Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015"

Transcriptie

1 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum:

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond... 5 Informatie... 5 Steekproef... 5 Achtergrond... 5 Resultaten... 7 Toegang tot Wmo-voorzieningen... 7 Uw ervaringen met het keukentafelgesprek Uw ervaringen met de geleverde ondersteuning De veranderingen in de Wmo

3 Inleiding Al sinds 2009 wordt er in Steenwijkerland een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo uitgevoerd. De voorgaande jaren werd dit onderzoek uitgevoerd door BMC. Gezien de veranderingen in de Wmo sinds 1 januari 2015 is er voor gekozen om de invulling van het cliënttevredenheidsonderzoek aan te passen. Het cliënttevredenheidsonderzoek heeft dit keer betrekking op tevredenheid over de Wmo in 2014 en het eerste halfjaar van Door veranderingen per 1 januari 2015 is de inschatting geweest dat de ervaringen met de Wmo in 2014 moeilijk los te zien zijn van de tevredenheid in Daarom is ervoor gekozen om in dit cliënttevredenheidsonderzoek ook de eerste helft van 2015 mee te nemen. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om knelpunten in 2015 vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit keer is het onderzoek door de eigen organisatie uitgezet en geanalyseerd. Het is vormgegeven met behulp van het cliënttevredenheidsonderzoek van de gemeente Deventer en de voorgaande onderzoeken door BMC. De onderzoeksafdeling van de gemeente Deventer heeft een cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkeld met een apart onderdeel om de mening van cliënten over de veranderingen in de Wmo in kaart te brengen. De resultaten worden in vier thema s besproken. Het eerste thema is de toegang tot Wmovoorzieningen, gevolgd door ervaringen van cliënten met het keukentafelgesprek. Daarna worden de ervaringen van cliënten met de geleverde ondersteuning besproken. Tot slot komen de veranderingen die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd aan de orde. 3

4 Samenvatting Toegang tot Wmo-voorzieningen Uit het onderzoek blijkt dat 8 van de cliënten weet waar hij of zij terecht kan met vragen over zelfredzaamheid of meedoen in de samenleving. Voornamelijk de communicatie blijkt voor verbetering vatbaar. Bijna alle aspecten, waarvan de cliënt van op de hoogte gebracht dient te worden, scoren laag. De laagste score betreft het verwijzen naar het mantelzorgnetwerk met 34%. De hoogste scores zijn voor het vertellen dat een cliënt gebruik kan maken van cliëntondersteuning (51%) en vertellen waar de cliënt terecht kan voor nadere vragen. Ook de terugkoppeling van het keukentafelgesprek gaat in van de gevallen niet goed. Deze respondenten geven aan geen verslag te hebben ontvangen. De gestelde termijn voor het verslag wordt in 83% van de gevallen gehaald. Verder blijkt keuzevrijheid voor een cliënt een belangrijk aandeel te hebben in de hoogte van het rapportcijfer voor de toegang tot Wmo-voorzieningen en de geleverde Wmoondersteuning. Al met al scoort de toegang tot de Wmo-voorzieningen een 7,1. Uw ervaringen met het keukentafelgesprek De ervaringen met het keukentafelgesprek zijn erg positief. Een ruime meerderheid beoordeelde verschillende aspecten van de handelwijze van Wmo consulenten als goed tot zeer goed. De tevredenheid scoort een 7,3. Een kleine achteruitgang in vergelijking met de 7,4 in De mensen waar geen oplossing in het keukentafelgesprek is gevonden, geven een onvoldoende. Uw ervaringen met de geleverde ondersteuning Een ruime meerderheid heeft de ondersteuning op tijd of zelfs eerder dan afgesproken ontvangen. De meeste cliënten in dit onderzoek ontvangen hulp bij het huishouden en maken gebruik van slechts één Wmo-voorziening. De 1, die aangeeft van een persoonsgebonden budget (pgb) gebruik te maken, geeft de geleverde ondersteuning een hoger rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1 voor alle Wmo-voorzieningen. De Wmo-voorzieningen scoren voornamelijk goed tot heel goed op gebied van kwaliteit. De individuele begeleiding scoort het best met een percentage van 92% (heel) goed en een 8,1 als rapportcijfer. Ondanks de goede kwaliteit geeft slechts 41% aan de doelen uit het ondersteuningsplan volledig te realiseren en leidt 46% het leven zoals hij of zij dat wil. geeft aan ondersteuningsaanbod te missen in Steenwijkerland. Dit vertaalt zich in de open antwoorden voornamelijk naar betere communicatie. De (schoon)kinderen en partner zijn de voornaamste mantelzorgers en worden eveneens het meeste opgenomen in het ondersteuningsplan. De vrijwilligers worden meestal niet meegenomen in het plan. De veranderingen in de Wmo Een ruime meerderheid (77%) van de cliënten geeft aan dat de Wmo-ondersteuning vorig jaar beter was. Dit is terug te zien in het rapportcijfer voor de geleverde Wmo-ondersteuning, deze daalt van 7,5 naar 7,1. 4

5 Verantwoording en achtergrond Informatie Het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus In de figuren en grafieken is ervoor gekozen om percentages af te ronden. Dit kan ervoor zorgen dat het totale percentage afwijkt van 10. Ook rapportcijfers zijn afgerond op één decimaal. In het rapport wordt regelmatig verwezen naar het voorgaande cliënttevredenheidsonderzoek van BMC in Steekproef Op basis van het cliëntenbestand van de Wmo op is een steekproef berekend. De steekproef is gebaseerd op het aantal unieke cliënten. Om een representatief beeld te krijgen van de tevredenheid was een respons van 331 cliënten noodzakelijk. In de berekening van de steekproef is de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en de respons uit voorgaande jaren meegenomen. Uiteindelijk hebben 365 cliënten de tijd genomen om de vragenlijst in te vullen. Dit komt neer op een respons van 44%. Dit is 2% hoger dan het aantal reacties in Met deze respons is het onderzoek in staat om gefundeerde uitspraken te doen over de tevredenheid in de Wmo. Achtergrond In het onderzoek is een aantal gegevens van respondenten uitgevraagd om inzicht te krijgen in de achtergrond van de populatie. De man-vrouw verhouding (Figuur 1) is vergelijkbaar met het voorgaande jaren met een lichte stijging in het aantal mannen. De leeftijdscategorie 75 plus vormt in dit onderzoek een ruime meerderheid (Figuur 2). Het aandeel 75 plussers is behoorlijk toegenomen ten opzichte van vorig jaar met een stijging van 56% naar 62% van de populatie. Figuur 1: Geslacht 65% Man 35% Vrouw Figuur 2: Leeftijdscategorieën % % 9% 18% 18 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder Ook de gezinssituatie (Figuur 3), woonsituatie (Figuur 4) en de financiële situatie (Figuur 5) van de respondenten is in kaart gebracht. Ruim drie kwart van de deelnemers is getrouwd of is dit 5

6 geweest. 81% woont zelfstandig en er wonen geen cliënten bij de kinderen in huis. Tot slot geeft 9% van de cliënten aan slecht tot heel slecht rond te kunnen komen. Figuur 3: Huidige gezinssituatie 45% 43% 4 35% 35% 3 25% 21% 15% 1 5% 2% Gehuwd / samenwonend Weduwe / weduwnaar Gescheiden / relatie verbroken Alleenstaand / alleenwonend Figuur 4: Huidige Woonsituatie % Zelfstandig 6% Bij mijn kinderen Zelfstandig in een aangepaste woning 3% Bij mijn ouders / verzorgers 7% In een tehuis / instelling 3% Anders Figuur 5: Financiële situatie % % 33% Heel goed Goed Niet goed, niet slecht 7% 6% 2% Slecht Heel slecht Wil ik niet zeggen 6

7 Resultaten Toegang tot Wmo-voorzieningen Op de algemene vraag of cliënten weten waar ze terecht kunnen met vragen over zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving, weet meer dan 8 waar ze moeten zijn (Figuur 6). Figuur 6: Bekendheid Wist u waar u terecht kon met vragen over zelfredzaamheid of meedoen in de samenleving? % 6% Ja Nee Weet ik niet meer De vervolgvragen over de toegang hebben voornamelijk betrekking op het keukentafelgesprek met een consulent van het toegangsteam. Van alle deelnemers aan dit onderzoek hebben 172 een keukentafelgesprek gehad. Dit is ongeveer 5 van het totale aantal respondenten. Eerst worden de resultaten met betrekking tot het proces besproken, om daarna in te gaan op de ervaringen van de cliënten met het keukentafelgesprek. Om antwoord te geven op deze vragen is alleen het aantal respondenten dat een keukentafelgesprek heeft gehad meegenomen in de analyse. De cliënt wordt zowel schriftelijk als via een telefoongesprek uitgenodigd voor het keukentafelgesprek. In de uitnodiging hoort er gewezen te worden op de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning en wordt er geadviseerd om iemand mee te nemen naar het keukentafelgesprek (Figuur 7). Ondanks de brief en het telefoongesprek geeft van de cliënten aan niet gewezen te zijn op cliëntondersteuning. Daarnaast weet 43% zich niet te herinneren dat hij of zij geattendeerd is op het meenemen van iemand anders naar het keukentafelgesprek. Figuur 7: Uitnodiging voor het keukentafelgesprek 6 4 Is u bij de uitnodiging voor het keukentafelgesprek verteld dat... 51% 43% 43% 29% 14% Ja Nee Weet ik niet meer er gebruik gemaakt kan worden van cliëntondersteuning? het verstandig is om iemand mee te nemen? 7

8 Aangezien wordt geadviseerd om iemand mee te nemen naar het gesprek is het interessant om te weten wie er meekomt naar het keukentafelgesprek (Figuur 8). In de meeste gevallen neemt een inwoner een naaste familielid mee. Daarna volgt het alleen naar het keukentafelgesprek gaan met 36%. Vijf cliënten hebben meerdere antwoordcategorieën ingevuld bij deze vraag. Dit was in bijna alle gevallen een combinatie van een naaste familielid met een zorg- of hulpverlener. Beide zijn meenomen in de analyse, aangezien dit geringe aantal geen grote verschillen zal opleveren. Er zijn twee cliënten die andere partijen aan tafel hebben gehad bij het keukentafelgesprek. Eén cliënt is ondersteund door de huishoudelijke hulp en een andere cliënt door een advies- en begeleidingsbureau. Figuur 8: Aanwezigheid keukentafelgesprek % 4 36% 3 1 1% 1% 7% 2% 1% Naast cliëntondersteuning bestaat er ook ondersteuning voor de mantelzorgers. Dit zou eveneens besproken worden in het keukentafelgesprek. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan hierop gewezen te zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in het keukentafelgesprek samen met de cliënt een oplossing wordt gevonden voor de hulp- of ondersteuningsvraag. In de meeste gevallen (78%) is dit gelukt. De 12% zonder een oplossing is identiek aan vorig jaar. Figuur 9: Onderdelen keukentafelgesprek Is er tijdens het keukentafelgesprek % 78% 42% 25% 12% 9% Ja Nee Weet ik niet meer gewezen op het mantelzorgnetwerk? een oplossing gevonden voor de hulpvraag? 8

9 Een ruime meerderheid heeft een oplossing gevonden voor de problematiek. Daarvan is 85% tevreden over de gevonden oplossing (Figuur 10). Dit is een lichte verbetering (6%) ten opzichte van het jaar Vervolgens was er in de vragenlijst ruimte voor de cliënten om aan te geven wat er beter kan / moet. Hieruit kwam voornamelijk communicatie naar voren, wel in een behoorlijke diversiteit. Dit varieert van een te ingewikkelde voorlichting tot onduidelijkheid over de procedure bij de gemeente. Verder werd een lagere vergoeding voor de huishoudelijke hulp (5) en de taxi (4) een aantal keer genoemd. Figuur 10: Tevredenheid oplossing Bent u tevreden over de gevonden oplossing? % % Ja Gedeeltelijk Nee 2% Nog een drietal aspecten van het keukentafelgesprek is uitgevraagd. Het gaat om het bespreken van de volgende onderwerpen: wat een cliënt kan doen als hij of zij niet tevreden is over de gevonden oplossing, informeren over de wijze waarop de gemeente persoonsgegevens verwerkt en de plaats waar de cliënt terecht kan met verdere vragen (Figuur 11). Op de twee eerst genoemde onderwerpen weet ruim een derde dat dit ter sprake is gekomen in het keukentafelgesprek. Het onderwerp waar de cliënt terecht kan voor verdere vragen kan 55% van de cliënten zich herinneren uit het keukentafelgesprek. Figuur 11: Onderwerpen keukentafelgesprek Hebben de medewerkers van het toegangsteam Wmo u tijdens het keukentafelgesprek vertelt % % 39% 3 25% 19% 32% 36% 26% 1 Ja Nee Weet ik niet meer wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de oplossing? over het verwerken van uw persoonsgegevens? waar u terecht kunt voor nadere vragen? 9

10 In het onderzoek is een vraag opgenomen over de keuzevrijheid van de cliënten. Bijna de helft van de cliënten (45%) geeft aan zelf de keuze voor een aanbieder te hebben gemaakt (Figuur 12). Alle cliënten samen worden in de legenda weergeven onder het kopje Totaal. De ondersteuningscategorieën hulpmiddelen, persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden en de individuele vervoersvoorziening zijn verder uitgelicht, omdat deze worden vertegenwoordigd door meer dan 60 cliënten. Een groot aandeel van de individuele vervoersvoorzieningen bestaat uit een financiële tegemoetkoming waarbij het kiezen van een aanbieder niet mogelijk is. Dit verklaart het hoge percentage (29%). Figuur 12: Keuzevrijheid % 45% 52% 4 36% % 11% 1 7% 9% 9% 29% 26% 24% 22% 19% 18% 15% 16% 16% 15% 15% 15% 1 6% 5% Ja Gedeeltelijk Nee Weet ik niet meer Niet van toepassing Totaal Hulpmiddelen Persoonlijke verzorging Hulp bij het huishouden Individuele vervoersvoorziening Het laatste onderwerp is het verslag van het keukentafelgesprek (Figuur 13). 6 geeft aan een verslag van het keukentafelgesprek te hebben ontvangen, tegenover die geen verslag heeft gekregen. Figuur 13: Verslag keukentafelgesprek Heeft u een verslag van het keukentafelgesprek ontvangen? % 5% Ja Nee Weet ik niet meer Niet van toepassing De volgende grafiek geeft cijfers weer die betrekking hebben op de termijn die staat voor het maken van het verslag (Figuur 14). Van de respondenten die een keukentafelgesprek hebben 10

11 gehad zegt 45% geïnformeerd te zijn over de termijn waarbinnen zij duidelijkheid zouden krijgen over de uitkomst van het gesprek. Van deze groep heeft 83% het verslag binnen de gestelde termijn gekregen. Figuur 14: Termijn verslag keukentafelgesprek Is het termijn waarbinnen het verslag van het keukentafelgesprek % 83% 26% 3 1 7% Ja Nee Weet ik niet meer bij de cliënt zou zijn duidelijk aangegeven? bij de cliënt zou zijn gehaald? Tot slot hadden de cliënten de mogelijkheid om de toegang een rapportcijfer te geven. De toegang tot de Wmo-voorzieningen in Steenwijkerland krijgt gemiddeld een 7,1. Dit is iets lager dan het rapportcijfer voor de aanvraagprocedure in Een nadere analyse geeft de indruk dat keuzevrijheid voor de cliënten belangrijk is. De cliënten, die een keuze voor een aanbieder hebben kunnen maken, geven de toegang een 7,4. De cliënten die aangeven geen keuzevrijheid te hebben gehad geven een lager rapportcijfer, namelijk een 6,4. Verder lijkt de oplossing in het keukentafelgesprek cruciaal voor de hoogte van het rapportcijfer. De cliënten die aangeven geen oplossing voor de hulpvraag te hebben gevonden, geven de toegang slechts een 5,1. 11

12 Uw ervaringen met het keukentafelgesprek Er is een viertal aspecten over de ervaringen met het keukentafgesprek uitgevraagd. In de onderstaande grafieken staan de resultaten op de vier vragen weergegeven (Figuur 15 en Figuur 16). Een grote meerderheid van de cliënten geeft de vier bevraagde aspecten van het keukentafelgesprek een goed of heel goed. In het voorgaande cliënttevredenheidsonderzoek vond 89% de aandacht voor de persoonlijke situatie redelijk tot veel. Dit jaar vindt 79% de aandacht goed tot heel goed. Ondanks het verschil in antwoordcategorieën lijkt het percentage dit jaar lager. Figuur 15: Ervaringen keukentafelgesprek Wat vindt u van de manier waarop medewerkers van het toegangsteam Wmo % 13% 11% 7 69% 66% 9% 13% 1 Heel goed Goed Niet goed, niet slecht 2% 4% 1% 4% 8% 2% 1% 3% Slecht Heel slecht Weet ik niet meer het keukentafelgesprek hebben gevoerd? aandacht hebben voor uw situatie? antwoord gaven op uw vragen tijdens het keukentafelgesprek? Figuur 16: Bereikbaarheid Wat vindt u van de (telefonische) bereikbaarheid van het toegangsteam Wmo? % 61% 17% Heel goed Goed Niet goed, niet slecht 3% 13% Slecht Heel slecht Weet ik niet meer De cliënten geven het keukentafelgesprek gemiddeld een 7,3. Wederom een minimaal negatief verschil met 2013, toen het contact een 7,4 kreeg. Zonder een statistische berekening is gekeken in welke vragen het rapportcijfer tussen de categorieën ver uiteen ligt (Figuur 17). Er zit wederom een groot verschil in rapportcijfer als er wel of niet een oplossing is gevonden. Daarnaast blijkt er ook een groot verschil te zitten in het feit of de termijn voor het verslag is gehaald. 12

13 Figuur 17: Rapportcijfer keukentafelgesprek Antwoordcategorie Weet ik niet Nee Ja 6,5 6,9 5,7 6,1 7,6 7, Rapportcijfer Oplossing in het gesprek gevonden? Termijn verslag gehaald? 13

14 Uw ervaringen met de geleverde ondersteuning De evaluatie van de geleverde ondersteuning begint met vragen over de tijd tussen het keukentafelgesprek of de beslissing van de gemeente en het moment waarop ondersteuning is geleverd (Figuur 18 en Figuur 19). Bij 29% van de cliënten is in het verslag duidelijk aangegeven wanneer zij de ondersteuning konden verwachten. Bij de cliënten waar een datum kenbaar is gemaakt is deze bij slechts 7% niet gehaald. De 93% waar de ondersteuning eerder of op het afgesproken tijdstip is geleverd komt overeen met een 95% tevredenheid over de wachttijd uit de vragenlijst van vorig jaar. Figuur 18: Informatie tijdstip ondersteuning Stond er duidelijk aangegeven hoe lang het zou duren voordat u ondersteuning zou krijgen? % 22% 25% 24% 1 Ja Nee Weet ik niet meer Ik heb geen gesprek gehad Figuur 19: Tijdstip ondersteuning % % 1 Eerder dan afgesproken Op het afgesproken tijdstip Later dan afgesproken 7% Onderstaand leest u van welke Wmo-ondersteuningsvormen de cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld gebruik maken (Figuur 20). 331 respondenten maken tezamen gebruik van 521 voorzieningen. Hier ontbreken de 34 respondenten die deze vraag niet hebben ingevuld. 14

15 Figuur 20: Inzicht in ondersteuningsvormen Het kan zijn dat één cliënt van meerdere ondersteuningscategorieën tegelijkertijd gebruik maakt. Dit heet stapeling. In de onderstaande grafiek wordt stapeling weergegeven in het aantal cliënten per aantal ondersteuningscategorieën (Figuur 21). Figuur 21: Stapeling Wmo-voorzieningen Aantal cliënten Aantal ondersteuningscategorieën Binnen de categorie hulpmiddelen vallen meerdere voorzieningen. De meest gebruikte voorzieningen in de categorie hulpmiddelen zijn opgenomen als antwoord bij de vraag. In dit onderzoek maken de meeste cliënten gebruik van een rolstoel en een scootmobiel (Figuur 22). In de categorie overig wordt de rollator het meest aangedragen, gevolgd door aanpassingen in huis/douche. 15

16 Figuur 22: Hulpmiddelen Scootmobiel Rolstoel Traplift Onderhoud woonvoorzieningen 22 Aantal cliënten per hulpmiddel Overig Nu volgt een aantal vragen over de financiering van de ondersteuning. Beginnend met de wijze waarop de cliënten de ondersteuning bekostigen. Het merendeel maakt geen gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb). De cliënten die gebruik maken van het pgb geven de ondersteuning een 7,6. Dit is hoger dan cliënten zonder pgb met 7,1. Daarnaast betaalt ruim de helft van de cliënten een eigen bijdrage voor ondersteuning (Figuur 23). Dit blijkt nauwelijks van invloed op het rapportcijfer voor de geleverde ondersteuning. Figuur 23: Financiering ondersteuning % % % 17% 11% 1 1% Ja Nee Gedeeltelijk Weet ik niet Maakt u gebruik van een pgb? Betaalt u een eigen bijdrage? Om de invloed van een eigen bijdrage op eventuele ondersteuning te achterhalen is hier een vraag over toegevoegd. Uit de analyse blijkt dat voor 4 van de cliënten de eigen bijdrage geen invloed heeft op de ondersteuning. Daarnaast heeft 5, die aangeeft een eigen bijdrage te betalen, de categorie weet ik niet aangevinkt. Tot slot zegt het grootste deel van de 1 die ja heeft geantwoord op deze vraag dat de ondersteuning te duur is geworden. Er is geen ondersteuningsvorm waar het percentage hoger dan 1 is. 16

17 Figuur 24: Invloed eigen bijdrage Heeft eigen bijdrage invloed op de ondersteuning? Nee Weet ik niet Ja 1 Verder is in kaart gebracht welke mensen helpen in de ondersteuning en of deze mensen ook in het ondersteuningsplan zijn opgenomen. In dit onderzoek blijken de kinderen en de partner de meest genoemde mensen die naast de professional helpen in de ondersteuning (Figuur 25). Het merendeel van de cliënten uit dit onderzoek krijgt ondersteuning uit één van de onderstaande categorieën (Figuur 26). Daarnaast valt op dat 78 mensen aangeven geen hulp, naast de professionele ondersteuning, te ontvangen. Vorig jaar ontving 55% ondersteuning van mantelzorgers (vrijwilligers is een aparte categorie). Dit percentage is aanzienlijk gestegen naar afgerond 71% (zonder vrijwilligers en overigen). Het aantal cliënten dat ondersteuning ontvangt van een vrijwilliger is gedaald van 15% naar 7%. Figuur 25: Mantelzorgers 180 Welke mensen helpen mee bij het oplossen van uw vragen?

18 Figuur 26: Stapeling mantelzorg Aantal cliënten Aantal categorieën mensen, naast de professionals, die helpen bij het oplossen van de hulpvraag 2 Bij het keukentafelgesprek wordt ook het eigen netwerk in kaart gebracht. Indien er een netwerk dat kan bijdragen aan de ondersteuning wordt dit opgenomen in het ondersteuningsplan. Uit dit onderzoek blijken de partner en kinderen meestal opgenomen in het ondersteuningsplan (Figuur 27). De overige familie, vrienden en kennissen worden in minder dan de helft van de gevallen opgenomen in het ondersteuningsplan en ruim een kwart van de buren en vrijwilligers maakt er onderdeel van uit. De categorie niet van toepassing is lastig te duiden. De respondenten hebben wel aangegeven mantelzorg te ontvangen, maar hebben niet aangeven of zij wel of niet in het ondersteuningsplan staan. Figuur 27: Mantelzorg in het ondersteuningsplan % 62% 55% % 27% 27% 45% 35% % 25% 24% 17% 18% 13% Ja Nee Niet van toepassing Partner (Schoon)kinderen Overige familie Vrienden en kennissen Buren Vrijwilligers 18

19 Nu volgt het oordeel van de cliënten over de kwaliteit van de geleverde ondersteuning (Figuur 28). De hulpmiddelen wordt over het algemeen als goed tot heel goed beoordeeld. Uit dit onderzoek blijkt verder dat er nauwelijks verschil zit in de kwaliteit van de verschillende vormen hulpmiddelen. Ook de kwaliteit van overige ondersteuning, de maatwerkvoorzieningen, wordt door het merendeel (82%) als goed tot zeer goed beoordeeld. Ingezoomd op de maatwerkvoorzieningen scoort dagbesteding met vervoer het laagste. Alsnog is het percentage dat deze voorziening als (heel) goed beschouwd 72%. Individuele begeleiding scoort het beste met 92% van de cliënten die de voorziening als goed tot heel goed beoordeelt. Figuur 28: Kwaliteit ondersteuning % 69% 61% 16% 18% 13% 14% 14% 8% 6% 1% 3% 1% 1% Heel goed Goed Niet goed, niet slecht Slecht Heel slecht Hulpmiddelen Overige ondersteuning Vervoer Ook is de cliënten gevraagd naar de resultaten van de geleverde ondersteuning. De eerste vraag betrof de realisatie van de doelen uit het ondersteuningsplan. Ruim 4 zegt de doelen gehaald te hebben. Verder valt op dat een derde van de cliënten aangeeft niet te weten of de doelen behaald zijn. Dit kan te maken hebben met onduidelijkheid over de realisatie van de doelen, maar eveneens met het feit dat de cliënt de doelen uit zijn of haar ondersteuningsplan niet kent. Hierover kan dit onderzoek geen uitsluitsel geven. Figuur 29: Resultaten geleverde ondersteuning % 46% 35% 31% 1 19% 1 12% 7% Ja Gedeeltelijk Nee Weet ik niet Realiseren doelen Leven leiden zoals u dat wilt Concluderend krijgt de geleverde ondersteuning gemiddeld een rapportcijfer van 7,1. Vorig jaar kreeg de Wmo-ondersteuning een hoger rapportcijfer, een 7,5. Tussen de verschillende ondersteuningsvormen zit verschil (Figuur 30). Dit onderzoek bevat slechts één cliënt die ondersteuning krijgt in de vorm van 19

20 kortdurend verblijf. Dit aantal is onvoldoende om uitspraken te doen over een rapportcijfer voor kortdurend verblijf. De rapportcijfers voor beide vormen van dagbesteding, individuele begeleiding en beschermd wonen moeten ook met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het aantal respondenten is aan de lage kant. De cliënten met huishoudelijke hulp geven dit jaar een 7,1. Dit is bijna een volledig punt lager dan vorig jaar. De individuele vervoersvoorziening scoort slechts één decimaal lager dan vorig jaar. Figuur 30: Rapportcijfers ondersteuning , ,1 7,5 7, ,9 7,1 6, Rapportcijfer Aantal cliënten Tot slot geeft van de cliënten aan ondersteuningsaanbod in Steenwijkerland te missen. Bij het analyseren van de open antwoorden bleek het de cliënten niet zo zeer om het ondersteuningsaanbod gaan. Een groot aantal cliënten (15) gaf aan meer hulp en begeleiding te willen in het regelen van ondersteuning en eventuele vergoedingen. Dit komt door onduidelijkheid en gebrekkige communicatie. Daarnaast bleek een aantal cliënten (13) graag extra huishoudelijke hulp en/of vergoeding te willen. Andere aspecten die een paar keer werden genoemd gaan over meer vervoersondersteuning, onderhoud rolstoelen en een gesprek met de consulent die nog niet heeft plaatsgevonden. Figuur 31: Ondersteuningsaanbod Mist u ondersteuningsaanbod? % 41% 3 1 Nee Weet ik niet Ja 20

21 De veranderingen in de Wmo Sinds 1 januari 2015 is er een aantal veranderingen doorgevoerd. Dit deel van het rapport gaat over de mening van cliënten over de veranderingen. 35% van de cliënten die deze vraag heeft ingevuld, oftewel 111 respondenten, heeft vanaf 1 januari een verandering doorgemaakt in zijn of haar ondersteuning. Van deze groep cliënten vond het merendeel de geleverde ondersteuning vorig jaar beter, maar liefst 77% (Figuur 32). Deze 111 cliënten maken gebruik van 176 voorzieningen. Het grootste aandeel wordt geleverd door hulp bij het huishouden. 77 cliënten gaven aan dat er veranderingen in de hulp bij het huishouden hebben plaatsgevonden, gevolgd door 32 cliënten met hulpmiddelen en 26 cliënten met persoonlijke verzorging. Figuur 32: Veranderingen in de Wmo Wat vindt u van de veranderingen in de ondersteuning sinds 1 januari 2015? % 79% 64% 77% 6% 6% 1% 4% 16% 14% Vorig jaar beter Ik merk geen verschil Dit jaar beter Weet ik niet / geen mening 36% 19% Gemiddelde Hulp bij het huishouden Hulpmiddelen Persoonlijke verzorging 21

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Yes We Can Fellow onderzoek

Yes We Can Fellow onderzoek Yes We Can Fellow onderzoek Resultaten 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Respons... 3 Eigenschappen responsegroep... 3 Enkelvoudige of meervoudige problematiek... 4 Zorg voorafgaand aan opname... 4 Situatie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de gemeente Borger-Odoorn Exloo, mei 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012

Klantonderzoek Wmo over 2012 Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Klantonderzoek Wmo over 2012 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie