Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

2 Inhoud INLEIDING _EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom Emissie-inventaris 2013 Scope I en II... 6 Scope III Overige CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER Q1+Q Reductie CO 2 -uitstoot _4A1 KETENANALYSE 2: ABRI ZUID-HOLLAND MET LUXOR LED Q1 + Q Gebruik van de abri...14 Reductiemogelijkheden _4B1 REDUCTIEDOELSTELLINGEN...16 Scope I en II...16 MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies...16 MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik...16 MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid...17 MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen...18 Scope III...18 MAATREGEL 5 - bewustwording type auto...18 MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri...18 MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid...18 MAATREGEL 8 opzetten initiatief in de keten energieleverancier en EPSiLON als afnemer...19 CONCLUSIE...19 SCOPE I- EN II EMISSIES...19 SCOPE III: KETENANALYSE 1: WOON-WERKVERKEER...21 SCOPE III: KETENANALYSE 2: ABRI ZUID-HOLLAND MET LUXOR LED...21 UITSTOOT VAN PROJECTEN BEHAALD MET GUNNINGVOORDEEL...22 BIJLAGEN P agina

3 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inleiding In dit dossier zijn de voortgangsrapportages met betrekking tot de emissie-inventaris en de 2 ketenanalyses van EPSiLON opgenomen. In het originele portfolio is 2010 vastgelegd als basisjaar. EPSiLON heeft eind 2011 haar niveau 4-certificering behaald, eind 2012 is dit verhoogd naar niveau 5. Om het rapport zo volledig mogelijk te houden zijn waar mogelijk wel analyses gemaakt voor 2011, echter, voor dit jaar kunnen er nagenoeg geen uitspraken gedaan worden over oorzaken m.b.t. een stijging of daling van de uitstoot. Analyse hiervan is dan ook pas concreet vanaf 2012 Q1+Q2 gedaan. Graag willen we hierbij wel benadrukken dat EPSiLON als bedrijf, zelfs voordat we kennis maakten met de CO 2 -prestatieladder, zowel bewust als onbewust veel aandacht had voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit waar mogelijk ook aan haar klanten trachtte over te brengen. De voortgangsrapportage is opgebouwd conform de volgorde van de hoofdstukken in het portfolio: 4A1 Emissie-inventaris; 4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer; 4A1 Ketenanalyse 2: EPSiLON & OFN: Abri Zuid-Holland met Luxor LED; 4B1 Reductiedoelstellingen. Tenzij anders beschreven, zijn de andere hoofdstukken uit ons portfolio nog steeds van kracht. 3 P agina

4 1_Emissie-inventaris Voortgang: 2013 Q1+Q2 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012 In de rapportage van 2012 werd er een verdeling aangegeven voor de bronnen van groene stroom voor het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen. Vermits de algemene herkomst van groene stroom zoals geleverd in Vlaanderen in 2012, pas ten vroegste in april of mei van 2013 gekend zou zijn, is er gewerkt met de verdeling van De fuel mix van 2012 is nu echter gekend, waardoor de uitstoot n.a.v. ons groene elektriciteitsverbruik kan worden gecorrigeerd. Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ 22,097 1,825 g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg 0 1,775 g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter 2,224 1,530 g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter 638 3,135 g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter 31,592 3,135 g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh water kwh 73, g CO 2 /kwh wind kwh 2, g CO 2 /kwh biomassa kwh 32, g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh 82, g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km 2, g CO 2 /ltr km km 14, g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 1: Verbruik emissiebronnen 2012 Q1+Q2 4 P agina

5 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie 110,387 55, ,727 Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies 105,076 39, ,773 87% Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting 4,033 36,294 40,327 24% Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt 3,403 3,403 2% Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead 2,001 nvt 2,001 1% Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten 99,042 nvt 99,042 60% Scope II - Indirecte CO 2 -emissies 5,311 15,643 20,954 13% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% water ,099 1% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop groen wind % biomassa 952 8,658 9,620 6% Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen 663 5,967 6,630 4% Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km 675 nvt 675 0% km 2,898 nvt 2,898 2% > km 0 nvt 0 0% Tabel 2: CO 2 -emissies EPSiLON 2012 Q1+Q2 Uit deze optimalisatie blijkt de totale CO 2 -uitstoot gedurende deze periode van elektriciteit te stijgen van kg naar kg. Deze sterke stijging valt echter te verklaren door het feit dat er meer groene stroom van biomassa is gegenereerd. Van deze bron van herkomst kennen we echter niet de juiste conversiefactor: CertiQ certificaten bestaan immers niet in België! Er is dan ook geteld met de worst case conversiefactor van 300; de correcte CO 2 -uitstoot zal vermoedelijk echter een stuk lager liggen. 5 P agina

6 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II In tabellen 1 en 2 vinden we het verbruik van de emissiebronnen voor 2013 Q1+Q2 evenals de CO 2 - uitstoot voor dezelfde referentieperiode. Verbruik Scope I - Directe CO 2 -emissies Eenheid Hoeveelheid Conversiefactor Eenheid Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting m³ g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco kg g CO 2 /ltr Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead liter g CO 2 /ltr Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten liter g CO 2 /ltr Scope II - Indirecte CO 2 -emissies Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs kwh g CO 2 /kwh water kwh g CO 2 /kwh wind kwh g CO 2 /kwh biomassa kwh g CO 2 /kwh Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen kwh g CO 2 /kwh Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km km g CO 2 /ltr km km g CO 2 /ltr > km km g CO 2 /ltr Tabel 3: Verbruik emissiebronnen 2013 Q1+Q2 6 P agina

7 Q1+Q2 KANTOOR PRODUCTIE TOTAAL Verhouding totale pand 10% 90% CO 2 -emissie Verbruik kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Percentage Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting % Scope I.2 a - Brandstofverbruik airco 0 nvt 0 0% Scope I.2 a - Propaanverbruik Heftrucks en lasafdeling nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen overhead nvt % Scope I.2 b - Dieselverbruik zakelijk verkeer toe te rekenen aan projecten nvt % Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik inkoop grijs nvt nvt 0 0% water % wind % biomassa % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik zonnepanelen % Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km nvt % km 924 nvt 924 1% > km 0 nvt 0 0% Tabel 4: CO 2 -emissies EPSiLON 2013 Q1+Q2 Vergelijking met voorgaande jaren De totale uitstoot van scope I en scope II is met 3,28% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in De onderlinge verhoudingen tussen scope I (directe emissies) en scope II (indirecte emissies) zijn lichtjes herverdeeld: Zie ook onderstaande figuur 1. Periode Scope I Scope II 2012 Q1+Q2 87% 13% 2013 Q1+Q2 90% 10% 7 P agina

8 CO 2 -uitstoot EPSiLON 2013 Q1+Q2 10% 90% Scope I - Directe CO2-emissies Scope II - Indirecte CO2-emissies Figuur 1: Verdeling scope I en scope II emissies 2013 Q1+Q2 Scope I In het scope I verbruik vallen een aantal zaken op. Ten eerste ligt het aardgasverbruik hoger als tijdens dezelfde periode vorig jaar (2012), daarnaast is het dieselverbruik van zakelijke projecten flink gestegen. Aardgasverbruik Het verbruik van aardgas tijdens de eerste 6 maanden van 2013 ligt 20% hoger dan tijdens dezelfde periode van Dit valt eenvoudigweg te verklaren door het feit dat het erg lang erg koud geweest is en bijgevolg de verwarmingsinstallatie langer heeft gedraaid. Verbruik diesel zakelijk verkeer - projecten Periode Verbruik (m³) 2012 Q1+Q2 22, Q1+Q2 26,524 Uit ervaring weten we dat het aantal projecten meestal verdeeld kan worden tussen 1/3 in de eerste helft van een werkjaar en 2/3 in de 2 e helft. Dit is nu helemaal niet het geval geweest: het dieselverbruik voor zakelijk projectverkeer is gestegen met 12,30% toegenomen, hetgeen te verklaren valt door een toename van buitendienstprojecten. Om een van de projecten zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren is er een 2 e vrachtwagen aangekocht. Ondanks dat alle ritten waar mogelijk steeds zijn gecombineerd waardoor de vrachtwagen zo efficiënt mogelijk geladen werd en er daarnaast voor verdere verplaatsingen gewerkt is met overnachtingen om de reistijd en CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk te minimaliseren, weegt de uitstoot van een vrachtwagen zwaarder door als deze van een bestelwagen of personenauto. Dit is bijgevolg terug te zien in het dieselverbruik. Daarnaast zijn er, zoals in de reductiedoelstellingen aangegeven, waar mogelijk zakelijke verplaatsingen met een bedrijfswagen of het openbaar vervoer gedaan. Het vluchtverkeer in scope II is dan ook behoorlijk afgenomen, echter, dit heeft natuurlijk zijn weerslag op het dieselverbruik in scope I. 8 P agina

9 Scope II De scope II emissies zijn met ca. 16% gedaald ten opzichte van Q1 en Q2 van In elke categorie van de indirecte emissies valt er een daling waar te nemen. Een kort overzicht: het elektriciteitsverbruik is 10,63% gedaald. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door het feit dat er minder productie gedraaid is tussen januari en juni 2013 in vergelijking met dezelfde periode in 2012; o net zoals in voorgaande rapportages is er ook nu weer gebruik gemaakt van een onderverdeling in groene energie (water, wind en biomassa). Vermits de conversiefactor van biomassa niet gekend is en er in België geen CertiQ systemen bestaan, is hier geteld met de worst case conversiefactor van 300 conform het CO 2 - prestatieladder handboek versie 2.1. De werkelijke uitstoot zal vermoedelijk dan ook nog lager liggen dan aangegeven in de rapportage; er is minder elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen omdat het in de eerste 6 maanden van dit jaar lang slecht weer geweest is. Hoe minder zon, hoe minder optimaal de panelen hun werk doen; het aantal zakelijke vluchten is afgenomen. Zoals in de reductiedoelstellingen aangegeven zouden we waar mogelijk kiezen voor een verplaatsing met het openbaar vervoer of de auto. Een deel projecten waarvoor de verplaatsing per vliegtuig vorig jaar noodzakelijk was, zijn momenteel gewoon lopende of zelfs afgerond. Voor nieuwe projecten hebben we ons gehouden aan onze reductiedoelstelling. Naast het vervoer met een bedrijfswagen (scope I uitstoot) is het treinverkeer eveneens flink toegenomen. Afgelegde afstanden per vliegtuig werden berekend via de Great Circle Mapper (www.gcmap.com), gebaseerd op de IATA-codes van de vliegvelden. Totale uitstoot scope I en scope II Q1+Q2 van 2013 vs. Q1+Q2 van 2012 De totale uitstoot van scope I en scope II is met 3,28% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in Vergelijken we echter met basisjaar 2010 dan zien we dat we nog steeds een stuk meer uitstoot. Dit valt voornamelijk te verklaren door de sterke omzetstijging die EPSiLON na 2010 heeft gekend. Relatief bekeken blijft de uitstoot in verhouding tot de omzetstijging echter nog altijd beperkt. 9 P agina

10 Scope III Overige CO 2 -uitstoot Zakelijk treinverkeer Ook dit jaar gaat het aantal locatiebezoeken aan stations voor een project voor Infrabel onverminderd voort. Waar mogelijk worden deze bezoeken per trein afgelegd. Daarnaast was het overgrote merendeel van de zakelijke verplaatsingen dit jaar ook te doen per trein. Het aantal verplaatsingen per trein zit dit jaar dan ook in stijgende lijn: km of 533 kg CO 2 in Q1 + Q2 van 2013 tegenover km of 344 kg CO 2 in Q1 + Q2 van Dit staat gelijk aan een toename van bijna 55%. Tegenover de toename van het zakelijk treinverkeer met 189 kg CO 2 staat een daling van het zakelijk vliegverkeer met 896 kg CO 2 of 26%. TREIN 2013 Q1 + Q2 Datum Bestemming aantal km enkele conversiekm totaal medewerkers reis factor kg CO Bxl Zuid-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Hasselt-Doornik , Doornik-Ath , Ath-Enghien , Enghien-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Parijs , Parijs-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Weert - R'dam C , R'dam C - Weert , Weert-Hoevelaken , Hoevelaken-Weert , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , Hasselt-Gent , Gent-Hasselt , Hasselt-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Londen , Londen-Bxl Zuid , Bxl Zuid-Hasselt , TOTAAL Tabel 5: totale CO 2 -uitstoot scope III - zakelijk treinverkeer 2013 Q1+Q2 10 P agina

11 Om het juiste aantal afgelegde kilometers voor nieuwe treinreizen te kennen is er steeds contact opgenomen met de betrokken instanties (in dit geval hoofdzakelijk de NMBS of Belgische spoorwegen). Papierverbruik Het juiste verbruik van de printer wordt maandelijks bijgehouden. Er is contact opgenomen met de leverancier van de printer om meer inzicht te krijgen in het verbruik en de uitstoot van de printer, echter, tot nu toe heeft dit nog geen resultaten opgeleverd. Om toch zoveel mogelijk aan bewustwording te doen, krijgen de collega s op kantoor geregeld een mailtje met daarin de vraag enkel te printen indien noodzakelijk. Eveneens wordt er gevraagd om te letten op dubbelzijdig en zwart-wit printen. Ook in de keten proberen we verdere bewustwording te creëren door een melding onder onze handtekening: Before printing, please consider the environment! Woon-werkverkeer Figuur 2: bewustwording in de keten Het woon-werkverkeer is gedetailleerd bekeken in de ketenanalyse. De voortgang van deze ketenanalyse is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze voortgangsrapportage, vanaf pag. 10. Afval Het scheiden van afval is ook in 2013 op dezelfde manier behandeld als in referentiejaar 2010 en in voorgaande jaren. Hier valt verder dan ook niets nieuws over te vertellen. 11 P agina

12 2_4A1 Ketenanalyse 1: woon-werkverkeer 2013 Q1+Q2 In Q1+Q2 waren er bij EPSiLON 55 mensen werkzaam, directie inbegrepen. Het aantal personen dat de afgelegde kilometers woon-werkverkeer vertegenwoordigd, bestaat uit 50 personen: directie (2 personen) + 1 commerciële medewerker beschikken over een bedrijfswagen, de uitstoot hiervan is opgenomen in scope I van de emissie-inventaris voor deze periode; 1 werknemer carpoolt; 1 werknemer komt dagelijks met de fiets; Dit leidt tot afgelegde kilometers woon-werkverkeer, goed voor een totale CO 2 -uitstoot van kg. Daarnaast komen 3 werknemers sporadisch met de fiets naar het werk. Deze afstand, km, is wel verrekend in het aantal afgelegde kilometers maar niet in de uitstoot. Zouden zij deze afstand per auto hebben afgelegd, dan zou de CO 2 -uitstoot met kg of bijna 10% toenemen. Het totale aantal afgelegde kilometers over 2013 Q1+Q2 is lichtjes gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012, echter, de totale uitstoot is met 10% gedaald. Dit valt voornamelijk te verklaren door wijzigingen in het personeelsbestand (afstand thuis tot werk voor eventuele nieuwe werknemers), aankoop van een nieuwe, zuinigere auto etc. Reductie CO 2 -uitstoot Woon-werkverkeer Km Uitstoot 2012 Q1+Q2 159,258 24, Q1+Q2 166,051 21,736 De reductiedoelstelling om de CO 2 -uitstoot binnen deze keten tegen eind 2014 met 2% terug te dringen, is bereikt. We moeten echter benadrukken dat EPSiLON slechts een informerende en motiverende rol heeft in de keten van het woon-werkverkeer. Definitieve besluiten en daardoor ook indirect de gevolgen m.b.t. de uitstoot, zijn uiteindelijk afhankelijk van de werknemers en kunnen dus ook weer stijgen. Uiteraard blijven we trachten om hier toch een (al dan niet onbewuste) rol in te spelen. Initiatieven In de eerste helft van 2013 zou er een communicatie naar de werknemers worden voorzien om hen te stimuleren meer met de fiets te komen. Aangezien het weer gedurende die periode niet echt heeft meegezeten en het lang grijs, nat en koud geweest is, is er besloten om dit opnieuw uit te stellen. Wel is er reeds in de parochieraad van 10 april 2013 gesproken over het stimuleren van fietsen naar het werk. Er is besloten om reeds eens te polsen wat werknemers hiervan zouden vinden (zie verslag in bijlage). Net als in andere voortgangsrapportages willen we ook nu weer benadrukken dat we uiteindelijk slechts een motiverende en informerende rol kunnen spelen, maar dat we geen invloed hebben op het eindresultaat. 12 P agina

13 3_4A1 Ketenanalyse 2: Abri Zuid-Holland met Luxor LED 2013 Q1 + Q2 Zoals in eerdere voortgangsrapportages reeds, zijn zowel EPSiLON als OFN, partners in deze ketenanalyse, op zoek gegaan naar manieren om de uitstoot van deze abri te minimaliseren. Bij deze nog eens een overzicht van de informatie die verkregen is via de leveranciers van de grondstoffen en/of halffabricaten van de schuilhuisjes. Staal De staalleverancier is in het bezit van een ISO certificering. Daarnaast is zij ambassadeur in de roetfiltercampagne van het VROM waarbij andere bedrijven worden opgeroepen om ook voor roetfilters te kiezen voor hun dieselvoertuigen. Ook het volledige vrachtwagenpark is enkele jaren geleden vernieuwd en chauffeurs worden opgeleid om brandstof besparend te rijden. Poedercoating De leverancier van de poedercoating heeft redelijk wat inspanningen gedaan om haar productieprocessen en energieverbruik zo milieuvriendelijk mogelijk te beheersen en dus ook de CO 2 - uitstoot zo beperkt mogelijk te houden. Een overzicht: Beton verlichting: toevoegen van bewegingsmelders; beperking van afval: o stockage van materialen in herbruikbare containers; o gebruik van duurzame ruilpaletten en recycleerbare inpakmaterialen; o gebruik van sorteercontainers voor scheiding van plastic en karton; energie o investering in zonnepanelen; o aankoop van frequentiegestuurde compressor waardoor er minder energieverbruik is; o restwarmte wordt verzameld en ingezet voor de opwarming van de voorbehandelingsbaden; o de ovenbrander van de nieuwe laklijn werkt op aardgas i.p.v. stookolie; o aanwerving van onderhoudstechnieker voor onderhoud van de installaties, opsporen van fouten etc. om energieverspilling tot een minimum te beperken; waterverbruik: aluminium wordt voorbehandeld met een 4-cascade spoelingssysteem, wat minder water verbruikt dan de voorgaande systemen. Inmiddels hebben we ook meer informatie weten te achterhalen wat betreft de recyclagegraad van de betonnen sokkels. Conform de Benornormen bestaat het beton voor 25 à 30% uit gerecycleerd beton per mengeling m³. Met andere woorden, de betonnen sokkel van de Abri Zuid-Holland met Luxor LED heeft een volume van 0,54 m³. Daarvan bestaat 0,135 m³ à 0,162 m³ uit gerecycleerd materiaal. 13 P agina

14 Gebruik van de abri De CO 2 -uitstoot met betrekking tot het gebruik van de abri ligt volgens de rapportage op kg. Hierbij is echter uitgegaan van een gebruiksduur van 10 jaar, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. In praktijk zijn deze waarden niet realistisch. Daarnaast is er geteld met een conversiefactor voor inkoop van grijze stroom, waar er mogelijk door de provincie/klant een ander type stroombron wordt ingezet. Om hier meer duidelijkheid in te verkrijgen heeft OFN contact opgenomen met de opdrachtgever voor een afspraak. Deze heeft plaatsgevonden in Den Haag op donderdag 13 december Uit het gesprek is gebleken dat er moet worden uitgegaan van slechts branduren per jaar t.o.v. de berekende branduren (24u per dag, 365 dagen per jaar) vermits de abri s zijn aangesloten op de straatverlichting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van groene stroom, niet van grijze. De provincie Zuid-Holland heeft echter nog niet kunnen verduidelijken welk type groene stroom er precies gebruikt wordt. Voor de berekeningen is hier dan ook nog steeds uitgegaan van het worst case scenario van grijze stroom met de bijbehorende conversiefactor conform het prestatieladder handboek versie 2.1. Naar verwachting kan dit in 2013 verder worden gedetailleerd met de juiste informatie. In de onderstaande tabel een aangepast overzicht van de cijfers. Onderdeel Aantal Eenheid Tabel 6: CO 2 -uitstoot abri ZH Conversiefactor kg kg CO 2 per CO 2 eq % % CO 2 Grondstofwinning en productie halffabrikaat % Aluminium 99,84 kg 3, % Beton 0,54 m % Glas 181,06 kg 0, % Kunststof 8,03 kg 1,9 15 1% Rubber 0,71 kg 2,6 2 0% Staal 97,29 kg 3, % Transport halffabrikaten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 34 2% Bestelbus km 0, % Vrachtwagen km 0, % Afwerking halffabrikaten 41 2% Transport (project Zuid Holland = 36 abri's) 836 km 0, % Energieverbruik 5 h 0,08 1 0% Galvaniseren 14,33 kg 0 0 0% Stralen en metaliseren 14,17 kg 0 0 0% Poedercoating 26,75 m2 4,6 27 1% Anodiseren 7 m % Projectactiviteiten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 12 1% Auto km 0, % Auto km 0, % Transport klant (project Zuid Holland = 36 abri's) km 39 2% Bestelbus 84 km 0, % Vrachtwagen km 0, % Gebruik grijze elektriciteit kw/h 0, % Totaal kg CO % 14 P agina

15 In de oorspronkelijke rapportage van referentiejaar 2010 kwam de uitstoot van de abri neer op kg, echter, door deze nieuwe informatie te verwerken komen we op een correctere uitstoot van kg CO 2 -uitstoot. Dit heeft eveneens invloed op de verdeling van de CO 2 -uitstoot over de verschillende onderdelen van de abri (grondstofwinning, afwerking, transport, etc.): het gebruik vormt niet langer 68% maar nog maar 52% van de totale uitstoot. Verhouding CO 2 -uitstoot abri 52% 42% Grondstofwinning en productie halffabrikaat Transport halffabrikaten Afwerking halffabrikaten Projectactiviteiten Transport klant 2% 0% 2% 2% Gebruik Figuur 4: verdeling CO 2 -uitstoot activiteiten per abri Reductiemogelijkheden In gesprek met de provincie, EPSiLON en OFN zijn er een aantal actiepunten naar voren gekomen die het onderzoeken waard zijn om een eventuele verdere reductie in de keten te bewerkstelligen: leveren van bouwpakketten die OFN ter plaatste opbouwt. Dit scheelt veel ruimte in transport; de abri s zijn momenteel zilver geanodiseerd. Het is ons momenteel onbekend of er een verschil is in CO 2 -uitstoot tussen de oppervlaktebehandelingen anodiseren en poedercoaten; aanbrengen van een regelaar voor vermindering van de brandtijd van de verlichting. Het uitvoeren van dit type abri met een zonnepaneel zoals voor de abri s van De Lijn, is momenteel nog niet mogelijk omwille van de reclamevitrine die in de abri zit. Momenteel is er nog geen voortgang bereikt wat betreft de hierboven opgesomde reductiemogelijkheden. We beschouwen deze ketenanalyse voorlopig dan ook als afgesloten en zullen in de volgende voortgangsrapportage een nieuwe ketenanalyse analyseren. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan worden deze uiteraard mee opgenomen. 15 P agina

16 4_4B1 Reductiedoelstellingen In de voortgangsrapportage m.b.t hebben we de reductiedoelstellingen zoals aangegeven in ons basisportfolio aangepast naar realistischere doelstellingen. In wat volgt overlopen we de voortgang m.b.t. deze doelstellingen over de periode Q1+Q2 van We benadrukken ook nu weer dat de scope III maatregelen vooral aandachtspunten voor bewustwording zijn, waar we weinig tot geen rechtstreekse invloed op kunnen uitoefenen. Scope I en II MAATREGEL 1 - invoeren energieadvies WeThink heeft op diverse tijdstippen en dagen in week metingen gedaan om het huidige energieverbruik van EPSiLON te analyseren. Het rapport van deze analyse was bijgevoegd in bijlage 4 van de voortgangsrapportage over 2012 Q1+Q2. De actiepunten die zijn voorgesteld in dit analyserapport vereisen verder onderzoek zodat we duidelijk kunnen aangeven met welke actiepunten we wel of niet verder willen gaan. Vermits er wat tijd nodig zal zijn om eventuele aanpassingen te implementeren en vervolgens zichtbare resultaten hieruit af te kunnen leiden, willen we hier voldoende tijd voor nemen. verantwoordelijke: Frank Machiels; deadline: eind 2014; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 1% reductie op elektraverbruik tegen eind Update Q1+Q Momenteel geen verdere stappen ondernemen. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de kosten en installatie van snellooppoorten. Daarnaast wordt er bekeken of het zinvol is om screens te plaatsen bij de kantoren: dit houdt de warmte s zomers en de koude s winters buiten zodat respectievelijk de airco en de verwarming minder moeten worden gebruikt. MAATREGEL 2 - bewustwording elektriciteitsverbruik In de parochieraad wordt op regelmatige basis aangegeven om de werknemers zoveel mogelijk te informeren wat betreft energieverbruik. Dit betreft kleine dingen zoals geen lichten of machines onnodig laten branden, deuren sluiten zodat er geen kou naar binnen en warmte naar buiten kan, etc. Door middel van de wissellijstjes in de hal wordt hier ook op gewezen. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: geen deadline, blijft constant aandachtspunt; doelstelling CO 2 -reductie: niet vast te stellen, gaat om bewustwording. Update Q1+Q Aangezien het gaat om bewustwording, kunnen we hier weinig meetbare resultaten aan verbinden. We blijven op regelmatige basis tijdens de parochieraad en eventuele bijkomende overleggen de mensen hierop wijzen. Ook worden de postertjes in de productiehal regelmatig vervangen zodat dit aandacht blijft trekken. 16 P agina

17 MAATREGEL 3 - opstellen wagenparkbeleid In Q2 is er reeds een inventarisatie van het wagenpark gedaan. Dit bleek nog relatief jong te zijn, 60% van de wagens is van 2009 of zelfs jonger. Gezien de wagens op 5 jaar tijd worden afgeschreven, zal het merendeel pas ten vroegste in 2014 vervangen worden. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: gesplitst zie hierboven; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 10% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 5% reductie tegen eind Update Q1+Q In de vorige rapportage werd aangegeven dat er een aantal acties werden ondernomen of ingepland. We sommen ze hier nog eens op en geven daarbij de eventuele updates aan. personenwagen 1 zal uiterlijk Q2 van 2013 worden vervangen door een wagen met minder uitstoot update Q1+Q2 2013: vervanging ingegaan per 20 februari 2013: van 0,231 kg CO 2 /km naar 0,147 kg/km. personenwagen 2 was weliswaar nog niet oud, maar is per 1 november 2012 toch vervangen door een wagen met een lagere CO2-uitstoot: van 0,184 kg/km naar 0,179 kg/km; bedoeling is dat personenwagens 4 en 6 worden uiterlijk eind 2013 geschrapt of, afhankelijk van de projecten die op dat moment spelen, vervangen door een wagen met een lagere uitstoot update Q1+Q2 2013: schrapping dan wel vervanging van deze wagens ligt nog steeds in de planning. Momenteel wordt getracht deze wagens enkel in te zetten wanneer echt nodig. personenwagen 7 zal uiterlijk eind 2014 worden geschrapt en indien nodig worden vervangen door een nieuwe wagen met minder uitstoot update Q1+Q2 2013: schrapping dan wel vervanging van deze wagen ligt nog steeds in de planning. Er is nog geen besluit genomen m.b.t. de eventuele aankoop van een elektrische wagen. Auto Bouwjaar CO2-uitstoot Opmerkingen Personenwagen Vervangen uiterlijk 2013 Q2 Personenwagen Q4_2012 vervangen door wagen met minder uitstoot Personenwagen Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Geschrapt per 1/3/2012 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2013 Personenwagen Schrappen/vervangen uiterlijk eind 2014 Bestelwagen klein Bestelwagen klein Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Bestelwagen groot Vrachtwagen 2003 Onbekend Onbekend Euro 4 Kraanwagen 2010 Onbekend Onbekend Euro 5 Tabel 7: inventaris wagenpark 17 P agina

18 MAATREGEL 4 beperking zakelijke vliegreizen De zakelijke vliegreizen worden waar mogelijk vervangen door een verplaatsing per trein of een combinatie van vliegtuig en trein. Ook wordt er gekeken naar de keuze van het vliegveld om het aantal kilometers voorafgaan aan de reis, beperkt te houden. Dit alles rekening houdende met beschikbare reistijden en ticketprijzen. Daarnaast zal er zeer kritisch gekeken worden hoeveel personen er effectief mee op verplaatsing moeten en eveneens of de verplaatsing waar nodig kan worden vervangen door een conference call. verantwoordelijke: Frank Machiels en Kirsten Veltmeijer; deadline: doorlopend; doelstelling CO 2 -reductie: minimaal 2% reductie tegen eind 2013, bijkomend minimaal 2% reductie tegen eind Update Q1+Q Het aantal vliegreizen in het basisjaar 2010 was eerder beperkt. Na de sterke omzetstijging van het bedrijf zijn deze ook flink toegenomen. De doelstelling om minimaal 2% te reduceren tegen eind 2013 wordt dan ook gebaseerd op de uitstoot van de afgelopen 2 jaren 2011 en Als we kijken naar de uitstootwaarden in de tabel hieronder, dan zien we dat we meer dan ruimschoots op schema liggen. Afhankelijk van wat de 2 e helft van het jaar ons brengt, zal de doelstelling voor 2014 worden herzien. Scope III MAATREGEL 5 - bewustwording type auto Periode Uitstoot , , Q1+Q2 2,502 Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 2 (Ketenanalyse woonwerkverkeer) vanaf pagina 12 van deze voortgangsrapportage. MAATREGEL 6 opzetten initiatief in de keten van de abri Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 3 (pag. 13: Ketenanalyse Abri Zuid-Holland met Luxor LED) van deze voortgangsrapportage. MAATREGEL 7 inventariseren fiets- en carpoolbeleid Meer informatie m.b.t. deze maatregel is terug te vinden in hoofdstuk 2 (Ketenanalyse woonwerkverkeer) vanaf pagina 12 van deze voortgangsrapportage. 18 P agina

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie