topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015"

Transcriptie

1 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar Kleinhandelaars in levensmiddelen Slagers en spekslagers Bakkers, brood- en banketbakkers Caféhouders Kappers en kapsters Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers Apothekers Drogisten Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte Kleinhandelaars in schoeisel Schoenherstellers Kleinhandelaars in vis Visvensters Frituurexploitanten Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften Kleinhandelaars in boeken Kleinhandelaars in tabaksproducten Kleine caféhouders Algemeen Hoofdstuk: Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar

2 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015 U kunt het best eerst het forfaitair systeem voor het kalenderjaar 2015 aanmaken voor de gebruikte beroepscategoriën, vooraleer U start met de effectieve creatie van de samenstellingen van de forfaitaire berekeningsbladen voor het kalenderjaar Op die manier bent U zeker dat de juiste coëfficiënten gebruikt zullen worden bij de afdruk van de forfaitaire berekeningsbladen voor het kalenderjaar U doet dit in het BTW-basisdossier via BTW / BTW-aangifte / Forfaitaire regeling inzake BTW / Systeem. U kunt hierbij het best de instellingen overnemen van het kalenderjaar Hoofdstuk: Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar

3 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten Vanaf moet elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht een bepaald verantwoordingsstuk uitreiken. Indien, op basis van de gegevens van het kalenderjaar 2014, de horecaomzet voor 10% of meer gerealiseerd wordt door restaurant- of cateringdiensten, moet de belastingplichtige zijn inrichting uiterlijk op registreren. Het is uiteraard steeds toegestaan zich reeds eerder vrijwillig te registreren en een geregistreerd kassasysteem in gebruik te nemen. Bij ingebruikname van een geregistreerd kassasysteem kan de belastingplichtige voorlopig, in afwachting van de aanpassing van het koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de btw, gedurende het kalenderjaar 2015 nog verder toepassing maken van de forfaitaire regeling. Het staat hem vrij reeds vrijwillig over te gaan naar de normale regeling. Dit kan met ingang van door optie via aangetekende brief bij het btw-controlekantoor vóór De betrokken belastingplichtigen zullen in de loop van 2015 verder geïnformeerd worden van de impact van de inwerkingtreding van het geregistreerde kassasysteem op hun belastingsregime. Voor meer inlichtingen kan de Beslissing BTW nr. E.T d.d geraadpleegd worden op de website FisconetPlus van de FOD Financiën. Dit is van toepassing voor onderstaande beroepscategorieën - Slagers en spekslagers - Bakkers, brood- en banketbakkers - Caféhouders - Frituurexploitanten Hoofdstuk: Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten 3

4 Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar 2014 De structuur van de forfaitaire berekeningsbladen voor het kalenderjaar 2015 is ongewijzigd t.o.v. het kalenderjaar Er zijn evenwel enkele aanpassingen aan de coëfficiënten en dit voor onderstaande beroepscategorieën : - Kleinhandelaars in levensmiddelen - Slagers en spekslagers - Bakkers, brood- en banketbakkers - Kleinhandelaars in wild en gevogelte - Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften Kleinhandelaars in levensmiddelen De coëfficiënt voor koopwarengroep 11 (tarief 6 pct) is gewijzigd in 1,245 of 1,260 voor de kustgemeenten. Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

5 Slagers en spekslagers Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

6 De coëfficient van de meerprijs voor het vervaardigen van vleesproducten werd eveneens aangepast. Deze parameter kan u wijzigen via het beheer van het forfaitblad: Wijzig daartoe de bestaande waarde van 2,21 naar 2,23 Bakkers, brood- en banketbakkers Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

7 Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

8 Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

9 Kleinhandelaars in wild en gevogelte Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften Wat betreft de Belgische kranten in het Frans (dus niet de Belgische kranten in het Nederlands of het Duits, noch de kranten van Frankrijk) welke verkocht worden zowel in Wallonië als Vlaanderen en Brussel, moet het door de uitgever gestorte commissieloon worden vermeld als commissieloon voor een geleverde dienst welke onderworpen is aan het BTW-tarief van 21%. De Belgische uitgevers van kranten in het Frans hebben immers het systeem van de ontvangsten van de kleinhandelaars in kranten en tijdschriften gewijzigd. Zij hebben geopteerd voor de toekenning van een vast commissieloon per verkocht exemplaar. Vanaf het jaar 2015 moeten deze sommen niet meer opgenomen worden in de forfaitaire berekening (zie berekeningsblad: Verkopen waarvoor geen BTW opeisbaar is: kranten) maar belast worden als ontvangen commissielonen. Hoofdstuk: Wijzigingen t.o.v. het kalenderjaar

10 Kleinhandelaars in levensmiddelen Hoofdstuk: Kleinhandelaars in levensmiddelen 1 0

11 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in levensmiddelen 1 1

12 Slagers en spekslagers Hoofdstuk: Slagers en spekslagers 1 2

13 Hoofdstuk: Slagers en spekslagers 1 3

14 Hoofdstuk: Slagers en spekslagers 1 4

15 Bakkers, brood- en banketbakkers Hoofdstuk: Bakkers, brood- en banketbakkers 1 5

16 Hoofdstuk: Bakkers, brood- en banketbakkers 1 6

17 Hoofdstuk: Bakkers, brood- en banketbakkers 1 7

18 Caféhouders Hoofdstuk: Caféhouders 1 8

19 Hoofdstuk: Caféhouders 1 9

20 Kappers en kapsters Hoofdstuk: Kappers en kapsters 2 0

21 Hoofdstuk: Kappers en kapsters 2 1

22 Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers Hoofdstuk: Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers 2 2

23 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers 2 3

24 Apothekers Hoofdstuk: Apothekers 2 4

25 Hoofdstuk: Apothekers 2 5

26 Drogisten Hoofdstuk: Drogisten 2 6

27 Hoofdstuk: Drogisten 2 7

28 Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte Hoofdstuk: Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte 2 8

29 Hoofdstuk: Gespecialiseerde kleinhandelaars in wild en gevogelte 2 9

30 Kleinhandelaars in schoeisel Hoofdstuk: Kleinhandelaars in schoeisel 3 0

31 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in schoeisel 3 1

32 Schoenherstellers Hoofdstuk: Schoenherstellers 3 2

33 Hoofdstuk: Schoenherstellers 3 3

34 Kleinhandelaars in vis Hoofdstuk: Kleinhandelaars in vis 3 4

35 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in vis 3 5

36 Visvensters Hoofdstuk: Visvensters 3 6

37 Hoofdstuk: Visvensters 3 7

38 Frituurexploitanten Hoofdstuk: Frituurexploitanten 3 8

39 Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren Hoofdstuk: Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren 3 9

40 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren 4 0

41 Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen Hoofdstuk: Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen 4 1

42 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen 4 2

43 Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften Hoofdstuk: Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften 4 3

44 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in kranten en tijdschriften 4 4

45 Kleinhandelaars in boeken Hoofdstuk: Kleinhandelaars in boeken 4 5

46 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in boeken 4 6

47 Kleinhandelaars in tabaksproducten Hoofdstuk: Kleinhandelaars in tabaksproducten 4 7

48 Hoofdstuk: Kleinhandelaars in tabaksproducten 4 8

49 Kleine caféhouders Hoofdstuk: Kleine caféhouders 4 9

50 Algemeen Hoofdstuk: Algemeen 5 0

51 Hoofdstuk: Algemeen 5 1