Bedrijfseconomie P1. Algemene economie P1. Model/Theorie poldermodel. Model/Theorie een balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfseconomie P1. Algemene economie P1. Model/Theorie poldermodel. Model/Theorie een balans"

Transcriptie

1 Algemene economie P1 Model/Theorie poldermodel Auteur - Vakgebied arbeidsvoorwaarden en lonen Beschrijving bij het poldermodel gaan vakbonden, werkgevers en overheid om de tafel zitten om het te hebben over de arbeidsvoorwaarden en lonen. Ze overleggen om afspraken en andere financiële zaken te regelen(overlegeconomie). Relevantie/Te gebruiken voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden en minimum en maximum loon. Bedrijfseconomie P1 Model/Theorie een balans Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Dit geeft de bezittingen en schulden/eigen vermogen van de onderneming neer. Dit is altijd een moment opname. Relevantie/Te gebruiken voor het bekijken of een onderneming een goed vermogen heeft op korte en lange termijn. Model/Theorie Verlies- en winstrekening(resultatenrekening) Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie winsten en verliezen Beschrijving het is een overzicht van wat de kosten en daarnaast de opbrengsten van de onderneming zijn. De verlies- en winstrekening geld voor een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie Liquiditeitsrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie ontvangsten en uitgaven Beschrijving Het is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de onderneming. De liquiditeitsrekening is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming. Een balans zegt minder over wat je daadwerkelijk ontvangen en uitgegeven hebt. Model/Theorie Grootboekrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie uitgaven en inkomsten Beschrijving het is een overzicht van uitgaven- en inkomstenposten. Een grootboekrekening is altijd gelijk Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de geldstromen die uitgaan en binnen komen in een bedrijf.

2 Model/Theorie kolommenbalans Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Een kolommenbalans is een groot overzicht waarbij meerdere balansen en rekeningen worden besproken. In dit grote overzicht is er altijd een debet en creditzijde. Het begint met een proefbalans daarna saldibalans, resultatenrekening en als laatste een balans. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt er heel makkelijke een balans en een verlies- en winstrekening mee opstellen. Communicatie p1 Model/Theorie corporate identity mix Auteur Birkigt & Stadler Vakgebied concerncommunicatie Beschrijving Er zijn 4 verschillende onderdelen van het figuur. Als eerste heb je de persoonlijkheid dit is eigenlijk het hard van de onderneming. Bij de communicatie zet je al de verbale communicatie van een organisatie neer. Het geeft uiteindelijk de persoonlijkheid inhoudelijk en emotionele lading weer. Als derde moet je kijken naar het gedrag van je onderneming. Het gedrag is hoe een organisatie zich gedraagt. De normen en waarde werken heel erg mee om gedrag te weergeven. Symboliek dit is de visuele identiteit van de onderneming. Al deze punten samen zijn het corporate imago. Relevantie/Te gebruiken voor: wanneer je de identiteit van de organisatie wil beschrijven. Model/Theorie basis communicatie Auteur - Vakgebied begripsbepaling communicatie Beschrijving een zender geeft een boodschap door. Dit kan via verschillende manieren. Deze boodschap komt aan bij de ontvanger. Tijdens dit proces kan er encoderen en decoderen plaats vinden. als de ontvanger reageert op de boodschap en de zender daar weer op reageert - Relevantie/Te gebruiken bij communiceren. Dit kan met vele verschillende soorten mensen Model/Theorie injectienaaldtheorie - Auteur- - Vakgebied geschiedenis massacommunicatie - Beschrijving het idee was dat de massa- het publiek een soort weerloze spons was waarin je een injectienaald kon steken. Op die manier zoog de spons alles op wat er maar in spoot. - Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie one-step-flow theorie Auteur- Vakgebied geschiedenis massacommunicatie Beschrijving maar een stap: de zender stuurt iets naar de ontvanger, en de ontvanger neemt dit direct aan. Relevantie/Te gebruiken wanneer mensen meteen iets aannemen als iemand iets zegt. Model/Theorie two-step-flow theorie Auteur-

3 Vakgebied geschiedenis massacommunicatie Beschrijving Bij deze theorie kwam de nuance van een tussensop in de communicatie: opinieleider Relevantie/Te gebruiken voor wanneer een opinieleider zijn publiek wil beïnvloeden door zijn autoriteit op een bepaald gebied. Model/Theorie Stimulus- response theorie Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving bij elke stimulus(prikkel) van de media kun je een bepaalde response(reactie) van je publiek verwachten. Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je van het publiek elke keer een respons terug wil krijgen is deze theorie goed op te gebruiken Model/Theorie Agendasettingstheorie Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving word de macht bij het medium gelegd: media bepalen zelf waar zij over schrijven en verhalen. Zij bepalen op deze manier de agenda. Niet zozeer wat het publiek denkt, maar waarover het publiek denkt. Relevantie/Te gebruiken wanneer je het over de gedachten van het publiek gaat hebben. Model/Theorie the medium is the message Auteur Marshall McLuhan Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving een one-liner van mediawetenschapper Marschall McLuhan. Met de uitspraak bedoelde hij niet zozeer de inhoud van wat via media verspreid wordt van belang is, als wel het medium zelf. In deze tijd werd er technologie uitgevonden. De nieuwe technologie wordt juist door de hele discussie in sneltreinvaart omarmd. Relevantie/Te gebruiken voor de nieuwe technologieën hoe ouders daar nu over denken. Model/Theorie Used-and-gratificatons theorie Auteur - Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving Het idee is dat het publiek media gebruikt (use) om in haar eigen behoeften te voorzien(gratify). Bij deze communicatietheorie is een ander beeld van ontvangers. Nu is er een actieve ontvanger die media voor zijn eigen behoeften gebruikt. Hij bestaat al heel lang maar word nog steeds veel gebruikt bijvoorbeeld bij Social Media. Relevantie/Te gebruiken voor social media en internet Model/Theorie Selectieve perceptie(selectieve waarneming) Auteur- Vakgebied geschiedenis van communicatie Beschrijving Dat de ontvangers waarnemen wat ze willen waarnemen, en zich kunnen afsluiten voor boodschappen die ze niet willen waarnemen.

4 Relevantie/Te gebruiken voor selectieve afsluiting Model/Theorie Globel village Auteur Marshall McLuhan Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving Hij bedoelde daarmee dat met de nieuwe communicatiemogelijkheden de hele wereld binnen je bereik lag. Zaken als merk, imago en concurrentievoordeel werden ineens belangrijk om je organisatiedoelen te blijven bereiken, waar dat vroeger niet speelde. Er kwam een behoefte aan expert op communicatiegebied. Relevantie/Te gebruiken wanneer je het expert op communicatiegebied behoefte wil verhogen. Model/Theorie communicatie stafafdeling Auteur- Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving we spreken van een stafafdeling Communicatie als zij rechtstreeks onder de directie valt. Haar rol is dan vooral adviserend. Relevantie/Te gebruiken voor - Om meerwaarde tussen alle communicatiemiddelen en activiteiten te creëren en een goed imago op te bouwen is het nodig dat alle communicatiefunctionaris goed zicht heeft op de hele organisatie - Voor de parapluvisie van de communicatieafdeling is direct contact met de directie en het managementteam nodig - Bij contacten met pers is het belangrijk dat de afdeling communicatie dicht bij de directie staat, zodat er geen twijfel over het directiestandpunt is - Een stafafdeling Communicatie kan de interne communicatie beter sturen en vormgeven Model/Theorie communicatie als lijnafdeling Auteur- Vakgebied plaats in de organisatie Beschrijving er word soms voor gekozen om communicatie bij een afdeling onder te brengen. Communicatie word hier gebruikt als instrument te ondersteuning van de dienst. Relevantie/Te gebruiken voor bij een organisatie Inleiding Management 1 Model/Theorie 7s model Auteur McKinsey Vakgebied visie als managementinstrument Beschrijving 1. Structuur: dit betreft de beschrijving van de organisatievorm, organisatieschema, arbeidsverdeling enzovoort. Volgens McKinsey kan de structuur van een organisatie heel goed op tijdelijke basis worden veranderd, bijvoorbeeld door het instellen van projectgroepen, zonder de basisstructuur van de organisatie te veranderen. 2. Systemen: dat wil zeggen de informatie- en communicatiestromen, zowel formeel als informeel, binnen de organisatie.

5 3. Stijl van management: dit betreft gedragspatronen die karakteristiek zijn voor topmanagers van de onderneming. De managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie. 4. Staf: hiermee word bedoeld de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie 5. Sleutelwaardigheden: dit zijn de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel uitblinkt en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie 6. Strategie: dit is een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te realiseren 7. Significante waarde: ofwel de visie Relevantie/Te gebruiken voor het motiveren van medewerkers, focussen van medewerkers op relevante activiteiten en scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel. Model/Theorie Scientific Management Auteur Frederick Taylor Vakgebied management Beschrijving hij bood een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet zich niet opstellen als slavendrijver maar een bredere visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten. Ze maken ook gebruik van het achtbazenstelsel. Dit betekent dat 8 bazen alles regelen en niet een baas dat doet. Relevantie/Te gebruiken voor het bedrijfsleden en dan speciaal voor bedrijfsleiders. Model/Theorie achtbazenstelsel general management Auteur Henry Fayol Vakgebied management Beschrijving hij meende dat algemene principes geformuleerd konden worden die overal gelden waar mensen samenwerken en dat deze principes als vak aangeleerd konden en ook moesten worden. Hij onderscheiden 6 onafhankelijke managementgebieden. Daarnaast is het ook onderverdeeld in besturing van functie van managers van 5 taken Relevantie/Te gebruiken voor structureringsprincipe. Model/Theorie theorie van de bureaucratie Auteur max weber Vakgebied management Beschrijving Alles is duidelijk, helder, regels, procedures, functiebeschrijvingen, Geen vriendjespolitiek meer vond max weber de ideale bureaucratie Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je alles via de bureaucratie wilt doen. Model/Theorie human relations beweging Auteur elton mayo Vakgebied scientific management Beschrijving Hij bedacht dat werknemers die aandacht krijgen beter en sneller werk leveren

6 Relevantie/Te gebruiken voor bedrijven Model/Theorie organisatie structuur Auteur rensis likert Vakgebied management Beschrijving hij richtte zich met name op de organisatiestructuur en communicatie, en ontwikkelde de zogenoemde linking pin structuur, waarbij de organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen, waarbij de leider van de groep ook lid is van een hogere groep. Relevantie/Te gebruiken voor bedrijven Model/Theorie behoefte hiërarchie Auteur Frederick Herzberg Vakgebied management behoefte hiërarchie Beschrijving zijn theorie was geënt op de behoeftehiërarchie van de psycholoog Abraham Maslow. Deze onderscheidde vijf niveaus en behoeften, naar de bevrediging waarvan elk mens volgens hem streeft. Dit alles ter verklaring van het menselijk gedrag. Zodra een lager niveau is bevredigd is het streven gericht naar een hoger niveau in opklimmende volgorde Relevantie/Te gebruiken voor ontwikkeling van werknemers Model/Theorie systeembenadering Auteur kenneth boulding Vakgebied management systemen Beschrijving de systeembenadering stelt dat het management organisatie organisatieproblemen integraal dient aan te pakken. Dat wil zeggen dat men niet alleen moet kijken naar de belangen van een enkel organisatieonderdeel maar ook naar de invloed van genomen beslissingen op de totale organisatie. Relevantie/Te gebruiken voor het aanpakken van de integralen organisatie Model/Theorie omgevingsfactoren Auteur- Vakgebied management omgevingsfactoren Beschrijving gaat over 8 partijen. Afnemers, Leveranciers, concurrentie, vermogensverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en media. Daarnaast zijn er ook 6 omgevingsfactoren die invloed hebben op de partijen. De omgevingsfactoren, economische factoren, sociale factoren, technologische factoren, ecologische factoren en politieke factoren. Relevantie/Te gebruiken voor weergeven van de omringende partijen en omgevingsfactoren Model/Theorie ansoff Auteur ansoff Vakgebied product-marktmatrix Beschrijving wanneer bedrijven een nieuw product heeft/ of gaat maken vallen ze in een bepaalde categorie. Bij bestaande markt, bestaande product vallen ze onder marktpenetratie. Bij bestaande markt, nieuw product vallen onder productontwikkeling. Bij

7 nieuwe markt, bestaand product vallen onder marktontwikkeling. Bij nieuwe markt en nieuw product vallen onder diversificatie Relevantie/Te gebruiken voor nieuwe producten. Inleiding Recht P1 Model/Theorie inleiding recht Auteur: 1. J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, vijftiende druk. 2. Kluwer collegebundel Vakgebied: Als eerste is het belangrijk dat je met het wetenboek om kan gaan. Daarnaast moet je de verschillende rechtsgebieden kunnen beschrijven en daarbij aangeven welke rechtsbronnen het zijn. Wetten en wetsartikelen opzoeken is heel belangrijk. Je moet hierbij ook de goede citeren eruit kunnen halen. Alles moet je via stappen kunnen aflopen om op de goede manier een casus op te kunnen lezen. Beschrijving: bij dit vak ga je je verdiepen in het recht. Vaak bekijk je in een organisatie wat ze gedaan hebben. Het gaat op het begin heel erg om de basis kennis. Via de stappen en het leren omgaan met de wettenbundel kunnen we nu casussen oplossen. Relevantie/Te gebruiken voor het oplossen van casussen. Bedrijfseconomie P2 Model/Theorie Gouden balans regel Auteur Kamer van Koophandel HRM P2 Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Gouden balansregel= vaste activa/(eigen vermogen+ lang vreemd vermogen). Bij de gouden balans regel kun je goed zien of je met je eigen vermogen en lang vreemd vermogen je vaste activa kunt aflossen. Relevantie/Te gebruiken voor om te kijken of je schulden en eigen vermogen niet veel te laag is voor je bezittingen. Model/Theorie Fombrun Auteur: Fombrun Vakgebied: HRM het bedrijf Beschrijving: bij dit model wordt er weergegeven wat HRM eigenlijk inhoud. Daarnaast wordt er ook gekeken wat de missie en visie van een bedrijf is. Relevantie/Te gebruiken voor het maken van de personeelsplanning Model/theorie Instrumenten instroom, doorstroom en uitstroom Auteur- Vakgebied: De Instroom, doorstoom en uitstroom van personeel in een bedrijf. Beschrijving: bij de 3 fases zijn er verschillende kenmerken die in deze fase doorlopen worden. Bij niet iedereen worden alle kenmerken doorlopen maar wel alle fases. - Fase 1 instroom: Werven, selectie, introductie, aanstellen en bepalen arbeidsvoorwaarden.

8 - Fase 2 doorstroom: beoordeling, beloning, loopbaanplanning, begeleiding, opleiding en training. - Fase 3 uitstroom: (vervroegd) pensioen, aflopen tijdelijk contract, beëindigen uitzendovereenkomst, outplacement, ontslag en exitgesprekken Relevantie/Te gebruiken om te kijken waar je personeel zit zodat je er niet op een gegeven moment achter komt dat al je personeel in dezelfde tijd met pensioen gaat. Behoeftehiërarchie van Maslow Auteur: Maslow Vakgebied: Behoefte van de mens Beschrijving: De driehoek laat stapje voor stapje de behoeftes van de mens zien. Als je het ene hebt dan wil je iets anders om toch aan je behoeften te voldoen. Je kunt ook terugvallen in het schema. Relevantie/Te gebruiken om werknemers elke keer weer een nieuwe prikkel te krijgen. Marketing p2 Model/theorie abdell Auteur abdell Vakgebied marketing behoeftes Beschrijving het is een hulpmiddel voor het opstellen van een missie. Je hebt 3 verschillende dingen waar naar je moet kijken. Relevantie/Te gebruiken voor Klantenbehoeften (wat?), Klantengroepen (wie?), Technologieën (hoe?) Model/Theorie porter Auteur porter Vakgebied marketing Beschrijving bij de concurrentiestrategie kijk je als eerste naar een analyse van de concurrent. Je doet dit met het vijfkrachtenmodel van Porter. Je kunt met de 5 verschillende punten kijken of het slim is om de markt toe te treden. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de concurrentie en hoeveel de afnemers en leveranciers te zeggen hebben. Of dat ze allemaal over kunnen gaan naar andere producten Model/Theorie BCG-groeimarkt Auteur- Vakgebied aandeelmatrix

9 Beschrijving op de horizontale as staat het relatief marktaandeel en op de verticale as de marktgroei. Je kunt hierbij kijken of producten nog aanslaan of nog aan gaan slaan. Verder kun je zien welke producten je beter uit het assortiment kunt halen. je hebt 4 verschillende typen waar je producten in kunnen vallen(stars, cash cows, question marks en dogs) Relevantie/Te gebruiken voor producten in een bedrijf inleiding management II P2 Model/Theorie 7s model Auteur McKinsey Vakgebied visie als managementinstrument Beschrijving 8. Structuur: dit betreft de beschrijving van de organisatievorm, organisatieschema, arbeidsverdeling enzovoort. Volgens McKinsey kan de structuur van een organisatie heel goed op tijdelijke basis worden veranderd, bijvoorbeeld door het instellen van projectgroepen, zonder de basisstructuur van de organisatie te veranderen. 9. Systemen: dat wil zeggen de informatie- en communicatiestromen, zowel formeel als informeel, binnen de organisatie. 10. Stijl van management: dit betreft gedragspatronen die karakteristiek zijn voor topmanagers van de onderneming. De managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie. 11. Staf: hiermee word bedoeld de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie 12. Sleutelwaardigheden: dit zijn de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel uitblinkt en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie 13. Strategie: dit is een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te realiseren 14. Significante waarde: ofwel de visie Relevantie/Te gebruiken voor het motiveren van medewerkers, focussen van medewerkers op relevante activiteiten en scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel. Model/Theorie organisatiestructuur Auteur- Vakgebied organisatiestructuur Beschrijving beschrijving van een organisatie aan de hand van kenmerken zoals de structuur, de taakverdeling, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, macht, gezag en besluitvorming Het begrip Organisatiestelsel kan betrekking hebben op: De naam die aan een organigram van een organisatie kan worden toegekend en het onderscheid tussen de begrippen. Er zijn vier verschillende organisatiestelsels: - Lijnorganisatie elke werknemer heeft maar een baas. Bevelvoering gebeurd verticaal - Lijnstoforganisatie Het zijn werknemers met specialistische kennis er kan aan het management gevraagd/ongevraagd advies of informatie worden gegeven. Lijnmedewerkers mogen nooit opdrachten geven.

10 - Lijn- en functionele staforganisatie de stafafdeling heeft ook iets te zeggen over de laag onder hun. - Matrixorganisatie Er word gewerkt doormiddel van projecten. Werknemers van hoogopgeleide specialisten van verschillende afdelingen werken dan samen. Relevantie/Te gebruiken voor het beschrijven van kenmerken van een organisatie. Model/Theorie Handy Auteur Handy Vakgebied culturen in een organisatie Beschrijving je hebt 4 verschillende culturen - Rollencultuur: je hebt dan een kleine machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad. Er zijn dan veel regels en procedures. Het is een bureaucratische organisatie. - Machtscultuur: je hebt dan een kleine machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad. Alles draait hierbij om een topfiguur er zijn weinig regels en procedures. - Taakcultuur: je hebt dan een grote machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad. Alles draait om een taakgericht en professionele houding. - Personencultuur: je hebt dan een grote machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad. Alles draait om het individu, zelfs de manager is gelijk. - Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van culturen in een bedrijf. Model/Theorie MVO Auteur- Vakgebied MVO Beschrijving people, profit planet. het geeft een structurele invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die zelfs verdergaat dan de wet verplicht. Relevantie/Te gebruiken voor ondernemers die met het milieu bezig zijn. Model/Theorie beleidscycles Auteur deming Vakgebied beleidscycles Beschrijving dit is de Plan do check act. Deze punten worden altijd smart geformuleerd. Relevantie/Te gebruiken voor de continue procesverbetering en kwalitatieve verbetering van processen. PDCA bij Avans PDCA bij AMB PDCA bij opleidingen AMB Meerjarenbeleidsplan Bestuurlijke agenda Businessplan AMB Opleidingsjaarplan Verbeterplan thema Plan Plan Plan Act Do Act Do Act Do Check Check Check Jaarverslag Rapportages aan RvT Managementrapportages Opleidingsrapportage Themaverantwoording Overeenkomsten- & Rechtspersonenrecht p2 Model/Theorie indeling burgerlijk recht Auteur- Vakgebied burgerlijk recht

11 Beschrijving bergelijk recht is onderverdeeld in twee groepen persoonsrecht en vermogensrecht. Je kunt hierbij goed zien welke artikelen je bij welke groep moet hebben Relevantie/Te gebruiken voor bij burgerlijk recht Model/Theorie rechtsfeiten Auteur- Vakgebied rechtshandelingen Beschrijving het gaat hierbij erom welke stappen je moet ondernemen in welke situatie. Je kijkt eerst of het menselijke feiten zijn of blote feiten. Bij menselijke feiten ga je verder kijken of eraan voldaan word en waar je dan moet gaan zoeken. Relevantie/Te gebruiken voor rechtshandelingen Model/Theorie tekortkoming bij de nakoming Auteur- Vakgebied tekortkoming Beschrijving bij tekortkoming kan het overmacht zijn of een wanprestatie. Bij een wanprestatie zijn er verschillende voorwaardes waar het aan kan voldoen. Hierbij kun je bekijken hoe erg de schuldenaar aansprakelijk is Relevantie/Te gebruiken voor bij tekortkoming Model/Theorie wanprestatie Auteur- Vakgebied recht bij wanprestatie Beschrijving wanneer er wanprestatie heeft plaats gevonden. Je kunt hierbij kijken of nakoming nog mogelijk is of helemaal niet meer. Bij nakoming nog mogelijk heb je kans op schadevergoeding en daarnaast ook nog nakoming. Bij de nakoming niet meer mogelijk is heb je recht op schadevergoeding Relevantie/Te gebruiken voor bij wanprestatie Algemene economie P3 Model/Theorie poldermodel Auteur - Vakgebied volksverzekeringen en werknemersverzekeringen Beschrijving werknemersverzekeringen, dit zijn verzekeringen voor werknemers en gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen zijn wanneer de werknemer onvrijwillig werkloos raken of arbeidsongeschikt worden. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de werknemer toch geld binnen krijgt. volksverzekeringen, dit is een publiekrechtelijke verzekering voor alle mensen die in Nederland wonen. Relevantie/Te gebruiken voor de zekerheid wanneer je geen baan meer hebt of als je te oud word om te werken. Model/Theorie nationale economische herstel van de depressie Auteur Amerikaanse miniserie van handel Vakgebied bruto binnenlands product

12 Beschrijving het bruto binnenlands product geeft weer hoeveel de geldwaarde in een land is van goederen en diensten in een bepaalde periode. Doordat er veel ongelijkheid in landen is is het een slechte maatstaf. Relevantie/Te gebruiken voor het berekenen van de totale geldwaarde in een land en zo kun je goed de welvaart vaststellen. Bedrijfseconomie P3 Model/Theorie resultatenrekening via klassieke methode Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie bedrijfsresultaat. Beschrijving het is een klassieke methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Om te beginnen neem je het omzet van de onderneming. Relevantie/Te gebruiken voor het berekenen van het bedrijfsresultaat van een onderneming. Model/Theorie Resultatenrekening geanalyseerde methode Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie bedrijfsresultaat. Beschrijving Een nieuwere methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Je begint ook hier met de omzet. Wanneer je de klassieke methode hebt uitgevoerd en daarna de geanalyseerde methode gaat uitvoeren. Kun je op het einde beide antwoorden bekijken deze moeten beide op hetzelfde antwoord uitkomen. Relevantie/Te gebruiken voor de berekening van het bedrijfsresultaat. Belastingrecht p3 Model/theorie Loonbelasting Auteur: - Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: Loonbelasting word als voorheffing op de inkomstenbelasting van je loon afgehaald. Zo hoeven werknemers niet in een keer heel veel belasting te betalen. Belangrijkste belastingplichtige voor de Loonbelasting is de werknemer. Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt deze wet gebruiken om te kijken of er loonbelasting afgestaan moet worden. Model/theorie Inkomstenbelasting Auteur:- Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: inkomsten belasting is voor de werknemers een directe belasting. De inkomstenbelasting wordt ge heffen op alle inkomsten van iemand. Er zijn 3 boxen waar je in kan vallen. Box 1 werk en woning, box 2 aanmerkelijk belang en box 3 sparen en beleggen. Het verschild ook per box wat je aan belasting moet betalen. Relevantie/Te gebruiken voor: je kunt zien hoeveel inkomstenbelasting iemand moet afstaan. Het kan ook dat een werknemer niks extra s meer moet betalen. Model/theorie Vennootschapsbelasting Auteur: -

13 Vakgebied: Belastingrecht Beschrijving: Wanneer een bedrijf een vennootschap is moet het vennootschapsbelasting betalen. Over de eerste euro wordt 20% belasting geheven. Boven de euro wordt er 25% belasting geheven. Dit gaat over de verdiensten van de vennootschap Relevantie/Te gebruiken voor: De berekening van de vennootschapsbelasting Hrm P3 Model/theorie instroom in perspectief Auteur: - Vakgebied personeelsmanagement Beschrijving het geeft de personeelsplanning van een bedrijf neer. Je moet vroeg kijken of je werknemers nodig hebt. Daarnaast moet je iedereen beoordelen zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat je werknemers zoek die bij jou onderneming passen. de instroom moet goed verlopen zodat de werknemers ook goed in het bedrijf kunnen functioneren Relevantie/Te gebruiken voor personeelsplanning Model/theorie arbeidscommunicatie Auteur: - Vakgebied communicatie in een bedrijf Beschrijving Drie doelstellingen van arbeidsmarktcommunicatie: Employer Branding, Directe werving en Relatiemanagement. Deze punten hebben allemaal communicatie met elkaar in beide richtingen. Het is belangrijk dat in een onderneming de communicatie goed verloopt. Relevantie/Te gebruiken voor het over laten lopen van een goede arbeidscommunicatie Model/theorie arbeidscommunicatieplan Auteur: - Vakgebied stappen plan voor communicatie Beschrijving om een goed beleid te kunnen voeren is het belangrijk om via de 9 stappen aan de gang te gaan. Zo weet je alles en kun je vanuit daar ermee aan de slag. 1. Probleemstelling: opdracht - centrale vraag 2. Doelstellingen (smart) 3. Doelgroep 4. Boodschap (wat willen we overbrengen?) 5. Strategie (hoe gaan we dat aanpakken?) 6. Werving- en selectiemiddelen/ Media 7. Organisatie en planning (draaiboek werving én selectie) 8. Budget 9. Evaluatie Relevantie/Te gebruiken voor een probleem in een organisatie Management (groeistrategieën) P3 Model/Theorie het keuning model Auteur: Keuning Vakgebied: groeifases in een bedrijf

14 Beschrijving: Het model van Keuning bestaan uit 7 groeistadia en 4 groeifase deze fasen hebben 6 kenmerken per fase. Per stadia waar een bedrijf in zit is er een ander probleem wat het bedrijf moet overwinnen. Er word op vele verschillende invalshoeken naar dit model gekeken dit komt doordat er ook verschillende groeifase en fases zijn. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt hierbij goed zien waar je bedrijf invalt en waar je mee aan de slag moet. Model/Theorie Scott Auteur: Scott Vakgebied: De groei die een bedrijf door kan maken. Beschrijving: Bij dit model zijn er 3 fasen waar een bedrijf in terecht kan komen. De fases hebben elk hun eigen kenmerken - fase 1: Het is nog een kleine organisatie. De eigenaar doet veel in de organisatie nog zelf. Bij verdere groei zou de baas zijn personeel gaan uitbreiden. kenmerken van dit model zijn structuur, beheersystemen, personeelsbeoordeling en strategiebepaling. - Fase 2: In fase 2 is er al afdelingsgewijzen opbouw in de organisatie. Het personeel is heel gespecialiseerd wat in deze fase word aangetrokken. Dit is nu mogelijk doordat de organisatie groter wordt. Kenmerken van dit model zijn structuur, beheersystemen, personeelsbeoordeling, strategiebepaling en research. - Fase 3: dit is de multidivisionele organisatie. De groei die er nog ontstaat is vooral doormiddel van diversificatie. Het management wordt opgedeeld in verschillende vakken. Kenmerken zijn: Structuur, personeelsbeoordeling, beheersysteem en strategiebepaling. Relevantie/Te gebruiken voor: Voor het weergeven van de groei van een bedrijf Model/Theorie Greiner Auteur: Greiner Vakgebied: De groei in een bedrijf en de managementstijl die hierbij past. Beschrijving: Greiner is op het begin uitgegaan van 5 fase. Keunig heeft hier later nog 3 fases aan toegevoegd. Bij elke fase is er een evolutie gebeurd. Door deze evolutie zijn ze hier gekomen. Deze worden alle gekenmerkt door een managementstijl. Aan het einde van een fases word een bedrijf geconfronteerd met een crises(revolutie). Ze moeten problemen in kleine stappen veranderen. De managementstijl moet elke keer veranderen om een crises te boven te komen. Relevantie/Te gebruiken voor: Om te zien waar je zit met je groei en wat je nog te wachten komt. Model/Theorie

15 Auteur: Lewin Vakgebied: De veranderingen die een bedrijf mee maakt. Beschrijving: Er zijn drie fasen wat een bedrijf moet doen als ze een verandering willen doorzetten. - fase 1 Unfreezing. In deze fases word al rustig aan de werknemer verteld wat het plan is. De werknemer moet de tijd hebben om de verandering te gaan accepteren dus dit kan niet nog even snel. - Fase 2 Moving: De medewerkers hebben het door laten dringen dat er iets gaat veranderen en hebben dit daarna geaccepteerd. in deze fase gaat de verandering echt plaats vinden. - Fase 3Freezing: Om niet in het oude patroon terug te vallen moet de verandering goed worden vastgelegd. Relevantie/Te gebruiken voor je personeel mee te krijgen bij een verandering Model/Theorie Ezerman Auteur: Ezerman Vakgebied: Acceptatie fases bij veranderingen Beschrijving: bij een verandering komt er altijd opstand volgens Ezerman. Je hebt 7 veranderingsstrategieën ontwijken, faciliteren, informeren, educatieve strategieën, onderhandelen, overtuigen en macht-, dwang- en pressiestrategie. Deze kunnen de medewerkers doorlopen. Relevantie/Te gebruiken voor het meewerken van de medewerkers tijdens een verandering Bedrijfseconomie P4 Model/Theorie een balans Auteur - Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Dit geeft de bezittingen en schulden/eigen vermogen van de onderneming neer. Dit is altijd een moment opname. Relevantie/Te gebruiken voor het bekijken of een onderneming een goed vermogen heeft op korte en lange termijn. Model/Theorie Verlies- en winstrekening(resultatenrekening) Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie winsten en verliezen Beschrijving het is een overzicht van wat de kosten en daarnaast de opbrengsten van de onderneming zijn. De verlies- en winstrekening geld voor een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor Model/Theorie Liquiditeitsrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie ontvangsten en uitgaven

16 Beschrijving Het is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de onderneming. De liquiditeitsrekening is een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode. Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de ontvangsten en uitgaven van een onderneming. Een balans zegt minder over wat je daadwerkelijk ontvangen en uitgegeven hebt. Model/Theorie Grootboekrekening Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie uitgaven en inkomsten Beschrijving het is een overzicht van uitgaven- en inkomstenposten. Een grootboekrekening is altijd gelijk Relevantie/Te gebruiken voor het weergeven van de geldstromen die uitgaan en binnen komen in een bedrijf. Model/Theorie kolommenbalans Auteur- Vakgebied bedrijfseconomie Beschrijving Een kolommenbalans is een groot overzicht waarbij meerdere balansen en rekeningen worden besproken. In dit grote overzicht is er altijd een debet en creditzijde. Het begint met een proefbalans daarna saldibalans, resultatenrekening en als laatste een balans. Relevantie/Te gebruiken voor Je kunt er heel makkelijke een balans en een verlies- en winstrekening mee opstellen. Innovatie theorie P4 Model/Theorie: canvas Auteur: Business Model Generatie Alexander Osterwalder & Yves Pigneur Kluwer, Vakgebied: Innovatie business model. Je kunt dit model op veel verschillende manieren invullen. Beschrijving: Het canvas model dit is een business model. Je kunt dit invullen voor een bedrijf of een innovatie in een bedrijf. Als bedrijf moet je rekening houden met trends en dingen die spelen in de omgeving. Niet alle trends hebben invloed op elk bedrijf maar er moet wel gekeken worden of dat echt niet zo is. Dit zijn de 9 bouwstenen van het canvas model. Rechts heb je de klantkant. 1. Customer segments 2. Customer relationships 3. Value proposition 4. Channels. Links is de interne organisatie. 5. Key activities 6. Key

17 resources 7. Key partners. Daaronder vind je de kostenkant en de inkomstenkant. 8. Cost structure 9. Revenue streams Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt er goed je bedrijf mee weergeven. Bij een innovatie kun je ook goed bekijken wat er in je bedrijf gaat veranderen. Model/Theorie BCG-groeimarkt Auteur- Vakgebied aandeelmatrix Beschrijving op de horizontale as staat het relatief marktaandeel en op de verticale as de marktgroei. Je kunt hierbij kijken of producten nog aanslaan of nog aan gaan slaan. Verder kun je zien welke producten je beter uit het assortiment kunt halen. Je hebt 4 verschillende typen waar je producten in kunnen vallen(stars, cash cows, question marks en dogs) Relevantie/Te gebruiken voor producten in een bedrijf Model/Theorie General electric-model Auteur- Vakgebied portfolioanalyse Beschrijving GE geeft een als eerste de aantrekkelijkheid van de bedrijfstakken neer en als tweede de competentie van de bedrijfseenheid. Relevantie/Te gebruiken voor het kijken hoe je bedrijf in de markt ligt. Model/Theorie ansoff Auteur ansoff Vakgebied product-marktmatrix Beschrijving wanneer bedrijven een nieuw product heeft/ of gaat maken vallen ze in een bepaalde categorie. Bij bestaande markt, bestaande product vallen ze onder marktpenetratie. Bij bestaande markt, nieuw product vallen onder productontwikkeling. Bij nieuwe markt, bestaand product vallen onder marktontwikkeling. Bij nieuwe markt en nieuw product vallen onder diversificatie Relevantie/Te gebruiken voor nieuwe producten. Innovatie praktijk P4 Model/Theorie: canvas Auteur: Business Model Generatie Alexander Osterwalder & Yves Pigneur Kluwer, Vakgebied: Innovatie business model. Je kunt dit model op veel verschillende manieren invullen. Beschrijving: Het canvas model dit is een business model. Je kunt dit invullen voor een bedrijf of een innovatie in een bedrijf. Als bedrijf moet je rekening houden

18 met trends en dingen die spelen in de omgeving. Niet alle trends hebben invloed op elk bedrijf maar er moet wel gekeken worden of dat echt niet zo is. Dit zijn de 9 bouwstenen van het canvas model. Rechts heb je de klantkant. 1. Customer segments 2. Customer relationships 3. Value proposition 4. Channels. Links is de interne organisatie. 5. Key activities 6. Key resources 7. Key partners. Daaronder vind je de kostenkant en de inkomstenkant. 8. Cost structure 9. Revenue streams Relevantie/Te gebruiken voor: Je kunt er goed je bedrijf mee weergeven. Bij een innovatie kun je ook goed bekijken wat er in je bedrijf gaat veranderen. Intellectueel eigendomsrecht P4 Model/Theorie intellectueel eigendomsrecht Auteur Vakgebied eigendomsrecht Beschrijving het recht van de mens op producten van zijn denkarbeid, geestelijke eigendom en bij een monopolie. Als je een product wil gebruiken en je hebt geen eigen recht kun je tegen een vergoeding er toch gebruik van maken. Er zijn 5 soorten rechten portretrecht, auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaam. Relevantie/Te gebruiken voor rechten van een acteur. Model/Theorie portretrecht Auteur Vakgebied portretrecht Beschrijving je wordt beschermd tegen misbruik van je portret en van anderen. Relevantie/Te gebruiken voor wanneer je onvrijwillig in beeld om foto s of andere geportretteerde stukken. Model/Theorie auteurswet Auteur- Vakgebied acteurswet Beschrijving de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst te beschermen en om dit te openbaren ent te verveelvoudigen. Vereisten hierbij 1. Aantonen dat je de maker bent 2. Zekere mate van originaliteit 3. Geconcretiseerd in product/werk Relevantie/te gebruiken voor: Het beschermd de auteur tegen vervalsing van producten. Model/Theorie octrooirecht Auteur- Vakgebied octrooirecht Beschrijving octrooirecht is een eigendomsrecht voor de uitvinder. Relevantie/Te gebruiken als jij de uitvinder bent van een uitvinding. Model/Theorie merkenrecht Auteur- Vakgebied merkenrecht

19 Beschrijving een merk van een onderneming is een teken van handelswaren/ diensten. Er zijn verschillende merken woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, slagzinnen. Functies van het merk zijn herkomst-, garantie- en reclamefuncties. Daarnaast heb je ook nog 3 manieren waarop merken op elkaar kunnen lijken visueel, auditief, begripsmatig. Relevantie/te gebruiken voor wanneer er inbreuk gedaan op een merk dat al bestaat. Model/Theorie handelsnaam Auteur- Vakgebied handelsnaam bij recht Beschrijving er zijn misleidende handelsnaam. Het kan misleiden omtrent eigendom, rechtsvorm, overige misleidingen daarnaast kunnen er ook conflicterende handelsnamen, botsing met de handelsnaam en rechtshandhaving zijn. Relevantie/Te gebruiken voor problemen bij handelsnamen.

Kennisportfolio P1. Formules elasticiteit: Prijselasticiteit van de vraag: % verandering vraag (gevolg) % verandering prijs (oorzaak)

Kennisportfolio P1. Formules elasticiteit: Prijselasticiteit van de vraag: % verandering vraag (gevolg) % verandering prijs (oorzaak) Kennisportfolio P1 Algemene economie Marktvormen Marktvormen zijn het geheel van omstandigheden waaronder ondernemingen met elkaar concurreren. De marktvorm wordt bepaald door: de aard van het product,

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Blok P3. Algemene economie (macro)

Blok P3. Algemene economie (macro) Blok P3 Algemene economie (macro) Model/Theorie: Schematische weergave economische groei Auteur: geen Beschrijving: Schema geeft de economische groei weer. Geeft de voorwaarde neer voor economische groei.

Nadere informatie

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Management Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Alles wat we leren wordt gedaan vanuit het 7S- model van McKinsey, dit model is gebaseerd op de 500 beste bedrijven over de wereld.

Nadere informatie

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie.

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Blok P2 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Winstverdeling Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Model/Theorie:

Nadere informatie

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar 1 2015-2016 Voorwoord Met het maken van dit kennisportfolio ga ik mijn eigen databank aanmaken met daarin een overzicht van de modellen en theorieën die ik op school

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Schöndorff, R., Pleus, J. F. B., Kam, F.., & Bilsen, T.. (1998). Onderneming en omgeving: Algemene economie voor het hoger onderwijs. Leiden: Spruyt. De omgevingsfactoren

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R DYNAMIEK & CULTUUR

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R DYNAMIEK & CULTUUR MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Veranderingen, altijd F De omgeving van organisaties is voortdurend aan het veranderen,

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kennisportfolio

Inhoudsopgave Kennisportfolio Inhoudsopgave Kennisportfolio Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kennisportfolio... 1 Blok P1... 4 Algemene Economie (micro)... 4 Marktvormen... 4 Elasticiteiten... 4 Bedrijfseconomie... 5 Begin- en eindbalans...

Nadere informatie

Blok P3 Groeien. Algemene Economie (macro)

Blok P3 Groeien. Algemene Economie (macro) Blok P3 Groeien Algemene Economie (macro) Literatuur Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs. Dr.R. Schöndorff, drs. JFB Pleus, dr. CA de Kam. Beschrijving Economische kringloop.

Nadere informatie

Algemene Economie (micro)

Algemene Economie (micro) Bijlage 1 Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Dit model is te gebruiken om de omgevingsfactoren en alle betrokken partijen in beeld te brengen. Alle factoren hangen samen met elkaar, wanneer

Nadere informatie

Blok P4. Bedrijfseconomie

Blok P4. Bedrijfseconomie Blok P4 Bedrijfseconomie Model/Theorie: gegevens verwerken via Excel Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie o een investeringsbegroting opstellen o een financieringsbegroting opstellen

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

% verandering vraag % verandering inkomen

% verandering vraag % verandering inkomen Kennisportfolio Inhoud Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Model Participanten en omgevingsfactoren Dit model is te gebruiken voor extern en interne analyse. Theorie Economie Hiermee is te

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

A v a n s H o g e s c h o o l

A v a n s H o g e s c h o o l Kennisportfolio Gamze Özbay [Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document. Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Kennisportfolio. Blok 1. Algemene Economie (micro) Model/Theorie. Auteur Vakgebied Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor

Kennisportfolio. Blok 1. Algemene Economie (micro) Model/Theorie. Auteur Vakgebied Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor Kennisportfolio Blok 1 Algemene Economie (micro) Model/Theorie Auteur Vakgebied Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor Dit model geeft de factoren weer waar een organisatie mee te maken krijgt. De buitenste

Nadere informatie

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV HRM Employer Branding/arbeidsmarktimago: het verkrijgen en behouden van een positieve en bij voorkeur unieke positie als werkgever in de mindset van huidige

Nadere informatie

Schaarse goederen: Goederen die er maar voor een bepaald aantal zijn.( producten in een winkel)

Schaarse goederen: Goederen die er maar voor een bepaald aantal zijn.( producten in een winkel) Blok 1 Algemene economie: SWOT-analyse: -Met een SWOT- analyse kun je bij een organisatie kijken wat de sterke -en zwakke punten zijn(intern). Maar ook wat de kansen en bedreigingen zijn (extern). Dit

Nadere informatie

Coach, docent, coördinator

Coach, docent, coördinator BUSINESS MODEL CANVAS Start Up Factory Bart Sutorius Sheets 27 augustus & 3 september 2015 Coach, docent, coördinator minor Ondernemerschap ACE-HvA minor Entrepreneurship ACE-UvA Snelkookpanweekend medewerkers

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER. 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER. 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp P1 Kennismaken Inleiding Management 1 - Nick van Dam, Jos Marcus: Een praktijkgerichte benadering

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

Kennisportfolio. Lisa van der Heijden. Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: BD1AV

Kennisportfolio. Lisa van der Heijden. Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: BD1AV Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: 2013-2014 Lisa van der Heijden 49BD1AV 17-07-2014 Inhoudsopgave Leerjaar 1 Blok P1 Blok P2 Blok P3 Blok P4 Blok P1 Algemene economie Literatuur: Onderneming

Nadere informatie

Veel aanbieders Volkomen mededinging Monopolistische concurrentie

Veel aanbieders Volkomen mededinging Monopolistische concurrentie Blok P1 Algemene Economie (micro) Model/Theorie: participanten en omgevingsfactoren Auteur: Dr. R. Schöndorff Drs. J.F.B. Pleus Vakgebied: Algemene Economie Participanten: participanten zijn de partijen.

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis Limburg Voorstelling Dienst voor thuisverpleging Complementaire zorgdiensten 29 verpleegafdelingen, 1 provinciaal

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel IX 1 Organisaties en soorten instellingen............................................. 1 1.1 Kenmerken van een organisatie....................................................... 2 1.1.1 Definitiekwesties.......................................................................

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel V 1 Organisaties en soorten instellingen.... 1 1.1 Kenmerken van een organisatie.... 3 1.1.1 Definitiekwesties.... 3 1.1.2 Indelingscriteria.... 6 1.2 Profit: winst als doel.... 8 1.2.1 De rol van de markt...

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

4 Wat is een concerncommunicatie-discipline? A Direct Marketing. B Sponsoring. C Persoonlijke verkoop. D Klachtenbehandeling

4 Wat is een concerncommunicatie-discipline? A Direct Marketing. B Sponsoring. C Persoonlijke verkoop. D Klachtenbehandeling 1 Welk van de volgende opties noemt Michels NIET als een mogelijkheid om als organisatie je gewenste identiteit te communiceren? Signering. rchitectuur. Naamsbekendheid. Geluid. 2 ij een bedrijf vindt

Nadere informatie

Gespreid leiderschap en zelfsturing Bij Dupont de Nemours

Gespreid leiderschap en zelfsturing Bij Dupont de Nemours Voor een HRM organisatie en werk symposium van betekenis 10-09-2013 Sturen op vertrouwen Leiderschap en HRM voor de nieuwe werkelijkheid Gespreid leiderschap en zelfsturing Bij Dupont de Nemours Over de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Management Opdracht Denkscholen

Management Opdracht Denkscholen Management Opdracht Denkscholen Naomi Kappe MM1A Management In het vakgebied Management kun je 6 denkscholen onderscheiden: 1. De klassieke school. 2. Human Relationschool. 3. Revisionisme. Overhoepelende

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Kennisportfolio Jessica van Toorn

Kennisportfolio Jessica van Toorn Kennisportfolio Jessica van Toorn Bedrijfskunde MER In mijn kennisportfolio is een overzicht weergegeven van de meest relevante modellen en theorieën, die ik als Bedrijfskunde MER-student tot dusverre

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

Kennisleerlijn 2013-2014. Bedrijfskunde MER s-hertogenbosch Stijn van der Heijden

Kennisleerlijn 2013-2014. Bedrijfskunde MER s-hertogenbosch Stijn van der Heijden Kennisleerlijn 2013-2014 Bedrijfskunde MER s-hertogenbosch Stijn van der Heijden Blok P1 Algemene Economie (micro) Participanten en omgevingsfactoren Dr. R. Schöndorff, drs. J.F.B. Pleus, dr. C.A. de Kam

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Weekopdracht 3 Trends

Weekopdracht 3 Trends Weekopdracht 3 Trends Klas Tutorgroep 22 Leden tutorgroep PBD1EV Tomas van Summeren Teun Hartman Jan Lunenburg Bart van Doorn Bob Willemse 2060407 2064036 2059446 2060556 2038225 Tutor Ivo de Leeuw Vakdocent

Nadere informatie

Business Model Generation Canvas

Business Model Generation Canvas Business Model Generation Canvas Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en genereert [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans om te innoveren/verbeteren,

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten. De eenmanszaak Algemeen De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is. Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HOLLEBLOC 4Cast Model voor TOEKOMST ONDERZOEK

HOLLEBLOC 4Cast Model voor TOEKOMST ONDERZOEK voor ONDERZOEK KWALITATIEF: BELEID EN STRATEGIE KWANTITATIEF: PROGNOSES + WAARDEINDICATIES RESULTAAT: VOORUITBLIK + WAARDECREATIE beschrijving activiteiten... realistische prognoses 3 Risk Mgt 4 Jaarcijfers+

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

Materieel en formeel recht Materieel recht: Beschrijft rechten en plichten Formeel recht: Beschrijft hoe het materieel recht gehandhaafd kan worden

Materieel en formeel recht Materieel recht: Beschrijft rechten en plichten Formeel recht: Beschrijft hoe het materieel recht gehandhaafd kan worden Recht: Recht: het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent. Publiekrecht: burger met overheid Privaatrecht: burger met burger (bedrijven tellen ook) Rechtsgebieden Recht is op te delen in maar

Nadere informatie

KENNISPORTFOLIO. Propedeusefase 2013/2014. JULIËT MOL Avans Hogeschool te s Hertogenbosch Bedrijfskunde MER

KENNISPORTFOLIO. Propedeusefase 2013/2014. JULIËT MOL Avans Hogeschool te s Hertogenbosch Bedrijfskunde MER KENNISPORTFOLIO Propedeusefase 2013/2014 JULIËT MOL Avans Hogeschool te s Hertogenbosch Bedrijfskunde MER Inhoud Blok P1... 2 Algemene Economie (micro)... 3... 3 Bedrijfseconomie... 4... 4 Communicatie...

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Antwerpen 6/2/2012 Een relativerend verhaal. - Omwille van schaal en dynamiek - Omwille van de waargenomen praktijk - Omwille van recente ontwikkelingen 2 Groeihefbomen

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 3 Strategisch management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 3 Strategisch management www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 3 Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 3 Strategisch management 1 Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk: ken je enkele belangrijke

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 Inhoud 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 1.1 Wat is een organisatie? 16 1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie 21 1.2.1 De periode van eind negentiende eeuw tot circa

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Kennisportfolio opdracht

Kennisportfolio opdracht Kennisportfolio opdracht Recht Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: 1. Eenmanszaak: -Geen scheiding tussen zakelijk en privé vermogen. -Aansprakelijkheid van winst en verlies voor één persoon.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie