Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013"

Transcriptie

1 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV

2 Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie Verantwoordelijke Basisjaar en rapportage Afbakening van de organisatie en de operationele grenzen Organisatie Operationele grenzen Verwijderingsfactoren en uitzonderingen Resultaten CO 2 voetafdruk Onderverdeling Significante veranderingen (meten van~): vooruitblik gegevens Belangrijkste beïnvloeders Kwantificeringsmethoden Emissiefactoren Betrouwbaarheid & Onzekerheid in de resultaten... 9 Scope Scope Conclusie Aanbevelingen nauwkeurigere voetafdruk Verificatie Rapportage volgens ISO deel Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 2

3 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie Aannemingsbedrijf Stuit is actief in de Grond- water- en wegenbouw (GWW). We zijn met ons personeelsbestand van 19 medewerkers (ca 17,5 fte) een klein middelgroot bedrijf. Onze bedrijfsgrootte past bij onze missie om voor onze opdrachtgevers een slagvaardige meedenkende partner te zijn op het gebied van kleinschalig infrawerk, en daarbij grootschalige betrokkenheid te tonen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hóórt bij die betrokkenheid en is er onlosmakelijk mee verbonden. Conform de slagvaardige missie van onze bedrijfsvoering gaan we hier vooral praktisch mee om: passend bij onze schaal en zoveel mogelijk lokaal. Aannemingsbedrijf Stuit geeft handen en voeten aan haar kwaliteitsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door: Het hanteren van een managementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001 Gecertificeerd te zijn voor VCA** Als erkend leerbedrijf leerling-plaatsen te bieden Inzicht te hebben in de eigen CO 2 voetafdruk door gebruik te maken van de Milieubarometer (sinds 2010, peiljaar 2009) Aannemingsbedrijf Stuit heeft zich gecertificeerd voor de CO 2-prestatieladder niveau 3. Dit houdt in dat ons bedrijf: A. Inzicht moet hebben in haar energieverbruik B. Kwantitatieve CO 2- en energie-reductiedoelstellingen op zal stellen C. Intern en extern gaat communiceren over haar CO 2 voetafdruk en doelstellingen D. Actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO 2 in de sector en/of daarbuiten. Dit rapport gaat in op de energiestromen van het bedrijf en richt zich op invalshoek A (Inzicht) van de CO 2-prestatieladder. Het is de weergave van de CO 2 voetafdruk van ons bedrijf over het jaar 2013 in de vorm van een Emissie Inventarisatie. Deze inventarisatie is een verantwoording van certificeringseis 3.A.1 van de CO 2-prestatieladder en zal een beeld verschaffen van onze totale CO 2 uitstoot binnen scope 1 en 2. De inventarisatie is uitgevoerd conform de ISO :2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen. 2. Verantwoordelijke De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO 2 reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, behalve direct voor het halen van de doelstellingen, is Roberto de Miranda (KAMcoördinator). Hij rapporteert direct aan de directie. De directie neemt de beslissingen m.b.t. de maatregelen die moeten leiden tot het halen van de doelstellingen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 3

4 3. Basisjaar en rapportage Voor aannemingsbedrijf Stuit BV is dit de tweede maal dat een emissie-inventarisatie volgens GHGprotocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het jaar Het jaar 2012 dient als referentiejaar voor de CO 2 reductiedoelstellingen. 4. Afbakening van de organisatie en de operationele grenzen Dit rapport is gebaseerd op de methodiek van de CO 2 -prestatieladder (versie 2.1). De ladder vloeit voort uit het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), dat een internationaal erkende stapsgewijze aanpak beschrijft om een CO 2 voetafdruk te berekenen. Voor het kwantificeren, berekenen en weergeven van de CO 2 emissies is gebruik gemaakt van het instrument de Milieubarometer van Stichting Stimular. 4.1 Organisatie Aannemingsbedrijf Stuit BV is onderdeel van de EDK Holding BV, waaronder ook Stuit Rioolservice valt. Beide bedrijven zijn gevestigd te Bergschenhoek, aan de Weg en Bos 34. Stuit aannemingsbedrijf heeft een nevenvestiging in Maasdijk. Vestiging Bergschenhoek stuurt de projecten aan en is verantwoordelijk voor 100% van de GHG emissies die vrijkomen bij de bedrijfsvoering. EDK Holding BV Stuit Rioolservice Stuit Grond Water Wegen In bovenstaand organigram is te zien dat het aannemingsbedrijf onderdeel is van EDK Holding, evenals zusterbedrijf Stuit Rioolservice (SRS). Stuit Rioolservice maakt gebruik van dezelfde gebouwen en heeft 1 werknemer met 1 bedrijfswagen. De gegevens van Stuit Rioolservice worden meegenomen in de CO 2 -prestatieladder van het aannemingsbedrijf, zodat geen andere gebouwen en/of voertuigen zijn opgenomen dan al bij de andere bv zijn opgevoerd. In alle documenten zal alleen over Stuit gesproken worden, hiermee wordt zowel het aannemingsbedrijf als de rioolservice bedoeld. Het uitvoeren van een AC-analyse is hierdoor overbodig, immers het gehele concern valt in de boundary. Om de CO 2 -uitstoot van het bedrijf te bepalen is de organisatie onderverdeeld in bedrijfsonderdelen. Deze zijn waar nodig onderverdeeld in subonderdelen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 4

5 Bedrijfsonderdeel Kantoren incl. loods Projectlocaties Mobiliteit Subbedrijfsonderdeel Verwarming (aardgas) Elektriciteitsverbruik Verwarming (propaan) Benzine mobiele werktuigen Diesel Zakelijke kilometers privé voertuigen Bedrijfspersonenauto s (benzine) Bedrijfspersonenauto s (diesel) 4.2 Operationele grenzen Voor de afbakening van het bereik van de CO 2 emissie inventarisatie wordt er gebruik gemaakt van de scope indeling van het GHG Protocol en de scope indeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), te vinden in onderstaand figuur. Scope 1: Directe CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van de organisatie. Hieronder valt verwarming voor de kantoren, brandstof voor de bedrijfsauto s of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische productieprocessen (bijvoorbeeld koelvloeistoffen). Scope 2: indirecte CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot veroorzaakt door het inkopen en verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt veroorzaakt waar de stroom gegenereerd wordt (in de centrale). In de definitie van SKAO Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 5

6 worden ook eigen auto s die gebruikt worden voor zakelijk vervoer en zakelijk vliegverkeer tot scope 2 gerekend. Scope 3: Andere indirecte CO 2 uitstoot Bij iedere organisatie komt ook emissie vrij door activiteiten waar men geen echte invloed op kan uitoefenen maar waar de organisatie wel verantwoordelijk voor is omdat het ontstaan ervan inherent is aan de bedrijfsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking door een externe partij, door inkoop van materialen of diensten (emissie door onderaannemers en leveranciers) of door woon-werkverkeer van medewerkers (OV of eigen auto). Hoewel we een deel van deze zaken wel al registreren m.b.v. de milieubarometer, rapporteren we hier op dit moment niet over. Voor Aannemingsbedrijf Stuit BV zijn de scopes als volgt ingevuld: Scope 1 Voertuigen in eigendom: brandstofverbruik eigen wagenpark Brandstofverbruik: Voor verwarming van de kantoren (aardgas) en voor de verwarming van keten op de projectlocaties (propaan) Diesel t.b.v mobiele werktuigen (leveranties tank aan de zaak en op locaties) Brandstofverbruik klein materieel (mengsmering stampers en zagen) Scope 2 Elektriciteitsverbruik: indirecte emissies van ingekochte elektra voor de kantoren en de loods Zakelijke kilometers met privévoertuigen: niet van toepassing. 4.3 Verwijderingsfactoren en uitzonderingen Er wordt geen duurzame energie opgewekt. Ook verbranding van biomassa vond binnen scope 1 en 2 niet plaats. Verwijderingsfactoren zijn daarom niet van toepassing. Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. 5. Resultaten Sinds 2010 worden steeds nauwkeuriger de gegevens voor de Milieubarometer bijgehouden (eerste gegevens over jaar 2009). De eerste emissie inventarisatie voor de CO 2 -prestatieladder is uitgevoerd in 2013 met de gegevens van Het jaar 2012 geldt dan ook als basisjaar voor de toekomstige inventarisaties. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 6

7 5.1 CO2 voetafdruk 2013 De totale CO 2-emissie over 2013 bedroeg 141 ton CO 2, gerapporteerd via de milieubarometer inclusief water, papierverbruik en woon-werk verkeer. De emissies zijn vanuit de gegevens in de Milieubarometer verdeeld over scope 1, 2 en 3. De emissie in scope 1 en 2 in het inventarisatiejaar 2012 bedroeg 144 ton CO 2 (dit is exclusief water, papier en woon-werk verkeer). Onderstaande figuur geeft dit weer. Scope 1 (directe emissies) : 134 ton CO 2 Scope 2 (indirecte emissies) : 7,5 ton CO 2 Thema Milieu gegevens CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verw arming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 15 ton CO2 Propaan Brandstoffen liter 1,53 kg CO2 / liter 1,7 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 15 liter 7,2 kg CO2 / liter 0,1 ton CO2 Benzine Mobiele w erktuigen 284 liter 2,78 kg CO2 / liter 0,8 ton CO2 Zw avelhoudende diesel Mobiele w erktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 31 ton CO2 Personenw agen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 9,3 ton CO2 Personenw agen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 77 ton CO2 Vrachtw agen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Subtotaal 134 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 7,5 ton CO2 Waarvan groene stroom (zonder keurmerk) Elektriciteit 0 kwh -0,44 kg CO2 / kwh 0 ton CO2 Subtotaal 7,5 ton CO2 Totaal 141 ton CO2 CO2 scope 3 verborgen Compensatie Netto CO2-uitstoot 0 ton CO2 141 ton CO2 5.2 Onderverdeling De onderverdeling is vooral gemaakt naar de ingekochte energiedragers. Hiervoor geldt het volgende: - Aardgas voor verwarming wordt alleen gebruikt voor de verwarming van het kantoorpand en is dus geheel aan het kantoor toe te schrijven. - Oplosmiddelen betreft spuitbussen (voornamelijk wegenverf) - Benzine voor mobiele werktuigen bevat ook de mengsmering (Shellina) voor trilstampers, motorzagen, etc. - Zwavelhoudende diesel mobiele werktuigen is de zgn. rode diesel, is in 2013 komen te vervallen en niet meer apart te registreren omdat ook voertuigen uit de zelfde opslagtank tanken. Er zit geen registratiemethode op de huidige dieseltank. - Propaan wordt gebruikt voor het verwarmen van de keten en is geheel toe te schrijven aan de projecten, maar wordt niet per project afzonderlijk bijgehouden. - Ingekochte elektriciteit betreft het gebruik van de kantoren en de loods. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 7

8 - Drie werknemers komen met de privé auto naar kantoor, deze zijn meegenomen onder scope 3 woon-werkverkeer. 5.3 Significante veranderingen (meten van~): vooruitblik gegevens 2014 De emissies in de paragrafen hierboven zijn (begin 2014) berekend over het jaar 2013, een jaar waarover minder betrouwbare gegevens beschikbaar waren. Het huidige jaar is een overgangsjaar naar 2014 om te zorgen dat de gegevens weer nauwkeuriger worden. Door een aantal gebeurtenissen en beslissingen (die zijn genomen vóórdat het bedrijf echt van start was met de CO 2-prestatieladder en inzicht had in de benodigde (meet) gegevens), zijn over 2013 helaas minder nauwkeurige gegevens beschikbaar. Het doel is om in 2014 zsm de meetgegevens nauwkeuriger bij te kunnen houden. Verklaring hiaat in gegevens 2013: - In 2013 is (tijdelijk) het onderscheid tussen rode en normale diesel komen te vervallen; - In de loop van 2013 zijn werknemers daarom aangemoedigd ook de bedrijfswagens aan de zaak af te tanken en niet meer uitsluitend met de Shell-pas; - De km-standen van de wagens werden nog niet bijgehouden; Er is een vergelijking gemaakt over de totalen. Een vergelijking trekken naar gereden kilometers en berekend verbruik van de auto s zal in 2014 meer zin hebben wanneer de registratie nauwkeuriger plaatsvind. De gevolgen van eventuele besparingsmaatregelen zoals invoeren van Het Nieuwe Rijden worden dan ook meetbaar. In de aanbevelingen wordt het nauwkeuriger meten verder besproken. 5.4 Belangrijkste beïnvloeders Binnen aannemingsbedrijf Stuit zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 6. Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO 2 uitstoot is gebruik gemaakt van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Dit is een erkende methode om een CO 2 voetafdruk conform de eisen van SKAO te berekenen en te documenteren. In de milieubarometer kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO 2 uitstoot automatisch berekend en kun je het vergelijken met andere jaren. In het energie meetplan van Stuit BV wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen. Over 2013 is (zoals hierboven uitgelegd) alleen een vergelijking gemaakt naar de totalen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 8

9 7. Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 uitstoot van Aannemingsbedrijf Stuit over het jaar 2013 zijn de emissiefactoren uit de CO 2-prestatieladder 2.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de activiteiten naar de daarmee gepaard gaande CO 2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO 2 voetafdruk. De emissiefactoren van Aannemingsbedrijf Stuit zullen meegaan met de wijzigingen in de emissiefactoren van de CO 2- prestatieladder 2.1 Er zijn geen Removal factors van toepassing. 8. Betrouwbaarheid & Onzekerheid in de resultaten De gepresenteerde gegevens moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. Bijna alle gegeven voor de berekening van de CO 2 voetafdruk zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsfactor over 2013 gering. Scope 1 Aardgas Emissies Mobiele werktuigen het verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de jaaropgave van de energieleverancier en teruggerekend naar een periode van 365 dagen, in principe van 1 januari t/m 31 december. Het verbruik wordt bepaald a.d.h.v. facturen uit de financiële administratie, aangevuld met schattingen van bestelfrequentie en verbruik van de chef werkplaats. Benzine (mengsmering). Verbruik wordt bepaald m.b.v. de facturen van de leverancier over een periode van januari-december; er wordt geen rekening gehouden met wat er op 31 december eventueel nog in de tanks van de werktuigen zit (voorraad), wat betekent dat per jaar het aantal liters verbruik gelijk gesteld wordt met het totaal van de betreffende facturen over dat jaar. Diesel. Verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de facturen van de leverancier over een periode van januari-december. Er wordt ook hier geen rekening gehouden met de inhoud van de tank op 31 december. (voorraad). In 2013 is de diesel in de dieseltank gebruikt voor de mobiele werktuigen en de reguliere voertuigen.er is geen werkelijk gebruikte liters brandstof per werktuig bijgehouden. Zakelijk verkeer De werknemers die met de lease-auto naar het werk komen worden gerekend tot zakelijk verkeer omdat hiervan het woon-werk gedeelte niet met zekerheid uit te filteren is (de werklocatie is projectgebonden en wisselt daardoor). Ook gereden privé-kilomters worden niet van het totaal afgetrokken en zitten dus voor de lease-auto s bij het zakelijk verkeer inbegrepen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 9

10 Via persoonlijke tankpasjes worden de werkelijk gebruikte liters brandstof geboekt op de betreffende bedrijfsauto. Samen met het verbruik uit de dieseltank zijn er totale verbruiksgegevens bekend. Van de SRS bus komen de cijfers (afgerekende bedragen per tankbeurt) uit het grootboek en is het aantal getankte liters per tankbeurt berekend m.b.v. de opgezochte brandstofprijs (van het juiste merk op betreffende datum!) Goederenvervoer De vrachtwagen die onder ons logo rijdt, wordt inclusief brandstof en chauffeur ingehuurd. Het brandstofverbruik hiervan wordt door ons (nog) niet bijgehouden en valt voor de CO 2 prestatieladder nu niet in de scope. Scope 2 Elektriciteit Zakelijk verkeer Het verbruik wordt afgelezen van de jaaropgave van de energieleverancier en teruggerekend naar een periode van 365 dagen. Gedeclareerde kilometers gereden met privé auto s voor zakelijke doeleinden. Deze zijn in 2013 niet meegenomen omdat dit bijna nooit voorkomt. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 10

11 9. Conclusie 3.A.1 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CO 2 emissie inventarisatie van het bedrijf besproken. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor een nauwkeurigere voetafdruk. De totale scope 1 en 2 emissies van Aannemingsbedrijf Stuit BV bedroeg in het jaar ton CO 2. Hiervan is 134 ton het gevolg van directe emissies (scope 1) en 7,5 ton het gevolg van indirecte emissies door ingekochte elektriciteit (scope 2). Per FTE wordt er door ons bedrijf 8,06 ton CO 2 uitgestoten. Zie onderstaande tabel. Scope ton Fte s Scope 2 7,5 ton Emissie per fte 8.06 ton Totaal 141 ton (141/17.5) De emissies zijn vooral het gevolg van mobiliteit van het eigen wagenpark. Hier wordt ruim 61% van de emissies veroorzaakt, tegenover 23% voor de mobiele werktuigen op de projectlocaties. De bijdrage van het kantoor en de werkplaats (loods) blijft met 16% relatief beperkt. Propaan voor de keten en benzine voor de werktuigen zijn verantwoordelijk voor de laatste 1,2% van de emissies. Diesel is de dominante emissiebron. 77% van alle emissies is het gevolg van de verbranding van diesel ( door materieel, aggregaten en het eigen wagenpark). 7% van de emissies wordt veroorzaakt door de verbranding van benzine voor het eigen wagenpark. Elektriciteit wordt gebruikt voor de kantoren en de werkplaats en is verantwoordelijk voor ruim 5% van de emissies. Verbranding van aardgas vindt plaats op de kantoren en is goed voor ruim 10,6% van de CO 2 emissies van het aannemingsbedrijf. 9.1 Aanbevelingen nauwkeurigere voetafdruk 1. Nu in 2013 het onderscheid tussen rode diesel en gewone diesel is weggevallen, worden er ook bedrijfswagens aan de zaak getankt. Hierdoor is geen onderscheid meer te maken tussen het verbruik voor mobiele werktuigen (projecten) en voor zakelijk verkeer (mobiliteit). Dit is op het moment van schrijven wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om een dieseltank met registratie aan te schaffen. Dit zal leiden tot een registratie met uitsplitsing per voertuig en/of werktuig. 2. Gedeclareerde kilometers gereden met privé auto s voor zakelijke doeleinden bijhouden als dit in 2014 wel voorkomt. Laten registreren door de bestuurder en controle door de administratie. Omrekenen kan dan tegen gemiddeld verbruik van de auto. 3. Elektraverbruik op locatie bijhouden wanneer dit in de toekomst van toepassing wordt. Het betreft hier tijdelijke bouwketen die een eigen elektra aansluiting hebben. Tot nu toe wordt er echter nooit apart elektra aangeboden of berekend. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 11

12 10. Verificatie De emissie-inventarisatie van aannemingsbedrijf Stuit is niet extern geverifieerd buiten de verificatie door de Certificerende Instantie. 11. Rapportage volgens ISO deel 7 Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO paragraaf 7. In onderstaande tabel is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO en de hoofdstukken in het rapport. ISO GHG Beschrijving Hoofdstuk rapport A Reporting organization 1 B Person responsible 2 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks Nvt I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 8 P Statement in accordance with ISO Q Verification 10 Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 12

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder eind 2014

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder eind 2014 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 1 januari 2015 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder eind 2014 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder medio 2015

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder medio 2015 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 17 juli 2015 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder medio 2015 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder CO2-ladder Emissie Inventarisatie 2 september 2013 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport over 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 Pagina

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2011 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 Invalshoek A Inzicht Pagina: 13 / 18 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015

Emissie inventaris rapport 2015 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 5 3 Verantwoordelijke 5 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 3 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Van der Lee Beheer BV

Van der Lee Beheer BV Van der Lee Beheer BV Emissie inventaris rapport 3.A.1_2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014

CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 CO2 prestatieladder Emissie inventaris rapport 2014 Projectgegevens Opsteller Dennis Pullens Versie 2014-2 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 17-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel Emissie inventarisatie rapport 2014 Conform niveau 3 op de 3.0 Document Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Organisatie en afbakening

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Boer Meerkerk Holding B.V.

Boer Meerkerk Holding B.V. Boer Meerkerk Holding B.V. Bestaande uit: Boer Meerkerk Holding B.V. Boer B.V. Boer Meerkerk Groen B.V. Transportbedrijf J.A. Boer B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO 14064-1 7.3.1 Datum: Januari 2017

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Energiebeoordeling 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Daallin B.V. Auteur: M.E. Kloos en A.J. IJzelenberg - van der Linden Autorisatiedatum: 17-02-2016 Versie:

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2015

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport heel 2015 Struunhoeve BV heel 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV

Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Emissie inventaris rapport 2014 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 14-9-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

1 INLEIDING. Emissie inventaris / versie: 15.3 blz 2 van 10

1 INLEIDING. Emissie inventaris / versie: 15.3 blz 2 van 10 Versie 16.1 1 INLEIDING Het verbruik van fossiele brandstoffen heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de energievoorzieningszekerheid. Er is wereldwijde consensus over het feit dat het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Energie beoordeling 2014

Energie beoordeling 2014 Energie beoordeling 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol auteur(s) CO2 verantwoordelijke, Nick van Moerkerk kenmerk Energie beoordeling 2014 datum 02-11-2015 versie

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Eis 3.A.1 en 3.A.2 Emissie inventaris van Gebr. Min Holding B.V. 2015 Q1 + Q2 volgens ISO 14064-1 Gebr. Min Holding B.V. oktober 2015 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 AFBAKENING 3 2.1 Organisatiegrenzen 3

Nadere informatie

De KoningGroep is een van die bedrijven voor wie de CO2 prestatieladder gebruikt om onderscheidenheid te tonen in de markt waarin we opereren.

De KoningGroep is een van die bedrijven voor wie de CO2 prestatieladder gebruikt om onderscheidenheid te tonen in de markt waarin we opereren. 1. Inleiding en verantwoording Het bevorderen van duurzaamheid in Nederland via duurzaam aanbesteden vraagt om een samenspel van overheden en marktpartijen. Overheden dienen met het opstellen van de juiste

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013

Emissie inventaris 2013 Emissie inventaris 2013 Genemuiden februari 2014 Versie 1.0 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: a.p. scheltinga organisatieadvies Ing. Arno Scheltinga Datum: Februari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Energiebeoordeling Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Energiebeoordeling Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Energiebeoordeling 23-01-2017 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Gebr. van der Steen Auteur: Hans van der Steen, Nick van Moerkerk Autorisatiedatum: 23-01-2017 Versie:

Nadere informatie

Emissie inventaris volgens ISO

Emissie inventaris volgens ISO Emissie inventaris volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: M Schakenraad A. Heerkens Februari 2017 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. METHODE... 4 2.1 OrganisaGegrenzen... 4 2.2 OperaGonele

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV

Emissie inventaris rapport 2013 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Emissie inventaris rapport 2013 Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV en Elzinga Cargo Facilities BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2013 van Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 26 mei 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. H. Bloemhof AMK Inventis Advies en Opleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie