Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie en begeleiders - CLB 1.3 de organisatie van de schooluren - openingsuren - middagmalen - toegang tot de lokalen - tussendoortjes - dinsdag-fruitdag 1.4 de voor-en naschoolse opvang 1.5 de studie 2. Ons pedagogisch project 3. Schoolreglement 3.1 inschrijvingen 3.2 organisatie van de leerlingengroepen 3.3 ouderlijk gezag 3.4 afwezigheden 3.5 onderwijs aan huis 3.6 huiswerk agenda rapport oudercontact 3.7 getuigschrift basisonderwijs 3.8 schoolmateriaal - persoonlijke voorwerpen 3.9 leefhouding en gedrag 3.10 turn- zwemlessen 3.11 schorsing en uitsluiting 3.12 verloren voorwerpen 3.13 verjaardagen 3.14 bijdrageregeling 3.15 verzekering, ongeval en schade 3.16 verkeersveiligheid en rangen 3.17 preventie 3.18 schoolwebsite 3.19 rookverbod 3.20 engagementsverklaring 3.21 extra-muros activiteiten 3.22 geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 3.23 medicatie 3.24 privacy Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 1

2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam 1. Algemene informatie 1.1. Welkom op onze buitenschool. Beste ouders, het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij heten u dan ook van harte welkom. De directie en de leerkrachten zullen zich ten volle inzetten om de nodige kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. We hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. We zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Bij vragen en problemen staan we steeds klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken. Beste nieuwe leerling, van harte welkom op onze school. Voortaan ben je leerling van de Buitenshool De Bergop te Tiegem. Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een uitermate boeiende wereld terecht waarin je stap voor stap een stuk van die wereld gaat verkennen. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je leraars gelukkig ook. Ze trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je reeds elders één of meer jaren basisonderwijs achter de rug? Ook jou heten we hartelijk welkom en we hopen dat je aanpassing heel vlot mag verlopen. Daarbij zullen wij en je medeleerlingen je steeds helpen. Ook jou, goede oude bekende, heten we van harte welkom. Je bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. We wensen je een fijn schooljaar toe. Aan allen veel succes! Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 2

3 De Bergop is een buitenschool We zijn een vernieuwde weg ingeslagen, de weg van de outdoor education, het openluchtonderwijs. Zo willen we tijdens de lessen vaker naar buiten gaan i.p.v. in de klas te blijven. Er komen verschillende leervormen aan bod. Op die manier kunnen we de omgeving zoals de tuin, het bos, de straat, als lesmateriaal gebruiken. Maar even goed nemen we onze boeken en schriften mee naar buiten in de buitenklas, en doen we precies hetzelfde als binnen. Of de speelplaats wordt ons blad waarop we schrijven. Of wat dacht je van buiten de tafels, de provincies en de Franse werkwoorden te oefenen in de vorm van een spel? Wat is het nut van openluchtonderwijs? Eerst en vooral willen we een uitdagende leeromgeving voor onze kinderen creëren. Allerhande activiteiten buiten motiveren de kinderen en stimuleren het leren. Wat je zelf kan doen, onthoud je beter! Uitdagende oefeningen, wisselende werkvormen, variatie, meer beweging, maakt het leren voor de kinderen zoveel boeiender! De leerstof sijpelt binnen via ALLE zintuigen. Wat een kind niet graag doet, wordt plots zoveel leuker om te doen En of de concentratie hoger is!! Leren in een natuurlijke omgeving versterkt ook de sociale relaties. De kinderen moeten meer samenwerken en leren rekening houden met elkaar. Hun creativiteit, organisatietalent en samenspel wordt er uitgedaagd. Het is belangrijk dat kinderen leren dat ze behoren tot een gemeenschap en dat ze verantwoordelijkheid leren dragen. Door veel te werken in en rond de natuur wordt de band met het milieu versterkt en willen we onze kinderen laten opgroeien tot volwassenen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Outdoor education zorgt voor zoveel meer plezier in het leren. Het maakt kinderen gelukkig en gelukkige kinderen bereiken veel meer! Onze kinderen hebben de dag van vandaag meer nood aan beweging. Ook hier dragen we ons steentje bij Wie is wie in onze school? Raad van bestuur: vzw V.I.K.T. voor de VBS van Vichte, Ingooigem, Kaster en Tiegem Kerkdreef Vichte Wim Van Rijckeghem (voorzitter) E.H. Jan Sevenhant Maria De Pourcq Jozef Steenhaut Julie Stragier Tom de Lange Laurence Goeminne Hugo Soens Hilde Vanhaesebroecke Peter Notebaert Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 3

4 Directies van het VIKT: Vichte en Ingooigem: Ann Lanneau Ganzenhofstraat 6, 8580 Avelgem (056/ ) Kaster: Geert Van Robays Koningskouter 10, 8570 Anzegem (056/ ) Tiegem: An Dubuquoy Hoogweg 68, 9690 Kluisbergen (055/ ) De raad van bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school, is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De scholengemeenschap: Onze school behoort sedert 1 september 2004 tot de scholengemeenschap Vincentius. Daarin zetelen volgende scholen: Sint-Jan Berchmansbasisschool 1, Kloosterstraat 1,8580 Avelgem Sint-Jan Berchmansbasisschool 2, Moerbeekstraat 3,8580 Outrijve Ges. Vrije kleuterschool, Ruggestraat 12, 8580 Avelgem Ges. Vrije kleuterschool, Doorniksesteenweg 557, 8583 Bossuit VBS Vichte Ingooigem, Kerkdreef 4, 8570 Vichte VBS t Groene Poortje, Groeningestraat 11, 8572 Kaster Buitenschool De Bergop, Neerstraat 1, 8573 Tiegem VBS Sint-Theresia, Vichtsesteenweg 109, 8570 Anzegem VBS Centrum, Kerkstraat 91, 8570 Anzegem De klassenraad De klassenraad bestaat telkens uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg (met CLB) advies over de verdere schoolloopbaan van elke leerling. De ouderraad. De ouderraad bestaat uit een groep ouders, die alle ouders van de leerlingen van onze school vertegenwoordigen. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. Met de ouderraad hopen wij te kunnen bijdragen tot het welzijn van onze schoolgaande kinderen, dit in samenwerking met de directie en de leerkrachten, rekening houdend met ieders eigenheid en specifieke rol. Op die manier willen we een klimaat scheppen waarin uw kind zich goed en gelukkig voelt. Voorzitter : Dieter Demuynck Schoolraad In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Voorzitter : Marjan Velghe Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 4

5 Lokaal onderhandelingscomité LOC Wettelijk overleg of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden op schoolniveau. Het regelt o.a. de arbeidsverhoudingen tussen het schoolbestuur en het personeel. Beide partijen zijn in dat comité vertegenwoordigd. Voorzitter : Wim Van Rijckeghem Inspectie en begeleiders: Diocesane dienst Bisdom Brugge: Didier Finet (hoofdbegeleider) DPB Secretariaat Basisonderwijs Baron Ruzettelaan Brugge-Assebroek 050/ Ingrid Jost (secretariaat) Marleen Desmet (pedagogisch begeleider) Francis De Westelinck (inspecteur godsdienst) C.L.B.-werking: Wat is een CLB? (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Een CLB wordt bemand door artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen, maar naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. tewerkgesteld worden. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team; hun taak bestaat erin het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan, zodat ze hun kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen. Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief? Een CLB begeleidt leerlingen op vier domeinen : - het leren en het studeren - de schoolloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - de sociaal-emotionele ontwikkeling Hoe werkt een CLB? Voor bepaalde leeftijdsgroepen is medisch onderzoek en/of vaccinatie voorzien. Bij het voorkomen van een besmettelijke ziekte op school worden de nodige maatregelen genomen (in samenspraak met school en gezondheidsinspectie). Ook op andere vlakken is er een verzekerd aanbod, gericht naar alle leerlingen en ouders. Dit houdt in dat het CLB informatie verstrekt over onderwijsstructuren en - niveaus, over scholen en opleidingen ; de leerlingen worden begeleid bij het nemen van beslissingen inzake hun studiekeuze. Tenslotte wordt uitleg gegeven over gezonde voeding, de gevaren van roken, alcoholgebruik en medicatie. Naast het verzekerde aanbod gebeurt de dienstverlening vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers ingaan op alle individuele vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten, voor zover die met het schools functioneren te maken hebben. Dit kunnen o.a. vragen zijn omtrent de keuze van een studierichting, leer- of ontwikkelingsproblemen, medische problemen, gedrags- of opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen of jongeren. De CLB-medewerkers gaan op deze vragen in d.m.v. gesprek met de betrokkenen en/of onderzoek. Tenslotte werkt het CLB ook ondersteunend naar de school bij het uitwerken van zorgverbredingsinitiatieven, drugbeleid, spijbelpreventie, aanpak van pesten, etc. Wens je informatie, advies, raad of een andere visie op jouw kind m.b.t. zijn ontwikkeling of het schoolgaan, aarzel dan niet om contact op te nemen. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 5

6 Hoe neem je contact op met een CLB? Door telefonisch een afspraak te maken of door gewoon even langs te komen op het centrum. De school van uw kind helpt u trouwens graag verder wanneer u contact wenst op te nemen met een CLB. In sommige gevallen kan het CLB ook zelf de eerste stap voor een gesprek zetten De dienstverlening is gratis. U kan de begeleiding ook weigeren ; hiervoor neemt u best met ons contact op of verwittigt u de school. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Verkort:VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42, 8790 Waregem Tel:056/ openingsuren: maandag, woensdag, donderdag: 8.30 uur 17 uur dinsdag: 8.30 uur - 18 uur vrijdag: 8.30 uur 16 uur gesloten tijdens de vakantieperioden: Kerstmis en Pasen en van 7 juli t.e.m. 19 augustus CLB-medewerkers voor onze school: Dokter Degezelle Kathleen schoolarts Mevr Tine Buysse contactpersoon Mevr. Debruyne Nele sociaal verpleegster Mevr Soete Isabel maatschappelijk werkster Aanvraag tot (gratis ) CLB tussenkomst door de school en / of ouders kan telefonisch of schriftelijk gebeuren via bovenvermelde personen. Medisch schooltoezicht: schoolnummer : Gezondheidscentrum Gezondheidscentrum Zuiderlaan 42 Kasteelstraat Waregem 8580 Avelgem Coördinerende geneesheer: Dr. Kathleen Degezelle Kleuteronderwijs: 1 ste kleuter: lengte-gewicht-zicht-oogstand gehoor: aan te vragen 2 de kleuter: verplicht medisch onderzoek plus tandhygiëne in de klas: taal en motoriek Lager onderwijs: 1 ste leerjaar: deelonderzoek zicht-gebit-lengte-gewicht 3 de leerjaar: deelonderzoek zicht-lengte-gewicht 5 de leerjaar: verplicht medisch onderzoek tandenonderzoek-controle vaccinatiestatus Vaccinatiebeleid: 1 ste leerjaar: herhalingsinenting tegen kinderverlamming herhalingsinenting tegen kroep en klem 5 de leerjaar: herhalingsinenting tegen mazelen, bof en rode hond. Weigeringen van medisch schooltoezicht en van de individuele CLB-begeleiding moeten vooraf schriftelijk gebeuren. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 6

7 1.3. De organisatie van de schooluren. Openingsuren De school is s morgens toegankelijk en er is toezicht van 8 uur tot uur en s middags van 13 uur tot uur (op vrijdag tot 15.15). Op woensdagnamiddag is de school gesloten. De lessen lopen van 8.40 uur tot uur en van uur tot uur. De vrijdag eindigen de lessen om uur. Tussen uur en uur mogen enkel leerlingen die op school eten op school aanwezig zijn. Voor een afwijking op deze regeling dient vooraf een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directeur. Wie deze afwijking niet bekomt, kan de speelplaats niet betreden buiten de normale openingsuren. Middagmalen De kinderen kunnen op school een warm middagmaal krijgen. Er is ook mogelijkheid om een lunchpakket mee te brengen. Daarbij worden dan altijd soep en water aangeboden. Het is de bedoeling dat alles geproefd wordt. Uitzonderingen (vb bij voedselallergie) worden gestaafd met een doktersattest. Toegang tot de lokalen: Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan door de directeur aan de ouders de toestemming verleend worden om tijdens de klasuren een onderhoud te hebben met een leerkracht. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). Tijdens de lesuren meldt een bezoeker (ouder,...) zich altijd eerst bij de directie. Tussendoortjes tijdens de speeltijd: De kinderen hebben de kans om tijdens de speeltijd een water te drinken. In alle klassen en aan de drankfonteinen op de speelplaats is er steeds water beschikbaar. Geef uw kind geen snoep mee. Een droge koek (zonder chocolade) of stuk fruit kunnen natuurlijk wel. Dinsdag en woensdag- fruitdag Op dinsdag krijgen de kinderen een stuk fruit of groente aangeboden door de ouderraad. Woensdag is fruitdag met fruit van thuis. Op woensdag eten we dus geen koeken, enkel fruit of groenten De voor en naschoolse opvang De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Er is dagelijks voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.00 en naschoolse opvang tot De naschoolse opvang op woensdag gaat door in de kinderclub De Schildpad in Anzegem. De kinderen worden met een bus ter plaatse gebracht. Kostprijs: 1 per begonnen half uur. 1.5.Studie We bieden de leerlingen die in de naschoolse opvang blijven de kans om na in een afzonderlijk lokaal hun huiswerk te maken. Het aantal leerlingen is beperkt tot 40. Voor wie: vanaf het 3 de leerjaar Wanneer: op maandag, dinsdag en donderdag van tot (startend met 15 min pauze) Kostprijs: idem naschoolse opvang dus 2 X 1 = 2 Inschrijven is noodzakelijk en een ingeschreven leerling wordt verondersteld altijd aanwezig te zijn. Er worden 3 dagen per week aangerekend, behalve bij ziekte. Als uw kind door onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn, verwachten we een Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 7

8 melding van de ouders. De leerling kan zelf niet beslissen of hij/zij al dan niet naar de studie zal gaan. Eénmaal per maand is er personeelsvergadering en kan de studie niet doorgaan. Na een speciale dag vb sportdag of vlak voor een vakantie is er geen studie. De leerlingen kunnen dan wel terecht in de naschoolse opvang. Dit wordt op voorhand meegedeeld en staat ook vermeld op de kalender op de website. Na de studie kunnen de leerlingen afgehaald worden, naar de naschoolse opvang gaan of overgestoken worden. 2. Ons pedagogisch project Bij een inschrijving van uw kind aan onze school wordt verwacht dat u, als ouder of als voogd, loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staat. Hieronder vindt u de uitgangspunten van ons pedagogisch project. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in de verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren wij God als dragende grond. Vanuit deze verbondenheid durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit onze christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: Het unieke van ieder kind (o.a. sociaal-economisch, (sub)cultureel en religieus, gender en seksuele identiteit, talenten en capaciteiten, gezondheid) De verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen Verbondenheid en solidariteit met anderen Vertrouwen in het leven Genieten van en dankbaar zijn voor wat ons is gegeven Openheid, respect en zorg voor mens en natuur Verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren Vergeving kunnen geven en ontvangen Zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede mensen. Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd hart - handen Doorheen ons aanbod brengen wij kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van de zingeving In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht dat vraagt. Waar het uiteindelijk op Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 8

9 aan komt, is dat de kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dan heeft en geeft leren zin. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen au serieux. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op en bouwen verder op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze aandachtspunten: We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind is uniek! Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, een wederzijdse verrijking. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding niet mogelijk. Ons team heeft voortdurend aandacht voor het leefklimaat op school. Onze leerkrachten zullen in functie daarvan: model staan voor goed leren strategische vragen stellen aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen zinvolle contexten aanbieden interactieprocessen begeleiden peilen naar de vorderingen helpen en coachen respect tonen voor het anders zijn van elk kind Belangrijke uitgangspunten bij het samenstellen van het lestijdenpakket zijn: We streven naar 3 groepen in het kleuteronderwijs en het behoud van 6 klassen in het lager onderwijs. Bij onvoldoende lestijden opteren we voor een organisatie waarbij de klassen zoveel mogelijk afzonderlijk les krijgen. Bij restlestijden opteren we voor het differentiëren binnen de klasgroep of voor de aanpak van een item volgens de noden van het team. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. We streven ernaar elk kind centraal te stellen. We omringen kinderen daarom met brede zorg. Onze brede zorg heeft twee dimensies: We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is uniek en heeft eigen vragen, eigen problemen en mag daarom aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen door bijvoorbeeld te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, logopedisten, gespecialiseerde centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, Onze school als gemeenschap en als organisatie. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 9

10 We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school. externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering. de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 3. Schoolreglement 3.1. Inschrijvingen Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden. Een papieren versie is verkrijgbaar op het secretariaat. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: de eerste schooldag na de zomervakantie; de eerste schooldag na de herfstvakantie; de eerste schooldag na de kerstvakantie; de eerste schooldag van februari; de eerste schooldag na de krokusvakantie; de eerste schooldag na de paasvakantie; de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar onderstaande regeling: Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 10

11 Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1 het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2 voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; 3 beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef. Weigering van de inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: - De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; - De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; - Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; - De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; - Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 11

12 3. Het schoolbestuur moet omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. Het schoolbestuur heeft de maximumcapaciteit voor onze school bepaald op: Kleuter: 80 leerlingen Lager: 144 leerlingen De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP, wat voor onze school het geval is, zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. 4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Ontbinding van de inschrijving Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. Doorlopen van inschrijving Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. Start van de inschrijvingen Vanaf 1/09/2015 kunnen de voorrangsgroepen inschrijven voor het schooljaar Voorrangsgroepen zijn: broers en zussen van huidige leerlingen kinderen van leerkrachten en personeel Andere leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 maart Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 12

13 3.2. Organisatie van de leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 3.3 Ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouder De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Nieuwsbrieven worden op aanvraag dubbel meegegeven en/of per mail verstuurd. Beide ouders worden uitgenodigd voor de oudercontacten. Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te kunnen garanderen, kan de school niet meewerken aan het coschoolschap Afwezigheden Afwezigheden in het kleuteronderwijs: De afwezigheid moet niet gewettigd worden door een medisch attest. Uit veiligheidsoverwegingen is het echter aanbevolen dat de ouders ofwel de directeur of de kleuterleidster verwittigen van de afwezigheid van hun kind. We vragen met aandrang dat uw kleuter vóór de aanvang van de schooltijd aanwezig is. Zo vermijdt u dat uw kind de klasactiviteit stoort. Afwezigheden en te laat komen in de lagere afdeling: De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen op school aanwezig. Zij blijven op school aanwezig tijdens de verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. We rekenen op uw stiptheid, zo hoeft u de lessen niet te storen. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt u door de directie aangesproken. Bij hardnekkig te laat komen, volgt van overheidswege een sanctie. Wie afwezig is door ziekte, meldt dit zo vlug mogelijk (telefonisch of per mail) aan de directie of de leerkracht. Tekst uit omzendbrief van het ministerie van onderwijs: De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 13

14 Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte - Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. - Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). - Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. - Voor ziekte minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. - Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden - het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; - Het bijwonen van een familieraad; - De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); - Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); - Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) - Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 14

15 godsdienst betreft het paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden - voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; - actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); - afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. - deelname aan time-out-projecten Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 4. Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 15

16 dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 5. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Na ziekte of ongeval De school heeft een dossier met daarin: Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. De toestemming van de directeur. De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose De school heeft een dossier met daarin: Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatieuitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB. De toestemming van de directeur. De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen. De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. 6. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 16

17 verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. xxx Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter-of lager onderwijs), synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ongeval of ziekte. Voor het berekenen van deze 20 kalenderdagen worden vakantiedagen meegeteld. Ook een leerling die na een onderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen wegens ziekte of ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kan zijn op school, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Het medisch attest moet hier bevestigen dat de leerling onmogelijk halftijds of meer op school aanwezig kan zijn. In de praktijk gaat dus om kinderen die minder dan 5 halve dagen aanwezig kunnen zijn. Specifieke situatie bij chronische ziekte: Een chronische ziekte wordt hier gedefinieerd als een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, Sommige kinderen die leiden aan een chronische ziekte zijn, bekeken over de loop van een schooljaar, vaak afwezig. Aangezien sommigen onder hen niet aan een ononderbroken afwezigheid van 21 dagen komen, kwamen zij totnogtoe niet aan aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis. Vanaf 2007 vervalt voor chronisch zieke kinderen de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (= omgerekend een volledige schoolweek). Deze 9 halve schooldagen afwezigheid hoeven niet in een ononderbroken periode doorlopen te zijn. Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind die school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Specifieke situatie bij chronische ziekte: Voor chronisch zieke kinderen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door de geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid tijdens hetzelfde schooljaar is Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 17

18 geen nieuw attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km Huiswerk, agenda, rapport, oudercontact Infomoment voor peuters en 1 ste kleuter Voor de start van de schoolloopbaan wordt u persoonlijk gecontacteerd door de leerkracht. Tevens wordt u enkele weken voor de instapdatum uitgenodigd met uw kindje voor een kennismaken met de klas. Info-avond Bij de start van het 2 de kleuter, het 3 de kleuter, het 1 ste leerjaar, het 2 de leerjaar, de 2 de graad en de 3 de graad wordt u uitgenodigd voor een info-avond in de klas. U krijgt er info omtrent de klaswerking, de belangrijkste leerstof, de klasafspraken, de manier van communicatie met de klastitularis, de belangrijkste aandachtspunten, We stellen uw aanwezigheid op prijs! Oudercontacten in het kleuter. Tweemaal per jaar is er een oudercontact voorzien: voor de herfstvakantie en voor de paasvakantie. Voor de 3 de kleuterklas zijn er ook contacten rond de overgang naar het eerste leerjaar. Rapporteren en oudercontacten in het lager. Er wordt 3 maal per schooljaar schriftelijk gerapporteerd. (einde eerste, tweede en derde trimester) De ouders kunnen de proeven komen inkijken. Drie maal per jaar is er een oudercontact voorzien: vóór de herfstvakantie en ter gelegenheid van het kerstrapport en het paasrapport. Op het einde van het 3 de trimester is er een mogelijkheid om de leerkracht van het volgend schooljaar te spreken tijdens de infodag. Tussendoor worden de ouders verzocht een afspraak te maken met de leerkracht om eventuele problemen te bespreken. Bij dringende situaties worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens de lesuren is er geen mogelijkheid om leerkrachten te spreken. In zorgsituaties wordt regelmatig overleg georganiseerd met ouders, CLB, zorgcoördinator, logopedisten, GON begeleiders, revalidatiecentrum, leerkrachten en eventueel andere betrokkenen. Schoolagenda. Naast het rapport is de schoolagenda een hulpmiddel om contact te houden met de ouders en om de studie te plannen. Voor de kleuters krijgt u via het themablad, de klasblog en de werkjes een beeld van de activiteiten en de vorderingen van uw kind in de klas. De leerlingen van het lager hebben een agenda die dagelijks of wekelijks door de ouders wordt ondertekend. Controle gebeurt door de klastitularis. Toetsenmap Iedere vrijdag wordt de toetsenmap meegegeven naar huis. Daarin worden de toetsen van de voorbije week bijgehouden. Eén van de ouders wordt verzocht de toetsen te ondertekenen. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 18

19 Studeren De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen bij te houden. De leerkracht is steeds gerechtigd de leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen. Spieken en/of laten spieken wordt gesanctioneerd. Huistaken en lessen. Huistaken en lessen kunnen elke schooldag gegeven worden. Huistaken zijn steeds herhalingsopdrachten en moeten door de kinderen in principe zelfstandig kunnen uitgevoerd worden. Hoe jonger het kind hoe meer begeleiding van een ouder wenselijk is. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. De leerkracht heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren. Dit is de frequentie die afgesproken is: Aantal keer huistaak per week Maximum duur huistaak 1 ste graad 2 x per week 10 /20 2 de graad 3 x per week 30 /40 3 de graad 4 x per week 50 /60 Door omstandigheden (vb ziekte, te moeilijk, ) kan het gebeuren dat een huistaak niet gemaakt kan worden. Wij vragen de ouders dit te noteren op de huistaak. In samenspraak met de ouder kan huiswerk aangepast worden aan de noden van het kind. Nieuwsbrief Maandelijks wordt u via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de school. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail of indien gewenst op papier via uw kind. De nieuwsbrieven zijn ook altijd te vinden op de website Getuigschrift basisonderwijs De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: - De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De gegevens uit het LVS; Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 19

20 - Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: Let op: - wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dhr Wim Van Rijckeghem Vzw VIKT Kerkdreef Vichte Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. Buitenschool De Bergop schooljaar Pagina 20

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren Organogram van de school Bijlage 0 Sint-Jan Lagere School Paradijzen 16 2222 Wiekevorst Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar Voorzitter schoolbestuur:

Nadere informatie

Inhoudstafel schoolbrochure

Inhoudstafel schoolbrochure Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op www.vvkbao.be of op de website van de school. Deel 2: Infobundel onderwijsregelgeving Pagina 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur²:

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.

Nadere informatie

Intern reglement kleuters Bronstraat

Intern reglement kleuters Bronstraat Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel 02 538 54 52 Fax 02 538 76 59 www.bsgodebron.com bs.sint-gillis@g-o.be Intern reglement kleuters Bronstraat 1. Aanwezigheid Om

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEEL 2: INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Infobundel onderwijsregelgeving 1 1 DEFINITIES Schoolstructuur: school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 1 Inhoudsopgave: 3.1. Definities p 3 3.2. Engagementsverklaring p 4 3.3. CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) p 6 3.4. Inschrijven van leerlingen p 8 3.5. Ouderlijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Hoegaarden, 5 oktober 2017. Beste ouders, Hieronder vind je een aantal wijzigingen in het schoolreglement, die goedgekeurd werden op de schoolraad en bekrachtigd werden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1 1 WELKOM Wij heten u van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. We zien het als een voorrecht

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België.

Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België. Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België. Beste ouders Bent u nieuw in België? Dan moet u het leven in België leren kennen. In België is de school

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO

SCHOOLBROCHURE. 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO SCHOOLBROCHURE 2. Infobrochure onderwijsregelgeving BASISSCHOOL DON BOSCO Sint-Bernardsesteenweg 665 2660 Hoboken Tel: 03/ 825 07 76 Fax: 03/ 825 07 75 directie@basisschooldonbosco.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 4 3 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school

INHOUDSTAFEL. Deel 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld tijdens de inschrijving en blijven in de school Deel 1 : Opvoedingsproject (zie balk opvoedingsproject) INHOUDSTAFEL Deel 2 : Infobundel onderwijsregelgeving Deel 3 : Schoolreglement 1. Definities 2. Centrum Leerlingbegeleiding 3. Inschrijven van leerlingen

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 Deel 3 2 INHOUDSOPGAVE A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 B. Schoolverandering 5 C. Organisatie van de leerlingengroepen 6 D. Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolreglement. - Schoolreglement -

Schoolreglement. - Schoolreglement - Schoolreglement 1 INHOUDSOPGAVE 1. Regelgeving Inschrijvingsbeleid 4 Schoolverandering 8 Onderwijs aan huis 8 Afwezigheden 9 Een jaar overdoen en het vormen van klasgroepen 15 Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Een school met een voor kinderen www.sint-katarinaschool.be Schoolreglement 2016-2017 1. Ons pedagogisch project Inhoudstafel 1.1. Onze school als geloofsgemeenschap 1.2. Onze school als leer- en leefgemeenschap

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Scholengroep ARKORUM - vzw Dr. Delbekestraat 28 - Tel.: 051/22 73 66 Acaciastraat 2 - Tel.: 051/22 29 03 Dr. Delbekestraat 28 - Fax: 051/22 03 28 Algemeen

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeek-Wersbeek Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek SCHOOLREGLEMENT INHOUD 1 CONTACTGEGEVENS... 5 2 BELANGRIJKE DATA... 7 2.1 Vakantieperiodes...

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/285 BETREFT: revalidatie tijdens de schooluren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 17.03.2011 1.2 Verzoeker [X] LOP-deskundige, Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E

S C H O O L B R O C H U R E opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2017 2018 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E

S C H O O L B R O C H U R E opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2016 2017 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie CHOOLREGLEMENT Deel I: Algemene informatie Inhoudstafel Deel I: Algemene informatie I. Welkom in onze school P. 3 II. Het pedagogische project van de scholengemeenschap kosh P. 4 III. Wie is wie? Het schoolbestuur

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. II Pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolbrochure. VZW SKB Neerpelt

Schoolbrochure.  VZW SKB Neerpelt Schoolbrochure www.basisschool-neerpelt.be VZW SKB Neerpelt Inhoud Verwelkoming 1 Deel 1. Opvoedingsproject 7 1.1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 7 1.2. We zorgen voor een degelijk

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING Deel 3 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING versie 2015 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

De Klimtoren is een school voor alle kinderen.

De Klimtoren is een school voor alle kinderen. De Klimtoren is een school voor alle kinderen. Rebekka Buyse We willen elk kind STERKER maken, op zijn tempo, op alle vlakken. REBEKKA BUYSE DIRECTEUR - VBS DE KLIMTOREN Pagina 1 Pagina 2 Voorwoord 5 Welkom

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie