LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

2 LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer of ga naar Physio-Control, Inc Willows Road NE P. O. Box Redmond, WA VS Tel Fax Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat P J Heerlen Nederland Physio-Control, Inc. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Publicatiedatum: 1/2009 MIN

3 LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

4 Belangrijke informatie!usa Rx Only!USA Verantwoordelijkheid voor informatie De Amerikaanse Food and Drug Administration eist dat fabrikanten en distributeurs van defibrillators de locatie van hun defibrillators bijhouden. Als het toestel zich ergens anders bevindt dan op het adres waarnaar het is verzonden of als het toestel is verkocht, weggegeven, verloren, gestolen, geëxporteerd of vernietigd, permanent uit bedrijf is genomen of als het toestel niet rechtstreeks is geleverd door Physio- Control, doet u het volgende: Registreer het toestel op bel met degene die is belast met het bijhouden van de huidige locatie van het toestel op , of gebruik een van de portvrije adreswijzigingskaarten achter in deze handleiding om deze belangrijke informatie voor het bijhouden van de toestellocatie door te geven. Tekstconventies In deze gebruiksaanwijzing worden speciale teksttekens (bijvoorbeeld, HOOFDLETTERS zoals PATIËNT CONTROLEREN en SELECTIEWIEL) gebruikt om labels, schermberichten en stemprompts aan te geven. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK en QUIK-COMBO zijn gedeponeerde handelsmerken van Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue en cprmax zijn handelsmerken van Physio-Control, Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. CADEX is een gedeponeerd handelsmerk van Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine en FilterLine zijn gedeponeerde handelsmerken van Oridion Systems Ltd. De capnografie van Oridion Medical in dit product valt onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 en hun buitenlandse equivalenten. Aanvullende patenten aangevraagd. PC Card is een handelsmerk van de Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS en LNOP zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. Rainbow, SpCO en SpMet zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo Corporation. EDGE System Technology is een handelsmerk van Ludlow Technical Products. Formula 409 is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd Physio-Control, Inc. Alle rechten voorbehouden. MIN Publicatiedatum: 1/2009

5 INHOUD 1 Voorwoord Inleiding Beoogd gebruik Werkingsmodi Veiligheidsinformatie Termen Algemene gevaren en waarschuwingen Elementaire oriëntering Vooraanzicht Achteraanzicht Hoofdscherm Alarmen Opties Acties Bewaking ECG-bewaking Een 12-leads ECG verwerven Bewaking SpO2, SpCO en SpMet Non-invasieve bloeddrukbewaking ETCO2-bewaking Invasieve druk bewaken Trends voor de levenstekenen en ST-segmenten Therapie Algemene waarschuwingen en waarschuwingsberichten bij therapie Plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles Automatische externe defibrillatie (AED) Handmatige defibrillatie Gesynchroniseerde cardioversieprocedure Non-invasieve pacing Procedures voor ECG-bewaking en therapie in de manuele modus bij kinderen Opties voor paddle-accessoires QUIK-COMBO therapie-elektroden Standaardpaddles Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator iii

6 7 Gegevensbeheer Patiëntoverzichten en verslagen Geheugencapaciteit Actuele patiëntoverzichten beheren Gearchiveerde patiëntoverzichten beheren Gegevenstransmissie Informatie over de transmissie van patiëntoverzichten en verslagen De monitor voorbereiden voor transmissie Bluetooth draadloze communicatie gebruiken Een directe verbinding gebruiken Verslagen zenden Overwegingen bij de transmissie van gegevens Tips voor het oplossen van problemen De apparatuur onderhouden Algemeen onderhoud en testen Batterijonderhoud Het toestel reinigen Het toestel opslaan Papier laden Algemene tips voor het oplossen van problemen Service en reparatie Informatie over het recyclen van het product Garantie Accessoires Appendix A: Specificaties en prestatie-eigenschappen Appendix B: Schermberichten Appendix C: Schokadviessysteem Appendix D: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit Appendix E: Symbolen iv Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

7 1 VOORWOORD Dit hoofdstuk bevat een korte inleiding op de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en een beschrijving van het beoogde gebruik van dit product. Inleiding bladzijde 1-3 Beoogd gebruik Werkingsmodi Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-1

8

9 VOORWOORD 1 Inleiding De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is een compleet reactiesysteem voor acute hartzorg voor behandelingsprotocollen voor elementaire eerstehulpverlening (BLS - basic life support) en gespecialiseerde zorg (ALS - advanced life support) aan patiënten. Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie en procedures die betrekking hebben op alle functies van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Uw LIFEPAK 15-monitor/defibrillator heeft mogelijk niet al deze functies. In deze gebruiksaanwijzing wordt de bediening van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij gebruik van de standaardfabrieksinstellingen beschreven. U kunt de standaardfabrieksinstellingen voor alle setup-opties terugvinden in Tabel A-5 op bladzijde A-16. Afhankelijk van uw protocollen kan uw toestel zijn voorzien van andere standaardinstellingen. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het wijzigen van de standaardinstellingen. BELANGRIJK! Sommige accessoires van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator zijn niet uitwisselbaar met accessoires die worden gebruikt met andere LIFEPAK-monitoren/defibrillatoren. Specifieke onverenigbaarheden van de accessoires komen in de desbetreffende gedeelten aan bod. Beoogd gebruik De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is bedoeld voor gebruik door getraind medisch personeel in situaties buiten en binnen de zorginstelling waarin eerste hulp wordt verleend binnen de omgevingscondities die zijn gespecificeerd op bladzijde A-10. De LIFEPAK 15 monitor/defibrillator is bestemd voor gebruik tijdens vervoer over land, tenzij anders wordt aangegeven. Bewaking en therapiefuncties in de manuele modus zijn bestemd voor toepassing op volwassenen en kinderen. De automatische externe defibrillatiemodus is bedoeld voor gebruik op patiënten van acht jaar en ouder. Raadpleeg de afzonderlijke gedeelten hieronder voor meer informatie over het beoogde gebruik en informatie over de indicaties en contra-indicaties van de bewakings- en therapiefuncties. ECG-bewaking Zie bladzijde 4-3 Standaardfunctie 12-leads elektrocardiografie Zie bladzijde 4-15 Optioneel SpO 2-, SpCO- en SpMet-bewaking Zie bladzijde 4-27 Optioneel Non-invasieve bloeddrukbewaking Zie bladzijde 4-39 Optioneel End-Tidal CO 2 -bewaking Zie bladzijde 4-47 Optioneel Invasieve drukbewaking Zie bladzijde 4-56 Optioneel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-3

10 Trends voor de levenstekenen en ST-segmenten Zie bladzijde 4-64 Optioneel Automatische externe defibrillatie Zie bladzijde 5-8 Standaardfunctie Handmatige defibrillatie Zie bladzijde 5-24 Standaardfunctie Non-invasieve pacing Zie bladzijde 5-36 Standaardfunctie Werkingsmodi De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator beschikt over de volgende werkingsmodi: AED mode voor automatische ECG-analyse en een gesproken behandelingsprotocol voor patiënten met een hartstilstand. Manuele modus voor het uitvoeren van handmatige defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie, niet invasieve pacing, ECG-bewaking en bewaking voor levenstekenen. Archief mode voor toegang tot opgeslagen patiëntgegevens. Setupmodus voor het wijzigen van de standaardinstellingen van de gebruiksfuncties. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie. Demomodus voor gesimuleerde golflijnen en trendgrafieken voor demonstratiedoeleinden. Bekijk de Demomodus van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator op voor meer informatie. Servicemodus hiermee kan bevoegd personeel diagnostische tests en kalibraties uitvoeren. Raadpleeg de cd met de servicehandleiding van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voor meer informatie. 1-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

11 2 VEILIGHEIDSINFORMATIE In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie om u te helpen bij het bedienen van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator. U dient zichzelf vertrouwd te maken met al deze termen en waarschuwingen. Termen bladzijde 2-3 Algemene gevaren en waarschuwingen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-1

12

13 VEILIGHEIDSINFORMATIE 2 Termen De volgende termen worden ofwel in deze gebruiksaanwijzing of op de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator gebruikt: Gevaar: Onmiddellijk gevaar dat ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Waarschuwing: Gevaren of onveilige praktijken die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben. Opgelet: Gevaren of onveilige praktijken die minder ernstig lichamelijk letsel, productbeschadiging of materiële schade tot gevolg kunnen hebben. Algemene gevaren en waarschuwingen Hieronder volgt een aantal algemene gevaren- en waarschuwingsberichten. Andere specifieke waarschuwingen en waarschuwingsberichten zijn waar nodig opgenomen in andere delen van deze gebruiksaanwijzing. GEVAAR EXPLOSIEGEVAAR Gebruik deze defibrillator niet in de aanwezigheid van ontvlambare gassen of anesthetica. WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN OF BRAND GEVAAR VOOR SCHOKKEN De defibrillator dient elektrische energie van maximaal 360 joule toe. Indien deze elektrische energie niet naar behoren wordt gebruikt zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan deze ernstig letsel of de dood veroorzaken. Dit toestel niet proberen te gebruiken tenzij u volkomen vertrouwd bent met deze gebruiksaanwijzing en de functie van alle bedieningsknoppen, waarschuwingslampjes, connectoren en accessoires. GEVAAR VOOR SCHOKKEN De defibrillator niet demonteren. Hij bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen en er kan zich gevaarlijke hoogspanning voordoen. Voor reparaties contact opnemen met bevoegd servicepersoneel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-3

14 WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN OF BRAND Geen enkel deel van deze defibrillator in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op het toestel of op accessoires daarvan terechtkomen. Gemorste vloeistoffen kunnen onnauwkeurigheden of storingen in de defibrillator en de accessoires veroorzaken. Niet schoonmaken met ketonen of andere ontvlambare middelen. Dit toestel of de accessoires daarvan niet autoclaveren of steriliseren, tenzij anderszins vermeld. KANS OP BRAND Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van dit toestel in de buurt van zuurstofbronnen (zoals beademingsmaskers met zak en ventiel of ventilatorslangen). Zet de gasbron uit of verwijder de bron tijdens de defibrillatie uit de buurt van de patiënt. KANS OP ELEKTRISCHE STORING KANS OP ELEKTRISCHE VERSTORING VAN DE WERKING VAN HET TOESTEL Apparatuur die in de onmiddellijke omgeving werkt, kan elektromagnetische storingen of radiofrequentiestoringen (RF) veroorzaken die de werking van dit toestel kunnen beïnvloeden. RF-storingen kunnen leiden tot vervorming bij ECG s, onjuiste status van ECG-leads, weigering om een schokbaar ritme waar te nemen, beëindiging van pacing of onjuiste metingen van levenstekenen. Gebruik dit toestel niet in de buurt van elektrocauters, diathermie-instrumenten of andere draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur. VHF-radio's niet snel aan- en uitzetten. Zie Bijlage D voor aanbevolen afstanden tot apparatuur. Neem contact op met de Technische Dienst van Physio-Control indien assistentie vereist is. KANS OP ELEKTRISCHE STORING Het gebruik van kabels, elektroden of accessoires die niet zijn gespecificeerd voor gebruik met deze defibrillator kan resulteren in verhoogde emissies of elektromagnetische of RF-storing die de prestaties van deze defibrillator of van apparatuur in de onmiddellijke nabijheid nadelig kunnen beïnvloeden. Gebruik uitsluitend onderdelen en accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden opgegeven. MOGELIJKE ELEKTRISCHE STORING Deze defibrillator kan elektromagnetische storing (EMI) veroorzaken, vooral tijdens laden en energieoverdracht. EMI kan invloed uitoefenen op de werking van apparatuur die in de onmiddellijke aanwezigheid wordt gebruikt. Zo mogelijk de effecten van defibrillatorontladingen op andere apparatuur verifiëren alvorens de defibrillator in een noodgeval toe te passen. 2-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

15 VEILIGHEIDSINFORMATIE 2 WAARSCHUWINGEN KANS OP VERKEERDE WERKING VAN HET TOESTEL MOGELIJK VERKEERDE WERKING VAN HET TOESTEL. Bij gebruik van kabels, elektroden of batterijen van andere fabrikanten kan het toestel onjuist gaan werken en kan de veiligheidscertificatie teniet worden gedaan. Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. MOGELIJK VERKEERDE WERKING VAN HET TOESTEL. Verandering van de standaardfabrieksinstellingen leidt tot verandering van het gedrag van het toestel. Wijzigingen in de standaardinstellingen mogen uitsluitend worden doorgevoerd door bevoegd personeel. MOGELIJKE UITSCHAKELING VAN HET TOESTEL Zorg er altijd voor dat er een volledig opgeladen, naar behoren onderhouden reservebatterij voorhanden is. Vervang de batterij wanneer op het scherm een waarschuwing voor bijna lege batterij wordt weergegeven. VEILIGHEIDSRISICO EN KANS OP MATERIËLE SCHADE Monitoren, defibrillatoren en de accessoires daarvan (inclusief elektroden en kabels) bevatten ferromagnetische materialen. Zoals bij alle ferromagnetische apparatuur het geval is, mogen deze producten niet worden gebruikt in de aanwezigheid van de hoogmagnetische velden die door een magnetische kernspinresonantie (MRI)-toestel worden veroorzaakt. De hoogmagnetische velden die door een MRI-toestel worden veroorzaakt, oefenen een dusdanige kracht uit op het toestel dat dit kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel van personen die zich tussen het toestel en het MRItoestel bevinden. Deze magnetische aantrekkingskracht kan tevens de prestaties van de apparatuur beïnvloeden. Voorts kunnen zich brandwonden op de huid voordoen als gevolg van het verhitten van elektrisch geleidende materialen zoals patiëntgeleiders en pulsatieoximetriesensoren. Neem voor nadere informatie contact op met de fabrikant van het MRI-toestel. Opmerking: De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en de accessoires die zijn bestemd voor rechtstreeks of onregelmatig contact met de patiënt bevatten geen latex Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-5

16

17 3 ELEMENTAIRE ORIËNTERING Dit hoofdstuk bevat een algemeen overzicht van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en de bedieningsknoppen, waarschuwingslampjes en connectoren daarvan. Vooraanzicht bladzijde 3-3 Achteraanzicht Hoofdscherm Alarmen Opties Acties Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-1

18

19 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Vooraanzicht Afbeelding 3-1 toont de voorzijde van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. De voorzijde van het toestel wordt in de volgende paragrafen beschreven. Recommended Adult VF Dose.: J CO2 SpO2 NIBP ECG P1 P2 GEVAAR Ontploffingsgevaar. Niet gebruiken in aanwezigheid van ontvlambare gassen. WAARSCHUWING Gevaarlijke elektrische uitgangsstrom. Uitsluitend voor gebruik door bevoegd personeel. Afbeelding 3-1 Vooraanzicht Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-3

20 Gebied 1 Aanbevolen dosis VF volw.: J AAN CPR ANALYSE ENERG. KIEZEN OPLADEN AFL. MAAT SYNC Afbeelding 3-2 Bedieningsknoppen gebied Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

21 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Tabel 3-1 Bedieningsknoppen gebied 1 BEDIENINGSKNOP BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Label VF-dosis 1 AAN 2 ENERG. KIEZEN Door Physio-Control aanbevolen energiedosis voor ventriculaire fibrillatie (VF) bij volwassenen Hiermee zet u het toestel AAN of UIT. De LED brandt wanneer het toestel AAN staat. Ingedrukt houden om het toestel uit te schakelen. Hiermee verhoogt of verlaagt u het energieniveau in de manuele modus. Zie Bifasische klinische overzichten op Zie bladzijde OPLADEN Laadt de defibrillator in de manuele modus. Zie bladzijde 5-24 CPR ANALYSE Schokknop. Ontlaadt de defibrillatorenergie naar de patiënt. De LED knippert wanneer het laden is voltooid. De LED Service brandt om aan te geven dat er zich een situatie voordoet die de normale werking van de defibrillator hindert of kan hinderen. Hiermee bedient u de metronoom voor CPR. De LED brandt wanneer de metronoomfunctie actief is. Activeert het Shock Advisory System (AED mode). De LED brandt wanneer de AED bezig is het ECG te analyseren en knippert wanneer de gebruiker wordt gevraagd op ANALYSE te drukken. Zie bladzijde 5-24 Zie bladzijde 9-17 Zie bladzijde 5-27 Zie bladzijde 5-8 AFL. Wijzigt ECG-lead. Zie bladzijde 4-4 MAAT Wijzigt ECG-maat. Zie bladzijde 4-4 SYNC Activeert gesynchroniseerde modus. De LED brandt wanneer de sync-mode actief is en knippert bij elk waargenomen QRS. Zie bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-5

22 Gebied 2 PACER FREQU STROOM PAUZE Afbeelding 3-3 Bedieningsknoppen gebied 2 Tabel 3-2 Bedieningsknoppen gebied 2 BEDIENINGSKNOP BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE PACER Activeert de pacerfunctie. De LED brandt wanneer de functie is geactiveerd en knippert bij elke stroompulsatie. Zie bladzijde 5-36 FREQU Hiermee verhoogt of verlaagt u de pacingfrequentie. Zie bladzijde 5-36 STROOM Hiermee verhoogt of verlaagt u de pacingstroom. Zie bladzijde 5-36 PAUZE Vertraagt tijdelijk de pacingfrequentie. Zie bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

23 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Gebied 3 NIBP ALARMS OPTIES GEBEURT. Hiermee doorloopt en selecteert u scherm- of menuitems. HOOFD- SCHERM Selectiewiel Afbeelding 3-4 Bedieningsknoppen gebied 3 Tabel 3-3 Bedieningsknoppen gebied 3 BEDIENINGSKNOP BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE NIBP ALARMS Start bloeddrukmeting. De LED brandt wanneer er een bloeddrukmeting wordt uitgevoerd. Activeert alarmen en onderdrukt deze. De LED brandt wanneer alarmen zijn ingeschakeld en knippert als er zich een alarmsituatie voordoet. Zie bladzijde 4-39 Zie bladzijde 3-22 OPTIES Roept optionele functies op. Zie bladzijde 3-24 GEBEURT. Roept door gebruiker gedefinieerde acties op. Zie bladzijde 3-26 HOOFDSCHERM Hiermee keert u terug naar het hoofdscherm. Zie bladzijde 3-16 SELECTIEWIEL Met de knop voor de weergavemodus kunt u schakelen tussen een kleurenscherm en hoog contrast SunVue -weergave. Zie bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-7

24 Gebied 4 12-AFL ZENDEN GEHEUGEN PRINTEN Afbeelding 3-5 Bedieningsknoppen gebied 4 Tabel 3-4 Bedieningsknoppen gebied 4 BEDIENINGSKNOP BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE 12-AFL Start de acquisitie van een 12-leads ECG Zie bladzijde 4-15 ZENDEN Start de verzending van patiëntgegevens Zie bladzijde 8-12 GEHEUGEN Hiermee drukt u een CODE SUMMARY -verslag van kritieke acties af. Zie bladzijde 7-4 PRINTEN Hiermee wordt de printer gestart en gestopt. Zie bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

25 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Gebied 5 CO2 CO 2 Zie Waarschuwingen bladzijde 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP ECG ECG P1 P1 P2 P2 Luidspreker Printer Contactdoos therapiekabel Afbeelding 3-6 Connectors, luidspreker en printer gebied 5 Tabel 3-5 Connectors, luidspreker en printer gebied 5 LABEL BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE CO2 Poort FilterLine -set Zie bladzijde 4-47 SpO2/SpCO/SpMet Poort sensorkabel Zie bladzijde 4-26 NIBP Poort pneumatische slang Zie bladzijde 4-39 ECG Groene, elektrisch geïsoleerde ECG-kabelpoort Zie bladzijde 4-3 P1 Poort invasieve drukkabel Zie bladzijde 4-56 P2 Poort invasieve drukkabel Zie bladzijde 4-56 Luidspreker Zendt toesteltonen en stemprompts uit Printer Klep voor 100 mm printerpapier Zie bladzijde 9-16 Contactdoos therapiekabel Contactdoos voor de QUIK-COMBO -therapiekabel en de kabel van standaard (harde) paddles Zie bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-9

26 Connectors CO2 SpO2 NIBP ECG P1 P2 CONNECTOR CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP ECG P1/P2 HANDELING Aansluiten: Open het klepje van de CO 2 -poort, steek de FilterLineconnector in de aansluiting en draai deze rechtsom totdat de connector stevig vastzit. Loskoppelen: Draai de FilterLine-connector tegen de klok in en trek de connector uit de aansluiting. Aansluiten: Lijn de kabelconnector uit op de SpO 2 -poort en druk hem in totdat de connector op zijn plaats vastklikt. Loskoppelen: Druk de grijze knoppen aan beide zijden van de kabelconnector tegelijkertijd in en trek de connector uit de aansluiting. Aansluiten: Steek de connector van de NIBP-slang in de NIBPpoort. Loskoppelen: Druk de grendel links van de poort in en trek de slangconnector uit de aansluiting. Aansluiten: Lijn de groene ECG-connector uit op de ECG-poort; plaats de witte streep op de kabel aan de linkerkant. Steek de kabelconnector in de poort totdat de connector stevig vastzit. Loskoppelen: Trek de ECG-connector recht naar buiten. Aansluiten: Lijn de IP-kabel connector (invasive pressure - invasieve druk) uit op poort P1 of P2; houd de opening op de connector naar boven. Steek de kabelconnector in de poort totdat de connector stevig vastzit. Loskoppelen: Pak de connector stevig vast en trek hem recht naar buiten Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

27 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 De therapiekabel aansluiten en loskoppelen WAARSCHUWING MOGELIJKE BESCHADIGING VAN APPARATUUR ZODAT GEEN THERAPIE KAN WORDEN TOEGEDIEND Om de connector van de therapiekabel tegen beschadiging of vervuiling te beschermen, moet de therapiekabel te allen tijde op de defibrillator aangesloten blijven. Inspecteer en test de therapiekabel dagelijks volgens de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding. Physio-Control adviseert de therapiekabels elke drie jaar te vervangen om de kans op defecten tijdens gebruik bij patiënten tot een minimum te beperken. BELANGRIJK! De QUIK-COMBO-therapiekabel en de kabel van de standaard (harde) paddles van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator hebben hetzelfde type connector en worden op dezelfde plaats op de defibrillator aangesloten. Deze therapiekabels zijn niet compatibel met andere LIFEPAK-defibrillatoren/monitoren. Een therapiekabel aansluiten op de defibrillator: 1. Lijn de connector van de therapiekabel uit op de contactdoos. 2. Schuif de therapiekabel totdat u de connector op zijn plaats voelt vergrendelen. U hoort dan ook een klik. Afbeelding 3-7 Therapiekabel aansluiten De therapiekabel loskoppelen van de defibrillator: 1. Druk de ontgrendelingsknop op de connector van de therapiekabel in. 2. Schuif de therapiekabel naar buiten. Afbeelding 3-8 De therapiekabel loskoppelen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-11

28 Achteraanzicht Paddleklemmen Testcontacten paddles Zie Waarschuwingen bladzijde 4-47 CO 2 - uitlaatpoort Zie waarschuwingen bladzijde 9-12 en bladzijde Deksel USB-poort Standaardpaddlehouders Zie waarschuwing bladzijde 3-13 Systeemconnector Afbeelding 3-9 Achteraanzicht Batterijhouder 2 Batterijcontacten Batterijpennen Batterijhouder Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

29 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Tabel 3-6 Achteraanzicht LABEL BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Batterijhouders, -pennen en contacten CO 2 -uitlaatpoort Standaardpaddlehouders, -klemmen en testcontacten Elke houder bevat een lithium-ionbatterij. Twee pennen in elke houder zorgen voor de overdracht van de batterijspanning. De batterijcontacten zorgen voor de overdracht van informatie over de batterijstatus. Deze is aangesloten op een spoelsysteem bij het bewaken van EtCO 2 tijdens het gebruik van anesthetica. In de paddlehouders worden de standaard (harde) paddles opgeborgen. De klemmen zorgen ervoor dat de paddles stevig vast zitten en snel kunnen worden uitgenomen. Met de testcontacten kunnen volledige controles van defibrillatie met paddles worden uitgevoerd volgens de controlelijst voor de gebruiker. Zie bladzijde 9-12 Zie bladzijde 4-47 Zie bladzijde 6-6 en de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding. Deksel USB-poort Beschermt de USB-poort tegen de omgeving. Voor toekomstig gebruik Systeemconnector Hiermee kan het toestel worden aangesloten op een gateway of externe computer voor de transmissie van patiëntverslagen. Biedt tevens realtime ECG-uitvoer. Zie bladzijde 7-3 WAARSCHUWING GEVAAR VOOR SCHOKKEN Indien u een patiënt bewaakt en de systeemconnector gebruikt, moet alle apparatuur die op de systeemconnector is aangesloten, op batterijvoeding werken of elektrisch geïsoleerd zijn van de netspanning krachtens EN Indien hier twijfel over bestaat, moet de patiënt van de defibrillator worden losgemaakt voordat de systeemconnector wordt gebruikt. Gebruik alleen door Physio-Control aanbevolen kabels voor gegevenstransmissie. Neem voor nadere informatie contact op met de Technische Dienst van Physio-Control. Opmerking: Koppel externe apparatuur los wanneer deze niet wordt gebruikt om het per ongeluk leegraken van de defibrillatorbatterij te voorkomen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-13

30 Batterijen De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator werkt uitsluitend op batterijvoeding en maakt gebruik van twee lithium-ionbatterijen die uit het toestel moeten worden verwijderd en moeten worden opgeladen in het station of de mobiele Li-ionbatterijlader. BELANGRIJK! De lithium-ionbatterijen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator zijn niet uitwisselbaar met batterijen die worden gebruikt in andere LIFEPAK-defibrillatoren. Inspecteer de batterijen regelmatig op beschadiging en lekkage. Recycle beschadigde of lekkende batterijen. Elke batterij beschikt over een brandstofmeter die de batterijlading bij benadering aangeeft. Druk op de grijze knop boven het batterijsymbool om de lading van de batterij te controleren voordat deze in de defibrillator wordt geïnstalleerd. De vier batterijlampjes die hier worden weergegeven, geven de lading bij benadering aan: respectievelijk meer dan 70%, meer dan 50%, meer dan 25% en 25% of minder. Afbeelding 3-10 Batterijladingslampjes Batterijwaarschuwingslampjes worden hieronder weergegeven. Een enkel knipperend lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen. Twee of meer knipperende lampjes geven aan dat de batterij defect is en moet worden geretourneerd aan uw bevoegde servicepersoneel. Afbeelding 3-11 Batterijwaarschuwingslampjes Opmerking: Oudere of vaak gebruikte batterijen verliezen hun laadcapaciteit. Als de brandstofmeter van een batterij direct na het laden minder dan vier lampjes aangeeft, is de capaciteit van de batterij afgenomen. Wanneer op de brandstofmeter van de batterij na het laden twee lampjes of minder branden, wil dat zeggen dat de batterij moet worden vervangen. Een batterij installeren: 1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen. 2. Inspecteer de batterijpennen in de batterijhouders op tekenen van beschadiging. 3. Lijn de batterij zodanig uit dat de batterijklem zich boven de pennen in de batterijhouder bevindt. 4. Plaats het uiteinde van de batterij tegenover de batterijklem in de batterijhouder Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

31 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 5. Druk het uiteinde van de batterij met de klem stevig in de batterijhouder totdat deze op zijn plaats klikt. 6. Herhaal Stap 1 tot en met Stap 5 om de tweede batterij te plaatsen. Voor het verwijderen van de batterij drukt u de batterijklem naar binnen en kantelt u de batterij uit de batterijhouder. WAARSCHUWING KANS OP VERMOGENSVERLIES TIJDENS DE BEHANDELING VAN EEN PATIËNT De batterijpennen in de defibrillator kunnen worden beschadigd indien batterijen vallen of met kracht in de houders worden geduwd. Inspecteer de pennen regelmatig op tekenen van beschadiging. Laat de batterijen te allen tijde in het toestel zitten, behalve wanneer het toestel uit bedrijf wordt genomen voor opslag. Zie "Batterijonderhoud" op bladzijde 9-12 voor informatie over batterijonderhoud Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-15

32 Hoofdscherm Alarmlimieten Hartsymbool Tijd Bluetooth-pictogram Batterijlampje Alarmlampje Hartfrequentie HR J Energieselectie ECG-lead/grootte SpO 2 /SpCO/ SpMet SPO2 % CO2 mmhg Kanaal 1 EtCO 2 RF IP1 ART mmhg Kanaal 2 CVP mmhg IP2 Kanaal 3 NIBP mmhg NIBP Berichtgebied Afbeelding 3-12 Hoofdscherm Op het hoofdscherm worden ECG- en andere gegevens weergegeven. Wanneer op het toestel een bewakingskabel is aangesloten, wordt het bijbehorende bewakingsgebied op het scherm geactiveerd en worden de huidige patiëntwaarden voor die functie weergegeven. Als bijvoorbeeld een SpO 2 - kabel wordt aangesloten, wordt het SpO 2 -gebied op het scherm geactiveerd. SpO 2 -waarden voor de patiënt worden weergegeven nadat de patiënt is aangesloten. Wanneer de kabel wordt losgekoppeld, worden de SpO 2 -waarden van de patiënt vervangen door streepjes (--). De bewakingsfuncties kunnen niet worden geactiveerd met afzonderlijke bedieningsknoppen, met uitzondering van NIBP Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

33 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Het bewakingsgebied van elk levensteken wordt weergegeven in dezelfde kleur als het bijbehorende golflijn. Dankzij deze kleuren kunnen golflijnen eenvoudiger worden gekoppeld aan de waarden van de levenstekenen. Als voor een functie geen golflijn wordt weergegeven, is het gebied van het levensteken grijs. WAARSCHUWINGEN HARTFREQUENTIE KAN NIET NAUWKEURIG WORDEN GETELD. Hartfrequenties bij de patiënt van meer dan 300 bpm worden mogelijk niet nauwkeurig geteld en kunnen worden weergegeven als streepjes (---), als een waarde nabij 300 of als ongeveer de helft van de actuele frequentie. De nauwkeurigheid van de weergegeven hartfrequentie kan mogelijk worden verbeterd door de ECG-grootte te verhogen naar 2,0 of hoger. Vertrouw niet uitsluitend op de weergegeven hartfrequentie voor de beoordeling van de patiënt. Gebruik een afdruk van het ECG om de actuele hartfrequentie van de patiënt te berekenen. GEEN VERANDERING VAN ECG-RITME WAARGENOMEN. Hartfrequentiemeters kunnen interne pacingpulsaties blijven tellen tijdens een hartstilstand en bij bepaalde aritmieën. Vertrouw niet uitsluitend op de alarmen van de hartfrequentiemeters. Houd nauwgezet toezicht op pacemakerpatiënten. Tabel 3-7 Hoofdscherm GEBIED BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Alarmlimieten Hartsymbool Alarmlampje Hartfrequentie Limieten worden rechts naast de parameter weergegeven. Knippert bij waargenomen QRS-signalen. Geeft aan of alarmen zijn ingeschakeld of onderdrukt. De alarmen zijn uitgeschakeld wanneer het lampje niet brandt. Geeft een hartfrequentie weer tussen de 20 en 300 slagen per minuut (bpm - beats per minute). Als de hartfrequentie lager is dan 20 bpm of als pacing actief is, worden er streepjes ( ) weergegeven. Als het ECG niet actief is, kan de SpO 2 - of NIBP-monitor de pulsatiefrequentie weergeven. Dit wordt aangeduid door PR (SPO 2 ) of PR (NIBP). Als de hartfrequentie van de patiënt hoger is dan 300 bpm, is het mogelijk dat er streepjes (---) worden weergegeven of dat de weergegeven frequentie lager is dan de hartfrequentie van de patiënt. Zie bladzijde 3-22 Zie bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-17

34 Tabel 3-7 Hoofdscherm (vervolg) GEBIED BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE SpO2/SpCO/SpMet EtCO2 IP1/IP2 NIBP Het zuurstofsaturatieniveau wordt weergegeven als een percentage tussen 50 en 100. Saturatie van minder dan 50% wordt weergegeven als <50%. Een fluctuerend staafdiagram geeft de sterkte van het pulsatiesignaal weer. Indien beschikbaar en geselecteerd wordt de SpCO- of SpMet-waarde gedurende 10 seconden weergegeven als een percentage, waarna in het SpO 2 -gebied de SpO 2 -meting weer wordt weergegeven. Het niveau van End-tidal CO 2 wordt weergegeven in mmhg, Vol% of kpa. De respiratiefrequentie (RF) wordt weergegeven in ademhalingen per minuut. Hier worden de systolische, diastolische en gemiddelde druk weergegeven in mmhg. Er zijn twee kanalen beschikbaar; standaardlabels zijn P1 en P2. Door de gebruiker te selecteren labels zijn onder meer: ART (arteriële druk) PA (pulmonale arteriële druk) CVP (centrale veneuze druk) ICP (intracraniale druk) LAP (linkeratriumdruk) Hier worden de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële druk (MAP) weergegeven in mmhg en de tijd tot de volgende BP, wanneer daarvoor een interval is ingesteld. Zie bladzijde 4-26 Zie bladzijde 4-47 Zie bladzijde 4-56 Zie bladzijde 4-39 Tijd Actuele of verstreken tijd. Raadpleeg de Setupopties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie. Bluetooth-pictogram Batterijlampje Hiermee wordt aangegeven dat het toestel geschikt is voor Bluetooth. De LED brandt wanneer een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht. Selecteer dit pictogram om het Bluetooth-setupmenu te openen. Geeft aan dat er batterijen aanwezig zijn in de houders 1 en 2, in hoeverre deze zijn opgeladen en welke batterij er in gebruik is. Zie bladzijde 8-3 Zie bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

35 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Tabel 3-7 Hoofdscherm (vervolg) GEBIED BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Energieselectie Het geselecteerde energieniveau voor defibrillatie. ECG-lead/grootte De lead en grootte voor het ECG. Zie bladzijde 4-4 Kanaal 1 Kanaal 2 Geeft de primaire ECG-golflijn weer en is altijd zichtbaar. Geeft een extra golflijn, een voortzetting van het ECG van kanaal 1 (trapsgewijze ECG), of een trendgrafiek weer. Zie bladzijde 4-4 Zie bladzijde 4-34 Kanaal 3 Geeft een extra golflijn of een trendgrafiek weer. Zie bladzijde 4-68 Berichtgebied Hier worden maximaal twee regels met statusberichten weergegeven. Zie Bijlage B Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-19

36 Navigeren op het hoofdscherm Gebruik het SELECTIEWIEL om in het hoofdscherm te navigeren. Wanneer u het SELECTIEWIEL draait, worden de afzonderlijke gebieden voor de levenstekenen en golflijnkanalen op het hoofdscherm gemarkeerd. Wanneer u een gebied voor een levensteken of een kanaal markeert en op het SELECTIEWIEL drukt, verschijnt er een menu. Draai het SELECTIEWIEL bijvoorbeeld zo dat kanaal 3 wordt gemarkeerd. Druk vervolgens op het SELECTIEWIEL. Het volgende menu verschijnt. Golflijn Kanaal 3 Geen CO2 SpO2 Trend 1. Draai het SELECTIEWIEL naar de gewenste instelling. 2. Druk op het SELECTIEWIEL om de instelling te selecteren. Ook wanneer een menu wordt weergegeven, blijft het ECG altijd zichtbaar in kanaal 1. U kunt vanuit elk menuscherm naar het hoofdscherm terugkeren door op de knop HOOFDSCHERM te drukken. Draai het SELECTIEWIEL en druk het in om een optie in een menu te selecteren Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

37 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Batterijstatuslampjes Op het hoofdscherm branden batterijlampjes waarmee de volgende informatie wordt weergegeven over de batterijen die in de defibrillator zijn geïnstalleerd: Aan- of afwezigheid van de batterij in de batterijhouder Gebruikte batterij Status van de batterijlading Wanneer er twee batterijen zijn geïnstalleerd, gebruikt de defibrillator eerst de batterij met de minste lading. De batterij die in gebruik is, wordt aangegeven met een wit batterijnummer in een zwart vakje. Wanneer een batterij de status van Vervang batterij bereikt, schakelt de defibrillator automatisch over op de andere batterij. Tabel 3-8 bevat een overzicht van de verschillende batterijstatuslampjes. Tabel 3-8 Batterijstatuslampjes LAMPJE BETEKENIS BESCHRIJVING Actieve batterij Batterij bijna leeg Batterij nagenoeg leeg Niet herkende batterij Geen batterij geïnstalleerd of storing waargenomen De defibrillator maakt gebruik van de batterij in houder 1. Het batterijstatuslampje geeft maximaal vier groene balkjes weer. Elk groen balkje staat voor circa 25% van de resterende lading. Drie groene balkjes geven bijvoorbeeld aan dat de batterij nog voor 75% is geladen. De batterij in houder 1 wordt gebruikt en is bijna leeg. Een geel balkje geeft aan dat er nog 5% tot 10% lading over is. De batterij in houder 1 wordt gebruikt en is nagenoeg leeg. Een rood knipperend balkje geeft aan dat er nog 0% tot 5% lading over is. De defibrillator schakelt alleen automatisch over op de andere batterij als die voldoende is opgeladen. Als voor beide batterijen rode balkjes worden weergegeven, klinkt de stemprompt VERVANG BATTERIJ. De batterij in houder 2 is niet in gebruik. Communicatie met de batterij is mislukt of er is een batterij geïnstalleerd die niet van Physio-Control is. De batterij kan worden gebruikt als stroomvoorziening voor de defibrillator maar het laadniveau is onbekend en er worden geen berichten en meldingen weergegeven dat de batterij bijna leeg is. Er is geen batterij geïnstalleerd in houder 1 of er is een storing waargenomen in de batterij in houder 1 en het toestel gebruikt de batterij niet. Opmerking: Oudere of vaak gebruikte batterijen verliezen hun laadcapaciteit. Er is sprake van verminderde capaciteit wanneer een volledig opgeladen batterij in de defibrillator wordt geplaatst en het batterijstatuslampje minder dan vier balkjes aangeeft. Wanneer een batterijstatuslampje slechts een of twee balkjes weergeeft nadat een volledig opgeladen batterij is geïnstalleerd, heeft de batterij slechts de helft van de normale gebruiksduur over en moet deze worden gerecycled Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-21

38 Alarmen De alarmen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kunnen worden ingesteld op AAN of UIT wanneer de defibrillator is ingeschakeld. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie. Wanneer de alarmen zijn ingesteld op AAN zijn de standaardlimieten ingesteld. De limieten verschijnen tijdelijk rechts van de actieve levenstekenen. Bekijk Tabel A-3 op bladzijde A-13 voor alle standaardalarmlimieten voor levenstekenen. Wanneer de alarmen zijn ingesteld op UIT, drukt u op ALARMS om de alarmen in te schakelen. Ongeacht of alarmen nu zijn ingesteld op AAN of worden ingeschakeld door op ALARMS te drukken, ze kunnen alleen worden uitgeschakeld door op AAN te drukken of het toestel uit te schakelen. De alarminstellingen worden automatisch hersteld als de stroom gedurende minder dan 30 seconden wegvalt, bijvoorbeeld vanwege een systeemreset of door het vervangen van de enige actieve batterij. Alarmen instellen Wanneer u op ALARMS drukt, wordt het volgende menu weergegeven: Snelle opzet Limieten Stilte VF/VT-alarm Snelle opzet Limieten Stilte VF/VT-alarm Alarmen Wijd 2 min. Uit Alarmen Wijd Nauw Selecteer SNELLE OPZET om het alarm voor alle actieve bewakingsfuncties te activeren. Met de Snelle opzet-limieten worden automatisch boven- en onderlimieten ingesteld op basis van de actuele levenstekenen van de patiënt. Als de hartfrequentie van een patiënt bijvoorbeeld 70 is, resulteert het selecteren van WIJD in een bovenlimiet van 110 en een onderlimiet van 45; het selecteren van NAUW resulteert in een bovenlimiet van 100 en een onderlimiet van 50. De standaardinstelling is WIJD. Selecteer LIMIETEN om de alarmlimieten te wijzigen in WIJD of NAUW. Zie Tabel A-3 op bladzijde A-13. Selecteer STILTE om het akoestische alarm maximaal 15 minuten te onderdrukken. Als een alarmlimiet wordt overschreden terwijl het alarm is stilgelegd, knippert het overtreden levensteken en verschijnt er een alarmbericht, maar klinkt de alarmtoon niet. Opmerking: Voor patiënten met hartfrequenties van meer dan 300 bpm, kan verhogen van de ECG-grootte naar 2,0 of hoger de prestaties van het alarm voor de hartfrequentie verbeteren. Opmerking: De weergave van de hartfrequentie en het bijbehorende alarm voor de hartfrequentie mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicatie voor ventriculaire fibrillatie. Schakel het VF/VT-alarm in Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

39 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Snelle opzet Limieten Stilte VF/VT-alarm Alarmen Wijd 2 min. Uit Selecteer VF/VT-ALARM om continue bewaking voor ventriculaire fibrillatie en ventriculaire tachycardie in de manuele modus in te schakelen. Het lampje voor het VF/VT-alarm wordt weergegeven boven de primaire ECG-golflijn als het alarm is ingeschakeld. Wanneer het alarm is stilgelegd of is gepauzeerd, komt er een X door het lampje te staan. Selecteer nogmaals VF/VT om dit alarm uit te zetten. Opmerking: Wanneer het VF/VT-ALARM AAN staat, bent u beperkt tot PADDLES-lead of Lead II in kanaal 1. Zie "ECG-lead selecteren" op bladzijde 4-4. Opmerking: Het VF/VT-alarm wordt gepauzeerd wanneer de metronoom actief is, de non-invasieve pacemaker aanstaat, of wanneer standaardpaddles zijn bevestigd en de lead PADDLES is geselecteerd. Het alarm wordt ook gepauzeerd wanneer de monitor/defibrillator bezig is met laden of geladen is. Alarmen beheren Het symbool van de alarmbel geeft aan wanneer alarmen AAN of UIT staan. Alle alarmen die worden gestuurd door SNELLE OPZET hebben dezelfde prioriteit. Wanneer alarmen AAN staan en er een alarmlimiet wordt overschreden, klinkt er een toon en knippert het overtreden levensteken. Zo beheert u een alarm: 1. Druk op ALARMEN. Dit legt het alarm gedurende 2 minuten stil. 2. Stel de oorzaak van het alarm vast. 3. Beoordeel de geschiktheid van de ingestelde limieten (WIJD of NAUW). Indien de patiënt niet stabiel is, kunt u de alarmen eventueel maximaal 15 minuten stilleggen terwijl u met de patiënt bezig bent. SNELLE OPZET NIET opnieuw selecteren. WAARSCHUWING MOGELIJKE WEIGERING OM EEN CONDITIE BUITEN BEREIK WAAR TE NEMEN. Wanneer SNELLE OPZET nogmaals wordt geselecteerd, worden de alarmlimieten opnieuw ingesteld aan de hand van de actuele levenstekenen van de patiënt. Dit kan buiten het veilige bereik voor de patiënt zijn. 4. Zodra de patiënt stabiel is, kunt u zo nodig opnieuw SNELLE OPZET selecteren Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-23

40 Wanneer de alarmen AAN staan, kunt u ze maximaal 15 minuten tijdelijk stilleggen. Zo legt u alarmen tijdelijk stil: 1. Druk op ALARMEN. 2. Selecteer STILTE. 3. Selecteer een STILTE-duur van 2, 5, 10 of 15 minuten. Het bericht ALARMEN STILGEZET wordt weergegeven in het berichtgebied onderaan het hoofdscherm. Opmerking: Wanneer u STILTE selecteert, wordt het VF/VT-alarm niet onderdrukt. Opties Druk op OPTIES om het menu Opties weer te geven. Draai het SELECTIEWIEL om de mogelijkheden te doorlopen. Druk het SELECTIEWIEL in om een keuze te maken. Opties Patiënt... Pacing... Datum/Tijd... Alarmvolume... Archieven... Afdrukken... Gebruikerstest Tabel 3-9 Keuzes in het menu Opties OPTIE BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Patiënt Pacing Datum/tijd Alarmvolume Voer naam, ID, incident, leeftijd en geslacht van de patiënt in. Selecteer demand- of non-demand pacing. Schakel interne pacemakerdetectie IN of UIT. Stel datum en tijd in. De veranderingen zijn pas van kracht wanneer de voeding uit en weer aan wordt gezet. Stel het volume in voor alarmen, tonen, stemprompts en de metronoom voor CPR. Zie "Patiëntgegevens invoeren" in de volgende paragraaf. Zie bladzijde 5-36 Zie de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator voor tijdweergaveopties. Archieven Roep opgeslagen patiëntoverzichten op. Zie bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

41 ELEMENTAIRE ORIËNTERING 3 Tabel 3-9 Keuzes in het menu Opties (vervolg) OPTIE BESCHRIJVING VOOR MEER INFORMATIE Afdrukken Selecteer verslag, formaat, modus en snelheid van de printer voor het afdrukken van een actueel verslag patiënt. Zie bladzijde 7-10 Gebruikerstest Start de zelftest van het toestel. Zie bladzijde 9-5 Patiëntgegevens invoeren Patiëntgegevens invoeren: Patiënt... Pacing... Datum/Tijd... Alarmvolume... Opties Archieven... Afdrukken... Gebruikerstest 1. Druk op OPTIES. 2. Gebruik het SELECTIEWIEL om PATIËNT te selecteren. Opties/Patiënt Achternaam Voornaam Patiënt-ID Incident Leeftijd Geslacht 3. Selecteer ACHTERNAAM, VOORNAAM, PATIËNT- ID, INCIDENT, LEEFTIJD of GESLACHT. (In het voorbeeld is ACHTERNAAM geselecteerd.) Opties/Patiënt/Achternaam Achternaam: A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Einde Einde Spatie Spatie Backspace Wissen Draai het SELECTIEWIEL om de tekens en opdrachten te doorlopen. Druk het SELECTIEWIEL in om een keuze te maken. Het geselecteerde teken wordt weergegeven. 5. Herhaal Stap 4 totdat de naam volledig is. 6. Selecteer EINDE. Er zijn drie extra opdrachten beschikbaar: SPATIE hiermee voegt u een spatie in. BACKSPACE hiermee verwijdert u het laatste teken en zet u de cursor een plaats terug. WISSEN hiermee verwijdert u alle tekens Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-25

42 Acties Gebruik het menu Acties om patiëntacties van commentaar te voorzien. Een geselecteerde actie komt voor in het gebeurt.log van het CODE SUMMARY -verslag van kritieke acties. Acties kunnen worden aangepast in de setupmodus. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie. Een actie selecteren: Generisch Zuurstof IV Toegang Nitroglycerine Morfine Acties Laatste annuleren Intubatie CPR Epinefrine Atropine 1. Druk op GEBEURT. om het menu Acties weer te geven. 2. Draai het SELECTIEWIEL om de mogelijkheden te doorlopen. Druk het SELECTIEWIEL in om uw keuze te bevestigen. 3. Selecteer MEER om extra acties weer te geven. Generisch 12:20:30 Wanneer een actie is geselecteerd, worden de actie en het tijdsstempel weergegeven in het berichtengebied in het hoofdscherm. Opmerkingen: Als u een actie markeert maar niet selecteert en er een menutime-out optreedt, worden in het gebeurt.log een generische actie en tijdsstempel opgenomen. Als u een actie markeert maar niet selecteert en vervolgens op HOOFDSCHERM drukt, worden een generische actie en tijdsstempel in het gebeurt.log opgenomen. Selecteer LAATSTE ANNULEREN om aan te geven dat er een onjuiste actie is geselecteerd. In het gebeurt.log worden dan de actie Laatste annuleren en een tijdsstempel opgenomen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

43 4 BEWAKING In dit hoofdstuk worden de bewakingsfuncties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator beschreven. ECG-bewaking bladzijde 4-3 Een 12-leads ECG verwerven Bewaking SpO2, SpCO en SpMet Non-invasieve bloeddrukbewaking ETCO2-bewaking Invasieve druk bewaken Trends voor de levenstekenen en ST-segmenten Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-1

44

45 BEWAKING 4 ECG-bewaking Beoogd gebruik Het elektrocardiogram (ECG) is een opname van de elektrische activiteit van het hart. Met behulp van ECG-bewaking kunnen hartritmen of dysritmieën worden geïdentificeerd en geïnterpreteerd en kan de hartfrequentie worden berekend. Het ECG wordt verkregen door elektroden of paddles aan te brengen op de patiënt en biedt de mogelijkheid om de elektrische activiteit van het hart te bewaken en te registreren. ECG-bewaking is een hulpmiddel bij de beoordeling van een patiënt. Vertrouw niet alleen op de ECG-monitor, maar houd de patiënt continu in de gaten. Waarschuwing bij ECG-bewaking WAARSCHUWING MOGELIJK VERKEERDE INTERPRETATIE VAN ECG-GEGEVENS. De frequentiereactie van het monitorscherm is uitsluitend bestemd voor elementaire identificatie van het ECG-ritme; deze biedt niet de benodigde resolutie voor diagnostiek en interpretatie van ST-segmenten. Voor diagnostiek of interpretatie van ST-segmenten of voor het versterken van interne pacemakerpulsaties moet de meerleads ECG-kabel worden aangesloten. Vervolgens kunt u het ECG-ritme in de diagnostische frequentiereactie (DIAG) afdrukken of een 12-leads ECG verkrijgen. HARTFREQUENTIE KAN NIET NAUWKEURIG WORDEN GETELD. Hartfrequenties bij de patiënt van meer dan 300 bpm worden mogelijk niet nauwkeurig geteld en kunnen worden weergegeven als streepjes (---), als een waarde nabij 300 of als ongeveer de helft van de actuele frequentie. De nauwkeurigheid van de weergegeven hartfrequentie kan mogelijk worden verbeterd door de ECG-grootte te verhogen naar 2,0 of hoger. Vertrouw niet uitsluitend op de weergegeven hartfrequentie voor de beoordeling van de patiënt. Gebruik een afdruk van het ECG om de actuele hartfrequentie van de patiënt te berekenen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-3

46 ECG-lead selecteren De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator biedt twee methoden voor het selecteren of wijzigen van de ECG-lead. De weergegeven ECG-lead selecteren of wijzigen met de knop AFL.: : Lead Paddles I II III AVR AVL AVF II, CO2 I, II, III AVR, AVL, AVF 1. Druk op AFL. Als op dit moment een ECG-lead op het hoofdscherm wordt weergegeven, verandert de lead in PADDLES. Als momenteel de lead PADDLES wordt weergegeven, verandert de lead in Lead II. 2. Terwijl het menu LEAD wordt weergegeven, drukt u nogmaals op AFL. of draait u het SELECTIEWIEL om de gewenste lead te selecteren. Opmerking: Als een of meer leadsets vooraf zijn gedefinieerd voor kanaal 2 en 3, worden de leadsets weergegeven in het menu. De ECGkabel die op het toestel is aangesloten, bijvoorbeeld voor 3 of 5 leads, is bepalend voor de leads die u kunt selecteren. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie over het definiëren van leadsets. De weergegeven ECG-lead selecteren of wijzigen met het SELECTIEWIEL: Lead Grootte Kanaal 1 II Voor het primaire ECG markeert en selecteert u KANAAL 1 en vervolgens LEAD. 2. Draai het SELECTIEWIEL naar de gewenste ECG-lead. 3. Druk het SELECTIEWIEL in om de ECG-lead te selecteren. 4. Herhaal deze procedure om de weergegeven ECG-golflijnen te selecteren of te wijzigen voor kanaal 2 en 3. Opmerking: Op het ECG worden streepjes weergegeven totdat de elektroden op de patiënt worden aangesloten. Opmerking: Wanneer het VF/VT-ALARM AAN staat, bent u beperkt tot PADDLES-lead of Lead II in kanaal 1. Zie "Alarmen instellen" op bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

47 BEWAKING 4 ECG-grootte wijzigen De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator biedt twee methoden voor het selecteren of wijzigen van de ECG-grootte. De weergegeven ECG-grootte selecteren of wijzigen met de knop MAAT: Grootte 1. Druk op MAAT. 2. Terwijl het menu GROOTTE wordt weergegeven, drukt u nogmaals op MAAT of draait u het SELECTIEWIEL om de gewenste grootte te selecteren. De weergegeven ECG-grootte selecteren of wijzigen met het SELECTIEWIEL: Lead Grootte Kanaal 1 II Voor het primaire ECG markeert en selecteert u KANAAL 1 en vervolgens GROOTTE. 2. Draai het SELECTIEWIEL naar de gewenste ECG-grootte. 3. Druk op het SELECTIEWIEL om de ECG-grootte te selecteren Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-5

48 Het systolevolume instellen U kunt het volume van de systolepieptonen instellen door het SELECTIEWIEL te gebruiken om het HR-gebied op het hoofdscherm te markeren en te selecteren. Het volgende menu verschijnt: QRS-volume HR 1. Druk het SELECTIEWIEL in om QRS-VOLUME te selecteren. 2. Draai het SELECTIEWIEL naar het gewenste volume. 3. Druk op het SELECTIEWIEL om het volume in te stellen. Opmerking: Steeds wanneer het toestel wordt uitgeschakeld, wordt het volume teruggezet op UIT. Bewaking met paddle-accessoires Voor ECG-bewaking met paddles kunt u QUIK-COMBO therapie-elektroden of standaard (harde) paddles gebruiken. Zie Hoofdstuk 6, "Opties voor paddle-accessoires" voor meer informatie over paddle-accessoires. Antero-laterale plaatsing Antero-laterale plaatsing is de enige plaatsing die mag worden gebruikt voor ECG-bewaking met paddle-accessoires. De therapie-elektroden of paddles aanbrengen: 1. Plaats ofwel de -therapie-elektrode of de APEX-paddle lateraal van de linkertepel van de patiënt in de mid-axillaire lijn, met het midden van de elektrode zo mogelijk in de midaxillaire lijn (zie Afbeelding 4-1). Anterior Sternum Lateraal QUIK-COMBO therapie-elektroden Afbeelding 4-1 Antero-laterale plaatsing Standaardpaddles Apex 4-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

49 BEWAKING 4 2. Plaats de andere therapie-elektrode of STERNUM-paddle op de rechter bovenkant van de romp van de patiënt, lateraal aan het sternum en onder de clavicula, zoals getoond in afbeelding Afbeelding 4-1. Speciale situaties voor de plaatsing van elektroden of paddles Bij de locaties van therapie-elektroden of standaardpaddles dient u rekening te houden met speciale vereisten in de volgende mogelijke situaties: Zwaarlijvige patiënten of patiënten met grote borsten Breng therapie-elektroden of standaardpaddles zo mogelijk op een vlak gebied op de borstkas aan. Indien huidplooien of borstweefsel een goede adhesie voorkomen, kan het nodig zijn huidplooien uit te spreiden om een vlak oppervlak te creëren. Magere patiënten Volg de contouren van de ribben en ruimtes bij het aanbrengen van de therapie-elektroden of standaardpaddles op de romp. Hierdoor beperkt u de luchtruimtes of -gaten onder de elektroden en zorgt u voor een goed contact met de huid. Patiënten met geïmplanteerde toestellen zoals pacemakers en defibrillatoren Plaats de therapie-elektroden of standaardpaddles zo mogelijk uit de buurt van geïmplanteerde toestellen. Procedure voor ECG-bewaking met paddles Bewaken met behulp van standaardpaddles of therapie-elektroden: 1. Druk op AAN. 2. Maak de huid van de patiënt klaar: Verwijder alle kleding van de borst van de patiënt. Verwijder overtollig borsthaar zo veel mogelijk. Zorg dat u bij gebruik van een scheermes of scheerapparaat geen krasjes of sneden in de huid maakt. Voorkom zo veel mogelijk dat de elektroden op een niet intacte huid worden geplaatst. Reinig en droog zo nodig de huid. Eventuele medicatiepleisters of zalf op de borst van de patiënt verwijderen. Veeg de huid stevig droog met een handdoek of gaasje. Hierdoor wordt de huid enigszins afgeschuurd en worden vet, vuil en andere resten verwijderd zodat de elektroden beter aan de huid zullen kleven. Gebruik geen alcohol, benzoëtinctuur of deodorant om de huid klaar te maken Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-7

50 3. Breng de standaardpaddles of therapie-elektroden aan in de antero-laterale positie. Controleer bij therapie-elektroden of de verpakking is verzegeld en of de uiterste gebruiksdatum niet is verstreken. Breng bij standaardpaddles geleidende gel aan over het gehele elektrodeoppervlak. 4. Sluit de therapie-elektroden op de therapiekabel aan. 5. Selecteer PADDLES-lead. Bewaking met ECG-kabelaccessoires De volgende ECG-kabels, weergegeven in Afbeelding 4-2, zijn beschikbaar voor ECG-bewaking met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator: 12-leads 3-leads 5-draads 12-leadskabel 3-leadskabel Hoofdkabel 5-draads kabel Extremiteitenverlengstuk Precordialeleadverlengstuk Afbeelding en 3-leads en 5-draads ECG-kabels ECG-bewakingsprocedure ECG-bewaking uitvoeren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de ECG-kabel aan op de groene connector op de monitor. 3. Identificeer de juiste elektrodelocaties op de patiënt zoals getoond in Afbeelding Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

51 BEWAKING 4 RA/R LA/L AHA-labels IEC-labels RA Rechterarm R Rechts LA Linkerarm L Links *RL Rechterbeen N Negatief LL Linkerbeen F Voet RL/N LL/F *Opmerking: Niet gebruikt voor 3-leadskabel. Afbeelding 4-3 Elektrodenplaatsing van extremiteitenlead 4. Maak de huid van de patiënt klaar voor het aanbrengen van de elektroden: Scheer overtollig haar op de locatie van de elektrode weg. Maak een vette huid schoon met een alcoholdoekje. Schuur de huid voorzichtig af om de bovenste laag dode huidcellen te verwijderen zodat er een betere geleiding van elektrische signalen is. Zorg dat de elektroden niet boven pezen en grote spiermassa's worden geplaatst. Was en droog de huid. 5. Breng de ECG-elektroden aan: Controleer of de verpakking is verzegeld en of de uiterste gebruiksdatum niet is verlopen. Breng een elektrode aan op elk van de leaddraden. Pak het lipje van de elektrode vast en trek de elektrode uit de verpakking. Inspecteer de elektrodengel en controleer of deze intact is (als dit niet het geval is, werpt u de elektrode weg). Houd de elektrode met beide handen strak. Breng de elektrode vlak op de huid aan. Spreid de tape gelijkmatig naar buiten uit. Druk niet op het midden van de elektrode. Maak de klem van de hoofdkabel vast aan de kleding van de patiënt. Opmerking: De kwaliteit van de elektrode is essentieel voor het verkrijgen van een niet vervormd ECG-signaal. Controleer altijd de datumcode op elektrodenverpakkingen op de uiterste gebruiksdatum voordat u de elektroden op een patiënt gebruikt. Gebruik geen elektroden die verlopen zijn. Wegwerpelektroden zijn bestemd voor eenmalig gebruik. 6. Selecteer de gewenste ECG-lead op het scherm van de monitor. 7. Stel zo nodig de ECG-grootte bij voor nauwkeurige telling van de hartfrequentie. 8. Druk op PRINTEN om een ECG-afdruk te krijgen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-9

52 ECG-bewaking met behulp van precordiale leads De precordiale (borst-) leads (zie Kleurcodering van ECG-leads op bladzijde 4-10) kunnen worden gebruikt voor bewaking met de 12-leadskabel of 5-draads kabel. ECG-bewaking met behulp van precordiale leads uitvoeren: 1. Plaats het precordiale-leadverlengstuk in de hoofdkabel zoals getoond in Afbeelding 4-2 op bladzijde Plaats de precordiale-leadelektroden op de borst zoals beschreven in de procedure voor het 12-leads ECG en zoals getoond in Afbeelding 4-5 op bladzijde Opmerking: Bij gebruik van een 5-draads kabel brengt u de extremiteitenleads aan zoals beschreven in "ECG-bewakingsprocedure" op bladzijde 4-8 en plaatst u de C-leadelektrode op de borst in de gewenste precordiale positie. De LIFEPAK 15-monitor markeert het ECG voor deze lead op het scherm en op de afdruk als V1 ongeacht de locatie van de C-leadelektrode. Leads los Als een elektrode of leaddraad losraakt tijdens de ECG-bewaking, laat de monitor een akoestisch alarm horen en wordt het bericht LEADS LOS weergegeven. Het ECG wordt een streepjeslijn. Het alarm en de berichten blijven aanhouden totdat de elektrode of leaddraad weer is aangebracht. Kleurcodering voor ECG-leads De leaddraden en de drukelektroden voor de ECG-patiëntkabel hebben een kleurcodering volgens de normen van de American Heart Association (AHA) of de International Electrotechnical Commission (IEC) zoals vermeld in Tabel 4-1. Tabel 4-1 Kleurcodering van ECG-leads LEADS AHA-LABEL AHA-KLEUR IEC-LABEL AHA-KLEUR Extremiteitenleads RA LA RL LL C Wit Zwart Groen Rood Bruin R L N F C Rood Geel Zwart Groen Bruin Precordiale leads V1 V2 V3 V4 V5 V6 Rood Geel Groen Blauw Oranje Violet C1 C2 C3 C4 C5 C6 Rood Geel Groen Bruin Zwart Violet 4-10 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

53 BEWAKING 4 Patiënten met interne pacemakers bewaken De functie voor detectie van de interne pacemaker van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan helpen bij het opsporen van interne pacemakerpulsaties op het afgedrukte ECG. Bij inschakeling gebruikt deze functie lead V4 om interne pacemakerpulsaties op te sporen. Als V4 niet beschikbaar is omdat deze niet is aangesloten of teveel ruis geeft, wordt Lead II gebruikt. Als de functie voor detectie van de interne pacemaker AAN staat, registreert de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator een holle pijl op het afgedrukte ECG wanneer interne pacemakerpulsaties worden waargenomen. De patiënthistorie en andere gegevens van ECGgolflijnen zoals wijde QRS-complexen moeten worden gebruikt om de aanwezigheid van een interne pacemaker vast te stellen. Valse annotaties van deze pijl kunnen optreden als ECGartefacten de interne pacemakerpulsaties imiteren. Als valse annotaties regelmatig voorkomen, kunt u de detectiefunctie uitschakelen met het menu OPTIES/PACING/INTERNE PACEMAKER (zie "Opties" op bladzijde 3-24). De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator maakt gewoonlijk geen gebruik van de pulsaties van interne pacemakers voor het berekenen van de hartfrequentie. Bij gebruik van therapieelektroden of standaardpaddles voor bewaking van de PADDLES-lead kan de monitor echter interne pacemakerpulsaties als QRS-complexen waarnemen, wat kan leiden tot een onnauwkeurige hartfrequentie. Pacemakerpulsaties met een grote amplitude kunnen de stroomkring voor de detector van het QRS-complex zodanig overladen dat er geen gestimuleerde QRS-complexen worden geteld. Om het opnemen in het ECG van grote unipolaire pacemakerpulsaties te minimaliseren, moeten de ECG-elektroden zodanig worden geplaatst dat de lijn tussen de positieve en negatieve elektroden loodrecht staat op de lijn tussen de pulsatiegenerator en het hart. Het is mogelijk dat de pulsaties met een kleinere amplitude van interne pacemakers niet duidelijk kunnen worden onderscheiden in de PADDLES-lead. De detectie en de zichtbaarheid van interne pacemakerpulsaties kan worden verbeterd door de functie voor detectie van de interne pacemakers in te schakelen in het menu OPTIES/PACING/INTERNE PACEMAKER of de ECG-kabel aan te sluiten, een ECG-lead te selecteren en het ECG af te drukken in de diagnostische frequentiereactie. Raadpleeg het Setup-menu voor pacing in de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het configureren van de interne pacemakerdetectie Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-11

54 Tips voor het oplossen van problemen Raadpleeg Tabel 4-2 voor hulp bij het oplossen van problemen als tijdens de ECG-bewaking problemen optreden. Zie Algemene tips voor het oplossen van problemen op bladzijde 9-17 voor het oplossen van elementaire problemen zoals geen voeding. Tabel 4-2 Problemen met ECG-bewaking oplossen OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Een van deze berichten verschijnt: BEVESTIG ELEKTRODEN ECG-LEADS AANSLUITEN ECG-LEADS LOS XX LEADS LOS Scherm leeg en de LED AAN brandt Therapie-elektroden niet aangesloten Een of meer ECG-elektroden losgeraakt ECG-kabel is niet aangesloten op de monitor Slecht contact van elektrode met huid PACER werd ingedrukt. De monitor is automatisch overgeschakeld naar Lead II, maar de ECG-leads zijn niet aangesloten Gebroken leaddraad ECGkabel Het scherm functioneert niet goed Sluit de therapie-elektrode aan. Sluit de ECG-elektrode aan. Sluit de ECG-kabel aan. Verplaats de kabel of de leaddraden om te voorkomen dat de elektroden van de patiënt worden weggetrokken. Maak de haak van de hoofdkabel vast aan de kleding van de patiënt. Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Sluit de ECG-leads aan en start pacing. Selecteer een andere lead. Selecteer de PADDLES-lead en gebruik standaardpaddles of therapieelektroden voor ECG-bewaking. Controleer de continuïteit van de ECG-kabel. Druk ECG af op de recorder als back-up. Neem contact op met bevoegd servicepersoneel voor reparatie. Systolepieptonen niet hoorbaar of doen zich niet voor bij elk QRS-complex Volume te laag Stel het volume bij. QRS-amplitude te klein voor detectie Stel de ECG-grootte bij Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

55 BEWAKING 4 Tabel 4-2 Problemen met ECG-bewaking oplossen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Weergegeven hartfrequentie (HR) verschilt van pulsatiefrequentie De weergegeven hartfrequentie (HR) verschilt van het weergegeven ECG-golfcomplex Kwaliteit van ECG-signaal slecht ECG-grootte te hoog of te laag ingesteld Monitor detecteert de interne pacemakerpulsaties van de patiënt De hartfrequentie van de patiënt is hoger dan 300 bpm ECG-grootte te hoog of te laag ingesteld. Monitor detecteert de interne pacemakerpulsaties van de patiënt. De hartfrequentie van de patiënt is hoger dan 300 bpm Slecht contact van elektrode met huid Verouderde, gecorrodeerde of uitgedroogde elektroden Losse verbinding. Beschadigde kabel of connector/leaddraad Stel de ECG-grootte omhoog of omlaag bij. Wijzig de monitorlead om de grootte van de interne pacemakerpulsaties te verkleinen. Stel de ECG-grootte bij naar 2,0 of hoger. Stel de ECG-grootte omhoog of omlaag bij. Wijzig de monitorlead om de grootte van de interne pacemakerpulsaties te verkleinen. Stel de ECG-grootte bij naar 2,0 of hoger. Gebruik de afdruk van het ECG om de actuele hartfrequentie van de patiënt te berekenen. Verplaats de kabel of de leaddraden om te voorkomen dat de elektroden van de patiënt worden weggetrokken. Maak de haak van de hoofdkabel vast aan de kleding van de patiënt. Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Controleer de uiterste gebruiksdatum op de elektrodenverpakkingen. Gebruik uitsluitend elektroden van zilver/ zilverchloride waarvan de uiterste gebruiksdatum niet is verstreken. Laat elektroden in de verzegelde verpakking totdat het tijd is ze te gebruiken. Controleer de kabelverbindingen of sluit deze opnieuw aan. Inspecteer ECG- en therapiekabels. Vervang deze indien ze beschadigd zijn. Controleer de kabel met een simulator; vervang de kabel wanneer u een defect waarneemt. Ruis vanwege HF-storing Controleer op apparatuur (zoals radiozenders) die HF-storing veroorzaakt en verplaats deze of zet de voeding van het toestel uit Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-13

56 Tabel 4-2 Problemen met ECG-bewaking oplossen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Verloop van basislijn (lage frequentie/artefact met hoge amplitude) Huid niet goed klaargemaakt Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Slecht contact van elektrode met huid Controleer of de elektroden een goede adhesie hebben. Diagnostische frequentiereactie Druk het ECG af in monitorfrequentiereactie. Klein basislijnartefact (hoge frequentie/lage amplitude) Huid niet goed klaargemaakt Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Isometrische spierspanning in armen/benen Controleer of de extremiteiten op een steungevend oppervlak rusten. Controleer of de elektroden een goede adhesie hebben. ECG-amplitude te klein Slecht contact van elektrode met huid Maak de huid klaar, breng nieuwe elektroden aan. ECG-lead geselecteerd ECG-versterking verhogen of ECG-lead wijzigen. Monitor geeft streepjeslijn weer zonder het ECGbericht LEADS LOS Monitor geeft een isoëlektrische (vlakke) lijn weer en PADDLES-lead is geselecteerd Interne pacemakerpulsaties moeilijk te zien Conditie van de patiënt (bijvoorbeeld, significant myocardiaal spierverlies of tamponade) PADDLES-lead geselecteerd, maar patiënt aangesloten op ECG-kabel De testbelasting is aangesloten op de therapiekabel Pacemakerpulsaties zijn erg klein Monitor-frequentiereactie beperkt de zichtbaarheid ECG-versterking verhogen of ECG-lead wijzigen. Selecteer een van de extremiteiten- of precordiale leads. Verwijder de testbelasting en sluit de therapie-elektroden aan op de kabel. Sluit ECG-kabel aan en selecteer een andere lead. Schakel de interne pacemakerdetector in (zie "Patiënten met interne pacemakers bewaken" op bladzijde 4-11). Sluit ECG-kabel aan en selecteer een andere lead dan PADDLES. Druk ECG af in diagnostische modus (zie bladzijde "Een actueel verslag afdrukken" op bladzijde 7-10). Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

57 BEWAKING 4 Een 12-leads ECG verwerven Beoogd gebruik Het 12-leads ECG biedt paramedici en eerstehulpartsen aanzienlijke voordelen boven de ECGgegevens van een enkele lead die gewoonlijk beschikbaar zijn bij medische noodhulp. Het 12-leads ECG biedt niet alleen een ECG van diagnostische kwaliteit voor gebruik bij de opsporing van een STEMI (ST-elevatie myocardinfarct), maar stelt eveneens een deskundige paramedicus in staat om het gebied van de myocardschade te bepalen, bijbehorende potentiële complicaties te anticiperen en dienovereenkomstige behandelingsstrategieën te implementeren. Bovendien biedt het 12-leads ECG een basislijn voor achtereenvolgende ECG-evaluaties. Voor patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) bevelen de AHA en ERC transmissie van het 12-leads ECG naar de afdeling SEH (spoedeisende hulp) aan. Er is aangetoond dat, als het 12-leads ECG vanuit de pre-ziekenhuisomgeving wordt verzonden, dit de behandeling in het ziekenhuis met naar schatting 10 tot 60 minuten kan verkorten. Patiënten kunnen ook baat hebben bij schifting en vervoer naar het meest geschikte ziekenhuis. De documentatie van voorbijgaande of intermitterende aritmieën en andere elektrofysiologische acties die optreden in de preziekenhuisomgeving kan helpen bij de diagnose en beslissing over de behandeling bij de Spoedeisende Hulp. Indicaties Het 12-leads elektrocardiogram wordt gebruikt voor het identificeren, diagnosticeren en behandelen van patiënten met hartproblemen en is nuttig voor de vroege opsporing en snelle behandeling van patiënten met een acuut STEMI (ST-elevatie myocardinfarct). Contra-indicaties Geen, voor zover bekend. Waarschuwing bij 12-leads ECG WAARSCHUWING MOGELIJK KAN GEEN DIAGNOSTISCH 12-LEADS ECG WORDEN VERKREGEN. Als u eerder uitgepakte elektroden gebruikt of elektroden waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, kan de kwaliteit van het ECG-signaal verslechteren. Verwijder elektroden direct vóór gebruik uit een verzegelde verpakking en volg de procedure voor het aanbrengen van de elektroden Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-15

58 Elektrodelocaties identificeren Voor het verkrijgen van een 12-leads ECG plaatst u de elektroden op de extremiteiten en op de borst (precordium), zoals beschreven in de volgende alinea. Elektrodelocaties voor extremiteitenlead Bij de acquisitie van een 12-leads ECG, worden de elektroden voor extremiteitenlead gewoonlijk op de polsen en de enkels geplaatst, zoals getoond in Afbeelding 4-4. U kunt de elektroden voor de extremiteitenlead overal op de extremiteiten plaatsen. Plaats deze echter niet op de romp wanneer een 12-leads ECG wordt verkregen. RA/R LA/L AHA-labels IEC-labels RA Rechterarm R Rechts LA Linkerarm L Links RL Rechterbeen N Negatief LL Linkerbeen F Voet RL/N LL/F Afbeelding 4-4 Elektrodenplaatsing voor extremiteitenlead voor 12-leads ECG Elektrodelocaties voor precordiale leads De zes precordiale (borst-) leads worden op specifieke locaties geplaatst zoals weergegeven en samengevat in Afbeelding 4-5. De juiste plaatsing is belangrijk voor een nauwkeurige diagnose en moet als volgt worden geïdentificeerd: leads zijn V1 tot en met V6 voor AHA, of C1 tot en met C6 voor IEC. Zie Kleurcodering van ECG-leads op bladzijde 4-10 voor kleurcoderingen. LEAD LOCATIE Hoek van Louis V1 C1 Vierde intercostale ruimte rechts van het sternum V2 C2 Vierde intercostale ruimte links van het sternum V3 C3 Direct tussen leads V2/C2 en V4/C4 V4 C4 Vijfde intercostale ruimte bij de mid-claviculaire lijn V5 C5 Gelijk met V4/C4 bij de linker antero-axillaire lijn V6 C6 Gelijk met V5/C5 bij de linker mid-axillaire lijn Afbeelding 4-5 Elektrodenplaatsing voor precordiale leads 4-16 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

59 BEWAKING 4 Het vinden van de V1/C1-locatie (vierde intercostale ruimte) is van doorslaggevend belang omdat dit het referentiepunt is voor het vinden van de locatie van de overige V/C-leads. Zo vindt u de V1/C1-locatie: 1. Plaats uw vinger op de inkeping in de bovenkant van het sternum. 2. Beweeg uw vinger langzaam ongeveer 3,8 cm naar beneden totdat u een kleine horizontale richel of verhoging voelt. Dit is de hoek van Louis waar het manubrium zich bij de rest van het sternum voegt. 3. De tweede intercostale ruimte bevindt zich op de rechterzijde van de patiënt, lateraal van en net onder de hoek van Louis. 4. Beweeg uw vinger nog twee intercostale ruimten naar beneden tot de vierde intercostale ruimte, die de V1/C1-locatie is. 5. Zoek de andere locaties vanuit V1/C1 (zie Afbeelding 4-5). Andere belangrijke overwegingen: Bij het plaatsen van elektroden op vrouwelijke of zwaarlijvige patiënten moeten leads V3-V6 en C3-C6 altijd onder de borst in plaats van op de borst worden geplaatst. Gebruik nooit de tepels als referentiepunt voor het vinden van elektrodelocaties bij mannen of vrouwen, aangezien de plaats van de tepels aanzienlijk kan verschillen. Procedure voor 12-leads ECG Een 12-leads ECG verwerven: 1. Druk op AAN. 2. Plaats de leadverlengstukken voor de extremiteiten en het precordium in de hoofdkabel zoals getoond in Afbeelding 4-6. Beschermende flap (open) Extremiteitenverlengstuk Precordialeleadverlengstuk Afbeelding leads ECG-kabel 3. Steek de kabelconnector in de groene ECG-connector op de monitor Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-17

60 4. Maak de huid van de patiënt klaar voor het aanbrengen van de elektroden (zie bladzijde 4-9). 5. Breng de ECG-elektroden aan (zie bladzijde 4-16). 6. Moedig de patiënt aan zich zo stil mogelijk te houden. WAARSCHUWING MOGELIJK ONNAUWKEURIGE DIAGNOSE. Als voor een 12-leads ECG de leeftijd en het geslacht niet worden ingevoerd, worden de interpretatiestatements gebaseerd op de standaardinstelling van een man van 50 jaar, hetgeen een onjuiste analyse voor de desbetreffende patiënt kan geven. 7. Druk op 12-AFL. Het menu 12-LEAD/LEEFTIJD verschijnt en u wordt gevraagd de leeftijd van de patiënt in te voeren. Gebruik het SELECTIEWIEL om de leeftijd te selecteren. Voer de leeftijd van de patiënt altijd in als deze 15 jaar of jonger is. Als u geen leeftijd invoert, wordt de standaardleeftijd van 50 jaar gebruikt voor het interpretatieve analyseprogramma. Deze leeftijd wordt dan geregistreerd op het verslag van het 12-leads ECG. 8. Het menu 12-AFL verschijnt en u wordt gevraagd het geslacht van de patiënt in te voeren. Gebruik het SELECTIEWIEL om het geslacht van de patiënt te selecteren. Als u geen geslacht invoert, wordt het standaardgegeven man gebruikt voor het interpretatieve analyseprogramma en wordt dit geregistreerd op het verslag van het 12-leads ECG. De monitor verwerft en analyseert het 12-leads ECG en drukt het automatisch af. Een conditie 'ECG-leads los voor een lead wordt op het verslag aangegeven met een streepjeslijn. Opmerking: Als voor de patiëntleeftijd 15 jaar of jonger is ingevoerd, wordt het 12-leads ECG afgedrukt met een diagnostische frequentiereactie van 0, Hz, zelfs als 0,05 40 Hz is ingesteld als standaard afdrukinstelling. Opmerking: Wanneer op 12-LEAD wordt gedrukt, wordt de detectie van interne pacemakers automatisch ingeschakeld, zelfs als de functie is ingesteld op UIT. ECG-onderdrukking Als de monitor signaalruis detecteert tijdens het verwerven van gegevens (zoals beweging van de patiënt of een losgeraakte elektrode), verschijnt op het scherm het bericht: VERSTOORDE DATA - DRUK OP 12-LEAD. Het bericht blijft staan en verwerving van het 12-leads ECG wordt onderbroken totdat de ruis is opgeheven. Neem de juiste maatregelen om de signaalruis op te heffen. Dit bericht blijft op het scherm zolang signaalruis wordt gedetecteerd. Wanneer de signaalruis is opgeheven, gaat de monitor verder met het registreren van gegevens. Druk nogmaals op 12-AFL als u het bericht wilt onderdrukken en het 12-leads ECG ondanks de signaalruis wilt verwerven. Het 12-leads ECG wordt 4-18 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

61 BEWAKING 4 verworven en afgedrukt zonder interpretatiestatements. Verslagen van 12-leads ECG's die op deze manier zijn verkregen, worden geannoteerd met de volgende melding: ECG-ONDERDRUKKING DATAKWALITEIT BELET INTERPRETATIE. Als de signaalruis langer dan 30 seconden aanhoudt, stopt de verwerving van het 12-leads ECG. Op het scherm verschijnt EXCESSIEF GELUID 12-LEAD GEANNULEERD. U moet dan op 12-AFL drukken om de verwerving van het 12-leads ECG opnieuw te starten. Opmerking: Het bericht VERSTOORDE DATA kan voorkomen als direct na het aanbrengen van de ECGelektroden op 12-AFL wordt gedrukt. Deze melding wordt gegeven vanwege de tijdelijke instabiliteit tussen de elektrodengel en de huid van de patiënt die niet zichtbaar is op het scherm van de ECGmonitor maar wordt waargenomen als verstoorde gegevens. Over het algemeen kunt u na het aanbrengen van de laatste elektrode het beste ten minste 30 seconden wachten voordat u op de knop 12-AFL drukt om de elektrode/huid te laten stabiliseren. Een goede voorbereiding van de huid verkort eveneens de stabilisatieduur. Gecomputeriseerde ECG-analyse Gecomputeriseerde ECG-analysestatements worden automatisch afgedrukt op verslagen van 12-leads ECG s. Het afdrukken van de interpretatiestatements is een Setup-optie en kan worden uitgeschakeld in de Setup-Modus. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie over het wijzigen van Setup-opties. De interpretatiestatements die verband houden met myocardletsel, myocardinfarct en myocardiale ischemie zijn afgeleid van metingen die verricht zijn op een signaalgemiddelde slag (mediaanslag) die voor elk van de 12 leads is gevormd. De gecomputeriseerde ECG-analyse selecteert drie representatieve slagen uit de tien seconden gegevens voor elke lead en maakt een gemiddelde van de drie slagen om de mediaanslag voor die lead te berekenen. De ECG-analyse is altijd gebaseerd op ECG-gegevens die zijn verkregen met een frequentiereactie van 0, Hz. Het analyseprogramma wordt ingesteld op de leeftijd en het geslacht van de patiënt. Het interpretatie-algoritme voor 12-leads ECG's dat door de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator wordt gebruikt, is het 12-leads ECG-analyseprogramma van de University of Glasgow. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control voor meer informatie en een exemplaar van de Physio-Control Glasgow 12-Lead ECG Analysis Program Physician s Guide Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-19

62 WAARSCHUWING MOGELIJK ONJUISTE BEHANDELING MET REPERFUSIETHERAPIE Gecomputeriseerde interpretatiestatements voor ECG s mogen niet worden gebruikt om een behandeling van de patiënt achterwege te laten of voor te schrijven zonder de ECG-gegevens te laten beoordelen door bevoegd medisch personeel. Alle interpretatiestatements van 12-leads ECG s die door de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator worden geleverd, omvatten het afgedrukte bericht **NIET BEVESTIGD**. Bevestig interpretatiestatements altijd door ECG-gegevens nogmaals te controleren. Verslagformaten afgedrukte 12-leads ECG s Er zijn twee verslagformaten voor 12-leads ECG s beschikbaar voor afdrukken: 3- of 4-kanaalsformaat. Bovendien kan elk van deze formaten worden afgedrukt in standaard- en Cabrera-formaat. Het 3-kanaals formaat Op het 3-kanaals formaat worden voor elke lead 2,5 seconden gegevens afgedrukt. Afbeelding 4-7 is een voorbeeld van een verslag van een 12-leads ECG dat is afgedrukt in 3-kanaals formaat, standaardstijl. Afbeelding 4-8 is een voorbeeld van een verslag van een 12-leads ECG dat is afgedrukt in 3-kanaals formaat, Cabrera-stijl. Zoals u kunt zien, is de volgorde waarin de extremiteitenleads worden weergegeven, anders in de standaard- en cabrerastijl. Het standaardformaat voor het afdrukken van verslagen van 12-leads ECG s is 3-kanaals standaard. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het wijzigen van het afdrukformaat voor verslagen van 12-leads ECG s. U kunt ook op OPTIES drukken, AFDRUKKEN selecteren, VERSLAG: 12-LEAD selecteren en dan FORMAAT kiezen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

63 BEWAKING 4 1mVreferentie Patiënt ID Type en nummer van verslag Standaardmeting Tijd/datum van 12-leadsacquisitie Gecomputeriseerde ECG-analyse Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William 12-lead april PR 0.170s BF382 QT/QTc Geslacht: M P-QRS-T-assen avr HR 78 bpm QRS 0.094s Abnormaal ECG **Niet bevestigd** ***VOLDOET AAN MI-CRITERIA ST-ELEVATIE*** Sinusritme Anteroseptale ST-elevatie, OVERWEEG V1 ACUUT INFARCT V4 avl V2 V5 avf V3 V6 Configuratiecode Leadannotatie Frequentiereactie ECGgrootte Printersnelheid Toestelnummer Locatienummer Software versie Afbeelding 4-7 Voorbeeld van afgedrukt standaard 3-kanaalsverslag van 12-leads ECG Serienummer Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 avl Lee, William Geslacht: M 12-lead 1 24 april 08 PR 0.170s QT/QTc P-QRS-T-assen HR 78 bpm QRS 0.094s Abnormaal ECG **Niet bevestigd** ***VOLDOET AAN MI-CRITERIA ST- ELEVATIE*** Sinusritme Anteroseptale ST-elevatie, OVERWEEG V1 ACUUT INFARCT V4 avf V2 V5 -avr V3 V6 Afbeelding 4-8 Voorbeeld van afgedrukt Cabrera 3-kanaalsverslag van 12-leads ECG Het 4-kanaals formaat Afbeelding 4-9 and Afbeelding 4-10 zijn voorbeelden van 12-leads ECG-verslagen die zijn afgedrukt in 4-kanaalsformaat. Het 4-kanaalsformaat bestaat uit het mediaancomplex (of mediaanslag) die is afgeleid voor elk van de 12 leads en 10 seconden aan gegevens voor Lead II. Opmerking: De vaste markeringspunten in het 4-kanaalsformaat geven de meetintervallen aan die worden gebruikt voor de interpretatiestatements van het analyseprogramma. Deze markeringen maken deel uit van het analyseprogramma en kunnen niet worden uitgeschakeld Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-21

64 avr avl V1 V2 V4 V5 Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William 12-lead 1 24 april 08 PR.168s QT/QTc Geslacht: M P-QRS-T-assen Abnormaal ECG **Niet bevestigd** ***VOLDOET AAN MI-CRITERIA ST- Sinusritme Anteroseptale ST-elevatie, OVERWEEG ACUUT INFARCT HR 78 bpm QRS 0.104s avf V3 V6 Vaste markeringspunten Afbeelding 4-9 Voorbeeld van afgedrukt standaard 4-kanaalsverslag van 12-leads ECG avl -avr avf V1 V2 V3 V4 V5 V6 Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William Geslacht: M 12-lead 1 24 april 08 PR.168s QT/QTc P-QRS-T-assen HR 89 bpm QRS 0.104s Abnormaal ECG **Niet bevestigd** ***VOLDOET AAN MI-CRITERIA ST-ELEVATIE*** Sinusritme Anteroseptale ST-elevatie, OVERWEEG ACUUT INFARCT Afbeelding 4-10 Voorbeeld van afgedrukt Cabrera 4-kanaalsverslag van 12-leads ECG Frequentiereactie afgedrukte 12-leads ECG's De 12-leads ECG kan in twee diagnostische frequentiereacties (of bandbreedten) worden afgedrukt: 0,05 40 Hz of 0, Hz. De frequentiereactie van 0, Hz is de standaardinstelling van de Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) voor diagnostische ECG's. De instelling 0,05 40 Hz behoudt de lage frequentielimiet die nodig is voor de diagnose van myocardiale ischemie en infarctvorming terwijl van hoge-frequentieartefact (vooral van spierspanning van de patiënt) wordt gereduceerd om de diagnostische afdruk stiller en leesbaarder te maken Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

65 BEWAKING 4 Opmerking: De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator verwerft ECG-gegevens en voert de interpretatieve analyse uit op basis van de volledige frequentie van 0, Hz. De brandbreedte van 0,05 40 Hz heeft alleen invloed op de afgedrukte weergave van de ECG-gegevens. Het 12-leads ECG dat wordt afgedrukt met de instelling 0,05 40 Hz kan worden gebruikt voor het vaststellen van acute myocardiale ischemie en ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) vast te stellen. Dit komt doordat de lage-frequentielimiet van 0,05 Hz niet afwijkt van de standaard diagnostische instelling van 0, Hz. De frequentie 0,05 Hz biedt een nauwkeurige weergave van laag-frequentiesignalen, namelijk het P- en ST-segment en T-toppen. De aan- of afwezigheid van ST-segmentafwijkingen die wijzen op myocardiale ischemie of infarctvorming worden nauwkeurig weergegeven. Bovendien worden de criteria voor visuele analyse en interpretatie van hartritme en PR-, QRS- en QT-intervallen behouden zoals bij hartmonitors in ziekenhuizen met een maximale frequentie van 40 Hz. Bij sommige volwassen patiënten kan de amplitude (dat wil zeggen: het voltage) van de QRS echter worden gereduceerd wanneer 12-leads ECG's worden afgedrukt met een maximale frequentie van 40 Hz in plaats van 150 Hz. Daarom dient deze instelling niet te worden gebruikt voor bepaalde diagnoses, die afhankelijk zijn van de R-curveamplitude (bijvoorbeeld ventriculaire hypertrofie). Bij pediatrische patiënten is dit effect op de R-curveamplitude vooral merkbaar omdat de QRS-duur bij kinderen over het algemeen zeer kort is. Aangezien reductie van de R-curveamplitude waarschijnlijker is bij pediatrische patiënten, wordt het 12-leads ECG automatisch afgedrukt bij 0, Hz, waarbij de limiet van 40 Hz wordt opgeheven wanneer voor de patiënt een leeftijd van 15 jaar of jonger is ingevoerd Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-23

66 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 4-3 Tips voor het oplossen van problemen met het 12-leads ECG OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Een van deze berichten verschijnt: ECG-LEADS AANSLUITEN ECG-LEADS LOS XX LEADS LOS Een of meer ECGelektroden losgeraakt ECG-kabel is niet aangesloten op de monitor Slecht contact van elektrode met huid Controleer aansluitingen van ECG-elektroden. Controleer aansluitingen van ECG-kabel. Verplaats de kabel en/of de leaddraden om te voorkomen dat de elektroden van de patiënt worden weggetrokken. Maak de haak van de hoofdkabel vast aan de kleding van de patiënt. Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Gebroken leaddraad Selecteer een andere lead. Selecteer de PADDLES-lead en gebruik standaardpaddles of therapie-elektroden voor ECG-bewaking. Controleer de continuïteit van de ECG-kabel Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

67 BEWAKING 4 Tabel 4-3 Tips voor het oplossen van problemen met het 12-leads ECG (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Signaal met ruis en/of bericht weergegeven: VERSTOORDE DATA - DRUK OP 12-LEAD Ruis in een andere lead dan de weergegeven lead Slecht contact van elektrode met huid Druk nogmaals op 12-AFL om het bericht te onderdrukken. Bekijk de afdruk om te bepalen welke leads door ruis zijn beïnvloed. Vervang de desbetreffende elektroden en leaddraden of verplaats ze. Verplaats de kabel of de leaddraden om te voorkomen dat de elektroden van de patiënt worden weggetrokken. Maak de haak van de hoofdkabel vast aan de kleding van de patiënt. Maak de huid klaar en breng nieuwe elektroden aan. Losse verbinding Controleer de kabelverbindingen of sluit deze opnieuw aan. Beweging van de patiënt Moedig de patiënt aan om stil te liggen. Ondersteun de extremiteiten van de patiënt. Beweging van het voertuig Stop het voertuig tijdens acquisitie van 12-leads ECG-gegevens. Verouderde, gecorrodeerde of uitgedroogde elektroden Controleer de uiterste gebruiksdatum op de elektrodenverpakkingen. Gebruik uitsluitend elektroden van zilver/ zilverchloride waarvan de uiterste gebruiksdatum niet is verstreken. Laat elektroden in de verzegelde verpakking totdat het tijd is ze te gebruiken. HF-storing Controleer op apparatuur (zoals radiozenders) die HF-storing veroorzaakt en verplaats deze of zet de voeding van het toestel uit. De monitor voltooit de werkingsreeks van het 12-leads ECG niet Signaal met ruis en/of bericht weergegeven: EXCESSIEF GELUID 12-LEAD GEANNULEERD Beschadigde kabel of connector/leaddraad Gebruiker drukte op een andere functieknop (zoals PRINTEN) voordat de 12-leads ECG-reeks klaar was Signaalruis gedurende meer dan 30 seconden Inspecteer de hoofdkabel en verlengstukken. Vervang deze indien ze beschadigd zijn. Druk op 12-AFL om nog een 12-leads ECG te verkrijgen. Zorg dat er genoeg tijd is om de reeks te voltooien. Druk op 12-AFL om nog een 12-leads ECG te verwerven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-25

68 Tabel 4-3 Tips voor het oplossen van problemen met het 12-leads ECG (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Verloop van basislijn (lage frequentie/ artefact met hoge amplitude) Klein basislijnartefact (hoge frequentie/lage amplitude) Huid niet goed klaargemaakt Slecht contact van elektrode met huid Huid niet goed klaargemaakt Isometrische spierspanning in armen/ benen Maak de huid klaar zoals beschreven op bladzijde 4-8 en breng nieuwe elektroden aan. Controleer of de elektroden een goede adhesie hebben. Maak de huid klaar zoals beschreven op bladzijde 4-9 en breng nieuwe elektroden aan. Controleer of de extremiteiten op een steungevend oppervlak rusten. Controleer of de elektroden een goede adhesie hebben. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

69 BEWAKING 4 Bewaking SpO2, SpCO en SpMet SpO 2, SpCO en SpMet zijn optionele functies voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Wanneer alle drie de opties (SpO 2, SpCO en SpMet) zijn geïnstalleerd, meet de pulse-oximeter de functionele zuurstofsaturatie (SpO 2 ), de carboxyhemoglobineconcentratie (SpCO) en de methemoglobineconcentratie (SpMet) in het bloed. BELANGRIJK! Er zijn sensoren voor uitsluitend SpO 2 en combinatiesensoren voor SpO 2, SpCO en SpMet beschikbaar voor gebruik. Masimo -sensoren voor uitsluitend SpO 2 met een rode connector zijn compatibel met gebruik van de LIFEPAK 15-monitor. Masimo Rainbow -sensoren zijn nodig voor SpO 2 -, SpCO- en SpMet-bewaking. Deze sensoren zijn niet compatibel met gebruik van andere LIFEPAK-defibrillatoren/monitoren. Raadpleeg de website van Physio-Control voor een overzicht van de Masimo-sensoren en aansluitkabels die bestemd zijn voor gebruik met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Lees de bij deze sensoren en aansluitkabels geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor een volledige beschrijving, instructies, waarschuwingen, waarschuwingsberichten en specificaties. Neem voor het bestellen van sensoren en aansluitkabels contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control of bestel online via store.physio-control.com. Beoogd gebruik Een pulse-oximeter is een niet invasief toestel dat voortdurend de functionele zuurstofsaturatie (SpO 2 ), de carboxyhemoglobineconcentratie (SpCO) en de methemoglobineconcentratie (SpMet) in het bloed meet. Continue bewaking van de SpO 2 kan een vroege waarschuwing geven wanneer de zuurstofsaturatie afneemt en maakt snel ingrijpen door een clinicus mogelijk voordat de patiënt de latere tekenen van hypoxemie ontwikkelt. De bloedparameters SpCO en SpMet konden voorheen alleen worden vastgesteld op basis van invasieve bloedgasmonsters. Deze nieuwe technologie helpt bij het identificeren van de vaak verborgen condities carboxyhemoglobinemie (koolmonoxidevergiftiging) en methemoglobinemie (een aandoening waarbij de toevoer van zuurstof naar weefsel wordt belemmerd). Bloed bevat gewoonlijk lage niveaus van zowel SpCO als SpMet. Vroegtijdige waarneming van aanzienlijk hogere niveaus kan echter bijdragen aan een juiste diagnose en behandeling en kan de resultaten voor de patiënt verbeteren. Pulse-oximetrie is een hulpmiddel dat in aanvulling op de beoordeling van de patiënt kan worden gebruikt. De patiënt dient te allen tijde te worden beoordeeld. Vertrouw niet uitsluitend op de SpO 2, SpCO en SpMet-metingen. Als een patiënt tekenen van zuurstofgebrek vertoont of het vermoeden van koolmonoxidevergiftiging of methemoglobinemie ontstaat, moeten bovendien bloedmonsters worden onderzocht met behulp van laboratoriuminstrumenten om een volledig inzicht in de toestand van de patiënt te krijgen. Gebruik de pulse-oximeter niet om patiënten te controleren op apnoe Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-27

70 Indicaties Pulse-oximetrie wordt geïndiceerd voor gebruik bij patiënten die het risico lopen hypoxemie, carboxyhemoglobinemie of methemoglobinemie te ontwikkelen. SpO 2 -bewaking kan zowel worden gebruikt in omstandigheden zonder als omstandigheden met beweging en bij patiënten met goede en slechte perfusie. De nauwkeurigheden van SpCO SpMet zijn niet gevalideerd in omstandigheden met beweging of lage perfusie. Contra-indicaties Geen, voor zover bekend Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

71 BEWAKING 4 Waarschuwingen en waarschuwingsberichten bij SpO2, SpCO en SpMet WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN EN BRANDWONDEN. GEVAAR VOOR SCHOKKEN EN BRANDWONDEN. Lees voorafgaand aan het gebruik deze gebruiksaanwijzing, de voorzorgsmaatregelen en de gebruiksinstructies voor de sensor en kabel zorgvuldig door. GEVAAR VOOR SCHOKKEN EN BRANDWONDEN. Het gebruik van sensoren of kabels van andere fabrikanten kan tot verkeerde prestaties van de oximeter leiden en de certificeringen van de veiligheidsinstantie ongeldig maken. Gebruik uitsluitend sensoren en kabels die in deze gebruiksaanwijzing worden gespecificeerd. KANS OP ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN ONNAUWKEURIGE PULSE-OXIMETERWAARDEN. Een beschadigde sensor of kabel niet gebruiken. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan in de sensor of kabel. Aanpassingen of wijzigingen kunnen de prestaties en/of nauwkeurigheid beïnvloeden. Nooit meer dan één verlengkabel gebruiken tussen de pulse-oximeter en de sensor. ONNAUWKEURIGE PULSE-OXIMETERWAARDEN. Sensoren die aan omgevingslicht worden blootgesteld indien ze op onjuiste wijze op de patiënt worden aangebracht, kunnen onnauwkeurige verzadigingswaarden vertonen. De sensor goed op de patiënt plaatsen en regelmatig controleren of de sensor goed is aangebracht om nauwkeurige waarden te waarborgen. ONNAUWKEURIGE PULSE-OXIMETERWAARDEN. Ernstige anemie, methemoglobine, intravasculaire kleurstoffen die de normale kleur van het bloed veranderen, overmatige beweging van de patiënt, veneuze pulsaties, elektrochirurgische storing, blootstelling aan bestraling en plaatsing van de sensor op een extremiteit met een bloeddrukmanchet, intravasculaire lijn of extern aangebrachte kleurstof (bijvoorbeeld nagellak) kunnen de prestaties van de oximeter verstoren. De gebruiker moet door en door vertrouwd zijn met de werking van de oximeter alvorens deze te gebruiken. ONNAUWKEURIGE PULSE-OXIMETERWAARDEN. De pulsaties van een intra-aortale ballonpomp kunnen samen met de pulsatiefrequentie worden weergegeven op het scherm van de oximeter. Controleer de pulsatiefrequentie van de patiënt met de hartfrequentie op het ECG Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-29

72 WAARSCHUWINGEN MOGELIJK HUIDLETSEL Langdurig, continu gebruik van een sensor kan irritatie, blaarvorming of necrose van de huid als gevolg van druk veroorzaken. Controleer de locatie van de sensor regelmatig op basis van de toestand van de patiënt en het type sensor. Verplaats de sensor indien zich veranderingen in de huid voordoen. Gebruik geen tape om de sensor op zijn plaats te houden omdat hierdoor onnauwkeurige metingen of schade aan de sensor of de huid kunnen ontstaan. GEVAAR VOOR BEKNELLING. Leid de patiëntkabels zorgvuldig om te voorkomen dat de patiënt erin verstrikt of bekneld raakt. WAARSCHUWINGSBERICHTEN GEVAREN IN VERBAND MET DE APPARATUUR KANS OP APPARATUURSCHADE Ter voorkoming van schade aan de kabel houdt u bij het aansluiten of loskoppelen altijd de connector vast in plaats van de kabel zelf. KANS OP APPARATUURSCHADE Dompel sensoren of kabels niet onder en laat deze niet weken in enige vloeibare oplossing. Probeer ze niet te steriliseren. Geen geïmpliceerd gebruiksrecht Het bezit of de aanschaf van deze pulse-oximeter resulteert niet in een uitdrukkelijk of geïmpliceerd gebruiksrecht voor de pulse-oximeter met niet goedgekeurde sensoren of kabels die, afzonderlijk of in combinatie met dit toestel, onderdeel zouden uitmaken van een of meer van de octrooien met betrekking tot dit toestel. Hoe een pulse-oximeter werkt Een pulse-oximetersensor stuurt licht door een vlezige locatie op het lichaam van de patiënt (meestal een vinger of teen). De sensor stuurt licht van specifieke golflengten van de zender naar de ontvangende detector zoals getoond in Afbeelding Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

73 BEWAKING 4 Kabel Sensor (houdt LED s en detector op hun plaats) Rood Lichtdioden Infrarood Afbeelding 4-11 Hoe een pulse-oximeter werkt Licht ontvangende detector De pulse-oximeter vertaalt de hoeveelheid licht die door de detector wordt ontvangen naar de verschillende zuurstofverzadigingsniveaus en geeft deze weer als SpO 2 -, SpCO- en SpMetpercentages. Normale waarden voor SpO 2 lopen gewoonlijk uiteen van 95% tot 100%. Normale waarden voor SpCO liggen gewoonlijk onder de 9% (een hogere normale waarde wordt vaak gezien bij rokers). Normale waarden voor SpMet zijn gewoonlijk lager dan 2% en kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde farmaceutica, waaronder plaatselijke verdovingsmiddelen en chemische stoffen zoals nitrieten. Overwegingen bij SpO2, SpCO en SpMet-bewaking De kwaliteit van de SpO 2 -, SpCO en SpMet-waarden hangt af van de juiste sensorgrootte en -plaatsing, een toereikende doorbloeding van de locatie van de sensor, en beperking van de beweging van de patiënt en blootstelling van de sensor aan omgevingslicht. Door een zeer lage perfusie op de locatie van de sensor kunnen de waarden bijvoorbeeld veel lager zijn dan de werkelijke zuurstofverzadiging van arterieel bloed. Methoden voor het testen van de nauwkeurigheid zijn op verzoek leverbaar door de plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control. Gebruik de volgende criteria om de juiste pulse-oximetersensor te selecteren: Grootte (volwassene, kind, peuter) en gewicht van de patiënt Perfusie tot de extremiteiten van de patiënt Activiteitsniveau van de patiënt Beschikbare toepassingslocaties op het lichaam van de patiënt Steriliteitsvereisten Verwachte duur van de bewaking Zo helpt u zorgen voor een optimale prestatie: Gebruik een droge sensor van geschikte grootte. Kies een locatie met een goede perfusie. De ringvinger heeft de voorkeur. Kies een locatie die de bewegingsvrijheid van de patiënt zo min mogelijk hindert, zoals de vinger van de niet dominante hand Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-31

74 Zorg ervoor dat het vlezige deel van de vinger de sensor volledig afdekt. Houd de locatie van de sensor op hetzelfde niveau als het hart van de patiënt. Breng de sensor aan volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing die met de sensor is bijgeleverd. Neem alle waarschuwingen en waarschuwingsberichten in acht die in de gebruiksaanwijzing van de sensor vermeld staan. Aanbrengen van de sensor De sensor wordt bij voorkeur aangebracht op de ringvinger van de niet dominante hand. De sensor plaatsen: 1. Plaats de sensor zodanig dat de kabel op de handrug van de patiënt ligt. 2. Plaats de vinger in de sensor tot de vingertop de "verhoogde stop" raakt. 3. De scharnierende klepjes van de sensor moeten opengaan om de greepdruk van de sensor gelijkmatig over de lengte van de vinger te verdelen. Controleer de opstelling van de sensor en ga na of deze correct gepositioneerd is. Het detectorvenster moet volledig bedekt zijn om accurate gegevens te verkrijgen. De sensoren zijn gevoelig voor licht. Indien er te veel omgevingslicht aanwezig is, moet dit worden uitgeschakeld of gedimd, moet de locatie van de sensor worden afgedekt met ondoorschijnend materiaal om het licht te blokkeren en moet de geschiktheid van de locatie van de sensor worden beoordeeld. Indien dit niet wordt gedaan, kunnen de metingen onnauwkeurig zijn. Overweeg de volgende mogelijke oplossingen indien overmatige beweging een probleem vormt tijdens SpCO/SpMet-bewaking: Zorg dat de sensor goed vastzit en goed is uitgelijnd. Gebruik een zelfklevende wegwerpsensor. Verplaats de sensor zo mogelijk naar een minder actieve locatie. Opmerking: Het te strak omwikkelen van de sensor of het gebruik van extra tape om de sensor op zijn plaats te houden kan leiden tot onnauwkeurige oximeterwaarden. Opmerking: De circulatie distaal van de sensorlocatie dient regelmatig te worden gecontroleerd. BELANGRIJK! Masimo Rainbow -sensoren zijn nodig voor SpCO- en SpMet-bewaking en zijn niet compatibel met andere LIFEPAK-defibrillatoren/monitoren. Procedure voor bewaking met de oximeter De voeding van de pulse-oximeter wordt geregeld door de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Wanneer de defibrillator wordt aangezet, wordt de oximeter opgestart en wordt een kalibrering en zelftest uitgevoerd die circa 20 seconden duurt. Tijdens de kalibrering en zelftest worden op het scherm geen SpO 2 -, SpCO- of SpMet-gegevens weergegeven Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

75 BEWAKING 4 Om het batterijvermogen te sparen, gaat de pulse-oximeter op de "slaapmodus" over wanneer hij niet wordt gebruikt. De slaapmodus wordt in werking gesteld binnen 10 seconden nadat de sensor is losgemaakt. Tijdens de slaapmodus worden op het scherm geen SpO 2 -, SpCO- of SpMetgegevens weergegeven. Wanneer er een sensor- of patiëntsignaal wordt waargenomen, voert de oximeter een zelftest uit en gaat het toestel terug naar de normale modus. De pulse-oximeter meet en toont SpO 2 -niveaus tussen 50 en 100%. SpO 2 -niveaus van minder dan 50% worden weergegeven als <50. Wanneer de SpO 2 -niveaus tussen de 70 en 100% liggen, zijn de metingen van de oximeter nauwkeurig tot op ±3 cijfers. De pulse-oximeter meet en geeft SpCO-metingen weer binnen een bereik van 0 40% met een nauwkeurigheid tot op ±3 cijfers. De pulse-oximeter meet en geeft SpMet-metingen weer binnen een bereik van 0 15% met een nauwkeurigheid tot op ±1 cijfer. SpO 2 bewaken: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de kabel van de pulse-oximeter aan op de monitor en sensor. 3. Breng de sensor aan op de patiënt. 4. Let op de fluctuatie op de pulsbalk. De amplitude van de pulsbalk geeft de relatieve signaalkwaliteit aan. 5. Controleer of de SpO 2 -meting wordt weergegeven en stabiel is. 6. Gebruik het SELECTIEWIEL om desgewenst het volume, de gevoeligheid en de gemiddelde tijd aan te passen. SpCO of SpMet bewaken: 1. Voer Stap 2 tot en met Stap 5 hierboven uit. 2. Controleer of er een SpCO/SpMet-sensor wordt gebruikt. Alleen Rainbow-sensoren zijn geschikt voor het meten van SpCO/SpMet. 3. Moedig de patiënt aan zich stil te houden. 4. Druk op PRINTEN als u snel over de SpCO- of SpMet-waarde wilt beschikken. Als op de afdruk streepjes (---) worden weergegeven in plaats van waarden voor SpCO of SpMet, moet u nog enkele seconden wachten voordat een meting kan worden geregistreerd. of SpCO of SpMet weergeven: Gebruik het SELECTIEWIEL om het SpO 2 -gebied te selecteren. Selecteer PARAMETER in het menu. Selecteer SPCO of SPMET. De geselecteerde waarde wordt gedurende 10 seconden weergegeven. Opmerking: SpCO- en SpMet-bewaking zijn niet bestemd voor gebruik in omstandigheden met beweging van de patiënt of lage perfusie Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-33

76 SpCO/SpMet-advies Als de SpCO- of SpMet-meting boven de normale limieten ligt, hetgeen op een gevaarlijke hoeveelheid carboxyhemoglobine of methemoglobine duidt, wordt er een advies gegeven. Tijdens een advies: De verhoogde SpCO- of SpMet-waarde wordt weergegeven in plaats van de SpO 2 -waarde. De verhoogde waarde knippert en de alarmtoon klinkt. In het berichtgebied wordt een van de volgende adviesberichten weergegeven: Advies: SpCO > 10% Advies: SpMet > 3% De adviesmodus kan worden uitgeschakeld door op ALARMS te drukken. Het SpO 2 -gebied gaat terug naar de SpO 2 -meting. Het adviesbericht blijft op het scherm staan tot de verhoogde waarde terugkeert binnen de normale limieten of tot het toestel wordt uitgeschakeld. WAARSCHUWING ONNAUWKEURIGE SPO 2 -METINGEN Carboxyhemoglobine en methemoglobine kunnen SpO 2 -metingen foutief verhogen. De hoeveelheid waarmee de SpO 2 wordt verhoogd is ongeveer gelijk aan de aanwezige hoeveelheid carboxyhemoglobine of methemoglobine. Het plethysmografiecomplex De plethysmografiecomplex kan worden weergegeven in kanaal 2 of 3. De plethysmografiecomplex weergeven: 1. Draai het SELECTIEWIEL om de golflijn KANAAL 2 of 3 te markeren. 2. Druk op het SELECTIEWIEL. Het menu voor het betreffende kanaal verschijnt. 3. Selecteer achtereenvolgens GOLFLIJN en SPO2. De SpO 2 -golflijn wordt weergegeven in het geselecteerde kanaal. De golflijn past zichzelf automatisch aan voor een optimale weergave Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

77 BEWAKING 4 Volume Het pulsatietoonvolume instellen: SpO2_SpCo_SpMet Parameter SpO2 SpO2-volume Gevoeligheid Normaal Gemiddelde tijd 8 seconden 1. Draai het SELECTIEWIEL om het SpO 2 - gebied op het hoofdscherm te markeren. 2. Druk op het SELECTIEWIEL. 3. Markeer en selecteer SPO2-VOLUME. 4. Draai het SELECTIEWIEL naar het gewenste volume. 5. Druk op het SELECTIEWIEL om het volume in te stellen. Gevoeligheid Met de gevoeligheidsinstelling kunt u de oximeter voor verschillende perfusiestatussen afstellen op NORMAAL of HOOG. De gevoeligheid instellen: 1. Markeer en selecteer het SpO 2 -gebied op het hoofdscherm. 2. Selecteer GEVOELIGHEID en kies dan NORMAAL of HOOG. Opmerking: De gevoeligheid NORMAAL wordt aanbevolen voor de meeste patiënten. De gevoeligheidsinstelling HOOG maakt SpO 2 -bewaking mogelijk in gevallen van lage perfusie, zoals bij ernstige hypotensie in shocktoestand. Als de SpO 2 -gevoeligheid echter is ingesteld op HOOG, is het signaal gevoeliger voor artefacten. Bewaak de patiënt zorgvuldig tijdens het gebruik van de gevoeligheidsinstelling HOOG. Gemiddelde tijd Met de gemiddelde tijd kunt u de tijdsperiode aanpassen die wordt gebruikt voor het bepalen van de gemiddelde SpO 2 -waarde. De gemiddelde tijd instellen: 1. Markeer en selecteer het SpO 2 -gebied op het hoofdscherm. 2. Selecteer GEMIDDELDE TIJD en kies dan een van de volgende: 4 seconden 8 seconden 12 seconden 16 seconden Opmerking: Voor de meeste patiënten wordt een gemiddelde tijd van 8 seconden aanbevolen. Voor patiënten met snel veranderende SpO 2 -waarden wordt 4 seconden aanbevolen. Gebruik een tijdsperiode van 12 of 16 seconden als de prestaties van de pulse-oximeter worden beïnvloed door artefacten Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-35

78 Reinigen Pulse-oximetriesensoren kunnen zelfklevend (voor eenmalig gebruik bij één patiënt) of herbruikbaar zijn. De herbruikbare sensor en aansluitkabel reinigen: 1. Koppel de sensor en kabel los van de monitor. Inspecteer de kabel op beschadigingen. 2. Gebruik een schone, zachte, met 70% isopropylalcohol bevochtigde doek om de onderdelen schoon te wrijven. 3. Goed laten drogen voordat u de sensor aanbrengt op een patiënt of de kabel weer aansluit op de monitor. Opmerking: Probeer ze niet te steriliseren. De onderdelen niet onderdompelen of laten weken in enige vloeibare oplossing. Zie "Het toestel reinigen" op bladzijde 9-15 voor informatie over het reinigen van het toestel. Tips voor het oplossen van problemen Tabel 4-4 Tips voor het oplossen van problemen bij SpO 2, SpCO en SpMet OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De monitor meet een pulsatie, maar er is geen zuurstofsaturatie of pulsatiefrequentie SpO 2 of pulsatiefrequentie verandert snel, pulsatiefrequentie is onregelmatig Overmatige beweging van de patiënt De perfusie van de patiënt kan te laag zijn Overmatige beweging van de patiënt Een elektrochirurgische eenheid (ESU) kan het functioneren verstoren Houd de patiënt stil. Controleer of de sensor goed vastzit. Verplaats de sensor. Gebruik een zelfklevende sensor. Controleer de patiënt. Verhoog de gevoeligheid. Houd de patiënt stil. Controleer of de sensor goed vastzit. Verplaats de sensor. Gebruik een zelfklevende sensor. Verhoog de gevoeligheid. Plaats de monitor zo ver mogelijk van de ESU vandaan. Sluit de ESU en de monitor op verschillende circuits aan. Plaats het aardingskussen van de ESU zo dicht mogelijk bij de chirurgielocatie. De sensor kan vochtig zijn Vervang de sensor Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

79 BEWAKING 4 Tabel 4-4 Tips voor het oplossen van problemen bij SpO 2, SpCO en SpMet (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht SPO2: GEEN SENSOR WAARGENOMEN verschijnt Er wordt geen SpO 2 -, SpCOof SpMet-waarde (---) weergegeven Verschillende SpCO- of SpMetmetingen bij dezelfde patiënt XXX verschijnt in plaats van de SpO 2 -meting De sensor is niet aangesloten op de patiënt of de kabel is losgeraakt van de monitor/ defibrillator Controleer of de sensor en de kabel goed zijn aangesloten. Controleer of de juiste sensor wordt gebruikt. Sensor of kabel beschadigd Vervang de beschadigde sensor of kabel. Het is mogelijk dat de oximeter een zelfkalibrering of een zelftest uitvoert Defibrillatieschok zojuist toegediend Licht met een hoge intensiteit (zoals pulserend flitslicht) kan de prestaties beïnvloeden Wacht tot de oximeter klaar is. Koppel de sensor los en sluit deze weer aan als binnen 30 seconden geen waarden worden weergegeven. Vervang de sensor als ook binnen de volgende 30 seconden geen waarden worden weergegeven. Geen. Koppel de sensor los en sluit deze weer aan als binnen 30 seconden geen waarden worden weergegeven. Vervang de sensor als ook binnen de volgende 30 seconden geen waarden worden weergegeven. Dek de sensor zo nodig af met ondoorschijnend materiaal. Sensor of kabel beschadigd Vervang de beschadigde sensor of kabel. Elke meting, zelfs bij dezelfde patiënt, kan anders zijn SpO 2 -module defect. Interne kabel defect Bevestig resultaten door drie metingen te doen: ringvinger, middelvinger en dan de wijsvinger; neem het gemiddelde van de resultaten. Neem contact op met bevoegd servicepersoneel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-37

80 Tabel 4-4 Tips voor het oplossen van problemen bij SpO 2, SpCO en SpMet (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht SPO2: CONTROLEER SENSOR wordt weergegeven Het bericht SPO2: ONBEKENDE SENSOR wordt weergegeven Het bericht SPO2: POLSSLAG VINDEN wordt weergegeven Het bericht SPO2: LAGE PERFUSIE wordt weergegeven Het bericht SP02: SIGNAAL VAN SLECHTE KWALITEIT wordt weergegeven HET BERICHT SPO2: SENSOR ONDERSTEUNT SPCO OF SPMET NIET wordt weergegeven De sensor is losgeraakt van de patiënt of de kabel Breng de sensor aan. Controleer of de sensor goed vastzit. Te veel omgevingslicht Verwijder of blokkeer de lichtbron zo mogelijk. Dek de sensor zo nodig af met ondoorschijnend materiaal. Defecte sensor Vervang de sensor. De patiënt heeft een zwakke pols of een lage bloeddruk, of de sensor is niet goed geplaatst Op het toestel is een sensor aangesloten die niet door Physio-Control is goedgekeurd Er is een sensor aangesloten op de patiënt en er wordt gezocht naar pulsatie Breng de sensor elders aan. Controleer of de perfusie van de patiënt toereikend is voor de locatie van de sensor. Controleer of de sensor goed vastzit en niet te strak zit. Controleer of de sensor niet op een extremiteit met een bloeddrukmanchet of een infuuslijn zit. Test de sensor op iemand anders. Controleer of de sensor een door Physio-Control goedgekeurde sensor is. Wacht tot de oximeter klaar is. Patiënt heeft een zwakke pols Breng de sensor elders aan. Een lage signaalkwaliteit kan invloed hebben op de nauwkeurigheid van de metingen Sensor voor uitsluitend SpO 2 gebruikt met een voor SpCO/ SpMet-geschikt toestel Controleer of de sensor en de kabel goed zijn aangesloten. Verplaats de sensor naar een locatie met een betere perfusie. Geen nodig of gebruik Rainbow-sensor voor het meten van SpCO of SpMet. Opmerking: Meldingen van Rainbow-sensoren (SpO 2, SpCO en SpMet) worden weergegeven als SPO2: (BERICHT). Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

81 BEWAKING 4 Non-invasieve bloeddrukbewaking Beoogd gebruik De LIFEPAK 15 non-invasieve bloeddruk (NIBP)-monitor meet de bloeddruk aan de hand van de oscillometrische meettechniek om de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële druk, en de pulsatiefrequentie te bepalen. De meting kan handmatig worden gedaan of worden ingesteld voor automatische herhaling na vastgestelde intervallen. De met dit toestel opgenomen bloeddrukmetingen zijn gelijkwaardig aan degene die door een getraind onderzoeker worden opgenomen door middel van auscultatie met een manchet en stethoscoop, binnen de limieten voorgeschreven door de Amerikaanse nationale norm Electronic or automated sphygmomanometers (AAMI SP-10). NIBP is een hulpmiddel voor de beoordeling van een patiënt. Vertrouw niet alleen op de NIBPmonitor, maar houd de patiënt continu in de gaten. Indicaties Non-invasieve bloeddrukbewaking is bestemd voor het waarnemen van hypertensie of hypotensie en het bewaken van bloeddruktrends in patiëntcondities zoals onder meer shock, acute dysritmie of ernstige verstoring van de vloeistofbalans. Contra-indicaties Geen, voor zover bekend Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-39

82 Waarschuwingen en waarschuwingsberichten NIBP-bewaking WAARSCHUWINGEN MOGELIJK VERLIES VAN INTRAVENEUZE TOEGANG EN ONJUISTE INFUUSSNELHEID. Breng de bloeddrukmanchet niet aan op een extremiteit die wordt gebruikt voor een intraveneus infuus. Het intraveneuze infuus kan worden belemmerd door de bloeddrukmeting waarbij afklemming van de bloedstroom plaatsvindt. KANS OP ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN MOGELIJK ONJUISTE BLOEDDRUKWAARDEN. Breng geen wijzigingen aan de pneumatische slang van de NIBP-monitor aan. Physio- Control kan de juiste werking van NIBP niet garanderen indien de slang gewijzigd is. Wijzigingen aan de pneumatische slang kunnen de garantie ongeldig maken. Vermijd compressie of restrictie van drukslangen. MOGELIJK ONJUISTE BLOEDDRUKWAARDEN. Het gebruik van niet door Physio-Control aanbevolen NIBP-accessoires kan een onjuiste werking van het toestel tot gevolg hebben en kan de veiligheidscertificering teniet doen. Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. MOGELIJK ONJUISTE ZUURSTOFSATURATIEWAARDEN. Voer geen NIBP-meting uit op een extremiteit die wordt gebruikt voor bewaking van de zuurstofsaturatie. De meting van de zuurstofsaturatie wordt beïnvloed door bloeddrukmeting als gevolg van de occlusie van de bloedstroom. OPGELET BESCHADIGING VAN APPARATUUR. Blaas een manchet niet op zonder dat hij om een extremiteit is geplaatst. Hoe NIBP-bewaking werkt De NIBP-monitor past de oscillometrische meettechniek toe. Met oscillometrie wordt de bloeddruk niet bepaald aan de hand van Korotkoff-tonen; deze techniek let op de wijzigingen in drukpulsaties die worden veroorzaakt door het door de arterie stromende bloed. De NIBP-monitor blaast de manchet om de arm van de patiënt zo ver op dat de arterie wordt afgeklemd en laat de manchet vervolgens stapsgewijs leeglopen. Wanneer bloed door de arterie begint te stromen, gaat de amplitude van de drukpulsaties in de manchet omhoog door de toegenomen bloedstroom. Naarmate de NIBP-monitor de druk verlaagt, bereiken de pulsaties een piekamplitude en vervolgens beginnen ze af te nemen. De toe- en afnemende amplitudewaarden vormen een curve die geanalyseerd wordt en waaruit de systolische druk, diastolische druk en gemiddelde arteriële druk (MAP) worden afgeleid Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

83 BEWAKING 4 De monitor meet de pulsfrequentie door het aantal pulsaties per tijd te volgen. De monitor past artefactonderdrukkingstechnieken toe, zodat onder de meeste gebruiksomstandigheden nauwkeurige resultaten worden verkregen. Wanneer tijdens een meting bij een patiënt aritmie optreedt, kan de nauwkeurigheid van de opgenomen pulsatiefrequentie worden beïnvloed of kan het langer duren om een meting uit te voeren. Bij shock maakt de lage amplitude van de bloeddrukgolflijnen het moeilijk voor de monitor om de systolische en diastolische druk nauwkeurig te bepalen. Overwegingen bij NIBP-bewaking Zoals bij alle non-invasieve oscillometrische bloeddrukmonitors zijn er klinische omstandigheden die de nauwkeurigheid van de verkregen metingen kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder meer: De fysiologische conditie van de patiënt. Shock kan bijvoorbeeld een bloeddrukgolflijn met een lage amplitude veroorzaken, zodat het moeilijk voor de monitor is om de systolische en diastolische druk nauwkeurig te bepalen. De houding van de patiënt. Beweging kan het meetproces verlengen, aangezien bewegingsartefacten in de gegevensstroom genegeerd moeten worden. Bewegingen die de meting beïnvloeden zijn bijvoorbeeld beweging van de patiënt, een attaque van de patiënt, stoten tegen de manchet en buigen van de extremiteit onder de manchet. De aanwezigheid van andere medische toestellen. De monitor werkt niet goed als de patiënt op een hart-longmachine is aangesloten. Wanneer bij de patiënt aritmie optreedt, kan de nauwkeurigheid van de pulsatiefrequentie worden beïnvloed of kan de benodigde tijd voor het voltooien van een NIBP-meting worden verlengd. Het toestel loopt automatisch leeg wanneer de bloeddruk niet binnen 120 seconden kan worden bepaald. De bloeddruk en pulsatiefrequentie kunnen tussen de metingen sterk schommelen; de monitor kan de gebruiker niet waarschuwen als er tussen meetcycli veranderingen in de levenstekenen optreden. Er kan verschil zijn tussen handmatige metingen en door de monitor opgenomen waarden als gevolg van het verschil in gevoeligheid tussen de twee methoden. De NIBP-monitor voldoet aan de norm ANSI/SP10 AAMI die vereist dat er een gemiddeld verschil van ±5 mmhg moet zijn, met een standaardafwijking van niet meer dan 8 mmhg, vergeleken met auscultatie. Wanneer de NIBP-monitor tijdens defibrillatie wordt gebruikt, is de monitor niet beschikbaar wanneer de defibrillator wordt opgeladen. Na een schok wordt de monitor gereset en verschijnen er streepjes ( ) in plaats van drukmetingen. Na de defibrillatie kunt u de bloeddrukmeting hervatten volgens "NIBP-bewakingsprocedure" op bladzijde Indien de bloeddrukmanchet om welke reden dan ook niet kan worden opgeblazen of overmatig ongemak voor de patiënt veroorzaakt, dient u de manchet van de arm te verwijderen of de buis uit de defibrillator te verwijderen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-41

84 Keuze van de manchet Voor een nauwkeurige meting van de bloeddruk is het gebruik van manchetten van het juiste ontwerp en de juiste grootte is van groot belang. De manchet moet goed om de extremiteit passen om de arterie af te sluiten. Bekijk de accessoirecatalogus voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator op store.physio-control.com voor een overzicht van de bloeddrukmanchetten die bestemd zijn voor gebruik met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. NIBP-bewakingsprocedure De monitor blaast een occlusieve manchet op en bepaalt de systolische en diastolische druk, de gemiddelde arteriële druk (MAP) en de pulsatiefrequentie. De drukmetingen worden geregistreerd in mmhg en de pulsatiefrequentie in slagen per minuut (bpm). Bloeddrukmetingen kunnen zowel eenmalig als met vastgestelde intervallen (door een timer geregeld) worden gedaan. De NIBP-monitor wordt gevoed door de defibrillator. Wanneer de defibrillator wordt aangezet, voert de NIBP-monitor een zelftest uit die ongeveer drie seconden duurt. BELANGRIJK! De NIBP-poort en -slang op de LIFEPAK 15-monitor zijn niet compatibel of uitwisselbaar met de NIBP-slang die met wordt gebruikt andere LIFEPAK-monitoren/defibrillatoren. Veranderen van de begininflatiedruk De beginmanchetdruk moet ongeveer 30 mmhg hoger worden ingesteld dan de verwachte systolische druk van de patiënt. De fabrieksinstelling van de begininflatiedruk voor de eerste meting is 160 mmhg. Voor kinderen moet de beginmanchetdruk wellicht worden verlaagd. De instellingen voor begininflatie zijn 80, 100, 120, 140, 160 of 180 mmhg. Zorg dat de begindruk niet lager dan de systolische druk van de volwassen patiënt wordt. Hierdoor kan de manchet opnieuw worden opgeblazen, wat ongemak voor de patiënt veroorzaakt. Bij volgende metingen blaast de monitor de manchet op tot ongeveer 30 mmhg hoger dan de daarvoor bepaalde systolische druk. Ga als volgt te werk om een begindruk te kiezen: Locatie Interval Begindruk NIBP Uit 160 mmhg 1. Draai het SELECTIEWIEL om het NIBPgebied te markeren. 2. Druk op het SELECTIEWIEL. Het NIBP-menu verschijnt. 3. Selecteer BEGINDRUK. 4. Draai het SELECTIEWIEL naar de gewenste druk. 5. Druk op het SELECTIEWIEL om de begindruk in te stellen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

85 BEWAKING 4 Opmerking: De meetgegevens worden geregistreerd in het logboek voor de levenstekenen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Zie Hoofdstuk 7, "Gegevensbeheer" voor meer informatie over het logboek voor de levenstekenen en het gebruik ervan. Handmatige enkele meting Het duurt gewoonlijk 40 seconden om een NIBP-meting te doen. Als de meting niet binnen 120 seconden wordt verkregen, loopt de manchet automatisch leeg. Een handmatige enkele meting verrichten: 1. Druk op AAN. 2. Kies een manchet van de juiste grootte en breng deze stevig om de extremiteit aan. 3. Sluit de slang aan op de manchet en op de NIBP-poort van de monitor. 4. Wijzig zo nodig de begininflatiedruk. 5. Plaats de extremiteit in een ontspannen en ondersteunde stand op ongeveer hetzelfde niveau als het hart van de patiënt. Vertel de patiënt dat de manchet wordt opgeblazen en dat dit de arm stevig samenknijpt; zijn/haar vingers kunnen gaan tintelen. 6. Druk op NIBP om de meting te starten en zorg dat de arm van de patiënt niet beweegt. Wanneer de meting is voltooid worden de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële druk weergegeven. U kunt een meting annuleren door nogmaals op NIBP te drukken. Opmerking: De NIBP-pulsatiefrequentie wordt ook weergegeven, tenzij de ECG-hartfrequentie of SpO 2 -pulsatiefrequentie is geactiveerd. Door timer geregelde meting Wanneer de timer daarvoor is ingesteld, voert de monitor herhaaldelijk metingen uit na vaste intervallen. Wanneer de metingen door de timer worden geregeld, wordt het interval gerekend vanaf het begin van de meting tot het begin van de volgende meting. De mogelijkheden zijn UIT (fabrieksinstelling), 2, 3, 5, 10, 15, 30 en 60 minuten. Als u tussen door de timer geregelde metingen handmatig een meting wilt uitvoeren, drukt u op NIBP. Het volgende interval wordt gerekend vanaf het begin van de handmatige meting. Afteltimer geeft de tijd tot de volgende meting weer Gemiddelde arteriële druk (MAP) Systolische druk Diastolische druk Afbeelding 4-12 NIBP-metingen en -timer Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-43

86 Door de timer geregelde metingen instellen: 1. Druk op AAN. 2. Kies een manchet van de juiste grootte en breng deze stevig om de extremiteit aan. 3. Sluit de slang op de manchet en op de NIBP-poort van de monitor aan. 4. Draai het SELECTIEWIEL om het NIBP-gebied te markeren. 5. Druk op het SELECTIEWIEL. Het NIBP-menu verschijnt. 6. Selecteer INTERVAL en kies dan het gewenste tijdsinterval. 7. Plaats de extremiteit in een ontspannen en ondersteunde stand op ongeveer hetzelfde niveau als het hart van de patiënt. Vertel de patiënt dat de manchet wordt opgeblazen en dat dit de arm stevig samenknijpt; zijn/haar vingers kunnen gaan tintelen. 8. Druk op NIBP om de meting te starten en zorg dat de arm van de patiënt niet beweegt. Wanneer de meting is voltooid worden de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële druk weergegeven. De afteltimer geeft de tijd aan tot de volgende automatische NIBPmeting. U kunt een meting die wordt uitgevoerd annuleren door nogmaals op NIBP te drukken. Opmerking: Als de druk in de manchet op enig moment hoger dan 290 mmhg is of als er een systeemstoring in de NIBP-module is, wordt de door de timer geregelde NIBP beëindigd. Om deze opnieuw te activeren, volgt u de procedure voor 'Door timer geregelde meting'. Reinigen De manchet en pneumatische slang reinigen: 1. Koppel de slang los van de manchet en de monitor. Gebruik een schone, zachte, met een kiemdodende oplossing bevochtigde doek om deze schoon te wrijven. 2. Controleer de slang op scheuren en knikken. Vervang de slang als deze beschadigd is. 3. Inspecteer de manchet op beschadiging of overmatige slijtage. Vervang de manchet als deze beschadigd is. 4. Laat beide onderdelen goed drogen voordat u de manchet aanbrengt op een patiënt of de slang weer aansluit op de monitor. Zie "Het toestel reinigen" op bladzijde 9-15 voor informatie over het reinigen van het toestel Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

87 BEWAKING 4 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 4-5 Problemen met NIBP-bewaking oplossen OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht NIBP-LUCHTLEK verschijnt Het bericht NIBP-STROMINGSFOUT verschijnt Het bericht NIBP-MISLUKTE verschijnt Het bericht NIBP-INITIALISEREN verschijnt Het bericht NIBP-BEWEGING verschijnt Het bericht NIBP-OVERDRUK verschijnt Manchet te los aangebracht. Lek in pneumatisch systeem van manchet/monitor Het pneumatische systeem handhaaft geen stabiele druk in de manchet De monitor kan geen nuldrukreferentie vaststellen NIBP is opgevraagd, maar kan niet worden vastgesteld vanwege een 30 seconden durende reset De extremiteit van de patiënt heeft te veel bewogen en de monitor kan de meting niet nauwkeurig uitvoeren De druk van de manchet is hoger dan 290 mmhg Controleer of de manchet goed op de patiënt past. Controleer of de verbinding manchet-monitor goed vastzit. Controleer de manchet op lekken. Gebruik geen manchet die lek is. Laat de manchet leeglopen of verwijder deze. Controleer de slang op lekken. Vervang de manchet. Controleer de slang op een knik of blokkering. Als dit bericht blijft verschijnen, moet u de monitor buiten gebruik stellen en servicepersoneel waarschuwen. Pas een andere methode toe om de bloeddruk van de patiënt te meten. Wacht tot het bericht verdwijnt en vraag de NIBP op. Zorg dat de patiënt rustig ligt en dat de extremiteit ontspannen en ondersteund is. Zorg dat de arm van de patiënt tijdens de NIBPmeting niet beweegt. Koppel de slang los of verwijder de manchet. Druk de manchet niet snel leeg. Als dit bericht blijft verschijnen, moet u de manchet uit gebruik nemen en servicepersoneel waarschuwen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-45

88 Tabel 4-5 Problemen met NIBP-bewaking oplossen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht NIBP TIME-OUT verschijnt Het bericht NIBP-ZWAKKE POLS verschijnt XXX verschijnt in plaats van NIBP-metingen Het bericht NIBP-CONTROLEER MANCHET verschijnt Kan NIBP-slang niet aansluiten op het toestel Manchet loopt niet leeg Manchet kan niet worden opgeblazen De monitor heeft gedurende 120 seconden geen meting uitgevoerd De monitor heeft geen pulsaties waargenomen NIBP-module defect. NIBP-module is niet correct gekalibreerd De manchet is niet aangesloten op de patiënt of op het toestel De aansluiting voor de NIBPslang op de LIFEPAK 12 is niet compatibel met de NIBP-poort op de LIFEPAK 15 Interne ventielen gaan niet open Manchet is niet aangesloten op het toestel Lek in slang, manchet of connector Controleer of de manchet goed op de patiënt past. Herhaal de meting. Probeer een hogere begindruk. Pas een andere methode toe om de bloeddruk van de patiënt te meten als dit bericht blijft verschijnen. Controleer de pulsaties distaal van de manchet. Controleer of de manchet goed op de patiënt past. Neem contact op met bevoegd servicepersoneel. Controleer of de manchet goed op de patiënt past. Controleer de slangverbinding tussen manchet en toestel. Zorg dat u over de juiste NIBP-slang beschikt die compatibel is met de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Koppel de NIBP-slang los. Verwijder de manchet van de patiënt. Controleer de slangverbinding tussen toestel en manchet. Vervang de NIBP-slang of manchet. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

89 BEWAKING 4 ETCO2-bewaking Beoogd gebruik De end-tidal CO 2 (EtCO 2 )-monitor is een capnometrisch toestel dat door middel van nondispersieve infraroodspectroscopie voortdurend de hoeveelheid CO 2 tijdens elke ademhaling meet en de aanwezige hoeveelheid aan het einde van de uitademing (EtCO 2 ) registreert. Het monster wordt genomen met de sidestream-methode; deze methode kan bij geïntubeerde of niet geïntubeerde patiënten worden toegepast. De respiratiefrequentie wordt ook gemeten en weergegeven in ademhalingen per minuut (BPM). De EtCO 2 -monitor is een hulpmiddel bij de beoordeling van een patiënt. Vertrouw niet alleen op de EtCO 2 -monitor, maar houd de patiënt continu in de gaten. Indicaties EtCO 2 -bewaking wordt gebruikt voor de detectie van trends in het niveau van uitgeademd CO 2. Aan de hand hiervan wordt de effectiviteit van de ademhaling en de behandeling bij acute cardiopulmonale behandeling gecontroleerd, bijvoorbeeld om te bepalen of voldoende compressie wordt toegepast tijdens reanimatie of om snel te kunnen weten of een endotracheale tube goed geplaatst is. Contra-indicaties Geen, voor zover bekend. Waarschuwingen bij EtCO2-bewaking WAARSCHUWINGEN BRANDGEVAAR BRANDGEVAAR Lees voorafgaand aan het gebruik deze gebruiksaanwijzing, de gebruiksinstructies voor de FilterLine -slang en de voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door. BRANDGEVAAR De FilterLine-slang kan in de aanwezigheid van O 2 ontbranden bij directe blootstelling aan lasers, elektrochirurgische toestellen of grote hitte. Met voorzichtigheid gebruiken om ontbranding van de FilterLine-slang te voorkomen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-47

90 WAARSCHUWINGEN BRANDGEVAAR Ontvlambare anesthetica vermengen zich met de lucht van de patiënt die door de capnometer wordt uitgestoten. Wanneer de EtCO 2 -monitor in aanwezigheid van ontvlambare gassen, zoals distikstofoxide of bepaalde andere anesthetica wordt gebruikt, moet de EtCO 2 -gasuitlaat op een spoelpomp worden aangesloten. KANS OP ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN MOGELIJK ONJUISTE BEOORDELING VAN PATIËNT De EtCO 2 -monitor is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het beoordelen van patiënten en mag niet als diagnostische apnoemonitor worden gebruikt. Een apnoebericht verschijnt wanneer er 30 seconden lang geen geldige ademhaling is waargenomen en geeft de tijd aan die na de laatste geldige ademhaling is verlopen. Dit moet worden gebruikt in combinatie met klinische symptomen. MOGELIJK ONJUISTE CO2-METINGEN. Bij het gebruik van CO 2 -accessoires van andere fabrikanten kan het toestel onjuist gaan werken en kunnen de veiligheidscertificeringen ongeldig worden. Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID GEVAAR VOOR BEKNELLING Leid de slang (FilterLine) van de patiënt zorgvuldig om te voorkomen dat de patiënt erin verstrikt of bekneld raakt. INFECTIEGEVAAR Microstream CO 2 -accessoires mogen niet opnieuw worden gebruikt, gesteriliseerd of gereinigd, aangezien deze zijn bestemd voor eenmalig gebruik bij één patiënt Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

91 BEWAKING 4 Hoe capnografie werkt Een EtCO 2 -sensor controleert continu het kooldioxide (CO 2 ) dat door de patiënt wordt in- en uitgeademd. De sensor past Microstream non-dispersieve infraroodspectroscopie (IR) toe om de concentratie van CO 2 -moleculen die infrarood licht absorberen, te meten. Het CO 2 FilterLine-systeem brengt een monster van de uitgeademde gassen rechtstreeks van de patiënt naar de LIFEPAK 15-monitor voor meting van het CO 2. Door de lage monsterstroomsnelheid (50 ml/ min) hopen zich minder vloeistof en secreties op en wordt verstopping voorkomen, waardoor de vorm van de CO 2 -golflijn behouden blijft. De CO 2 -sensor neemt een micromonster (15 microliter) af. Dit uiterst geringe volume maakt een snelle stijgtijd en nauwkeurige CO 2 -metingen mogelijk, zelfs bij hoge respiratiefrequentie. De Microbeam IR-bron belicht de monsternamecel en de referentiecel. Deze IR-lichtbron, waarop eigendomsrechten rusten, genereert uitsluitend de specifieke golflengten die karakteristiek zijn voor het CO 2 -absorptiespectrum. Daarom is geen compensatie nodig wanneer verschillende concentraties van O 2, anesthetica of waterdamp in de uitgeademde lucht aanwezig zijn. De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan worden ingesteld voor gebruik van de capnografie Body Temperature Pressure Saturated (BTPS) conversiemethode. Deze optie corrigeert het verschil in temperatuur en vocht tussen de monsternamelocatie en de alveoli. De correctieformule is 0,97 x de gemeten EtCO 2 -waarde. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel. Golflijnanalyse bij EtCO2-bewaking Waardevolle informatie betreffende expiratoir CO 2 van de patiënt kan worden verkregen door bestudering en interpretatie van de golflijn. De fasen van het golflijn Afbeelding 4-13 is een grafische weergave van een normaal capnografisch golflijn. Er zijn vier fasen van het golflijn die moeten worden geanalyseerd. Het vlakke I II basislijnsegment (respiratoire basislijn) stelt inspiratoir gas zonder CO 2 voor. Deze waarde is gewoonlijk nul. Het II III segment (expiratoire opgaande lijn), een steil omhooggaande lijn stelt uitademing voor van een mengsel van gassen in de dode ruimte en alveolaire gassen van acini met de kortste doorgangstijden. Fase III IV (expiratoir plateau) stelt het alveolair plateau voor, gekenmerkt door uitademing van hoofdzakelijk alveolair gas. Punt IV is de end-tidal (EtCO 2 ) waarde die door de monitor wordt geregistreerd en weergegeven. Fase IV V (inspiratoire neergaande lijn), een steil neergaande lijn, stelt de inhalatie van gassen die geen CO 2 bevatten voor. Wijzigingen van het normale capnogram of EtCO 2 -waarden worden veroorzaakt door wijzigingen in stofwisseling, bloedsomloop, ventilatie of de werking van de apparatuur Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-49

92 III IV I II V Afbeelding 4-13 Fasen van het respiratiegolflijn Respiratoire basislijn Verhoging van de basislijn van het golflijn (I II segment) betekent meestal opnieuw inademen van CO 2. Deze verhoging gaat gewoonlijk vergezeld van geleidelijke toename van de EtCO 2 -waarde. Opnieuw inademen van CO 2 komt vaak voor in gevallen van kunstmatig verhoogde dode ruimte en hypoventilatie. Plotselinge verhoging van zowel de basislijn als EtCO 2 -waarden duidt gewoonlijk op verontreiniging van de sensor. Expiratoire opgaande lijn In de normale golflijn is de opgaande fase (II III segment) gewoonlijk steil. Wanneer dit segment minder steil wordt, is de afgifte van CO 2 van de longen aan de monsternamelocatie vertraagd. Deze vertraging kan fysiologische of mechanische redenen hebben, zoals bronchospasme, obstructie van het bovenste deel van de luchtweg of obstructie (knikken) van een endotracheale tube (ETT). Expiratoir plateau Het plateau van de golflijn, dat de rest van de uitademing voorstelt (III-IVsegment), moet bijna horizontaal zijn. Het einde van het plateau geeft de EtCO 2 -waarde weer. Wanneer het expiratoire plateau oploopt, betekent dit dat de alveoli zich niet gelijkmatig ledigen. Dit patroon gelijkt op de geringere helling van de expiratoire opgaande lijn en kan voorkomen bij astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), gedeeltelijke obstructie van het bovenste deel van de luchtweg of gedeeltelijke mechanische obstructie, zoals een gedeeltelijk geknikte ETT. Inspiratoire neergaande lijn De teruggang naar de basislijn (IV-V-segment) is een bijna verticale lijn. Deze helling kan lang zijn en kan met de expiratoire fase worden gemengd in geval van lekkage in het uitademingsgedeelte van het ademhalingscircuit. De piek EtCO 2 -waarde (IV) wordt vaak niet bereikt. Wanneer u afgaat op de numerieke end-tidal waarde zonder de ademhalingsgolflijn te beschouwen, kan de aanwezigheid van een lek verborgen blijven Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

93 BEWAKING 4 Procedure EtCO2-bewaking Wanneer de EtCO 2 -monitor geactiveerd is, wordt hij gevoed door de defibrillator. De LIFEPAK 15- monitor/defibrillator activeert de EtCO 2 -monitor wanneer wordt waargenomen dat de FilterLine-set wordt aangesloten. Initialisatie, zelftest en opwarmen van de EtCO 2 -monitor nemen gewoonlijk minder dan 30 seconden in beslag, maar kan tot tweeënhalve minuut duren. OPGELET KANS OP APPARATUURSCHADE Wanneer een defect of ontbrekend klepje van de CO 2 -poort niet wordt vervangen, kan er water- of partikelverontreiniging van de interne CO 2 -sensor ontstaan. Hierdoor kan de CO 2 -module defect raken. EtCO 2 bewaken: 1. Druk op AAN. 2. Selecteer de juiste EtCO 2 -accessoire voor de patiënt. 3. Open het klepje van de CO 2 -poort en steek de FilterLine-connector in de aansluiting; draai deze connector rechtsom totdat deze stevig vastzit. 4. Controleer of het CO 2 -gebied wordt weergegeven. De EtCO 2 -monitor voert een automatische nulstelling uit als deel van de zelftest bij de initialisatie. Opmerking: Als u een beademingssysteem gebruikt, mag de FilterLine-set pas op de patiënt/het beademingssysteem worden aangesloten wanneer de EtCO 2 -monitor de zelftest heeft voltooid en is opgewarmd. 5. Geef de CO 2 -golflijn weer in kanaal 2 of Sluit de CO 2 FilterLine-set aan op de patiënt. 7. Controleer of de EtCO 2 -waarde en golflijn worden weergegeven. De monitor selecteert automatisch de schaal voor de beste weergave van de golflijn. U kunt de schaal desgewenst wijzigen volgens de beschrijving in de volgende paragraaf. Opmerking: De FilterLine-set kan losraken bij de aansluiting op het toestel en nog steeds een EtCO 2 -waarde en CO 2 -golflijn hebben, maar deze kunnen dan ten onrechte te laag zijn. Zorg ervoor dat de FilterLine-aansluiting stevig vast zit. Opmerking: De capnografiemodule voert zelfonderhoud uit tijdens het eerste uur van de bewaking en eenmaal per uur tijdens continue bewaking. Het zelfonderhoud omvat het automatisch op nul zetten. Zelfonderhoud wordt ook gestart wanneer de omgevingstemperatuur 8 C of meer verandert of de verschillen in de omgevingsdruk groter zijn dan 20 mmhg. De CO 2 -module neemt deze verandering waar en tracht de slang te spoelen. Om de berichten CO2 FILTERLIJN REINIGEN of CO2 FILTERLIJN-VERSTOPPING te wissen, dient u de FilterLine-slang te verwijderen en deze opnieuw op de monitor aan te sluiten Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-51

94 CO2-weergave De volgende schalen zijn beschikbaar voor weergave van de CO 2 -golflijn. De LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator selecteert automatisch de schaal op basis van de gemeten EtCO 2 -waarde. U kunt de CO 2 -schaal wijzigen door het CO 2 -gebied te markeren en te selecteren met het SELECTIEWIEL en vervolgens de gewenste schaal te selecteren in het schaalmenu. Autom. schaal (standaardinstelling) mmhg (0 4 Vol% of kpa) mmhg (0 7 Vol% of kpa) mmhg (0 14 Vol% of kpa). De CO 2 -golflijn wordt gecomprimeerd (weergegeven bij een 12,5 mm/sec sweepsnelheid) om meer gegevens te kunnen weergegeven in het venster van 4 seconden. Er is een kleine vertraging tussen het tijdstip waarop de ademhaling plaatsvindt en wanneer deze wordt weergegeven op het scherm. Gegevens worden afgedrukt met 25 mm/sec. Een continue afdruk kan desgewenst worden gewijzigd in 12,5 mm/sec. De monitor geeft de maximale CO 2 -waarde over de afgelopen 20 seconden weer. Indien de EtCO 2 - waarden toenemen, is de wijziging zichtbaar bij elke ademhaling. Als de waarden echter voortdurend afnemen, duurt het maximaal 20 seconden voordat een lagere numerieke waarde wordt weergegeven. Dat is de reden dat de EtCO 2 -waarde wellicht niet altijd overeenkomt met het niveau van de CO 2 -golflijn. CO2-alarmen De EtCO 2 -monitor biedt: Alarmen bij hoog en laag EtCO 2, te regelen door het activeren van ALARMS (zie "Alarmen" op bladzijde 3-22) Alarm bij FiCO 2 (inspiratoir CO 2 ) (automatisch en niet instelbaar) Apnoe-alarm (automatisch en niet instelbaar) Opmerking: Het apnoe-alarm doet zich voor wanneer er gedurende 30 seconden geen ademhaling is waargenomen. Het bericht APNOE-ALARM verschijnt in het berichtgebied samen met de tijdsduur sinds de laatste gedetecteerde ademhaling. CO2-detectie Er wordt een CO 2 -golflijn weergegeven wanneer CO 2 wordt waargenomen. Dit moet echter meer dan 3,5 mmhg CO 2 zijn voordat een numerieke waarde wordt weergegeven. De CO 2 -module zal een ademhaling echter niet herkennen totdat de CO 2 minstens 8 mmhg (1,0% of kpa) bedraagt. Het apnoe-alarm kan alleen functioneren en de respiratiefrequentie (RF) tellen als er geldige ademhalingen worden waargenomen. De RF vertegenwoordigt een gemiddelde van de laatste acht ademhalingen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

95 BEWAKING 4 Wanneer CO 2 niet wordt waargenomen in geval van een hartstilstand (de CO 2 -golflijn wordt bijvoorbeeld weergegeven als streepjes "---" of als een vlakke doorlopende lijn op of nabij nul) dienen verschillende factoren snel te worden geëvalueerd. Controleer op de volgende oorzaken: Problemen met de apparatuur De FilterLine-set is losgekoppeld van de endotracheale tube (ETT). Systeem is bezig met spoelen vanwege vloeistof in de patiënt-/sensoraansluiting van ET-toediening van medicatie. Systeem wordt niet automatisch op nul gezet. Er is een schok toegediend en het systeem wordt gereset. Losse FilterLine-aansluiting op het toestel. Luchtweg functioneert niet Onjuiste plaatsing van ETT ETT losgeraakt ETT-obstructie Fysiologische factoren Apnoe Verlies van perfusie Exsanguinatie Massieve longembolie Gebrekkige CPR Reinigen Accessoires voor CO 2 -bewaking zijn wegwerpaccessoires en zijn bestemd voor eenmalig gebruik bij één patiënt. FilterLine-sets mogen niet worden gereinigd en opnieuw gebruikt. Voer verontreinigd afval af volgens lokale protocollen. Zie "Het toestel reinigen" op bladzijde 9-15 voor informatie over het reinigen van het toestel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-53

96 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 4-6 Problemen met EtCO 2 -bewaking oplossen OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht ALARM APNOE verschijnt en de golflijn is een vlakke, doorlopende lijn op of nabij nul Het bericht CO2 FILTERLIJN LOS verschijnt en de golflijn is "---" Het bericht CO2 FILTERLIJN REINIGEN verschijnt en de golflijn is "---" Het bericht CO2 FILTERLIJN- VERSTOPPING verschijnt en de golflijn is "---" Geen ademhaling waargenomen gedurende 30 seconden na de laatste geldige ademhaling FilterLine-aansluiting op het toestel is los FilterLine-set is losgeraakt van de patiënt of ETT De FilterLine-set is los of niet goed aangesloten op het toestel FilterLine-slang geknikt of verstopt met vloeistof, of snel hoogteverschil is opgetreden Het bericht verschijnt nadat 30 seconden lang zonder succes geprobeerd is te spoelen De FilterLine-set is geknikt of verstopt Controleer de patiënt. Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Controleer de beademingsapparatuur (indien gebruikt) op lekken en losgeraakte slangen. Sluit de FilterLine-set aan op de poort op het toestel. Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Koppel de FilterLine-set en sluit deze opnieuw aan. Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Koppel de FilterLine-set en sluit deze opnieuw aan. Vervang de FilterLine-set. Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Het bericht CO2 BEZIG MET INITIALISEREN verschijnt en de golflijn is "---" Het bericht AUTOMATISCH OP NUL ZETTEN verschijnt en de golflijn is "---" FilterLine-set net pas aangesloten op het toestel Geen. Defibrillatieschok toegediend Geen. Systeem wordt binnen 20 seconden automatisch gereset. De module voert zelfonderhoud uit Geen. Defibrillatieschok toegediend Geen. Systeem wordt binnen 20 seconden automatisch gereset Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

97 BEWAKING 4 Tabel 4-6 Problemen met EtCO 2 -bewaking oplossen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING EtCO 2 -waarden zijn onregelmatig FilterLine-aansluiting op het toestel is los Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Een lek in de FilterLine-set Controleer op lekken in de aansluitingen op de patiënt en verhelp deze zo nodig. EtCO 2 -waarden zijn consistent hoger of lager dan verwacht Een mechanisch geventileerde patiënt ademt spontaan of de patiënt spreekt Fysiologische oorzaak zoals COPD Geen handeling nodig. Geen. Gebrekkige beademing Controleer het beademingsapparaat, verhoog de beademingsfrequentie/ bagging. Er worden spalken aangebracht tijdens ademhaling Ondersteunende maatregelen zoals pijnbestrijding. Onjuiste kalibrering Neem contact op met bevoegd servicepersoneel. EtCO 2 -waarden zijn consistent lager dan verwacht FilterLine-aansluiting op het toestel is los Draai de FilterLineconnector rechtsom totdat deze stevig vast zit. Fysiologische oorzaak Zie Fysiologische factoren in "CO2-detectie" op bladzijde Hyperventilatie Controleer het beademingsapparaat, verlaag de beademingsfrequentie/ bagging. Onjuiste kalibrering Neem contact op met bevoegd servicepersoneel. CO 2 -golflijn blijft gedurende enkele seconden verhoogd Plotseling extreme verhoging van EtCO 2 Uitademing is verlengd vanwege bagging-techniek Er is vloeistof in de CO 2 -module gekomen Laat de beademingsballon bij uitademing volledig los. Controleer of de verhoogde basislijn terug gaat naar een normaal niveau. Neem contact op met bevoegd servicepersoneel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-55

98 Tabel 4-6 Problemen met EtCO 2 -bewaking oplossen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING XXX wordt weergegeven in plaats van de EtCO 2 -waarde CO 2 -module defect Neem contact op met bevoegd servicepersoneel. Er is geen EtCO 2 -waarde en de CO 2 -golflijn is vlak Gemeten CO 2 is minder dan 3,5 mmhg Zie "CO2-detectie" op bladzijde Opmerking: U kunt voorkomen dat de FilterLine tijdens gebruik losraakt door de slang, wanneer u deze uit de verpakking haalt, met de hand recht te trekken voordat u hem aansluit op de patiënt of het toestel. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen. Invasieve druk bewaken Beoogd gebruik De LIFEPAK 15 invasieve drukmonitor (IP) is bedoeld voor gebruik bij het meten van arteriële, veneuze, intracraniale en andere fysiologische druk met behulp van een invasief kathetersysteem met een compatibele transducer. De IP-monitor is een hulpmiddel bij de beoordeling van een patiënt. Vertrouw niet alleen op de IP-monitor, maar houd de patiënt continu in de gaten. Indicaties Invasieve drukbewaking is geïndiceerd voor gebruik bij patiënten bij wie een continue bewaking van fysiologische druk nodig is om snel veranderingen te kunnen beoordelen in de conditie van de patiënt en/of de reactie van de patiënt op de behandeling. Kan ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van een medische diagnose. Contra-indicaties Geen, voor zover bekend Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

99 BEWAKING 4 Waarschuwingen bij IP-bewaking WAARSCHUWINGEN KANS OP ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN MOGELIJK ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN, LUCHTEMBOLIE, BLOEDVERLIES OF VERLIES VAN STERILITEIT. Lees voorafgaand aan het gebruik deze gebruiksaanwijzing, de gebruiksinstructies voor transducer en infuusset en de voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door. ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN De drukmetingen moeten passen bij het klinische beeld van de patiënt. Als dit niet het geval is, controleer dan of de op nul zettende stopkraan op het nulreferentiepunt van de patiënt staat, zet de transducer weer op nul en controleer de transducer met een bekende of gekalibreerde druk. Controleer de manchetbloeddruk manueel. ONNAUWKEURIGE DRUKMETINGEN Wijziging van de houding van de patiënt wijzigt het nulreferentiepunt. Zet de stopkraan van de transducer opnieuw op nul telkens wanneer de houding van de patiënt is gewijzigd. GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID MOGELIJKE LETALE ARITMIE. Als de isoëlektrische barrière van de transducer wordt doorbroken, kan ventriculaire fibrillatie optreden. De isoëlektrische barrière in de transducer kan worden doorbroken als de transducer wordt beschadigd. Gebruik geen transducer die zichtbaar beschadigd is of die vloeistof lekt. VERHOOGDE INTRACRANIALE DRUK Gebruik geen continu spoeltoestel met transducers voor intracraniale bewaking. IP-bewaking Er zijn twee kanalen beschikbaar voor invasieve drukbewaking, met standaardlabels P1 en P2 en de volgende door de gebruiker te selecteren labels weergegeven in Tabel 4-7. Tabel 4-7 IP-labels en beschrijvingen LABEL ART PA CVP ICP LAP BESCHRIJVING Arteriële druk Pulmonale arteriële druk Centrale veneuze druk Intracraniale druk Linkeratriumdruk Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-57

100 Wanneer de standaardlabels P1 en P2 worden gebruikt, worden in het IP-bewakingsgebied de systolische, diastolische en gemiddelde druk weergegeven. Wanneer de labels ICP, LAP of CVP worden gebruikt, toont het IP-bewakingsgebied een gemiddelde druk in een groot lettertype. Systolische en diastolische druk worden niet weergegeven. ART systolische druk ART gemiddelde druk ART diastolische druk CVP gemiddelde druk Afbeelding 4-14 IP-labels Aangezien druk in korte tijd kan veranderen, dienen de gegevens tijdens bewaking van levenstekenen regelmatig te worden gecontroleerd. Hoe IP-bewaking werkt IP-bewaking bestaat uit het converteren van vloeistofdruk naar een elektrisch signaal. De conversie wordt uitgevoerd met een druktransducer. De transducer wordt aangesloten op een interne drukkatheter bij de patiënt met behulp van een speciale combinatie van slangen, stopkranen, adapters, spoelkleppen en vloeistoffen, gewoonlijk een spoelsysteem genoemd. De transducer vertaalt de drukgolf in een elektrisch signaal. Een goedfunctionerend spoelsysteem is essentieel voor het verkrijgen van onvervormde golflijnen en nauwkeurige informatie. IP-bewaking is beschikbaar op kanaal 2 of 3. De IP-connector (6-pens type 3102A-14S-6S) is compatibel met industriële ( en AAMI-BP22) druktransducers met een gevoeligheid van 5 μv/v/mmhg. Bekijk de accessoirecatalogus voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator op voor een overzicht van de IP-transducers die compatibel zijn met gebruik met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Bij het gebruik van andere transducers is de klant verantwoordelijk voor het bepalen van de compatibiliteit van de transducers met normen en met de monitor. De penlay-out van de IP-connector heeft de volgende configuratie, tegen de klok in vanaf 12 uur, gezien vanaf de voorkant van LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. A-pen = -signaal B-pen = +opwekking C-pen = +signaal D-pen = -opwekking E-pen = bescherming F-pen = geen label Er wordt een invasieve drukadapterkabel gebruikt om de transducer aan te sluiten op de monitor Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

101 BEWAKING 4 Overwegingen bij IP-bewaking Prepareer een spoelsysteem volgens de lokale protocollen. Plaats de transducer bij de flebostatische as van de patiënt (nulreferentieniveau). Om offsetfouten te vermijden moet een nulreferentie worden ingesteld voordat zinvolle drukmetingen kunnen worden verkregen. Dit doet u door de transducerstopkraan te openen voor lucht, zodat de atmosferische druk het referentiepunt wordt. De P1- of P2-connector en kanaal 2 of 3 kunnen worden gebruikt voor IP-bewaking. In deze instructies worden P1 en kanaal 2 gebruikt. IP bewaken: 1. Bereid het transducersysteem voor volgens de gebruiksaanwijzing die met de transducer is bijgeleverd en volgens uw lokale protocol. 2. Druk op AAN. 3. Sluit de IP-kabel aan op de transducer en op poort P1 op de monitor. 4. Gebruik standaardlabel P1 of selecteer ART, PA, CVP, ICP of LAP. Selecteer het gebied P1 om het label te wijzigen. Selecteer P1 in het menu. Selecteer een label uit de lijst. 5. Gebruik het SELECTIEWIEL om op het hoofdscherm KANAAL 2 te markeren en te selecteren. Selecteer GOLFLIJN uit het menu Kanaal 2 en selecteer vervolgens het label dat voor de golflijn gewenst is. 6. Open de stopkraan van de transducer voor lucht om de transducer op nul te zetten en verwijder de dop van de stopkraan. Selecteer het gebied P1. Selecteer NUL in het menu. Het bericht P1 OP NUL verschijnt wanneer het op nul zetten is voltooid en de drukwaarden worden weergegeven als nullen. 7. Sluit de stopkraan voor lucht. De drukgolflijn van de patiënt moet nu worden weergegeven. Er wordt automatisch een schaal geselecteerd om de druk weer te geven. Controleer of de drukamplitude overeenkomt met de digitale afdruk. Opmerking: Als u een afsluiter plaatst op een open poort voordat u deze afsluit van de lucht, wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven. U moet de transducer dan weer op nul zetten. Als drukalarmen gewenst zijn, stelt u de alarmen in nadat u een bevredigende golflijn hebt verkregen. Eventuele fout- of alarmberichten worden in het berichtgebied onder aan het scherm weergegeven. Zie "Alarmen" op bladzijde 3-22 voor meer informatie. IP-schaalopties De IP-monitor kan een druk weergeven van -30 tot 300 mmhg. Na het op nul zetten van de transducerdruk selecteert de monitor automatisch een van de volgende schalen op basis van de gemeten druk bij de patiënt: -30 tot 30 mmhg 0 tot 60 mmhg Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-59

102 0 tot 120 mmhg 0 tot 150 mmhg 0 tot 180 mmhg 0 tot 300 mmhg U kunt een van deze schalen of automatische schaal ook handmatig selecteren om de golflijn binnen het kanaal opnieuw bij te stellen. De schaal wijzigen: 1. Gebruik het SELECTIEWIEL om het gebied P1 te markeren en te selecteren. Het P1-menu verschijnt. 2. Selecteer SCHAAL in het menu en kies vervolgens een schaal uit de lijst. Reinigen IP-transducers zijn wegwerpaccessoires en zijn bestemd voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Transducers mogen niet gereinigd en opnieuw gebruikt worden. Voer verontreinigd afval af volgens lokale protocollen. IP-kabels zijn herbruikbaar en mogen worden gereinigd. De herbruikbare IP-kabel reinigen: 1. Koppel de kabel los van de monitor. 2. Gebruik een schone, zachte, met een kiemdodende oplossing bevochtigde doek om deze schoon te wrijven. 3. Goed laten drogen voordat u de kabel weer aansluit op de monitor. Zie "Het toestel reinigen" op bladzijde 9-15 voor informatie over het reinigen van het toestel. Tips voor het oplossen van problemen De foutberichten in Tabel 4-8 gebruiken de tekst PX om een van de labels voor invasieve druk weer te geven: P1, P2, en de door de gebruiker te selecteren labels ART, PA, CVP, ICP en LAP. Tabel 4-8 Tips voor het oplossen van problemen bij IP-bewaking OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Waarde voor invasieve druk is leeg Er verschijnt geen schaal naast de golflijn Het bericht PX NIET OP NUL verschijnt Er is geen transducer aangesloten Er is geen nulreferentie vastgesteld Er is geen nulreferentie vastgesteld Sluit de transducer aan op de kabel en de kabel op de monitor. Zet de transducer op nul. Zet de transducer op nul Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

103 BEWAKING 4 Tabel 4-8 Tips voor het oplossen van problemen bij IP-bewaking (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht PX NUL MISLUKT verschijnt Er is een niet geslaagde poging gedaan om een nulreferentiewaarde in te stellen Zorg dat de transducer openstaat voor lucht en probeer deze nogmaals op nul te zetten. Getemperde golflijn Losse verbinding Controleer het hele systeem op lekken. Maak alle aansluitingen stevig vast. Vervang defecte stopkranen. Slang te lang of te buigzaam Thrombusvorming, luchtbellen of bloed achtergebleven in katheter na bloedafname Gebogen katheter, kathetertop tegen aderwand, vaatspasme Gebruik een korte, stugge slang met een grote diameter. Gebruik een injectiespuit om lucht of deeltjes uit de katheter te halen en spoel het systeem. Plaats de katheter opnieuw. Bevestig de katheter aan de huid op de locatie waar deze is ingebracht. Resonerende golflijn Slang te lang Gebruik een korte, stugge slang met een grote diameter. Geen golflijn. Geen drukmeting Invasieve bloeddruk lager dan manchetbloeddruk Transducer gesloten naar patiënt Defibrillatieschok zojuist toegediend Niveau transducer is hoger dan het hart Controleer de patiënt. Controleer de positie van de stopkranen en de monitorsetup. Geen Plaats de transducer opnieuw op de juiste hoogte. Losse verbinding Maak alle aansluitingen stevig vast. Thrombusvorming, luchtbellen of bloed in katheter, buiging of vaatspasme Gebruik een injectiespuit om lucht of deeltjes uit de katheter te halen en spoel het systeem. Onjuiste nulreferentie Open de stopkraan voor lucht en zet de transducer opnieuw op nul. Defecte transducer Vervang de transducer Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-61

104 Tabel 4-8 Tips voor het oplossen van problemen bij IP-bewaking (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Invasieve bloeddruk hoger dan manchetbloeddruk Niveau transducer is lager dan het hart Plaats de transducer opnieuw op de juiste hoogte. Onjuiste nulreferentie Opnieuw op nul zetten. Artefact door katheterbeweging Wijzig de positie van de kathetertop. Gebruik gemiddelde drukwaarden (gemiddelde druk wordt minder beïnvloed door extremen en geeft daarom dus een nauwkeurigere meting aan). Systeem kan niet worden gespoeld Drukzak lekt Houd altijd een positieve druk in de spoelzak. Verwijder de kleding om te controleren op externe knikken. Systeem kan niet op nul worden gezet Gedeeltelijk gebogen of geblokkeerde katheter Stopkraan niet open voor lucht of defect Vervang de katheter als deze stolsels bevat. Controleer de positie van de stopkraan. Vervang defecte stopkranen. Defecte transducer Vervang de transducer. Systeem is op nul gezet maar blijft aangeven dat een nulreferentie is vereist Artefact door katheterbeweging pulmonale arterie Stappen voor het op nul zetten van het systeem zijn in de verkeerde volgorde uitgevoerd Sterke beweging van de katheter. Beweging van de kathetertop in de ader versnelt de beweging van de vloeistof in de katheter; hierdoor ontstaat een artefact op de drukgolflijn en worden de metingen met mmhg verhoogd Sluit de stopkraan voor lucht voordat u een afsluiter op de poort plaatst. Wijzig de positie van de kathetertop. Gebruik gemiddelde drukwaarden (gemiddelde druk wordt minder beïnvloed door extremen en geeft daarom dus een nauwkeurigere meting aan) Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

105 BEWAKING 4 Tabel 4-8 Tips voor het oplossen van problemen bij IP-bewaking (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Permanente pulmonale wiggedruk (PWP, Permanent Pulmonary Wedge Pressure) (wiggedruk blijft na leeglopen van de ballon) Kathetertop bevat stolsels Gebruik een injectiespuit om stolsels op te zuigen en spoel de kathetertop dan door. Katheter distaal verplaatst in pulmonale arterie Observeer PA-golflijn vóór het opblazen van de ballon. Afplatting van de golflijn kan wijzen op wiggedruk met de ballon niet opgeblazen. Laat de patiënt de Trendelenburgpositie aannemen of hoesten om de katheter van zijn plaats te krijgen. Trek de katheter terug terwijl de ballon niet is opgeblazen totdat de juiste positie is bereikt. Beperk de kans op voorwaartse verplaatsing van de katheter door deze stevig te bevestigen op de locatie waar hij is ingebracht. Er kan geen PWP worden verkregen Slechte plaatsing van de kathetertop Lek in ballon. Ballon gescheurd Plaats de katheter opnieuw. Vervang de katheter. Progressieve elevatie van PWP Te sterk opgeblazen Blaas de ballon op met kleine hoeveelheden terwijl u het bereik observeert om te controleren op wiggedruk. Gebruik genoeg lucht voor wiggedruk. Gebruik niet meer dan het door de fabrikant aanbevolen volume. Katheter distaal verplaatst in pulmonale arterie Plaats de katheter opnieuw. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-63

106 Trends voor de levenstekenen en ST-segmenten Beoogd gebruik De functie voor trends van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator biedt de mogelijkheid om de metingen voor de levenstekenen (VS) en ST-segmenten van de patiënt over een periode van acht uur grafisch weer te geven en te registreren. De functie voor VS-trends is bedoeld voor gebruik bij patiënten bij wie de levenstekenen continu moeten worden bewaakt gedurende een langere periode om veranderingen in de patiëntconditie op te sporen en de reactie van de patiënt op de behandeling te documenteren. Registratie van ST-trends is bedoeld voor gebruik bij patiënten bij wie het vermoeden bestaat van acute ischemische acties zoals instabiele angina, en bij patiënten die worden behandeld voor een acute ischemische actie. ST-segmentmeting wordt geïnitieerd met een 12-leads ECG en wordt afgeleid met behulp van het 12-leads ECG-analyseprogramma van de University of Glasgow. Waarschuwingen bij VS- en ST-trends WAARSCHUWING ONNAUWKEURIGE INTERPRETATIE VAN DE PATIËNTSTATUS. VS- en ST-grafieken zijn hulpmiddelen die in aanvulling op de beoordeling van de patiënt gebruikt kunnen worden. Artefacten en ruis kunnen verkeerde gegevens opleveren. Zorg zoveel mogelijk voor een artefactvrije bewaking en houd de patiënt voortdurend in de gaten om de juistheid van de monitorgegevens te controleren Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

107 BEWAKING 4 Hoe VS-trends werken Elk actief levensteken kan gedurende 30 minuten en 1, 2, 4 en 8 uur grafisch worden weergegeven. De levenstekenen zijn HR, SpO 2, SpCO, SpMet, CO 2 en RF, en de systolische, diastolische en gemiddelde druk. Elke 30 seconden worden gegevens opgenomen. Als er geen geldige gegevens beschikbaar zijn, wordt in de grafiek een spatie ingevuld. NIBP-waarden worden alleen uitgezet wanneer een NIBP-meting wordt verricht. VS-metingen worden niet gemiddeld of gefilterd. Er worden geen berichten of alarmen weergegeven op basis van de wijzigingen in VS-metingen. Eerste ETCO 2 - meting Meest recente ETCO 2 -meting VS-label Afbeelding 4-15 EtCO2-trendgrafiek Systolische druk Diastolische druk VS-label Afbeelding 4-16 Druktrendgrafiek Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-65

108 Hoe ST-trends werken ST-metingen kunnen gedurende 30 minuten en 1, 2, 4 en 8 uur grafisch worden weergegeven. Registratie van ST-trends wordt gestart door het afnemen van het eerste 12-leads ECG van de patiënt. Het ST J-punt (STJ) is het deel van het ST-segment dat wordt gemeten (zie Afbeelding 4-17). De STJ-meting wordt uitgezet op de ST-trendgrafiek (zie Afbeelding 4-18). STJ Afbeelding 4-17 STJ-meting Wanneer alle leads van de 12-leads ECG-kabel aan de patiënt zijn bevestigd, worden elke 30 seconden automatisch STJ-metingen verkregen. Als een van de leads los is of de ECG-gegevens teveel ruis bevatten, worden geen ST-metingen gedaan en is de grafiek voor deze tijdsperiode leeg. Als een STJ-meting in een lead met 1 mm (0,1 mv) of meer afwijkt van de initiële meting en de afwijking gedurende 2,5 minuut blijft bestaan, drukt de monitor automatisch een ander 12-leads ECG af Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

109 BEWAKING 4 De ST-trendgrafiek interpreteren Aan de hand van het eerste 12-leads ECG gaat de monitor na of er STJ-verplaatsingen zijn, negatief of positief, en welke lead de meeste STJ-verplaatsingen bevat. Wanneer AUTO is geselecteerd, wordt de lead met de meeste STJ-verplaatsingen weergegeven in de grafiek. De STJ wordt elke 30 seconden daarna gemeten. Afbeelding 4-18 is een voorbeeld van een ST-trendgrafiek. De verstreken tijd gaat van rechts naar links over het scherm. De meest recente STJ-meting wordt uiterst rechts weergegeven. Steeds wanneer een STJ-meting wordt gedaan, wordt deze vergeleken met de eerste of STJ- of basislijnmeting. De balken vertegenwoordigen de verandering in het STJ ten opzichte van de eerste meting. Verhoging en dan verlaging in het STJ Lead Afbeelding 4-18 ST-trendgrafiek Huidige STJ Verandering in STJ Deze ST-trendgrafiek geeft een voorstelling van de wijzigingen in het STJ van het eerste 12-leads ECG van een patiënt over een bewakingsperiode van 10 minuten. Het eerste ECG van de patiënt vertoonde geen ST-elevatie in geen enkele lead. De patiënt ontwikkelde vervolgens 3 mm elevatie in Lead II. Deze wijziging in ST-elevatie wordt aangeduid met de verticale balkjes en hield ongeveer 5 minuten aan. (Elk verticaal balkje vertegenwoordigt een interval van 30 seconden). Na aanvang van de behandeling nam het ST af tot de huidige STJ-meting van 1,0 maar dit is nog steeds een verhoging ten opzichte van het initiële ECG. De annotatie (1,0/1,0) betekent dat de huidige STJ-meting 1,0 mm is verhoogd en vertegenwoordigt een wijziging van 1,0 mm ten opzichte van het initiële ECG. U kunt de waarde van de STJ-meting van het initiële 12-leads ECG bevestigen door de STJ-wijziging af te trekken van de huidige STJ-meting, bijvoorbeeld 1,0 1,0 = 0. U kunt de ST-grafiek van andere leads weergeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-67

110 Trendgrafieken weergeven en afdrukken De trendgrafiek voor actieve levenstekenen of ST-metingen kan worden weergegeven in kanaal 2 of 3. Het voorbeeld in Afbeelding 4-18 toont de trendgrafiek in kanaal 3. Er kunnen slechts twee trendgrafieken tegelijk worden weergegeven, maar het toestel verzamelt gegevens van alle waarden voor actieve levenstekenen. Trendgrafieken weergeven: 1. Draai het SELECTIEWIEL om kanaal 2 of 3 te markeren. Druk vervolgens op het SELECTIEWIEL om het kanaal te selecteren. Het menu voor het betreffende kanaal verschijnt. 2. Selecteer GOLFLIJN en selecteer dan TREND. 3. Selecteer BRON en vervolgens de gewenste VS of VT. 4. De fabrieksinstelling voor SCHAAL en BEREIK is AUTO. Wanneer AUTO wordt gebruikt, werkt de monitor de schaal automatisch bij zodat alle waarden worden weergegeven en alle gegevens vanaf het inschakelen tot nu zichtbaar zijn. Als u de schaal of het bereik wijzigt, zijn bepaalde gegevens mogelijk niet zichtbaar omdat deze buiten de schaal of het bereik vallen. 5. Druk op HOOFDSCHERM. De grafiek voor de geselecteerde VS of ST wordt in het kanaal weergegeven. Opmerking: Voordat de ST-trends worden gestart, moet eerst een 12-leads ECG worden verkregen. Het initiële ECG zorgt voor de ST-basislijnmeting en zorgt ervoor dat de functie voor ST-trends wordt gestart. Trendgrafieken afdrukken: 1. Druk op OPTIES. Het menu Opties verschijnt. 2. Draai het SELECTIEWIEL en druk het vervolgens in om AFDRUKKEN te selecteren. 3. Selecteer VERSLAG en kies dan TRENDOVERZ. 4. Selecteer AFDRUKKEN. Het verslag met trendoverzichten bevat grafieken van alle actief bewaakte VS- en ST-trends Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

111 BEWAKING 4 Overwegingen bij VS- en ST-bewaking Overweeg het volgende voor de beste resultaten: De mogelijkheid van de patiënt om mee te werken en ontspannen te blijven. Rusteloze patiënten kunnen fysiologische signalen met ruis produceren. Signalen met ruis kunnen leiden tot onnauwkeurig hoge of lage gegevensmetingen. De kwaliteit van het fysiologische signaal. Als het ECG significante artefacten bevat, kan de HR verkeerde metingen hebben. 12-leads ECG's met ruis moeten mogelijk worden genegeerd en er worden geen ST-metingen gedaan. De verwachte tijdsduur van de bewaking. VS-grafieken van de patiënt die slechts gedurende korte tijd wordt bewaakt (bijvoorbeeld 15 minuten) bieden mogelijk onvoldoende gegevens om geleidelijke veranderingen in de conditie van de patiënt te identificeren. Het ECG-ritme van de patiënt. Diagnose van ST-geassocieerde ischemie wordt verhinderd door bepaalde ECG-resultaten zoals linker bundeltak block en ventrikelpacing Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 4-69

112

113 5 THERAPIE In dit hoofdstuk wordt de therapie van de patiënt beschreven. Algemene waarschuwingen en waarschuwingsberichten bij therapie bladzijde 5-3 Plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles Automatische externe defibrillatie (AED) Handmatige defibrillatie Gesynchroniseerde cardioversieprocedure Non-invasieve pacing Procedures voor ECG-bewaking en therapie in de manuele modus bij kinderen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-1

114

115 THERAPIE 5 Algemene waarschuwingen en waarschuwingsberichten bij therapie WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN De defibrillator dient elektrische energie van maximaal 360 joule toe. Wanneer de defibrillator ontlaadt, mogen de oppervlakken van de paddle-elektroden of wegwerp therapie-elektroden niet worden aangeraakt. GEVAAR VOOR SCHOKKEN Indien iemand de patiënt, het bed of geleidend materiaal dat tijdens defibrillatie contact met de patiënt maakt, aanraakt, kan de toegediende energie gedeeltelijk via die persoon worden ontladen. Zorg dat niemand contact maakt met de patiënt, het bed of ander geleidend materiaal voordat de defibrillator wordt ontladen. GEVAAR VOOR SCHOKKEN Ontlaad de defibrillator niet in de buitenlucht. Om een ongewenste lading te verwijderen, moet de energieselectie worden gewijzigd, deactiveer worden geselecteerd of de defibrillator worden uitgezet. KANS OP BRANDWONDEN EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING KANS OP BRAND, BRANDWONDEN EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING Ontlaad standaardpaddles niet bovenop therapie-elektroden of ECG-elektroden. Zorg dat standaardpaddles (of therapie-elektroden) elkaar, ECG-elektroden, leaddraden, verbandmateriaal, transdermale patches enz. niet aanraken. Dergelijk contact kan elektrische lichtboogvorming en brandwonden op de huid van de patiënt tijdens defibrillatie veroorzaken en kan defibrillatie-energie van de hartspier wegleiden. KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING Bij gebruik van therapie-elektroden die uitgedroogd of beschadigd zijn, kunnen zich tijdens de defibrillatie elektrische lichtboogvorming en brandwonden op de huid van de patiënt voordoen. Gebruik geen therapie-elektroden die meer dan 24 uur uit de folieverpakking zijn verwijderd. Gebruik elektroden niet na de uiterste gebruiksdatum. Controleer of de kleefstof van de elektrode intact en onbeschadigd is. Vervang therapie-elektroden voor volwassenen na 50 schokken of therapie-elektroden voor kinderen na 25 schokken Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-3

116 WAARSCHUWINGEN KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID Tijdens defibrillatie of pacing kunnen luchtzakken tussen de huid en de therapieelektroden brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken. Breng de therapieelektroden zodanig aan dat de gehele elektrode aan de huid kleeft. Verplaats de elektroden niet wanneer ze eenmaal zijn aangebracht. Indien ze van plaats moeten worden veranderd, moeten de elektroden worden verwijderd en vervangen door nieuwe elektroden. KANS OP VERKEERDE WERKING VAN HET TOESTEL KANS OP UITSCHAKELING VAN DE DEFIBRILLATOR Vanwege het grote stroomverbruik dat nodig is voor het laden van de defibrillator kan de defibrillator een spanningsniveau bereiken waarbij hij zonder een indicatie Batterij bijna leeg uitgeschakeld wordt. Indien de defibrillator zonder waarschuwing uitgeschakeld wordt of indien er een waarschuwing wordt gegeven dat de batterij vervangen moet worden, moet de batterij onmiddellijk worden vervangen door een andere, volledig opgeladen batterij. KANS OP STORING VAN GEÏMPLANTEERDE ELEKTRISCHE TOESTELLEN Defibrillatie kan storing van geïmplanteerde toestellen veroorzaken. Plaats standaardpaddles of therapie-elektroden zo mogelijk uit de buurt van geïmplanteerde toestellen. Controleer de werking van het geïmplanteerde toestel na de defibrillatie. OPGELET KANS OP MATERIËLE SCHADE Voordat u deze defibrillator gaat gebruiken, dient u alle niet defibrillatorbestendige apparatuur los te maken van de patiënt. 5-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

117 THERAPIE 5 Plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles De volgende alinea s beschrijven de voorbereiding van de huid van de patiënt voor de plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles, alsmede speciale plaatsingssituaties. De huid van de patiënt voorbereiden Maak de huid van de patiënt klaar: Verwijder alle kleding van de borst van de patiënt. Verwijder overtollig borsthaar zo veel mogelijk. Zorg dat u bij gebruik van een scheermes of scheerapparaat geen krasjes of sneden in de huid maakt. Voorkom zo veel mogelijk dat de elektroden op een niet intacte huid worden geplaatst. Reinig en droog zo nodig de huid. Eventuele zalf op de borst van de patiënt verwijderen. Veeg de huid stevig droog met een handdoek of gaasje. Hierdoor wordt de huid enigszins afgeschuurd en worden vet, vuil en andere resten verwijderd zodat de elektroden beter aan de huid zullen kleven. Gebruik geen alcohol, benzoëtinctuur of deodorant om de huid klaar te maken. Antero-laterale plaatsing Antero-laterale plaatsing wordt gebruikt voor ECG-bewaking, defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie en non-invasieve pacing. Antero-laterale plaatsing uitvoeren: 1. Plaats ofwel de therapie-elektrode of APEX-paddle lateraal van de linkertepel van de patiënt in de mid-axillaire lijn, met het midden van de elektrode zo mogelijk in de mid-axillaire lijn. Zie Afbeelding 5-1. Anterior Sternum Lateraal Apex QUIK-COMBO therapie-elektroden Afbeelding 5-1 Antero-laterale plaatsing Standaardpaddles Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-5

118 2. Plaats de andere therapie-elektrode of STERNUM-paddle op de rechter bovenkant van de romp van de patiënt, lateraal aan het sternum en onder de clavicula, zoals getoond in afbeelding Afbeelding 5-1. Antero-posterior plaatsing Antero-posterior is een alternatieve positie voor non-invasieve pacing, handmatige defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie, maar niet voor ECG-bewaking of de AED mode. Het via elektroden in deze positie verkregen ECG-signaal is geen standaardlead. Antero-posterior plaatsing uitvoeren: 1. Plaats ofwel de of de + therapie-elektrode op het linker precordium zoals getoond in Afbeelding 5-2. De bovenste rand van de elektrode moet zich onder de tepel bevinden. Vermijd, indien mogelijk, plaatsing boven de tepel, het middenrif of het benige uitsteeksel van het sternum. 2. Plaats de andere elektrode achter het hart in de regio infrascapularis, zoals getoond in Afbeelding 5-2. Voor het comfort van de patiënt moet de kabelaansluiting uit de buurt van de ruggengraat worden geplaatst. Plaats de elektrode niet op de benige uitsteeksels van de ruggengraat of scapula. Anterior Posterior QUIK-COMBO therapie-elektroden Afbeelding 5-2 Antero-posterior plaatsing Speciale situaties voor de plaatsing van elektroden of paddles Bij het plaatsen van therapie-elektroden of standaardpaddles dient u rekening te houden met speciale vereisten in de volgende mogelijke situaties. Gesynchroniseerde cardioversie Alternatieve plaatsingen voor cardioversie van atrium fibrilleren zijn onder meer a) plaats de -therapie-elektrode op het linker precordium en de andere elektrode op de rechter posterior regio infrascapularis van de patiënt; of b) plaats de -therapie-elektrode rechts van het sternum en de andere elektrode op de linker posterior regio infrascapularis van de patiënt. 5-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

119 THERAPIE 5 Zwaarlijvige patiënten of patiënten met grote borsten Breng therapie-elektroden of standaardpaddles zo mogelijk op een vlak gebied op de borstkas aan. Indien huidplooien of borstweefsel een goede adhesie voorkomen, kan het nodig zijn huidplooien uit te spreiden om een vlak oppervlak te creëren. Magere patiënten Volg de contouren van de ribben en ruimtes bij het aanbrengen van de therapie-elektroden op de romp. Hierdoor beperkt u de luchtruimtes of -gaten onder de elektroden en zorgt u voor een goed contact met de huid. Patiënten met geïmplanteerde toestellen Geïmplanteerde toestellen zoals hartdefibrillatoren, pacemakers of andere apparaten kunnen energie van een schok van een LIFEPAK 15-defibrillator absorberen of door de schok beschadigd raken. Plaats therapie-elektroden of standaardpaddles zo mogelijk in de standaardposities maar uit de buurt van het geïmplanteerde toestel vandaan. Behandel de patiënt net als alle andere patiënten die eerste hulp behoeven. Als defibrillatie niet slaagt, kan het nodig zijn een andere elektrodenplaatsing (antero-posterior) te proberen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-7

120 Automatische externe defibrillatie (AED) Beoogd gebruik Wanneer de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator in de AED mode wordt gebruikt, werkt hij als een halfautomatische defibrillator die een gesproken behandelingsprotocol en ECG-analyse biedt en gebruikmaakt van een gepatenteerd Shock Advisory System (SAS). Dit softwarealgoritme analyseert het elektrocardiografische (ECG) ritme van de patiënt en geeft aan of er wel of geen schokbaar ritme wordt gedetecteerd. In de AED mode is interventie van de gebruiker nodig om de patiënt te defibrilleren. De AED mode is bestemd voor gebruik door personeel dat door een arts of medisch directeur gemachtigd is en dat minstens over de volgende vaardigheden en opleiding beschikt: Reanimatieopleiding AED-opleiding equivalent aan de door de American Heart Association (AHA) of European Resuscitation Council (ERC) aanbevolen opleiding Opleiding in het gebruik van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator in de AED mode Indicaties De AED mode mag uitsluitend worden gebruikt bij patiënten met een hart- en ademhalingsstilstand. De patiënt dient bewusteloos en pulsatieloos te zijn en mag niet normaal ademhalen voordat de defibrillator wordt gebruikt om het ECG-ritme van de patiënt te analyseren. In de AED mode is de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator niet bestemd voor gebruik bij kinderen die jonger zijn dan acht jaar. Contra-indicaties Geen, voor zover bekend. 5-8 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

121 THERAPIE 5 AED-waarschuwingen WAARSCHUWINGEN KANS OP VERKEERDE INTERPRETATIE VAN GEGEVENS MOGELIJK VERKEERDE INTERPRETATIE VAN GEGEVENS Voer geen analyse uit in een bewegend voertuig. Bewegingsartefacten kunnen het ECG-signaal beïnvloeden en leiden tot een verkeerd bericht voor SCHOK of GEEN SCHOK GEADVISEERD. Indien beweging wordt waargenomen, kan dit de analyse vertragen. Stop het voertuig en blijf tijdens de analyse uit de buurt van de patiënt. MOGELIJK VERKEERDE INTERPRETATIE VAN ECG Plaats therapie-elektroden niet in de antero-posterior positie wanneer deze defibrillator in de AED mode wordt gebruikt. Ten onrechte kan een beslissing worden geadviseerd om een SCHOK of GEEN SCHOK toe te dienen. Het schokadviesalgoritme vereist dat de elektroden in de antero-laterale (Lead II) positie worden geplaatst. RISICO VOOR DE VEILIGHEID VAN KINDEREN Deze defibrillator is niet ontworpen of getest om in de AED mode ritmen van kinderen te interpreteren of energie toe te dienen op joule-instellingen die geschikt zijn voor kinderen jonger dan acht jaar. AED mode Wanneer de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator wordt ingeschakeld, is het toestel ingesteld voor werking in de manuele modus (standaardfabrieksinstelling). Door de Setup-opties te wijzigen, kan het toestel zodanig worden ingesteld dat het opstart in de AED mode. U kunt de standaard fabrieksinstellingen voor de AED mode terugvinden in Tabel A-5 op bladzijde A-16. De energieinstellingen en andere AED-Setup-opties kunnen worden gewijzigd volgens het medisch protocol. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie. In de AED mode wordt het ECG continue weergegeven; toegang tot andere functies zoals OPTIES is in de AED mode echter niet toegestaan. De metronoom voor CPR klinkt automatisch tijdens CPRtijd, maar kan echter alleen worden onderdrukt en weer ingeschakeld tijdens de AED mode. U kunt het gesproken protocol van de AED mode afsluiten en naar de controlerende adviesmodus of de manuele modus gaan. Zie "Adviesmodusbewaking" op bladzijde 5-19 voor meer informatie over de controlerende adviesmodus. Afhankelijk van de manier waarop de defibrillator is ingesteld, is toegang tot de manuele modus direct, kan er een bevestiging of wachtwoord nodig zijn of is toegang mogelijk niet toegestaan. Zie "CPR-tijd en metronoom" op bladzijde 5-15 voor meer informatie. Het is van belang dat u voorafgaand aan het gebruik door en door vertrouwd bent met uw monitor-/ defibrillatorinstellingen en de werking ervan Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-9

122 AED-procedure De volgende beschrijvingen van AED-commando's (spraak en tekst) zijn gebaseerd op de Standaard fabrieksinstellingen voor de AED mode. De standaardinstellingen zijn conform de richtlijnen van de American Heart Association (AHA) en de European Resucitation Council (ERC) van Het wijzigen van de Setup-opties kan tot ander AED-gedrag leiden. De metronoom voor CPR klinkt automatisch tijdens CPR-tijd en kan alleen worden onderdrukt en weer ingeschakeld tijdens de AED mode. Automatische externe defibrillatie uitvoeren: 1. Controleer of de patiënt een hart- en ademhalingsstilstand heeft (de patiënt is buiten bewustzijn, pulsatieloos en haalt niet normaal adem). 2. Druk op AAN. 3. Maak de patiënt klaar voor de plaatsing van de elektroden (zie "De huid van de patiënt voorbereiden" op bladzijde 5-5). AED mode Bevestig elektroden De opdracht BEVESTIG ELEKTRODEN wordt gegeven totdat de patiënt aangesloten is op de AED. Plaats de patiënt zo mogelijk op een hard oppervlak uit de buurt van staand water. 4. Sluit de therapie-elektroden aan op de therapiekabel en bevestig de kabelaansluiting op de defibrillator. 5. Breng de therapie-elektroden aan op de borst van de patiënt in de antero-laterale positie (zie "Antero-laterale plaatsing" op bladzijde 5-5). AED mode De melding DRUK OP ANALYSE wordt gegeven wanneer de patiënt correct is aangesloten op de AED. Druk op ANALYSE 5-10 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

123 THERAPIE 5 6. Druk op de knop ANALYSE om de analyse te starten. Staak de reanimatie. WAARSCHUWING MOGELIJK VERKEERDE INTERPRETATIE VAN GEGEVENS Verplaats de AED niet tijdens de analyse. Beweging van de AED tijdens de analyse kan het ECG-signaal beïnvloeden en leiden tot een verkeerd bericht voor SCHOK of GEEN SCHOK GEADVISEERD. Raak de patiënt of de AED niet aan tijdens de analyse. AED mode Analyseert nu - houd afstand De meldingen ANALYSEERT NU HOUD AFSTAND worden weergegeven. Het SAS analyseert het ECG van de patiënt in circa 6 tot 9 seconden en geeft ofwel het advies SCHOK GEADVISEERD of GEEN SCHOK GEADVISEERD. 7. Blijf de berichten op het scherm en de stemprompts volgen die door de AED worden gegeven. Schok geadviseerd De volgende instructies worden gegeven wanneer een schok wordt geadviseerd: AED mode SCHOK GEADVISEERD! Laden tot 200 J 200 J Als de AED een schokbaar ritme waarneemt, wordt de melding SCHOK GEADVISEERD gegeven. Het laden tot het ingestelde aantal Joules voor Schok 1 begint. Er wordt een laadbalk weergegeven en er klinkt een stijgende toon. Druk selectiewiel in om te annuleren Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-11

124 AED mode 200 J beschikbaar Druk op SCHOK-knop! Druk selectiewiel in om te annuleren AED mode Wanneer het laden is voltooid, wordt de beschikbare energie weergegeven. Het bericht HOUD AFSTAND, DRUK OP SCHOKKNOP ( ) wordt weergegeven, gevolgd door een "klaar voor de schok"-toon. Houd iedereen uit de buurt van de patiënt, het bed of apparatuur die op de patiënt is aangesloten. Druk op (schok) om de energie aan de patiënt toe te dienen. Wanneer er op de knop (schok) wordt gedrukt, wordt het bericht GELEVERDE ENERGIE weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat de energieoverdracht is voltooid. Geleverde energie AED mode Deactiveert Opmerking: Als u niet binnen 60 seconden op de knop (schok) drukt of het SELECTIEWIEL wordt ingedrukt om het laden af te breken, wordt de defibrillator gedeactiveerd en wordt de melding DEACTIVEREN weergegeven. AED mode Reanimatie beginnen 1:46 Nadat er een schok is toegediend, wordt de instructie REANIMATIE BEGINNEN gegeven. Gedurende de voor de Setup-optie CPR-TIJD 1 opgegeven tijd wordt een bericht en een afteltimer (in min:sec) weergegeven. Opmerking: Uitsluitend tijdens CPRintervallen geeft de metronoom voor CPR automatisch hoorbare tikjes en beademingsinstructies weer in de verhouding 30:2. Druk op CPR om het geluid van de metronoom uit te schakelen. Druk nogmaals op CPR om het geluid van de metronoom weer in te schakelen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

125 THERAPIE 5 AED mode Wanneer de CPR-afteltijd afloopt, wordt de melding DRUK OP ANALYSE gegeven. Deze instructie wordt elke 20 seconden herhaald tot u op ANALYSE drukt. Druk op ANALYSE Geen schok geadviseerd De volgende instructies worden gegeven wanneer er geen schok wordt geadviseerd: AED mode Als de AED een niet schokbaar ritme waarneemt, wordt de melding GEEN SCHOK GEADVISEERD gegeven. De defibrillator laadt niet en er kan geen schok worden toegediend. Geen schok geadviseerd AED mode Reanimatie beginnen 1:46 AED mode Druk op ANALYSE Na de melding GEEN SCHOK GEADVISEERD wordt de instructie REANIMATIE BEGINNEN gegeven. Gedurende de voor de Setup-optie CPR-TIJD 2 opgegeven tijd wordt een bericht en een afteltimer (in min:sec) weergegeven. Opmerking: Uitsluitend tijdens CPR-intervallen geeft de metronoom voor CPR automatisch hoorbare tikjes en beademingsinstructies weer. Druk op CPR om het geluid van de metronoom uit te schakelen. Druk nogmaals op CPR om het geluid van de metronoom weer in te schakelen. Wanneer de CPR-afteltijd afloopt, wordt de melding DRUK OP ANALYSE gegeven. Deze instructie wordt elke 20 seconden herhaald tot u op ANALYSE drukt Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-13

126 De daaropvolgende analyses voor de berichtreeksen SCHOK GEADVISEERD en GEEN SCHOK GEADVISEERD zijn hetzelfde als hierboven beschreven. Het energieniveau voor schok 2, 3 en hoger is afhankelijk van de instelling van het ENERGIEPROTOCOL en de analysebeslissing. Wanneer na een schok de beslissing GEEN SCHOK GEADVISEERD volgt, neemt het energieniveau niet toe voor de volgende schok. Wanneer na een schok de beslissing SCHOK GEADVISEERD volgt, neemt het energieniveau toe voor de volgende schok. Beweging waargenomen AED mode Beweging waargenomen! Stop beweging! Als de AED beweging waarneemt tijdens de ECG-analyse, wordt de melding BEWEGING WAARGENOMEN! STOP BEWEGING! gegeven gevolgd door een waarschuwingstoon. De analyse wordt onderdrukt totdat de beweging stopt of gedurende maximaal 10 seconden. Nadat de beweging stopt of de 10 seconden zijn verstreken, wordt de analyse voortgezet en voltooid, ook als er nog steeds beweging wordt waargenomen. Zie Tabel 5-1 voor mogelijke oorzaken van beweging en suggesties voor oplossingen. Elektroden of therapiekabel los AED mode Bevestig elektroden Indien de therapie-elektroden niet zijn aangesloten, wordt de instructie BEVESTIG ELEKTRODEN gegeven totdat de patiënt is aangesloten. AED mode Aansluitkabel Indien de therapiekabel niet op de defibrillator is aangesloten, wordt het bericht AANSLUITKABEL weergegeven totdat de kabel is aangesloten Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

127 THERAPIE 5 Schokteller AED mode De schokteller (x) geeft aan hoeveel schokken aan de patiënt zijn toegediend. De schokteller wordt weer op nul gezet wanneer de AED langer dan 30 seconden uit staat. CPR-tijd en metronoom AED mode Reanimatie beginnen 1:46 Tijdens gebruik zal de getoonde CPR-tijd op de afteltimer licht variëren door de metronoom. Als de metronoom voor CPR tijdens gebruik actief is, wordt de CPR-tijd aangepast om CPR- tikjes op een compressiecyclus te beëindigen. Hierdoor geeft de CPR-afteltimer een CPR-tijd weer die de geselecteerde seconden in de setupmodus benadert. Zelfs als de metronoom tijdens CPR-tijd uitgeschakeld of stil is, zal de weergegeven CPR-tijd licht afwijken van de ingestelde tijd in de setupmodus. Dit komt doordat de metronoom de tikjes en beademingsinstructies op de achtergrond bijhoudt, waardoor de CPR-tijd afloopt met compressies als de metronoom wordt geactiveerd. Overschakelen van de AED mode op de manuele modus In de AED mode kan de manuele modus direct worden geopend, kan er een bevestiging of wachtwoord nodig zijn of is toegang mogelijk niet toegestaan. Als u van de AED mode wilt overschakelen op de manuele modus drukt u eenmaal op ENERG. KIEZEN. U kunt ook op PACER of op OPLADEN drukken om van de AED mode naar de manuele modus te gaan. Opmerking: Als de metronoom actief is (met compressie- tikjes en beademingsinstructies) en u schakelt over van de AED mode op de manuele modus, blijft de metronoom actief als wordt overgegaan op manuele modus. Afhankelijk van de manier waarop manuele toegang is ingesteld, gaat u als volgt verder naar de manuele modus: AED/Direct Geen beperkingen voor toegang tot de manuele modus. AED/Bevestigd Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-15

128 Manuele modus Selecteer JA om naar de manuele modus te gaan. Naar manuele modus gaan? Ja Nee Selectiewiel indrukken om te bevestigen AED/Wachtwoord Er verschijnt een scherm waarop u een wachtwoord moet invullen: Manuele modus Voer manuele moduswachtwoord in Draai het SELECTIEWIEL en druk het in om het wachtwoord in te voeren. De code verandert in puntjes om het wachtwoord te beschermen en de defibrillator komt in de manuele modus te staan. U hebt drie pogingen om het juiste wachtwoord in te voeren. Na een mislukte poging wordt het bericht ONJUIST WACHTWOORD - PROBEER OPNIEUW weergegeven. Na drie mislukte pogingen wordt het bericht TOEGANG GEWEIGERD weergegeven en gaat de defibrillator terug naar de AED mode. Beperkt Het bericht MANUELE MODUS AFGEZET wordt weergegeven, er klinkt een waarschuwingstoon en de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator gaat terug naar de AED mode. Het is belangrijk dat alle gebruikers van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voorafgaand aan het gebruik door en door vertrouwd zijn met de monitor-/defibrillatorinstellingen en de werking ervan. Speciale AED-Setup-opties De volgende beschrijvingen van AED-commando's (spraak en tekst) hebben betrekking op speciale Setup-opties. Initiële reanimatie Eerst reanimeren Wanneer de optie INITIËLE REANIMATIE op EERST REANIMEREN is ingesteld, krijgt u de instructie REANIMATIE BEGINNEN zodra de AED is ingeschakeld en voordat een analyse wordt uitgevoerd Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

129 THERAPIE 5 AED mode De instructie REANIMATIE BEGINNEN wordt gegeven. Reanimatie beginnen 1:46 AED mode Reanimatie beginnen 1:46 Als u getuige was van de stilstand, druk op ANALYSE Na drie seconden verschijnt er een afteltimer en wordt de melding ALS U GETUIGE WAS VAN DE STILSTAND, DRUK OP ANALYSE gegeven. Dit geeft u de mogelijkheid om de initiële reanimatie vroegtijdig te beëindigen en direct verder te gaan met analyse. Opmerking: Het besluit om CPR vroegtijdig te beëindigen moet worden gebaseerd op uw protocol en op het feit of u getuige was van de stilstand. Als u getuige was van de stilstand, drukt u op ANALYSE. De CPR-periode wordt beëindigd en de melding ANALYSEERT NU - HOUD AFSTAND wordt weergegeven. Als u geen getuige was van de stilstand, dient u reanimatie uit te voeren en niet op ANALYSE te drukken. De afteltimer voor Initiële CPR loopt door gedurende de periode die is opgegeven voor de Setup-optie INIT. REANIMATIEDUUR, bijvoorbeeld 90 seconden. Wanneer de initiële reanimatieduur afloopt, wordt de melding DRUK OP ANALYSE gegeven. Initiële reanimatie Eerst analyseren Wanneer de optie INITIËLE REANIMATIE is ingesteld op EERST ANALYSEREN, wordt u gevraagd een analyse uit te voeren zodra de AED is ingeschakeld. U wordt gevraagd CPR toe te passen zodra de AED de analyse heeft voltooid. Als de elektroden niet op de patiënt zijn aangesloten, wordt de instructie BEVESTIG ELEKTRODEN gegeven voordat u wordt gevraagd een analyse uit te voeren. Geen schok geadviseerd Als de AED een niet schokbaar ritme waarneemt, wordt de melding REANIMATIE BEGINNEN gegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-17

130 AED mode Reanimatie beginnen 1:46 Gedurende de voor de Setup-optie INIT. REANIMATIEDUUR opgegeven tijd worden een bericht en een afteltimer (in min:sec) weergegeven. Wanneer de initiële reanimatieduur afloopt, wordt de instructie GEEN SCHOK GEADVISEERD gegeven, gevolgd door DRUK OP ANALYSE. Schok geadviseerd Als de AED een schokbaar ritme waarneemt, wordt de instructie REANIMATIE BEGINNEN gegeven, gevolgd door ALS U GETUIGE WAS VAN DE STILSTAND, DRUK OP ANALYSE. AED mode Reanimatie beginnen 1:46 Hiermee krijgt u de mogelijkheid om de initiële reanimatie vroegtijdig te beëindigen en direct verder te gaan met het toedienen van een schok. Opmerking: Het besluit om CPR vroegtijdig te beëindigen moet worden gebaseerd op uw protocol en of u getuige was van de stilstand. Als u getuige was van de stilstand, druk op ANALYSE Als u getuige was van de stilstand, drukt u op ANALYSE. Hiermee wordt de periode voor initiële CPR beëindigd en worden de instructies SCHOK GEADVISEERD en HOUD AFSTAND/DRUK OP SCHOKKNOP! ( ) gegeven. Ga verder conform uw AED-training om de schok toe te dienen. Als u geen getuige was van de stilstand, dient u CPR uit te voeren en niet op ANALYSE te drukken om CPR vroegtijdig te beëindigen. De afteltimer voor Initiële reanimatie loopt door gedurende de periode die is opgegeven voor de Setup-optie INIT. REANIMATIEDUUR, bijvoorbeeld 90 seconden. Tegen het einde van de reanimatieduur laadt de defibrillator zich zonder geluid ter voorbereiding op de schok. CPR gaat door tot er een schok wordt toegediend. Wanneer de initiële reanimatieduur afloopt, worden de instructies SCHOK GEADVISEERD en HOUD AFSTAND/ DRUK OP SCHOKKNOP! ( ) gegeven. Ga verder conform uw AED-training om een schok toe te dienen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

131 THERAPIE 5 CPR-tijd voor schok Wanneer de tijd voor CPR VOOR SCHOK op 15 seconden of meer is ingesteld, wordt u gevraagd CPR te starten zodra er een schokbaar ritme wordt waargenomen, voordat de schok wordt toegediend. AED mode Reanimatie beginnen 0:30 Zodra analyse is voltooid, wordt de instructie REANIMATIE BEGINNEN gegeven. Gedurende de voor de Setup-optie CPR-TIJD VOOR SCHOK opgegeven tijd wordt een afteltimer (in min:sec) weergegeven. De defibrillator laadt zich zonder geluid op ter voorbereiding op de schok. Wanneer de CPR-tijd afloopt, worden de instructies SCHOK GEADVISEERD en HOUD AFSTAND/DRUK OP SCHOKKNOP! ( ) gegeven. Ga verder conform uw AED-training om een schok toe te dienen. Opmerking: De knop (schok) is uitgeschakeld gedurende het interval van CPR vóór schok, om te voorkomen dat er per ongeluk schokken worden toegediend terwijl de defibrillator wordt geladen en een eerstehulpverlener CPR toepast. Adviesmodusbewaking Adviesmodusbewaking is een speciale manier om de AED mode in te stellen, die het mogelijk maakt alle bewakingsfuncties te gebruiken zonder dat het gesproken protocol van de AED mode wordt gestart wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Het gesproken protocol van de AED mode kan desgewenst worden ingeschakeld door op ANALYSE te drukken. Bovendien kan de toegang tot therapieën in de manuele modus (d.w.z. handmatige defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie of pacing) door onbevoegde gebruikers worden beperkt. Voordat het toestel na inschakeling in de controlerende adviesmodus staat, moeten bepaalde instelopties worden gewijzigd. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie. Wanneer de monitor is ingesteld voor de controlerende adviesmodus en wordt ingeschakeld, blijft het bericht ADVIESMODUSBEWAKING in het berichtengebied in het hoofdscherm staan. Monitorfunctie zoals NIBP, SpO 2 en 12-leads ECG kunnen eveneens worden gebruikt. In het bovenste ECG-diagram (kanaal 1) worden Lead II en streepjes weergegeven tenzij of totdat de patiënt is aangesloten op de ECG-kabel. Indien de therapie-elektroden (pads) en de therapiekabel zijn aangesloten op de patiënt, drukt u op AFL. om over te schakelen op PADDLESlead en het ECG weer te geven. In de controlerende adviesmodus zijn LEAD II en PADDLES-lead de enige ECG-bewakingsleads die zijn toegestaan op kanaal 1. Het continue-patiëntsurveillance-systeem (CPSS) is actief en beoordeelt het ECG van de patiënt automatisch. Het CPSS controleert echter alleen op een mogelijk schokbaar ritme. Wanneer er een schokbaar ECG-ritme, zoals ventriculaire fibrillatie, wordt waargenomen, wordt de instructie DRUK OP ANALYSE gegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-19

132 Wanneer ANALYSE wordt ingedrukt, gaat het toestel over op de AED mode. Voordat u op ANALYSE drukt, moet worden bevestigd of de patiënt een hartstilstand heeft. Bewegingsartefacten, een ECG met lage amplitude en andere oorzaken van een slecht ECG-signaal kunnen foutieve CPSSwaarschuwingen veroorzaken. Druk niet op ANALYSE als de patiënt geen hartstilstand heeft. Neem de oorzaak van de foutieve CPSS-waarschuwing weg. Druk op ANALYSE als de patiënt een hartstilstand heeft. De defibrillator start het gesproken AEDprotocol en analyseert het ECG van de patiënt wanneer de therapie-elektroden op de patiënt worden aangebracht. Zie "Automatische externe defibrillatie (AED)" op bladzijde 5-8 voor meer informatie over het gedrag van de defibrillator in de AED mode. Opmerking: Het CPSS controleert uitsluitend op schokbare ECG-ritmen. Als het ECG-ritme niet schokbaar is, bijvoorbeeld bij asystolie, worden er geen instructies gegeven. Gebruikers die niet zijn getraind om ECG-ritmen te interpreteren of uitsluitend zijn getraind in het gebruik van de AED mode dienen bij het gebruik van deze speciale Setup-functie altijd op ANALYSE te drukken om de ECG-analyse en de AED-aanwijzingen te starten. Druk op AFL. om vanuit het gesproken AED-protocol terug te schakelen naar de controlerende adviesmodus. Zie "CPR-tijd en metronoom" op bladzijde 5-15 voor informatie over het beperken van toegang tot de manuele modus door onbevoegde gebruikers of bekijk de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

133 THERAPIE 5 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 5-1 Tips voor het oplossen van problemen bij de AED mode OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht BEVESTIG ELEKTRODEN verschijnt De therapie-elektroden zijn niet aangesloten op de therapiekabel Elektroden kleven niet naar behoren op de huid van de patiënt De elektroden zijn droog, beschadigd of verouderd Controleer of de elektroden zijn aangesloten. Druk de elektroden stevig op de huid van de patiënt. Reinig, scheer en droog de huid van de patiënt zoals aanbevolen. Vervang de elektroden. Breng nieuwe elektroden aan. Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. Het bericht AANSLUITKABEL verschijnt Therapiekabel is losgeraakt tijdens het laden Sluit de kabel opnieuw aan en druk nogmaals op OPLADEN. Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-21

134 Tabel 5-1 Tips voor het oplossen van problemen bij de AED mode (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De berichten BEWEGING WAARGENOMEN en STOP BEWEGING verschijnen tijdens de analyse Beweging van de patiënt Stop reanimatie tijdens analyse. Wanneer de patiënt manueel wordt beademd, druk op ANALYSE na een volledige uitademing. Beweging van de patiënt vanwege agonale ademhaling Laat de analyse doorgaan tot deze is voltooid de analyse wordt niet meer dan 10 seconden onderbroken vanwege bewegingswaarneming. Elektrische/HF-storing Verplaats handcommunicatietoestellen of andere verdachte toestellen zo mogelijk uit de buurt van de defibrillator. Beweging van het voertuig Stop het voertuig tijdens de analyse. Verplaats de patiënt wanneer dit mogelijk is naar een stabiele plaats. Het bericht DEACTIVEREN wordt weergegeven (energie gedumpt) Er is niet binnen 60 seconden nadat de lading voltooid is, op de knop (schok) gedrukt Laad de defibrillator opnieuw, indien gewenst. SELECTIEWIEL ingedrukt Laad de defibrillator opnieuw. Energie niet geëscaleerd Therapie-elektroden of -kabel los De volgende analyse na een schok was GEEN SCHOK GEADVISEERD Sluit de elektrode of kabel opnieuw aan. Geen handeling nodig. De defibrillator escaleert geen energie wanneer na een schok de beslissing GEEN SCHOK GEADVISEERD wordt genomen. De laadtijd tot 360 joule is meer dan 10 seconden Batterij bijna leeg Vervang de batterij door een volledig opgeladen batterij. De instructie VERVANG BATTERIJ wordt gegeven De bedrijfstemperatuur is te laag Beide batterijen zijn nagenoeg leeg Verplaats de patiënt en het toestel zo nodig naar een warmere omgeving. Vervang onmiddellijk een of beide batterijen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

135 THERAPIE 5 Tabel 5-1 Tips voor het oplossen van problemen bij de AED mode (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De stemprompts klinken vaag of vervormd Batterijvoeding bijna opgebruikt Vervang de batterij onmiddellijk. De weergegeven CPR-tijd (minuten/seconden) is anders dan verwacht Functie van de metronoom Geen. De metronoom past de CPR-tijd aan om ervoor te zorgen dat de CPR-cyclus eindigt met borstcompressies. (Zie bladzijde 5-15.) Op CPR gedrukt en de metronoom wordt niet geactiveerd Hoofdscherm is leeg maar de LED AAN brandt Het resultaat van de analyse is GEEN SCHOK GEADVISEERD en het ECG geeft een volkomen vlakke, isoëlektrische lijn weer Onjuiste Setup-optie geselecteerd In AED mode, niet in CPRinterval Het scherm functioneert niet goed De testbelasting is aangesloten op de therapiekabel Wijzig de Setup-optie CPRtijd. Raadpleeg de Setupopties van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie. Wacht op CPR-interval (hoorbare tikjes ) om de metronoom uit te schakelen of te activeren. Druk op ANALYSE en volg de stemprompts om de patiënt te behandelen. Verwijder de testbelasting en sluit de therapie-elektroden aan op de kabel. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-23

136 Handmatige defibrillatie De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator biedt de mogelijkheid voor handmatige defibrillatie met QUIK- COMBO pacing/defibrillatie/ecg-elektroden voor volwassenen en kinderen, standaardpaddles voor volwassenen of paddles voor kinderen. Zie "Opties voor paddle-accessoires" op bladzijde 6-1 voor meer informatie. De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan intra-operative directe defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie leveren met het interne-paddlesaccessoire dat is ontworpen voor gebruik met de LIFEPAK 15-defibrillator. Zie de gebruiksaanwijzing bij de interne handgrepen en paddles met ontladingsregeling. Beoogd gebruik Bij gebruik in de manuele modus werkt de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator als gelijkstroomdefibrillator die een korte, intense elektriciteitspulsatie aan de hartspier toedient. In de manuele modus is interpretatie van het ECG-ritme door de gebruiker en interactie met het toestel nodig om de patiënt te defibrilleren. Defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie in de manuele modus zijn bestemd voor gebruik door personeel dat door een arts of medisch directeur gemachtigd is en dat minstens over de volgende vaardigheden en opleiding beschikt: Herkenning en behandeling van aritmieën Gevorderde reanimatietraining equivalent aan de door de AHA of ERC aanbevolen opleiding Opleiding in het gebruik van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Defibrillatie is slechts één aspect van de medische zorg die is vereist voor het reanimeren van een patiënt met een schokbaar ECG-ritme. Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende andere ondersteunende maatregelen worden genomen: Cardiopulmonale reanimatie (CPR) Toediening van extra zuurstof Medicatie Indicaties Handmatige defibrillatie is geïndiceerd voor het beëindigen van bepaalde mogelijk fatale aritmieën, zoals ventriculaire fibrillatie en symptomatische ventriculaire tachycardie. De afgifte van deze energie in de gesynchroniseerde modus is een methode voor het behandelen van atrium fibrilleren, atrium flutter, paroxysmale supraventriculaire tachycardieën en, bij betrekkelijk stabiele patiënten, ventriculaire tachycardieën. Contra-indicaties Defibrillatie is gecontra-indiceerd bij de behandeling van pulsatieloze elektrische activiteit (PEA) zoals idioventriculaire of ventriculaire escape-ritmen en bij de behandeling van asystolie Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

137 THERAPIE 5 Waarschuwingen met betrekking tot handmatige defibrillatie WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN Geleidende gel (nat of droog) op de paddle-handgreep kan de elektrische energie doen ontladen via de gebruiker tijdens de defibrillatie. Reinig de oppervlakken van de paddle-elektroden, de handgrepen en de opslagplaats grondig na defibrillatie. KANS OP BRANDWONDEN EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING KANS OP BRAND, BRANDWONDEN EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING. Precordiale-leadelektroden en leaddraden kunnen invloed hebben op de plaatsing van standaardpaddles of therapie-elektroden. Verwijder voorafgaand aan de defibrillatie eventuele precordiale-leadelektroden en leaddraden. MOGELIJKE BRANDWONDEN EN INEFFECTIEVE ENERGIETOEDIENING. Een gelbaan op de huid tussen de standaardpaddles zorgt ervoor dat de defibrillatorenergie een lichtboog veroorzaakt tussen de paddles en leidt de energie weg van de hartspier. Zorg dat er geen geleidende gelbaan (nat of droog) ontstaat tussen paddlelocaties. KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID VAN DE PATIËNT Tijdens defibrillatie kunnen luchtzakken tussen de huid en de standaardpaddles brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken. Bedek de volledige oppervlakken van de paddle-elektroden met nieuwe geleidende gel en gebruik 11,34 kg. druk per paddle tijdens de ontlading. MOGELIJKE SCHADE AAN DE PADDLE EN BRANDWONDEN OP DE HUID VAN DE PATIËNT. Als de defibrillator wordt ontladen terwijl de standaardpaddle-oppervlakken kortsluiting maken, kan dit leiden tot putjes of schade aan het oppervlak van de paddle-elektrode. Paddles met putjes of andere beschadigingen kunnen tijdens de defibrillatie brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken. Ontlaad de defibrillator uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. RISICO OP ONJUISTE TOEDIENING VAN ENERGIE De defibrillator stelt de energie niet automatisch bij wanneer therapie-elektroden voor kinderen of standaardpaddles voor kinderen worden gebruikt. Selecteer handmatig de juiste energie voordat u de patiënt defibrilleert. Manuele modus Wanneer de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator wordt ingeschakeld, is het toestel ingesteld voor werking in de manuele modus (standaardfabrieksinstelling). Indien uw protocollen dit vereisen, kan de defibrillator zodanig worden ingesteld dat hij opstart in de AED mode (automatische externe defibrillator). Zie "CPR-tijd en metronoom" op bladzijde 5-15 voor informatie over het overschakelen van de AED mode op de manuele modus Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-25

138 Handmatige defibrillatieprocedure Handmatige defibrillatie uitvoeren: 1. Controleer of de patiënt een hart- en ademhalingsstilstand heeft (de patiënt is buiten bewustzijn, pulsatieloos en haalt niet normaal adem). 2. Druk op AAN. 3. Identificeer de elektrode- of paddlelocaties op de patiënt en maak de huid van de patiënt klaar. (Zie "De huid van de patiënt voorbereiden" op bladzijde 5-5.) Gebruik de antero-laterale of de antero-posterior positie. 4. Sluit de therapie-elektroden aan op de therapiekabel en bevestig de kabelaansluiting op de defibrillator. 5. Breng de therapie-elektroden in antero-laterale of antero-posterior positie op de patiënt aan. Bij gebruik van standaardpaddles moet er geleidende gel op de paddles worden aangebracht en moeten de paddles in de antero-laterale positie op de borst van de patiënt worden geplaatst. 6. Controleer of het gewenste energieniveau is geselecteerd, of druk op ENERG. KIEZEN of draai het SELECTIEWIEL om het gewenste energieniveau te selecteren. Draai op de (harde) standaardpaddles het selectiewiel ENERG. KIEZEN. 7. Druk op OPLADEN. Terwijl de defibrillator wordt geladen, verschijnt er een laadbalk en wordt er een belastingsveranderingstoon gegeven, hetgeen het ladingsenergieniveau aangeeft. Wanneer de defibrillator volledig is geladen, wordt op het scherm de beschikbare energie weergegeven. 8. Zorg dat alle personeel, inclusief de gebruiker, uit de buurt van de patiënt, de brancard, het bed en alle op de patiënt aangesloten apparatuur is. 9. Controleer of het ECG-ritme defibrillatie vereist. Bevestig de beschikbare energie. 10.Druk op de knop (schok) op de defibrillator of op de knoppen (schok) op de standaardpaddles om energie te ontladen naar de patiënt. Oefen bij standaardpaddles met beide paddles stevige druk uit op de borst van de patiënt en druk beide paddle-ontlaadknoppen tegelijkertijd in om energie naar de patiënt te ontladen. Bij het gebruik van standaardpaddles wordt de knop (schok) op het voorpaneel van de defibrillator om veiligheidsredenen geblokkeerd. Opmerking: Druk het SELECTIEWIEL in om te deactiveren (de lading te verwijderen). De defibrillator ontlaadt automatisch als de schok-knoppen niet binnen 60 seconden worden ingedrukt of wanneer u de energiekeuze verandert nadat het laden is begonnen. Opmerking: Druk op PACER om defibrillatie te onderbreken en pacing te starten. De defibrillator wordt gedeactiveerd als deze is geladen. 11.Begin met reanimeren volgens uw protocol. U kunt op elk moment op CPR drukken om de metronoom te starten. 12.Controleer de patiënt en het ECG-ritme aan het einde van de CPR-periode. Als een extra schok nodig is, herhaal dan de procedure, te beginnen met Stap Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

139 THERAPIE 5 Een geslaagde reanimatie houdt verband met de tijdsduur tussen de aanvang van een hartritme dat geen bloed circuleert (ventriculaire fibrillatie, pulsatieloze ventriculaire tachycardie) en defibrillatie. De fysiologische toestand van de patiënt kan invloed uitoefenen op de kans van slagen van de defibrillatie. Daarom is het niet slagen in het reanimeren van een patiënt geen betrouwbare indicatie van de prestatie van de defibrillator. Patiënten vertonen vaak een spierreactie (zoals springen of spiertrekkingen) tijdens een energieoverdracht. De afwezigheid van een dergelijke reactie is geen betrouwbare indicatie van de werkelijke energietoediening of de prestatie van het toestel. De metronoom voor CPR gebruiken Wanneer bij een hartstilstand CPR is vereist, geeft de metronoom hoorbare instructies die de gebruiker helpen CPR toe te passen in het juiste tempo conform de richtlijnen van de American Heart Association en de European Resucitation Council van Waarschuwingen van de metronoom voor CPR WAARSCHUWING CPR TOEGEDIEND WANNEER DIT NIET NODIG IS De geluiden van de metronoom geven geen informatie over de conditie van de patiënt. Daar de status van de patiënt binnen korte tijd kan veranderen, dient de patiënt te allen tijde te worden beoordeeld. Voer geen CPR uit op een patiënt die reageert of normaal ademt. Opmerking: De metronoom voor CPR is een hulpmiddel voor het aanhouden van het juiste tempo tijdens CPR. Beoordeel de patiënt voortdurend en pas alleen CPR toe wanneer dit vereist is. Pas CPR toe volgens uw training en protocollen. Werking van de metronoom voor CPR De metronoom geeft hoorbare tikjes in een tempo van 100/minuut om de hulpverlener te helpen bij het uitvoeren van borst compressies. De metronoom geeft tevens hoorbare beademingsinstructies (ofwel een toon of het commando "Beadem") om de hulpverlener aan te geven wanneer de beademingen moeten worden uitgevoerd. De metronoom instrueert de hulpverlener CPR uit te voeren in de geselecteerde verhouding voor compressies en beademingen (C:V) Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-27

140 Overwegingen in verband met leeftijd en luchtweg De standaard C:V-verhouding voor de metronoom (in zowel de AED- als de manuele modus) is Volw. niet geïntubeerd (30:2) omdat de meeste patiënten met een hartstilstand volwassenen zijn waarbij de luchtweg in eerste instantie niet veilig gesteld is. In de manuele modus kan de gebruiker de meest geschikte C:V-verhouding selecteren op basis van de leeftijd van de patiënt en de huidige status van de luchtweg. De keuze voor de leeftijd en luchtweg bepaalt de C:Vverhouding van het metronoomgeluid. De standaard C:V-verhoudingen worden weergegeven in Tabel 5-2. Tabel 5-2 Standaard C:V-verhoudingen voor leeftijd-luchtweg in manuele modus LEEFTIJD-LUCHTWEG C:V-VERHOUDING Volw. niet geïntubeerd* 30:2 Volw. geïntubeerd** 10:1 Jongere niet geïntubeerd*** 15:2 Jongere geïntubeerd 10:1 * Niet geïntubeerd = Geen kunstmatige luchtweg aangebracht ** Volw. geïntubeerd = Kunstmatige luchtweg aangebracht *** Jongere = Kind van vóór de pubertijd Opmerking: De selecties voor de verhouding voor compressies en beademingen kan worden ingesteld volgens de plaatselijke medische protocollen. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie. De metronoom in- en uitschakelen De metronoom voor CPR activeren in de manuele modus: Metronoom voor CPR Volw. niet geïntubeerd Volw. geïntubeerd Jongere niet geïntubeerd Jongere geïntubeerd Metronoom stoppen 1. Druk op CPR. Het menu van de metronoom voor CPR wordt weergegeven en de metronoom wordt geactiveerd met de standaardinstelling Volw. niet geïntubeerd. 2. Gebruik het SELECTIEWIEL om de gewenste instelling voor leeftijd en luchtweg te markeren en te selecteren. CPR: Volw. niet geïntubeerd 30:2 Wanneer de metronoom is ingeschakeld, wordt in het berichtgebied een melding weergegeven van de huidige keuze voor leeftijd en luchtweg Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

141 THERAPIE 5 Opmerking: Als het VF/VT-alarm is ingeschakeld, wordt het gepauzeerd wanneer de metronoom actief is om valse VF/VT-alarmen te voorkomen. Indien andere alarmen voor levenstekenen worden geactiveerd wanneer de metronoom is ingeschakeld, worden alleen de visuele indicaties weergegeven. De alarmtoon wordt echter onderdrukt totdat de metronoom wordt uitgeschakeld. De metronoom geeft voortdurend 'tikjes' en beademingsinstructies totdat hij wordt uitgeschakeld. De metronoom kan worden gestopt door de optie METRONOOM STOPPEN te selecteren in het menu metronoom voor CPR. Wanneer de metronoom voor CPR AAN of UIT wordt gezet en wanneer de instelling voor leeftijd en luchtweg wordt gewijzigd, wordt er een actie geregistreerd in het CODE SUMMARY-gebeurt.log. Druk op OPTIES om het volume van de metronoom aan te passen, selecteer ALARMVOLUME en wijzig dan het VOLUME. Opmerking: Als alle keuzes voor de leeftijd en luchtweg worden ingesteld op dezelfde C:V-verhouding (opties Volw. niet geïntubeerd, Volw. geïntubeerd, Jongere niet geïntubeerd, Jongere geïntubeerd bijvoorbeeld allemaal ingesteld op 10:1), geeft de metronoom voor CPR altijd 'tikjes' en beademingsinstructies in de ingestelde verhouding voor zowel de AED mode als de manuele modus. In deze situatie verschijnt het menu Metronoom voor CPR niet als u op CPR drukt tijdens het gebruik met de knop CPR wordt de metronoom alleen in- en uitgeschakeld in de vaste C:V-verhouding Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-29

142 Gesynchroniseerde cardioversieprocedure De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan zodanig worden ingesteld dat deze nadat een schok is toegediend in de sync-modus blijft of terug gaat naar de async-mode. In de standaardfabrieksinstelling gaat het toestel na een schok terug naar de async-mode. Het is belangrijk dat u weet hoe uw defibrillator is ingesteld. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het wijzigen van Setup-opties. Gesynchroniseerde cardioversieprocedure uitvoeren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de ECG-patiëntkabel en de ECG-elektroden aan zoals eerder beschreven (zie "ECGbewaking" op bladzijde 4-3). Wanneer standaardpaddles worden gebruikt voor cardioversie moeten de ECG-elektroden en -kabel worden gebruikt voor bewaking van het ECG. 3. Selecteer Lead II of de lead met de grootste amplitude van het QRS-complex (positief of negatief). Opmerking: Om het ECG met therapie-elektroden te bewaken, plaatst u de elektroden in de antero-laterale positie en selecteert u de lead PADDLES. WAARSCHUWING MOGELIJKE LETALE ARITMIE. Onjuiste synchronisatie kan leiden tot ventriculaire fibrillatie. Gebruik GEEN ECG van een andere monitor (slaving) om de ontlading van de monitor/defibrillator te synchroniseren. Bewaak het ECG van de patiënt altijd direct via de ECG-kabel of therapiekabel van de defibrillator. Bevestig de juiste plaatsing van de waarnemingsmarkering op het ECG. 4. Druk op SYNC. Wanneer Sync actief is, wordt de melding SYNC-MODE weergegeven in het berichtgebied. Opmerking: Druk nogmaals op SYNC om de sync-mode uit te schakelen. 5. Let op het ECG-ritme. Controleer of er vlakbij het midden van elk QRS-complex een driehoekige waarnemingsmarkering ( ) verschijnt. Indien de waarnemingsmarkeringen niet verschijnen of op de verkeerde plaats worden weergegeven (bijvoorbeeld op de T-top), stel dan ECG-GROOTTE in of selecteer een andere lead. (Het is normaal dat de plaats van de waarnemingsmarkering enigszins varieert bij elk QRS-complex.) 6. Sluit de therapie-elektroden aan op de therapiekabel en bevestig de kabelaansluiting op de defibrillator Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

143 THERAPIE 5 7. Maak de huid van de patiënt klaar en breng de therapie-elektroden op de borst van de patiënt aan in de antero-laterale positie. (Zie "Plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles" op bladzijde 5-5.) Bij gebruik van standaardpaddles moet er geleidende gel op de paddles worden aangebracht en moeten de paddles op de borst van de patiënt worden geplaatst. 8. Druk op ENERG. KIEZEN of draai het SELECTIEWIEL om het gewenste energieniveau te selecteren. Draai op de (harde) standaardpaddles het selectiewiel ENERG. KIEZEN. 9. Druk op OPLADEN. Terwijl de defibrillator wordt geladen, verschijnt er een laadbalk en wordt er een belastingsveranderingstoon gegeven, hetgeen het ladingsenergieniveau aangeeft. Wanneer de defibrillator volledig is geladen, wordt op het scherm de beschikbare energie weergegeven. 10.Zorg dat alle personeel, inclusief de gebruiker, uit de buurt van de patiënt, het bed en alle op de patiënt aangesloten apparatuur is. 11.Bevestig het ECG-ritme. Bevestig de beschikbare energie. 12.Houd de knop (schok) op de defibrillator ingedrukt tot het bericht GELEVERDE ENERGIE wordt weergegeven op het scherm. Houd voor standaardpaddles beide (schok)-knoppen op de paddles tegelijkertijd ingedrukt totdat het bericht GELEVERDE ENERGIE op het scherm wordt weergegeven. Laat de knoppen los. Bij het gebruik van standaardpaddles wordt de knop (schok) op het voorpaneel van de defibrillator om veiligheidsredenen geblokkeerd. Opmerking: Druk het SELECTIEWIEL in om te deactiveren (een lading te verwijderen). De defibrillator ontlaadt automatisch als de schokknoppen niet binnen 60 seconden worden ingedrukt of wanneer u de energiekeuze verandert nadat het laden is begonnen. 13.Let op de patiënt en op het ECG-ritme. Herhaal de procedure zo nodig vanaf stap Stap Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-31

144 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 5-3 Tips voor het oplossen van problemen bij defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De laadtijd tot 360 joule is meer dan 10 seconden Batterij bijna leeg Vervang de batterij door een volledig opgeladen batterij. De energie wordt niet aan de patiënt toegediend wanneer de knoppen (schok) worden ingedrukt De bedrijfstemperatuur is te laag Het toestel staat in de syncmode en er worden geen QRScomplexen waargenomen SYNC per ongeluk ingedrukt en het ritme is VF/VT Het toestel staat in de syncmode en de knoppen (schok) worden niet ingedrukt gehouden tot het volgende waargenomen QRS schokknoppen ingedrukt voordat de volle lading is bereikt Standaardpaddles aangesloten en de knop (schok) op het voorpaneel van de defibrillator ingedrukt Er zijn zestig seconden verstreken voordat op de schokknoppen zijn gedrukt na een volledige lading. Energie was intern verwijderd Verplaats de patiënt en het toestel zo nodig naar een warmere omgeving. Stel de ECG-grootte in op optimale waarneming van QRS of schakel SYNC als het ritme VF-VT is. Druk op SYNC om synchronisatie uit te schakelen. Druk op de (schok)- knoppen. Houd de knoppen (schok) ingedrukt totdat er een ontlading plaatsvindt of tot het volgende waargenomen QRS en het bericht GELEVERDE ENERGIE wordt weergegeven. Wacht op een toon en een bericht dat een volledige lading aangeeft. Druk tegelijkertijd op de schokknoppen op de standaardpaddles om energie te ontladen. Druk binnen 60 seconden na volledige oplading op de schokknop. De energieselectie is veranderd Druk nogmaals op OPLADEN Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

145 THERAPIE 5 Tabel 5-3 Tips voor het oplossen van problemen bij defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht AANSLUITKABEL verschijnt Therapiekabel is losgeraakt tijdens het laden Sluit de kabel opnieuw aan en druk nogmaals op OPLADEN. Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. Het bericht ENERGIESTORING wordt weergegeven (geselecteerde en beschikbare energie) Defibrillator buiten kalibrering Poging tot energieoverdracht. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur. Het bericht DEACTIVEREN wordt weergegeven Er is niet binnen 60 seconden nadat de lading voltooid is, op de knop (schok) gedrukt Energie geselecteerd nadat de oplading is voltooid Laad de defibrillator opnieuw, indien gewenst. Laad de defibrillator opnieuw. SELECTIEWIEL ingedrukt Laad de defibrillator opnieuw. PACER ingedrukt Laad het toestel desgewenst opnieuw of doe niets als pacing gewenst is. Energie niet automatisch geëscaleerd conform energieprotocol SYNC-modus kan niet worden geactiveerd Therapie-elektroden of -kabel los ENERG. KIEZEN ingedrukt en automatische protocol uitgeschakeld PACER is ingeschakeld. Pacing en Sync zijn afzonderlijke functies die niet tegelijkertijd mogen worden gebruikt ECG-elektroden niet aangesloten op de patiënt en standaardpaddles aangesloten op de defibrillator Sluit de elektrode of kabel opnieuw aan. Blijf handmatig de energie selecteren voor het behandelen van de patiënt. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het energieprotocol. Staak het gebruik van pacing, indien dit voor de patiënt van toepassing is, en druk op SYNC. Sluit de ECG-elektroden aan op de patiënt Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-33

146 Tabel 5-3 Tips voor het oplossen van problemen bij defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De patiënt "sprong" niet (geen spierreactie) tijdens de ontlading van de defibrillator Het bericht ABNORMALE ENERGIETOEVOER wordt weergegeven en Schok XJ abnormaal wordt geannoteerd op de print De spierreactie van de patiënt is variabel en hangt af van de conditie van de patiënt. Geen zichtbare reactie op defibrillatie houdt niet noodzakelijk in dat er geen ontlading heeft plaatsgevonden De testbelasting is aangesloten op de therapiekabel Ontlading naar de open lucht met standaardpaddles Standaardpaddles tegen elkaar geplaatst wanneer op de knop (schok) wordt gedrukt Impedantie van patiënt buiten bereik Geen handeling nodig. Verwijder de testbelasting en sluit de therapieelektroden aan op de kabel. Druk de paddles tijdens het ontladen stevig op de borst van de patiënt. Voer testontladingen uit volgens de controlelijst voor de gebruiker. Zie "Waarschuwingen met betrekking tot handmatige defibrillatie" op bladzijde Verhoog de energie of herhaal de schokken voor zover nodig is. Overweeg wegwerptherapieelektroden te vervangen door nieuwe. Interne fout opgetreden Schok herhalen. Voer CPR uit en haal zo nodig een andere defibrillator Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

147 THERAPIE 5 Tabel 5-3 Tips voor het oplossen van problemen bij defibrillatie en gesynchroniseerde cardioversie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht BEVESTIG ELEKTRODEN verschijnt De therapie-elektroden zijn niet aangesloten op de therapiekabel Elektroden kleven niet naar behoren op de huid van de patiënt De elektroden zijn droog, beschadigd of verouderd Controleer of de elektroden zijn aangesloten. Druk de elektroden stevig op de huid van de patiënt. Reinig, scheer en droog de huid van de patiënt zoals aanbevolen. Breng nieuwe elektroden aan. Breng nieuwe elektroden aan. Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. De instructie VERVANG BATTERIJ wordt gegeven Beide batterijen zijn nagenoeg leeg Vervang onmiddellijk een of beide batterijen. De weergegeven CPR-tijd (minuten/seconden) is anders dan verwacht Metronoom is ingeschakeld Geen. De metronoom past de CPR-tijd aan om ervoor te zorgen dat de CPR-cyclus eindigt met borstcompressies. Hoofdscherm is leeg maar de LED AAN brandt Onjuiste Setup-optie geselecteerd Het scherm functioneert niet goed Wijzig de Setup-optie CPRtijd. Raadpleeg de Setupopties van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator bij het toestel. Druk ECG-strook af om het ritme en andere actieve levenstekenen te beoordelen. Druk zo nodig op ANALYSE en gebruik de AED mode. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-35

148 Non-invasieve pacing De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator biedt non-invasieve pacing met QUIK-COMBO-pacing/ defibrillatie/ecg-elektroden voor volwassenen of kinderen. Zie Hoofdstuk 6, "Opties voor paddleaccessoires" voor meer informatie. Beoogd gebruik Een non-invasieve pacemaker is een toestel dat het hart een elektrische stimulus toedient, wat hartdepolarisatie en myocardcontractie veroorzaakt. De energie wordt toegediend door middel van grote zelfklevende elektroden die op de borst zijn geplaatst. Naast non-invasieve pacing kunnen andere ondersteunende maatregelen noodzakelijk zijn. Non-invasieve pacing is bestemd voor gebruik door personeel dat door een arts of medisch directeur gemachtigd is en dat minstens over de volgende vaardigheden en opleiding beschikt: Herkenning en behandeling van aritmieën Gevorderde reanimatietraining equivalent aan de door de AHA of ERC aanbevolen opleiding Opleiding in het gebruik van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Indicaties Non-invasieve pacing is geïndiceerd voor patiënten met pulsatie en symptomatische bradycardie. Contra-indicaties Non-invasieve pacing is gecontra-indiceerd voor de behandeling van ventriculaire fibrillatie en asystolie Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

149 THERAPIE 5 Waarschuwingen met betrekking tot non-invasieve pacing WAARSCHUWING MOGELIJK ONVERMOGEN OM PACING UIT TE VOEREN. Het gebruik van combinatietherapie-elektroden van andere fabrikanten met dit toestel kan leiden tot een vermindering van de doeltreffendheid van pacing of het onvermogen pacing te verrichten vanwege onaanvaardbaar hoge impedantieniveaus. Bovendien kunnen de veiligheidscertificeringen ongeldig worden. Gebruik uitsluitend de therapieelektroden die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. Demand- en non-demand pacing. De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan worden gebruikt voor demand- of non-demand (asynchrone pacing of pacing met "vaste frequentie") pacing. De demand-modus wordt gebruikt voor de meeste patiënten. In de demand-modus verhindert de LIFEPAK 15-pacemaker pacingoutput wanneer de eigen slagen van de patiënt worden waargenomen (intrinsieke QRS's). In de demand-modus genereert de pacemaker asynchroon pacingpulsaties als de ECG-GROOTTE te laag is ingesteld om de slagen van de patiënt waar te nemen of als een ECG-lead losraakt zodat er geen ECG-ritme aanwezig is. Dit houdt in dat de pacemaker pacingpulsaties voortbrengt op de geselecteerde frequentie, ongeacht het ECG-ritme van de patiënt. De non-demand modus kan worden geselecteerd als ruis of artefacten een juiste waarneming van QRS-complexen verhinderen. Druk op OPTIES om de non-demand modus te openen. Zie "Opties" op bladzijde 3-24 voor meer informatie Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-37

150 Procedure voor non-invasieve pacing ECG-bewaking tijdens pacing wordt verricht met de ECG-elektroden en de patiënten-ecg-kabel. Therapie-elektroden kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt om het ECG-ritme te bewaken en pacingstroom te leveren. Breng de QUIK-COMBO therapie-elektroden aan op de juiste plaatsen. Indien de elektroden op de verkeerde plaats worden aangebracht, kan dit een verschil in de stimulatiedrempel uitmaken. Als de elektroden bijvoorbeeld verkeerd om worden geplaatst, is wellicht meer pacingstroom nodig om hetzelfde effect te bereiken. WAARSCHUWING MOGELIJKE ONDERBREKING VAN DE THERAPIE Observeer de patiënt continu terwijl de pacemaker in gebruik is. De reactie van de patiënt op de pacingtherapie (bijvoorbeeld de stimulatiedrempel) kan na verloop van tijd veranderen. Non-invasieve pacing uitvoeren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de patiënten-ecg-kabel aan, breng de ECG-elektroden op de ECG-kabel en de patiënt aan en selecteer Lead I, II of III. Om het beste bewakingssignaal te verkrijgen moet gezorgd worden dat er voldoende ruimte is tussen de ECG-elektroden en de therapie-elektroden. 3. Identificeer de locaties van de QUIK-COMBO therapie-elektroden op de patiënt. Gebruik de antero-laterale of de antero-posterior positie en maak de huid van de patiënt klaar. (Zie "Plaatsing van therapie-elektroden en standaardpaddles" op bladzijde 5-5.) 4. Breng de therapie-elektroden aan op de huid van de patiënt. 5. Sluit de therapie-elektroden op de therapiekabel aan. 6. Druk op PACER. WAARSCHUWING MOGELIJK NIET EFFECTIEVE PACING. De ECG-grootte moet zodanig worden aangepast dat de eigen slagen van de patiënt worden gedetecteerd. Indien de ECG-grootte te hoog of te laag wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid dat pacingpulsaties niet worden toegediend wanneer dat nodig is. Stel de ECG-grootte zodanig in dat de waarnemingsmarkeringen op de QRS-complexen van de patiënt worden geplaatst Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

151 THERAPIE 5 7. Let op het ECG-ritme. Controleer of er vlakbij het midden van elk QRS-complex een driehoekige waarnemingsmarkering ( ) verschijnt. Indien de waarnemingsmarkeringen niet verschijnen of op de verkeerde plaats worden weergegeven (bijvoorbeeld op de T-top), stel dan ECG-GROOTTE in of selecteer een andere lead. (De plaats van de waarnemingsmarkering kan bij elk QRS-complex enigszins variëren.) 8. Druk op FREQU of draai aan het SELECTIEWIEL om de gewenste pacingfrequentie te selecteren. 9. Druk op STROOM of draai het SELECTIEWIEL om de stroom te verhogen totdat elektrische capture plaatsvindt. Elektrische capture wordt aangeduid door een wijd QRS-complex en een T-top na de pacingmarkering. Voor elke pacingprikkel die wordt toegediend, verschijnt een positieve pacingmarkering op de ECG-golflijn. Opmerking: Tijdens non-invasieve pacing worden op het hoofdscherm streepjes (---), niet de hartfrequentie, weergegeven en zijn de alarmen voor hartfrequentie uitgeschakeld. 10.Palpeer de pulsatie van de patiënt of controleer de bloeddruk om te beoordelen of zich mechanische capture heeft voorgedaan. Indien de patiënt ongemak vertoont, kan sedatie of analgesie worden overwogen. Opmerking: Om de frequentie of de stroom tijdens pacing te veranderen, drukt u op SNELHEID of STROOM. De knoppen FREQU en STROOM maken wijzigingen mogelijk in stappen van 10; met het SELECTIEWIEL kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in stappen van 5. Opmerking: Om pacing te onderbreken en het intrinsieke ritme van de patiënt te bekijken, houdt u PAUZE ingedrukt. Hierdoor stimuleert de pacer op 25% van de ingestelde frequentie. Laat PAUZE los om verder te gaan met pacing op de ingestelde frequentie. 11.Om pacing te stoppen, vermindert u de stroom tot nul of drukt u op PACER. Opmerking: Druk op OPLADEN om te defibrilleren en non-invasieve pacing te staken. Pacing houdt automatisch op. Ga verder met defibrillatie. De fysiologische conditie van de patiënt kan invloed hebben op het vermoedelijke slagen van de pacing of op de spieractiviteit van het skelet. Het niet slagen in het reanimeren van een patiënt is geen betrouwbare indicatie van de prestatie van de pacemaker. Tevens is de spierreactie van de patiënt op pacing geen betrouwbare indicatie van de afgegeven energie. WAARSCHUWING KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID VAN DE PATIËNT Langdurige noninvasieve pacing kan irritatie en brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken, vooral bij hogere pacingstroomniveaus. Staak de non-invasieve pacing als de huid verbrandt en een andere pacingmethode beschikbaar is. Zie "QUIK- COMBO therapie-elektroden" op bladzijde 6-3 voor aanvullende informatie over therapie-elektroden Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-39

152 Als de monitor tijdens pacing ECG-LEADS LOS waarneemt, wordt pacing automatisch overgeschakeld op non-demand en wordt deze voortgezet met een vaste frequentie totdat de ECG-lead opnieuw wordt aangesloten. Tijdens non-demand pacing dient de pacemaker pulsaties toe op de ingestelde pacingfrequentie, ongeacht de intrinsieke hartslagen die de patiënt kan hebben. De monitor blijft de pacingfrequentie (ppm) en de stroom (ma) weergeven. Om weer verder te gaan met Demand- Pacing, sluit u de ECG-lead weer aan. Bewaak de patiënt tijdens pacing te allen tijde visueel; vertrouw niet op de waarschuwing ECG-LEADS LOS om veranderingen in de pacingfunctie waar te nemen. Controleer regelmatig op de juiste ECGsensing, toediening van pacingpulsaties, elektrische capture en mechanische capture. Als de pacingelektroden losraken tijdens pacing, ziet u de berichten SLUIT ELEKTRODEN AAN en PACING GESTOPT en hoort u een alarmsignaal. De pacingfrequentie wordt in stand gehouden en de stroom wordt op 0 ma teruggezet. Wanneer de pacingelektroden opnieuw worden aangesloten, wordt het alarmsignaal stilgelegd en verdwijnt het bericht BEVESTIG ELEKTRODEN. De stroom blijft op 0 ma totdat u de stroom handmatig verhoogt. Schakel de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uit, pacing moet worden gestopt. Indien op de knop AAN wordt gedrukt wanneer PACER actief is, klinkt er een waarschuwingstoon en wordt het bericht PACING WORDT UITGEVOERD weergegeven Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

153 THERAPIE 5 Tips voor het oplossen van problemen Tabel 5-4 Tips voor het oplossen van problemen bij non-invasieve pacing OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het toestel werkt niet wanneer op PACER wordt gedrukt De LED PACER brandt, maar STROOM (ma) neemt niet toe Stroom af Controleer of de voeding AAN is. Batterij bijna leeg Vervang de batterij door een volledig opgeladen batterij. Therapie-elektroden los Controleer of er een bericht wordt weergegeven. Inspecteer de aansluitingen van de therapiekabel en de elektroden. De LED PACER is aan, STROOM (MA) >0, maar pacingmarkeringen zijn afwezig (geen pacing) Het monitorscherm laat vervorming zien tijdens pacing Pacingfrequentie lager ingesteld dan de intrinsieke frequentie van de patiënt Oversensing van de pacer (ECGartefact, ECG-grootte te hoog) ECG-elektroden niet optimaal geplaatst ten opzichte van de pacingelektroden Verhoog de PPM. Zorg voor een schoon ECG; verlaag de ECG-grootte. Selecteer non-demand pacing. Verplaats de elektroden uit de buurt van de pacingelektroden. Selecteer een andere lead (I, II of III). Pacing stopt spontaan PACER is uitgedrukt Druk op PACER en verhoog de stroom. Interne fout waargenomen. Servicebericht geeft een interne fout aan Let op het servicewaarschuwingslampje. Zet de voeding uit en weer aan en start pacing nogmaals. Laat service verrichten door een bevoegd servicemonteur. Therapie-elektrode los Controleer of er een bericht wordt weergegeven. Controleer de aansluitingen van de pacingkabel en de elektroden. OPLADEN is ingedrukt Druk op PACER en verhoog de stroom indien pacing gewenst is. Ga anders verder met defibrillatie. HF-storing Verplaats de radioapparatuur uit de buurt van de pacemaker Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-41

154 Tabel 5-4 Tips voor het oplossen van problemen bij non-invasieve pacing (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Geen spierreactie op pacing Capture vindt niet plaats bij de pacingprikkel De hartfrequentie van de patiënt kan hoger zijn dan de ppm van de non-invasieve pacer De testbelasting is aangesloten op de therapiekabel De spierreactie van de patiënt is variabel en hangt af van de conditie van de patiënt. De spierreactie van de patiënt op pacing is geen betrouwbare indicatie van de afgegeven energie De stroom (ma) is te laag ingesteld Geen handeling nodig. Verwijder de testbelasting en sluit de therapie-elektroden aan op de kabel. Geen handeling nodig. Verhoog de pacingstroom. (Sedeer of dien analgesie toe indien dit nodig is.) Het bericht AANSLUITKABEL of PACING GESTOPT wordt weergegeven Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. Het bericht BEVESTIG ELEKTRODEN verschijnt De pacingkabel of elektrode is losgeraakt De elektroden kleven niet op de huid Sluit deze opnieuw aan en stel de stroom in. Maak de huid klaar. Therapiekabel beschadigd Vervang de therapiekabel en voer dagelijks controles uit aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. Elektroden verouderd Vervang de elektroden en stel de stroom in. Het bericht PACING WORDT UITGEVOERD wordt weergegeven Pacing stopt spontaan en het bericht PACERFOUT verschijnt CPR is ingedrukt Druk op PACER om pacing te stoppen, indien van toepassing, en druk vervolgens op CPR. Interne fout waargenomen Zet de voeding uit en weer aan en start pacing nogmaals. Laat service verrichten door een bevoegd servicemonteur Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

155 THERAPIE 5 Tabel 5-4 Tips voor het oplossen van problemen bij non-invasieve pacing (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Intrinsieke QRS-complexen niet waargenomen tijdens pacing ECG-grootte te laag Verhoog ECG-grootte of selecteer een andere lead. Intrinsieke QRS-complexen vinden plaats tijdens de refractaire fase van de pacemaker Stel de PPM in. Pacing start spontaan De hartfrequentie van de patiënt daalt onder de ingestelde pacingfrequentie Tijdens standby-pacing raakt de ECG-lead los en pacing begint asynchroon De juiste pacemakerfunctie; beoordeel de patiënt. Sluit de ECG-lead opnieuw aan. De ingestelde pacingfrequentie (ppm) en de gestimuleerde frequentie van het ECG blijken niet overeen te stemmen Onjuiste sensing (bijvoorbeeld sensing op T-toppen) Interne fout waargenomen Druk ECG af en bereken de pacingfrequentie. QRS-complex te klein Selecteer een andere lead. T-top te groot. Stel de ECG-grootte bij. SYNC-modus kan niet worden geactiveerd PACER is ingeschakeld. Pacing en Sync zijn afzonderlijke functies die niet tegelijkertijd mogen worden gebruikt Staak het gebruik van pacing, indien dit voor de patiënt van toepassing is, en druk op SYNC. Defibrillator kan niet worden uitgeschakeld Pacemaker staat aan Schakel PACER uit en houd AAN vervolgens gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor algemene tips voor het oplossen van problemen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-43

156 Procedures voor ECG-bewaking en therapie in de manuele modus bij kinderen WAARSCHUWINGEN KANS OP BRANDWONDEN KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID VAN DE PATIËNT Gebruik geen QUIK-Combo-elektroden voor kinderen bij volwassenen of grotere kinderen. De toediening van defibrillatie-energie van ten minste 100 joule (doorgaans gebruikt bij volwassenen) via deze kleinere elektroden verhoogt het risico op brandwonden op de huid. KANS OP BRANDWONDEN OP DE HUID BIJ KINDEREN. Non-invasieve pacing kan irritatie van en brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken, vooral bij hogere pacingstroomniveaus. Inspecteer de onderliggende huid van de elektrode regelmatig na 30 minuten continue pacing. De non-invasieve pacing dient gestaakt te worden indien zich brandwonden voordoen en er een andere pacingmethode beschikbaar is. Zodra pacing ophoudt, moeten de elektroden worden verwijderd of door nieuwe worden vervangen. Bij kinderen volgt u de procedures voor ECG-bewaking, handmatige defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie en pacing met de volgende uitzonderingen: Gebruik de juiste paddle-accessoire op basis van het gewicht van het kind. Selecteer de juiste defibrillatie-energie voor het gewicht van het kind volgens de aanbevelingen van de American Heart Association (AHA) of het plaatselijke protocol. Bij gebruik van energieniveaus van ten minste 100 joule bestaat het risico op het veroorzaken van brandwonden. Tijdens pacing inspecteert u regelmatig of de huid van de patiënt onder de hartelektrode tekenen van brandwonden vertoont. Opmerking: De hoeveelheid pacingstroom die nodig is voor capture, is soortgelijk aan de pacingstroom die nodig is bij volwassenen. Zie Hoofdstuk 6, "Opties voor paddle-accessoires" voor meer informatie over paddles en elektroden voor kinderen Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

157 6 OPTIES VOOR PADDLE-ACCESSOIRES Dit hoofdstuk bevat informatie over de opties voor paddle-accessoires die met de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator kunnen worden gebruikt. QUIK-COMBO therapie-elektroden bladzijde 6-3 Standaardpaddles Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 6-1

158

159 QUIK-COMBO therapie-elektroden OPTIES VOOR PADDLE-ACCESSOIRES 6 QUIK-COMBO therapie-elektroden van Physio-Control zijn van gel voorziene, zelfklevende therapieelektroden die worden gebruikt voor defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie, ECG-bewaking en pacing (zie Afbeelding 6-1). Afbeelding 6-1 QUIK-COMBO therapie-elektroden Een set QUIK-COMBO therapie-elektroden: is een substituut voor standaardpaddles. geeft een Lead II-bewakingssignaal indien in de antero-laterale positie geplaatst. herstelt het ECG-diagram op de monitor snel na defibrillatie. Zorg er altijd voor dat er een reserveset therapie-elektroden direct voorhanden is. Handel als volgt om te voorkomen dat therapie-elektroden beschadigd worden: De elektrodenverpakking pas openen vlak voordat de elektroden worden gebruikt. Therapie-elektroden niet afknippen. De elektroden niet samendrukken, vouwen of onder zware voorwerpen bewaren. Therapie-elektroden op een koele, droge plaats bewaren. Deze elektroden zijn bestand tegen temperatuurschommelingen tussen -40 en 50 C. Bij continue blootstelling aan temperaturen boven 23 C wordt de levensduur van elektroden aanzienlijk verkort. Er zijn diverse typen QUIK-COMBO therapie-elektroden verkrijgbaar zoals beschreven in Tabel 6-1. BELANGRIJK! Defibrillatie-elektroden met beperkt energieniveau voor peuters/kinderen zijn niet compatibel met de LIFEPAK 15-defibrillatoren/monitoren. Tabel 6-1 QUIK-COMBO elektroden TYPE QUIK-COMBO QUIK-COMBO RTS BESCHRIJVING Elektroden met 61 cm leaddraad, bestemd voor patiënten met een gewicht van 15 kg of meer. Elektroden met een radiotransparante elektroden- en leaddraadset, bestemd voor patiënten met een gewicht van 15 kg of meer Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 6-3

160 Tabel 6-1 QUIK-COMBO elektroden (vervolg) TYPE QUIK-COMBO met REDI-PAK aansluitsysteem QUIK-COMBO RTS voor kinderen BESCHRIJVING Elektroden bestemd voor patiënten met een gewicht van 15 kg of meer, die het mogelijk maken de elektrodenset vooraf aan te sluiten op het toestel terwijl de houdbaarheid en integriteit van de elektroden behouden blijven. Elektroden bestemd voor patiënten met een gewicht van 15 kg of minder Therapie-elektroden aansluiten Zo sluit u QUIK-COMBO therapie-elektroden aan op de QUIK-COMBO therapiekabel: 1. Open het afdekklepje op de connector van de therapiekabel (zie Afbeelding 6-2). 2. Steek de connector van de QUIK-COMBO elektrode in de connector van de therapiekabel door de pijlen op één lijn te brengen en de connectors stevig tegen elkaar te drukken. Connector van therapiekabel Connector van QUIK-COMBO elektrode Afbeelding 6-2 QUIK-COMBO elektroden aansluiten op de therapiekabel Therapie-elektroden vervangen en verwijderen Vervang QUIK-COMBO elektroden voor volwassenen door nieuwe elektroden nadat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: 50 defibrillatieschokken 24 uur op de huid van de patiënt Na 8 uur continue pacing Vervang QUIK-COMBO elektroden voor kinderen door nieuwe elektroden nadat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: 25 defibrillatieschokken 24 uur op de huid van de patiënt Na 8 uur continue pacing QUIK-COMBO therapie-elektroden van de patiënt verwijderen: 1. Trek de therapie-elektrode langzaam van de rand weg terwijl u de huid ondersteunt zoals getoond in afbeelding Afbeelding Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

161 OPTIES VOOR PADDLE-ACCESSOIRES 6 Afbeelding 6-3 Therapie-elektroden van de huid verwijderen 2. Maak de huid van de patiënt schoon en droog. 3. Wanneer er nieuwe elektroden worden aangebracht, moet de plaats van de elektroden enigszins worden gewijzigd om brandwonden op de huid te voorkomen. 4. Sluit het afdekklepje op de therapiekabelconnector wanneer de kabel niet in gebruik is. Reinigen QUIK-COMBO elektroden zijn niet steriel en kunnen niet worden gesteriliseerd. Het zijn wegwerpelektroden en kunnen slechts bij één patiënt worden gebruikt. De elektroden niet in een autoclaaf of met gas steriliseren, in vloeistof onderdompelen of met alcohol of oplosmiddelen reinigen. Neem de dagelijkse inspectie van de verpakking van de QUIK-COMBO therapie-elektroden op in de testroutine van de defibrillator. Door een dagelijkse inspectie wordt voorkomen dat de therapieelektroden de uiterste gebruiksdatum op de verpakking overschrijden en wordt ervoor gezorgd dat ze klaar zijn voor gebruik wanneer nodig. Raadpleeg de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding voor meer informatie over de dagelijkse inspectie en test Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 6-5

162 Standaardpaddles Standaardpaddles voor volwassenen Standaardpaddles zijn harde handpaddles die kort op de borst van de patiënt worden gedrukt om het ECG te controleren of om defibrillatieschokken toe te dienen. In Afbeelding 6-4 worden de kenmerken van de standaardpaddles beschreven. (SHOCK)-KNOPPEN Ontladen de defibrillator. Beide knoppen moeten tegelijk worden ingedrukt om energie toe te dienen. ENERG. KIEZEN OPLADEN PRINTEN PRINTEN-KNOP Activeert de printer. Werkt hetzelfde als de knop PRINTEN op het voorpaneel. Afbeelding 6-4 Standaardpaddles STERNUM APEX ENERGIESELECTIEWIEL De draaiknop wijzigt de op het scherm weergegeven energieniveaus. OPLAAD-KNOP Laadt de defibrillator. Het aangrenzende waarschuwingslampje OPLADEN knippert als het toestel wordt geladen en brandt continu wanneer het toestel volledig is geladen. Een standaardpaddleset Kan worden gebruikt in plaats van QUIK-COMBO therapie-elektroden. Geeft een Lead II-bewakingssignaal indien in de antero-laterale positie geplaatst. Wordt gebruikt voor defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie en QUIK-LOOK ECG-controles. Schade aan de standaardpaddles voorkomen: Voorzichtig behandelen om schade aan de oppervlakken van de paddles te voorkomen. Opslaan in de paddle-houders op het toestel om het elektrodeoppervlak te beschermen. Na elk gebruik ingedroogde of vochtige gel van het elektrodeoppervlak verwijderen. De standaardpaddles reinigen Handel als volgt na elk gebruik: 6-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

163 OPTIES VOOR PADDLE-ACCESSOIRES 6 1. Wrijf de standaardpaddle-elektroden, handgrepen, paddlehouders, kabels en de connector schoon met een mild desinfecteermiddel of een oplossing van zeep en water. De onderdelen niet onderdompelen en niet laten weken. 2. Droog ze goed af. 3. Onderzoek de oppervlakken van de elektroden, handgrepen, kabels en connectors op tekenen van beschadiging of slijtage. Kabels die tekenen van slijtage zoals losse kabelaansluitingen, blootliggende draden of corrosie van de kabelconnector vertonen, moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen. Paddles met ruwe of bekraste elektroden moeten onmiddellijk buiten werking worden gesteld. Opmerking: Standaardpaddles zijn niet steriel en kunnen niet worden gesteriliseerd. Niet in een autoclaaf of met gas steriliseren, in vloeistof onderdompelen of met alcohol of oplosmiddelen reinigen. De standaardpaddles testen Neem het inspecteren en testen van de standaardpaddles op in de testroutine van de defibrillator. Dagelijkse inspectie en tests zorgen ervoor dat de standaardpaddles in goede gebruiksconditie zijn en klaar zijn om te worden gebruikt wanneer nodig. Raadpleeg de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding voor meer informatie over de dagelijkse inspectie en test. Paddles voor kinderen Paddles voor kinderen worden op paddles voor volwassenen geschoven (zie Afbeelding 6-5). Paddles voor kinderen moeten worden gebruikt bij patiënten met een gewicht van minder dan 10 kg of bij patiënten van wie de borstgrootte niet geschikt is voor de harde paddles voor volwassenen. Afbeelding 6-5 Paddles voor kinderen Gebruik de bedieningsknoppen op de paddles voor volwassenen voor het selecteren van de energie en het opladen. Elke paddle-aansluiting voor kinderen heeft een metalen veerplaat met een contact erop dat de defibrillatie-energie overbrengt van de paddle-elektrode voor volwassenen naar de paddle voor kinderen. Dit contact van massief cadmium-zilver veroorzaakt geen krassen op de paddle-elektrode voor volwassenen. Opmerking: Inspecteer de veerplaten en de contacten regelmatig om te zorgen dat ze schoon en intact zijn Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 6-7

164 Paddles voor kinderen aanbrengen De paddles voor kinderen bevestigen: 1. Schuif de paddles op schone paddles voor volwassenen. Begin daarbij aan de voorkant van de paddle voor volwassenen (zie Afbeelding 6-6). 2. Schuif de paddle voor kinderen totdat u de paddles op hun plaats voelt vergrendelen. Opmerking: Gebruik geen geleidende gel tussen paddles voor volwassenen en die voor kinderen. Paddle voor kinderen Paddle voor volwassenen Afbeelding 6-6 Een paddle voor kinderen aansluiten Paddles voor kinderen verwijderen De paddles voor kinderen verwijderen: 1. Oefen druk uit op het lipje op de achterkant. 2. Schuif de paddle voor kinderen eraf (zie Afbeelding 6-7). 1 2 Afbeelding 6-7 Een paddle voor kinderen verwijderen Paddles voor kinderen plaatsen Paddles voor volwassenen worden aanbevolen indien ze volledig op de borst van het kind passen. Zorg dat er ten minste 2,5 cm ruimte tussen de paddles is. Bij kinderen met zeer kleine borstkasjes kunnen paddles voor kinderen te groot zijn om ze in de antero-laterale positie te plaatsen. In dit geval plaatst u paddles in de antero-posterior positie. Indien de paddles tegen de borst en rug worden gehouden, wordt de patiënt op zijn of haar zij ondersteund. 6-8 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

165 OPTIES VOOR PADDLE-ACCESSOIRES 6 Gebruik de paddles voor kinderen niet bij volwassenen of oudere kinderen. Indien de energie die voor volwassenen wordt aanbevolen, door dit betrekkelijk kleine elektrodeoppervlak wordt toegediend, wordt het risico op brandwonden op de huid vergroot. Antero-laterale plaatsing De standaardplaatsing van paddles voor kinderen omvat (zie Afbeelding 6-8): De STERNUM-paddle rechts boven op de romp van de patiënt, lateraal van het sternum en onder de clavicula. De APEX-paddle lateraal van de linker tepel van de patiënt in de mid-axillaire lijn, met het midden van de paddle zo mogelijk in de mid-axillaire lijn. Sternum Apex Afbeelding 6-8 Antero-laterale positie van de paddle Antero-posterior plaatsing Plaats de STERNUM-paddle anterior over het linker precordium en de APEX-paddle posterior achter het hart in de regio infrascapularis (zie Afbeelding 6-9). Sternum Apex Afbeelding 6-9 Antero-posterior positie van de paddle Paddles voor kinderen reinigen Bescherm de paddles afzonderlijk voor en na het reinigen om schade aan het oppervlak ervan te vermijden. Handel als volgt na elk gebruik: 1. Veeg of spoel de paddle-elektroden, kabelconnector, paddle-handgrepen en kabels af met water en een milde zeep of desinfecteermiddel met behulp van een vochtige spons, handdoek of borstel. De onderdelen niet onderdompelen en niet laten weken. 2. Droog ze goed af Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 6-9

166 3. Onderzoek de oppervlakken van de elektroden, de connector, handgrepen en kabels op tekenen van beschadiging of slijtage. Kabels die tekenen van slijtage zoals losse kabelaansluitingen, blootliggende draden of corrosie van de kabelconnector vertonen, moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen. Paddles met ruwe of bekraste elektroden moeten onmiddellijk buiten werking worden gesteld. Steriliseer dit accessoire zo nodig volgens de sterilisatie-instructies bij het accessoire Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

167 7 GEGEVENSBEHEER In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator actuele en opgeslagen patiëntoverzichten kunt beheren. Patiëntoverzichten en verslagen bladzijde 7-3 Geheugencapaciteit Actuele patiëntoverzichten beheren Gearchiveerde patiëntoverzichten beheren Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-1

168

169 GEGEVENSBEHEER 7 Patiëntoverzichten en verslagen Wanneer u de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator aanzet, wordt er een nieuw patiëntoverzicht gecreëerd, voorzien van de actuele datum en tijd. Alle acties en bijbehorende golflijnen worden digitaal in het patiëntoverzicht opgeslagen als verslagen die u kunt afdrukken, verzenden of kunt downloaden naar het LIFENET Cardiac Care System of producten voor post-event beoordeling van gegevens zoals CODE-STAT - of DT EXPRESS -software. Zie "Een actueel verslag afdrukken" op bladzijde 7-10 voor informatie over het afdrukken van een verslag. Zie Hoofdstuk 8, "Gegevenstransmissie" voor informatie over het verzenden of downloaden van een verslag. Wanneer u het toestel uitschakelt, wordt het actuele patiëntoverzicht opgeslagen in het archief. U kunt patiëntoverzichten die in het archief zijn opgeslagen ook afdrukken, verzenden, downloaden of wissen. Druk op OPTIES en selecteer dan ARCHIEVEN om de archieven te openen. Wanneer u de archief mode oproept, wordt de patiëntbewaking beëindigd en wordt het actuele patiëntoverzicht opgeslagen en gesloten. Zet het toestel uit om de archief mode af te sluiten. Zie "Gearchiveerde patiëntoverzichten beheren" op bladzijde 7-11 voor meer informatie. Soorten verslagen De verslagen die in een patiëntoverzicht beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de functies in het toestel en de manier waarop het toestel is ingesteld. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie over het instellen ervan. Tabel 7-1 geeft een overzicht van de verschillende soorten verslagen die er binnen een patiëntoverzicht kunnen zijn en hoe deze kunnen worden geopend. Tabel 7-1 Soorten verslagen VERSLAGTYPE BESCHRIJVING AFDRUKKEN VAN MONITOR VERZENDEN Verslag 12-leads ECG CODE SUMMARY verslag van kritieke acties Samenvatting levenstekenen Diagnostisch verslag van het 12-leads ECG. Zie "Verslagformaten afgedrukte 12-leads ECG s" op bladzijde 4-20 voor meer informatie. Bevat patiëntgegevens, logboek voor acties en levenstekenen en golflijnen die met de acties gepaard gaan (bijvoorbeeld defibrillatie). Zie "CODE SUMMARY-verslag" op bladzijde 7-4 voor meer informatie. Bevat patiëntgegevens en logboek voor acties en levenstekenen. X X 1 X X X X Trendoverzicht Bevat patiëntgegevens, een logboek en grafieken voor levenstekenen. X X Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-3

170 Tabel 7-1 Soorten verslagen (vervolg) VERSLAGTYPE BESCHRIJVING AFDRUKKEN VAN MONITOR VERZENDEN Snapshotverslag Bevat patiëntinformatie en 8 seconden golflijngegevens, vastgelegd op het tijdstip van transmissie. X Continu-ECGverslag 2 Geeft realtime ECG-gegevens van een enkele lead, verkregen wanneer het toestel wordt aangezet en de elektroden op de patiënt worden aangesloten. Uitsluitend voor post-event beoordeling met CODE- STAT- of DT EXPRESS-software. X 1 Transmissie van een verslag van een 12-leads ECG omvat automatisch de transmissie van de samenvatting van de levenstekenen. 2 Voor het verkrijgen van analytische CPR-gegevens met CODE-STAT-software moet het ECG van de patiënt worden bewaakt met behulp van de lead PADDLES in kanaal 1. CODE SUMMARY-verslag De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator slaat automatisch een CODE SUMMARY-verslag op als onderdeel van het patiëntoverzicht voor elke patiënt. Het CODE SUMMARY-verslag kan zodanig worden ingesteld dat het altijd wordt afgedrukt in een bepaalde indeling. De beschikbare formaten worden weergegeven in Tabel 7-2. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator bij het toestel voor informatie over het instellen van CODE SUMMARY-instellingen. Druk op CODE SUMMARY om een CODE SUMMARY-verslag te genereren. Als u het afdrukken van een CODE SUMMARY-verslag onderbreekt, wordt bij het hervatten van het afdrukken het gehele CODE SUMMARY-verslag opnieuw afgedrukt. Onmiddellijk na de laatste golflijnactie wordt "Samenvatting compleet" afgedrukt. Tabel 7-2 Formaten CODE SUMMARY FORMAAT KENMERKEN Formaat Lang Inleiding Logboek voor acties/levenstekenen Geval-golfcomplexen Verslagen van 12-leads ECG s Trendoverzicht Formaat Midden Inleiding Logboek voor acties/levenstekenen Geval-golfcomplexen Trendoverzicht Formaat Kort Inleiding Logboek voor acties/levenstekenen Trendoverzicht Opmerking: Wanneer CODE SUMMARY-verslagen worden verzonden, gebeurt dit altijd in lang formaat. 7-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

171 GEGEVENSBEHEER 7 Een CODE SUMMARY-verslag bevat altijd de inleiding en het logboek voor acties/levenstekenen. Zie Afbeelding 7-1 voor een voorbeeld. Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Inleiding Lee, William van kritieke gebeurtenissen Stroom aan: 24 april 07 Toestel: Locatie: Totaal aantal schokken: Totale tijd gepaced: Totaal aantal 12-leads: Verstreken tijd: OPMERKINGEN: Geslacht: M Logboek voor acties/levenstekenen Tijd Actie Stroom aan HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RF NIBP PR P1 P2 Beginritme Levenstekenen NIBP Pacing 1 gestart Pacing 2 ingesteld Intubatie Levenstekenen Pacing 3 gestopt HR-alarm Levenstekenen ART CVP CPR: Geen luchtweg 30:2 Metronoom UIT Schok J Schok 2 200J Schok 3 360J Afbeelding 7-1 CODE SUMMARY-verslag Inleiding De inleiding bestaat uit informatie over de patiënt (naam, patiënt-id, leeftijd en geslacht) en informatie over het toestel (datum, tijd en therapie) zoals getoond in Afbeelding 7-1. De defibrillator voert automatisch een unieke identificatie in het ID-veld in voor elk patiëntoverzicht. Deze identificatie bestaat uit de datum en de tijd waarop de defibrillator is aangezet. Met het incidentveld kunt u maximaal 14 alfanumerieke tekens invoeren om het toestel aan andere documenten zoals een EMS run-verslag te koppelen. Logboek voor acties/levenstekenen De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator documenteert acties en levenstekenen in chronologische volgorde. Acties zijn handelingen van de gebruiker of van het toestel met betrekking tot bewaking, pacing, AED-therapie of gegevenstransmissie. Waarden voor elk levensteken worden automatisch elke 5 minuten ingevoerd in het logboek en bij elke actie. Afbeelding 7-2 bevat een overzicht van de acties die in het gebeurt.log kunnen voorkomen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-5

172 Afbeelding 7-2 Mogelijke items in het gebeurt.log Bewaking Patiënt controleren Beginritme Vervang batterij 12-leads NIBP Alarmacties IP-labelwijziging Levenstekenen 5-dr. aan/uit SpCO/SpMet-advies AED Bevestig elektroden Beweging Analyseren Analyse gestopt Schok geadviseerd Geen schok geadviseerd Metronoom voor CPR Aan/uit Leeftijd-luchtweg gewijzigd Defibrillatie Manuele modus Energie gedumpt Schok X, XXXJ Schok X, abnormaal Door gebruiker gestart Actie Alarmen aan/uit Afdrukken VF/VT-alarm aan/uit Sync aan/uit Snapshot Detectie interne pacemaker aan/uit Pacing Gestart Ingesteld Gewijzigd Gestopt Gepauzeerd Transmissie Transmissie voltooid Transmissie mislukt Transmissie geannuleerd Geheugenstatus Geen geheugen voor golflijn (geheugen bijna vol) Geen geheugen voor actie (geheugen vol) Golflijnacties Therapie en andere geselecteerde soorten acties worden niet alleen opgenomen in het gebeurt.log, gegevens over golflijnacties worden ook afgedrukt in het lange en midden CODE SUMMARY-verslag. De golflijnacties en de kenmerken van golflijngegevens worden beschreven in Tabel 7-3. Tabel 7-3 Golflijnacties NAAM VAN ACTIE BEGINRITME PATIËNT CONTROLEREN SCHOK of GEEN SCHOK GEADVISEERD GOLFLIJNGEGEVENS (INDIEN VASTGELEGD) 8 seconden nadat leads zijn aangesloten. 8 seconden vóór melding. 2-3 segmenten geanalyseerd ECG. Elk segment is 2,7 seconden. 7-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

173 GEGEVENSBEHEER 7 Tabel 7-3 Golflijnacties (vervolg) NAAM VAN ACTIE ANALYSEREN X GESTOPT SCHOK X GOLFLIJNGEGEVENS (INDIEN VASTGELEGD) 8 seconden gegevens vóór beëindiging van analyse. 3 seconden vóór schok en 5 seconden na schok. PACING X GESTART 8 seconden vóór verhoging van stroom van 0. PACING X INGESTELD PACING X VERANDERD PACING X GESTOPT PACING X GEPAUZEERD ALARM* GEBEURT.* AFDRUKKEN 12-LEAD SNAPSHOT LEVENSTEKEN 8 seconden nadat ppm en ma 10 seconden lang stabiel zijn. 8 seconden nadat de pacingfrequentie, stroom of modus is gewijzigd. 3 seconden vóórdat pacingstroom nul is en 5 seconden daarna. Eerste 8 seconden wanneer op PAUZE wordt gedrukt. 3 seconden vóór overschrijding parameter en 5 seconden daarna. 3 seconden vóór selectie van actie en 5 seconden daarna. 3 seconden vóór drukken op PRINTEN en 5 seconden daarna. 10 seconden nadat op 12-AFL wordt gedrukt. 3 seconden vóór 5 seconden nadat SNAPSHOT is verzocht. 3 seconden vóór en 5 seconden nadat levenstekenen zijn verkregen. *Voor het inkorten van het CODE SUMMARY-verslag kan het opslaan van golflijngegevens bij deze acties worden ingesteld op UIT (raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel). Golflijnacties worden voorafgegaan door een koptekst met de volgende informatie: Patiëntgegevens Levenstekenen Naam van actie Informatie over de configuratie van het toestel Therapiegegevens* *De patiëntimpedantie (in ohm) wordt weergegeven in schokverslagen wanneer wegwerpdefibrillatie-elektroden worden gebruikt. Deze impedantie wordt net voor de schok gemeten en wordt gebruikt om de spanningscompensatie te bepalen. Afbeelding 7-3 toont vier voorbeelden van golflijnacties zoals die zouden voorkomen in het CODE SUMMARY-verslag Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-7

174 Actie Analyse Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William Geslacht: M 24 april 2007 Segment 1 Schokbaar Segment 2 Niet schokbaar Segment 3 Schokbaar Analyse 1 Schok geadviseerd HR Actie Schok Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William Geslacht: M 24 april 2007 Voor de schok Schok Na schok Combo-pads Sync aan Schok 1 200J Impedantie HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RF IP1 IP2 Actie Patiënt controleren Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William Geslacht: M 24 april 2007 Patiënt controleren Patiënt controleren HR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RF IP1 IP2 avr 7-8 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

175 GEGEVENSBEHEER 7 Actie Pacing Naam: Record-ID: Patiënt-ID: Incident: Leeftijd: 50 Lee, William Geslacht: M 24 april 2007 Pacing 6 gestopt Pacing 6 gestopt PR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) RF IP1 IP2 Afbeelding 7-3 Voorbeelden van afdrukken van golflijnacties Geheugencapaciteit De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bewaart gegevens voor twee of meer patiënten wanneer u de voeding uitzet of de batterijen verwijdert. Het aantal patiëntverslagen dat de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator kan opslaan, hangt af van diverse factoren, waaronder het aantal golflijnen dat wordt weergegeven, de duur van elk gebruik en het type therapie. De totale capaciteit bedraagt 360 minuten continu ECG of 400 afzonderlijke golflijnacties. De maximale geheugencapaciteit voor een enkele patiënt bedraagt maximaal 200 verslagen van enkele golflijnen en 90 minuten continu-ecg. Wanneer de defibrillator de grenzen van zijn geheugencapaciteit bereikt, wist de defibrillator een geheel patiëntoverzicht volgens een prioriteit "eerst in, eerst uit" om plaats te maken voor een nieuw patiëntoverzicht. Gewiste patiëntoverzichten kunnen niet worden teruggehaald Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-9

176 Actuele patiëntoverzichten beheren Aan een actueel patiëntoverzicht kunnen specifieke patiëntgegevens worden toegevoegd. Zie "Patiëntgegevens invoeren" op bladzijde 3-25 voor meer informatie. Een actueel verslag afdrukken Een actueel verslag afdrukken: Patiënt... Pacing... Datum/Tijd... Alarmvolume... Opties Archieven... Afdrukken... Gebruikerstest Druk op OPTIES. Het menu Opties verschijnt. 2. Selecteer AFDRUKKEN. Het menu Opties/ Afdrukken verschijnt. Afdrukken Verslag Formaat Modus Snelheid Selecteer de optie SNELHEID in dit menu om de snelheid van de continue afdruk te wijzigen wanneer op de knop PRINTEN wordt gedrukt. Deze optie voor de SNELHEID heeft geen invloed op verslagen die vanuit dit menu worden afgedrukt. De beschikbare afdruksnelheden voor de knop PRINTEN zijn: 12,5 MM/SEC. 25 MM/SEC Opties / Afdrukken Code Summary 3-kanaals Monitor 25 mm/sec 3. Als de instellingen VERSLAG, FORMAAT en MODUS correct zijn, selecteert u AFDRUKKEN om het verslag af te drukken. Voer anders de gewenste wijzigingen door. Selecteer een VERSLAG: CODE SUMMARY TRENDOVERZICHT LEVENSTEKENEN 12-LEADS Opmerking: Een vinkje naast een 12-leadsverslag geeft aan dat het verslag eerder is afgedrukt. Selecteer een FORMAAT (alleen voor 12-leads ECG): 3-KANAALS 4-KANAALS Selecteer een MODUS voor het wijzigen van de frequentiereactie van ECG-verslagen: MONITOR DIAGNOSTISCH (12-leadsverslagen worden altijd afgedrukt in de diagnostische modus) Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

177 GEGEVENSBEHEER 7 Gearchiveerde patiëntoverzichten beheren Wanneer u de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uitschakelt, wordt het actuele patiëntoverzicht opgeslagen in het archief. Gearchiveerde patiëntoverzichten kunnen worden afgedrukt, bewerkt, verwijderd of gedownload. Zie Hoofdstuk 8, "Gegevenstransmissie" voor informatie over het downloaden naar CODE-STAT-software. Het is tevens mogelijk afzonderlijke verslagen vanuit een gearchiveerd patiëntoverzicht te verzenden. Zie Hoofdstuk 8, "Gegevenstransmissie" voor informatie over het verzenden van een gearchiveerd verslag. Opmerking: Wanneer u naar de archief mode gaat, wordt de patiëntbewaking beëindigd (bijvoorbeeld geen ECG, geen alarmen) en wordt het actuele patiëntoverzicht opgeslagen en afgesloten. De archief mode openen De archief mode openen: Opties Patiënt... Archieven... Pacing... Afdrukken... Datum/Tijd... Gebruikerstest... Alarmvolume Druk op OPTIES. Het menu Opties verschijnt. 2. Selecteer ARCHIEVEN. Het menu Opties/ Afdrukken verschijnt. Opties / Archieven Naar patiëntdossiers gaan? Huidige patiëntrapport wordt gesloten Ja Nee 3. Selecteer JA. Het toestel komt in de archief mode en het menu Opties / Archieven wordt weergegeven. Opmerking: Het toestel kan zodanig zijn ingesteld dat er een wachtwoord moet worden ingevoerd om de archief mode te openen. Selectiewiel indrukken om te bevestigen Opmerking: Schakel het toestel uit om de archief mode af te sluiten Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-11

178 Opties / Archieven Gegevens zenden... Bewerken Afdrukken... Wissen Een gearchiveerd verslag kan worden verzonden, afgedrukt, bewerkt of verwijderd. Zie Hoofdstuk 8, "Gegevenstransmissie" voor informatie over het verzenden van een gearchiveerd verslag. Uitschakelen om archief mode af te sluiten Gearchiveerde patiëntverslagen afdrukken Gearchiveerde patiëntverslagen afdrukken: Opties / Archieven Gegevens zenden... Bewerken Afdrukken... Wissen 1. Selecteer in de archief mode de optie AFDRUKKEN. Het menu Opties / Archieven / Afdrukken verschijnt en de huidige patiënt wordt gemarkeerd. Uitschakelen om archief mode af te sluiten 7-12 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

179 GEGEVENSBEHEER 7 Afdrukken Patiënt Verslag Formaat Annuleren Opties / Archieven / Afdrukken LEE, WILLIAM Code Summary 3-kanaals 2. Als de instellingen PATIËNT, VERSLAG en FORMAAT correct zijn, gaat u naar Stap Als u een andere patiënt wilt selecteren, kiest u PATIËNT en selecteert u vervolgens de gewenste patiënt in de lijst. 4. Als u een ander verslag wilt selecteren, kiest u VERSLAG en selecteert u vervolgens een van de volgende: CODE SUMMARY TRENDOVERZICHT LEVENSTEKENEN 12-LEAD 5. Als u een ander formaat wilt selecteren, kiest u FORMAAT en selecteert u vervolgens een van de volgende (alleen voor 12-leads ECG): 3-KANAALS 4-KANAALS 6. Selecteer AFDRUKKEN. Het gearchiveerde verslag wordt afgedrukt. Gearchiveerde patiëntoverzichten bewerken Gearchiveerde patiëntoverzichten bewerken: Opties / Archieven Gegevens zenden... Bewerken Afdrukken... Wissen 1. Selecteer in de archief mode de optie BEWERKEN. Het menu Opties / Archieven / Bewerk verschijnt. Uitschakelen om archief mode af te sluiten Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 7-13

180 Opties / Archieven / Bewerken Patiënt Achternaam LEE Voornaam WILLIAM Patiënt-ID Incident BF412 Leeftijd 56 Geslacht Mannelijk 2. Selecteer PATIËNT. 3. Voeg de noodzakelijke patiëntinformatie toe. Alleen lege velden kunnen worden bewerkt. 4. Druk op HOOFDSCHERM en zet dan het toestel uit. Gearchiveerde patiëntoverzichten verwijderen Gearchiveerde patiëntoverzichten verwijderen: Opties / Archieven Gegevens zenden... Bewerken Afdrukken... Wissen 1. Selecteer in de archief mode de optie AFDRUKKEN. Het menu Opties / Archieven / Wissen verschijnt. Uitschakelen om archief mode af te sluiten Wissen Patiënt Tenietdoen Opties / Archieven / Wissen WILLIAM, LEE 2. Selecteer WISSEN om het weergegeven patiëntoverzicht permanent te verwijderen. 3. Selecteer PATIËNT als u een lijst met alle patiëntoverzichten wilt zien. De patiëntenlijst wordt weergegeven. Selecteer het patiëntoverzicht dat u wilt verwijderen. 4. Als u het verwijderen ongedaan wilt maken, selecteert u onmiddellijk TENIETDOEN. Als u verder gaat met andere bewerkingen van het toestel, kunt u het verwijderen niet meer ongedaan maken. 5. Druk op HOOFDSCHERM en zet dan het toestel uit Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

181 8 GEGEVENSTRANSMISSIE In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u patiëntoverzichten en verslagen kunt verzenden vanaf de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Informatie over de transmissie van patiëntoverzichten en verslagen bladzijde 8-3 De monitor voorbereiden voor transmissie Bluetooth draadloze communicatie gebruiken Een directe verbinding gebruiken Verslagen zenden Overwegingen bij de transmissie van gegevens Tips voor het oplossen van problemen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-1

182

183 Informatie over de transmissie van patiëntoverzichten en verslagen GEGEVENSTRANSMISSIE 8 U kunt actuele en opgeslagen gegevens van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator verzenden naar het LIFENET Cardiac Care System of naar producten voor post-event beoordeling van gegevens zoals CODE-STAT - of DT EXPRESS -software. De LIFEPAK 15-monitor kan patiëntverslagen met de volgende methoden verzenden: Draadloze Bluetooth -verbinding Als de Bluetooth-functie op de LIFEPAK 15-monitor is geïnstalleerd en ingeschakeld, kunt u gegevens verzenden via een draadloze verbinding. Rechtstreekse kabelverbinding U kunt een speciale kabel gebruiken om tussen de LIFEPAK 15-monitor en een pc of gateway een rechtstreekse verbinding te maken en gegevens te verzenden via deze bedrade verbinding. In Afbeelding 8-1 ziet u een overzicht van het proces van de gegevenstransmissie. Transmissie via draadloze of kabelverbinding Gateway Transmissie via draadloze verbinding LIFENET Cardiac Care System LIFEPAK 15- monitor Transmissie via draadloze of kabelverbinding CODE-STAT/DT EXPRESSsoftware Afbeelding 8-1 Gegevens zenden vanaf de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Zie de Helpdocumentatie bij het LIFENET-systeem of neem contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control voor meer informatie over het configureren van uw LIFEPAK 15-monitor voor uitwisseling met het LIFENET Cardiac Care System Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-3

184 De monitor voorbereiden voor transmissie Voordat gegevenstransmissie kan plaatsvinden via een draadloze of directe verbinding, moeten de transmissielocaties en uitvoerpoorten worden gedefinieerd in de Setup-Modus van de LIFEPAK 15- monitor. Selecteer een uitvoerpoort voor elke transmissielocatie: Stel voor draadloze transmissie de UITVOERPOORT in op BLUETOOTH DRAADLOOS. Stel bij een directe verbinding de UITVOERPOORT in op DIRECTE AANSLUITING. Stel de UITVOERPOORT in op BEIDE als gegevens gewoonlijk worden overgedragen via een Bluetooth-verbinding maar u een directe verbinding nodig hebt als back-up. (Als u de UITVOERPOORT instelt op BEIDE, moet u ervoor zorgen dat de LED Bluetooth niet brandt wanneer u gegevens probeert te verzenden via een rechtstreekse verbinding. Het toestel verzendt geen gegevens via de rechtstreekse verbinding als er een draadloze verbinding beschikbaar is.) Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel voor informatie. 8-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

185 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Bluetooth draadloze communicatie gebruiken Bluetooth-technologie is een technologie voor draadloze communicatie over korte afstanden die als optie beschikbaar is op de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Wanneer Bluetooth-technologie is geïnstalleerd, verschijnt het Bluetooth-pictogram op hoofdscherm. Zie Afbeelding 8-2. Zie voor meer informatie over ondersteunde Bluetooth-technologieën. Een Bluetooth-verbinding tussen de LIFEPAK 15-monitor en een doeltoestel wordt altijd tot stand gebracht vanaf de LIFEPAK 15-monitor. Bluetooth-pictogram HR SP02 % J CO2 mmhg ART mmhg CVP mmhg NIBP mmhg Afbeelding 8-2 Bluetooth-pictogram op het hoofdscherm Het Bluetooth-pictogram toont de status van de draadloze connectiviteit op het toestel. Tabel 8-1 Bluetooth-status BLUETOOTH- PICTOGRAM BESCHRIJVING De LED Bluetooth brandt als de Bluetooth-functie op het toestel is ingeschakeld en als dit toestel is verbonden met een ander Bluetooth-toestel. Het Bluetooth-pictogram wordt weergegeven maar de LED brandt niet als de Bluetooth-functie op het toestel is ingeschakeld maar dit toestel op dat moment niet is verbonden met een ander Bluetooth-toestel. Er wordt een rode X weergegeven als de Bluetooth-functie op dit toestel is geïnstalleerd maar draadloze communicatie momenteel is ingesteld op UIT of er een defect in de Bluetooth-functie is. Zie Tabel 8-3 op bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-5

186 Voorbereiden voor een draadloze transmissie Voordat u vanaf de LIFEPAK 15-monitor draadloze transmissies kunt uitvoeren, moet u de monitor en het doeltoestel voorbereiden voor communicatie. Het doeltoestel moet: geschikt zijn voor Bluetooth, ingeschakeld en waarneembaar zijn. zijn voorzien van de toepassing LIFENET PC Gateway of de rapportagesoftware voor patiëntenzorg CODE-STAT of DT EXPRESS en deze software moet worden uitgevoerd. een COM-poort voor Bluetooth hebben die is geconfigureerd voor inkomende gegevens. een reeds bestaande 'roepnaam' hebben. De LIFEPAK 15-monitor moet: een definitie voor minstens een transmissielocatie bevatten waarvoor de UITVOERPOORT is ingesteld op BLUETOOTH DRAADLOOS. een Bluetooth-wachtwoord hebben dat overeenkomt met het wachtwoord in het doeltoestel, indien voor het doeltoestel een wachtwoord is vereist. het FILTER ZOEKEN op AAN hebben staan wanneer de Physio Service Class wordt gebruikt. Zie "Bluetooth-zoekfilter" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over de Physio Service Class. Bluetooth-wachtwoorden De LIFEPAK 15-monitor is voorzien van een Bluetooth-wachtwoord dat u definieert. Voor het verzenden van gegevens van de LIFEPAK 15-monitor naar een headless gateway (een toestel zonder gebruikersinterface) moet het Bluetooth-wachtwoord dat u op de LIFEPAK 15- monitor invoert overeenkomen met het Bluetooth-wachtwoord dat vooraf in de gateway is geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie bij de gateway of vraag uw systeembeheerder of onderhoudsmonteur voor informatie over het Bluetooth-wachtwoord in de headless gateway. Voor verzending van gegevens van de LIFEPAK 15-monitor naar een pc moet in de LIFEPAK 15- monitor een Bluetooth-wachtwoord worden ingesteld en moet dat wachtwoord op de pc worden ingevoerd wanneer daar om wordt gevraagd. Bluetooth-zoekfilter Een LIFEPAK 15-monitor die geschikt is voor Bluetooth kan binnen het bereik vele verschillende Bluetooth-toestellen waarnemen. Om u te helpen onbelangrijke toestellen uit te filteren en het specifieke doeltoestel waarnaar u wilt verzenden te zoeken, heeft Physio-Control de Physio Service Class (PSC) ontwikkeld. De PSC is een prefix die u kunt toevoegen aan de 'roepnaam' van uw doeltoestellen. Wanneer u het FILTER ZOEKEN in de LIFEPAK 15-monitor vervolgens instelt op AAN worden alleen doeltoestellen met het prefix PSC in hun naam weergegeven in de lijst met gevonden toestellen (indien deze ingeschakeld en waarneembaar zijn). 8-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

187 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 De verschillende PSC-prefixen komen overeen met de werkingsmodi van de LIFEPAK 15-monitor. Tabel 8-2 is een overzicht van de verschillende werkingsmodi van de LIFEPAK 15-monitor en de Service Class en naamprefix die in elke modus waarneembaar is. Wanneer de LIFEPAK 15-monitor bijvoorbeeld in de archief mode staat en het filter is ingeschakeld, kan het toestellen waarnemen waarvan de naam begint met A_ of B_. Tabel 8-2 Prefixen voor de Physio Service Class LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATORMODUS SERVICE CLASS NAAMPREFIX De LIFEPAK 15-monitor moet in archief mode staan. Archief A_ De LIFEPAK 15 monitor kan in de AED-, manuele of archief mode staan. De LIFEPAK 15 monitor kan in de AED- of de manuele modus staan Zowel Cardiac Care als Archief Cardiac Care B_ C_ Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toestellen voor informatie over het configureren van de 'roepnaam' van uw doeltoestellen. Setup Bluetooth Gebruik het menu Setup Bluetooth om de LIFEPAK 15-monitor in te stellen voor transmissie via Bluetooth. Het menu Setup Bluetooth openen: Setup Bluetooth Bevestig (Niet verbonden) Filter zoeken Aan Wachtwoord 0000 Draadloos Aan Loskoppelen Apparaat-ID LIFEPAK 15: LP Draai het SELECTIEWIEL in het HOOFDSCHERM zo dat het Bluetooth-pictogram wordt gemarkeerd. 2. Druk op het SELECTIEWIEL. Het menu Setup Bluetooth wordt weergegeven. 3. Stel het FILTER ZOEKEN in op AAN als u alleen toestellen wilt vinden die de PSC in hun roepnaam hebben. Stel het FILTER ZOEKEN anders in op UIT. 4. Stel een Bluetooth-wachtwoord in. Voer voor verzending naar een headless gateway het wachtwoord in dat vooraf in de gateway is geconfigureerd. Voor verzending naar een pc moet u mogelijk een wachtwoord invoeren of de verbinding accepteren. 5. Zorg ervoor dat DRAADLOOS is ingesteld op AAN. Opmerking: De standaardinstelling voor DRAADLOOS is AAN en de standaardinstelling voor FILTER ZOEKEN is AAN. Gebruik de instelling DRAADLOOS om het draadloze signaal uit te schakelen wanneer de LIFEPAK 15-monitor wordt gebruikt in een omgeving waarin transmissie niet wenselijk is Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-7

188 Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen U moet de 'roepnaam' weten van het doeltoestel waarmee u verbinding wilt maken. Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen: Setup Bluetooth Bevestig (Niet verbonden) Filter zoeken Apparaten zoeken... Wachtwoord 0000 Draadloos Aan Loskoppelen Apparaat-ID LIFEPAK 15: LP Gebruik het SELECTIEWIEL op de LIFEPAK 15-monitor om het Bluetoothpictogram te selecteren en het menu Setup Bluetooth te openen. 2. Selecteer BEVESTIG en vervolgens APPARATEN ZOEKEN. Eventuele bestaande verbindingen worden hierdoor verbroken. Opmerking: Als de LIFEPAK 15-monitor is ingesteld op DRAADLOOS UIT verandert de draadloos-status in DRAADLOOS AAN. Selecteer Stoppen als apparaat wordt getoond C_EMS123 C_EMS345 B_HOSPITAL1 B_HOSPITAL2 C_EMS456 C_EMS789 Bevestig Filter zoeken Wachtwoord Draadloos Loskoppelen Setup Bluetooth C_HOSPITAL3 Stoppen (Niet verbonden) Apparaten zoeken... C_EMS123 C_EMS345 B_HOSPITAL1 B_HOSPITAL2 C_EMS456 Het menu Apparaten zoeken wordt weergegeven. De monitor begint te zoeken naar Bluetooth-toestellen die zich in het gebied bevinden en die aan de criteria van het zoekfilter voldoen. De toestellen worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden gevonden. Het meest recent gevonden toestel verschijnt boven aan de lijst. 3. Wanneer het gewenste toestel wordt weergegeven, drukt u op het SELECTIEWIEL om STOPPEN te selecteren en de zoekopdracht te beëindigen. U gaat terug naar het menu Setup Bluetooth. 4. Gebruik het SELECTIEWIEL om door de lijst te bladeren en het gewenste toestel te selecteren. 5. Als u verbinding maakt met een pc, wordt u mogelijk gevraagd de verbinding te accepteren. Voer desgevraagd het wachtwoord in en accepteer dan de verbinding. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, klinkt er een waarschuwingstoon, gaat de LED Bluetooth op het hoofdscherm branden en wordt kort de melding VERBONDEN MET (TOESTELNAAM) weergegeven in het berichtgebied. Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, bent u klaar om patiëntgegevens te verzenden. Ga door naar "Verslagen zenden" op bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

189 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Een Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand brengen De LIFEPAK 15-monitor bewaart de laatste twee toestellen waarmee verbinding is gemaakt in het geheugen, doch beperkt tot een per modus een voor hartzorg (AED- of manuele modus) en een voor de archief mode. Wanneer de LIFEPAK 15-monitor wordt ingeschakeld en de functie Draadloos is ingesteld op DRAADLOOS AAN, zoekt de monitor automatisch naar het toestel waarmee voor het laatst verbinding is gemaakt. Als het toestel waarmee voor het laatst in die modus verbinding is gemaakt wordt ingeschakeld en zich binnen het bereik bevindt, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, brandt de LED Bluetooth en verschijnt VERBONDEN MET (TOESTELNAAM) in het berichtgebied. Opmerking: Als in de Setup-Modus STANDAARDINST. RESETTEN is geselecteerd, wordt het Bluetoothwachtwoord niet gereset. Verbindingen met de toestellen waarmee voor het laatst verbinding is gemaakt, worden echter wel gereset (verbroken). Gebruik APPARATEN ZOEKEN om een verbinding opnieuw tot stand te brengen. Een Bluetooth-verbinding beëindigen Wanneer de LED Bluetooth brandt, is de LIFEPAK 15-monitor draadloos verbonden met een ander Bluetooth-toestel. Een Bluetooth-verbinding beëindigen: 1. Gebruik het SELECTIEWIEL om het Bluetooth-pictogram te selecteren en het menu Setup Bluetooth te openen. 2. Selecteer LOSKOPPELEN. De Bluetooth-verbinding wordt beëindigd en wordt niet bewaard als het toestel waarmee voor het laatst verbinding is gemaakt Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-9

190 Een directe verbinding gebruiken Er kan een speciale kabel worden gebruikt om een directe verbinding tot stand te brengen tussen de LIFEPAK 15-monitor en een gateway of pc. Afbeelding 8-3 toont de aansluitingen op de apparatuur waarmee verslagen via een directe kabelverbinding rechtstreeks kunnen worden verzonden naar een computer. 2 1 Systeemconnector Kabel voor LIFEPAK-monitor naar pc Afbeelding 8-3 Gegevenstransmissie via een directe verbinding Computer WAARSCHUWING GEVAAR VOOR SCHOKKEN Indien u een patiënt bewaakt en de systeemconnector gebruikt, moet alle apparatuur die op de systeemconnector is aangesloten, op batterijvoeding werken of elektrisch geïsoleerd zijn van de netspanning krachtens EN Indien hier twijfel over bestaat, moet de patiënt van de defibrillator worden losgemaakt voordat de systeemconnector wordt gebruikt. Gebruik alleen door Physio-Control aanbevolen kabels voor gegevenstransmissie. Neem voor nadere informatie contact op met de Technische Dienst van Physio-Control Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

191 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Een directe verbinding tot stand brengen: 1. Plaats de pc of gateway binnen het bereik van de LIFEPAK 15-monitor. 2. Configureer een COM-poort op de pc voor inkomende gegevens. 3. Sluit de kabel aan op de systeemconnector van de monitor en op de pc. 4. Bij gebruik van CODE-STAT- of DT EXPRESS-software opent u de downloadwizard op de pc en selecteert u de LIFEPAK 15-monitor. Nadat de directe verbinding tot stand is gebracht, bent u klaar om patiëntgegevens te verzenden. Ga door naar "Verslagen zenden" op bladzijde Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-11

192 Verslagen zenden Nadat een draadloze verbinding tot stand is gebracht, kunt u patiëntoverzichten en verslagen verzenden. Alle patiëntverslagen kunnen tijdens bewaking van de patiënt (manuele of AED mode) in onvertraagd worden verzonden. Verslagen kunnen ook post-event worden verzonden (archief mode). Een actueel patiëntverslag verzenden Een actueel patiëntverslag verzenden: Verzenden Verslag Locatie Annuleren... Zenden Levenstekenen Alg. Med. Centr. 1. Druk op ZENDEN. Het menu Zenden verschijnt. 2. Gebruik het SELECTIEWIEL om het gewenste VERSLAG en zo nodig de LOCATIE te selecteren. 3. Selecteer ZENDEN. Het patiëntverslag wordt verzonden. De status van de transmissie wordt weergegeven in het berichtgebied. Een gearchiveerd patiëntverslag verzenden Wanneer u de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uitschakelt, wordt het actuele patiëntverslag opgeslagen in het archief. Zie Hoofdstuk 7, "Gegevensbeheer" voor informatie over toegang tot de archief mode. Een gearchiveerd patiëntverslag verzenden: Opties / Archieven Gegevens zenden... Bewerken Afdrukken... Wissen 1. In het menu Opties / Archieven selecteert u GEGEVENS ZENDEN. Het menu Opties / Archieven / Gegevens zenden wordt weergegeven Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

193 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Opties / Archieven / Gegevens zenden Verzenden Patiënt Alle patiënten Verslag Alle Locatie Geen Verbinding... (Niet verbonden) Annuleren Ga door naar Stap 7 als de instellingen PATIËNT, VERSLAG en LOCATIE juist zijn. Opties / Archieven / Gegevens zenden ALLE patiënten MAART 08 19:27:42 LEE, WILLIAM 10 MAART 08 12:15: MAART 08 10:57:40 JARRE, DORA 09 MAART 08 22:15:21 OAKEY, GARY 09 MAART 08 15:27:20 JONES, CONRAD 09 MAART 08 10:09: MAART 08 06:48:23 WYNDE, GUSTAV 08 MAART 08 21:45: MAART 08 06:27: MAART 08 03:15: MAART 08 16:45: MAART 08 09:35: MAART 08 06:15:42 3. Als u verslagen voor een bepaalde patiënt wilt verzenden, selecteert u PATIËNT. Er wordt een lijst met patiënten weergegeven. 4. Selecteer de patiënt. Opties / Archieven / Gegevens zenden Verzenden Patiënt Verslag Alle Locatie Code Summary Verbinding... Trendoverzicht Annuleren... Levenstekenen 5. Als u een bepaald verslag wilt verzenden, selecteert u VERSLAG en selecteert u vervolgens het verslag. 6. U kunt een transmissielocatie selecteren door LOCATIE te selecteren en vervolgens de locatie te kiezen. Zorg ervoor dat u een locatie opgeeft waarvan de UITVOERPOORT is geconfigureerd voor de transmissiemethode die u gebruikt. 7. Voor transmissie via een draadloze verbinding selecteert u VERBINDING en gaat u door met het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding. Zie "Een Bluetoothverbinding tot stand brengen" op bladzijde 8-8 voor meer informatie. 8. Selecteer ZENDEN. Het patiëntverslag wordt verzonden. De status van de transmissie wordt weergegeven in het berichtgebied Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-13

194 Verslag transmissiesstatus Wanneer u een verslag probeert te verzenden, wordt na voltooiing van de transmissiepoging automatisch een transmissierapport afgedrukt. In het transmissierapport worden de datum en tijd van de transmissiepoging en de eindstatus van de transmissie aangegeven. Een transmissie annuleren U kunt een transmissie die wordt uitgevoerd annuleren. Een transmissie kan worden geannuleerd door ANNULEREN te selecteren in het menu Zenden als u een actueel verslag verzendt, of door ANNULEREN te selecteren in het menu Opties / Archieven / Gegevens zenden als u een gearchiveerd verslag verzendt. Overwegingen bij de transmissie van gegevens Bij het overwegen van behandelingsprotocollen waarbij patiëntgegevens worden verzonden, dient u rekening te houden met mogelijke beperkingen. Een geslaagde transmissie is afhankelijk van toegang tot openbare of privé netwerkdiensten die al dan niet altijd beschikbaar kunnen zijn. Dit geldt vooral voor draadloze communicatie, die door vele factoren wordt beïnvloed, zoals: geografie locatie weer het aantal draadloze toestellen binnen het gebied In het behandelingsprotocol moet altijd rekening worden gehouden met het feit dat de gegevenstransmissie niet altijd kan worden gegarandeerd met draadloze communicatie. Uw behandelingsprotocol moet contingentieplannen omvatten voor onderbroken transmissie van gegevens. Test regelmatig de transmissiefunctie van het toestel om er zeker van te zijn dat het toestel en de verzendaccessoires klaar zijn voor gebruik Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

195 Tips voor het oplossen van problemen GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Tabel 8-3 Tips voor het oplossen van problemen bij gegevenstransmissie OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Er staat een rood kruis door het Bluetoothpictogram op de LIFEPAK 15-monitor De LED Bluetooth brandt niet De LIFEPAK 15-monitor maakt niet automatisch verbinding met het laatst verbonden toestel DRAADLOOS is ingesteld op UIT in het menu Setup Bluetooth DRAADLOOS is in de Setup-opties ingesteld op UIT. De standaardinstelling voor DRAADLOOS is daarom steeds UIT wanneer de LIFEPAK 15-monitor wordt ingeschakeld Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor kan defect zijn Doeltoestel staat uit of kan niet communiceren met de LIFEPAK 15-monitor Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor kan defect zijn Doeltoestel staat uit of kan niet communiceren met de LIFEPAK 15-monitor. De laatste verbinding met het doeltoestel kan zijn gemaakt terwijl de LIFEPAK 15-monitor in een andere modus stond Stel DRAADLOOS in op AAN. Als de rode X blijft staan, kan de Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor defect zijn. Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker. Wijzig de Setup-optie DRAADLOOS. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel. Als de rode X blijft staan, kan de Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor defect zijn. Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker. Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker. Controleer of het doeltoestel aan staat en waarneembaar is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het doeltoestel. Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker als andere maatregelen voor het oplossen van problemen mislukken. Controleer of het doeltoestel aan staat en waarneembaar is. Controleer of de UITVOERPOORT is ingesteld op BLUETOOTH DRAADLOOS. Selecteer APPARATEN ZOEKEN en breng een nieuwe verbinding tot stand Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-15

196 Tabel 8-3 Tips voor het oplossen van problemen bij gegevenstransmissie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Toestel maakt geen verbinding met het laatst verbonden toestel nadat DRAADLOOS is ingesteld op AAN Het bericht KAN GEEN VERBINDING KRIJGEN verschijnt Kan een bepaald Bluetooth-toestel niet vinden of het bericht BLUETOOTH-APPARAAT NIET GEVONDEN verschijnt Het Bluetooth-menu wordt weergegeven waardoor toestellen niet kunnen worden waargenomen De LIFEPAK 15-monitor kan geen draadloze verbinding tot stand brengen. Op het doeltoestel is de benodigde softwaretoepassing mogelijk niet geïnstalleerd of het doeltoestel kan geen gegevens accepteren Filter zoeken kan zijn ingeschakeld en doeltoestel heeft mogelijk geen PSC-prefix Druk op HOOFDSCHERM om het menu af te sluiten en laat de LIFEPAK 15-monitor het laatst verbonden toestel zoeken. Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Probeer opnieuw te verzenden. Controleer of het doeltoestel aan staat en waarneembaar is. Bevestig de roepnaam van het doeltoestel. Stel het FILTER ZOEKEN in op UIT en selecteer vervolgens nogmaals APPARATEN ZOEKEN. Doeltoestel functioneert niet Controleer of het doeltoestel aan staat en waarneembaar is. Bevestig de roepnaam van het doeltoestel. Neem contact op met de serviceafdeling voor het doeltoestel als het bericht nog steeds wordt weergegeven. Kan gegevens voor postevent beoordeling niet verzenden via rechtstreekse of Bluetooth-verbinding Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor kan defect zijn Op het doeltoestel is geen software voor post-event beoordeling geïnstalleerd De software voor post-event beoordeling op het doeltoestel is niet geopend en geactiveerd De COM-poort op het doeltoestel is niet geconfigureerd voor inkomende gegevens De LIFEPAK 15-monitor is niet geselecteerd in de downloadwizard op het doeltoestel Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker. Installeer CODE-STAT- of DT EXPRESS-software voor postevent beoordeling op het doeltoestel. Zorg ervoor dat op het doeltoestel de wizard voor toestelcommunicatie of downloaden wordt uitgevoerd. Configureer de COM-poort op het doeltoestel. Open de downloadwizard op het doeltoestel en selecteer de LIFEPAK 15-monitor Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

197 GEGEVENSTRANSMISSIE 8 Tabel 8-3 Tips voor het oplossen van problemen bij gegevenstransmissie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht BLUETOOTH NIET BESCHIKBAAR verschijnt Het bericht BLUETOOTH- APPARAAT NIET GEVONDEN verschijnt Het bericht ONBEKEND APPARAAT wordt weergegeven Kan geen gegevens verzenden via een gateway met een functionerende directe of Bluetooth-verbinding Bluetooth-module in de LIFEPAK 15-monitor reageert niet Het Bluetooth-toestel kan niet worden gevonden Waarneming van Bluetooth-naam mislukt of verlopen voordat de toestelnaam kon worden opgehaald In de LIFEPAK 15-monitor zijn geen transmissielocaties ingesteld Namen van transmissielocaties in het LIFENET-systeem komen niet overeen met de locatienamen in de LIFEPAK 15-monitor Mobiele communicatie werkt niet tussen de gateway en de transmissielocaties Schakel de LIFEPAK 15-monitor uit en weer in. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, kan de Bluetoothmodule defect zijn. Neem contact op met een bevoegd servicemedewerker. Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Stel het FILTER ZOEKEN in op UIT en selecteer vervolgens nogmaals APPARATEN ZOEKEN. Controleer de naam van het doeltoestel. Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Probeer opnieuw te verzenden. Definieer transmissielocaties. Elke locatienaam moet exact overeenkomen met de naam van het doeltoestel. Raadpleeg de Setup-opties van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator bij het toestel. Controleer de locatienamen in het LIFENET-systeem. Gebruik een alternatieve methode voor het overdragen van patiëntgegevens Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 8-17

198 Tabel 8-3 Tips voor het oplossen van problemen bij gegevenstransmissie (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Het bericht VERZENDEN NIET MOGELIJK verschijnt De LIFEPAK 15-monitor kan geen verbinding maken met de geselecteerde toestelnaam De uitvoerpoort op de LIFEPAK 15-monitor is niet geconfigureerd voor de transmissiemethode die u gebruikt Het doeltoestel kan geen verbinding maken of kan geen verbinding maken binnen een time-outinterval Het doeltoestel vraagt u de inkomende gegevens te accepteren Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Controleer de instelling van het doeltoestel. Probeer opnieuw te verzenden. Zorg ervoor dat de UITVOERPOORT van de transmissielocatie is geconfigureerd voor het soort transmissie dat u probeert. Probeer opnieuw te verzenden. Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Controleer de instelling van het doeltoestel. Probeer opnieuw te verzenden. Controleer het doeltoestel voor een verzoek om de verbinding te accepteren voordat verbinding kan worden gemaakt. Voer het wachtwoord in wanneer daar om wordt gevraagd. Indien mogelijk deze optie instellen op 'Altijd toestaan'. Probeer opnieuw te verzenden. Directe verbinding is onderbroken Controleer de kabelverbindingen. Probeer opnieuw te verzenden. Het bericht TRANSMISSIE MISLUKT verschijnt Het computerprogramma is niet klaar of is niet beschikbaar voor ontvangst van de transmissie Controleer of op het doeltoestel de vereiste software wordt uitgevoerd. Probeer opnieuw te verzenden. Het bericht DIRECTE VERBINDING VERBROKEN verschijnt Directe verbinding is onderbroken Controleer de kabelverbindingen tussen de LIFEPAK 15-monitor en de gateway of pc. Probeer opnieuw te verzenden. Het bericht BLUETOOTH- VERBINDING VERBROKEN verschijnt Het bericht TRANSMISSIE GEANNULEERD verschijnt De verbinding met het Bluetoothdoeltoestel is onderbroken De gebruiker van de LIFEPAK 15 heeft de transmissie geannuleerd Controleer of het doeltoestel klaar is om transmissies te ontvangen. Probeer opnieuw te verzenden. Probeer opnieuw te verzenden indien onterecht geannuleerd Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

199 9 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN Dit hoofdstuk beschrijft het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, het testen en oplossen van problemen met de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en geselecteerde accessoires. Zie de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende accessoires voor aanvullende informatie. Algemeen onderhoud en testen bladzijde 9-3 Batterijonderhoud Het toestel reinigen Het toestel opslaan Papier laden Algemene tips voor het oplossen van problemen Service en reparatie Informatie over het recyclen van het product Garantie Accessoires Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-1

200

201 Algemeen onderhoud en testen DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Periodiek onderhoud en testen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en accessoires is belangrijk om eventuele elektrische en mechanische defecten te helpen voorkomen en te detecteren. Als bij het testen blijkt dat er een eventueel defect is met de defibrillator of accessoires, raadpleeg dan "Algemene tips voor het oplossen van problemen" op bladzijde Stel de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator onmiddellijk buiten gebruik als het defect niet kan worden opgelost en neem contact op met een bevoegd servicemonteur. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de accessoires voor informatie over het testen van de accessoires. U kunt het toestel zodanig configureren dat een bericht ONDERHOUD LATEN VERRICHTEN op het scherm wordt weergegeven met geselecteerde tussenpozen (3, 6 of 12 maanden) om u eraan te herinneren dat de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator een onderhoudsbeurt nodig heeft. De fabrieksinstelling is UIT maar deze kan worden ingeschakeld door servicepersoneel. Achter in deze handleiding vindt u een controlelijst voor de gebruiker. U kunt deze controlelijst kopiëren en gebruiken voor het inspecteren en testen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Een dagelijkse inspectie en test worden aanbevolen. Onderhouds- en testschema In Tabel 9-1 ziet u het aanbevolen onderhouds- en testschema. Dit schema kan worden gebruikt in combinatie met het interne kwaliteitswaarborgingsprogramma van het ziekenhuis, de kliniek of de afdeling Spoedeisende Hulp waar de defibrillator wordt gebruikt. Kabels en paddles vormen een kritiek onderdeel van therapietoediening en zijn onderhevig aan slijtage. U wordt aangeraden de therapiekabel dagelijks te testen volgens de aanwijzingen in de controlelijst voor de gebruiker. De testbelasting wordt met het toestel meegeleverd en is nodig voor het testen van de QUIK-COMBO-kabel. Physio-Control adviseert de therapiekabels elke drie jaar te vervangen om de kans op defecten tijdens gebruik bij patiënten tot een minimum te beperken. De 12-leads ECG-kabel is een kritiek onderdeel voor diagnose en is aan slijtage onderhevig. Inspecteer de 12-leadskabel volgens de instructies in de controlelijst voor de gebruiker en test hem zoals wordt beschreven in "Controle van de ECG-patiëntkabel" op bladzijde 9-6. Aanvullend periodiek preventief onderhoud en testen zoals elektrische veiligheidstests, prestatieinspecties en de vereiste kalibrering moeten regelmatig door bevoegde servicemonteurs worden verricht. Raadpleeg de cd met de servicehandleiding van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voor meer informatie Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-3

202 Tabel 9-1 Aanbevolen onderhoudsschema voor klinisch personeel BEDIENING DAGELIJKS NA GEBRUIK WANNEER NODIG 6 MAANDEN 12 MAANDEN Controlelijst voor de gebruiker invullen. Omvat controle van de QUIK-COMBO therapiekabel, controle van de bewaking met standaardpaddles en de gebruikerstest X Defibrillator inspecteren X X Controleer of alle benodigdheden en benodigde accessoires aanwezig zijn (bijvoorbeeld volledig opgeladen batterijen, gel, elektroden, ECG-papier enz.) X X X Functietests: Controle van de ECGpatiëntkabel Controle van gesynchroniseerde cardioversie met standaardpaddles Controle van therapiekabel en controle van gesynchroniseerde cardioversie Controle van pacing met therapiekabel X X X X Defibrillator reinigen X X Preventief onderhoud en testen X Zelftests Telkens wanneer de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator wordt ingeschakeld, worden er interne zelftests uitgevoerd om te controleren of de interne elektrische componenten en schakelingen naar behoren functioneren. De defibrillator slaat de resultaten van alle door de gebruiker gestarte zelftests op in een testlogboek. Wanneer de defibrillator is ingeschakeld en er een probleem wordt waargenomen dat onmiddellijk service vereist, zoals een defecte oplaadeenheid, gaat de LED Service branden. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor meer informatie. 9-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

203 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Automatische tests De defibrillator voert dagelijks om 03:00 uur een automatische zelftest uit, wanneer het toestel niet in gebruik is. Tijdens de automatische zelftest, schakelt de defibrillator zichzelf kort in (LED AAN gaat branden) en voert de volgende taken uit: Voert een zelftest uit. Slaat het resultaat van de zelftest op in het testlogboek. Schakelt zichzelf uit. Als de defibrillator tijdens een automatische test een probleem waarneemt, wordt het defect geregistreerd in een afgedrukt testverslag. De automatische zelftest wordt niet uitgevoerd als de defibrillator om 03:00 uur al is ingeschakeld of als de batterijen niet zijn geïnstalleerd. Als de defibrillator handmatig wordt ingeschakeld terwijl een zelftest wordt uitgevoerd, wordt de zelftest gestopt en wordt de defibrillator normaal ingeschakeld. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor meer informatie. Gebruikerstest De gebruikerstest is een functietest van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. De gebruikerstest mag uitsluitend als test worden uitgevoerd en niet terwijl de defibrillator voor een patiënt wordt gebruikt. Voer de gebruikerstest uit als onderdeel van de dagelijkse controles aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker. Opmerking: Voor het uitvoeren van de gebruikerstest moet de defibrillator in de manuele modus staan. Als u buiten de dagelijkse controles aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker om een gebruikerstest wilt uitvoeren: 1. Druk op AAN om de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator in te schakelen. 2. Druk op OPTIES. Het menu Opties verschijnt. 3. Selecteer GEBRUIKERSTEST. De defibrillator voert de volgende taken uit: Zelftests voor het controleren van het toestel. Laadt op tot 10 joule en ontlaadt intern (deze energie is niet beschikbaar bij de therapieconnector). Drukt een verslag Geslaagd/Niet geslaagd af. Als de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator tijdens de gebruikerstest een fout waarneemt, gaat de LED Service branden en geeft het afgedrukte verslag aan dat de test niet is geslaagd. Stel de defibrillator buiten gebruik en neem contact op met een bevoegde servicemonteur. Schakel de voeding uit en dan weer in als u de gebruikerstest moet onderbreken. De test stopt en de defibrillator werkt normaal. Er wordt geen verslag Geslaagd/Niet geslaagd afgedrukt Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-5

204 Opmerking: Gedurende de gebruikerstest zijn alle bedieningsknoppen op het voorpaneel (behalve AAN) en op de standaardpaddles uitgeschakeld. Het routinetesten van de defibrillator verbruikt batterijvermogen; onderhoud alle batterijen zoals beschreven in "Waarschuwingen met betrekking tot de batterijen" op bladzijde Opmerking: De laatste 40 resultaten van gebruikerstests en automatische tests worden met alle verslagen naar het CODE-STAT Suite-gegevensbeheersysteem gezonden. Opmerking: Het is belangrijk om inzicht te hebben in de werking van de defibrillator. Raadpleeg de functietests in dit hoofdstuk voor aanbevolen procedures om te zorgen dat het personeel vertrouwd is met de normale werking van de defibrillator. De functietests kunnen verschillen overeenkomstig uw lokale protocollen. Als u de defibrillator wilt testen door de functietests uit te voeren, hebt u een simulator nodig. Zie Tabel 9-2 op bladzijde 9-17 voor het oplossen van problemen met de werking van het toestel. Gebruikerstest voor de standaardpaddles Voer de gebruikerstest voor de standaardpaddles uit als onderdeel van de dagelijkse controles aan de hand van de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding. Functiecontroles De volgende functiecontroles worden geboden om het personeel te helpen vertrouwd te raken met de normale bedieningsprocedures en om problemen in de werking van de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator op te lossen. Opmerking: Als binnen uw organisatie elektronische patiëntenverslagen van het toestel worden gedownload voor post-event beoordeling, kunt u overwegen om als patiëntnaam TEST in te voeren om de functietests met de simulator te kunnen onderscheiden van het werkelijke gebruik bij patiënten. Controle van de ECG-patiëntkabel Benodigde apparatuur: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Volledig opgeladen batterijen ECG-patiëntkabel (3- of 12-leads of 5-draads) 3- of 12-leadssimulator De ECG-patiëntkabel controleren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de ECG-kabel aan op de defibrillator. 3. Sluit alle kabelleads op de simulator aan. 9-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

205 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 4. Zet de simulator aan en selecteer een ritme. 5. Controleer of Lead II is geselecteerd. 6. Controleer na een paar seconden of het scherm een ritme weergeeft en of er geen bericht LEADS LOS of SERVICE verschijnt. 7. Druk voor een 12-leadskabel op 12-AFL en wacht op de afdruk. Controleer of er voor elke lead een ritme wordt afgedrukt. Controle van gesynchroniseerde cardioversie met standaardpaddles WAARSCHUWING GEVAAR VOOR SCHOKKEN De defibrillator dient elektrische energie van maximaal 360 joule toe. Indien deze elektrische energie niet naar behoren wordt ontladen zoals beschreven in deze test, kan deze lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Probeer deze test niet te verrichten tenzij u bevoegd bent (door opleiding en ervaring) en door en door vertrouwd bent met deze gebruiksaanwijzing. Benodigde apparatuur: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Standaardpaddles Controletoestel voor defibrillator ECG-patiëntkabel 3-leads of 12-leads simulator Volledig opgeladen batterijen Gesynchroniseerde cardioversie met standaardpaddles controleren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de ECG-kabel aan op de monitor en de patiëntsimulator. 3. Zet de simulator aan en selecteer een willekeurig ritme behalve asystolie of ventriculaire fibrillatie. 4. Selecteer Lead II. 5. Druk op SYNC. Controleer of de LED SYNC gaat branden. Stel de ECG-grootte bij totdat de waarnemingsmarkeringen op de QRS-complexen verschijnen. Controleer of de LED SYNC uit knippert bij elk gedetecteerd QRS-complex en of de hartfrequentie wordt weergegeven. 6. Selecteer 100 JOULE. 7. Druk op OPLADEN en controleer of de toon die een volledige lading aangeeft, binnen ten hoogste 10 seconden wordt gegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-7

206 8. Neem de standaardpaddles uit de paddle-houders en plaats ze op de platen van het controletoestel voor de defibrillator. Opmerking: Het is niet de bedoeling dat deze test wordt uitgevoerd terwijl de paddles in de houders staan. Door ontlading van 100 joule in de paddle-houders kan de defibrillator beschadigd raken. 9. Druk op de knop APEX (schok), controleer of de defibrillator niet ontlaadt en laat de knop vervolgens weer los. 10.Druk op de knop STERNUM knop vervolgens weer los. (schok), controleer of de defibrillator niet ontlaadt en laat de 11.Druk op PRINTEN. WAARSCHUWING KANS OP BESCHADIGING VAN DE PADDLES EN BRANDWONDEN BIJ DE PATIËNT. Druk de paddles tijdens het ontladen stevig op de platen van het controletoestel om boogvorming en de vorming van kuiltjes op de paddle-oppervlakken te voorkomen. Paddles met kuiltjes of andere beschadigingen kunnen tijdens de defibrillatie brandwonden op de huid van de patiënt veroorzaken. 12.Oefen met beide paddles stevige druk uit op de platen van het controletoestel voor de defibrillator en houd tegelijkertijd beide (schok)-knoppen ingedrukt terwijl u op het scherm let. 13.Controleer of de defibrillator ontlaadt bij het volgende waargenomen QRS-complex. 14.Druk nogmaals op PRINTEN om de printer te stoppen. 15.Controleer of de defibrillator weer op de async-mode overgaat (de waarnemingsmarkeringen worden niet meer weergegeven en de LED SYNC is uit). Opmerking: Het is mogelijk dat de defibrillator is ingesteld om na de ontlading in de sync-mode te blijven. 16.Controleer of de printer de tijd, datum, Sync AAN, waarnemingsmarkeringen voor energietoediening, geselecteerde energie, geen waarnemingsmarkeringen na schok 1 en Sync AF op de ECG-strook registreert. 17.Schakel de defibrillator uit. Opmerking: Als een van de berichten AANSLUITKABEL of PADDLES LEADS LOS, of enig ander waarschuwingsbericht wordt weergegeven, vervangt u de paddles door nieuwe exemplaren en herhaalt u de test. Als het probleem niet kan worden opgelost, stelt u het toestel direct buiten gebruik en neemt u contact op met een bevoegd servicemedewerker. 9-8 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

207 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Controle van therapiekabel en controle van gesynchroniseerde cardioversie OPGELET KANS OP BESCHADIGING VAN DE SIMULATOR. Ontlaad niet meer dan 30 schokken binnen een uur of 10 schokken binnen een periode van vijf minuten en stimuleer niet continu in een Physio-Control simulator. De simulatoren kunnen oververhit raken. Benodigde apparatuur: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator QUIK-COMBO therapiekabel ECG-patiëntkabel 3- of 12-leads patiëntsimulator met QUIK-COMBO-connector Volledig opgeladen batterijen Therapiekabel en gesynchroniseerde cardioversie controleren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de ECG-kabel aan op de defibrillator en de simulator. 3. Sluit de therapiekabel op de simulator aan. 4. Zet de simulator aan en selecteer een willekeurig ritme behalve asystolie of ventriculaire fibrillatie. 5. Selecteer de PADDLES-lead. 6. Controleer of op het scherm een ECG wordt weergegeven en of er geen bericht PADDLES LEADS LOS verschijnt. Opmerking: Als streepjeslijnen, artefacten (onregelmatige signaalruis) of een waarschuwingsbericht op het scherm worden weergegeven, vervangt u de therapiekabel en herhaalt u de test. Als het probleem niet kan worden opgelost, stelt u de defibrillator direct buiten gebruik en neemt u contact op met een bevoegde serviceverlener. 7. Selecteer Lead II. 8. Druk op SYNC. Controleer of de LED SYNC gaat branden en de melding Sync-mode wordt weergegeven. Stel de ECG-grootte bij totdat er waarnemingsmarkeringen op de QRScomplexen verschijnen. Controleer of de LED SYNC uit knippert bij elk gedetecteerd QRScomplex en of de hartfrequentie wordt weergegeven. 9. Selecteer 50 JOULE. 10.Druk op OPLADEN. 11.Druk op PRINTEN Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-9

208 WAARSCHUWING GEVAAR VOOR SCHOKKEN Tijdens defibrillatiecontroles passeert de ontladen energie de kabelconnectors. Zet de kabelconnectors stevig vast op de simulator. 12.Nadat de toon wordt gegeven die een volledige lading aanduidt, houdt u ingedrukt terwijl u op het hoofdsscherm let. (schok) 13.Controleer of de defibrillator ontlaadt bij het volgende waargenomen QRS-complex. 14.Druk nogmaals op PRINTEN om de printer te stoppen. 15.Controleer of de defibrillator weer op de async-mode overgaat (de waarnemingsmarkeringen worden niet meer weergegeven en de LED SYNC is uit). Opmerking: Het is mogelijk dat de defibrillator is ingesteld om na de ontlading in de syncmode te blijven. 16.Selecteer de PADDLES-lead. 17.Ontkoppel de therapiekabel van de simulator. Controleer of het bericht PADDLES-LEADS LOS verschijnt en of er een akoestisch alarmsignaal wordt gegeven. 18.Controleer of de printer de tijd, datum, Sync AAN, waarnemingsmarkeringen voor energietoediening, geselecteerde energie, geen waarnemingsmarkeringen na schok 1 en Sync AF op de ECG-strook registreert. 19.Schakel de defibrillator uit. Controle van pacing met therapiekabel Benodigde apparatuur: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator QUIK-COMBO therapiekabel ECG-patiëntkabel 3- of 12-leads patiëntsimulator met QUIK-COMBO-connector Volledig opgeladen batterijen Pacing met de therapiekabel controleren: 1. Druk op AAN. 2. Sluit de QUIK-COMBO therapiekabel op de QUIK-COMBO simulator aan. 3. Zet de simulator aan en selecteer BRADY. 4. Sluit de ECG-kabel aan op de defibrillator en de simulator. 5. Selecteer Lead II Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

209 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 6. Druk op PACER. 7. Controleer of er waarnemingsmarkeringen verschijnen bij elk QRS-complex. Indien er geen waarnemingsmarkeringen verschijnen of indien ze elders op het ECG verschijnen, drukt u op de SELECTOR bij golflijn Kanaal 1 en stelt u de ECG-grootte bij in het menu. 8. Controleer of het menu FREQU verschijnt. 9. Druk op STROOM en verhoog de stroom tot 80 ma. 10.Let op of u op het scherm geslaagde complexen ziet. Controleer of de LED PACER knippert bij elke geleverde pacingpulsatie. 11.Ontkoppel de QUIK-COMBO therapiekabel van de simulator. Controleer of de pacemaker ophoudt met pacing, het bericht BEVESTIG ELEKTRODEN wordt weergegeven en er een alarmsignaal hoorbaar is. 12.Sluit de QUIK-COMBO therapiekabel weer op de simulator aan. Controleer of het akoestische alarmsignaal ophoudt, het bericht PACING GESTOPT wordt weergegeven en dat de stroom 0 ma bedraagt. 13.Wacht ongeveer 30 seconden en controleer of er een akoestisch alarmsignaal wordt gegeven. 14.Verhoog de stroom tot 80 ma. Controleer of het akoestische alarmsignaal ophoudt. 15.Druk op OPLADEN. Controleer of de LED PACER uitgaat en of de hartfrequentie en beschikbare energie worden weergegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-11

210 Batterijonderhoud Deze paragraaf bevat informatie over de lithium-ionbatterijen van Physio-Control die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Lithium-ionbatterijen vergen weinig onderhoud en vereisen geen geplande cycli van laden-leegtrekken om de levensduur te verlengen. BELANGRIJK! De lithium-ionbatterijen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, batterijladers en snoeren zijn niet uitwisselbaar met batterijen, batterijladers en snoeren die bij andere LIFEPAKdefibrillatoren worden gebruikt. Waarschuwingen met betrekking tot de batterijen WAARSCHUWINGEN KANS OP BRAND, EXPLOSIE EN BRANDWONDEN De batterij mag niet worden gedemonteerd, doorboord, samengeperst, verwarmd tot boven 100 C (212 F) of verbrand. KANS OP VERMOGENSVERLIES KANS OP VERMOGENSVERLIES EN VERTRAGING BIJ DE THERAPIE TIJDENS BEHANDELING VAN DE PATIËNT. Bij gebruik van een niet naar behoren onderhouden batterij om de defibrillator van voeding te voorzien kan zonder waarschuwing energieverlies optreden. Gebruik de speciale batterijlader van Physio-Control voor het opladen van de batterijen. RISICO OP VERMOGENSVERLIES TIJDENS DE BEHANDELING VAN EEN PATIËNT Physio-Control heeft geen informatie over de prestatie of doeltreffendheid van de LIFEPAK-monitoren/defibrillatoren indien ze worden gebruikt met batterijen of batterijladers van andere fabrikanten. Bij gebruik van batterijen of batterijladers van andere fabrikanten kan het toestel onjuist gaan werken en kunnen de veiligheidscertificeringen teniet worden gedaan. Gebruik uitsluitend LIFEPAK 15- monitor/defibrillatorbatterijen van Physio-Control (onderdeelnr ) en de bijbehorende batterijlader voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator van Physio- Control. KANS OP VERMOGENSVERLIES TIJDENS DE BEHANDELING VAN EEN PATIËNT. De batterijpennen in de defibrillator kunnen worden beschadigd indien batterijen vallen of met kracht in de houders worden geduwd. Inspecteer de pennen regelmatig op tekenen van beschadiging. Laat de batterijen te allen tijde in het toestel zitten, behalve wanneer het toestel uit bedrijf wordt genomen voor opslag Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

211 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 OPGELET RISICO OP MATERIËLE SCHADE Wanneer de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voor een langere periode wordt opgeslagen, moet de batterij uit het toestel worden verwijderd. Nieuwe batterijen ontvangen Nieuwe batterijen zijn bij levering niet volledig opgeladen. Laad elke nieuwe batterij voor gebruik op in het LIFEPAK 15-station of de mobiele li-ionbatterijlader. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de batterijlader voor meer informatie over het opladen van batterijen. Batterijen opslaan Li-ionbatterijen ondergaan een proces van zelfontlading tijdens opslag. Houd u aan het volgende als u de batterij opslaat: De label met de tekst Opladen voor gebruik waarmee wordt aangegeven dat de batterij nog niet is opgeladen, mag niet worden verwijderd. Bewaar batterijen bij temperaturen tussen 20 tot 25 C. Laad de batterij binnen één jaar na ontvangst volledig op. Laad de batterij daarna eens per jaar volledig op. WAARSCHUWING RISICO OP VERMOGENSVERLIES TIJDENS DE BEHANDELING VAN EEN PATIËNT Opgeslagen batterijen verliezen hun lading. Indien een opgeslagen batterij vóór gebruik niet wordt opgeladen, kan zonder enige waarschuwing vermogensverlies van het toestel optreden. Laad een opgeslagen batterij altijd op alvorens deze voor actief gebruik in te schakelen. De batterij opladen Laad de batterij op voor gebruik. Verwijder de label met de tekst Opladen voor gebruik alvorens de batterij in de oplader te plaatsen. Laad de batterij op met de Li-ionbatterijlader van het LIFEPAK 15-monitor/defibrillatorstation of de mobiele Li-ionbatterijlader. De brandstofmeter van de batterij werkt pas als de batterij is opgeladen. Zie de gebruiksaanwijzing voor lithium-ionbatterijladers (station en mobiel) voor informatie over het opladen van de batterij Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-13

212 Batterijen vervangen Physio-Control raadt aan de batterijen ongeveer elke twee jaar te vervangen. Goed onderhouden batterijen kunnen langer mee gaan. Een batterij heeft het einde van zijn gebruiksduur bereikt als één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen: De batterijbehuizing is fysiek beschadigd, bijvoorbeeld door scheurtjes of een afgebroken klem. De batterij lekt. De batterijlader geeft de melding STORING weer. De brandstofmeter van de batterij geeft na een volledige opslagcyclus twee LED s (balkjes) of minder aan. Voer gebruikte batterijen onmiddellijk af. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen recyclen Om aandacht te vestigen op het recyclen van batterijen staat op Physio-Control-batterijen één van de volgende symbolen: Wanneer een Physio-Control batterij het einde van zijn gebruiksduur heeft bereikt, dient hij als volgt te worden gerecycled: Recyclen van batterijen in de Verenigde Staten Recycle batterijen door met Physio-Control deel te nemen aan een nationaal recyclingprogramma. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control voor verzendinstructies en een verzendverpakking. Retourneer uw batterijen niet naar het hoofdkantoor van Physio-Control in Redmond in de Amerikaanse staat Washington, tenzij u daarvoor instructies hebt ontvangen. Recyclen van batterijen buiten de Verenigde Staten Recycle batterijen met inachtneming van landelijke en plaatselijke voorschriften. Neem voor hulp contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

213 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Het toestel reinigen OPGELET KANS OP APPARATUURSCHADE. Maak geen enkel deel van dit toestel of de accessoires schoon met bleekmiddel, een bleekmiddelverdunning of fenolverbindingen. Gebruik geen schurende of ontvlambare reinigingsmiddelen. Probeer dit toestel of de accessoires niet te steriliseren tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing van de accessoires. Reinig de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, therapie- en ECG-kabels en batterijen met een vochtige spons of doek. Gebruik uitsluitend de reinigingsmiddelen die hieronder zijn vermeld: Quaternaire ammoniumverbindingen Isopropylalcohol Perazijnzuuroplossingen (peroxyazijnzuuroplossingen) Opmerking: Maak de connectorpoorten zorgvuldig schoon. Laat reinigingsvloeistoffen niet binnendringen in de buitenste oppervlakken van het toestel. Reinig de draagtas als volgt en zoals beschreven op het instructielabel: Met de hand wassen met een milde zeep of reinigingsmiddel en water. Een borsteltje kan handig zijn voor het verwijderen van sterk vervuilde plekken. Reinigingsmiddelen zoals Formula 409 zijn handig bij vet, olie en andere hardnekkige vlekken. Bekijk het hoofdstuk over bewaking voor informatie over het reinigen van de herbruikbare bewakingssensoren en -kabels Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-15

214 Het toestel opslaan Neem de volgende richtlijnen in acht als u de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator buiten gebruik wilt stellen en gedurende een langere periode wilt opslaan: Verwijder de batterijen. Sla de defibrillator en de batterijen op bij kamertemperatuur. Raadpleeg voor meer informatie over opslag- en gebruikspecificaties het gedeelte Omgeving in Tabel A-1. Als u de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator weer in gebruik wilt nemen, doet u het volgende: Voltooi de taken in de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding. Als u de controlelijst voor de gebruiker niet kunt vinden, kunt u een exemplaar downloaden van Overweeg het toestel te laten onderhouden door een bevoegde servicemonteur. Papier laden Controleer de hoeveelheid papier in de printer als onderdeel van de dagelijkse controles volgens de controlelijst voor de gebruiker achter in deze handleiding. OPGELET MOGELIJKE PRINTERSTORING. Het gebruik van papier van ander fabrikaat kan leiden tot onjuiste werking van de printer of beschadiging van de printkop. Gebruik alleen printerpapier van Physio- Control. De printer is uitgerust met een papier-op-sensor om de printkop van de printer te beschermen. De sensor zet de printer automatisch uit als het papier op is of de printerklep open staat. Papier laden: 1. Licht de grendel van de printerklep op om de klep los te maken (zie Afbeelding 9-1). 2. Trek de printerklep naar buiten. 3. Verwijder de lege papierspoel, indien aanwezig. 4. Plaats een nieuwe rol papier met de kant met de grafiek naar boven gericht. Zorg dat het uiteinde van het papier naar buiten uitsteekt zodat het blootligt wanneer de printerklep wordt gesloten Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

215 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 5. Sluit de printerklep en duw de grendel naar beneden totdat de klep dicht klikt Afbeelding 9-1 Papier laden Algemene tips voor het oplossen van problemen Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen in Tabel 9-2 als tijdens het gebruik of het testen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator een probleem wordt waargenomen. Stel de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator buiten gebruik en neem contact op met een bevoegd servicemonteur voor service en reparatie als het probleem niet kan worden opgelost. Tabel 9-2 Algemene tips voor het oplossen van problemen OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING Geen voeding wanneer de monitor/defibrillator AAN wordt gezet Lage batterijspanning Vervang de batterij door een volledig opgeladen, naar behoren onderhouden batterij. Toestel kan niet worden uitgeschakeld De monitor/defibrillator werkt wel, maar het scherm is leeg Een batterijconnectorpen zit los, is bedekt met een vreemde stof of is beschadigd AAN niet lang genoeg ingedrukt gehouden om het toestel uit te schakelen De bedrijfstemperatuur is te laag of te hoog Het scherm werkt niet naar behoren Verwijder de batterij en inspecteer de pennen. Maak ze schoon indien er een vreemde stof aanwezig is. Neem voor vervanging contact op met een bevoegd servicemonteur indien de pennen verbogen of gebarsten zijn of loszitten. Houd AAN gedurende minstens twee seconden ingedrukt. Vervang de batterij onmiddellijk. Neem contact op met een bevoegd servicemonteur Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-17

216 Tabel 9-2 Algemene tips voor het oplossen van problemen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De monitor/defibrillator werkt wel, maar het scherm is niet leesbaar Het bericht PRINTER CONTROLEREN wordt weergegeven Scherm staat in direct zonlicht Het printerpapier loopt vast, schuift weg of wordt verkeerd ingevoerd Verander het scherm van kleur naar zwart-wit. Verplaats het toestel of scherm het af. Druk ECG-strook af om het ritme en andere actieve levenstekenen te beoordelen. Druk zo nodig op ANALYSE en gebruik de AED mode. Installeer het papier opnieuw. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur als het probleem aanhoudt. Het printerpapier is op. Voeg nieuw papier toe. De LED Service gaat branden Problemen bij de ECG-bewaking Problemen bij de AED-bediening Problemen bij defibrillatie/ gesynchroniseerde cardioversie De zelftest van de defibrillator geeft een servicemelding Blijf de defibrillator of pacemaker gebruiken indien dit nodig is. Zet het toestel uit en weer aan. Hiermee wordt een nieuwe "patiënt" gecreëerd. Stel het toestel buiten werking als de LED Service niet uitgaat. Meld het branden van de LED Service aan een bevoegde servicemonteur. Haal zo nodig een andere defibrillator. Zie "Tips voor het oplossen van problemen" op bladzijde Zie "Tips voor het oplossen van problemen" op bladzijde Zie "Tips voor het oplossen van problemen" op bladzijde Problemen bij pacing Zie "Tips voor het oplossen van problemen" op bladzijde De weergegeven tijd is niet juist De tijd is verkeerd ingesteld Verander de tijdinstelling. Zie "Opties" op bladzijde De op het verslag afgedrukte datum is niet juist De datum is verkeerd ingesteld Verander de datuminstelling. Zie "Opties" op bladzijde Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

217 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Tabel 9-2 Algemene tips voor het oplossen van problemen (vervolg) OBSERVATIE MOGELIJKE OORZAAK CORRIGERENDE HANDELING De weergegeven berichten zijn nauwelijks zichtbaar of knipperen Laag luidsprekervolume Het bericht ONDERHOUD LATEN VERRICHTEN wordt weergegeven Batterijvoeding bijna opgebruikt. Buiten het temperatuurbereik Vocht in de openingen in de afdekplaat van de luidspreker De melding voor onderhoud is zodanig ingesteld dat deze met geselecteerde interval wordt weergegeven in de servicemodus Vervang de batterij onmiddellijk. Veeg het vocht van de afdekplaat van de luidspreker af en laat het toestel drogen. Blijf het toestel indien nodig gebruiken. Neem contact op met het servicepersoneel voor het uitvoeren van routineonderhoud. Neem contact op met de Technische Dienst van Physio-Control voor instructies over het opnieuw instellen of uitschakelen van deze melding. Service en reparatie WAARSCHUWINGEN GEVAAR VOOR SCHOKKEN De defibrillator niet demonteren. Hij bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen en er kan zich gevaarlijke hoogspanning voordoen. Neem voor reparatie contact op met een bevoegde servicemonteur. MOGELIJK NIET EFFECTIEVE AFGIFTE VAN ENERGIE. De servicemodus dient uitsluitend voor bevoegd personeel. Verkeerd gebruik van de servicemodus kan de configuratie en de energieniveaus veranderen. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur voor hulp of informatie over de configuratie van het toestel. Neem contact op met een bevoegd servicemonteur indien de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator onderhoud behoeft zoals aangegeven wordt door testen, oplossen van problemen of een servicebericht. In de VS neemt u contact op met Physio-Control Technische Dienst op Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-19

218 Wanneer u Physio-Control belt voor serviceondersteuning, geeft u het model- en serienummer op en beschrijft u uw bevindingen. Indien het toestel naar een servicekantoor of de fabriek moet worden verzonden, verpakt u het toestel zo mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of in beschermende verpakking om beschadiging tijdens de verzending te voorkomen. De cd met de servicehandleiding van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator geeft technische informatie ter ondersteuning van de service en reparatie door een bevoegd servicemonteur. Informatie over het recyclen van het product Recycle het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur. Hulp bij het recyclen Het toestel moet gerecycled worden met inachtneming van landelijke en plaatselijke voorschriften. Neem voor hulp contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control. Voorbereiding Het toestel moet schoon en vrij van verontreinigingen zijn voordat het wordt gerecycled. Recyclen van wegwerpelektroden Na gebruik van wegwerpelektroden volgt u de plaatselijke klinische procedures voor het recyclen. Verpakking De verpakking moet gerecycled worden met inachtneming van landelijke en plaatselijke voorschriften Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

219 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Garantie Zie de garantievoorwaarden bij het product. Neem voor kopieën contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control. In de Verenigde Staten belt u Buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control. Het gebruik van defibrillatie-elektroden, adaptertoestellen of andere onderdelen en benodigdheden van andere bronnen dan Physio-Control verdient geen aanbeveling. Physio-Control heeft geen informatie over de prestaties of doeltreffendheid van de LIFEPAK-defibrillatoren indien ze worden gebruikt in combinatie met defibrillatie-elektroden of andere onderdelen en benodigdheden van andere bronnen. Indien het defect raken van het toestel kan worden toegeschreven aan defibrillatieelektroden of andere onderdelen of benodigdheden die niet door Physio-Control zijn vervaardigd, kan dit de garantie doen vervallen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-21

220 Accessoires Tabel 9-3 is een overzicht van de accessoires die beschikbaar zijn voor de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Neem voor bestellingen contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control of bestel online via store.physio-control.com. Opmerking: De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en de accessoires die zijn bestemd voor rechtstreeks of onregelmatig contact met de patiënt bevatten geen latex. Tabel 9-3 Accessoires voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator CATEGORIE Voeding Therapie BETREFFENDE ACCESSOIRE Lithium-ionbatterij Lithium-ionbatterijlader (station) Lithium-ionbatterijlader (mobiel) QUIK-COMBO pacing/defibrillatie/ecg-elektroden QUIK-COMBO RTS pacing/defibrillatie/ecg-elektroden QUIK-COMBO RTS pacing/defibrillatie/ecg-elektroden voor kinderen QUIK-COMBO pacing/defibrillatie/ecg-elektroden met REDI-PAK aansluitsysteem QUIK-COMBO therapiekabel Standaardpaddles Paddles voor kinderen Bewaking: ECG SpO 2 SpCO en SpMet NIBP EtCO 2 3-leads ECG-kabel 5-draads ECG-kabel 12-leads ECG-kabel (inclusief hoofdkabel, extremiteitenkabelverbinding en precordiale kabelverbinding) Patiëntverlengkabels LNOP en LNCS Herbruikbare LNOP- en LNCS-sensoren LNOP- en LNCS-wegwerpsensoren Monstersets LNOP- en LNCS-wegwerpsensoren Rainbow patiëntverlengkabels Rainbow herbruikbare sensoren Rainbow wegwerpsensoren NIBP-bloeddrukmanchet NIBP-slangen EtCO 2 FilterLine-sets EtCO 2 Smart CapnoLine-lijnen 9-22 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

221 DE APPARATUUR ONDERHOUDEN 9 Tabel 9-3 Accessoires voor de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (vervolg) CATEGORIE IP Overige accessoires BETREFFENDE ACCESSOIRE Transducers (5 μv/v/mmhg, conform IEC en AAMI BP-22) Draadloos modem/gateway Kabel voor LIFEPAK-monitor naar pc (seriële communicatiekabel) Configuratieprogramma op pc Testbelasting Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 9-23

222

223 A SPECIFICATIES EN BIJLAGE A PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN Deze bijlage bevat informatie over de specificaties en prestatie-eigenschappen van de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator en de LIFEPAK 15-monitor-/defibrillatorbatterijen. Ook worden hier de alarmboven- en onderlimieten, de prestatie-eigenschappen van de alarmen en de standaard fabrieksinstellingen beschreven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

224

225 A Specificaties en prestatie-eigenschappen Tabel A-1 is een lijst met specificaties voor de LIFEPAK 15-defibrillator/monitor. Tabel A-2 biedt een overzicht van de specificaties van de LIFEPAK 15-monitor-/ defibrillatorbatterijen. Tabel A-3 is een overzicht van de alarmboven- en onderlimieten wanneer op de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator de wijde of nauwe alarminstelling is geselecteerd. In Tabel A-4 worden de prestatie-eigenschappen van de alarmen beschreven. Tabel A-5 is een lijst met de Standaard fabrieksinstellingen voor de setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties EIGENSCHAP BESCHRIJVING Alle specificaties zijn bij 20 C tenzij anderszins vermeld. ALGEMEEN Modi Zelftest Continu patiëntsurveillancesysteem (CPSS) Stemprompts AED mode voor automatische ECG-analyse en een gesproken behandelingsprotocol voor patiënten met een hartstilstand. Manuele modus voor het uitvoeren van handmatige defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie, niet invasieve pacing, ECG-bewaking en bewaking voor levenstekenen. Archief Mode voor toegang tot opgeslagen patiëntgegevens. Setupmodus voor het wijzigen van de standaardinstellingen van de gebruiksfuncties. Servicemodus hiermee kan bevoegd personeel diagnostische tests en kalibraties uitvoeren. Demomodus - voor gesimuleerde golflijnen en trendgrafieken voor demonstratiedoeleinden. Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, wordt er een zelftest uitgevoerd waarmee de interne elektrische onderdelen en schakelingen worden gecontroleerd. Wanneer er een fout wordt waargenomen, gaat er een servicewaarschuwingslampje branden. Het toestel voert ook dagelijks een automatische zelftest uit. De resultaten daarvan worden opgeslagen in het logboek van het toestel. In de adviesmodus controleert het CPSS de patiënt-ecg via QUIK- COMBO -elektroden of Lead II op een mogelijk schokbaar ritme. Manuele modus: Gebruikt voor geselecteerde meldingen (instelbaar AAN/ UIT) AED mode: Gebruikt voor het volledige AED-protocol Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-1

226 Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP BESCHRIJVING Analoge ECG-uitvoer Uitvoer: 1 volt/mv Frequentiereactie: 0,67 tot 32 Hz (behalve 2,5 tot 25 Hz voor paddles- ECG en 1,3 tot 23 Hz voor 1 tot 30 Hz monitorfrequentiereactie) Scherpfilter 50 of 60 Hz VOEDING Batterijen Oplaadbare lithium-ionbatterij, gewoonlijk 11,1 V Mogelijkheid voor twee batterijen met automatische omschakeling Indicatie en bericht Batterij bijna leeg: indicatie van meter voor Batterij bijna leeg en bericht Batterij bijna leeg in statusgebied voor elke batterij. Indicatie en bericht Vervang batterij: indicatie van brandstofmeter voor Vervang batterij, audiotonen en bericht Vervang batterij in het statusgebied voor elke batterij. Wanneer de indicatie Vervang batterij verschijnt, schakelt het toestel automatisch over op de tweede batterij. Wanneer beide batterijen de toestand Vervang batterij bereiken, wordt er een stemprompt gegeven om de batterij te vervangen. Bereik van de ingangsspanning ligt tussen +8,8 en +12,6 V DC 5,7 ampère-uur (Ah) nominaal vermogen Capaciteit van de batterij Voor twee nieuwe, volledig opgeladen batterijen, 20 C: Bedrijfsmodus Bewaking (minuten) Pacing (minuten) Defibrillatie (ontladingen van 360 J) Totale Gebruikelijk capaciteit Minimum voor uitschakeling Capaciteit na Gebruikelijk Batterij bijna leeg Minimum FYSIEKE GEGEVENS Gewicht Basismodel defibrillator/monitor met nieuwe rol papier en twee geïnstalleerde batterijen: 8,6 kg Monitor/defibrillator met alle voorzieningen met nieuwe rol papier en twee geïnstalleerde batterijen: 9,1 kg Lithium-ionbatterij: 0,59 kg Accessoiretas en schouderband: 1,77 kg Standaard (harde) paddles: 0,95 kg Hoogte 31,7 cm Breedte 40,1 cm Diepte 23,1 cm A-2 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

227 A Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP BESCHRIJVING DISPLAY Grootte 212 mm diagonaal; 171 mm breed x 128 mm hoog (actief weergavevenster) Displaytype 640 x 480 LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting Door gebruiker te selecteren weergavemodus (meerkleuren of SunVue hoog contrast) Geeft gedurende minimaal 4 seconden een ECG en alfanumerieke tekens voor waarden, gebruiksinstructies of aanwijzingen weer Geeft maximaal drie golflijnen weer Golflijn-displaysweepsnelheid: 25 mm/sec voor ECG, SpO 2, IP en 12,5 mm/sec voor CO 2 GEGEVENSBEHEER Het toestel zorgt voor vastlegging en opslag van patiëntgegevens, acties (inclusief golflijnen en annotaties) en opnamen van continue golflijn en patiëntimpedantie in het interne geheugen. De gebruiker kan verslagen selecteren en afdrukken, en de opgeslagen informatie via ondersteunde communicatiemethoden overbrengen Soorten verslagen Drie formaattypen CODE SUMMARY -overzicht van kritieke acties: kort, midden en lang 12-leads ECG met STEMI-statements Continu-ECG (alleen overdracht) Trendoverzicht Samenvatting levenstekenen Snapshot Geheugencapaciteit De totale capaciteit bedraagt 360 minuten continu-ecg of 400 afzonderlijke golflijnacties. De maximale geheugencapaciteit voor een enkele patiënt bedraagt maximaal 200 verslagen van enkele golflijnen en 90 minuten continu- ECG. COMMUNICATIE Het toestel kan gegevens overbrengen via bedrade of draadloze verbindingen. Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en bij de bediening ervan moet rekening worden gehouden met de volgende twee zaken: (1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben. Seriële poort RS232-communicatie +12 V beschikbaar Beperkt tot toestellen die maximaal 0,5 A stroom verbruiken Bluetooth -technologie Bluetooth-technologie maakt draadloze communicatie over korte afstanden met andere Bluetooth-toestel mogelijk Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-3

228 Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP MONITOR ECG Frequentiereactie Leadselectie ECG-grootte Weergave hartfrequentie Waarnemingsbereik QRS Onderdrukking van tweelingsignalen (CMRR) SpO 2 /SpCO/SpMet Sensoren SpO 2 BESCHRIJVING Het ECG wordt bewaakt via diverse kabelindelingen. Een 3-draads kabel wordt gebruikt voor de bewaking van 3-leads ECG's. Een 5-draads kabel wordt gebruikt voor de bewaking van 7-leads ECG's. Een 10-draads kabel wordt gebruikt voor het verkrijgen van 12-leads ECG's. Wanneer de borstkaselektroden worden verwijderd, fungeert de 10- draads kabel als een 4-draads kabel. Standaard-paddles of QUIK-COMBO pacing/defibrillatie/ecg-elektroden worden gebruikt voor bewaking via de paddle-draden. Monitor 0,5 tot 40 Hz of 1 tot 30 Hz Paddles 2,5 tot 30 Hz Diagnostisch 12-leads ECG 0,05 tot 150 Hz Leads I, II en III (3-draads ECG-kabel) Leads I, II, III, AVR, AVL en AVF simultaan verkregen (4-draads ECG-kabel) Leads I, II, III, AVR, AVL, AVF en C simultaan verkregen (5-draads ECG-kabel) Leads I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 en V6 simultaan verkregen (10-draads ECG-kabel) 4, 3, 2.5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mv (vast op 1 cm/mv voor 12-leads) bpm digitaal display Nauwkeurigheid: ±4% of ±3bpm, als deze groter is Duur: 40 tot 120 msec Amplitude: 0,5 tot 5,0 mv ECG-leads: 90 db bij 50/60 Hz Masimo -sensoren waaronder Rainbow -sensoren Weergegeven saturatiebereik "<50" voor niveaus onder 50%; 50 tot 100% Nauwkeurigheid saturatie % (0 69% niet gespecificeerd) Volwassenen/kinderen ±2 cijfers (zonder beweging) ±3 cijfers (met beweging) Dynamische signaalsterkte staafgrafiek Pulsatietoon wanneer SpO 2 -pulsaties worden waargenomen Gemiddelde bijwerkingssnelheid SpO 2 SpO 2 -gevoeligheid SpO 2 -meting Pulsatiefrequentiebereik Door gebruiker te selecteren: 4, 8, 12 of 16 seconden Door gebruiker te selecteren: normaal, hoog Functionele SpO 2 -waarden worden weergegeven en opgeslagen 25 tot 240 bpm A-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

229 A Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP Nauwkeurigheid van pulsatiefrequentie Volwassenen/kinderen ±3 cijfers (zonder beweging) ±5 cijfers (met beweging) Optionele SpO 2 -golflijnweergave met automatische versterkingsregeling SpCO Weergavebereik 0 tot 40% SpCO-concentratie Nauwkeurigheid SpCO ±3 cijfers SpMet Saturatiebereik SpMet 0 tot 15,0% Weergaveresolutie SpMet 0,1 tot 10% Nauwkeurigheid SpMet ±1 cijfer NIBP Bloeddruk Bereik systolische druk: 30 tot 255 mmhg Bereik diastolische druk: 15 tot 220 mmhg Bereik van gemiddelde arteriële druk: 20 tot 235 mmhg Eenheden: mmhg Nauwkeurigheid van bloeddruk: ±5 mmhg Tijd bloeddrukmeting: 20 seconden, gewoonlijk (exclusief tijd voor opblazen manchet) Pulsatiefrequentie Pulsatiefrequentiebereik: 30 tot 240 pulsaties per minuut Nauwkeurigheid van pulsatiefrequentie: ±2 pulsaties per minuut of ±2%, als deze groter is Functies Beginmanchetdruk: Door gebruiker te selecteren, 80 tot 180 mmhg Tijdsinterval automatische metingen: Door gebruiker te selecteren Automatisch leeglopen van manchet BESCHRIJVING Te hoge druk: als de manchetdruk de 290 mmhg overschrijdt Te lange tijd: als de metingstijd de 120 seconden overschrijdt CO 2 CO 2 -bereik Nauwkeurigheid CO 2 0 tot 99 mmhg (0 tot 13,2 kpa) Eenheden: mmhg, % of kpa Partiële CO 2 -spanning Nauwkeurigheid: op zeeniveau: (0 80 bpm)* 0 tot 38 mmhg (0 tot 5,1 kpa) 39 tot 99 mmhg (5,2 tot 13,2 kpa) ±2 mmhg (0,27 kpa) ±5% van meting + 0,08% voor elke 1 mmhg (0,13 kpa) boven 38 mmhg (5,1 kpa) Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-5

230 Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP Nauwkeurigheid respiratiefrequentie Bereik respiratiefrequentie Stijgtijd Reactietijd Initialisatietijd Omgevingsdruk Optioneel weergegeven golflijn Schaalfactoren INVASIEVE DRUK Transducertype Transducergevoeligheid Opwekkingsvoltage Connector Bandbreedte Nulverloop Nulinstelling Numerieke nauwkeurigheid Drukbereik Scherm voor invasieve druk TREND Tijdschaal Duur ST BESCHRIJVING (>80 bpm)* 0 tot 18 mmhg (0 tot 2,4 kpa) 19 tot 99 mmhg (2,55 tot 13,3 kpa) ±2 mmhg (0,27 kpa) ±4 mmhg (0,54 kpa) of ±12% van meting, als deze hoger is *Bij RF > 60 bpm moet voor het bereiken van opgegeven CO 2 -nauwkeurigheid de Microstream FilterLine -H Set voor peuters worden gebruikt. 0 tot 70 bpm: ±1 bpm 71 tot 99 bpm: ±2 bpm 0 tot 99 ademhalingen/minuut 190 msec 3,3 seconden (inclusief vertragingstijd en stijgtijd) 30 seconden (gewoonlijk), seconden Automatisch intern gecompenseerd CO 2 -druk Automatische schaal, 0 20 mmhg (0 4 Vol%), 0 50 mmhg (0 7 Vol%), mmhg (0 14 Vol%) Weerstandsbrug spanningsmeter 5 μv/v/mmhg 5 V DC Electro Shield CXS 3102A 14S-6S Digitaal gefilterd, gelijkstroom tot 30 Hz (< -3db) 1 mmhg/hr zonder transducerverloop ±150 mmhg inclusief transducer-offset ±1 mmhg of 2% van meting, als deze groter is, plus transducerafwijking -30 tot 300 mmhg, in zes door de gebruiker te selecteren bereiken Display: IP-golflijn en numerieke waarden Eenheden: mmhg Labels: P1 of P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP (door gebruiker te selecteren) Automatisch, 30 minuten, 1, 2, 4 of 8 uur Tot 8 uur Na de initiële analyse van het 12-leads ECG wordt de ECG-lead met de grootste ST-verplaatsing automatisch geselecteerd en als trend weergegeven. Weergave Keuze uit HR, PR (SpO 2), PR (NIBP), SpO 2 (%), SpCO (%), SpMet (%), CO 2 (EtCO 2 /FiCO 2), RF (CO 2 ), NIBP, IP1, IP2, ST A-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

231 A Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP ALARMEN Snelle opzet VF/VT-alarm Apnoe-alarm Alarmlimietbereik hartfrequentie INTERPRETATIE- ALGORITME PRINTER Activeert alarmen voor alle actieve levenstekenen Activeert continue CPSS-bewaking in manuele modus Gaat af wanneer 30 seconden zijn verstreken sinds de laatste gedetecteerde respiratie Bovenlimiet, bpm; onderlimiet, bpm 12-leads interpretatie-algoritme 12-leads ECG-analyseprogramma van de University of Glasgow, inclusief AMI- en STEMI-statements Drukt een continue strook van de weergegeven patiëntinformatie en verslagen af Papiergrootte 100 mm Afdruksnelheid 25 mm/sec of 12,5 mm/sec Optionele 50 mm/sec tijdbasis voor 12-leads ECG-verslagen Vertraging 8 seconden Automatische afdruk Golflijnacties worden automatisch afgedrukt Frequentiereactie Diagnostisch 0,05 tot 150 Hz of 0,05 tot 40 Hz Monitor 0,67 tot 40 Hz of 1 tot 30 Hz DEFIBRILLATOR Manuele modus Energiekeuze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 en 360 joule Laadtijd Laadtijd tot 360 joule normaal gesproken minder dan 10 seconden. Synchrone cardioversie De energieoverdracht begint binnen 60 ms van de QRS-piek Waarneming paddles-lead los Bifasisch golflijn BESCHRIJVING Het overgangspunt waarop het toestel van de veronderstelling dat de QUIK-COMBO elektroden goed op de patiënt zijn aangesloten overgaat naar de veronderstelling dat de elektroden niet zijn aangesloten is 300±50Ω. Bifasisch afgevlakt exponentieel De volgende specificaties gelden van 25 tot 200Ω, tenzij anders aangegeven: Nauwkeurigheid van energie: ±1 joule of 10% van instelling als dat meer is, in 50Ω; ±2 joule of 15% van instelling als dat meer is, in Ω. Spanningscompensatie: actief wanneer wegwerptherapie-elektroden zijn aangesloten. Energie-uitvoer binnen ±5% of ±1 joule, als dat meer is, van 50Ω-waarde beperkt tot de beschikbare energie die resulteert in de toediening van 360 joule in 50Ω Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-7

232 Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP BESCHRIJVING I1 T1 I2 I3 T2 I4 Bifasisch golflijn Patiëntimpedantie (Ω) Fase 1 Duur (ms) Fase 2 Duur (ms) Helling (%) Min 5,1 6,8 7,6 8,7 9,5 10,1 10,6 Max 6,0 7,9 9,4 10,6 11,2 11,9 12,5 Min 3,2 4,4 4,9 5,6 6,2 6,6 6,9 Max 4,2 5,5 6,5 7,3 7,7 8,2 8,6 Min 69,9 57,0 49,3 43,0 39,0 36,8 33,8 Max 85,2 74,7 67,6 62,2 56,6 52,6 49,3 A-8 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

233 A Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP BESCHRIJVING De toegekende energie-uitvoer is de nominale toegediende energie op basis van de energie-instelling en de patiëntimpedantie, zoals gedefinieerd in de volgende grafiek. Rated Toegekende Energy Output energie-uitvoer 375 Geselecteerde energie (J) Energy (J J * 325 J * 300 J * 275 J * 250 J * 225 J * 200 J * 175 J * 150 J * Patient Patiëntimpedantie Impedance (ohm) s) Paddle-opties Kabellengte AED mode Laadtijd tot de schok (AED mode) *Geselecteerde energie-instelling QUIK-COMBO pacing/defibrillatie/ecg-elektroden (standaard) Standaard-paddles (optioneel) 2,4 m lange QUIK-COMBO kabel (exclusief elektrode-eenheid) Het schokadviessysteem (SAS) is een ECG-analysesysteem dat de gebruiker meldt of het algoritme een schokbaar of een niet schokbaar ECG-ritme waarneemt. SAS verwerft uitsluitend een ECG via therapieelektroden. Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij bij normale kamertemperatuur is het toestel binnen 20 seconden klaar om een schok toe te dienen als de analyse van het beginritme SCHOK GEADVISEERD is. Bifasische uitvoerenergie Opeenvolgende energieniveaus van joule met hetzelfde of een hoger energieniveau voor elke opeenvolgende schok cprmax -technologie In de AED mode zorgt de cprmax-technologie ervoor dat de tijd dat een patiënt wordt gereanimeerd, wordt gemaximaliseerd, met als algemene doelstelling het overlevingspercentage van patiënten die met een AED worden behandeld te verbeteren. Setup-opties Autoanalyse Maakt automatische analyse mogelijk. Opties zijn UIT, NA 1E SCHOK Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-9

234 Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP Initiële reanimatie Biedt de mogelijkheid de gebruiker te vragen gedurende een bepaalde tijd CPR toe te passen voordat andere handelingen worden verricht. Opties zijn UIT, EERST ANALYSEREN, EERST REANIMEREN Init. Reanimatieduur Tijdsinterval voor initiële reanimatie. Opties zijn 15, 30, 45, 60, 90, 120, en 180 seconden CPR voor schok Biedt de mogelijkheid de gebruiker te vragen CPR toe te passen terwijl het toestel bezig is met laden. Opties zijn UIT, 15, 30 seconden Pulsatiecontrole Biedt de mogelijkheid de gebruiker te vragen op verschillende momenten de pulsatie te controleren. Opties zijn ALTIJD, NA 2E GEEN SCHOKADVIES, NA ELK GEEN SCHOKADVIES, NOOIT Opeenv. schokken Biedt de mogelijkheid voor CPR na 3 achtereenvolgende schokken of na een enkele schok. Opties zijn UIT, AAN CPR-tijd 1 of 2 Door gebruiker te selecteren tijden voor CPR. Opties zijn 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 seconden en 30 minuten PACER Pacingmodus Demand of non-demand Frequentie en standaard stroomsterkten Pacingfrequentie 40 tot 170 PPM Nauwkeurigheid van de ±1,5% over het gehele bereik frequentie Uitgangsgolflijn Monofasisch afgevlakte exponentiële stroompulsatie (20 +1,5 msec) Uitgangsstroom 0 tot 200 ma Pauze: pacingpulsatiefrequentie gereduceerd met factor 4 wanneer geactiveerd Refractaire fase 180 tot 280 msec (als functie van de frequentie) OMGEVINGSEISEN Toestel voldoet aan functievereisten gedurende blootstelling aan de volgende omgevingen, tenzij anderszins vermeld. Temperatuur tijdens gebruik Temperatuur bij opslag Relatieve vochtigheid in werking Relatieve luchtvochtigheid, opslag Atmosferische druk in werking Waterbestendigheid in werking BESCHRIJVING 0 tot 45 C -20 C gedurende 1 uur na opslag bij kamertemperatuur 60 C (140 F) gedurende 1 uur na opslag bij kamertemperatuur -20 tot 65 C behalve therapie-elektroden en batterijen 5 tot 95% niet condenserend NIBP: 15 tot 95% niet condenserend 10 tot 95% niet condenserend -382 tot m ( tot ft) NIBP: -152 tot m (-500 tot ft) IP44 (spatwater- en stofdichtheid) conform IEC 529 en EN 1789 (zonder accessoires, maar inclusief de 12-leads ECG-kabel, harde paddles en batterijset) A-10 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

235 A Tabel A-1 LIFEPAK 15-defibrillator/monitorspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP Trilling MIL-STD-810E methode Propellervliegtuig categorie 4 (afbeelding spectrum a) Helikopter - categorie 6 (3,75 Grms) Grondvoertuig categorie 8 (3,14 Grms) EN 1789: Sinusvormige zwaai, 1 octaaf/min, Hz, ±0,15 mm/2 g Schok (vallen) 5 vallen aan weerszijden van een hoogte van 45 cm op een stalen oppervlak EN 1789: val van 75 cm op elk van de 6 zijden Schok (functioneel) Voldoet aan de eisen voor schokken volgens IEC en MIL-STD-810E 3 schokken per zijde bij 40 g, 6 ms halve sinuspulsaties Stoten 1000 stoten bij 15 g met pulsduur van 6 msec Inslag, buiten bedrijf IEC ,5 + 0,05 joule inslag UL ,78 Nm inslag met stalen bal van 5 cm doorsnede Voldoet aan IEC62262 beschermingsniveau IK 04 EMC IEC :2001 Medische apparatuur Algemene veiligheidsvereisten Secundaire norm: vereisten en tests voor elektromagnetische compatibiliteit. EN :2003: (Clausule 36) Specifieke vereisten voor de veiligheid van hartdefibrillator en hartdefibrillatormonitoren. Reinigen 20 maal reinigen met de volgende middelen: quaternaire ammonium, isopropylalcohol, waterstofperoxide Bestandheid tegen chemicaliën BESCHRIJVING 60 uur blootstelling aan de aangegeven chemicaliën: Betadine (10% povidonjoodoplossing) Koffie, cola Dextrose (5% glucoseoplossing) Elektroden-gel/-pasta (98% water, 2% carbopol 940) HCL (0,5% oplossing, ph=1) Isopropylalcohol NaCl-oplossing (0,9% oplossing) Cosmetische verkleuring van de kortsluitingsbalk in de paddlehouder wordt toegestaan na blootstelling aan HCL (0,5% oplossing). Tabel A-2 Batterijspecificaties EIGENSCHAP BESCHRIJVING Batterijtype Lithium-ion Gewicht 0,59 kg Spanning Gewoonlijk 11,1V Vermogen (nominaal) 5,7 ampère-uur Laadtijd (met volledig ontladen batterij) 4 uur en 15 minuten (gewoonlijk) Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-11

236 Tabel A-2 Batterijspecificaties (vervolg) EIGENSCHAP BESCHRIJVING Batterijlampjes Elke batterij beschikt over een brandstofmeter die het laadniveau bij benadering aangeeft. Een brandstofmeter waarbij na het laden twee of minder LED s branden geeft aan dat de batterij moet worden vervangen. Temperatuurbereik tijdens laden 0 tot 50 C Temperatuurbereik tijdens bedrijf 0 tot 50 C Temperatuurbereik tijdens kortdurende -20 tot 60 C (-4 tot 140 F) opslag (<1 week) Temperatuurbereik tijdens langdurige opslag 20 tot 25 C (68 tot 77 F) (>1 week) Bereik luchtvochtigheid in werking en bij 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend opslag A-12 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

237 A Tabel A-3 Alarmlimieten LEVENSTEKENEN (VS - VITAL SIGNS) Hartfrequentie (HR - Heart Rate) Pulsatiefrequentie (PR - Pulse Rate) VS- WAARDE PATIËNT WIJD-LIMIETEN* NAUW-LIMIETEN* LIMIETBEREIK STANDAARD-LIMIETEN** LAAG HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG < (bpm) > SpO 2 > (%) < Systolische bloeddruk (mmhg) Diastolische bloeddruk (mmhg) EtCO 2 (mmhg/%) Inspiratoir CO 2 (mmhg/%) Respiratiefrequentie (RF) Systolische PA (mmhg) < > < > >40/5,3 40/5,3-10/- 1,3-10/- 1,3 +15/ +2,0 +15/ +2,0-10/- 1,3-10/- 1,3 +15/ +2,0 +15/ +2,0 n.v.t. +5/+0,7 n.v.t. +3/+0,4 n.v.t. 5/0,7 70/9,2 15/2,0 50/6,6 0/0 10/ 1,3 8/1,1 < < > < Diastolische PA (mmhg) > CVP (mmhg) ICP, LAP (mmhg) < *De getallen zijn ± van VS-waarde van de patiënt wanneer de alarmen zijn ingeschakeld. **Standaardlimieten worden vastgesteld wanneer de alarmen zijn ingesteld op AAN Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-13

238 Tabel A-4 Prestatie-eigenschappen van de alarmen EIGENSCHAP Alarmtijd hartfrequentie Akoestische alarmen BESCHRIJVING Met een tachycardie van 1 mv, 206 bpm, bedroeg de gemiddelde detectietijd 4,6 seconden. Voor een testsignaal dat tweemaal zo klein was, was het gemiddelde 4,1 seconden. In dit geval werd de gevoeligheid van het toestel verhoogd tot 5mV/cm. Voor een testsignaal dat tweemaal zo groot was, was het gemiddelde 3,1 seconden. Met een tachycardie van 2 mv, 195 bpm, bedroeg de gemiddelde detectietijd 2,5 seconden. Voor een testsignaal dat tweemaal zo klein was, was het gemiddelde 2,2 seconden. In dit geval werd de gevoeligheid van het toestel verhoogd tot 5 mv/cm. Voor een testsignaal dat tweemaal zo groot was, was het gemiddelde 1,5 seconden. Dit is een zelfstandig functionerend toestel. Alle alarmtonen zijn intern door de LIFEPAK 15-defibrillator/monitor geproduceerd. Overschrijdingen worden aangegeven door tonen, stemprompts en visuele indicaties. Alarmmanifestaties doen zich voor binnen 1 seconde nadat een weergegeven parameter zijn alarmlimiet overtreedt. Er is voorzien in een door de gebruiker te selecteren instelling van het alarmvolume. Deze instelling laat het alarmvolume geen nulniveau bereiken. SAS-tonen versterken de SAS-berichten die op het productdisplay worden weergegeven. A-14 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

239 A Tabel A-4 Prestatie-eigenschappen van de alarmen (vervolg) EIGENSCHAP Visuele alarmen BESCHRIJVING Hieronder worden de toontoewijzingen voor elk type alarm geïdentificeerd: De prioriteit 1-toon wordt gebruikt om de gebruiker te wijzen op de mogelijkheid van overlijden. Deze toon is een wisselend signaal van 440 en 880 Hz met een inschakelduur van 50% en een schakelfrequentie van 4 Hz. Deze toon heeft een volume van 70 ±5 db (A) zoals gemeten op een afstand van 1 meter van het display. De prioriteit 2-toon (toon van het Snelle opzet-alarm) wordt gebruikt om de gebruiker te waarschuwen dat zich een mogelijk levensbedreigende situatie voordoet. Dit is een continue toon van 698 Hz. De prioriteit 3-toon wordt gebruikt om de gebruiker te waarschuwen dat zich een abnormale situatie voordoet. Drie geluidssignalen op 1046 Hz die elk 100 ms duren met een stilte van 150 ms tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de derde, gevolgd door een stilte van 200 ms. Prioriteit 3-tonen worden gegeven in enkele en herhalende typen: voor een enkele toon wordt de reeks van 3 geluidssignalen slechts eenmaal gegeven. Voor een herhalende toon wordt de reeks van 3 geluidssignalen eens in de 20 seconden gegeven. De prioriteit 4-toon is één enkele toon tussen 500 en 1500 Hz. Specifieke eigenschappen zijn: Toon voor QRS en volume-instelling duur van 100 ms en frequentie van 1397 Hz duur van 4 msec en frequentie van 1319 Hz. De waarschuwingstoon bestaat uit één groep van twee tonen die voorafgaan aan stemprompts en die de aandacht vestigen op het display. De specifieke eigenschappen bestaan uit: Vierkante top van 1000 Hz, duur van 100 ms. Stilte, duur 100 msec Stilte, duur 140 msec (indien voorafgaand aan stemprompt) Stemprompt, wanneer gebruikt. Alarmen worden visueel aangegeven door: De overtreden parameter knippert in omgekeerde weergave met een bericht in het berichtgebied van het display. Deze visuele indicaties blijven op het display staan totdat het alarm is gecorrigeerd. Visuele indicaties van alarmsignalen worden voortdurend gegeven, zelfs wanneer de tonen zijn stilgelegd Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-15

240 Tabel A-5 Setup-opties Standaard fabrieksinstellingen MENU MENU/ITEM STANDAARD Algemeen Taal (Landgebonden) Codesamenvatting overzicht Lang Trendoverzicht Uit Locatienummer 000 Apparaat-ID "LP15" + laatste 4 cijfers van het serienummer, bijvoorbeeld LP AutoLog Aan Lijnfilter 60 Hz Timeout-snelheid 30 seconden Manuele modus Sync na schokken Uit Pads-standaard 200 (joule) Energieprotocol Inactief Interne standaard 10 (joule) Stemprompts Aan Schoktoon Aan Manuele toegang Handmatig/direct Stel wachtwoord in 0000 AED mode Energieprotocol Autoanalyse Uit Bewegingswaarneming Aan Pulsatiecontrole Nooit CPR CPR-tijd seconden CPR-tijd seconden Initiële reanimatie Uit Init. Reanimatieduur 120 seconden Reanim. voor schok Uit Metronoom Metronoom Aan voor CPR Volw. niet geïntubeerd 30:2 Volw. geïntubeerd 10:1 Jongere niet geïntubeerd 15:2 Jongere geïntubeerd 10:1 Pacing Frequentie 60 PPM Stroom 0 ma Modus Demand Interne pacemaker Detectie UIT A-16 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

241 A Tabel A-5 Setup-opties Standaard fabrieksinstellingen (vervolg) MENU MENU/ITEM STANDAARD Bewaking Kanalen Standaardset Set 1 Set 1 Kanaal 1 ECG-lead II Kanaal 2 Geen Kanaal 3 Geen Continu-ECG Aan SPO2-toon Uit CO2 Eenheden mmhg BTPS Uit NIBP Begindruk 160 mmhg Interval Uit Trends Aan 12-leads Autom. verzenden Uit Automatische afdruk Aan Afdruksnelheid 25 mm/sec Interpretatie Aan Formaat 3-kanaals standaard Acties Acties bladzijde 1 Actie 2 Zuurstof Actie 3 IV Toegang Actie 4 Nitroglycerine Actie 5 Morfine Actie 6 Laatste annuleren Actie 7 Intubatie Actie 8 CPR Actie 9 Epinefrine Actie 10 Atropine Actie 11 Lidocaïne Acties bladzijde 2 Actie 12 ASA Actie 13 Heparine Actie 14 Thrombolyticum Actie 15 Glucose Actie 16 Naloxone Actie 17 Transport Actie 18 Adenosine Actie 19 Vasopressine Actie 20 Amiodarone Actie 21 Dopamine Actie 22 Bicarbonaat Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator A-17

242 Tabel A-5 Setup-opties Standaard fabrieksinstellingen (vervolg) MENU MENU/ITEM STANDAARD Alarmen Volume 5 Alarmen Uit VF/VT-alarm Uit Printer Automatische afdruk Defibrillatie Aan Pacing Uit Patiënt controleren Uit SAS Uit Patiëntalarmen Uit Acties Uit Beginritme Uit ECG-modus Monitor Monitor-modus 1 30 Hz Diagnostische modus Hz Alarm-golfcomplexen Aan Geval-golfcomplexen Aan Golfcomplex levenstekens Uit Transmissie Locaties Locatie 1/Uitvoerpoort/Directe aansluiting Standaardlocatie Geen Standaardrapport 12-leads Draadloos Aan Filter zoeken Aan Klok Datum/tijd Huidige datum/tijd CET Klokmodus Realtime Zomertijd Uit Tijdzone Geen Service Interval onderhoudsmelding Uit A-18 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

243 B SCHERMBERICHTEN BIJLAGE B In deze bijlage worden de schermberichten beschreven die tijdens het gebruik op de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator kunnen worden weergegeven Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

244

245 B Tabel B-1 Samenvatting schermberichten BERICHT 12-LEAD ANALYSEREN 12-LEAD ECG NIET TE VERKRIJGEN 12-LEADVERWERVEN AANSLUITKABEL ABNORMALE ENERGIETOEVOER BESCHRIJVING De gegevens voor het 12-leads ECG-verslag worden geanalyseerd. Er is een 12-leads ECG opgevraagd maar de benodigde gegevens zijn niet beschikbaar. De monitor is bezig gegevens voor een 12-leads ECG-verslag te verkrijgen. De therapiekabel niet is aangesloten wanneer u op OPLADEN, PACER of ANALYSE drukt. Er is een ontlading opgetreden toen tussen de paddles kortsluiting ontstond, toen de harde paddles onvoldoende contact maakten met de patiënt of in de lucht zijn ontladen, of de impedantie van de patiënt valt buiten het bereik. Het bericht kan ook verschijnen bij bepaalde soorten interne fouten. ADVIES: SPCO > 10% SpCO-adviesalarm geactiveerd. SpCO-waarde is groter dan 10%. ADVIES: SPMET > 3% SpMet-adviesalarm geactiveerd. SpMet-waarde is groter dan 3%. ADVIESMODUSBEWAKING ALARMEN STILGEZET ALS U GETUIGE WAS VAN DE STILSTAND, DRUK OP ANALYSE ANALYSEERT NU HOUD AFSTAND APNOE-ALARM APPARAAT ZOEKEN BEËINDIGEN APPARAATNAMEN OPHALEN APPARATEN ZOEKEN AUTO-NIBP GEANNULEERD BATTERIJ X BIJNA LEEG BEVESTIG ELEKTRODEN BEWEGING WAARGENOMEN!/STOP BEWEGING! Het toestel bewaakt het ECG van de patiënt op een schokbaar ritme. De alarmen zijn onderdrukt. U hoort regelmatig een waarschuwingstoon met het statusbericht ALARMEN STILGEZET om u eraan te herinneren dat alarmen zijn stilgezet. Bericht Initiële reanimatie na de aanwijzing REANIMATIE BEGINNEN om de gebruiker eraan te herinneren om direct een schok toe te dienen als de gebruiker getuige was van de stilstand. De AED is bezig het ECG-ritme van de patiënt te analyseren. Gedurende 30 seconden is geen geldige ademhaling waargenomen. Het zoeken naar een Bluetooth-toestel is gestopt. Het toestel haalt de namen van beschikbare Bluetoothtoestellen op. Het toestel probeert beschikbare Bluetooth-toestellen te vinden. Het automatisch starten van NIBP-metingen is geannuleerd. De aangegeven batterij is bijna ontladen. Therapie-elektroden zijn niet aangesloten. Tijdens de ECG-analyse is beweging waargenomen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator B-1

246 Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT BLUETOOTH NIET BESCHIKBAAR BLUETOOTH-APPARAAT NIET GEVONDEN BLUETOOTH-VERBINDING VERBROKEN CO2 AUTOMATISCH OP NUL ZETTEN CO2 BEZIG MET INITIALISEREN CO2-FILTERLIJN LOS CO2-FILTERLIJN REINIGEN CO2-FILTERLIJN-VERSTOPPING CPR: JONGERE GEÏNTUBEERD X:Y CPR: JONGERE NIET GEÏNTUBEERD X:Y CPR: VOLW. GEÏNTUBEERD X:Y CPR: VOLW. NIET GEÏNTUBEERD X:Y DEACTIVEREN... DEMAND DEMOMODUS DIRECTE VERBINDING VERBROKEN DRUK OP ANALYSE DRUK OP SCHOKKNOP! BESCHRIJVING Het doeltoestel kan niet worden gevonden of er kan geen verbinding mee worden gemaakt. Het Bluetooth-toestel is niet waargenomen. De communicatie met het Bluetooth-toestel is onderbroken. De EtCO 2 -monitor voert automatisch een nulpuntkalibrering uit. De EtCO 2 -monitor voert een zelfcontrole uit. DE EtCO 2 -filterlijn is los of niet goed aangesloten op het toestel. De EtCO 2 -filterlijn is geknikt of verstopt met vloeistof. De EtCO 2 -filterlijn is geknikt of verstopt of de luchtwegadapter is verstopt; het bericht verschijnt na 30 seconden vergeefse reiniging. Een optie voor de metronoom voor CPR. De patiënt is een jongere (vóór de pubertijd) waarbij een canule is geplaatst. De aangegeven verhouding tussen compressies en beademingen wordt gebruikt. Een optie voor de metronoom voor CPR. De patiënt is een jongere (vóór de pubertijd) waarbij geen canule is geplaatst. De aangegeven verhouding tussen compressies en beademingen wordt gebruikt. Een optie voor de metronoom voor CPR. De patiënt is een volwassene waarbij een canule is geplaatst. De aangegeven verhouding tussen compressies en beademingen wordt gebruikt. Een optie voor de metronoom voor CPR. De patiënt is een volwassene waarbij geen canule is geplaatst. De aangegeven verhouding tussen compressies en beademingen wordt gebruikt. De energielading wordt intern verwijderd. De pacemaker staat in de Demand-modus. Het toestel staat in de demomodus en er worden gesimuleerde patiëntgegevens weergegeven. Communicatie via de directe verbinding is onderbroken. Druk op ANALYSE om de ECG-analyse te starten. De defibrillator is volledig geladen en klaar om therapie toe te dienen. B-2 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

247 B Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT DRUK SELECTIEWIEL IN OM TE ANNULEREN ECG-KABEL LOS ECG-LEADS AANSLUITEN ECG-LEADS GEBRUIKEN ECG-LEADS LOS ENERGIESTORING EXCESSIEF GELUID - 12-AFL. GEANNULEERD GEBRUIKERSTEST GAANDE GEBRUIKERSTEST GEPASSEERD GEBRUIKERSTEST MISLUKTE GEEN LOCATIES OPGEGEVEN GEEN PULSATIE, DRUK OP ANALYSE GEEN SCHOK GEADVISEERD GELEVERDE ENERGIE GEPAUZEERD BESCHRIJVING De defibrillator is aan het laden of is geladen; het toestel kan worden gedeactiveerd door op het selectiewiel te drukken. Er wordt een afdruk gemaakt en de ECG-kabel wordt verwijderd. ECG-elektroden of -leads zijn niet aangesloten. De sync-mode is geprobeerd maar de ECG-elektroden zijn niet aangesloten op de patiënt, PADDLES-lead wordt weergegeven en er zijn standaardpaddles aangesloten op de defibrillator. Meerdere ECG-elektroden zijn niet aangesloten. De vergelijking tussen opgeslagen en geselecteerde energie valt buiten de tolerantie. Gedurende langer dan 30 seconden wordt ruis waargenomen die te sterk is om een 12-leads ECG-verslag te registreren. GEBRUIKERSTEST geselecteerd in het menu OPTIES en test wordt uitgevoerd. Er is een geslaagde gebruikerstest uitgevoerd. Niet geslaagde gebruikerstest. Het toestel probeert gegevens te verzenden via een Bluetoothverbinding maar er zijn geen gekoppelde bestemmingen gedefinieerd. Na een CPR-interval, als voor PULSATIECONTROLE een andere Setup-optie is geselecteerd dan NOOIT. De defibrillator heeft geen schokbaar ritme waargenomen. De energieoverdracht is voltooid. De knop pacing GEPAUZEERD is ingedrukt en wordt vastgehouden. De pulsaties worden toegediend op een lagere frequentie terwijl de instellingen MA en PPM in stand worden gehouden. HOUD AFSTAND/DRUK OP SCHOKKNOP Geeft u de opdracht op afstand te blijven en op drukken. (schok) te INDIEN GEEN PULSATIE, REANIMATIE BEGINNEN KAN GEEN VERBINDING KRIJGEN KAN NIET LADEN Na toediening van een schok of de aanwijzing GEEN SCHOK GEADVISEERD als voor PULSATIECONTROLE een andere Setup-optie is geselecteerd dan NOOIT. Er kan geen verbinding worden gemaakt met het Bluetoothtoestel. OPLADEN is ingedrukt en de synchronisatiebron voor gesynchroniseerde cardioversie ontbreekt, de therapiekabel niet is aangesloten of er zijn geen QUIK-COMBO elektroden aangesloten op de therapiekabel Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator B-3

248 Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT LA-AFL. LOS LAATST VERBONDEN MET LADEN TOT XXX J LL-AFL. LOS MANUELE MODUS AFGEZET NAAR MANUELE MODUS GAAN? NIBP TIME-OUT NIBP-BEWEGING NIBP-CONTROLEER MANCHET NIBP-INITIALISEREN NIBP-LUCHTLEK NIBP-MISLUKTE NIBP-OVERDRUK NIBP-STROMINGSFOUT NIBP-ZWAKKE POLS NON-DEMAND ONBEKEND APPARAAT ONDERHOUD LATEN VERRICHTEN ONJUIST WACHTWOORD - PROBEER OPNIEUW ONTVANGST SNAPSHOT PACER-FOUT BESCHRIJVING ECG-elektrode LA is losgeraakt. Als Bluetooth-connectiviteit is geïnstalleerd en dit toestel eerder verbinding heeft gemaakt met een doeltoestel wordt de naam van dat doeltoestel weergegeven na deze melding. Dit bericht verschijnt wanneer OPLADEN wordt ingedrukt op het voorpaneel of op de standaardpaddles. ECG-elektrode LL is losgeraakt. Toegang tot de manuele modus vanuit de AED mode is beperkt. Een van de knoppen voor de manuele modus werd ingedrukt en het bevestigingsscherm zal worden weergegeven. De NIBP-monitor heeft gedurende 120 seconden geen meting uitgevoerd. De extremiteit van de patiënt heeft te veel bewogen, zodat de NIBP-monitor de meting niet nauwkeurig kan voltooien. NIBP-manchet is niet aangesloten op de patiënt of op het toestel. NIBP is opgevraagd maar kan niet worden vastgesteld vanwege een 30 seconden durende reset. NIBP-manchet te los of lek in manchet/pneumatisch monitorsysteem. De NIBP-monitor kan geen nuldrukreferentie realiseren. De druk van de NIBP-manchet is boven 290 mmhg. Het pneumatische NIBP-systeem handhaaft geen stabiele manchetdruk. De monitor heeft geen pulsaties waargenomen. De pacemaker staat in de Non-demandmodus (async-mode). Bluetooth-verbinding mislukt of verlopen voordat de naam van het doeltoestel kon worden opgehaald. Herinneringsbericht dat verschijnt met de in de servicemodus ingestelde interval. Het bericht blijft verschijnen totdat een reset wordt uitgevoerd of totdat het wordt uitgeschakeld. Er is een incorrect wachtwoord ingevoerd. Er is een snapshotverslag van de actuele levenstekenen opgevraagd. Interne fout waargenomen tijdens pacing. B-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

249 B Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT PACING GESTOPT PACING WORDT UITGEVOERD PATIËNT CONTROLEREN! POGING TOT VERZENDEN PRIMAIR NAAR LEAD II AAN HET OVERSCHAKELEN PRIMAIR NAAR PADDLES AAN HET OVERSCHAKELEN PRINTER CONTROLEREN PULSATIE CONTROLEREN PX NIET OP NUL PX NUL MISLUKT PX NULSTELLING PX OP NUL PX TRANSDUCER NIET WAARGENOMEN RA-AFL. LOS REANIMATIE BEGINNEN SCHOK GEADVISEERD! SELECTEER DUBBELFASIGE ENERGIE / XXX J SLUIT DE BORSTLEADS AAN SPO2: CONTROLEER SENSOR SPO2: GEEN SENSOR WAARGENOMEN SPO2: LAGE PERFUSIE BESCHRIJVING Pacing is gestopt bijvoorbeeld vanwege het losraken van therapie-elektroden. De gevraagde handeling is niet beschikbaar omdat momenteel pacing wordt uitgevoerd door het toestel. Er is een mogelijk schokbaar ECG-ritme waargenomen terwijl het VF/VT alarm aanstaat. Het toestel probeert een transmissieverzoek te verwerken. Pacing is ingeschakeld terwijl PADDLES de primaire lead is. Het toestel was ingesteld op Lead II toen ANALYSE werd ingedrukt. PADDLES wordt de primaire lead. De printerklep is open; er zit geen papier in de printer of er is een andere printerstoring. AED-prompt na elke standaardopeenvolging van 3 schokken of na het bericht GEEN SCHOK GEADVISEERD. Transducer is aangesloten of wordt opnieuw aangesloten en is niet op nul gezet. De druktransducer kon niet op nul worden gezet. De monitor stelt een nulreferentie vast. De transducer is op nul gezet. IP-transducer is losgekoppeld van de monitor/defibrillator. ECG-elektrode RA is losgeraakt. Geeft u de opdracht te starten met reanimatie. De defibrillator heeft het ECG-ritme van de patiënt geanalyseerd en een schokbaar ECG-ritme waargenomen. ENERG. KIEZEN is ingedrukt op het voorpaneel of op de standaardpaddles. Er is een 12-leads ECG-analyse opgevraagd en er zijn geen precordiale leads verbonden met de patiënt. De verbinding tussen de SpO 2 -sensor en het toestel of de patiënt moet worden gecontroleerd. Een sensor is losgekoppeld van de monitor. Patiënt heeft een zwakke pols Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator B-5

250 Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT SPO2: ONBEKENDE SENSOR SPO2: POLSSLAG VINDEN SPO2: SENSOR ONDERSTEUNT SPCO OF SPMET NIET SPO2: SIGNAAL VAN SLECHTE KWALITEIT STROOMONDERBREKING SYNC-MODE TOEGANG GEWEIGERD TRANSMISSIE GEANNULEERD TRANSMISSIE MISLUKT TRANSMISSIE VOLBRACHT VERBINDING MAKEN MET VERBONDEN MET VERSTOORDE DATA! DRUK OP 12-LEAD VERVANG BATTERIJ X VERZENDEN NAAR <LOCATIE> VERZENDEN NIET MOGELIJK VX-LEADS LOS X APPARATEN GEVONDEN XX% VERZONDEN XX-LEADS LOS ZELFTEST GAANDE... BESCHRIJVING Op het toestel is een sensor aangesloten die niet door Physio- Control is goedgekeurd. Er is een sensor aangesloten op de patiënt en er wordt gezocht naar pulsatie. De gebruikte sensor meet alleen SpO 2. Het toestel ontvangt onvoldoende gegevens van sensor. De vergelijking tussen afgegeven en geselecteerde pacingstroom valt buiten de tolerantie. Het toestel staat momenteel in de sync-mode. Er is drie maal achter elkaar een incorrect wachtwoord ingevoerd in een poging de manuele modus te openen. De gegevenstransmissie is geannuleerd. De gegevenstransmissie is niet geslaagd. De gegevenstransmissie is geslaagd. Het toestel brengt een verbinding met een ander Bluetoothtoestel tot stand. Dit bericht wordt gevolgd door de naam van het doeltoestel. Het toestel is door middel van Bluetooth-technologie verbonden met een ander Bluetooth-toestel. Dit bericht wordt gevolg door de naam van het verbonden toestel. De monitor heeft tijdens het verkrijgen van gegevens extreme signaalstoring waargenomen. Druk op 12-AFL om het bericht te onderdrukken en een 12-leads ECG te verkrijgen met ruis. Uitvallen van voeding door de batterij in houder X dreigt. Er is een verbinding tot stand gebracht met <locatie> en het opgevraagde verslag wordt verzonden. Het verzenden van gegevens is niet mogelijk. ECG-elektrode zoals "V1" is losgeraakt. Hiermee wordt het aantal gevonden Bluetooth-toestel aangegeven. Hiermee wordt aangegeven welk percentage van de transmissie is voltooid. ECG-elektrode zoals "RA" is losgeraakt. Na inschakeling voert het toestel een zelftest uit. B-6 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

251 B Tabel B-1 Samenvatting schermberichten (vervolg) BERICHT ZELFTEST GESLAAGD ZELFTEST MISLUKT BESCHRIJVING Het toestel heeft de interne test doorlopen en is nu klaar voor gebruik. Het toestel heeft een interne fout waargenomen; stel het toestel buiten gebruik Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator B-7

252

253 C SCHOKADVIESSYSTEEM BIJLAGE C Deze bijlage beschrijft de elementaire werking van het schokadviesalgoritme (SAS - Shock Advisory System ) Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

254

255 C Overzicht van het schokadviessysteem Het schokadviessysteem (SAS) is een ECG-analysesysteem dat is ingebouwd in de LIFEPAK 15 monitor/defibrillator en dat de gebruiker adviseert of het een schokbaar of niet schokbaar ritme waarneemt. Dit systeem stelt personen die niet getraind zijn om ECG-ritmes te interpreteren, in staat om mogelijk levensreddende therapie te geven aan slachtoffers van ventriculaire fibrillatie of pulsatieloze ventriculaire tachycardieën. Het schokadviessysteem heeft de volgende voorzieningen: Bepaling van elektrodecontact Geautomatiseerde interpretatie van het ECG Gebruikersbediening van schoktherapie Continu patiëntsurveillancesysteem (CPSS) Bewegingswaarneming Het schokadviessysteem is actief wanneer de LIFEPAK 15 monitor/defibrillator als automatische externe defibrillator (AED) wordt gebruikt. Tijdens de bewaking kan CPSS worden geactiveerd. Bepaling van elektrodecontact Het schokadviessysteem meet de transthoracale impedantie van de patiënt via de therapieelektroden. Indien de basislijnimpedantie hoger is dan een maximumlimiet, bepaalt het dat de elektroden niet voldoende contact met de patiënt hebben of niet naar behoren op de AED zijn aangesloten. Wanneer dit het geval is, worden de ECG-analyse en schoktoediening onderdrukt. De AED adviseert de gebruiker om de elektroden aan te sluiten wanneer de elektroden onvoldoende contact maken. Geautomatiseerde interpretatie van het ECG Het schokadviessysteem beveelt een schok aan indien het de volgende zaken waarneemt: Ventriculaire Fibrillatie bij een piek-tot-piek amplitude van ten minste 0,08 mv. Ventriculaire tachycardie gedefinieerd als het hebben van een hartfrequentie van ten minste 120 slagen per minuut, een QRS-breedte van ten minste 0,16 seconden en geen klaarblijkelijke P-curven. Pacemakerpulsaties kunnen een terecht schokadvies verhinderen, ongeacht het onderliggende ritme van de patiënt. Het schokadviessysteem beveelt geen schok aan voor alle andere ECG-ritmes inclusief asystolie, pulsatieloze elektrische activiteit, idioventriculaire ritmes, bradycardie, supraventriculaire tachycardieën, atriumfibrilleren en -flutter, hartblok, premature ventriculaire complexen en normale sinusritmes. Deze ritmes worden specifiek vermeld in de AHAaanbevelingen. Nadat het besluit SCHOK GEADVISEERD is genomen, gaat het schokadviessysteem niet door met het analyseren van het ECG Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator C-1

256 Prestaties van het schokadviessysteem ECG-analyse door het schokadviessysteem in de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is getest door ECG-golfcomplexen uit de database van Physio-Control af te spelen door de connector van de elektrode. Voor elke test-ecg werd de beslissing SCHOK of GEEN SCHOK van het schokadviessysteem geregistreerd en vergeleken met de ritmeclassificatie en de door klinische deskundigen aanbevolen behandeling. Een verslag met testresultaten is op aanvraag verkrijgbaar. SAS-testset De SAS-testset bestaat uit 989 ECG-monsters die zijn opgenomen tijdens het gebruik van LIFEPAK 5-defibrillatoren voordat deze in het ziekenhuis werden gebruikt. De ECG s zijn geregistreerd met op de LIFEPAK 5-defibrillatoren aangesloten cassettebandrecorders. Bepaalde ECG-segmenten werden opgenomen en het ECG-ritme geclassificeerd door klinische deskundigen. De SAS-testset bevat de volgende ECG-monsters: 168 stuks grove ventriculaire fibrillatie (VF) (piek-tot-piek amplitude van 200 μv) 29 stuks fijne ventriculaire fibrillatie (piek-tot-piek amplitude van <200 en 80 μv) 65 stuks schokbare ventriculaire tachycardie (VT) (HR >120 bpm, QRS-duur 160 ms, geen klaarblijkelijke P curven, patiënt pulsatieloos volgens paramedici) 43 stuks asystolie (piek-tot-piek amplitude van <80 μv) 144 stuks normaal sinusritme (NSR) (sinusritme, hartfrequentie bpm) 531 stuks andere georganiseerde ritmes (omvat alle ritmes m.u.v. de in de andere categorieën genoemde ritmes) 2 stuks overgangsritme (binnen het monster gaat een niet schokbaar ritme over in een schokbaar ritme of andersom) 5 stuks schokbare ritmes met pacemakerartefact (het pacemakerartefact wordt over de tijd verspreid door filtering in de LIFEPAK 5-defibrillator) 2 stuks niet schokbare ritmes met pacemakerartefact (het pacemakerartefact wordt over de tijd verspreid door filtering in de LIFEPAK 5-defibrillator) Tabel C-1 Algemene SAS-prestaties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ALGEMENE SAS-PRESTATIES Gevoeligheid >90% Specificiteit >95% Positieve predictieve waarde >90% Foutief positief percentage <5% C-2 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

257 C Tabel C-2 SAS-prestaties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator op ritmecategorie RITMEKLASSE ECG-TEST 1 MONSTER GROOTTE PRESTATIEDOEL GEOBSERVEERDE PRESTATIE Schokbaar: Grof VF 168 >90% gevoeligheid De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voldoet aan de vereisten van de AAMI 2 DF80 en de aanbevelingen van de AHA 3. Schokbaar: VT 65 >75% gevoeligheid De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voldoet aan de vereisten van de AAMI DF80 en de aanbevelingen van de AHA. Niet schokbaar: NSR 144 >99% specificiteit voor NSR (AHA) De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voldoet aan de aanbevelingen van de AHA. Niet schokbaar: asystolie 43 >95% specificiteit De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voldoet aan de vereisten van de AAMI DF80 en de aanbevelingen van de AHA. Niet schokbaar: alle andere ritmes 531 >95% specificiteit De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator voldoet aan de vereisten van de AAMI DF80 en de aanbevelingen van de AHA. Tussenliggend: fijne VF 29 Alleen verslag >75% gevoeligheid 1 Elk monster wordt 10 maal asynchroon verwerkt. 2 Association for the Advancement of Medical Instrumentation. DF80: 2003 Medical electrical equipment-part 2-4, Section aa) 3) essential performance data of the rhythm recognition detector. Arlington, VA: AAMI, Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. American Heart Association (AHA) Task Force on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997: Vol. 95: VF = ventriculaire fibrillatie VT = ventriculaire tachycardie NSR = normaal sinusritme Gebruikersbediening van schoktherapie Het schokadviessysteem zorgt voor automatische lading van de AED wanneer het de aanwezigheid van een schokbaar ritme waarneemt. Wanneer een schok wordt geadviseerd, drukt de gebruiker de SCHOKKNOP in om de energie aan de patiënt toe te dienen. Continu patiëntsurveillance-systeem Het continue patiëntsurveillance-systeem (CPSS) bewaakt het ECG-ritme van de patiënt automatisch op een mogelijk schokbaar ritme terwijl de elektroden zijn aangesloten en de AED aanstaat. Het CPSS is niet actief tijdens de ECG-analyse of wanneer de AED in een CPR-cyclus is Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator C-3

258 Bewegingswaarneming Het schokadviessysteem neemt beweging van de patiënt waar onafhankelijk van de ECG-analyse. In de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is een bewegingswaarnemer ingebouwd. BEWEGINGSWAARNEMING kan worden ingesteld op AAN of UIT. Raadpleeg voor meer informatie de setup-opties van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator bij het toestel. Een aantal activiteiten kan beweging veroorzaken, waaronder CPR, beweging van de hulpverlener, beweging van de patiënt en sommige inwendige pacemakers. Indien variaties in het transthoracale impedantiesignaal een maximumlimiet te boven gaan, bepaalt het schokadviessysteem dat er een of andere beweging van de patiënt aanwezig is. Als beweging wordt waargenomen, wordt de ECGanalyse geblokkeerd. De gebruiker wordt geadviseerd middels een weergegeven bericht, een gesproken commando of een akoestische waarschuwingstoon. Als er na 10 seconden nog steeds beweging wordt waargenomen, wordt het bewegingsalarm gestopt en wordt de analyse voortgezet en voltooid. Hiermee wordt de vertraging van therapie beperkt in situaties waarin het wellicht niet mogelijk is om de beweging te stoppen. De hulpverlener dient de bron van beweging echter zo mogelijk te verwijderen om de kans op artefacten in het ECG tot een minimum te beperken. Er zijn twee redenen waarom de ECG-analyse kan worden geblokkeerd als het bewegingsalarm optreedt. In die gevallen dient de hulpverlener de bron van beweging zo mogelijk te verwijderen: 1. Dergelijke beweging kan een artefact in het ECG-signaal veroorzaken. Dit artefact kan tot gevolg hebben dat een niet schokbaar ECG-ritme op een schokbaar ritme lijkt. Zo kan een borstkascompressie tijdens een asystolie lijken op een schokbare ventriculaire tachycardie. Een artefact kan ook tot gevolg hebben dat een schokbaar ECG-ritme op een niet schokbaar ritme lijkt. Zo kan een borstkascompressie tijdens een ventriculaire fibrillatie lijken op een georganiseerd en dus niet schokbaar ritme. 2. De beweging kan worden veroorzaakt door de handelingen van de hulpverlener. Om het risico te verkleinen dat een hulpverlener per ongeluk een schok toegediend krijgt, geeft de bewegingswaarschuwing de hulpverlener een melding om zich van de patiënt te verwijderen. Hierdoor stopt de beweging en gaat de ECG-analyse verder. C-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

259 D RICHTLIJN ELEKTROMAGNETISCHE BIJLAGE D COMPATIBILITEIT Deze bijlage bevat richtlijnen en de verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische compatibiliteit Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

260

261 D Elektromagnetische emissie Tabel D-1 Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator dient ervoor te zorgen dat het toestel in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - Richtlijn RF-emissies CISPR 11 RF-emissies CISPR 11 Harmonische emissies IEC Spanningsschommelingen/ spanningsflikkering IEC Groep 1 Klasse B Niet van toepassing Niet van toepassing De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator gebruikt HF-energie alleen voor interne functies. De RF-emissies zijn daarom zeer laag en veroorzaken waarschijnlijk geen storingen in elektronische apparatuur in de directe omgeving. De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, waaronder woonhuizen en daar waar het toestel direct kan worden aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen van stroom voorziet Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator D-1

262 Essentiële prestaties De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator zorgt voor veilige en effectieve prestaties van de functies voor defibrillatietherapie en patiëntbewaking bij gebruik binnen de elektromagnetische omgeving die wordt gespecificeerd in Tabel D-2 tot en met Tabel D-4. Tabel D-2 Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator dient ervoor te zorgen dat het toestel in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. Immuniteitstest IEC Testniveau Elektrostatische ±6 kv bij contact ontlading ±8 kv in lucht IEC Elektrische snelle overgang/burst IEC Overspanning IEC Kortstondige spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningswisseling en op ingangskabels van de stroomvoorziening IEC Magnetisch veld (50/60 Hz) netfrequentie IEC ±2 kv voor voedingskabels ±1 kv voor ingangs-/ uitgangskabels ±1 kv lijn(en) naar lijn(en) ±2 kv lijn(en) naar aarde <5% U T (>95% daling in U T ) gedurende 0,5 cyclus 40% U T (60% daling in U T ) gedurende 5 cycli 70% U T (30% daling in U T ) gedurende 25 cycli <5% U T (>95% daling in U T ) gedurende 5 sec Nalevingsniveau ±6 kv bij contact ±8 kv in lucht Niet van toepassing ±1 kv voor ingangs-/ uitgangskabels Niet van toepassing Niet van toepassing Elektromagnetische omgeving - Richtlijn Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels gemaakt zijn. Als vloeren met synthetisch materiaal zijn bedekt, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% zijn. De kwaliteit van de hoofdstroomvoorziening moet die van een commerciële of ziekenhuisomgeving zijn. De kwaliteit van de hoofdstroomvoorziening moet die van een commerciële of ziekenhuisomgeving zijn. De kwaliteit van de hoofdstroomvoorziening moet die van een commerciële of ziekenhuisomgeving zijn. Indien de gebruiker de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator continu wil gebruiken tijdens onderbrekingen van de hoofdstroomvoorziening, raden wij aan de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator van stroom te voorzien middels een ononderbreekbare voeding of accu. 3 A/m 3 A/m De magnetische velden van de netfrequentie moeten van een niveau zijn dat gebruikelijk is voor een commerciële of ziekenhuisomgeving. Opmerking: U T is het wisselstroomvoltage vóór toepassing van het testniveau. D-2 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

263 D Tabel D-3 Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator dient ervoor te zorgen dat het toestel in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. Immuniteitstest Geleide RF IEC Uitgestraalde RF IEC Testniveau IEC Vrms 150 khz tot 80 MHz buiten ISM-banden a 10 Vrms 150 khz tot 80 MHz binnen ISM-banden a 10 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz Nalevingsniveau 3 Vrms 10 Vrms 10 V/m Elektromagnetische omgeving - Richtlijn Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij een willekeurig deel van het LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, inclusief bekabeling, worden gebruikt dan de aanbevolen separatieafstand volgens de berekening die van toepassing is voor de frequentie van de zender. Aanbevolen separatieafstand d = 1,2 d = 1,2 P P d = 1,2 P 80 MHz tot 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz tot 2,5 GHz Waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant van de zender, en d de aanbevolen separatieafstand is in meters (m). b Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals deze zijn vastgesteld door een elektromagnetisch locatieonderzoek, c dienen lager te zijn dan het nalevingsniveau binnen elk frequentiebereik. d Storingen kunnen optreden in de buurt van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool: Opmerking: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. Opmerking: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en personen. a b De ISM-banden (Industrial, Scientific and Medical) tussen 150 khz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,7 0 MHz. De nalevingsniveaus binnen de ISM frequentiebanden tussen 150 khz en 80 MHz en binnen het frequentiebereik van 80 MHz tot 2,5 GHz zijn bedoeld om de waarschijnlijkheid te verkleinen dat mobiele/draagbare communicatieapparatuur storingen veroorzaakt indien deze per ongeluk in de nabijheid van patiënten wordt gebracht. Om deze reden wordt bij het berekenen van de aanbevolen separatieafstand voor zenders binnen deze frequentiegebieden een aanvullende factor van 10/3 toegepast Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator D-3

264 c d Veldsterkten van vaste zenders zoals basisstations voor zendertelefoons (draagbaar/draadloos) en landmobiele radio s, amateurradio, AM- en FM-radiouitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch gezien niet nauwkeurig worden voorspeld. Een elektromagnetisch locatieonderzoek dient te worden overwogen om de elektromagnetische omgeving van vaste RF-zenders te beoordelen. Indien de gemeten veldsterkte op de plaats waarop de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator wordt gebruikt het bovengenoemde HF-nalevingsniveau overschrijdt, moet de LIFEPAK 15- monitor/defibrillator worden geobserveerd om te controleren of de werking normaal is. Indien een abnormale werking wordt waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen, zoals het draaien of verplaatsen van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, noodzakelijk zijn. Binnen het frequentiebereik van 150 khz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m. Tabel D-4 Aanbevolen separatieafstanden tussen draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur en de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator De LIFEPAK 15-monitor/defibrillator is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan elektromagnetische storingen helpen te voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur (zenders) en de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, zoals hier wordt aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. Maximaal nominaal uitgangsvermogen van zender W 150 khz tot 80 MHz buiten ISM-banden d = 1,2 Separatieafstand volgens de zenderfrequentie in meters (m) 150 khz tot 80 MHz binnen ISM-banden d = 1,2 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz P P d = 1,2 P d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 3,8 7, Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is genoemd, kan de aanbevolen separatieafstand d in meters (m) worden bepaald aan de hand van de berekening die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P de maximale nominale waarde van de voeding van de zender is in watt (w) volgens de fabrikant van de zender. Opmerking: Bij 80 MHz en 800 MHz is de separatieafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. Opmerking: De ISM-banden (Industrial, Scientific and Medical) tussen 150 khz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,7 0 MHz. Opmerking: Bij het berekenen van de aanbevolen separatieafstand voor zenders binnen deze frequentiegebieden wordt een aanvullende factor van 10/3 toegepast binnen de ISM frequentiebanden tussen 150 khz en 80 MHz en binnen het frequentiebereik van 80 MHz tot 2,5 GHz. Dit wordt gedaan om de waarschijnlijkheid dat mobiele/ draagbare communicatieapparatuur storingen veroorzaakt indien deze per ongeluk in de nabijheid van patiënten wordt gebracht, te verkleinen. Opmerking: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en personen. D-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

265 E SYMBOLEN Deze bijlage bevat informatie over de symbolen die worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing of op de LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, de accessoires daarvan, de verpakking of trainingsmiddelen Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

266

267 E Symbolen De symbolen in Tabel E-1 komen voor in deze gebruiksaanwijzing of op de LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator, de accessoires daarvan, de verpakking of trainingsmiddelen. Tabel E-1 Symbolen SYMBOOL Toestel of gebruikersinterface BESCHRIJVING Opgelet, raadpleeg bijbehorende documenten Alarm aan Alarm uit VF/VT-alarm aan VF/VT-alarm is aan maar wordt onderdrukt of is gepauzeerd Batterij in houder, volledig opgeladen. Raadpleeg "Batterijstatuslampjes" op bladzijde 3-21 voor een beschrijving van alle batterijlampjes. Hartfrequentie/pulsatiefrequentie-waarschuwingslampje Bluetooth-technologie voor draadloze communicatie (x) Schokaantal (x) op het scherm Schokknop op het voorpaneel of op de harde paddles Servicewaarschuwingslampje Groter/meer dan Kleiner/minder dan J joule Knop weergavemodus Hoofdscherm-knop Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator E-1

268 Tabel E-1 Symbolen (vervolg) SYMBOOL BESCHRIJVING CO2 CO 2 -afvoer Ingang/uitgang Defibrillatiebestendige patiëntverbinding type CF Tegen defibrillatie beschermde patiëntverbinding type BF Voer dit product niet af via ongescheiden afvalverwerking. Voer dit product af conform plaatselijke verordeningen. Zie voor instructies met betrekking tot het afvoeren van dit product. Markering voor conformiteit met de toepasselijke Europese richtlijnen Certificering van Canadian Standards Association voor Canada en de Verenigde Staten YYYY Productiedatum. Datum kan voor, achter of onder het symbool worden weergegeven. Bevoegd vertegenwoordiger in Europa MIN of PN Identificatienummer van de fabrikant (onderdeelnummer) SN Serienummer REF Bestelnummer Rx Only of Rx Only Uitsluitend op medisch voorschrift!usa CAT Uitsluitend voor doelgroepen in de VS Catalogusnummer Fabrikant N13571 Geeft aan dat een product voldoet aan de toepasselijke ACA-normen Pluspool E-2 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

269 E Tabel E-1 Symbolen (vervolg) SYMBOOL BESCHRIJVING Minpool Zekering Batterij Verslagen Statisch-gevoelig toestel. Statische ontlading kan schade veroorzaken. Bifasische defibrillatieschok Pacingpijl, non-invasieve pacing Pacingpijl, waarneming interne pacing QRS-waarnemingsmarkering Accessoires Actiemarkering Markering voor conformiteit volgens toepasselijke Europese richtlijnen Erkend merkteken van onderdelen voor de Verenigde Staten Erkend merkteken van onderdelen voor Canada en de Verenigde Staten Voldoet aan de voorschriften van de Federal Communications Commission (VS) Patiëntverbinding type BF LOT XXYY IP44 Partijnummer (batchcode) JJ (jaar) en WW (week) van productie. IP-codering (Ingress Protection) voor behuizing conform IEC Waarschuwing, hoogspanning Physio-Control, Inc. Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator E-3

270 Tabel E-1 Symbolen (vervolg) SYMBOOL BESCHRIJVING OPGELET - BRANDGEVAAR Batterij niet demonteren, verwarmen boven 100 C of verbranden OPGELET - BRANDGEVAAR De batterij niet samenpersen, doorboren of demonteren Te gebruiken voor weergegeven datum: jjjj-mm-dd of jjjj-mm Uitsluitend voor gebruik binnenshuis Item bevat geen latex Loodvrij Op de juiste wijze afvoeren 35 C 50 C 15 C 0 C 122 F 95 F 59 F 32 F Koel en droog bewaren (0 tot 50 C). Uitsluitend voor eenmalig gebruik 2 elektroden in 1 verpakking 10 verpakkingen in 1 grootverpakking 5 grootverpakkingen in 1 omdoos Scheer de huid van de patiënt Reinig de huid van de patiënt Behandeling E-4 Gebruiksaanwijzing - LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijke informatie Apparaatregistratie Registreer uw apparaat op www.physio-control.com. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing MONITOR/DEFIBRILLATOR

Gebruiksaanwijzing MONITOR/DEFIBRILLATOR Gebruiksaanwijzing MONITOR/DEFIBRILLATOR Gebruiksaanwijzing MONITOR/DEFIBRILLATOR Belangrijke informatie Apparaatregistratie Registreer uw apparaat op www.physio-control.com. U wordt dan op de hoogte

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/ MONITOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/ MONITOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/ MONITOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijke informatie!usa!usa Rx Only Lokalisatie van apparaten De Amerikaanse Food and Drug

Nadere informatie

ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. Originele accessoires van Physio-Control

ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. Originele accessoires van Physio-Control ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR Originele accessoires van Physio-Control LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR 1 LIFEPAK 15 Authentieke accessoires van Physio-Control. Garandeer de veiligheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijk Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door bevoegd personeel. Apparaatregistratie Registreer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

ACCESSOIRES LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR. Authentieke accessoires van Physio-Control.

ACCESSOIRES LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR. Authentieke accessoires van Physio-Control. ACCESSOIRES LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR Authentieke accessoires van Physio-Control. Batterij/ECG-WEERGAVE accessoires Bedankt dat u voor Physio-Control gekozen hebt om u te helpen levens te redden en de

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp

Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp Richtlijnen voor het gebruik van de PCA-pomp INLEIDING: Als onderdeel van Uw behandeling wordt gebruik gemaakt van een PCA-pomp. Deze pomp wordt gebruikt

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

A LIFEPAK 500 ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR. Originele accessoires van Physio-Control

A LIFEPAK 500 ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR. Originele accessoires van Physio-Control A LIFEPAK 500 ACCESSOIREBROCHURE LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR Originele accessoires van Physio-Control LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR 1 LIFEPAK 500 Authentieke accessoires van Physio-Control Garandeer de veiligheid

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Snelzoekgids. Serie 8

Snelzoekgids. Serie 8 Snelzoekgids Serie 8 In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende reeks

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

CODE-STAT 8.0 DATA REVIEW SOFTWARE

CODE-STAT 8.0 DATA REVIEW SOFTWARE CODE-STAT 8.0 DATA REVIEW SOFTWARE Uw metingen beheren en eenvoudiger evaluatiegegevens verzamelen. CODE-STAT 8.0 Data Review Software In een medische noodsituatie zijn er levens afhankelijk van de snelheid

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING Verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen.

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen. Handleiding In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende stappen doorloopt:

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

ACCESSOIRES LIFEPAK DEFIBRILLATOR/MONITOR. Voor gebruik samen met. Authentieke accessoires van Physio-Control.

ACCESSOIRES LIFEPAK DEFIBRILLATOR/MONITOR. Voor gebruik samen met. Authentieke accessoires van Physio-Control. ACCESSOIRES Voor gebruik samen met LIFEPAK 20 DEFIBRILLATOR/MONITOR Authentieke accessoires van Physio-Control. STROOMOPTIES Bedankt dat u voor Physio-Control gekozen hebt om u te helpen levens te redden

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

verkorte handleiding FORERUNNER 50 met draadloze ANT+Sport -technologie

verkorte handleiding FORERUNNER 50 met draadloze ANT+Sport -technologie verkorte handleiding FORERUNNER 50 met draadloze ANT+Sport -technologie Waarschuwing: dit product bevat een vervangbare knoopcelbatterij. Raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Jabra Link 850. Handleiding. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06

Jabra Link 850. Handleiding. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06 Jabra Link 850 Handleiding www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06 InhOud 1. Productoverzicht...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Optionele accessoires...4 2. DE Jabra LINK

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS WELKOM. Hartelijk dank voor je aankoop van een Bontrager Trip -computer. We hopen dat je vele kilometers lang plezier aan deze computer

Nadere informatie

PRODUCTBESCHRIJVING...

PRODUCTBESCHRIJVING... Naslaghandleiding Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 INHOUD VAN DE DOOS... 4 STROOMVERBRUIK... 4 PRAKTISCHE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONTROLEAPPARAAT... 5 2. PRODUCTBESCHRIJVING... 6 FUNCTIES VAN HET

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Shutter Pal. Snelstartgids Nederlands ( 19 21 )

Shutter Pal. Snelstartgids Nederlands ( 19 21 ) Shutter Pal Snelstartgids Nederlands ( 19 21 ) Snelstartgids (Nederlands) Inleiding Inhoud van de doos Shutter Pal Smartphoneklem Inzetstuk smartphoneklem Micro USB-kabel Snelstartgids Ondersteuning Voor

Nadere informatie

Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Om te beginnen. Functie

Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Om te beginnen. Functie Bellman Visit 868 wekker, BE1500 Bellman Visit 868 wekker, BE1500 (NL) Wij danken u voor uw vertrouwen in de producten van Bellman & Symfon. Het Bellman Visit 868 systeem bestaat uit een aantal radiozenders

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING tentoinfinity Apps Una Help-inhoud Auteursrecht 2013-2015 door tentoinfinity Apps. Alle rechten voorbehouden. De inhoud is voor het laatst bijgewerkt op Augustus 6, 2015. Extra ondersteuningsbronnen beschikbaar

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Ongepast gebruik van de Mini Mobile Phones of het openen van het apparaat

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK EXPRESS

LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK EXPRESS LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK EXPRESS Defibrillatoren met ADAPTIV bifasische technologie DEFIBRILLATOR Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK EXPRESS Defibrillatoren met ADAPTIV bifasische

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 1 DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 Haal de LIFEPAK CR Plus defibrillator en de Gebruiksinstructies voorzichtig uit de doos. Voer de volgende inspectie uit om te controleren of

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING (JULI 2015) V4.1-020-PUB

GEBRUIKERSHANDLEIDING (JULI 2015) V4.1-020-PUB GEBRUIKERSHANDLEIDING (JULI 2015) V4.1-020-PUB 1 INLEIDING Emma ondersteunt mensen met medicatie bij het tijdig innemen van de medicatie door hierover een herinnering te sturen op de smartwatch en/of smartphone.

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Dit gedeelte van de handleiding bevat informatie over het bedieningspaneel, het wijzigen van printerinstellingen en over de menu's van het bedieningspaneel. U kunt de meeste printerinstellingen wijzigen

Nadere informatie

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100 Gebruiksaanwijzing Shape weegschaal Date Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw weegschaal die behalve het lichaamsvetpercentage ook uw lichaamsvochtpercentage en spiermassa meet. Om het vet-

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Uw persoonlijke account

Uw persoonlijke account Uw persoonlijke account 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen Mijnsmartalarm... 4 2. Aansluiten basiscentrale... 5 2.1 Model zwart... 5 2.2 Model wit... 5 3. Bediening alarmsysteem... 6 3.1 Alarm... 7 2.1.1

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO

samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO samaritan PAD, AED en PDU Gebruikershandleiding voor Saver EVO De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en belichaamt geen enkele toezegging van HeartSine Technologies

Nadere informatie

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding 56-A11L-10514 Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikerdshandleiding Table des matières Inhoud van de verpakking... 1 Productkenmerken... 2 De headset dragen... 3 In-/uitschakelen...

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA MA_NED_LiveChess_Quick Set-up Caïssa_Rev1509b 1 Inhoud: DGT LiveChess... 2 Caïssa Systeem... 2 DGT Caïssa setup.... 3 BoMo... 3 BoMo batterijen... 3 Aansluiting BoMo naar

Nadere informatie

Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS

Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS WELKOM. Hartelijk dank voor je aankoop van een Bontrager Trip -computer. We hopen dat je vele kilometers lang plezier aan deze computer zult beleven.

Nadere informatie

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 1 DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 Haal de LIFEPAK CR Plus defibrillator en de Gebruiksinstructies voorzichtig uit de doos. Voer de volgende inspectie uit om te controleren of

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie