kolsloot Opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kolsloot Opleidingen"

Transcriptie

1 kolsloot Opleidingen overzicht opleidingen 2013

2 Kijk voor een actueel overzicht: kolslootopleidingen.nl kolsloot opleidingen kolsloot opleidingen is van start gegaan. in 2013 bieden wij naast onze vertrouwde diensten ook opleidingen en trainingen aan voor woningcorporaties. Corporaties staan voor enorme uitdagingen. Medewerkers in de hele organisatie hebben daarmee te maken. Goed ontwikkelde competenties en voldoende kennis zijn belangrijk. Blijven leren en ontwikkelen is essentieel om goed mee te kunnen. Onze opleidingen zijn gericht op ontwikkeling en afgestemd op de praktijk. Ze worden op diverse vakdisciplines aangeboden o.a.: op het gebied van financieel, management, wonen, VvE, een leergang Leiderschap en vakinhoudelijke trainingen. Onze docenten en trainers komen zelf uit de corporatiebranche en weten wat er speelt. De opleidingen worden aangeboden in een open inschrijving. In-company opleidingen en/of maatwerktrainingen zijn ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. inschrijven? Op onze website kunt u zich digitaal inschrijven. Onze opleidingen & trainingen worden op diverse locaties in midden Nederland gegeven. Met hartelijke groet, Rick Stortelers directeur kolsloot Opleidingen Contact Kolsloot Opleidingen Algolweg BG Amersfoort T E I

3 Training programma Doelgroep duur kosten Financieel financiën voor nietfinanciële managers financieel beleid en beheer sturen op kasstromen balans en balanswaardering bedrijfswaarde berekening en onrendabele top winst- en verliesrekening en resultatenanalyse inkadering financiële positie financiële risico s bij projectontwikkeling Directeur/bestuurders en managers die niet over voldoende financiële kennis beschikken maar hier wel verantwoordelijkheid voor dragen. 5 dagdelen 775,00 risicomanagement de context van risico s risicobeoordeling risico-identificatie behandelen van de verschillende instrumenten implementatie risicomanagement Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn of zich verder willen verdiepen in het organiseren en/of uitvoeren van risicoanalyses. 2 dagdelen 375,00 inzicht in financiën voor medewerkers sturen op kasstromen balanswaardering en waarderingsgrondslagen lezen balans en interpreteren van balansposten lezen van de winst- en verliesrekening lezen van de meerjarenbegroting waar stuurt een corporatie op Functionarissen die meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van corporaties willen krijgen. 2 dagdelen 295,00 huurprijzen en servicekosten uitgangspunten en begrippen van de huurprijsregelgeving huurprijswijzigingen huurprijsverhoging: hoe vaak en wanneer; procedure en vereisten welke servicekosten kennen we Besluit Klein Herstellingen relatie Besluit Servicekosten tot Besluit Klein Herstel overeengekomen service activiteiten gezamenlijke servicekosten: voor verhuurder gemakkelijker af te dwingen fondsvorming jaarlijks overzicht servicekosten leegstandsderving Medewerkers die zich zelfstandig bezighouden met het afrekenen van servicekosten. 2 dagdelen 495,00 schuldsanering: WSNP en de gemeentelijke schuldregeling wat houdt de WSNP in en wat merk je in de praktijk van de WSNP wat houdt de minnelijke schuldsanering in en wat zijn de voordelen of nadelen ten opzichte van wettelijke schuldsanering voor de corporatie hoe werkt het dwangakkoord, de voorlopige voorziening en moratorium welke rechten heb je als schuldeiser wat als de huurder de lopende huur niet betaalt terwijl hij tot WSNP is toegelaten Functionarissen die vanuit de huurincasso te maken krijgen of hebben met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 1 dagdeel 225,00 kostenbewust werken de financiële positie van woningcorporaties de woningexploitatie, onrendabele toppen kasstromen bedrijfswaardeberekening; personeelskosten en onderhoudskosten kostenbewust op de werkvloer; tips om geld en tijd te besparen op: onderhoud, het verhuurproces, leefbaarheid, huurincasso, inkoop Leidinggevenden en medewerkers van woningcorporaties. 1 dag 375,00 MAnagement Introductietraining Essentie van Leiderschap inzicht in wat authentiek leiderschap inhoudt. een zelfanalyse over uw mate van beheersing van de zeven essenties van leiderschap. een eerste onderzoek op het niveau van overtuigingen: wat versterkt en belemmert u in uw leiderschap? inzicht krijgen in waar uw mogelijkheden zitten om uw authentiek leiderschap te kunnen ontwikkelen. een praktisch boek met vele oefeningen om uw leiderschap verder te versterken Leden van directies en managementteams van woningcorporaties. Projectleiders die complexe projecten met meerdere belanghebbenden aansturen. 2 dagdelen (diverse data) 450,00 effectief projecten leiden Projectsucces is voor een groot deel afhankelijk van de vaardigheden van de projectmanager. Deze training versterkt de projectmanager zijn communicatieve en leidinggevende kwaliteiten. Een heldere, doelgerichte communicatie met alle stakeholders staat centraal. De opbrengst is een meetbare winst in tijd en geld. Projectleiders die redelijk complexe projecten aansturen. 5 dagdelen (persoonlijk intakegesprek, coachingsgesprek en personal e-coaching gedurende de hele training) 1295,00 Bel kolsloot opleidingen of kijk op

4 TraininG programma Doelgroep duur kosten persoonlijke ontwikkelingstraject Essenties van Leiderschap een visie op uw persoonlijk leiderschap een groter gevoel van meerwaarde, inspiratie en zingeving in uw positie als leidinggevende zicht op uw belemmerende en bevorderende overtuigingen over leiderschap en het effect hiervan meer zelfvertrouwen in het beïnvloeden van mensen vanuit uw persoonlijke kracht inzicht in de werking van de zeven essenties en een analyse van uw beheersing daarvan in uw praktijk inzicht in uw belemmerende en bevorderende overtuigingen kennis over en indringende ervaringen met authentiek leiderschap een persoonlijke leiderschapsverklaring Leden van directies en managementteams, projectleiders die complexe projecten aansturen. De gehele leergang omvat 24 dagdelen met een doorlooptijd van ca. 1 jaar: 5.950,00 Ter verduidelijking: dit programma is geen vaardigheidstraining, maar een persoonlijk ontwikkelingstraject met een doorlooptijd van een jaar, persoonlijke coaching en intervisie. praktisch Projectmanagement Leer in 1 dag hoe je projecten goed uitvoert 4 modules: zou je er wel aan beginnen; het project in de steigers zetten; het project onder controle houden; hoe rond je het af De training is in lijn met de best practices van bijvoorbeeld PRINCE2, Agile Project Management en IPMA. Beginners en gevorderden die weer even opgefrist willen worden. Stuurgroepleden die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van hun projecten en iedereen die met projecten te maken heeft. 1 dag 475,00 Vve loopbaanopleiding VvE beheerder een aantal complexe cases wordt in groepsverband behandeld. Deze cases bestaan uit inhoudelijke onderwerpen, maar bevatten ook elementen zoals persoonlijke ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, managementvaardigheden, samenwerken met verschillende partijen in verschillende rollen VvE specialisten met ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Een vaste groep deelnemers komt driemaal per jaar bijeen. In de tussenliggende tijd houdt u contact middels een vaste LinkedIn groep 1.150,00 corporatiebezit verkoopgereedmaken In deze opleiding leert u vooraf de begroting op te stellen, een eerste vergadering met de corporatie / VvE te houden, besluiten vast te leggen, een concept MJOB te vervaardigen, etc. VvE specialisten mét ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Ieder onderdeel duurt 1 dag 1.200,00 per dag U ontvangt een uitgebreide checklist van wat er gereed moet liggen en weet daarmee de VvE s een goede start mee te geven verkoopmanagement (het proces) fiscaliteiten, akten, rechten en garanties de campagne opzetten bewonersparticipatie gedurende deze opleiding leert u de verschillende mogelijkheden van huurderparticipatie in VvE s kennen en de voor- en nadelen benoemen. Ook de implementatie en de mogelijkheden voor de organisatie worden behandeld. U leert in 4 uur wat de mogelijkheden zijn om de organisatie te ontlasten en er de participatie mogelijkheden van huurders te vergroten VvE specialisten mét ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Een dagdeel 495,00 samenwerking corporatie en de VvE u leert de theoretische basis van de VvE kennen, de eigen procedures toepassen op VvE gebied, de meest voorkomende problemen oplossen en worden een aantal zelf ingebrachte casussen behandeld u wordt wegwijs gemaakt in de wijze waarop VvE-complexen en -gegevens te vinden zijn in de gebruikte automatiseringssystemen. Op een praktische wijze leert u wat een VvE nu precies inhoudt en hoe u kunt werken met beslisbomen 1 e -lijns en 2 e -lijns medewerkers van woningcorporaties die regelmatig te maken krijgen met VvE s. 1 dag Per deelnemersgroep van circa 10 tot 15 medewerkers de eigenaar eerst worden alle ins en outs van de VvE toegelicht. Daarna komen aan bod: mandatering vanuit de corporatie, afstemming met uw collega s, vertegenwoordiging van huurders, uw positie tussen huurrecht en appartementsrecht, eisen die u kunt stellen aan de beheerder/ bestuurder, voorbereiding op de vergadering, begrijpen jaarstukken, afhandelen verzekeringszaken, afstemmen (groot) onderhoud, beperken van kosten, documenteren, beïnvloeding besluitvorming en bestuurszaken Medewerkers van de verhuurder die de VvE vergaderingen bezoeken en daarin de (groot-)eigenaar vertegenwoordigen. 2 tot 3 dagen 1.350,00 wonen huurrecht rechten en plichten van huurders en de verhuurder medehuur, onderhuur, overlijden huurder en woningruil gebrekenregeling overlast mutatie oplevering bij einde huur de huurovereenkomst de huurprijzenwet woonruimte Managers woondiensten, woonconsulenten, verhuurmedewerkers, technische medewerkers en baliemedewerkers. 4 dagdelen, verdeeld over 2 dagen zonder avondprogramma 795,00 Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Kijk voor het complete overzicht op onze website.

5 Trainingskalender kolsloot opleidingen TraininG programma Doelgroep duur kosten kennismaken met de volkshuisvesting branche in beeld het ontstaan van woningcorporaties wettelijk kader (Woningwet, Besluitbeheer Sociale Huur Sector etc.) woonruimteverdeling en huurbeleid financieel beleid en beheer bij woningcorporaties actuele vraagstukken en de gevolgen voor corporaties nieuwe woningwet Wonen 4.0 (Nieuwe) medewerkers met en zonder werkervaring in de volkhuisvesting, die een beeld willen krijgen hoe de volkshuisvesting in elkaar steekt. 2 dagdelen 295,00 omgaan met agressie en geweld Oorzaken van agressie en geweld Welke aanleiding geef ik onbewust zelf door verbaal- en nonverbaal gedrag? Hoe kan agressie zich uiten? Het omgaan met de verschillende vormen van agressie Conflict dempers en conflict aanjagers De verschillende fase van een conflict Het voorkomen van escalatie Elke functionaris die in zijn functie te maken kan krijgen met agressie en geweld komt in aanmerking voor de training. 2 losse dagen stoomtraining woningbeheer rechten en plichten verhuurder en huurder het verhuurproces huurincasso woonoverlast dagelijks onderhoud en reparaties wijk en complexbeheer Medewerkers die nog maar kort bij een woningcorporatie werken en snel de belangrijkste kennis van het verhuren en beheren willen leren. Medewerkers Klant, die meer vragen van klanten zelf willen beantwoorden. Medewerkers die al langer bij de corporatie in dienst zijn en die een volledig overzicht willen krijgen van alle werkprocessen in het woningbeheer. 1 dag 325,00 Overig social media, facebook en twitter vormen van socialmedia zijn er (facebook, twitter, linkedin, pinterest, GooglePlus) kenmerken van deze verschillende vormen spaakmakende voorbeelden uit de praktijk van commerciële partijen en corporaties twitter: # Hashtag, DM Direct mention facebook: persoonlijke pagina, bedrijfspagina, account maken, tweets versturen, vinden en gevonden worden, reageren op berichten, in gesprek gaan, zoeken Corporatiemedewerkers die klantcontacten hebben zoals, woonconsulenten, huismeester, wijkbeheerders, verhuurmedewerkers, klantenservicemedewerkers, medewerkers communicatie. Maar ook managers en teamleiders die op zoek zijn de mogelijkheden voor hun organisatie. 1 dag 295,00 rasci: het verbeteren van processen door samenwerking het belang van procesgericht werken uitleg van de RASCI aanpak interactief en met elkaar oefenen zodat met elkaar leerervaringen worden bereikt hoe RASCI in de organisatie toe te passen hoe zorgen we voor borging en het uitbreiden van te bereiken resultaten Managers en interim-managers die regelmatig aanlopen tegen het feit dat processen niet goed lopen, doorlooptijden te lang zijn en of samenwerking tussen medewerkers, teams, afdelingen en/of organisaties (binnen de keten) niet goed lopen. Een dagdeel van tot ,00 diner timemanagement doelen en prioriteiten stellen inzicht krijgen in de eigen valkuilen oefenen in sociale vaardigheden zelfmanagement terugkomdag, ervaringen uitwisselen n.a.v. het praktijkactieplan en aanreiken tips en adviezen De training is toegankelijk voor alle medewerkers van de organisatie. 3 dagen 1100,00 adviesvaardigheden typen adviesrelaties en rolopstellingen fasen in het adviesproces het opbouwen van een vertrouwensrelatie, herkennen van rapport contracting : het komen tot heldere afspraken rond opdracht en verantwoordelijkheden adviesstijlen en de eigen stijl communicatie- en adviesvaardigheden omgaan met weerstand en lastige situaties persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren als adviseur politiek-bestuurlijke gevoeligheid eigen casuïstiek Alle medewerkers, die een adviserende rol vervullen, zoals PIOFAH adviseurs en (beleids-)medewerkers. De training betstaat uit 3 losse dagen. Indien er gekozen wordt om met een adviesopdracht uit de praktijk te werken komt er een 1 dag bij om de uitkomsten hiervan te bespreken 1100,00 Loopbaancoaching Biografie: het in kaart brengen van (kern)kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen die je helpen daar te komen waar je wil zijn Kernkwaliteiten: die kwaliteiten die zo bij jou horen, dat als ik ze weghaal, jij jij niet meer bent Waarden: dat wat jij belangrijk vindt in je leven in het algemeen 360 graden feedback: ga je collega s, vrienden en familie vragen om deze voor jou in kaart te brengen Vitaliteit: wat geeft je energie Voor iedereen die richting wil geven aan de eerstvolgende goede stap in zijn/haar loopbaan. 7 tot 8 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur In overleg Genoemde prijzen zijn exclusief accommodatiekosten / cursusmateriaal (indien anders aangegeven), exclusief BTW. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Bel kolsloot opleidingen of kijk op

6 Kolsloot Personeeldiensten Wij verbinden mensen in de corporatiesector en dat doen we met overtuiging. Onze werkwijze is helder en bewezen door bijna 20 jaar ervaring. We staan voor een lange termijn samenwerking. We kennen de branche als geen ander en de branche kent ons. Woningcorporaties benaderen ons voor: Werving & Selectie Detachering, Interim & Payrolling Opleiding & Training Loopbaanbegeleiding & Outplacement Kolsloot Opleidingen is onderdeel van Kolsloot Personeelsdiensten. Contact Kolsloot Personeelsdiensten Algolweg BG Amersfoort T E I

Trainings - DE GROOTSTE AANBIEDER. brochure OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR

Trainings - DE GROOTSTE AANBIEDER. brochure OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR Trainings - brochure 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 OVER FBTA 5 FINANCIËLE TRAININGEN 6 WET - EN REGELGEVING

Nadere informatie

Trainings - DE GROOTSTE AANBIEDER. brochure OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR

Trainings - DE GROOTSTE AANBIEDER. brochure OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR Trainings - brochure 2016 FINANCIËLE TRAININGEN Financiën voor niet-financiële managers gevolgen Herziene

Nadere informatie

DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE

DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE 2017 FINANCIËLE TRAININGEN Financiën voor niet-financiële managers (16 PE-punten) gevolgen

Nadere informatie

DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE

DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE DE GROOTSTE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE BEDRIJFSTRAININGEN BINNEN DE CORPORATIESECTOR TRAININGS - BROCHURE 2018 Financiën voor niet-financiële managers (16 PE-punten) gevolgen Herziene woningwet

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Leergang Communicatie: Ben je speler of toeschouwer?

Leergang Communicatie: Ben je speler of toeschouwer? Leergang Communicatie: Ben je speler of toeschouwer? Voor een stevige positie als communicatieprofessional bij je woningcorporatie Beste communicatie-collega, De woningcorporaties liggen onder een vergrootglas.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Trendonderzoek 2014. Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector

Trendonderzoek 2014. Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector Trendonderzoek 2014 Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector Samenvatting Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling vaker bij medewerker en manager 17,3% van medewerkers wil met opleiding de eigen

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

TRAINING LEIDING GEVEN

TRAINING LEIDING GEVEN TRAINING LEIDING GEVEN Effectief en persoonlijk 2017 Leiden met lef en liefde Tjongeroog biedt trainingen voor de zakelijke markt gebaseerd op het ontwikkelen van zelfbewustzijn, communicatie en authenticiteit.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Leren én werken. academie.

Leren én werken. academie. Leren én werken academie. Ben je ambitieus én vind je het belangrijk om jezelf te ontwikkelen? Dan biedt mténv vele mogelijkheden. Bij mténv helpen we je niet alleen aan een passende baan, wij bouwen ook

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Trainingen in omgaan met agressie

Trainingen in omgaan met agressie Omgaan met agressieve klanten is onderdeel van het werken bij een woningcorporatie. Uw medewerkers hebben vast al eerder agressietrainingen gevolgd. Toch blijft dit een punt van aandacht. Het verschil

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie