UW ZORGVERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW ZORGVERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?"

Transcriptie

1 UW ZORGVERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

2 INHOUDSOPGAVE: 1. Zorgverzekeringen van De Amersfoortse 2. Wijzigingen Vergoedingenoverzicht 4. Polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen t-1869 (11-14)

3 ZORGVERZEKERINGEN VAN DE AMERSFOORTSE Snel de juiste zorg. Altijd vrije keuze Vrije keuze Bij De Amersfoortse kiest u altijd zelf naar welke huisarts, apotheek of ziekenhuis u gaat. Kiest u voor een nietgecontracteerde zorgverlener, dan ontvangt u van ons een vergoeding gelijk aan het tarief dat wij met gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken. Een overzicht van de gecontracteerde zorgverleners vindt u op zorg. Snel de juiste zorg met Managed Care Als u zorg nodig heeft, dan wilt u snel en goed geholpen worden. Onze verpleegkundigen van Managed Care hebben jarenlange ervaring binnen de ziekenhuiswereld. Zij weten wat er speelt in de zorg. Binnen 24 uur geven zij antwoord op uw zorgvraag. En ze zorgen ook voor wachtlijstbemiddeling. Dat scheelt u zomaar 3 tot 6 weken. Uitgebreide dekkingen De Amersfoortse kiest voor kwaliteit. Wat u nodig heeft, staat bij ons voorop. Daarom hebben al onze verzekeringen uitgebreide dekkingen. Wij hebben alle informatie overzichtelijk voor u gerangschikt in onze polisvoorwaarden en reglementen. Zo vindt u snel de informatie die u nodig heeft. Wildcard van 1.000,- Zeker na een ongeval kunt u wel wat extra ondersteuning gebruiken. Dat is het idee van de Wildcard: een eenmalige vergoeding voor zorg die uw verzekering normaal niet vergoedt. Zo bent u sneller weer op de been. De Wildcard ontvangt u bij een basis- met aanvullende verzekering van De Amersfoortse. In 2015 verhogen we de maximale vergoeding van 250,- naar 1.000,-. Mijn Amersfoortse: uw persoonlijke omgeving online In uw eigen online omgeving declareert u snel en veilig. U ziet direct uw zorgverbruik en de stand van uw eigen risico. Ook heeft u er uw eigen digitale postvak met alle actuele berichten over uw zorgverzekering. Ga naar Mijn Amersfoortse op en log in met uw DigiD. Tip! Vanaf 2015 declareert u nog eenvoudiger en net zo veilig dankzij onze declaratie-app. Wat verandert er in 2015? Onze verzekeringen worden eenvoudiger We maken het graag eenvoudiger voor u en stoppen daarom met de collectiviteitskortingen. Ook verdwijnt de korting bij betaling per kwartaal of halfjaar. Wel krijgt u nog 2% betalingskorting als u voor een heel jaar ineens betaalt. We voeren een leeftijdsafhankelijke premie in Om zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden voeren we bij onze aanvullende en tandartsverzekeringen een leeftijdsafhankelijke premie in. Bent u tussen 18 en 25 jaar, dan gaat u er relatief het meest op vooruit. In de meeste gevallen geldt dat ook als u tussen 25 en 40 jaar bent. Bent u tussen 40 en 55 jaar, dan verandert er voor u in de meeste gevallen niets. Bent u 55 jaar of ouder betekent de premie-aanpassing dat u er iets op achteruit gaat.

4 Wat niet verandert: ook in 2015 zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd op basis van dezelfde aanvullende verzekering als de verzekeringnemer. Wijzigingen aanvullende verzekeringen We zijn trots op de introductie in 2015 van onze aanvullende verzekering Compact! Jonge verzekerden tussen 18 en 24 jaar betalen voor Compact maar 1,- premie per maand. In het vergoedingenoverzicht leest u welke dekkingen Compact biedt. De namen en dekkingen veranderen van de Aanvullende verzekeringen Jongeren en TotaalZorg. Heeft u bij ons een Aanvullende verzekering die wijzigt, dan zetten wij u over naar een Aanvullende verzekering met een vergelijkbare dekking. Wilt u precies weten waar u in 2015 voor verzekerd bent, kijkt u dan in het vergoedingenoverzicht verderop in deze brochure. Deze aanvullende verzekeringen veranderen: Aanvullende verzekering Jongeren wordt Budget Tandartsverzekering Tandarts Jongeren wordt Tandarts Extra Aanvullende verzekering TotaalZorg wordt Compact + Tandarts Basis Aanvullende verzekering TotaalZorg Extra wordt Budget + Tandarts Basis Verplicht eigen risico 2015 Ieder jaar stelt de overheid het wettelijk verplicht eigen risico vast voor de basisverzekering. Voor 2015 is dat 375,-. U betaalt dus komend jaar zelf de eerste 375,- aan zorgkosten uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor alle zorg. In de polisvoorwaarden leest u voor welke zorg u geen eigen risico hoeft te betalen. Wist u dat u kunt kiezen voor een hoger eigen risico? U verlaagt daarmee de premie van de basisverzekering. Kiest u voor 500,- vrijwillig eigen risico dan daalt uw basispremie met 25,- per maand. Vorig jaar was dit nog 20- per maand.

5 PRODUCTAANPASSINGEN DE AMERSFOORTSE 2015 Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Deze kunt u terugvinden op U kunt ze ook bij ons opvragen via (033) Wijzigingen in de aanvullende verzekering: Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Dekking Camouflage Dekking wordt gedurende de tijd dat u met deze verzekering bij ons verzekerd bent (was ). Combinatietest Dit is een nieuwe dekking. Vergoeding 75% bij een gecertificeerd echoscopist. Dyslexiezorg Fysiotherapie GeboorteTENS Halskraag (niet verstevigd) Mammaprint Overgangsconsulent Reiskosten ziekenbezoek Second opinion Therapeutische kampen voor kinderen Vergoeding voor de aanschaf (was huur) van een TENS-apparaat bij GeboorteTENS. De dekking voor dyslexiezorg vervalt. Voortaan kunt u dyslexiezorg aanvragen bij de gemeente. Vergoeding wordt beperkt tot maximaal 36 behandelingen (was onbeperkt). Deze dekking vervalt. Halskraag wordt vergoed door de zorgverzekering. Dit is een nieuwe dekking. Vergoeding 100% indien uitgevoerd door Laboratorium Agendia en aangevraagd door uw behandelend specialist. Deze dekking vervalt. Second opinion wordt vergoed door de zorgverzekering. De activiteiten van Stichting de Luchtballon zijn overgenomen door Stichting Heppie. Wildcard De eenmalige extra vergoeding bij ongeval door inzet van de Wildcard wordt verhoogd naar 1.000,- (was 250,-). Dekking preventief Preventieve cursussen Stoppen met roken Door faillissement van Care for Women geldt alleen nog vergoeding voor overgangsconsulenten die zijn aangesloten bij de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC). De minimale reisafstand van 25 km vervalt. Voortaan dekking vanaf de 5e opnamedag (was vanaf de 1e opnamedag). Cursus Diabetes type II vervalt. Deze cursus wordt niet meer aangeboden door Diabetes Vereniging Nederland, maar vrij van kosten verstrekt door het ziekenhuis. Deze dekking vervalt. Stoppen met roken wordt vergoed door de zorgverzekering. Wijzigingen in alle aanvullende zorgverzekeringen AWBZ Fraude Maximale vergoeding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervalt. De verstrekkingen worden deels overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na bewezen fraude hebben wij de mogelijkheid om u 5 jaar te weigeren voor een zorgverzekering en 8 jaar voor een aanvullende verzekering. Vergoeding van kosten vindt plaats tot maximaal: het tarief dat is afgesproken met gecontracteerde zorgaanbieders; indien geen gecontracteerd tarief is afgesproken, het Wet Marktordening Gezondheidszorg (maximum-)tarief; als er geen tarief, op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg is vastgesteld, de in Nederland geldende marktconforme vergoeding.

6 Wijzigingen in de Tandartsverzekering: Jongeren, Basis, Uitgebreid en Optimaal Dekking Tandarts Jongeren Tandarts Basis Tandarts Extra Tandarts Uitgebreid Tandarts Optimaal Tandarts Jongeren is gewijzigd in Tandarts Extra. Dekking wordt 500,- (was 450,-). Reguliere behandelingen worden 100% vergoed (was 75%). Wijzigingen in de Ondernemersmodule en Verzuimdiensten Dekking Snelle diagnostiek Gezinshulp Ergonomisch advies Trainingen van het houdings- en bewegingsapparaat Mantelzorg makelaar Preventief Medisch Onderzoek Basis Zaakwaarnemer Deze dekking vervalt. De maximale uurvergoeding voor gezinshulp is vastgesteld op 20,-. De gezinshulp moet worden verleend door een thuiszorgorganisatie met het HKZ keurmerk. Deze dekking vervalt. De maximale vergoeding wordt 150,- (was 75% van de kosten). Dit is een nieuwe dekking. Maximaal 300,- voor hulp door een beëdigde mantelzorg makelaar aan mantelzorgers bij mantelzorgvragen. Dit is een nieuwe dekking. Volledige vergoeding eenmaal. Preventief Medisch Onderzoek Basis betreft een algemene screening van de gezondheidstoestand van verzekerde, uitgevoerd door Meditel. Deze dekking vervalt. (Alleen van toepassing op de Ondernemersmodule).

7 Wijzigingen in de Zorgverzekering Flexibel In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen in de dekking van uw zorgverzekering(en). Pas als de Eerste Kamer de wetswijzigingen voor Dyslexiezorg, Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ, Verpleging en Verzorging en Zintuiglijk Gehandicaptenzorg goedkeurt, zijn deze wijzigingen definitief. Dit kan ook na 1 januari 2015 zijn. De overige in dit document genoemde wijzigingen gelden per 1 januari Onder de noemer Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) vindt er een grote verandering plaats in de langdurige zorg die nu in de AWBZ geregeld is. Krijgt u op dit moment zorg als verpleging en verzorging, Zintuiglijk Gehandicaptenzorg of verblijft u in een GGZ instelling? Dan wijzigt dit in U kunt meer informatie vinden over deze veranderingen op Dekking Dyslexiezorg Farmaceutische zorg Hulpmiddelenzorg De dekking voor dyslexiezorg vervalt. Voortaan kunt u dyslexiezorg aanvragen bij de gemeente. Een aantal orale oncolytica wordt uitsluitend nog door het ziekenhuis geleverd en niet meer door de apotheek. De lijst met de betreffende geneesmiddelen vindt u op Ook wordt een twee- of driewekelijkse weekuitgifte van medicijnen mogelijk (was alleen een één wekelijkse weekuitgifte). Het Reglement Hulpmiddelen is geheel vernieuwd/aangepast, voorzien van een duidelijke lay-out en de teksten zijn leesvriendelijker gemaakt. Het volledige Reglement vindt u op De wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen en contactlenzen wordt verhoogd naar 55,50 (was 54,50) per glas/lens met een maximum van 111,- (was 109,-) per jaar. De wettelijke eigen bijdrage voor (semi) orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen wordt verlaagd naar 70,- (was 71,-) per paar voor verzekerden tot 16 jaar. En voor verzekerden boven de 16 jaar verlaagd naar 140,50 (was 141,50) per paar. De maximale vergoeding voor pruiken wordt verhoogd naar 414,50 (was 409,-) per jaar. De tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleidehonden, ADL-honden en signaalhonden wordt verhoogd naar 252,- (was 250,-) per kwartaal. Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de stembanden vallen niet langer onder hulpmiddelenzorg, maar onder medisch specialistische zorg. Absorberend incontinentiemateriaal afgenomen bij een hulpmiddelenleverancier vergoeden wij voortaan met een vastgesteld tarief per dag (voorheen vergoeding per stuk). Generalistische Basis GGZ Vergoeding van stroomkosten bij gebruik van een zuurstofconcentrator wordt door gecontracteerde leveranciers per kwartaal en achteraf uitgekeerd aan de verzekerde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de gebruiksuren van de zuurstofconcentrator. De aanspraak op Generalistische Basis GGZ voor verzekerden tot 18 jaar vervalt en is overgeheveld naar de Jeugdwet. GGZ zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunt u voortaan aanvragen bij uw gemeente, deze voeren de Jeugdwet uit. De kinder- en jeugdpsycholoog en de orthopedagoog-generalist zijn geen hoofdbehandelaar meer. Gespecialiseerde GGZ De vergoeding van zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder bedraagt maximaal het gemiddeld contractstarief, zijnde 90% van het NZa-tarief. Een deel van de langdurige GGZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekering. Cliënten die op 1 januari 2015 korter dan 1 jaar in een instelling verblijven krijgen de zorg de eerste 3 jaar vergoed vanuit de zorgverzekering. Cliënten die op 1 januari 2015 al een ZZP GGZ B indicatie hebben gaan rechtstreeks over naar de Wlz. Als u aanspraak wil maken op gespecialiseerde ggz langer dan 365 dagen, dan dient u, of uw zorgaanbieder namens u, vooraf een machtiging bij ons aan te vragen. De machtiging dient uiterlijk in de tiende maand van het ononderbroken verblijf te worden aangevraagd. De gemotiveerde aanvraag dient te zijn voorzien van een behandelplan van de hoofdbehandelaar. Verzekerden tot 18 jaar kunnen geen aanspraak meer maken op de Gespecialiseerde GGZ. GGZ zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunt u voortaan aanvragen bij uw gemeente. Voor zorg die geleverd wordt door niet-gecontracteerde instellingen dient u in 2015 ook weer een machtiging aan te vragen. Dit kan hoge eigen kosten voorkomen. Medisch specialistische zorg: ziekenhuisopname De vergoeding van zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder bedraagt maximaal het gemiddeld contractstarief, zijnde 90% van het maximum NZa-tarief. Voor zorg in relatie tot aan alcohol gebonden stoornissen en aan overige middelen gebonden stoornissen is de vergoeding vastgesteld op 90% van het basis NZa-tarief. De maximale duur van een ziekenhuisopname ingevolge de Zvw is verlengd naar 3 jaar (was 1 jaar).

8 Orgaantransplantaties Revalidatie Reiskosten van de donor worden niet langer vergoed door de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan, maar door de zorgverzekering van de donor zelf. Hierop wordt geen eigen risico ingehouden. Geriatrische revalidatie hoeft niet direct meer aan te sluiten op een ziekenhuisopname. Er is nu maximaal een week bedenktijd. Stoppen met roken Stivoro en Meditel zijn gestopt met stoppen met roken behandelingen. U kunt hiervoor nog wel terecht bij huisarts, medisch specialist, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog, Rookvrij! Ook jij? en zorgverleners die staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Verloskundige zorg en kraamzorg De eigen bijdrage voor kraamzorg wordt verhoogd naar 4,15 per uur (was 4,10). De maximale vergoeding per opnamedag wordt verhoogd naar 117,50 (was 116,50) voor zowel de moeder als het kind. De vergoeding van de Combinatietest voor vrouwen vanaf 36 jaar vervalt. Verpleging en verzorging Ziekenvervoer Een vergoeding voor NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is mogelijk na een combinatietest waarmee is aangetoond dat er een aanmerkelijke kans is op een kindje met een chromosomale afwijking. De Combinatietest wordt alleen vergoed vanuit de zorgverzekering voor vrouwen die door de medische geschiedenis een verhoogd risico hebben op een kindje met het syndroom van Down, Edwards of Patau. Bij vergoeding van NIPT en/of Combinatietest vanuit de zorgverzekering is tevens vergoeding van vlokkentest en vruchtwaterpunctie mogelijk. Verpleging en verzorging is overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. De aanspraak omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Het betreft verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf en het betreft geen kraamzorg. Verpleging en verzorging voor verzekerden van 18 jaar en ouder komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap. Er kan ook worden gekozen voor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. De condities hiervoor staan in het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Het Reglement vindt u op De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer wordt verhoogd naar 97,- (was 96,-) per verzekerde. Zintuiglijk gehandicaptenzorg Algemeen AWBZ Fraude Omzetplafond Zintuiglijk gehandicaptenzorg is (deels) overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. De aanspraak omvat een vergoeding voor: diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch leren omgaan met de handicap, interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten. Zintuiglijk gehandicaptenzorg betreft derdelijnszorg. Dit betekent dat deze zorg alleen op verwijzing van een klinisch fysicus audioloog of een medisch specialist toegankelijk is. Alleen wanneer er wordt voldaan aan de indicatievereisten, wordt deze zorg vergoed. De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer wordt verhoogd naar 97,- (was 96,-) per verzekerde. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervalt. De verstrekkingen worden deels overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na bewezen fraude hebben wij de mogelijkheid om u 5 jaar te weigeren voor een zorgverzekering en 8 jaar voor een aanvullende verzekering. Door budgetafspraken met zorginstellingen kan het voorkomen dat verzekerden later dan wenselijk bij een zorginstelling terecht kunnen. In dergelijke gevallen kan de afdeling Managed Care verzekerden adviseren of bemiddelen bij de gewenste of een andere zorginstelling. Verplicht eigen risico Het wettelijk verplichte eigen risico wordt verhoogd naar 375,- (was 360,-). ZiNL Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is van naam gewijzigd en heet voortaan Zorginstituut Nederland (ZiNL). De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, 3811 HM Amersfoort Postbus 42, 3800 AA Amersfoort T E I KVK ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. KVK ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en zijn respectievelijk geregistreerd onder AFM nummer en ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekeringen zijn aanbieders van producten en diensten op het gebied van zorgverzekeringen (11-14)

9 DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen zijn te vinden op en op te vragen via (033) Zorgverzekering Flexibel Dekking Eigen risico Eigen bijdrage Aanvragen bij De Amersfoortse Vergoeding Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Ja 100% tot 21 jaar Audiologische zorg (1) (2) Ja 100% Begeleiding en nazorg bij kanker Ja 100% via Care for Cancer Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis (medische noodzaak) Nee 100% Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis of kraamhotel (zonder medische noodzaak) Nee 16,50 per dag Maximaal 117,50 per dag Bevalling thuis Nee 100% Buitenland Ja Maximaal éénmaal Nederlands tarief Dieetadvies (1) (2) Ja Maximaal 3 behandeluren per jaar Erfelijkheidsonderzoek en -advisering (1) Ja 100% Ergotherapie Ja Maximaal 10 uur per jaar Farmaceutische zorg (3) Ja Volgens het Reglement Farmaceutische Zorg en het geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS). Voor geregistreerde geneesmiddelen geldt een maximumvergoeding per geneesmiddel Fysiotherapie tot 18 jaar (1) (3) Ja 9 behandelingen per aandoening per jaar. Op verwijzing van een arts of medisch-specialist 9 extra behandelingen. 100% bij aandoeningen die genoemd worden in Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, littekentherapie en oefentherapie Mensendieck/Cesar Fysiotherapie vanaf 18 jaar (1) (3) Ja Vanaf de 21e behandeling 100% bij aandoeningen die genoemd worden in Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, littekentherapie en oefentherapie Mensendieck/Cesar Fysiotherapie: bekkenfysiotherapie (1) Ja Maximaal 9 behandelingen voor urine-incontinentie bij verzekerden van 18 jaar en ouder GGZ: Generalistische Basis GGZ (1) (2) Ja 100%, vanaf 18 jaar GGZ: Gespecialiseerde GGZ (zonder verblijf) Ja Ja, bij een niet gecontracteerde 100%, vanaf 18 jaar zorgverlener GGZ: Gespecialiseerde GGZ (met verblijf) Ja Ja, bij een niet gecontracteerde 100% tot maximaal 1095 dagen aaneengesloten zorgverlener Huisarts Nee 100% Hulpmiddelenzorg (3) Ja Mogelijk, zie Reglement Ja Vergoeding volgens het Reglement Hulpmiddelen Hulpmiddelen Kraamzorg thuis Nee 4,15 per uur 100% Logopedie Ja 100% Mechanische beademing (1) Ja 100% Medisch specialistische zorg: plastisch chirurgische zorg (medische noodzaak) (3) Ja Ja Beperkt tot in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen Medisch specialistische zorg: vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen tot en met 42 jaar Ja Ja 100% voor OI, KI en IUI 100% voor de eerste drie pogingen IVF en ICSI Medisch specialistische zorg: ziekenhuis en ZBC Ja 100% en het verblijf tot maximaal 1095 dagen Mondzorg: implantaten (1) Ja Ja 100% bij een bijzondere medische indicatie Mondzorg: kaakchirurgische hulp (1) Ja 100% Mondzorg: orthodontie Ja Ja 100% bij een bijzondere medische indicatie Mondzorg: overkappingprothese Ja 125,- per kaak Ja 100% voor een overkappingprothese Mondzorg: protheses Ja 25% 75% voor een gebitsprothese Mondzorg: reparatie en rebasen Ja 100% voor reparatie en rebasen Mondzorg: tandheelkundige zorg tot 18 jaar (3) Nee 100% voor de in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen Mondzorg: tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (2) Ja Ja 100% bij een bijzondere medische indicatie Nierdialyse Ja Ja 100% Oncologische zorg bij kinderen (1) Nee 100% Orgaantransplantaties Ja Ja 100% Revalidatie Ja 100% Second opinion Ja 100% Stoppen met roken (2) Ja 100% voor één behandelprogramma per jaar Trombosedienst Ja 100% Verpleging en verzorging (2) Nee 100% Verpleging en verzorging PGB vv (1) (2) (3) Nee Ja 100% Voetzorg bij diabetes mellitus (1) (2) Ja 100% voor in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen Ziekenvervoer in Nederland: ambulancevervoer Ja 100% voor ambulancevervoer Ziekenvervoer in Nederland: taxivervoer of eigen vervoer Ja 97,- per jaar Ja 100% voor taxivervoer of 0,31 per km bij eigen vervoer bij bepaalde medische indicaties Zintuiglijk gehandicaptenzorg (1) (2) Ja 100% 2 3

10 AANVULLENDE VERZEKERINGEN Dekkingen Aanvulling Compact Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Acnebehandeling (1) 250,- per jaar 250,- per jaar 350,- per jaar 500,- per jaar AED pads 100% 100% 100% 100% Allergeenvrije en stofdichte hoezen (1) (2) 100% 100% Alternatieve geneeswijzen (exclusief geneesmiddelen) (4) Maximaal 45,- per dag en tot 150,- per jaar voor acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie, antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, haptonomie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie. Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking Maximaal 45,- per dag en tot 250,- per jaar voor acupunctuur, chiropractie, osteopathie, (ortho)manuele therapie antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, haptonomie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie. Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking Anticonceptiva (de pil, spiraaltje en pessarium) voor verzekerden van 21 jaar en ouder (6) Begeleiding nazorg bij kanker (1) (2) 250,- per jaar bij Herstel & Balans Maximaal 45,- per dag en tot 500,- per jaar voor acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie, antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, haptonomie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie. Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking Maximaal 45,- per dag en tot 1.000,- per jaar voor acupunctuur, chiropractie, osteopathie, (ortho)manuele therapie, antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, haptonomie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie. Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking 30,- per jaar 100,- per jaar 150,- per jaar 250,- per jaar 500,- per jaar 500,- per jaar bij Herstel & Balans 1.000,- per jaar bij Herstel & Balans Besnijdenis 100% bij een medische noodzaak 100% bij een medische noodzaak 100% bij een medische noodzaak 100% bij een medische noodzaak 100% bij een medische noodzaak Bevalling poliklinisch (zonder medische noodzaak) 100% 100% 100% Brillen of contactlenzen Bril (inclusief montuur) tot 150,- (één bril per 24 maanden) Of lenzen maximaal 50,- (per jaar) Dioptrie van 1.5 of meer Buitenland niet-spoedeisende zorg EU, EER en verdragsland Buitenland niet-spoedeisende zorg EU, EER en verdragsland mits woonachtig in het land waar de zorg wordt genoten Buitenland spoedeisende zorg EU, EER, verdragsland Buitenland spoedeisende zorg rest van de wereld Buitenland spoedeisende zorg: medische hulpverlening, medisch advies, teletolk en sms-dienst door SOS International Buitenland spoedeisende zorg: repatriëring Maximaal eenmaal Nederlands tarief voor fysiotherapie en oefentherapie. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% tot in de polisvoorwaarden genoemde maximale vergoedingen Maximaal éénmaal Nederlands tarief voor fysio therapie en oefentherapie en second opinion. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% tot in de polisvoorwaarden genoemde maximale vergoedingen Maximaal éénmaal Nederlands tarief voor bril, fysiotherapie, oefentherapie, orthodontie en second opinion. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% tot in de polisvoorwaarden genoemde maximale vergoedingen Bril (inclusief montuur) tot 200,- (één bril per 24 maanden) Of lenzen maximaal 100,- (per jaar) Dioptrie van 1.5 of meer Maximaal éénmaal Nederlands tarief voor bril, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, orthodontie en second opinion. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% tot in de polisvoorwaarden genoemde maximale vergoedingen 100% 100% 100% 100% 100% Maximaal tweemaal Nederlands tarief (inclusief vergoeding op de zorgverzekering) Maximaal tweemaal Nederlands tarief (inclusief vergoeding op de zorgverzekering) Maximaal tweemaal Nederlands tarief (inclusief vergoeding op de zorgverzekering) Ja Ja Ja Ja Ja 100% voor repatriëring naar een instelling in het woonland en maximaal ,- voor vervoer stoffelijk overschot 100% voor repatriëring naar een instelling in het woonland en maximaal ,- voor vervoer stoffelijk overschot 100% voor repatriëring naar een instelling in het woonland en maximaal ,- voor vervoer stoffelijk overschot Bril (inclusief montuur) tot 300,- (één bril per 24 maanden) Of lenzen maximaal 125,- (per jaar) Dioptrie van 1.5 of meer Maximaal éénmaal Nederlands tarief voor bril, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, orthodontie en second opinion. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% tot in de polisvoorwaarden genoemde maximale vergoedingen Maximaal tweemaal Nederlands tarief (inclusief vergoeding op de zorgverzekering) 100% voor repatriëring naar een instelling in het woonland en maximaal ,- voor vervoer stoffelijk overschot Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg 250,- per jaar 250,- per jaar 250,- per jaar 250,- per jaar 250,- per jaar Camouflage (1) (2) 250,- voor de gehele looptijd van de verzekering 250,- voor de gehele looptijd van de verzekering 350,- voor de gehele looptijd van de verzekering 500,- voor de gehele looptijd van de verzekering Combinatietest 75% bij een gecertificeerd echoscopist Dieetadvisering (2) Maximaal 2 uur per jaar Maximaal 4 uur per jaar Eczeembehandeling (1) 500,- per jaar voor een lichtcabine thuis. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 1.000,- per jaar voor een lichtcabine thuis. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Epilatie gelaat (1) (2) 250,- per jaar 250,- per jaar 350,- per jaar 500,- per jaar Ergotherapie 100% 100% Farmaceutische zorg: alternatieve geneesmiddelen (5) (6) Farmaceutische zorg: overige geregistreerde geneesmiddelen (5) (6) 50% maximaal 100,- per jaar. Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen met de aantekening homeopatisch of antroposofisch in de G-standaard van Z-index 50% maximaal 100,- per jaar Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen zoals omschreven in de G-standaard van Z-index 150,- per jaar. Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen met de aantekening homeopatisch of antroposofisch in de G-standaard van Z-index 150,- per jaar Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen zoals omschreven in de G-standaard van Z-index 250,- per jaar. Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen met de aantekening homeopatisch of antroposofisch in de G-standaard van Z-index 250,- per jaar Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen zoals omschreven in de G-standaard van Z-index 500,- per jaar. Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen met de aantekening homeopatisch of antroposofisch in de G-standaard van Z-index 500,- per jaar Uitsluitend vergoeding voor geneesmiddelen zoals omschreven in de G-standaard van Z-index Farmaceutische zorg: vergoeding eigen bijdrage (6) 50% maximaal 100,- per jaar 150,- per jaar 250,- per jaar 500,- per jaar 4 5

11 Dekkingen Aanvulling Compact Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Fysiotherapie 9 behandelingen per jaar. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, (psychosomatische) oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie 12 behandelingen per jaar. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, (psychosomatische) oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie 18 behandelingen per jaar. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, (psychosomatische) oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie 21 behandelingen per jaar. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, (psychosomatische) oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie GeboorteTENS (1) 100% 100% 100% 100% Herstellingsoord voor somatische ziekten of een hospice Hulpmiddelenzorg: boven maximum volgens het Reglement Hulpmiddelen (3) Hulpmiddelenzorg: eigen bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen (3) Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders 75% maximaal 1.000,- per jaar in Nederland in aansluiting op een ziekenhuisopname Tot 18 jaar 100% Vanaf 18 jaar 250,- per jaar 36 behandelingen per jaar. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, (psychosomatische) oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie 75% maximaal 1.500,- per jaar in Nederland in aansluiting op een ziekenhuisopname Tot 18 jaar 100% Vanaf 18 jaar 500,- per jaar 100,- per jaar 250,- per jaar 400,- per jaar 550,- per jaar 15,- per dag en maximaal 30 dagen voor kinderen tot 12 jaar 25,- per dag en maximaal 60 dagen voor kinderen tot 12 jaar Kraampakket Ja Ja Ja Kraamzorg bij adoptie (2) 4 uur bij een kind jonger dan 6 maanden 8 uur bij een kind jonger dan 6 maanden 8 uur bij een kind jonger dan 6 maanden Kraamzorg: couveuse nazorg (1) (2) 4 uur 8 uur 8 uur Kraamzorg in een kraamhotel 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag Kraamzorg in een ziekenhuis (zonder medische noodzaak) 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag Kraamzorg thuis 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 4,15 per uur Kuurreizen (2) 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 4,15 per uur 500,- per jaar via Stichting Kuurreizen of Reisorganisatie Fontana. Bij de ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis of artritis psoriatica. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 16,50 per dag 100% voor de eigen bijdrage tot maximaal 4,15 per uur 1.000,- per jaar via Stichting Kuurreizen of Reisorganisatie Fontana. Bij de ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis of artritis psoriatica. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Lactatiekundige zorg (2) 80,- per bevalling 80,- per bevalling Laserbehandeling van de ogen (2) 625,- per oog (éénmaal per 60 maanden). Dioptrie van 4 of meer Logeerhuis bij ziekenhuisopname 250,- per verzekerde per jaar 500,- per verzekerde per jaar 100% 100% Mammaprint 100% 100% 100% 100% 100% Mantelzorg vervangend 7 dagen per jaar via Handen in Huis 14 dagen per jaar via Handen in Huis 21 dagen per jaar via Handen in Huis Medisch specialistische zorg: plastisch chirurgische zorg (medische noodzaak) Orthodontie Tot 18 jaar 80% maximaal 1.000,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Wachttijd van een jaar bij afsluiten aanvullende verzekering of afkomstig van Aanvulling Compact of Aanvulling Budget Flapoorcorrectie en medisch noodzakelijke plastische chirurgie, die niet onder de basisverzekering vergoed wordt. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Tot 18 jaar 80% maximaal 2.000,- Vanaf 18 jaar 80% maximaal 1.000,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Wachttijd van een jaar bij afsluiten aanvullende verzekering of afkomstig van Aanvulling Compact of Aanvulling Budget Flapoorcorrectie en medisch noodzakelijke plastische chirurgie, die niet onder de basisverzekering vergoed wordt. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Tot 18 jaar 2,500,- Vanaf 18 jaar 1,500,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Wachttijd van een jaar bij afsluiten aanvullende verzekering of afkomstig van Aanvulling Compact of Aanvulling Budget Orthoptie (2) 100% 100% 100% 100% Overgangsconsulent (2) 500,- gedurende de looptijd van de verzekering 500,- gedurende de looptijd van de verzekering Pedicure (2) 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma 100% bij diabetes of reuma Plakstrips voor mammaprothese 50% 100% 100% 100% Plaswekker (1) 100% voor aanschaf of maximaal 3 maanden huur 100% voor aanschaf of maximaal 3 maanden huur 100% voor aanschaf of maximaal 3 maanden huur 100% voor aanschaf of maximaal 3 maanden huur Podotherapie/ podologie/podoposturale therapie (2) 100% door podotherapeut, podoloog of podo posturaal therapeut 100% door podotherapeut, podoloog of podo posturaal therapeut 100% door podotherapeut, podoloog of podo posturaal therapeut 100% door podotherapeut, podoloog of podo posturaal therapeut Refertilisatie (2) 100% 100% Reiskosten ziekenbezoek 0,31 per km Reis van een verzekerde aan een verzekerd gezinslid, in een ziekenhuis in Nederland, vanaf de 15e opnamedag 0,31 per km Reis van een verzekerde aan een verzekerd gezinslid, in een ziekenhuis in Nederland, vanaf de 15e opnamedag 0,31 per km Reis van een verzekerde aan een verzekerd gezinslid, in een ziekenhuis in Nederland, vanaf de 15e opnamedag 0,31 per km Reis van een verzekerde aan een verzekerd gezinslid, in een ziekenhuis in Nederland, vanaf de 5e opnamedag Sterilisatie (2) 100% 100% 6 7

12 Dekkingen Aanvulling Compact Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Steunzolen of therapeutische zolen (1) 100% één paar per jaar 100% één paar per jaar 100% één paar per jaar 100% één paar per jaar Stottertherapie (2) 500,- per jaar 1.000,- per jaar Tandheelkundige zorg tot 18 jaar 100% voor behandelingen die niet volgens de zorgverzekering vergoed worden 100% voor behandelingen die niet volgens de zorgverzekering vergoed worden 100% voor behandelingen die niet volgens de zorgverzekering vergoed worden 100% voor behandelingen die niet volgens de zorgverzekering vergoed worden Therapeutisch kamp voor kinderen in Nederland 250,- éénmaal per 12 maanden 100% éénmaal per 12 maanden 100% éénmaal per 12 maanden 100% éénmaal per 12 maanden (1) (2) Wildcard 1.000,- éénmaal per jaar 1.000,- éénmaal per jaar 1.000,- éénmaal per jaar 1.000,- éénmaal per jaar 1.000,- éénmaal per jaar Wondverzorging 50,- per jaar 100,- per jaar Zittend ziekenvervoer (1) 100% gecontracteerde taxi of 0,70 per km niet-gecontracteerde taxi of 0,31 per km eigen vervoer voor zorg die voor vergoeding in aanmerking komt op de zorgverzekering of volgens het artikel met betrekking tot ergotherapie, fysiotherapie, Herstel & Balans en herstellingsoord van deze aanvullende verzekering. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Zittend ziekenvervoer vergoeding eigen bijdrage 100% 100% 100% gecontracteerde taxi of 0,70 per km niet-gecontracteerde taxi of 0,31 per km eigen vervoer voor zorg die voor vergoeding in aanmerking komt op de zorgverzekering of volgens het artikel met betrekking tot ergotherapie, fysiotherapie, Herstel & Balans en herstellingsoord van deze aanvullende verzekering. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 8 9

13 Preventie Dekkingen Aanvulling Compact Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Beweegprogramma s (1) (2) 100,- per jaar bij bijzondere medische indicaties 200,- per jaar bij bijzondere medische indicaties 350,- per jaar bij bijzondere medische indicaties Blessureconsult en sportmedisch onderzoek (2) 100% voor blessureconsulten en 100% éénmaal per 24 maanden voor sport medisch onderzoek bij Sport Medisch Adviescentrum, Sport Medisch Centrum of Sport Medisch Instituut die voldoet aan de kwaliteitscriteria van Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg 100% voor blessureconsulten en 100% éénmaal per 12 maanden voor sport medisch onderzoek bij Sport Medisch Adviescentrum, Sport Medisch Centrum of Sport Medisch Instituut die voldoet aan de kwaliteitscriteria van Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Cursus babymassage (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus eerste hulp bij kinderongevallen (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus EHBO (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus hartproblemen (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus lymfoedeem (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus overig (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus reanimatie basis (2) (7) 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% Cursus reumatoïde artritis, artrose of de ziekte 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% van Bechterew (2) (7) Cursus zwangerschap en zwangerschapsgym/ 250,- per jaar 500,- per jaar 100% 100% yoga (2) (7) Lidmaatschap patiëntenvereniging 100% Mindfulness training 100,- per jaar 100,- per jaar 100,- per jaar 100,- per jaar Obesitasbehandeling (2) 500,- gedurende de looptijd van de verzekering bij bijzondere medische indicaties. Vergoeding na voltooiing van het programma. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig 1.000,- gedurende de looptijd van de verzekering bij bijzondere medische indicaties. Vergoeding na voltooiing van het programma. Er is vooraf toestemming van de verzekeraar nodig Preventieve onderzoeken (2) 100% hart en bloedvaten- en cholesterolonderzoek door huisarts en Meditel 100% hart en bloedvaten- en cholesterolonderzoek door huisarts en Meditel 100% hart en bloedvaten- en cholesterolonderzoek door huisarts en Meditel 100% Preventief Medisch Onderzoek Basis inclusief long/ecg éénmaal per 24 maanden door Meditel 100% hart en bloedvaten- en cholesterolonderzoek door huisarts en Meditel 100% Preventief Medisch Onderzoek Basis inclusief long/ecg éénmaal per 12 maanden door Meditel Preventieve vaccinaties (2) 100% griep, hepatitis-b en meningokokken 100% griep, hepatitis-b en meningokokken 100% griep, hepatitis-b en meningokokken 100% griep, hepatitis-b en meningokokken Preventieve vaccinaties en medicatie buitenland 100% 100% (2) TANDARTSVERZEKERINGEN Tandarts Basis Tandarts Extra Tandarts Uitgebreid Tandarts Optimaal Reguliere behandelingen (3) (8) 250,- per jaar 500,- per jaar 750,- per jaar 1.500,- per jaar Specialistische behandelingen (kronen, bruggen, 75% maximaal 250,- per jaar 75% maximaal 500,- per jaar 75% maximaal 750,- per jaar 75% maximaal 1.500,- per jaar partiële protheses, endodontologie en parodontologie) (3) (8) Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland (8) 250,- per jaar 500,- per jaar 750,- per jaar 1.500,- per jaar (1) = Voor deze vergoeding is een verwijzing noodzakelijk. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden. (2) = Voor deze vergoeding geldt een bepaalde behandelaar. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden. (3) = Onze polisvoorwaarden, Reglement Farmaceutische Zorg, Reglement Hulpmiddelen, Reglement PGB vv, lijst met tandartstarieven, lijst met de maximale vergoeding per geregistreerd geneesmiddel en Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering vindt u op (4) = De beroepsverenigingen die voor vergoeding in aanmerking komen vindt u in de polisvoorwaarden. (5) = Meer informatie over geregistreerde medicijnen kunt u vinden op of u kunt contact opnemen met de afdeling Claimbehandeling (033) (6) = Dit maximum geldt voor alle farmaceutische zorg (waaronder anticonceptie) tezamen per jaar. (7) = Dit maximum geldt voor al deze cursussen tezamen per jaar. (8) = Dit maximum geldt voor alle tandheelkundige behandelingen tezamen per jaar. (9) = Dit maximum geldt voor alle eigen bijdragen van kraamzorg tezamen per jaar

14 POLISVOORWAARDEN AMERSFOORTSE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING 2015

15 POLISVOORWAARDEN AMERSFOORTSE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING 2015 Inhoudsopgave: 1. Begripsomschrijving 4 2. Wijze van uitvoering 9 3. Omvang van de dekking Acnebehandeling Allergeenvrije hoezen Alternatieve geneeswijzen (onderzoek en behandeling) Automatische Externe Defibrillator pads Begeleiding en nazorg bij kanker Besnijdenis Brillen of contactlenzen Buitenland (medische zorg) Camouflage Combinatietest Dieetadvisering Eczeembehandeling Epilatie Ergotherapie Farmaceutische zorg (genees- en anticonceptiemiddelen) Fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) GeboorteTENS Herstellingsoord en hospice Hulpmiddelen Kinderopvang bij opname ouders Kraampakket Kuurreizen Lactatiekunde Laserbehandeling of lensimplantatie Logeerhuis bij ziekenhuisopname Mammaprint Mantelzorg (vervangend) Orthodontie (wachttijd van 12 maanden) Orthoptie Overgangsconsulent Pedicure Plakstrips voor mammaprothese Plastische chirurgie Plaswekker Podotherapie/Podologie/Podoposturale therapie Refertilisatie Reiskosten ziekenbezoek (aan medeverzekerden) Sterilisatie Steunzolen (of therapeutische zolen) Stottertherapie Tandartskosten voor verzekerden tot 18 jaar Therapeutische kampen Verloskundige zorg en kraamzorg Wildcard Wondverzorging Ziekenvervoer binnen Nederland (11-14) Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

16 4. Omvang van de dekking Preventie Beweegprogramma s Lidmaatschap patiëntenvereniging Mindfulness Obesitasbehandeling Preventieve cursussen Preventieve geneeskunde Sportmedisch onderzoek en blessureconsulten Omvang van de dekking Tandarts Tandheelkundige behandelingen Uitsluitingen Diensten Managed Care Algemeen Premie Premiebetaling en betalingsachterstand Verplichtingen van de verzekerde/verzekeringnemer Declaraties en onderbreking van de dekking Regres Fraude Kennisgeving relevante gebeurtenissen Herziening van premie of voorwaarden Duur van de verzekering Geschillen en klachten Bepalingen in verband met collectiviteit Clausule terrorismedekking Belangrijke informatie 40 Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

17 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende zorgverzekering Een aanvullende zorgverzekering dekt zorg die niet of niet volledig op een zorgverzekering op basis van de Zorgverzekeringswet is gedekt. Alternatief genezer Een in Nederland gevestigde alternatief genezer, op een bepaald gebied algemeen erkend, als zodanig praktiserend en lid van een beroepsvereniging. Apotheekhoudend huisarts Een arts, die is ingeschreven in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, op grond van artikel 6 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening bevoegd is tot uitoefening van de artsenijbereidkunst en een erkenning heeft als apotheekhouder. Apotheker Een erkende apotheker die voldoet aan de eisen zoals omschreven in de Wet BIG en als zodanig staat ingeschreven in het register der apothekers. Basisarts Een basisarts, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Bedrijfsarts Een arts die is ingeschreven als bedrijfsarts in het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld register van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en optreedt namens de werkgever of de Arbodienst, waarbij de werkgever is aangesloten. Bekkentherapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als bekkentherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dagbehandeling Opname korter dan 24 uur in een instelling die conform de bij wet gestelde regels is toegelaten. DBC-zorgproduct Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is afgeleid uit subtrajecten en zorgactiviteiten via door de NZa vastgestelde beslisbomen. Een DBC-zorgproduct kent een maximale duur van 120 dagen. Diëtist Een diëtist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenoemde Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Ergotherapeut Een ergotherapeut, die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenoemde Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. EU en EER staat Hieronder worden behalve Nederland de volgende landen binnen de Europese Unie verstaan: België, Bulgarije, Cyprus (Grieks), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op grond van verdragsbepalingen is Zwitserland hiermee gelijkgesteld. De EER landen (staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) zijn Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

18 Farmaceutische zorg De aflevering van de bij of krachtens het Besluit Zorgverzekering aangewezen geneesmiddelen en dieetpreparaten, één en ander met inachtneming van het door de zorgverzekeraar vastgestelde reglement. Fraude Het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering, bij de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst van een (zorg) verzekering, gericht op het verkrijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat, of een verzekeringsdekking te verkrijgen onder valse voorwendsels. Fysiotherapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die als fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Onder fysiotherapeut wordt tevens verstaan een heilgymnast-masseur als bedoeld in artikel 108 van de Wet BIG. Gecertificeerd echoscopist Een echoscopist die is gecertificeerd voor de uitvoering van de combinatietest. Deze echoscopisten staan in het Peridos register. Zie: Gecontracteerde zorg Die zorg die de zorgaanbieder, op basis van een tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder gesloten overeenkomst, mag verlenen dan wel voor vergoeding in aanmerking komt. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) De GGD richt zich vooral op preventie: voorkomen van ziekten en bevorderen van gezond gedrag in een gezonde leefomgeving. Gemiddeld contractstarief Het gemiddelde tarief van alle zorgaanbieders waarmee De Amersfoortse voor een bepaalde behandeling of verstrekking een prijsafspraak heeft gemaakt. Geriatrisch fysiotherapeut Een fysiotherapeut die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als geriatrisch fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Huidtherapeut Een in Nederland gevestigde huidtherapeut die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut. Huisarts Een arts die is ingeschreven als huisarts in het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Hulpmiddelenzorg De voorziening in de behoefte aan bij ministeriële regeling aangewezen hulpmiddelen, als mede verbandmiddelen, met inachtneming van het door de zorgverzekeraar vastgestelde Reglement Hulpmiddelen inzake toestemmingsvereisten, gebruikstermijnen en volumevoorschriften. Kaakchirurg Een tandarts specialist die is ingeschreven in het specialistenregister voor mondziekten en kaakchirurgie van de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS). Kinderfysiotherapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als kinderfysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

19 Kraamcentrum Een instelling die verloskundige zorg en/of kraamzorg aanbiedt en die voldoet aan de door de wet vastgestelde eisen. Kraamhotel Een instelling waar de verzekerde kan bevallen en/of (een deel van) de kraamtijd kan doorbrengen. Kraamzorg De zorg verleend door een aan het ziekenhuis, kraam-centrum, of kraamhotel verbonden kraamverzorgster of kraamverzorgende, die zowel moeder en kind en - voor zover van toepassing - de huishouding verzorgt. Lactatiekundige Een in Nederland gevestigde lactatiekundige, die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Mantelzorger Een persoon die onbetaald en niet in het kader van een hulpverlenend beroep zorg verleent aan een hulpbehoevende in diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Manueel therapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als manueel therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Marktconforme vergoeding Vergoeding naar de Nederlandse marktomstandigheden, welke gelijk is aan het notabedrag tenzij de rekening onredelijk hoog is. Medisch adviseur Een arts die ingeschreven is als arts Beleid en Advies in het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld Profielregister of die ingeschreven is als arts Maatschappij en Gezondheid in het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en als zodanig werkzaam is bij een zorgverzekeraar. Medisch specialist Een arts, die is ingeschreven als medisch specialist in het door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Meditel Meditel B.V., Postbus 454, 2800 AL Gouda, telefoon (0900) , fax (0182) Mondhygiënist Een mondhygiënist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. NZa De Nederlandse Zorgautoriteit. Oedeemtherapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als oedeemtherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck Een oefentherapeut Cesar/oefentherapeut Mensendieck die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenoemde Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Ongeval Een plotseling en onverwacht, van buitenaf op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken, medisch vast te stellen letsel ontstaat. Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

20 Opname Opname van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, indien en zolang op medische gronden verpleging, onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken behandeling door een medisch specialist noodzakelijk moet zijn. Optometrist Een in Nederland gevestigde optometrist die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden, als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG. Orthodontist Een tandarts-specialist, die is ingeschreven in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialismen (RTS) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Orthoptist Een orthoptist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. Pedicure Een pedicure die met de aantekening voor diabetes, reuma of risicovoet geregistreerd staat in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Podoloog Een in Nederland gevestigde podoloog die is aangesloten bij de Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie). Podoposturaal therapeut Een in Nederland gevestigde podoposturaal therapeut die als A-therapeut is aangesloten bij de Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie). Podotherapeut Een podotherapeut, die voldoet aan de eisen als vermeld in het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. PreMeo Thuisvaccinatie PreMeo Thuisvaccinatie is een LCR-erkend landelijk werkend vaccinatiecentrum voor reisvaccinaties aan huis door BIG-geregistreerde artsen. Psychosomatisch fysiotherapeut Een fysiotherapeut, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die tevens als psychosomatisch fysiotherapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Psychosomatisch oefentherapeut Cesar en Mensendieck Een oefentherapeut Cesar en Mensendieck die staat ingeschreven in het register psychosomatische oefentherapeuten van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Schoonheidsspecialist Een in Nederland gevestigde schoonheidsspecialist met het diploma Schoonheidsverzorging-B. SOS International BV Nederlandse Hulpverleningsorganisatie SOS International, Hoogoorddreef 58, 1101 BE Amsterdam. Telefoon (020) , fax (020) Spoedeisende zorg Zorg die vooraf niet kan worden voorzien en het gevolg is van ziekte of ongeval waarbij medische zorg direct noodzakelijk is. Polisvoorwaarden Amersfoortse Aanvullende Zorgverzekering /40

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2014

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies collectief 2011 2 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Maandpremies basisverzekeringen Aantal premiebetalende

Nadere informatie

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig

Nadere informatie

Ditzo aanvullende zorgverzekering Polisvoorwaarden 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015

Ditzo aanvullende zorgverzekering Polisvoorwaarden 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015 Ditzo aanvullende zorgverzekering Polisvoorwaarden 2015 Geldend vanaf 1 januari 2015 Voorwaarden Ditzo aanvullende verzekeringen 2015 Inhoud 1. Hoe werkt je Ditzo Aanvullende Zorgverzekering? 2 2. Wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen Aanvulling Budget Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Alternatieve geneeswijzen 3.2 Besnijdenis 3.3 Buitenland

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen

Ziektekostenverzekeringen Ziektekostenverzekeringen 2 3 De verplichte basisverzekering Aanvullende verzekeringen Met de Ziektekostenverzekering van Fortis ASR verzekert u zich voor de meest voorkomende medische kosten. U kunt hierbij

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823, hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2013

Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2013 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 575.000.004.001.1250 575-715-004-001-0850 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2014 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie