PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10."

Transcriptie

1 PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI UUR D28.1 Beschikbare tijd 2 uur. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Indien een uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. GRIMBERG BV Grimberg bv te Leiden fabriceert en installeert open haarden. De onderneming werkt in opdracht van bedrijven die open haarden verkopen aan particulieren. Voor elke opdracht wordt eerst een offerte gemaakt. Na akkoordverklaring door de opdrachtgever wordt in de financiële administratie voor elke opdracht een doorlopend genummerde kostprijskaart gemaakt. De werkelijke fabricagekosten worden op de kostprijskaarten geboekt en vervolgens doorgeboekt naar de grootboekrekening Opdrachten in uitvoering. Na het gereedkomen van een opdracht wordt een factuur verzonden naar de opdrachtgever. Voor indirecte verkoopkosten houdt Grimberg rekening met een opslag van 2% van de aanneemsom. Deze opslag wordt tegelijk met de boeking van de kostprijs van de verkoop geboekt. De rekening Kostprijs uitgevoerde opdrachten wordt in de maand, dat de factuur is verzonden, gedebiteerd voor de werkelijke kosten. Grimberg past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenbepaling. In het grootboek van Grimberg komen onder andere de volgende rekeningen voor: 010 Gebouwen 011 Afschrijving gebouwen 030 Vervoermiddelen 031 Afschrijving vervoermiddelen 040 Machines 041 Afschrijving machines 050 Inventaris 051 Afschrijving inventaris 060 6% Hypothecaire lening o/g 065 5,5% Lening ING bank o/g 100 Kas 110 ING bank 120 Debiteuren 130 Crediteuren 150 Te betalen loonheffingen 155 Vooruitbetaalde bedragen 160 Te betalen lonen Te betalen pensioenpremies 175 Nog te betalen bedragen 180 Te verrekenen omzetbelasting 182 Verschuldigde omzetbelasting 240 Tussenrekening lonen 300 Voorraad materialen 460 Afschrijvingskosten 465 Verzekeringskosten 470 Sociale lasten 485 Algemene kosten 490 Interestkosten 580 Opslag indirecte productiekosten 585 Opslag indirecte verkoopkosten 600 Opdrachten in uitvoering 800 Kostprijs uitgevoerde opdrachten 840 Opbrengst uitgevoerde opdrachten 910 Incidentele baten en lasten Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

2 Over de maand november 2011 moet nog een aantal financiële feiten worden gejournaliseerd en een aantal correcties worden aangebracht. Bij de te maken journaalposten mag alleen gebruik worden gemaakt van de gegeven grootboekrekeningen. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. Ontvangen van Blom bv te Pijnacker een factuur voor diverse geleverde materialen. Diverse materialen volgens bijgevoegde specificatie 4.200,- Omzetbelasting 19% 798,- Totaal 4.998,- 1. Journaliseer de van Blom bv ontvangen factuur. (2 punten) Voor de opdracht van Nelissen bv te Gouda is voor een bedrag van 2.280,- aan materiaal verbruikt. 2. Journaliseer het verbruik aan materiaal voor de opdracht van Nelissen bv. (1 punt) Aan J. Berends te Zoeterwoude is factuur nr. 138 verzonden in verband met het gereedkomen van de opdracht met betrekking tot contract nr Aanneemsom 3.600,- Omzetbelasting 19% 684,- Totaal 4.284,- 3. Journaliseer de aan J. Berends verzonden factuur. (2 punten) De werkelijke kosten van de opdracht met betrekking tot contract nr bedragen 2.920,-. 4. Journaliseer de werkelijke kosten van de opdracht met betrekking tot contract nr (2 punten) Over de maand november 2011 ziet de loonlijst er als volgt uit: Brutoloon ,- Verrekening voorschot 600, ,- Inhoudingen: Loonheffingen ,- Pensioenpremies 1.902, ,- Netto te betalen ,- 5. Journaliseer de loonlijst over november (4 punten) De werkgeverslasten over november 2011 bedragen: premies WAO/WIA 2.362,- premies WW 1.441,- pensioenpremies 1.902,- 2

3 6. Journaliseer de werkgeverslasten over november (2 punten) In de maand november is per ING bank betaald: lonen november ,- inkoopfactuur Blom bv 4.998,- aflossing 5,5% lening ING bank ,- interest over de 5,5% lening ING bank over de periode tot en met , Journaliseer de betalingen per ING bank. (4 punten) Kan de grootboekrekening Opdrachten in uitvoering aan het einde van een boekingsperiode een saldo hebben? Zo ja, is dat dan een debet- of een creditsaldo? Motiveer uw antwoord. (2 punten) Gedurende de laatste week van november 2011 zijn aan de opdrachten in uitvoering 287 uren à 39,60 per uur besteed. Het tarief van 39,60 is verkregen door het directe uurloon te verhogen met een opslag voor indirecte productiekosten van 10% van het directe uurloon. 9. Journaliseer de loonkosten die aan de opdrachten in uitvoering zijn besteed. (3 punten) Op 30 november 2011 is een machine contant verkocht voor 357,- inclusief 19% omzetbelasting. De machine is op 1 december 2006 aangeschaft voor 2.900,-. Maandelijks wordt er 40,- op de machine afgeschreven. De machine is gedurende de hele maand november 2011 normaal gebruikt. De afschrijving over november 2011 is nog niet geboekt Journaliseer de afschrijving op de machine over de maand november (1 punt) Journaliseer de verkoop en levering van de machine op 30 november (4 punten) Op de opdracht aan afnemer Gilles is in november 2011 voor een bedrag van 700,- te veel aan materiaalkosten geboekt en voor een bedrag van 900,- te weinig aan loonkosten. De opslag voor indirecte productiekosten bedraagt 90, Journaliseer de correctie van de kosten van de opdracht van Gilles. (2 punten) Begin januari 2011 is een nieuwe bedrijfsauto aangeschaft voor ,- inclusief 19% omzetbelasting. De verwachte technische levensduur van deze bedrijfsauto is 8 jaar en de economische levensduur wordt gesteld op 5 jaar. De restwaarde zal naar verwachting 2.000,- bedragen. 13. Bereken de afschrijvingskosten over november 2011 van de nieuwe bedrijfsauto. Vermeld ook de berekening. (2 punten) De in te calculeren interest is 6% per jaar over het gemiddeld in de bedrijfsauto geïnvesteerde vermogen gedurende de levensduur van de bedrijfsauto. 14. Bereken de ingecalculeerde interest per jaar van de bedrijfsauto. Vermeld ook de berekening. (2 punten) 3

4 De schuldrest van de 6% hypothecaire lening o/g bedraagt per 1 januari ,-. Jaarlijks wordt per 1 mei ,- afgelost. De interest wordt per halfjaar achteraf betaald per ING bank op 1 mei en op 1 november Journaliseer de betaling van de interest van de 6% hypothecaire lening op 1 november 2011 per ING bank. (2 punten) Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening over november (2 punten) Vanuit het Memoriaal moeten over november 2011 nog worden geboekt: de afschrijving op de inventaris 1.500,- de afschrijving op de personenauto 800,- de verzekeringskosten 180,- de overige kosten, zoals telefoon en fax 400,- (exclusief 19% omzetbelasting) De verzekeringskosten worden vooruitbetaald en de overige kosten achteraf. 17. Journaliseer de memoriaalposten over november (5 punten) Van de verzekeringsmaatschappij is in november 2011 een nota ontvangen voor de opstalverzekering van 480,- voor de periode 1 november 2011 tot 1 november Deze nota is ook geboekt. In november 2011 is echter ook al eerder een nota voor dezelfde periode ontvangen en geboekt. 18. Journaliseer de correctie van de in november 2011 ten onrechte geboekte nota. (0 of 2 punten) De leiding van Grimberg acht interne controle belangrijk. In dat verband wordt in het bijzonder van de bedrijfsleider aandacht gevraagd voor de voortgangscontrole. 19. Wat wordt verstaan onder de voortgangscontrole bij een bedrijf zoals dat van Grimberg? (0 of 2 punten) De accountant van Grimberg besteedt in het kader van zijn controle van de jaarrekening onder andere aandacht aan de bevoegdheidscontrole. 20. Wat wordt verstaan onder de bevoegdheidscontrole? (1 punt) De accountant van Grimberg heeft al meerdere malen bij de leiding aandacht gevraagd voor invoering van een ERP-systeem. Hij wijst daarbij op de voordelen van een dergelijk systeem. 21. Wat is een voordeel van een ERP-systeem? (1 punt) Sommige bedrijven gaan ertoe over hun vorderingen op debiteuren of een deel ervan over te dragen aan een factoorsbedrijf. Naast het overnemen van vorderingen kan het factoorsbedrijf nog allerlei andere diensten verlenen. 22. Geef, naast het overnemen van vorderingen, nog twee voorbeelden van diensten die het factoorsbedrijf kan verrichten. Alleen de eerste twee vermelde voorbeelden worden in de correctie betrokken. (2 punten) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 10 JANUARI UUR D28.3 Beschikbare tijd 2 uur. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Indien een uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. DE KORTE BV De Korte bv produceert onder andere het product Bospa. Voor 2011 zijn de volgende gegevens over Bospa bekend. De normale productie en afzet van Bospa zijn stuks per jaar. De productie vindt plaats op machines die elk een capaciteit van stuks per jaar hebben. Voorraadvorming is om technische redenen niet mogelijk. De variabele productiekosten bedragen 38,- per stuk. De variabele verkoopkosten bedragen 3,20 per stuk. De constante machinekosten bedragen ,- per machine per jaar. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

6 1. Wat wordt verstaan onder de normale bezetting van een bedrijf? (1 punt) Bij De Korte verlopen de variabele productiekosten en variabele verkoopkosten proportioneel Vermeld nog twee manieren waarop de variabele kosten kunnen verlopen. Geef van elke manier een voorbeeld. Alleen de eerste twee vermelde manieren worden in de correctie betrokken. (2 punten) Bereken hoeveel machines nodig zijn voor de normale productie van Bospa. Vermeld ook de berekening. (2 punten) De normale productie en afzet van Bospa in stuks zijn als volgt verdeeld over de kwartalen: 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Het benodigd aantal machines moet worden afgestemd op het kwartaal met de hoogste productiebehoefte. Veronderstel dat De Korte voor het machinepark voor elk kwartaal wil beschikken over 8% extra capaciteit in verband met storingen. 4. Bereken hoeveel machines nodig zijn, indien rekening wordt gehouden met de hoogste kwartaalproductie en de 8% benodigde extra capaciteit. Vermeld ook de berekening. (3 punten) Het machinepark van De Korte bestaat voor de productie van Bospa uit vier machines. De Korte neemt de constante machinekosten van alle vier machines op in de kostprijs. 5. Bereken de constante machinekosten per product Bospa. Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) De machinekosten bestaan onder meer uit complementaire kosten Geef drie voorbeelden van complementaire machinekosten. Alleen de eerste drie vermelde voorbeelden worden in de correctie betrokken. (3 punten) Omschrijf het verschil tussen totale constante kosten en totale variabele kosten. (2 punten) De standaard commerciële kostprijs per product Bospa bedraagt 46,-. De verkoopprijs inclusief 19% omzetbelasting bedraagt 71,40 per stuk. De constante kosten in de standaard commerciële kostprijs bestaan uit constante machinekosten en constante verkoopkosten Bereken per product Bospa het aandeel van de constante verkoopkosten dat begrepen is in de standaard commerciële kostprijs. Vermeld ook de berekening. (2 punten) Bereken de totale constante kosten per jaar voor de productie en verkoop van het product Bospa. Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) Bereken afgerond op ,- de break-evenomzet van producten Bospa inclusief omzetbelasting. Vermeld ook de berekening. (3 punten) De directie van De Korte wil met producten Bospa in 2011 een bedrijfsresultaat behalen van ten minste ,-. 2

7 11. Bereken afgerond op ,- de omzet inclusief omzetbelasting, die nodig is om deze doelstelling te halen. Vermeld ook de berekening. (2 punten) Aan het einde van 2011 blijken de werkelijke productie en afzet van Bospa per kwartaal als volgt te zijn geweest: 1e kwartaal stuks 2e kwartaal stuks 3e kwartaal stuks 4e kwartaal stuks Bereken met betrekking tot producten Bospa het verkoopresultaat over het 3e kwartaal van Vermeld ook de berekening. (2 punten) Bereken met betrekking tot producten Bospa het bezettingsresultaat over het 3e kwartaal van Vermeld ook de berekening. (2 punten) Over het 3e kwartaal van 2011 was het negatieve prijsresultaat op grondstoffen precies gelijk aan het positieve efficiencyresultaat op grondstoffen. Verder deden zich geen prijs- en efficiencyresultaten voor Bereken met betrekking tot producten Bospa het bedrijfsresultaat over het 3e kwartaal van Geef aan of dit een voordelig of nadelig resultaat is. Vermeld ook de berekening. (1 punt) Leg uit waarom een negatief prijsresultaat op grondstoffen een positief efficiencyresultaat tot gevolg kan hebben. (0 of 2 punten) Het gemiddeld debiteurensaldo over 2011 bedraagt ,-. De Korte hanteert voor haar afnemers een krediettermijn van 21 dagen. In werkelijkheid is in 2011 de gemiddelde krediettermijn 36 dagen. De interest is 5,5% per jaar. Stel het jaar hierbij op 365 dagen. 16. Bereken in hele euro s het totale verlies dat De Korte over 2011 heeft geleden als gevolg van de te late betaling door afnemers. Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) Per product Bospa worden standaard 5 eenheden materiaal verbruikt. De standaardprijs is 3,- per eenheid materiaal. Het aantal arbeidsuren is 0,5 per product. Het standaarduurtarief is 46,- per arbeidsuur. De materiaalkosten en arbeidskosten zijn proportioneel variabel. Aan het einde van 2011 blijken uit de financiële administratie van De Korte de volgende gegevens: er zijn eenheden materiaal verbruikt, waarvoor ,- is betaald; het efficiencyresultaat op arbeidsuren bedraagt ,- voordelig; het prijsresultaat op arbeid bedraagt ,- nadelig Bereken met betrekking tot producten Bospa het efficiencyresultaat op het materiaalverbruik over Geef aan of dit een voordelig of nadelig resultaat is. Vermeld ook de berekening. (3 punten) Bereken met betrekking tot producten Bospa het prijsresultaat op het materiaalverbruik over Geef aan of dit een voordelig of nadelig resultaat is. Vermeld ook de berekening. (3 punten) 3

8 Bereken het werkelijke aantal verbruikte arbeidsuren in 2011 voor de productie van Bospa. Vermeld ook de berekening. (3 punten) Bereken de werkelijke arbeidskosten in 2011 voor de productie van Bospa. Vermeld ook de berekening. (3 punten) De directie van De Korte verwacht dat de constante kosten in 2012 zullen stijgen. 21. Geef een oorzaak waardoor de constante kosten in 2012 kunnen stijgen. Alleen de eerstvermelde oorzaak wordt in de correctie betrokken. (1 punt) Veronderstel dat voor 2012 geldt: de verkoopprijs per product Bospa mag maximaal 73,- inclusief omzetbelasting bedragen; de variabele kosten per stuk veranderen niet; de break-evenomzet mag maximaal ,- inclusief omzetbelasting bedragen. 22. Bereken afgerond op 1.000,- naar beneden tot welk bedrag de constante kosten bij die veronderstelling maximaal mogen stijgen. Vermeld ook de berekening. (4 punten) Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 4

9 PDB dit examenonderdeel bestaat uit 5 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 11 JANUARI UUR D28.5 Beschikbare tijd 2 uur. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Indien een uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. ELSOTTI VOF De dames Elsenaar en Otting hebben een winkel in Veenendaal, waarin dames-, heren- en kinderschoenen en overige artikelen, zoals tassen, portefeuilles en portemonnees worden verkocht. Alle activiteiten zijn ondergebracht in een vennootschap onder firma onder de naam Elsotti vof. Elsotti heeft voor Midden-Nederland het alleenrecht voor de verkoop van het schoenenmerk Grinto. Het bedrijf verkoopt dit merk schoenen niet alleen in de eigen winkel in Veenendaal, maar is ook leverancier voor een aantal winkels in Utrecht, Gelderland en Overijssel. De winkels ontvangen een korting van 20% op de door Elsotti vastgestelde verkoopprijs exclusief omzetbelasting. Deze korting wordt in de administratie verantwoord op de grootboekrekening Kortingen winkels. De omzetbelasting op de ingekochte en verkochte schoenen is 19%. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

10 Bij Elsotti vof zijn de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 010 Gebouwen 015 Afschrijving gebouwen 020 Inventaris 025 Afschrijving inventaris 030 Bestelauto 050 Vermogen J. Elsenaar 051 Vermogen D. Otting 055 Privé J. Elsenaar 056 Privé D. Otting 060 4% Hypothecaire lening o/g 100 Kas 110 ING bank 120 Debiteuren 130 Crediteuren 140 Nog te ontvangen bedragen 150 Nog te betalen bedragen 160 Vooruitbetaalde bedragen 165 Vooruitontvangen bedragen 170 Af te dragen loonheffingen 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Verschuldigde omzetbelasting 182 Af te dragen omzetbelasting 200 Kruisposten 400 Loonkosten 410 Huisvestingskosten 420 Afschrijvingskosten vaste activa 430 Interestkosten 440 Administratiekosten 450 Autokosten 460 Verkoopkosten 470 Kasverschillen 480 Overige kosten 700 Voorraad schoenen 701 Inkopen schoenen 710 Voorraad overige artikelen 711 Inkopen overige artikelen 800 Inkoopprijs schoenen 801 Inkoopprijs overige artikelen 810 Opbrengst verkochte schoenen 811 Opbrengst verkochte overige artikelen 820 Kortingen winkels 900 Incidentele baten en lasten Elsotti past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij het journaliseren mag alleen gebruik worden gemaakt van de gegeven grootboekrekeningen en kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. 1. Hoe is de aansprakelijkheid in een vof geregeld en wat houdt die aansprakelijkheid in? (2 punten) In januari 2011 draait de accountant van Elsotti een overzicht uit met de voorlopige cijfers over het 4e kwartaal van Bij controle hiervan blijkt een aantal mutaties nog niet of foutief te zijn geboekt. De interest over de maand december 2010 van de 4% hypothecaire lening o/g, groot ,-, moet nog worden geboekt. De interest wordt achteraf betaald per 1 november. 2. Journaliseer de interest over de maand december (1 punt) De opgebouwde rechten op vakantietoeslag van het personeel over de maand december 2010 van 700,- moeten nog worden geboekt. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei. 3. Journaliseer de opgebouwde rechten op vakantietoeslag over de maand december (1 punt) 2

11 Van een in oktober 2010 ontvangen creditnota wegens retour gezonden herenschoenen is abusievelijk gejournaliseerd: Debiteuren 2.380,- Aan Te verrekenen omzetbelasting 380,- Aan Voorraad overige artikelen 2.000,- De retourzending is juist geboekt. 4. Journaliseer de correctie van de ontvangen creditnota. (3 punten) Van de bestelauto die per 1 maart 2008 is aangeschaft voor ,-, is tot en met 30 november ,- afgeschreven. De bestelauto wordt afgeschreven met gelijke bedragen per maand. Eind december 2010 is deze bestelauto total loss gereden. Van de verzekeringsmaatschappij is bericht ontvangen dat de schade-uitkering 7.000,- exclusief omzetbelasting zal bedragen. De bestelauto is inmiddels door een sloopbedrijf om niet afgevoerd Journaliseer de afschrijving van de bestelauto over de maand december (1 punt) Journaliseer de te verwachten uitkering van de verzekeringsmaatschappij en de buitengebruikstelling van de bestelauto. (2 punten) Uit het faillissement van schoenwinkelier B. Duindam zal volgens de opgave van de curator 8.330,- inclusief 19% omzetbelasting worden ontvangen. De vordering uit 2009 op deze debiteur bedraagt ,- inclusief 19% omzetbelasting. Van de Belastingdienst is bericht ontvangen dat de omzetbelasting in het oninbare gedeelte van de vordering op B. Duindam wordt terugbetaald Journaliseer het bericht van de curator en van de Belastingdienst. (2 punten) Vermeld twee taken van een curator in een faillissement. Alleen de eerste twee vermelde taken worden in de correctie betrokken. (2 punten) In december 2010 is door mevrouw Elsenaar voor privédoeleinden tegen inkoopprijs een paar herenschoenen van 119,- inclusief omzetbelasting en een dameshandtas van 238,- inclusief omzetbelasting uit de winkel genomen. 9. Journaliseer deze privéopname. (3 punten) In december 2010 is een factuur van het garagebedrijf voor het totale bedrag op de rekening Autokosten geboekt. Op deze factuur komt onder meer voor een servicebeurt aan de privéauto van mevrouw Otting. De kosten van de servicebeurt bedragen 476,- inclusief 19% omzetbelasting. 10. Journaliseer de correctie van de factuur van het garagebedrijf. (2 punten) Elsotti heeft in december paar schoenen van het merk Grinto geleverd aan schoenwinkel Jansen. De vastgestelde verkoopprijs per paar schoenen bedraagt 150,- exclusief omzetbelasting. De inkoopprijs van de schoenen bedraagt voor Elsotti 95,- per paar. Hiervan is nog niets geboekt. 11. Journaliseer de verkoopfactuur voor schoenwinkel Jansen en de aflevering van de schoenen. (4 punten) 3

12 In januari 2011 is van de winkeliersvereniging een factuur ontvangen van 750,- exclusief omzetbelasting als bijdrage voor het sinterklaasfeest van 2010 in het winkelcentrum. 12. Journaliseer de kosten van de winkeliersvereniging per december (1 punt) Bij het opmaken van de kas op 31 december 2010 blijkt er een tekort van 5,25 te zijn. Hiervan is nog niets geboekt. 13. Journaliseer per 31 december 2010 het kastekort. (1 punt) Na de winkelsluiting op 31 december 2010 wordt 1.720,- kasgeld gestort bij de ING bank. 14. Journaliseer de storting van het kasgeld bij de ING bank. (1 punt) Elsotti wil graag meer winkels opzetten in de omliggende plaatsen van Veenendaal. Het bedrijf heeft daarvoor meer kapitaal nodig. De dames Elsenaar en Otting besluiten hun vof om te zetten in een besloten vennootschap. Enkele beleggers zijn bereid in het kapitaal van de bv deel te nemen. In het grootboek zullen als gevolg daarvan rekeningen vervallen en andere rekeningen worden toegevoegd Welke vier grootboekrekeningen komen te vervallen? Alleen de eerste vier vermelde grootboekrekeningen worden in de correctie betrokken. (0 of 2 punten) Vermeld twee voordelen van een bv boven een vof. Alleen de eerste twee vermelde voordelen worden in de correctie betrokken. (2 punten) Vermeld drie vereisten waaraan Elsotti vof moet voldoen om een bv op te richten. Alleen de eerste drie vermelde vereisten worden in de correctie betrokken. (3 punten) Per 1 januari 2011 wordt de bv opgericht. De administratie van de bv wordt voortgezet in de boeken van Elsotti vof. De saldi van de rekeningen 050, 051, 055 en 056 bedragen respectievelijk: ,- credit, ,- credit, 3.200,- debet en ,- debet. Het maatschappelijk aandelenkapitaal wordt vastgesteld op ,-; de nominale waarde per aandeel bedraagt 100,-. De volgende grootboekrekeningen worden toegevoegd: 040 Aandelenkapitaal 041 Aandelen in portefeuille 045 Agioreserve 046 Winstreserve 080 Winstsaldo 125 Aandeelhouders nog te storten 126 Te betalen dividend 127 Te betalen dividendbelasting 18. Journaliseer de creatie van het maatschappelijk aandelenkapitaal van Elsotti. (1 punt) De vermogens van J. Elsenaar en D. Otting worden aangewend om de privérekeningen te egaliseren. Voor het restant van de vermogens ontvangen zij aandelen in de nieuwe bv tegen de nominale waarde. 4

13 19. Journaliseer bovenstaande feiten. (4 punten) Nieuwe aandeelhouders kopen samen per 1 januari aandelen tegen een koers van 125,- per stuk. Ze storten op de rekening van de ING bank 80% van het te betalen bedrag. 20. Journaliseer de uitgifte van de aandelen aan de nieuwe aandeelhouders en de ontvangst van de betaling. (3 punten) Elsotti wil in januari 2011 een winkel in Ede overnemen. Om deze aankoop te kunnen financieren wordt de aandeelhouders verzocht het nog te storten bedrag van de aandelen te betalen. De aandeelhouders voldoen aan dit verzoek. 21. Journaliseer de ontvangst van de storting per ING bank. (1 punt) Over 2011 behaalt Elsotti bv een winst na belasting van ,-. De aandeelhouders krijgen een dividenduitkering van 10% en de rest van de winst wordt gereserveerd. Er heeft na 1 januari 2011 geen uitbreiding van het kapitaal plaatsgevonden. De dividendbelasting is 15% Journaliseer de winstverdeling over (3 punten) Journaliseer de betaling van het dividend aan één van de aandeelhouders, die 20% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit. (1 punt) Elsotti wil in het kader van interne controle diverse maatregelen nemen. Zo wil zij onder andere de volledigheid van de schulden vaststellen Wat wordt verstaan onder de afloopcontrole van schulden? Leg uit hoe dat gaat. (2 punten) Vermeld twee andere balansposten dan schulden waarop de afloopcontrole kan worden toegepast. Alleen de eerste twee vermelde posten worden in de correctie betrokken. (2 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 5

14 PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 11 JANUARI UUR D28.7 Beschikbare tijd 2 uur. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Indien een uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. PLEIN BV Onderneming Plein bv is een groothandel in (licht) alcoholische dranken. Plein koopt deze dranken in bij distilleerderijen in binnen- en buitenland. Voor leveranties aan haar cliënten, waaronder een aantal grootwinkelbedrijven, maakt Plein gebruik van eigen vrachtauto s. Hierna zijn enkele financiële gegevens van Plein weergegeven. Balans Plein bv per 31 december 2010 (bedragen 1.000) Vaste activa: Eigen vermogen: Aandelenkapitaal Reserves Vlottende activa: Debiteuren Voorraden Liquide middelen Vreemd lang vermogen: 6% Hypothecaire lening o/g Vreemd kort vermogen: Crediteuren Rekening-courantkrediet Totaal Totaal Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

15 Plein wil in verband met de uitbreiding van haar activiteiten per 1 januari ,- vermogen aantrekken. Zij wenst daarin te voorzien door het aangaan van een 5% onderhandse lening of door een emissie van aandelen. De eerste aflossing van de onderhandse lening wordt vijf jaar na het afsluiten van de lening betaald. Ingeval van een emissie van aandelen zal deze plaatsvinden tegen een koers van 95,- per aandeel. De nominale waarde bedraagt 50,- per aandeel. De ondernemingsleiding zal de keuze tussen de beide financieringsvormen onder andere laten afhangen van de hoogte van de verwachte winst per aandeel in het volgende jaar. De jaarwinst over 2010 bedraagt ,-. De ondernemingsleiding verwacht dat door de investering het bedrijfsresultaat in 2011 met ,- zal stijgen. In dit bedrag is de eventuele interest over het extra aan te trekken vreemd vermogen niet meegenomen. Met belastingen hoeft in deze opgave geen rekening te worden gehouden Vermeld twee functies van het eigen vermogen. Alleen de eerste twee vermelde functies worden in de correctie betrokken. (2 punten) Geef twee kenmerkende verschillen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Alleen de eerste twee vermelde verschillen worden in de correctie betrokken. (2 punten) Bereken het aantal geplaatste aandelen van Plein per 31 december Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) Bereken het aantal uitstaande aandelen, als via een aandelenemissie ,- zou worden aangetrokken. Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) In 2011 zal verder geen ander vermogen worden aangetrokken Bereken de verwachte winst per aandeel per 31 december 2011, als in de financieringsbehoefte wordt voorzien door middel van een aandelenemissie. Vermeld ook de berekening. (2 punten) Bereken de verwachte winst per aandeel per 31 december 2011, als in de financieringsbehoefte wordt voorzien door middel van een 5% onderhandse lening. Vermeld ook de berekening. (3 punten) Voor welke financieringsvorm zal Plein kiezen, als de verwachte winst per aandeel het belangrijkste criterium is? (1 punt) Bereken bij welk interestpercentage van de onderhandse lening de winst per aandeel 12,50 bedraagt. Het interestpercentage afronden op twee decimalen. Vermeld ook de berekening. (3 punten) De directie van Plein wil graag inzicht krijgen in de gevolgen voor de solvabiliteit en rentabiliteit bij de verschillende financieringsvormen Wat wordt verstaan onder solvabiliteit? (0 of 2 punten) Wat wordt verstaan onder rentabiliteit? (0 of 2 punten) Bereken per 2 januari 2011 in twee decimalen de solvabiliteit op basis van de debt ratio bij financiering van de uitbreiding door middel van uitgifte van aandelen en bij financiering door middel van een 5% onderhandse lening. Vermeld ook de berekening. (4 punten) 2

16 12. Leg uit wat de betekenis is van het bij vraag 11 gevraagde kengetal. (1 punt) Ga er bij de vragen 13 en 14 vanuit dat de gemiddelde balansbedragen over 2011 gelijk zijn aan de bedragen in de balans per 31 december 2010 verhoogd met het extra vermogen in verband met de uitbreiding per 1 januari Bovendien moet nog rekening worden gehouden met de winst over 2011, die gelijkmatig in het jaar ontstaat. 13. Bereken in twee decimalen de verwachte rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen over 2011 bij financiering door middel van uitgifte van aandelen en bij financiering door middel van een 5% onderhandse lening. Vermeld ook de berekening. (4 punten) De interest van de 6% hypothecaire lening en van het rekening-courantkrediet samen bedraagt over , Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen over 2011 bij financiering door middel van uitgifte van aandelen en bij financiering door middel van een 5% onderhandse lening. Vermeld ook de berekening. (4 punten) Plein heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van ,-. De brutowinst is 20% van de verkoopprijs. De bedragen in de balans per 31 december 2010 mogen als gemiddeld voor het hele jaar 2010 worden geschouwd. 15. Bereken in één decimaal de gemiddelde omzetsnelheid van de voorraad tegen inkoopprijs in Vermeld ook de berekening. (2 punten) Het jaar wordt gesteld op 360 dagen. 16. Bereken in hele dagen de gemiddelde opslagduur van de voorraad voor Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) De directeur van Plein gaat met de bank praten over de financiering van zijn uitbreidingsplannen. De bank adviseert ook eens te kijken naar een converteerbare obligatielening. De bank stelt voor een converteerbare obligatielening uit te geven onder de volgende voorwaarden: Plein zou per 1 januari 2011 een 4% converteerbare obligatielening van ,- in obligaties van nominaal 500,- per stuk kunnen uitgeven tegen een koers van 100%. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de converteerbare obligaties worden omgewisseld in gewone aandelen. Tegen inlevering van 3 converteerbare obligaties en een bijbetaling van in totaal 180,- kunnen 14 gewone aandelen worden verkregen van 50,- nominaal Wat wordt verstaan onder een converteerbare obligatielening? (2 punten) Geef een voordeel van een converteerbare obligatielening voor de onderneming die de obligaties uitgeeft ten opzichte van financiering door een bank of met eigen vermogen. Alleen het eerstvermelde voordeel wordt in de correctie betrokken. (1 punt) Geef een voordeel van een converteerbare obligatielening voor een belegger ten opzichte van deelname in het eigen vermogen. Alleen het eerstvermelde voordeel wordt in de correctie betrokken. (1 punt) 3

17 Bereken de conversiekoers van de converteerbare obligatielening. Vermeld ook de berekening. (0 of 2 punten) Bereken het agio bij omwisseling van drie converteerbare obligaties in gewone aandelen. Vermeld ook de berekening. (2 punten) Met welke bedragen veranderen de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal, Agioreserve en Liquide middelen als alle converteerbare obligaties in januari 2016 worden ingewisseld voor gewone aandelen? Vermeld ook de berekeningen. (4 punten) Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie 4

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300 Opgave 8.1 a. 110 Rabobank 120.000 071 Aan Onderhandse lening 120.000 b. 470 Interestkosten 600* 153 Aan Nog te betalen bedragen 600 * 6% 120.000 / 12 = 600 c. 071 Onderhandse lening 5.000 153 Nog te betalen

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 456 5 2016 uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie