Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer"

Transcriptie

1 Non-Fictie Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer Logica en argumentatieleer / Jan Frans Lindemans. - Tweede, herziene druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Studie juri ; [2]). Om de internetsite behorende bij deze uitgave te bekijken is er een activeringscode beschikbaar. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : 133 : : : 172 : 01 Geestelijk leven I : : Redeneren doen we allemaal, doen we elke dag en vaak onbewust. Voor juristen is redeneren een noodzakelijk onderdeel van de beroepspraktijk, of zij nu recht maken, recht spreken, recht toepassen of recht commentariëren. Van juristen wordt ook verwacht dat zij kunnen argumenteren. Logica, de studie van het correct redeneren, en argumentatieleer, de studie van het correct argumenteren, leven vaak op gespannen voet. De regels van de logica zouden te rigide zijn voor de studie van argumentaties. De argumentatieleer zou dan weer te vage regels opleveren. Dit handboek wil een bescheiden bijdrage leveren in deze discussie. Bescheiden, omdat het een leerboek is voor bachelorstudenten in de Rechten. Dit werk veronderstelt daarom geen voorkennis met betrekking tot logica en een minimale voorkennis met betrekking tot het recht. Bescheiden ook omdat de auteur wil aantonen dat met een basiskennis van twee klassieke onderdelen van de logica, namelijk de Aristotelische traditionele logica en de moderne propositielogica er al heel wat juridisch interessante toepassingen mogelijk zijn Guttman, Howard M. Coach yourself to win Coach yourself to win : seven steps to breakthrough performance on the job and in your life / Howard M. Guttman. - New York : McGraw-Hill, [2011]. - XIV, 256 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Permanently replacing deeply ingrained behaviors with new ones is one of the hardest challenges to overcome. But in Coach Yourself to Win, master executive coach Howard Guttman combines his own expert insight and deep extensive coaching experience to create a step-by-step process that you can follow to change the behaviors that have been holding you back from what you truly want. Unlike many self-help books offering advice on how to improve either your career or your personal life, Coach Yourself to Win bridges the two worlds in order to help you improve your performance-whether you're earning your living or living your life. Coach Yourself to Win provides an easy-to-follow seven-step plan that will generate lasting, positive change in your professional and personal life. To help you implement the plan, Guttman provides a dedicated Web site--www.coachyourselftowin.com-where you will find all the supporting materials you will need as you go through the process, because you are the key to the happy ending you desire. 1

2 Non-Fictie Hillen, Mark Iedereen werk, iedereen winst Iedereen werk, iedereen winst : hoe sociale firma's een inclusieve economie cree ren / Mark Hillen. - Amsterdam : Warden Press, [2014] pagina's ; 23 cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : 332 : 10 Mens en Maatschappij I : : Werk betekent veel: het is de basis van onze economie en onze welvaart. Werk en de werkomgeving bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven; een eigen inkomen, interessant werk, deel uitmaken van een team. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsparticipatie van deze groep is laag, gemiddeld iets meer dan een derde van deze mensen heeft betaald werk. Sociale firma's bieden een oplossing voor dit sociaaleconomisch probleem. Sociale firma's zijn bedrijven die zich specialiseren in het werken met mensen met een arbeidsbeperking; het is hun missie. Maar tegelijkertijd verkopen ze hun product of dienst op de vrije markt. Sociale firma's moeten dus met een kwetsbaar personeelsbestand een marktconforme kwaliteit leveren voor een marktconforme prijs. Iedereen werk, iedereen winst laat zien wat een sociale firma is en toont de kracht ervan, de uitdagingen en het bijzondere businessmodel. Meer rendabele arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een beperking, dát is het uiteindelijke doel. De sector zal daartoe zelf stappen zetten. Maar serieuze groei van de sociale firma is niet mogelijk zonder brede betrokkenheid van werkgevers en overheden. Dit boek schetst de weg naar een gelijkwaardige arbeidsparticipatie, naar een inclusieve economie, en bespreekt de bijdrage die iedereen daaraan kan leveren: werkgevers, rijksoverheid en gemeentes Erven De Erven Kerdijk De Erven Kerdijk : Cohen, Pechtold, Buma & Rutte over Nederland / Stichting Kerdijk Actueel ; onder redactie van Wibo Schepel & Adriaan van Veldhuizen ; met illustraties van Peter Pontiac. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de vierde Kerdijk-lezing, die ministerpresident Mark Rutte uitsprak op woensdag 12 november 2014 in de Haagse Socie teit De Witte. ISBN Arnold Kerdijk ( ) was verantwoordelijk voor de oprichting van belangrijke instituten, zoals de Rijkspostspaarbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook als parlementariër liet de ondogmatische Kerdijk een erfenis na die de moeite van het bestuderen waard is. De afgelopen jaren zijn kopstukken uit de Nederlandse politiek uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse Kerdijk-lezing op inspirerende wijze hun visie op de toekomst uiteen te zetten. Na Job Cohen, Alexander Pechtold en Sybrand van Haersma Buma werd de lezing in 2014 verzorgd door minister president Mark Rutte. De vier lezingen zijn in dit boekje voor het eerst gebundeld. In een tijd waarin veelvuldig wordt geklaagd over 'gebrek aan visie en ideologische veren politiek', zijn deze lezingen opmerkelijk coherent in hun ideologische blik. Juist in contrast met de andere lezingen blijkt iedere politicus zich ervan bewust te zijn dat politiek denken om een zekere voorspelbaarheid, een ritme vraagt. Dat uitgerekend Kerdijk aangeroepen moest worden om de ideologische verschillen nog eens te onderstrepen, moeten we maar zien als de ironie van de geschiedenis. 2

3 Non-Fictie Valkeneers, Guido Consumentenpsychologie Consumentenpsychologie : de basis / Guido Valkeneers. - Leuven ; Den Haag : Acco, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Wat drijft de consument om bepaalde producten te kopen en andere niet? Verloopt de besluitvorming van de consument steeds rationeel, of spelen emoties ook een rol in dit beslissingsproces? Hoe speelt de persoonlijkheid en de levensstijl van de consument een rol in het koopgedrag? Hoe beïnvloeden consumenten elkaar wederzijds? Op welke wijze kunnen innovatieve producten verspreid worden? Welke impact heeft de cultuur op het consumentengedrag? Dit is slechts een greep uit de vele vragen die in dit handboek aan bod komen. Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van het consumentengedrag. Dit gedrag kan bestaan uit het verwerken van informatie over producten en diensten, het beslissingsproces, het aankoopgedrag, het gebruik en het afdanken van producten. Het richt zich voornamelijk tot studenten van bacheloropleidingen in de gedragswetenschappen en de economisch georiënteerde richtingen, maar het biedt ook marketeers, psychologen en andere professionals de nodige inzichten om het gedrag van consumenten te begrijpen Conway, Ed The summit The summit : Bretton Woods, 1944 : J.M. Keynes and the reshaping of the global economy / Ed Conway. - New York : Pegasus Books, February XXV, 453 pagina's, 16 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN A brilliant narrative history of the most colorful and important economic summit in history, held during the height of World War II. The idea of world leaders gathering in the midst of economic crisis has become all too familiar. But the meeting at Bretton Woods in 1944 was different. It was the only time countries from around the world have agreed to overhaul the structure of the international monetary system. Against all odds, they were successful. The system they set up presided over the longest, strongest and most stable period of growth the world economy has ever seen. Its demise some decades later was at least partly responsible for the periodic economic crises that culminated in the financial collapse of the 2000s. But what everyone has always assumed to be a dry economic conference was in fact replete with drama. The Russians nearly capsized the entire project. The French threatened to walk out, repeatedly. All the while war in Europe raged on. At the very heart of the conference was the love-hate relationship between the Briton John Maynard Keynes, the greatest economist of his day, who suffered a heart attack at the conference itself and who was a true worldwide celebrity - and his American counterpart Harry Dexter White (later revealed to be passing information secretly to Russian spies). 3

4 Non-Fictie Doesum, A.J. van Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren / Prof. dr. A.J. van Doesum, mr. S.M.H. Dusarduijn, mr. dr. M.J. Hoogeveen, Drs. M.J.J.R. van Mourik, Prof. dr. A.C. Rijkers, mr. W.A.P. van Roij, Mr. G.M.C.M. Staats (red.), mr. C. Wisman. - Vijftiende herziene druk. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Auteursvermelding op rug: Staats (red.) e.a. - Oorspronkelijke titel: Inleiding belastingheffing ondernemingen / Hoogeveen, Meussen, Rijkers. - Amersfoort : Sdu Fiscale & Financie le Uitgevers, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van 'Peter en Carolien' en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv's ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van inkomstenen vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven Stevens, L.G.M. 100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? 100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? / door prof. dr. L.G.M. Stevens. - Eerste druk. - Deventer : Kluwer, VII, 87 pagina's ; 25 cm. - Ondertitel op omslag: een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers. ISBN jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? schetst een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers en geeft aan in welke richting de inkomstenbelasting zou moeten worden bijgestuurd. De gegeven oplossingsrichting steunt in hoge mate op de slotbeschouwing van het Handboek Inkomstenbelasting

5 Non-Fictie Sviokla, John J. The self-made billionaire effect The self-made billionaire effect : how extreme producers create massive value / John Sviokla, Mitch Cohen. - London : Portfolio Penguin, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Imagine what Atari might have achieved if Steve Jobs had stayed there. Or what Steve Case could have done for Pepsi if he hadn't left for a start-up that eventually became AOL. Scores of billionaires worked for established corporations before they struck out on their own. People like Michael Bloomberg and Mark Cuban went on to build iconic household brands. Why didn't their former employers hang onto to these people? And why are most big companies unable to create as much value as the world's 800 selfmade billionaires? Billionaires aren't necessarily luckier, smarter or harder working than the rest of us - and they rarely build something brand new. The key difference is their mindset. They redefine what's possible - and they are critical to any company looking to create massive value. The SelfMade Billionaire Effect breaks down the five critical habits of massive value creators, so you can learn how to identify, encourage, and retain them - and even become one yourself. It will forever change the way you think about talent and business value Erl, Thomas Next generation SOA Next generation SOA : a concise introduction to service technology & serviceorientation / Thomas Erl, Clive Gee, PhD, Ju rgen Kress, Berthold Maier, Hajo Normann, Pethuru Raj, Leo Shuster, Bernd Trops, Clemens Utschig-Utschig, Philip Wik, Torsten Winterberg. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, november XVIII, 185 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (The Prentice Hall service technology series). - Met index. ISBN After a decade of innovation in technology and practice, SOA is now a mainstream computing discipline, capable of transforming IT enterprises and optimizing business automation. In Next Generation SOA, top-selling SOA author Thomas Erl and a team of experts present a plain-english tour of SOA, service-orientation, and the key service technologies being used to build sophisticated contemporary service-oriented solutions. The starting point for today's IT professionals, this concise guide distills the increasingly growing and diverse field of service-oriented architecture and the realworld practice of building powerful service-driven systems. Accessible and jargon-free, this book intentionally avoids technical details to provide easyto-understand, introductory coverage of the topics. Next Generation SOA will be indispensable to wide audiences of business decision makers and technologists--including architects, developers, managers, executives, strategists, consultants, and researchers. 5

6 Non-Fictie Berg, Gerben van den 25 need-to-know management models 25 need-to-know management models / Gerben van den Berg, Paul Pietersma. Harlow, England : Pearson, XX, 201 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Omslag vermeldt: FT Publishing Financial Times. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Includes 10 handy dos and don'ts of using management models. Want new ways of looking at old problems? Need a range of management decisionmaking tools at your fingertips? Only want what you need to know, rather than reams of theory? With indispensible models that will help you make the most out of every business opportunity, this book tells you what you need to know, fast Maanen, Gulian van Bassisme Bassisme : grondtoon van leiderschap / Gulian van Maanen ; Ineke Hogema, eindredacteur. - [Rotterdam] : [Mijnmanagementboek.nl], [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Met index. ISBN Bassisme, een swingende visie op leiderschap! Een bassist in een orkest brengt vanaf de achtergrond een orkest in beweging: hij zet de toon, bepaalt het tempo en bewaakt de harmonie. Anders dan een dirigent staat hij niet voor het orkest maar kijkt en luistert hij met zijn collegaâ s mee. Door zijn spel komt iedereen in hetzelfde ritme. Dat is de magie van de â grooveâ. De bas laat je van binnen dansen. Ook managers en bestuurders kunnen leren om hun organisaties â into the grooveâ te brengen en te houden. Om hun organisatie weer te laten swingen. Bassisme; grondtoon van leiderschap begint met portretten van bassisten in de muziek en eindigt met de rol van bassisten in bedrijven. 6

7 Non-Fictie Wiseman, Liz Rookie smarts Rookie smarts : why learning beats knowing in the new game of work / Liz Wiseman. - First edition. - [New York, New York] : Harper Business, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2014]. - XV, 290 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Is it possible to be at your best even when you are underqualified or doing something for the first time? Is it still possible, even after decades of experience, to recapture the enthusiasm, curiosity, and fearlessness of youth to take on new challenges? With the right mindset-with Rookie Smarts-you can. In a rapidly changing world, experience can be a curse. Careers stall, innovation stops, and strategies grow stale. Being new, naïve, and even clueless can be an asset. For today's knowledge workers, constant learning is more valuable than mastery. In this essential guide, leadership expert Liz Wiseman explains how to reclaim and cultivate this curious, flexible, youthful mindset called Rookie Smarts. She argues that the most successful rookies are hunter-gatherers-alert and seeking, cautious but quick like firewalkers, and hungry and relentless like pioneers. Most importantly, she identifies a breed of leaders she refers to as "perpetual rookies." Despite years of experience, they retain their rookie smarts, thinking and operating with the mindsets and practices of these high-performing rookies. Rookie Smarts isn't just for professionals seeking personal renewal; it is an indispensible resource for all leaders who must ensure their workforces remains vital and competitive Shaw, Graham The art of business communication The art of business communication : how to use pictures, charts and graphs to make your message stick / Graham Shaw. - First edition. - Harlow, England : Pearson, XXIII, 184 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Whether it's in s, documents, presentations, meetings or tweets, we're all being bombarded by millions of words every day. So, how do you make your message stand out and stick amongst all this chatter? The answer is simple - just get visual! With a straightforward doodle or a quick illustration you'll revolutionise how your message impacts your audience. And The Art of Business Communication will show you how to do it. Can't draw? No Picasso? No problem! You'll be amazed at how easy it is to add a simple yet powerful visual dimension to any message or business communication so that all your ideas, presentations, documents and meetings are brought to life and make a meaningful and memorable impact. Everything becomes easier to say, problems are explained and solved in a flash and the complex quickly becomes clear. So, to make your point and make it matter - make it visual. 7

8 Non-Fictie Oosterhaven, J.A. ICT-strategie en -organisatie ICT-strategie en -organisatie : in theorie en praktijk / prof.drs. J. Arno Oosterhaven. - Den Haag : Academic Service, [2014] pagina's : illustraties ; 23 cm. - (ICT bibliotheek, ISSN ; 15). - Ongewijzigde herdruk van de herziene uitgave uit Oorspronkelijke uitgave: Ten Hagen & Stam, Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit boek gaat over strategievorming en de inrichting van organisaties, beide vanuit het ICT-perspectief. In de praktijk blijkt grote behoefte te bestaan aan gemakkelijk te hanteren instrumenten hiervoor. Niet alleen in de vorm van 'hoe zou het moeten?', maar vooral ook in de vorm van 'hoe hebben anderen het gedaan, en wat waren hun ervaringen?' Dit boek voorziet hierin door: eenvoudige, makkelijk te hanteren instrumenten voor visievorming over strategische vraagstukken in relatie tot ICT; uitgewerkte modellen, gebaseerd op praktijksituaties; praktijkvoorbeelden en checklists; ervaringen en tips. Het vormt de 'praktijktheorie' van de auteur, een combinatie van theorie en praktijkervaringen, uitgedrukt in een werkbaar instrumentarium. De auteur behandelt onderwerpen die op de ICT-agenda van de ondernemingsleiding thuishoren, onderverdeeld naar een vijftal thema's: de businessrelatie, de infrastructuur, de economie, de organisatie, en het proces van strategievorming. De belangrijkste toevoegingen in deze tweede, herziene druk zijn actuele inzichten over business ICT alignment, verschillende perspectieven op ICT-strategie (infrastructuurstrategie versus innovatiestrategie) en recente ervaringen met (out)sourcing Selig, Gad J. Implementing effective IT governance and IT management Implementing effective IT governance and IT management : a practical guide to world class current and emerging best practice : expanding the IT ruler on how to align, plan, deploy and govern information technology resources for improved competetive advantage, integration with the business, profitability and control in global enterprises / Dr. Gad J. Selig ; editor: Steve Newton. - Second edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, februari XX, 422 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Best practice). - 1e druk onder de titel: Implementing IT governance : a practical guide to global best practices in IT management Met literatuuropgave. ISBN In all enterprises around the world, the issues, opportunities and challenges of aligning IT more closely with the organization and effectively governing an organization's IT investments, resources, major initiatives and superior uninterrupted service is becoming a major concern of the Board and executive management. An integrated and comprehensive approach to the alignment, planning, execution and governance of IT and its resources has become critical to more effectively align, integrate, invest, measure, deploy, service and sustain the strategic and tactical direction and value proposition of IT in support of organizations. Much has been written and documented about the individual components of IT Governance such as strategic planning, demand management, program and project management, IT service management, strategic sourcing and outsourcing, performance management, metrics, compliance and others. Much less has been written about a comprehensive and integrated approach for IT/Business Alignment, Planning, Execution and Governance. This title fills that need in the marketplace and offers readers structured and practical solutions using the best of the best practices available today. 8

9 Non-Fictie Rossi, Clifford A risk professional's survival guide A risk professional's survival guide : applied best practices in risk management / Clifford Rossi. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XIII, 508 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Wiley finance series). - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Up-and-coming risk management practitioners need a new framework-and so does everyone else. After 2008, we understand the limitations of lopsidedly quantitative risk analysis in excruciating detail. A Risk Professional's Survival Guide takes a more balanced tack. Complex equations are no substitute for judgment and experience, and knowing how to use the right equations at the right time is invaluable. A Risk Professional's Survival Guide is appropriate for readers with technical backgrounds as well as general or executive readers. It follows the risk management story of SifiBank, a fictional, too-big-to-fail financial institution that is rethinking risk on the heels of a significant bailout. Using synthetic data, including SifiBank's detailed balance sheets, you'll be able to work through realistic problems and see how the results ripple throughout the business Haas, Marcel van der Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z / Marcel van der Haas & Jenny Hudepohl ; eindredactie: Lilian Klijnstra. - 1e druk, 1e oplage. - [Amsterdam] : Adfo Groep, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Medewerkers bepalen het succes van een organisatie! Een organisatie die het personeel werft en bindt, dat echt past bij haar missie, visie en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doe je dat? Door te investeren in een sterk werkgeversmerk. En door te communiceren op een manier die het employer brand in al zijn facetten tot leven laat komen. Toch is er nog (te) weinig aandacht voor dit onderwerp. In dit vakboek vind je daarom alle informatie over employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gebundeld. Je leert wat de rol is van het werkgeversmerk, hoe je het DNA van een merk ontdekt en hoe je met communicatie een plek verovert voor het employer brand in het brein van passende (potentiële) medewerkers. Het boek is bedoeld voor zowel HR- als communicatieprofessionals en dient als aanvulling op de vakliteratuur van relevante opleidingen. 9

10 Non-Fictie Dietrich, Gini Spin sucks Spin sucks : communication and reputation management in the digital age / Gini Dietrich ; editor-in-chief Greg Wiegand ; indexer Alina Kirsanov. - First Printing. Indianapolis, Indiana : Que, March VII, 154 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Most PR books tell you how to "spin" your message. People are sick of that! Spin Sucks will teach you how to communicate honestly, responsibly, openly, and authentically...and truly earn the trust of your customers, stakeholders, investors, and communities. Top PR thought leader and blogger Gini Dietrich runs the number one PR blog in the world, spinsucks.com, where she shares cutting-edge tips and tools for effective, ethical communications. Now, she's integrated all she's learned into a complete, actionable guide for every business leader who understands there are new rules to communications, but don't know what to do. No matter what your organization does, Dietrich will help you Liebregts, Esther Fotomarketing Fotomarketing / Esther Liebregts ; eindredactie Internet Marketing Nederland. Eindhoven : Internet Marketing Nederland, [2014?] pagina's ; 21 cm. - Met register. ISBN Weet je nog, dat op de belangrijkste momenten in je leven er altijd iemand was om een foto te maken? Foto's verbinden mensen; foto's delen brengt ons samen. Camera's zijn overal. Ook bedrijven hebben hier baat bij. Mensen zitten niet meer te wachten op lege reclameboodschappen. De praktijk wijst uit dat foto's twee keer zoveel likes krijgen als tekstupdates. Sterker nog: de opmars van visuele content is de grootste recente trend op social media. Wil jij weten hoe je foto's resultaatgericht kunt inzetten? Hoe jouw foto's voor meer interactie en bezoekers kunnen zorgen? En hoe foto's ervoor kunnen zorgen dat een websitebezoeker een betalende klant wordt? Dit en nog veel meer leer je in dit boek over fotomarketing. Fotomarketingspecialiste en designer Esther Liebregts geeft je uitleg en tips en oefeningen. 10

11 Non-Fictie Warrillow, John The automatic customer The automatic customer : creating a subscription business in any industry / John Warrillow. - [New York, New York] : Portfolio/Penguin, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 03 Eten en Drinken : IV : : In The Automatic Customer, John Warrillow provides the essential blueprint for turning your customers into subscribers. The lifeblood of your business is repeat customers. But customers can be fickle, markets shift and competitors are ruthless. So how do you ensure a steady flow of business? The secret - no matter what industry you're in - is finding and keeping automatic customers. These days virtually anything you need can come through a subscription. Far beyond Spotify and Netflix, companies in nearly any industry, from home contractors to florists, can build subscriptions into their business. Subscription is the key to increasing cash flow, igniting growth and boosting the value of your company. Whether you want to transform your entire business into a recurring revenue engine or just pick up an extra 5 per cent of sales growth, The Automatic Customer will be your secret weapon Brady, Rupert Parker Fresh Place Fresh Place : Why people love La Place / Rupert Parker Brady, Maarten Beernink ; translated [from the Dutch] by Josee Koning ; illustration: Gerdien Keijser. - [Zelhem] : Het Boekenschap, Retaildenkers imprint, January pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: Mijn naam is Paul Bringmann en ik sta voor lekker eten. - Zelhem : Retaildenkers/Het Boekenschap, ISBN The Dutch restaurant concept La Place wants to become a global retail chain. Owner Sun Capital has the ambition to expand the brand. Over 28 years La Place has received international acclaim from food lovers, retail experts and competitors. Its restaurant and cafes promise freshly prepared products, front cooking, natural ingredients, local sourcing and dedicated staff. La Place has won the hearts and whet the appetites of millions of Dutch customers through all walks of life, young and old. Now La Place is hungry to conquer the hearts of consumers in Europe, USA, South East Asia and the Middle East. A La Place branded restaurant has opened in Googles New York office. This book presents unique insights, based on extensive conversations with founder and food pioneer Paul Bringmann and ceo Bart van den Nieuwenhof. Additionally Google explains its vision on food why La Place helps the global brand give its employees fresh, healthy and nutritious food. 11

12 Non-Fictie Waterdicht Waterdicht Waterdicht : symposium gehouden op 11 april De stof bij de naam noemen : hedendaagse en historische stofbenamingen : symposium gehouden op 14 november 2013 / redactie Marjan Blomjous, Nettie Cassee, Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Annette Kipp, Trudy Langeveld-van Lith, Jaap Mosk, Vincent Sleebe ; eindredactie Jaap Mosk ; vertaling samenvattingen Wilma Bouwmeester. - [Amsterdam] : Textielcommissie.nl, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Studies in textiel, ISSN ; 2). Oplage 500 exemplaren. - Met literatuuropgave. - Met samenvattingen in het Engels. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : In Studies in Textiel worden textielthema's vanuit diverse invalshoeken belicht, zoals conservering en restauratie, (kunst)geschiedenis, techniek, industrie en vormgeve=ing. In dit nummer aandacht voor verschillende methoden om textiel waterdicht te maken en voor (historische) stofbenamingen, die niet altijd een goed beeld geven van de stof zelf. 12

13 Non-Fictie Strikwerda, L. Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / L. Strikwerda. - Elfde druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XVIII, 336 pagina's ; 25 cm. 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. - Met index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald onderwerp van ipr willen oriënteren. De nadruk in deze inleiding ligt op het conflictenrecht of verwijzingsrecht, maar ook de hoofdzaken van het internationaal bevoegdheidsrecht en het recht inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen worden behandeld. Het internationaal privaatrecht is geen rustig bezit. Het wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen. Om het dynamische karakter van het internationaal privaatrecht tot zijn recht te laten komen, wordt in dit boek niet volstaan met een momentopname, maar is getracht de stof zo veel mogelijk in zijn ontwikkeling te schetsen. 13

14 Non-Fictie Holmes, Richard The Napoleonic wars experience The Napoleonic wars experience / Richard Holmes. - London : Andre Deutsch, [2015]. 160 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Oorspronkelijke uitgave: ISBN : : 20 Geschiedenis : : Napoleon was the colossus of his age. He rose to become one of Revolutionary France's most successful generals, before being crowned Emperor in December Over the next eight years he fought a series of campaigns, defeating all his continental rivals, though his inability to take command of the sea prevented him from beating Britain. This authoritative book tells the story of the Napoleonic Wars, beautifully illustrated throughout with paintings and documents which have been specially researched from museum collections around the world. 14

15 Non-Fictie Shephard, Ben Headhunters Headhunters : the search for a science of the mind / Ben Shephard. - London : The Bodley Head, pagina's, 8 ongenummerde pagina's platen : foto's, kaarten ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 412 : 01 Geestelijk leven : : How did the human brain evolve? Why did it evolve as it did? What is man's place in evolution? In the final decades of the nineteenth century, these questions began to occupy scientists. With Darwin's theory of evolution now accepted, modern neuroscience began. Headhunters traces the intellectual journey of four men who met at Cambridge in the 1890s and whose lives interlinked for the next three decades - William Rivers, Grafton Elliot Smith, Charles Myers and William McDougall. It follows their voyages of discovery, taking the reader from anthropological field studies in Melanesia and archaeological excavations in Egypt to the psychiatric wards of the First World War. Their work ranged across fields that today carry a variety of labels - neurology, psychology, psychiatry, zoology - but which for these men formed part of the same enquiry: the search for a science of the mind. A narrative-driven work of intellectual history and a compelling biographical study, Headhunters explores the big ideas about the brain, the nervous system and man's place in history. In the process the book reveals how science actually works - the passions, the irrational flashes, the moments of insight; the big ideas that work - and the big ideas that turn out to be wrong. 15

16 Non-Fictie Pameijer, N.K. Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs : een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering / Noe lle Pameijer en Tanja van Beukering. - Derde, volledig herwerkte uitgave. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Om de internetsite behorende bij deze uitgave te bekijken is er een activeringscode beschikbaar. - 1e druk: Leuven ; Amersfoort : Acco, Met index, literatuuropgave. ISBN : : : Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) staat na 15 jaar nog onverminderd in de belangstelling. HGD sluit nu naadloos aan bij handelingsgericht werken (HGW) op school. Zo is er meer aandacht voor de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders. Ook de vraag 'hoe kan HGD bijdragen aan de HGW-cyclus' komt aan de orde. De leerling heeft een sterke positie en participeert als mede-onderzoeker in het diagnostisch proces. Er is meer aandacht voor het samen met de leraar analyseren van zijn pedagogisch-didactische aanpak. Ouderbetrokkenheid is uitgewerkt, met onderwijs ondersteunend gedrag als speerpunt. Veel voorkomende valkuilen in diagnostische besluitvorming komen eveneens aan bod, met suggesties hoe deze te omzeilen. Veel praktijkvoorbeelden illustreren de mogelijkheden van HGD in het onderwijs. Dit alles maakt dit boek tot een geheel vernieuwde versie van HGD. HGD in het onderwijs is bedoeld voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs. Het geeft hun antwoord op de vraag: in hoeverre werk ik conform de recente standaarden van HGD? Daarnaast is het interessant voor intern en ambulant begeleiders, gedrags-, reken- en taalspecialisten, zorgcoördinatoren, managers, onderwijskundigen, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdartsen en -verpleegkundigen. 16

17 Non-Fictie Dry, Sarah The Newton papers The Newton papers : the strange and true odyssey of Isaac Newton's manuscripts / Sarah Dry. - Oxford : Oxford University Press, [2014]. - XI, 238 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index. ISBN : 506 : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 14 Computers : : When Isaac Newton died at 85 without a will on March 20, 1727, he left a mass of disorganized papers that presented an immediate challenge to his heirs. Most of these writings, on subjects ranging from secret alchemical formulas to impassioned rejections of the Holy Trinity to notes and calculations on his core discoveries in calculus, universal gravitation, and optics, were summarily dismissed by his heirs as "not fit to be printed." Rabidly heretical, alchemically obsessed, and possibly even mad, the Newton presented in these papers threatened to undermine not just his personal reputation but the status of science itself. As a result, the private papers of the world's greatest scientist remained hidden to all but a select few for over two hundred years. Covering a broad swath of history, Dry explores who controlled Newton's legacy, who helped uncover him, and what, finally, we know about him today. The Newton Papers presents the eclectic group of collectors, scholars, and scientists who were motivated to track down and collect Newton's private thoughts and obsessions, many of whom led extraordinary lives themselves-from economist John Maynard Keynes to Abraham Yahuda, a friend of Albert Einstein and key figure in the founding of Israel. A riveting and untold story, The Newton Papers reveals a man altogether stranger and more complicated than the genius of legend Elenkov, Nikolay Android security internals Android security internals : an in-depth guide to Android's security architecture / by Nikolay Elenkov. - First printing. - San Francisco : No Starch Press, [2015]. - XXV, 401 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN There are more than one billion Android devices in use today, each one a potential target. Unfortunately, many fundamental Android security features have been little more than a black box to all but the most elite security professionals-until now. In Android Security Internals, top Android security expert Nikolay Elenkov takes us under the hood of the Android security system. Elenkov describes Android security architecture from the bottom up, delving into the implementation of major security-related components and subsystems, like Binder IPC, permissions, cryptographic providers, and device administration. 17

18 Non-Fictie Foote, Steven Learning to program Learning to program / Steven Foote. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, [2015]. - XV, 317 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Learning). - Met index. ISBN : 525 : 14 Computers : : : : 14 Computers I : : Author Steven Foote taught himself to program, figuring out the best ways to overcome every obstacle. Now a professional web developer, he'll help you follow in his footsteps. He teaches concepts you can use with any modern programming language, whether you want to program computers, smartphones, tablets, or even robots. Learning to Program will help you build a solid foundation in programming that can prepare you to achieve just about any programming goal. Whether you want to become a professional software programmer, or you want to learn how to more effectively communicate with programmers, or you are just curious about how programming works, this book is a great first step in helping to get you there Lambert, Kenneth A. Python programming for teens Python programming for teens / Kenneth A. Lambert ; indexer: Sharon Shock. - [1e oplage]. - Boston, MA : Cengage Learning, [2015]. - XXVIII, 243 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN If you want to learn how to program in Python, one of today's most popular computer programming languages, Python Programming for Teens is the perfect first step. Written by teacher, author, and Python expert Kenneth Lambert, this book will help you build a solid understanding of programming and prepare you to make the jump to other languages and more advanced instruction. In Python Programming for Teens, you will learn problem solving, program development, the basics of using classes and objects, and more. Special topics include 2-D geometry, fractals, animations, and recursion. The book's topics are illustrated using turtle graphics, a system that provides graphical output from programs and makes learning more fun. Get started programming today with Python Programming for Teens. 18

19 Non-Fictie Seshadri, Shyam AngularJS: up and running AngularJS: up and running / Shyam Seshadri and Brad Green. - First edition. Sebastopol, CA : O'Reilly, XVI, 282 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : If you want to get started with AngularJS, either as a side project, an additional tool, or for your main work, this practical guide teaches you how to use this meta-framework step-by-step, from the basics to advanced concepts. By the end of the book, you'll understand how to develop a large, maintainable, and performant application with AngularJS. Guided by two engineers who worked on AngularJS at Google, you'll learn the components needed to build data-driven applications, using declarative programming and the Model-view-controller pattern. You'll also learn how to conduct unit tests on each part of your application Nolan, Godfrey Bulletproof Android Bulletproof Android : practical advice for building secure apps / Godfrey Nolan ; editor-in-chief Mark L. Taub. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, [2015]. - XIX, 207 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN In Bulletproof Android, Godfrey Nolan brings together comprehensive, upto-date best practices for writing apps that resist attack and won't leak information. Unlike other Android security books focused on "breaking" code, Bulletproof Android focuses on strengthening code security throughout the entire development lifecycle. Nolan covers authentication, networking, databases, server attacks, libraries, hardware, and more. He illuminates each technique with code examples, offering expert advice on implementation and trade-offs. 19

20 Non-Fictie Cohen, Sandee Digital publishing with Adobe InDesign CC Digital publishing with Adobe InDesign CC / Sandee Cohen, Diane Burns. - [San Francisco] : Adobe Press, [2015]. - VIII, 304 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 08 Hobby's : : If you're a designer or other creative professional who needs to create digital documents that will be read on multiple devices, you will be thrilled with the powerful tools in Adobe InDesign CC. Now you just need to know what to do with them. Digital Publishing with Adobe InDesign CC examines not just the "How" of using the tools, but also the "When" and "Why" of choosing among the various digital format options-epub, PDF, HTML, tablet app, and so on. Clear explanations and plenty of full-color graphics will guide you through the potentially confusing digital publishing landscape. Written by two longtime publishing experts, the book thoroughly covers the theory and best practices for creating and using buttons, hyperlinks, video, audio, forms, animations, slideshows, and ipad interactivity to enhance and enliven your digital publications Park, Eun Jung Exploring Lego Mindstorms EV3 Exploring Lego Mindstorms EV3 : tools and techniques for building and programming robots / Eun Jung (EJ) Park. - Indianapolis, IN : Wiley, [2014]. - XXVI, 376 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN The essential guide to building and programming LEGO EV3 interactive robots. Exploring LEGO Mindstorms: Tools and Techniques for Building and Programming Robots is the complete guide to getting the most out of your LEGO Mindstorms EV3. Written for hobbyists, young builders, and master builders alike, the book walks you through fundamentals of robot design, construction, and programming using the Mindstorms apparatus and LEGO TECHNIC parts. Tap into your creativity with brainstorming techniques, or follow the plans and blueprints provided on the companion website to complete projects ranging from beginner to advanced. The book begins with the basics of the software and EV3 features then lets you get to work quickly by using projects of increasing complexity to illustrate the topics at hand. Plenty of examples are provided throughout every step of the process, and the companion website features a blog where you can gain the insight and advice of other users. Exploring LEGO Mindstorms contains building and programming challenges written by a recognized authority in LEGO robotics curriculum, and is designed to teach you the fundamentals rather than have you follow a "recipe." 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership.

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership. Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership www.decp.nl 10 years of Management of Learning The Maastricht University took the right decision! June 30, 2017 This is me Jos van Erp

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Interactive Information Access UvA, Institute for Informatics Presentation of Google results: text 2 1

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie