kolsloot Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kolsloot Opleidingen"

Transcriptie

1 kolsloot Opleidingen overzicht opleidingen 2013

2 Kijk voor een actueel overzicht: kolslootopleidingen.nl kolsloot opleidingen kolsloot opleidingen is van start gegaan. in 2013 bieden wij naast onze vertrouwde diensten ook opleidingen en trainingen aan voor woningcorporaties. Corporaties staan voor enorme uitdagingen. Medewerkers in de hele organisatie hebben daarmee te maken. Goed ontwikkelde competenties en voldoende kennis zijn belangrijk. Blijven leren en ontwikkelen is essentieel om goed mee te kunnen. Onze opleidingen zijn gericht op ontwikkeling en afgestemd op de praktijk. Ze worden op diverse vakdisciplines aangeboden o.a.: op het gebied van financieel, management, wonen, VvE, een leergang Leiderschap en vakinhoudelijke trainingen. Onze docenten en trainers komen zelf uit de corporatiebranche en weten wat er speelt. De opleidingen worden aangeboden in een open inschrijving. In-company opleidingen en/of maatwerktrainingen zijn ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. inschrijven? Op onze website kunt u zich digitaal inschrijven. Onze opleidingen & trainingen worden op diverse locaties in midden Nederland gegeven. Met hartelijke groet, Rick Stortelers directeur kolsloot Opleidingen Contact Kolsloot Opleidingen Algolweg BG Amersfoort T E I

3 Training programma Doelgroep duur kosten Financieel financiën voor nietfinanciële managers financieel beleid en beheer sturen op kasstromen balans en balanswaardering bedrijfswaarde berekening en onrendabele top winst- en verliesrekening en resultatenanalyse inkadering financiële positie financiële risico s bij projectontwikkeling Directeur/bestuurders en managers die niet over voldoende financiële kennis beschikken maar hier wel verantwoordelijkheid voor dragen. 5 dagdelen 775,00 risicomanagement de context van risico s risicobeoordeling risico-identificatie behandelen van de verschillende instrumenten implementatie risicomanagement Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn of zich verder willen verdiepen in het organiseren en/of uitvoeren van risicoanalyses. 2 dagdelen 375,00 inzicht in financiën voor medewerkers sturen op kasstromen balanswaardering en waarderingsgrondslagen lezen balans en interpreteren van balansposten lezen van de winst- en verliesrekening lezen van de meerjarenbegroting waar stuurt een corporatie op Functionarissen die meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van corporaties willen krijgen. 2 dagdelen 295,00 huurprijzen en servicekosten uitgangspunten en begrippen van de huurprijsregelgeving huurprijswijzigingen huurprijsverhoging: hoe vaak en wanneer; procedure en vereisten welke servicekosten kennen we Besluit Klein Herstellingen relatie Besluit Servicekosten tot Besluit Klein Herstel overeengekomen service activiteiten gezamenlijke servicekosten: voor verhuurder gemakkelijker af te dwingen fondsvorming jaarlijks overzicht servicekosten leegstandsderving Medewerkers die zich zelfstandig bezighouden met het afrekenen van servicekosten. 2 dagdelen 495,00 schuldsanering: WSNP en de gemeentelijke schuldregeling wat houdt de WSNP in en wat merk je in de praktijk van de WSNP wat houdt de minnelijke schuldsanering in en wat zijn de voordelen of nadelen ten opzichte van wettelijke schuldsanering voor de corporatie hoe werkt het dwangakkoord, de voorlopige voorziening en moratorium welke rechten heb je als schuldeiser wat als de huurder de lopende huur niet betaalt terwijl hij tot WSNP is toegelaten Functionarissen die vanuit de huurincasso te maken krijgen of hebben met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 1 dagdeel 225,00 kostenbewust werken de financiële positie van woningcorporaties de woningexploitatie, onrendabele toppen kasstromen bedrijfswaardeberekening; personeelskosten en onderhoudskosten kostenbewust op de werkvloer; tips om geld en tijd te besparen op: onderhoud, het verhuurproces, leefbaarheid, huurincasso, inkoop Leidinggevenden en medewerkers van woningcorporaties. 1 dag 375,00 MAnagement Introductietraining Essentie van Leiderschap inzicht in wat authentiek leiderschap inhoudt. een zelfanalyse over uw mate van beheersing van de zeven essenties van leiderschap. een eerste onderzoek op het niveau van overtuigingen: wat versterkt en belemmert u in uw leiderschap? inzicht krijgen in waar uw mogelijkheden zitten om uw authentiek leiderschap te kunnen ontwikkelen. een praktisch boek met vele oefeningen om uw leiderschap verder te versterken Leden van directies en managementteams van woningcorporaties. Projectleiders die complexe projecten met meerdere belanghebbenden aansturen. 2 dagdelen (diverse data) 450,00 effectief projecten leiden Projectsucces is voor een groot deel afhankelijk van de vaardigheden van de projectmanager. Deze training versterkt de projectmanager zijn communicatieve en leidinggevende kwaliteiten. Een heldere, doelgerichte communicatie met alle stakeholders staat centraal. De opbrengst is een meetbare winst in tijd en geld. Projectleiders die redelijk complexe projecten aansturen. 5 dagdelen (persoonlijk intakegesprek, coachingsgesprek en personal e-coaching gedurende de hele training) 1295,00 Bel kolsloot opleidingen of kijk op

4 TraininG programma Doelgroep duur kosten persoonlijke ontwikkelingstraject Essenties van Leiderschap een visie op uw persoonlijk leiderschap een groter gevoel van meerwaarde, inspiratie en zingeving in uw positie als leidinggevende zicht op uw belemmerende en bevorderende overtuigingen over leiderschap en het effect hiervan meer zelfvertrouwen in het beïnvloeden van mensen vanuit uw persoonlijke kracht inzicht in de werking van de zeven essenties en een analyse van uw beheersing daarvan in uw praktijk inzicht in uw belemmerende en bevorderende overtuigingen kennis over en indringende ervaringen met authentiek leiderschap een persoonlijke leiderschapsverklaring Leden van directies en managementteams, projectleiders die complexe projecten aansturen. De gehele leergang omvat 24 dagdelen met een doorlooptijd van ca. 1 jaar: 5.950,00 Ter verduidelijking: dit programma is geen vaardigheidstraining, maar een persoonlijk ontwikkelingstraject met een doorlooptijd van een jaar, persoonlijke coaching en intervisie. praktisch Projectmanagement Leer in 1 dag hoe je projecten goed uitvoert 4 modules: zou je er wel aan beginnen; het project in de steigers zetten; het project onder controle houden; hoe rond je het af De training is in lijn met de best practices van bijvoorbeeld PRINCE2, Agile Project Management en IPMA. Beginners en gevorderden die weer even opgefrist willen worden. Stuurgroepleden die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van hun projecten en iedereen die met projecten te maken heeft. 1 dag 475,00 Vve loopbaanopleiding VvE beheerder een aantal complexe cases wordt in groepsverband behandeld. Deze cases bestaan uit inhoudelijke onderwerpen, maar bevatten ook elementen zoals persoonlijke ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, managementvaardigheden, samenwerken met verschillende partijen in verschillende rollen VvE specialisten met ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Een vaste groep deelnemers komt driemaal per jaar bijeen. In de tussenliggende tijd houdt u contact middels een vaste LinkedIn groep 1.150,00 corporatiebezit verkoopgereedmaken In deze opleiding leert u vooraf de begroting op te stellen, een eerste vergadering met de corporatie / VvE te houden, besluiten vast te leggen, een concept MJOB te vervaardigen, etc. VvE specialisten mét ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Ieder onderdeel duurt 1 dag 1.200,00 per dag U ontvangt een uitgebreide checklist van wat er gereed moet liggen en weet daarmee de VvE s een goede start mee te geven verkoopmanagement (het proces) fiscaliteiten, akten, rechten en garanties de campagne opzetten bewonersparticipatie gedurende deze opleiding leert u de verschillende mogelijkheden van huurderparticipatie in VvE s kennen en de voor- en nadelen benoemen. Ook de implementatie en de mogelijkheden voor de organisatie worden behandeld. U leert in 4 uur wat de mogelijkheden zijn om de organisatie te ontlasten en er de participatie mogelijkheden van huurders te vergroten VvE specialisten mét ervaring (zelfstandigen, commercieel beheerders of werkzaam bij een corporatie). Een dagdeel 495,00 samenwerking corporatie en de VvE u leert de theoretische basis van de VvE kennen, de eigen procedures toepassen op VvE gebied, de meest voorkomende problemen oplossen en worden een aantal zelf ingebrachte casussen behandeld u wordt wegwijs gemaakt in de wijze waarop VvE-complexen en -gegevens te vinden zijn in de gebruikte automatiseringssystemen. Op een praktische wijze leert u wat een VvE nu precies inhoudt en hoe u kunt werken met beslisbomen 1 e -lijns en 2 e -lijns medewerkers van woningcorporaties die regelmatig te maken krijgen met VvE s. 1 dag Per deelnemersgroep van circa 10 tot 15 medewerkers de eigenaar eerst worden alle ins en outs van de VvE toegelicht. Daarna komen aan bod: mandatering vanuit de corporatie, afstemming met uw collega s, vertegenwoordiging van huurders, uw positie tussen huurrecht en appartementsrecht, eisen die u kunt stellen aan de beheerder/ bestuurder, voorbereiding op de vergadering, begrijpen jaarstukken, afhandelen verzekeringszaken, afstemmen (groot) onderhoud, beperken van kosten, documenteren, beïnvloeding besluitvorming en bestuurszaken Medewerkers van de verhuurder die de VvE vergaderingen bezoeken en daarin de (groot-)eigenaar vertegenwoordigen. 2 tot 3 dagen 1.350,00 wonen huurrecht rechten en plichten van huurders en de verhuurder medehuur, onderhuur, overlijden huurder en woningruil gebrekenregeling overlast mutatie oplevering bij einde huur de huurovereenkomst de huurprijzenwet woonruimte Managers woondiensten, woonconsulenten, verhuurmedewerkers, technische medewerkers en baliemedewerkers. 4 dagdelen, verdeeld over 2 dagen zonder avondprogramma 795,00 Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Kijk voor het complete overzicht op onze website.

5 Trainingskalender kolsloot opleidingen TraininG programma Doelgroep duur kosten kennismaken met de volkshuisvesting branche in beeld het ontstaan van woningcorporaties wettelijk kader (Woningwet, Besluitbeheer Sociale Huur Sector etc.) woonruimteverdeling en huurbeleid financieel beleid en beheer bij woningcorporaties actuele vraagstukken en de gevolgen voor corporaties nieuwe woningwet Wonen 4.0 (Nieuwe) medewerkers met en zonder werkervaring in de volkhuisvesting, die een beeld willen krijgen hoe de volkshuisvesting in elkaar steekt. 2 dagdelen 295,00 omgaan met agressie en geweld Oorzaken van agressie en geweld Welke aanleiding geef ik onbewust zelf door verbaal- en nonverbaal gedrag? Hoe kan agressie zich uiten? Het omgaan met de verschillende vormen van agressie Conflict dempers en conflict aanjagers De verschillende fase van een conflict Het voorkomen van escalatie Elke functionaris die in zijn functie te maken kan krijgen met agressie en geweld komt in aanmerking voor de training. 2 losse dagen stoomtraining woningbeheer rechten en plichten verhuurder en huurder het verhuurproces huurincasso woonoverlast dagelijks onderhoud en reparaties wijk en complexbeheer Medewerkers die nog maar kort bij een woningcorporatie werken en snel de belangrijkste kennis van het verhuren en beheren willen leren. Medewerkers Klant, die meer vragen van klanten zelf willen beantwoorden. Medewerkers die al langer bij de corporatie in dienst zijn en die een volledig overzicht willen krijgen van alle werkprocessen in het woningbeheer. 1 dag 325,00 Overig social media, facebook en twitter vormen van socialmedia zijn er (facebook, twitter, linkedin, pinterest, GooglePlus) kenmerken van deze verschillende vormen spaakmakende voorbeelden uit de praktijk van commerciële partijen en corporaties twitter: # Hashtag, DM Direct mention facebook: persoonlijke pagina, bedrijfspagina, account maken, tweets versturen, vinden en gevonden worden, reageren op berichten, in gesprek gaan, zoeken Corporatiemedewerkers die klantcontacten hebben zoals, woonconsulenten, huismeester, wijkbeheerders, verhuurmedewerkers, klantenservicemedewerkers, medewerkers communicatie. Maar ook managers en teamleiders die op zoek zijn de mogelijkheden voor hun organisatie. 1 dag 295,00 rasci: het verbeteren van processen door samenwerking het belang van procesgericht werken uitleg van de RASCI aanpak interactief en met elkaar oefenen zodat met elkaar leerervaringen worden bereikt hoe RASCI in de organisatie toe te passen hoe zorgen we voor borging en het uitbreiden van te bereiken resultaten Managers en interim-managers die regelmatig aanlopen tegen het feit dat processen niet goed lopen, doorlooptijden te lang zijn en of samenwerking tussen medewerkers, teams, afdelingen en/of organisaties (binnen de keten) niet goed lopen. Een dagdeel van tot ,00 diner timemanagement doelen en prioriteiten stellen inzicht krijgen in de eigen valkuilen oefenen in sociale vaardigheden zelfmanagement terugkomdag, ervaringen uitwisselen n.a.v. het praktijkactieplan en aanreiken tips en adviezen De training is toegankelijk voor alle medewerkers van de organisatie. 3 dagen 1100,00 adviesvaardigheden typen adviesrelaties en rolopstellingen fasen in het adviesproces het opbouwen van een vertrouwensrelatie, herkennen van rapport contracting : het komen tot heldere afspraken rond opdracht en verantwoordelijkheden adviesstijlen en de eigen stijl communicatie- en adviesvaardigheden omgaan met weerstand en lastige situaties persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren als adviseur politiek-bestuurlijke gevoeligheid eigen casuïstiek Alle medewerkers, die een adviserende rol vervullen, zoals PIOFAH adviseurs en (beleids-)medewerkers. De training betstaat uit 3 losse dagen. Indien er gekozen wordt om met een adviesopdracht uit de praktijk te werken komt er een 1 dag bij om de uitkomsten hiervan te bespreken 1100,00 Loopbaancoaching Biografie: het in kaart brengen van (kern)kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen die je helpen daar te komen waar je wil zijn Kernkwaliteiten: die kwaliteiten die zo bij jou horen, dat als ik ze weghaal, jij jij niet meer bent Waarden: dat wat jij belangrijk vindt in je leven in het algemeen 360 graden feedback: ga je collega s, vrienden en familie vragen om deze voor jou in kaart te brengen Vitaliteit: wat geeft je energie Voor iedereen die richting wil geven aan de eerstvolgende goede stap in zijn/haar loopbaan. 7 tot 8 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur In overleg Genoemde prijzen zijn exclusief accommodatiekosten / cursusmateriaal (indien anders aangegeven), exclusief BTW. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Bel kolsloot opleidingen of kijk op

6 Kolsloot Personeeldiensten Wij verbinden mensen in de corporatiesector en dat doen we met overtuiging. Onze werkwijze is helder en bewezen door bijna 20 jaar ervaring. We staan voor een lange termijn samenwerking. We kennen de branche als geen ander en de branche kent ons. Woningcorporaties benaderen ons voor: Werving & Selectie Detachering, Interim & Payrolling Opleiding & Training Loopbaanbegeleiding & Outplacement Kolsloot Opleidingen is onderdeel van Kolsloot Personeelsdiensten. Contact Kolsloot Personeelsdiensten Algolweg BG Amersfoort T E I

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015

Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren. Opleidingenbrochure 2014-2015 Opleidingen voor verbetering van kennis, vaardigheden én functioneren Opleidingenbrochure 2014-2015 opleidingen 014/15 Inhoudsopgave ALGEMEEN 006 Opleidingenwijzer 008 Over HabiTask 009 Maatwerk 009 Coaching

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie