Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina 157-158. Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met de beoordeling, dan kunt u na ontvangst van de uitslag bezwaar indienen (zie examenreglement, artikel 30). De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere materiaal. Indien u de module in de e-learningvariant heeft gevolgd, kunnen de verwijzingen verschillen. De verwijzingen naar de hoofdstukken blijven wel gelijk. Open vragen (50 punten) 1. Nee, het woord vast duidt op de hoogte van het bedrag, niet op het eventueel toch kunnen veranderen van de werkelijke kosten. Ook goed: er kan door bezettings- en prijsverschillen wel een verschil ontstaan. Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten 2. bepaalde lasten en/of baten worden fiscaal en vennootschappelijk aan verschillende perioden toegerekend bepaalde lasten en/of baten worden uitsluitend bij de fiscale winstberekening of de vennootschappelijke winstberekening in aanmerking genomen (verschil tussen fiscale en vennootschappelijke winstbegrip). Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 2, pagina 31. Per juiste oorzaak: 2 punten (maximaal 4) NCOI Opleidingsgroep 1

2 3. Concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom mogen alleen tegen de kosten van verwerving worden geactiveerd, goodwill mag alleen worden geactiveerd als die van derden is verkregen. Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 5, pagina 125. Goed of fout. 4. Rekening 070 Converteerbare obligatielening: Contante waarde van de vreemd vermogenscomponent: x (1-1,04-5)/0, x 1,04-5 = = Rekening 015 Conversierecht: Eigen vermogencomponent = = Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 5, pagina 160. Aantal punten: 2 Vreemd vermogenscomponent juist berekend: 1 punten Eigen vermogenscomponent juist berekend: 1 punt (let op doorwerkfouten op basis van vreemd vermogenscomponent). 5. Gebouwen: (840-30) 0 Machines: 720 ( ) 105 Inventaris 390 (400 20) 10 Totaal 115 ( ) Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 8, pagina Per juiste investering: 1 punt (maximaal 3 punten) Afschrijvingskosten Debiteuren Aan 135 Voorziening debiteuren Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 9, pagina 248. Juist bedrag: 2 punten 2 NCOI Opleidingsgroep

3 7. Zichtbare intrinsieke waarde: = De zichtbare intrinsieke waarde in de deelneming: 75% x = Verkrijgingsprijs Betaalde goodwill Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 12, pagina Juiste zichtbare intrinsieke waarde in de deelneming: 2 punten Juiste betaalde goodwill: 2 punten 8. Winstneming: naar rato van de verrichte prestaties (of: percentage of completion-method) bij oplevering/voltooiing van het werk (of: completed contract-method) Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 13, pagina 375 Per juiste methode: 2 punten (maximaal 4 punten) Gekochte putoptie XYZ 400 Aan 919 Winst op gekochte putopties 400 Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 15, pagina 439. Juist bedrag: 1 punt Koersverschillen in vreemde valuta 60 Aan 141 Crediteuren in CHF 60 Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 16, pagina Juist bedrag: 1 punt NCOI Opleidingsgroep 3

4 11. meer dan de helft van de stemrechten kunnen uitoefenen in de AVA; meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan. Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 19, pagina 565. Aantal punten: 2 Per juiste voorwaarde: 1 punt (maximaal 2 punten) 12. Opbrengst verkopen (M) Aan Kostprijs verkopen (D) Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 21, pagina 613. Juist bedrag: 1 punt 13. het verschil tussen de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en de boekwaarde van de onderneming wordt aan de bezittingen en schulden toegerekend; het verschil tussen de verkrijgingsprijs van de verworven deelneming en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen onderneming wordt als goodwill behandeld; de overgenomen onderneming wordt pas vanaf het moment van overname in de (resultaten)consolidatie betrokken. Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 23, pagina 693. Per juist kenmerk: 1 punten (maximaal 3 punten) 14. a. Tarief per uur: / = 40 Budget: x 40 = b. Dekking: x 40 = Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 9, pagina 145. a. Tarief juist: 1 punt Budget juist: 1 punt b. Dekking juist: 2 punten 4 NCOI Opleidingsgroep

5 15. a. 22% van ( ) = b. Belastbaar tijdelijke verschil: Belastingeffect: 22% x = Boekhouden Geboekstaafd 3, hoofdstuk 10, pagina a. 2 punten, goed of fout. b. Belastbaar tijdelijke verschil: 1 punt Belastingeffect: 1 punt Case: Elektrobel (50 punten) 1. a. Vast budget: x Variabel budget: x Totale gemengd budget b. Omzet is Bij normale ordergrootte: x Ordergrootteresultaat Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 20, pagina Aantal punten: 12 a. Vast budget juist: 2 punten Variabel budget juist: 2 punten Gemengd budget juist: 3 punten b. Berekening juist: 2 punten Ordergrootteresultaat juist: 3 punten Ook goed is de berekening: x ( ) = Kosten afdeling Onderhoud Aan 499 Overboekingsrekening Aan 525 Dekking voorgaande hulpafdelingen Te dekken budget afdeling Onderhoud Aan 531 Budget afdeling Onderhoud Kosten afdeling fabricage Aan 535 Dekking afdeling Onderhoud Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 21, pagina 401 NCOI Opleidingsgroep 5

6 Aantal punten: 14 Per juist gebruikte rekening: 1 punt (maximaal 7) Per juist gebruikt bedrag bij de betreffende rekening: 1 punt (maximaal 7) Toelichting berekeningen: 1e journaalpost: zie case 2e journaalpost: x 24 = e journaalpost: 410 x 125 (kostentarief bij normale bezetting) = fabricagekosten: C/N + V/W = / / 800 = verkoopkosten C/N + V/W = / / 750 = Integrale commerciële kostprijs 870 Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 24, pagina 469 Aantal punten: 10 Constante fabricagekosten juist: 2 punten Variabele fabricagekosten juist: 2 punten Constante verkoopkosten juist: 2 punten Variabele verkoopkosten juist: 2 punten Integrale commerciële kostprijs juist: 2 punten 4. Contributiemarge: 750 x ( ) = Constante kosten Nettowinst Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 24, pagina 470 Aantal punten: 8 Contributiemarge juist: 4 punten Constante kosten juist: 2 punten Nettowinst juist: 2 punten Let op doorwerkfout van de variabele kosten in de contributiemarge: = 300 (vraag 3) x 650 = Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 24, pagina 470 Aantal punten: 6 50 stuks juist: 3 punten 650 juist: 3 punten Let op doorwerkfout: 650 is de integrale kostprijs uit vraag 3 6 NCOI Opleidingsgroep

7 Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Totaal onderdeel open vragen: Totaal onderdeel case: 50 punten 50 punten Let op: conform artikel 23 van het examenreglement worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 NCOI Opleidingsgroep 7

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL IB Aangifte 2012 Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5.

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Dorr, D.C. (2009). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie