VEILIGHEID & TOEZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEID & TOEZICHT"

Transcriptie

1 NIBHV CONGRES VEILIGHEID & TOEZICHT 10 NOVEMBER 2014 CINEMEC EDE

2 VOORWOORD

3 Op maandag 10 november organiseert het NIBHV in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid het landelijke congres Veiligheid & toezicht. Tijdens dit congres krijgt u informatie over diverse aspecten en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. In de middag is er gelegenheid om twee workshops te bezoeken. Wij hopen van harte dat u aan ons congres zult deelnemen. Koos Pulleman, directeur NIBHV

4 PROGRAMMA

5 Ontvangst Pauze Bezoeken van informatiemarkt Opening Martin Sommers, dagvoorzitter Vervolg paneldiscussie Koos Pulleman, directeur NIBHV Lunch Bezoeken van de informatiemarkt Veiligheid, een balans van verantwoordelijkheden Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Workshops ronde 1 Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid en Praktijkhoogleraar Risicomanagement Universiteit Twente Pauze Prof. mr. Pieter van Vollenhoven licht zijn visie op de Workshopronde 2 mogelijkheid en wenselijkheid van een Veiligheidsbeginselenwet toe Paneldiscussie o.l.v. Martin Sommers Ir. Marga Zuurbier Directeur Arbeidsomstandigheden, Ministerie van SZW Prof. Dr. ir. Gerard de Vries Raadslid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid Prof. Dr. Jan Klein Bijzonder hoogleraar Veiligheid in de Zorg, Erasmus De paradox van het toezicht doorbreken: beter, slimmer en efficiënter toezicht Auteurs van het rapport Aan Tafel! De auteurs, allen Master in Public Administration en werkzaam in uiteenlopende overheidssectoren, geven een toelichting op hun aanpak om te komen tot meer maatwerk in toezicht op bedrijven. Universiteit Rotterdam Ir. Simone van Dijk MSc Senior consultant en teammanager Environmental & Evaluatie en afsluiting door dagvoorzitter Industrial Safety, Royal Haskoning DHV Vertegenwoordiger van werknemers, nog niet bekend Borrel en gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt

6 WORKSHOPS

7 1. BURGERMOED (ONDER VOORBEHOUD) Ingrid de Jong, directeur Stichting Maatschappij en Veiligheid, Lodewijk Gunther Moor, secretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid Met het project Burgermoed wil de SMV bevorderen dat burgers zelf inhoud (kunnen) geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, met andere woorden optreden of ingrijpen of bewust besluiten dat niet te doen - wanneer zij zelf of medeburgers gevaar lopen door criminaliteit, overlast, brand of andere ongevallen. 2. FIRST RESPONDER BEDRIJFSNOODORGANISATIE Paul Toonen, adviseur NIBHV, Willem Wagemakers, Coördinator veiligheidsopleidingen VNCI, Rijk Hofman, Projectleider Vakbekwaamheid Brandweeracademie IFV De nieuwe opleidingsstructuur First Responder biedt een oplossing voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De opleidingsstructuur maakt maatwerk mogelijk en sluit zowel aan op de Werkwijzer bedrijfsbrandweer (de Wet op de Veiligheidsregio s) als op de BHV-opleidingen (Arbo-wet). 3. ONTWIKKELINGEN VCA Eugene Hillen, Algemeen directeur SSVV Stichting Samenwerken voor Veiligheid, Kees Boonman, Operationeel manager VCA Infra In de workshop wordt ingegaan op de laatste stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van examinering. 4. OMGANG MET ERNSTIGE GEWELDSINCIDENTEN OP SCHOLEN EN PUBLIEKE GEBOUWEN Michel Toonen, expert AMOK Trainingen In deze workshop komt aan bod welke rol de BHV kan spelen bij een ernstig geweldsincident door eenlingen, ook wel AMOK genoemd. Welke voorzieningen en informatie zijn nodig om het optreden van hulpdiensten te faciliteren? Wat kan er van de BHV worden verwacht? 5. TRAVEL RISK MANAGEMENT Jan Visser, Global S&E and SP Specialist Assurance & Travel Shell en Erik van Vliet, Owner Duty of Care DoC Supply De huidige globalisering leidt er toe dat bedrijven hun medewerkers steeds vaker op zakenreis sturen, veelal naar bestemmingen waar adequate bescherming op het gebied van veiligheid, beveiliging en gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe beheers je deze risico s en regel je (bedrijfs)hulpverlening op afstand? 6. SCHRIK JE GEEN ONGELUK; WEET WAAR HET MIS- GAAT! Henk Jan Manuel, Consultant External Safety RIVM en Viola van Guldener, Senior Safety Consultant TNO Jaarlijks krijgen ongeveer mensen een ongeluk op het werk. RIVM en TNO hebben onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn. In deze workshop komt aan bod hoe oorzaken te herkennen en effectieve maatregelen te nemen. Daarnaast wordt het softwareprogramma WebORCA gedemonstreerd dat ondersteuning biedt bij het opstellen van een RI&E. 7. BRANDVEILIGHEID & BESTUURLIJKE KEUZES: WAT IS VEILIG GENOEG? Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Steeds meer bedrijven en instellingen hebben een visie op brandveiligheid. Als voldoen aan wet- en regelgeving het minimum is, wat is dan de ambitie? Wat is realistische brandveiligheid? In de workshop worden handvatten aangereikt om deze vraagstukken op de agenda te krijgen en te houden. 8. AANSPRAKELIJKHEID BIJ ARBEIDSONGEVALLEN Emiel de Joode, advocaat, Ten Holter Noordam De workshop aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen behandelt de zorgplicht van werkgevers en de gevolgen indien zij die niet of onvoldoende nakomen en werknemers schade lijden op het werk. Hoever reikt deze zorgplicht eigenlijk en hoe oordelen rechters op een claim van een werknemer? Met diverse relevante gerechtelijke uitspraken wordt hierbij stilgestaan.

8 ALGEMENE VOORWAARDEN AANMELDING Aanmeldingen vinden plaats door het insturen van het aanmeldingsformulier of door aanmelding op de website. Nadat de aanmelding is ontvangen, stuurt het NIBHV een bevestiging en een factuur. De inschrijving dient uiterlijk 4 november bij het NIBHV binnen te zijn. WIJZIGINGEN Het NIBHV houdt zich het recht voor om aangekondigde congressen niet door te laten gaan of een datum te wijzigen. In geval van annulering of wijziging van datum ontvangt u schriftelijk bericht. BETALINGSVOORWAARDEN De deelnamekosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de aanmelder c.q. diens opdrachtgever ten opzichte van het NIBHV vervalt niet door het niet bezoeken van aangemelde dag(en). Wel is het mogelijk een vervanger aan het congres te laten deelnemen. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de aanmelder c.q. diens opdrachtgever. KLACHTEN Indien u van mening bent dat het NIBHV de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet of in onvoldoende mate nakomt, stelt u het NIBHV hiervan bij voorkeur schriftelijk op de hoogte. KOSTEN De prijs voor deelname aan het congres bedraagt 285,00 (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, uitrijkaart en een informatietas. Het programma en inschrijfformulier treft u bijgaand aan. WAARDERINGSPUNTEN De Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (SKO) heeft een waardering toegekend voor het congres van 2 dagdelen van 1 punt onder de noemer waardering Hobéon SKO-AH en/of waardering Hobéon SKO-VK. ANNULERINGSVOORWAARDEN Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via te gebeuren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres is 50% inschrijfgeld verschuldigd. In alle overige gevallen is het volledige bedrag verschuldigd. Het is echter wel mogelijk, indien dit vooraf schriftelijk kenbaar is gemaakt, een plaatsvervanger deel te laten nemen aan het congres.

9 in samenwerking met Hoofdweg GJ Rotterdam Postbus AS Rotterdam Telefoon Fax Internet

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen:

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen: ALGEMENE VOORWAARDEN SVC / DULLEMOND 1. WAARVOOR DIENEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor elke opdracht die wij uitvoeren. In deze algemene

Nadere informatie

Leergang Lean in de Zorg

Leergang Lean in de Zorg Leergang Lean in de Zorg De zorg wordt geconfronteerd met ingewikkelde kwesties zoals de vergrijzing, een dreigend tekort aan zorgverleners en de noodzaak om zuiniger om te gaan met schaarse middelen.

Nadere informatie

Nationaal Integriteitscongres

Nationaal Integriteitscongres Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Een beetje integer bestaat niet. Een bekende uitspraak van Ien

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Nederland op jacht naar goud In debat over topsportklimaat

Nederland op jacht naar goud In debat over topsportklimaat Nederland op jacht naar goud In debat over topsportklimaat Maandag 15 juni 2009 Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem Met topsprekers als: Maurits Hendriks, Maarten van Bottenburg, Joop Alberda en

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Cursus Directievoeren

Cursus Directievoeren Cursus Directievoeren voor directievoerders, toezichthouders, projectleiders, beheerders en u... www.directievoeren.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@directievoeren.nl Cursus Directievoeren

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie