Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer"

Transcriptie

1 Non-Fictie Lindemans, Jan Frans Logica en argumentatieleer Logica en argumentatieleer / Jan Frans Lindemans. - Tweede, herziene druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Studie juri ; [2]). Om de internetsite behorende bij deze uitgave te bekijken is er een activeringscode beschikbaar. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : 133 : : : 172 : 01 Geestelijk leven I : : Redeneren doen we allemaal, doen we elke dag en vaak onbewust. Voor juristen is redeneren een noodzakelijk onderdeel van de beroepspraktijk, of zij nu recht maken, recht spreken, recht toepassen of recht commentariëren. Van juristen wordt ook verwacht dat zij kunnen argumenteren. Logica, de studie van het correct redeneren, en argumentatieleer, de studie van het correct argumenteren, leven vaak op gespannen voet. De regels van de logica zouden te rigide zijn voor de studie van argumentaties. De argumentatieleer zou dan weer te vage regels opleveren. Dit handboek wil een bescheiden bijdrage leveren in deze discussie. Bescheiden, omdat het een leerboek is voor bachelorstudenten in de Rechten. Dit werk veronderstelt daarom geen voorkennis met betrekking tot logica en een minimale voorkennis met betrekking tot het recht. Bescheiden ook omdat de auteur wil aantonen dat met een basiskennis van twee klassieke onderdelen van de logica, namelijk de Aristotelische traditionele logica en de moderne propositielogica er al heel wat juridisch interessante toepassingen mogelijk zijn Guttman, Howard M. Coach yourself to win Coach yourself to win : seven steps to breakthrough performance on the job and in your life / Howard M. Guttman. - New York : McGraw-Hill, [2011]. - XIV, 256 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Permanently replacing deeply ingrained behaviors with new ones is one of the hardest challenges to overcome. But in Coach Yourself to Win, master executive coach Howard Guttman combines his own expert insight and deep extensive coaching experience to create a step-by-step process that you can follow to change the behaviors that have been holding you back from what you truly want. Unlike many self-help books offering advice on how to improve either your career or your personal life, Coach Yourself to Win bridges the two worlds in order to help you improve your performance-whether you're earning your living or living your life. Coach Yourself to Win provides an easy-to-follow seven-step plan that will generate lasting, positive change in your professional and personal life. To help you implement the plan, Guttman provides a dedicated Web site--www.coachyourselftowin.com-where you will find all the supporting materials you will need as you go through the process, because you are the key to the happy ending you desire. 1

2 Non-Fictie Hillen, Mark Iedereen werk, iedereen winst Iedereen werk, iedereen winst : hoe sociale firma's een inclusieve economie cree ren / Mark Hillen. - Amsterdam : Warden Press, [2014] pagina's ; 23 cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : 332 : 10 Mens en Maatschappij I : : Werk betekent veel: het is de basis van onze economie en onze welvaart. Werk en de werkomgeving bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven; een eigen inkomen, interessant werk, deel uitmaken van een team. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsparticipatie van deze groep is laag, gemiddeld iets meer dan een derde van deze mensen heeft betaald werk. Sociale firma's bieden een oplossing voor dit sociaaleconomisch probleem. Sociale firma's zijn bedrijven die zich specialiseren in het werken met mensen met een arbeidsbeperking; het is hun missie. Maar tegelijkertijd verkopen ze hun product of dienst op de vrije markt. Sociale firma's moeten dus met een kwetsbaar personeelsbestand een marktconforme kwaliteit leveren voor een marktconforme prijs. Iedereen werk, iedereen winst laat zien wat een sociale firma is en toont de kracht ervan, de uitdagingen en het bijzondere businessmodel. Meer rendabele arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een beperking, dát is het uiteindelijke doel. De sector zal daartoe zelf stappen zetten. Maar serieuze groei van de sociale firma is niet mogelijk zonder brede betrokkenheid van werkgevers en overheden. Dit boek schetst de weg naar een gelijkwaardige arbeidsparticipatie, naar een inclusieve economie, en bespreekt de bijdrage die iedereen daaraan kan leveren: werkgevers, rijksoverheid en gemeentes Erven De Erven Kerdijk De Erven Kerdijk : Cohen, Pechtold, Buma & Rutte over Nederland / Stichting Kerdijk Actueel ; onder redactie van Wibo Schepel & Adriaan van Veldhuizen ; met illustraties van Peter Pontiac. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de vierde Kerdijk-lezing, die ministerpresident Mark Rutte uitsprak op woensdag 12 november 2014 in de Haagse Socie teit De Witte. ISBN Arnold Kerdijk ( ) was verantwoordelijk voor de oprichting van belangrijke instituten, zoals de Rijkspostspaarbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook als parlementariër liet de ondogmatische Kerdijk een erfenis na die de moeite van het bestuderen waard is. De afgelopen jaren zijn kopstukken uit de Nederlandse politiek uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse Kerdijk-lezing op inspirerende wijze hun visie op de toekomst uiteen te zetten. Na Job Cohen, Alexander Pechtold en Sybrand van Haersma Buma werd de lezing in 2014 verzorgd door minister president Mark Rutte. De vier lezingen zijn in dit boekje voor het eerst gebundeld. In een tijd waarin veelvuldig wordt geklaagd over 'gebrek aan visie en ideologische veren politiek', zijn deze lezingen opmerkelijk coherent in hun ideologische blik. Juist in contrast met de andere lezingen blijkt iedere politicus zich ervan bewust te zijn dat politiek denken om een zekere voorspelbaarheid, een ritme vraagt. Dat uitgerekend Kerdijk aangeroepen moest worden om de ideologische verschillen nog eens te onderstrepen, moeten we maar zien als de ironie van de geschiedenis. 2

3 Non-Fictie Valkeneers, Guido Consumentenpsychologie Consumentenpsychologie : de basis / Guido Valkeneers. - Leuven ; Den Haag : Acco, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Wat drijft de consument om bepaalde producten te kopen en andere niet? Verloopt de besluitvorming van de consument steeds rationeel, of spelen emoties ook een rol in dit beslissingsproces? Hoe speelt de persoonlijkheid en de levensstijl van de consument een rol in het koopgedrag? Hoe beïnvloeden consumenten elkaar wederzijds? Op welke wijze kunnen innovatieve producten verspreid worden? Welke impact heeft de cultuur op het consumentengedrag? Dit is slechts een greep uit de vele vragen die in dit handboek aan bod komen. Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van het consumentengedrag. Dit gedrag kan bestaan uit het verwerken van informatie over producten en diensten, het beslissingsproces, het aankoopgedrag, het gebruik en het afdanken van producten. Het richt zich voornamelijk tot studenten van bacheloropleidingen in de gedragswetenschappen en de economisch georiënteerde richtingen, maar het biedt ook marketeers, psychologen en andere professionals de nodige inzichten om het gedrag van consumenten te begrijpen Conway, Ed The summit The summit : Bretton Woods, 1944 : J.M. Keynes and the reshaping of the global economy / Ed Conway. - New York : Pegasus Books, February XXV, 453 pagina's, 16 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN A brilliant narrative history of the most colorful and important economic summit in history, held during the height of World War II. The idea of world leaders gathering in the midst of economic crisis has become all too familiar. But the meeting at Bretton Woods in 1944 was different. It was the only time countries from around the world have agreed to overhaul the structure of the international monetary system. Against all odds, they were successful. The system they set up presided over the longest, strongest and most stable period of growth the world economy has ever seen. Its demise some decades later was at least partly responsible for the periodic economic crises that culminated in the financial collapse of the 2000s. But what everyone has always assumed to be a dry economic conference was in fact replete with drama. The Russians nearly capsized the entire project. The French threatened to walk out, repeatedly. All the while war in Europe raged on. At the very heart of the conference was the love-hate relationship between the Briton John Maynard Keynes, the greatest economist of his day, who suffered a heart attack at the conference itself and who was a true worldwide celebrity - and his American counterpart Harry Dexter White (later revealed to be passing information secretly to Russian spies). 3

4 Non-Fictie Doesum, A.J. van Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren / Prof. dr. A.J. van Doesum, mr. S.M.H. Dusarduijn, mr. dr. M.J. Hoogeveen, Drs. M.J.J.R. van Mourik, Prof. dr. A.C. Rijkers, mr. W.A.P. van Roij, Mr. G.M.C.M. Staats (red.), mr. C. Wisman. - Vijftiende herziene druk. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's ; 24 cm. - Auteursvermelding op rug: Staats (red.) e.a. - Oorspronkelijke titel: Inleiding belastingheffing ondernemingen / Hoogeveen, Meussen, Rijkers. - Amersfoort : Sdu Fiscale & Financie le Uitgevers, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Dit studieboek biedt een inleidende beschrijving van de belastingheffing van ondernemingen en particulieren. Daarbij hebben de auteurs gekozen voor een enigszins alternatieve benadering. Men volgt de belevenissen van 'Peter en Carolien' en de wordingsgeschiedenis van hun onderneming. Zij starten een horecaonderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een bv, waarna een structuur met verschillende bv's ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens. Daarnaast komen fiscale aspecten aan bod die specifiek zijn voor natuurlijke personen: het genieten van loon, het hebben van vermogen, echtscheiding en overlijden. Hoewel de nadruk van dit boek op de heffing van inkomstenen vennootschapsbelasting ligt, komen ook andere belastingen, zoals de loonbelasting, de omzetbelasting en de erfbelasting, aan de orde. Ter afronding van het geheel is de invloed van het Europese recht op de directe belastingen beschreven Stevens, L.G.M. 100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? 100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? / door prof. dr. L.G.M. Stevens. - Eerste druk. - Deventer : Kluwer, VII, 87 pagina's ; 25 cm. - Ondertitel op omslag: een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers. ISBN jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? schetst een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers en geeft aan in welke richting de inkomstenbelasting zou moeten worden bijgestuurd. De gegeven oplossingsrichting steunt in hoge mate op de slotbeschouwing van het Handboek Inkomstenbelasting

5 Non-Fictie Sviokla, John J. The self-made billionaire effect The self-made billionaire effect : how extreme producers create massive value / John Sviokla, Mitch Cohen. - London : Portfolio Penguin, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Imagine what Atari might have achieved if Steve Jobs had stayed there. Or what Steve Case could have done for Pepsi if he hadn't left for a start-up that eventually became AOL. Scores of billionaires worked for established corporations before they struck out on their own. People like Michael Bloomberg and Mark Cuban went on to build iconic household brands. Why didn't their former employers hang onto to these people? And why are most big companies unable to create as much value as the world's 800 selfmade billionaires? Billionaires aren't necessarily luckier, smarter or harder working than the rest of us - and they rarely build something brand new. The key difference is their mindset. They redefine what's possible - and they are critical to any company looking to create massive value. The SelfMade Billionaire Effect breaks down the five critical habits of massive value creators, so you can learn how to identify, encourage, and retain them - and even become one yourself. It will forever change the way you think about talent and business value Erl, Thomas Next generation SOA Next generation SOA : a concise introduction to service technology & serviceorientation / Thomas Erl, Clive Gee, PhD, Ju rgen Kress, Berthold Maier, Hajo Normann, Pethuru Raj, Leo Shuster, Bernd Trops, Clemens Utschig-Utschig, Philip Wik, Torsten Winterberg. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, november XVIII, 185 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (The Prentice Hall service technology series). - Met index. ISBN After a decade of innovation in technology and practice, SOA is now a mainstream computing discipline, capable of transforming IT enterprises and optimizing business automation. In Next Generation SOA, top-selling SOA author Thomas Erl and a team of experts present a plain-english tour of SOA, service-orientation, and the key service technologies being used to build sophisticated contemporary service-oriented solutions. The starting point for today's IT professionals, this concise guide distills the increasingly growing and diverse field of service-oriented architecture and the realworld practice of building powerful service-driven systems. Accessible and jargon-free, this book intentionally avoids technical details to provide easyto-understand, introductory coverage of the topics. Next Generation SOA will be indispensable to wide audiences of business decision makers and technologists--including architects, developers, managers, executives, strategists, consultants, and researchers. 5

6 Non-Fictie Berg, Gerben van den 25 need-to-know management models 25 need-to-know management models / Gerben van den Berg, Paul Pietersma. Harlow, England : Pearson, XX, 201 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Omslag vermeldt: FT Publishing Financial Times. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Includes 10 handy dos and don'ts of using management models. Want new ways of looking at old problems? Need a range of management decisionmaking tools at your fingertips? Only want what you need to know, rather than reams of theory? With indispensible models that will help you make the most out of every business opportunity, this book tells you what you need to know, fast Maanen, Gulian van Bassisme Bassisme : grondtoon van leiderschap / Gulian van Maanen ; Ineke Hogema, eindredacteur. - [Rotterdam] : [Mijnmanagementboek.nl], [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. - Met index. ISBN Bassisme, een swingende visie op leiderschap! Een bassist in een orkest brengt vanaf de achtergrond een orkest in beweging: hij zet de toon, bepaalt het tempo en bewaakt de harmonie. Anders dan een dirigent staat hij niet voor het orkest maar kijkt en luistert hij met zijn collegaâ s mee. Door zijn spel komt iedereen in hetzelfde ritme. Dat is de magie van de â grooveâ. De bas laat je van binnen dansen. Ook managers en bestuurders kunnen leren om hun organisaties â into the grooveâ te brengen en te houden. Om hun organisatie weer te laten swingen. Bassisme; grondtoon van leiderschap begint met portretten van bassisten in de muziek en eindigt met de rol van bassisten in bedrijven. 6

7 Non-Fictie Wiseman, Liz Rookie smarts Rookie smarts : why learning beats knowing in the new game of work / Liz Wiseman. - First edition. - [New York, New York] : Harper Business, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2014]. - XV, 290 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Is it possible to be at your best even when you are underqualified or doing something for the first time? Is it still possible, even after decades of experience, to recapture the enthusiasm, curiosity, and fearlessness of youth to take on new challenges? With the right mindset-with Rookie Smarts-you can. In a rapidly changing world, experience can be a curse. Careers stall, innovation stops, and strategies grow stale. Being new, naïve, and even clueless can be an asset. For today's knowledge workers, constant learning is more valuable than mastery. In this essential guide, leadership expert Liz Wiseman explains how to reclaim and cultivate this curious, flexible, youthful mindset called Rookie Smarts. She argues that the most successful rookies are hunter-gatherers-alert and seeking, cautious but quick like firewalkers, and hungry and relentless like pioneers. Most importantly, she identifies a breed of leaders she refers to as "perpetual rookies." Despite years of experience, they retain their rookie smarts, thinking and operating with the mindsets and practices of these high-performing rookies. Rookie Smarts isn't just for professionals seeking personal renewal; it is an indispensible resource for all leaders who must ensure their workforces remains vital and competitive Shaw, Graham The art of business communication The art of business communication : how to use pictures, charts and graphs to make your message stick / Graham Shaw. - First edition. - Harlow, England : Pearson, XXIII, 184 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Whether it's in s, documents, presentations, meetings or tweets, we're all being bombarded by millions of words every day. So, how do you make your message stand out and stick amongst all this chatter? The answer is simple - just get visual! With a straightforward doodle or a quick illustration you'll revolutionise how your message impacts your audience. And The Art of Business Communication will show you how to do it. Can't draw? No Picasso? No problem! You'll be amazed at how easy it is to add a simple yet powerful visual dimension to any message or business communication so that all your ideas, presentations, documents and meetings are brought to life and make a meaningful and memorable impact. Everything becomes easier to say, problems are explained and solved in a flash and the complex quickly becomes clear. So, to make your point and make it matter - make it visual. 7

8 Non-Fictie Oosterhaven, J.A. ICT-strategie en -organisatie ICT-strategie en -organisatie : in theorie en praktijk / prof.drs. J. Arno Oosterhaven. - Den Haag : Academic Service, [2014] pagina's : illustraties ; 23 cm. - (ICT bibliotheek, ISSN ; 15). - Ongewijzigde herdruk van de herziene uitgave uit Oorspronkelijke uitgave: Ten Hagen & Stam, Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit boek gaat over strategievorming en de inrichting van organisaties, beide vanuit het ICT-perspectief. In de praktijk blijkt grote behoefte te bestaan aan gemakkelijk te hanteren instrumenten hiervoor. Niet alleen in de vorm van 'hoe zou het moeten?', maar vooral ook in de vorm van 'hoe hebben anderen het gedaan, en wat waren hun ervaringen?' Dit boek voorziet hierin door: eenvoudige, makkelijk te hanteren instrumenten voor visievorming over strategische vraagstukken in relatie tot ICT; uitgewerkte modellen, gebaseerd op praktijksituaties; praktijkvoorbeelden en checklists; ervaringen en tips. Het vormt de 'praktijktheorie' van de auteur, een combinatie van theorie en praktijkervaringen, uitgedrukt in een werkbaar instrumentarium. De auteur behandelt onderwerpen die op de ICT-agenda van de ondernemingsleiding thuishoren, onderverdeeld naar een vijftal thema's: de businessrelatie, de infrastructuur, de economie, de organisatie, en het proces van strategievorming. De belangrijkste toevoegingen in deze tweede, herziene druk zijn actuele inzichten over business ICT alignment, verschillende perspectieven op ICT-strategie (infrastructuurstrategie versus innovatiestrategie) en recente ervaringen met (out)sourcing Selig, Gad J. Implementing effective IT governance and IT management Implementing effective IT governance and IT management : a practical guide to world class current and emerging best practice : expanding the IT ruler on how to align, plan, deploy and govern information technology resources for improved competetive advantage, integration with the business, profitability and control in global enterprises / Dr. Gad J. Selig ; editor: Steve Newton. - Second edition, first impression. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, februari XX, 422 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Best practice). - 1e druk onder de titel: Implementing IT governance : a practical guide to global best practices in IT management Met literatuuropgave. ISBN In all enterprises around the world, the issues, opportunities and challenges of aligning IT more closely with the organization and effectively governing an organization's IT investments, resources, major initiatives and superior uninterrupted service is becoming a major concern of the Board and executive management. An integrated and comprehensive approach to the alignment, planning, execution and governance of IT and its resources has become critical to more effectively align, integrate, invest, measure, deploy, service and sustain the strategic and tactical direction and value proposition of IT in support of organizations. Much has been written and documented about the individual components of IT Governance such as strategic planning, demand management, program and project management, IT service management, strategic sourcing and outsourcing, performance management, metrics, compliance and others. Much less has been written about a comprehensive and integrated approach for IT/Business Alignment, Planning, Execution and Governance. This title fills that need in the marketplace and offers readers structured and practical solutions using the best of the best practices available today. 8

9 Non-Fictie Rossi, Clifford A risk professional's survival guide A risk professional's survival guide : applied best practices in risk management / Clifford Rossi. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XIII, 508 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Wiley finance series). - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Up-and-coming risk management practitioners need a new framework-and so does everyone else. After 2008, we understand the limitations of lopsidedly quantitative risk analysis in excruciating detail. A Risk Professional's Survival Guide takes a more balanced tack. Complex equations are no substitute for judgment and experience, and knowing how to use the right equations at the right time is invaluable. A Risk Professional's Survival Guide is appropriate for readers with technical backgrounds as well as general or executive readers. It follows the risk management story of SifiBank, a fictional, too-big-to-fail financial institution that is rethinking risk on the heels of a significant bailout. Using synthetic data, including SifiBank's detailed balance sheets, you'll be able to work through realistic problems and see how the results ripple throughout the business Haas, Marcel van der Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z / Marcel van der Haas & Jenny Hudepohl ; eindredactie: Lilian Klijnstra. - 1e druk, 1e oplage. - [Amsterdam] : Adfo Groep, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Medewerkers bepalen het succes van een organisatie! Een organisatie die het personeel werft en bindt, dat echt past bij haar missie, visie en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doe je dat? Door te investeren in een sterk werkgeversmerk. En door te communiceren op een manier die het employer brand in al zijn facetten tot leven laat komen. Toch is er nog (te) weinig aandacht voor dit onderwerp. In dit vakboek vind je daarom alle informatie over employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gebundeld. Je leert wat de rol is van het werkgeversmerk, hoe je het DNA van een merk ontdekt en hoe je met communicatie een plek verovert voor het employer brand in het brein van passende (potentiële) medewerkers. Het boek is bedoeld voor zowel HR- als communicatieprofessionals en dient als aanvulling op de vakliteratuur van relevante opleidingen. 9

10 Non-Fictie Dietrich, Gini Spin sucks Spin sucks : communication and reputation management in the digital age / Gini Dietrich ; editor-in-chief Greg Wiegand ; indexer Alina Kirsanov. - First Printing. Indianapolis, Indiana : Que, March VII, 154 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Most PR books tell you how to "spin" your message. People are sick of that! Spin Sucks will teach you how to communicate honestly, responsibly, openly, and authentically...and truly earn the trust of your customers, stakeholders, investors, and communities. Top PR thought leader and blogger Gini Dietrich runs the number one PR blog in the world, spinsucks.com, where she shares cutting-edge tips and tools for effective, ethical communications. Now, she's integrated all she's learned into a complete, actionable guide for every business leader who understands there are new rules to communications, but don't know what to do. No matter what your organization does, Dietrich will help you Liebregts, Esther Fotomarketing Fotomarketing / Esther Liebregts ; eindredactie Internet Marketing Nederland. Eindhoven : Internet Marketing Nederland, [2014?] pagina's ; 21 cm. - Met register. ISBN Weet je nog, dat op de belangrijkste momenten in je leven er altijd iemand was om een foto te maken? Foto's verbinden mensen; foto's delen brengt ons samen. Camera's zijn overal. Ook bedrijven hebben hier baat bij. Mensen zitten niet meer te wachten op lege reclameboodschappen. De praktijk wijst uit dat foto's twee keer zoveel likes krijgen als tekstupdates. Sterker nog: de opmars van visuele content is de grootste recente trend op social media. Wil jij weten hoe je foto's resultaatgericht kunt inzetten? Hoe jouw foto's voor meer interactie en bezoekers kunnen zorgen? En hoe foto's ervoor kunnen zorgen dat een websitebezoeker een betalende klant wordt? Dit en nog veel meer leer je in dit boek over fotomarketing. Fotomarketingspecialiste en designer Esther Liebregts geeft je uitleg en tips en oefeningen. 10

11 Non-Fictie Warrillow, John The automatic customer The automatic customer : creating a subscription business in any industry / John Warrillow. - [New York, New York] : Portfolio/Penguin, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 03 Eten en Drinken : IV : : In The Automatic Customer, John Warrillow provides the essential blueprint for turning your customers into subscribers. The lifeblood of your business is repeat customers. But customers can be fickle, markets shift and competitors are ruthless. So how do you ensure a steady flow of business? The secret - no matter what industry you're in - is finding and keeping automatic customers. These days virtually anything you need can come through a subscription. Far beyond Spotify and Netflix, companies in nearly any industry, from home contractors to florists, can build subscriptions into their business. Subscription is the key to increasing cash flow, igniting growth and boosting the value of your company. Whether you want to transform your entire business into a recurring revenue engine or just pick up an extra 5 per cent of sales growth, The Automatic Customer will be your secret weapon Brady, Rupert Parker Fresh Place Fresh Place : Why people love La Place / Rupert Parker Brady, Maarten Beernink ; translated [from the Dutch] by Josee Koning ; illustration: Gerdien Keijser. - [Zelhem] : Het Boekenschap, Retaildenkers imprint, January pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: Mijn naam is Paul Bringmann en ik sta voor lekker eten. - Zelhem : Retaildenkers/Het Boekenschap, ISBN The Dutch restaurant concept La Place wants to become a global retail chain. Owner Sun Capital has the ambition to expand the brand. Over 28 years La Place has received international acclaim from food lovers, retail experts and competitors. Its restaurant and cafes promise freshly prepared products, front cooking, natural ingredients, local sourcing and dedicated staff. La Place has won the hearts and whet the appetites of millions of Dutch customers through all walks of life, young and old. Now La Place is hungry to conquer the hearts of consumers in Europe, USA, South East Asia and the Middle East. A La Place branded restaurant has opened in Googles New York office. This book presents unique insights, based on extensive conversations with founder and food pioneer Paul Bringmann and ceo Bart van den Nieuwenhof. Additionally Google explains its vision on food why La Place helps the global brand give its employees fresh, healthy and nutritious food. 11

12 Non-Fictie Waterdicht Waterdicht Waterdicht : symposium gehouden op 11 april De stof bij de naam noemen : hedendaagse en historische stofbenamingen : symposium gehouden op 14 november 2013 / redactie Marjan Blomjous, Nettie Cassee, Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Annette Kipp, Trudy Langeveld-van Lith, Jaap Mosk, Vincent Sleebe ; eindredactie Jaap Mosk ; vertaling samenvattingen Wilma Bouwmeester. - [Amsterdam] : Textielcommissie.nl, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Studies in textiel, ISSN ; 2). Oplage 500 exemplaren. - Met literatuuropgave. - Met samenvattingen in het Engels. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : In Studies in Textiel worden textielthema's vanuit diverse invalshoeken belicht, zoals conservering en restauratie, (kunst)geschiedenis, techniek, industrie en vormgeve=ing. In dit nummer aandacht voor verschillende methoden om textiel waterdicht te maken en voor (historische) stofbenamingen, die niet altijd een goed beeld geven van de stof zelf. 12

13 Non-Fictie Strikwerda, L. Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / L. Strikwerda. - Elfde druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XVIII, 336 pagina's ; 25 cm. 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, Met literatuuropgave, register. - Met index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald onderwerp van ipr willen oriënteren. De nadruk in deze inleiding ligt op het conflictenrecht of verwijzingsrecht, maar ook de hoofdzaken van het internationaal bevoegdheidsrecht en het recht inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen worden behandeld. Het internationaal privaatrecht is geen rustig bezit. Het wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen. Om het dynamische karakter van het internationaal privaatrecht tot zijn recht te laten komen, wordt in dit boek niet volstaan met een momentopname, maar is getracht de stof zo veel mogelijk in zijn ontwikkeling te schetsen. 13

14 Non-Fictie Holmes, Richard The Napoleonic wars experience The Napoleonic wars experience / Richard Holmes. - London : Andre Deutsch, [2015]. 160 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Oorspronkelijke uitgave: ISBN : : 20 Geschiedenis : : Napoleon was the colossus of his age. He rose to become one of Revolutionary France's most successful generals, before being crowned Emperor in December Over the next eight years he fought a series of campaigns, defeating all his continental rivals, though his inability to take command of the sea prevented him from beating Britain. This authoritative book tells the story of the Napoleonic Wars, beautifully illustrated throughout with paintings and documents which have been specially researched from museum collections around the world. 14

15 Non-Fictie Shephard, Ben Headhunters Headhunters : the search for a science of the mind / Ben Shephard. - London : The Bodley Head, pagina's, 8 ongenummerde pagina's platen : foto's, kaarten ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : 412 : 01 Geestelijk leven : : How did the human brain evolve? Why did it evolve as it did? What is man's place in evolution? In the final decades of the nineteenth century, these questions began to occupy scientists. With Darwin's theory of evolution now accepted, modern neuroscience began. Headhunters traces the intellectual journey of four men who met at Cambridge in the 1890s and whose lives interlinked for the next three decades - William Rivers, Grafton Elliot Smith, Charles Myers and William McDougall. It follows their voyages of discovery, taking the reader from anthropological field studies in Melanesia and archaeological excavations in Egypt to the psychiatric wards of the First World War. Their work ranged across fields that today carry a variety of labels - neurology, psychology, psychiatry, zoology - but which for these men formed part of the same enquiry: the search for a science of the mind. A narrative-driven work of intellectual history and a compelling biographical study, Headhunters explores the big ideas about the brain, the nervous system and man's place in history. In the process the book reveals how science actually works - the passions, the irrational flashes, the moments of insight; the big ideas that work - and the big ideas that turn out to be wrong. 15

16 Non-Fictie Pameijer, N.K. Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs : een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering / Noe lle Pameijer en Tanja van Beukering. - Derde, volledig herwerkte uitgave. - Leuven ; Den Haag : Acco, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Om de internetsite behorende bij deze uitgave te bekijken is er een activeringscode beschikbaar. - 1e druk: Leuven ; Amersfoort : Acco, Met index, literatuuropgave. ISBN : : : Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) staat na 15 jaar nog onverminderd in de belangstelling. HGD sluit nu naadloos aan bij handelingsgericht werken (HGW) op school. Zo is er meer aandacht voor de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders. Ook de vraag 'hoe kan HGD bijdragen aan de HGW-cyclus' komt aan de orde. De leerling heeft een sterke positie en participeert als mede-onderzoeker in het diagnostisch proces. Er is meer aandacht voor het samen met de leraar analyseren van zijn pedagogisch-didactische aanpak. Ouderbetrokkenheid is uitgewerkt, met onderwijs ondersteunend gedrag als speerpunt. Veel voorkomende valkuilen in diagnostische besluitvorming komen eveneens aan bod, met suggesties hoe deze te omzeilen. Veel praktijkvoorbeelden illustreren de mogelijkheden van HGD in het onderwijs. Dit alles maakt dit boek tot een geheel vernieuwde versie van HGD. HGD in het onderwijs is bedoeld voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs. Het geeft hun antwoord op de vraag: in hoeverre werk ik conform de recente standaarden van HGD? Daarnaast is het interessant voor intern en ambulant begeleiders, gedrags-, reken- en taalspecialisten, zorgcoördinatoren, managers, onderwijskundigen, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdartsen en -verpleegkundigen. 16

17 Non-Fictie Dry, Sarah The Newton papers The Newton papers : the strange and true odyssey of Isaac Newton's manuscripts / Sarah Dry. - Oxford : Oxford University Press, [2014]. - XI, 238 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index. ISBN : 506 : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 14 Computers : : When Isaac Newton died at 85 without a will on March 20, 1727, he left a mass of disorganized papers that presented an immediate challenge to his heirs. Most of these writings, on subjects ranging from secret alchemical formulas to impassioned rejections of the Holy Trinity to notes and calculations on his core discoveries in calculus, universal gravitation, and optics, were summarily dismissed by his heirs as "not fit to be printed." Rabidly heretical, alchemically obsessed, and possibly even mad, the Newton presented in these papers threatened to undermine not just his personal reputation but the status of science itself. As a result, the private papers of the world's greatest scientist remained hidden to all but a select few for over two hundred years. Covering a broad swath of history, Dry explores who controlled Newton's legacy, who helped uncover him, and what, finally, we know about him today. The Newton Papers presents the eclectic group of collectors, scholars, and scientists who were motivated to track down and collect Newton's private thoughts and obsessions, many of whom led extraordinary lives themselves-from economist John Maynard Keynes to Abraham Yahuda, a friend of Albert Einstein and key figure in the founding of Israel. A riveting and untold story, The Newton Papers reveals a man altogether stranger and more complicated than the genius of legend Elenkov, Nikolay Android security internals Android security internals : an in-depth guide to Android's security architecture / by Nikolay Elenkov. - First printing. - San Francisco : No Starch Press, [2015]. - XXV, 401 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN There are more than one billion Android devices in use today, each one a potential target. Unfortunately, many fundamental Android security features have been little more than a black box to all but the most elite security professionals-until now. In Android Security Internals, top Android security expert Nikolay Elenkov takes us under the hood of the Android security system. Elenkov describes Android security architecture from the bottom up, delving into the implementation of major security-related components and subsystems, like Binder IPC, permissions, cryptographic providers, and device administration. 17

18 Non-Fictie Foote, Steven Learning to program Learning to program / Steven Foote. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, [2015]. - XV, 317 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Learning). - Met index. ISBN : 525 : 14 Computers : : : : 14 Computers I : : Author Steven Foote taught himself to program, figuring out the best ways to overcome every obstacle. Now a professional web developer, he'll help you follow in his footsteps. He teaches concepts you can use with any modern programming language, whether you want to program computers, smartphones, tablets, or even robots. Learning to Program will help you build a solid foundation in programming that can prepare you to achieve just about any programming goal. Whether you want to become a professional software programmer, or you want to learn how to more effectively communicate with programmers, or you are just curious about how programming works, this book is a great first step in helping to get you there Lambert, Kenneth A. Python programming for teens Python programming for teens / Kenneth A. Lambert ; indexer: Sharon Shock. - [1e oplage]. - Boston, MA : Cengage Learning, [2015]. - XXVIII, 243 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN If you want to learn how to program in Python, one of today's most popular computer programming languages, Python Programming for Teens is the perfect first step. Written by teacher, author, and Python expert Kenneth Lambert, this book will help you build a solid understanding of programming and prepare you to make the jump to other languages and more advanced instruction. In Python Programming for Teens, you will learn problem solving, program development, the basics of using classes and objects, and more. Special topics include 2-D geometry, fractals, animations, and recursion. The book's topics are illustrated using turtle graphics, a system that provides graphical output from programs and makes learning more fun. Get started programming today with Python Programming for Teens. 18

19 Non-Fictie Seshadri, Shyam AngularJS: up and running AngularJS: up and running / Shyam Seshadri and Brad Green. - First edition. Sebastopol, CA : O'Reilly, XVI, 282 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : If you want to get started with AngularJS, either as a side project, an additional tool, or for your main work, this practical guide teaches you how to use this meta-framework step-by-step, from the basics to advanced concepts. By the end of the book, you'll understand how to develop a large, maintainable, and performant application with AngularJS. Guided by two engineers who worked on AngularJS at Google, you'll learn the components needed to build data-driven applications, using declarative programming and the Model-view-controller pattern. You'll also learn how to conduct unit tests on each part of your application Nolan, Godfrey Bulletproof Android Bulletproof Android : practical advice for building secure apps / Godfrey Nolan ; editor-in-chief Mark L. Taub. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, [2015]. - XIX, 207 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN In Bulletproof Android, Godfrey Nolan brings together comprehensive, upto-date best practices for writing apps that resist attack and won't leak information. Unlike other Android security books focused on "breaking" code, Bulletproof Android focuses on strengthening code security throughout the entire development lifecycle. Nolan covers authentication, networking, databases, server attacks, libraries, hardware, and more. He illuminates each technique with code examples, offering expert advice on implementation and trade-offs. 19

20 Non-Fictie Cohen, Sandee Digital publishing with Adobe InDesign CC Digital publishing with Adobe InDesign CC / Sandee Cohen, Diane Burns. - [San Francisco] : Adobe Press, [2015]. - VIII, 304 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 08 Hobby's : : If you're a designer or other creative professional who needs to create digital documents that will be read on multiple devices, you will be thrilled with the powerful tools in Adobe InDesign CC. Now you just need to know what to do with them. Digital Publishing with Adobe InDesign CC examines not just the "How" of using the tools, but also the "When" and "Why" of choosing among the various digital format options-epub, PDF, HTML, tablet app, and so on. Clear explanations and plenty of full-color graphics will guide you through the potentially confusing digital publishing landscape. Written by two longtime publishing experts, the book thoroughly covers the theory and best practices for creating and using buttons, hyperlinks, video, audio, forms, animations, slideshows, and ipad interactivity to enhance and enliven your digital publications Park, Eun Jung Exploring Lego Mindstorms EV3 Exploring Lego Mindstorms EV3 : tools and techniques for building and programming robots / Eun Jung (EJ) Park. - Indianapolis, IN : Wiley, [2014]. - XXVI, 376 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN The essential guide to building and programming LEGO EV3 interactive robots. Exploring LEGO Mindstorms: Tools and Techniques for Building and Programming Robots is the complete guide to getting the most out of your LEGO Mindstorms EV3. Written for hobbyists, young builders, and master builders alike, the book walks you through fundamentals of robot design, construction, and programming using the Mindstorms apparatus and LEGO TECHNIC parts. Tap into your creativity with brainstorming techniques, or follow the plans and blueprints provided on the companion website to complete projects ranging from beginner to advanced. The book begins with the basics of the software and EV3 features then lets you get to work quickly by using projects of increasing complexity to illustrate the topics at hand. Plenty of examples are provided throughout every step of the process, and the companion website features a blog where you can gain the insight and advice of other users. Exploring LEGO Mindstorms contains building and programming challenges written by a recognized authority in LEGO robotics curriculum, and is designed to teach you the fundamentals rather than have you follow a "recipe." 20

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-37 Non-Fictie - 000 2014-29-3874 Davies, Dan In plain sight In plain sight : the life and lies of Jimmy Savile / Dan Davies. - London : Quercus, [2014]. - 584 pagina's : foto's ; 24 cm.

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Making The making of the humanities

Making The making of the humanities Non-Fictie - 000 2014-17-1413 Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie