Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de"

Transcriptie

1 94 DRE EVEEBTGSTE AARGANG M 33 De Goo Eemder NEUWS EK ADVERTENTEBLAD Aboempr (Voor verum 40 c fr p po 00 e por dre mod: (Bu verum 60 ( Bud f 25 Pr dor (V BB rege 60 C me bewüum AdvoroP: >?? er 65 C Eke rege meer 2 C (Grooe eer r prume Zoder verwoorde khed voor fou eeph opgegev oce E bepde p voor oce k e word gegrdeerd D bd verchü eder WO3SSÏ>AÜ 6 ZAT3DAÖffAMÏÖDA«Opgerch Ugever door O GERADTS & Co( GEBR KLENE verum oofdkoor e verum ooge Lrderweg 2b Ter c No 8 Bkoor Kerkr 32» No 8 Koor Buum Brk 54 No 238 WOENSDAG 33 APRL Voor p bu verum boeer m zch e Buum e koor Brk 54 b de Ag Voor Krd: DB GOOER Voor Lr: E MAOOR u: G DEN OUDE Grvéd: W DE VRES rcum: G LANPEN ud: A ASENAAR Verder b e Boekhder uppokor of rechreek b de ugever eg zdg v he bedrg Eore Bd Pek Neuw LVERSUM 22 Apr 94 ET NEUWE GEMEENTEUS Do p voor d bouw v e euw gemeehu bv og eed e pu v erge overwegg b he coege v B W umk Z vr goed gech d z? R W e hee geukkg me he vd v gechk err voor d doe voor eu m mr e k beu he euw gebouw e ch op de p wr he gemeehu h e p d g rer vorm m de koop v hu err grzde d Kerkbrk Vrweg Tor Oude Tf>rr hoef m vooroopg vr omd de egr zuke hooge echo e M preek zef y e bedrg v rum 2 o ; Ger rg w gemeembr he] err d Grvedche weg opmo wr voorhe he ogedmeuu ue gevegd w ebb B W mch h hu oog v op d erre o chg v e euw gemeehu? Vorodc r z fwkg me vorge r d de kerm de meee krm o vermkekhed gep op he err Lggewemch cm op he gedeee Groe uch de eerr Kerkr Door dez mrege v he gemeebeuur ch zch echer omwoer hdedrvodo wodo de Groe omgevg hue bego gechd Z zu zch d ook me e dre o d Rd wd me he verzoek d ev voorhe er geeghed der kerm de rchg drmo poffere c gebkkrm ïeerdere vermkekhed weder op de Groe uch eerr Emmr gep word De verderg he vorg r gebrch du dre doe do rekkekhed v d dee der Groe gedurde de kerm veror g wrdoor z deege fceee gevog odervod Vrdgvod z he muzekkorp der yoorm chuer er herdkg v d verrdg v ZK L Pr drk om 8 uur op d Kerkbrk hr e cgcer gev oder edg v hr dreceur d heer G Bkker o vogde progrmm z word ugevoerd: Vokeder E Mrche Buw 2 Louï ouverure Frco 3 There ve de cocer Fu3 4 Le Reour du Coquér Mourgue 5 Aprè Revue mrche Bém 6 De Dgerd ouverure V Krur 7 Le Forgero du Vge De Crmo 8 Eek rche Fuk popourr ue De voorvergderg v he A Z Mdgvod de rmoe gehoud w mr mg beze Begrke zk werd e beprok erw evm e defef beu gom E beprekg werd gehoud over d egwoordg d v k d rbed v de comme ded door de ed boemd o he voer eer: e o meerdere medezegggchp he beuur Ger herdch de Eerw frer Ar u de wered Ek hoofd der S Vuchoo dreceur der RK cho he Acherom Schpr d dg wrop h vóór 25 r de cogrege v OLVrouw v he r e Urech rd oewe de feeeke herdkg weg he overd v d Ageme Overe o Üe Pkerweek ugeed heef m dez gedkdg och e oopgemerk w voorbg De morg werd de ubr de choo begroe geuk gewch oor do ed v he choooezch o de ZeerEerw heer poor der dre proche ïerw de eerg hem ebyved ouvr dez dg bod Ook vee prcuer geugd d gch dg v hu begeg zver fee y frer Aru Ook deze gemee z ger door e dme de boemee verkoch Le der veregg o berdg der ubercuoe e reu mg bevredgd goemd word dr voor e bedrg v f94523 boem door de verge verkooper ovg D bedrg k echer e z gehee bedoede veregg word ugekeerd dr de verkoop ege oko heef veroorzk f» Do Mdddveregg voor de dure heef e zver mede bechkbr geed voor de her e houd huvooeg B bechkkg v d Mer v Bdche Zk v 8 Apr z gep h kweekeg v de Rkkweekchoo o opedg v oderwere e Apedoor: Zw Buwd Tre Sm bed eerg der O L choo de Vor her Me Arèe v Dck her behde Zerdg L he Coége Muc Bege o Awerp her dpom degró mov (me of) voor po muzekeer De heer A A Beekm Berge P Sm A Th V her gd voor de ke L O e rmoekorp Whem dreceur do heer Aex eym gf gervod de cocerz der rmoe e goedgegde uvoerg Odk ho wrme weder w er mek vee pubek wezg om v de muzek e ge E progrmm me goed gekoz ummer werd ugevoerd bk he herhd ppu o grooe evredhed der wezg Ter fweg gf me Ad eym ege vooummer bee drb geccompgeerd door me r Krch bede v Amerdm Me eym oode zch e bekwm vo erw he ccompgem me Krch we w 3 oeverrouwd De bede dme 3 oog vee ucce ovg e weverdde boemhude E gezeg b beüoo d vod De Veregg o verbeerg v d vokzg z hr che uvoerg gev op Mdg Wodg Medewerkg : word vered door de heer Aber v Door r (vooce) C v Erv Dor (po) e koor d 50 kder e z be hve e eder v Ch v Re Ader e gehoore brg de : ce d Zomer u v Rchrd o Mdgvod hed d M Beveru «ed erv predk e Noordwode voor de fd verum der prche veregg rmo he gebouw de Veregg : «boede rede over de vrg: W geoeur er me o w erv? N e «verzch e hebb gegev v hege de verchde vok der oudhed rë «e Egypr Perz Grek z over e ev herm gedch hebb kwm h o de bechouwg der Chr over d oderwerp D e o edg v z egk oderwerp de pruche bechouwg over ev dood Ze voordrch werd me de grooe dch gevogd Op de hed gehoud veemrk w de hde zeer vug Er w e begrke voer v vee mek 325 koe 00 bgg 4 chrmm Vogde week Wodg word de weede voorrkoemrk gehoud A6 Zerdg z de fd verum v (de Neder Pdvderorge hr 3e r fee vor de cocerz v de xmo ; e V>or o vreerd progrmm zorg; gedrg : ho Vokbdhu Mur hoek Ghur werd de fgooop week : gom 22 bdeo wrv 04 kupbd ; 38 regbd door 207 m 35 vrou wo ; ] Ter ecrere der gemee g er zge e verzoek me bg v Over ; guw her om vergug o he p v e gmoor v 6 PK er vervgg v e v 2 / P K de bede meder de Schour o 6 kd bekd ece G o 4556 Op Zerdg 2 Me 94 de voorm : ef uur z Rdhuze geeghed be bezwr eg d verzoek e brg : deze modeg of chrfek oe e ch : Op he verr der gemee cher de gfbrek ood Zerdgmddg brd vermoedek door goede ko weke op do v z geworp e vuur werd ge : buch door he vperoeo Lg d OoorEghweg 3 Zerdgmd dg ogeveer 2000 M hede fgebrd E 7 g oder edg v d duc peceur Goorhu heef he vuur gedoofd : E hedebrd e Zodgmddg o b d Crooche brug door de brdweer gebuch d d bekg zch ege bewoer v Nu Kogr over he fe d vod ru v hue wo g word uk gegood Gervod d ook geched de R K Zekverpegg Me o e e ru v e der zekz geworp erw de e op he bed v e pë erech gekom Om d fe e ku peg moe de dder zch door overkmmg oegg o d cheru hebb verchf } U bddghed werp Zerdgmddg zekere D S op de Emmr me e ; e r e voorbrdde uo me he gevog d e ru werd verbrzed Teg do dder proceverb opgemk U e pk verzod door de S M u Arhem me beemmg her e pre hee ovreemd Zodgmddg ood de Bkker r w ucho A T B v V E wrb de e d eere me e me e hoofd verwodde Doker Beuker ] verede geekudge hup BUSSUM ; egwoordghed v de burgemee ( er dezer gemee Nrd Mr cob M Weeg de wehouder Mr Mooburgh V Norr V Eck Neukerk bev verchede rded v bede geme beuured v verch de veregg mede v goodgd hd gervod de ofceee opg p v e Opbre Leez Bboheek NrdBuum de Ger de Re her De euwe voorzer de heer P Ddok v ee heee hrek wekom vegde dr de dch er op d m de goodgd gre me vggoo hd ovg doch d w h e mogek dr de veregg rouw gedomped werd door he poeg overgd v d overgeegk voorzer Mr Zwrdemker De geched v de oprchg dezer eez wche pr e breedvoerg e vere dr de reed herhdek de cour hee ge doch weer m de eere d dchg g k e der gezegd word d d Mr Zwrdemker de vooruwde krch gewee Drom heef he beuur h e e hude : he porre v w Mr Zwrdemker de vebue gehg Er reed vee ged mr er bf og : vee e do drvoor vroeg pr u er ; hup er wdde hg kee woord v dk 3 de voochp de de veregg heef geed d gerefk gerche mooe gebouw e bered de rd : ed v Buum Nrd de de ubde oeod wrdoor he mogek w d gebouw du e rch d rchec : d emer de d werk hebb geeverd d heer Mr g Me Gebhrd de de veregg eed me rd dd er zde od oe de hup vered hez me ged hezg der z v Vervog ue pr de hoop d eder ] deze z dge zou vd w hem ver der ko brg d ev d zou de eez hr doe bewoord er opde pr de opbre eez Nrd Buum Au m de burgemeeer dezer gemee Mr cob he woord Gre wche deze op dez gedkwrdg vod m he gemeebeuur v Buum de veregg e compmeer me he Werk d o «d werd gebrch Ofchoo de geeeke vder dezer veregg Mr Zwrdemker reed me kee woord door d voorzer d opgrede w herdch wde pr och og me e kor woord hererg brg d Mr Zwrdemker do ze v deze rchg gewee; deze eez c e kd d gebor werd d dood z vder; de e grooer u de pch om meer zorg d kd e beed; pr { echer overugd d de zorg z gegev word Verder wde pr zch op d doopfee be C chouw e pee over deze eugdge \ veregg mede ze zorg dr wd Spr dgde me do hoop e u d deze z voor Buum v bvd u z z z g moge rekk o boe erd v deze gemee Vervog werd de goodgd hee gepreeerd oder wek bedrf de voorzer mededeede d e eegrm w 3 gekom v Mr g voorzer der Opbre Lee c z e verum de berche d h verhderd w de uoodgg o bwog c dezer opg e vodo de hoop uprk c d de eez de goede wch v d overed voorzer zou mog be; woord d verrouw he weg \ e zou word bechmd er gg m over o bezchgg v Le gebouw r De geheee voorgeve heef e breede v 9 meer B he bred v he gebouw kom m e vebue v 4 b 6 M weke reche oegg geef o de grderobe k o de gemkk Rechu gde be rek m de ueh de ogeveer 6 b 6 M v bov e heder ch ovg Rech v de h de oegg o de bder vwr de cocergeboekbder B Ooerhof oezch op de grderobe k uoef; de bder de cour gdchrfz m me de bder 0 b 6 M Lk v de ueh vd m de boeker eve 0 b 6 M erw m weer rechu gde de grooe ee udez kom de b 0 M wr de kerzde e kïer voor de bbohekree me A M debrd geouwd Deze kmer 4 b 6 M D geheee depe v he gebouw bedrg 23 meer ; Vf de uefe ku boeker ee z courz overz word dr deze z door gz wd v de h geched z Weer he voorem v he beuur d bezoeker vr oegg o de boeker e verchff bk de prkk e uvoerbr e z k de boe ker gemkkek door e chufdeur geo word de ev d moe do weer de boeker de Zodg geo word Oder de bder bevd zch de keder voor de cre verwrmg; de drhe voerde rp mod u de bder Lk v de vebue heef m de rp r bov Ae bov he voorgedeee v he gebouw e weede verdepg gebouwd wr 2 grooe pkzoder z gebrch de voor: mek bergp voor boek d zu do Bovd dr ook e be uurkmer e gebouw eecrch verch A de cherzde e geeghed o bergg v fe gemmerd Le rchg gebouwd door d heer ; R Seur oder rchecuur der heer V der Goo Kruweg T oe z og vermed d vododo op grod rodom he gebouw e gechke geeghed bood o he egg v e r u hege gr verrch werd door de Buumche Oderge Tubouwvere gg de Kweekerveregg NrdBu um Korom de geheee rchg mk e frpch preg druk emeer u de goed v he euwe og over he gehee g D euwe gebouw k me rech e erd voor de G de Rev word goemd Ter gemeeecrere g er zge e verzoek v d heer A v Groou om vergug voor de ubredg v z cher verbd drmede voor de pg v e eecromoor op percee eerr 39 her De verkoop v he Emmboempe be der ubercuoeberdg heef ger voor deze gemee Nrd opgebrch f GOS he gehee werd rum 4000 boempe verkoch eg 3500 he vorg r 9 w de opbrg f GOO 92 f de boche v d heer Verbeek {werd Ddgmorg zekere M gev door e obekd peroo de hem ego kpp oede De poe e e oderzoek Door T werd ger bg de poe gfe ged d h op de Brk werd gev door e hod de bede broekpp gedeeek verede e wr dm Do ghepeer de voor Muu Scrum Mdgvod e ooeevooreg gv Opgevoerd werd De Tweede Mevrouw Tquery e ooeepe 4 bedrv v r Arhur Wg Pero d reed 20 r de ooeewered bekd werk word dudek de fgevoege gee herkd de vered r N voorbrch Aubrey Tquery werd zeer goed verok door Pu de Groo; ook Ey Vrede de hoofdro w uemd w d ge hee vod de pg v he rke udorum op hr gevegd e houd e derde bedrf brch he hoogepu v he fe wrme pe v Ae v Ee3 de hr prer Drk Verbeek e prchge vug vod De overg bek eve goed op hu p me uzoderg echer] v W Schmd Cr de egz gemk: oprd Ook he décor hd e beer ku z Zodg Mdgvod werd he veregggebouw do S Vur de eere uvoerg gegev door he ogpro S Vu Voor e mpvoe z voerde m op Smuë de mrer v he Scrm wrv de rege berue hd v d heer W Schröder de edg y d zg de v d heer Bu Me begeg vogd de wezg d drm; de hoofdro werd goed weergegev erw ook de mdere fgur geme moo pe o z gv K he eere bedrf m do dreceur he woord de de beeek der pro ue e ze Ook brch pr dk : kpe Möder de ded he :ef o do oprchg v e ogpro hd gom rche ev woord v dk de o he weg v dez vod hdd medegewerk Vóór he de v deze uvoerg wdde eve de poor e kore oeprk he u der pro om vervog dk e beug d dreceur de zch voor d boe v he pro ge moe oze Edek z og vermed d he rkorke v d RK Vokzg ze medewerkg verede om d de puze me kee muzekummer de gezeghed e verhoog Ook Mdgvod w de z goed beze werd d regeur e kr d veroker v d ero e) bouque geoffreerd f NAARDEN Mdgvod zou he gez v d D her de door he dmee gezee koffe word gebruk o mevrouw > de koffe e zeer vreemd mk bepeurde Dr he gedrg der dbode d d eed edg o berpg hd gegev wrdoor z me Me hre berekkg zou ver z ov e vor hefg w opgered over de geugchrf de mevrouw D over hr zou verrekk vreede m d de dbode A K ge md vergf de koffe hd ged O mddek werd de hup v dr Le Coure geroep de poe gewrchuwd de he dmee e rg verhoor oderwerp hege o reu hd d z bekde zeep de koffe ged e hebb om de fme ogm e zg; ook dr Le Coure ko e v ee vergfgg coeer Begrpekerwze w de fme D M dgvod dg de wr zoder mevr D do do ege w de v de koffe hd gedrok e dmee d op d voe de wog moe ver germorg r hre ouder e rem gebrch Ter eere v d verrdg v Z K Pr drk mke Mdgvod de muzekveregg D 0 B e rodgg me muzek door de d To eerr de opvoedkude de Bzodere Neure Normchoo her boemd de heer Cor Bru oderwzer d umre choo e Lr De verkoop v he Emmboempe her heef opgebrch f 63 Wre de voorrd v he comé grooer gewee he bedrg zou d hee w grooer geword z dr om uur mddg de geheee voorrd vrwe u uverkoch LAREN Vrdgvod om 8 uur z he beuur der RK keveregg ee vergderg houd he gebouw der RK Werkedveregg Zerdgvod werd he hoo mdorff he weerg be v de Lrche Foobcub feeek herdch Do voorzer de heer A Werm opd de feeverg me he wekom oe e roep de goodgd hoope d deze vod ee goegeke upg zou z voor de he fee me hue egwoordghod vereerd bereurde he e d de heer rkem Lgeved do zoovee voor d boe der veregg hdd ged door omdghed verhderd wr dez feevod b e wo e progrmm omve G ummer: ee pomme wee voordrch wee ooeeuke Gooche D mmer w d deze e e couum werd ugevoerd d zeker de rekkekhed erv verhoogd zou hebb Oder do voordrch ooge de chomker e bzoder ucce de kore puz de op de verchde uke vogd vered de Lrche rmoe hre gewrdeerde medewerkg droeg drdoor vee b o ho weg v d ee d beo werd me e b oder edg v e femkeer WEESP B de ger gehoud emmg voor e d v d gemeerd z 754 emm ugebrch V owrde 20 Voreke meerderhed 365 De heer F D R Sorm (RK) cdd der RK ARev Chr Lb verkreeg 568 emm de heer W F Pe (S D A P) 27 de heer P Voge (S D P) 34 Gekoz zoo de héér F D R Sorm Door WergTf eemrd v he Werchp do rver de Eem bek keve v d word ged medegedeed d de rekg verwoordg over de kom ugv v he heemrdchp over he r 93 o me29 Apr er ezg zu gg op de ecrere Muurhuz 3 e Amerfoor MUDEN E verrg mee d Mdgmddg ; de eergrch peede ve de Vech Geukkg werd he ogev opgemerk doo d brevbeeer r prog erod e wer hd he geuk he kd d reed bego e zk b he bee e grp Me behup v ege der cc uerd he kd poedg op he droge gebrch de verchrke moeder eruggegev De verkoop v he Emmboempe heef her ger zeer guge reu opgo everd zood do yeregg e We Kru de d verkoop georgeerd heef e rdg ommee de veregg e berdg der ubercuoze z ku overmk SOEST Ddg z her de heremmg p hebb er verkezg v e d v d gemeerd uch de heer A Bver e Soeerberg G de er e Soe Zodgvod hd b K B d Brkweg e choorebrd p de zch vkek erg e z e d me grooe moee gebuch werd M ko evwe e voorkom d e g he dk brdde ERFGOOERS Gervod werd hoe Bom e Lr vergderg gehoud v echrde erfgooer de door e rk pubek werd bezoch gerum d duurde A voorzer fugeerde de heer Keg u verum Agom me gemee emm werd o e moe wr he voe verrouw he beed v d voorzer der Vergderg v Sd Lde werd ugeprok Ook Brcum emde vóór deze moe Rechzk RECTBANK TE AMSTERDAM Ne d de efde bedg v duur D beek ook weer ger er erechzg v de rr rechbk Z wr op Mr m ugeg hdd e Nrd he of v od d gehee vod ged fk w Bcchu geofferd To z r hu gg oder d voed v d d mr og meer oder d voed v de gebruke bere wde z ev g z he gr3 op d bedek weg b de zg Kppbrug werd drover oorg oeg zü geefde e buw oog gf hr og e pr kpp zood z over de grod u;mede Agfe b de poe vogde ger werd de bemde Af B b verek veroordeed o week hech B M e Buum d:e d hvmeeer [e Buum hd beeeügd werd ger b {verek o éé week gevgrf voroor deed Ger od voor de Zede Kmer der rechbk erech do werker C D bekgd d z u d keder v d bkebkker e verum wr z werke wee ku boer weke hr e oebehoord heef weggom Bekgde bekde ecde u rmoed hebb gehded e O M oche fo boee of 5 dg hech 5 Tervog eche he O M mr V Tr eg: F E e verum weg wederpghed 6 md gevgrf; B e Buum weg he beemmer v e rree md gevgrf; A L verum weg beeedgg f 5 boee of 5 dg hech; v S ger e Weep weg mh deg e Mud 2 wek gevgrf E mekverkooper e Nrd G r d 8 de eed z mek vervoerde e Buum wegerde deu keurmeeer e Buum e mo er v de mek de hg vervoerde Ger eche he O M e gevgrf v 4 dg eg hem deze zk uprk over 4 dg f Do Zede Kmer der rechbk veroordeede gor de vrouw u Nederhor d Berg de bf hr ger L M dr /} o wor er wrde v 5 c zch oeëgdo o fo boee o 5 dg hech overekomg d ech v he 0 M Bud AMERKA EN MEXCO Z or d dek e oorog ubrek uch de Veregde S de Mexc cho Repubek? e heef er vee v ere oebered è word reed gemk V d der k beweer m Lodche beur krg d pred uer er efder ur og z oegev Vee heef h rouw oo Pe o do behoef ech 2 uu cho f o vur voor de Amerkch vg v de orpedoboo Doph weke bemg beeedgd werd door do Mexc che od v uer Deze bemg werd L gevg gom door Tmpcx gevoerd D deed de m vooop Amerk ech vodog mr Mexco wegerde o hede de 2 cho e o Ger heef uer zef e verkrg gepubceerd wr h he he Amerkche vok poog dude e mk d vog he rppor v de Amerkch bevehebber e Tmpco e] ge Amerkche vg de boo w ge wee weke de m de door d Mex cch offcer wr gehoud r de w wr gekom g pred uer vree d m pred Wo op d pu verkeerd heef gech u deze he Ame kche Cogre heef meegedeed d e we e Amerkche vg boord zo z gewee Vee z hem deze verkrg we e b w he u v Afgevrdgd he voore om mchgg e vere o he: } bezg v do gewpde mch dor Ue de v uer de wgg f e dw g v de ech der Amerkche regeo rg gom me 337 o 37 emm Er z d ook reed e Amer kche oorogchep r de Mexcch wer gezod vog de e berch zoud de Amerk Ver Cruz reed hebb gom D? eder gev zeker d de Amerk de Mexco veroev groo gee zch r Ver Cruz begeve: hebb wrchk erech mmer wè ; heef uer de veghed der bud Mexco ok der Amerk gewr borgd; mr he zeer de vrg of d wrborg we ecuur d b Tmpco o Ver Cruz de eere cho me cherp u d Amerkche vuurmod word geo zu de Mexc we e meer oom T houd z Dr eer hed de Amerkche oorog bodem de hv Tmpco Ver Cruz z ku berek hebb z wrchk e vóór morg e bed p door de Amerkch voovoogd de Mexcch wer er ooku word ged Gemgd Neuw L Gevrkeu ege Te Am erdm kom er br kee kder gev v hudug voor om mod c eu kee kder heef de ug zef oe vr grx> dee v he gezch ge e gebek d de» huddog e gwog v he kk urege Sommge oor zege z zeer zwr gegomd erw: de gom chdeke beddee ch c bev «Z eg chud Vrdgmddg heef eo Mgch feer e ogeuk ge kreg op d gweg oder Rwk wde e uo vhoud erw h z voe op de voorvork hd gep To de uo poeg moe uwk ko de ferder z uur e meer houd werd eg e boom gemk Bewueoo beef h dr gg me ecge hoofdwod od h door de poe u Rwk werd verbod B pëkg Nredg v de pëkg D g f chrf e Vd he vogde: e bu kf d oze goede d fe prmeur heef de pëkg d Pompoweg (e beref her e eg me gh door de Veregg er berdg der Tubercuoe me eu der gemee Grvhge gech) M moe zch heuch me ege kmebc eceer om d zoo pk dode kgverche e beprek heef d ook eder de ervrg opged d odk wered oo \ e cofc d reed g beod kwm Pchmdg o ubrg Oder de ë bevod zch emd behep me ege ; roodgerde me d er z werk v mk d gee v oevredhed e kwekeu e ch d oder meer d gee v d m de overugg eefde d de pë der gemechp e d bewm door zch dr zoo go» koeoo e verpeg voed oewe de pë u gez kom wr m e dubbee ege m hee om e keerc werd och he gebruk v mrgre bv hoog obemek gech erw gecoporeerd werd d drecrce zuer e pre keuk er op hed z D verdroo he beuur og werd e verkrg door d e pë voorgeez wr werd medegedeed d m dergeke dere merkg e ger oereer ko d mmer eder he wegg vr od Me ch w de drecrce v hu Vóór Eer Pchdg hd z o voor he eer krbrood me eer do verrekk doch op d weed Pchdg w he gewoe Mdgmue (brue booe me pek) gehdhfd Morg kwm de bovgoemde oevredhedzer e poohooge de keuk em o h de med bezg zg me he gewoe mue ze h: Sch mr u Corre d e we e Corre verzoch uurk d m he err hrer heerchpp e ver ze hr rbed voor Door ege pë werd he e he zd geworp To mede he beuur e voorbod e moe e de pred dr V D verzoch d vogd dg d okebrd ho err e w ver Vrwg vogd 2 he voorbeed v d verrekkde me zeker rumoerg veroo verrokk de ereuwe ker Nr w verm beoo he beuur hoewe er reed ege dwzog p hebb voormu fmeod he gebeurde zeer berer d do deur voor de der voorgoed geo bf > Zch b de poe gemed De 29rge rezger M K de eg d geed verduerg v e begrk bedrg v z proo u Vg r Begë vuche u d d geze heef cch b de poe e Mddeburg gemed N zch de verduerg deee v z proo d mufcurer M e hebb chudg gemk m: K do wk r] Begë Dr e de moe h zch echer ook rfbre fe o Vvchhed ge echrfo hebb chudg gemk wrom h vooroopge hech \yod geze Om vreko red e bekd mr v» d; h egem d over do grz werd gcoo K begreep Nederd e g vrg e u rodoopo gf zch drom d ch v Zerdg op Zodg b de poe e Mddeburg de hem Zodg r V g overbrch N dr verhoord e «g w K r Mddeburg eruggebrch voor d offcer v ue geed Gebek moo z d d heerchp zch e Terouze og /opchg hoef chudg gemk E gf der Kog De heer G V Kmp horogemker e Beed hd og e muwermoer ugevod herop eerkomde d door werp v e of meer c e drmee overekomde hoeveehed wer word ugeor De uvder bez echer de mdde me om zc he dure p drvoor e chff We od gedge vrd gereed ( om hem e hep mr ev om v r [ vdg e proüeer wdde zch dr om kor god o M de Kog deze e v d burgemeeer de uvder omddek e om oekom zood p k word gevrgd Noodoge v Vrdgmddg hoef e berde m E Rder e Am erdm erw h z wog op eeo rpe de de gz wche he ogeuk gehd cherover e v De m kwm: dr b me he hoofd op do e erech bekwm herchuddg chedebreuk N e meer o he bewuz e erug gekeerd c dd ogeukkge gervod Pf wog overed dokerde zef E der correpod v de A C med he vogde z bd: Op de gr v o 3 gewe e Moede vekooe prk k dezer dg o rbeder de door e hevge kouvg w ge o eder ege dg hurre hd V geekudge hup moe do m e hebb z eög doker Op m vrg w h er berdg zer zeke wdde woordde h m: k heb gu \ erovd fee wodereue me ro koppe vo peper w epe vo peroeum g brdew m kokd woer om dor hok dodek o ze v kreg k co m oor e geoo v o k me verbzg urep: Kere f hoe kreeg e hoofd zoo mgedrk 3r b e werk woordde h euk: k dk zoo be me zuf e k ood 3 we door ko w be wez d höp Zoo rbedermg op he pu v voedg och zeker e verwd of verwerkek k heb d m v hre beerchp oege wech E poorwegogeuk Vreg ochd b Sch Beer «o erg poorwegogeuk gebeurd To e goederr eg hf ch ucho Sech e Ermezhof over d poordk reed deze poeg gevoge v e rdvefucf vg bezwek De ocomoef wgo > v d r ve g d rocüer k v d dk Br bod Op d oogobk kwm e weede goederr u do dere \ rchg Do mch ko e moor dg opp de weede r reed op d«wfk hoop ve v de der k v d 6poordk r bed E oker word ge? dood wee mch e oker kreg erge brdwod wee hoofdcoduceur werd ch gekwe D offeke chde zeer groo de wee por z Vrepcrd Brd e Verver Vrdgch heef e gewedge brd gewoed e Vervïer wrb wee kder he ev e : E poeg kwm Vrdgch om? uur g d Seweg v euy e zg er rook vmm opg u he gekvoer v e gebouw me wee verdepg door verchede hugezo bewooöd e ood werd gegev de pomper er d oe To z er pe kwme hd he vuur reed ee grooo ubredg gom Gehee de bedverdepg od brd de vmm hdd reed de rp ge du uweg fdd V> be woer v he gekvoer do eere ver depg md wed Groffe hr»o de fme Lebègue wr er gek b d e vuch Doch de bewoer der hoogere verdepg z door de vmm geo De weduwe erbrd o hr oo de me de fme Weeky de weede verdepg bewoode hud om hup De pomper p ue hooge dder gd er de weduwe hr zoo e redd Bed hdd reed zuke erge brdwod bekom d z r he ghu moee overgebrch word W de fme Weeky beref dr m deze e hoorde vermoedde mo d z gered w e w echer e zoo Ter w de brd voop woedde verm m op > e d vrouw Weeky hro wee kder zch og d vuurpoe ovod De pomper drog op de weede verdepg berek wedr de kmer der fme Weeky De moeder hre wee oo 0 8 r oud g roeroo op do voer > ugerek Z werd opgomo de wog v e gebuur bgedrg wr [ e doker og ke he overd der d > der ko ve De oed der moeder hopeoo De vder de ch werk dk deze omdghed he ev N e uur werk wr de pomper he [vuur meeer M wee e hoe d brd o E pke zdg Zerdg vod k ege pger r Mged over wer e we e eüc of e ch W\ h zoud o by bderg durv rm hoevee bgo er g 300 rode korv 30 k mr de fzder wee mch wè ogevoor Do fzder heof d moee wrd gevoo r o peegkder zef rr hu euw vderd e begeed: de heer Mhc e Breuke de houder v d grooo bd o d y hoop ze over Amordr mo de //room v de ol Soomboo Mchpp behoud over o brgo We krkereexd d e gev W d her gehee oopgemerk bf Qged de per bewegg brg de er op u e bzoderhed e w we om re de wze v verzdg de m v Uo boo he b hue beemmg r [ > Dzefde verch bego3g voor ruk o oderwerp weerpege zch ook bo fe d u og Eged voorduro de bocop verood word do fm woke «g gd geedo de Egeche O BeeMo mke v d hyd v Mhc me ege euke kdokco B do deke omgevg zef geef er de mpceby er e dö zg ge ekeo bocoop hee de veroog hoewe do hoor Vh Ech bered verkrd gr er de oechg b e gev Do kom v de 330 bkooo u Eged he oderwerp v e euw fm worde (N v L D)

2 E vegogeuk E oze d ogeuk heef Zodgmddg bov he vegkmp v Boe wr e vegwedrd w georgeerd p gehd De veger Cude BLdo hdd zch voor d d rd v d ehedwedrd gekeerd E rk pubek w wezg Op e gegev ogbk bevod Cude ch p oder BLdo erw bed voe vr vog Poeg zg de verchrke oechouwer bede oee eg ekder bo ev er e compce m er rde or; de moor pof u ekr e orme vm eeg u d cho op M he zch r de pek de ohee wr m oder de overbfe der Koee de verkoode k v e der veger e pger vod De dere beuurder me e gebrok be og r pger me e gebrok chouderbd Eoepem r he zekhu word gebrch De correpod der N R C e Pr med og: De morgembd e vrwe e v d he vegogeuk e w d beuurder v he dere oee Bdo de rd mo de regem e dch bov z mededger kwm veg of h hem hd wem bz gek m vïegerm Bog Bero odervrgd door e redceur v de M heef he vogde gezegd: Bdo w oee eer w d d v Cude wde z mededger voorkom mr p v gehoorzmd de regemu pm op e hoogeverch v 50 M voorb e veg beef h} de veg wr h zch bevod To werd he op em weerb weer wee cocurr de eeboog eeboog pur zch ekder hk Bede oee ekr verwrd kwm op de rde eerv op he oogbk d de chok op d grod p vod omhude e grooe vm he oee v Cude z pger e wrcfcek d gevoge v he poege overwche v de rkg ge der bede beuurder de umge v z moor heef ku udoov k ch he zef oogdk d de chroef v he oee v do he bzereervor v Cude geg 3 d de bze reed brdde voor he oee op do grod kwm e oee v Bdo eek op e perwer do op e der voge eerche k begrp e hoe Bdo er oe ku kom e e de regem mr zef do gewoe voorzchghed e mk A h he oge uk hd w uokk hd h he e der ku do T v oechouwer hebb he ogeuk de odereg geu d Bdo r mededger hd w bz d w z he do chudd door de uchverpg v he oee d over hem he/voog D echer ech e odereg c r m meg er e d verooroof e odere d Bdo zuk e uerme gevrke grp heef w mk W m beref k dk d Bdo verbd gewee 5 door de zo (de bede cocurr vog op he oogbk v he ogeuk fcegé de zo ) d h e gemerk heef d hg zoo dch b z kmerd w D k m de ege mogeke ueggg v chrkkeke ogeuk De oed v Bdo z pger f bevredgd B cho Erfgooerru De bewoer v e grzde dorpe Umo Voech hebb ekr g geeverd over he wederech pp e rook grod de gemechppeke gr der geme De herder v Voech hdd hu kodd op he bewe d gedrev To d e Umo ruchbr werd rok e dee der meke bevokg er op u om d herder d erugoch f e d erw de overge Umer gewpd me ze b gewer hoovork d vd fro vel Oder de herder de oder he geboome g e ru werd e geduche chg gerch Er ogeveer vfg gewod gev De Crber g er e de yer e overmeeer dr z de berg vuch he dorp ech vrouw kder chergebev wr E krch v ver mo e prke v Brue du de Neuwe Gze hod/ ch op d oogebk bg me e k de de gche fcerwered beroerg brg Er prk v e krc v verßchude mo wrdoor rk Begche fme geroff word Er z og mr dre kch bgekom och word de verez reed op mee d ver mo frc gech Twee pero de heer A C e oude weeg v Ee de heer De C z choobroeder wode e SG z Vrdgvod gehoud Bed word bech y opcher De hoofdchudge de heer A C de b dé Begch de ebd verrouw ge oo beheerde de ged v rke rk ed koch op hu beve kë kpe d coupo ovg de ere z Ae re uurde h r z k e vr v d zk de h voor h ged hd e de mech ed zch evred me d ppder e z zoder zch e overuge of hege er opod we overeemde me hege er zch hu brdk bevod Oder do budche cë bevod c do grf De C u Pr Grf De C bez e bk e Brue e fe hou deruk fr effec De eue er v w oeverrouwd d weg A C de de coupo verzverde he bedrg d cdgr overmke Ach dg geede wrchuwde grf De C z zkwreme e e verge de ukk e zegee A C woordde d de grf geru ko Do effec wr door z zorg reed gepged De grf com[smeeerde z z wremer over z opedhed Terze: derd kodgde h hem z poedg bezoe e öue wde r h zed e vr opmk v z effec Per beerde po ovg hg e bre door e bedde v d g geeekem verzoekde zch e e w dergeere dr de heer A C op re w De grf chreef d h och kwm woord d h ovg w echer ze BoderEg T>ehoefde zch e de moee {gev v r Brue e rez w eue w veror > Grf De C begf zch omddek : Brue «kwm dr Vrdg De keer A C ovg hem zef op z bureu g bekde wede de wrher Do brdk beve v de f effec ech fr meer Grf De C begf zch omddek e boedverw e Bruüe grf De L d g eve gedwrd hd oeve rouw d er wrde v e mder d 3 m oe frc Op kch v de heer De L De bemoede he prke zch me do zk wer do d mrege gom opd A C e b r d vreemde zou ku vuch Be Kor drop werd A C Do C E hu wog gehoud he kbe v d oderzoekrecher cu me grf De C gecofroeerd bekde A vo C óch v e om v fr m effec moeer gemk e hebb g«dr verkrde h ook d h de hd hd geegd op e om v 3 müo effe k: de hem eder 30 r oeverrouwd wr grf L oebehoord E verdu e erg v om v GOOOOO fr effec egdom v grf De C u Brue boed verw der grv L C oochde A C e ook e De revover Zerdgvod ogeveer uur doorkrue e bde v eem g 5 opgecho og de r v de (c Prcho voord S Ou Z vermk zch me revover op hod r e che Poeg zg e huer o og K m e Grvee u z wog kom v; gg r hem oe gf hem e vug v he gezch Nog voord Grvee ch e w weer ko e kok e cho werd h de bor geroff p De eugdge pch ze he op eo 00 p werd e Vergeef urg door do 6 poe gezoch e choffer he ze c khu overed verkrd e hebb c ] z ver e e k ook e e begrp wrom h du werd behded vr vw uuvu y hxum vv wmmuuvu 0 Def v dm do v oop der vorge week vervoegde de heer M v mbewerker zch e der poe ureux e Amerdm deed gfe v ] e vermg v eo pr dm Deze er wrde v ogeveer f3ooo hd h comme oeverrouwd zeker Meer 8 e er pooroo mede verdwe ) oe de poe ook zoch z km d def e e op he poor kom Vermoedek bevd r h ch fvmerk Edkdgeor de Arbche v k e Ager Mdg e p dk ge d or wrdoor e groo der b oder he pu werd bedov d Dre pero kwm om he ev vf k werd gewod f Me vuure pe de ge mee Ay ( ogre) hebb Doderdg kder door pe me vuur brd go ch 6 huz z vered wee mch v huder z omgekom Ruche roo ver bd he geheee gouverem Perku heerch de e dg grooe opgewodhed gè vogo v opred eer rooverbde e x hoofd dezer bde e mddger de g d geed u de gevg wr h dre r doorgebrch hd og e d vdu hd reed gedurde z rfd gezwo r d h e pero door wer verk ] rg h? de gevg gerk w rek > chp zou vrg Nuwek w h u de ] gevg of «h verzmede e m ddger om zch vormde me h e roover : bde bego o he geheee gouver m e reek v roofoch Zoo overve h me z m d gemeeovger v he dorp ßecz vermoordde hem e m de he hu v d ovger wezge ged mede Oderweg omoee h e : gdrm boer wrmede h rd gerke me he gevog d verche de boer e wchmeeer der gdrmere gedood werdl Ege Wek er werd e boch wee boer vermoord kor drop wee dere pero ( De gouvereur v Perku rok er me e od op u om de bdebde gevg e em dg g werd do boch doorzoch echer zoder eg reu A he de der vorge week door de bde weder e euwe overv ged To e der rke mg v Ruch Po ; vor Lubomk me z uo e och oderm kok poeg u e boche g d weg e revovercho wrdoor (echer ge der pero de d uo z geroff werd De chuffeur w door orm e e rd de bde e okom Th z opeuw proue ugezodo om de bde op e por Vrdg drog dre m me revover de hd e bkker b wr z 800 roebe Td do vervogg werd e der roover door e poebembe eergecho e der zwr gewod Vog e er berch oemde de bde de zwr gewod werd d m v z op mkker To deze Zerdg gerreeerd zou word oe hg wee revovcr cho op de poeg vergfgde zch drop me cyk De roover de b do chervogg op Vrdg werd eergeegd e g gezoch revouor mr de v»d eem he krker v e zeer ordre mdd De wee dere deeemer d overv z fbrekrbeder Veregg v Leerr b he M O e ddpom eer oogere Burgerchoo me 5rg curu geef he rech o he fegg v exm: e Uvere voor Ar Apoheker Tdr; de Techche oogechoo e Def; de Neder dehoogechoo e Roerdm; de Rk oogere Ld Tu Boch ; bouwchoo e Wgg; b geef he rech o he do v exm voor: urumerr b de regre dom hypohek; urumerr b de drece beg voerrech ccz; urumerr der grodbeg; urumerr der poer ee grphe; or; dpropzcher b d d v weg werk (Spoor); dprverfceur der voerrech c cz; cddmbr b de u 5 voerrech ccz Ned dë; c dd dch mbr; cddmbr voor Cheeche zk; c geef rech v oeg o: de Rkveerchoo; de Kokke Mre Acdeme e Bred; de Schoo voor Sukerdure (voorberedde cur 6u) e Amerdm; de 3de ke v de r Mddebre Techche Schoo Amerdm; he Kokk uu voor de Mre e Wemoord; de opedg v dprdm» reur boord v M Wchchp; de choo voor Mchppek Werk e Am erdm; d curu o opedg voor mbr b de gemeefcë b d«gemeebeg (gemeeovger f coroeur der gemeebeg verfce eur der gemeefcë); d geef vree g v he exm voor: urumerr b d Mchpp o Expoe v Spoor weg; eergkerk b de odche ze r SpoorwegMchpp; oeg o d Rkormchoo voor Teekoderwzer > Amerdm (e voor de vkk: N«erd ; che T rek meekude); opvoedew mbr (choovkk); Rrkkerk er grf h fe of prkee (choovkk); dpre 3 r de berekkg v peceur v po ï (choovkk); kerk er gemeeecrer e Amerdm; e word geëch om merkg e kom voor boemg o: ker b de Rkpoprbk; kerk b Rk werf; koorbedde b de Twche Bk?r veregg; f 6rek o beveg b he oceer r de berekkg v: de] cvegezghebber of dprcvc gezgheh ber b he bdch beuur de bez c g bu v Mdoer; dek mb f r b do kerzekergbk; kerk b: ;k e provce grffe; kerk e Rke e rchefdepó; bureembr b d Rkf wer; chrver er drece v de Groo f boek der Noe Schud e Amerd d (Supp 94); g verder geef de B me 5rg curu de gewche voorx redg (me meer pece ude der exme e vkk he e r of d he er dpom behd) voor: he vergekd ex; e m voor dprdmeer; he vergeke do exm voor dpropzcher der eegr phe; ho vergekd exm voor 6urumer r voor d d v Rk chk; c ude o he vergekd exm v g ucker; he vergekd exm voor chr d ver by he gevgwez; he exm re verkrgg v e dpom v vodod fg egd exm voor de berekkg v ke r b e der Deprem v geme b }; e uur; he exm v urumerr b cu ïr gemeek poed e Amerdm; c Ü berekkg v peceurur b de po e Roerdm; he vergekd exm vo C weede kerk bü de Agemee Rekkme 9 udo voor de oderchede k mdder oderw; de ude voor eyeur; de rekkg v (e) duce e kdbouwproefo o ddpom B S me 3rg uru of he bew d m me goed geog de eere 3 eerr v e B S e 5rg curu heef dooroop ( vee «v ook he ddpom M U L O):; geef rech v oeg o: de 4de e eer Rk B S v vee gem B S me 5rg curu; de de cho me 2rg curu; de fd Techche Schoo v de Mddebre Tech che Schoo e Amerdm; de Texechoo e Echedé; de Curu Levverzeke gwechp; de Kweekchoo voor Zeevr e Amerdm; de Zeevrchoo e Roer m; d Opedgcuru der Schoo voor >ukerdu6re e Amerdm; d Opedg :ureu voor Bkker Mor e Wg ;; de Mddebre Kooe Ldbouwchoo e Dever; de Mddeb Neder Ldbouwchoo e Grog; d Curu o opedg r werkmeeer (Spoor); he exm roor dpropzcher b d d v veg werk (Spoor); he Reervecder; de opedg o uurm b de Ko PkevrMchpp; b geef vreg r he exm voor: urumerr b de S f poorweg; eergkerk b de S M; 3 verder geef de B S me 3rg 3uru of de eere 3 eerr v de B S me 5rg curu ( vee gev Dok he dpom M U L O) de gewche voorberedg (om me meer pece ude r de exmvkk he e r of de 3 eerr) voor: he vergekd oegexm o de Cdechoo e Akmr; he vergekd oegexm o e MrcMchchoo e eevoeu; he oegexm o de Mddebre Techche Schoo e Dordrech; he oegexm ( ege vkude) o d Curu (fd B) v de Nederdche edemchpp e Urech; he vergekd exm voor kerkeegrf Ned dë; h de demg vrwger b he ruce bo e Kmp he oegexm o d hoofdcuru wch f e egg; de() koorbedde hüpeegrfe(e) ee foe; de() deke() mbr (b ve eg ) er drece v de Rk poprbk; de)( mbr er gemeeecrere e Amerdm word rekg gehoud me he bez v e geugchrf v vodod fgeegd dexm e B S me 3rg curu); d de verdere vkude: voor d opzcher b d Rkwer; voor de() pohekere); voor de() boekhoud()er hdecorrepode); voor d zdeg; voor d Oo dch huppredker; de verchde vkcho E pre over he bed De p wr wrop w e groo dee v o ev doorbrg wr de voor he chm zoo oodge ru d rbed dgek moe fwe moe zoodg z bv d de gezodhed er e door word bdeed geere gevr voor he ev er door be chrf Mocho Oze meg over op rm de pkmer oz ezer bekd we mog) du ó&k er we op wz d do pkmer zoo mogek e rum uchg op de zozde gereged verrek moe z Ledk hebb egwoordg de vroegere beded vr geme verdrog ze m her dr deze ogezode huhoudeke rchg og be Me e dk word geme hygëcher beer d de hou goemd Voor e gezod zdek mch z w echer e hou edk ge ke gevr De me edk hebb goede geeder der wrme he dee d b rkg v he bv gedurde d p e erke peke fkoeg k o de rheumche dog e voorch k roep Drom he goed d bwd v zuk e me edk me cro e do bo keed d evwe me he oog op de rgg gemkkek moe ku word verwderd Dergeke cro word gewoo bekeed me e of wer keur b pre o dek p e gebruk v bedgord f e rd omd z wre ofe vorm K me /er om e of dere red e bu d brge m ze zoo d z dg ch d op gemkkek v k uch ch door Verder kez m voor e of de gemkkek gew ch ugekop k word rch ( ze zóó d ze me gerge moee kue; word fgom opgehg De wze wrop he edk moe wor > d gep ook ge overchge zk > w de begrke cheke fkoeg de > mur zoodg op de e om gevg he verrek e werk d z d wrme orek d derhve e edk me z g zde g de muur d z he dr geeg chm obehoork ku worde» fgekoed k drdoor e bro voo rheumche dog word geegc Beer doe m du he edk me e ze ; Bme zd b (e eg) d muur p ef me he voede ; De ge de breede v he edkr moe vodode z; w de ge beref rege ch d gemkkek voor de breed r eme m m 50 M m 3 ; e beddegoed moe edk pc ech mg zch z; d e rege m r perooke voorkeur M mo zch zóó ku bedekk d de voe be zeer wrm de huk bor w md wrm he hoofd koe bf Veer ode bedd z zeer f e rd A de beu r he oe eme m e mr v prde; p hr; deze e duur d v zeegr B r zoder beve k k e mr me veer drover he egke bed be e u e dreedge mr Ek dee «e k mre v prdhr me e m > wo gecpoeerd overrek E dergeke m e r geef gdurg e gme gg dr m de dee verwe k dw e ek dg e der uk mdd egge zood her oo e ku of geuf h >; mdd v he bed o k Trouwe u door de khed der mre v ) chuv v huhoud vee mder mogeü e De hoeveehed hoofdku rege m r> keuze Ou de vee geue bewerg d gezod zou z zoo g mogek me h hoofd e p E ro zoo do Fr [e rk gebruk verd ook bever f M k dr zeer behoork hoofd e eu zoder d m b zdeggg d [e «houder ogm druk e Wer he ook gm go op de voe e veer of doz ku d e egg M moe drvoor ge gr f veer bed zoo ze Duchd ; bruk word wr ze eumeu e hoe word gebruk mr e ( e ogeveer 80 cm g ev breed D w eg he verwrm v he h rk üegoed d wer eer voor d 3 dee z hebb w reed eerder me k gedeed voedghedhve vermed w e og e eofde ged voor he verwr k v de pkmer b Tp voerkeed wo overg dy behoor do pkmer e h overgord u he ch > b dode f mr oeum orek vee wr de voe e keede voor he bed [ e voor de wchfe z m e ku > m ; u Kerkeuw PREDKBEURTEN c verum Gebouw Sem Ke Drf rd Vrdgvod 8 uur Evgee&meokom r vwege de Ned erv gemee Sug r Noe Chr GeheeohouderVeregg de Lok re Noordche Boche Zerdg d vod hf 9 gezege mkom Spreke r de heer Vk er Evgeche gemee Zder ed e vod hf 9 d A Wcke Bbeezg >rk Evgee eruë Zuderweg 8 be edvod 8 uur vokmkom L Doderdgvod hf 8 kr voor me de e ouder d 4 r e Nrd Evgee be der Ned»r erv kerk Zodg vm 0 uur dr M Woud er; er predk e Urech RK Kerkberch V 23 o me 25 Apr 94 PAROCEKERK VAN DEN VTUS (Emmr) Doderdgvod 7 uur Lo Zerdgvod 7 uur Lof me Rozhoede Gedurde deze week de M e> «ur kwr voor 8 9 uur [ PAROCEKERK VAN OL VR ONB ONTV (Nrderr) Gedurde deze week de M e uur kwr voor 8 9 uur PAROCEKERK VAN DEN CLEMENS (Bochdrf) Zerdgvod 7 uur Lof Gedurde deze week de M e f 8 hf 9 gezod Mededeeg V e o 0 rege f 250 edere rege meer f 025 Yoor erg fgev pë de zwre zek d of de e g zekbed cher d rug hebb he de eere p oodzkek d z de chmkrch erugkrg e voede d hervoor he be k d Kufeke dr he vererkd werk de pvererg bevorder Kufeke k door d pë word gugd zoowe evoudg wer mek of cco gekook oep gro zoee pz oegevoegd Toebered vog de Kufeke kookrecep (verkrgbr pohek b drog) oderched de drk pz zch door grooe mkekhed SPORT VCTORAU P V RELFTAL o Zodg kwm e U P V 8ef b Vcor op bezoek Vcor hd e mder d vqf ver wrv Drk Bokhu de exrechbu pvervger voor Lo he bee vodeed V de overge ver zou mch Coo e pe he eere ef oekom Deze peer werk hrd geef vug over mr w Zodg e zuver me che Thoe verg voordurd d h B Bokhu og k v zch hd zood dee e hee wg e do kreeg M ko he gem v Schröder op de kb p goed wrem Verr Sur bekeedde de rechbup mr w e vug goeg om d bck v he U P V 8 ef e ooop Th Dekker rechch hf w e de me ofchoo he femè v d b door he goede mpe der kche wg der U P V Rer hem e gemkkek fgg V de ze peer de gereged voor Vcor ukom w Meer Zodg de bee or p dr bck oe de mdvoorp bekeedde heef hg uekd gewerk Smd v Vug wr e zoo rpv der voor Smd e zch og e peer Le Nobe bf hoewe hg we e beer gepeed heef d Zodg og eed de ym pheke khf v Vcor B Bokhu kreeg zoo reed herbov vermed e vodode werk e verrch e ev voor he de e mooe k om e cor door ech op ege meer fd hoog over doe e che veror g e bf Mouw over mr he preekwoord e be e op hem v oepg Eerder zou v hem gezegd ku word: bffde hod b e Nemd deed he hem r d z é h zef d b hd ko h er ook dge e mee do w h v der vergde e U P V 8ef d ukk beer peede d Vcor hd vóór ru goed mpe wrv reed drec d vg e doepu he reu w D er e meer gecoord werd w oe e chrv he wg ook e g wch me che De cherhoede w voor door he eche 6pe der Vcorvoorhoede meeer over d b moch d verdedgg gepeerd z d w de kee per op z po A chedrecher fugeerd oop Thoe de om meer rer voo Vcor oprd ook we fou der Voo > r over hoofd zg Moch he Vcor doe gevr z d werd ook we voo offde gefo We deze omoeg gem heef behoef er e rouwg om e z BLARTEN Mdgvod hd her e mch p er Brcub verum uch ze peer deer cub e ze der b rveregg de Pr u Urech Deze wedrd de e uer gezeg e r gm veroop hd w e wr ucce voor de peke cub p Gepeed werd pr v 50 crm B boe groo cdre verum gde er 4 pr e w erw de bede verore pr ech e verch v repeceve 8 9 crmboe wez bovd zo g we de hooge ere de hooge mog [ door verum werd verkreg o we d door verum gemk 883 eg Pr 759 crmboe du e verch v 24 voordee v verum Mdg 27 Apr z e Urech d reurmch p vd er vog he voedg overzch: 3 S 2 Gr 3 «> >» 3 2 w 2 cu cq S? M Vdrk de Pr A Pper verum A Kuer de Pr E Burgemeefcre f rk de Pr S A ïeurek > V T P Dumo A Koop F V G v d Groek W Veroog V M Dm e M Bomme Verkoopg De fbrekgebouw erv me r he Amerdmüche Buveer? Weep Mdgmorg he verkoopok Erco veg gebrch z opgeho d voor de om v f2ö300 ;e} T over v or Lod werd gervod hoe Good e v um «wkehu me fzoderk bov >d hu geeg d Kerkbrk dr veg gebrch verkoch voor de om v o $ 6300 e ; Gevod Voorwerp )r A he poebureu e Buum z f g e bekom omr vogde gevod p voorwerp Eo ksderchoe; e poremoe e eg ged; e oud mr geweer; e p: brue gcé hdcho; e zver be me eg ged; ekpme; e zve rmbd; e br; e hodhbd; recue me e boeke T de ku gevod voorwer beorgd word de Fë De opbrg der Gooche Soomrr bedroeg Mr 94 f eder f ; do 93 f eder 93 f FALLSSEMENTEN Ugeprok: 8 S Adewered koopm vee veec [hder e Wergrfmeer; curor: m ek m Q P curor vor ederhder e Amerd ud curor: mr B Pok Preoru weduwe v S Aer kmerverhuurer Amerdm; curor: r Boe C Mrk wkeer rdppe r gro Amerdm; curor; mr M Eo Ph D Lm keedermkerekech; curor vor 405e STAATSLOTER DERDE KLASSE B Prez v f 00 drbov Trekkg v 20 Apr No p f 000; o 2708 f 400; o 8567 f 200; 0 o f 00 B Trekkg v 2 Apr No 3664 f 25000; o 6390 f500; o f000; U o f 400; oe f200; o foo Poer Verzdg der brevm u veru 8 r Ned öodë: Le burchg e verum: [ ; Rechreekfche zeeweg ( ; u Amerdm 24 Apr 050 v echreekche zeeweg u Roerdm Me 050v E Over Gu oomchp u M Nederd 5 Me 050v Over Mree oomchp Roerd Loyd 28 Apr v ) Over Mree Fr ch pkkeboo Me 050v ) Over Brd Brce pkkeboo 24 Apr 50m) V Npe Duche pkkeboo (verzdweg op dre vermed 29 Apr 24v Nr NederL WedS: Surme: Over Amerdm 23 Apr 050 v Over Souhmpo of Qoeow obepde d 62ov Over SNzre 2 Me 050v Over SouLmpo deze wze v verzdg K op dre vermed 4 Me 050v Curgo: Over NewYork Dd Vrd 620 v Over Amerdm deze wze v verzdg op dre vermed 23 Apr 050 v ) {u[>peore verzdg d vogd (bg 6 m ) Suppeore verzdg d vogd dg e 55 v Mrkberch ; LVERSUM 22 Apr Ter weekmrk wr de prz hed boer f 35 f 45 per ko; eer f 4 kf 4 50 per 00 uk 00 Bpz f B f 0 : 4 Schrmm f25 k Koe hde zeer vug AMSTERDAM 20 Apr Agevoerd: 4G2 ruder e kw p ko: ; 83 k 88; 2e kw 78 S; So kw 69 k 75 vee o &; er k e; 60 mek kfkoe f 280 f 350 ; 0 gr kver f 0; 63 uchere kver f2 k f 6 34 Schp 22 & f 32; mmer f f 657 voe Vrk odche e kw f 044 k f 046; dem Se 3e kw f 042 & f 044; overzeeecho Gederchee kw f 0 f o; 2e 8e 3 kw f o 2 Ar ; OFFCDSELK PSUSNOTEEBDTO der Amerd V P N Eer veg r Pr per 00 uk Kppeer v f35 o f 750 Edeer f 390 k f 420 ; Kkoeer f 6 : Keveer f 3 Agevoerd 5872 uk LONDEN 20 Apr Agevoerd: 800 ruder f 053 f 085; 5000 chp mmer f 099 f 24; d 5 kver f0 f o; vrk f o k : fo X : DE GOO EN EEMLANDER WOENSDAG 22 APRL 9 gezod Mededeeg V e o 0 rege 4 f 250 edere rege meer >{ 055 We de chdeke werkg der cffeïe w oor och koffe w gebruk vd Koffe S AG de cfreïvre foookoffe e prcduk d vog oz chekudge reuk mk e me gewoe Koffe verch Moecho No 3 6 rg Burgerke Sd Gemee LVERSUM Oderrouwd: Kre M E v Boeg L de og S Oo&erb Gerouwd: A Doe» C M Bver Gebor: ermu ohco? v N Luk C Beove Cec Mr d v X A v Z G Brom Gerrdu Nco Mr z v v der Veer M Eör Gerre d v L v Luer M v der or Mr ohe z v ] M Po Voorhor Aou z v A Erkmp 0 Ohxm Mr Theodor d v A v Dk C W Dkm Ebeh oh d v Sr M M Mo Gu Mgd Whem d v P Bkker M W Bfoor drke d v G oogeve Doppberg Overed: Mr d v N Krbeek G Bkem 0 m Ar Cr oh z v A Ferree A/ E Frk 20 drk Mug wedr v M Koo 67 Are m wedr v D Breder 84 Gemee BUSSUM Oderrouwd: M de K R Tmmerm C G Luer Dkr : C Rucmp A Be XL Moor E (Mer A A Kerkkmp C C A v Dem Gebor: Wem z v D okmp { v M Meubroek drk Gerrd oh d r\ Smo v G Fokker Peroe Whem Mr d v Ch M Km v EL Ou Chr Gg beru v C Vreewk v M v Re Crou Adru Mr z v E L M Thoe v G L Bcke oob A Geerrud Chr dm v A & B v A G Aou ohee Per v A Smk v W vr de Po Gemee LOOSDRECBT Gebor: Aege d v A Breder e C Vedhuz cobu z v Aher G Gro Gemee MüDEN Oderrouwd: P v Ameroor M Verbree Gerouwd: A Ekho 0 M v Koo Gebor: oh Mr d v A P Brm Gemee BAABN : Oderrouwd: P v d Brke A M L Verdok Dekker C Koop G Beek T Spoer E Th gem A G Ro Gerouwd: D Eppg S Brom Gebor: Wem oh d v ïee A E M Poeg drk z v Moo C Veroo ï Overed: Corce Gr wed v A de Ruer 80 Gemee EEMNES Oderrouwd: zk hor 28 e rc Core v Weg 2 Adverë r Op d 4d Me hop oze g«efde Ouder WLLEM PORTENGEN ; ALEDA DKUS hue 25rge Echveregg herdk ue dkbre Kdere \ Behuwdkd Akevc 94 ) \ Gerouwd: DAGEVOS Ar S POUW > De eer Mevrouw DAGEVOSr Pouw bedk voor de vee bk v begeg b hu huwek ode vod (ïor: RCAR) FELX AN 9 Apr 4 Ḋc eer c Mevrouw VAN PELTSchuver Ardburg Z ed oep do Te R hoop de Eeuwg Lev oze g geefde Zuer Behuwdzuer Te B CORNEA MARA 0 ELSABET PLAAT d ouderdom v b 85 r E C B PLAAT B M EKMANP verum 20 Apr 94 Bdhu 2 De errdebeeg p hebb Vrdg 24 Apr 2 ure op de Agemee Begrfp Verzoeke ge boem R ed overeed e gdurg doch gedudg gedrg d oze eve oude Zoo Broeder ADRAAN CRSTAAN OAN d ouderdom v rum 20 r A FERREE A E FERREEFrk CR FERREE O C FERREE verm 9 Apr 94 ppmmsffßgmßß^ ed overeed voorz v de Scrm der Servd o oze depe droefhed oze g g geefde Vder Behuwd Groovder de eer O ; ADRANUS ANMAAT Weduwr v Meuffr TEO DORA BRE d ouderdom v 84 r U er m A ANMAAT verum 9 Apr 94 Grvedcheweg 27 Sv ed overeed gdurg mrek d hr eer ed oze geefde Moeder ALDA ESSELS d ouderdom v 77 r md U er m WALLENBURG De B 8 Apr 94 Voor de vee bewz v deeemg ovg b he overd v m geefd Echgoo AN LASSCE z beug k m g dk Wed LASSCE v d Bed Zwru 5 Apr 94 Word gevtgd op e bup Zo eg of 5 u e gehuwd TukechArbeder P G oo f 9 me vre wog Brev frco oder o 332 Bureu D Goo Eemder 4 verum KEUKENMED GevTgd e verum eg Me e KEUKENMESE P G v g ge v vexech goed zefdg kok eg huwerk verrch; Leefd 25 k 30 r Loo f 80 Wch f 30 verv Br fr o 554 e Boekhu Lger verum Gevrgd me Me e komd Boermee» b A OTTEN Grvedchewég e Weepercrpe Ne Dgmee gevrgd Tudwcg o 47 Zodg vr u oog oo Voor drec of er ee hedere Dbode gevrgd eg fk oo e bed 8 r Z g ge o zch e me d Adre: MARKUS Bdhu 3; 5 verum Avod v 7B uur Bekwme er ku drec gep word eg hoog oo b ROOD SOEURS hr eo NET MESE om e beg voor hve dg Zerf dg d gehee dg Zodg vr Boreo o 0 E Werker gevrgd voor d choomk o he V v Me dre dg per week 3 Adre e bevrg oder o 298 b d Boekh M BLOMMESTEN Kerkr o 6 e verum Word gevrgd ee fke DENSTBODE r voor oodhup of voor v hoog oo vee verv Br fr od o 30 Bur L Goo Eem der verum Kdermee Gevrgd e MESE voor heee d g Kerkbrk 23A verum e e e Mee v 8 o 4 / uur Zch e med» e Mur 8 verum ; Zoo poedg mogek gevrgd e fk Dmee P G of G G voor d dg of voor dg ch b MAGRN r e Dem Mevr C VAN DE VELDE Lr v Verprog vr V drec e e Mee bov 5 reed ged h om de gr AL behupzm e z v m 7 u o m 2 uur x

3 Srgrd Br» Bur Wdeck Mevr Adre: Ab : ee g Bkker Te L mmmm Br Br Br Br; Br uxe Br r e e Dgmee morg 7 /«o 6 uur Zodg K Weg eeureg me > e gevrgd e verum b «o 2 uur GEBR LANGEMEER kerkr verum eoge meeh wer Amerdm e e KfkmegWerbme voormek voor de keuk; werkzmhed me behup v 2eMe]e P 0 mu drg vemchc wucvr Loo 50 Leefd 20 h 25 r Breve» fr oder o 872 Bureu De Goo Semder verum Er bed zch e NOODULPr KEUKENMED P G ef voor de Bomermd fr o 46 Boekh \V EBERT Grvedcheweg 28 Mode oed Gevrgd e FLNKMESE (roor d verkoop burgerzk e verum Brev frco oder o 37 Bur De Goo Eemder verum eer] Nee MESES gevrgd bekd m d oo f per week Fïr o verum NET BURGERMESE gevrgd voor che bezghed e beded 6 r Me BUS Leeuw Rr o verum Word gevrgd e R K DAGMESE ïeefd bov 6 r AmedgM dg Wodg 7B uur E WRTZ K Acherom o 20 Ue dme cherche pour o pe grgp gé de 7 ue Dem ee Frge gevrgd v 7 o 3 uur of voor d gehee dg o hup voor e uffr gu pourr êre vec u 4 fo pr de huhoudg Sme h verum de 2 2 heure Brev frco oder o 377 Bur four m eger prer e frc D Ooo e Eemdcr verum Lere mrguée du A chez e Übrre M BLQMMESTEN ver DENSTBODE gevrgd Me DOWNER v com Brk h Re e Buum vrg (eg Me ee ee DENSTBO DE voor de keuk gedeeek werk Abedg vod uch 8 0 w DAGMESE EEVWL ; Boekhde GOLDSMD e Lr eefd 4 o 8 r? Gevrgd zoo poedg mogek ee ee Dbode Voor ïqo f 35 Adre: Abrech o B ÜB Buum Terod gevrgd ot voor er bekw Ffrker Prker U Good Ldr 56e Buum oog oo Word gevrgd e R K WERKSTER Boor Vrdg of Zerdg 7 verum OBS E NOODULP mode; APPRETEUSE verge» vorderde LEERLNG GE VRAAGD he bekde goedkoope mgz v Dme derhoed A DE AAN Zeedk Mo 468 Mevr v ASSELT Geuzweg 20 Sg me Me e e Dgmee ffoor werk) crc 8 P G hup M uffrouw v g g v Amed v k 7 uur Fk Dgmee Bevrgd v B4 uur MARATT Dweg 25 verum wordgevrgdt Mevrouw e MESE 2 kder voor w huwerk voor g of voor dg ch g peroo Kerkr 2 Abc Mevrouw VAN DE RVÊRE Meer Sreg 2 e Buum vrg goed kude kok werk eg ff Me k gez M geïrg MESE 4 k 5 v hf ch o hf vf Amed: Merprk 8 Evoudyo Dbode P G gevrgd Adre: Godedeweg o 2 Word gevrgd ee ee DLNSTODE goed kude werk P G oo f 60 Mevr Schröder Breedeweg 9 Buum BBBBMMrßgß:Mgß mxr LPW M3URS GfSGDS MooórQM3p DE GOO EN EEMLAKDER WOENSDAG 22 APRL 94 SWÏO BOSCOOP mverm TSSEN &Co d \ / 9\ VOSS rom ï RCfRD U mm \B «e oofdro dekoer h 99 Aêué M X B ENNY PORTEN D prchvo ooeepe beheere rg he Duche ooee E SS feree mgevoegd de verch Duche dgbdkrek KS gev he bew d he dcherwerk v R Vo ook fm e $ Agevud me og ke dere ummer DAMESKLEEDNGMAGAZN LVERSUM Neegde de orme vrg br g w h Dme ogedme MANTELCOSTUUMS COVERT COAT PALETöTS de grooe verche dhed der ugekom mode Grooe keuze FANTASE PALETÓTS modere eff keur Egeche fe off ZWARTE PALETöTS g hfg mode e prz o de wde m voorhd & Ook Mee Kderme po Meeurk Bou Couumrokk hebb w h ee overgrooe keuze e e R K DA6ME3S om de keukmed behupzm e z: e werker voor ege ur per dg Adre: Kehof e Buum Te prek uch 7B uur Ne WERKMESE Drec gevrgd ee fke Dbode de zefdg k werk voor drec ;eê of me Me 20 v Mevr MENDES DA COSTA vrg eg 5 Me e Werkmed de egz k kok oo f 20 me verh wch vr verv v 8 uur Eghweg 494 e Lr NAASTBES he verdor v Me Couum z bekwme Ner gevrgd Perooke bedg K TSSEN & Co Rwehde L NENAUS Sop vrg voor drec 2 fke ONGENS e bed 7 r oo f 5 p w Weg eeureg og eg Me gevrgd fke Dbode oo f 3 per week WT MOND Kogr 20 verum TUNONGEN E fke LOOPÉT gevrgd goed kude fe b de Frm Wed AC PEET Groe 38 Meper Bekwme METAALSLPERS vd v werk b de Ned Fbrek voor Brow V/h BECT & DYSERNCK Grvedcheweg e Weep ( Rwehereer gevrgd voor v bekd me moor rek o beveg Adre: C MOLS Kerkr 0 e B u um \ïmme&uedeu ook ALFWAS ku drec gep word b BROM Oude Torr o 5 verum meubemker b GLTAY Groe o? verum TERSTOND ee Broodbezorger gevrgd goed kude rek Zoder bewz v eerkhed goed gedrg ooodg zch e med kude fe R W PETERS vr 35 verum NETTE LOOPONGEN Kerkr o 98 e komd BAKKEMENDE b VAN DK Nrderr 23 e ee SeofÉerMg of fw b WTTEBOL Rozr o 55 E bekwm Behger k gep word b COPPENS gevrgd op v Qu S Troüpbergerweg me Me bov de 6 Schour o 2 B gebek ge Vr egz me he vk bekd f 4 de week P VREE Tub Buummergrdw 56 chkhed voor v Loopog L WARMOLTS vrg voor de wke e LAREN BAARN fke LOOPONGENS vervoe Kerkr verum oge Bedde KAN DRECT GEPLAATST WORDEN N LVERSUM A e grooe MEUBELFABREK Gedord word per poedg bekwme vow MEUBELMAKERS gevrgd Ko SedFfreke & Me eosporwdß OUDDSEK 6 ROTTg«OAS ku gep word Bekwme mmered g rer Brev me uvoerge chg opgf v vergd oo od o 374 De Goo Eemer verum E Frer voor de MMg AmedgFbrek Fke oopog» Adre: vr 4 verum e koop e KAASBRK v WESSEL Wgmker e Nrd Twee Vrd zoek e e Kohu ffof6 h per week fr od o 29 Bk De Goo Eemder Kerkr 32 üv Ne Kohu gevrgd f per 30 md Omrek Pokoor fr od o 32 Bur De Ooo Eemder verum PENSON me mooe kmer u def d vk b he boch 5 m v he crum e huur Te bevrg oder o 370 Bureu De Qoo Eemder verum DE MELKERS TE LAREN berch b deze d z he vervog hu oo gre gebrch zg pp f 060 per koe per week Dme oudverpeeger P Gwch of D de v v de buuch moe profeer op de Wde e vergeze) verder o gezechp voor Deood ge r fr od o 373 Uur De Ooo Eemder verum VERLOREN: uch verum uz e God keg Teg beoog erug e bezorg: Vor 04 verum TE KOOP AANGEBODEN e fke Trekhod 2 r oud e Akeve KOOPMANSCAP Afdeg Gop Eomd der Neder Vere o Bechermg v Der De Agemee Ledvergderg z gehoud word VRDAG 24 APRL 94 vod 7 3 / ure he hoe Beevue e Amerfoor et TëP e koop voor popr Gbrech v Amer 47 MMMB W Coece % xwre gekrdo ïï u pofoff e prz k VRAAGT STALE gg KThUSSEM&(P SPECALTET APONSTOFFES LVERSUM Mm/mm ggggg Auo=Sg emd de v p e pkhu e bouw de omddeke omgevg KerkbrkGrvedcheweg w oderg overeg me evueee huurder he odergedeee rch voor uog me boxe e fk opr Fr oder o 376 Bureu Oe Ooo Eemder verum uffr me Kd vrg e Lr of Brcum ogemeub KAMERS fr óder o 375 Bur Ooo Eemder veru Wodg Doderdg e vooreg v de ccefm &% TT W 88 Tooeepe r d gekodd M werd me bugewoo ucce ook vee dere d gepeed A Ë chpeku he u op de fm gebrch Me efde zorg eef Q de koregeur rg zch houdd he orgee de dcher de m S 9 meeerwerk f Verwch VRDAG 24 APRL g & RF ÜRï ëïmetsfï Drm 0 d d Frch chrver % ÜL Rü EüfßEff fuxfdre DUMfS Pèrege der m 4000 M Ü ffé [orbece Scfcrcc> TffÉ v chérp ML Gebouw de Vereég OUDE ENGWEG Geopd dgek v 9 Apr o me 2 Me v 05 uur Zodg v 25 uur Eree f 025 eemec &3SBE3BcMe&RßßBßßE^^ BUSSUM CNEMA PALACE Y VBBAG vr 24 o me ÏÏAAMDA6 27 APRL eder vod v 8 o 0 or ZAÏEBDACf v 2 o 4 r SATUUg DE ÏÜT DES SBK De vour he de v e Mddger groo drm 6 c 200 meer g Verder Comede Komche beed Nuuropm R Abeved KOPPEL whpup u>umm «;LX gegbt PropgdAvod KrFod op 29 Apr vod 8 uur he OF VAN OLLAND Spreeker Mevr DE BOOYBoev u Amerdm (me chbeed) edg v Prof DE LOUTER Uoodgg kr op vrg e bekom b de prede v he verumche Comé v he Kr Fod: Mevr M C ELTESv Eeug v edg No 6 Sey Bu oze bekde 35 gd Kmfr bede ever w 2 per moo ou Ledk 2 per prgv mr wrop ge bed oodg chue peuw 2 kpokku è3o gd E per prm Eg edk dr gezodhedmr me doorgeke mr kpckku compee: 850 everg fco KAM S RAS Beddfbrek BLARCUM r v Ldhuz evoudg goedkoop Vrg oze prcour ARY DE BOEB Gedp Zwcdch Meue o dere kodgg AFWEZG TE KOOP 2 Schrmm 3 Kpp me Te bevrg b W KRNEN ofede OudBuem b Nrd verór Zodgmddg he Spcerwoud e Zvere erm me kke keg Teg beoog erug e bezorg Grved 397 Te huur gevrgd LAREN e f fmor of Kmer ogemeubeerd overchg op wek pu fr e M Boekh EBERT verum Zedzm bod Gewo v e verog e f SPORTKAR eere kwe fbrk voor d pr v f 85 Te z e bevrg b W SCERMER Koord 45 oor Vrkfokker Ter verbeerg v he vrkr bed k GRATS TER LEEN ge durde éé r zuver voboed Groo Yorkhreche oge Beer fkomg v de bekroode ouder G Grffo Buum TE UUR gevrgd op goed d voor ege md: G \m vre Keuk of VLLA voor heer dme huur f 70 h f 25 p p Brev frco oder o 365 Bureu De Ooo Eemder verum LVERSUM Ê uffr vrg 2 ogem KAMERS e huur of BOVENUS Br fr me opgve v pr oder o 366 Bur D«Goo «k Èemder vru Sd Le v Bood Op de v Me ku gegdgd ek werkdg o Me v 7 uur o 5 uur gr Sroog wegh m droe voorf e perme er Secrere worde gevrgd e Beuur vooroemd: E LUDEN Voorzer AN L VAN OS Secre erkoopg Lr VRDAGMDDAG 2 uur zu huze v DE BOER Cfé verkoop word gebod: ege Meubre Goeder : Soe fe wchfe mp foruz 2per Ledk ecg fbrk : Deur rm koz FRANCO he GOO ever w zoog de voorrd rek M 6 M p d(280 DAB E f2 M«( EN 24 Deze rdppe z v prm kwe DROOG KRUM Frm Wed AC PEET verum Groe 33 Teephoo 658 Vkeekchoo Lr Tooeg v Tekg Werkukk (curu 9394) op ZONDAG 20 APRL v 25 uur he Progebouw ET BESTUUR Ochdpo f 390 f 550 f 750 f 2600 V WdmW Wegz B] o bezoek GOO ÏPSr EEMLAND do VECT STREEK verzume m e xch e chff: MÉfpGr&Qëü == f VuUM = E berouwbre GDS m rke ure kr Pü cecrceer 40 Ugve v GEBR KLENE verum eder Boekhde verkrgbr OGENBïRK ÉufcorMgz Vr 26 verum Teephoch geo oder o 63

4 0 Br fö MAGAZN VAN: 8 Bc So SerroMeube» : p^^ ou Th r de ; gechderde Tmbe Kerkr 32 verum Teef 435 A SEBERGMAASSEN Beuwe per LuxeAuo Vrg propgf Ogfor AuoPce BE WT verum xxmmmßmßmmmmßmmßkßmmmßmmmmßm Aeverk v od Kooë: C M DSB WAL 227 Teef 9456 AMSTERD AM ; S VERSGü 9» EESTS KWALUET 69 d dela&gse PZEN Aperge Groco we Komkommer Poe Rhbrber Spze o Boemkoo Rpe Gee Krop Bo ogo Woree oge Rd Tuker z Zurg om e Sme z Dr de mrk u dgek verderd zoo ku we u omogek prz oeer mr vrg v p voor ZATERDAG oze WEKELfSCME PRSCOURANT weke eder froag per po word oegezod Abeved Frm Wed ëm PUT» GROEST 38 TELEFOOM 650 Ge eer rder d d BÜBSBKS S Mxmum ehed me g mmum krchpg M Ag voor Eeme Lr Brcum: A DE BRUN Ecme g verum A DUFOURNY; uz VSSER; Grved F NAGEL g VOLE BLQUSEN CRêPE BLQOSEN BATST BLBUSE MOUSSELNE NETELDOEK ZWARTE BLQÜSE BLQUSE BLQÜSE To de wde m voorhd Erf hgfk Bechrv v chpp Opmk v Succeegf Co» rd v verchd rd eg zeer bk ref Advez op rechkudg gebed KOELEMAN OudAmbr Regre Succee e Vermogbeg Kfoor: Grvepdchweg 5 v hoek Oude Torr verum e T Eoor BüpbÉf me 9 queue drd b voo { 250 co Te z m voorf bee e vrg b mevr VAN VLOTEN oomrk 8 rem Uprhf C uou AL Oßcr 8 d g De O» De Goedkoope Boek Pperhde VERPLAATST v de Zeedk 2 NAAR DE Lg 3?4Q TE LVERSUM Groo goodkoop mee georeerd mgz v Schoo Schrf Toekbohoefc Gerêr LuxeArkefo Schoomk Arke FeeArke voo Bruof Pr eder kooper ovg Suzege PrUoÈo 27 c por pod 5 pod voor 0c PRMA GEZOUTEN SO 5 c per pod Bkker«A ; m mom & mh VERPLAATST eeror NAA AOTEROMM uch Spoor Whem U de hd e koo drchge ZEUGEN GEBR VAM DER LMGÜS Dreberg Oze MeGoume DE GOO BN EEMLANDER WOENSDAG fè APRL 94 z gemk door Dmekeermker de uu d Dme Coume Me mk red wrom Oze Mode mder f z zeer de dch rekk door hu goed Smk mooe Keur oorprokeke deeë Ter w Oze Prz merkek ger z Dme Keedgmgz S M 0 fro Sorrg Cow Cog (P Bïr BB FAETOTS w BdU g[ ([[ ([ Typewrer ccu eder éu voor do re ftv koor ceg 28 KG Zchbr chrf dubbekourg bckpce; ro oebord v gewoe BBELSCOOr SMNEELE ƒ / ƒ US K WERK ; DUBBEL BLAMK ZÉEP odce zere Spoorwecpp Soomrmweg Buumuz DENSTREGELNG AANVANGENDE ME 94 T NAARDENBUSSUM V S g 030 OB AARDEN (br Lrderweo] ff 5m & DKAFAA f UZEN ;M v : UZEN DRAFNA e V 55 « AARDEN (brlrderweg fö NAARUENBfSSU Q45 Loop Me u 6 Sepember doch e op Zo Feedg Loop op Zo Feedg doch v u o me 5 Sepember dgek : { A Feedg z e bechouw: emevrdg Pkermdg TB KQQ üukte PBfE Crêe Voe SÉ Bobbü Coreo MUum e erke p PVeregg Kogedg e verum A de ed z medegedeed d we de kr o op Doderdg 23 Apr voormc vrge voor oeggbewz voor d Feevo dg 0uur d v L RAVN og e heef gezod er og geeghed o Lz e Brcum: zdg o Doderdgmddg 6 uur ḢET BESTUUR ï FLAALOUDERS wr og ovueorkogo e d M C MUEFFp Gevrgd v 5 u o Sepember;r: TE KOOP gevrgd voor op e rch FLALES eer bede AUTOBOBE Zkmer Zg me Bgg me Tu LENZAAK ex V RU RRCTBO eg v r prov f wee Spkmer me gebruk v: Zekerhedeg 4 keuze u 0 hokk b RSSELADAV keukc Ü R K fr o 36 & 5000 verpch Brev fr oder e M orermeerpoder ; Bur De Goo Eemder verup; o 950Ag Adv Br D T ALTA D g e OUTEN SCUUR me rum zoder wr prd voor 3 prd Te bevrg b K DE AAN e Grved A hezefde dre e pr SPARR&N PALEN v 33 meer BRANDOUT TE KOOP 9 0 vd BEST DEKET b W KROON Cz e 0 Loodrech T KOQE dche Looped broed 92 prchge fokoom kooppr f 0 Te z Nrdveg 42 VERLOREN: Eed gdo m Zr Dop eo Vee Terug e bezorg eg beoog b K AGEN Kburgerweg GrDeN V Amerdm: C KOO [wee üoé zrroofe Tecke B [reu) gcb 3 94 u bekropfde S] Duder pr f 30 C PRNS DE VOS huze de Sprr ke B rcum 0 m Op MAANDAG 4 ME z phergeeekde m he Beuur y e K Zekverpegg e vereum pubek beed: e bouw eer Kpe behoeve dezer rchg Beek eekg e verkrg goemd gech eg beg y 0 gud wrv beedg roor ogechod e f 750 word gereueerd AC VAN GLS Archec Opere Vrwge Mopo De Nor W PRLLEVTZ e Soe z op DNSDAG 28 APRL 94 voorm uur he koffehu de Goud Poeg v d heer STA LENOEF /d Rkrweg e Spe PUBLEK VERKOOPEN: ( Voor d eer A DREUS: E CAFÉ me WONNG grooe chuur of bergp bevep e he Cfé vgebouwd WOONUS me chuure erf u /d Rkrweg e Soe Kd Sece C üo 007 (ged) 7 (ged) grop pm 750 A Woohu verhuurd voor f 325 per w» 2 E US wr 3 wog (e gerch o wkehu) me bergp erf u ( perc ) Kd Sece C» oo 007 (ged) 7 (ged) ÏB 4 groo pm 8 A De 3 wog z verhuurd v>ï>r f 575 per week 3 Comb v de perc 2 Av be voor of op u 94 chg b goemd NorS mdde u de hd e bop Do odergeeekde verkr bovgoemd pd m» rech v vergug oder voorwrd (e verkoop A DREUS SdLdvüood Verpchg eer Boerder me oo Wed e Beuur oodg gegdgd u vóór of op 29 APRL ek chrfeke bedg e d b d voorzer (Secrere 5 We Kru) voör d huur der BOERDER op de verumche Me me chur u vruchboom de kde rekkde v f de boerder o b de Mebrug de grdkde g de Nrdermecf bev e kmp wed de Zekkmp voud gmd de Bukmp E der word verhuurd vopr ze r bev ze oper chg e verkrg b he Beuurd C G DE ONG 6 Mekpd e verum e Beuur vooroemd E LU DEN Voorzer AN L VAN OS SecreL De Mker C OLTOFF e verum z verzoeke v z pr ccp over v d Nor A PERK pubek & co verkoop e zeer e goed oderhoud : SMBOEDEL weg erfgev he percee de Emmr 48 op Wodg 29 Apr 94» Nder omchrev vogde oce be PSm Goeder ku wofdo bgevoegd word op verg v hu fgehd ook u dere p> ZEGT ET VOORT Kkdg: Prcuer: MAANDAG 27 APRL DNSDAG 28 APRL DE ZWAAN v/h V Vm eukffcd z op Ddg 28 Apr 94 vog d» over v de Nor P SNTS F VAN DFN ïö ELM ve he Gebouw Reur Rche Rok 84 g D mgfekc umud oderhoud vr Reur fehe wrb zeer vee prchg Ofóvrere Chr of e m Mo Kr Porcee f Tfewd Gord g pf Tp Kpe Kro Pdue Beedwerk Ameube g m Meube Fueu Soe Kokforuz Keu Eg kbro z $ Bezchgg: Zerdg 25 Apr prcuer Zo dg Mdg Apr pbek v o o N gf 3V uur m Cogu verkrgbr kore der N V DE ZWAAN v Kezergrch b/d Ledcher 474 Amerdm W F EUKENSFELDT Mker W ES Dreceur $ DRUKKER KLENE verusfc ff] =

5 W\ Voor To T er De Door comme Oder Do G Kerkr Prov U Acohobe Ag Prome Overzed A é Ucrever Drb Kepome? Ee E Seche Voor uurkg Mverë No E 94 DREENVEERTGSTE AARGANG M 33 DeEemder Goo Aboempr ï? T verum 40 e fr p po 60 e 4 per 3 md: ßm verum 60 (Bud 25 Pr der (V rege 60 C me bewyum Adverö: (mer 85 C Eke rege meer 2 C (Grooe eer r prume Zoder verwoordekhed v fou eeph opgegev oc E bepde p voor oce k e «word gegrdeerd NEUWS EN ADVERTENTEBLAD D bd verch eder WOENSDAG ZATERDAGNAMDDAG Opgerch GERADTS & Co GEBRf KLENE verum oofdkoor e verum oöge Lrderweg 2b Te erc No 8 S S 32 w 8 Koor ; Buum Brk 54 No 238 WOENSDAG 22 APRL Lghou d Tweede Bd Amerfoorch rweg do offcer v ue wr gedgvrd Pek Neuw LVERSUM 22 Apr 94 oe he vogde he kor verg v de verrchg reu v de permeeome voor vok Grcocer her: Nd d wer 92 grcotücer d zomer 92 Vokcocerfmef groo ucce gegev wr werd de perme he ev geroep orgeerde z ucceevek wercocer zomercocer 93 wdde pogg om o de oprchg v ee goede cocerz e kom hed e he Pcehoe voor de gr erw hre medewerkg werd geroep door ege geze om he gr vokcocer op Sepember 93 e orgeer De reu wr vog: Wer cocer me 992 bezoeker Wer cocer me 524 beoeker Dee cocer oegkek 25 c per peroo werd gegev de z rmoe Verchede eere krch wr bered vo«p d doe me e zeer mg hoorrum evrö d e z E poemrege ke d 934 «mder p och beze word erw de cr he dmvk verchde vroegere bomé deed wegv Zomer 93 2 cocer roe 663 bede bezoeker 2543 vre kderkr Op deze cocer de reepr 0 e per peroo Verchde mre muzekkorp rd op e weder werke echer e mede Cocerz A X R De deome he kp drvoor boodgd w ovodoede om de zk o d e brg Voor de omercocer moe do comv overg o he chff v e muzek me er oe fug v he err bk T deee V de ko v chffg v e der voorz door vrwge bdrg doch er bf e der coo e foedre v f e deeg do v he cocer Sepember heroder begrep wrvoor de verchgrke voor zoover de brukbr Svr werd overgom e o der ko bedrg f7893/» wr egover ovg voordeege do v de wercocer 92 u zomercocer 92 zde f2055 bf f 5837G BUSSUM de ed der ARev ude propgdcub Gro v Prerer z Vrdgvod de kerkekmer der Geref kerk preker opred de heer P D e verum me he oderwerp: De oce quee de ARev pr beuurd v de Coöpereve koopveregg de ze he rbdom Urech gekoz de heer VV Kr her deze gemee opgerch e R K coecfveregg wrv o beuured gekoz werd de heer: C v Beek v Ed oh Geb de ev door de vergderg o voorzer werd boemd De euwe veregg e 5 ed be v de veregg er berdg de rubercuoe z de ooeeveregg Oefg br Ku Zerdgvod Novum e vooreg gev» opgerch e fdeeg v d R K gergezebod wrv o beuured werd boemd de heer N gerhuz voorzer G Pvoe r Soohk pgmeeer Deze euwe veregg z e oderfdeeg vorm v de werkedveregg S ozeph fdeeg Buum der veregg Vergug heef hr De rofe de Brk gehoud edvergderg d heer B boemd o fgevrdgde r de vergderg v d Bodrd weke 28 dezer e A z gehoud word Verder werd og beo d oop v d zomer gezmk e upe e mk zke de berdg der ce v he comé voor Peke KeuZe m m he beu vooroopg ge verdere pp e do gez m verwche d deze ce Buum och ge grooe fmeg zou em e ozer vorge ummer gv w reed kee wzgg weke de euwe zomerdregeg der S M zu word gebrch er k og word oegevoegd d de drece voorem 3 me gg v Me de dregeg og e euw r op e em Deze z de morg e 505 v verum e 55 v Buum verrekk om e 54 e Amerdm M P e 550 he Cr So e kom obekde oorzk ood Zodgmddg ogeveer hf wee e bochbrde b de wog v d heer W de omddek de brdweer wrchuwde wr deze me ege poeg uruke B kom op he err v d brd beek he vuur reed z verder voorgg geu e z door d ub v d heer P Lgerhuz dere omwod zood de brdweer e hded behoefde» op e red Over e oppervke v pu mu 2000 M 2 w he gr o eg hou door de vmm vered voorzerchp v d heer Bom e verum hed do Cre A Revouore keveregg Mdgvod hoe Ve hr rvergderg de door e 0 & geo 50 fgevrdgd v veregg werd bgewood Be ecrer & heer \V Koü e Buum brch he rverg u gf hoofdzk e overzch v d oop der verkezg 93 er egde de pgmeeer de heer v d Brk e Wergrfmeer ze beched over beek d er e deeg do v: rum f2oo e coeer ve hege hoofdzkek z oorzk vod do grooe ugv uïe voor de e verkezg moe gemk word Op voore v d voorzer de e dee v d ekor voor zy rekg m beoo m he overge door e hoofdek omg over d geo Veregg gedek e krg >e weevoorzer d A Seg e Nrd de de beur v fred w werd me gemee emm herkoz Vervog brch d Koffberg m de og e rppor u over de oprchg v e ARev bd voor he Goo M m he beu d rppor d o do oprchg v e dergek bd dveerde de fdeeg oe e zd T oe prk he Kmerd mr V h Ruger v Orvhge og e ke woord v opwekkg drb\ e overzch gevd v d poee oed op fcee oderw oc gebed UZEN Vrdg Zerdgvod werd de ok der opbre choo du rkche ooeg gehoud v de eekg werkukk v de eerg der mbcheekeoo De wd v ï ok wr behg erw op fe rke ukk er zge g Oze druk v he oogeede w d er d fgeoop curu rd g«werk do reu zeer bevredgd z de fdeeg bouwkudg e zg we behve de bekde rppev kpp euwe moev bekppg v grooe ood or chouw de fdeeg der chder wr he weer do geyeerde boem recmebord rd hoek voor pfod z de de dch (rokk; de fdeeg hou em mrmer de b; dez curu pröef geed z eder bezoeker we gebek fc d he oodg voor oze chder d werk voor v d curu e verbd A de fcë he gedoog z e beuur er d ook we oe beu e gehee w druk bekoch verdde d ook LOOSDRECT heer Voker e Wezep heef b he gemeebeuur vergug gevrgd voor e p v e moor voor grmder op e percee de Grvedche Vr e OudLoodrech SOESTERBERG Mdg heef u V e me u Roeper Boc pger ugeok door he ooe weer e prchg och gemk de zch over he oordek gedeee v o d ureke ogeveer 400 KM bedroeg g w e 2 uur 0 m e Soeerberg opgeeg kreeg poedg hooge voog regerech over Gederd Overe r A «r h e 2 uur kwm om e uch De veger p o e 3 uur f>o m weer hu vegug vog over Gro g op Leeuwrd Dr echer w u V e goodzk e dg e do voor de kzöre dr er door de rg e kope v e vegmche w ogerk Deze uchdg gechedde e 4 uur 50 m N de repre de echer vr g duurde dr er pe gechedde eeg h Weer e 5 uur 20 m op voog regerech zoder verdere uchdg r Soeerberg erug wr de veger behoud vod e 7 uur kwm Rechzk RECTBANK TE AMSTERDAM V dbouwer o uz werd op 2 Februr door de Zed Kmer b verek veroordteed o zev dg hech v/eg he zy chud w d eu der zóódg chmuk ee bekom wru deke verhderg de uoefg zer beroepbezghed o De veroordeede kom v d vo verze ( Vrdg B z dez zk weder voor de Zede Kmer word behded d mr P Remmer dvoc; zch h me do verdedgg v d bekgd» heef be Dezefde geug & chrge d vroeger door 6 zu h weder word opgeroep erw do bekgde dre geug ü déchrge z do hoor Bd ; Pr drk N o verbf v dro md he Tuugeberge pr drk Zerdgochd omreek hf wf de rede eruggekeerd De Kog vergezed v he Pree» begroee hem b kom be epooro wr ook de burgemeeer de gouvereur der rede; de Duche gez er verwekomg wezg wr Op he perro v de kokke wchz merke de Pr d odervoorzer v e Nederdche Roode Kru ger Do W op r weu h zch ddek begf hem de hd drukkde wr ook de Kog he Pree zch r ger De W begv M zch kee oogbkk me hem oderhed Oder geuch v e vr rke mge werd op uomobe r he u Boch gered S v Noordod B Ko beu v 6 dezer mchgg vered d commr der Kog de provce Noordod o he beroep v de S der provce bugewoe zg op Ddg 5 Me edde d de orde e e de veg v e verordg bereffde de uoefg v bedrv o produce everg v eecrch room voor de overemg v dee he mchppek kp der Kemer Eecrcemcbpp ( he Roode Zdm egeg me vorge r werd e Zdm op d dg der verg v d verrdg v Y K Pr drk door de gemeeke opbre gebouw e gevgd D moe e gevog z v e beu v de meerderhed v he ooege v B P d verrdg v M dé Kog z he vervog og v opbre gemeegebouw de vg mog w r dg oder he poorw gper o e e U de oe comme eg he cohome (mgeed u de hoofdbeur v e Nederdche drkberderveregg) e bzodere comme gevormd de o k hd g weke mrege gemechppek zoud ku word gom voorgeed e beg v de berdg v he cohome pec oder he Nederdche poor rmwegperoee Deze comme er gegd e progrmm e owerp wr e grooe vereerdgg voor drkberdg e gemee veregmg v poorwegperoee hre emmg kod gev e g de bedoeg der comme e berokk chm bkor medewerkg o uvoerg v dé p e vrg De comme zou he echer wrdeur d z voorf geeghed ko krg de p modeg oe e ch heef md d mer v Wer d Rd v Toezch op de poorwegd de drece v de Nederdche poorwegmchpp de hoofdbeur v de Nederdche drkberderorge de hoofdbeur v de gemee orge v poorwegperoee ugoodgd e of meer veregwoordger e zd ür o mkom de z word gehoud op Zerdg 25 dezer e Urech Bud op d burgemeeer v NewYork Vrdg e g gepeegd op Mche d burgemeeer v NewYork De burgemeeer wde u e uo pp om r e reure e rd wr h zou ob o e cho ve» Do burgemeeer beef ogedeerd de ddvoc Tok echer werd de wg gerk Do koge drog reche do wg verbrzede wee kezo kwm de kerzde weder r bu De wod ch echer { gevrk e z De m de d g peegde hee Dvd Roe 68 r z zkk werd wee b oeebre zeer verwrd geede brev gerch Mche gevod wr hf d burgemeeer ere verw doe over z beheer pec over he fe d h eer v p w kooe Goeh d egwoordg gouvereur v de Kzóe o poecommr e boem h VVood boemd hd mmer Goeh och Wood hdd vog d chrver eg begrp v he poewez M houd Roe voor krkzg Gemgd Neuw ugeoofd De offcer v ue e Akmr heef e beoog v f5oo ugeoofd \;oor dge de d chudge v de vermoedeke brdchg he Kurbu e Egmod Zee d ch v 9 op 0 Mr w Zerdgmddg de Zuderzee voor de hv v Voeodu door e boer overzed he pezerch v d heer L e Amerdm De bede opvrd z gered mr he ch vo wer geoop omgeg Dr h\ verdch werd v def v e pr poduv ded de gemeevedwcher e rkvedwcher e huzoekg b zeker L V L e Cofp kwm m o e hee egrdge odekkg Op d zoder v m wog bevod zch mek e hee mgz v de mee verchde voorwerp v (gekch gebruk cho rz dbouwgereedchpp z e gedurde e wee r b verchde dorpbewoer ovreemd Zef vod de poem er verchde door h zef verme rke erug De mogekhed e ugeo d m her me e gev v kepome e do heef be fgekep Zerdgvod per uo v d gemeek geekudg d v Grvezde r e zekhu e Roerdm gebrch de moeur F P v Vohov de dr me e recmeuo rdde b he oppp me e be beked gerke uch e kegwe wr door e be werd fgekep krge wder Zerdgch ev voor dreë rrveerde e Arhem hoe Bro do kp v regm ger C Wger w d ch v Doderdg op Vrdg e 3 uur u D g verrokk egde d fd D garhem 25 KM gehee e voe f (du b 24 uur De heer Wger werd begeed door ego offcer per rwe kwm bugewoo frch Arhem vch Vrdgmddg de mr der fere he grzo Ede b e mddgm gebkk voh verrek door e hder e Urech w geeverd Zerdgmorg: hebb ch ogeveer 50 mc zek gemed de gedurde dem ch owe z geword voor he meer dee hebb v brk De obod offcer v gezodhed heef ru voorgechrev ze do oed e erg 2 / 3 c om do were/ B O od e hder e Arhem e bref m mevrouw e Bekom wek bref h d 2 Apr obeebr erugkreeg K vr gewoo gev d echer ereer word m kü eem v de omzwervg weke de bref de dre md heef gemk bk d vee dre wrmede de veoppe vogekrbbed de vee empe de de cherzde bedekk De A C heef r de hd v dezo empe de vogde re roue v d bref ugezoch: 9 verrek v Arhem demzefdeï dg kom e BoekoM wr m e pozege v 7 /» c b d v 5 heef gepk omddek d bref heef doorgezod fr Nee v Akom Nce kom Lbo 20 verrek u de d 2 kom Mree 24 Sgpore 22 Febr Weevred 23 Febr Tdog Prok 24 Febr Bv 2 Febr Weevred 6 Mr Bv 7 Mr Arhem 2 Apr Deze heee re [heef de bref gemk voor 2/» c De po heef de md er hr goede zorg ( gewd er z form e gewo r he verbf der gedreeerde er z me verchde hd wzg op gechrev bord du Gooer forme Ro Loyd Bv pr pour Lboe z e voor d om v 2/2 c op Mrk Zerdg hd op Mrk voor de weede m dè pubeke verhurg p der gemeeder de op 24 December w muk door he wegoop der gegdgd De bepg bereffde he fd Voor p bu verum boeer m zch e Burum he koor Brk 54 b de Ag «Nrd DE GOOER Lr B MAOO3 D Bu O DEN OUDE E DB VM Breu: G LANPEN Mde AL ASENB Verder b» é Boekhder uppokor of rech «reek bf de ugever eg zdg v he bedrg do v he rechvdgrooegr w u u de voorwrd gechrp de p drv e euwe bepg opgom: d e vóór 24 u moch word gemd Teg deze bepg beod ge bezwr Echer werd hoewe op ker ch d d vorg keer v gemeewege b d fg der opgehoud Ook w he zg pukged (voor d hoog opbeder) weer de voorwrd opgom E he gev wde d u e der Rded ek d pukged hde De hoovrder bego f e rekk Z zg d er oder zuke omdghed voor h e e hur ve E o u ook he weede zg kpercee e der grooe ukk d de kdk door d burgemeeer werd opgehoud bov d pr d er vered r voor bed w bego he pubek e rumoer e rdd De og verwee d burgemeeer d deze rd me he beu v d Rd he d ophed De burgemeeer pko z pper ep me de porefeue weg Zoo muke weed me de verhurg Nu door kg v d burgemeeer Seder ogd do dreceur der m voochp rechcho kderwg edkfbrek d«bokde e Urech C A V verdw r bewoerd word m verbd me gepeegde mverë em bedrge v f 4000 Do uo moe de k hd hebb e beve o houdg moe reed ugevrdgd z De fme v V moe ook reed verrok k z u D 0 dd v e krkzge Zodgmorg heef e dbouwer e Krhu bg Dzg e zooe v zev r e dochere v ver r me e b$ ohoofd Wrchk w de m v ph ook z vf dere kder e vermoor mr h werd her verhderd doord h zch de kerhd foeg Vermoedek heef m her me e krkzge o do hedhf e mch merkwrdg e v hedmoed door e Egech mch geeverd De m hee Wm MTr deed d op de Purerwy To z r he o v Abbo breed bemerk d pero de zch op e perro bevod o hu ozeg d de keer v d mch brd od Wrchk W z me oe doordrke door «vm u hrd d brd gerk ev voor de r he o breed Mr WmMrr Weef op z po h eude u z cbe eï brch z mche o prece op do pek de drvoor gegev To zke h bewueoo e e veech v rm hd w verkood ook z oderf w vree ek vermk Z oed zorgwekkd oe d COrge m ge Wee o op he de remm eer e Rde KUNST SCLDERKUNST Eere ooeg der Korhoefche chdercub: CURTEVENNE he gebouw De Veregg e verum Zodgmddg e dre uur hd he gebouw de Veregg d Oud Eghweg e verum de offceee opg p der eere ooeg v de Korhoefche chdercub: Cureve E groo dme heer gf door hue wezghed b deze opg bk v begeg zood he ze goeg gevud w o de prede mevrouw M; Terpr Reerk he woord m om me e ke edd woord de ooeg e op Spreeker bego me er op e wz hoe he ke dorpe Korhoef reed meer d e hve eeuw de dch v verchde r o d heef gerokk gf vervog ee verkrg v d m der cub W\ de heer B M de Bo mbchheer v Korhoef chreef 902 e boeke over he pe wr h oode d he reed de 3de» 3de eeuw voorkwm oder d m Cureve er Curehov De h expoeerde chder gv hue cub d m v Cureve d oorprokeke» m de z o dk he vd v kor ve w gmd wr h og de bevokg groodee hr be To oe he r 92 w he bekde hoeee v Beyer e mooe coece ude chderg e z begebrch door d wrd z vrouw u dkbrhed voor hu goede zorg door de r cher ge weer z verrokk E der mee bekd w zeker we de kuchder P C Gbrë de 903 overeed w werk e goed bekd z om dr h over u e wed w de oger e preer om e werk dez kd ge grooere vodog d weer h ze goedkeurg heche e eerke buude wrmede z hu kwm Gbrë heef Korhoef odek e peke wrdg de dch v kuchder e rekk Ege bekde m w pr ev opoem v chder de er cherevog gewerk hebb Buffe Lge Wgger Verer Ber Poggbeek Peer v d Meer Kruem v E Mru ey T oe Wmuer V Everdg verder de r de h me hu werk op deze ooeg wezg z Mg verummer z b he mk v e uo of feoche r Korhoef voor he voor r geroff z door de prchge de e compex v mooe o óver he fe eme dchp zwev wr he rdge Goche ore omrgd door roode re dke opeek; of h op e moo fgrz zomerch dg me e booe de p opgeg z hem d d h er ovkek voor zeker e hererg e hee moo bbv Spreeker z echer e ger de dch der bezoeker v deze ooeg vrg; e veg z er og de dch op d he oogeede werk v ouder oger gemk zoowe e Korhoef dere rek v he d erw z her me e woord v dk de vee beged de ooeg voor geopd verkr Zóó heef d de euwe chdercub hr

6 w Adre Br Br Br ZEREN Groe Adre: Zch Lerweg pke Zchzdge rede de kuwered ged de vrg gewegd of d ev bedud e reuwo rchg e euw rev de chderku? Voer Cureve ee eg dudek ugeprok euze hr vde? Vod z deze rchg uurooze kuperode euwe voor de choohed vege b of z zoovee dere chdercub meer v commerceee d reke beeek? Oordeed r he oogeede werk z bezwrk emd e bepeur v e bewu rev r ehed b eder verchd zch opbrd och b zchbr e ehed bedoe gek de zch uprk bv de Brboche gche choo h b de Lum Kub Fuur Ne de ed v Cureve g eder hu eg ggee c uud he oevge fe d deze chder Korhoef d omrek drv wo werk brch h be rek opzch behoef m v deze cub cub du e prugeprok e verwch e vrdeke edgwoord v de voorzer bood d opzch fe evm eg perpecef zood m vooroopg ee fwchde houdg k em uch k de commerceee opze v Cureve ook z goed k hebb zooverre gezmek geeghed word gebod ooeg e orgeer wroe de eg om ere red e zou z op deze eere ooeg kom d ook reed kee euwe m u Of ze echer w voor de Ku mog goemd word? De eere gemee druk dezer ooeg e bzoder A b edere verzmeg v chder ude e v er uurk ook b Cureve e wrdeer doch werk weke ver bov he overge uek vd m her evm Er zeï vr w dewerk wezg zood mev e hee goed begrp hoe de chder deze cub erech kom mmer e edere chder heef h ög zuke goede que vod e veg oderdk b Cureve? De cogu vermed de vogde ef zder: Berrd A v Beek kvr Ty v Bem Gerrd Koekkoek Grv v Lmburg Srum F Loe mevr G MedgV Ccr M Noordewer cob Rem Ao Smeerdk mevr M TerprReerk K Werdg Deze phbeche vogorde houdd eek k he vogde Vee euw brg V Beek z e ooeg de Leez e A wg k h he Korhoefche dchp wee v e mk dr zeer prege chder k oem zoodg o 2 P e Korhoef he grooe doek o Ldchp d Ame me prchge uch okvrouw v Bem veregwoordgd me ze doeke erg doker v oo No 0 De M mu u door e febewog uch erw o Lg d dk e pge ude werd V Gerrd Koekkoek hg er e e oude bekd o 4 Schep e Roerdm o 5 v v Defhv kp geeekd hoewe e eed krchg v No 3 Oud hue e verum v m eg e muure d b he mode zoo og v keur rk gechkeerd werd og vk behded wrdoor he m of meer koe geword z fchder o 20 Corver Boch mg de goede keur v d ro burv herf word gewrdeerd ev de pe o 9 Zeegezchde bewegekhed v he wer de gofg geukkg o ug werd gebrch Ook de keur goed Grv v Lmburg Srum od o 2 e erg ppe ede e Deve o 22 keurooze Chmpgo f erw F Loe Noorweg fre uurfree mg gez hebb mr ze e fr op he doek weer e gev No 24 A de Noordford doe dk e hee eek ccope erw o 23 Nerod (Noorweg) vo eeke mopp brue verf z Opmerkek vee beer v dzefde o 26 A he wer Mevr G MedgV Ccr bkbr e vr v Brboche remce mr de zwre vekk groezege uch op o 27 Oude boerder e Vre (Dre) z drom ge Brboche ku M Noordewer kog rdg voor d dg ü No 3 Vr e Grved e è v compoe è v keur oo De boomegroep rech v he wer me de dke er uch hee geukkg De wok op o 33 De Eem z beer d he wer No 36 ede bod v oo erw de ofudrukkg voor d roodrd po v o 32 Sev v e ov Moo veregwoordgd cob Rem Z o e Korhoef geef e breed kk op de bewegeke Korhoefche wer wrbov zch e hooge uch koepe erw he zebooe zch rdg eg de uch feek No 38 Regdg zou ook zoder he fguure me prpue goed weergev w he udrukk w o 40 de wede kom he wpge v d uchd moo o z rech Ao Smeerdk expoeer e zer Frche ude weke op ze e ooeg reed de dch rokk Lch v keur berek Smeerdk we e wrm ed deze vee krchg opgezee ude Zoo o o 4 he goode Ldchp b Scerre o 42 K e Bourge E kppe eere opze de eekg o 50 frgm der Khedr e Bourge e moo brok om e rug e word ugewerk De peeekg o 49 Dorpweg e Korhoef ev e overdek hege ook mg gezegd word v o 43 Oude pp Mevr TerprReerk geef o o 52 Bébé e rdg kderkope me buwggrde ooge o 53 Korhoefchè p e eere che emmg me oggrz gedéeerd der Op o 54 Vroege Morg w de chdere e zoo geukkg he weergev der mofeer bepd w he wer beref E de og wg op ooeg ukwm do chder K Werdg Er z her v hem behve e ver keureekg ver chderukk me vee goede dg er Zoo werd o o GO Vóór de buf eo krchge che wr de che uch he prchg doe eg he dokerbuw No 58 Gekke e gegde krkerek v e Korhoefch ype erw v o 59 Se dg hoewe e f he ue e v e ok voormek de werpr w Udrukkg be ref mg word geroemd Wordg keureekg o 62 Werdg o 04 A he wer z e e uwgeze v eekg mr ook goed v keur oo ermede we he voorme v hege er op deze ooeg e z v hererg gebrch Ne umud door bzodere kwe mg och mg goed uk dezer ooeg wórd gewrdeerd zood de chdercub Cureve weke deze ooeg orgeerde rech heef op ucce b hre eere pogg om de hudge Korhoefche chder wder bekd e do word b he kuevd pubek C Adverë Word gevrgd up de uhoudg zef kude kok werk me behup v e werker éé dg p \v Br fr od o 29 Boek F BEN AMN vr 7 Ee dme zoek voor hre dbode berekkg Keukmeé of e e verum Kook heerk Uekde geug Goed oo verech od o 369 Bureu u Uoo emmer verum e uffrouw de de vrouw de huze weke zek e verum behupzm k z Zoo poedg mogek fr o 368 bur De Goo Eemder verum DENSTMESE Bed zch e Mee 7 ee kude werk e C V eergrch 245bovh Amerdm e FLNKE ONGEN voor oop wkehverk ku fe Grucr he Moe vr 95 BOERENKNECT b z goed ku mek c rd geg e boerwerk e verrch Brev frco oder o 28 Bureu De Goo Eemder Kerkr 32 v Schderkech gevrgd voor gerum d werk b D OGENBRK Grveweg 46 verum (op d To) e R K gehuwd Bkkerkech Adre: P v BREEMEN Brcum Bkkerkech gevrgd eg hf Me of eerder Br fr od o 050 OERLEMANS Boekhde Br e DE GOO EN EEMLANDER WOENSDAG 22 APRL 94 ee Schdereerg er opedg b M BETLEM Schder ooge Nrderweg 9 ver Gevrgd voor drec e komde Porerog eefd 5 k 6 r oe OF VAN OLLAND verum Skech gevrgd ogehuwd kude prdrd rek o beveg e vervoeg de Mége Ko Eecr ÉocÉrek Frm VEEN vrg gedurde 4 6 wek e fke deke werkkrch eefd 922 r Amedg peroo vod 8 uur: Emmr 28 Po gezoch Door heer word by ee fme gem ZT SLAAPK gezoch f35 k f3750 p m fr od o 220 Boekh F BENAMN vr 7 SOESTDK Te huur Me of er rum u me Tu 6 kmer d Rkrweg Eecrch ch uur f 240 Brev frco od o 3 Bk De Goo Eemder Kerkr 32 v TE KOOP 7 COMPLETEN SCOMMEL hooge 345 breed 60 M ZAND BAK me DEKSEL g 200 breed 60 dep 50 cm EK g 500 hoog 60 M me 2 drde deur v 50 cm 0 v E KPPENOK (gehee v zer) e koop gebod Te z: v Lep 6 verum 6evrügd voor e ypoheek f 4000 eg bke r op mpo groo wkehu op goed d Brev frco oder o 27 Bureu D Goo Eemder verum «m Bmm ENORM ugebred d SEZOEN oze COLLECTE VTRAGES ALLOVER MADRAS MUSLN NETELDOEK ENZ AFGEPASTE Guu N ALLE PRZEN ER (Co E g Sfr W AA AKMATOGKK) K gm S mkd b u 5 ek boedvor m mod vror Kg kgmdde gev v boedrmoede & beekzuch e dru voor komde xwk«s feoed Uemd mdde f eg g mrue WEG Pr MMr mg 9 dod voor ccoevßr 20 óm 2 S b Dr MMS FbvEUu Ü Chemch Fbrk DE me Gedzorg Pero me goede poe ku op gemkkeke wze o geedeke fwkkeg kom f Sode Bk verrek koeoo dere chg Brev frco oder o 322 Bur De Goo Eemder verum Ëouumrokk (p? (r m) Zwr Buw M Zwr/w geru Troé Tuore z É Eege coupe Modekeur Leverd 3 dg LWoudberg? Modemgz SCOORSTEENVEGER Teef 600 Buummerr 45 TE EOUB voor f450 per ]r: Eo VLLA de omddeke bhed v Gym B S O L S Mége bevde 4 gr 2 k kmer Br fr o 283 Bur D Ooo Eemder v:ru Te koop: 6 pp broed 93 e BOKKENKAR me ug 24 verum TE KOOP: Ezewg me Tug Bokkwg me of 2 bokk ook fzoderk Te z c Pmveg o 6 verum Ego Eege Aeer Mode ü Voorhe Kverr m p h uud Ë # Kogp Amerdm Uze Lgere Luermd Kderbeedg frco door e geee d FEBDffABD KLOEK MzeMeerr (dpom voor po orge) VERUSD v T Lep 7 r VAK LBKNEPAM 0 verum De odergeeekde dee herdoor ze geche cëèe mede 9 d de üx f Thee 6 8 y c p#er o uud verpk b hem verkrgbr 9hm S WT S p v ü Lger 30 Aéé de Orgeee BuboordMoor werd geeverd : ZK Pr drk Rk Vocherpoco RkWer Amoord Poe RkVedwch Beuur der Vchero op Schede Zeeuwohe Sroom Gom Werk Edhov hoderd prcuer 5 r gre D bew d ze do boe xï Smp Mr Om v der W 227 Kexergr Teef 9456 AMSTERDAM (MATELOTS PANAMAS) 8 ermede berch w de ovg eer REUZEN Eg PART TALAASCE CURAQAO OEDEN eg prz bed eke SPECAALZAAK Ze de ége m Ze de prz Grooe oreerg er pe M DE TDGEEST FRENCKEN Teef 972 Leeuwr 72 g g DRUKKER KLENE ïwu

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

JAARGANG 17 - NUMMER 2 JANUARI magazine en nieuwsbrief voor alle leden, vrijwilligers & fans van Muzemix

JAARGANG 17 - NUMMER 2 JANUARI magazine en nieuwsbrief voor alle leden, vrijwilligers & fans van Muzemix JAARGANG 17 - NUMMER 2 JANUARI 2016 mgz uwbrf vr, vrjwgr & f v Muzmx IN DEZE MUZEMIXER WERKTEN MEE AAN DEZE MUZEMIXER TEKSTEN EN FOTO S VAN H Muzmx-m MEEWERKEN AAN (EEN VOLGENDE EDITIE VAN) DE MUZEMIXER?

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 0735377 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 03-03-15 Gk 03-03-15 Sc./Rv. 0735377 [40] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900355 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 02-12-14 Gk 26-09-14 Sc./Rv. 7900355 [3] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC CHOCOLADE

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie?

Wat wil de BGR, waarom, hoe en voor wie? Pgmm 2014 D g mp z () b, gg pj z. D pj w gm, m pg gg u j bjg p. pj z, w gmppj b, p fmgg. D gwg bggmp bg z. D pj pg 1958 uggpu m g z pj. Wj zj b bj w w z gm. Dz gmppj z bg jg p g. D gmppj bg bg z bj. Om

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2

Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2 p Z - p - G p E R p p... H p...... p p... B... B : p... B : z... B : z z, z... B : p... E p p p p - Z. H p Z. z p :. ( p. ); p p- ; p. p p p Z. p. p p p p p p.. : Z z. Z. E p, z,. p. U xp. V., p. H Z..

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be BIEREN J Dk Wvm Dkc Lmbug Dkc.jk.b.vmkc.b.mbugkc.b Dgu z b g v hjk ub h gv mkp. m h p b z m j z, gk! H g g b, D B k zg k v fé, pp C j. m k k b c k uv h z Bg m bj, m g b: g p u j kk b u k B, m p m p cfé

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou!

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou! W v KNMP D KNMP p bgjk bj h bwk v kw v h vk v phk, k p jw v. Z z wj v kg v h pcm pb fmc. Jw pg w fgm p w v h v p km. D KNMP é vgg bj vg vg v h bp v phk. Ok v j! W kjg j v? V 37,5 p j b j k v KNMP. D v

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van.

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van. STOPPESTEN 15 fbu 2012 BUYTENWEG VERTELT OVER PESTEN & VERDRIET, PLAGEN & VERTIER DISCRIMINEREN? L v D v W u uu z v, u z WIN WIN WIN Vh &vw u buu u ch v ' Gch & S Nuu z ch VERANDERD: : M Rc w, m M. Rc,

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie?

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie? W BSO Ku BSO Lu z v? 1 1 2 ju Bj M Cu b j! Bj j H OLLA ND Q UIZ 11 j u u j v h j h u v ;).... C K u v! Th 13 ju j f v y ch h? 14 b O!! b b ju c c c u K vj 15 ju D v j h v v... u! W BSO Ku BSO Lu z v? 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken LADSCHAPSFDS Ah Rj Ihu I Buuz Cuc Ex Ihuj u A Fcë Vub J Sch Lch Ah Rj I V u h z j h buu Sch ch Ah Rj ( SLA) D b h j H b c ch j D ch z Ah Rj ch h : H bhu h ch uu - cuuuch h Ah j E ch zj b hu bj zj D ch

Nadere informatie

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING .. J:'""" '"..;...r.4.' -'( 0 6 "'\!:0\. \ ' :.V! \ -r\; '.- \&. ': -'..':'.'-.: (7 '0.;'d/ '::.yoe. RE/CB/29696. RE/26 006 AKTE OPRCHTNG EN VASTSTELLNG STATUTEN STCHTNG Vandaag achen apr weeduzend zeven

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk Pd Ccf Mé f v z bvp!!! Ch Hmd H chmd, H 3 ccfj v d j j bvb v. D b d w d ppd z. Kj j z m v d hj chcd pj m? E w d hb bfj chv d ph. Mch m hj w chwj p zdmdd? M d z j w h bf m zj d j d m E w hbb d w: m md w

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V p, u 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Leven op het spel speelt zich af in een quizruimte op televisie. Bestemming bereikt speelt zich af in de auto.

Leven op het spel speelt zich af in een quizruimte op televisie. Bestemming bereikt speelt zich af in de auto. Boekversag Anhony Horowz 208 Pagna s Cavs B.V.B.A Eerse druk un 2010 MORE BLOODY HOROWITZ He boek gaa over e paar kore verha gemaak voor knder van 12 o me 14. Ae verha hebb es grezegs ern, he zn aemaa

Nadere informatie

OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN OP SV GRASHEIDE

OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN OP SV GRASHEIDE ERZIC UIWERIJEN P RAEIE 1 2 3 4 5 vjg 8 2017 Ro C Ig 20:00 A - K Pu A KBB A 4 8 20:00 - R ug Ey C 1 7 g 9 2017 Bè u12 u12 u12 W B. 11:00 U7 - KFC Pu A F A2 4 2 9:30 U8 - C Wvo B F A1 4 2 11:00 U11 - KFC

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen Grmj Cl Ev Smr Ergy H jdprk d gkm vwg gbrk Wm Obb Drcur B Rgh B.V. 24 pmbr 2015 Kr prljk rduc T prl 2007 Vrwrdljk vr d Ivm Bk v Fr/MPr 2008-2009 Ivrg mvrgr B Rgh B.V. m l drmr/cllg 2009-2011 Swch v vrdr

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

voorjaarsvakantie april/mei vakantie

voorjaarsvakantie april/mei vakantie wk 17 wk 16 wk 15 wk 14 wk 13 wk 12 wk 11 wk 10 wk 9 Wk 8 wk 7 Proefwerkrooster 2e klassen 2016-2017 - 2e periode DATA B2A v/h + B2B v/h B2C h/m B2D h/m B2E m/k B2F m/k B2G k/b B2H k/b B2K k/b B2M b B2N

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie