jobs op Jobat.be. Jobs in Oost-Vlaanderen. Overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.265 jobs op Jobat.be. Jobs in Oost-Vlaanderen. Overheid"

Transcriptie

1 ZAT E RDAG 2 3 NOVEMB ER OKTO B ER T/M V R IJ DAG 2 9 NOVE M BE R SPECIAL Overheid Voor de job van je leven Hoog tijd voor het enige echte eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut dat de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden aanpakt, gaat voorbij aan een veel grotere discrepantie: die tussen statutair en contractueel overheidspersoneel. Het wordt hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt, zegt professor Ria Janvier. Bij de overheid werken ambtenaren die vastbenoemd zijn statutairen maar ook steeds meer contractanten. Dat zijn werknemers arbeiders of bedienden met een arbeidsovereenkomst die onder de gewone sociale zekerheid voor werknemers vallen. De discrepanties in arbeidsvoorwaarden tussen statutairen en contractuele personeelsleden zijn groter dan deze tussen arbeiders en bedienden. Bij de federale overheidsdiensten ligt de verhouding op 77 procent vastbenoemde ambtenaren en 23 procent contractanten. Bij de Vlaamse overheid is dat respectievelijk 72 en 28 procent. De Lijn en de VRT zijn niet inbegrepen. Deze Vlaamse agentschappen hebben uitsluitend contractueel personeel in dienst. Bij de provinciale en plaatselijke overheden helt de balans over in de andere richting met 37 procent vastbenoemde ambtenaren en 63 procent contractueel tewerkgestelden. Deze trend vinden we terug in alle gewesten: bij de lokale besturen in het Vlaamse Gewest is nog 40 procent als statutair ambtenaar aan de slag, in Brussel gaat het om iets minder dan 38 procent, in het Waalse Gewest om 32 procent. Andere voorwaarden Om het verschil tussen arbeiders en bedienden te duiden, zou men naar de aard Professor Ria Janvier, Universiteit Antwerpen Hét struikelblok bij uitstek blijft de verschillende sociale bescherming van statutairen en contractanten bij de overheid. Koen Bauters van het werk kunnen verwijzen. Die kan onderling verschillen, wat niet wegneemt dat er al veel langer werk moest worden gemaakt van een eenheidsstatuut in de private sector. Bij statutaire en contractuele ambtenaren ligt het anders. Vaak is er helemaal geen sprake van verschillend werk, alleen van verschillende voorwaarden. Die verschillen kunnen zo ver gaan dat een contractant in het slechtste geval een promotie of loonsverhoging aan zijn neus ziet voorbijgaan. Bij de Vlaamse lokale besturen waar de nood het hoogst is is al gewerkt aan het elimineren van deze ongelijkheden, wat alvast een stap is in de goede richting. Maar hét struikelblok bij uitstek blijft de Jobs in Oost-Vlaanderen verschillende sociale bescherming van statutairen en contractanten bij de overheid. Contractuele personeelsleden die een tijd buiten strijd zijn, bijvoorbeeld door ziekte, genieten eerst nog van een gewaarborgd loon van hun werkgever. Daarna vallen ze terug op een uitkering van de ziekteverzekering. Die bedraagt ongeveer 60 procent van hun vroegere loon, begrensd tot zo n euro bruto. Hun statutaire collega s zijn beter af. Zij ontvangen veel langer, tot soms zeer lang, hun volledige wedde. Discriminatie Een ander verschil is dat een vastbenoemde ambtenaar in vervroegd pensioen kan gaan wegens arbeidsongeschiktheid. Contractanten blijven doorgaans laveren tussen de ziekteverzekering en de werkloosheid. Zij kunnen pas op 65 met pensioen. Van dit pensioen is algemeen geweten dat dit voor vastbenoemde ambtenaren veel voordeliger uitvalt dan voor werknemers. Hoewel het correct is dat statutairen een mooi pensioen krijgen, wil ik toch even de puntjes op de i zetten. Het wettelijke ambtenarenpensioen is niet slecht, maar niet per se beter dan het pensioen dat een werknemer in de privésector ontvangt als hij bovenop zijn wettelijke pensioen een aanvullend pensioen krijgt. Dit laatste voordeel is niet weggelegd voor de meeste overheidscontractanten. Alleen binnen het Vlaamse lokale bestuur zijn de eerste passen gezet opdat ook contractuele personeelsleden kunnen genieten van zo n extralegaal pensioen. Dit zijn maar enkele hangijzers die duidelijk maken dat contractanten in overheidsdienst behoren tot de slechtst beschermde werknemers. Het is op zijn zachtst uitgedrukt merkwaardig dat het Grondwettelijk Hof hierin (nog steeds) geen discriminatie ziet. Het is hoog tijd voor dit enige, echte eenheidsstatuut. Ook daarvoor mag het Grondwettelijk Hof ons zo snel mogelijk een deadline geven. Professor Ria Janvier is voorzitter van de onderzoeksgroep Management & Bestuur aan de Universiteit Antwerpen jobs op Jobat.be

2 2 Geen naakte ontslagen bij Vlaamse gemeenten en OCMW s Stefan Dewickere De sterk stijgende pensioenlasten brengen steden en gemeenten in financieel nauwe schoenen. Heel wat besturen plannen besparingen. Hebben die ook impact op het personeel? De situatie van de Vlaamse steden en gemeenten is ietwat bijzonder, zegt Jan Leroy, directeur bestuur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wij zijn de enige sector die helemaal zelf instaat voor de pensioenen van zijn statutaire werknemers. In tegenstelling tot anderen doen wij geen beroep op de schatkist. Financieel is dat een zware verantwoordelijkheid die steeds moeilijker om dragen wordt. De economische crisis, de pensioengolf en beleidsmaatregelen genomen op andere overheidsniveaus treffen de steden en gemeenten zwaar in de portemonnee. VVSG verwacht dat de pensioenuitgaven van de Vlaamse lokale besturen de komende jaren met minstens 100 miljoen euro per jaar stijgen. Volgens Jan Leroy zal het personeel op de werkvloer daar beperkt de gevolgen van ondervinden. Voor ontslagen, en zeker naakte, hoeft het personeel niet te vrezen. Dat zien we op weinig tot geen plaatsen gebeuren. Wat wel gebeurt, is het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet of selectief vervangen van personeelsleden die met pensioen gaan. Hier en daar zal er ook bespaard worden op voordelen voor het personeel. In een enquête van het VVSG staat te lezen dat een kwart van de gemeenten en OCMW s beknibbelen op voordelen als maaltijdcheques en extra vakantie- of feestdagen. Sommige gemeenten proberen de financiën een stukje op orde te houden door het personeel 38 uur in plaats van 37 uur per week te laten werken jobs in privé Jan Leroy, directeur VVSG Er zal onder andere bespaard worden op voordelen voor het personeel. Voor het pensioenprobleem bestaan twee oplossingen, zegt Jan Leroy. Of anderen betalen mee aan die pensioenen, of we nemen maatregelen die de sterke stijging van de pensioenfactuur de komende jaren aftopt. VVSG denkt aan ingrepen zoals het niet of in mindere mate laten meetellen van gelijkgestelde periodes in de berekening van het pensioen. Aan de pensioenen raken van wie nu met pensioen is, is uitgesloten. Het effect van welke maatregel ook zal pas op lange termijn voelbaar zijn, aldus Jan Leroy. Bovendien zijn zulke maatregelen ingrijpend. Raken aan de berekening van het pensioen van statutairen bij lokale overheden, betekent dat je de pensioenberekening verandert voor het hele openbare ambt. De pensioenen van andere statutairen worden momenteel wel anders betaald, maar niet anders berekend. Jan Leroy wijst tot slot nog op de nefaste effecten op de private sector van wat steden en gemeenten nu overkomt. De Vlaamse gemeenten en OCMW s investeren jaarlijks ongeveer 2,1 miljard euro. Daar hangen tussen en banen van af in de private sector. Als onze besturen moeten besparen, zullen ook daar jobs sneuvelen. Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden vergeet overheid Onderhandelingen over belangrijke aanpassingen aan het arbeidsrecht gaan vaak voorbij aan de impact op de overheidssector. Ook die stelt heel wat contractueel personeel tewerk. Bij de uitvoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden wordt volop ingezet op de private sector. Toch bevat dit akkoord heel wat elementen die ook een invloed hebben op werknemers in overheidsdienst. De uitvoering daarvan wordt momenteel doorgeschoven naar volgend jaar, zegt Inger De Wilde. Zij is onderzoekster bij de onderzoeksgroep Public Administration & Management bij de Universiteit Antwerpen. Deze manier van werken zorgt voor vraagtekens, bijvoorbeeld rond de veranderingen die het eenheidsstatuut voorziet wat betreft de verplichte motivering bij ontslag. Deze discussie is in de overheidssector al langer gaande. Veiligheidshalve motiveren veel besturen een ontslag. Een duidelijke regeling bestaat daar echter niet voor. En in tegenstelling tot wat velen denken, vallen er ook binnen de overheid regelmatig naakte ontslagen. Andere regels Ook het veralgemeende recht op outplacement en andere maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemers op de arbeidsmarkt moeten verhogen, zorgen voor onduidelijkheden bij overheidsorganisaties. Hoe zullen ze dit moeten toepassen? Wie bepaalt de precieze modaliteiten? Bovendien staan weinig overheidsorganisaties te springen om dit toe te passen. Dat zal in de privésector misschien ook wel zo zijn, maar daar bestond het recht op outplacement Inger De Wilde, onderzoekster Public Administration & Management Universiteit Antwerpen Veranderingen worden vaak in cao s gegoten. Die zijn helemaal niet van toepassing op de overheid. voor 45-plussers al. Bij de overheid is dit nieuw, aldus Inger De Wilde. Een ander pijnpunt is dat een aantal nieuwigheden in het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden geregeld worden via cao s opgesteld in de Nationale Arbeidsraad en/of het bevoegde paritaire comité. Het probleem daarmee is dat die helemaal niet van toepassing zijn op werknemers in overheidsdienst, zegt Inger de Wilde. Volgens de onderzoekster gaat men bij de opmaak van nieuwe regelgeving voorbij aan de specificiteit van contractuele tewerkstelling in de overheidssector. Tijdens onderhandelingen focust men zich vaak heel hard op de private sector en kijkt men de overheid vaak onbedoeld gewoon over het hoofd, terwijl het toch om zo n 10 procent van de werkende Belgen gaat.

3 GENT OLEN De DFDS Groep is een Noord-Europese logistieke organisatie met 5900 medewerkers verspreid over 20 landen. De afdeling DFDS Logistics biedt transportoplossingen aan via weg, zee en spoor. InBelgië heeft de organisatie een vestiging in Brugge (gespecialiseerd in begeleid transport van voedingswaren) en Gent (focus op transport van goederen tussen Frankrijk, Benelux, Spanje en Scandinavië). Beide vestigingen zijn gespecialiseerd in het zoeken van oplossingen op maat van de klant en just in time -leveringen. In het kader van verdere groei en professionalisering wil DFDS Logistics het team in België versterken met een (m/v) General Manager Resultaatgerichte peoplemanager met eindverantwoordelijkheid over de site in Gent Je functie: Jebent eindverantwoordelijk voor de operationele en commerciële resultaten (P&L) van de vestiging in Gent en vertaalt de groepsstrategie van DFDS naar een lokaal actieplan voor de site. Als lid van het managementteam neem je initiatieven om dewerking te optimaliseren en winstgevende groei te realiseren. Je geeft richting, stimuleert commerciële focus en garandeert operationele efficiëntie in de verschillende activiteiten (verkoop, internationaal transport, werkplaats). Als sterkepeoplemanager voorzie je in eenoptimale en stimulerende werkomgevingvoor de medewerkers. In Gent zijn een 90-tal medewerkers actief, waaronder een 60-tal arbeiders. Jebent sterk klantgericht en waakt er persoonlijk over dat een uitstekende service gegarandeerd wordt. Jerapporteert aan de Managing Director. Ons aanbod: Als manager met potentieel biedt DFDS je demogelijkheid omruime verantwoordelijkheden op te nemen en deel uit te maken van een dynamisch, ambitieus en groeiend bedrijf met een sterke internationale scope. Je krijgt de kans om mee te bouwen aan de verdere groei van de organisatie en komt terecht in een veranderingsgerichte cultuur met korte communicatielijnen. Je profiel: Opbasis van een eerste managementervaring, ben je in staat om een globaal zicht te bewaren over de site in Gent. Jecombineert businessinzicht met een commerciële ingesteldheid en sterke organisatorische skills. Ervaring in de logistieke en/of transportsector is een voordeelmaar geen must. Als peoplemanager weet je je stijl aan te passen naargelang de medewerker en de situatie. Je kan mensen motiveren, coachen en enthousiasmeren. Jeuitgesproken organisatietalent helpt je om de doelstellingen te bereiken binnen afgesproken termijnen en budgetten. Door je entrepreneurial ingesteldheid slaag je erin businessopportuniteiten te herkennen en op een autonome manier te functioneren. Je bent ambitieus en hebt de drive om verantwoordelijkheid te nemen. Jebent een sterk communicator met een vlotte kennis van Nederlands, Engels en Frans. Erkenningsnummer werving &selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Taura Natural Ingredients is aleading global manufacturer and marketer of concentrated functional fruit ingredients and fruit snacks for leading branded healthy snack, bakery, confectionery and cereal producers. Taura specializes -with the unique URC technology -infunctional fruit products, offering manufacturing solutions, technical advice and innovative application product concepts that are on-trend and driving new category growth. Their production facilities in Belgium and New Zealand are supported by dedicated service offices in Australia, the United Kingdom and the United States of America, as well as by additional Selling Partners across Europe and Asia. The company has built strong market presence in Europe and Australasia and wants to strengthen its team in Olen, 25 minutes of South Antwerp, with a(m/f) Head of Sales and Marketing EMEA Functional food ingredients Your function: Together with the General Manager and the Senior Management Team you will define the Sales and Marketing Strategy for Taura s EMEA markets and be responsible for the sales and marketing plans, budgets and results. You will manage and coach the Sales and Marketing Team EMEA, consisting of amarketing Manager, 4Sales Managers and asales Support Role You will set targets and KPI s, train, coach and give the team daily support to be successful and proactive. You will implement sales and marketing initiatives in support of the marketing strategy and in order to increase market share and achieve sales and profit targets. You are actively present in the field, also visiting Key Accounts and new prospects. Youwill work in close cooperation with the New Product Development Manager to effectively prioritize and coordinate development projects assuring compliance with customer deadlines and product/price requirements. You are responsible for overall budgeting and forecasting and you will report against actual results on monthly and quarterly basis. You will define the strategy for distributors and support the Sales Managers in managing their network. Challenged by afast moving, innovative, creative and boosting B2B environment, you will continue to analyze, supported by Marketing, the market we operate in and develop strategies to identify new business opportunities. Our offer: Taura Natural Ingredients is an innovative organization with international scope. You will work with adynamic team stimulating entrepreneurship and people development. Acompetitive salary package is included. Your profile: You hold amaster degree or similar by experience, with at least 10 years of experience in international B2B Sales and Marketing, of which at least 3 years as Sales Manager. You have an action oriented hands-on management style, with astrong commercial feeling, networking skills and operational insight. You have apassion for the Food Industry and trends in Food. Experience in Food, Pharmaceutical and/or FMCG is a plus. Familiarity with branding and a good understanding of retail markets is a strong asset. You are an energizing people manager that can smoothly operate in a multicultural environment and focus on people and team development. You combine business intelligence, innovation, long term vision and result orientation in aharmonic way. You have perfect written and oral communication skills in Dutch and English. French and German are aplus. Erkenningsnummer werving &selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar met vermelding van referentie BE Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. Interested? Gotobe.hudson.com for more information and apply to mentioning reference BE Your application will be treated confidentially. This recruitment is exclusively conducted by Hudson. BELGIË VLAANDEREN EN BRUSSEL De healthcaredivisie binnen Hudson België concentreert haar dienstverlening op de farmaceutische en medical devices industrie, medische toepassingen, ziekenhuizen en zorgsector. We focussen op werving en selectie voor onze klanten. Daarnaast werken we sterk samen met deandere Hudsondepartementen rond organisatieontwikkeling en talent-, interim- of reward management. Hudson heeft heel regelmatig vacatures voor healthcarefuncties. Daarbij is excellent kandidaatmanagement onze prioriteit. Uhelpen bij het vinden of ontwikkelen van de volgende stap in uw carrière is onze missie. Als uopen staat voor een nieuwe uitdaging ofalsuwenst te linken met inhealthcare gespecialiseerde mensen, bezorg ons dan vandaag uw cv met duidelijke vermelding van het referentienummer. Wij leren u(m/v) graag kennen! Allround IT Engineer met Expertise in Integratiebeheer - BE Directiefunctie in Ziekenhuis-/Zorgsector - BE Regulatory Affairs Manager - BE Medical Science Liaison - BE Junior Field Service Engineer - BE Marketing Manager - BE Brand Manager - BE Product Technical Support/Nurse - BE Division Manager Surgery - BE Product Specialist - BE Account Manager - BE Erkenningsnummer werving &selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Hudson is binnen een wereldwijd actief netwerk marktleider in Rekrutering & Selectie,Talent Management Solutions en Interim Management.Wij beschikken over de nodige ervaring en deskundige middelen om Human Capital Strategies te vertalen in praktische acties en meetbare resultaten. Als marktleider streven we ernaar om s werelds beste te zijn bij het helpen van werkgevers om succes te boeken met mensen. Met bijzondere mensen naar bijzondere prestaties Hudson België is een onderdeel van de beursgenoteerde internationale Hudson Group. Ter ondersteuning van onze teams in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Kortrijk zijn we op zoek naar (m/v) Senior HR Consultants Rekrutering en selectie -met commerciële affiniteit Je functie: Voor de uitbouw van onze business zijn we op zoek naar een collega die net als wij gaat voor kwaliteit en professionaliteit. Iemand die wakker ligt van zijn/haar klanten en langetermijnrelaties wil uitbouwen. Iemand die alles in het werk stelt om klanten te overtuigen dat ze bij Hudson aan het juiste adres zijn. Als gedreven relatiebouwer weet je op een natuurlijke wijze een valabel professioneel netwerk uit te bouwen. Jouw inzicht in verschillende bedrijfssectoren en -culturen maken van jou een gewaardeerd klankbord voor onze klanten en hun HR- en businessstrategie. Met je professionele bagage kan je als strategische partner de vinger aan de pols houden bij je klanten. Als consultant neem je verantwoordelijkheid van atot z. Voor je rekruteringsopdrachten start je met een grondige behoefteanalyse. Vervolgens kies je de meest aangewezen selectiemethode (advertentie, database, direct search) en werk je nauw samen met je collegaresearchers en consultants. Je ontmoet kandidaten voor een interview en evalueert hun potentieel tijdens een assessment center. Jeschrijft een advies voor en vormt een klankbord voor je klant bij het voorstellen van je eindkandidaten. Jekan HR-vragen, ruimer dan rekrutering en selectie, detecteren en voor je het weet werk je samen met je collega s van Talent Management om andere klantenvragen te beantwoorden en totaaloplossingen te bieden. Ons aanbod: Hudson doet niet zomaar aan rekrutering en selectie. Al onze consultants worden ingewijd in onze Hudson-methodologie. Tijdens je introductie binnen onze organisatie krijg je minstens 2weken opleiding. Je leert er de organisatie beter door kennen, ontmoet collega s uit andere landen en leert de rijkdom kennen van binnen onze organisatie ontwikkelde instrumenten. Je profiel: Jehebt minstens 5jaar professionele ervaring. Je bent een dynamische ondernemer die autonomie naar waarde schat. Jehebt een bewezen succesvolle commerciële ervaring. Perfecte kennis van het Nederlands en Frans is een must. Jebent een ondernemer met een commercieel relatienetwerk en hebt een passie voor netwerking en business development. Binnen een sfeer van vertrouwen en collegialiteit, krijg je ruimte om initiatieven te nemen en jezelf verder te ontplooien binnen het brede domein van HR. Erkenningsnummer werving &selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Voor meer informatie kan ubellen naar of mailen naar Word ook lid van onze LinkedIn-groep: Hudson Healthcare Belgium. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. Interesse? Surf naar be.hudson.com voor meer informatie en solliciteer naar met vermelding van referentie BE Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. be.hudson.com

4 4 Bonar is een toonaangevende producent en leverancier van hoogwaardige technische textielen (wovens, non-wovens, driedimensionale polymeermatten en composieten) en vanspecialistische constructievezels voor civiele,bouw-, transport-, constructie-, agro- enindustriële toepassingen. Wereldwijd zijn productiefaciliteiten en verkoopkantoren gevestigd. In België zijn zij gesitueerd in Lokeren en Zele. Ter versterking van deproductie-unit in Lokeren gaan zij over tot de aanwerving van 2Shift leaders operations. SHIFT LEADER OPERATIONS (m/v) In deze rolben je verantwoordelijk voor alle kwalitatieve en kwantitatieve aspecten vanhet productiegebeuren. Je implementeert verbeteringsprocessen op hetvlak van kwaliteit, veiligheid en werkorganisatie. Je coacht en begeleidt je team (30 pers.) naar een hoger levelvan autonomie en verantwoordelijkheid. Je rapporteert aan de operations manager. Je werkt in een 2-ploegen systeem. Je bent een geboren leider metminimum een bachelordiploma +enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie binnen een productieomgeving. Ervaring met5siseen plus. Erkend bureau VG.513/B Lid Federgon INTERESSE? Mail jouw cv met motivatie naar HR Consultant. Jekandidatuur wordt met de grootste professionaliteit en vertrouwen behandeld. Bonar Industriestraat 39, 9240 Zele De selectieprocedure wordt exclusief begeleid door Sodeva Consulting &Development. WEES MEESTER AANBOORD! IN SAMENWERKING MET EEN GERENOMMEERD BEDRIJF WORD ZELFSTANDIGE KANTOORHOUDER (m/v) MULTISPORTS BETTING In een verkooppunt in uw streek, en in een sympathieke omgeving. U geniet meteen een bestaand cliënteel, en de volledige ondersteuning van de commerciële en administratieve krachten van Ladbrokes, de nr. 1 in België op gebied vansportweddenschappen. Wacht niet langer,contacteer meteen -David Franzen, op het nummer of per TRANSWEST nv, gevestigd in OOSTKAMP, is een gespecialiseerde logistieke dienstverlener in transport, opslag en distributie van temperatuurgevoelige levensmiddelen. Dagelijks verzorgen wij de regionale, nationale en internationale distributie tussen voedingsfabrikanten en grootwarenhuizen in Benelux, Frankrijk en Duitsland.Op heden stellen wij 180 personeelsleden tewerk en wensen wij het managementteam te versterken met een (m/v) BUSINESS UNIT MANAGER TRANSPORT (Ref ) praktisch leider en organisator met helicoptervisie operationeel eindverantwoordelijke voor de transporten Functie: Na een grondige inwerkperiode in de centrale planning word je verantwoordelijk voor de rechtstreekse aansturing van een 20-tal planners en de opvolging van een 100-tal chauffeurs en talrijke onderaannemers. Aan de hand van diverse KPI s zal je de processen op het vlak van planning en klantenbeheer continu evalueren en optimaliseren. Voor de planners en de chauffeurs wordje een dagelijkse coach en problem solver die het HR-beleid verder zal uitbouwen o.a. via personeelsevaluatie, rekrutering en selectie, organisatie van opleidingen, enz. Profiel: ma/lic. met uitstekend organisatorisch en analytisch-cijfermatig inzicht kordaat en proactief people manager met ervaring in organisatie en planning bijv. productie, transport, logistiek, communicatief vaardig met goede basiskennis Frans en noties Duits wonend in een straal van 40 km rond Oostkamp. Aanbod: cruciale managementfunctie met reële bevoegdheden grondige interne opleiding in alle operationele taken sterk expansief bedrijf in een stabiele nichemarkt solide familiale groep met strategische groeiperspectieven Aanwerving exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. Menen Oostende continue investeringen in mensen en middelen o.a. nieuwe magazijnen aantrekkelijk salaris + representatieve bedrijfswagen + voordelen. INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement of of Nadiluxe NV is een bouwonderneming gevestigd te Diest, wij zijn al 20 jaar actief en hebben ons gespecialiseerd in de bouw en afwerking van winkels, kantoren, magazijnen, ziekenhuizen, banken enz. Om onze groei te verzekeren zijn wij op zoek naar een ASSISTENT PROJECTLEIDER M/V Functie: U zal functioneren onder een ervaren projectleider. U rapporteert aan de projectleider en bent dagelijks aanwezig op de werf. Uzal mee de bewaking doen van de kwaliteit, planning en rendementen. Profiel: Graduaat of master ingenieur bouwkunde of architect of de nodige ervaring. Schoolverlaters met een eerste werkervaring welkom. Wij vragen voor deze functie: Tweetalig Nl-Fr, kennis van MS Office pakket, stressbestendig, teamspeler, commercieel en resultaatgericht, doorzettersmentaliteit, flexibel, positief ingesteld, communicatief, leidinggevende capaciteiten en beschikken over de nodige verantwoordelijkheidszin. Wij bieden: Een competitief salarispakket, bedrijfswagen, werken in een professionele en solide organisatie waar een aangename werksfeer heerst. Personen met een gezonde ambitie krijgen bij Nadiluxe NV steeds voldoende kansen om deze ambities waar te maken Schriftelijk solliciteren: Nadiluxe NV, tav Igor Swinnen, Bruidstraat Diest of per Overspoeld door informatie? Op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling vind je de beste tips om niet te verdrinken in je werk.

5 TRANSPORT MERVIELDE in ERTVELDE is een familiale onderneming gespecialiseerd in het VERVOER EN DE LOGISTIEKE BEHANDELING VAN VLOEISTOFFEN (130 wkn). Daarnaast bieden wij een gespecialiseerde service op het vlak van TANKCLEANING. Onze klanten zijn gereputeerde bedrijven uit de chemische industrie. Ter versterking van de interne diensten wordt overgegaan tot de vaste aanwerving van een (m/v): Op een dag heb je niet langer de job vanjeleven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. ADMINISTRATIEF KMO-MANAGER (ref ) ma/lic. met economische en/of logistieke background adjunct van de bedrijfsleider Functie: In nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding en de diverse afdelingen zal je o.a. instaan voor: een continue optimalisatie van de interne organisatie, de administratieve processen en de afstemming van de diverse diensten onder elkaar depersoneelsopvolging defollow-up van klantendossiers en klantencontacten o.a. contractbeheer, tarieven, marges, deuitwerking van diverse (financiële) parameters tot dagelijkse managementtools o.a. voor- ennacalculatie rapporteringen in het kader van tenders, audits, leverancierscontacten, enz. Kortom, een groeifunctie waarin je de aanpak en knowhow van Mervielde systematisch leert kennen om aldus als volwaardig back office manager te fungeren. Profiel: veelzijdig master TEW of handelsingenieur of gelijkwaardig door ervaring relevante ervaring in een opslagen/of transportbedrijf of in een productiebedrijf met eigen logistiek KMO-minded en diplomatisch in de omgang goede commerciële feeling en vlot meertalig (N,E,F). Aanbod: een nieuwe managementfunctie met een directe betrokkenheid bij alle bedrijfsactiviteiten een goed georganiseerd bedrijf met een professionele teamspirit een sterk groeiende KMO met een no-nonsense Aanwerving exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. aanpak een stevige marktpositie dankzij een gespecialiseerde aanpak binnen een nichemarkt een aantrekkelijk remuneratiepakket (te bespreken) + bedrijfswagen. Menen Oostende INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement of of SHM Denderstreek is een sociale bouwmaatschappij met maatschappelijke zetel te Aalst. Het patrimonium van onze maatschappij telt momenteel huurwoningen. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een administratief bediende voor de sociale koopsector Functieomschrijving Uzorgt voor: Nauwgezette en correcte opvolging van aanvraagdossiers; Het klassement en de administratie; Ubent: Mede het aanspreekpunt binnen de maatschappij voor kandidaat-kopers en kandidaat-leners en dit zowel telefonisch als in loketfunctie; Mede verantwoordelijk voor de dossiers eigendomsoverdrachten en kredietverlening.. Profiel Ubent, minimaal, houder van een bachelordiploma; Ervaring in vergelijkbare functie is een pluspunt; Ukan zowel zelfstandig als in teamverband werken; Udenkt oplossingsgericht; Ubent punctueel, creatief en stressbestendig; Ubent klantgericht; Ukan goed overweg met courante office-toepassingen Aanbod Voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk verloningspakket; Afwisselende taken met uitdagende verantwoordelijkheden in een boeiende werkomgeving. Contact Solliciteren kan vóór 18 december 2013 via: Eddy De Vlieger, Algemeen Directeur, Verastenstraat 1, 9300 Aalst. Christeyns NV in Gent, werd ruim 60 jaar geleden opgericht, en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal georganiseerde detergenten en chemicaliën groep met 700 medewerkers, actief in meer dan 20 landen, en een omzet van 250 miljoen euro. De combinatie van een sterke positionering als business partner met een reeks geslaagde overnames, heeft ervoor gezorgd dat Christeyns een internationale speler is geworden in de top van de markt. De producten van het bedrijf vinden hun afzet in o.a. de professionele markt van dewasserijen, de oleochemie, deconsumentenmarkt, debouwsector, Christeyns is bij hen uitgegroeid tot een partner die hen tevens ondersteunt bij optimalisatieprojecten in engineering, energiebeheer, watermanagement, Voor het verstevigen vandeproductieafdeling,ischristeyns op zoek naar een (m/v): PRODUCTIEMANAGER Hands-on approach Je functie: Je volgt dagelijks de productie op voor jouw afdeling, waar poeders worden geproduceerd, en je staat in voor de verpakkingsafdeling waar alle goederen worden verpakt en klaargemaakt voor transport. Je rapporteertdeproductiecijfers,klachten enz., controleertenstuurtbij wanneer de doelstellingen niet worden gerealiseerd. Je bent het aanspreekpunt voor het customer servicedepartement, het labo en het magazijn. Je communiceert ook met hen, om de nodige flexibiliteit in het productieproces te kunnen garanderen. Je ondersteunt sporadisch labotesten van producteninproductie, de kwaliteitscontrole van inkomende goederen en garandeert decontinuïteit op de werkvloer indien nodig. Je leidt een groep van ongeveer 25 arbeiders, die aangestuurd worden door 3meestergasten, en die overwegend in twee of soms in drie ploegen werken. Zelf rapporteer je aan de Technical Director. Je profiel: Je hebt een hogereopleiding genoten met een goede technische bagage, of bent gelijkwaardig door ervaring. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in productie en een eerste leidinggevende ervaring als meestergast en/of afdelingshoofd. Christeyns biedt je: De mogelijkheid om te werken bij een Europees topbedrijf in zijn sector. De mogelijkheid om mee vorm te geven aan een permanentegroei via nieuwemarkten en nieuweproducten. Functies waarbij je creativiteit en ondernemingszin aan bod komen. De mogelijkheid om een loopbaan op te bouwen in functie van je eigen ambitie en motivatie. Een degelijke remuneratie diemeegroeit met de evolutie van het bedrijf. Indien deze opportuniteit je aanspreekt, reageer dan via mail naar Christeyns,Afrikalaan 182, 9000 Gent De procedurewordt ondersteund door Anago VG.801/B

6 6 Let s recycle! Galloo, met hoofdzetel in Menen, is één van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in Europa. Onze familiale bedrijvengroep, met filialen in België, Frankrijk en Nederland is sterk verankerdinderegio. Voor onze technische dienst in Menen zijn we op zoek naar: ALL-ROUND MECANICIEN (ref MECMEN1113) Onderhoud en herstellen van het mechanisch gedeelte van de productiemachines Diploma derde graad secundair richting mechanica Ervaring in industrieel onderhoud MECANICIEN ROLLEND MATERIEEL (ref MECRM1113) Onderhoud aan het rollend materieel en onderdelen Diploma A2 automechanica Basiskennis hydraulica ELEKTRICIEN- STORINGSTECHNICUS (ref ELEK1113) Opsporen van elektrische storingen Onderhoud machinepark Diploma A1 of A2 met ervaring Polyvalente elektricien TECHNISCH MAGAZIJNBEDIENDE (ref MAG1113) Magazijnbeheer en stockbeheer Ontvangst goederen Organisator met een technisch A2-diploma Meer info over de jobinhoud: of SOLVA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie voor het arrondissement Aalst en Oudenaarde. Voor spoedige indiensttreding is SOLVA op zoek naar een (m/v) Stedenbouwkundige/ ruimtelijk planner Functie: opmaken van de nodige ruimtelijke plannen voor de realisatie van woonprojecten, tewerkstellingsterreinen en voor elk ander gebruik van de ruimte, waarvoor hij/zij vanaf de eerste potloodstreep tot de definitieve goedkeuring alle nodige stappen zet. Profiel: masterdiploma in stedenbouw en ruimtelijke planning die voldoet om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner. SOLVA biedt een bruto-jaarwedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van 3.525,08 tot 6.514,02 per maand, een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen. ONS AANBOD Een competitief salarispakket met extralegale voordelen Een uitdagende en afwisselende job Een solide en expansieve groep die continu in mensen en middelen investeert Een prettige werksfeer en een no-nonsense bedrijfscultuur Een organisatie waar ruimte is voor initiatief. je cv met referentie naar: Galloo nv -T.a.v.personeelsdienst Wervikstraat 320 B8930 Menen -Belgium T: +32(0) Interesse? Indien uwil uitmaken van een jong en dynamisch team, dan stelt u zich vóór 20 december 2013 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de Voorzitter van SOLVA, mevrouw Ilse Uyttersprot, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere hetzij via Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 11 januari Meer informatie kan bekomen worden bij Kristien Van Den Rijse, adjunctdirecteur, op het nummer giving earth its second nature Started small, thought big, scaled fast hiring now! Delaware Consulting iseen toonaangevende business IT integrator, is marktleider SAP implementaties in Belgiё en investeert sterk in de uitbouw van zijn Microsoft activiteiten. Het afgelopen decennium groeiden wij uit tot een organisatie van 850 consultants, verspreid over drie continenten, met Belgiё als hoofdzetel. Delaware Consulting is een organisatie gebouwd op en door mensen, op ambitieuze consultants die de waarden care, team spirit, entrepreneurship, commitment en respect uitdragen. Onze sterke groei blijft zich doorzetten, daarom investeren we volop in nieuwe collega s. Zo startten er in september nog 35 junior consultants en koesteren we de ambitie om dit jaar nog 25 senior consultants aan te werven. Web Developer Infrastructure Architect Senior SAP ERP Consultant Senior SAP Service Consultant Senior Microsoft Dynamics CRM Consultant Senior Microsoft Dynamics AX Consultant Wens je deel uit te maken van dit Belgische succesverhaal en mee te bouwen aanditproject? Heb jeervaringals consultant met Microsoft of SAP technologieёn? Solliciteer op onze website

7 7 jobsviasdworx.be Projectmedewerker rookgas- en ventilatiesystemen Ubbink België (www.ubbink.be) verkoopt rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en een pakket diverse bouwhulpen. Het bedrijf is onderdeel van een internationale groep die reeds meer dan 100 jaar bouwproducten ontwikkelt, produceert en verkoopt voor de schil van de woning. Terversterking van het technisch team in Gentbrugge is Ubbink België op zoek naar een (m/v): Na een opleiding ondersteunt uoptechnisch gebied en in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers de verschillende klantendoelgroepen (studiebureaus, installateurs, architecten, groothandels). U analyseert de bouwplannen, zoekt naar een geschikte oplossing voor de ventilatiesystemen en de rookgasafvoeren, werkt deze verder uit en bespreekt de voorstellen met de verschillende contactpersonen. U volgt de nieuwe technologische ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Binnen een klein team werkt uzelfstandig aan de utoegewezen projecten en rapporteert urechtstreeks aan de salesmanager. U behaalde een bachelordiploma richting bouw of gelijkwaardig (elektromechanica, HVAC...), en hebt minimum reeds een eerste ervaring met het analyseren en interpreteren van bouwkundige plannen. U gaat vlot om met de meest courante softwareprogramma s en hebt kennis van AutoCAD. U bezit de sociale en communicatieve vaardigheden om met de verschillende betrokkenen op een correcte en soepele manier om te gaan. Inzet, betrokkenheid, gevoel voor structuur en afwerking zijn bijkomende belangrijke selectiecriteria. Tevens woont ubinnen een aanvaardbareafstand van Gent en trekt u zich meer dan behoorlijk uit de slag in het Frans. Bent u (m/v) geïnteresseerd in een veelzijdige technische functie met sociale contacten en dit binnen een stabiel bedrijf en een sector met toekomst, aarzel dan niet en solliciteer via onze site Wegaranderen ueen vlugge en discrete aanpak. Certified Member -Federgon VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 AGlasford International Partner (www.glasford.com) je extralegaal pensioen De optimalisering van menselijk kapitaal wordt gedragen door verschillende profielen. Inhet kader van uitbreiding is CLB daarom op zoek naar de volgende personen: PREVENTIEADVISEUR NIV. 1 VEILIGHEID (m/v) JOUW TAAK Jewerkt mee aan de uitbouw van onze organisatie. Jeadviseert inzake preventie- en veiligheidsbeleid. Jevoert risicoanalyses uit, onderzoekt ongevallen, bewaakt de technische veiligheid, etc. JOUW PROFIEL Jebeschikt over een master industrieel ingenieur aangevuld met een kwalificatie veiligheid niveau 1. Jebeschikt over een aantal jaren ervaring in veiligheid en hygiëne. VERPLEEGKUNDIGE/BEDRIJFSBEZOEKER (m/v) regio antwerpen JOUW TAAK Jevoert biometrische en technische onderzoeken uit tijdens de medische onderzoeken. Jewerkt samen met de arts, administratie en afdeling risicobeheer. Jevoert bedrijfsbezoeken uit bij onze klanten. JOUW PROFIEL Jebeschikt over een diploma Verpleegkunde en/of opleiding preventieadviseur niveau II of in opleiding als PA II. Jewerkt reeds enkele jaren als bedrijfsverpleegkundige. Spreekt deze uitdaging uaan? Stuur of mail uw sollicitatiebrief met cv naar dr. Steve Bervoets Industrieterrein Kolmen Alken of bel naar 011/ VG. 1080/B Deze procedure voor werving en selectie verloopt in samenwerking met Fundament R&S. VERANTWOORDELIJKE DIENST NA VERKOOP Interesse? Stuur jouw cv met referentie KD/ naar Fundament R&S, t.a.v. Katrien Decostere, Tel.: 056/ Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke -www.fundamentrs.com De Puydt nv (www.depuydthaarden.be), in Evergem, is een gerenommeerd familiebedrijf, reeds 50 jaar gespecialiseerd in open haarden. Naast het verdelen van exclusieve merken zoals Metalfire, Stuv, Bodart, is De Puydt nv vooral gekend om zijn eigen op maat gemaakte haarden. De Puydt nv is hiermee een trendsetter in de integratie van (open) haarden in het interieur van zijn high-end klanten. Naast de hoofdzetel en exclusieve showroom in Evergem, heeft De Puydt een tweede, luxueus ingerichte showroom in Knokke. Om het huidige team te ondersteunen, zoeken wij een (m/v) JOUW UITDAGING Als verantwoordelijke van de dienst na verkoop adviseer en begeleid je klanten bij hun vragen na de uitvoering van de projecten. Je luistert aandachtig naar hun technische vragen of behoeftes. Je stelt een oplossing op maat voor en werkt een bijhorende offerte uit. Daarnaast maak je de planning op voor de servicetechniekers overeenkomstig de afspraken die vastgelegd werden met de klant. Je bent verantwoordelijk voor een nauwgezette behandeling en administratieve follow-up van je dossiers. Je neemt tevens proactief contact met de klant in het kader van het jaarlijks onderhoud van hun haarden. JOUW PROFIEL Je denkt klant- en oplossingsgericht en communiceert diplomatisch. Je hebt bij voorkeur een hogere technische opleiding genoten, bijv. industriële onderhoudstechnieken. Ervaring in een servicegerichte omgeving is een plus. Je toont een sterke affiniteit met het productaanbod van De Puydt nv of techniek in het algemeen. Je bent een flexibele teamplayer en hebt een sterk organisatie- en opvolgingsvermogen. Je werkt administratief nauwgezet. Je kan goed overweg met MS Office en kennis ERP is een plus. Je spreekt vlot Frans. ONS AANBOD Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid. Je komt terecht in een gerenommeerde, groeiende en ambitieuze KMO met een moderne ontwerp- en productieomgeving. De Puydt nv kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen en een hands-on mentaliteit. Er is een volwaardig loonpakket voorzien dat overeenstemt met je profiel en je ervaring.

8 Heel Oost-Vlaanderen mag het weten: we zijn fantastische collega s En dit zeggen we ook graag aan elkaar... nieuw, en toch al een fantastische collega! Niet zo letterlijk maar wel dagelijks via het geven van een oprecht schouderklopje, collegiale omgang, een spontane dienstwissel, oog hebben voor elkaars privésituatie, een leuke attentie, een gezamenlijk uitje, een welgemeende dankjewel, een luisterend oor bij een zware zorg, leren van mekaar... Ik werk net om de hoek. en en jij? jij? hts pssssst, jebent en blijft een fantastische collega! ndin Ik leer elke dag bij! en jij? Wil jij ook graag 1550 fantastische collega s? Surf dan naar en stuur ons meteen jouw cv want we verwelkomen met plezier nog nieuwe fantastische collega s inons team. Public Prize concept en creatie Fil Rouge

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities

Experience the FedEx Difference. Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities Experience the FedEx Difference Fast track your career with FedEx, we give you the opportunities KOERIER / CHAUFFEUR Oude Meer/ Schiphol Oost Ridderkerk Amersfoort Eindhoven Als gezicht van FedEx naar

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

+7.265 jobs op Jobat.be. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant. Overheid

+7.265 jobs op Jobat.be. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant. Overheid ZAT E RDAG 2 3 NOVEMB ER OKTO B ER T/M V R IJ DAG 2 9 NOVE M BE R 2 01 3 SPECIAL Overheid www.jobat.be Voor de job van je leven Hoog tijd voor het enige echte eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut dat de

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

MONTEA GROEIT EN ZOEKT (M/V)

MONTEA GROEIT EN ZOEKT (M/V) MONTEA GROEIT EN ZOEKT (M/V) TER VERSTERKING VAN HET TEAM IN BELGIË: PROJECT MANAGER PROJECT CALCULATOR ASSET MANAGER COMMERCIAL ASSISTANT Om 7 het team in het hoofdkantoor in België te versterken. Locatie:

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

Administratieve vakantiejob (juli, augustus, september) (m/v)

Administratieve vakantiejob (juli, augustus, september) (m/v) Administratieve vakantiejob (juli, augustus, september) (m/v) Momenteel kijkt OfficeTeam uit naar studenten die gedurende de maand juli, augustus of september zin hebben om administratieve ervaring op

Nadere informatie

+7.265 jobs op Jobat.be. Overheid

+7.265 jobs op Jobat.be. Overheid ZAT E RDAG 2 3 NOVEMB ER OKTO B ER T/M V R IJ DAG 2 9 NOVE M BE R 2 01 3 SPECIAL Overheid www.jobat.be Voor de job van je leven Hoog tijd voor het enige echte eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut dat de

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager Polyplastic BV Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners Mariëtte Hermens, Lotte Terwel 30 maart 2010 Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

AXI zoekt voor zijn afdeling Ontwikkeling : 4 JUNIOR ORACLE ANALYST/PROGRAMMEUR

AXI zoekt voor zijn afdeling Ontwikkeling : 4 JUNIOR ORACLE ANALYST/PROGRAMMEUR ICT dienstverlener AXI telt 230 enthousiaste medewerkers in België (Willebroek) en Nederland (Breda). AXI schrijft applicaties voor databanken en tot zijn kernactiviteiten behoren: middelgrote organisaties

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Invenso en Convenso zijn op zoek naar gedreven mensen die met hart en ziel willen meebouwen aan ons succesverhaal. Is een van de onderstaande profielen op jouw

Nadere informatie

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen.

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen. Office toptalenten Oktober 2012 Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op het nummer

Nadere informatie

RTL/006 - SALES MANAGER KEY ACCOUNTS & B2B VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

RTL/006 - SALES MANAGER KEY ACCOUNTS & B2B VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : RTL/006 - Sales Manager Key Accounts & B2B FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail DATUM LAATSTE AANPASSING: 29/09/2014 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Sales Domain Manager

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen

Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Office toptalenten ASAP Geraardsbergen Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op

Nadere informatie

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017 Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 6355213 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >SW Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior Product Manager Sportveldbelijning Opdrachtgever

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers

Ben jij de nieuwe. Onderstationschef reizigers Ben jij de nieuwe Onderstationschef reizigers Voor NMBS? 1. Functieomschrijving Als onderstationschef reizigers speel je een essentiële rol bij de Belgische Spoorwegen. Je zorgt voor het belangrijkste

Nadere informatie

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3)

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst Werfleider (M/V) Voor deze functie beschik je over volgende capaciteiten: - minimum ervaring van 10 jaar in sleutel op de deur woningbouw - bij voorkeur een bachelor Bouw - je kan vlot communiceren in

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT!

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! 02 HÉT MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT VOOR ENGINEERS DOEN WAAR JE GOED IN BENT, JEZELF ONTWIKKELEN, GRENZEN VERLEGGEN

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

Junior Key Account Manager Vans & Trucks Service Support

Junior Key Account Manager Vans & Trucks Service Support Junior Key Account Manager Vans & Trucks Service Support De groep Jacobs is sinds zijn start in 1963 uitgegroeid tot een toonaangevend familiebedrijf in de Wase regio. Daarvoor rekenen we op de inzet van

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven. ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Je start je traineeship met een opleiding in onze General Banking Sales Academy.

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp. Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk > WS.2014.0033/14.103 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Er zijn 2 betrekkingen (1 Nederlandstalig en 1 Franstalig, m/v) met een contract van onbepaalde duur vacant bij de federale

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Juridisch adviseur - Specialisatie Fiscaal Recht in verband met de notariële activiteit

Juridisch adviseur - Specialisatie Fiscaal Recht in verband met de notariële activiteit Academiejaar 2015-2016 14 december 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2015 VACATURE 2015-2016/007 Voltijds of deeltijds Juridisch adviseur - Specialisatie

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Enthousiaste werkgevers gezocht. Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie

Enthousiaste werkgevers gezocht. Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie Enthousiaste werkgevers gezocht Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie Ik ben een enthousiaste en gemotiveerde cursist Administratief medewerker expeditie van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a INFORMATIEBROCHURE Bouwmaatschappij Ronse Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a Voorstelling Bouwmaatschappij Ronse Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via

Nadere informatie

After-market Manager m/v

After-market Manager m/v provincies Groningen en Drenthe ontstaan. Per 1 januari 2017 is, door de samenvoeging met Greve, GroeNoord uitgebreid met vestigingen in de provincies Friesland en Flevoland. Wij bedienen onze klanten

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 2040851 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >AB-SW/16.087 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN september 2016

PLAATSAANBIEDINGEN september 2016 Academiejaar 2016-2017 15 september 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN september 2016 VACATURE 2016-2017/001 D&P Consulting te Beringen is een dynamisch

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie