Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012"

Transcriptie

1 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde I

2 Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties 1 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 1 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties voltijd 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 1 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 2 3 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid voltijd 3 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen 3 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd 3 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 1 4 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 2 4 Master Bestuurskunde, afstudeerrrichting Dynamiek van besturen voltijd 4 Vak: Beleid en management 5 Vak: Bestuurskunde en openbaar bestuur 6 Vak: Bestuurskundige theorieen 7 Vak: Fysieke veiligheid en crisisbeheersing 7 Vak: Goed bestuur 8 Vak: Goed bestuur deel 1 9 Vak: Goed bestuur deel 2 10 Vak: Governance of Security and Policing 11 Vak: Interbestuurlijke betrekkingen 12 Vak: International Governance 13 Vak: Maatschappelijke organisaties in context 14 Vak: Masterthesis bestuurskunde 15 Vak: Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek 16 Vak: Sociaal kapitaal, identiteit en missie 17 Vak: Strategie van maatschappelijke organisaties 19 Vak: Veiligheid en burgerschap Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde II

3 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties Opleidingsdelen: - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties voltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd Opleidingsdelen: - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 1 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Goed bestuur deel 1 Periode S_GB1 Goed bestuur deel 2 Periode S_GB2 Maatschappelijke organisaties in context Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Sociaal kapitaal, identiteit en missie Periode S_MOC Periode 4, Periode S_MTBO Periode S_SKIL Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties deeltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Strategie van maatschappelijke organisaties Periode S_SMO Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 1 van 21

4 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties voltijd Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Goed bestuur Periode S_GB Maatschappelijke organisaties in context Periode S_MOC Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Sociaal kapitaal, identiteit en missie Strategie van maatschappelijke organisaties Periode 4, Periode S_MTBO Periode S_SKIL Periode S_SMO Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid Opleidingsdelen: - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid voltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd Opleidingsdelen: - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 1 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Fysieke veiligheid en crisisbeheersing Periode S_FVC Goed bestuur deel 1 Periode S_GB1 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 2 van 21

5 Goed bestuur deel 2 Periode S_GB2 Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Periode 4, Periode S_MTBO Veiligheid en burgerschap Periode 2, Periode S_VB Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid deeltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM Governance of Security and Policing Period S_GSP Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van veiligheid voltijd Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Fysieke veiligheid en crisisbeheersing Periode S_FVC Goed bestuur Periode S_GB Governance of Security and Policing Period S_GSP Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Periode 4, Periode S_MTBO Veiligheid en burgerschap Periode 2, Periode S_VB Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen Opleidingsdelen: - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrrichting Dynamiek van besturen voltijd Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd Opleidingsdelen: Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 3 van 21

6 - - Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 1 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 2 Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 1 Vakken: Naam Periode Credits Code Bestuurskunde en openbaar bestuur Periode S_BOB Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Goed bestuur deel 1 Periode S_GB1 Goed bestuur deel 2 Periode S_GB2 Interbestuurlijke betrekkingen Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Periode S_IB Periode 4, Periode S_MTBO Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Dynamiek van besturen deeltijd jaar 2 Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM International Governance Period S_IG Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Master Bestuurskunde, afstudeerrrichting Dynamiek van besturen voltijd Vakken: Naam Periode Credits Code Beleid en management Periode S_BLM Bestuurskunde en openbaar bestuur Periode S_BOB Bestuurskundige theorieen Periode S_BT Goed bestuur Periode S_GB Interbestuurlijke betrekkingen Periode S_IB International Governance Period S_IG Masterthesis bestuurskunde Ac. Jaar (september) 18.0 S_MTbk Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 4 van 21

7 Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Periode 4, Periode S_MTBO Beleid en management Vakcode S_BLM () Periode Periode 1 dr. D.B.D. Bannink dr. mr. A.J.G.M. van Montfort, prof. dr. W.A. Trommel, dr. D.B.D. Bannink Hoorcollege - Het beschikken over kennis van recente benaderingen, inzichten en theorieën over de ontwikkeling, het management en de implementatie van publiek beleid, mede gelet op de toenemende complexiteit van a) moderne samenlevingsvraagstukken en b) de institutionele vormgeving van het bestuur, waaronder begrepen de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen publieke, semi-publieke en private actoren. - Het beschikken over een onafhankelijke opstelling en een vermogen tot kritische reflectie ten opzichte van deze benaderingen, inzichten en theorieën. - Het kunnen toepassen van deze benaderingen, inzichten en theorieën op concrete vraagstukken van beleid en management in de publieke sector, dit met het oog op zowel de analyse als de vormgeving van beleid. Beleid maken, het is gemakkelijk gezegd, maar in onze complexe samenleving bepaald geen sinecure. De maatschappelijke vraagstukken zijn verre van inzichtelijk, en gewoonlijk zijn bij het beleidsprobleem ook nog eens veel verschillende stakeholders betrokken, ieder met hun eigen waarden, belangen en gezichtspunten. Ondertussen vragen veeleisende burgers wel om tastbare beleidsprestaties. Daarnaast is het steeds meer de vraag of beleidsinterventies nog wel kans van slagen hebben in een wereld die minder 'maakbaar' lijkt geworden: wat mogen we tegenwoordig eigenlijk nog verwachten van het overheidsbeleid? Mede met het oog op die vraag, zijn het management en de uitvoering van beleid steeds meer een puzzel geworden: om tot succes te komen, worden steeds meer partijen in de beleidsketen betrokken, waaronder ook private ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Dit kan nuttig zijn, maar het compliceert het management en de beleidsuitvoering ook. Tegen deze achtergrond draait het in dit masterseminar om de volgende vragen: wat leren moderne wetenschappelijke inzichten ons a) over de maakbaarheid van beleid, (oorzaken van beleidsstagnatie; mogelijkheden van beleidsvernieuwing) en b) over de mogelijkheden om beleid uit te voeren in complexe en hybride' institutionele structuren (beleidsnetwerken, marktwerking, en dergelijke). Gedurende het seminar zal de aandacht worden gericht op specifieke beleidssectoren. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 5 van 21

8 Hoorcollege Schriftelijk tentamen en/of schriftelijke opdracht. - Arentsen, M., W.Trommel, Moderniteit en Overheidsbeleid, Bussum, Coutinho Trommel, W., Gulzig bestuur, Den Haag, Lemma Nader op te geven cq te verstrekken literatuur en beleidsdocumenten. Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Bestuurskunde en openbaar bestuur Vakcode S_BOB () Periode Periode 4 dr. G. de Graaf dr. G. de Graaf Hoorcollege In dit interactieve seminar gaat het om de relatie tussen de (bestuurs) wetenschappen en praktijk.enerzijds om de invulling van de Bestuurskunde als (wetenschappelijke) discipline en anderzijds de rol en het functioneren van de wetenschap (in het algemeen) en kennis in de bestuurspraktijk. Aan bod komen onder andere welke rol en verantwoordelijkheid de Bestuurskunde kent ter verbetering van het bestuur, normatief en feitelijk. Daarvoor is inzicht belangrijk in de betekenis van (bestuurs)wetenschappelijke) kennis in de bestuurswerkelijkheid. Tal van vragen komen aan bod. Hoe staat het met de Bestuurskunde in Nederland en elders? Wat zien wij als rol voor ons vak en vakgebied, ook ten opzichte van andere disciplines? Bestuurskundigen spelen een rol als onderzoekers, adviseurs en deelnemers aan het publieke debat en oefenen zo invloed uit op beleid en bestuur. Maar behoort het reflecteren op het actuele bestuursoptreden wel tot onze taak en hoe kan of moet dat dan? En wat gebeurt er eigenlijk met advies in het algemeen in de bestuurspraktijk? Interactieve hoorcolleges en gastcolleges Werkstuk en bijdrages (o.a. opdrachten) tijdens college-periode. zal via blackboard bekend worden gemaakt. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 6 van 21

9 Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Bestuurskundige theorieen Vakcode S_BT () Periode Periode 1 prof. dr. L.W.J.C. Huberts prof. dr. L.W.J.C. Huberts Hoorcollege Het seminar beoogt studenten inzicht te geven in hedendaagse bestuurskundige theorieën en kennisarealen en de wijze waarop (die) theorieën en kennis kunnen worden gebruikt in onderzoek naar bestuurskundige vraagstellingen. Het seminar gaat in op de stand van zaken in de theorievorming en kennis over het openbaar bestuur. Eerst wordt kort aandacht besteed aan (wetenschapstheoretische) grondslagen van die theorievorming. Daarna wordt een overzicht gegeven van bodies of knowledge van bestuurskunde als wetenschappelijke discipline. Er komen de uiteenlopende klassieke en moderne theorieën aan bod over onder meer (de verhouding tussen) bureaucratie en politiek, de institutionele vormgeving van besturen, (nieuw) publiek management, besluitvorming, governance en netwerken en normativiteit en ethiek. Door concrete casussen te verbinden met de behandelde theorieën en benaderingen wordt geoefend hoe bestuurskundige theoretische inzichten kunnen worden gebruikt in onderzoek. Het vak gaat, kortom, om de inhoud en het gebruik van theorieën in de bestuurskunde (in brede zin), en de reflectie daarop. Hoor- en werkcolleges en presentaties/opdrachten. Aanwezigheid, opdracht en een open boek tentamen. (voorlopig): Boek of artikelen over basale theorieën en benaderingen in de bestuurskunde: - H. George Frederickson & Kevin B. Smith (2003) The Public Administration Theory Primer, Boulder: Westview; - Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds.) (2008), Classics of Public Administration. Belmont: Thomson Wadsworth, 606 pp., paperback, International Student Edition; - Aanvullende artikelen. Fysieke veiligheid en crisisbeheersing Vakcode S_FVC () Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 7 van 21

10 Periode Periode 4 dr. F.P. Wagenaar dr. F.P. Wagenaar Hoorcollege, Werkgroep Het programma biedt kennis over het `besturen van veiligheid' rondom de volgende onderwerpen: - het voorkomen van rampen; - de bestuurlijke afhandeling van rampen; - ICT in de crisisbeheersing. In het seminar wordt de wetenschappelijke kennis op het terrein van fysieke veiligheid en crisisbeheersing zowel in de breedte als - op onderdelen - in de diepte behandeld. Het eerste thema richt zich op het voorkomen van rampen. Het tweede thema handelt over bestuurlijke reacties wanneer een ramp zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Het derde thema betreft de rol van ICT en communicatie in de crisisbeheersing. Hoorcolleges met verplichte aanwezigheid. Voor de bijeenkomsten kunnen mondelinge en schriftelijke bijdragen verwacht worden waarin de collegestof wordt verwerkt. Bij de hoorcolleges leveren de studenten een actieve bijdrage. Er wordt getoetst op basis van een opdracht. Wordt via blackboard bekend gemaakt. Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde, variant BvV Goed bestuur Vakcode S_GB () Periode Periode 3 dr. K.M. Lasthuizen H.L. Paanakker MSc, dr. K.M. Lasthuizen, dr. M. van der Land, dr. Z. van der Wal, dr. ir. F.E. Six Hoorcollege, Werkgroep In dit seminar staan de ethische dilemma's centraal die medewerkers en organisaties op alle niveaus in het openbaar bestuur tegenkomen. Die Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 8 van 21

11 dilemma's kennen vele oorzaken: knelpunten en tegenstrijdigheden tussen de politieke en bestuurlijke waarden en uitgangspunten van beleid en bestuur enerzijds en de sturing en uitvoering door organisaties in en rond het openbaar bestuur om die uitgangspunten te realiseren anderzijds. Het is vervolgens de vraag hoe 'goed bestuur' en 'goed besturen' vorm krijgen in verschillende contexten waar op verschillende manieren (volgens verschillende actoren en instituties) van goed besturen sprake kan zijn. Doel van het seminar is dat studenten inzicht krijgen in de ambiguiteit van het begrip goed besturen door hen het spanningsveld te laten onderzoeken tussen verschillende en soms tegenstrijdige publieke waarden als doelmatigheid en integriteit, maar ook tussen ontwerp, sturing en uitvoering. Dat moet ertoe leiden dat a. studenten de normatieve en soms problematische aspecten van het openbaar bestuur en besturen kunnen herkennen en daarbij spanningsvelden tussen waarden, sturing en uitvoering kunnen identificeren en definieren, en b. op de hoogte zijn van de bestaande wetenschappelijke kennis ten aanzien van goed bestuur, ethiek en integriteit, en deze kennis nadrukkelijk in verband (kunnen) brengen met kennis uit andere master seminars. Dit verplichte masterseminar bestaat uit intensief veldonderzoek, ondersteund door enkele hoorcolleges. Centrale thema s en concepten als goed bestuur en goed besturen, integriteit, waarden en normen en ethische dilemma's, maar ook specifieker ethische besluitvorming, integriteitsmanagement en ethisch leiderschap komen aan de orde gedurende enkele centrale hoorcolleges. Studenten onderzoeken daarbij in duo's door middel van een klein aantal interviews de dagelijkse spanningen, ethische dilemma s en mogelijk integriteitsschendingen waar professionals en organisaties in het publieke domein in de praktijk mee te maken. Zij schrijven hierover een paper. Werkgroepen en Hoorcolleges Schriftelijk werkstuk Nog niet bekend Vereiste voorkennis Bestuurskundige Theorieen, Beleid en Management Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Goed bestuur deel 1 Vakcode S_GB1 () Periode Periode 3 Credits 3.0 dr. K.M. Lasthuizen dr. K.M. Lasthuizen, H.L. Paanakker MSc, dr. M. van der Land, dr. Z. van der Wal, dr. ir. F.E. Six Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 9 van 21

12 Hoorcollege, Werkgroep In dit seminar staan de ethische dilemma's centraal die medewerkers en organisaties op alle niveaus in het openbaar bestuur tegenkomen. Die dilemma's kennen vele oorzaken: knelpunten en tegenstrijdigheden tussen de politieke en bestuurlijke waarden en uitgangspunten van beleid en bestuur enerzijds en de sturing en uitvoering door organisaties in en rond het openbaar bestuur om die uitgangspunten te realiseren anderzijds. Het is vervolgens de vraag hoe 'goed bestuur' en 'goed besturen' vorm krijgen in verschillende contexten waar op verschillende manieren (volgens verschillende actoren en instituties) van goed besturen sprake kan zijn. Doel van het seminar is dat studenten inzicht krijgen in de ambiguiteit van het begrip goed besturen door hen het spanningsveld te laten onderzoeken tussen verschillende en soms tegenstrijdige publieke waarden als doelmatigheid en integriteit, maar ook tussen ontwerp, sturing en uitvoering. Dat moet ertoe leiden dat a. studenten de normatieve en soms problematische aspecten van het openbaar bestuur en besturen kunnen herkennen en daarbij spanningsvelden tussen waarden, sturing en uitvoering kunnen identificeren en definieren, en b. op de hoogte zijn van de bestaande wetenschappelijke kennis ten aanzien van goed bestuur, ethiek en integriteit, en deze kennis nadrukkelijk in verband (kunnen) brengen met kennis uit andere master seminars. Dit verplichte masterseminar bestaat uit intensief veldonderzoek, ondersteund door enkele hoorcolleges. Centrale thema s en concepten als goed bestuur en goed besturen, integriteit, waarden en normen en ethische dilemma's, maar ook specifieker ethische besluitvorming, integriteitsmanagement en ethisch leiderschap komen aan de orde gedurende enkele centrale hoorcolleges. Studenten onderzoeken daarbij in duo's door middel van een klein aantal interviews de dagelijkse spanningen, ethische dilemma s en mogelijk integriteitsschendingen waar professionals en organisaties in het publieke domein in de praktijk mee te maken. Zij schrijven hierover een paper. Werkgroepen en Hoorcolleges Scriftelijk werkstuk Wordt nader bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Bestuurskundige Theorieen Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Goed bestuur deel 2 Vakcode S_GB2 () Periode Periode 6 Credits 3.0 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 10 van 21

13 dr. K.M. Lasthuizen dr. K.M. Lasthuizen Hoorcollege, Werkgroep In dit seminar staan de ethische dilemma's centraal die medewerkers en organisaties op alle niveaus in het openbaar bestuur tegenkomen. Die dilemma's kennen vele oorzaken: knelpunten en tegenstrijdigheden tussen de politieke en bestuurlijke waarden en uitgangspunten van beleid en bestuur enerzijds en de sturing en uitvoering door organisaties in en rond het openbaar bestuur om die uitgangspunten te realiseren anderzijds. Het is vervolgens de vraag hoe 'goed bestuur' en 'goed besturen' vorm krijgen in verschillende contexten waar op verschillende manieren (volgens verschillende actoren en instituties) van goed besturen sprake kan zijn. Doel van het seminar is dat studenten inzicht krijgen in de ambiguiteit van het begrip goed besturen door hen het spanningsveld te laten onderzoeken tussen verschillende en soms tegenstrijdige publieke waarden als doelmatigheid en integriteit, maar ook tussen ontwerp, sturing en uitvoering. Dat moet ertoe leiden dat a. studenten de normatieve en soms problematische aspecten van het openbaar bestuur en besturen kunnen herkennen en daarbij spanningsvelden tussen waarden, sturing en uitvoering kunnen identificeren en definieren, en b. op de hoogte zijn van de bestaande wetenschappelijke kennis ten aanzien van goed bestuur, ethiek en integriteit, en deze kennis nadrukkelijk in verband (kunnen) brengen met kennis uit andere master seminars. Dit verplichte masterseminar bestaat uit intensief veldonderzoek, ondersteund door enkele hoorcolleges. Centrale thema s en concepten als goed bestuur en goed besturen, integriteit, waarden en normen en ethische dilemma's, maar ook specifieker ethische besluitvorming, integriteitsmanagement en ethisch leiderschap komen aan de orde gedurende enkele centrale hoorcolleges. Studenten onderzoeken daarbij in duo's door middel van een klein aantal interviews de dagelijkse spanningen, ethische dilemma s en mogelijk integriteitsschendingen waar professionals en organisaties in het publieke domein in de praktijk mee te maken. Zij schrijven hierover een paper. Werkgroepen en Hoorcolleges Schriftelijk werkstuk Wordt nader bekend gemaakt. Vereiste voorkennis Bestuurskundige Theorieen Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Governance of Security and Policing Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 11 van 21

14 Course code S_GSP () Period Period 2 Language of tuition English Faculty Coordinator dr. J.S. Timmer Teaching staff prof. dr. A.B. Hoogenboom Teaching method(s) Lecture Course objective The seminar seeks to expand the analytical knowledge of students about the governance of security from an international and comparative perspective. Course content The seminar provides a general introduction on governance theories and concepts that will be frequently used throughout the course. The transformation of the state will be analyzed from the perspective of shifts in international governance, and their effect on the distribution of power and influence concerning internal security. We will also pay attention to the effects for governance of the merger between internal and external security (e.g. in terrorism and illegal immigration), and human security. Further issues we will look at are transformations in policing, the domestic and international governance of anti-terrorism and anti-organized crime strategies within the EU, multi-lateral policies on migration and border-security, and good governance criteria like transparency, integrity and accountability. Form of tuition Seminar Type of assessment Assessment is based on active participation in the seminar and a paper written by students. Course reading A selection of relevant literature will be made available in the course. Target group Master students Bestuurskunde, track BvV Remarks - Students are expected to be familiar with main governance concepts; - Please bear in mind that this seminar is in English. This means that passive and active command of the English language in reading, writing and speaking is required, particularly in view of the written essays. It is desirable, but not compulsory, to write and submit the essay in the English language. Interbestuurlijke betrekkingen Vakcode S_IB () Periode Periode 2 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 12 van 21

15 dr. J.R. Hulst dr. J.R. Hulst Werkgroep 1. Het verschaffen van kennis over en inzicht in de inrichting en werking van nationale bestuurlijke stelsels in de context van de Europese Unie; 2. Oefening in het uitvoeren van een evaluatieonderzoek en/of het ontwikkelen van een advies m.b.t. de inrichting van het openbaar bestuur. Stelsels van binnenlands bestuur zijn opgebouwd uit een groot aantal instanties op verschillende bestuursniveaus. Het e stelsel kent naast algemene bestuurseenheden zoals het Rijk, provincies en gemeenten ook een groot aantal functionele bestuursorganen, zoals waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. In het blok staan de volgende onderwerpen centraal. In de eerste plaats wordt ingegaan op verschillende typen bestuurlijke stelsels en de achterliggende normatieve theorieën. In dat verband wordt het e stelsel vergeleken met een aantal bestuurlijke stelsels van andere Europese landen, en wordt in het bijzonder gekeken naar de positie van het lokale en van het middenbestuur. Voorts wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de verhoudingen tussen eenheden op verschillende bestuursniveaus, de verdeling van taken en bevoegdheden, en vraagstukken van centralisatie en decentralisatie. Een derde thema betreft de vormgeving en de werking van samenwerking en coördinatie tussen bestuursorganen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het vraagstuk van intergemeentelijke samenwerking en op bestuur in stedelijke agglomeraties. Tot slot wordt aandacht besteed aan de invloed van Europese integratie op stelsels van binnenlands bestuur. Ter afsluiting van het blok schrijven studenten naar aanleiding van een actueel vraagstuk een werkstuk over de inrichting van (een bepaald deel) van het openbaar bestuur. Hoor- en werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. In het eerste deel van het seminar wordt literatuur over de onderscheiden onderwerpen bestudeerd. Hoorcolleges en collectieve bespreking van de literatuur aan de hand van opdrachten wisselen elkaar daarbij af. In het tweede deel schrijven studenten onder begeleiding van de docent een werkstuk over één van de onderwerpen van het blok. Opdrachten en een werkstuk. Artikelen, rapporten en studies die via blackboard elektronisch toegankelijk zijn. Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde International Governance Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 13 van 21

16 Course code S_IG () Period Period 2 Language of tuition Faculty Coordinator Teaching staff Teaching method(s) Dutch dr. S.M. van Gool dr. J.R. Hulst, prof. dr. L.W.J.C. Huberts, dr. S.M. van Gool Study Group, Lecture Course objective This intensive course offers a broad introduction to the theory and practice of public administration and governance in non-western political societies. Course content Through a careful study of paradigmatic cases across the globe, we chart the impact of history, social structure, culture and economic arrangements on the design and functioning of governance institutions, especially civil and military bureaucracies. We dissect some persistent problems involving and confronting ruling elites and ordinary citizens in contemporary non-western polities, including political corruption and ethnic conflict. We study the interventionist policies of international financial and donor institutions and evaluate their impact on administrative arrangements and practices. In intensive and lively weekly seminar sessions, students actively discuss and present insights from the literature. This course aims to develop student s analytical skills and allow them to deepen their understanding of selected governance issues in non-western countries of their own choice. Form of tuition Seminar Type of assessment Literature exam and presentation; compulsory attendance and active participation in seminar proceedings. Course reading Articles, possibly with general advanced Textbook. Target group Master students and exchange students in Bestuurskunde (Dygo-track), and RESMA-track. Maatschappelijke organisaties in context Vakcode S_MOC () Periode Periode 2 prof. dr. J. Hoogland Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 14 van 21

17 prof. dr. J. Hoogland Hoorcollege De student kent belangrijke concepten om de plek van maatschappelijke organisaties in de samenleving te kunnen begrijpen: overheid, markt, third sector, civil society, sociaal kapitaal, profit- en nonprofit-organisaties, publieke / private en quasi-publieke goederen. De student kan ook vanuit een meer historisch perspectief beschrijven welke ontwikkelingen maatschappelijke organisaties in de afgelopen eeuw hebben doorgemaakt. En de student kan de huidige plek van maatschappelijke organisaties plaatsen binnen de actuele sociale en culturele ontwikkelingen (individualisering, secularisatie, professionalisering, globalisering, regionalisering). Centrale vraagstelling van dit college luidt welke bijdrage maatschappelijke organisaties leveren aan 'het sociaal goede'. Het seminar bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel wordt ingegaan op de vraag wat maatschappelijke bestuurskunde inhoudt en worden concepten als 'civil sphere', 'civil society', maatschappelijk middenveld en 'third sector besproken. In het tweede onderdeel worden processen uit de sociaal-culturele context van maatschappelijke organisaties bekeken: secularisatie, herwaardering van religie, globalisering en regionalisering, individualisering en deinstititutionalisering. In het derde onderdeel wordt ingegaan op de verhouding tussen civil society en third sector, op de hybridersing van maatschappelijke organisaties en op de verhouding tussen de verschillende sectoren: overheid, markt, privésfeer en het middenveld. Dit seminar met verplichte aanwezigheid is wordt deels als hoor- en deels als werkcollege aangeboden. Enkele hoorcolleges zullen (gedeeltelijk) door gastdocenten verzorgd worden. De studenten zal gevraagd worden een referaat voor te bereiden waarin zij hun bevindingen presenteren over de betekenis en rol van een maatschappelijke organisatie (waarbij zij betrokken zijn of waarvoor zij belangstelling hebben) voor de 'public sphere'. Aanwezigheid en een open boek tentamen. Aan het begin van het seminar wordt een lijst met te bestuderen literatuur verstrekt. Vereiste voorkennis Enige kennis van de moderne filosofie is nuttig, alsmede van theoretische sociologie. Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde, afstudeerrrichting BMO Masterthesis bestuurskunde Vakcode S_MTbk () Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 15 van 21

18 Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 drs. P.J. de Vries drs. P.J. de Vries Werkgroep In staat zijn een wetenschappelijk bestuurskundig onderzoek te ontwerpen, uit te voeren en daarover te rapporteren. De thesis vormt de afsluiting van de masteropleiding. De student maakt een ontwerp voor een eigen, individueel empirisch onderzoek, voert dit onderzoek uit en doet verslag van het onderzoek in zijn of haar masterthesis. Het thema van het onderzoek wordt gekozen uit een ruim aanbod van thesisgroepen. De thema's sluiten aan bij een van de seminars uit de masteropleiding, onderdelen en projecten uit het onderzoeksprogramma van de afdeling en/of specialisaties van docenten van de afdeling Bestuurskunde. Studenten worden ingedeeld in thesiswerkgroepen, waarbij de voorkeur van studenten zoveel als mogelijk is worden gevolgd. Elke thesisgroep wordt geleid door een docent die tevens de begeleider van de masterthesis is. In de eerste fase vindt een reeks van bijeenkomsten plaats die worden besteed aan de uitwerking van het thema in individuele probleemstellingen, gezamenlijke literatuurstudie en de ontwikkeling van de onderzoeksopzet (design, methoden van dataverzameling en -analyse). Daarna voert elke student zijn of haar eigen onderzoek uit, en worden tussenproducten en conceptteksten in de thesisgroep besproken. Voor zover nodig zijn er daarnaast individuele begeleidingsgesprekken tussen student en thesisbegeleider. Individueel werkstuk Zie betreffende thesiswerkgroep. Vereiste voorkennis Studenten kunnen instromen in een thesisgroep als zij ten minste 24 studiepunten van de masteropleiding hebben behaald. Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek Vakcode S_MTBO () Periode Periode 4, Periode 5 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 16 van 21

19 dr. C.G. van der Veer dr. C.G. van der Veer Hoorcollege, Werkgroep Na afloop van deze cursus kan de student: 1) bepalen welk(e) onderzoeksdesign/s geschikt zijn voor de beantwoording van verschillende soorten probleemstellingen op het terrein van de bestuurskunde; 2) gegeven het onderzoeksdesign een samenhangende aanpak ontwikkelen voor de selectie van eenheden, de methode van dataverzameling en de methode van data-analyse. Bestuurskundig onderzoek is veelal toegepast onderzoek in de vorm van beleids- of evaluatieonderzoek. In dit vak wordt allereerst aandacht besteed aan de onderzoekscyclus en de koppeling tussen bepaalde typen bestuurskundige probleemstellingen en verschillende onderzoeksdesigns of onderzoekstypen. Vervolgens wordt afzonderlijk ingegaan op verschillende onderzoeksdesigns en soorten onderzoek: (quasi-) experimenten, crosssectioneel onderzoek en case-study onderzoek. Studenten voeren in het kader van deze designs en soorten onderzoek een aantal korte schriftelijke opdrachten uit. Het blok wordt afgesloten met een individuele schriftelijke deeltoets en een eindwerkstuk in groepsverband. Hoor- en eventueel werkcollege. Schriftelijke deeltoets en eindwerkstuk. Beide moeten voldoende zijn Resultaten van schriftelijke opdrachten tellen mee voor het eindcijfer. - P.G. Swanborn. (2007). Evalueren. Amsterdam: Boom. - Overige literatuur wordt tijdens college bekendgemaakt. Artikelen (elektronisch toegankelijk via blackboard). Doelgroep Masterstudenten Bestuurskunde. De voltijdstudenten kunnen het vak alleen in periode 4 volgen; de deeltijdstudenten alleen in periode 5. Sociaal kapitaal, identiteit en missie Vakcode S_SKIL () Periode Periode 4 dr. G.J. Buijs dr. G.J. Buijs Hoorcollege Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 17 van 21

20 Dit blok heeft als doel te kijken op welke wijze de doelstelling en missie van een maatschappelijke organisatie ook door kan werken in de organisatiecultuur zelf en in de wijze waarop de organisatie zichzelf plaatst in de samenleving. Leveren 'andere waarden' ook een 'andere organisatie'? Centraal daarbij staat het begrip 'sociaal kapitaal'. Dat betekent: 1. Inzicht geven in hedendaagse sociologische en sociaal-theoretische discussies over belang en genese van sociaal kapitaal met daarbij in het spel zijnde begrippen bijv. onderling vertrouwen, inspiratie, moreel besef, intrinsieke motivatie, 'beroepseer', etc. 2. Verkennen in hoeverre deze inzichten sporen met hedendaagse sociaal-theoretische inzichten omtrent civil society, maatschappelijk ondernemerschap, duurzaamheid, etc. 3. Een verkenning van grondnoties vanuit diverse religieuze tradities, waaronder met name de christelijke traditie, die van belang zijn voor het creëren van sociaal kapitaal: hoe geven deze noties in diverse beroepspraktijken nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van sociaal kapitaal? 4. Verkennen wat de belangrijkste 'destroyers' van sociaal kapitaal zijn, waarmee de in dit blok aangereikte noties mee in strijd komen: externe motivatie, managerialism, afrekencultuur, etc. Wat zijn op dit punt recente inzichten en ontwikkelingen? 5. Voorbereiden op de toepassing van de centrale begrippen van het blok in een analyse van een specifieke organisatie. Rond de notie 'sociaal kapitaal' is sinds de jaren '90 een nieuwe aandacht ontstaan voor de hardheid van wat eerder als 'soft' werd aangeduid: de morele en sociale kanten van een organisatie, of zelfs van een samenleving als geheel. Begrippen als vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef, integriteit, moraliteit, brengen op een spoor dat door puur 'managerial' benaderingen wordt genegeerd of zelfs geblokkeerd. Een belangrijke rol bij de vorming van sociaal kapitaal wordt gespeeld door religie. Dit blok verkent, zonder de duistere zijden te verbloemen, 'the other side of religion': religie als generator van sociaal kapitaal. Een belangrijke plaats is hierbij ingeruimd voor de christelijke traditie staan, maar vergelijkenderwijs zullen ook andere tradities aan de orde komen (Islam, Jodendom, Boeddhisme, humanisme). Thema's die zo aan de orde komen betreffen onder meer de verhouding staat/samenleving/maatsschappelijke organisaties, de intrinsieke betekenis van werk en professionaliteit, motiverende waarden, verantwoordelijkheidsverdeling in de organisatie en de verhouding van kwantificeerbaarheid en kwalitatieve waarden. Veel van deze thema's hebben oude wortels in diverse tradities, maar vormen evenzeer het brandpunt van hedendaagse sociaal-theoretische discussies. Colleges en gastcolleges Het blok wordt afgesloten met een werkstuk waarin de student aan de hand van de in het college aan de orde gestelde thema's analyseert op welke wijze de missie van een maatschappelijke organisatie concreet vormgegeven wordt in de organisatiecultuur. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde Pagina 18 van 21

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR RUIMTE VOOR GOED BESTUUR TUSSEN PRESTATIE, PROCES EN PRINCIPE C. van Montfort WEBPUBLICATIE NR 2 Den Haag, december 2004 Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan C. van Montfort is verstrekt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie