Luchtmetingen in de binnenstad gaan door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luchtmetingen in de binnenstad gaan door"

Transcriptie

1 Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 6 l d o o r n 56 n r d e c e m b e r Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum Luchtmetingen in de binnenstad gaan door Al in een eerder stadium informeerden wij de bewoners van de binnenstad over de luchtkwaliteitsmetingen die de Wijkraad vorig jaar is gestart. In de periode september tot en met december 2012 is, in samenwerking met Milieudefensie, op zestien locaties in de binnenstad de kwaliteit van de lucht gemeten. De meting in de Wiepkingstraat gaf over deze vier maanden een gemiddelde concentratie stikstofdioxine (NO²) aan van 20 ug/m³. Deze meting kan gezien worden als een concentratie die goed past bij een gemiddelde stadslocatie. De uitkomsten van de overige vijftien locaties varieerden in dezelfde periode van 23 tot 40 (maximaal toegestane Europese norm) ug/m³. Aangezien al deze locaties gelegen zijn in minder verkeersluwe straten als de Wiepkingstraat, zijn de hogere scores nagenoeg geheel als verkeersgerelateerd te beschouwen. In andere woorden komt het erop neer dat het auto- en busverkeer, afhankelijk van de locatie, in meer of mindere mate debet is aan de luchtvervuiling in de binnenstad. Dit heeft ons doen besluiten, gefaciliteerd door Milieudefensie, om op een tweetal locaties (Kanaalstraat, Molendwarsstraat) met de hoogste concentratie nog een jaar lang te meten. De resultaten tot nu toe bevestigen het beeld van Voor meer informatie over zin en onzin rondom luchtvervuiling en verkeer verwijzen wij graag naar volgende passages uit het informatieblad van Milieudefensie. Aankondiging: Sneller rijden, minder vervuilen? Hoe harder je rijdt, hoe meer je vervuilt. De auto ondervindt meer weerstand (luchten rolweerstand) en compenseert dit door meer vermogen te genereren. Het gevolg hiervan is een hogere brandstofconsumptie en meer slijtage van motor en banden. Relevant is dus niet de verblijftijd op de weg, maar de uitstoot per afgelegde kilometer. En die groeit exponentieel met de snelheid. Een voorbeeld: een afstand van 80 kilometer leg je af in 1 uur als je 80 km/uur rijdt. Het verbruik is dan 5 liter per 100 kilometer. Als je dezelfde afstand aflegt met een snelheid van 100 km/uur is de reistijd verkort tot 48 minuten, het verbruik is echter gestegen naar 7 liter per 100 kilometer. Ik heb een Audi A6 met een A-label. Mijn uitstoot is dus net zo laag als die van iemand in een Volkswagen Up met A-label. De energielabels voor auto s zijn om direct te zien hoe zuinig een nieuwe auto is ten opzichte van andere auto s in dezelfde klasse (grootte en gewicht). Het vergelijken van de energielabels van een kleine stadsauto en een luxe limousine is dus appels met peren vergelijken. Het energielabel zegt trouwens weinig over de uitstoot Op 28 april om 19:30 houdt Wijkraad Centrum de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2014 in CODA. van fijnstof en NO². Over het algemeen is een nieuwe auto schoner dan een oude. Zo n vulkaan op IJsland, laten ze daar eens wat aan doen! Er is weinig te doen aan fijnstof van natuurlijke oorsprong. In Nederland hebben we vooral te maken met natuurlijke fijnstof in de vorm van bodemstof, zeezout en stuifmeel van planten. Dat zijn vaak relatief grote delen die veel gewicht in de schaal leggen. Voor de gezondheid is ultrafijnstof en roet afkomstig van verbrandingsprocessen veel schadelijker. Sowieso is de dagelijkse blootstelling aan uitlaatgassen veel schadelijker voor de gezondheid dan incidenten als bosbranden of vulkanen. Gelukkig kunnen we juist de uitstoot als gevolg van menselijke activiteiten met goed beleid beïnvloeden. Waar zijn die fijnstof doden dan? Mensen worden nog nooit zo oud als vandaag de dag. Mensen vallen zelden acuut dood neer vanwege fijnstof. Chronische blootstelling aan luchtvervuiling leidt vooral tot een afname van de gezondheid met veel verschillende ziektes en aandoeningen tot gevolg. Zo n tien procent van de Nederlanders overlijdt tien jaar eerder als gevolg van de luchtvervuiling. Ziektes als astma, COPD, kanker, hart- en vaatziekten hebben vaak een directe relatie met slechte luchtkwaliteit. Natuurlijk is de gemiddelde levensverwachting veel hoger dan vroeger, maar het aantal gezonde levensjaren is veel minder gestegen. Welvaartsziekten als gevolg van vet eten, weinig bewegen en roken hebben we aan ons eigen gedrag te danken. Slechte lucht inademen is geen vrijwillige keuze. In dit nummer o.m. Van de bestuurstafel Om tafel met Corine Kapinga... 5 Uw buurt, uw zorg De donkere dagen voor Kerst... 7 De ondernemer spreekt... 9 Buurtberichten De Wijkraad en de lokale politiek Digitale communicatie Real-X is meer dan alleen skaten Uw menig telt

2 Uw Wijkraad Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) P.l.v. voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31h 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Secretaris Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Penningmeester Harm Haan Hoofdstraat 31f 7311 JT Apeldoorn tel. (055) m : Buurtcommissie Noord Voorzitter Jan Frijlink C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Lex Everaars C. van Reesstraat AR Apeldoorn tel. (055) Willy Gout Kapelstraat 1-B 7311 BK Apeldoorn tel Buurtcommissie Noord-West Vacant Buurtcommissie West Voorzitter Joop de Ridder Van Galenstraat HE Apeldoorn tel. (055) Gerrit Altena Rustenburgstraat JC Apeldoorn tel. (055) / Frank Huibers Mariastraat HH Apeldoorn tel. (055) Hans Ketelaar Mariastraat HH Apeldoorn tel. (055) Buurtcommissie Oost Voorzitter Bert de Groot Beurtvaartstraat MR Apeldoorn tel. (055) Edith Wachelder Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Steven Nijhof Beurtvaartstraat MR Apeldoorn Buurtcommissie Midden Voorzitter Dick van Deventer Brinklaan LA Apeldoorn tel. (055) Buurtcommissie Zuid-Oost Voorzitter Ria Krul Molenstraat-Centrum XN Apeldoorn tel. (055) Berthus Smit Havenweg PM Apeldoorn m Jaap Buren Molendwarsstraat PV Apeldoorn tel. (055) Peter Bijlsma Sophialaan 7B 7311 PB Apeldoorn tel. (055) Contactgegevens bestuurs- en commissieleden Buurtcommissie Zuid-West Voorzitter Perry Bakker Hoofdstraat 31H 7311 JT Apeldoorn tel. (055) Anita Brinkman Agathastraat RC Apeldoorn tel. (055) Harriët Jansen Nieuwendijk RP Apeldoorn tel. (055) Postadres Wijkraad Centrum: Wijkraad Centrum Postbus GJ Apeldoorn Website: Colofon 15de jaargang nr. 4 (editienr. 56, december 2013) Hoofdredactie Bestuur Wijkraad Centrum Redactie Perry Bakker, Joop de Ridder, Jaap Buren, Bert de Groot Joost Houtappels (eindredactie) adres Fotografie Joop de Ridder e.a. Advertenties Via Vormgeving & DTP HieroSign, grafisch ontwerpbureau, Apeldoorn Druk B+K Repro-service, Apeldoorn Met elkaar, voor elkaar, wederzijds betrokken! Hulp nodig? Geen recht op beroepszorg, toch hulp of zorg nodig? Vrijwilliger worden? Wilt u zich vrijwillig inzetten voor een ander? Mantelzorger? Bij De Kap kunt u altijd terecht voor verhelderend gesprek. Neem contact met ons op, of De Kap financieel steunen? Giro t.n.v. Stichting Vrienden van De Kap Zonder toestemming van Wijkraad Centrum mag niets uit deze uitgave worden overgenomen. Gratis lidmaatschap Wijkraad Naam :... Adres :... Telefoon :... Mailadres :... Mail uw gegevens naar: 2

3 VAN DE BESTUURSTAFEL Er was eens 2013 De afgelopen maanden zijn er meerdere initiatieven ontplooid om in buurten de mensen samen te brengen, of daar in elk geval de randvoorwaarden voor te scheppen. Of het nu gaat om de beproefde buurtbarbecue, de Buitenspeeldag of buurten met de buren. Soms was hier een buurtcommissie bij betrokken, soms was het een spontane actie. Geweldig, vooral doorgaan! De onderwerpen die onze aandacht vragen, zijn te overzien. Zaken die het lokale nieuws haalden: de onveilige verkeerssituatie bij de Molenstraat/Kanaal, de mogelijke vrijstelling van horecasluitingstijden, de luchtmetingen, het fietsverbod in het noordelijk winkelgebied en de locatiekeuze voor nieuwe rijwielstallingen. Het schouwen van de buurten is iets dat niet het nieuws haalt, maar dat wel door de buurtcommissies wordt uitgevoerd. Is de stoep nog goed begaanbaar? Ligt het plantsoen er redelijk bij? Zijn er onveilige plaatsen? Is er sprake van vandalisme? Enzovoorts. Als Wijkraad zijn wij voor een optimale bereikbaarheid en bruikbaarheid van de binnenstad door voetgangers en fietsers. Eigenlijk is het te triest voor woorden dat deze twee weggebruikers niet gewoon naast en door elkaar gebruik kunnen maken van de openbare ruimte in de binnenstad. Onbeschoft gedrag van het enkele individu zorgt regelmatig voor irritante en soms onnodig gevaarlijke situaties. Het is te gek dat er toezichthouders nodig zijn om op te treden als handhavers van de spelregels, ook bij meerderjarigen en zelfs bij volwassenen. Op welk gebied ben je dan volwassen? De onbetaalde rijwielstallingen worden door velen gemakkelijk gevonden en gebruikt. Het andere uiterste zijn die mensen die hun fiets het liefst de winkel mee in willen nemen. Hoe eenvoudig is het om je fiets in een stalling te plaatsen of in een rek of in elk geval niet op een hinderlijke plaats. Denk niet alleen aan gemak voor jezelf, maar ook aan het voorkomen van irritatie en last voor de ander. Om voor het stallen van rijwielen kosten in rekening te brengen, geeft een verkeerd signaal. Voor de fietsers gaat het dan veelal niet om de hoogte van het bedrag. Het is eigenlijk net zo als bij het aanmoedigen van het gebruik van openbaar vervoer. Wat heb je als gemeente over voor een zo min mogelijk milieuvervuilende verplaatsing binnen de gemeentegrenzen? Als wij de verschillende reacties van het afgelopen jaar op een rijtje zetten, dan gaat het goed met de bewoners van het Apeldoornse centrum. Althans, het lijkt goed te gaan. De één is druk met werk, dus geen tijd om naar een bewonersavond te gaan. De ander is weer op vakantie, dus niet in de gelegenheid om naar de jaarvergadering te gaan. Weer een ander is naar de vereniging, dus geen tijd om naar een bewonersavond te gaan. Het is fijn dat velen druk zijn en wij hopen dat het een ieder goed gaat. Tegelijkertijd is het jammer dat slechts een enkeling zich in wil zetten voor de eigen leefomgeving en die van de buren. Naast de Wijkraad en buurtcommissies kunnen verenigingen van eigenaren en verenigingen van huurders een belangrijke rol spelen bij de verbetering of instandhouding van de kwaliteit van uw leefomgeving. Dat kan ook betekenen dat je samen de mouwen opstroopt en zelf actie onderneemt, hetzij in figuurlijke zin, hetzij in letterlijke zin. Voor iedereen is er ook nog de gemeentelijke Buitenlijn. Een telefoontje naar hen doet vaak wonderen. Je kunt hen ook mailen zodat de melding en het vervolg controleerbaar blijven. De meeste aandacht gaat veelal uit naar onderwerpen die weerstand oproepen of waarvan mensen menen dat zij in hun belang geschaad worden. Heel begrijpelijk. Om mogelijke problemen voor te zijn, wil de Wijkraad contact houden met de bewoners door eerder genoemde avonden te beleggen, bereikbaar te zijn in de buurten, maar ook via mailing, de website, Twitter en niet te vergeten dit fraaie wijkblad. Het zou fijn zijn als wij in 2014 meer aandacht kunnen schenken aan positieve onderwerpen zoals in 2013 met de opening van het Catharina Amaliapark. Een mooi onderwerp, dat zich daarvoor zou kunnen lenen, is het inbedden van zorgfuncties in het centrum. De laatste jaren krijgt vooral de binnenstadse economie aandacht en geld. Commissies worden opgericht, bijeenkomsten worden georganiseerd om ideeën te genereren; er wordt stevig aan getrokken. De Wijkraad onderschrijft ook het belang van de lokale economie maar zou graag meer inzet van de gemeente zien die de leefbaarheid voor bewoners bevordert, zorgfuncties in het centrum organiseren en de randvoorwaarden creëren voor levensloopbestendige woonvormen. Wij wensen een ieder een gezond en tevreden 2014! GROOT, GROTER OF GROOTS? 55-plussers hebben vaak de wens om kleiner, leuker of unieker te wonen. Met al deze woonwensen bent u welkom. Wij helpen ervaren zoekers met volwassen woonwensen. *2uur p.p. All-in Buffet 24, 50 3 Gangen keuzemenu Al 10 jaar voorziet Mediterrance haar gasten van overheerlijke mediteraanse gerechten. Als u uitgebreid wilt genieten van specifieke gerechten kunt u een kijkje nemen in de A la carte. Wilt u een hapje nemen van verschillende gerechten, is Tapas hetgeen waar u naar opzoek bent. Ook als u onbeperkt wilt genieten van de door onze koks bereidde, koude en warme gerechten, inclusief onbeperkt drinken, dan hebben wij de All-in buffet voor u klaarstaan. Kortom, Mediterrance verzekert u van een geslaagde avond. 17, 50 Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op onze website: menninkmakelaars.nl Marktstraat LH Apeldoorn Telefoon:

4 Belangrijke telefoonnummers Spoedeisend alarm: Ambulance, Brandweer en Politie Niet spoedeisend alarm: Ambulance Brandweer Politie... (0900) 8844 ( 0,14 p/min.) Gelre Ziekenhuis: Gezondheidsdienst: GGD Gelre-IJssel, (088) Huisartsenpost... (0900) Hulpdiensten: SOS MD Veluwe (voorheen Stichting Alert)... (0900) Stichting de Kap (vrijwilligers en mantelzorgers ) Lokaal totaal informatienummer Nummerinformatie ( 0,60 p/min.) Advies-, meld- en steunpunten: Discriminatie Kindermishandeling... (0900) Huiselijk Geweld... (0900) Loverboys/Jeugdprostitutie... (0900) Bureau Buurtbemiddeling gemeente Apeldoorn Monique Linthorst, (055) Het Verenigingsburo (voor vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en clubs) Dierenambulance... (0900) ( 0,45 p/min.) Red een dier Gemeente Apeldoorn: Algemeen, w.o. Buitenlijn Lokaal totaal informatienummer... (0900) 1889 Waar u zich ook bevindt... 1,30 per gesprek. Belangrijke websites Politie nodig? Bel of bij spoed De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhoorns uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, reageren op meldingen, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Politieagenten gaan dus zoveel mogelijk de straat op. Dat wil niet zeggen dat de telefonische opvang van meldingen en vragen minder belangrijk is. Sinds enkele jaren kennen we daarom het servicenummer Geen spoed, wel politie? Een verloren portemonnee, de vernieling van een autospiegel of een vraag om preventieadvies valt niet onder spoed. In dit soort gevallen belt u het algemene politienummer: U krijgt snel en vakkundig een antwoord. In bijzondere gevallen wordt u doorverbonden met het betreffende politieteam of bijvoorbeeld uw wijkagent. Het nummer belt u ook als u een afspraak wilt maken voor het doen van aangifte bij spoed Als u de politie dringend nodig heeft, belt u 112. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een ernstig ongeluk, het betrappen van een inbreker of dief op heterdaad, geweld, een overval of andere ernstige delicten. Uw telefoontje komt direct binnen op de politiemeldkamer. Die zorgt ervoor dat zo snel mogelijk politie naar u toe komt. Aangifte doen / openingstijden Alle politiebureaus in de regio Noord- en Oost- Gelderland zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van tot uur. U kunt dan terecht op het politiebureau voor vragen en informatie, maar niet voor het doen van aangifte. Maakt u voor het doen van aangifte altijd eerst een afspraak. Dit kan via U wordt dan op de afgesproken tijd snel en goed geholpen. U kunt ook aangifte doen via internet. Kijk hiervoor op of vraag de flyer op het politiebureau. Meld Misdaad Anoniem Het nummer is een landelijk nummer waar u anoniem een melding van een ernstig misdrijf kunt doen. Dan kunt u denken aan moord- en doodslag, geweld op straat, overvallen, beroving, autodiefstal of drugshandel. Meer hierover kunt u lezen op het internet: Slijterij René Wij bezorgen gratis in Apeldoorn. 4 Het adres voor alle dranken en wijnen. Brinklaan LA Apeldoorn Tel. (055)

5 Om tafel met Corine Kapenga Hondenpoep? Dat ruim ik toch gewoon op! Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Om hondenbezitters te stimuleren hondenpoep op paden en gazons op te ruimen, is team Handhaving van de gemeente Apeldoorn de afgelopen vijf weken, dagelijks zes uur, op pad geweest. (Fotobron: Imre Csany) De handhavers hebben hondenbezitters op een positieve manier aangesproken over het opruimen van de ontlasting van hun trouwe viervoeter. Met als doel om hondenbezitters er van bewust te maken dat het opruimen van hondenpoep eigenlijk heel normaal is. Afgelopen week waren de handhavers actief in het centrum. Zij hebben 173 opruimmiddelen uitgedeeld. Veel Apeldoorners zijn positief over deze actie en stellen voor om de campagne te herhalen. Heel Apeldoorn is Rein De hondenpoepcampagne is onderdeel van een grote campagne: Heel Apeldoorn is Rein. Met deze campagne willen de gemeente Apeldoorn, de woningbouwcorporaties en Circulus inwoners enthousiasmeren en meer betrekken bij het opruimen/schoonhouden van de eigen omgeving. Doel van de campagne is dat inwoners zich ervan bewust worden dat zij met een relatief kleine inzet veel kunnen betekenen voor een schonere buurt. Goed idee? Doe mee! Heeft u een goed idee om uw buurt schoner te maken? Via kunt hulpmiddelen zoals vuilniszakken, afvalprikkers en veiligheidshesjes aanvragen voor uw actie. Wilt u op de hoogte blijven van alle Rein acties in Apeldoorn? Like dan de Facebook pagina Heel Apeldoorn is Rein. Fiets stallen bij stadhuis: geen probleem! De fietsenstalling bij het stadhuis is de voorbije maanden gerenoveerd. De bovenverdieping is opnieuw geschilderd in de kleuren wit en grijs. Ook de toegangstrap naar de stalling is gestraald, zodat deze weer ruwer is. Ook zijn begin december nieuwe rekken geplaatst. Deze zijn geschikt voor de huidige fietsen met bredere sturen en bredere banden. Het aantal stalplaatsen is met 35 verhoogd. Het bewaakt kunnen stallen van de fiets wordt door veel mensen zeer gewaardeerd. Desondanks is deze fietsenstalling niet bij iedereen bekend. De zichtbaarheid van de stalling zal in 2014 verbeterd worden door onder meer de plaatsing van een logo. Gedurende een aantal zaterdagen zullen gastheren en gastvrouwen bezoekers op de stalling wijzen. Met de ondernemers aan de Deventerstraat (tussen Kerklaan en Hoofdstraat) is inmiddels overlegd over de huidige plaatsing van fietsklemmen. Ondanks de nabijheid van de bewaakte stalling voorzien deze klemmen in een behoefte. Gezocht wordt naar een oplossing die enerzijds mogelijkheden biedt een fiets neer te zetten en anderzijds de toegankelijkheid van het voetgangersgebied en de aangrenzende winkels niet in het geding brengt. De uitkomst van dit overleg was op moment van schrijven nog niet bekend. De verbeteringen zijn mogelijk gemaakt, doordat het college van B&W in april besloot een deel van de zogenaamde NSL-subsidie te gebruiken. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en gemeentes om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid. Kappen bomen en opknappen parkeerterrein Rustenburgstraat De gemeente kreeg de afgelopen jaren veel klachten over de slechte staat van de bestrating op het parkeerterrein aan de Rustenburgstraat. Door het opdrukken van de wortels van de bomen op het terrein was op bepaalde plekken een onveilige situatie ontstaan. Daarom moest een aantal bomen worden gekapt. Dit gaf in eerste instantie veel onrust in de woonomgeving. Uiteindelijk is de gemeente hier in onderling overleg met de bewoners en de buurtcommissie West van Wijkraad Centrum goed uitgekomen. Er zijn twaalf bomen gekapt op dit parkeerterrein. In november zijn de werkzaamheden uitgevoerd en de bestrating ligt er nu weer netjes en veilig bij. Ook zijn de parkeerplaatsen nu dankzij betere markering duidelijk aangegeven. Er zijn bovendien twee extra parkeerplaatsen bijgekomen. 5

6 Uw Buurt, Uw Zorg door Perry Bakker Voorkomen is beter dan genezen. Deze frase moet u zeker aanspreken. Wat mij echter opvalt, is dat bewoners vooral in beweging komen als zij het idee hebben in hun belangen of woongenot te worden geschaad. Als er genezen moet worden dus. Dat is natuurlijk best logisch, wanneer je leest dat bijvoorbeeld een coffeeshop of een opvanghuis voor jonge, ongehuwde moeders in jouw buurt staat gepland. Ook een wegafzetting, geluidsoverlast door evenementen, het verruimen van de horecatijden, een wegafzetting, taxistandplaatsen, parkeren van fietsen of fietsverbod maken dat bewoners van de binnenstad te mobiliseren zijn. En natuurlijk behartigen wij de belangen van de bewoners in die gevallen. Als Wijkraad zouden wij alleen ook graag samen met u willen voorkomen dat we in een dergelijke situatie terecht komen. Dat maakt het noodzakelijk dat we als Wijkraad meer aan de voorkant van het besluitvormingsproces willen komen. Ook daar hebben we u bij nodig, omdat u als geen ander aan ons duidelijk kunt maken wat de wensen zijn. Dus niet alleen voor de problemen. Eén van de initiatieven om dit te bereiken is de Toekomstagenda, die we samen met de gemeente gaan opstellen om de koers voor de komende jaren voor de binnenstad uit te zetten. Welke punten zijn voor u van belang als het gaat om veiligheid, verkeer, groen- en spelvoorzieningen, woningaanbod, leegstand, parkeermogelijkheden, milieu en andere zaken die u raken? Om met name te luisteren naar wat u van belang acht, hadden wij het initiatief genomen om tijdens een aantal thema-avonden in discussie te gaan met bewoners, gemeente en politiek. Dit zouden we dan als input 6 gaan gebruiken voor de Toekomstagenda. Nu blijkt dat op de themabijeenkomst in CODA met betrekking tot speel- en groenvoorzieningen geen enkele bewoner aanwezig was En de bijeenkomst was nog wel in de media aangekondigd! Geen input van uw zijde, derhalve. Dit alles heeft ons doen besluiten om de reeds geplande themabijeenkomsten te annuleren en te bezien op welke wijze we dit nu, vooral ook in uw belang, verder vorm geven. Wij hebben naar de voorbeelden van de toekomstagenda s die inmiddels door andere wijkraden zijn opgesteld de nodige inspriratie opgedaan. Hun aanpak spreekt ons aan en heeft tot een mooi resultaat geleid. Begin februari gaan we in overleg met onze stadsdeelmanager, om de toekomstagenda voor het Centrum nieuw leven in te blazen. Natuurlijk staan we ook open voor uw ideeën. Maar misschien is het na de teleurstellende opkomst een beetje naïef om u te vragen of u ideeën heeft waar wij gebruik van zouden kunnen maken? Laat ons dat dan graag voor 1 februari weten. Dan kunnen wij die gebruiken ter voorbereiding van het gesprek met de stadsdeelmanager. Wij houden ons aanbevolen Afbraak Fietsbeleid Apeldoorn Centrum De Wijkraad is al jaren voorstander van goede bereikbaarheid en gebruik van het Apeldoornse centrum door voetgangers, fietsers en daarmee gelijk gestelden. Beschikbaarheid van voldoende (bewaakte) rijwielstallingen maakt daar deel van uit. Met name voor fietsers is het dan ook prettig dat er voldoende mogelijkheden zijn om je door dat centrum te verplaatsen. Fietsers mogen voorafgaand aan en na de winkelopeningstijden fietsen in het winkelgebied. Het nieuwe fietsverbod zorgt ervoor dat dit in het noordelijk deel van de Hoofdstraat en Nieuwstraat niet meer mogelijk is. De Wijkraad is tegenstander van dat fietsverbod en hecht aan het in stand blijven van de bestaande afspraken en regelingen wat betreft de befietsbaarheid van het centrum.

7 DE DONKERE DAGEN VOOR KERST: LAAT ZE NIET DONKERDER WORDEN Preventietips Inbraak voorkomen * Zorg voor goed hang- en sluitwerk * Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt * Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder Overval voorkomen * Stimuleer pinbetalingen * Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval * Toch een overval? Volg het RAAK principe: Rustig blijven, Accepteren van de situatie, Afgeven van het gevraagde, Kijken Straatroof voorkomen * Houd je tas altijd dicht, met de rits naar je toe * Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand Meer tips en informatie? Kijk op Het is weer winter en dus vroeg donker. Heel gezellig zo met de feestdagen, lekker de lampjes van de kerstboom of de open haard aan en naar dat koude buitenwereldje turen vanuit een warm huis, maar er zijn juist nu mensen op pad met aanmerkelijk minder zalige bedoelingen. Straatrovers, inbrekers en overvallers slaan juist in deze donkere dagen graag hun slag. Daar weet Manon van Wel (32) alles van. Vijf jaar geleden werd bij haar ingebroken. Ze was niet eens thuis toen de inbreker zijn bezoekje aflegde. Toch sliep ze drie jaar lang heel slecht.,,het is het idee dat iemand bij je thuis is geweest. Hoewel ze na de inbraak meteen nieuwe sloten op de deuren liet zetten en alle preventietips van de politie ter harte nam, voelt Manon zich nog steeds niet altijd veilig in haar eigen huis. Ingrijpend Bij de politie weten ze maar al te goed hoe ingrijpend een woninginbraak kan zijn in iemands leven. Precies zoals dat ook geldt voor straatroven en overvallen. Het is niet voor niets dat de politie alles op alles zet om juist dit soort misdrijven op te lossen en de daders (aan) te pakken. Maar de kreet voorkomen is beter dan genezen doet in dit geval opgeld: vooral in de periode van oktober tot maart dienen mensen zelf extra maatregelen te treffen. Want de verhalen zijn volgens wijkagenten Ben Hendriks soms hartverscheurend.,,slachtoffers voelen zich bedreigd. Ouderen durven niemand meer binnen te laten en gaan de straat niet meer op. En datzelfde geldt voor jongeren die op straat of in het openbaar hun mobieltje gebruikten, dat werd afgepakt. Zij zijn helemaal van slag, zeker als er geweld aan te pas kwam. Preventie De wijkagenten en hun collega s zitten er bovenop.,,we moeten een vuist maken. Samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en natuurlijk met de bewoners en ondernemers zelf. De daders moeten de cel in. Maar vooral gaat het erom dat zoveel mogelijk voorkomen wordt, dat mensen slachtoffer worden. De meeste inbraken worden nog steeds gepleegd bij mensen die hun deuren en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de rolluiken naar beneden, een stapel post in de gang en de gordijnen dicht. Bel 112 De wijkagenten sluiten af met een belangrijke mededeling.,,hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer te weinig! dag niet 7

8 Wijkraad vergadert met burgemeester Burgemeester John Berends was op 8 november aanwezig bij een vergadering met afgevaardigden van Wijkraad Centrum. Er stonden meerdere onderwerpen op de agenda, waaronder de sluitingstijden in de horeca, luchtkwaliteitsmetingen (zie voorpagina) en fietsen in de binnenstad. Enkele besproken onderwerpen worden hieronder uitgelicht. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Met betrekking tot de ingediende motie op het punt van het vrijlaten van de sluitingstijden horeca is gebleken dat de KVU niet bij iedereen goed in beeld is als gesprekspartner. De KVU is een overlegvorm met diverse partijen in de binnenstad. De burgemeester schetst hoe het proces, vanuit zijn optiek, verlopen is. De motie is uiteindelijk door de politiek weer ingetrokken vanwege de weerstand die dit opriep. Nu wordt op andere wijze onderzocht wat de mogelijkheden rondom de sluitingstijden zijn in samenspraak met de KVU, die in 2014 met een voorstel komt. Fietsenstallingen en doorstroming De Wijkraad maakt zich zorgen over enkele onduidelijke, gevaarlijke situaties rondom de fietsdoorstroomassen zoals Kanaal Noord richting PWA-laan. De noodzaak is daar dit nog eens extra aan te stippen. Gratis fietsenstallingen zijn momenteel onderwerp van gesprek bij de gemeente vanwege de meerjarenbegroting (zie ook pagina 5). Uitbreiding van het aantal plekken in het uitgaansgebied is volgens de Wijkraad nodig. Er wordt gezocht naar geschikte locaties voor tijdelijke fietsenstallingen. Zorg- en seniorenvoorzieningen Haven-Centrum Besloten is dat het geplande Multifunctioneel Centrum (MFC) in Haven-Centrum er niet komt. Woningbouwvereniging Ons Huis heeft zich teruggetrokken als participant en ook van de kant van Atlant Zorggroep komt niets. Kan de behoefte aan zorgvoorzieningen in de binnenstad op een andere manier vormgegeven worden? De burgemeester geeft aan dat de gemeente wel bestemmingsplan-technisch kan faciliteren, maar niet financieel. Er moet een partij zijn die het wil ontwikkelen. De Wijkraad wil bij het zoeken naar partijen/ locaties wel een rol spelen, maar vraagt de gemeente om beter geïnformeerd te worden over veranderingen zoals het afhaken van Ons Huis. Dit verzoek wordt doorgegeven aan de projectleider. Bestemming Sportfondsenbad Er zijn nog geen plannen ontwikkeld voor deze locatie na sluiting van het zwembad. Mocht er nieuws zijn, hoort de Wijkraad dit graag. Speelvoorzieningen jeugd De skatebaan van Real-X is verdwenen uit de Beatrixhal en krijgt na 2014 mogelijk een plek elders in de stad (nu aan de Sleutelbloemstraat, zie elders in dit blad). Er is echter wel behoefte aan voorzieningen en plekken voor de jeugd in de binnenstad. De Wijkraad vraagt aandacht voor deze doelgroep. Tijdens de rondvraag geeft Dick van Deventer aan dat hij het jammer vindt dat bij de gemeente niemand beschikbaar is om s avonds voorlichting te komen geven. Hierdoor kon bijvoorbeeld een bewonersavond in zijn buurt niet doorgaan. De volgende bijeenkomst is in het voorjaar van Korenstraat 122 Apeldoorn Tel

9 DE ONDERNEMER SPREEKT: DE NOTARISSEN VAN NAAM Een notariskantoor met een rijke historie door Bert de Groot en Ruud van Espen opnieuw met een andere partner een gezin wordt gevormd en waar vaak ook kinderen bij zijn betrokken uit meerdere relaties - ook het opstellen van dergelijke moderne documenten maakt onderdeel uit van het werk van De Notarissen van Naam. In dit verband valt ook het woord mediation.,,toen wij vijf jaar geleden als De Notarissen van Naam aan de Paslaan 16 ons kantoor begonnen, keerden wij eigenlijk terug op een oud adres. Oud en vertrouwd. Aan de Paslaan hebben we, onder een andere naam weliswaar, meer dan tien jaar gezeten. Dat was in de jaren tachtig. Maar de geschiedenis van ons kantoor gaat eigenlijk veel verder terug. Al in 1881 is een verre voorganger van ons door Koning Willem III benoemd tot Notaris des Konings. Een mooie herinnering uit een goede, oude periode. Aan het woord is Leo Kok, een van de grondleggers van het kantoor van De Notarissen van Naam en al bijna dertig jaar actief als notaris, voor het overgrote deel in Apeldoorn en omgeving. Gezien de lange historie van het kantoor en het ambt van notaris, komen begrippen als betrouwbaar en degelijk al snel op in gedachten. Aan de andere kant kan ook aan saai en ouderwets gedacht worden. Wat die betrouwbaarheid betreft, die klopt helemaal. Iedere notaris in Nederland is benoemd door de Kroon en dient ervoor te zorgen dat afspraken tussen mensen uiterst secuur vastgelegd worden. En of die afspraken nu in een testament vastgelegd zijn of in het oprichtingsstatuut van een vennootschap, juridisch mag er geen speld meer tussen te krijgen zijn. Van dat saaie of ouderwetse is nergens iets te merken. Het kantoor van De Notarissen van Naam houdt zich uiteraard bezig met het opstellen van testamenten. Iets wat al honderden jaren gebeurt. Ook De Notaris des Konings maakte testamenten. Maar een samenlevingscontract of een omgangsregeling tussen ouders en kinderen in zogeheten fusiegezinnen - waarin na een echtscheiding Leo Kok legt uit:,,al geruime tijd werken we nauw samen met de heer Schonewille. Hij is landelijk bekend mediator. Onlangs nog heeft hij meegewerkt aan wetgeving over mediation en echtscheidingsbemiddeling. Hij is dus beslist niet de eerste de beste. Hij behoort in Nederland tot de top. Anja Hansma, kantoorgenoot van Leo Kok, werkt geregeld met hem samen. Ze zegt:,,de heer Schonewille houdt kantoor in ons gebouw. En wat hij als bemiddelaar doet, het ondanks de echtscheiding toch in harmonie proberen samen te brengen van voormalige partners, wordt door ons ondersteund met de notariële vastlegging van allerlei benodigde zaken. Soms vraagt een rechter daarom, maar vaak komen de mensen geheel uit zichzelf naar ons toe. Op het kantoor van De Notarissen van Naam wordt nog veel meer gedaan. Kijk anders eens op de website of loop er gerust even binnen. alle tijd en aandacht all round Leo Kok onroerend goed ondernemingsrecht estate planning Willem van Rozen personen- en familierecht Anja Hansma familierecht estate planning Ineke Schuijt onroerend goed Tony Ling ondernemingsrecht Paslaan AL Apeldoorn Postbus GL Apeldoorn T (055) F (055) E 9

10 Buurtberichten Een groep bewoners had de handen ineengeslagen en op 14 september een buurtetentje georganiseerd. De hoofden werden bij elkaar gestoken, ideeën uitgewisseld, plannen gemaakt en iedereen werd tijdig uitgenodigd. Uiteindelijk namen vooral de bewoners rondom de Beurtvaartstraat deel. Al ruim voor aanvang stonden tenten en tafels klaar. Uit allerlei huizen werd spullen naar buiten gesjouwd om het zo gezellig mogelijk te maken. Een fantastische samenwerking. En hoewel regen en wind wat chaos veroorzaakten, werd de boel met vereende krachten vastgezet en werden met de hele buurt oplossingen gevonden. Een deel van de Beurtvaartstraat werd afgezet, springkussens voor de kinderen neergezet evenals tenten om in elk geval droog te kunnen blijven. De barbecue werd in een garage opgesteld: overheerlijk en goed aangekleed door buurman ondernemer Adnan. Iedereen keek terug op een geslaagde dag, waarbij de buurtbewoners elkaar (weer) beter leerden kennen. Zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor dit gezellige evenement! is verkocht. Wat jarenlang niet lukte, lijkt eindelijk gerealiseerd. Maar wat denkt de nieuwe eigenaar ermee te gaan doen en is er ook aandacht voor de omwonenden? De Goede Woning zou als vorige eigenaar de omwonenden blijven informeren over ontwikkelingen tijdens het proces, maar dit heeft niet zo mogen zijn. In plaats daarvan heeft De Goede Woning omwonenden niet in het proces betrokken en hen voor een voldongen feit geplaatst. Dat is toch wat anders dan was afgesproken. Betrouwbaarheid en transparantie zijn blijkbaar relikwieën uit een vroegere tijd die in een stoffige kast bewaard worden. Gelukkig hebben de omwonenden wel aandacht voor de nieuwe eigenaar en diens plannen. Foto s: Ton Wulferink Noord Het was maandag 11 november weer tijd voor Sint Maarten. Kinderen uit buurt Noord, onder begeleiding van een aantal ouders, zongen liedjes aan de deuren die passen bij het feest van deze goedheiligman. In ruil daarvoor ontvingen zij traktaties. Aan de reacties van de kinderen te merken, vielen de diverse versnaperingen goed in de smaak. De deelname was groot. Veel kinderen hadden een prachtige lampion met een lichtje in de hand. Een buurtbewo(o)n(st)er had zelfs in de voortuin een boom versierd met diverse lampionnen. Het was kortom een gezellige drukte in de vooravond van de elfde november. Oost Gezellige buurtactie 10 Parkeerplaatsen eindelijk voor bewoners Eindelijk is het dan zover: in de Griftstraat zijn betaald parkeervakken ingeleverd ten gunste van vergunninghouders. Na eerdere toezeggingen en jarenlang leuren is dit dan geregeld. Hopelijk wordt er door THOR gehandhaafd, want sommige mensen denken dat er nu gratis geparkeerd mag worden. Uiteraard zijn er wel parkeervakken beschikbaar voor de vele houders van parkeerkaarten voor gehandicapten. In de Wiepkingstraat zijn de betaald parkeervakken verdwenen en zijn alleen nog parkeervakken voor vergunninghouders en de mensen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Asociaal Helaas ook deze keer een minder fraai bericht. Erger zelfs, het is ronduit onbeschoft wat één van de buurtbewoners is overkomen. Als hondenbezitter sprak hij een andere hondenbezitter aan op het feit dat diens hond net een stevige drol gedraaid had. Die man had geen zakje bij zich en bovendien zei hij niet van plan te zijn het op te ruimen. Zelfs niet nadat hij een zakje kreeg aangeboden. Deze aso presteerde het vervolgens de opmerker in diens gezicht te stompen. Onze buurt heeft geen hondenuitlaatplaatsen, maar wel twee hondenhaltes met gratis zakjes. Het staat allemaal op de website. Er valt nog veel werk te verzetten om te komen tot een schone, veilige en gezonde binnenstad. Voormalige gasfabriek/slaaphuis Om met de deur in huis te vallen: het pand Sint Maarten Op maandag 11 november werd door ruim veertig kinderen weer een ronde door de buurt gedaan ter gelegenheid van Sint Maarten. Vele bewoners van de Beurtvaartstraat, Wiepkingstraat en Griftstraat hadden hun deur opengesteld. Fruit en snoep werden meegegeven na het zingen van de mooie, ingestudeerde liedjes. Een leuke manier voor de kinderen om de buurt te leren kennen waar ze opgroeien. Wie doet volgend jaar (weer) mee? Zuid-Oost Als u dit buurtberichtje leest, is het jaar 2013 al bijna voorbij en kunnen we naar tevredenheid zeggen dat we enkele successen geboekt hebben als het gaat om onze gestelde doelen voor het afgelopen jaar. Zo is er een veilige oversteek gekomen aan de Molenstraat-Centrum en is het wild parkeren aan de Havenweg verleden tijd. Dit was een flinke bron van ergernis voor de bewoners. Een beter parkeerbeleid in het Veldhuisgebied is op moment van schrijven nog in onderzoek. Naar aanleiding van klachten van bewoners is het de bedoeling dat hier een parkeervergunning word ingevoerd geldig tussen en uur plus enkele

11 betaalde parkeerplaatsen. De bewoners ervaren namelijk veel last van langparkeerders. Wel auto s, maar wildparkeren aan de Havenweg behoort tot het verleden (Foto: Joop de Ridder). In oktober is samen met de toezichthouder openbare werken weer de halfjaarlijkse buurtschouw gehouden. Speerpunten die in 2014 aangepakt worden zijn nieuw asfalt in het Veldhuisgebied, opknappen van de skatebak op het Stationsplein en herinrichting van de Stationsdwarsstraat. Dit laatste houdt in dat het duidelijker zichtbaar gaat worden dat dit straatje toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Gestort grofvuil achter de Nettenfabriek wordt door de gemeente opgeruimd, al gaat het hier niet om gemeentelijk terrein. Vanwege vuil en stank op dit terrein is contact gezocht met Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn, eigenaar van deze locatie, met de vraag deze op te schonen. Zuid-West Sint Maarten Op 11 november werd door het buurtpreventieteam alweer voor de zesde keer een Sint Maarten lampionnenoptocht gehouden. De weergoden waren de kinderen dit jaar gelukkig gunstig gezind. Er waren weer mooie lampionnen gekocht of zelf gemaakt. Ook waren leuke liedjes ingestudeerd, die onder begeleiding van de ouders ten gehore werden gebracht. Met zo n vijftien kinderen een aardig koor. Dat het gezang door de bewoners op prijs werd gesteld, bleek wel uit de gulle wijze waarop de kinderen met snoep en fruit werden beloond. Dat kinderen en ouders trots waren op de die avond vergaarde buit bleek uit de berichten op Facebook waarin een foto met de buit was toegevoegd. Prullenbakken Helaas blijken bewoners de prullenbakken aan de straat te gebruiken voor hun grof huisvuil. Het zou toch algemeen bekend moeten zijn dat deze bedoeld zijn voor afval van mensen op straat die dit kwijt willen en het niet op straat gooien. Er staat een fikse boete op onterecht gebruik van deze prullenbakken als dit wordt ontdekt en aangegeven. Het gaat hier namelijk om een milieumisdrijf. De reinigingsdienst van de gemeente overweegt de vuilnisbakken die onterecht gebruikt worden, weg te halen. Dat betekent dus meer troep in de buurt en dat moeten we niet willen. Spreek daarom bewoners aan die huisvuil in deze bakken deponeren of maak er melding van bij THOR of de wijkagent. Gevaarlijk parkeren Vergunninghouders mogen hun auto overal parkeren, echter niet hinderlijk met gevaar voor medeweggebruikers. Toch blijkt dit soms het geval te zijn. Niet altijd zijn mensen zich hier van bewust. Denk bijvoorbeeld aan het parkeren bij parkeervakken, waardoor in- en uitparkeren wordt bemoeilijkt en gevaar ontstaat voor fietsers of mogelijke schade aan auto s. Om deze bestuurders te waarschuwen, gaan we met instemming van de wijkagent deze bestuurders middels een brief onder de ruitenwisser attenderen op dit feit. Dit kan een boete van 130 euro besparen. Dirk Breedijk (zie ook pagina 18) Zo maar. Wie kent hem niet? Onze buurtgenoot Dirk Breedijk. Hij kent Apeldoorn op z n duimpje en komt overal met zijn milieuvriendelijke bezorging van flyers, HaH-bladen en folders. Met zijn futuristische elektrische fiets en aluminium aanhanger is hij inmiddels een bekende Apeldoorner geworden. Foto s: Roelof Rump VIJF JAAR OMNIZORG REDEN TOT FEESTJE Omnizorg, het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van Iriszorg, Riwis en Tactus, heeft haar plek veroverd in de binnenstad van Apeldoorn. Vijf jaar na opening zijn het gebouw en haar bewoners een begrip geworden. Het lustrum was een goede aanleiding om de banden nog eens goed aan te halen. Op Nationale Burendag (zaterdag 21 september) gingen de deuren open. Wethouder Paul Blokhuis en bestuurder Ruud Rutten van Tactus verzorgden de aftrap. Beiden verklaarden trots te zijn op de ontwikkeling die Omnizorg heeft doorgemaakt. De wethouder had daarom een cadeautje meegenomen: een etentje voor alle cliënten op het stadhuis. Aansluitend speelde en zong cliënt Marco het lustrumlied, waarin hij verhaalde over een wethouder die z n centen kwijt moest. Dat lied werd luidkeels meegezongen. Het theater van het theateratelier zorgde voor een volgend artistiek hoogte- punt: toneel voor en door cliënten van Omnizorg met vuilnis als thema. Na de muziek en het toneelspel stond een speurtocht door het gebouw op het programma. De bezoekers zwierven door het gebouw en kwamen op die manier exact te weten wat er binnen Omnizorg zoal gebeurt. Vragen als hoeveel slaapzakken zijn er binnen Omnizorg? en wanneer worden kookworkshops gehouden? kwamen voorbij. De grijze groep ging met de overwinning aan de haal, een geheel verzorgd diner voor twee personen. De afsluitende barbecue liet nog eens zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij Omnizorg en haar bewoners. 11

12 DE WIJKRAAD EN DE LOKALE POLITIEK Tijdens een informele bijeenkomst op 14 oktober hebben vertegenwoordigers van GroenLinks, ChristenUnie, GemeenteBelangen en Leefbaar Apeldoorn verschillende onderwerpen besproken met de Wijkraad. Andere politieke partijen hadden afgezegd of waren in elk geval niet aanwezig. Een verslag. Opening Voorzitter Bert de Groot van Wijkraad Centrum Apeldoorn opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder begroet hij de aanwezigen die vanuit de lokale politiek op de uitnodiging zijn ingegaan. Hoewel de verleiding groot was de bijeenkomst met zo n kleine groep niet door te laten gaan, achtte het bestuur van de Wijkraad het wenselijk om juist de bereidheid van deze kleine groep te waarderen. De avond wordt aangegrepen om inzichten uit te wisselen over diverse onderwerpen. Aardig detail is dat de vertegenwoordigers van GemeenteBelangen tevens bewoners zijn van het centrum. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Bij de politieke vertegenwoordigers was, totdat de motie over de sluitingstijden horeca werd ingediend, weinig tot niets bekend over de KVU. En nog steeds blijft de naam niet bij iedereen hangen. Omdat binnen de KVU veel partijen vertegenwoordigd zijn (die zich bezighouden met allerlei zaken rondom het uitgaan) wordt het voorstel gedaan om een presentatie in de gemeenteraad te geven en dit te herhalen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart Er wordt even nagepraat over de motie sluitingstijden horeca. Deze heeft veel onnodige onrust onder de centrumbewoners veroorzaakt. Als de KVU eerder bij deze kwestie betrokken was geweest, was dit waarschijnlijk anders verlopen. Het is dus goed om breder te communiceren over de KVU en de zaken die daarin spelen, bijvoorbeeld via dagblad De Stentor. De vertegenwoordigers vanuit de politiek zullen ook over de KVU communiceren binnen hun eigen partij. Zorg- en seniorenvoorziening, Haven Centrum Al vele jaren ligt er het idee om een Multifunctioneel Centrum (MFC) in Haven-Centrum te vestigen. Dit moet dan gebeuren op het voormalig Bakkenesterrein tussen de Stationsstraat en het Kanaal, met diverse voorzieningen op gebied van gezondheidszorg, wonen, ouderen, enzovoorts. Woningbouwvereniging Ons Huis en Atlant Zorggroep zouden zorgwoningen met een Zorgpunt bouwen en er zou een Zorgcirkel in Haven- Centrum komen. Dit alles ligt helaas al lange tijd stil en de gemeente geeft aan dat dit voorlopig ook niet meer aan de orde is. Er wonen veel ouderen in het centrum, maar de zorgvoorzieningen liggen bijna allemaal buiten het centrum. Er is zelfs geen huisarts in de binnenstad gevestigd. Momenteel onderneemt geen enkele partij actie, terwijl de vraag om voorzieningen er vanuit de bewoners wel degelijk is. Een haalbaarheidsonderzoek naar zorgfunctionaliteit dat door Wisselwerk is verricht (in opdracht van de gemeente) heeft deze behoefte ook duidelijk aangetoond. ChristenUnie geeft aan dat er weinig financiën beschikbaar zijn, maar dat er wel wat aanjaaggeld voorhanden is. Dit houdt in dat andere marktpartijen eerst interesse moeten tonen, voordat iets gestart kan worden. Ook GroenLinks meldt dat iets dergelijks vanuit de samenleving zelf geëxploiteerd moet worden. De Wijkraad vraagt aan de politieke partijen om de zorgvoorzieningen bij de gemeenteraad op de agenda te zetten. Uiteindelijk is de politiek verantwoordelijk voor beschikbare en bereikbare zorg in Apeldoorn en moet de gemeente daarbij voor de randvoorwaarden zorgen. Leegstaande plinten/panden (?) in Haven- Centrum huren voor een MFC wordt nog als mogelijk alternatief voor nieuwbouw genoemd. De aanwezigen zeggen toe hier aandacht aan te schenken. Luchtkwaliteit, bereikbaarheid van het centrum (parkeren en fietsenstallingen) Met luchtkwaliteit houdt de Wijkraad zich al jaren bezig. Daar ligt een relatie met verkeer en de bereikbaarheid van de binnenstad. Uitbreiding met nog twee parkeergarages is niet te rechtvaardigen, gezien het overschot aan parkeerplaatsen en parkeerterreinen op korte afstand van elkaar. Voor de binnenstadbewoner is de kosteloze bereikbaarheid van de eigen woning met de auto, voor henzelf en voor bezoekers, van belang. De gemeente faciliteerde de luchtkwaliteitsmetingen in 2012 en 2013, waarbij door de Wijkraad op zestien locaties in de binnenstad gemeten werd, in samenwerking met Milieudefensie. De grenswaarde voor de uitstoot van stikstofdioxide ligt op 40 ug/ m³. Het merendeel van de zestien gemeten locaties ligt rond de 30 ug/m³. Twee locaties (Kanaalstraat en Molendwarsstraat) zaten rond de grenswaarde van 40 ug/m³ en daarom worden daar de metingen nog een jaar voortgezet, samen met 99 andere locaties in Nederland. Onze beide locaties behoren tot de top 30 van de slechtste locaties. Een aanzienlijke vervuiling dus. Het vervolg en appreciatie van deze metingen wordt in samenspraak met de gemeente Apeldoorn, GGD en Milieudefensie gedaan. De luchtvervuiling blijkt vooral verkeersafhankelijk te zijn, waarbij de (stads)bussen de grootste veroorzakers lijken. Het is mede daarom van belang dat het openbaar vervoer zo snel mogelijk overgaat op schonere brandstoffen en/of inzet van meer Whisper- 12

13 bussen. De Wijkraad vraagt de politiek om dit bij de volgende aanbesteding van het busvervoer mee te nemen in haar overweging. De gemeente is voornemens om het voetgangersdomein in de Nieuwstraat-Noord en op het Caterplein te vergroten, zodat er feitelijk sprake wordt van een veelomvattend fietsverbod. De Wijkraad vindt dit fietsverbod onnodig en wil het fietsen eigenlijk alleen verbieden op (drukke) uitgaansmomenten. De Fietsersbond is eveneens tegenstander van dit mogelijke fietsverbod. Fietsenstallingen zijn nu nog gratis te gebruiken, maar worden straks wellicht weer betaald. Daardoor zal de overlast door verkeerd geparkeerde fietsen alleen maar toenemen. Verder wordt het tekort aan en de positionering van fietsenstallingen voor winkelend en uitgaanspubliek aangekaart. De Wijkraad zou graag zien dat de gemeente meer ruimte maakt om fietsen te stallen. Samenwerking met de Fietsersbond kan mogelijk perspectieven bieden voor deze onderwerpen, die tenslotte alle fietsers raken. De Wijkraad is met name voorstander van het gebruik van de binnenstad door voetgangers en fietsers. Deze groepen verkeersdeelnemers zouden toch heel goed samen moeten kunnen gaan. Als er af en toe sprake is van irritatie, moeten de mensen dit zelf kunnen oplossen en in algemene zin moet er doorlopend gehandhaafd worden. Zoals bij andere onderwerpen ook aan de orde is gesteld en prominent op de startpagina van de website vermeld staat. Kan de politiek de Wijkraad in bovengenoemde punten steunen? De partijen voelen zich zeker aangesproken door deze onderwerpen en zullen daar meer aandacht aan besteden. Ook met betrekking tot het Regieplan Binnenstad , waarin enkele eerder genoemde onderwerpen vermeld staan. Uiteindelijk kan de Wijkraad deze onderwerpen ook inbrengen bij in gesprek met de Raad dames en herenkapsalon Knippen bij Renée méér dan alleen knippen! Schotweg 33 Apeldoorn Word nu GRATIS lid van Wijkraad Centrum! Stuur ons daartoe de volgende gegevens: naam en voorletters, geboortedatum, geslacht, adres + postcode, telefoonnummer en adres. Mail deze gegevens naar: U kunt de gegevens ook in de brievenbus van Ria Krul deponeren (Molenstraat 601, Apeldoorn). Gratis lidmaatschap Wijkraad Naam :... Adres :... Telefoon :... Mailadres :... of mail uw gegevens naar: Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad 13

Hoe bevalt wonen in de binnenstad?

Hoe bevalt wonen in de binnenstad? Hoe bevalt wonen in de binnenstad? Uitslag van de bewonersenquête over de kwaliteit van de leefomgeving van de binnenstad in Apeldoorn april 215 Wat vindt u als bewoners van de binnenstad van Apeldoorn

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad

Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum. door Hans Holtman en Bert de Groot Brandweer inspecteert binnenstad r Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 3 l d o o r n 53. r n 2 0 1 3 m a a t Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

Er viel iets te kiezen

Er viel iets te kiezen r Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 7 l d o o r n 57. r n 2 0 1 4 m a a t Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

De binnenstad bruist als nooit tevoren

De binnenstad bruist als nooit tevoren i Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad e p A 8 l 5 d. o o r 58 r n n 1 4 j u l 2 0 Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum www.wijkraadapeldoorncentrum.nl

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin!

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! 50% van de inbraken kunt u eenvoudig voorkomen. 90% van de inbraken gebeurt door gelegenheidsinbrekers. 95% minder kans op inbraak? Lees deze

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de binnenstad

Ontwikkelingen in de binnenstad Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad A p e 5 9 l d o o. r n r n 59 2 0 1 4 d e c e m b e r Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Vereniging voor Pieters- & Academiewijk Financieel jaarverslag 2008 Per 31-12-2008 Saldi in euro's 1-1-2008 31-12-2008 Resultaat 2008 begroot werkelijk Postbank RC 282,45 65,15 217,30- Inkomsten 6.750,00

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00743 Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend Beknopte samenvatting: Op 18 juni 2015 heeft uw raad

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Vesteda vindt het van belang dat u prettig woont. Niet alleen in uw woning, maar ook in uw buurt.

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Vesteda vindt het van belang dat u prettig woont. Niet alleen in uw woning, maar ook in uw buurt. Prettig wonen 2 Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Vesteda vindt het van belang dat u prettig woont. Niet alleen in uw woning, maar ook in uw buurt. Overal waar mensen wonen, kan er wel eens

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014. Locatie: Kanaalstraat 13

Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014. Locatie: Kanaalstraat 13 Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 24 november 2014 Locatie: Kanaalstraat 13 Aanwezig: Dagelijks bestuur Wijkraad : Bert de Groot, Perry Bakker, Ria Krul en Harm Haan Buurtcommissie Noord

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

: Erica van de Ploeg Secretariële Dienstverlening

: Erica van de Ploeg Secretariële Dienstverlening Verslag plenaire vergadering Wijkraad Centrum d.d. 18 mei 2015 Locatie: Kanaalstraat 13 Aanwezig: Dagelijks bestuur Wijkraad Buurtcommissie West Buurtcommissie Noord Buurtcommissie Oost Buurtcommissie

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

burenoverlast los het samen op

burenoverlast los het samen op burenoverlast los het samen op BURENOVERLAST los het samen op! Harde muziek, schreeuwende buren, de tuin niet onderhouden, het trappenhuis dat wordt gebruikt als opslagplaats. Herkent u deze situatie?

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Overlast We lossen het samen op!

Overlast We lossen het samen op! Overlast We lossen het samen op! Informatie over omgaan met (buren)overlast Overlast We lossen het samen op! Beter een goede buur U wilt in een buurt wonen waar de sfeer goed is, het veilig is en waar

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen?

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen? Januari 2016 Vele mensen hebben het afgelopen jaar op welke manier dan ook een bijdrage geleverd aan Buurt Bestuurt, dat is geweldig. Doet u dit jaar weer mee? Wij wensen iedereen een gezellige, schone

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Horecaoverleg 14 oktober 2015. Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna

Horecaoverleg 14 oktober 2015. Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna Overleg Datum Horecaoverleg 14 oktober 2015 Locatie Tijdstip Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna 10.00 uur Voorzitter Burgemeester Nawijn Aanwezig Burgemeester Nawijn, Frans van der

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Overlast. Last van de buren. En dan?

Overlast. Last van de buren. En dan? Overlast Overlast Overlast Last van de buren. En dan? Overlast is er in alle soorten en maten. In Nederland staat, van alle ervaren overlast, overlast van de buren op de eerste plaats. Harde muziek, luidruchtige

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Jansen Kok van Rozen. ijd

Jansen Kok van Rozen. ijd de notarissen van naam Jansen Kok van Rozen ijd wij spreken u graag persoonlijk Leo Kok Willem van Rozen Erik Jansen U kende ons vermoedelijk al voor we op 1 januari 2009 aan de Paslaan in Apeldoorn begonnen.

Nadere informatie

Doe meer met Veilig Verkeer

Doe meer met Veilig Verkeer Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Doe meer met Veilig Verkeer Maak samen de buurt verkeersveilig! Jij woont toch ook graag in een buurt waar

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Voorkom geluidsoverlast Vaak is geluidsoverlast het grootste problee. Dit is makkelijk te voorkomen.

Voorkom geluidsoverlast Vaak is geluidsoverlast het grootste problee. Dit is makkelijk te voorkomen. Prettig wonen PRETTIG WONEN Het is fijn als de leefbaarheid in uw buurt goed is. U kunt natuurlijk ook zelf meehelpen aan het woonplezier in uw buurt. Het is altijd een goed idee om kennis te maken met

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Overlast. Last van de buren. En dan?

Overlast. Last van de buren. En dan? Overlast Overlast Overlast Last van de buren. En dan? Overlast is er in alle soorten en maten. In Nederland staat overlast van de buren op de eerste plaats. Harde muziek, luidruchtige feestjes, gestamp

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten!

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten! HONDENKAART Uitgave 2009 schone stad iedereen uitgelaten! Honden horen erbij in Den Haag! Opruimmiddelen voor hondenpoep Honden spelen al eeuwen een belangrijke rol in onze samenleving. Vooral als gezelschapsdier,

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Versoepeling van het parkeerbeleid/betere afvalverwerking. Meest gewaardeerd

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben.

Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben. Laag Frequent Geluid, je zou er maar last van hebben. In het begin is er niets, alles lijkt normaal.ik spreek in het jaar 2010, je woont in een rustige wijk en komt tot rust in je woning. Je besluit hier

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Havenpark Centrum heeft meerwaarde

Havenpark Centrum heeft meerwaarde Wijkraad Centrum Apeldoorn Voor een schone, veilige en gezonde binnenstad e p A l d 6 1 o o r 61. r n n j u 0 1 5 l i 2 Informatie uit en over de eigen leefomgeving, een uitgave van Wijkraad Centrum www.wijkraadapeldoorncentrum.nl

Nadere informatie