Risicogebaseerd Testen Seminarie Oostende, 14 Oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicogebaseerd Testen Seminarie Oostende, 14 Oktober 2009"

Transcriptie

1 Risico s Projectrisico s Productrisico s Risicogebaseerd Testen Seminarie Oostende, 14 Oktober 2009 Door: Egbert Bouman, Valori Voor: KHBO-EP Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 2

2 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 3 Even voorstellen... 4

3 Over Valori Proces Tools Proces Tools Syner gie People People Grip op IT projecten: Overzicht, Inzicht, Sturing Veel tevreden klanten: Grote organisaties Vooral Nederland, beetje België Al > 20 jaar in business Toonaangevend: Eurostar, TestNet, Q-society, Met eigen visie en methodiek Compleet palet opleidingen Professionals 100+ SmarTEST consultants, alle niveaus Valori heeft voldoende omvang 5 Van Walrus onderzeeboten. De risico s zijn vele 6

4 tot suffe verzekeraars en testen is van levensbelang! 7 Los daarvan: slim testen = geld verdienen Veel, blijkbaar!! In Europa vergelijkbaar Zie voor het volledige NIST rapport (pas op: 500 bldz.) 8

5 De grote vragen WAAROM testen? WAT testen? Vandaag HOE testen? WIE test? WANNEER testen? WAAR testen? WAARMEE testen? bedrijfsdoelstellingen, opdracht testobject, vereisten ( requirements ) en acceptatiecriteria, risicoanalyse teststrategie, testtechnieken gebruikers, materiedeskundigen, ICT ers, beheerders, leveranciers,? planning, testfasering testomgevingen, werkplekken infrastructuur, testtools, rekentools PRIMA: high level afbakening van testobject en risico s. 9 SmarTEST: slim testen in de echte wereld 1. Denk strategisch 2. Maak mensen belangrijk 3. Wees flexibel 4. Focus op risico s 5. Bied transparantie Strategisch Mensgericht Adaptief Risicogebaseerd Transparant Geen risico, geen test!!! En bovendien: alles testen is onmogelijk. 10

6 Kosten Hand-outs Valori seminar PRIMA risicoanalyse Waarom risicoanalyse? Optimum A Test- en preventiekosten B Herstelkosten en (commerciële ) schade A B Inspanning Totaal Slim testen: vind het kostenoptimum! 11 Risico s horen er gewoon bij Geen risico, geen leven! 12

7 Definitie van risico Definitie van een Risico: Elke gebeurtenis die zich op enig moment in de toekomst kan voordoen (maar zich niet noodzakelijkerwijs zal voordoen) en daarbij een negatief Effect heeft op het projectproces of het (de) projectresulta(a)t(en). Definitie van een Opportunity: Elke gebeurtenis die zich op enig moment in de toekomst kan voordoen en daarbij een positief effect heeft op het projectproces of het (de) Projectresulta(a)t(en). Bron: werkgroep risicomanagement van het PMI 13 Risicomanagement in IT Governance frameworks SAS 70 COSO ISO CobiT!! PO9: Assess and Manage IT Risks Zie ook SmarTEST hoofdstuk 20 Testen en Auditing 14

8 Risicomanagement in projectmethodieken PMBOK (PMI) Risicomanagement is één van de negen kennisgebieden PRINCE2 Risicomanagement is één van de acht componenten 15 Risicomanagement volgens PRINCE2 Risk analysis Identification Estimation Evaluation Actions Prevention Reduction Transference Contingency Acceptance 16

9 Risicomaatregelen in gewoon Vlaams Niets doen risico accepteren Kans verkleinen indien kans > 50% Effect verkleinen indien effect schadelijk of fataal Reactietijd vergroten als tijd krap of onvoldoende Een combinatie van bovenstaande maatregelen 17 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 18

10 Project en productrisico s Risicomanagement Analyse en mitigatie Projectrisico s Planning, voortgang, budget, politiek, people issues, etc. Productrisico s Voor het eindresultaat, als het project er niet meer is. 19 Breed perspectief: 360 graden Productrisico s Het resultaat voor de business, als het project er niet meer is. I P S Informatie Gegevens in en naar het systeem Processen Organisatie en Processen Systemen Het opgeleverde informatiesysteem Kwaliteit is meer dan een mooi systeem 20

11 Het SmarTEST IPS model IPS IDQ Informatiekwaliteit Juistheid Tijdigheid Doeltreffendheid Exclusiviteit Controleerbaarheid Onderhoudbaarheid POQ Proceskwaliteit Doelmatigheid Organisatie Werkbaarheid Flexibiliteit Bestuurbaarheid efficiëntie ISO 9126 Systeemkwaliteit Functionaliteit Betrouwbaarheid Bruikbaarheid efficiëntie Onderhoudbaarheid Overzetbaarheid 21 Systeemkwaliteit: ISO 9126 (nederlands!) ISO 9126 Functionaliteit Geschiktheid Juistheid Koppelbaarheid Func. Standaardisatie Beveiligbaarheid Traceerbaarheid Localiseerbaarheid Betrouwbaarheid Volwassenheid Beschikbaarheid Foutbestendigheid Degradeerbaarheid Herstelbaarheid efficiëntie Tijdsbeslag Middelenbeslag Bruikbaarheid Gebruikersvriendelijkheid Overzichtelijkheid Leerbaarheid Bedienbaarheid Duidelijkheid Instelbaarheid Aantrekkelijkheid Behulpzaamheid Overzetbaarheid Aanpasbaarheid Installeerbaarheid Techn. Standaardisatie Inpasbaarheid Onderhoudbaarheid Analyseerbaarheid Wijzigbaarheid Stabiliteit Testbaarheid Beheerbaarheid Herbruikbaarheid Schaalbaarheid 22

12 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 23 Risicodenken kan contraproductief zijn Risico analyse is een risico op zichzelf 24

13 Wat is Risico? Risico = Belang * Faalkans 25 Wat is Belang? Belang voor: De business De gebruikers, de organisatie, de opdrachtgever De stakeholders en acceptanten Ook te zien als de Schade, als het misgaat Intern en Extern 26

14 Wat is Faalkans? Kans op niet goed functioneren van het product Problemen met de software, het systeem, de keten Inadequate processen of organisatie Slechte data als die risico s niet goed bewaakt zouden worden Vooral d.m.v. testen Tijdens het project / programma zodat je er (te) laat tegenaan loopt In late testfasen In gebruik en beheer 27 Twee manieren van risico-analyse Een-dimensionaal Bepaal de productonderdelen Bepaal het risico per onderdeel Dit is de klassieke Testrisico-analyse aanpak Twee-dimensionaal Bepaal de productonderdelen Bepaal ook de relevante kwaliteitsaspecten Zet deze uit in een matrix Bepaal het risico per combinatie onderdeel/kwaliteitsaspect met de PRIMA matrix 28

15 Eendimensionale risico-analyse Compact: 1 A4 29 Wat bereik je hiermee? WEL: Afbakening testobject: wat wel, wat niet Onderverdeling: behapbare brokken Relatieve verdeling testinspanning 5% 8% NIET 50% 10% 10% WEL 5% 3% 5% 3% 1% NIET: Aandacht voor kwaliteitsaspecten: functionele en niet-functionele aspecten: performantie, beheerbaarheid, veiligheid, gebruikersvriendelijkheid, 1% 30

16 Tweedimensionale risicoanalyse: PRIMA 1. Onderdelen: welke dingen? Producten, deliverables, testobjecten Systeemdelen, maar zo nodig ook processen en informatie 2. Kwaliteitsaspecten: welke eigenschappen van die dingen Functionaliteit Gebruiksvriendelijkheid Onderhoudbaarheid Enzovoort Dit zijn de twee assen van de PRIMA matrix 31 Complete toolkit Een populaire tool! 32

17 Wie bepaalt die risico s? Acceptanten en stakeholders Zij hebben de deskundigheid Help ze met een gestructureerde workshop Uitgangspunt: stakeholders met ideeën! Deelnemers kunnen met elkaar het risico inschatten Ze zijn niet voor niets uitgenodigd! Niemand te vinden met gevoel voor risico s? Dan heeft een risicoanalyse geen zin Doe het desnoods zelf (straks meer over de risico s daarvan) 33 Stakeholders = Acceptanten acceptantr acceptatiecriteria ol Gebruikers klanten (extern) eenvoud, toegankelijkheid eindgebruikers functionaliteit, snelheid, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid opdrachtgever maximale prestaties, minimale Total Cost of Ownership Makers informatiemana passen binnen het bedrijfsgegevensmodel ger ICT architect qua toegepaste technologien en opbouw passend binnen de infrastructuur en het architectuurmodel van de organisatie ontwerper, programmeur ontwerp, bouw en onderhoud met de beschikbare en nieuwe ontwikkelomgevingen en gereedschappen Beheerders functioneel configureerbaarheid, prestaties zichtbaar en stuurbaar beheerders technisch robuustheid, beheerbaarheid beheerders, componentbehe er operators aansluiting bij de explotatie-normen, overzetbaarheid, installeerbaarheid helpdesk overzicht, robuustheid, goede documentatie, optimale gebruikersondersteuning Bewakers auditors, certificeerders, een controleerbaar en aan juridische en financiële normen en standaarden tegemoet komend proces van informatiebewerking accountants security officer beveiliging tegen inbraak en ongeautoriseerd gebruik Zie SmarTEST boek kwaliteitsmanag ers bewaken de kwaliteit van het ontwikkelproces, en nemen soms (een deel van) de verantwoordelijkheden van andere acceptanten over 34

18 Kostbare uren optimaal benutten Waarom? Testen is duur Niet testen waar geen risico zit en vice versa Hoe? PRIMA aanpak in een workshop met alle acceptanten Efficient, want de uren van de stakeholders zijn ook duur! Denk aan: Dit is geen exacte wetenschap Subjectief, maar wel gedeelde subjectiviteit 35 Waarom risicoanalyse workshop? Snelheid en efficiëntie Met een goede toolkit rondom de PRIMA Product Risico Matrix In een workshop van een halve dag, met de acceptanten Plus voorbereiding door test manager en 1 of 2 experts Samenwerking Mensen Methoden Middelen Strategisch niveau Van uitvoerend testen naar strategisch testen Positionering op niveau 36

19 De stappen in het PRIMA proces Voorbereiding workshop, dossier opstellen Wie uitnodigen? Uitgangsdocumenten inventariseren Voorzet onderdelen (decompositie) met enkele specialisten Voorzet kwaliteitsaspecten met idem Workshop Introductie Vaststellen welke kwaliteitseigenschappen en onderdelen Debat: elke stakeholder zet standpunt uiteen, discussie Ranking, risicoschatting Kruisjes zetten per combinatie Rapportage Meer details in Instructie in de tool 37 Stappenplan, Samenspel Communicatie en samenspel Visualiseren is belangrijk Communiceren in workshops, en daarbuiten Testmanager met opdrachtgever en acceptanten Workshop Voorbereiding en eerste invulling met enkele deskundigen Workshop met de acceptanten Follow-up met rapportage inhoud kwaliteit Langszij komen!! Stap samen met projectleider en acceptanten in het duivelsvierkant! doorlooptijd Het Duivelsvierkant middelen 38

20 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 39 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 40

21 Wat bereik je hier mee? Een helder antwoord op lastige vragen Heb je wel aan performantie gedacht Zijn de eisen van het rekencentrum ook meegenomen? Kijk je nog wat breder dan functionaliteit alleen? Waarom heb je mij er niet bij betrokken? Wat is nu precies de scope van risicomanagement en testen? Serieuze plaats van (test)team in het project Opdrachtgevers vragen erom of willen het graag zien Acceptanten praten met elkaar, dankzij de testmanager Een breed gedragen basis voor de teststrategie En voor jezelf: heldere scope afbakening 41 De weg is het doel? JA. Stakeholders met elkaar in gesprek brengen Vroegtijdig met elkaar nadenken over risico s is preventief EN Een concreet resultaat Ingevulde Risicomatrix Lijst met concreet benoemde risico s 42

22 Samenvatting risicoanalyse Wat we nu weten: Twee soorten risico s Focus op productrisico s Product = Systeem, Proces, Informatie Drie modellen Strak geleide workshop belangrijk! Wat we daarmee kunnen: Risicoanalyse Met alle belanghebbenden (stakeholders, acceptanten) Draagvlak: gedeelde subjectiviteit Efficient: liefst in een workshop 43 Agenda Welkom en opening (Wim Haegeman, Jeroen Boydens, KHBO) Inleiding risicomanagement Kwaliteitsmodellen voor risicoanalyse, ISO9126, IPS Risicoanalyse en de PRIMA aanpak Break met broodjes (ca 30 minuten) Demonstratie PRIMA: workshop en tool Van risicoanalyse naar teststrategie Samenvatting, discussie, vragen Afsluiting (circa 20:30u). 44

23 Wat nu? Met de ingevulde PRIMA matrix is het antwoord op de vraag Wat testen geleverd. Wat nu? NIET: Testen met de risicomatrix in de hand Systematisch verfijnen en uitwerken van de cellen in de matrix WEL: Basis voor teststrategie Geweten van het testtraject: toetsen van vereisten ( requirements ) en acceptatiecriteria. Tooling beschikbaar. 45 Showstoppers first please 46

24 Van risicomatrix naar testscenario s Testbasis Testware Globaal en hoog niveau business eisen, architectuurkeuzes Concrete bedrijfs-, gebruikersen systeemeisen gewetensfunctie Acceptatiecriteria Wat Functionele en aanvullende specificaties Testscenario s Testscripts (geautomatiseerd testen) Hoe 47 De risicomatrix als geweten (1) PRIMA Matrix Kwaliteits aspecten Onderdelen?? Concrete risicolijst Testscenario s (met testgevallen waar nodig) 48

25 De risicomatrix als geweten (2) De risicomatrix view wordt vergeleken met de PRIMA matrix en discrepanties worden zichtbaar. Gewetensfunctie! Uit de lijst van acceptatiecriteria kan een risicomatrix achtige VIEW worden gegenereerd. 49 Risk & Requirements based testing Risico s, Requirements en Acceptatiecriteria ICT eisen Bedrijfseisen, gebruikerseisen Acceptatie test Exploitatietest Systeem eisen Systeem test Het SmarTEST W-model Ontwerp, bouw en ontwikkeltesten 50

26 Risico s zijn de requirements van de angsthaas 51 De Grand Unifying List Context: Productrisico s Risico s, requirements en acceptatiecriteria zijn views op dezelfde lijst. Een risico kan ook als requirement geformuleerd worden en een requirement als een acceptatiecriterium. En vice versa, het is slechts een kwestie van taal. Werk dus met een (1) lijst! 52

27 RAR lijst: Risico s, Requirements en AC a Risico s Requirements Acceptatie criteria 1 RAR lijst Integraal beheer van risico s, requirements en acceptatiecriteria 53 Voorbeeld: RAR lijst bij KPN 54

28 Transparantie: rode draad 55 PRIMA: onderdeel van de SmarTEST toolkit Recent vernieuwd 56

29 Te downloaden van 57 Wat kan Valori betekenen? Volledige PRIMA risicoanalyse voor ca 4000,- Voorbereiding, benoemen en uitnodigen stakeholders Begeleiding workshop, met alle stakeholders Zeer compleet rapport Succesgarantie! Tool: gratis op Met uitvoerige instructie Training risicoanalyse Hulp bij het vervolg: Integratie Risico s, Acceptatiecriteria en Requirements Testrategie en Testplan Testuitvoering en rapportage SmarTEST: slim testen in de echte wereld 58

30 Nog vragen? 59 Bedankt, trossen los en behouden vaart! Gewoon (laten) doen! 60

31 Extra slides 61 SmarTEST SmarTEST is ontstaan in het nieuwe tijdperk 62

Testen van datakwaliteit Een verkenning

Testen van datakwaliteit Een verkenning Testen van datakwaliteit Een verkenning Door Egbert Bouman, Maintain B.V. egbertbouman@maintain.nl TestNet thema avond, 23 maart 2005 2 Inhoud Breed perspectief Slechte datakwaliteit, is dat erg? Mislukking

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker September 2004 Nieuwsbrief van de vereniging TestNet Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Beste testers, allemaal genoten van een fijne zomervakantie? Ja, dan kunnen we er nu weer vol energie

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

CMM en Testautomatisering

CMM en Testautomatisering Datum: 18 oktober 2006 Auteur: Werkgroep testautomatisering Testnet 2005/2006 Versiebeheer Datum Versie Auteur Titel 18-10-2006 0.1 Werkgroep Eerste versie en input voor de presentatie aan TestneT. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse Ju li 2 0 10 Ja ar ga n g 14 N u mm er 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Voor het eerst

Nadere informatie

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER September 2008 Jaargang 12, Nummer 3 T EST N ET N IEUWS Vereniging TestNet, p / a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www. testnet. org secretaris @ testnet. org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Voorjaarspecial Mei 2014 2013

Voorjaarspecial Mei 2014 2013 Voorjaarspecial Mei 2014 2013 Pagina 1 Oktober 2014 Jaargang 18 Najaarsspecial www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Rob van Steenbergen redactie@testnet.org @rvansteenbergen Ik had

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk Applicatie Rationalisatie Hans Forrer/Henk van der Koijk + Voorstellen Hans Forrer Ah Achtergrond HTO Technische Informatica PMtD Consultancy, Rotterdam Opgericht in 2004 Focus Organisatie, Processen &

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie