U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen)."

Transcriptie

1 NIMA COMMUNICATIE-A1 OEFENEXAMEN EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden het juiste antwoord kiest. U dient slechts één antwoordmogelijkheid met potlood zwart te maken. Aantal vragen: 45 Aantal pagina s: 14 Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant. Succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

2 MODULE A1, ONDERDEEL 1 Vraag 1 (1 punt) Een bedrijf kan sponsoring inzetten om zijn doelen te behalen. Welke van de onderstaande antwoorden is niet het hoofddoel van sponsoring? a. Vergroten naamsbekendheid b. Tonen van maatschappelijke betrokkenheid c. Opbouwen van het relatienetwerk d. Versterken van de eigen identiteit Vraag 2 (1 punt) Hierna volgen twee stellingen over marketingcommunicatie. I. Bij grote aankopen, zoals een huis of een auto, vindt verwerking van de boodschap over het algemeen plaats via de centrale route. II. Met een nieuw product een nieuwe markt betreden is een vorm van marktontwikkeling. Welke uitspraak over deze stellingen is correct? a. Alleen stelling I is juist b. Alleen stelling II is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist Vraag 3 (1 punt) Wat wordt verstaan onder de term adopterscategorieën? a. De aantallen consumenten die direct reageren op een marketingcommunicatieactie b. De aantallen consumenten die een innovatie of idee daadwerkelijk accepteren c. De aantallen werknemers die per jaar aangenomen worden binnen een organisatie d. De aantallen marketeers die innovaties ontwikkelen Vraag 4 (1 punt) In het AIDA model staan de A, I, D en A voor: a. Action Information Desire Attention b. Attention Information Delivery Action c. Attention Interest Desire Action d. Action Interest Delivery Attention 2

3 Vraag 5 (1 punt) De campagne gericht op jonge meisjes om zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker had als voornaamste doel: a. Informeren b. Formeren c. Overtuigen d. Ageren Vraag 6 (1 punt) Een voorbeeld van een intrinsieke eigenschap van een product is: a. Merk b. Verpakking c. Prijs d. Geen van bovenstaande opties Vraag 7 (1 punt) Wat is geen doel van storytelling in organisaties? a. Het afleggen van verantwoording aan aandeelhouders b. Het starten van veranderingen in organisaties c. Het onderzoeken van de bedrijfscultuur d. Het verkopen van het imago van het bedrijf Vraag 8 (1 punt) Wanneer wordt collectieve reclame vooral toegepast? a. Als een fabrikant een nieuw product introduceert b. Als de concurrentie binnen de branche hevig is c. Als er sprake is van een monopolie binnen de branche d. Als de branche onder druk staat bij veranderende consumptiepatronen Vraag 9 (1 punt) Het koopgedrag van de moderne mens wordt onder andere bepaald door: a. Culturele factoren b. Psychologische factoren c. Sociale factoren d. Alle bovenstaande factoren 3

4 Vraag 10 (1 punt) De geografische omgeving, politiek-juridische omgeving en de socio-culturele omgeving van een organisatie behoren tot de: a. Macro omgeving b. Meso omgeving c. Micro omgeving d. Geen van bovenstaande opties Vraag 11 (1 punt) Vanuit de maatschappij is er nog al eens kritiek op vooral TV-reclames van snoepfabrikanten gericht op kinderen. Wat zijn de belangrijkste irritatiefactoren? a. De inhoud van de commercials b. De lengte van de commercials c. Het aantal keren dat een commercial wordt uitgezonden d. De uitvoering van de commercial Vraag 12 (1 punt) Een directeur informeert zijn managers over een nieuwe ontslagronde. Op hun beurt lichten de managers de afdelingshoofden in die de mensen op de werkvloer moeten ontslaan. Hoe heet dit informatiemodel? a. Two step flow model b. Cascademodel c. Elaboration likelyhood model d. Communicatiemodel Fauconnier Vraag 13 (1 punt) Welke van de onderstaande doelstellingen is een reclamedoelstelling? a. Het vergroten van de omzet met x% b. Het realiseren van product/merk met x% c. Het uitbreiden van het marktaandeel met y% d. Het uitbreiden van het % verkooppunten Vraag 14 (1 punt) De Hema besluit het assortiment uit te breiden met producten die gemiddeld een hogere prijs en marge hebben. Hoe wordt dit genoemd? a. Upgrading b. Prijsdifferentiatie c. Parallellisatie d. Trading up 4

5 Vraag 15 (1 punt) Hierna volgen twee stellingen over identiteit. I. De identiteit van een organisatie is niet snel te veranderen. II. De identiteit van een onderneming is de afspiegeling van het imago. Welke uitspraak over deze stellingen is correct? a. Alleen stelling I is juist b. Alleen stelling II is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist Vraag 16 (1 punt) Volgens Floor en Van Raaij moet er met de consumentenmarkt anders gecommuniceerd worden dan met de industriële markt. Welke van de onderstaande beweringen is juist? a. De consumentenmarkt heeft een kleinere informatiebehoefte dan de industriële markt b. De industriële markt heeft een kleinere informatiebehoefte dan de consumentenmarkt c. De consumentenmarkt en de industriële markt hebben beide een grote informatiebehoefte d. De industriële markt en de consumentenmarkt hebben beide een minimale informatiebehoefte Vraag 17 (1 punt) Zilveren Kruis Achmea is een verzekeraar onder het merk Achmea. Hoe heet deze vorm van branding? a. Monolitisch b. Endorsed c. Derived d. Branded Vraag 18 (1 punt) Media zoals radio en televisie spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit van die informatievoorziening zijn dan ook wettelijk beschermd. De organisatie die hierop toeziet is het Commissariaat voor de Media. Welke van de onderstaande antwoordmogelijkheden is juist? a. Het Commissariaat voor de Media richt zich op de publieke en de commerciële omroepen b. Het Commissariaat voor de Media richt zich op de landelijke en regionale omroepen c. Het Commissariaat voor de Media richt zich alleen op de publieke omroepen d. Het Commissariaat voor de Media richt zich alleen op de commerciële omroepen 5

6 Vraag 19 (1 punt) Direct Marketing is vooral geschikt voor bepaalde producten en diensten. Welke van de onderstaande behoort daar niet toe? a. Boeken b. Vreemde talen leren c. Luxe, zeewaardige zeiljachten d. Nieuw soort stofzuiger Vraag 20 (1 punt) Iemand vindt een foto, die op straat gemaakt is en waarop hij duidelijk herkenbaar te zien is, terug op een commerciële website. Hij maakt bezwaar bij de eigenaar van de website en vraagt de foto te verwijderen. Welke wet stelt hem in het gelijk? a. De Wet Bescherming Persoonsgegevens b. De Grondwet c. De Wet Beeldregistratie d. De Wet Digitale Media Vraag 21 (1 punt) U bent marketingcommunicatiemanager bij een theater, waar overwegend nog met klassieke marketing communicatie-instrumenten wordt gewerkt. U overweegt om de kaartverkoop toegankelijker en efficiënter te maken, gericht op landelijke dekking. Welk nieuw medium dient als eerste getest te worden? a. Internet b. SMS service c. Call Center d. Interactieve TV Vraag 22 (1 punt) Een onderzoek waarbij een (groot) aantal mensen mondeling, schriftelijk of telefonisch op een systematische manier wordt ondervraagd over een groot aantal begrippen die meestal betrekking hebben op meningen, motieven, attitudes, persoons- of achtergrondkenmerken is een omschrijving van een: a. Exploratief onderzoek b. Effectmeting c. Survey onderzoek d. Vergelijkend onderzoek 6

7 Vraag 23 (1 punt) Een fabrikant van een nieuwe koffiesmaak, wil zoveel mogelijk herhalingsaankopen realiseren. Welk van de onderstaande promoties is het meest geschikt? a. Gratis monster b. Demonstratie c. Waardebon op de verpakking d. Dislaymateriaal plaatsen Vraag 24 (1 punt) Welke van de volgende reeksen bevat uitsluitend (branche-) organisaties op het gebied van communicatie en/of marketing? a. VVO, Logeion, ADCN, Pragma b. NIMA, Logeion, BvC, VEA c. Logeion, Pragma, VEA, CPNB d. ADCN, Pragma, Logeion, VEA Vraag 25 (1 punt) In een eenmalige advertentie is gekozen om het conatieve aspect te benadrukken. Dit betekent dat is gekozen voor: a. Themareclame b. Actiereclame c. Selectieve reclame d. Institutionele reclame Vraag 26 (1 punt) Het geheel van waarden en normen dat ten grondslag ligt aan het gedrag van de organisatie is een definitie van Veenman en Van Doorn die betrekking heeft op: a. De identiteit van de organisatie b. Het imago van de organisatie c. De cultuur van de organisatie d. De symboliek van de organisatie 7

8 Vraag 27 (1 punt) Op alle producten van Unilever (zoals Unox, Rexona, Omo, Ola en Sun) wordt duidelijk melding gemaakt van het Unilever merk. Welke functie heeft het Unilever merk voor de betreffende producten? a. Modifier b. Identifier c. Endorser d. Driver Vraag 28 (1 punt) Hoe wordt de eerste alinea van een persbericht vaak genoemd? a. Intro b. Lead c. Koptekst d. Inleiding Vraag 29 (1 punt) Floor en Van Raaij noemen drie soorten planningstermijnen voor reclame, waaronder de korte-termijnplaning. Hoe groot is het tijdsbestek van een korte-termijnplanning? a. Periode van een week b. Periode van een maand c. Periode van een kwartaal d. Periode van een jaar Vraag 30 (1 punt) Welke van deze stellingen over het embargo is onjuist? a. Overtreding van een embargo is strafbaar indien de schuld onomstotelijk is vastgesteld b. Het doel van een embargo is het bevorderen van de kwaliteit van de berichtgeving c. Publicatie of openbaarmaking van onder embargo aangeboden nieuws in andere media betekent opheffing van het embargo d. Informatie die journalisten krijgen uit andere nieuwsbronnen dan degene die om een embargo vraagt, kan gewoon gepubliceerd worden 8

9 MODULE A1, ONDERDEEL 2 Situatie 1 Verkoop huurwoningen Woningcorporatie De Goede Woning heeft besloten om 300 huurwoningen te verkopen aan zittende huurders. De Goede Woning wil dit doen om haar huurders de keus te bieden tussen huren en kopen en om geld te genereren voor het bouwen van nieuwe huurwoningen. Als de huidige huurders de woning niet willen kopen dan is dat natuurlijk geen probleem: hun huurcontract blijft dan gewoon zoals het is. Bij het vrijkomen van de woning (door verhuizing) wordt de woning op de vrije markt alsnog te koop aangeboden. De directeur van De Goede Woning vreest echter dat het verkopen van de woningen in het huidige economische klimaat problemen zal opleveren. Hij vermoedt dat huurders om financiële redenen liever blijven huren. Vraag 31 (2 punten) Voordat de verkoop van start zal gaan, wil de directie van De Goede Woning eerst onderzoek doen naar de interesse van de zittende huurders om hun woning te kopen. Welke onderzoeksmethode kunt u het beste inzetten? a. Deskresearch b. Individuele diepte-interviews c. Schriftelijke enquête d. Kansberekening Vraag 32 (2 punten) Woningcorporaties zijn de laatste tijd nogal negatief in het nieuws geweest. Vlak na elkaar heeft een aantal directeuren zichzelf weten te verrijken met geld van hun corporatie. Uw directeur is bang dat als de pers lucht krijgt van de op handen zijnde verkoop van de huurwoningen, er verhalen de ronde gaan doen dat De Goede Woning op geld uit is en af wil van de woningen voordat er groot onderhoud aan komt. Wat is het beste advies dat u hem als communicatiemedewerker kunt geven? a. Een persgesprek voor de plaatselijke media met de directie organiseren waarin de directie precies uitlegt wat de redenen zijn achter de verkoop. b. Een persbericht sturen naar de landelijke media zodat zij een onafhankelijk verhaal kunnen publiceren. c. Geen actie ondernemen. De pers zal er toch wel negatief over schrijven, daar verander je niets aan. d. Aan een bevriende journalist de primeur gunnen zodat hij er in ieder geval gunstig over bericht. 9

10 Vraag 33 (2 punten) Om de woningen te verkopen moeten de voorwaarden goed zijn. De Goede Woning heeft dan ook een uitstekende makelaar in de arm genomen, biedt een korting van 2% op de marktwaarde en een terugkoopgarantie. Dit betekent dat als de bewoner de woning binnen een jaar weer wil verkopen, De Goede Woning zich verplicht om de woning terug te kopen. Naast goede voorwaarden is goede communicatie ook onontbeerlijk om de verkoop van de 300 woningen te realiseren. Hierna volgen drie acties die u kunt ondernemen om de verkoopdoelstelling te ondersteunen. I. U zet de woningen te koop op de website van De Goede Woning en zet een artikel in het huurdersblad over de voorwaarden. II. U stuurt de huurders een brief met de mededeling dat ze hun woning kunnen kopen. U nodigt ze tevens uit voor een informatieavond. III. U bedenkt samen met de makelaar een pakkende tekst voor een advertentie voor in het huis-aan-huisblad. Welke van deze drie acties zijn geschikt voor uw doel? a. Actie I en II zijn geschikt, actie III is ongeschikt b. Actie I is ongeschikt, actie II en III zijn geschikt c. Alle drie de acties zijn ongeschikt d. Alle drie de acties zijn geschikt Situatie 2 De overname Tien jaar geleden heeft Jan van der Giessenaar het bedrijf Dakadviseurs B.V. opgericht. Een bedrijf dat zowel aannemers als particulieren adviseert over bouwkundige aspecten op het gebied van daken voor nieuw te bouwen woningen, renovaties en reparaties. Daarnaast bemiddelt Dakadviseurs tussen opdrachtgevers en leveranciers en begeleidt de plaatsing of reparatie. In die tien jaar is De Nationale Vastgoedgroep een van de belangrijkste en grootste klanten geworden. Een jaar geleden kreeg Jan het aanbod om onderdeel van dit concern te worden, een aanbod dat hij met beide handen heeft aangegrepen. Naast verschillende financiële en personele zaken was ook de identiteit van Dakadviseurs binnen De Nationale Vastgoedgroep punt van bespreking. Vraag 34 (2 punten) Dat er uiteindelijk een keuze is gemaakt, valt op te maken uit het nieuwe visitekaartje van Jan. Welke keuze is dat? a. Branded identiteit b. Virtuele identiteit c. Endorsed identiteit d. Monolithische identiteit Dakadviseurs b.v. Jan van der Giessenaar Directeur Spantweg 77 Postbus AZ Amstlanden 1011 AA Amstlanden Telefoon: (055) / Onderdeel van De Nationale Vastgoedgroep 10

11 Dakadviseurs is niet het enige bedrijf dat de afgelopen paar jaar onderdeel is gaan uitmaken van De Nationale Vastgoedgroep. Inmiddels heeft het concern een groot aantal divisies en werkmaatschappijen en er wordt een reorganisatie overwogen, waarbij alle onderdelen onder één huisstijl komen. De eerste gesprekken daarover zijn al gevoerd met een gespecialiseerd bureau en er is een eisenpakket geformuleerd. Vraag 35 (2 punten) Welke categorieën eisen moeten met betrekking tot de nieuwe huisstijl zonder meer geformuleerd worden? a. Esthetische eisen, inhoudelijke eisen, technische eisen b. Economische eisen, inhoudelijke eisen, technische eisen c. Esthetische eisen, inhoudelijke eisen, fiscale eisen d. Esthetische eisen, ICT-eisen, technische eisen Vraag 36 (2 punten) Een huisstijl bestaat uit een aantal elementen. Welke? a. Lettertype, kleuren, typografische stramien, URL b. Logo, lettertype, kleuren en typografische stramien c. Logo, huisstijldragers, kleuren en lettertype d. Lettertype, kleuren, bedrijfskleding en huisstijldragers Situatie 3 De fusie Een grote fusiecombinatie van drie verzekeraars sluit twaalf van de zeventien hoofdlocaties, waaronder de hoofdkantooren van de fusiepartners in Nijmegen (600 medewerkers) en in Zwolle (309 medewerkers). De hoofdkantoorfuncties worden gecentraliseerd in Arnhem. Ook de kantoren in Assen, Alkmaar, Eindhoven en Gorinchem blijven open. Komende zomer verhuizen directies, staf- en concerndiensten (circa 200 mensen) naar een tijdelijk onderkomen in Arnhem. Volgens de bestuursvoorzitter duurt de totale verhuizing ruim vijf jaar. De integratie van de fusiepartners zal drie jaar in beslag nemen; hoeveel van de banen komen te vervallen, wordt over drie maanden duidelijk. Zeker is al wel dat een aantal backofficewerkzaamheden zal worden samengevoegd. Het bedrijf gaat binnen nu en drie jaar onder één naam opereren. Vraag 37 (2 punten) De directie gaat in een eerste bijeenkomst aan alle medewerkers de plannen bekend maken. Voor welke communicatiestrategie kan de directie het beste kiezen? a. Overtuigen en formeren b. Formeren c. Dialogiseren d. Informeren en dialogiseren 11

12 Vraag 38 (2 punten) Wat moet er na deze eerste bijeenkomst vanuit het bedrijf gebeuren? a. Niets, de eerste drukte over laten waaien b. Onrust onder het personeel voorkomen door opzetten intern communicatietraject c. De verhuizing regelen d. Intensief reclame maken voor het nieuwe bedrijf Vraag 39 (2 punten) Na twee jaar in het fusietraject en de voorbereiding van de introductie van een naam voor het hele bedrijf komt er een kink in de kabel. Een aantal tussenpersonen die aandelen bezitten van een van de fusiepartners gooit roet in het eten. Zij vinden dat ze een te lage vergoeding voor hun diensten krijgen van de nieuwe organisatie en zoeken daarmee breed de publiciteit. Wat adviseert u de Directie? a. Doorzetten van het plan om onder één naam te gaan werken b. Het plan van één naam voorlopig in de koelkast zetten, tot de rust is wedergekeerd c. Een mailing naar het klantenbestand van de tussenpersonen om de klant onder te brengen bij een ander tussenpersoon die wel akkoord gaat met de nieuwe vergoeding d. Niets en het rumoer laten overwaaien Situatie 4 Rijden op aardgas In het Klimaatplan van de provincie Groenland staat de doelstelling om voor 2013 een aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot te realiseren. De provincie wil dit onder andere doen door ondernemers te stimuleren te gaan rijden op aardgas. Aardgas is schoon (de fijnstofemissie is nihil en de CO2-reductie ten opzichte van benzine is 27%) en goedkoop: het kost momenteel 70 eurocent per liter. Nadelen zijn wel dat er in de provincie nog maar drie aardgastankstations zijn en dat een auto maar 200 km kan rijden op een volle tank. Bovendien denken veel mensen dat aardgas hetzelfde is als lpg. Niets is minder waar: het vervliegt bijvoorbeeld meteen bij aanraking met lucht en is dus niet ontvlambaar. Nieuwe tankstations openen in een rap tempo: in 2012 is er een landelijk dekkend netwerk van honderdtwintig aardgastankstations. In de provincie Groenland rijden inmiddels zo n twintig ondernemers met zo n zestig aardgasauto s rond. Vraag 40 (2 punten) In welke fase van de levenscyclus zit het product aardgas op dit moment? a. Introductiefase b. Groeifase c. Volwassenheidsfase d. Eindfase 12

13 Vraag 41 (2 punten) De provincie heeft een beperkt budget voor een marketingcommunicatiecampagne. Van welke middelen moet zij het hebben? a. Folders, billboards en een digitale nieuwsbrief b. Advertenties in de regionale en landelijke dagbladen en een interactieve website c. Free publicity, gesprekken met ondernemers en een informatieve website d. Tv- en radiospotjes op de regionale en landelijke zenders Vraag 42 (2 punten) Op welke boodschap moet de provincie de nadruk leggen in de communicatie? a. Op de milieuwinst maatschappelijk verantwoord ondernemen wil toch iedere ondernemer? b. Op de voorloperspositie van de ondernemer als hij op aardgas gaat rijden dat doet nog bijna niemand c. Op de milieuwinst, de voorloperspositie en de beperkte verkrijgbaarheid aan de pomp d. Op de voordelen van aardgas als brandstof: het is goedkoop en schoon en straks door heel Nederland verkrijgbaar Situatie 5 Hoe lapt Johan het hem? Johan van Zemen heeft op basis van zijn jarenlange ervaring als directeur van een Schoonmaakbedrijf de Lapkit ontwikkeld. De Lapkit is een handzame koffer, waarin een opvouwbaar trapleertje van drie treden is verwerkt. In uitgevouwen toestand is een deel van de koffer een emmer. Verder bevat het pakket een wonderspons, een zeem en een wisser. In opgeklapte toestand past de koffer door zijn handzame formaat in de kleinste kast. Johan heeft octrooi aangevraagd en heeft inmiddels van zijn laatste geld in China de eerste exemplaren laten maken. Hij wil de Lapkit rechtstreeks verkopen aan de consument (huisvrouw). Door het handzame formaat kan de Lapkit per post worden geleverd. Consumenten kunnen de Lapkit via internet bestellen. Johan weet dat hij flink de publiciteit moet zoeken om de Lapkit bekend te maken bij de consument en zo de verkoop op gang te brengen. De productie van de Lapkit heeft hem meer geld gekost dan vooraf gepland. Vraag 43 (2 punten) Om niet in de financiële problemen te komen moet Johan zijn voorraad binnen afzienbare tijd zien te verkopen. Welke methode is gezien de situatie van Johan het meest geschikt om de Lapkit onder de aandacht van de doelgroep te brengen? a. Zoeken van free publicity in publieksbladen en op radio/tv b. Deelname aan een vakbeurs voor glazenwassers c. Inscriptsponsoring bij Goede tijden, slechte tijden d. Abrireclame 13

14 Vraag 44 (2 punten) Van zijn oudste broer, die een postorderbedrijf heeft, heeft Johan adressen van consumenten geleend. Hij wil deze mensen een sturen met informatie over de Lapkit. Welke uitspraak hierover is juist? a. Dit mag zonder meer niet b. Dit mag zonder meer wel c. Dat mag alleen als hij vooraf toestemming vraagt aan de Kamer van Koophandel d. Dat mag niet, tenzij hij in de een mogelijkheid opneemt waarin de geadresseerde kan aangeven voortaan geen meer te ontvangen Vraag 45 (2 punten) Uit een boek over marketingcommunicatie heeft Johan een aantal methoden gehaald die hem misschien kunnen helpen om de verkoop te stimuleren. Welke van deze methoden is gezien de aard van zijn product zonder meer ongeschikt? a. Sampling b. Adverteren c. Prijsvraag d. Sales promotie EINDE MODULE A1 14

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

detaillistenpromotie onderdelen promotiemix Hand-out detaillistenpromotie, paragraaf 9.1 promotie gepland Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.

detaillistenpromotie onderdelen promotiemix Hand-out detaillistenpromotie, paragraaf 9.1 promotie gepland Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9. detaillistenpromotie promotie gepland onderdelen promotiemix 1 iedere vorm van betaalde commerciële communicatie, die gericht is op grote groepen mensen, waarbij de afzender bekend is kenmerken reclame

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 NIMA COMMUNICATIE-A

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 Vraag 1 (4

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie

makelaars Verhuurdersinfo Bemiddeling in: > Huur > Verhuur > Beheer zoeken > vinden > wonen

makelaars Verhuurdersinfo Bemiddeling in: > Huur > Verhuur > Beheer zoeken > vinden > wonen makelaars Bemiddeling in: > Huur > Verhuur > Beheer Verhuurdersinfo zoeken > vinden > wonen Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Introductie netwerkwonen.nl... 3 2 Waarom kiest u voor netwerkwonen.nl... 3

Nadere informatie

Webshop ecommerce 8 Reclame en PR. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop RECLAME EN PR

Webshop ecommerce 8 Reclame en PR. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop RECLAME EN PR graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop RECLAME EN PR Inhoudsopgave Inleiding 1. Het verkopen van je zaak 2. Reclame 3. Promotieplan 4. Public relations 5. Publiciteit 6. De

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Communicatiebeleid

Hoofdstuk 20. Communicatiebeleid Communicatiebeleid Hoofdstuk 20 Persoonlijke verkoop Persoonlijke communicatie en direct in spelen op wensen. Feedback krijgen over de producten. vinger aan de pols over de toekomst in brede zin. Nadeel

Nadere informatie

Epine communicatie Quick Scan

Epine communicatie Quick Scan Epine communicatie Quick Scan Met behulp van een vragenlijst stelt Epine communicatie je in staat in een kort tijdsbestek de meest essentiële aspecten van communicatiebeleid te toetsen en eventuele hiaten

Nadere informatie

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Communicatiebeleid en -instrumenten Vakkennis

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Communicatie

Oefenmateriaal Basiskennis Communicatie Oefenmateriaal Basiskennis ommunicatie Vakgebied: Basis Basiskennis ommunicatie Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis ommunicatie. Dit oefenmateriaal bestaat uit 20 meerkeuzevragen.

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media

Aanhakende reclame. Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Aanhakende reclame Versie 1.1 Juni 2011, Commissariaat voor de Media Inleiding Het uitzenden van een muziekprogramma waarin een artiest een paar nummers van zijn cd zingt is toegestaan, zolang in het programma

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk - Examennummer 27855-5 februari 2011. Meerkeuzevragen (20 punten)

Communicatie in de praktijk - Examennummer 27855-5 februari 2011. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >>

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >> < OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > > EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 11.30 uur (90 minuten) U kunt rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module

Nadere informatie

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14 Ontwerpstudio 2 Serious Request Sharini Ramautar ZLMC14 Opdracht 1 Vragenlijst 1. Op welke manier wilt u, uw evenement promoten? (door middel van social media, posters of flyers) 2. Wat is het doel van

Nadere informatie

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G Code voor reclame-uitingen die kennelijk geheel of gedeeltelijk tot kinderen en minderjarigen/jeugdigen worden gericht. Preambule De wijze waarop kinderen en minderjarigen/jeugdigen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Geïntegreerde communicatie Vakkennis en

Nadere informatie

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant.

Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant. EXAMENOPGAVEN MODULE A2 Tijd: 13.30 uur 16.00 uur (2 uur en 30 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren en de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden

Nadere informatie

Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar!

Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar! Wilt u als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van uw eigen kantoor openen? Dat kan! Snel en betaalbaar! Wij zijn op zoek naar sterke partners/franchiseondernemers die de drive hebben om met De Huurwoningbemiddelaar

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je een gedreven ondernemer en wil je een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om je eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek Radio Reclame Een lokaal radiostation dat in de hele Noordoostpolder maar ook daarbuiten is te ontvangen, via de kabel op 104.1 Mhz, in de ether op 105,2 Mhz, via luister op de nieuwswebsite van de lokale

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan!

Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan! Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan! Ron Zonderland filiaal Amersfoort Gerard van Zanten / filiaal Emmen Wij zijn op zoek naar enthousiaste franchiseondernemers

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 5 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 5 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 5 CM Sheet 1 Programma vandaag Welkom Mededelingen Coll. 5 Theorie: Creatief concept & MC-mix Coll. 5 Theorie Operationele communicatieplan -Middelen SLC:individuele

Nadere informatie

Handleiding voor startende verkopers: SALES KIT

Handleiding voor startende verkopers: SALES KIT Handleiding voor startende verkopers: SALES KIT Kim Huysmans, Catherine Ulenaers, Laura Van Endert, Sien Swerts 15 mei 2015 Inhoud 1. Omschrijving... 2 2. Inhoud... 3 3. Andere doelen... 4 4. Kenmerken...

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar u!

Dan zijn wij op zoek naar u! Bent u een gedreven ondernemer en wilt u een franchise bedrijf starten? Dan is dit de kans om uw eigen makelaarskantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De Huurwoning

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel Inhoud: Waarom glasvezel & BoekelNet Onze partners De aanleg Aanbod diensten Vergelijk (marktconform) Betrokkenheid verenigingen Het vervolg Waarom glasvezel Waarom Glasvezel

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior 2011 Ster & Cultuur Junior Ster & Cultuur biedt organisaties met een culturele boodschap al enige jaren de mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief te adverteren bij de Publieke Omroep op televisie,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

1. Werk samen...2. 2. Word bekend...8

1. Werk samen...2. 2. Word bekend...8 Inhoudsopgave DEEL 1 : 50 Slimme tips voor het mkb om op goedkope wijze reclame te maken 1. Werk samen...2 1.1. Deel over en weer flyers of coupons uit...2 1.2. Maak een themaplattegrond...2 1.3. Ontwerp

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar Strategische Marketing Planning Shell Ferenc Franke Rick Molenaar Shell Missie, Visie, Waardestrategie Marktafbakening Interne analyse SWOT Externe analyse Impact Inhoudsopgave De Oorsprong van de schelp

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min)

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf.

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. 5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. Retargeting is het process van het plaatsen van een tracking code op een website bezoeker zijn browser met de doelstelling om gerichte adverenties

Nadere informatie

Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan!

Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan! Wil jij als verhuurbemiddelaar/makelaar de deur van jouw eigen kantoor openen? Dat kan! Gerard van Zanten / Regio Emmen / juni 2016 Ron Zonderland / Regio Amersfoort / juni 2016 Natasja Dumee / Regio Rotterdam

Nadere informatie

2. Bij bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar u!

Dan zijn wij op zoek naar u! Bent u een gedreven ondernemer en wilt u een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om uw eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits VERSIE 2.5 WELKOM Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits - Inhoudsopgave - Algemene introductie Persoonlijke achtergrond Voor- en nadelen van verkopen via internet Internet als verkoopkanaal Een

Nadere informatie

PR/Bedrijfscommunicatie

PR/Bedrijfscommunicatie Proefexamen Beschikbare tijd: 90 minuten 150731 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 8 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 10 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader

Nadere informatie

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING MEER KLANTEN EN MINDER KOSTEN, ALS JE WEET WAT JE DOET Door Timm & Pimm Sjoerd van Tilburg 26-04-2017 DOELSTELLING TRAINING Inzicht krijgen in de werking en

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Inleiding. Producthandboek BC.nl. versie 1 / mei 2011 pagina 2

Inleiding. Producthandboek BC.nl. versie 1 / mei 2011 pagina 2 versie 1 / mei 2011 Inleiding BC.nl is in 2005 opgezet als MKB platform voor de ondernemer, met duizenden bruikbare documenten, checklisten en artikelen. Sinds 2011 is BC.nl de grootste ondernemers-portal

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Promotieplanning Darren Arendse

Promotieplanning Darren Arendse Promotieplanning Darren Arendse 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Onderzoek Blz. 4,5,6 Hoofdstuk 2 Strokenplanning ZIE EXCEL BESTAND Hoofdstuk 3 Uitvoering ZIE EXCEL BESTAND, 7,8,9 Hoofdstuk

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIE 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Einde van het klassieke warenhuis (totaal 90 punten) Vraag 7 (20 punten)

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering

Collectieve Zorgverzekering Collectieve Zorgverzekering Aanmeldformulier uw schakel naar zekerheid! Uw medewerkers meer korting en u meer grip op verzuim! Door de stijgende zorgpremies kiezen steeds meer zorgverzekerden voor een

Nadere informatie

2. Bij bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je een gedreven ondernemer en wil je een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om je eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je een gedreven ondernemer en wil je een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om je eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Reclame-, Marketing- & Communicatieadviesbureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN B, ONDERDEEL 2 INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie