Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen"

Transcriptie

1 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa augustus 2011

2 Colofon Opdrachtgever Tekst Foto Drukwerk Informatie gemeente Dordrecht, sector Stadsbeheer Onderzoekcentrum Drechtsteden Jan van der Waal Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Postbus AP Dordrecht Overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Vraagstelling Opzet Leeswijzer Gebruik en aantal speelvoorzieningen Speelfrequentie Speelmogelijkheden Behoefte aan speelvoorzieningen Tevredenheid speelvoorzieningen Speelplekken Onverharde trapveldjes Verharde balspelterreinen Skateterreinen Hangplekken voor jongeren Bijlagen Bijlage 1 Methodologische verantwoording Bijlage 2 Aanvullende tabellen Bijlage 3 Vragenlijst... 49

4

5 Samenvatting Veel Dordtse kinderen spelen buiten. Over de kwaliteit en het aantal speelvoorzieningen is niet iedereen even tevreden. De helft mist één of meerdere voorzieningen in de eigen wijk. In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar speelvoorzieningen dat wij (het Onderzoekcentrum Drechtsteden, OCD) in opdracht van de gemeente hebben gehouden. De laatste jaren is er door de gemeente Dordrecht veel geld geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van speelvoorzieningen. Hierdoor is niet alleen het aanbod aan speelvoorzieningen vroot, maar is de gemeente ook een verplichting aangegaan voor wat betreft beheer en onderhoud in de toekomst. Na alle inspanningen wil de gemeente graag weten of zij op de goede weg is. Wat vinden Dordtse ouders/kinderen van het aantal en de kwaliteit van de speelvoorzieningen in de wijk? En welke voorzieningen missen zij? Voor het onderzoek hebben we een aselecte steekproef getrokken van Dordtse kinderen in de leeftijd van 1 t/m 19 jaar, verspreid over de 11 wijken. In totaal hebben ouders/kinderen meegedaan; een respons van 38%. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In deze samenvatting beantwoorden we de onderzoeksvragen, aangevuld met de belangrijkste verschillen tussen de 11 Dordtse wijken. We sluiten af met een korte conclusie en aanbevelingen. Resultaten 1. In welke mate maken Dordtse kinderen gebruik van speelvoorzieningen? Veel Dordtse kinderen spelen buiten. Echter, niet even frequent bij alle speelvoorzieningen. Acht op de tien kinderen maken wel eens gebruik van een speelplek (zoals een speeltuin of speelstraat) en ook bij onverharde trapveldjes speelt iets meer dan de helft van de Dordtse kinderen wel eens. Veel minder gebruik wordt gemaakt van hangplekken voor jongeren en skateterreinen. Dit is ook niet zo vreemd, aangezien er maar vijf skateterreinen en drie hangplekken zijn in Dordrecht (zie kader). Vanzelfsprekend hangt spelen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de verschillende speelvoorzieningen ook af van de leeftijd van kinderen. Speelvoorzieningen in Dordrecht aantal speelplekken 323 trapveldjes 71 balspelterreinen 14 skateterreinen 5 hangplekken voor jongeren 3 Bron: sector Stadsbeheer, gemeente Dordrecht Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 5

6 2. Hoe tevreden zijn Dordtse ouders en hun kinderen over het aantal speelvoorzieningen in hun wijk? 1 Het algemene beeld is niet heel positief. Voor speelplekken en onverharde trapveldjes geldt dat evenveel gebruikers ontevreden als tevreden (beide ruim een derde) zijn over het aantal in de wijk. Het aantal verharde balspelterreinen, skateterreinen en hangplekken voor jongeren wordt door veel meer gebruikers als onvoldoende beoordeeld dan voldoende. (Bijna) de helft ontevreden mensen versus (bijna) drie op de tien tevreden gebruikers. 3. Hoe tevreden zijn zij over de kwaliteit van de speelvoorzieningen in hun wijk? Hoe beoordelen zij het onderhoud? Niet iedereen is te spreken over het onderhoud van de speelvoorzieningen. Over het algemeen geldt dat de helft van de gebruikers () tevreden is en twee op de tien gebruikers () ontevreden. Alleen voor de hangplekken in Dordrecht zien we een ander beeld: over het onderhoud hiervan zijn mensen minder te spreken. Evenveel mensen zijn hierover tevreden als ontevreden (een derde). 4. Hoe tevreden zijn zij over andere aspecten, zoals de bereikbaarheid van speelvoorzieningen, de bespeelbaarheid en de aankleding? Dit verschilt per speelvoorziening. Voor speelplekken geldt dat de meerderheid goed te spreken is over de verschillende aspecten. Alleen de aantrekkelijkheid van de speeltoestellen en de inrichting van de speelplekken scoren wat lager. Hierover zijn (ruim) drie op de tien gebruikers () ontevreden. Ook bij de onverharde trapveldjes in de wijken zien we dat de meeste aspecten redelijk tot goed scoren en dat de inrichting als het slechtst beoordeeld wordt. In veel gevallen mist men bankjes en afvalbakken. Dit geldt ook voor de verharde balspelterreinen. De drukte bij balspelterreinen wordt ook door ruim vier op de tien gebruikers als () onprettig ervaren. Minder te spreken zijn gebruikers over de skateterreinen en de hangplekken voor jongeren. Voor beide voorzieningen geldt dat over de meeste aspecten minder dan de helft van de gebruikers () tevreden is. Bij skateterreinen scoort het soort ondrond het beste en de verkeersveiligheid en de afstand tot de skaterreinen het slechtste. Over dit laatste aspect zijn vier op de tien gebruikers () ontevreden. Voor de hangplekken geldt juist dat de verkeersveiligheid het beste uit de bus komt en de inrichting het slechtste. 5. Aan welke speelvoorzieningen is er (verder nog) behoefte? De helft van alle ouders/kinderen geeft aan één of meerdere soorten speelvoorzieningen in hun wijk te missen. In tabel 1 hebben we de top-10 op een rij gezet. Ondanks dat we eerder zagen dat men van alle typen speelvoorzieningen over het aantal speelplekken het meest tevreden is, geven de meesten toch aan speeltuinen het meest te missen. Op de tweede plaats staan schommels, speciaal voor kleine kinderen maar ook grote schommels waar je met meerdere kinderen tegelijkertijd op kunt. 1 Deze vraag hebben we alleen gesteld aan gebruikers van een speelvoorziening. 6 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

7 Tabel 1 Top-10 van gemiste speelvoorzieningen in Dordrecht aantal 1. speeltuinen (veilig, schoon en groot) (baby)schommels voetbalveld (bijv. Johan Cruijffcourt) glijbanen klim- en klautermuren (-rekken) skateterreinen hangplekken grasveldje/trapveldje wip/wipkip basketbalvelden 52 Verschillen naar wijk Er zijn meerdere verschillen tussen de 11 wijken in Dordrecht. In tabel 2 vindt u een overzicht van het aantal speelvoorzieningen per wijk, de meest positieve en negatieve voorzieningen (qua aantal en onderhoud) en de speelvoorzieningen die het meest gemist worden. Tabel 2 Verschillen naar wijk aantal onderhoud meest gemist wijk n Binnenstad 18 skateterrein hangplek speelplek trapveldje speeltuinen Noordflank 31 hangplek trapveldje speelplek hangplek speeltuinen, voetbalveld Oud-Krispijn 26 speelplek skateterrein balspelterrein hangplek speeltuinen, schommels Nieuw-Krispijn 15 speelplek hangplek balspelterrein hangplek hangplekken Het Reeland 19 hangplek balspelterrein skateterrein speelplek speeltuinen Staart 23 balspelterrein skateterrein balspelterrein trapveldje speeltuinen Wielwijk 24 balspelterrein skateterrein balspelterrein hangplek speeltuinen, glijbanen Crabbehof 29 speelplek skateterrein balspelterrein hangplek speeltuinen Sterrenburg 113 trapveldje skateterrein speelplek skateterrein speeltuinen Dubbeldam 35 speelplek hangplek speelplek hangplek speeltuinen, schommels Stadspolders 83 speelplek hangplek balspelterrein hangplek speeltuinen, schommels Toelichting: + = speelvoorziening waarover men het meest tevreden is, - = speelvoorzieningen waarover men het meest ontevreden is. Conclusie Veel Dordtse kinderen spelen buiten. Ondanks de vele inspanningen van de gemeente de laatste jaren, zijn zeker niet alle kinderen (en ouders) even positief over de speelvoorzieningen in de wijk. Het meeste behoefte is er aan speelplekken, zoals speeltuinen. Maar ook hangplekken worden veel gemist. Veel jongeren gebruiken nu alternatieve plekken, zoals speelplekken en balspelterreinen, om wat te hangen. Ook over de kwaliteit van de speelvoorzieningen is niet iedereen te spreken. Het onderhoud kan beter en daarnaast wordt de inrichting met bankjes en afvalbakken regelmatig als verbeterpunt genoemd. De vraag is echter wanneer ouders tevreden zijn. Ouders zullen altijd een speelvoorziening wensen, zo veilig en dicht mogelijk in de buurt van de eigen woning. Voor de gemeente is dit gewoonweg niet haalbaar. Er zijn al veel speelvoorzieningen in de gemeente Dordrecht (in totaal 416), die allemaal onderhouden moeten worden. Kijken we naar de verschillende wijken in Dordrecht, dan zien we dat er vooral werk aan de winkel is in Het Reeland. Ten opzichte van het gemiddelde in Dordrecht zijn kinderen en ouders in deze wijk duidelijk minder tevreden over het aantal en de verschillende (kwaliteits)aspecten van de speelvoorzieningen. Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 7

8 Dit geldt met name voor de speelplekken en onverharde trapveldjes. Daarentegen zijn bewoners in de wijk Stadspolders het meest positief van alle Dordtenaren. Die wijk heeft ook, na Sterrenburg, de meeste speelvoorzieningen. 8 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

9 1 Inleiding De laatste jaren is er door de gemeente Dordrecht veel geld geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van speelvoorzieningen. Na alle inspanningen wil de gemeente graag weten of zij op de goede weg is. Zijn Dordtenaren tevreden over de speelvoorzieningen in hun wijk? Wat vinden ze van het aantal voorzieningen en de kwaliteit ervan? In dit rapport doen wij (het Onderzoekcentrum Drechtsteden) verslag. 1.1 Aanleiding en doel In 1995 heeft de gemeente Dordrecht de speelnota Geïntegreerd Speelruimtebeleid Openbare speelplaatsen in Dordrecht opgesteld. In september 2004 heeft de sector Stadsbeheer de nieuwe aanpak van het integrale speelbeleid Dordrecht speelt buiten gepresenteerd. Aanleiding voor de nieuwe aanpak van het speelbeleid was het vroten van de tevredenheid van Dordtenaren over de mogelijkheden om buiten te spelen. Buiten spelen kan in de gemeente Dordrecht op verschillende plekken, bijvoorbeeld bij trapveldjes, speeltoestellen, verharde balspelterreinen en skateterreinen. De laatste jaren is er door de gemeente veel geld geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van speelvoorzieningen. In plaats van 15 à 20 projecten per jaar, is er de laatste jaren een veelvoud hiervan aan speelplekken aangepakt en/of aangelegd. Hierdoor is niet alleen het aanbod aan speelvoorzieningen vroot, maar is de gemeente ook een verplichting aangegaan voor wat betreft beheer en onderhoud in de toekomst. Het doel van dit onderzoek is: het in beeld brengen van de tevredenheid onder Dordtenaren over de speelvoorzieningen in hun eigen wijk. 1.2 Vraagstelling Het tevredenheidonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. In welke mate maken Dordtse kinderen gebruik van speelvoorzieningen? 2. Hoe tevreden zijn Dordtse ouders en hun kinderen over het aantal speelvoorzieningen in hun wijk? 3. Hoe tevreden zijn zij over de kwaliteit van de speelvoorzieningen in hun wijk? Hoe beoordelen zij het onderhoud? 4. Hoe tevreden zijn zij over andere aspecten, zoals de bereikbaarheid van speelvoorzieningen, de bespeelbaarheid en de aankleding? 5. Aan welke speelvoorzieningen is er (verder nog) behoefte? 1.3 Opzet In totaal hebben we Dordtse ouders/kinderen in de leeftijd van 1 t/m 19 jaar voor het onderzoek benaderd. 2 Op briefpapier van de gemeente Dordrecht hebben we hen een brief gestuurd met het verzoek aan het onderzoek deel te nemen door op internet de vragenlijst in te vullen. Met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord konden zij inloggen in de vragenlijst (bijlage 3). Ter bevordering van de respons hebben we twee keer een herinnering gestuurd; de tweede keer met een volledig pakket (schriftelijke vragenlijst en antwoordenvelop). 2 Bij kinderen van 1 t/m 12 jaar hebben we de ouders aangeschreven en gevraagd de vragenlijst voor één, door ons met naam aangewezen, kind in te vullen. Jongeren van 13 t/m 19 jaar hebben we persoonlijk aangeschreven. Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 9

10 Uiteindelijk hebben ouders/kinderen aan het onderzoek deelgenomen; een respons van 38%. Een uitgebreide methodologische verantwoording vindt u in bijlage Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we allereerst in op het algemene oordeel van Dordtse ouders en kinderen over het aantal speelvoorzieningen in hun wijk. Van welke voorzieningen maakt men gebruik en aan welke voorzieningen is behoefte? In hoofdstuk 3 staat de kwaliteit van de speelvoorzieningen centraal. Per voorziening kijken we naar verschillende kwaliteitsaspecten, zoals onderhoud en veiligheid. In bijlage 2 hebben we alle relevante uitsplitsingen naar wijk en leeftijd opgenomen. 10 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

11 2 Gebruik en aantal speelvoorzieningen In dit hoofdstuk staat het gebruik van speelvoorzieningen centraal. Van welke voorzieningen maken Dordtse kinderen in meer en mindere mate gebruik? Wat vindt men van het aantal speelvoorzieningen in de eigen wijk? En welke speelvoorzieningen worden er gemist? We beperken ons tot vijf soorten speelvoorzieningen: speelplekken; onverharde trapveldjes; verharde balspelterreinen; skateterreinen; hangplekken voor jongeren. 2.1 Speelfrequentie Kinderen spelen niet even frequent bij alle speelvoorzieningen, zoals duidelijk te zien is in figuur 2.1. Van speelplekken, waaronder ook speeltoestellen die op zichzelf staan (een schommel, wipkip of rekstok) en speelstraten vallen, maken Dordtse kinderen in de leeftijd van 1 t/m 19 jaar het meest gebruik. De helft van hen speelt wekelijks of zelfs dagelijks bij speelplekken. Ook bij onverharde trapveldjes speelt iets meer dan de helft van de Dordtse kinderen wel eens. Veel minder gebruik wordt gemaakt van hangplekken voor jongeren en skateterreinen. Dit is ook niet zo vreemd, gezien de aantallen voorzieningen in Dordrecht (zie kader). Figuur 2.1 Gebruik van speelvoorzieningen speelplekken 19% 32% 16% 11% 21% onverharde trapveldjes 8% 18% 14% 13% 47% verharde balspelterreinen 5% 12% 11% 13% 60% hangplekken voor jongeren 7% 5% 80% skateterreinen 9% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% iedere dag één tot enkele keren p.w. één tot enkele keren p.m. eén tot enkele keren p.j. nooit Speelvoorzieningen in Dordrecht aantal speelplekken 323 trapveldjes 71 balspelterreinen 14 skateterreinen 5 hangplekken voor jongeren 3 Bron: sector Stadsbeheer, gemeente Dordrecht Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 11

12 Vanzelfsprekend hangt de frequentie van spelen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de verschillende speelvoorzieningen ook af van de leeftijd van kinderen. Zo zijn kinderen van 1 t/m 9 jaar veel vaker te vinden bij speelplekken (92%) en maken 10- t/m 14-jarigen relatief veel gebruik van onverharde trapveldjes (68%), balspelterreinen (59%), skateterreinen (28%) en hangplekken voor jongeren (30%). Het laatste geldt ook de groep 15 t/m 19 jaar (37%). Opvallend is dat een kwart van alle 15- t/m 19-jarigen aangeeft zeker één keer per maand bij een speelplek te komen. Waarschijnlijk gebruiken zij deze plekken om te hangen. In tabel 2.1 hebben we alle verschillen weegeven. Tabel 2.1 Gebruik speelvoorzieningen, uitgesplitst naar leeftijd speelvoorziening totaal speelplekken iedere dag één tot enkele keren per week één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per jaar nooit onverharde trapveldjes iedere dag 11 8 één tot enkele keren per week één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per jaar nooit verharde balspelterreinen iedere dag één tot enkele keren per week één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per jaar nooit skateterreinen iedere dag 1 één tot enkele keren per week één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per jaar nooit hangplekken voor jongeren iedere dag één tot enkele keren per week één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per jaar nooit Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van totaal. = wijkt niet af van totaal. 2.2 Speelmogelijkheden Wat vindt men van het aantal speelvoorzieningen in de eigen wijk? Deze vraag hebben we voorgelegd aan de (ouders van) kinderen die van de verschillende typen voorzieningen gebruik maken: de gebruikers. 3 3 Deze vraag hebben we niet gesteld aan niet-gebruikers. We weten dus niet of het ontbreken van een bepaalde speelvoorziening voor niet-gebruikers een reden is om er geen gebruik van te maken. 12 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

13 Het algemene beeld is niet zo positief. Voor speelplekken en onverharde trapveldjes geldt dat evenveel mensen ontevreden als tevreden zijn over het aantal in hun wijk (ruim een derde, figuur 2.2). Het aantal verharde balspelterreinen, skateterreinen en hangplekken voor jongeren wordt zelfs door veel meer mensen als onvoldoende beoordeeld dan voldoende: (bijna) de helft van de gebruikers vindt het aantal onvoldoende versus (bijna) drie op de tien die het aantal als voldoende beoordelen. In paragraaf 2.3 gaan we verder in op welke speelvoorzieningen er precies gemist worden. Figuur 2.2 Beoordeling aantal speelvoorzieningen speelplekken 39% 24% 37% onverharde trapveldjes 36% 28% 36% verharde balspelterreinen 31% 25% 44% skateterreinen 29% 23% 49% hangplekken voor jongeren 25% 27% 48% Toelichting: % van gebruikers 0% 20% 40% 60% 80% 100% voldoende neutraal onvoldoende In tabel 2.2 hebben we de verschillen tussen de 11 Dordtse wijken op een rij gezet. Onverharde trapveldjes worden vaker dan gemiddeld in Dordrecht gemist in de wijken Noordflank, Het Reeland en Dubbeldam. Bewoners op de Staart zijn meer ontevreden over het aantal speelplekken in hun wijk. Positieve uitschieters zijn er ook, in Sterrenburg en Stadspolders. Tabel 2.2 Wijkverschillen beoordeling aantal speelvoorzieningen vaker voldoende vaker onvoldoende Binnenstad - - Noordflank - onverharde trapveldjes Oud-Krispijn - - Nieuw-Krispijn - - Het Reeland - onverharde trapveldjes Staart - speelplekken Wielwijk - - Crabbehof - - Sterrenburg onverharde trapveldjes - Dubbeldam - onverharde trapveldjes Stadspolders onverharde trapveldjes, verharde balspelterreinen, skateterreinen Behoefte aan speelvoorzieningen Zoals we in de vorige paragraaf zagen, is niet iedereen positief over het aantal speelvoorzieningen in de wijk. De helft van alle ouders/kinderen geeft dan ook aan één of meerdere soorten voorzieningen in hun wijk te missen. Alleen in de wijk Sterrenburg ligt dit aandeel lager (41%). Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 13

14 Welke voorzieningen worden er precies gemist? In tabel 2.3 hebben we de top- 10 voor de gehele stad op een rij gezet. Ondanks dat we in figuur 2.2 zagen dat Dordtenaren van alle typen speelvoorzieningen over het aantal speelplekken het minst ontevreden is, geven de meesten toch aan speeltuinen het meest te missen. Veel ouders/kinderen merken hierbij op dat nieuwe speeltuinen een stuk veiliger, schoner en groter moeten zijn dan de huidige speeltuinen. Op de tweede plaats staan schommels, speciaal voor kleine kinderen maar ook grote schommels waar je met meerdere kinderen tegelijkertijd op kunt. Tabel 2.3 Top-10 van gemiste speelvoorzieningen in Dordrecht aantal 1. speeltuinen (veilig, schoon en groot) (baby)schommels voetbalveld (bijv. Johan Cruijffcourt) glijbanen klim- en klautermuren (-rekken) skateterreinen hangplekken grasveldje/trapveldje wip/wipkip basketbalvelden 52 Toelichting: betreft een open vraag Op wijkniveau zien we verschillen in behoeften. Zo hebben bewoners van Dubbeldam het meest behoefte aan schommels (tabel 2.4). In alle andere wijken staan speeltuinen op een (gedeelde) eerste plaats. Een klim- of klautermuur (-rek) wordt vaker gemist in Crabbehof en Sterrenburg. Skateterreinen staan op een derde plaats op de Staart. In de tabellen 5 en 6 van bijlage 2 hebben we alle antwoorden op een rij gezet, uitgesplitst naar wijk en leeftijd. Tabel 2.4 Top-3 van gemiste voorzieningen per wijk Binnenstad speeltuinen schommels glijbanen Noordflank speeltuinen voetbalvelden schommels Oud-Krispijn speeltuinen voetbalvelden schommels Nieuw-Krispijn hangplekken speeltuinen schommels Het Reeland speeltuinen schommels voetbalvelden Staart speeltuinen schommels skateterreinen Wielwijk speeltuinen glijbanen schommels, voetbalvelden Crabbehof speeltuinen schommels klim-/klautermuren glijbanen Sterrenburg speeltuinen schommels klim-/klautermuren Dubbeldam schommels speeltuinen voetbalvelden Stadspolders speeltuinen schommels voetbalvelden Toelichting: betreft een open vraag 14 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

15 3 Tevredenheid speelvoorzieningen Wat vindt men van de veiligheid van speelplekken in Dordrecht? Zijn onverharde trapveldjes goed onderhouden? En hoe staat het met de verkeersveiligheid rond skateterreinen? Dit zijn enkele vragen waarop we in dit hoofdstuk dieper ingaan. Per speelvoorziening bespreken we verschillende kwaliteitsaspecten: het soort ondrond, de inrichting, het onderhoud en de veiligheid van de voorziening. Ook kijken we naar andere aspecten, zoals de verkeersveiligheid. We beginnen met de speelvoorziening waar de meeste kinderen spelen (speelplekken) en eindigen met de minst gebruikte voorziening (hangplekken voor jongeren). Ook kijken we naar verschillen tussen de 11 Dordtse wijken. 3.1 Speelplekken De helft van de kinderen die wel eens op een speelplek spelen (waaronder ook losstaande speeltoestellen en speelstraten), speelt hier een half uur of korter (figuur 3.1). Twee op de tien kinderen zijn langer dan een uur te vinden bij speeltoestellen. Over het algemeen spelen 10- t/m 14-jarigen wat langer op speelplekken en 15- t/m 19-jarigen wat korter. Figuur 3.1 Speelduur 21% 10% < 15 minuten minuten minuten > 60 minuten 30% 39% Toelichting: % van gebruikers Over een aantal aspecten is de meerderheid van de ouders/kinderen redelijk tevreden, zoals het soort ondrond van speelplekken, de veiligheid van de speeltoestellen en de drukte bij speelplekken (figuur 3.2). Wat minder te spreken is men over de aantrekkelijkheid van de speeltoestellen en de inrichting van de speelplekken, zoals bankjes en prullenbakken. Drie op de tien gebruikers zijn hierover () ontevreden. Wel zijn nog altijd meer mensen over beide aspecten tevreden dan ontevreden. We hebben de ouders/kinderen ook gevraagd om een toelichting te geven. Waarover zijn zij precies ontevreden? De twee meest gegeven antwoorden zijn onaantrekkelijke speeltoestellen (te weinig uitdagend voor wat oudere kinderen en/of te lastig voor hele kleine kinderen) en dat er veel te weinig speelplekken in de buurt zijn (respectievelijk door 208 en 166 mensen genoemd). Over de inrichting geven de meeste ouders/kinderen aan dat er veel rommel op speelplekken is (door geheel of gedeeltelijk ontbreken afvalbakken) en dat er vaak bankjes ontbreken om toezicht te houden (114 en 106 keer genoemd). Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 15

16 Verschillen naar wijk vindt u in tabel 11 van bijlage 2. Figuur 3.2 Tevredenheid over het soort ondrond 69% 17% 15% de veiligheid van de speeltoestellen 65% 22% 13% de afstand tot speelplekken 64% 16% 20% de verkeersveiligheid 63% 19% 18% de drukte bij speelplekken 58% 26% 16% het onderhoud 54% 24% 22% de aantrekkelijkheid van de speeltoestellen 45% 26% 30% de inrichting 43% 24% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% () tevreden niet tevreden, niet ontevreden () ontevreden Toelichting: % van gebruikers In tabel 3.1 hebben we de verschillen naar wijk op een rij gezet. De bewoners van Stadspolders zijn over het algemeen positiever over de kwaliteit van de speelplekken in hun wijk dan gemiddeld in Dordrecht. Het Reeland is duidelijk een negatieve uitschieter. Alleen over de inrichting van de speelplekken en de afstand tot de speelplekken is men in deze wijk niet vaker ontevreden dan gemiddeld. Voor een uitgebreid overzicht van alle wijkverschillen en verschillen naar leeftijd verwijzen wij naar de tabellen 9 en 10 in bijlage 2. Tabel 3.1 Wijkverschillen tevredenheid speelplekken vaker () tevreden vaker () ontevreden het soort ondrond Stadspolders Het Reeland, Oud-Krispijn de veiligheid van de speeltoestellen - Het Reeland, Staart de afstand tot speelplekken - - de verkeersveiligheid Stadspolders Het Reeland de drukte bij speelplekken Stadspolders Het Reeland het onderhoud Stadspolders Het Reeland de aantrekkelijkheid van de speeltoestellen Stadspolders Binnenstad, Het Reeland de inrichting - Sterrenburg De gemeente wil graag weten welke voorkeur ouders/kinderen hebben voor de ondrond van speelplekken. In figuur 3.3 zien we dat verreweg de meeste gebruikers kiezen voor kunstgras of rubbertegels. Vrijwel niemand (3%) geeft de voorkeur aan asfalt of tegels. We zien twee verschillen naar leeftijd: ouders met kinderen in de leeftijd van 1 t/m 4 jaar geven duidelijk vaker de voorkeur aan rubbertegels, terwijl 15- t/m 19-jarigen vaker kiezen voor asfalt of tegels. Zoals we eerder al zagen, zien zij speelplekken waarschijnlijk meer als plekken om te hangen. 16 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

17 Figuur 3.3 Voorkeur voor soort ondrond kunstgras 41% rubbertegels 31% gras 16% zand 7% asfalt/tegels 3% anders 2% Toelichting: % van gebruikers 0% 10% 20% 30% 40% 50% We hebben ouders/kinderen ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor de speelplekken in hun wijk. Gemiddeld krijgen de speelplekken in Dordrecht een 6,0; een krappe voldoende (tabel 3.1). Drie op de tien gebruikers geven een 5,0 of lager. Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 9 jaar beoordelen de speelplekken over het algemeen wat lager. Ook zien we verschillen naar wijk. Zo geven de ouders/kinderen in Stadspolders een hoger gemiddeld rapportcijfer en de bewoners in de wijken Noordflank, Het Reeland, Staart en de Binnenstad een lager cijfer (tabel 15, bijlage 2). Tabel 3.2 Rapportcijfer en % onvoldoende rapportcijfer gemiddelde 6,0 % onvoldoende 29 Toelichting: % van gebruikers, onvoldoende = een 5,0 of lager 3.2 Onverharde trapveldjes Ook onverharde trapveldjes waar kinderen vrij kunnen voetballen worden over het algemeen redelijk beoordeeld (figuur 3.4). Zo zijn zes op de tien gebruikers () tevreden over de verkeersveiligheid rondom trapveldjes, de afstand tot trapveldjes en het soort ondrond. Ook hier geldt dat men het minst te spreken is over de inrichting van de veldjes: vier op de tien () tevreden gebruikers versus drie op de tien () ontevreden gebruikers. Ondanks dat een merendeel tevreden is over de afstand tot trapveldjes, geven de meeste ontevreden gebruikers als toelichting dat er te weinig onverharde trapveldjes in de buurt zijn (98 keer genoemd). Daarnaast geven veel mensen aan dat de ondrond van trapveldjes vaak slecht (en hierdoor gevaarlijk) is (54 keer) en dat er veel hondenpoep (45 keer) en rommel (42 keer) op trapveldjes ligt. In tabel 18 in bijlage 2 staan alle antwoorden op een rij, uitgesplitst naar wijk. Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 17

18 Figuur 3.4 Tevredenheid over het soort ondrond 69% 17% 15% de veiligheid van de speeltoestellen 65% 22% 13% de verkeersveiligheid 62% 24% 15% de veiligheid van trapveldjes 57% 27% 16% de drukte bij trapveldjes 52% 32% 16% het onderhoud 50% 30% 20% de inrichting 38% 33% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% () tevreden niet tevreden, niet ontevreden () ontevreden Toelichting: % van gebruikers In de wijken Dubbeldam en Het Reeland zijn bewoners vaker () ontevreden over de verkeersveiligheid rondom de onverharde trapveldjes en de afstand tot de veldjes dan gemiddeld in de stad. Het onderhoud scoort relatief slecht in de Binnenstad, Noordflank, Oud-Krispijn en de Staart. Over de inrichting zijn de gebruikers in Het Reeland en Sterrenburg minder tevreden (tabel 3.3). Ook hier geldt dat de enige positieve wijk Stadspolders is. Tabel 3.3 Wijkverschillen tevredenheid onverharde trapveldjes vaker () tevreden vaker () ontevreden de verkeersveiligheid Stadspolders Het Reeland, Dubbeldam de afstand tot trapveldjes - Het Reeland, Dubbeldam het soort ondrond Stadspolders Noordflank, Staart de veiligheid van trapveldjes - - de drukte bij trapveldjes Noordflank, Het Reeland, - Oud-Krispijn het onderhoud Binnenstad, Noordflank, - Oud-Krispijn, Staart de inrichting Stadspolders Het Reeland, Sterrenburg Toelichting: Een overzicht van alle leeftijd- en wijkverschillen staat in de tabellen 16 en 17 in bijlage Verharde balspelterreinen Verharde balspelterreinen, zoals een basketbalterrein of voetbalkooi, worden niet alleen minder vaak bespeeld door kinderen dan speelplekken en onverharde trapveldjes, ook de kwaliteit scoort wat lager. (Ruim) twee op de tien gebruikers zijn () ontevreden over de verschillende aspecten. Het meest tevreden is men over het soort ondrond. Het minst te spreken is men over de drukte bij de terreinen en (wederom) de inrichting van de balspelterreinen, al zijn hierover nog altijd ruim vier op de tien gebruikers wel () te spreken (figuur 3.5). Waarover is men zoal ontevreden? Ook hier geldt dat de meeste antwoorden over het aantal in de buurt gaan: 122 ouders/kinderen die wel eens gebruik maken van verharde balspelterreinen geven aan dat er in de buurt te weinig mogelijkheden zijn. Daarnaast geven 30 mensen aan dat er teveel jongeren op 18 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

19 en rond de verharde balspelterreinen hangen, wat andere kinderen afschrikt. En dan is er nog de vele rommel op de balspelterreinen (23 keer genoemd). Zie tabel 21 in bijlage 2 voor verschillen naar wijk. Figuur 3.5 Tevredenheid over het soort ondrond 60% 24% 17% de afstand tot balspelterreinen 55% 23% 22% het onderhoud 54% 29% 17% de verkeersveiligheid 53% 28% 19% de veiligheid van balspelterreinen 52% 28% 21% de drukte bij balspelterreinen 45% 33% 22% de inrichting 44% 31% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% () tevreden niet tevreden, niet ontevreden () ontevreden Toelichting: % van gebruikers Voor de kwaliteit van balspelterreinen zien we een aantal verschillen naar wijk. Zo zijn de bewoners van Het Reeland en Noordflank wat vaker ontevreden over het soort ondrond van de balspelterreinen in hun wijk, de verkeersveiligheid, het onderhoud en de inrichting. Ook zijn de bewoners van Noordflank wat vaker minder te spreken over de veiligheid van de terreinen en vindt men in de wijk Dubbeldam de afstand tot verharde balspelterreinen te groot. Wederom zien we positieve meningen in Stadspolders, waar de gebruikers meer dan gemiddeld tevreden zijn over de verkeersveiligheid, het onderhoud en de inrichting van balspelterreinen (tabel 3.4). Tabel 3.4 Wijkverschillen tevredenheid verharde balspelterreinen vaker () tevreden vaker () ontevreden het soort ondrond - Het Reeland, Noordflank de afstand tot balspelterreinen Dubbeldam de verkeersveiligheid Stadspolders Het Reeland, Noordflank het onderhoud Stadspolders Het Reeland, Noordflank de veiligheid van balspelterreinen - Noordflank de drukte bij balspelterreinen - - de inrichting Stadspolders Het Reeland, Noordflank Toelichting: Een overzicht van alle leeftijd- en wijkverschillen staat in de tabellen 19 en 20 in bijlage Skateterreinen Over de kwaliteit van de skateterreinen in Dordrecht zijn gebruikers over het algemeen niet positief. De verkeersveiligheid rondom de skateterreinen en de afstand tot de terreinen worden het slechtst beoordeeld. Dit laatste is gezien het aantal van vijf in de hele stad niet zo vreemd. Vier op de tien gebruikers Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 19

20 vinden de afstand te groot. Verreweg de meest gehoorde klacht is dan ook dat er te weinig skateterreinen in de buurt zijn (door 70 mensen genoemd, tabel 24 in bijlage 2). Over de (verkeers)veiligheid en de inrichting van de skateterreinen zijn drie op de tien gebruikers () ontevreden (figuur 3.6). Het best scorende aspect is het soort ondrond. Verschillen naar wijk en leeftijd vindt u in de tabellen 22 en 23 in bijlage 2. Figuur 3.6 Tevredenheid over het soort ondrond 52% 28% 19% de drukte bij skateterreinen 43% 33% 25% het onderhoud 42% 31% 26% de veiligheid van skateterreinen 41% 31% 29% de inrichting 40% 28% 32% de verkeersveiligheid 36% 32% 32% de afstand tot skateterreinen 35% 24% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% () tevreden niet tevreden, niet ontevreden () ontevreden Toelichting: % van gebruikers. Het percentage weet niet/n.v.t. varieert van 17% tot 21%. 3.5 Hangplekken voor jongeren In totaal zijn er in Dordrecht drie jongerenontmoetingsplekken (JOP s), waar één op de vijf jongeren wel eens gebruik van maakt. De jongeren zijn vooral () ontevreden over de inrichting van de hangplekken en het onderhoud ervan. Ongeveer evenveel jongeren ((ruim) drie op de tien) zijn hierover () tevreden als () ontevreden. Voor alle aspecten in figuur 3.7 geldt dat een redelijk grote groep gebruikers geen uitgesproken negatieve of positieve mening heeft. De verkeersveiligheid wordt door de helft van de jongeren als positief ervaren en is hiermee het meest sterke punt van de JOP s in Dordrecht. Wijken leeftijdverschillen staan in de tabellen 25 en 26 in bijlage 2 weegeven. Veel jongeren geven als toelichting op hun ontevredenheid dat er te weinig echte hangplekken in de stad zijn voor jongeren (57 keer genoemd, tabel 27 in bijlage 2). Eerder zagen we al dat speelplekken en skateterreinen regelmatig door de oudere jeugd worden ingenomen. 20 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

21 Figuur 3.7 Tevredenheid over de verkeersveiligheid 52% 30% 18% het soort ondrond 43% 36% 21% de afstand tot hangplekken 41% 31% 28% de drukte bij hangplekken 39% 42% 19% de veiligheid van hangplekken 39% 35% 27% de inrichting 35% 34% 31% het onderhoud 34% 32% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% () tevreden niet tevreden, niet ontevreden () ontevreden Toelichting: % van gebruikers Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 21

22 22 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

23 Bijlagen Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 23

24 24 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

25 Bijlage 1 Methodologische verantwoording Respons De afdeling Burgerzaken van de gemeente Dordrecht heeft per wijk uit het bevolkingsbestand een aselecte steekproef getrokken van in totaal kinderen van 1 t/m 19 jaar (± 360 kinderen per wijk). Bij kinderen van 1 t/m 12 jaar hebben we de ouders aangeschreven en gevraagd de vragenlijst voor het betreffende kind in te vullen op internet, met de mogelijkheid om de schriftelijke vragenlijst bij ons op te vragen. Jongeren van 13 t/m 19 jaar hebben we persoonlijk aangeschreven. Om de respons te bevorderen, hebben we tweemaal een herinnering gestuurd; de tweede keer met een volledig pakket (brief, schriftelijke vragenlijst en retourenvelop). Uiteindelijk hebben we ingevulde vragenlijsten binnen gekregen; een respons van 38% (tabel 1). De respons is herwogen naar wijk en leeftijd, waardoor de resultaten representatief zijn voor alle Dordtse kinderen van 1 t/m 19 jaar. Tabel 1 Responsoverzicht naar wijk en leeftijd verstuurde enquêtes (aantal) respons (aantal) respons (%) leeftijd 1-12 jaar jaar wijk Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart Wielwijk Crabbehof/Zuidhoven Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een bepaalde marge afwijken van het percentage dat wij gemeten hebben. Deze marges noemen we statistische betrouwbaarheidsmarges. Wij gebruiken een betrouwbaarheidsmarge van 95%. De betekenis hiervan is, dat wanneer we de meting zouden herhalen, we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de werkelijke waarde zich binnen de betrouwbaarheidsmarge zal bevinden. Een betrouwbaarheidsmarge (dus: de onnauwkeurigheid) is kleiner naarmate de steekproef groter is, maar verschilt ook met het gemeten percentage: percentages van rond de 50% hebben absoluut gezien de grootste onnauwkeurigheid. Hoe verder het percentage van de 50% af zit, hoe kleiner de onnauwkeurigheid. Tabel 2 geeft voor in steekproeven of delen daarvan gemeten percentages de betrouwbaarheidsmarges voor een meting van 50% en ter illustratie ook voor een meting van 10% of 90%. Aan het onderzoek hebben in totaal ± respondenten deelgenomen. Wanneer 50% van hen zegt een bepaalde speelvoorziening te missen, moet dit gelezen worden als 47% à 53%. Tabel 2 De 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages bij een respons van: is 10% eigenlijk: is 50% eigenlijk: is 90% eigenlijk: 50 10% ± 8% 50% ± 14% 90% ± 8% % ± 6% 50% ± 9% 90% ± 6% % ± 5% 50% ± 8% 90% ± 5% % ± 2% 50% ± 3% 90% ± 2% Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 25

26 Velijkingen Om te toetsen of verschillen in percentages of gemiddelden veroorzaakt zijn door het toevalskarakter van de steekproef of dat er werkelijk een verschil is, maken we gebruik van statistische toetsen. We rapporteren alleen echte (significante) verschillen. 26 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

27 Bijlage 2 Aanvullende tabellen Hoofdstuk 2 Tabel 1 Gebruik speelvoorzieningen, uitgesplitst naar wijk (%) speelvoorziening iedere dag één tot enkele keren p.w. één tot enkele keren p.m. één tot enkele keren p.j. speelplekken Binnenstad Noordflank 9 Oud-Krispijn Het Reeland Staart Sterrenburg Dubbeldam 10 Stadspolders 15 totaal nooit onverharde trapveldjes Binnenstad 65 Noordflank Oud-Krispijn 27 Het Reeland Staart Sterrenburg 12 Dubbeldam Stadspolders totaal verharde balspelterreinen Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland Staart 11 Sterrenburg Dubbeldam 7 Stadspolders totaal skateterreinen Binnenstad Noordflank 3 Oud-Krispijn 10 Het Reeland Staart 4 Sterrenburg 1 1 Dubbeldam Stadspolders 6 14 totaal Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 27

28 Tabel 1 Vervolg speelvoorziening iedere dag één tot enkele keren p.w. één tot enkele keren p.m. één tot enkele keren p.j. hangplekken voor jongeren Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn 17 8 Het Reeland Staart 9 Sterrenburg 2 Dubbeldam Stadspolders 4 9 totaal Toelichting: = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde nooit Tabel 2 Beoordeling aantal speelvoorzieningen, uitgesplitst naar leeftijd (%) speelvoorziening voldoende neutraal onvoldoende speelplekken 1-4 jaar jaar jaar jaar totaal onverharde trapveldjes 1-4 jaar jaar jaar jaar totaal verharde balspelterreinen 1-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar totaal skateterreinen 1-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar totaal hangplekken voor jongeren 1-4 jaar jaar jaar jaar 58 totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde 28 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

29 Tabel 3 Beoordeling aantal speelvoorzieningen, uitgesplitst naar wijk (%) speelvoorziening voldoende neutraal onvoldoende speelplekken Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland 28 Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders 20 totaal onverharde trapveldjes Binnenstad Noordflank 54 Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland 50 Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal verharde balspelterreinen Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg 13 Dubbeldam Stadspolders totaal skateterreinen Binnenstad... Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart... Wielwijk Crabbehof Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders 45 totaal Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 29

30 Tabel 3 Vervolg speelvoorziening voldoende neutraal onvoldoende hangplekken voor jongeren Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 4 Behoefte aan speelvoorzieningen (%) % leeftijd 1-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar totaal 52 wijk Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg 41 Dubbeldam Stadspolders totaal 52 Toelichting: = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarde wijkt negatief af van het gemiddelde Tabel 5 Voorzieningen die gemist worden, uitgesplitst naar wijk (aantal keer genoemd) aspect Bin Nf OK NK HR St Ww Cr Ster Db Sp tot speeltuin (baby)schommel voetbalveld glijbaan klim-/klautermuur (-rek) skateterrein hangplek grasveld/trapveldje wip, wipkip basketbalveld voetbalkooi zandbak (met water) bankjes, prullenbakken tafeltennistafel turntoestel balspelterrein korfbalveld trampoline buurthuis Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

31 Tabel 6 Voorzieningen die gemist worden, uitgesplitst naar leeftijd (aantal keer genoemd) aspect 1-12 jaar jaar totaal speeltuin (baby)schommel voetbalveld glijbaan klim-/klautermuur (-rek) skateterrein hangplek grasveld/trapveldje wip, wipkip basketbalveld voetbalkooi zandbak (met water) bankjes, prullenbakken tafeltennistafel turntoestel balspelterrein korfbalveld trampoline buurthuis Hoofdstuk 3 Tabel 7 Speelduur bij speelplekken, uitgesplitst naar leeftijd (%) leeftijd < 15 minuten minuten minuten > 60 minuten 1-4 jaar jaar jaar jaar totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 8 Speelduur bij speelplekken, uitgesplitst naar wijk (%) wijk < 15 minuten minuten minuten > 60 minuten Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland Staart Wielwijk Crabbehof Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 31

32 Tabel 9 Tevredenheid over speelplekken, uitgesplitst naar leeftijd (%) aspect tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden onderhoud 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal soort ondrond 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal inrichting 1-4 jaar jaar jaar 14 totaal aantrekkelijkheid speeltoestellen 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal veiligheid speeltoestellen 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal verkeersveiligheid 1-4 jaar 5-9 jaar jaar 16 totaal drukte bij speelsplekken 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal afstand tot speelplekken 1-4 jaar 5-9 jaar jaar 6 totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde 32 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

33 Tabel 10 Tevredenheid over speelplekken, uitgesplitst naar wijk (%) aspect tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden onderhoud Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland 22 Staart Crabbehof 6 Sterrenburg Dubbeldam 16 Stadspolders totaal soort ondrond Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn 18 Het Reeland 16 8 Staart Sterrenburg Dubbeldam 5 Stadspolders totaal inrichting Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn 8 Het Reeland Staart Sterrenburg 28 Dubbeldam Stadspolders totaal aantrekkelijkheid speeltoestellen Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland Staart Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 33

34 Tabel 10 aspect Vervolg tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden veiligheid speeltoestellen Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland 9 Staart Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders 2 70 totaal verkeersveiligheid Binnenstad Noordflank 16 Oud-Krispijn Het Reeland Staart Sterrenburg 6 Dubbeldam Stadspolders totaal drukte bij speelsplekken Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn 9 Het Reeland Staart Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal afstand tot speelplekken Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn 29 Het Reeland Staart 19 Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders 5 totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde 34 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

35 Tabel 11 Aspecten ontevredenheid speelplekken, uitgesplitst naar wijk (aantal keer genoemd) aspect Bin Nf OK NK HR St Ww Cr Ster Db Sp tot onaantrekkelijk speeltoestellen te weinig veel rommel geen/weinig bankjes slecht onderhoud (toestellen, bestrating) veel hangjongeren veel hardrijders veel verkeer veel hondenpoep slechte, gevaarlijke ondrond te druk te klein onveilige toestellen geen toezicht / sociale controle onveilige sfeer water in nabijheid Tabel 12 Voorkeur voor soort ondrond speelplekken, uitgesplitst naar leeftijd (%) rubbertegels tegels anders asfalt of leeftijd zand gras kunstgras 1-4 jaar jaar jaar 22 6 totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 13 Voorkeur voor soort ondrond speelplekken, uitgesplitst naar wijk (%) wijk zand gras kunstgras rubbertegels asfalt of tegels anders Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland 30 7 Staart Wielwijk 14 Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 14 Beoordeling speelplekken, rapportcijfer en % onvoldoende, naar leeftijd (%) leeftijd gemiddeld rapportcijfer % onvoldoende 1-4 jaar 5-9 jaar 5, jaar jaar totaal 6,0 29 Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 35

36 Tabel 15 Beoordeling speelplekken, rapportcijfer en % onvoldoende, naar wijk (%) wijk gemiddeld rapportcijfer % onvoldoende Binnenstad 5,3 49 Noordflank 5,6 42 Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Het Reeland 5,3 48 Staart 5,0 50 Wielwijk 42 Crabbehof 37 Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders 6,7 12 totaal 6,0 29 Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 16 Tevredenheid over onverharde trapveldjes, uitgesplitst naar leeftijd (%) aspect tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden onderhoud 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal soort ondrond 1-4 jaar jaar jaar 9 45 totaal inrichting 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal veiligheid trapveldjes 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal verkeersveiligheid 1-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar totaal drukte bij trapveldjes 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

37 Tabel 16 aspect Vervolg tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden afstand tot trapveldjes 1-4 jaar 5-9 jaar jaar totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde Tabel 17 Tevredenheid over onverharde trapveldjes, uitgesplitst naar wijk (%) aspect tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden onderhoud Binnenstad 18 Noordflank Oud-Krispijn 23 Het Reeland Staart 28 Sterrenburg 8 Dubbeldam 7 Stadspolders totaal soort ondrond Binnenstad Noordflank 16 Oud-Krispijn Het Reeland 10 Staart 16 Sterrenburg 0 Dubbeldam 8 Stadspolders 66 totaal inrichting Binnenstad Noordflank Oud-Krispijn 9 Het Reeland Staart Crabbehof 51 Sterrenburg 15 Dubbeldam Stadspolders 46 2 totaal Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen 37

38 Tabel 17 aspect Vervolg tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden veiligheid trapveldjes Binnenstad 17 Noordflank Oud-Krispijn Het Reeland 8 33 Staart Sterrenburg Dubbeldam 7 Stadspolders totaal verkeersveiligheid Binnenstad Noordflank 13 Oud-Krispijn 18 Het Reeland Staart Wielwijk 20 Crabbehof 37 Sterrenburg 2 Dubbeldam Stadspolders totaal drukte bij trapveldjes Binnenstad Noordflank 14 Oud-Krispijn Het Reeland 10 Staart Sterrenburg 5 Dubbeldam Stadspolders 1 totaal afstand tot trapveldjes Binnenstad Noordflank 13 Oud-Krispijn Het Reeland Staart Sterrenburg 3 Dubbeldam Stadspolders 1 totaal Toelichting: % van gebruikers. = wijkt niet af van gemiddelde. Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van gemiddelde 38 Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting

Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong februari 2012 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

De Sliedrechtse jeugd

De Sliedrechtse jeugd De Sliedrechtse jeugd En hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en sociale contacten De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuwe beleidsnota Jeugd. Ontwikkelingen zoals de decentralisatie jeugdzorg,

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Imago Nieuw Krispijn. Onderzoekcentrum Drechtsteden. drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk

Imago Nieuw Krispijn. Onderzoekcentrum Drechtsteden. drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk Imago Nieuw Krispijn Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk april 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht, afdeling MO/GGW Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Evaluatie pilot hondenbeleid. Kort Ambacht. Partner voor beleid

Evaluatie pilot hondenbeleid. Kort Ambacht. Partner voor beleid Evaluatie pilot hondenbeleid Kort Ambacht Partner voor beleid Evaluatie pilot hondenbeleid Kort Ambacht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. D.M. Verkade augustus

Nadere informatie

Consultatiebureaus Careyn

Consultatiebureaus Careyn Consultatiebureaus Careyn DE TEVREDENHEID VAN KLANTEN HERHALINGSMETING 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

De mooiste dag van je leven?

De mooiste dag van je leven? De mooiste dag van je leven? KTO onder pasgetrouwde stellen in Zwijndrecht Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Ondertrouw 3. Huwelijksvoltrekking 4. Keuzes rondom de huwelijksvoltrekking 5. Extra

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Naar een doelgericht nieuw fietsbeleid in Dordrecht

Naar een doelgericht nieuw fietsbeleid in Dordrecht Naar een doelgericht nieuw fietsbeleid in Dordrecht Onderzoek onder de Dordtse bevolking Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. F.W. Winterwerp november 2013 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

JOP op het Molenveld. Een positieve invloed op jongerenoverlast in Molenvliet? Onderzoekcentrum Drechtsteden

JOP op het Molenveld. Een positieve invloed op jongerenoverlast in Molenvliet? Onderzoekcentrum Drechtsteden JOP op het Molenveld Een positieve invloed op jongerenoverlast in Molenvliet? Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa februari 2010 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Sportontmoetingen in de openbare ruimte

Sportontmoetingen in de openbare ruimte Sportontmoetingen in de openbare ruimte Startfase Literatuurstudie Hoofd- & deelvragen Praktijkonderzoek Onderzoeksresultaten Conclusie Aanbevelingen Gesprek met Nijestee Ontmoeten, kennismaking en elkaar

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Heer Oudelands Ambacht

Heer Oudelands Ambacht Heer Oudelands Ambacht Monitoring Wijkprogramma s In de Wijkprogramma s 2010-2014 heeft de gemeente Zwijndrecht voor elke wijk aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden ter bevordering van de

Nadere informatie

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD

Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Meedoen in Zwijndrecht PARTICIPATIEBEREIDHEID BEHEER EN ONDERHOUD Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Om invulling te geven aan de participatiemaatschappij is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar

Nadere informatie

Tevreden over Weerdestein

Tevreden over Weerdestein Tevreden over Weerdestein Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Onderzoeksresultaten augustus 2010 ter attentie van: Jantje Beton Joost Vonk - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 Sociaal Geografisch Bureau Gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff dr. M.G. Weide juli 2004 Colofon Opdrachtgever: Tekst: Drukwerk: Informatie: Onderwijs en Welzijn

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

SPORTPARKMANAGEMENT JULI 2011

SPORTPARKMANAGEMENT JULI 2011 SPORTPARKMANAGEMENT JULI Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn camiel.de.bruijn@maastricht.nl Mosae Forum Postbus 99 6 BZ Maastricht Opdrachtgever: Druk: Sector Samenleving

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bijlage: waarop bezuinigen?

Bijlage: waarop bezuinigen? Bijlage: waarop bezuinigen? Door de gemeenteraad en het College van B&W zijn een 20-tal maatregelen aangemeld. De maatregelen voldoen aan drie criteria: ze zijn voor inwoners begrijpelijk, afweegbaar en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk Inhoud van de presentatie Leefbaarheid in wijken Integrale wijkaanpak sectoraal beleid Interventies Trends Terugblik en waar staan we nu? Vooruitblik

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

zeer ontevreden NVT weet niet

zeer ontevreden NVT weet niet Bijlage 1 Tabellen Tabel 1a Tevredenheid over aspecten (Basis = alle respondenten waar betreffende voorziening in de woonomgeving aanwezig is) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden

ANWB Vrijetijdsonderzoek. Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden ANWB Vrijetijdsonderzoek Aanvulling voor de gemeenten Arnhem, Den Bosch, Emmen en Leiden colofon versie 1 status definitief titel ANWB Vrijetijdsonderzoek auteur ANWB/V&L/B&Ao/Onderzoek Contact ANWB/V&L/Algemeen

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht

Bereik en waardering TV Dordrecht Bereik en waardering TV Dordrecht 4 e herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. F.W. Winterwerp augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. november Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Inrichting omgeving van metrostations

Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Oordeel over inrichting van de omgeving van metrostations drs. M.M. Heessels en drs. M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie