DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT."

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. ishares Public Limited Company (Geregistreerd in Ierland als beleggingsmaatschappij met paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen) Voorstel voor een afwikkelingsmodel via Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) Voorgestelde Scheme of Arrangement Kennisgeving van een Vergadering over de Scheme Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering 11 januari 2016 Indien u uw aandelen in de Vennootschap hebt verkocht of overgedragen, bezorg dit document dan onmiddellijk aan de koper of begunstigde, of aan de effectenmakelaar (broker), bank of andere agent via wie de verkoop of overdracht is uitgevoerd, om dit document zo snel mogelijk aan de koper of begunstigde door te geven. Maatschappelijke zetel: JPMorgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. Registratienummer Vennootschap: Bestuurders: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (Brits)

2 Inhoud Pagina Definities 3 Deel 1 Brief van de Voorzitter 6 Deel 2 De Scheme of Arrangement 23 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Voorwaarden van de Scheme of Arrangement Kennisgeving van een Vergadering over de Scheme Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering Volmachtformulier voor de Vergadering over de Scheme Volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering 2

3 DEFINITIES de 'Wet' de Ierse Companies Act van 2014; 'Toegestane Deelnemer' 'Bestuur' 'Werkdag' de Centrale Bank 'Circulaire' 'Citivic' de 'Gezamenlijke Bewaarder' de 'Vennootschap' 'het CREST-systeem' 'CREST Depository Interest' CSD's (en elk een CSD ) 'Huidige Model' de 'Bestuurders' 'Ingangsdatum' 'Uitgesloten Aandelen' 'Buitengewone Algemene Vergadering' of 'BAV' een marketmaker of broker die bij de Vennootschap is geregistreerd als een toegestane deelnemer en daardoor direct bij de Vennootschap kan inschrijven op Aandelen in een Fonds, of direct bij de Vennootschap Aandelen in een Fonds kan laten inkopen (d.w.z. op de primaire markt); de raad van bestuur van de Vennootschap van tijd tot tijd; een dag (behalve zaterdag, zondag of een officiële feestdag in Ierland) waarop de banken in Ierland geopend zijn voor algemene bankactiviteiten; de Centrale Bank van Ierland; dit document gedateerd 11 januari 2016; Citivic Nominees Limited; Citibank Europe plc; ishares public limited company; een afwikkelingssysteem dat eigendom is van en beheerd wordt door Euroclear UK & Ireland; een effect naar Engels recht, uitgegeven door Euroclear UK & Ireland (via een dochteronderneming), dat het recht van een lid van CREST op een onderliggend effect vertegenwoordigt; in de context van het ICSD-model vertegenwoordigt een CREST Depository Interest een belang in een Aandeel in het betreffende Fonds dat wordt gehouden via Euroclear Bank S.A./N.V.; andere lokale centrale effectenbewaarders dan de ICSD's (waaronder mogelijk mede begrepen, maar niet beperkt tot het CREST-systeem, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli); het bestaande afwikkelingsmodel van de Niet-ICSD-Fondsen, waarbij de afwikkeling plaatsvindt bij meerdere lokale centrale effectenbewaarders indien de Niet-ICSD-Fondsen op meerdere effectenbeurzen zijn genoteerd en worden verhandeld; de centrale effectenbewaarders omvatten mogelijk (maar deze lijst is niet beperkt tot) het CREST-systeem, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli; de bestuurders van de Vennootschap van tijd tot tijd; de datum en het tijdstip waarop de Scheme in werking treedt in overeenstemming met de voorwaarden ervan; enige en alle Deelnemende Aandelen in (i) ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF, en (ii) enig ander Fonds dat vanaf de introductie gebruikmaakt van het ICSD-model, en steeds ongeacht of ze in omloop zijn op enig tijdstip vóór, op of na de datum van deze Circulaire; de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (en enige verdaging daarvan) die in verband met de Scheme wordt bijeengeroepen en die naar verwachting zal worden gehouden zodra de voorafgaande Vergadering over de Scheme is beëindigd of 3

4 verdaagd; 'Volmachtformulieren' 'Fonds' 'Verzamelbewijs' 'High Court' 'Hoorzitting van de High Court' 'Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen' of 'ICSD's' het Volmachtformulier voor de Vergadering over de Scheme en het Volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering, waarbij 'Volmachtformulier' verwijst naar beide; een subfonds van de Vennootschap (inclusief alle Aandelenklassen van het betreffende subfonds); exclusief, om twijfel te vermijden, ishares Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, waarvan alle resterende Aandelen verplicht zijn teruggekocht op 4 december 2015; het certificaat dat het bewijs vormt voor het eigendomsrecht op de Aandelen van een Fonds dat gebruikmaakt van het ICSD-model, uitgegeven krachtens de Oprichtingsakte en de Statuten en het Prospectus van de Vennootschap; het Ierse hooggerechtshof; de hoorzitting van de High Court om over de Scheme te beraadslagen en de Scheme, indien ze gepast wordt geacht, te bekrachtigen; Euroclear Bank S.A./N.V. en/of Clearstream Banking S.A., Luxembourg; 'ICSD-model' het afwikkelingsmodel via Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) waarvan wordt voorgesteld dat het door de Vennootschap wordt ingevoerd en dat wordt beschreven in Deel 1 van deze Circulaire; 'Niet-ICSD-Fonds' 'Ierse Standaardtijd' 'Deelnemende Aandelen' of 'Aandelen' 'Ledenregister' Bedrijvenregister 'Scheme' 'Vergadering over de Scheme' 'Bevel betreffende de Scheme' 'Aandelen waarop de een Fonds dat niet gebruikmaakt van het ICSD-model (en alle Aandelen van enige klasse van dat Fonds, ongeacht of ze op de datum van deze Circulaire zijn uitgegeven, of dat ze daarna zijn uitgegeven); Ierse standaardtijd, zoals beschreven in de Ierse Standard Time (Amendment) Act van 1971 en de Ierse Summer Time Act van 1925; deelnemende aandelen zonder nominale waarde in het kapitaal van de Vennootschap; betekent met betrekking tot de Vennootschap het register van leden van de Vennootschap, dat voor alle Fondsen wordt bijgehouden; het bedrijvenregister (Registrar of Companies) in Ierland; de voorgestelde scheme of arrangement volgens Hoofdstuk 1 van Deel 9 van de Wet zoals beschreven in Deel 2 van deze Circulaire met of behoudens enige wijziging(en), aanvulling(en) of voorwaarde(n) die zijn goedgekeurd of opgelegd door de High Court en waarmee de Vennootschap en Citivic hebben ingestemd; de vergadering van de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft (en enige verdaging daarvan), bijeengeroepen op besluit van het Bestuur krachtens artikel 450 van de Wet om te beraadslagen en te stemmen over een besluit dat voorstelt om de Scheme goed te keuren (met of zonder wijzigingen); het bevel van de High Court krachtens artikel 453 (2) (c) van de Wet dat de Scheme bekrachtigt; (i) de Deelnemende Aandelen die op de datum van deze Circulaire in 4

5 Scheme betrekking heeft' omloop zijn; (ii) enige Deelnemende Aandelen uitgegeven na de datum van de Circulaire en vóór het Tijdstip voor Stemregistratie; en (ii) enige Deelnemende Aandelen uitgegeven op of na het Tijdstip voor Stemregistratie en vóór de Ingangsdatum; maar exclusief de Uitgesloten Aandelen; 'Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft' de geregistreerde houders van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft; 'Aandeelhouders' of 'Houders' 'Tijdstip voor Stemregistratie' de geregistreerde houders van Deelnemende Aandelen; 7.00 uur (Ierse Standaardtijd) op 11 februari 2016, of, als de Vergadering over de Scheme en/of de Buitengewone Algemene Vergadering is/zijn verdaagd, 7.00 uur (Ierse Standaardtijd) op de dag vóór de dag die voor de verdaagde vergadering(en) is aangeduid. 5

6 DEEL 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER ishares PUBLIC LIMITED COMPANY 11 januari 2016 Geachte Aandeelhouder, De Bestuurders wensen u te informeren over een voorstel om de afwikkeling van de handel in Aandelen van alle Fondsen te centraliseren in een structuur van Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) (het ICSD-model). Per de datum van deze brief zal ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF na introductie gebruik maken van het ICSD-model. Het grootste voordeel van het ICSD-model is dat het een gecentraliseerde afwikkeling biedt via Euroclear Bank S.A./N.V. ( Euroclear ) en Clearstream Banking S.A., Luxembourg ( Clearstream ) (de Internationale Centrale Effectenbewaarders) voor transacties uitgevoerd op meerdere effectenbeurzen. Naar verwachting zal dit de liquiditeit voor beleggers verbeteren en leiden tot minder liquiditeitsfragmentatie. Ook wordt verwacht dat het ICSD-model de afwikkelingstermijnen zal verbeteren omdat ETF's nu worden gegroepeerd in de ICSD-structuur, die een langere termijn voor de afwikkeling van transacties biedt en waardoor de behoefte om Aandelen handmatig tussen meerdere CSD's over te brengen, tot een minimum wordt beperkt. Achtergrond De Fondsen zijn ETF's en hun Aandelen zijn momenteel genoteerd op meerdere effectenbeurzen in Europa. De meeste effectenbeurzen hebben hun eigen CSD. De pan-europese verhandeling en afwikkeling van Aandelen op meerdere effectenbeurzen houden in dat de Aandelen tussen verschillende CSD's moeten worden verplaatst, wat een complex, duur en tijdrovend proces is. Bovendien maken de Niet-ICSD-fondsen momenteel gebruik van meerdere afwikkelingsstructuren (bijv. het enkelvoudige ISIN-model en het dubbele ISIN-model). De Bestuurders zijn van oordeel dat het ICSD-model een meer gestroomlijnde centrale afwikkelingsstructuur biedt, en zij verwachten dat die zal leiden tot een betere liquiditeit en betere spreads voor beleggers, waarbij het risico in het afwikkelingsproces wordt teruggedrongen. Als de Niet-ICSD-Fondsen worden geconverteerd naar het ICSD-model, dan wordt er voor alle op de Ingangsdatum bestaande Fondsen ook één consequente afwikkelingsstructuur gehanteerd, waardoor naar verwachting gemakkelijker de weg gevonden kan worden in de verschillende afwikkelingsstructuren voor deze Fondsen. Voorstel Er wordt voorgesteld dat de Vennootschap in plaats van het Huidige Model het ICSD-model invoert, krachtens een scheme of arrangement volgens de Wet (de Scheme, zoals gedetailleerd beschreven in Deel 2 van deze Circulaire), die naar verwachting van kracht zal worden op een datum tussen april en juli 2016 die zal worden vastgesteld door de High Court. De ingangsdatum van de Scheme zal worden aangekondigd en gepubliceerd zoals beschreven in de paragraaf 'Publicatie van resultaten' hierna. Als het ICSD-model wordt ingevoerd (d.w.z. doordat de Scheme van kracht wordt), verandert hierdoor de wettelijke aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap. Beleggers met een economisch belang in de Aandelen behouden echter een economisch belang in hetzelfde aantal Aandelen in hetzelfde (dezelfde) Fonds(en) volgens het ICSD-model. De invoering van het ICSD-model verandert niets aan de manier waarop beleggingen in de Fondsen worden beheerd. Verschillen tussen het ICSD-model en het Huidige Model Voor de Niet-ICSD-Fondsen kunnen momenteel alleen beleggers die een rekening hebben in het CREST-systeem dat beheerd wordt door Euroclear UK & Ireland en sommige CSD's (bijv. Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main) Aandeelhouders in het Ledenregister van de Vennootschap zijn. Daarom bestaat het aandeelhoudersbestand in het Ledenregister van de Vennootschap voor de Niet-ICSD-Fondsen uit een mix van nominees van Toegestane Deelnemers en andere 6

7 rekeninghouders bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) (voor het leeuwendeel nomineebedrijven en bewaarbanken en een beperkt aantal natuurlijke personen), evenals CSD's of hun nominees (het 'Huidige Model'). Een meerderheid van beleggers, die geen rekening hebben bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) en die geen CSD's zijn, houden hun Aandelen in de Fondsen via nominees en andere tussenpersonen, wat betekent dat de meeste beleggers economische begunstigden zijn die geen juridisch eigendomsrecht op hun Aandelen houden. In het ICSD-model worden Aandelen vertegenwoordigd door een Verzamelbewijs en worden ze in het Ledenregister van de Vennootschap geregistreerd op naam van één Aandeelhouder, namelijk Citivic (de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder (d.w.z. Citibank Europe plc)). Hoewel Citivic profiteert van de rechten van een geregistreerde Aandeelhouder, geeft Citivic het voordeel van die rechten door aan de Gezamenlijke Bewaarder, wat betekent dat Citivic kennisgevingen van aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap en circulaires die door de Vennootschap worden uitgegeven en uitkeringen die van de Vennootschap worden ontvangen, doorgeeft aan de Gezamenlijke Bewaarder, en voor de gehouden Aandelen zal stemmen in overeenstemming met de steminstructies van de Gezamenlijke Bewaarder. De Gezamenlijke Bewaarder geeft het voordeel van die rechten op zijn beurt door aan de betreffende ICSD. De betreffende ICSD geeft het voordeel van die rechten op zijn beurt door aan zijn deelnemers volgens de voorwaarden van de overeenkomsten die de ICSD met zijn deelnemers heeft gesloten. Volgens het ICSD-model zouden beleggers die geen deelnemers van de ICSD zijn een beroep moeten doen op een broker, nominee, bewaarbank of andere tussenpersoon die een deelnemer van de ICSD is om Aandelen te verhandelen en af te wikkelen, net zoals beleggers volgens het Huidige Model een beroep doen op een broker of andere tussenpersoon die een deelnemer is van de CSD voor de markt waarop de belegger wil handelen en afwikkelen. De keten van economische eigendom zal bij het ICSD-model dan ook vergelijkbaar zijn met de bestaande nomineeovereenkomsten volgens het Huidige Model. Voor bestaande Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die geregistreerd zijn in het Ledenregister van de Vennootschap, zal uw huidige eigendom van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft veranderen van een juridisch eigendomsrecht in een economisch eigendomsrecht via de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, zoals hierboven beschreven. Indien u wenst, kunt u de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft die u houdt in Euroclear UK & Ireland (het CRESTsysteem) overbrengen naar de ICSD, d.w.z. Euroclear of Clearstream, als u bij een van hen een rekening hebt of opent. Anders kunt u via Euroclear UK & Ireland (via CREST Depository Interests) een economisch eigendomsrecht op de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft in het CRESTsysteem blijven houden, aangezien Euroclear UK & Ireland momenteel een rekening heeft bij de ICSD. Beleggers die niet als Aandeelhouders zijn geregistreerd in het Ledenregister van de Vennootschap maar die een economisch belang in de Aandelen hebben, behouden na de invoering van het ICSDmodel een economisch eigendomsrecht op hetzelfde aantal Aandelen in hetzelfde Fonds. Toegestane Deelnemers blijven onder het ICSD-model direct met de Vennootschap handelstransacties genereren en blijven de Vennootschap direct instructies geven voor transacties (zoals ook het geval is onder het Huidige Model). Voor de Vennootschap heeft het belangrijkste verschil tussen het Huidige Model en het ICSD-model betrekking op de geregistreerde aandeelhouders en hun vermelding in het Ledenregister. Onder het Huidige Model zijn een aantal nominees van Toegestane Deelnemers en andere rekeninghouders bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem), evenals CSD's of hun nominees in het Ledenregister van de Vennootschap geregistreerd als Aandeelhouders. Onder het ICSD-model zullen alle beleggers worden vertegenwoordigd via de Gezamenlijke Bewaarder. De enige geregistreerde houder van de Aandelen in een Fonds is de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, Citivic. De Gezamenlijke Bewaarder is aangesteld door de ICSD en zijn participatie zal de participatie van de beleggers via de ICSD vertegenwoordigen. Als de Scheme van kracht wordt, zal er gedetailleerde informatie over afwikkeling volgens het ICSDmodel en een overzicht van de interactie tussen de Gezamenlijke Bewaarder en de onderliggende beleggers worden opgenomen in het Prospectus van de Vennootschap. Vergelijkbare gegevens worden verstrekt in Bijlage A van deze Circulaire. 7

8 Voordelen van het ICSD-model Naast de belangrijkste voordelen die hierboven zijn beschreven (zoals een betere liquiditeit), heeft het ICSD-model nog een aantal andere operationele voordelen, met als belangrijkste voordeel de betere afwikkelingstermijnen voor transacties met Aandelen. Het verbeteren van de doeltreffendheid van het afwikkelingsproces is nog belangrijker geworden nu Europa is overgeschakeld van een afwikkelingssysteem van T+3 naar T+2. Het ICSD-model helpt dit waar te maken door langere operationele uren van de ICSD, waardoor er meer tijd is om transacties met elkaar te matchen en af te wikkelen, en door de operationele complexiteit in het Huidige Model waarbij Aandelen tussen CSD's moeten worden verplaatst een complex, duur en tijdrovend proces tot een minimum te beperken. Bovendien wordt verwacht dat het ICSD-model de voorraadvereisten zal beperken, en de kapitaallasten en de overheadkosten voor marketmakers en broker-dealers zal verlagen, wat de handelskosten voor eindbeleggers uiteindelijk zou kunnen beperken. Andere voordelen van het ICSDmodel zijn onder meer dat de verschillende methodes die in Europa worden gebruikt voor registratiedata, op elkaar worden afgestemd, en dat de wisselkoersfunctionaliteiten voor dividendbetalingen worden verbeterd. Ook wordt verwacht dat het ICSD-model een rol zou kunnen spelen in de totstandbrenging van een efficiëntere markt voor effectenbelening voor Aandelen. Scheme of Arrangement Er wordt voorgesteld dat de Vennootschap het ICSD-model invoert, krachtens een scheme of arrangement volgens de Wet (de Scheme, zoals gedetailleerd beschreven in Deel 2 van deze Circulaire), om het juridische (maar niet het economische) eigendom van alle Aandelen in de Niet- ICSD-Fondsen over te dragen aan Citivic. De Scheme zal op de Vergadering over de Scheme door de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zullen aandeelhouders van de Vennootschap de invoering van de Scheme op de BAV moeten goedkeuren. De Scheme zal ook op de Hoorzitting van de High Court door de High Court moeten worden bekrachtigd. De Vergadering over de Scheme en de BAV en de aard van de goedkeuringen die op de vergaderingen moeten worden verleend, worden hierna gedetailleerder beschreven. Alle Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, hebben het recht om de Hoorzitting van de High Court persoonlijk bij te wonen of zich (op eigen kosten) te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de bekrachtiging van de Scheme te steunen of zich ertegen te verzetten. De invoering van het ICSD-model en de Scheme door de Vennootschap is onderworpen aan een aantal voorwaarden (die hierna zijn samengevat). Als die voorwaarden zijn vervuld en de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd, wordt de Scheme van kracht vanaf de datum die is aangegeven in het Bevel betreffende de Scheme, naar verwachting tussen april en juli 2016 (met inachtneming van Clausule en van de Scheme). Als de Scheme van kracht wordt, zijn de voorwaarden van de Scheme bindend voor alle Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, ongeacht of zij de Vergadering over de Scheme hebben bijgewoond en ongeacht op welke manier en of zij hebben gestemd. De voorwaarden Het ICSD-model wordt alleen ingevoerd als de Scheme van kracht wordt. De Scheme wordt alleen ingevoerd als: de Scheme wordt goedgekeurd door een meerderheid van de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die drie vierde (75 procent) of meer van de waarde van de door dergelijke houders gehouden Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft vertegenwoordigen en die persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn op de Vergadering over de Scheme (of enige verdaging daarvan) en er stemmen; het besluit dat is beschreven in de kennisgeving die oproept tot de BAV, op de BAV (of enige verdaging daarvan) naar behoren wordt goedgekeurd door de vereiste meerderheid; de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd (met of zonder wijzigingen) krachtens artikel 453(2)(c) van de Wet en op of vóór de Ingangsdatum een kopie van het Bevel betreffende de 8

9 Scheme voor registratie is ingediend bij het Handelsregister in overeenstemming met artikel 454 van de Wet; en de Bestuurders vóór de Hoorzitting van de High Court niet hebben beslist om de Scheme te annuleren, stop te zetten en/of in te trekken. Goedkeuringen en vergaderingen De Scheme moet op de Vergadering over de Scheme worden goedgekeurd door de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft (d.w.z. geregistreerde Aandeelhouders van Niet-ICSD-Fondsen op het Tijdstip voor Stemregistratie). Voor de invoering van de Scheme is ook de goedkeuring van de aandeelhouders van de Vennootschap (d.w.z. ook de geregistreerde Aandeelhouders van alle Fondsen op het Tijdstip voor Stemregistratie) op de afzonderlijke BAV vereist. Vergadering over de Scheme De Vergadering over de Scheme wordt bijeengeroepen om uur (Ierse Standaardtijd) op 12 februari 2016 om Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft in staat te stellen om over de Scheme te beraadslagen en de Scheme, indien ze gepast wordt geacht, goed te keuren. Op de Vergadering over de Scheme wordt er schriftelijk gestemd en niet bij handopsteking, en elke houder van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig is of bij volmacht wordt vertegenwoordigd, heeft recht op één stem voor elk gehouden Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft. De goedkeuring die op de Vergadering over de Scheme vereist is, houdt in dat diegenen die voor de goedkeuring van de Scheme stemmen, een eenvoudige meerderheid moeten vertegenwoordigen van die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig zijn of die bij volmacht zijn vertegenwoordigd en stemmen, en ook drievierde (75 procent) vertegenwoordigen van de waarde van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft die worden gehouden door die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig zijn of die bij volmacht zijn vertegenwoordigd en stemmen. De kennisgeving voor de Vergadering over de Scheme is opgenomen in Deel 4 van deze Circulaire, met een bijgevoegd Volmachtformulier. Het recht om de Vergadering over de Scheme bij te wonen en er te stemmen en het aantal stemmen dat op de vergadering kan worden uitgebracht, zal worden bepaald op basis van het Ledenregister op het Tijdstip voor Stemregistratie, namelijk 7.00 uur (Ierse Standaardtijd) op 11 februari 2016, of, als de Vergadering over de Scheme wordt verdaagd, 7.00 uur (Ierse Standaardtijd) op de dag vóór de dag die voor de verdaagde Vergadering over de Scheme is aangeduid. De waarde van elk Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft met het oog op de hierboven beschreven drempel voor de stemming, is de Netto Intrinsieke Waarde (zoals dat begrip in het Prospectus van de Vennootschap is gedefinieerd) van het Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft op het Tijdstip voor Stemregistratie. Indien de basisvaluta van een Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft een andere valuta is dan de Euro, wordt voor de stemming op de Vergadering over de Scheme de Intrinsieke Waarde van dergelijk Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft omgerekend naar en uitgedrukt in Euro met behulp van de WM/Reuters 4pm-koers (de wisselkoers die de Fondsbeheerder doorgaans gebruikt) op de werkdag voor het Tijdstip voor Stemregistratie. Buitengewone Algemene Vergadering Daarnaast wordt de BAV bijeengeroepen om uur (Ierse Standaardtijd) op 12 februari 2016 (of zo snel mogelijk daarna wanneer de Vergadering over de Scheme is beëindigd of verdaagd) om te beraadslagen over de volgende twee besluiten en de besluiten, indien ze gepast worden geacht, goed te keuren: 9

10 Besluit 1: DAT de Scheme (waarvan een afgedrukt exemplaar op deze vergadering is overgelegd dat ter identificatie is ondertekend door de Voorzitter van de vergadering), op voorwaarde dat de Scheme (zoals gedefinieerd in de circulaire beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van de Vennootschap op 11 januari 2016 (de 'Circulaire')) op de Vergadering over de Scheme (als gedefinieerd in de Circulaire) door de vereiste meerderheden wordt goedgekeurd, in zijn originele vorm of met of behoudens enige wijziging(en), toevoeging(en) of voorwaarde(n) die door de High Court worden goedgekeurd of opgelegd, wordt goedgekeurd, en dat de bestuurders van de Vennootschap worden gemachtigd om alle maatregelen te nemen die zij nodig of gepast achten om de Scheme in werking te laten treden. Besluit 1 moet als een gewoon besluit van de Vennootschap worden genomen en wordt bijgevolg goedgekeurd indien meer dan 50 procent van de op de BAV uitgebrachte stemmen voor het besluit stemmen. Besluit 2: Besluit 2 betreft de goedkeuring van nieuwe Statuten van de Vennootschap (de 'Statuten'). De nieuwe Statuten bevatten een aantal wijzigingen ten opzichte van de bestaande Statuten om de nieuwe vereisten van de Centrale Bank ingevolge de Wet op de Centrale Bank (toezicht en handhaving) 2013 (Sectie 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regelgeving 2015 en ten gunste van het ICSD-model, zoals nader uitgelegd in de hierbij gevoegde Bijlage B, waaronder wijzigingen: (a) om Citivic in staat te stellen, als deze de enige geregistreerde Aandeelhouder wordt in elk Fonds onder het ICSD-model, om (zelf) een quorum te vormen om namens de op zijn naam geregistreerde Deelnemende Aandelen te stemmen op vergaderingen van Aandeelhouders in een Fonds of in een aandelenklasse (het vereiste quorum op een algemene vergadering van de Vennootschap blijft in overeenstemming met de bepalingen van de Statuten 2 stemgerechtigde personen); (b) om de mogelijkheid te verwijderen om bij een algemene vergadering te stemmen via handopsteking; (c) om te bepalen dat elk besluit dat op een algemene vergadering ter stemming wordt voorgelegd, wordt beslist bij schriftelijke stemming in plaats van dat om een schriftelijke stemming moet worden verzocht; en (d) Om de verdaging van een algemene vergadering mogelijk te maken naar de werkdag onmiddellijk na de oorspronkelijke vergadering (in plaats van naar dezelfde dag van de volgende week). Besluit 2 moet als een buitengewoon besluit van de Vennootschap worden genomen en wordt bijgevolg goedgekeurd indien meer dan 75 procent van de op de BAV uitgebrachte stemmen voor het besluit stemmen. Exemplaren van de voorgestelde nieuwe Statuten zijn ter inzage beschikbaar indien Aandeelhouders die wensen door te nemen. Als Besluit 2 wordt aangenomen bij de BAV, zullen de nieuwe Statuten worden aangenomen met ingang van het einde van de BAV. Opdat de Scheme in werking treedt, moet van de twee besluiten die worden voorgelegd aan de BAV alleen Besluit 1 worden goedgekeurd. De kennisgeving voor de BAV is opgenomen in Deel 5 van deze Circulaire, met een bijgevoegd Volmachtformulier. Het recht om de BAV bij te wonen en er te stemmen en het aantal stemmen dat op de vergadering kan worden uitgebracht, zal worden bepaald op basis van het Ledenregister op het Tijdstip voor Stemregistratie. 10

11 Hoorzitting van de High Court De Vennootschap zal zich richten tot de High Court in februari 2016 voor richtlijnen ten aanzien van de hoorzitting van de High Court voor bekrachtiging van de Scheme en de finale hoorzitting wordt verwacht plaatst te vinden in maart of april Wettelijke kennisgevingen waarop de datum van de finale hoorzitting van de High Court zal plaatsvinden worden gepubliceerd volgens de richtlijnen in februari Elke Aandeelhouder waarop de Scheme betrekking heeft, heeft het recht om de Hoorzitting van de High Court persoonlijk bij te wonen of zich (op eigen kosten) te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de bekrachtiging van de Scheme te steunen of zich ertegen te verzetten. Belangrijke documenten Meer informatie over de Scheme wordt verstrekt in de rest van deze Circulaire, als volgt: Deel 2 De Scheme of Arrangement Deel 3 Voorwaarden van de Scheme of Arrangement Deel 4 Kennisgeving van een Vergadering over de Scheme Deel 5 Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering Aan het einde van deze Circulaire zijn Volmachtformulieren opgenomen voor die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft of Aandeelhouders die niet in staat zijn om de Vergadering over de Scheme en/of de BAV (al naargelang het geval) (of enige verdaging daarvan) bij te wonen, en die wensen te stemmen op de Vergadering over de Scheme en/of de BAV (al naargelang het geval). Merk op dat u de Vergadering over de Scheme enkel mag bijwonen en er mag stemmen indien u op het Tijdstip voor Stemregistratie een geregistreerde Aandeelhouder bent waarop de Scheme betrekking heeft, en de BAV alleen indien u op het Tijdstip voor Stemregistratie een geregistreerde aandeelhouder van de Vennootschap bent. Indien u in de Vennootschap hebt belegd via een effectenmakelaar (broker)/dealer/andere tussenpersoon, neem dan contact op met die entiteit om uw stemrecht te bevestigen. De Bestuurders en het effect van de Scheme op hun belangen De namen van de huidige Bestuurders zijn hierna vermeld. Het adres van elke persoon die hierna wordt vermeld, is p/a ishares plc, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland. Naam Paul McNaughton Paul McGowan Barry O Dwyer Karen Prooth Geen enkele van de huidige Bestuurders of hun nominees heeft een belang in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. De dienstverleningsovereenkomsten of benoemingsbrieven van de Bestuurders bevatten geen bepaling die inhoudt dat zij van de invoering van de Scheme of het ICSDmodel zouden profiteren. Kosten De directe kosten van de Scheme voor de Vennootschap, inclusief de kosten voor de opstelling, de goedkeuring en de invoering van de Scheme, zullen worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. 11

12 Belastinggevolgen De informatie in deze brief met betrekking tot de belastinggevolgen van de Scheme is niet uitputtend en geldt niet als juridisch of fiscaal advies. De belastinggevolgen van de Scheme kunnen variëren afhankelijk van uw belastingstatus en de belastingwetten in uw land van verblijf of domicilie. Elke inkoop van uw Aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient uw eigen professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van de Scheme en uw inschrijving op, uw aankoop, bezit, omruiling of verkoop van Aandelen volgens de wetten van de rechtsgebieden waarin u mogelijk belastingplichtig bent. Bijlage C bevat een kort overzicht van bepaalde aspecten van belastingwetten voor beleggers en praktijken in bepaalde rechtsgebieden waar de Fondsen zijn geregistreerd en/of genoteerd. De bijlage is gebaseerd op de wet, praktijken en officiële interpretatie die per de datum van deze brief gelden, en die allemaal kunnen veranderen. Aanbeveling De Bestuurders zijn van mening dat de besluiten die op de Vergadering over de Scheme en de BAV zullen worden voorgesteld in het beste belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders als geheel zijn, en dienovereenkomstig raden de Bestuurders ten zeerste aan dat u op de Vergadering over de Scheme en de BAV vóór de besluiten stemt. Publicatie van de resultaten De resultaten van de Vergadering over de Scheme en de BAV (of enige verdaging daarvan) zullen worden aangekondigd via de gebruikelijke nieuwsdienst op de website van de London Stock Exchange en zullen op een geschikte manier worden gepubliceerd in elk van de rechtsgebieden waarin de Aandelen genoteerd zijn aan een beurs. De resultaten (inclusief bevestiging van enige verdaging) zullen ook beschikbaar zijn op en zullen telefonisch kunnen worden geraadpleegd via (telefoonnummer in het VK) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers) op de volgende werkdag na de betreffende vergaderingen (of enige verdaging daarvan). Als de Scheme vervolgens door de High Court wordt bekrachtigd, zullen dat feit en de ingangsdatum van de Scheme, naar verwachting tussen april en juli 2016, op dezelfde wijze worden aangekondigd en gepubliceerd. Als er enige verandering is in de verwachte ingangsdatum van de Scheme, dan zal de herziene datum (in voorkomend geval) eveneens op dezelfde manier worden aangekondigd en gepubliceerd. Als het besluit waarover op de Vergadering over de Scheme wordt beraadslaagd en de goedkeuring voor Besluit 1 waarover op de BAV wordt beraadslaagd, worden goedgekeurd en de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd, zal het Prospectus van de Vennootschap worden bijgewerkt vanaf de ingangsdatum van de Scheme. Met vriendelijke groet, Paul McNaughton Voorzitter 12

13 Bijlage A Informatie voor opname in het Prospectus van de Vennootschap WERELDWIJDE CLEARING EN AFWIKKELING De Bestuurders hebben beslist dat Aandelen in de Fondsen momenteel niet in gedematerialiseerde vorm (of zonder certificaat) zullen worden uitgegeven, en dat er geen tijdelijke eigendomsdocumenten of aandelenbewijzen zullen worden uitgegeven, behalve het Verzamelbewijs dat vereist is voor de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen 1 (zijnde de Erkende Clearingsystemen 2 via welke de Aandelen van de Fondsen zullen worden afgewikkeld). De Fondsen hebben via de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling een aanvraag ingediend voor de toelating voor clearing en afwikkeling. De Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen voor de Fondsen zijn momenteel Euroclear en Clearstream en de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor een belegger is afhankelijk van de markt waarop de Aandelen worden verhandeld. Alle Aandelen in de Fondsen zullen uiteindelijk worden afgewikkeld bij een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, maar de belangen kunnen worden gehouden door Centrale Effectenbewaarinstellingen. 3 Er zal bij de Gezamenlijke Bewaarder (de entiteit die door de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen is aangesteld om het Verzamelbewijs te houden) een Verzamelbewijs worden gedeponeerd voor elk van de Fondsen of, indien van toepassing, elke Aandelenklasse daarvan en geregistreerd op naam van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder (de geregistreerde houder van de Aandelen van de Fondsen, zoals aangesteld door de Gezamenlijke Bewaarder) namens Euroclear en Clearstream en aanvaard voor clearing via Euroclear en Clearstream. Belangen in de Aandelen die worden vertegenwoordigd door het Verzamelbewijs zullen overdraagbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetten en enige regels en procedures die zijn uitgevaardigd door de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. Het juridisch eigendom van de Aandelen van de Fondsen behoort toe aan de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Een koper van belangen in Aandelen wordt geen geregistreerde Aandeelhouder van de Vennootschap, maar houdt een indirect economisch belang in dergelijke Aandelen en de rechten van dergelijke beleggers zullen, indien zij Deelnemers 4 zijn, onderworpen zijn aan hun overeenkomst met hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, of, indien zij geen Deelnemers zijn, onderworpen zijn aan de overeenkomst met hun respectieve nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstelling (al naargelang het geval), die een Deelnemer kan zijn of een overeenkomst met een Deelnemer kan hebben. Alle verwijzingen in dit document naar handelingen door houders van het Verzamelbewijs, zullen verwijzen naar handelingen gesteld door de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder als geregistreerde Aandeelhouder, op instructies van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling na ontvangst van instructies van haar Deelnemers. Alle verwijzingen in dit document naar uitkeringen, kennisgevingen, verslagen en verklaringen aan die Aandeelhouder, zullen worden bezorgd aan de Deelnemers in overeenstemming met de procedures van die toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen Alle uitgegeven Aandelen in de Fondsen of, indien van toepassing, elke Aandelenklasse daarvan, worden vertegenwoordigd door een Verzamelbewijs en het Verzamelbewijs wordt gehouden door de Gezamenlijke Bewaarder en is namens een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling geregistreerd op naam van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Economische belangen in dergelijke Aandelen zullen alleen kunnen worden overgedragen in overeenstemming met de 1 Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen of ICSD, zoals de Erkende Clearingsystemen die worden gebruikt door de Fondsen die hun Aandelen uitgeven via het afwikkelingssysteem van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen, een internationaal afwikkelingssysteem dat verbonden is met meerdere nationale markten en dat Euroclear en/of Clearstream omvat. 2 Erkend Clearingsysteem, een 'erkend clearingsysteem' zoals aangeduid door de Ierse belastingdienst (bv. CREST of Euroclear). 3 Centrale Effectenbewaarinstellingen, die Erkende Clearingsystemen die nationale afwikkelingssystemen zijn voor individuele nationale markten. De Centrale Effectenbewaarinstellingen voor de Fondsen zijn Deelnemers van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. 4 Deelnemers, zijn rekeninghouders bij een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, die Toegestane Deelnemers, hun nominees of vertegenwoordigers kunnen omvatten, en die hun belang houden in Aandelen van de Fondsen. 13

14 momenteel geldende regels en procedures van de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor de verplichte documentatie over de omvang van zijn belangen in enige Aandelen. Enig bewijs of ander document dat door de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling is uitgegeven over de omvang van de belangen in dergelijke Aandelen op de rekening van enige persoon, is beslissend en bindend als een nauwkeurige voorstelling van die gegevens. Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor het aandeel van die Deelnemer in elke betaling of uitkering die door de Vennootschap wordt verricht aan of op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en in verband met alle andere rechten die ontstaan door het Verzamelbewijs. De mate waarin en de manier waarop Deelnemers rechten kunnen uitoefenen die ontstaan in het kader van het Verzamelbewijs, zullen worden bepaald door de respectieve regels en procedures van hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Deelnemers kunnen geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap, het Betaalkantoor 5 of enige andere persoon (behalve hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling) voor betalingen of uitkeringen die verschuldigd zijn in het kader van het Verzamelbewijs en die door de Vennootschap worden verricht aan of op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en de Vennootschap voldoet aldus aan haar verplichtingen. De Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling kan geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap, het Betaalkantoor of enige andere persoon (behalve de Gezamenlijke Bewaarder). De Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger kan van tijd tot tijd eisen dat beleggers hen informatie verstrekken over: (a) de hoedanigheid waarin zij een belang in Aandelen houden; (b) de identiteit van enige andere persoon of personen die op dat moment of voordien een belang hebben of hadden in dergelijke Aandelen; (c) de aard van enige dergelijke belangen; en (d) enige andere aangelegenheid die moet worden vermeld opdat de Vennootschap de toepasselijke wetten of de oprichtingsdocumenten van de Vennootschap kan naleven. De Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger kan van tijd tot tijd eisen dat de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling de Vennootschap bepaalde gegevens verschaft over Deelnemers die belangen in Aandelen in elk Fonds houden, inclusief (maar niet beperkt tot): ISIN-code, naam van de ICSD-Deelnemer, type ICSD-Deelnemer bijv. fonds/bank/natuurlijke persoon, woonplaats van ICSD-Deelnemers, aantal ETF's en participaties van de Deelnemer binnen Euroclear en Clearstream, al naargelang het geval, inclusief welke Fondsen, soorten Aandelen en het aantal belangen in de Aandelen gehouden door elke dergelijke Deelnemer en informatie over eventuele steminstructies die door elk van de Deelnemers is gegeven. Deelnemers van Euroclear en Clearstream die houders zijn van belangen in Aandelen of tussenpersonen die namens dergelijke houders handelen, stemmen er krachtens de respectieve regels en procedures van Euroclear en Clearstream ten aanzien van Euroclear en Clearstream mee in om dergelijke informatie aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. Ook kan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van tijd tot tijd verzoeken dat een Centrale Effectenbewaarinstelling de Vennootschap gegevens verstrekt over Aandelen in elk Fonds of belangen in Aandelen in elk Fonds die bij elke Centrale Effectenbewaarinstelling worden gehouden, en gegevens over de houders van die Aandelen of belangen in Aandelen, inclusief (zonder beperking) soorten houders, woonplaats, aantal en soorten participaties en steminstructies die elke houder heeft gegeven. Houders van Aandelen en belangen in Aandelen bij een Centrale Effectenbewaarinstelling of tussenpersonen die namens dergelijke houders handelen, stemmen er krachtens de respectieve regels en procedures van de betreffende Centrale Effectenbewaarstelling ten aanzien van de Centrale Effectenbewaarinstelling (inclusief Euroclear UK & Ireland (het CRESTsysteem), SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli) mee in krachtens de respectieve regels en procedures van de betreffende Centrale Effectenbewaarinstelling, dergelijke informatie aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. Beleggers kunnen vereist zijn om enige informatie vereist en opgevraagd door de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger onmiddellijk te verstrekken, en stemmen er ten aanzien van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling mee in om de identiteit van die Deelnemer of belegger op verzoek aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. 5 Betaalkantoor, de entiteit die is aangesteld als betaalkantoor voor de Fondsen. 14

15 Kennisgevingen van algemene vergaderingen en de daarmee verband houdende documenten, zullen door de Vennootschap worden uitgegeven aan de geregistreerde houder van het Verzamelbewijs, de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling en de momenteel geldende regels en procedures van de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling die gelden voor de levering van dergelijke kennisgevingen en de uitoefening van stemrechten. Voor beleggers die geen Deelnemers zijn, zullen de levering van kennisgevingen en de uitoefening van stemrechten onderworpen zijn aan de overeenkomsten met een Deelnemer van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling (bijvoorbeeld hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstellingen, al naargelang het geval). Uitoefening van Stemrechten via de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen De Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder is contractueel verplicht om de Gezamenlijke Bewaarder onverwijld kennis te geven van alle vergaderingen van Aandeelhouders van de Vennootschap en om alle door de Vennootschap in dat verband uitgegeven documentatie door te geven aan de Gezamenlijke Bewaarder, die op zijn beurt contractueel gebonden is dergelijke kennisgevingen en documentatie door te geven aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Elke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zal op haar beurt kennisgevingen die zij van de Gezamenlijke Bewaarder ontvangt, in overeenstemming met haar regels en procedures doorgeven aan haar Deelnemers. De Bestuurders begrijpen dat elke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling in overeenstemming met hun regels en procedures contractueel gebonden is alle ontvangen stemmen van haar Deelnemers te verifiëren en over te dragen aan de Gezamenlijke Bewaarder en dat de Gezamenlijke Bewaarder op zijn beurt contractueel gebonden is om alle ontvangen stemmen van elke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling te verifiëren en over te dragen aan de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, die gebonden is te stemmen in overeenstemming met de steminstructies van de Gezamenlijke Bewaarder. Beleggers die geen Deelnemers zijn van een betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling moeten een beroep doen op hun effectenmakelaar (broker), nominee, bewaarbank of andere tussenpersoon die wel een Deelnemer is of die een regeling heeft getroffen met een Deelnemer van een betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling om kennisgevingen van vergaderingen van Aandeelhouders te ontvangen en om hun steminstructies over te dragen aan de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. TEGENPARTIJRISICO'S Niet-handelen van de Gezamenlijke Bewaarder en/of een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling Beleggers die afwikkelings- of clearingstransacties verrichten via een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zijn geen geregistreerde Aandeelhouder van de Vennootschap, maar houden een indirect economisch belang in dergelijke Aandelen, en de rechten van dergelijke beleggers, indien het Deelnemers betreft, zijn onderworpen aan hun overeenkomst met de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling en anders aan de overeenkomst met een Deelnemer van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling (bijvoorbeeld hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstellingen, al naargelang het geval). De Vennootschap zal enige kennisgevingen en daarmee verband houdende documenten uitgeven aan de geregistreerde houder van het Verzamelbewijs, de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, met inachtneming van een kennisgevingstermijn die de Vennootschap in het normale verloop van de bedrijfsvoering hanteert voor de bijeenroeping van algemene vergaderingen. De Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder is contractueel gebonden om alle dergelijke kennisgevingen die door de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder worden ontvangen, door te geven aan de Gezamenlijke Bewaarder, die op zijn beurt contractueel gebonden is alle dergelijke kennisgevingen, door te geven aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, krachtens de voorwaarden van zijn aanstelling door de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. De toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zal op haar beurt kennisgevingen die van de Gezamenlijke Bewaarder worden ontvangen, in overeenstemming met haar regels en procedures doorgeven aan haar Deelnemers. De Bestuurders begrijpen dat de Gezamenlijke Bewaarder contractueel gebonden is om alle ontvangen stemmen van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen te verifiëren (namelijk de stemmen die door de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zijn ontvangen van Deelnemers) en dat de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder in overeenstemming met die instructies moet stemmen. De Vennootschap heeft geen bevoegdheid om te verzekeren dat de Gezamenlijke Bewaarder kennisgevingen van stemmen doorgeeft in overeenstemming met hun instructies. De Vennootschap kan geen steminstructies aanvaarden van enige andere personen dan de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. 15

16 Betalingen Op voorwaarde van goedkeuring van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, worden enige gedeclareerde dividenden en alle opbrengsten van vereffeningen en van verplichte inkoop door de Vennootschap of haar gemachtigde vertegenwoordiger (bijvoorbeeld het Betaalkantoor) betaald aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Beleggers dienen zich, indien zij Deelnemers zijn, uitsluitend te richten tot de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor hun aandeel in elke dividendbetaling of in de opbrengst van enige vereffening of verplichte inkoop die door de Vennootschap wordt uitgekeerd, of, indien zij geen Deelnemers zijn, zich te wenden tot hun respectieve Nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstelling (al naargelang het geval, die een Deelnemer kan zijn of een overeenkomst kan hebben met een Deelnemer van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling) voor enig aandeel in elke dividendbetaling of in de opbrengst van enige vereffening of verplichte inkoop die door de Vennootschap wordt uitgekeerd en die betrekking heeft op hun belegging. Beleggers kunnen geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap voor dividendbetalingen of opbrengsten van vereffeningen of verplichte inkoop die verschuldigd zijn op Aandelen die worden vertegenwoordigd door het Verzamelbewijs en de Vennootschap voldoet aan haar verplichtingen door betaling aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling op voorwaarde van goedkeuring van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. 16

17 Bijlage B Voorgestelde wijzigingen aan de Statuten (Tenzij ze hierin anders worden gedefinieerd of uit de context een andere betekenis blijkt, hebben alle gedefinieerde termen in deze Bijlage B dezelfde betekenis als in de Statuten.) (a) Om de bijgewerkte vereisten van de Centrale Bank weer te geven door de toevoeging van de volgende Clausule aan artikel 13: De maximale terugkoopvergoeding zal niet worden verhoogd zonder voorafgaande goedkeuring van de Aandeelhouders op basis van een eenvoudige meerderheid van de stemmen tijdens een algemene vergadering of een schriftelijk besluit van alle Aandeelhouders in een betreffende klasse. In het geval van een verhoging van de terugkoopkosten zal een redelijke kennisgevingsperiode in acht worden genomen voordat de verhoging ingaat. (b) Om de bijgewerkte vereisten van de Centrale Bank weer te geven door de aanpassing van artikel 20(f) als volgt: Indien de Vennootschap op een Handelsdag terugkoop- of omruilverzoeken ontvangt overeenkomstig Artikel 25 (die, geheel naar oordeel van de Beheerder, verzoeken tot terugkoop in natura uit kan sluiten) met een totaalbedrag van meer dan 10% van de Nettoinventariswaarde van een Fonds, kunnen dergelijke verzoeken voor het terugkopen of omruilen van Deelnemende Aandelen van het betreffende Fonds naar oordeel van de Beheerder en tot in zoverre de opbrengsten van dergelijke terugkopen niet al zijn betaald, pro rata worden verminderd zodat alle verzoeken (die exclusief terugkoop in natura kunnen zijn) niet meer bedragen dan 10% van de Netto-inventariswaarde van het betreffende Fonds. Elk deel van een terugkoop- of omruilverzoek dat niet wordt uitgevoerd door de bevoegdheid van de Beheerder zal worden behandeld alsof een verzoek is gedaan op de volgende Handelsdag (waarop de Beheerder dezelfde bevoegdheid heeft) tot er volledig is voldaan aan de originele verzoeken altijd op voorwaarde dat terugkoop-of omruilverzoeken die nog moeten worden uitgevoerd door middel van het uitoefenen van deze volmacht door de Beheerder voorrang zullen hebben op latere verzoeken. (c) Om de quorumvereisten voor vergaderingen van klassen en vergaderingen van Aandeelhouders in een Fonds te wijzigen in één Aandeelhouder wanneer de klasse of het Fonds in kwestie slechts één Aandeelhouder telt, door artikel 52 als volgt te wijzigen: Alle aangelegenheden die op een Buitengewone Algemene Vergadering worden behandeld, worden als bijzonder beschouwd, evenals alle aangelegenheden die op een Jaarlijkse Algemene Vergadering worden behandeld, met uitzondering van de beschouwing van de rekeningen en de balans en de verslagen van de Bestuurders en de Accountant, de verkiezing van Bestuurders en Accountant in de plaats van de aftredende Bestuurders en Accountant en de benoeming en het vaststellen van de vergoeding van de Accountant. Tenzij in deze Statuten anders bepaald, zijn de bepalingen van deze Statuten met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergaderingen mutatis mutandis van toepassing op vergaderingen van klassen en vergaderingen van Aandeelhouders in een Fonds, met die uitzondering dat het quorum voor dergelijke vergaderingen, wanneer de klasse of het Fonds in kwestie slechts één Aandeelhouder telt, bestaat uit één Aandeelhouder in respectievelijk de klasse of het Fonds in kwestie. (d) Om de verdaging van een algemene vergadering mogelijk te maken naar de werkdag onmiddellijk na de oorspronkelijke vergadering (in plaats van naar dezelfde dag van de volgende week), door artikel 53 (b) als volgt te wijzigen: Indien het quorum niet is bereikt binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, of als tijdens een vergadering het quorum niet langer aanwezig is, zal de vergadering worden uitgesteld tot dezelfde dag van de volgende week de volgende Werkdag op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats, of tot een andere dag, tijdstip en plaats zoals bepaald door de Bestuurders. Als, op een dergelijke verdaagde vergadering, het quorum niet aanwezig is binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, zal de vergadering, indien bijeengeroepen op een andere manier dan bij besluit van de Bestuurders, worden 17

18 ontbonden, maar als de vergadering is bijeengeroepen op besluit van de Bestuurders, zal een op de vergadering aanwezige Aandeelhouder of aanwezige Aandeelhouders een quorum vormen. (e) Om te weerspiegelen dat over alle besluiten die ter stemming worden voorgelegd aan een algemene vergadering, uitsluitend wordt beslist door middel van een schriftelijke stemming, door artikel 59(b) te schrappen en artikel 57 als volgt te wijzigen: Op elke Algemene Vergadering zal er op de besluiten die ter stemming aan de vergadering zijn voorgelegd worden beslist door middel van een handopsteking, tenzij er vóór, of bij de bekendmaking van de resultaten van, de handopsteking een stemming wordt aangevraagd. Tenzij er een stemming is aangevraagd, zal een verklaring van de Voorzitter dat een besluit is goedgekeurd, of unaniem is goedgekeurd, of door een bepaalde meerderheid is goedgekeurd, of verloren, of niet is goedgekeurd door een bepaalde meerderheid, en een vermelding van die strekking in de notulen van de vergadering het uitsluitende bewijs zijn van dat feit, zonder bewijs van het aantal of de verhouding van de stemmen voor of tegen dergelijk besluit. De aanvraag voor een stemming kan worden ingetrokken voordat de stemming plaatsvindt, maar enkel met de instemming van de Voorzitter. Een op dergelijke manier ingetrokken aanvraag zal niet worden geacht het resultaat van de handopsteking vóór de aanvraag ongeldig te maken schriftelijke stemming. Een schriftelijke stemming zal verlopen op de manier die de Voorzitter bepaalt, en hij kan stemopnemers aanstellen (die geen Aandeelhouders hoeven te zijn) en een tijdstip en locatie vastleggen voor de bekendmaking van de resultaten van de stemming. Het resultaat van de stemming zal worden geacht het besluit te zijn van de vergadering waarop de stemming werd gevraagd. (f) Om te weerspiegelen dat over alle besluiten die ter stemming worden voorgelegd aan een algemene vergadering, uitsluitend wordt beslist door middel van een schriftelijke stemming en om te verduidelijken dat bij een schriftelijke stemming iedere Aandeelhouder beschikt over één stem per aandeel, door artikel 60 als volgt te wijzigen: Stemmen worden persoonlijk of bij volmacht uitgebracht. Onderhevig aan enige rechten of beperkingen voor de tijd die geldt voor enige Aandelenklasse, heeft elke Aandeelhouder die persoonlijk aanwezig is en elke gemachtigde bij handopsteking één stem kan elke Aandeelhouder die persoonlijk aanwezig is of elke gevolmachtigde één stem uitbrengen voor elk aandeel waarvan hij Aandeelhouder is door middel van schriftelijke stemming. (g) Om te weerspiegelen dat over alle besluiten die ter stemming worden voorgelegd aan een algemene vergadering, uitsluitend wordt beslist door middel van een schriftelijke stemming, door artikel 61 als volgt te wijzigen: Bij staking van stemmen, hetzij bij handopsteking, hetzij bij schriftelijke stemming, is de voorzitter van de vergaderingwaarop de handopsteking plaatsvindt of waarop de schriftelijke stemming wordt gevraagd gemachtigd om een beslissende stem uit te brengen bovenop enige andere stem waarover hij beschikt. (h) Om te weerspiegelen dat over alle besluiten die ter stemming worden voorgelegd aan een algemene vergadering, uitsluitend wordt beslist door middel van een schriftelijke stemming, door artikel 63 als volgt te wijzigen: Een Aandeelhouder die handelingsonbekwaam is, of over wie enige bevoegde rechtbank (in de Staat of elders) een vonnis heeft geveld met betrekking tot zijn geestelijke bekwaamheid kan zijn stem, zowel bij een handopsteking als bij een schriftelijke stemming, uitbrengen door middel van zijn bewindvoerder, voogd of iedere andere persoon die door dergelijke rechtbank is aangesteld, en iedere dergelijke bewindvoerder, voogd of andere persoon kan stemmen bij volmacht, bij een handopsteking of door een schriftelijke stemming. De persoon die aanspraak maakt op de uitoefening van het stemrecht moet de bewijzen die zijn bevoegdheid tot voldoening van de Bestuurders staven, neerleggen op het Hoofdkantoor of enige andere plaats die in overeenstemming met deze Statuten wordt vastgelegd voor de indiening van volmachtinstrumenten, niet voor het door de Bestuurders in voorkomend geval vastgelegde tijdstip voorafgaand aan het tijdstip dat is vastgesteld voor de vergadering of de verdaagde vergadering waarop het stemrecht moet worden uitgeoefend, op straffe van nietuitoefenbaarheid van het stemrecht. 18

19 (i) Om de bijgewerkte vereisten van de Centrale Bank weer te geven door de volgende definitie van 'Aangesloten Persoon' toe te voegen: 'Aangesloten Persoon' betekent de Beheerder of de Bewaarder en de gemachtigden en subgemachtigden van de Beheerder of Bewaarder (met uitsluiting van subgemachtigde bedrijven die niet bij een groep horen aangewezen door de Bewaarder) en een aangesloten bedrijf of groep bedrijven van de Beheerder, Bewaarder, gemachtigde of subgemachtigde. en door artikel 136 als volgt te wijzigen: 1. Zaken doormet Beheerder, etc. en Aangesloten Personen Elke persoon die de Beheerder,de Bewaarder, de Beheerder is is en elke partner van de Beheerder, of de Bewaarder of de Beheerder of een Aangesloten Persoon kan:- (a) (b) (c) de eigenaar worden van de Deelnemende Aandelen in de Vennootschap en deze houden, verkopen of op andere wijze omgaan met Deelnemende Aandelen alsof die persoon niet een dergelijk persoon was; of handelen in goederen voor eigen rekening van de persoon niettegenstaande het feit dat zulke goederen zijn opgenomen in het vermogen van de Vennootschap; of handelen als vertegenwoordiger of principaal bij de aan- of verkoop van goederen aan of van de Bewaarder voor rekening van de Vennootschap zonder dat die persoon verantwoording hoeft af te leggen aan een andere persoon, aan de Aandeelhouders of aan een van hen voor enige winsten of voordelen die zijn gemaakt door of voortvloeien uit een dergelijke transactie, op voorwaarde dat dergelijke transacties in het belang zijn van de Aandeelhouders en worden uitgevoerd op normale commerciële voorwaarden die overeengekomen zijn. Dergelijke transacties zijn onderhevig aan:- (i) (ii) (iii) een gecertificeerde waardering van een persoon die goedgekeurd is door de Bewaarder (of de BestuurdersBeheerder bij een transactie met de Bewaarder) als zijnde onafhankelijk en competent; uitvoering van de transactie op de best mogelijke voorwaarden die redelijkerwijs mogelijk zijn op een georganiseerde beurs overeenkomstig de regels van een dergelijke beurs; of waar (i) en (ii) niet uitvoerbaar zijn, uitvoering op voorwaarden die zijn goedgekeurd door de Bewaarder (of de BestuurdersBeheerder bij een transactie met de Bewaarder) overeenkomstig de bepaling dat dergelijke transacties in het belang zijn van de Aandeelhouders en worden uitgevoerd op normale commerciële voorwaarden die overeengekomen zijn. 19

20 Bijlage C De informatie in deze brief met betrekking tot de belastinggevolgen van de Scheme is niet uitputtend en geldt niet als juridisch of fiscaal advies. De belastinggevolgen van de Scheme kunnen variëren afhankelijk van uw belastingstatus en de belastingwetten in uw land van verblijf of domicilie. Elke inkoop van uw Aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient uw eigen professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van de Scheme en uw inschrijving op, uw aankoop, bezit, omruiling of verkoop van Aandelen volgens de wetten van de rechtsgebieden waarin u mogelijk belastingplichtig bent. De onderstaande informatie vertegenwoordigt onze huidige inzichten in de relevante belastingwetgeving, en als deze inzichten wezenlijk veranderen, zullen we de Aandeelhouders daarvan op de hoogte brengen via de betreffende landenpagina s op Dit deel dekt niet de belastinggevolgen voor financiële handelaars of andere beleggers die Aandelen kunnen houden in het kader van hun handel of beroep. Het dekt evenmin de belastinggevolgen voor levensverzekeringsbedrijven die beleggen in de Vennootschap. Oostenrijk Voor Oostenrijkse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft. Als zodanig zou de Scheme zelf in Oostenrijk niet tot enige belasting moeten leiden. België Voor Belgische belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in juridisch eigendom (in de zin van de Belgische wetgeving) van de Aandelen, aangezien Citivic de Aandelen voor en namens de beleggers zal houden. Als zodanig zou de Scheme zelf in België niet tot enige belasting moeten leiden. Denemarken Voor Deense belastingdoeleinden zou de Scheme geen aanleiding moeten geven tot enige verandering in de belastingstatus van de Fondsen, en bijgevolg zou er geen verandering moeten optreden in de belasting van Deense beleggers. Deense beleggers worden jaarlijks belast op basis van de reële waarde, dus de Scheme zou niet moeten leiden tot enige belastbare winsten die voor Deense beleggers nog niet waren belast. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige Deense overdrachtsbelastingen. Finland Voor Finse belastingdoeleinden zou een verandering in Centrale Effectenbewaarinstellingen moeten worden beschouwd als een verandering van bewaarder en geen overdracht van het juridisch eigendomsrecht. Als zodanig zou de Scheme zelf in Finland niet tot enige belasting moeten leiden. Frankrijk Indien Franse beleggers Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, houden via een nominee of een andere tussenpersoon, dan zouden er voor dergelijke beleggers geen belastinggevolgen moeten ontstaan, aangezien het mandaat met de tussenpersoon niet verandert. Franse beleggers die geregistreerd zijn in het Ledenregister (d.w.z. Franse beleggers met een rekening bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) volgens het Huidige Model) moeten worden beschouwd alsof zij aan Citivic een mandaat hebben verleend om als hun vertegenwoordiger voor Franse belastingdoeleinden Aandelen te houden. Er zouden daarom geen belastingen verschuldigd moeten zijn, omdat Citivic voor Franse belastingdoeleinden optreedt in naam van en namens dergelijke beleggers. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige Franse belasting op financiële transacties. Duitsland Indien Duitse beleggers Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, houden via nominees of andere tussenpersonen, of een belang in een Verzamelbewijs aan toonder (bij DE ISIN) gehouden bij Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, dan zou de Scheme zelf naar verwachting voor Duitse beleggers niet moeten leiden tot enige verschuldigde vermogenswinstbelasting. 20

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1 van 28 juni 2017 Deze volmacht is bestemd voor

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Aangezien op basis van de ontvangen registraties vaststaat

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeel- en obligatiehouders worden uitgenodigd om de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie