gemeten 103 roeden. nr. 30, 3 gemeten 133 roeden. Den Noordhoek nr. 1, 3 gemeten 26 roeden. nr. 20, 1 gemet 59 roeden. nr. 21, 2 gemeten 180 roeden. nr. 22, 2 gemeten 85 roeden. nr. 23, 1 gemet 218 roeden. Den Grooten Breihoek nr. 28, 4 gemeten 240 roeden. nr. 29, 4 gemeten 207 roeden. Totaal 28 gemeten 208 roeden (Waterschap Zeeuwse Eilanden, jaar 1739, inv.nr. 187). Openbare verkoop d.d. 13 januari 1749 van onroerende goederen door de erfgenamen van Adriaan Noordijke. Abraham Rijssebil koopt het 5 e perceel, in den Grooten Brijhoek nr. 26, Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 13

14 27 en 28 t.w. 4 gemeten 240 roeden en een wei in nr. 29 groot 1 gemet 150 roeden, samen 6 gemeten 90 roeden voor 6:5 vls 't gemet (Scherpenisse, Raze ). Schepen van Nieuw Strijen: Abraham Cornelisse Rijstenbil (Abraham Cornelisse = niet Abraham Cornelisse Rijstenbil). Ten behoeve van de militie, dragonders van Nassau en een bataljon Oostenrijkse troepen, die in het jaar 1747 en 1748 te Scherpenisse en Westkerke zijn ingekwartierd worden totaal 320½ dag diensten geleverd met paarden voor het vervoer van turf, brood, hooi, stroo en haver van het magazijn uit Tholen naar Scherpenisse/Westkerke. Abraham Rijstenbil levert diensten met 2 tuig paarden. (Scherpenisse, GA inv.nr. 1a d.d. 24 april 1749). Openbare veiling en verkoop van land door Marinis Teuter, geleverd op 20 mei 1754 aan: - 7 e kavel. Pieter Scherpenisse, 11 gemeten 35 roeden land en 3 gemeten 53 roeden wei gelegen in Papenhoek achter Schoondorp, waarvan Abraham Rijstenbil tot bamis 1759 de pacht heeft e kavel. Machiel de Vos, 8 gemeten 156 roeden wei gelegen in Papenhoek nr. 14,15,16, en 17 achter Schoondorp, waarvan Abraham Rijstenbil de pacht heeft. (Scherpenisse Raze en 134v). Pieter Daane verkoopt op 14 oktober 1754 aan Franciscus Jacobus Lonke 3 gemeten 230 roeden weiland gelegen in Noordhoek nr. 19 te Scherpenisse in pacht bij Abraham Rijstenbil voor 8 jaar het 6/7 jaar om 25 s 't gemet. (Scherpenisse Raze ). Openbare verkoop door de erven Clement Heijk van onroerende goederen. Abraham Rijssebil koopt het perceel Beerenhoek nr. 7 te Scherpenisse groot 1 gemet 200 roeden, zijnde leeg land. Na publieke om en oproep is Abraham Rijssebil nomine Pieter van Luijk eigenaar om 12 vls 't gemet. Transport 28 maart e termijn betaald 6:13:4 vls. (Scherpenisse, Raze v). De erfgenamen van Maria Blaubeen, wed. van Gaudens van Vrijberghe, in leven burgemeester van Tholen, wensen publiek te verkopen bouw en weiland. o.a. een hofstede, bestaande uit huis, schuur, keet en verdere timmer, gelegen onder Oud Vossemeer in de Hikkepolder met 130 gemeten 291½ roede Dijkers landen. De hofstede is in pacht bij Hendrik Bevelander om 19 sch. 't gemet jaarlijks tot bamis Na inzet en verhoging gekocht op 28 december 1773 door Izaak van der Slikke om 13:15 vls. 't gemet.totaal 1800:16:9 vls. 1/3 contant, de rest hijpotheek á 4%. Transport 8 februari 1774 (Oud Vossemeer Raze en 170v). Jacobus Lonck, wenst publiek te verkopen een hofstede te Scherpenisse onder Schoondorp, bestaande uit huis, schuur, wagenhuis en bakkeet, boomgaard en landerijen 23 gemeten 105 roeden gelegen onder Scherpenisse, in Poortvliet 75 gemeten 167 roeden en onder Nieuw Strijen. 2 gemeten 105 roeden. Totaal 101 gemeten 77 roeden zaai- en weiland, met de daarop staande timmer en 109 bomen, gekocht op 19 september 1774 door Cornelis Kleppe, landbouwer te Scherpenisse voor 13 vls 't gemet = 1316 vls. De hofstede is t/m 1778 verpacht aan Izak van der Slikke voor 1 vls. 't gemet en 2 vls. voor de woning (Scherpenisse, Raze inv.nr. 5758). G. ten Hage, burgemeester van Tholen, wenst publiek te verkopen 6 gemeten 36 roeden dijkers land in de Hikkepolder te Oud Vossemeer, Noordoosthoek nr. 9, in pacht bij Izaak van der Slikke tot bamis Na inzet en verhoging gekocht op 22 februari 1780 door Izaak van der Slikke om 17 vls 't gemet. Totaal 104:10 vls. Transport 2 mei 1780 (Oud Vossemeer, Raze v en 345). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 14

15 Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Isak van der Slikke te Scherpenisse eigenaar van 4 paarden in , 5 paarden , 6 paarden Izak van der Slikke is te Oud Vossemeer eigenaar van 6 paarden , 8 paarden , 7 paarden , 6 paarden ; zijn weduwe 6 paarden (Tholen, Oorgeld der paarden, GA inv.nr. 293). ad 5. Maatje Isac Cornelisse Hage is te Poortvliet eigenaar van: 4 paarden 1775/1781, 5 paarden 1782, 8 paarden 1783/1784, 7 paarden 1785, 6 paarden 1786/1796, 7 paarden 1797/1806 (einde boek) (Tholen GA inv.nr. 293). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 15

16 Vb. Cornelis Rijstenbil, zn. van IVa ged. Scherpenisse 12 maart 1719, bel. Stavenisse 29 maart 1738, landman te Stavenisse, begr. Stavenisse 4 augustus 1773, otr./tr. als j.m. geb. Scherpenisse en won Stavenisse, Stavenisse 18 juli/5 augustus 1744 Sara Cornelisse Hage, wed. Izak Priem, geb. St.Maartensdijk en won. Stavenisse, ged. St.Maartensdijk 3 mei 1705, landvrouw, bel. St.Maartensdijk 14 april 1724, overl./begr. Stavenisse 14/18 december 1776, dr. van Cornelis Isacks Hage, landman, en Lijsbeth Quaek. Uit dit huwelijk: 1. Marinus, ged. Stavenisse 6 juni 1745, volgt VIe. 2. Cornelia, ged. Stavenisse 15 december 1748, bel. Stavenisse 20 maart 1768, begr. St.Annaland 2 juni 1779, otr./tr. als j.d. geb. en won. Stavenisse, Stavenisse 16 februari/5 maart 1770 Adriaen Jeremiasse Dorst, j.m. geb. en won. Stavenisse, ged. Stavenisse 26 april 1739, landman, begr. St.Annaland 15 februari 1810, zn. van Jeremias Leendertse Dorst en Pieternella Jans van de Wattijne. Bronnen Sara Hage, tr./otr.1 St.Maartensdijk 27 december 1722/13 januari 1723 Izaak Priem. Izak Priem is te Stavenisse eigenaar van 4 paarden , Cornelis Rijssebil is te Stavenisse eigenaar van 4 paarden , zijn weduwe 4 paarden in 1774 (Rek. oorgeld der paarden, Tholen, GA inv.nr. 293). Aan de hand van het aantal (werk)paarden kan worden vastgesteld dat Cornelis Rijstenbil ca. 60 t/m 80 gemeten bouw- en weiland zal hebben beboerd. Sara Hage, wed. Cornelis Riestenbil toont op 5 april 1777 aan de weesmeesters van Stavenisse een copij van haar testamentaire dispositie, opgemaakt voor schout en schepenen van Stavenisse d.d. 13 maart Weeskamer gesecludeert. (Stavenisse, weeskamer jaar 1777 Raze ). ad 2. Cornelia Adriaan Dorst, otr./tr.2 St.Annaland 11/30 april 1783 Cornelia Voshol, j.d. geb. Westkerke en won. St.Annaland. Adriaan Dorst is lidmaat te Stavenisse buiten het dorp in 1766 en vertrekt met zijn vrouw en met attestatie naar St.Annaland op 13 april Hij is er schepen in en weesmeester in 1797 (Raze 5870 fol. 72v). Ouderling in Adriaan Jeremiasse Dorst is te Stavenisse eigenaar van 4 paarden in , 5 paarden en 6 paarden , zijn weduwe in paarden (einde boek) (Rek. oorgeld der paarden, Tholen, GA inv.nr 293). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 16

17 VIa. Jan Rijstenbil, zn. van Va ged. Scherpenisse 5 februari 1741, landman te Westkerke, schepen van Westkerke , overl. Scherpenisse 31 mei 1821, otr./tr.1 als j.m. geb. Scherpenisse en won. Poortvliet, Poortvliet 24 februari/14 maart 1764 Jobje Hertogh, wed. van Marinus Batenburg, geb. Scherpenisse en won. Poortvliet, ged. Scherpenisse 13 september 1733, begr. Poortvliet 28 oktober 1767, dr. van Samuel Hertogh, landman, en Lijsbeth Hage. tr.2 Poortvliet 26 april 1768, otr. St.Annaland 8 april 1768 Christina Scherpenisse, j.d. geb. Stavenisse en won. St.Annaland, ged. Stavenisse 23 mei 1745, bel. Poortvliet 1769, overl./begr. Poortvliet 23/25 maart 1779, dr. van Habakuk Scherpenisse, landman te St. Annaland, en Anna de Vos. otr./tr.3 Tholen 28 juni/19 juli 1780 Geertje Engelvaart, j.d. geb. onder Tholen (ook j.d. van Oud Vossemeer), ged. Oud Vossemeer 14 december 1757, landvrouw, overl. Scherpenisse 17 maart 1845, dr. van Philip Engelvaart, landman, en Helena van 't Rosevelt. Uit huwelijk 1: 1. Abram, ged. Poortvliet 10 februari 1765, volgt VIIa. 2. Catelijntje, ged. Poortvliet 31 mei 1767, begr. Poortvliet 19 mei Uit huwelijk 2: 3. Matje, ged. Poortvliet 25 december 1768, overl. Scherpenisse 17 december 1811, otr./tr. als j.d. geb. Poortvliet en won. Westkerke, Scherpenisse 17 juli/1 augustus 1790 Dignus Koopman, j.m. geb. en won. Scherpenisse, ged. Scherpenisse 7 maart 1751, overl. Scherpenisse 18 mei 1818, zn. van Jacob Jans Koopman en Pieternella Pieter Kok. 4. Jannetje, ged. Poortvliet 14 april 1770, overl. Tholen 25 oktober 1820, otr./tr. als j.d. geb. Poortvliet en won. Westkerke, Scherpenisse september/ 8 oktober 1789 Adriaan de Jager, j.m. geb. Scherpenisse en won. Westkerke, ged. Scherpenisse 13 januari 1759, arbeider, overl. Tholen 15 oktober 1829, zn. van Willem Adriaans de Jaeger en Cornelia van As. 5. Maria, ged. Poortvliet 22 april 1772, overl. St.Maartensdijk 15 januari 1823, tr. als j.d. geb. Poortvliet en won. Westkerke, St.Maartensdijk, otr. Scherpenisse 7 februari 1794 Nathanael Nelisse, j.m. geb. en won. St.Maartensdijk, landman, overl. St.Maartensdijk 20 augustus 1844, zn. van Jan Nelisse en Suzanna Luijk. 6. Engelina Pieternella, ged. Poortvliet (25 april) 1773, particuliere, overl. Scherpenisse 19 mei 1835, otr./tr. als j.d. geb. Poortvliet en won. Westkerke, Scherpenisse 9/27 oktober 1795 Jan de Groot, j.m. geb. Biezelinge en won. Scherpenisse, geb./ged. Biezelinge 22/29 augustus 1773, schaapherder, overl. Scherpenisse 18 mei 1835, zn. van Cornelis de Groot en Pieternella Lezierse. 7. Habakuk, ged. Poortvliet 31 juli 1774, volgt VIIb. 8. Cornelia, ged. Poortvliet 17 augustus 1777, overl. jong. Uit huwelijk 3: 9. Philippus Hendrik, geb./ged. Poortvliet 12/14 oktober 1781, overl. jong. 10. Helena Hendrika, geb./ged. Poortvliet 18/24 november 1782, bel. Scherpenisse 1802, landvrouw, overl. Scherpenisse 17 oktober 1823, otr. als j.d. geb. Poortvliet Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 17

18 en won. Westkerke, Scherpenisse 9 mei 1806 Jacob van de Velde Davidszoon, j.m. geb. en won. Scherpenisse, geb./ged. Scherpenisse 15/22 september 1782, bel. Scherpenisse 1805, landman, overl. Scherpenisse 19 januari 1835 (als eg van Francina Bolier), zn. van David Dingenisse van de Velde, landman, schepen van Scherpenisse , en Maria Elenbaas. 11. Isaac, geb./ged. Westkerke 27 oktober 1784/Scherpenisse 31 oktober 1784, overl. jong. 12. Arend, geb. Westkerke 8 december 1785, volgt VIIc. 13. Johanna, geb./ged. Westkerke 10 april 1788/Scherpenisse 13 april 1788, overl. jong. 14. Philipina, geb./ged. Westkerke 27 juni 1789/Scherpenisse 5 juli 1789, overl. jong. 15. Cornelia, geb./ged. Westkerke 16 oktober 1794/Scherpenisse 19 oktober 1794, landvrouw, overl. Poortvliet 14 februari 1830, tr. Scherpenisse 13 december 1813 David van de Velde Davidszoon, geb./ged. Scherpenisse 28/31 juli 1796, landman op de hofstede "Dorpzicht"te Poortvliet, en eigenaar van de hofstede "St.Pietersgevangenis te Scherpenisse", overl. Poortvliet 2 januari 1851 (als eg van Leuntje de Rijke), zn. van David Dingenisse van de Velde en Maria Elenbaas. Bronnen Begr. Poortvliet: Jan Rijsebil zijn kind: 18 oktober 1777 en 31 december Begr. Scherpenisse/Westkerke: Jan Rijssebil zijn kind: 27 januari 1785, 6 februari 1787, 1 juli 1789, 5 juli 1791, 18 juni 1793, augustus 1793, 2 december Jobje Hertog, j.d. geb. Scherpenisse, otr.1 Scherpenisse 10 februari 1758 Marinus Januszn. Batenburg, j.m. geb. en won. St.Maartensdijk, landman, overl./begr. Poortvliet 6/9 mei 1763, zn. van Jannes Batenburg en Catharina Philips Suijver. Uit dit huwelijk: Elizabet, ged.. Poortvliet 2 maart 1760, tr. Antonij Rijstenbil, zie VIc. Johannis, ged. Poortvliet 23 augustus 1761 en Marinus, ged. Poortvliet 23 oktober 1763, overl. jong. Marinus Batenburg is van 1759 t/m 1763 te Poortvliet eigenaar van 3 paarden (Oorgeld der paarden, Tholen, GA inv.nr. 293). Staat en inventaris van Marinus Batenburg, overleden, en Jobtje Hertogh d.d. 20 februari Kinderen: Elisabeth 3½ jaar en Johannis 2 jaar. Baten, waaronder 4 paarden, 4 jonge paarden, 9 koeien en 9 jongvee. Lasten o.a. pacht hofstede en land over het jaar :6:5 vls. Batig saldo 246:0:1 vls. Door Jobtje Hertogh overgebracht ter weeskamer 21 februari 1764 (Poortvliet, Raze v). Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Jan Rijstenbil te Poortvliet eigenaar van 4 (werk)paarden , 6 paarden , en te Scherpenisse/Westkerke 4 paarden 1785, 5 paarden , 6 paarden , 7 paarden , 6 paarden (Tholen, GA inv.nr. 293). Staat en inventaris d.d. 17 januari/2 februari 1780 van Christina Scherpenisse, zonder testament overleden 23 maart 1779 en Jan Rijstenbil. Toez.voogd de grootvader Habakuk Scherpenisse. Kinderen: Matie 11 jr., Jan(netje) 10 jr., Maria 7 jr., Engelina 6 jr., Habakuk 5 jr. Nalatenschap: contanten, gewassen te velde, 6 paarden, 2 tweejarige, 14 koeien incl. jongvee, 5 varkens, 40 hoenders, bouwgereedschappen en huisraad. Baten: 1.352:13:8 vls. Lasten: 245:19:6 vls. waaronder pacht hofstede aan Pieter Krijger. Netto vermogen Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 18

19 1.106:13:8 vls., waarvan kinderen de helft, Jan blijft in bezit. (Poortvliet, weeskamer Raze v/61). Idem staat en inventaris van Christina Scherpenisse en Jan Rijstenbil d.d. 25 januari 1780, overgebracht ter weeskamer van Poortvliet d.d. 2 februari 1780 (Poortvliet, Raze ). Staat en inventaris d.d. 6 juli 1767 van Philip Engelvaart, overleden, en Helena van 't Rosevelt. Kinderen, o.a. Geertje oud 9 jaar. Nalatenschap o.a. 6 paarden, 1 tweejarige, 1 oud karrepaard, 6 koeien en jongvee. Pachter van een hofstede onder Tholen van Maria Elisabeth de Beaufort, pacht 1765/ vls. Baten 1397:1:8 vls. Saldo 1052:6:10 vls. (Tholen, weeskamer inv.nr v). Rekening en bewijs nalatenschap Philip Engelvaart d.d. 28 augustus Kinderen o.a. Geertje gehuwd met Jan Rijstenbil (Tholen Weeskamer inv.nr v). Comp. op 18 december 1783 voor Louis Coelders, notaris te Middelburg, Johan Stephanus Simeon Ballot jr, koopman te Middelburg, die verklaarde te hebben verkocht aan Jan Rijstenbil, won. onder Poortvliet, een hofstede met 112 gemeten 261 roeden land, gelegen onder Westkerke en Scherpenisse, thans in pacht bij Pieter Koster en zulks voor 1467:6:3 vls. Als borg stelt zich (zijn stiefvader) Isaak van der Slikke, landman, won. onder Vosmeer. (Scherpenisse, Raze en 171). Mej. Maria Geene, wed. Martinus Telchuis, als gemachtigde van haar zwager Johan Stephanus Simeon Ballot jr. koopman te Middelburg, transporteert op 10 maart 1784 te Scherpenisse aan Jan Rijstenbil, landman, won. onder Poortvliet, 60 gemeten 296 roeden zaaien weiland voor 13 vls 't gemet, totaal 792:16:7 vls (Scherpenisse, Raze ). Mej. Maria Adriana Geene, wed. Martinus Telchuis, als gemachtigde van haar zwager Johan Stephanus Simeon Ballot jr. koopman te Middelburg, transporteert op 10 maart 1784 te Westkerke aan Jan Rijstenbil, een hofstede: huis, schuur en verdere timmer met 51 gemeten 265 roeden zaai- en weiland om 13 vls 't gemet, totaal 674:9:8 vls. (Westkerke, Raze 5960). Jan Rijstenbil verklaart op 10 maart 1784 schuldig te zijn aan Cornelis van der Leck, baljuw en ambachtsheer van en won. Stavenisse een som van 800 vls á 4 ¼ %. Als waarborg zijn op heden gekocht land te Scherpenisse als: Wolfshoek nr. 1, 3 gemeten 238 roeden Kleijnenhoek nr. 1,5,17,18,19, 11 gemeten 196 roeden Mattheushoek nr. 9, 1 gemet 196 roeden Grote Krenge nr. 19 en 20 5 gemeten 166 roeden Beerenhoek nr. 3 2 gemeten 255 roeden Spaart achter Schoondorp nr. 1,2,4,5, 9 gemeten 150 roeden Hoenderhoek nr. 1,2,10 en gemeten 74 roeden Broekhoek nr. 9,16,21,22,23,43 9 gemeten 247 roeden Papenhoek nr. 9,21 3 gemeten 104 roeden En onder Westkerke: zijn hofstede; huis, schuur enz. Bobbeweelhoek nr. 1,2,3,4, 7,8,9,20, Abeelhoek nr. 1,2,10, Jan van Ritlandhoek nr. 14,19, Grote Breihoek 49 Kleine Breihoek nr. 1,2,6,7,8,9,10, (Scherpenisse, Raze ). Totaal Totaal 60 gemeten 296 roeden 17 gemeten 202 roeden 10 gemeten 57 roeden 3 gemeten 299 roeden 4 gemeten 91 roeden 15 gemeten 216 roeden 51 gemeten 265 roeden. Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 19

20 Gabriël de Rijke begeert bij mangeling of ruiling over te doen aan Jan Rijstenbil 449 roeden zaailand in de Groote Krenge nr. 10 en 11 te Scherpenisse voor de getaxeerde hoop om 10 vls. Aldus vermangeld en gemangeld binnen Scherpenisse 8 september Transport 17 oktober 1785 (Raze en 246). Openbare veiling en verkoop op 7 maart 1786 door Pieter van Iwaarden. Jan Rijstenbil koopt het 7 e en 8 e perceel. 3 gemeten 120 roeden zaailand in de Groote Krenge nr. 17 (waarvan 1½ gemet in klaver voor 3 vls.) voor 62:1:0 vls. en 2 gemeten 116 roeden zaailand in nr. 18 voor 39:18:7 vls. Transport 24 april 1786 (Scherpenisse, Raze ,278,282). Secretaris Sebastiaan Anemaat verklaart te hebben verkocht op 21 augustus 1786 aan Jan Rijstenbil, 3 gemeten 293 roeden zaailand gelegen in de Grote Krenge nr. 18 en in 24 te Scherpenisse voor 17 vls 't gemet. Totaal 67:12:1 vls. Transport 25 september 1786 (Raze en 24). Jan Rijstenbil verkoopt op 5 juli 1788 aan Hubrecht Schrijver 1 gemet 196 roeden zaailand in Mattheushoek nr. 9 voor 20 vls. Transport 4 augustus 1788 (Scherpenisse, Raze en 23). Hubrecht Schrijver verkoopt op 5 juli 1788 aan Jan Rijstenbil 1 gemet 292 roeden weiland in Spaart achter Schoondorp voor 20 vls. Transport 4 augustus 1788 (Scherpenisse, Raze en 22). Secretaris Sebastiaan Anemaat verklaart uit de hand te hebben verkocht op 26 juni 1790 aan Jan Rijstenbil 3 gemeten 260 roeden zaailand gelegen in de Groote Krenge nr. 23 en 24 te Scherpenisse voor 100 vls. Transport 22 juli 1790 (Scherpenisse, Raze en 92). Jan Rijstenbil verkoopt op 1 oktober 1791 aan Isak Rijstenbil 6 gemeten 175 roeden weiland in de Hoenderhoek nr. 10 en 11 voor 197:10 vls. (Scherpenisse, Raze ). Benjamin Hartog, last en procuratie hebbende van Samuel Hartog levert en transporteert op 5 oktober 1791 aan Jan Rijstenbil, 7 gemeten 136 roeden zaai- en weiland in Jan van Ritlandshoek nr. 3 te Westkerke.. Op publieke veiling verkocht voor 30 vls. totaal 223:12 s vls. (Westkerke, Raze 5960). Cornelis Reinier de Vree, als rentmeester der graaflijke domeinen, verkoopt op 13 april 1792 bij openbare verkoop aan Jan Rijstenbil het 1 e perceel, t.w. 5 gemeten 150 roeden weiland in Broekhoek nr. 24,25,26 en 27, in pacht bij Isaak Rijstenbil tot bamis 1792, voor 86:1:6 vls. Transport op 25 mei 1792 (Scherpenisse, Raze en 101). Jan Rijstenbil, landman, won. onder Westkerke, stelt zich borg op 12 januari 1795 voor Jacobus van Oost, thesaurier en ontvanger van de huisschattingen van Scherpenisse, tot securiteit voor de administratie der penningen (Scherpenisse, Raze ). In opdracht van generaal Le Mair, de Franse commandant te Bergen op Zoom, moeten de lokale boeren dagelijks een hoeveelheid hoornvee, hooi, stroo en haver leveren ten behoeve van de Franse en Hollandse troepen. Jan Rijstenbil moet leveren: op 9 februari zakken haver waardig ƒ 6,-, 100 bossen hooi waardig ƒ 12,-; op 20 februari schoven stroo waardig ƒ 6,15; op 26 februari 1795 een hoornbeest waardig ƒ 34,-; op 19 maart bossen hooi waardig ƒ 12,- en 4 zakken haver waardig ƒ 12,80. (Scherpenisse, GA inv.nr. 1b). Openbare veiling en verkoop door de erfgenamen van Hendrina Stroo, weduwe van Jacob Boluyt, d.d. 29 september 1795 van een aantal percelen zaai- en weiland te Scherpenisse. Jan Rijstenbil koopt het 1 e en 4 e perceel t.w. 1 gemet 289 roeden zaailand in Wolfshoek nr. 14 Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 20

21 voor 72:12:10 vls. en 123 roeden weiland in Broekhoek nr. 21 voor 5:0:0 vls. Transport 16 november en 15 december (Scherpenisse, Raze ,17,19). Johannes Beke verkoopt d.d.11 juni 1796 een huis en erve gelegen aan de Lage Markt te Scherpenisse aan Jan Rijstenbil voor ƒ 550,-. Transport 4 juli 1796 (Scherpennisse, Raze ,47). Openbare veiling en verkoop van de onroerende goederen van Dingeman Carol d.d. 26 september Jan Rijstenbil koopt het 2 e perceel t.w. een huis en erve in de Kerkstraat binnen Scherpenisse (verhuurd t/m mei 1797) voor 102 vls. Transport 19 oktober 1796 (Scherpenisse, Raze ,65). Openbare veiling en verkoop van onroerende goederen door de erfgenamen Cornelis Otter d.d. 15 november Jan Rijstenbil koopt het 2 e perceel, t.w. 4 gemeten 85 roeden zaailand, waarvan ca. 200 roeden met klaver bezaaid (te aanvaarden voor 3:15 vls.), in Bobbeweelhoek nr. 24 en 25, voor 168:2:5 vls. (Scherpenisse, Raze ). Transport op 21 december 1797 (Westkerke, Raze 5960). Mr. Pieter de Jonge transporteert op 29 april 1799 aan Jan Rijstenbil 3 gemeten 200 roeden land in Kleinenhoek nr. 14 voor 84:6:8 vls. (Scherpenisse, Raze ). Jan Rijstenbil verkoopt op 10 juli 1806 aan Johannes Schoonhoven 1 gemet 60 roeden land in Mattheushoek nr. 12, derde wandeling genaamd Spijkerboor te Scherpenisse voor (Scherpenisse, Raze ). Jan Rijstenbil verklaart uit de hand te hebben verkocht op de 11 e van de grasmaand 1809 aan Cornelis de Rijke, won. Westkerke, 80 roeden weiland in de Grote Krenge nr. 25 voor ƒ 63,- (Scherpenisse, Raze ). Openbare veiling en verkoop van land door de erfgenamen Leendert Suurland op de 13 e van de slachtmaand Verkocht aan Jan Rijstenbil 2 gemeten 12 roeden zaailand in Mattheushoek nr. 17 voor ƒ 226 en 9 stuivers (Scherpenisse, Raze ). Adriaan de Rijke, landman te St.Annaland, als voogd van de minderj. kinderen Cornelis de Rijke en Krijn de Rijke, wenst publiek te verkopen onroerende goederen. Jan Rijstenbil koopt op 23 juni 1813, 2 gemeten 55 roeden zaai- en weiland in de Groote en Kleine Krenge te Scherpenisse voor 170 franken 't gemet, totaal 371 franken 17 centimes. Transport 27 augustus 1813 (Keizerlijk Notaris B. van Embden, Tholen, Raze ). Jan Rijstenbil testeert op 28 oktober 1817 voor notaris W. Was te St.Maartensdijk en benoemd tot zijn erfgenamen zijn kinderen en kindskinderen (NA inv.nr. 2972). Jan Rijstenbil verkoopt bij onderhandse acte op 4 maart 1818 een huis en erve in de Kerkstraat nr. 35 te Scherpenisse aan Willem Moeliker, kuiper, won. Scherpenisse (zie Not. Wagtho, Raze d.d. 29 februari 1820). Pieter Cornelis Daane, logementhouder te Scherpenisse, wdnr. van Helena Daane. Zij bevorens wed. van Dirk Geuze en haar kinderen wensen publiek te verkopen onroerende goederen. Jan Rijstenbil koopt op 23 februari 1819 het 23 e perceel, een schuur in de Bakkerstraat nr. 25 te Scherpenisse voor ƒ 352,- (Scherpenisse, Raze ). Jan Rijstenbil, landman te Westkerke, verklaart aan te stellen tot zijn testamentaire executeuren over zijn boedel en testament zijn zoons Arend Rijstenbil en Habakuk Rijstenbil, beiden landman te Scherpenisse. (Not. W. Was, St.Maartensdijk, NA inv.nr d.d. 31 januari 1820). Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 21

22 Hofstede Rondom Wegen te Scherpenisse Openbare veiling en 1 e verkoop op 28 augustus 1821 van de onroerende goederen van Jan Rijstenbil, landman, in zijn leven wonende te Westkerke. 2 e verkoop en gunning op 4 september Comp. Geertje Engelvaart, wed. van Jan Rijstenbil en verdere erfgenamen. De onroerende goederen, bestaande uit 16 percelen, worden verkocht aan: - 1 e perceel. Een hofstede, bestaande uit woonhuis, schuur, wagenhuis en verdere timmer, benevens hof en erve, bekend onder nr. 2, staande en gelegen in de polder van Westkerke met de volgende zaai en weilanden; 51 gemeten 265 roeden land in de polder van Westkerke en 52 gemeten 225 roeden land in de gemeente Scherpenisse. 5 gemeten 150 roeden land in Broekhoek nr. 24, 25, 26, 27 te Scherpenisse. 123 roeden land in Broekhoek nr. 21 te Scherpenisse. Samen totaal 110 gemeten 163 roeden of ha zaai- en weiland. Verkocht aan Geertje Engelvaart, wed. Jan Rijstenbil, voor ƒ , e perceel. 7 gemeten 136 roeden of ha land, gelegen in Jan van Rillandshoek nr. 3 in de polder van Westkerke. Verkocht aan Habakuk Rijstenbil voor ƒ 447, e perceel. 3 gemeten 78 roeden of ha land, gelegen in Bobbeweelhoek nr. 24 en 25 in de polder van Westkerke. Verkocht aan Cornelis Bolier voor ƒ 557, e perceel. 1 gemet 289 roeden of ha land, gelegen in Wolfshoek nr. 4 te Scherpenisse. Verkocht aan Gabriël Bolier voor ƒ 235, e perceel. 1 gemet 292 roeden of ha land, gelegen in Spaart achter Schoondorp in nr. 3 te Scherpenisse. Verkocht aan Arend Rijstenbil voor ƒ 78, e perceel. 1 gemet 149 roeden of ha land, gelegen in de Groote Krenge nr. 10 en 11 te Scherpenisse.. Verkocht aan Habakuk Rijstenbil voor ƒ 37, e perceel. 2 gemeten 116 roeden of ha land, gelegen in de Groote Krenge nr. 18 te Scherpenisse. Verkocht aan Habakuk Rijstenbil voor ƒ 167, e perceel. 3 gemeten 120 roeden of ha land, gelegen in de Groote Krenge nr. 17 te Scherpenisse. Verkocht aan Jacob van de Velde Davidzoon voor ƒ 428, e perceel. 5 gemeten 54 roeden of ha land, gelegen in de Groote Krenge nr. 18, 23, 24 te Scherpenisse. Verkocht aan Habakuk Rijstenbil voor ƒ 404, e perceel. 6 gemeten 82 roeden of ha weiland, gelegen in de Groote Krenge nr. 18, 24 en 25 te Scherpenisse. Verkocht aan Jacob van de Velde Davidzoon voor ƒ 627,33. Genealogie Rijstenbil ca door J.J. en D.J. van de Velde 22

Stamreeks Johannes Quist

Stamreeks Johannes Quist Stavenisse Kempenshofstede Stamreeks Johannes Quist I. Crijn (Quirijn) Quist, geb. ca. 1560, won. Ouwerkerk in ca. 1590-1595, tr. N.N., Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Ouwerkerk ca. 1590, volgt II.

Nadere informatie

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 De heer Johan Jacob van Lichtenbergh, als penningmeester van de polder van Schakerloo en krachtens resolutie van de hoofdingelanden dezer polder d.d. 4 februari 1760, verklaart

Nadere informatie

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE I. Clement Lievens Mol, geb. Reimerswaal, schipper/visser, lid schippersgilde Tholen 1638-1669, begr. Tholen 17 augustus 1669, tr.1 ca. 1625 Maycken Adriaens, geb.

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie X Xa. Dingenus Dirk van de Velde, zn. van IXa geb. Poortvliet 25 oktober 1839, boerenknecht t/m 1865, hengstenhouder en landman, overl. Rotterdam 15 juli 1925, tr. Oud

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Fragment Generatie XII t/m XV XIIau. David Johannis van de Velde, zn. van XIae geb. Tholen 27 februari 1907, landarbeider/magazijnbediende, secretaris Alg. Ned. Landarbeidersbond

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland nb: het verschil tussen St Annaland en St Philipsland is in de originele handgeschreven tekst niet altijd duidelijk, enkele verwisselingen zijn niet

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie IX IXa. David van de Velde, zn. van VIIIb geb. Scherpenisse 26 februari 1816, landbouwersknecht te Poortvliet t/m 1848, landbouwer te Tholen 1848-1877, handelsman 1856-1860,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE"

HET GESLACHT VAN DE STEENE POORTE HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE" GENEALOGIE STEEN(E)POORTE Nakomelingen van Pieter (Marinusse) van de Steenepoorte RIDDERKERK-RIJSOORD, 31 DECEMBER 2010 CORNELIS STEENEPOORTE COLOFON HET GESLACHT VAN

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Tholen II Tholen deel 6

Tholen II Tholen deel 6 Tholen II Tholen deel 6 Volgnummer 1 tot en met 16 Tholen Bebouwde percelen staande en gelegen in de voormalige Gemeente Tholen aan de Eendracht buiten de wallen. Deel 6. ======================================================================

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

De nakomelingen van Maarten Boone

De nakomelingen van Maarten Boone een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maarten Boone door 5 mei 2016 De nakomelingen van Maarten Boone Generatie 1 1. Maarten Boone. Generatie 2 2. Govert Maartens Boone, zoon van Maarten

Nadere informatie

GEGEVENS HISTORISCH KADASTER

GEGEVENS HISTORISCH KADASTER GEGEVENS HISTORISCH KADASTER Voorstraat oostzijde 5. Cijns-, kadastrale en huisnummers c.a.: Jaar nummer roeden cijns 1699 14 39. 0-6-6 1779 18 34 " 0-5-8 1818 22 118,5 ƒ. 5,95 1832 275-276 1992 5 Inleiding

Nadere informatie

St. Maartensdijkse tak

St. Maartensdijkse tak St. Maartensdijkse tak I.1 claas marinusse WESTERWEEL, gedoopt op 22-05-1678 te zonnemaire (z) (getuige(n): judith de Vogel), overleden 02-1730 te sint maartensdijk (z). In 1708 staat in het doopboek van

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Genealogie familie. Duncombe, Donckumbe, Donkombre, Donckem, Donkum, Donke(n)

Genealogie familie. Duncombe, Donckumbe, Donkombre, Donckem, Donkum, Donke(n) Genealogie familie Duncombe, Donckumbe, Donkombre, Donckem, Donkum, Donke(n) I. Eduward Duncombe, officier in Staatse dienst, luitenant 1628, kapitein 1637, overl. voor 17 oktober 1641, tr. N.N. Uit dit

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie XI XIa. David van de Velde, zn. van Xa geb. Tholen 12 december 1862, notarisklerk 1877-1898, candidaat-notaris 1898-1911, notaris 1911-1951, ontvanger griffier waterschappen

Nadere informatie

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Op Schouwen ontstaan in de achttiende eeuw (en wellicht al eerder) de familienamen Van Splunder, Van Splunter en Van Splunteren. Vermoedelijk zijn dit verbasteringen

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Stamreeks. Heerebout

Stamreeks. Heerebout Stamreeks Heerebout > J.J. van de Velde Drs. D.J. van de Velde Inleiding De naam Heerebout (Heerbout, Herbout, Herrebout) is van Germaanse oorsprong en betekent: "hij, die bouwt, die sterk is

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Stavenisse lidmaten Ned Hervormde Kerk

Stavenisse lidmaten Ned Hervormde Kerk Stavenisse lidmaten Ned Hervormde Kerk 1620 1713 Afschrift Kloet DTB 164a Gedigitaliseerd december 2013 door Wim de Groen Pag. 1 Pag. 01 34: Originele volgorde Pag. 35 67: gesorteerd op oplopende datum

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Stamreeks. Jacob van Vessem. (ca. 1600 - ca. 2000)

Stamreeks. Jacob van Vessem. (ca. 1600 - ca. 2000) Stamreeks Jacob van Vessem (ca. 1600 - ca. 2000) J.J. van de Velde / D.J. van de Velde Inleiding De eerste aanzet voor deze stamreeks is reeds in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw gemaakt.

Nadere informatie

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse

De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse Genealogie Van de(r) Tonnekreek De twee generatie, Jan Isbrantssen (1612 tot 1659) en Aeghtje Cornelissen/Neeltie Bastiaanse De tweede generatie bestaat uit de kinderen van Isbrant en Clasijntien, namelijk

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie.

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie. Genealogie van Arie Burger per generatie. Generatie I I. Arie Burger, geb. te Ter Heijde circa 1585, relatie met????. Uit deze relatie 1 kind: 1. Gillis Arends, geb. te Ter Heijde circa 1617, volgt II

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014)

Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014) Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014) Let op!! Sinds kort zijn ook oude grafzerken en gedenktekens op deze site

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Samuel van Hoogstraten

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Samuel van Hoogstraten Rkd Explore http://rkd.nl/ RKD explore 4048 Samuel van Hoogstraten Groepsportret van muntmeesters en waardijns van de unt van Holland te in 1674 (met op de voorgrond Samuel van Hoogstraten zelf), 1674

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 december 1839, Gehuwd op 19 april

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200

Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200 Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200 Folio 1 Arien Priems, wonende te Loon op Zand op het Kraanven, wordt aangesteld als administrerend voogd en Gerrit Corn. Frijsen, wonende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de schepenbank van Woensdrecht,1468 1810

Inventaris van het archief van de schepenbank van Woensdrecht,1468 1810 Inventaris van het archief van de schepenbank van Woensdrecht,1468 1810 Inleiding De reeds jaren geleden begonnen inventarisatie van het archief van de schepenbank Woensdrecht, in 1916 voorlopig geïnventariseerd

Nadere informatie

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65 Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 De verpachting Tijdens de openbare verpachting werd het veermet het veerhuis door Cornelis van Bemmeiingezet op 1200 gulden en vervolgens ver-hoogd met 125 gulden. Met

Nadere informatie

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C Kuijpers I Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10- 1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers

Nadere informatie

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van Onderstaande lijst geeft de bij mij nog ongeplaatste/onbekende Nederve(e)nen weer, met tot nu toe bekende brongegevens. Gezocht worden aanvullende bizonderheden, zoals data, plaatsnamen, namen van ouders,

Nadere informatie

Familie Van Zwe(e)den. Geloot voor Napoleon

Familie Van Zwe(e)den. Geloot voor Napoleon Familie Van Zwe(e)den Geloot voor Napoleon Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina 12 mei 2007 "Rond de Jonge Boomgaard 23-10-2013 Bibliotheek Goes Hubrecht (Gijsbrecht) Marinus Jacob

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN.

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN. Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813 Gelders Archief: toegangsnummer: 2501 inv.nrs 186, 187 DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Familie Jansen te Tholen

Familie Jansen te Tholen Tholen Stad Schakerloo Familie Jansen te Tholen Onderstaand volgt een fragment-genealogie van een familie Jansen op het eiland Tholen. Zoals bekend is de achternaam Jansen, van oorsprong een patroniem,

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul De naam Van de fam. van den Hove komt in de archieven van de euregio veelvuldig voor. In de 15de en 16de eeuw is het een bekende naam in de omgeving

Nadere informatie

J.M.G. Leune. Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune

J.M.G. Leune. Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune J.M.G. Leune Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune Capelle a.d. IJssel versie januari 2016 Prof. Dr. J.M.G. Leune Voorwoord Een kwartierstaat bevat een overzicht van alle opgespoorde voorouders

Nadere informatie

Genealogie van Joannes van Alten

Genealogie van Joannes van Alten pagina 1 van 34 Genealogie van Joannes van Alten 1 Joannes van Alten is geboren omstreeks 1560. Joannes trouwde met Elizabeth NN. Elizabeth is geboren omstreeks 1560. Kinderen van Joannes en Elizabeth:

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 31 maart 1790 473/9-10v Anna Mie Vugts weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt

Nadere informatie

Genealogie Jager in 11 generaties

Genealogie Jager in 11 generaties Genealogie Jager in 11 generaties (in de tijd vóór 1811 met spellingsvarianten Jaager, Jagers, Jagher, Jeger, Jegers, Jegher, Jeijger) (met vele aanvullingen sedert de eerste publicatie in 1988) I Cornelis

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45.

Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45. Kerkring, oneven nummers 33 t/m 45. De Ring rond kerk en kerkhof is waarschijnlijk in de 13 e eeuw aangelegd en bebouwd na de bouw van de St. Johanniskerk; iets later dan de Molenberg (Molenstraat), Stekelstraat

Nadere informatie

Peter Koolen, landbouwer te Udenhout, verkoopt openbaar in de herberg van Ferdinandus van Beurden aan de Roomse Kerk in Udenhout, 13 kopen in Berkel

Peter Koolen, landbouwer te Udenhout, verkoopt openbaar in de herberg van Ferdinandus van Beurden aan de Roomse Kerk in Udenhout, 13 kopen in Berkel Notaris Andries Jan van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 8006. Regesten van minuutakten uit 1823. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter

de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter 2 eerste druk 1995 tweede druk 1997 derde druk 1999 vierde druk 2005 vijfde druk 2008 zesde druk 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Genealogie. familie Korteweg. Flakkeese tak

Genealogie. familie Korteweg. Flakkeese tak Familie Korteweg, Flakkeese tak, versie augustus 2012, pagina 1 Genealogie familie Korteweg Flakkeese tak augustus 2012 1 Familie Korteweg, Flakkeese tak, versie augustus 2012, pagina 2 1 AERT ADRIAENSZ

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Joseph de Goffau

Parenteel van Pieter Joseph de Goffau Parenteel van Pieter Joseph de Goffau I Pieter Joseph de Goffau. Pieter is overleden. militair Functie: korporaal (in het regiment nat.bosc de la Calmette nr.8 ( bregadier Eck van Pantaleon) Van 1731 tot1737

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Groei en krimp Bewoningsgeschiedenis van Hof Ravestein

Groei en krimp Bewoningsgeschiedenis van Hof Ravestein Het hiernavolgende webartikel is de uitgebreide vorm van het artikel van Jaco Simons in De Wete van oktober 2013. Een eventuele verwijzing naar dit artikel is als volgt: Simons, J., Groei en krimp. Bewonersgeschiedenis

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie