MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

2 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel De organisatie ANWB Ontwikkelingen in de omgeving Keten van de ANWB 11 Hoofdstuk 4: MVO binnen ANWB Praten met stakeholders MVO en bedrijfsstrategie MVO en management MVO per bedrijfsonderdeel Monitoring en externe benchmarks 29 Hoofdstuk 8: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Groen dichtbij Verkeersveiligheid Vangnet onderweg Duurzame mobiliteit ANWB Vrijwilligers Maatschappelijke impact 32 Hoofdstuk 9: Over dit verslag 33 Onafhankelijk assurance-rapport 34 Begrippenlijst en rapportagedefinities 35 Colofon 19 Hoofdstuk 5: Sociaal Medewerkers 20 Hoofdstuk 6: Duurzaam Milieubeleid MVO-gegevens Klimaat, energieverbruik en CO Duurzame mobiliteit 26 Hoofdstuk 7: Veilig Inkoopbeleid Risicomanagement Beleggingen ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

3 Voorwoord Ook in 2012 heeft de ANWB haar 4 miljoen leden weer op allerlei manieren en momenten kunnen helpen: met pechhulp, goede verzekeringen, inspirerende informatie over leuke uitstapjes en mooie vakanties, met leuke boeken en tijdschriften, betaalbare vrijetijdskleding, onze geslaagde actie tegen de invoering van de forensentax et cetera et cetera. Overwegend tot grote tevredenheid. Daar zijn we blij om. Tegelijk was 2012 in financiële zin een zorgelijk jaar vanwege de economische crisis. Een forse reorganisatie bij onze winkels bleek onvermijdelijk. Ook zijn in 2012 maatregelen geïmplementeerd ter verbetering van de dekkingsgraad van het ANWB Pensioenfonds, wat zowel de huidige medewerkers als gepensioneerde ANWB ers raakt. In 2012 heeft de ANWB weer een aantal stappen gezet op weg naar duurzame mobiliteit. Zo kunnen medewerkers en leden met een elektrische auto sinds januari 2012 gebruik maken van zes snelladers op ANWB-locaties verspreid over Nederland. De ANWB probeert hiermee de angst weg te nemen dat men onderweg zonder stroom komt stil te staan. Middels de Grootste Elektrische Proefrit hebben we in 2012 tienduizenden Nederlanders laten kennismaken met de elektrische auto. Sinds oktober 2012 is de ANWB ook commercieel actief met de Oplaadservice voor eigenaars en berijders van (semi-) elektrische auto s. Het laatste kwartaal van 2012 heb ik het voorzitterschap vervuld van het Formule E-Team, het nationale gremium om knelpunten bij het uitrollen van elektrisch rijden weg te nemen. Eind 2012 hebben we bovendien een viertal moderne bandenpompen op ANWB-locaties laten plaatsen om medewerkers en bezoekers te stimuleren regelmatig hun banden op de juiste spanning te brengen, omwille van zowel de verkeersveiligheid als het milieu. Een analyse van het woon-werkverkeer van ANWB-medewerkers laat zien dat ANWB ten opzichte van andere werkgevers goed scoort op duurzaamheid, dankzij onder andere het ANWB-kilometerreductieplan, de ANWB-leaseregeling en faciliteiten zoals voor Het Nieuwe Werken. Een MVO-mijlpaal in 2012 was het besluit om de Kampioen voortaan op gerecycled papier te drukken. Een analyse van onderzoeksinstituut IVAM (zie anwb.nl) laat zien, dat de omschakeling een gunstig effect heeft op onze milieu- en CO 2 -footprint, ondanks het feit dat het nieuwe papier iets meer inkt opzuigt. Dat de omschakeling naar gerecycled papier ook nog tot kostenbesparing bleek te leiden, was niet doorslaggevend, maar wel mooi meegenomen. Zonder samenwerking geen verantwoord ondernemen. Samenwerking tussen ANWB-medewerkers, samenwerking met onze vrijwilligers, zoals Bondsraadsleden en consuls, samenwerking met toeleveranciers, samenwerking met andere bedrijven en overheden. Zo hebben ANWB, Rabobank en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers goede afspraken gemaakt over het verstrekken van fietsen en fietsles aan kinderen in asielzoekerscentra. En heeft ANWB voor het eerst deelgenomen aan de Shell Ecomarathon, waarbij de zoektocht naar duurzame mobiliteit centraal staat. Ook in 2013 en latere jaren valt er nog genoeg te verbeteren. Zo zullen we zeker doorgaan met het stimuleren van elektrisch rijden, maar ook onze informatievoorziening over alternatieven als Groengas op hoger niveau brengen. Onze wegenwachten worden uitgedaagd om nog zuiniger te rijden dan ze nu al doen. De eerste ervaringen wijzen uit dat de ANWB op deze wijze nog een flinke hoeveelheid brandstof, geld en CO 2 kan besparen. Vanaf 2013 zullen we ook onze leden beter gaan ondersteunen bij het besparen van brandstof. Ons doel: in % minder fossiele brandstof verbruiken dan in Daarnaast willen we in 2013 Investment Beliefs vaststellen om onze beleggingsportefeuille MVO-proof te maken. En de leveringsvoorwaarden die wij zelf en onze dochterbedrijven hanteren, weer eens kritisch bekijken met de vraag of ze anno 2013 voldoende consumentvriendelijk zijn. Genoeg te doen! Guido van Woerkom ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

4 1 Kerngegevens Tabel 1: Samenvatting kerngegevens ANWB 2012 en 2011 ANWB Ledental Vereniging (per 1 januari volgend jaar) Dienstverlening Wegenwacht (aantal hulpverleningen x miljoen) 1, 16 1,18 Winkels (aantal transacties x miljoen) 3,6 3,9 Contact Center (aantal telefoontjes x miljoen) 1,3 1,0 anwb.nl (aantal bezoekers x miljoen) ,5 ANWB en VVV/ANWB-winkels (aantal) Steunpunten ANWB Alarmcentrale (aantal) 5 5 Producten Betaalde magazines (aantal) 8 8 Kampioen (maandoplage per in miljoenen) 3,6 3,6 Sociaal Aantal medewerkers (per inclusief tijdelijk) Aantal FTE (gem. over gehele jaar) Percentage vrouwelijke medewerkers 1 43 % 45 % Percentage vrouwelijke managers (alle leidinggevenden) 1 42 % 43 % Ziekteverzuim (totaal) 4.9 % 5,1 % Duurzaam Papierverbruik (ton) Energieverbruik (GJ) CO 2 -voetafdruk (ton CO 2 ) CO 2 -compensatie (ton CO 2 ) Financieel Netto-omzet (miljoen euro) Groei t.o.v. voorgaand jaar -2,6 % -0,9 % Nettoresultaat (miljoen euro) -12,5 3,6 1 De gerapporteerde cijfers hebben betrekking op ANWB B.V.. Voor aanvullende informatie over de scope en de volledigheid van de gerapporteerde gegevens zie hoofdstuk 9 Over dit verslag en de GRI-index Voor meer informatieve over de financiële prestaties verwijzen wij naar de ANWB Jaarrekening 2012 ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

5 2 MVO prestaties en doelstellingen Tabel 2: Maatschappelijke prestaties 2012 en doelstellingen 2013 Doelstelling 2012* Resultaat 2012 Doel 2013 Sociaal Bewustzijn medewerkers - Maandelijkse bijeenkomst met MVO-ambassadeurs - 2 MVO-weken organiseren - Projecten voor ambassadeurs opzetten - 30 medewerkers zijn MVOambassadeur - 6 keer per jaar bijeenkomst met MVO-ambassadeurs - 1 MVO-weken georganiseerd - 8 MVO-ambassadeurs hebben zelfstandig projecten opgepakt - 27 medewerkers zijn MVO-ambassadeur - 6 keer per jaar bijeenkomst met MVO-ambassadeurs - 1 MVO-week georganiseerd - De projecten van de 8 MVO-ambassadeurs zijn afgerond - 35 medewerkers zijn MVO-ambassadeur Praten met stakeholders - Multistakeholderdialoog duurzaam inkopen faciliteren - Stakeholderdialoog met ANWB reisdochters en twee individuele organisaties faciliteren - Een multistakeholderdialoog duurzaam inkopen - Stakeholderdialoog met Rijkswaterstaat - Stakeholderdialogen met ANWB reisdochters: FOX, SNP, Pin High en Travelhome - Stakeholderdialoog met ANWB dochters: Unigarant, ANWB Test- en trainingscentrum en Medical Air Assistance - Input van Amnesty International over ons inkoopbeleid - Stakeholderdialoog met overige ANWB dochters: Pharos, Cruise Travel, Logicx en ANWB rijopleidingen - 2 individuele stakeholderdialogen met externe stakeholders - Gesprek over MVO met Bondsraad Duurzaam Papier - Keuze en test nieuwe papiersoort voor de Kampioen - Interne verkenning naar mogelijkheden voor een digitale Kampioen - Reductie papierverbruik - Uitvoering studie naar duurzaamheid van verschillende papiersoorten - Vanaf Kampioen 10/11 wordt gerecycled papier gebruikt - Reductie in papierverbruik van 4% - Reductie papierverbruik Reductie CO 2-3% reductie CO 2 -voetafdruk t.o.v. vorig jaar - Koppeling eerste operationele systemen aan MVO-datamodule - De CO 2 -voetafdruk betreft ton 1 - MVO-datamodule is geoptimaliseerd - 3% reductie CO 2 -voetafdruk t.o.v. vorig jaar - Optimalisering gebruik MVO-datamodule binnen organisatie 1 Dit cijfer betreft ANWB BV * Enkele doelstellingen voor 2012 wijken af van de genoemde doelstellingen in het ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2011 ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

6 Doelstelling 2012 Resultaat 2012 Doel 2013 Klimaatcompensatie - ANWB Rijopleidingen biedt lessen klimaatneutraal aan - Kwantificeren CO 2 -reductie als gevolg van ANWB initiatieven (bijv. bandenspanningspomp) - Compensatie 2011 continueren - Groene gas en groene stroom via Greenchoice bij 70% van de panden - CO 2 -reductie als gevolg van ANWB initiatieven (bandenspanningspomp, laadpalen en samenrijden.nl is gekwantificeerd ton CO 2 - compensatie van zakelijke inzet Wegenwacht, ANWB test- en trainingscentrum en zakelijke vluchten reisdochters. - Stijging compensatie klanten reisdochters via GreenSeat - Stijging CO 2 -reductie via bandenspanningspomp, samenrijden.nl en laadpalen - Compensatie 2012 continueren Elektrisch vervoer stimuleren - Wegenwacht pechhulp uitbreiden naar elektrische auto s en laadpalen proefritten door leden / niet-leden - Bijdrage leveren aan ontwikkeling landelijk snellaadnetwerk - Wegenwacht pechhulp uitgebreid naar elektrische auto s en laadpalen - Ruim proefritten door leden / niet-leden - Zo n views van filmpjes van proefritten op internet - Opening ANWB snellaadnetwerk en 35 vergunningen gekregen voor exploitatie van snelladers langs de openbare weg en klanten van reisdochters. - Invulling van 14 van de 35 vergunningen voor exploitatie van snelladers langs de openbare weg Veilig Streetwise - Online uitbreiding met platform Kind en verkeersveiligheid - 1 miljoenste leerling Streetwise verkeerseducatie gegeven - Online uitbreiding met plafform Platform Kind en verkeersveiligheid kinderen nemen deel aan Streetwise, verdeeld over 950 scholen - Introductie van online lesprogramma in samenwerking met Malmberg Kinderfietsenplan - Landelijke uitrol Kinderfietsenplan - Bij tenminste 10 asielzoekerscentra het project uitvoeren - Projectplan landelijke uitrol van Kinderfietsenplan in Uitrol van Kinderfietsenplan bij minimaal 6 locaties in 2013 Monitoring en verslaggeving MBO-benchmark - Deelname aan Maatschappelijke Imago Monitor - Deelname aan Maatschappelijke Imago Monitor, 1e plek behaald - Deelname aan de Maatschappelijke Imago Monitor; stijging van individuele score MVO-benchmark - Top-5% positie behalen in de Transparantiebenchmark - 21 e plek behaald (Top -5%) in de Transparantiebenchmark - Top-5% behouden in de Transparantiebenchmark Waarborg - MVO doelstellingen integreren in formats business cases en jaarplannen - Verslaggeving conform GRI-B+ - Start met plan voor integratie MVO proces in de organisatie - Verslaggeving conform GRI-B+ - Plan integratie MVO-proces gereed - Start implementatie van integratie MVO-proces volgens plan ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

7 3 Profiel De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een maatschappelijke vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienst verlenende activiteiten wil zorgen dat leden en burgers met vrijheid en plezier kunnen bewegen door en met de ANWB. Tevens wil zij een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. De meest bekende activiteiten van de ANWB zijn de Wegenwacht, Alarmcentrale en de ANWB-winkels. Het hoofdkantoor van de ANWB is gevestigd in Den Haag De organisatie ANWB De ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden. Alle activiteiten van de ANWB worden uitgevoerd door ANWB BV en haar dochterondernemingen. Daarnaast is een deel van de beleggingen ondergebracht in de beleggingsinstelling ANWB Beleggingen BV. Alle aandelen van deze twee besloten vennootschappen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor (STAK). Bestuur van de ANWB De hoofddirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van ANWB BV. Zij wordt gecontroleerd door de raad van commissarissen. Gezien het unieke karakter van de organisatie heeft de ANWB ook een ledenvergadering. Een afvaardiging hiervan vormt samen de raad van advies. Deze adviseert op haar beurt de raad van toezicht. De ledenvergadering bestaat uit ruim 100 bondsraadsleden die alle provincies vertegenwoordigen. Voor uitgebreide informatie over het bestuur verwijzen wij naar onze website. Activiteiten ANWB De ANWB is actief in verschillende sectoren met een groot aantal verschillende producten en diensten (inclusief informatieverstrekking en beïnvloeding), soms onder merknamen die ook een zelfstandige bekendheid genieten. Een aantal activiteiten wordt uitgevoerd door dochterondernemingen van ANWB BV. Begin 2012 is het bedrijf Uitgeverij Smit B.V. overgenomen, na 17 jaar samenwerking. De ANWB verwacht hiermee de continuïteit in de activiteiten van Uitgevrij Smit B.V. te waarborgen. Voor een compleet overzicht van alle kernactiviteiten en het organigram van de ANWB verwijzen wij naar de volgende pagina en onze website. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

8 Traumahelikopters ANWB Medical Air Assistance (MAA) beschikt momenteel over zes traumahelikopters. Met vier helikopters (en twee reservehelikopters) verzorgt MAA de operatie van de traumahelikopters voor de academische ziekenhuizen van Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen. De helikopters vervoeren een Mobiel Medisch Team naar de ongevalslocatie. Reizen Onder ANWB Reizen vallen zes touroperators: FOX, SNP, Pharos, Pin High, Travelhome en Cruise Travel. Daarnaast organiseren we speciale Ledenreizen en Kampeerreizen. Belangenbehartiging De ANWB komt bij politiek, overheid en bedrijfsleven op voor de belangen van leden. Met een combinatie van belangenbehartiging en dienstverlening maakt de ANWB het mensen mogelijk in vrijheid en met plezier te reizen en te bewegen. Retail Leden kunnen bij al hun activiteiten in de sfeer van vakantie, vrije tijd en mobiliteit hun voordeel doen met de betrouwbare informatie en de relevante producten en diensten van de ANWB. Het aanbod is langs 3 wegen bereikbaar: winkel, anwb.nl en contact center. Rechtshulp ANWB-leden krijgen gratis juridisch advies op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme, zowel telefonisch als online. Waardevol, gezien de problemen die kunnen ontstaan bij de koop, huur of reparatie van een auto, caravan of boot. Alarmcentrale De Alarmcentrale is sinds 1959 hét aanspreekpunt voor reizende leden van de ANWB. Onderweg in binnen- of buitenland kunnen zij bij de Alarm-centrale dag en nacht rekenen op professionele hulp en ondersteuning. Rijopleidingen en trainingen ANWB Rijopleidingen is een franchise formule voor rijschoolhouders en daarmee een van de grootste rijscholen van Nederland met een cursus voor elk rijbewijs. Bij het ANWB test- en trainingscentrum in Lelystad worden rijvaardigheidstrainingen aangeboden. Verzekeringen Op het gebied van mobiliteit en reizen, maar ook voor het woonhuis of rechtsbijstand heeft de ANWB verzekeringen. De verzekeringen worden aan geboden via internet, direct mail en telefonisch via ons contact center. Dochteronderneming Unigarant verzorgt deze verzekeringen. Media De uitgeverij ANWB Media geeft een breed scala aan magazines, kaarten, boeken en gidsen uit en biedt steeds meer digitale media en mobiele diensten (apps) aan. Wegenwacht Wie met een gerust gevoel wil rijden en reizen, is lid van de Wegenwacht. Sinds 1946 staan de hulpverleners van de ANWB 24 uur per dag klaar om leden met pech weer snel op weg te helpen. Informatie- en adviesdiensten Dagelijks voorziet ANWB Verkeersinformatie reizigers via verschillende media van actuele gegevens over files, openbaar vervoer en bijzondere weersomstandigheden. Bewegwijzering Meer dan 115 jaar heeft de ANWB zorg gedragen voor de bewegwijzering in Nederland. In 1894 pakte de vereniging de taak op. Vanaf 2013 zal de coördinatie bij de rijksoverheid ondergebracht worden. Vanaf dan heeft de ANWB alleen nog een uitvoerende rol in de toeristische bewegwijzering en niet meer in de algemene bewegwijzering.

9 3.2. Ontwikkelingen in de omgeving De ANWB zoekt in haar bedrijfsvoering aansluiting bij innovatieve ontwikkelingen zoals duurzame mobiliteit en elektrisch rijden (zie hoofdstuk 6.4). Zij ontwikkelt producten en diensten die beantwoorden aan technologische en maatschappelijk ontwikkelingen in haar omgeving en daarnaast een bijdrage leveren aan de ANWBleden, de samenleving en de organisatie. Een recent voorbeeld van een dergelijke innovatie is de ANWB Onderweg app, een app die alle mobiliteitsinformatie bundelt zoals files, parkeren, tanken en routes. Naast het volgen van technologische ontwikkelingen ziet de ANWB ook kansen door het aanbieden van een breed scala aan aanpalende diensten aan haar leden en klanten. Op deze wijze wordt gestreefd om van begin tot eind in bijvoorbeeld de mobiliteitswensen van leden te voorzien. Aan de andere kant is de ANWB actief in markten die in het huidige economisch klimaat onder druk staan en waar de concurrentie groot is. Om de groei en continuïteit van de onderneming de waarborgen dient de ANWB hier constant op in te spelen en te reageren. In 2012 heeft zij dat met name gedaan door te starten met meer nadruk te leggen op de relevantie en het unieke karakter van het ANWB-lidmaatschap. Daarnaast heeft zij in lijn met ontwikkeling in de markt besloten om reizen en verzekeringen nog enkel via internet en het contact center te verkopen Keten van de ANWB Overzicht van de keten Gezien de diversiteit aan bedrijfsactiviteiten is de ANWB actief in meerdere ketens en bij een breed scala aan toeleveranciers betrokken. Aan de inkoopkant betekent dit bijvoorbeeld dat voor de Wegenwacht wagens en kleding ingekocht worden, dat de Alarmcentrale pechhulp inkoopt voor ANWB-leden die in het buitenland gestrand zijn en dat de afdeling Media papier inkoopt voor de productie van diverse magazines, kaarten, boeken en gidsen. Voor de gebouwen kopen wij energie in en voor onze voertuigen en helikopters brandstof. Daarnaast leveren we producten en diensten aan leden, niet-leden en zakelijke partners via verscheidene kanalen. De ANWB reisdochters verzorgen zelfstandig de inkoop van lokaal vervoer, accommodaties en lokale begeleiding, ook via lokale agenten in verschillende landen over de gehele wereld. Daarnaast verzorgt dochterbedrijf Telstar Trading de inkoop van kleding en special products voor het ANWB winkelkanaal. Meer over het inkoopbeleid van de ANWB staat beschreven in hoofdstuk 7.1. Ten aanzien van de afzetmarkt is het beeld eveneens divers. Zowel aan leden als aan niet-leden en zakelijke partners worden diensten en producten geleverd (zie ook de tabel onder paragraaf 3.1 voor details). Hierbij moet gedacht worden aan diensten als pechhulp, verzekeringen, rechtshulp, reizen en vakanties, rijopleidingen en trauma vervoer per helikopter. Qua producten dient gedacht te worden aan bewegwijzering, magazines, kaarten, boeken, gidsen en de producten die aangeboden worden in de ANWB winkels. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

10 Impact in de keten De ANWB onderkent dat de impact die zij kan uitoefenen in de keten met name gezocht moet worden in haar unieke karakter als vereniging. De ANWB is primair een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Enerzijds door het aanbieden van producten en diensten, anderzijds door de mening en wensen van onze leden bij andere partijen onder de aandacht te brengen. Dit staat beschreven in onze statuten. Naast het behartigen van de belangen van haar leden en hen te adviseren streeft de ANWB ernaar de impact van de keten op mens, milieu en samenleving te beperken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het streven naar duurzame mobiliteit (zie paragraaf 6.4) en het verbeteren van verkeersveiligheid, zoals verder uitgewerkt worden in dit verslag (zie paragraaf 4.2 en 8.2). Dit zijn onderwerpen waarbij de ANWB een voortrekkersrol op zich neemt, maar niet zonder het mobiliseren van de keten om de beoogde resultaten kan behalen. Samenwerking in de keten De ANWB werkt samen met buitenlandse zusterclubs binnen en buiten de kaders van twee overkoepelende verenigingen: ARC Europe (Europees) en de FIA (wereldwijd). De clubs komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen en samenwerking te onderhouden. Deze samenwerking leidt tot efficiencyverbeteringen, strategie- en productontwikkeling. Zo werkt de ANWB samen met ADAC (Duitsland), de OAMTC (Oostenrijk), TSC (Zwitserland) en de AA (Engeland). Ook buiten Europa worden contacten onderhouden. Voornamelijk om krachten te bundelen bij mondiale ontwikkelingen. ANWB participeert samen met een groot aantal Europese zusterclubs in het programma EuroTest, dat zich richt op verkeersveiligheid, mobiliteit en toerisme. Deze ontwikkelingen binnen de sector hebben ook hun doorgang gevonden in ons maatschappelijk beleid, waarbij verkeersveiligheid en mobiliteit een centrale rol innemen. Samen met onze zusterclubs testen wij jaarlijks op dit gebied en nemen wij als sector kennis van de kwaliteit. Waar nodig dringen wij aan op verbeteringen bij de industrie. ANWB statuten: De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer, alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Bij het behartigen van deze belangen zal zij zich waar mogelijk mede inspannen voor het behoud van de kwaliteit van het milieu, alsmede van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. (Artikel 3) De vereniging zet zich met name in voor verbetering of handhaving van de bereikbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid, zekerheid en keuzevrijheid, bezien in hun onderlinge verband, ten aanzien van voorzieningen op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer, zowel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. (Artikel 3a1) MOBILITEIT VRIJE TIJD VAKANTIE ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

11 4 MVO binnen ANWB Op grond van haar statuten is de ANWB per definitie maatschappelijk betrokken. Zij opereert in het belang van haar leden en biedt hen producten en diensten aan. Waar noodzakelijk en mogelijk probeert zij de leemtes op te vullen die overheid en bedrijfsleven naar haar gevoel laten liggen. Door de omvang van de ANWB, in ledenaantal en assortiment aan producten en diensten, weet de ANWB hoe zij haar invloed kan laten gelden. Echter, dit maakt ook dat mensen soms hoge verwachtingen hebben van wat de ANWB kan doen voor mens en milieu. Men kent de ANWB aanzienlijke invloed toe op haar achterban bij het vergroten van kennis over milieuzaken, het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van voorstellen die bijvoorbeeld het milieu ten goede komen en zelfs het bevorderen van gedragsverandering. Figuur 1: Stakeholderanalyse De leden zijn het meest relevant voor de ANWB omdat zij de basis zijn van het bestaansrecht. De producten en diensten die de ANWB aanbiedt dragen bij aan hun belangen op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. De overige stakeholders leveren allemaal een bijdrage aan het behartigen van deze ledenbelangen. De ANWB spant zich in om met haar stakeholders goede relaties te onderhouden. Hiertoe is de ANWB continu in dialoog met haar stakeholders. Zo vindt er twee maal per jaar een structureel overleg plaats met de ANWB Bondsraad en worden zij incidenteel geraadpleegd, wordt leden proactief om hun mening gevraagd, hebben medewerkers de mogelijkheid om te reageren en heeft de ondernemingsraad binnen de ANWB een actieve rol. Het ANWB Maatschappelijk Jaarverslag wordt ook onder de aandacht gebracht van de Raad van Commissarissen van de ANWB en de Bondsraad. In deze dialoog wordt ook expliciet aandacht besteed aan de maatschappelijke prestaties en de suggesties ter verbetering. De resultaten hieruit zijn in 2012 meegenomen bij het actualiseren van de ANWB Ambitie 20 20, welke de basis vormt voor het MVO-beleid Praten met stakeholders Leden Bondsraad De ANWB vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe de omgeving van de ANWB eruit ziet. De ANWB voert daarom een stakeholderanalyse uit, gericht op het identificeren van significante stakeholders (zie figuur 1). Op basis hiervan zijn de volgende stakeholders geïdentificeerd, gerangschikt naar relevantie voor de organisatie: Leden en Bondsraad Medewerkers Toeleveranciers Zakelijke partners (m.u.v. toeleveranciers) Niet-leden Niet-zakelijke relaties op de terreinen mobiliteit en vrije tijd die voor de ANWB van belang zijn. Bijvoorbeeld overheden, brancheorganisaties, NGO s en kennisinstellingen. Belang > Branche-organisaties Kennisinstellingen Niet-leden Overheden (Rijk, provincies, gemeenten) Toeleveranciers Zakelijke partners Invloed > Medewerkers NGO s ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

12 Om de dialoog over het MVO-beleid en de MVOprestaties structureel vorm te geven vinden daarnaast jaarlijks bovendien de volgende gesprekken plaats: Gesprek met een afvaardiging van de ANWB Bondsraad. Twee individuele stakeholderdialogen met relevante organisaties of bedrijven Multistakeholderdialoog over een specifiek onderwerp Overleg met MVO-ambassadeurs Ook kan de buitenwereld bij de ANWB terecht met opmerkingen en klachten op de website en bij het contact center. Op basis van de uitkomsten van het hierboven omschreven stakeholderdialoog is samen met de MVOambassadeurs eind 2012, aan de hand van een materialiteitsanalyse (zie figuur 2), bepaald wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor de ANWB: duurzame mobiliteit, duurzaam toerisme, verkeersveiligheid en het klimaat. Naast het feit dat drie van deze onderwerpen een bijzondere plek in de Ambitie hebben, wordt er ook expliciet aandacht aan deze onderwerpen besteed in dit verslag. dochterondernemingen. Een korte uitwerking van het contact met Rijkswaterstaat en Amnesty International staan hieronder. Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat geeft aan de thema s duurzame mobiliteit en recreatie belangrijk en relevant voor de ANWB te vinden. Zij verwacht zelfs dat de ANWB een voorbeeldrol neemt op het vlak van duurzame mobiliteit, in het bijzonder elektrische mobilteit en alternatieve brandstoffen. Daarnaast vindt Rijkswaterstaat dat de ANWB duurzame mobiliteit breder zou kunnen benaderen dan enkel automobiliteit, ook met Het Nieuwe Werken, fietsen, openbaar vervoer en koppelingen tussen deze zou ANWB zich bezig mee moeten houden. Figuur 2: Materialteitsanalyse Duurzaam toerisme Verkeersveiligheid Amnesty International Met betrekking tot de inkoopactiviteiten van ANWB Retail is Amnesty International gevraagd naar hun visie inzake mensenrechten. Kennis op het gebied van mensenrechten in de retailketen blijkt beperkt, vandaar dat vanuit eigen ervaring een advies gegeven is. Amnesty International geeft ten aanzien van het inkoop - en ketenbeleid van de ANWB aan dat het belangrijk is om na te gaan of leveranciers een actief beleid hebben ten aanzien van mensenrechten, en in hoeverre hier transparant over gerapporteerd wordt. Verder onderstreept Amnesty International het belang of en hoe het actief een onderneming is op het gebied van mensenrechten en of eisen gesteld worden aan (indirecte) partners. Klimaat door CO2 uitstoot Duurzame mobiliteit In 2012 is gekozen voor een individueel gesprek met Rijkswaterstaat en contact met Amnesty International. Ook heeft er een multistakeholderdialoog plaats gevonden waarin specifiek is ingegaan op het onderwerp duurzaam inkopen. Daarnaast is met een groot deel van de dochterondernemingen een gesprek gevoerd over MVO: FOX, SNP, Travelhome, Unigarant, ANWB Test- en trainingscentrum, ANWB Rijopleidingen en Medical Air Assistance. Zij hebben wederzijdse verwachtingen besproken, de ANWB-visie op MVO en zo naar mogelijkheden voor samenwerking MVO gezocht. In 2013 wordt een afspraak gemaakt met de overige Belang > Groen dichtbij Schaarse grondstoffen Agressie in de maatschappij Privacy leden en medewerkers Duurzaam beleggen Gezondheid Invloed > Arbeidsomstandigheden inkoop ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

13 4.2. MVO en bedrijfsstrategie Bedrijfsstrategie De ANWB heeft haar bedrijfsstrategie geactualiseerd door het opstellen van de Ambitie Hiermee is zij in 2011 gestart door onder andere een groep medewerkers mee te laten denken. In 2012 is hier een vervolg aan gegeven door het management de verdere richting binnen de vier eerder benoemde kernthema s te laten bepalen, aangevuld met concrete doelstellingen voor Deze doelstellingen zullen in 2013 finaal gemaakt worden. De ANWB wil meer toegevoegde waarde bieden in het leven van leden en voor de maatschappij. Deze maatschappelijke relevantie is in de Ambitie geconcretiseerd in Samen beter uit. De ANWB helpt haar leden als ze hulp nodig hebben, de ANWB helpt ze kiezen en komt voor ze op. Het assortiment producten en diensten van de ANWB is bedoeld om voor zoveel mogelijk leden reizen en bewegen makkelijker, veiliger en leuker te maken. Geïnspireerde medewerkers, verbonden leden en duurzaam rendement blijven hiervoor de bouwstenen. Belangrijke elementen in de Ambitie zijn: het win-win-win model, de kracht van 4,5 miljoen leden en het sturen op relevante thema s. Rendement blijft onverminderd relevant, de ANWB streeft 2020 naar eenmarktconform rendement voor al haar business in Voor de jaren tot 2014 (en vermoedelijk ook daarna) blijft de doelstelling een overall rendement van 5% gehandhaafd. Voor 2013 is de financiële doelstelling een rendement van 1%. principe wordt nagestreefd door het nemen van een voortrekkersrol op de terreinen waar zij actief (wil) zijn. Daar is een duidelijke focus voor nodig welke tot uiting komt in de keuze voor vier maatschappelijke thema s binnen de Ambitie 20 20: duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, recreatie dichtbij en vangnet onderweg. Hier gaat de ANWB zich de komende jaren op concentreren met behulp van concrete en meetbare doelstellingen voor 2020 (Tabel 3). De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven zijn activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Dit geldt nog sterker voor de ANWB als maatschappelijke organisatie en vereniging. Het maatschappelijke karakter van de ANWB maakt dat de omgeving verwacht dat wij alles op een verantwoorde wijze doen. Dit brengt kansen en risico s met zich mee. Onze activiteiten zijn al maatschappelijk relevant, maar dat maakt ze niet automatisch maatschappelijk verantwoord. Voor de ANWB is een verantwoorde wijze: Sociaal: Activiteiten zijn menselijk, betaalbaar en proactief Duurzaam: Activiteiten zijn maatschappelijk verantwoord, hebben kwaliteit, leveren duurzaam financieel resultaat op, zijn schoon en niet ontwrichtend. Veilig: Producten en diensten zijn vrij van risico s, zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant De ANWB beoogt met al haar activiteiten waarde toe te voegen aan zowel de samenleving, haar leden als de organisatie zelf. Dit zogenaamde win-win-win - ANWB Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Maak de Toekomst Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. INHOUDSOPGAVE COLOFON Redactie en productie TBI Holdings B.V., Rotterdam C&F Report, Amsterdam

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie