Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per t/m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011"

Transcriptie

1 # v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per t/m Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging CVZ 1.0 Definitieve versie CVZ 1.1 Aanpassing ten gevolge van uitspraak tijdelijk verblijf niet in ZZP s CVZ 1.2 Aanpassing ivm ontbrekende klasse bij Zg-aud CVZ Inleiding toegevoegd. 2. In gecomprimeerde tabel bij LVG en SGLVG in kolom OB-DAG j/n gewijzigd in j CVZ 2.0 Aanpassing ten gevolge van de aanscherpingen van de ZZP s voor CVZ 2.1 Aanpassing ten gevolge van de wijzigingen aan de ZZP s voor CVZ 2.2 Mededeling in de inleiding betreffende het niet meenemen van de in november door VWS vastgestelde aanpassingen in de totaaltijd CVZ 3.0 Aanpassing: Begeleiding in de ZZP in plaats van OB/AB en toepassen bandbreedtes omvang voor CVZ Aanpassing ten gevolge van wijzigingen aan de ZZP s voor Begeleidende teksten aangepast CVZ 4.1 Correctie foutieve waarde in 3ZGaud (pag. 7 van dit document) 1.1. Inleiding/historie van de vertaaltabel De vertaaltabel ZZP is in 2007 ontstaan en opgesteld door het CVZ, in opdracht van VWS. Door het hanteren van de vertaaltabel kan het berichtenverkeer in de AZR (onder release 2.2) doorgang vinden. Een eerste versie van de vertaaltabel is door het Ministerie van VWS vastgesteld op 15 januari 2007 en is gebaseerd op de ZZP s van De wijzigings-historie is in het kort beschreven in het overzicht hierboven. In de voorliggende vertaaltabel (versie 4.0) zijn de aanpassingen op basis van de keuzes in het ZZP-onderhoud voor 2011 verwerkt Doel van de vertaaltabel De vertaaltabel is een registratief instrument. De vertaaltabel maakt het mogelijk dat ZZP-indicaties kunnen worden gecommuniceerd via de AZR. Het betreft een tijdelijke oplossing omdat de AZR vanaf release 3.0 (die wordt geïmplementeerd per 1 april 2011) wordt aangepast. Vanaf dat moment kunnen in de AZR de ZZP s rechtsstreeks worden gecommuniceerd. Het CIZ vertaalt een ZZP-indicatie via de vertaaltabel in functies en klassen die via AZR kunnen worden gecommuniceerd. Het CVZ beheert in dit kader de vertaaltabel op verzoek van VWS. Voor het onderhoud van de vertaaltabel vindt afstemming plaats met het CIZ en Zorgverzekeraars Nederland. 1

2 1.3. Algemene toelichting bij de vertaaltabel Toepassing van de vertaaltabel maakt het mogelijk dat een ZZP in termen van functies, klassen en een unieke activiteitcode in de AZR is te communiceren (en identificeren). In deel 2 is een gecomprimeerde vertaaltabel opgenomen. Deze gecomprimeerde tabel is een samenvatting van de diverse mogelijke combinaties per ZZP (met en zonder dagbesteding en/of behandeling) Deze gecomprimeerde tabel bestaat uit de 53 samengevatte zorgzwaartepakketen. Binnen de vastgestelde 53 ZZP s is voor de vertaling sprake van varianten. Dit komt omdat in de AZR per ZZP moet worden aangegeven of dagbesteding wel/niet is toegekend. Deze varianten zijn aangegeven in de uitgebreide vertaaltabel in deel 3. Het betreft 90 combinaties, met ieder een activiteitcode waarmee een specifiek ZZP (in de vertaling) uniek is te identificeren in de AZR. Voor de V&V sector zijn er 10 pakketten (voor zowel de grondslagen PG als Som). Voor de sector GGZ zijn er 26 pakketten. Voor de sector gehandicaptenzorg zijn er in het totaal 54 pakketen. Deze zijn onderverdeeld in: 5 pakketten voor de LVG, 1 pakket voor de SGLVG, 16 pakketen voor de VG, 14 pakketten voor de LG en 18 pakketten voor de ZG (verbijzonderd naar visueel; 10 en auditief; 8) Uitgangspunten bij de samenstelling van de vertaaltabel De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd bij het samenstellen van de vertaaltabel: Grondslag: dit is de dominante grondslag van de cliënt vastgesteld door het CIZ. De in de vertaaltabel genoemde functies komen overeen met de functies zoals deze zijn opgenomen in de ZZP-beschrijving zoals vastgesteld door VWS. De bijbehorende klasse geeft indicatief aan hoe de tijd-besteding binnen een ZZP gemiddeld is verdeeld. De optelsom van de gemiddelde klassewaarde correspondeert daarbij zoveel als mogelijk met de totale zorgtijd van het betreffende ZZP. Alle combinaties van functies en klassen worden met de functie Verblijf langdurig aangegeven. Voor de functie Verblijf wordt de geïndiceerde klasse in AZR ingevoerd. Deze verwijst naar het aantal dagen per week dat een cliënt op een verblijfsvoorziening is aangewezen. De vertaaltabel voorziet erin dat de functies en klassen zoveel mogelijk corresponderen met de ZZP zorgtijd. Deze zorgtijd is vanaf november 2008 uitgedrukt in grenswaarden (boven en ondergrens). Bij overbruggingszorg krijgt de zorgaanbieder voor een periode de ruimte om de per ZZP vermelde functies/klasse combinatie ruimer in te vullen namelijk boven de gemiddelden van de klassen. In de vertaaltabel wordt aangegeven welke omvang van zorg extra boven de ZZP uren inzetbaar is (kolom uitloop ). 2

3 In de kolom zorgtijd ZZP is de totale zorgtijd (grenswaarden) van het ZZP opgenomen. Voor de V&V, LVG en SGLVG betreft dit de zorgtijd inclusief dagbesteding. Voor de GZ-overig en de GGZ staan de uren zorgtijd van het ZZP opgenomen exclusief dagbesteding. Tussen haakjes staan de uren inclusief de component dagbesteding (oep). De component Behandelaars (BH/AB) van een ZZP is in de tabel vertaald naar de functie Behandeling in combinatie met verblijf (BH/VB). Binnen AZR kan aan de functie Behandeling geen waarde voor de omvang worden toegekend Procedure voor onderhoud van vertaaltabel De vertaaltabel is een registratief instrument. Het document kent geen eigen basis. Die ligt in de ZZP s zoals die jaarlijks door het Ministerie van VWS worden vastgesteld. CVZ onderhoudt de vertaaltabel. Op basis van de wijzigingen die VWS doorvoert in de ZZP s stelt CVZ een concept op voor de nieuwe vertaaltabel. Dit concept wordt afgestemd met het CIZ en Zorgverzekeraars Nederland. Na de afstemming wordt het concept ter vaststelling voorgelegd aan het Ministerie van VWS. VWS stelt de vertaaltabel vast, waarna CVZ deze publiceert. 3

4 2. Gecomprimeerde vertaaltabel 2.1 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s V&V {ongewijzigd tov. versie 3.0} ZZP s V&V Zorg Tijd ZZP (uren) Grondslag j/n Gem. omvang obv F/K (uren) 1VV 3-5 Pg/som N N 4,5 6,5 2VV 5,5-7,5 Pg/som N N 7 9,5 Uitloop (uren) 3VV 9,5-11,5 Som N J 11 13,5 4VV 11-13,5 Pg/som N J 12,5 15,5 5VV 16,5-20 Pg N J 17 20,5 6VV 16,5-20 Som N J 17 20,5 7VV 20-24,5 Pg/som N J 23 8VV 24,5-29,5 Som N J 28,5 32,5 9VV Pg/som N J 20 23,5 10VV - 32,5 Pg/som N J 28,5 32,5 Tabel 1: gecomprimeerde vertaaltabel Verpleging en Verzorging op basis van ZZP s Verplging en Verzorging 2011 Bijzonderheden: De component Dagbesteding in de ZZP s van de sector V&V is impliciet opgenomen in de overige functies. Dit is consistent met de huidige opzet van de ZZP s van de V&V waarin nog geen geoormerkte toekenning van Dagbesteding wordt toegepast. Het ontbreken van de functie in de vertaaltabel wil niet zeggen dat oep niet geleverd mag worden door zorgaanbieders. Individueel gebonden uren die niet ingezet worden, kunnen door zorgaanbieders omgezet worden in dagdelen oep waarbij rekening moet worden gehouden met de omvang van de groep waarbinnen de zorg wordt verleend. Hierover maken de aanbieders afspraken met het zorgkantoor. 4

5 2.2 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s GGZ {ongewijzigd tov. versie 3.0} ZZP s GGZ 1GGZ B 2GGZ B 3GGZ B 4GGZ B 5GGZ B 6GGZ B 7GGZ B 1GGZ C 2GGZ C 3GGZ C 4GGZ C 5GGZ C 6GGZ C Zorg Tijd ZZP 4,5-6,5 (7,5-9,5) 9,5-11,5 (12-14,5) 10,5-13 (13,5-16,5) 13-15,5 (16-19,5) 14-17,5 (17-21) 19,5-24 (22,5-27,5) 27,5-33,5 (32,5-39,5) 3,5-5,5 (6,5-8,5) 8,5-10,5 (11-13,5) 9,5-12 (12,5-15) (15 - ) 13,5-16,5 (16,5-20 ) 17,5-21,5 (20,5-25,5) Grond slag j/n Omvang Psy j/n 4 J Psy j/n 4 J Psy j/n 4 J Psy j/n 4 J Psy j/n 5 J Psy j/n 4 J Psy j/n 5 J Psy 1 3 j/n 4 N Psy 1 4 j/n 4 N Psy 1 5 j/n 4 N Psy j/n 4 N Psy j/n 5 N Psy j/n 4 N Tabel 2: gecomprimeerde vertaaltabel Geestelijke Gezondheidszorg op basis van de ZZP s Geestelijke Gezondheidszorg 2011 Gem. omvang obv F/K 7 (10) 10 (12,5) 13 (16) 15,5 () (27) (33) 6,5 (9,5) 9,5 (12) 12,5 (15,5) 15,5 () (24) Uitloop 9,5 (13) 12,5 (15,5) 15,5 (19) (22) (22,5) (30,5) 30,5 (37,5) 9 (12) 12 (14,5) 15 (18) (22) (22,5) 23,5 (27,5) 5

6 2.3 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s GZ LVG {ongewijzigd tov. versie 3.0} SGLVG {ongewijzigd tov. versie 3.0} VG [gewijzigd tov. versie 3.0] LG [gewijzigd tov. versie 3.0] ZGvis [gewijzigd tov. versie 3.0] ZGaud [gewijzigd tov. versie 3.0] ZZP s GZ Zorg Tijd ZZP Grond- Slag j/n Omvang Gem. omvang obv F/K Uitloop 1LVG 12,5-15,5 Vg 1 6 J 1 J 16 2LVG Vg 1 7 J 1 J 19,5 22,5 3LVG Vg 2 7 J 1 J 21,5 24,5 4LVG Vg 3 7 J 2 J 25,5 29 5LVG Vg 3 7 J 2 J 25,5 29 1SGLVG 35,5-43,5 Vg 3 7 J 3 J 27,5 31 1VG 2VG 3VG 5-7 (10-12) 7,5 9,5 (12,5 15) 10,5-13 (15 - ) Vg 1 3 j/n 9 N Vg 1 4 j/n 9 N Vg 1 5 j/n 9 J 6,5 (11,5) 9,5 (14,5) 12,5 (17,5) 9 (14) 12 (17) 15 4VG 5VG 6VG 7VG 8VG 12,5-15,5 (17-21) (22-27) 15 (21-26) 20,5-25 (30,5-37) 20 24,5 (26 32) Vg j/n 9 J Vg j/n 9 J Vg 1 7 j/n 9 J Vg j/n 9 J Vg j/n 9 J 15 (25,5) 19 (25) 24 (36) 23 (30) 17,5 (23) 21,5 (29) 22 (28) 27,5 (39,5) (34) 1LG 2LG 3LG 4LG 5LG 6LG 7LG 8,5-10,5 (14-17) 13-15,5 (17,5 21,5) 12,5 15,5 (18-22) 15 (19,5-24) - 23 (24-29) 21-25,5 (25,5 31,5) 23-28,5 (27-33,5) Lg j/n 7 N Lg j/n 7 N Lg j/n 7 J Lg j/n 7 J Lg j/n 7 J Lg j/n 7 J Lg j/n 7 J 9 (14,5) 14,5 14,5 17,5 (23) 23 (28,5) 23 (28,5) 26 (30,5) 11,5 (17,5) 17,5 (23,5) 17,5 (23,5) 20,5 () (32,5) (32,5) 29,5 (34,5) 1ZGvis 5,5-7 (11 14,5) Zg 1 3 j/n 9 N 6,5 (12,5) 9 (15) 6

7 ZZP s GZ 2ZGvis 3ZGvis 4ZGvis 5ZGvis Zorg Tijd ZZP 10,5-12,5 (15-18) 14,5-18 (19 23,5) (26 31,5) 22,5 27,5 (28,5-35 ) Grond- Slag j/n Omvang Zg 2 4 j/n 9 N Zg j/n 9 J Zg j/n 9 J Zg j/n 9 J Gem. omvang obv F/K 11,5 (16,5) 16 (21) 23 (30) 26 (33) Uitloop 14 (19) (24) (34) 29,5 (37) 1ZGaud 2ZGaud 3ZGaud 4ZGaud 11 13,5 (17,5 21,5) 26-31,5 (34-42) 31-37,5 (40,5 49,5) - 23 (25-31) Zg 1 5 j/n 9 J Zg j/n 9 J Zg j/n 9 J Zg 2 7 j/n 9 J Tabel 3: gecomprimeerde vertaaltabel Gehandicaptenzorg op basis van de ZZP s Gehandicaptenzorg ,5 (19,5) 29,5 (38,5) 35 (47) 21 (28) 15 (22) 33,5 (42,5) 39,5 (51,5) 24 (31) 7

8 3. Uitgebreide vertaaltabel De tabellen 4, 5 en 6 bevatten de uitgebreide vertaaltabel. De mogelijke varianten van de 53 ZZP s zijn uitgewerkt in 90 combinaties. Een ZZP wordt in de AZR op basis van de volgende variabelen vertaald: functies, klassen en de activiteitcode. Daarbij heeft elke ZZP een unieke activiteitcode. Bij het opstellen van de uitgebreide vertaaltabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De klasse-aanduiding behorende bij functie Verblijf langdurig is de aanduiding voor het werkelijke aantal etmalen per week dat geïndiceerd wordt (vanaf 4). De ZZP-code wordt in AZR niet alleen als een combinatie van grondslag, functies en klassen weergegeven: om de ZZP-code herkenbaar in AZR weer te geven, wordt de ZZP-code ook als een activiteit uitgedrukt. Deze activiteit wordt bij alle functies van het ZZP vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat elke aanbieder die betrokken is bij de levering van een ZZP al op functieniveau kan zien dat de functie deel uitmaakt van een ZZP. Om deze reden is gekozen om de activiteit bij alle functies te registreren en niet alleen bij de functie Verblijf. 8

9 3.1 Uitgebreide vertaaltabel ZZP S V&V {ongewijzigd tov. versie 3.0} ZZP Grondslag Verblijf langdurig Code activiteit 1VV Pg / Som klasse N xx750 2VV Pg / Som klasse N xx751 3VV Som klasse J xx752 4VV Pg / Som klasse J xx753 5VV Pg klasse J xx754 6VV Som klasse J xx755 7VV Pg / Som klasse J xx756 8VV Som klasse J xx757 9VV Pg / Som klasse J xx758 10VV Pg / Som klasse J xx759 Tabel 4: uitgebreide vertaaltabel op basis van de ZZP s Verpleging en Verzorging Uitgebreide vertaaltabel ZZP s GGZ {ongewijzigd tov. versie 3.0} ZZP Grondslag Verblijf langdurig Code activiteit 1GGZ B Psy klasse J xx860 1GGZ B Psy klasse J xx861 2GGZ B Psy klasse J xx862 2GGZ B Psy klasse J xx863 3GGZ B Psy klasse J xx864 3GGZ B Psy klasse J xx865 4GGZ B Psy klasse J xx766 4GGZ B Psy klasse J xx767 5GGZ B Psy klasse J xx768 5GGZ B Psy klasse J xx769 6GGZ B Psy klasse J xx770 6GGZ B Psy klasse J xx771 7GGZ B Psy klasse J xx772 7GGZ B Psy klasse J xx773 1GGZ C Psy klasse 1 3 N xx760 1GGZ C Psy klasse N xx761 2GGZ C Psy klasse 1 4 N xx762 2GGZ C Psy klasse N xx763 3GGZ C Psy klasse 1 5 N xx764 3GGZ C Psy klasse N xx765 4GGZ C Psy klasse N xx866 4GGZ C Psy klasse N xx867 5GGZ C Psy klasse N xx868 5GGZ C Psy klasse N xx869 6GGZ C Psy klasse N xx870 6GGZ C Psy klasse N xx871 Tabel 5: uitgebreide vertaaltabel op basis van de ZZP s Geestelijke Gezondheidszorg

10 3.3 Uitgebreide vertaaltabel ZZP s GZ LVG {ongewijzigd tov. versie 3.0} SGLVG {ongewijzigd tov. versie 3.0} VG [gewijzigd tov. versie 3.0] LG [gewijzigd tov. versie 3.0] ZGvis [gewijzigd tov. versie 3.0] ZGaud [gewijzigd tov. versie 3.0] ZZP Grondslag Verblijf langdurig Code activiteit 1LVG Vg klasse J xx780 2LVG Vg klasse J xx781 3LVG Vg klasse J xx782 4LVG Vg klasse J xx783 5LVG Vg klasse J xx784 1SGLVG Vg klasse J xx790 1VG Vg klasse 1 3 N xx800 1VG Vg klasse N xx801 2VG Vg klasse 1 4 N xx802 2VG Vg klasse N xx803 3VG Vg klasse 1 5 J xx804 3VG Vg klasse J xx805 4VG Vg klasse J xx806 4VG Vg klasse J xx807 5VG Vg klasse J xx808 5VG Vg klasse J xx809 6VG Vg klasse 1 7 J xx810 6VG Vg klasse J xx811 7VG Vg klasse J xx812 7VG Vg klasse J xx813 8VG Vg klasse J xx814 8VG Vg klasse J xx815 1LG Lg klasse N xx820 1LG Lg klasse N xx821 2LG Lg klasse N xx822 2LG Lg klasse N xx823 3LG Lg klasse J xx824 3LG Lg klasse J xx825 4LG Lg klasse J xx826 4LG Lg klasse J xx827 5LG Lg klasse J xx828 5LG Lg klasse J xx829 6LG Lg klasse J xx830 6LG Lg klasse J xx831 7LG Lg klasse J xx832 7LG Lg klasse J xx833 10

11 ZZP Grondslag Verblijf langdurig Code activiteit 1ZGvis Zg klasse 1 3 N xx840 1ZGvis Zg klasse N xx841 2ZGvis Zg klasse 2 4 N xx842 2ZGvis Zg klasse N xx843 3ZGvis Zg klasse J xx844 3ZGvis Zg klasse J xx845 4ZGvis Zg klasse J xx846 4ZGvis Zg klasse J xx847 5ZGvis Zg klasse J xx848 5ZGvis Zg klasse J xx849 1ZGaud Zg klasse 1 5 J xx850 1ZGaud Zg klasse J xx851 2ZGaud Zg klasse J xx852 2ZGaud Zg klasse J xx853 3ZGaud Zg klasse J xx854 3ZGaud Zg klasse J xx855 4ZGaud Zg klasse 2 7 J XX856 4ZGaud Zg klasse J XX857 Tabel 6: uitgebreide vertaaltabel op basis van de ZZP s Gehandicaptenzorg

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Zorgzwaartebekostiging bij ZZP s

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (een ZZP-indicatie ). Alle bedragen zijn jaarbedragen. Zorgprofielen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ)

Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Overzicht zorgzwaartepakketten Gehandicaptenzorg (GZ) Pakketten voor mensen met een verstandelijke beperking (VG) VG 1 Wonen met enige begeleiding Wonen met enige begeleiding is wonen in een veilige leefomgeving

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Notitie. Behavioural and Societal Sciences. Dutch Center for Health Assets Churchilllaan GV Utrecht T

Notitie. Behavioural and Societal Sciences. Dutch Center for Health Assets Churchilllaan GV Utrecht  T Notitie Behavioural and Societal Sciences Dutch Center for Health Assets Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 29 00 Onderwerp Vergelijking Beleidsregel Kleinschalig Wonen en tarieven

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Tweede kwartaal 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 2.2 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

HANDBOEK informatie-uitvraag Wlz 2017

HANDBOEK informatie-uitvraag Wlz 2017 HANDBOEK informatie-uitvraag Wlz 2017 1 Algemeen 2 1.1 Indeling kwartaal- en jaarstaten 6 1.2 Aanlevering van de kwartaal- en jaarstaten 7 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten 2017 9 2 Specificaties 10 2.1

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Om te komen tot vereenvoudigde productsoorten/ functies met bijbehorende tarieven voor de nieuwe Wmo taken is een overzicht gemaakt van de gegevens

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

HANDBOEK Wlz uitvoerders en zorgkantoren 2016

HANDBOEK Wlz uitvoerders en zorgkantoren 2016 HANDBOEK Wlz uitvoerders en zorgkantoren 2016 1 Algemeen 2 1.1 Indeling kwartaal- en jaarstaten 6 1.2 Aanlevering van de kwartaal- en jaarstaten 7 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten 2016 9 2 Specificaties

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Conversietabel 2015. Extramurale functies

Conversietabel 2015. Extramurale functies Conversietabel 2015 Extramurale functies Conversietabel 2015: extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6 Steekproef Doelgroep: Nederlanders met een indicatie voor intramurale zorg (zelf of via naaste) Verwachte omvang steekproef:

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Tarieflijst Wlz-zorgaanbieders 2015

Tarieflijst Wlz-zorgaanbieders 2015 Indeling tarieflijst 1. Algemene bepalingen bij Wlz-zorg 2. Wlz-zorg, zorgzwaartepakketten 3. Wlz-zorg, normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande aanbieders

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Handboek specifieke informatie zorgverzekeraars en verbindingskantoren (AWBZ)

Inhoudsopgave: Handboek specifieke informatie zorgverzekeraars en verbindingskantoren (AWBZ) Inhoudsopgave: Handboek specifieke informatie zorgverzekeraars en verbindingskantoren (AWBZ) 1. Algemeen 3 1.1. Indeling kwartaal- en jaarstaten 7 1.2. Aanlevering van de kwartaal- en jaarstaten 8 1.3.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2014 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 2.2 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

HHM/SE/07/2203/imz, 28 september 2007 Pagina 1 van 39

HHM/SE/07/2203/imz, 28 september 2007 Pagina 1 van 39 HHM/SE/07/2203/imz, 28 september 2007 Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Voorlichting...4 1.1 Zorgzwaartebekostiging... 4 1.2 Zorgzwaartepakketten... 7 1.3 Eigen bijdragen... 10 1.4 Functie

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Productspecificaties intramurale zorg. Inleiding. Algemeen

Productspecificaties intramurale zorg. Inleiding. Algemeen Productspecificaties intramurale zorg Inleiding Zorgverzekeraars hanteren gezamenlijk productspecificaties voor zorgzwaartepakketten (ZZP s) ten behoeve van de zorginkoop 2013. Deze productspecificaties

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...3. 1. Algemene informatie...4 1.1 Zorgzwaartebekostiging...4 1.2 Zorgzwaartepakketten...7 1.3 Functie verblijf...

Inhoudsopgave. Inleiding...3. 1. Algemene informatie...4 1.1 Zorgzwaartebekostiging...4 1.2 Zorgzwaartepakketten...7 1.3 Functie verblijf... Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Zorgzwaartebekostiging...4 1.2 Zorgzwaartepakketten...7 1.3 Functie verblijf... 10 2. Indicatiestelling... 12 2.1 Het indicatiebesluit... 12 2.2

Nadere informatie

Een pgb op basis van een ZZP

Een pgb op basis van een ZZP Een pgb op basis van een ZZP De financiële gevolgen van het afschaffen van budgetgarantie Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Ministerie van VWS drs. M.C. Diepenhorst drs. M.H. Hollander Projectnummer:

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie