Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

2 Inhoud INLEIDING _EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom Emissie-inventaris 2013 Scope I en II... 6 Scope III Overige CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER Q1+Q Reductie CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 2: ABRI ZUID-HOLLAND MET LUXOR LED Q1 + Q Gebruik van de abri...14 Reductiemogelijkheden _4B1 REDUCTIEDOELSTELLINGEN...16 Scope I en II...16 MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies...16 MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik...16 MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid...17 MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen...18 Scope III...18 MAATREGEL 5 - bewustwording type auto...18 MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri...18 MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid...18 MAATREGEL 8 opzetten initiatief in de keten energieleverancier en EPSiLON als afnemer...19 CONCLUSIE...19 SCOPE I- EN II EMISSIES...19 SCOPE III: KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER...21 SCOPE III: KETENANALYSE 2: ABRI ZUID-HOLLAND MET LUXOR LED...21 UITSTOOT VAN PROJECTEN BEHAALD MET GUNNINGVOORDEEL...22 BIJLAGEN P agina

3 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inleiding In dit dossier zijn de voortgangsrapportages met betrekking tot de emissie-inventaris en de 2 ketenanalyses van EPSiLON opgenomen. In het originele portfolio is 2010 vastgelegd als basisjaar. EPSiLON heeft eind 2011 haar niveau 4-certificering behaald, eind 2012 is dit verhoogd naar niveau 5. Om het rapport zo volledig mogelijk te houden zijn waar mogelijk wel analyses gemaakt voor 2011, echter, voor dit jaar kunnen er nagenoeg geen uitspraken gedaan worden over oorzaken m.b.t. een stijging of daling van de uitstoot. Analyse hiervan is dan ook pas concreet vanaf 2012 Q1+Q2 gedaan. Graag willen we hierbij wel benadrukken dat EPSiLON als bedrijf, zelfs voordat we kennis maakten met de CO 2 -prestatieladder, zowel bewust als onbewust veel aandacht had voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit waar mogelijk ook aan haar klanten trachtte over te brengen. De voortgangsrapportage is opgebouwd conform de volgorde van de hoofdstukken in het portfolio: 4A1 Emissie-inventaris; 4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer; 4A1 Ketenanalyse 2: EPSiLON & OFN: Abri Zuid-Holland met Luxor LED; 4B1 Reductiedoelstellingen. Tenzij anders beschreven, zijn de andere hoofdstukken uit ons portfolio nog steeds van kracht. 3 P agina

4 1_Emissie-inventaris Voortgang: 2013 Q1+Q2 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012 In de rapportage van 2012 werd er een verdeling aangegeven voor de bronnen van groene stroom voor het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen. Vermits de algemene herkomst van groene stroom zoals geleverd in Vlaanderen in 2012, pas ten vroegste in april of mei van 2013 gekend zou zijn, is er gewerkt met de verdeling van De fuel mix van 2012 is nu echter gekend, waardoor de uitstoot n.a.v. ons groene elektriciteitsverbruik kan worden gecorrigeerd. Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ 22,097 1,825 g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg 0 1,775 g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter 2,224 1,530 g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter 638 3,135 g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter 31,592 3,135 g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh water kwh 73, g CO 2 /kwh wind kwh 2, g CO 2 /kwh biomassa kwh 32, g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh 82, g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km 2, g CO 2 /ltr km km 14, g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 1: Verbruik emissiebronnen 2012 Q1+Q2 4 P agina

5 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie 110,387 55, ,727 Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies 105,076 39, ,773 87% Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting 4,033 36,294 40,327 24% Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt 3,403 3,403 2% Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead 2,001 nvt 2,001 1% Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten 99,042 nvt 99,042 60% Scope II - Indirecte CO 2 -emissies 5,311 15,643 20,954 13% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% water ,099 1% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen wind % biomassa 952 8,658 9,620 6% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen 663 5,967 6,630 4% Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km 675 nvt 675 0% km 2,898 nvt 2,898 2% > km 0 nvt 0 0% Tabel 2: CO 2 -emissies EPSiLON 2012 Q1+Q2 Uit deze optimalisatie blijkt de totale CO 2 -uitstoot gedurende deze periode van elektriciteit te stijgen van kg naar kg. Deze sterke stijging valt echter te verklaren door het feit dat er meer groene stroom van biomassa is gegenereerd. Van deze bron van herkomst kennen we echter niet de juiste conversiefactor: CertiQ certificaten bestaan immers niet in België! Er is dan ook geteld met de worst case conversiefactor van 300; de correcte CO 2 -uitstoot zal vermoedelijk echter een stuk lager liggen. 5 P agina

6 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II In tabellen 1 en 2 vinden we het verbruik van de emissiebronnen voor 2013 Q1+Q2 evenals de CO 2 - uitstoot voor dezelfde referentieperiode. Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh water kwh g CO 2 /kwh wind kwh g CO 2 /kwh biomassa kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 3: Verbruik emissiebronnen 2013 Q1+Q2 6 P agina

7 Q1+Q2 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% water % wind % biomassa % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km 924 nvt 924 1% > km 0 nvt 0 0% Tabel 4: CO 2 -emissies EPSiLON 2013 Q1+Q2 Vergelijking met voorgaande jaren De totale uitstoot van scope I en scope II is met 3,28% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in De onderlinge verhoudingen tussen scope I (directe emissies) en scope II (indirecte emissies) zijn lichtjes herverdeeld: Zie ook onderstaande figuur 1. Periode Scope I Scope II 2012 Q1+Q2 87% 13% 2013 Q1+Q2 90% 10% 7 P agina

8 CO 2 -uitstoot EPSiLON 2013 Q1+Q2 10% 90% Scope I - Directe CO2-emissies Scope II - Indirecte CO2-emissies Figuur 1: Verdeling scope I en scope II emissies 2013 Q1+Q2 Scope I In het scope I verbruik vallen een aantal zaken op. Ten eerste ligt het aardgasverbruik hoger als tijdens dezelfde periode vorig jaar (2012), daarnaast is het dieselverbruik van zakelijke projecten flink gestegen. Aardgasverbruik Het verbruik van aardgas tijdens de eerste 6 maanden van 2013 ligt 20% hoger dan tijdens dezelfde periode van Dit valt eenvoudigweg te verklaren door het feit dat het erg lang erg koud geweest is en bijgevolg de verwarmingsinstallatie langer heeft gedraaid. Verbruik diesel zakelijk verkeer - projecten Periode Verbruik (m³) 2012 Q1+Q2 22, Q1+Q2 26,524 Uit ervaring weten we dat het aantal projecten meestal verdeeld kan worden tussen 1/3 in de eerste helft van een werkjaar en 2/3 in de 2 e helft. Dit is nu helemaal niet het geval geweest: het dieselverbruik voor zakelijk projectverkeer is gestegen met 12,30% toegenomen, hetgeen te verklaren valt door een toename van buitendienstprojecten. Om een van de projecten zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren is er een 2 e vrachtwagen aangekocht. Ondanks dat alle ritten waar mogelijk steeds zijn gecombineerd waardoor de vrachtwagen zo efficiënt mogelijk geladen werd en er daarnaast voor verdere verplaatsingen gewerkt is met overnachtingen om de reistijd en CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk te minimaliseren, weegt de uitstoot van een vrachtwagen zwaarder door als deze van een bestelwagen of personenauto. Dit is bijgevolg terug te zien in het dieselverbruik. Daarnaast zijn er, zoals in de reductiedoelstellingen aangegeven, waar mogelijk zakelijke verplaatsingen met een bedrijfswagen of het openbaar vervoer gedaan. Het vluchtverkeer in scope II is dan ook behoorlijk afgenomen, echter, dit heeft natuurlijk zijn weerslag op het dieselverbruik in scope I. 8 P agina

9 Scope II De scope II emissies zijn met ca. 16% gedaald ten opzichte van Q1 en Q2 van In elke categorie van de indirecte emissies valt er een daling waar te nemen. Een kort overzicht: het elektriciteitsverbruik is 10,63% gedaald. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door het feit dat er minder productie gedraaid is tussen januari en juni 2013 in vergelijking met dezelfde periode in 2012; o net zoals in voorgaande rapportages is er ook nu weer gebruik gemaakt van een onderverdeling in groene energie (water, wind en biomassa). Vermits de conversiefactor van biomassa niet gekend is en er in België geen CertiQ systemen bestaan, is hier geteld met de worst case conversiefactor van 300 conform het CO 2 - prestatieladder handboek versie 2.1. De werkelijke uitstoot zal vermoedelijk dan ook nog lager liggen dan aangegeven in de rapportage; er is minder elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen omdat het in de eerste 6 maanden van dit jaar lang slecht weer geweest is. Hoe minder zon, hoe minder optimaal de panelen hun werk doen; het aantal zakelijke vluchten is afgenomen. Zoals in de reductiedoelstellingen aangegeven zouden we waar mogelijk kiezen voor een verplaatsing met het openbaar vervoer of de auto. Een deel projecten waarvoor de verplaatsing per vliegtuig vorig jaar noodzakelijk was, zijn momenteel gewoon lopende of zelfs afgerond. Voor nieuwe projecten hebben we ons gehouden aan onze reductiedoelstelling. Naast het vervoer met een bedrijfswagen (scope I uitstoot) is het treinverkeer eveneens flink toegenomen. Afgelegde afstanden per vliegtuig werden berekend via de Great Circle Mapper (www.gcmap.com), gebaseerd op de IATA-codes van de vliegvelden. Totale uitstoot scope I en scope II Q1+Q2 van 2013 vs. Q1+Q2 van 2012 De totale uitstoot van scope I en scope II is met 3,28% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in Vergelijken we echter met basisjaar 2010 dan zien we dat we nog steeds een stuk meer uitstoot. Dit valt voornamelijk te verklaren door de sterke omzetstijging die EPSiLON na 2010 heeft gekend. Relatief bekeken blijft de uitstoot in verhouding tot de omzetstijging echter nog altijd beperkt. 9 P agina

10 Scope III Overige CO 2 -uitstoot Zakelijk treinverkeer Ook dit jaar gaat het aantal locatiebezoeken aan stations voor een project voor Infrabel onverminderd voort. Waar mogelijk worden deze bezoeken per trein afgelegd. Daarnaast was het overgrote merendeel van de zakelijke verplaatsingen dit jaar ook te doen per trein. Het aantal verplaatsingen per trein zit dit jaar dan ook in stijgende lijn: km of 533 kg CO 2 in Q1 + Q2 van 2013 tegenover km of 344 kg CO 2 in Q1 + Q2 van Dit staat gelijk aan een toename van bijna 55%. Tegenover de toename van het zakelijk treinverkeer met 189 kg CO 2 staat een daling van het zakelijk vliegverkeer met 896 kg CO 2 of 26%. TREIN 2013 Q1 + Q2 Datum Bestemming aantal km enkele conversiekm totaal medewerkers reis factor kg CO Bxl Zuid-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Hasselt-Doornik , Doornik-Ath , Ath-Enghien , Enghien-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert - R'dam C , R'dam C - Weert , Weert-Hoevelaken , Hoevelaken-Weert , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Gent , Gent-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , TOTAAL Tabel 5: totale CO 2 -uitstoot scope III - zakelijk treinverkeer 2013 Q1+Q2 10 P agina

11 Om het juiste aantal afgelegde kilometers voor nieuwe treinreizen te kennen is er steeds contact opgenomen met de betrokken instanties (in dit geval hoofdzakelijk de NMBS of Belgische spoorwegen). Papierverbruik Het juiste verbruik van de printer wordt maandelijks bijgehouden. Er is contact opgenomen met de leverancier van de printer om meer inzicht te krijgen in het verbruik en de uitstoot van de printer, echter, tot nu toe heeft dit nog geen resultaten opgeleverd. Om toch zoveel mogelijk aan bewustwording te doen, krijgen de collega s op kantoor geregeld een mailtje met daarin de vraag enkel te printen indien noodzakelijk. Eveneens wordt er gevraagd om te letten op dubbelzijdig en zwart-wit printen. Ook in de keten proberen we verdere bewustwording te creëren door een melding onder onze handtekening: Before printing, please consider the environment! Woon-werkverkeer Figuur 2: bewustwording in de keten Het woon-werkverkeer is gedetailleerd bekeken in de ketenanalyse. De voortgang van deze ketenanalyse is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze voortgangsrapportage, vanaf pag. 10. Afval Het scheiden van afval is ook in 2013 op dezelfde manier behandeld als in referentiejaar 2010 en in voorgaande jaren. Hier valt verder dan ook niets nieuws over te vertellen. 11 P agina

12 2_4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer 2013 Q1+Q2 In Q1+Q2 waren er bij EPSiLON 55 mensen werkzaam, directie inbegrepen. Het aantal personen dat de afgelegde kilometers woon-werkverkeer vertegenwoordigd, bestaat uit 50 personen: directie (2 personen) + 1 commerciële medewerker beschikken over een bedrijfswagen, de uitstoot hiervan is opgenomen in scope I van de emissie-inventaris voor deze periode; 1 werknemer carpoolt; 1 werknemer komt dagelijks met de fiets; Dit leidt tot afgelegde kilometers woon-werkverkeer, goed voor een totale CO 2 -uitstoot van kg. Daarnaast komen 3 werknemers sporadisch met de fiets naar het werk. Deze afstand, km, is wel verrekend in het aantal afgelegde kilometers maar niet in de uitstoot. Zouden zij deze afstand per auto hebben afgelegd, dan zou de CO 2 -uitstoot met kg of bijna 10% toenemen. Het totale aantal afgelegde kilometers over 2013 Q1+Q2 is lichtjes gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012, echter, de totale uitstoot is met 10% gedaald. Dit valt voornamelijk te verklaren door wijzigingen in het personeelsbestand (afstand thuis tot werk voor eventuele nieuwe werknemers), aankoop van een nieuwe, zuinigere auto etc. Reductie CO 2 -uitstoot Woon-werkverkeer Km Uitstoot 2012 Q1+Q2 159,258 24, Q1+Q2 166,051 21,736 De reductiedoelstelling om de CO 2 -uitstoot binnen deze keten tegen eind 2014 met 2% terug te dringen, is bereikt. We moeten echter benadrukken dat EPSiLON slechts een informerende en motiverende rol heeft in de keten van het woon-werkverkeer. Definitieve besluiten en daardoor ook indirect de gevolgen m.b.t. de uitstoot, zijn uiteindelijk afhankelijk van de werknemers en kunnen dus ook weer stijgen. Uiteraard blijven we trachten om hier toch een (al dan niet onbewuste) rol in te spelen. Initiatieven In de eerste helft van 2013 zou er een communicatie naar de werknemers worden voorzien om hen te stimuleren meer met de fiets te komen. Aangezien het weer gedurende die periode niet echt heeft meegezeten en het lang grijs, nat en koud geweest is, is er besloten om dit opnieuw uit te stellen. Wel is er reeds in de parochieraad van 10 april 2013 gesproken over het stimuleren van fietsen naar het werk. Er is besloten om reeds eens te polsen wat werknemers hiervan zouden vinden (zie verslag in bijlage). Net als in andere voortgangsrapportages willen we ook nu weer benadrukken dat we uiteindelijk slechts een motiverende en informerende rol kunnen spelen, maar dat we geen invloed hebben op het eindresultaat. 12 P agina

13 3_4A1 Ketenanalyse 2: Abri Zuid-Holland met Luxor LED 2013 Q1 + Q2 Zoals in eerdere voortgangsrapportages reeds, zijn zowel EPSiLON als OFN, partners in deze ketenanalyse, op zoek gegaan naar manieren om de uitstoot van deze abri te minimaliseren. Bij deze nog eens een overzicht van de informatie die verkregen is via de leveranciers van de grondstoffen en/of halffabricaten van de schuilhuisjes. Staal De staalleverancier is in het bezit van een ISO certificering. Daarnaast is zij ambassadeur in de roetfiltercampagne van het VROM waarbij andere bedrijven worden opgeroepen om ook voor roetfilters te kiezen voor hun dieselvoertuigen. Ook het volledige vrachtwagenpark is enkele jaren geleden vernieuwd en chauffeurs worden opgeleid om brandstof besparend te rijden. Poedercoating De leverancier van de poedercoating heeft redelijk wat inspanningen gedaan om haar productieprocessen en energieverbruik zo milieuvriendelijk mogelijk te beheersen en dus ook de CO 2 - uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Een overzicht: Beton verlichting: toevoegen van bewegingsmelders; beperking van afval: o stockage van materialen in herbruikbare containers; o gebruik van duurzame ruilpaletten en recycleerbare inpakmaterialen; o gebruik van sorteercontainers voor scheiding van plastic en karton; energie o investering in zonnepanelen; o aankoop van frequentiegestuurde compressor waardoor er minder energieverbruik is; o restwarmte wordt verzameld en ingezet voor de opwarming van de voorbehandelingsbaden; o de ovenbrander van de nieuwe laklijn werkt op aardgas i.p.v. stookolie; o aanwerving van onderhoudstechnieker voor onderhoud van de installaties, opsporen van fouten etc. om energieverspilling tot een minimum te beperken; waterverbruik: aluminium wordt voorbehandeld met een 4-cascade spoelingssysteem, wat minder water verbruikt dan de voorgaande systemen. Inmiddels hebben we ook meer informatie weten te achterhalen wat betreft de recyclagegraad van de betonnen sokkels. Conform de Benornormen bestaat het beton voor 25 à 30% uit gerecycleerd beton per mengeling m³. Met andere woorden, de betonnen sokkel van de Abri Zuid-Holland met Luxor LED heeft een volume van 0,54 m³. Daarvan bestaat 0,135 m³ à 0,162 m³ uit gerecycleerd materiaal. 13 P agina

14 Gebruik van de abri De CO 2 -uitstoot met betrekking tot het gebruik van de abri ligt volgens de rapportage op kg. Hierbij is echter uitgegaan van een gebruiksduur van 10 jaar, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. In praktijk zijn deze waarden niet realistisch. Daarnaast is er geteld met een conversiefactor voor inkoop van grijze stroom, waar er mogelijk door de provincie/klant een ander type stroombron wordt ingezet. Om hier meer duidelijkheid in te verkrijgen heeft OFN contact opgenomen met de opdrachtgever voor een afspraak. Deze heeft plaatsgevonden in Den Haag op donderdag 13 december Uit het gesprek is gebleken dat er moet worden uitgegaan van slechts branduren per jaar t.o.v. de berekende branduren (24u per dag, 365 dagen per jaar) vermits de abri s zijn aangesloten op de straatverlichting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van groene stroom, niet van grijze. De provincie Zuid-Holland heeft echter nog niet kunnen verduidelijken welk type groene stroom er precies gebruikt wordt. Voor de berekeningen is hier dan ook nog steeds uitgegaan van het worst case scenario van grijze stroom met de bijbehorende conversiefactor conform het prestatieladder handboek versie 2.1. Naar verwachting kan dit in 2013 verder worden gedetailleerd met de juiste informatie. In de onderstaande tabel een aangepast overzicht van de cijfers. Onderdeel Aantal Eenheid Tabel 6: CO 2 -uitstoot abri ZH Conversiefactor kg kg CO 2 per CO 2 eq % % CO 2 Grondstofwinning en productie halffabrikaat % Aluminium 99,84 kg 3, % Beton 0,54 m % Glas 181,06 kg 0, % Kunststof 8,03 kg 1,9 15 1% Rubber 0,71 kg 2,6 2 0% Staal 97,29 kg 3, % Transport halffabrikaten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 34 2% Bestelbus km 0, % Vrachtwagen km 0, % Afwerking halffabrikaten 41 2% Transport (project Zuid Holland = 36 abri's) 836 km 0, % Energieverbruik 5 h 0,08 1 0% Galvaniseren 14,33 kg 0 0 0% Stralen en metaliseren 14,17 kg 0 0 0% Poedercoating 26,75 m2 4,6 27 1% Anodiseren 7 m % Projectactiviteiten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 12 1% Auto km 0, % Auto km 0, % Transport klant (project Zuid Holland = 36 abri's) km 39 2% Bestelbus 84 km 0, % Vrachtwagen km 0, % Gebruik grijze elektriciteit kw/h 0, % Totaal kg CO % 14 P agina

15 In de oorspronkelijke rapportage van referentiejaar 2010 kwam de uitstoot van de abri neer op kg, echter, door deze nieuwe informatie te verwerken komen we op een correctere uitstoot van kg CO 2 -uitstoot. Dit heeft eveneens invloed op de verdeling van de CO 2 -uitstoot over de verschillende onderdelen van de abri (grondstofwinning, afwerking, transport, etc.): het gebruik vormt niet langer 68% maar nog maar 52% van de totale uitstoot. Verhouding CO 2 -uitstoot abri 52% 42% Grondstofwinning en productie halffabrikaat Transport halffabrikaten Afwerking halffabrikaten Projectactiviteiten Transport klant 2% 0% 2% 2% Gebruik Figuur 4: verdeling CO 2 -uitstoot activiteiten per abri Reductiemogelijkheden In gesprek met de provincie, EPSiLON en OFN zijn er een aantal actiepunten naar voren gekomen die het onderzoeken waard zijn om een eventuele verdere reductie in de keten te bewerkstelligen: leveren van bouwpakketten die OFN ter plaatste opbouwt. Dit scheelt veel ruimte in transport; de abri s zijn momenteel zilver geanodiseerd. Het is ons momenteel onbekend of er een verschil is in CO 2 -uitstoot tussen de oppervlaktebehandelingen anodiseren en poedercoaten; aanbrengen van een regelaar voor vermindering van de brandtijd van de verlichting. Het uitvoeren van dit type abri met een zonnepaneel zoals voor de abri s van De Lijn, is momenteel nog niet mogelijk omwille van de reclamevitrine die in de abri zit. Momenteel is er nog geen voortgang bereikt wat betreft de hierboven opgesomde reductiemogelijkheden. We beschouwen deze ketenanalyse voorlopig dan ook als afgesloten en zullen in de volgende voortgangsrapportage een nieuwe ketenanalyse analyseren. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan worden deze uiteraard mee opgenomen. 15 P agina

16 4_4B1 Reductiedoelstellingen In de voortgangsrapportage m.b.t hebben we de reductiedoelstellingen zoals aangegeven in ons basisportfolio aangepast naar realistischere doelstellingen. In wat volgt overlopen we de voortgang m.b.t. deze doelstellingen over de periode Q1+Q2 van We benadrukken ook nu weer dat de scope III maatregelen vooral aandachtspunten voor bewustwording zijn, waar we weinig tot geen rechtstreekse invloed op kunnen uitoefenen. Scope I en II MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies WeThink heeft op diverse tijdstippen en dagen in week metingen gedaan om het huidige energieverbruik van EPSiLON te analyseren. Het rapport van deze analyse was bijgevoegd in bijlage 4 van de voortgangsrapportage over 2012 Q1+Q2. De actiepunten die zijn voorgesteld in dit analyserapport vereisen verder onderzoek zodat we duidelijk kunnen aangeven met welke actiepunten we wel of niet verder willen gaan. Vermits er wat tijd nodig zal zijn om eventuele aanpassingen te implementeren en vervolgens zichtbare resultaten hieruit af te kunnen leiden, willen we hier voldoende tijd voor nemen. verantwoordelijke: Frank Machiels; deadline: eind 2014; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 1% reductie op elektraverbruik tegen eind Update Q1+Q Momenteel geen verdere stappen ondernemen. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kosten en installatie van snellooppoorten. Daarnaast wordt er bekeken of het zinvol is om screens te plaatsen bij de kantoren: dit houdt de warmte s zomers en de koude s winters buiten zodat respectievelijk de airco en de verwarming minder moeten worden gebruikt. MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik In de parochieraad wordt op regelmatige basis aangegeven om de werknemers zoveel mogelijk te informeren wat betreft energieverbruik. Dit betreft kleine dingen zoals geen lichten of machines onnodig laten branden, deuren sluiten zodat er geen kou naar binnen en warmte naar buiten kan, etc. Door middel van de wissellijstjes in de hal wordt hier ook op gewezen. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: geen deadline, blijft constant aandachtspunt; doelstelling CO 2 -reductie: niet vast te stellen, gaat om bewustwording. Update Q1+Q Aangezien het gaat om bewustwording, kunnen we hier weinig meetbare resultaten aan verbinden. We blijven op regelmatige basis tijdens de parochieraad en eventuele bijkomende overleggen de mensen hierop wijzen. Ook worden de postertjes in de productiehal regelmatig vervangen zodat dit aandacht blijft trekken. 16 P agina

17 MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid In Q2 is er reeds een inventarisatie van het wagenpark gedaan. Dit bleek nog relatief jong te zijn, 60% van de wagens is van 2009 of zelfs jonger. Gezien de wagens op 5 jaar tijd worden afgeschreven, zal het merendeel pas ten vroegste in 2014 vervangen worden. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: gesplitst zie hierboven; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 10% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 5% reductie tegen eind Update Q1+Q In de vorige rapportage werd aangegeven dat er een aantal acties werden ondernomen of ingepland. We sommen ze hier nog eens op en geven daarbij de eventuele updates aan. personenwagen 1 zal uiterlijk Q2 van 2013 worden vervangen door een wagen met minder uitstoot update Q1+Q2 2013: vervanging ingegaan per 20 februari 2013: van 0,231 kg CO 2 /km naar 0,147 kg/km. personenwagen 2 was weliswaar nog niet oud, maar is per 1 november 2012 toch vervangen door een wagen met een lagere CO2-uitstoot: van 0,184 kg/km naar 0,179 kg/km; bedoeling is dat personenwagens 4 en 6 worden uiterlijk eind 2013 geschrapt of, afhankelijk van de projecten die op dat moment spelen, vervangen door een wagen met een lagere uitstoot update Q1+Q2 2013: schrapping dan wel vervanging van deze wagens ligt nog steeds in de planning. Momenteel wordt getracht deze wagens enkel in te zetten wanneer echt nodig. personenwagen 7 zal uiterlijk eind 2014 worden geschrapt en indien nodig worden vervangen door een nieuwe wagen met minder uitstoot update Q1+Q2 2013: schrapping dan wel vervanging van deze wagen ligt nog steeds in de planning. Er is nog geen besluit genomen m.b.t. de eventuele aankoop van een elektrische wagen. Auto Bouwjaar CO2-uitstoot Opmerkingen Personenwagen Vervangen uiterlijk 2013 Q2 Personenwagen Q4_2012 vervangen door wagen met minder uitstoot Personenwagen Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Geschrapt per 1/3/2012 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2014 Bestelwagen klein Bestelwagen klein Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Vrachtwagen 2003 Onbekend Onbekend Euro 4 Kraanwagen 2010 Onbekend Onbekend Euro 5 Tabel 7: inventaris wagenpark 17 P agina

18 MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen De zakelijke vliegreizen worden waar mogelijk vervangen door een verplaatsing per trein of een combinatie van vliegtuig en trein. Ook wordt er gekeken naar de keuze van het vliegveld om het aantal kilometers voorafgaan aan de reis, beperkt te houden. Dit alles rekening houdende met beschikbare reistijden en ticketprijzen. Daarnaast zal er zeer kritisch gekeken worden hoeveel personen er effectief mee op verplaatsing moeten en eveneens of de verplaatsing waar nodig kan worden vervangen door een conference call. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: doorlopend; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 2% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 2% reductie tegen eind Update Q1+Q Het aantal vliegreizen in het basisjaar 2010 was eerder beperkt. Na de sterke omzetstijging van het bedrijf zijn deze ook flink toegenomen. De doelstelling om minimaal 2% te reduceren tegen eind 2013 wordt dan ook gebaseerd op de uitstoot van de afgelopen 2 jaren 2011 en Als we kijken naar de uitstootwaarden in de tabel hieronder, dan zien we dat we meer dan ruimschoots op schema liggen. Afhankelijk van wat de 2 e helft van het jaar ons brengt, zal de doelstelling voor 2014 worden herzien. Scope III MAATREGEL 5 - bewustwording type auto Periode Uitstoot , , Q1+Q2 2,502 Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 2 (Ketenanalyse woonwerkverkeer) vanaf pagina 12 van deze voortgangsrapportage. MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 3 (pag. 13: Ketenanalyse Abri Zuid-Holland met Luxor LED) van deze voortgangsrapportage. MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 2 (Ketenanalyse woonwerkverkeer) vanaf pagina 12 van deze voortgangsrapportage. 18 P agina

19 MAATREGEL 8 opzetten initiatief in de keten energieleverancier en EPSiLON als afnemer Ondanks dat we reeds behoorlijk veel uitstoot besparen door de zonnepaneleninstallatie, vinden we dat het verbruik van de aangekochte energie nogmaals kritisch mag worden bekeken. Energieleverancier Eni (voorheen Nuon) geeft op haar facturen aan dat zij klanten kunnen helpen om 100% CO 2 -neutraal te ondernemen middels de Eni Carbonscan: zie pag. 5 van bijlage 6. Meer informatie hierover is terug te vinden op hun website: Graag gaan we in Q1+Q2 van 2013 een gesprek met hen aan om te kijken of zij ons nog op een waardevolle manier kunnen helpen in de reductie van onze CO 2 -uitstoot. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: 2013 Q1+Q2 voor onderzoek naar mogelijkheden, 2014 Q1+Q2 voor uitvoering indien zinvol ; doelstelling CO 2 -reductie: 1% reductie tegen eind Update Q1+Q Er is kort contact geweest met de leverancier voor een onderzoek naar mogelijkheden. Dit is omwille van het belang van diverse nieuwe projecten op de achtergrond geraakt en zal in 2014 opnieuw worden opgenomen. Conclusie Scope I- en II emissies Als we de eerste helft van 2012 vergelijken met de eerste helft van 2013, dan zien we dat de totale uitstoot gestegen is met bijna 9%. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging in scope I emissies: door het slechte weer is er veel langer verwarming (aardgas) gebruikt en daarnaast zijn er veel meer buitendienstprojecten geweest wat resulteert in een stijging van het dieselverbruik voor zakelijke projecten. Omdat de juiste uitstootcijfers per half jaar pas sinds 2012 gekend zijn, hebben we de resultaten van 2009, 2010 en 2011 gemakkelijkheid halve gedeeld door 2. Dit is niet geheel correct, maar geeft wel correctere resultaten weer dan wanneer we een periode van 6 maanden (zijnde Q1+Q2 van 2013) vergelijken met een volledig jaar (bv. 2010). De aangegeven resultaten voor 2012 en 2013 zijn effectief gebaseerd op meetresultaten. Een definitief correcte tabel waarbij de volledige jaren vergeleken worden, zal vanaf januari/februari 2014 beschikbaar zijn en opgenomen worden in de eerstvolgende voortgangsrapportage. 19 P agina

20 2009 / (basisjaar) / / Q1+Q Q1 + Q2 Totale omzet (EUR) Totale uitstoot (kg CO 2 ) Uitstoot t.o.v. 1 mio EUR omzet (kg CO 2 ) Tabel 8: vergelijking totale uitstoot t.o.v. relatieve uitstoot per 1 miljoen euro omzet, scope I en scope II emissies Kijken we naar de relatieve uitstoot per 1 miljoen euro over dezelfde periode (2012 Q1+Q2), dan is de CO 2 -uitstoot vrij sterk gestegen. Het is echter zeer logisch dat als je minder omzet draait, het aandeel uitstoot ook zwaarder doorweegt en bijgevolg er een hoger resultaat te zien is. Vergelijken we met de eerste 6 maanden van basisjaar 2010 en de eerste 6 maanden van 2011, dan valt er nog altijd een sterke daling waar te nemen , , , , , , ,00 0,00 CO2-uitstoot/1 mio EUR omzet CO2-uitstoot/1 mio EUR omzet Figuur 5: afweging uitstoot t.o.v. benchmark 20 P agina

Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4

Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4 Voortgangsrapportage 2012 Q3+Q4 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 VOORTGANG: 2012 Q3+Q4... 4 Emissie-inventaris 2012 Scope I en II... 4 Scope III Overige CO 2 -uitstoot... 8 2_4A1 KETENANALYSE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2014 Q1+Q2 Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer 24 nov. 2014 R00 Kirsten Veltmeijer 10 dec. 2014 R01 Frank Machiels, Operations Manager Frank Machiels,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 volledig

Voortgangsrapportage 2014 volledig Voortgangsrapportage 2014 volledig Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 03 Apr. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina Voortgangsrapportage 2013 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE 2012... 5 Conversiefactor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 CORRECTIE... 4 Meeteenheid... 4 Correctie resultaten... 5 Emissie-inventaris 2009... 5 Emissie-inventaris 2010... 8 Conclusie... 10

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2

Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2 Voortgangsrapportage 2015 / Q1-Q2 Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 30 okt. 2015 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 / volledig

Voortgangsrapportage 2015 / volledig Voortgangsrapportage 2015 / volledig Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 14-04-16 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P a g i n a Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS...

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

3B.2 Reductieplan 2017

3B.2 Reductieplan 2017 3B.2 Reductieplan 2017 1.1 Aanleiding In 2014 is bij Gebr. De Jongh BV een energie efficiency onderzoek (4GDJ-CO2.EEI.R) uitgevoerd. Dit energie efficiency onderzoek is geactualiseerd in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie