Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam"

Transcriptie

1 Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van religie Committed to society Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen

2 Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van religie Table of contents In the middle of society 4 Research 6 Education 10 Talent 14 Strategic alliances 16 Interdisciplinary cooperation 16 International collaboration 18 External partnerships 20 Facts & figures 22 VU University Amsterdam 23 Onderzoek Middenin de samenleving 4 Onderzoek 6 Onderwijs 10 Talent 14 Strategisch samenwerken 16 Interdisciplinaire samenwerking 16 Internationale samenwerking 18 Partners buiten de universiteit 20 Feiten & cijfers 22 Vrije Universiteit Amsterdam 23 Published by Faculty of Social Sciences, VU University Amsterdam Executive editors Marieke Kolkman, Liesbeth Westerlaken Design & Layout Room for ID s, Nieuwegein Photography Fotografie VU Translation Taalcentrum VU Printing Drukkerij Damen, Werkendam Published 2008 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

3 Welcome Welkom Welcome to the Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam. While visiting us you will discover that our highly motivated academic staff and students make the Faculty a true and socially-inspired centre of teaching and research. It makes me proud to be its dean. In 1963 the Faculty was established by merging the Departments of Anthropology, Political Science and Public Administration, and Sociology. Since then the Faculty has expanded considerably, and nowadays we encompass six disciplines: Communication Science, Organization Science, Political Science, Public Administration, Social and Cultural Anthropology, and Sociology. We offer undergraduate and graduate programmes in all these disciplines. International programmes are also available, as are a two-year graduate programme in Social Research and an undergraduate honours pro- gramme. The Faculty fosters a climate of inspiration and challenge where students and academic staff are prepared to question their assumptions, to contribute to public debate, and to affirm their commitment to society. Our aim therefore is to be a centre for high-quality research in a motivational, stimulating and supporting environment. Professor Bert Klandermans Dean, Faculty of Social Sciences Welkom bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens uw bezoek zult u ontdekken dat onze gemotiveerde wetenschappers, docenten en studenten de faculteit tot een broedplaats maken van maatschappelijk betrokken onderzoek en onderwijs. Ik ben er trots op decaan te zijn. De faculteit is in 1963 opgericht met het samenvoegen van de afdelingen Antropologie, Politicologie en Bestuurskunde, en Sociologie. Sinds die tijd zijn we flink gegroeid en tegenwoordig huisvesten we zes disciplines: Bestuurskunde, Communicatiewetenschap, Organisatiewetenschap, Politicologie, Sociale en culturele antropologie, en Sociologie. We hebben bachelor- en masteropleidingen aan in alle zes disciplines, waaronder ook internationale programma s, een tweejarige master in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en een bachelorhonoursprogramma. De faculteit biedt haar studenten en wetenschappers daarmee een inspirerende omgeving waarin zij worden uitgedaagd hun aannames kritisch te bekijken, deel te nemen aan het maatschappelijk debat en hun betrokkenheid bij de samenleving te tonen. We streven ernaar om een centrum te zijn van hoogwaardig onderzoek in een motiverende en stimulerende omgeving. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen

4 In the heart of society Middenin de samenleving The themes of teaching and research at the Faculty of Social Sciences emphasize its intimate commitment to society. They include the influence of new media and technology on people s well-being, the public role of religion, and security and citizenship. Our students are also part of that commitment. The Faculty is a community of learners where students and staff come together to deliberate on mutual and societal research questions and search for answers that are based on scientific inquiry. Connecting teaching and research An illustration of the close connection between teaching and research at the Faculty are the programmes in Public Administration. Both the Bachelor s and Master s programmes and the research programme centre around the themes of governance, integrity of governance, safety, security and the police, and work and income. Topics that are also firmly grounded in society. Recently graduated, Judith van der Veer, MSc (middle) is now a PhD candidate in Public Administration. During her studies she assisted in several Departmental research projects, and now she has embarked on her own PhD research project on the way cities, health care institutions and stakeholders work together to implement and coordinate optimal social services. Prof. Leo Huberts (left) is Department Chair, teaching courses in Public Administration and Politics and Administration Theory, and supervising research into political and administrative institutions, and the quality and integrity of governance. Emeritus Professor of Policy Prof. Hans van den Heuvel (right) still contributes to the research and teaching in Public Administration. As Department Chair he extended the teaching programme in Public Administration and associated fields of research to include the Organization Sciences, whereas the initial focus was primarily on politics. De thema s in het onderzoek en onderwijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen onderstrepen de aandacht die er is voor de betrokkenheid bij de maatschappij. Dat zijn bijvoorbeeld de invloed van nieuwe media en technologie op het welzijn van de mens, de publieke rol van religie, en veiligheid en burgerschap. Ook de studenten hebben daarin een rol. De faculteit is een community of learners waarin studenten en docent-onderzoekers samen nadenken over gemeenschappelijke en maatschappelijke onderzoeksvragen en antwoorden. Onderwijs en onderzoek met elkaar verbonden Dat het onderwijs en onderzoek aan de faculteit sterk met elkaar vebonden zijn, is te zien bij bijvoorbeeld Bestuurskunde. Dezelfde thema s als in het onderzoek komen terug in de bachelor- en masteropleiding: besturen in algemene zin, integriteit van bestuur, veiligheid en politie, en arbeid en inkomen. Nog niet zo lang afgestudeerd in de Bestuurskunde is drs. Judith van der Veer (midden) tegenwoordig junior-onderzoeker. Tijdens haar studie assisteerde Judith onderzoekers bij hun projecten. In haar eigen onderzoeksproject gaat ze in op de samenwerking tussen de gemeente, zorginstellingen en belangengroepen om de maatschappelijke dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren. Prof.dr. Leo Huberts (links) is hoofd van de afdeling Bestuur en organisatie. Hij doceert vakken in bestuurskunde en politiek en bestuurskundige theorieën, en leidt onderzoek naar politieke en bestuurlijke organisaties, en de kwaliteit en integriteit van besturen. Emeritus-hoogleraarin Beleidswetenschappen prof.dr. Hans van den Heuvel (rechts) draagt nog steeds een steentje bij aan de studie van het besturen. Als afdelingshoofd verbreedde hij het onderwijs en onderzoek in Bestuurskunde in de richting van de Organisatiewetenschap, waar dat eerder vooral een focus had op de politicologie. VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

5 Hans van den Heuvel The beauty of the job is being able to work with and for others, not only within the research group, but also at international conferences, and in de lecture hall. It s a thrilling experience to rouse the students interest for a subject. Leo Huberts Even though my successors run the Department nowadays, I am still part of it all. I can still make a contribution to the study of governance, and I enjoy working together with my young colleagues. Judith van der Veer When I was a student I particularly enjoy ed the courses that combined the practical side of governance with normative questions about what good governance is. That combination has returned in my PhD project. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen

6 Research The main focus of research at the Faculty of Social Sciences are the domains of religion, safety and security, diversity and integration, governance and conflict, networks and organizations, and new media and technology. To stimulate excellent and innovative research in the social sciences, all Faculty research programmes have been integrated in the Centre for Comparative Social Studies. Centre for Comparative Social Studies The Faculty s strengths are consolidated into a robust, cohesive whole in the Centre for Comparative Social Studies. The Centre accommodates strategic chairs, international Fellows, Faculty Fellows and miscellaneous grants. Moreover, the Centre educates and trains the next generation of researchers in the Faculty s graduate school and its Master in Social Research. Studying society Religion and migration are important themes in the teaching and research conducted at the Department of Social and Cultural Anthropology. For instance, the flowering of the charismatic Pentecostal church and the integration of Muslim immigrants in Western society have been included in the Department s research programmes and teaching curricula, together with themes like ethnicity, gender and power. Moreover, poverty and development issues as well as accompanying transformation processes are areas for special attention. The research of Edien Bartels, PhD (left), university lecturer, concentrates on Islam and Moroccan immigrants in the Netherlands and Europe. Her main topics are transcultural assistance, female circumcision, and forced marriages. University lecturer Lenie Brouwer, PhD (right) studies immigrants in the Netherlands. In particular she focuses on Moroccan-Dutch youth, and how using new media has an influence on the connection of migrants to their homeland. Onderzoek De domeinen religie, veiligheid, diversiteit en integratie, besturen en conflicten, netwerken en organisaties, en nieuwe media en technologie vormen de zwaartepunten van onderzoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Om hoogwaardig en vernieuwend onderzoek te bevorderen, zijn alle facultaire onderzoeksprogramma s geïntegreerd in het Centre for Comparative Social Studies. Centre for Comparative Social Studies Het onderzoek aan de faculteit wordt gebundeld in het Centre for Comparative Social Studies. Het Centre huisvest strategische leerstoelen, internationale en facultaire onderzoeksfellows, en heeft diverse budgetten voor onderzoeksstimulering en -ondersteuning. Bovendien leidt het Centre de nieuwe generatie onderzoekers op in de tweejarige Master s in Social Research en het PhD-programma. De samenleving onderzoeken Religie en migratie zijn belangrijke thema s in het onderwijs en onderzoek van de afdeling Sociale en culturele antropologie. De bloei van de charismatische pinksterbeweging en de integratie van moslimimmigranten in de westerse samenleving staan bijvoorbeeld op de onderzoeks- en onderwijsagenda van de afdeling, naast thema s als etniciteit, gender en macht. Ook is er aandacht voor ontwikkelingsvraagstukken in verschillende continenten en de daarmee gepaard gaande transformatieprocessen. Het onderzoek van antropoloog dr. Edien Bartels (links), universitair docent, richt zich op de islam en Marokkaanse migranten in Nederland en Europa. Ze is gespecialiseert in transculturele hulpverlening, vrouwenbesnijdenis en gedwongen huwelijken. Universitair docent en antropologisch onderzoeker dr. Lenie Brouwer (rechts) bestudeert Marokkaans-Nederlandse jongeren, en hoe het gebruik van nieuwe media de binding van migranten met hun thuisland beïnvloedt. VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

7 Edien Bartels The European city of Sarajevo accommodates a population of mostly muslims. A very European kind of Islam has evolved there, different from the one you find in North Africa. We can learn a lot from researching this variety of Islam. Lenie Brouwer Anthropologists are kept quite busy here in the Netherlands. Since we use the method of participating observation, we mix with the people we study. For instance with migrant groups in the Netherlands, to learn about their view on Dutch society. Their voice is not heard a lot. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen

8 Research programmes The Centre for Comparative Social Studies accommodates nine discipline-specific research groups, based on the premise that interdisciplinary research will flourish when given a firm foundation in the relevant fields of scientific endeavour. It therefore fosters an atmosphere in which Faculty scientists look beyond the boundaries of their specific disciplines. Communication Science Message characteristics and receiver processes Prof. Peter Vorderer Investigates how people are influenced by media content, and the effects of media use on individuals, groups and organizations. Organization Science Cultural changes in organizational networks Prof. Heidi Dahles Studies the cultural processes in and between (trans- national) organizations and networks, from anthro- pological and organizational perspectives on culture. Strategizing for opportunities Prof. Peter Groenewegen Studies individuals and teams in organizations, how networks are used within and between organizations, and the role of organizations in institutional change processes. Political Science Multi-layered governance in Europe and beyond Prof. Kees van Kersbergen Looks into the emergence of a complex European multi-layered polity, and transnational politics. Public Administration Dynamics of governance Prof. Leo Huberts and Prof. Willem Trommel Undertakes multidisciplinary research into the dynamics of governance of organizations primarily in the public sector. Onderzoeksprogramma s In het Centre for Comparative Social Studies zijn de negen facultaire onderzoeksgroepen opgezet binnen disciplinaire grenzen, vanuit de gedachte dat interdisciplinair onderzoek het best gedijt op een stevige disciplinaire ondergrond. Het Centre stimuleert zo de wetenschappers van de faculteit over de grenzen van hun eigen disciplines te kijken. Bestuurskunde Dynamics of governance prof.dr. Leo Huberts en prof.dr. Willem Trommel Doet multidisciplinair onderzoek naar de dynamiek van het besturen van organisaties, vooral in de publieke sector. Communicatiewetenschap Message characteristics and receiver processes prof.dr. Peter Vorderer Bestudeert de invloed van de media op mensen, en de effecten van het gebruik van de media op individuen, groepen en organisaties. Organisatiewetenschap Cultural changes in organizational networks prof.dr. Heidi Dahles Bestudeert de culturele processen in en tussen (transnationale) organisaties en netwerken, vanuit antropologische en organisatieperspectieven op cultuur. Strategizing for opportunities prof. dr. Peter Groenewegen Analyseert individuen en teams in organisaties, hoe netwerken binnen en tussen organisaties worden gebruikt, en de rol die organisaties spelen in organisatieveranderingen. Politicologie Multi-layered governance in Europe and beyond prof. dr. Kees van Kersbergen Kijkt naar de opkomst van een complexe Europese staatsinrichting en de transnationale politiek. Sociale en culturele antropologie Constructing human security in a globalizing world prof.dr. Birgit Meyer Geeft een beeld van wat veiligheid betekent voor mensen, en hoe ze die zelf proberen te creëren via culturele, symbolische en religieuze processen van bewustwording, betekenisgeven en identiteitsvorming. VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

9 Interfaculty research institutes The Faculty of Social Sciences joins in four interfaculty research institutes at VU University Amsterdam, recently established to stimulate interdisciplinary research inside the university. Center for Advanced Media Research Amsterdam (CAMeRA) CAMeRA is an interdisciplinary research centre that focuses on social, cultural, and psychological aspects of new technology and communication. Scientific director: Prof. Peter Vorderer of Communi- cation Science. Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) CLUE is a centre of expertise on urban and rural heritage in the Netherlands and in the rest of Europe, studying the economic, cultural and academic dimensions of cultural heritage. Faculty representative: Department of Public Administration and Organization Science. The Network Institute (NI) The NI s research mission is to come to a better academic understanding of the emerging networked world in all its technological, economic and social aspects, and to help further its proper development. Faculty representatives: Departments of Communi- cation Science, and Public Administration and Orga- nization Science. VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society (Visor) In Visor, anthropologists, historians, theologians and philosophers work together to gain a deeper insight into the role and position of religion in society. Programme leader: Prof. Birgit Meyer of Cultural Anthropology, in particular the study of religion an identity. Social and Cultural Anthropology Constructing human security in a globalizing world Prof. Birgit Meyer Investigates what security means to people, and how they try to realize that themselves through cultural, symbolic and religious processes of sense-making, meaning and identity formation. Sociology Comparative Stratification Research Prof. Harry Ganzeboom Studies patterns of social inequality and social mobility in cross-national and historical perspectives. Social conflict and change Prof. Ruud Koopmans Investigates the relationship between social change and social conflicts from a comparative perspective. The social context of aging Prof. Theo van Tilburg Looks at the networks of personal relationships of people in their third or fourth phase of life, and contributes to knowledge on the community and on civil society. The study of philanthropy Philanthropy and volunteering in civil society Prof. Theo Schuyt Studies the content and determinants of philanthropic efforts at individual, organizational and policy-making level. Sociologie Comparative Stratification Research prof.dr. Harry Ganzeboom Bestudeert patronen van sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit over landsgrenzen en door de tijd heen. Social conflict and change prof.dr. Ruud Koopmans Onderzoekt de relatie tussen sociale veranderingen en sociale conflicten vanuit vergelijkend perspectief. The social context of aging prof.dr. Theo van Tilburg Analyseert de persoonlijke netwerkrelaties van mensen in de derde of vierde fase van het leven, en draagt bij aan de kennis over gemeenschappen en de burgermaatschappij. De studie van de filantropie Philanthropy and volunteering in civil society prof.dr. Theo Schuyt Bestudeert het geven van geld en tijd door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven aan maatschappelijke en goede doelen, en de factoren die daarbij doorslaggevend zijn. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen

10 Student initiatives The Faculty has its own student association, EOS. The association was established in 1996 and is wholly run by students. EOS puts on a number of events for its 1,300 members each year, including lectures by experts in the field, workshops, job fairs, parties, cultural excursions and sports activities. Education The Faculty of Social Sciences educates students to become skilled professionals and academics who are committed to society. Point of departure is the student s curious and questioning attitude. The Faculty incorporates the students from the start of their Bachelor s in its community. Undergraduate programmes in Dutch Communication Science Cultural Anthropology and Development Sociology Political Science Public Administration & Organization Sociology Graduate programmes in Dutch Communication Science Journalism (a joint programme between the Faculty of Arts and School of Journalism-Windesheim) Policy, Communication and Organization Public Administration Public Administration: Governance of Safety and Security Public Administration: Governance of Third Sector Organizations Sociology of Globalization and Diversity Graduate programmes in English Culture, Organization and Management European Master s programme in Gerontology Law and Politics of International Security (a joint programme between Political Science and International Law) Political Science: Comparative European Politics Political Science: International Relations and Transnational Governance Social and Cultural Anthropology Social Research The Faculty Student Council ( Facultaire Studentenraad ) is the official consultative body for Faculty students. The FSC represents students at the Faculty level and participates in policy-making processes. The council defends the interests of students and is charged with monitoring the quality of teaching. The Faculty publishes a journal called Essay. It is produced by students and distributed among students and staff members at the Faculty of Social Sciences. Essay includes articles on the teaching and research going on at the Faculty and human interest stories. It also provides a wealth of information on all kinds of topics. Onderwijs De faculteit leidt goede professionals en bekwame wetenschappers op die betrokken zijn bij de maatschappij. Centraal staat het principe van het onderzoekend leren. De nieuwsgierige en onderzoekende houding van de studenten vormt daarbij het uitgangspunt. De faculteit is een gemeenschap waarin studenten vanaf het begin van hun bacheloropleiding opgenomen zijn. Bacheloropleidingen Bestuurs- en organisatiewetenschap Communicatiewetenschap Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Politicologie Sociologie Nederlandstalige masteropleidingen Beleid, communicatie en organisatie Bestuurskunde Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties Bestuurskunde: Besturen van veiligheid Communicatiewetenschap Journalistiek (in samenwerking met de Faculteit der Letteren en de School voor de Journalistiek, Windesheim) Sociologie van mondialisering en diversiteit Engelstalige masteropleidingen Culture, Organization and Management European Master s programme in Gerontology Law and Politics of International Security (samenwerking tussen Political Science en International Law) Political Science: Comparative European Politics Political Science: International Relations and Transnational Governance Social and Cultural Anthropology Social Research 10 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

11 International collaboration The Faculty works together with universities in the regions of South Africa, Brazil and Southeast Asia. Special programmes have been set up to bundle activities in the areas of research, publications, student and teacher exchange and seminars/workshops. The Paulo Freire Programme (Brazil, 2003) Several Brazilian universities are part of this programme for exchanging Bachelor s students, Master s students, and PhD students. It also promotes international cooperation in research. South Africa - VU University Amsterdam - Strategic Alliances (SAVUSA, 2002) This alliance was developed to actively encourage academic cooperation between faculties at VU University Amsterdam and universities in South Africa by facilitating scientific publications on both staff and student level. Southeast Asia-VU University Amsterdam alliance (SEAVU, 2005) SEAVU is a network of universities that selected religion, politics and good governance, and trans- national networks as themes for collaborative research activities. Student exchanges are also part of the programme. Methodology An important component of the academic development of the students are their research skills. The Faculty can boast of an internationally renowned Department of Social Research Methodology. The Department s staff members are engaged in both education and independent research. Pre-Master s courses The Faculty designed pre-master s programmes for those students who need to gain additional know-how before they can enter the Master s proper. It provides students from diverse backgrounds with the academic skills and substantive knowledge they need to participate successfully at Master s level. Minor Bachelor s students have the opportunity to spend a semester or two abroad, on a work placement in the Netherlands or further afield, or on a minor. The Faculty offers minors that emphasize social commitment, such as in the multidisciplinary thematic minors Culture, Religion and Diversity, Entrepreneurship and Philanthropy. Alumni The well-being of students continues to be of the Faculty s concern even after their graduation. The Faculty therefore offers its alumni a network to keep in touch with each other and staff members. The yearly reunion, faculty alumni newsletter and website serve to strengthen the network ties. Multidisciplinary minor in Entrepreneurship The VU Centre for Entrepreneurship provides a platform where a number of faculties and university institutes can join forces for research and teaching on the subject of entrepreneurship. The Centre offers a multidisciplinary minor in Entrepreneurship that focuses on entrepreneurship as an economic, social and cultural phenomenon, and emphasizes themes such as social innovation, social responsibility and societal application and relevance. Onderzoeksvaardigheden Een belangrijk onderdeel van de academische vorming zijn de onderzoeksvaardigheden. De faculteit kent een afdeling Methoden en technieken die op het gebied van onderzoek nationaal en internationaal hoog staat aangeschreven. De docenten en onderzoekers van de afdeling verzorgen zowel onderwijs als onderzoek. Premasterclass De faculteit heeft premasterclasses ontwikkeld voor studenten die extra kennis nodig hebben voordat ze kunnen instromen in een masteropleiding. De premasterclasses leggen de nadruk op het aanleren van academische vaardigheden en kennis, en stellen daarmee studenten met een hbo-diploma of een andere achtergrond in staat een opleiding op masterniveau te volgen. Minor Bachelorstudenten kunnen een gedeelte van hun studie benutten voor studie in het buitenland, stage in binnen- of buitenland, of een minor. In de minors die de faculteit aanbiedt komt de maatschappelijke betrokkenheid duidelijk tot uiting, zoals in de multidisciplinaire thematische minors Cultuur, religie en diversiteit, Filantropie, en Ondernemerschap. Alumni Ook na het afstuderen wil de faculteit haar studenten iets blijven bieden. Daarom krijgen alumni de mogelijkheid om via het facultair alumninetwerk contact te houden met elkaar en met medewerkers van de faculteit. Dit netwerk wordt versterkt door de jaarlijkse alumnidag, facultaire alumninieuwsbrief en alumniwebsite. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen 11

12 Unique teaching programmes The Faculty s commitment to society is reflected in its teaching. A number of programmes that are unique to the Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam are specifically devoted to contemporary social topics, like the Master s programme in Sociology of Diversity and Globalization, which examines the consequences of globalization among individuals and groups. An exclusive combination is the expertise on management and organizations with scientific insights into culture, identity and power in the international Master s programme in Culture, Organization and Management, and in the specialization Organization Anthropology of the Bachelor s programme in Cultural Anthropology. Moreover, the turbulent field of international security and peace is studied in the interdisciplinary Master s programme in Law and Politics of International Security. Education in safety and security The Master s programme in Public Administration has two unique tracks. Governance of Third Sector Organizations focuses on strategic management and policy development within social organizations, and the track Governance of Safety and Security concentrates on complex matters of safety and security and the way in which public and private security organizations deal with them. Expert in the field of governance of safety and security is Prof. Hans Boutellier (left). He holds an endowed chair in Security and Citizenship, and specializes in public ethics, security, crime, police and the judiciary, the social function of criminal law, and the implementation and coordination of security. Ruth Prins, MSc (middle) is a student in the Master s specialization in Governance of Safety and Security. She already holds a Master s degree in Public Administration, and is pursuing her second Master s by studying security. Ruth also participates in the Security and Citizenship research group. The coordinator of the endowed chair in Security and Citizenship is Ronald van Steden, PhD (right). He is a lecturer in the same Master s specialization, and researches security and the police. Unieke opleidingen Ook in het onderwijs komt de betrokkenheid met de samenleving terug. Een aantal unieke programma s richt zich heel specifiek op actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals de masteropleiding Sociologie van diversiteit en mondialisering, die de gevolgen van mondialisering voor individuen en groepen mensen onder de loep neemt. Op een uitzonderlijke manier worden kennis over management en organisaties gecombineerd met sociaal-wetenschappelijke inzichten in cultuur, identiteit en macht in de internationale master Culture, Organisation and Management en in de variant Organisatieantropologie binnen de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Ook het roerige gebied van internationale vrede en veiligheid krijgt aandacht in het onderwijs, in de interdisciplinaire master Law and Politics of International Security. Onderwijs in veiligheidskwesties De master Bestuurskunde heeft twee speciale maatschappelijke varianten. Besturen van maatschappelijke organisaties richt zich op strategisch management en beleidsontwikkeling bij maatschappelijke organisaties. De variant Besturen van veiligheid behandelt complexe veiligheidsvraagstukken en hoe organisaties als de politie en beveiligingsbedrijven daarmee omgaan. Expert op het gebied van het besturen van veiligheid is prof.dr. Hans Boutellier (links). Hij is bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap en is gespecialiseerd in de publieke moraal, veiligheid, criminaliteit, politie en justitie, de maatschappelijke functie van het strafrecht en de organisatie van veiligheid. Drs. Ruth Prins (midden) is student in de master Besturen van veiligheid. Ze heeft al een master Bestuurskunde afgerond en wilde zich nog verder verdiepen in het thema veiligheid, waar deze master zich bij uitstek voor leent. Naast haar studie werkt ze als student-assistent bij de leerstoelgroep Besturen van veiligheid. De coördinator van de leerstoelgroep Besturen van veiligheid is dr. Ronald van Steden (rechts). Hij doceert in de mastervariant Besturen van veiligheid en is onderzoeker op het gebied van de politie- en veiligheidsstudies. 12 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

13 Ruth Prins The teaching covers more than just the principles of safety and security. We also look at avenues for practical application. As part of a course on physical security we held questionnaires among citizens in a town that was cut off from power for several days to study how they manage disasters. Hans Boutellier Research and teaching in security and safety are of great importance. For instance in the collaboration between people and organizations. We also analyze the causes of unsafe conditions and other risks, and people s reactions to them. Ronald van Steden The field of safety and security is professionalizing rapidly. The government, as well as firms and non-profit organizations therefore need highly educated people that can survey the full sphere of action. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen 13

14 Talent Talented students are provided with special opportunities for further development. VU University Amsterdam offers the Bachelor Honours Programme, for example. The honours track goes beyond the regular programme and is reserved for the university s best students. A number of top-ranked researchers from the Faculty teach themes in the honours programme that reach outside the scope of Faculty-specific domains. Students who intend to pursue a career in advanced social research are the target of the two-year Master s programme in Social Research. The programme teaches them the principles and practices of qualitative and quantitative research methodologies, and offers a multidisciplinary perspective on the social sciences. The Faculty also offers a PhD programme. It trains PhD students on an individual basis to become independent, fully qualified researchers in the social sciences. The training consists of a combination of courses offered at the Faculty and courses offered by a number of (inter)national disciplinary networks and associated research schools. Passion for social research One of our students in the Master s programme in Social Research is Bianca Suanet, BSc (right). She specializes in social gerontology, and conducted a small research project within the Longitudinal Aging Study Amsterdam, a long-term study among Dutch people aged 55 and older. Bianca focused on the question of why the new generation of older people play a more active role in society than the older generation did. Bianca s supervisor, Marjolein Broese van Groenou, PhD (left) is a senior lecturer at the Department of Sociology, and a researcher at the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Her specializations are in the personal networks of elderly people, their socio-economic health differences, and the care they receive from their partners and children. Marjolein emphasizes that the students projects are a true addition to the ongoing research projects. Talent Getalenteerde studenten kunnen zich op verschillende manieren verder ontwikkelen. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt bijvoorbeeld een honoursprogramma bovenop het reguliere bachelorprogramma voor haar beste studenten. Toponderzoekers van de faculteit verzorgen daarin onderwijs in thema s die over facultaire grenzen heen gaan. Voor studenten die meer wetenschappelijke diepgang zoeken in hun studie is de tweejarige internationale onderzoeksmaster in Social Research opgezet. Die leidt studenten op in de theorie en praktijk van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en biedt een multidisciplinair perspectief op de sociale wetenschappen. Een vanzelfsprekende vervolgstap na de onderzoeksmaster is een aanstelling als assistent-in-opleiding aan de universiteit. De faculteit traint haar jonge onderzoekers in wat zij nodig hebben om bekwame sociaal-wetenschappers te worden. De training bestaat uit een combinatie van cursussen bij de faculteit en bij een aantal (inter)nationale vaknetwerken en gelieerde onderzoeksscholen. Passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek Een van onze studenten in de master Social Research is Bianca Suanet (rechts). Ze specialiseert zich in de sociale gerontologie en deed voor haar stage onderzoek bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam, een langlopend onderzoek onder Nederlanders van 55+. Daarbij richtte ze zich op de vraag waarom de nieuwe generatie ouderen een actievere rol hebben in de maatschappij dan de oudere generatie. Haar begeleider, dr. Marjolein Broese van Groenou (links), is universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie en onderzoeker bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam. Haar specialisaties liggen bij persoonlijke netwerken van ouderen, sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen ouderen en mantelzorg. Ze benadrukt dat de projecten van de studenten een aanvulling zijn op het werk van de reguliere onderzoekers. 14 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

15 Bianca Suanet In the Master s of Social Research we can choose our own subjects to work on, that s definitely something that attracted me. And I really enjoy the fact that there is more emphasis on research than in other programmes. Marjolein Broese van Groenou The Master s students in Social Research can really work on their future. For their projects, they can collect data themselves, or use the large datasets that are already available. And they are encouraged to prepare articles for publication in scientific journals together with their supervisor. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen 15

16 Strategic alliances Strategisch samenwerken When scientists get together and engage in debate, new and revitalized concepts and methodologies are the product. Interdisciplinary collaboration is the idea behind this motto at VU University Amsterdam. The Faculty of Social Sciences recognizes these efforts, and also engages in international and other strategic collaborations. Interdisciplinary cooperation The Faculty s Centre for Comparative Social Studies has recruited highly talented researchers to occupy strategic chairs. These chairs have an interdisciplinary character and develop innovative programmes of comparative research. Moreover, with interfaculty research institutes VU University Amsterdam wishes to stimulate interdisciplinary cooperation between its Faculties. The Faculty of Social Sciences joins in these efforts when research themes from other faculties mesh with social sciencespecific research. The Faculty participates in four interfaculty research institutes of VU University Amsterdam. The Center for Advanced Media Research Amsterdam, the Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment, The Network Institute, studying the networked world, and the VU-Institute for the Study of Religion, Culture and Society. New media in various disciplines The Center for Advanced Media Research Amsterdam studies the influence of new media on individuals and society. Its scientific director is Prof. Peter Vorderer (right), also Chair of the Department of Communication Science. He specializes in media users exposure to communication content and on media effects, in the context of entertainment, new technologies and video games. Matthijs Pontier, MSc (left) and Ghazanfar Farooq Siddiqui, MSc (middle) are working together on an interdisciplinary PhD project in CAMeRA. The project deals with the modelling of human emotions in virtual agents. Matthijs has a background in Psychology and Artificial Intelligence, and Ghazanfar in Computer Science, which makes the project fundamentally interdisciplinary in nature. Waar wetenschappers elkaar ontmoeten en met elkaar in discussie gaan, ontstaat inhoudelijke en methodologische vernieuwing. Met dit motto zet de Vrije Universiteit Amsterdam nadrukkelijk in op interdisciplinaire samenwerking. De faculteit herkent die ambitie en zoekt ook internationaal en buiten de academische wereld naar samenwerkingspartners. Interdisciplinaire samenwerking Bij het Center for Comparative Social Studies van de faculteit zijn vijf strategische leerstoelen opgezet. Die hebben een interdisciplinair karakter en ontwikkelen vernieuwende programma s in vergelijkend onderzoek. Daarnaast stimuleert de Vrije Universiteit Amsterdam via interfacultaire onderzoeksinstituten samenwerking over de disciplinaire grenzen heen. De faculteit doet mee aan dit interdisciplinaire onderzoek daar waar de thema s aansluiten bij het onderzoek binnen de eigen deuren. De faculteit heeft zich aangesloten bij vier interfacultaire onderzoeksinstituten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat zijn het Center for Advanced Media Research Amsterdam, het Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment, The Network Institute, dat de technologische, economische en sociale aspecten van netwerken bestudeert, en het VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society. Nieuwe media in verschillende vakgebieden Het Center for Advanced Media Research Amsterdam analyseert de impact van nieuwe media op mens en maatschappij. De wetenschappelijk directeur van CAMeRA is prof.dr Peter Vorderer (rechts), ook afdelingshoofd van Communicatiewetenschap. Hij is gespecialiseerd in mediacommunicatie en de effecten van de media op gebruikers op het gebied van entertainment, nieuwe technologieën en videogames. Drs. Matthijs Pontier (links) en drs. Ghazanfar Farooq Siddiqui (midden) werken samen in een interdisciplinair promotieproject bij CAMeRA, over het modelleren van menselijke emoties in virtuele agents. Matthijs heeft een achtergrond in Kunstmatige Intelligentie en Psychologie, en Ghazanfar in Informatica, wat het project inter- 16 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

17 Peter Vorderer CAMeRA provides the opportunity for researchers and students coming from different theoretical and methodological backgrounds to work together. The additional focus on collaboration with academic institutions in other countries gives our research a strong international character. Matthijs Pontier and Ghazanfar Farooq Siddiqui One of our subprojects is to build a virtual therapist for an online self-help programme, an animated face that shows empathy with the users. For this project we implement models from behavioural and social sciences in computer applications. And we work together with clinical psychologists. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen 17

18 Partner universities disciplinaire karakter geeft. International collaboration The Faculty not only supports interdisciplinary research, but also international collaboration. International relations at the Faculty include teamwork with partner universities world-wide to bundle activities in the areas of research, publications, student and teacher exchange and seminars/workshops. Moreover, several international research fellows are affiliated with the Centre for Comparative Social Studies. They participate in master classes, other coursework and the supervision of PhD students. They also coach members of the Department who are working on drafts for international publications and they regularly engage in joint research and writing. Studying in the Netherlands The Faculty offers several international teaching programmes, one of which is the Master s programme in Political Science. It focuses on politics in our age of globalization. One of our international Master s students in Political Science is Letshani Ndlovu, BSc (right), from Zimbabwe. She chose the programme at VU University Amsterdam for its focus on both comparative politics and international relations. Monique van der Linden (middle) works at the Faculty s International Office. She takes care of all kinds of facilities for international students, like accommodations, visas, insurance, bank accounts, and even rides from the airport. Responsible for curriculum development and the internationalization of the Political Science programme is Prof. Henk Overbeek (left). He is a Professor of International Relations, and specializes in international political economy, transnational relations and global governance. Internationale samenwerking Naast interdisciplinair onderzoek wordt ook internationale samenwerking gestimuleerd. De faculteit onderhoudt daarvoor betrekkingen met universiteiten in het buitenland om activiteiten op het gebied van onderzoek, publicaties, studenten- en docentenuitwisseling en seminars/workshops te bundelen. Bovendien heeft het facultaire Center for Comparative Social Studies internationale onderzoeksfellows aangetrokken. Zij spelen een rol in masterclasses, begeleiden junior-onderzoekers, coachen leden van de afdeling in het schrijven van internationale publicaties en zijn betrokken bij gezamenlijk onderzoek en publicaties. Internationaal studeren in Nederland De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt verschillende Engelstalige opleidingen aan, waaronder de master Political Science. De master leert studenten de politiek in deze tijd van globalisering beter te begrijpen. Een van onze internationale Political Science masterstudenten is Letshani Ndlovu (rechts), uit Zimbabwe. Ze koos voor Political Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam omdat de opleidiing zich richt op zowel de vergelijkende politiek als internationale betrekkingen. Monique van der Linden (midden) werkt bij het Bureau Internationalisering van de faculteit. Zij regelt alles om internationale studenten te kunnen laten studeren aan de faculteit, zoals hun aanmelding en inschrijving, woonruimte, visum, verzekering, bankrekening en de opvang bij aankomst op het vliegveld. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en het internationaliseren van Political Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam is prof.dr. Henk Overbeek (links). Hij is hoogleraar Internationale betrekkingen en is gespecialiseerd in internationale politieke economie, transnationale betrekkingen en global governance. 18 Vrije VU University Universiteit Amsterdam - Faculty - Faculteit of Social de Sociale Sciences Wetenschappen

19 Monique van der Linden We make sure that international students can optimally benefit from their study period at VU University Amsterdam by taking care of all the paper work. It s important that they have a good time. Henk Overbeek The Master s programme in Political Science brings students with different backgrounds and experiences together, that way offering an immediate opportunity to compare national and international perspectives. Letshani Ndlovu The international character of the Master s programme is very exciting. Being with people of different nationalities, cultures and backgrounds makes you a more openminded person. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen 19

20 External partnerships The Faculty has entered into alliances with social organizations to encourage fruitful research synergies on topics that are based in society. For example, the Faculty works together with the Socio and Cultural Planning Office, the Firebrigade, Police and Municipality of Amsterdam and the Netherlands Demographic Institute. Most of these alliances are represented at the Faculty by endowed chairs. Furthermore, the Faculty collaborates with other Dutch universities and research institutes in overarching research schools. Examples include the Netherlands Institute of Government (NIG) and the Amsterdam School for Social Science Research (ASSR). These alliances are primarily in place for PhD students. Capacity building in Cambodia The Cambodia Research Group represents a joint effort between Dutch, Cambodian and Thai academics with the aim of putting together a research programme in order to contribute to local capacity building. The group is in close collaboration with international and Cambodian NGOs, Cambodian government, diaspora groups, business associations and other stakeholders. At the Department of Culture, Organization and Management, Prof. Heidi Dahles (right) is a Professor of Organization Anthropology, with a special focus on the ethnography of organizations. She has initiated talent programmes in Cambodia, including PhD and Master s programmes, mainly intended as training for entrepreneurship. The primary purpose behind these efforts is to contribute to reconstruction and further development of the country. Gea Wijers, MSc (left) is a lecturer at the same Department, and she supervises students who are writing their Bachelor s thesis, or doing research in Cambodia. She specializes in how Cambodian remigrants make use of social entrepreneurship to have a positive effect on Cambodian society. Electoral compass Kieskompas BV ( electoral compass ) is set up by Associate Professor in Political Science, André Krouwel, PhD. He developed an on-line application during the Dutch parliamentary elections of 2006 that helps voters discover which political party bests suits their own political views. The successful launch was soon followed by other applications, including one for the US presidential elections, an educational website that gives young people the opportunity to explore their own political orientation, and the EU Profiler, an application for the European parliamentary elections in Kieskompas BV works together with the media, publishing houses and other European organizations that produce voting aids. Partners buiten de universiteit De faculteit werkt samen met onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties om onderzoekssamenwerking in maatschappelijke kwesties te stimuleren. Die allianties krijgen meestal gestalte door een bijzondere leerstoel. De faculteit werkt bijvoorbeeld samen met het Sociaal-Cultureel Planbureau, de brandweer, politie en gemeente Amsterdam en het Nederlands Demografisch Instituut. Met andere universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland heeft de faculteit overkoepelende onderzoekscholen opgericht voor de scholing van junior-onderzoekers. Voorbeelden daarvan zijn het Netherlands Institute of Government-NIG en de Amsterdam School for Social Science research-assr. Capaciteitsopbouw in Cambodja De Cambodia Research Group is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Cambodjaanse en Thaise academici, met het doel een onderzoeksprogramma op te zetten om bij te dragen aan de capaciteitsopbouw op lokaal niveau. De groep werkt nauw samen met internationale en Cambodjaanse NGO s, de Cambodjaanse overheid, de diaspora en bedrijven, en andere belanghebbenden. Hoogleraar Organisatieantropologie prof.dr. Heidi Dahles (rechts) van de afdeling Cultuur, organisatie en management bestudeert in het bijzonder de etnografie van organisaties. In Cambodja is ze begonnen met het ontwikkelen van talentprogramma s, zoals PhD- en masterprogramma s, met name op het gebied van trainen voor ondernemerschap. Het doel is daarmee bij te dragen aan de economische ontwikkeling en wederopbouw van het land. Drs. Gea Wijers (links) is docent bij dezelfde afdeling en begeleidt studenten onder andere bij het schrijven van hun bachelorthesis en bij hun stageonderzoek in Cambodja. Ze specialiseert zich in hoe Cambodjanen die zijn teruggekeerd uit de diaspora het sociaal ondernemerschap gebruiken om zich in te zetten voor de maatschappij. 20 VU University Amsterdam - Faculty of Social Sciences

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

TSB Personeel. Annet te Lindert

TSB Personeel. Annet te Lindert F o t o k a n d i d a a t F r a c t i e N a a m k a n d i d a a t : Annet te Lindert P o s i t i e o p l i j s t : 1 Mijn naam is Annet te Lindert en ik ben senior lecturer Medical and Clinical Psychology

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1 TU Delft Library Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek 16.04.2010 15 th Seminar of the 1 Facts & figures (1) Delft University of Technology Students > Technical University > 15,000 (14% abroad)

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business. Healthwise. Taco van der Vaart (Director of Graduate Studies SOM) Martijje Lubbers (SOM Applied Research)

Faculty of Economics and Business. Healthwise. Taco van der Vaart (Director of Graduate Studies SOM) Martijje Lubbers (SOM Applied Research) Faculty of Economics and Business Healthwise Taco van der Vaart (Director of Graduate Studies SOM) Martijje Lubbers (SOM Applied Research) Programma Onderzoek in Faculteit Economie & Bedrijfskunde Graduate

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education

caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education caribbean Paramaribo, Suriname February 29th March 2nd, 2012 The Use of ICTs and Innovative Approaches to Enhance Education Virtual Educa Caribbean: Virtual Educa is a multilateral initiative addressing

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie