ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen"

Transcriptie

1 ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

2

3 Inhoudsopgave 1 Begeleiden Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet naar bed 7 Praktijk: De verhuizing 7 Praktijk: Wel of geen straf 7 Kennisopdracht 8 2 Respect tonen voor de zorgvrager Respect tonen 11 Praktijk: Stilte voor meneer De Jong? 11 Praktijk: Er is altijd genoeg bezoek 11 Praktijk: Extra aandacht 11 Praktijk: Svetlana is erg betrokken 11 Praktijk: Hans, de reddende engel 12 Praktijk: Bah, bah! 12 Kennisopdracht Afhankelijkheid hanteren 14 Praktijk: Jasmine heeft het druk 14 Praktijk: Mevrouw Ferreira geeft niet op 14 Praktijk: De dames van kamer 8 14 Kennisopdracht Autonomie bevorderen 17 Praktijk: Mag Willem zelf kiezen? 17 Praktijk: Jasper beschikt zelf 17 Praktijk: Wat zijn uw wensen? 17 Kennisopdracht Verantwoordelijkheid hanteren 19 Praktijk: Met de handen op de rug 19 Praktijk: Meneer Fransen heeft zijn eigen dieet 19 Praktijk: Zal ik het u uitleggen? 19 Praktijk: Mevrouw Haverkort-Graauw weet haar keuze al 20 Kennisopdracht Zorgvuldig handelen bij intimiteiten 21 Praktijk: Met z'n allen onder de douche! 21 Praktijk: Mevrouw Bremers wil géén mannen! 21

4 Praktijk: In de spoelkeuken 21 Kennisopdracht 21 3 Functioneel handelen Verantwoordelijkheid dragen voor eigen taken 23 Praktijk: Wie doet de medicijnen? 23 Praktijk: Volgzaam 23 Praktijk: Digitale hulp 24 Kennisopdracht Eigen grenzen bewaken 25 Praktijk: Jazegger 25 Praktijk: Treiteren 25 Kennisopdracht De eigen gevoelens en emoties respecteren 27 Praktijk: Sollicitatie 27 Praktijk: Voorkeur 27 Kennisopdracht Werk en privé gescheiden houden 29 Praktijk: Nachtmerrie 29 Praktijk: Vrienden verloren 29 Kennisopdracht Het beroepsgeheim hanteren 31 Praktijk: Getuige 31 Praktijk: Mopperen 31 Kennisopdracht Machtsmisbruik voorkomen 33 Praktijk: Macht en onmacht 33 Praktijk: Herald is autistisch 33 Kennisopdracht Ethische vragen en dilemma's 35 Praktijk: Collega in de fout 35 Praktijk: Wie help je het eerst? 35 Kennisopdracht 35 4 Situaties van ernstig lijden, sterven en rouw Situaties van ernstig lijden, sterven en rouw 37 Praktijk: Mevrouw Hendrikse lijdt aan zichzelf! 37 Praktijk: Ze mag het niet weten! 37 Praktijk: Wat vind jij van euthanasie? 37 Praktijk: Rob voelt afkeer 38 Kennisopdracht 38

5 4.2 Handelen als de zorgvrager is overleden 40 Praktijk: Het motorongeluk 40 Praktijk: De dood van Sandra 40 Kennisopdracht Begeleiden bij verliesverwerking 42 Praktijk: Late zwangerschap 42 Praktijk: De gevolgen van asbest 42 Praktijk: Borstkanker 42 Kennisopdracht 43

6

7 1 Begeleiden Begeleiden PRAKTIJK: NIET MEER SNOEPEN 1 Hoe zou je met Jan aan het bereiken van zijn einddoel kunnen werken? Welke tussendoelen zou je samen met hem kunnen stellen? In het antwoord moet in elk geval naar voren komen dat het einddoel (18 kg afvallen) in stukjes geknipt is, bijvoorbeeld van een maand. Bovendien zouden er beloningen in het vooruitzicht gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld kleine beloningen per subdoel en een grotere beloning als Jan halverwege nog op het goede spoor zit, met een soort megabeloning (iets wat voor Jan erg belangrijk is) aan het eind. PRAKTIJK: CULTURELE VERSCHILLEN 1 Wat vind jij van deze situatie? Moet je respect tonen voor de cultuur van de zorgvrager, of vind je dat meneer Özgur zoveel mogelijk zelf moet doen, omdat dat beter voor hem is? Geef argumenten voor je antwoord. Geen antwoordmodel. Het gaat om de argumentatie van de leerling: voor- en nadelen van beide benaderingen, bijvoorbeeld de eigen bestwil van de zorgvrager tegenover het probleem dat hij niet wil meewerken. PRAKTIJK: NIET NAAR BED 1 Hoe krijg je Jasmijn zover dat ze in bed blijft? Bedenk drie manieren om haar zover te krijgen dat ze accepteert dat de dag voorbij is en dat ze moet gaan slapen. Manieren om Jasmijn 's avonds in bed te krijgen, kunnen zijn: proberen de tijd voor haar inzichtelijk te maken, door met een schaduwklok de bedtijd aan te geven en haar te vertellen wanneer ze naar bed moet, het invoeren van overgangsrituelen, zoals voorlezen of zingen of een beloning in het vooruitzicht te stellen. PRAKTIJK: DE VERHUIZING 1 Hoe zou je meneer Adriaansen kunnen helpen bij het accepteren van zijn verhuizing? Bedenk zowel manieren om de periode tot de verhuizing aangenamer te maken als de verhuizing zelf te vergemakkelijken. Geen antwoordmodel. In het antwoord van de leerlingen moet in elk geval een overgangsritueel een plaats krijgen. Ook gesprekken en een aantal bezoeken aan het verzorgingshuis voor de verhuizing, waarbij meneer Adriaansen de kans krijgt zijn wensen uit te spreken, zijn goed. PRAKTIJK: WEL OF GEEN STRAF 1 Hoe zou jij met deze situatie omgaan? In hoeverre spelen waarden en normen een rol in deze situatie? ThiemeMeulenhoff 7

8 Begeleiden van de zorgvrager De leerling kan waarden noemen als respect voor het individu en normen als tegen verbaal geweld zijn en het aansluiten bij de mogelijkheden en de beleving van zorgvragers. KENNISOPDRACHT 1 In welke van de volgende situaties is er geen sprake van coaching? Een verpleegkundige in een verpleeghuis moedigt een zorgvrager aan om zelf te eten. Een verpleegkundige geeft informatie over diabetes aan een groep 50-plussers. Een verpleegkundige bespreekt met de ouders van een jongen met een verstandelijke beperking hoe ze om kunnen gaan met een komende operatie. Situatie b. 2 Welke begeleidingsactiviteiten kun je inzetten bij de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking die niet verbaal kunnen communiceren? Noem drie mogelijkheden. Bijvoorbeeld: aandacht geven, door te kijken, te praten of aan te raken, reguleren van prikkels, een dagstructuur ontwerpen en invoeren, iets voordoen. 3 Leg in je eigen woorden wat attitude is en welke elementen daarbij in het kader van begeleiding van belang zijn. Attitude is de houding, de manier waarop een persoon iemand (of iets) tegemoet treedt. Belangrijke elementen daarbij zijn respect, echtheid en empathie. 4 Noem drie soorten activiteiten en leg uit voor welke zorgvragers die geschikt zouden kunnen zijn. Arbeidsmatige activiteiten, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. Ontspanningsactiviteiten, bijvoorbeeld voor ouderen die in een isolement dreigen te raken. Educatieve activiteiten, voor vrijwel alle doelgroepen: mensen met een verstandelijke beperking die verkeersles krijgen, ouderen die computervaardigheden leren of mensen met een psychische aandoening die hun sociale vaardigheden trainen. 5 Wat wordt er bedoeld met zingeving en welke aspecten zijn daarop van invloed? Met zingeving wordt bedoeld dat het mensen ervaren dat het leven betekenis heeft, een doel heeft. Die betekenis wordt mede bepaald door de cultuur waarin je leeft, je godsdienst en het gezin waarin je opgroeit. 6 Bij welk soort rituelen horen de volgende activiteiten of gewoonten: een liedje zingen voor het slapen gaan; na het werk een biertje drinken en de krant lezen; elke zaterdag een bosje bloemen kopen; een bruiloft vieren. a, b en d zijn overgangsrituelen en c is een bestendigingsritueel. 7 Welke rol kan een verpleegkundige spelen bij het begeleiden van zorg voor financiën en persoonlijke eigendommen van een zorgvrager? Een verpleegkundige komt op dit terrein in actie als zorgvragers zelf niet of niet meer voor hun financiën en persoonlijke eigendommen kunnen zorgen. De begeleiding kan variëren van het helpen om overzicht te houden tot het overnemen van de volledige zorg op dit terrein. 8 ThiemeMeulenhoff

9 Begeleiden Begeleiden 8 Waarom is het belangrijk de sociale omgeving van een zorgvrager te begeleiden? Omdat de sociale omgeving van de zorgvrager voor de zorgvrager zelf van groot belang is en omdat mensen uit de directe omgeving zich bijvoorbeeld zorgen maken en geïnformeerd willen blijven. ThiemeMeulenhoff 9

10

11 2 Respect tonen voor de zorgvrager Respect tonen PRAKTIJK: STILTE VOOR MENEER DE JONG? 1 Is in deze situatie sprake van een respectvolle benadering door Carolien, de leerling-verpleegkundige? Waarom wel? Waarom niet? Carolien, de leerling-verpleegkundige, benadert meneer De Jong niet respectvol. Duidelijk is dat ze zich niet heeft verdiept in de levensgeschiedenis van meneer De Jong. Ze heeft geen idee welke plek het geloof binnen het leven van meneer De Jong inneemt. 2 Wat zou jij in deze situatie tegen meneer De Jong hebben gezegd? Eigen mening van de student. In het antwoord moet duidelijk zijn dat de student zich bewust is van het belang dat je je verdiept in de levensgeschiedenis van zorgvragers. Anders is een respectvolle benadering bijna onmogelijk. PRAKTIJK: ER IS ALTIJD GENOEG BEZOEK 1 Welke culturele verschillen kom je hier tegen? De culturele verschillen in deze situatie zijn de hoeveelheid bezoek en de verzorging van de baby's. 2 Op welke manieren kun je als verpleegkundige respect tonen voor mevrouw El Hassah en haar bezoek? Je bent als verpleegkundige gebonden aan de regels van het ziekenhuis of de kraamafdeling. Het is je taak om mevrouw El Hassah en haar bezoek over deze regels in te lichten. Het moet hen duidelijk worden dat de rust van de andere kraamvrouwen in het geding komt als er veel bezoek op de afdeling is. Je kunt mevrouw El Hassah de mogelijkheid aanbieden om met haar familieleden naar het dagverblijf te gaan, als ze hiertoe in staat is. Je kunt aandacht geven aan het feit dat mevrouw zo veel belangstelling krijgt en dat de andere vrouwen zo goed voor haar baby's zorgen. PRAKTIJK: EXTRA AANDACHT 1 Beschrijf welke mogelijkheden Joan heeft om een betere band met de zorgvrager te krijgen. Joan kan empathie tonen en openstaan voor mevrouw Langendoen, naar haar luisteren en haar zo goed mogelijk helpen. Joan kan haar eerste indruk opzij zetten en proberen zich in te leven in de situatie waarin mevrouw Langendoen zich bevindt. PRAKTIJK: SVETLANA IS ERG BETROKKEN 1 Wat vind je van de mate van betrokkenheid van Svetlana? ThiemeMeulenhoff 11

12 Begeleiden van de zorgvrager Svetlana is te betrokken, zelfs op haar vrije dagen kan ze geen afstand nemen van haar werk en van de zorgvragers. Dit gebrek aan afstand is niet goed. Het is niet goed voor Svetlana, die er steeds meer last van krijgt, maar ook niet voor de zorgvragers die niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Svetlana is waarschijnlijk niet uitgerust als ze na haar vrije dagen terug komt op de afdeling en de zorgvragers zullen daar misschien last van ondervinden. 2 Noem drie adviezen die je Svetlana kunt geven bij dit probleem. Svetlana zou in overleg met collega's kunnen gaan om te horen hoe zij omgaan met het evenwicht tussen betrokkenheid en afstand. Ze kan haar collega's om tips vragen hoe om te gaan met een te grote betrokkenheid. Svetlana kan ook bij een goede vriend of vriendin te rade gaan, die haar kan helpen om alles wat haar bezighoudt uit te spreken en te ordenen. Ten derde kan Svetlana in haar vrije tijd vooral dingen doen die ze leuk vindt en die haar ontspannen. Door onder meer te sporten kan ze haar zinnen verzetten. Als ze met iets totaal anders bezig is, zal dat haar waarschijnlijk goed doen. PRAKTIJK: HANS, DE REDDENDE ENGEL 1 Wat vind je van de betrokkenheid van Hans? Hans is te betrokken, hij neemt de grens tussen werk en privé onvoldoende in acht. Als hij meer voelt voor deze zorgvrager, zal hij de zorg aan een collega moeten overdragen. Als hij vindt dat hij dit moet doen voor deze zorgvrager, dan is hij niet professioneel bezig. Juist in de zorg werk je samen met collega's, zodat je samen een zo goed mogelijke zorg kunt geven. Het is niet professioneel als Hans zou denken dat hij het allemaal alleen moet doen, of dat hij de enige is die de zorg op de juiste wijze kan geven. 2 Stel dat jij een collega van Hans bent. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Je kunt Hans adviseren om meer afstand te nemen en niet alle zorg voor deze zorgvrager in zijn eentje op zich te nemen. Verpleegkundigen moeten, ook in situaties in de thuiszorg, altijd samenwerken met collega's. Overleg met je collega's en het kritisch kijken naar je eigen handelen is erg belangrijk. PRAKTIJK: BAH, BAH! 1 Verklaar het verschil in grenzen tussen Koen en Samira. Geen antwoord. 2 Vind je dat Samira over haar weerzin heen moet stappen? Motiveer je antwoord. Geen antwoord. KENNISOPDRACHT 1 Leg in je eigen woorden uit wat jij verstaat onder de term gedrag. Het gaat om de eigen omschrijving van de student. Uit het antwoord moet blijken dat de student de samenhang tussen de begrippen gedrag, gevoelens, emoties, zintuiglijke waarnemingen, zelfbeeld en omgeving heeft begrepen. Gedrag vindt altijd plaats in de context van één of meer van deze begrippen. 2 Wat zijn waarden? Geef drie voorbeelden. 12 ThiemeMeulenhoff

13 Respect tonen voor de zorgvrager Respect tonen Waarden zijn opvattingen, ideeën over wat mensen goed, belangrijk of nastrevenswaardig vinden. Het zijn als het ware principes, uitgangspunten van het menselijk handelen. Voorbeelden van waarden: respect voor het leven, gezond leven, openstaan voor anderen. 3 Wat zijn normen? Geef drie voorbeelden. Normen zijn gedragsregels, afgeleid van waarden, die voorschrijven hoe je je behoort te gedragen. Normen kunnen afgesproken zijn, en vastgelegd in wetten. Normen kunnen ongeschreven zijn: ze zijn niet vastgelegd, maar iedereen weet ongeveer wat in een bepaalde situatie kan en niet kan. Voorbeelden van normen zijn: niet roken in de buurt van kinderen, geduldig zijn met moeilijke zorgvragers, nooit fysiek geweld gebruiken. 4 Leg in je eigen woorden uit dat waarden, normen en gedrag elkaar beïnvloeden. De samenhang tussen deze begrippen is erg belangrijk. Normen zijn gedragsregels die voortkomen uit belangrijke waarden. 5 Betekent respect voor de zorgvrager dat je alles van hem accepteert? Wat zou een reden kunnen zijn dat je dit niet doet? Respect betekent dat je de zorgvrager en zijn persoonlijkheid accepteert zoals hij is. Respect toon je door je in zijn waarden en normen te verdiepen, en niet je eigen waarden en normen aan de zorgvrager op te leggen. Je probeert tot een groter begrip te komen. Je hoeft het gedrag van een zorgvrager niet altijd te accepteren. Respect hebben voor iemand betekent niet dat je alles moet accepteren. Als iemand een ander pijn doet, wijs je dit af. Pas dan wel op dat je het gedrag afwijst, niet de persoon. 6 Geef een eigen omschrijving van het begrip cultuur. Cultuur is het geheel van waarden en normen die binnen een samenleving gelden. 7 Noem de twee typen waarin we mensen indelen als het gaat om omgaan met emoties. Noem minstens één persoon in je omgeving die een uitgesproken voorbeeld van het ene type is en één persoon van het andere type. Vertel waarom je dat vindt. Mensen zijn qua emoties in twee typen te onderscheiden: extraverte, naar buiten gerichte typen. Deze mensen spreken zich duidelijk uit, laten horen hoe zij over iets denken of voelen; introverte typen zijn daarentegen naar binnen gericht, gesloten over hun gedachten en gevoelens. 8 Tot welk type mens reken jij jezelf, als het gaat om omgaan met emoties? Eigen mening/inzicht. ThiemeMeulenhoff 13

14 Begeleiden van de zorgvrager Afhankelijkheid hanteren PRAKTIJK: JASMINE HEEFT HET DRUK 1 Welke afweermechanismen herken je in bovenstaande situatie? Afweermechanismen die je in de praktijk kunt herkennen zijn: ontkenning: Jasmine ontkent haar klachten, het blijft bij denken over naar de huisarts te gaan; verdringing: Jasmine verdringt als het ware haar klachten door zich volledig op haar werk en andere bezigheden te storten. 2 Welke afweermechanismen gebruik je zelf in situaties waarin emoties een grote rol spelen? Individueel antwoord van de student. PRAKTIJK: MEVROUW FERREIRA GEEFT NIET OP 1 Welke factoren spelen een rol in de verstoring van het evenwicht tussen draaglast en draagkracht bij mevrouw Ferreira? Factoren die een rol spelen in de verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast bij mevrouw Ferreira zijn: de klachten over duizeligheid; het breken van haar heup doordat ze over een losliggend kleedje valt; de opname in het ziekenhuis en de operatie; trage genezing van de operatiewond; verplichte bedrust; het gemis van haar katten; de onduidelijkheid of ze op korte termijn weer naar huis mag. 2 Welke copingvaardigheid herken je bij mevrouw Ferreira? Je kunt de volgende copingvaardigheden bij mevrouw Ferreira herkennen: het aanleren van vaardigheden. Mevrouw Ferreira gaat oefenen met lopen en is na drie weken in staat zich met behulp van een rollator voort te bewegen; het zoeken naar sociale steun. Mevrouw Ferreira legt contact met mevrouw Jacobs, en ze oefenen samen met lopen; het stellen van concrete doelen. Mevrouw Ferreira wil dolgraag naar huis en zet alles op alles om dit doel te bereiken. PRAKTIJK: DE DAMES VAN KAMER 8 1 Is er bij deze dames sprake van afhankelijkheid, zich afhankelijk voelen of afhankelijk gedrag? Motiveer je antwoord. Mevrouw Terwilligen is afhankelijk van hulp. Ze voelt zich ook afhankelijk, zeker als ze lang op hulp moet wachten Ze gedraagt zich niet afhankelijk, ze doet het liefst zo weinig mogelijk een beroep op de hulp van verpleegkundigen. 14 ThiemeMeulenhoff

15 Respect tonen voor de zorgvrager Afhankelijkheid hanteren Mevrouw Beumink is ook wel afhankelijk van hulp, maar kan waarschijnlijk veel zelf. Ze gedraagt zich afhankelijk door telkens te bellen en om hulp te vragen. Ze voelt zich waarschijnlijk afhankelijk, omdat ze vaak om hulp belt. 2 Wat is een mogelijke verklaring voor de verschillende reacties van de beide dames op hun afhankelijkheid? Iedereen gaat verschillend om met problemen. Mevrouw Terwilligen en mevrouw Beumink maken gebruik van verschillende afweermechanismen en copingvaardigheden. KENNISOPDRACHT 1 Wat betekent evenwicht in draaglast en draagkracht? Evenwicht in draaglast en draagkracht is de mate waarin mensen in staat zijn om te gaan met taken, activiteiten, bezigheden, emoties en spanningen. Hoe groter de draagkracht, de energie, des te beter ze hiertoe in staat zijn. Is er sprake van een evenwicht, dan voel je je lekker en kun je het leven aan. Als het evenwicht verstoord is, is de kans groot dat je afhankelijk wordt. 2 Welke factoren kunnen het evenwicht tussen draaglast en draagkracht verstoren? Ziekte, emoties, spanningen, of juist het ontbreken hiervan, kunnen het evenwicht verstoren. 3 Welke functie hebben afweermechanismen? Afweermechanismen hebben de functie om heftige schrik en emoties hanteerbaar te maken. Ze beletten dat problemen je leven gaan overheersen, zodat je nog redelijk normaal kunt blijven functioneren. Ze helpen je in tijden van grote emoties en spanningen. 4 Noem drie afweermechanismen en leg ze met behulp van een voorbeeld uit. Alle afweermechanismen zijn: rationaliseren: een verstandelijke verklaring geven voor een onprettig of ongewenst gevoel; projecteren: onaangename gevoelens toeschrijven aan een ander; regressie: terugvallen in eerder gedrag; ontkenning: het niet tot je bewustzijn toelaten van bepaalde gevoelens of gedachten; verdringing: het uit je gedachten verbannen van bedreigende gevoelens en/of gedachten reactie-formatie: het tegenovergestelde doen of zeggen van wat je eigenlijk voelt of denkt; identificatie: het vereenzelvigen met een voorbeeld, met als doel je onzekerheid te verbergen en je wat minder eenzaam te voelen. Studenten mogen de voorbeelden zelf beschrijven. 5 Geef je reactie op de volgende stelling: Copingvaardigheden bieden mensen de mogelijkheid te vluchten voor dingen die ze moeilijk vinden. Copingvaardigheden zijn vaardigheden die mensen de mogelijkheid bieden om zich aan te passen aan veranderingen. Door copingvaardigheden kun je het hoofd bieden aan moeilijkheden, spanningen en onzekerheid. To cope betekent het aankunnen, je weten te redden. Copingvaardigheden zijn geen vluchtmogelijkheid, ze geven je de mogelijkheid het hoofd te bieden aan dingen die je in de weg staan, die je dwarszitten. 6 Noem vijf copingvaardigheden en leg ze met behulp van een voorbeeld uit. Copingvaardigheden: het zoeken naar informatie. Hierdoor neemt het gevoel dat je afhankelijk bent van anderen af; ThiemeMeulenhoff 15

16 Begeleiden van de zorgvrager het zoeken naar sociale steun. Op een actieve manier op zoek gaan naar mensen in de omgeving als er behoefte is aan steun; het aanleren van vaardigheden. Bepaalde handelingen kun je aanleren, met als doel actief deel te nemen aan de eigen situatie; concrete doelen stellen. Als je rekening houdt met je beperkingen, stel je jezelf haalbare doelen, met een zekere kans op succes; betekenis geven. Het zoeken naar een antwoord op de vraag: waarom?. Dit heeft tot doel om tot aanvaarding te komen. Studenten mogen de voorbeelden zelf beschrijven. 7 Hoe komt het dat zorgvragers die langere tijd in een instelling verblijven afhankelijk worden? Zorgvragers die langere tijd in een instelling verblijven, zijn afhankelijk van zorg en passen zich aan de regels van de instelling aan. Zij uiten geen eigen mening meer, en vaste gewoonten worden erg belangrijk, zoals op vaste tijden eten, altijd op dezelfde stoel zitten. Niet alleen de regels, maar ook de houding van verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen een rol spelen in het ontstaan van hospitalisatie. 8 Stel vier aanbevelingen op om hospitalisatie van zorgvragers te voorkomen. Formuleer ze zo dat je collega's er direct mee aan het werk kunnen. Hospitalisatie voorkomen: wees je ervan bewust dat zorgvragers individuen zijn; betrek de zorgvrager bij alle facetten van de zorgverlening; stimuleer de zorgvrager tot zelfzorg wees kritisch op je gedrag en dat van je collega's 16 ThiemeMeulenhoff

17 Respect tonen voor de zorgvrager Autonomie bevorderen Autonomie bevorderen PRAKTIJK: MAG WILLEM ZELF KIEZEN? 1 Denk je dat Willem in staat is voor zichzelf te beslissen? Waarom wel? Waarom niet? Willem kan wel voor zichzelf beslissen. Hij kiest een voor hem herkenbare situatie, namelijk zichzelf wassen in een zinken teil. Als je Willem deze mogelijkheid ontneemt, loop je het risico dat hij zich helemaal niet meer wil wassen. Deze situatie is daarom een goede oplossing voor Willem. 2 Hoe zou jij in deze situatie handelen? Motiveer je antwoord. In het antwoord van de studenten moet naar voren komen dat zij Willems wens respecteren. Ze moeten met hem op zijn niveau in overleg gaan om afspraken te maken over het wassen op andere dagen. In geen geval mogen ze hem dwingen onder de douche te gaan. Willem kent dit waarschijnlijk niet of is er angstig voor. Als Willem incontinent is of dreigt te vervuilen, kun je hem de mogelijkheid aanbieden om hem dagelijks, met hulp indien nodig, te wassen aan de wastafel. PRAKTIJK: JASPER BESCHIKT ZELF 1 Denk je dat Jasper in staat is de risico's voldoende in te schatten? Waarom wel? Waarom niet? Jasper is, gezien zijn leeftijd, waarschijnlijk in staat de risico's onder ogen te zien die traktaties en feestjes met zich meebrengen. In een gesprek met Jasper kan duidelijk worden waarom hij zo graag met de rest van de klas meedoet. Waarschijnlijk wil hij erbij horen, zoals kinderen van twaalf dat allemaal willen. Dat betekent wel een paar dagen erge diarree en buikkrampen. Heeft hij dat ervoor over? Ook een mogelijkheid is om de klas eens te trakteren op snoep dat speciaal geschikt is voor Jasper. Dan kunnen zijn klasgenoten eens met hem meedoen, in plaats van telkens andersom. 2 Stel dat Jaspers ouders bezwaar hebben tegen zijn keuze. Staan zij dan in hun recht als ze hun keuze aan Jasper willen opleggen? Licht je antwoord toe. Een kind van twaalf jaar wordt geacht de risico's in te kunnen inschatten van zijn eigen gedrag. Volgens de wet mag Jasper zelf beslissen. Zijn ouders staan niet in hun recht als zij bezwaar hebben tegen zijn keuze en het hem willen verbieden. PRAKTIJK: WAT ZIJN UW WENSEN? 1 Vind je dat mevrouw Jelgersma in staat is om haar wensen kenbaar te maken? Waarom wel? Waarom niet? Mevrouw Jelgersma is zeker in staat duidelijk te maken wat ze niet wil. Ondanks haar dementie laat ze zien dat ze dit niet wil of niet begrijpt. 2 Doe een voorstel aan Wahid om dit probleem op te lossen. Uit het antwoord van de studenten moet blijken dat ze alternatieven kunnen bedenken in een situatie als deze. Een mogelijk voorstel is om mevrouw Jelgersma het ontbijt in de huiskamer te geven. Dit is misschien herkenbaar voor haar, zodat ze wel gaat eten. Er zijn meerdere mogelijkheden, studenten moeten aangeven dat ze deze mogelijkheden zouden onderzoeken. ThiemeMeulenhoff 17

18 Begeleiden van de zorgvrager KENNISOPDRACHT 1 Leg in je eigen woorden uit waarom het belangrijk is de autonomie van de zorgvrager te bevorderen. Studenten moeten het antwoord formuleren in eigen woorden. In elk geval moet in het antwoord terug te lezen zijn: de maatschappelijke waarde die toegekend wordt aan autonoom zijn; zelfstandigheid, onafhankelijkheid en het nemen van je eigen beslissingen. De autonomie van de zorgvrager moet verder bevorderd worden omdat het een gunstige invloed heeft op de gezondheid, het gevoel van eigenwaarde en het welbevinden van de zorgvrager. Naarmate hij meer in staat is om eigen keuzen te maken, is er sprake van een grotere onafhankelijkheid en dat leidt tot meer zelfvertrouwen. 2 Noem drie manieren waarop je de autonomie van de zorgvrager kunt bevorderen. Drie manieren om de autonomie te bevorderen: stimuleren tot het uitvoeren van handelingen; geven van juiste informatie, op basis waarvan de zorgvrager in staat is zijn eigen keuzen te maken en beslissingen te nemen; in de zorgverlening steeds zorgvuldig omgaan met de afhankelijkheid van de zorgvrager, zodat die niet nog meer afhankelijk wordt dan nodig. 3 Waar is het recht op zelfbeschikking vastgelegd? Het recht op zelfbeschikking is vastgelegd in de grondwet. Het geldt voor iedereen die in staat is eigen keuzen te maken en de gevolgen van deze keuzen in te schatten. Het is het recht om zelf te beslissen in kwesties, zoals wel of niet behandelen, onderzoeken laten doen. 4 Geldt het recht op zelfbeschikking voor een dementerende zorgvrager die weigert onder de douche te gaan? Waarom wel? Waarom niet? Voor een dementerende zorgvrager geldt dat je zorgvuldig moet afwegen of het welzijn van deze zorgvrager gediend is met de beslissing over het douchen. Een zorgvrager die incontinent is, zal gewassen moeten worden. Anders bestaat het risico dat de huid geïnfecteerd raakt. Steeds zal het belang van de zorgvrager voorop moeten staan. In overleg met het team en (mogelijk) de naasten van de zorgvrager, zul je moeten kiezen voor interventies die de zorgvrager zo min mogelijk schaden. In dit voorbeeld kan dat leiden tot de afspraak dat de zorgvrager niet gedoucht wordt, maar gewassen. Dit kan op bed of aan de wastafel, indien dit minder vervelend is voor de zorgvrager. De kans op huiddefecten is zo minder groot, wat leidt tot een verhoging van het welzijn. De manier waarop dit gebeurt, schaadt de zorgvrager het minst. 5 Hoe zou jij omgaan met een dementerende zorgvrager die weigert onder de douche te gaan? Eigen mening van de studenten. 18 ThiemeMeulenhoff

19 Respect tonen voor de zorgvrager Verantwoordelijkheid hanteren Verantwoordelijkheid hanteren PRAKTIJK: MET DE HANDEN OP DE RUG 1 Welk risico zit vast aan de hulp die Marjolein aan de zorgvragers biedt? Het gevaar van deze situatie is dat zorgvragers veel afhankelijker worden van hulp dan nodig is. Daarnaast zal hun gevoel van eigenwaarde dalen, immers, naarmate zorgvragers juist meer gestimuleerd worden handelingen opnieuw aan te leren, zal hun zelfvertrouwen daardoor groter worden. Praktisch bestaat het risico dat Marjolein onvoldoende tijd heeft om iedereen te helpen. De formatie op deze afdeling is afgestemd op de zorgbehoefte van de zorgvragers. Ook zal deze manier van doen in het team problemen geven; zorgverleners zitten niet meer op één lijn, wat de samenwerking negatief zal beïnvloeden. 2 Leg in eigen woorden aan Marjolein uit hoe ze dit probleem zou kunnen oplossen. In het antwoord van de student moet naar voren komen dat zij het belang van deze werkwijze (het zoveel mogelijk stimuleren met als doel binnen één maand naar huis) kunnen uitleggen aan Marjolein. Daarnaast aspecten als samenwerking en met elkaar op één lijn zitten. Ze kunnen Marjolein vragen waarom ze zo'n moeite heeft met de werkwijze. PRAKTIJK: MENEER FRANSEN HEEFT ZIJN EIGEN DIEET 1 Vind jij dat nieuwe zorgvragers zich moeten aanpassen aan de afspraken die op een afdeling gelden? Geef een voorbeeld van een situatie waarin je dat wel vindt, en waarin je dat niet vindt. In het antwoord moet te lezen zijn dat zorgvragers best hun eigen gewoonten kunnen handhaven, ook al wonen zij in een instelling. Wel zijn hier natuurlijk grenzen aan. Zodra andere zorgvragers hinder ondervinden van bepaalde gewoonten, wordt er een grens overschreden. Overleg over wat wel en niet mogelijk is, zou al bij opname gestart kunnen worden. Dan is er ook de mogelijkheid om tussentijds aan te passen, als de situatie daarom vraagt. 2 Wat vind je van de afspraak die Esther met meneer Fransen heeft gemaakt? Esther probeert een compromis te sluiten met meneer Fransen. Ze doet hem recht omdat hij zijn eigen gewoonten kan behouden. Maar ook aan het leven in een groep doet zij recht door hem bij de andere zorgvragers te betrekken. PRAKTIJK: ZAL IK HET U UITLEGGEN? 1 Zorgvragers moeten de informatie die ze krijgen, kunnen begrijpen. Wat vind je van de handelwijze van Matthijs? Matthijs biedt een folder aan. Als hij het hierbij laat, pakt hij het niet helemaal goed aan. Mevrouw is namelijk nerveus, dus zal Matthijs op haar angst in moeten gaan. Een folder met heldere informatie is dan een prima hulpmiddel, maar als enige voorlichting te beperkt. Matthijs realiseert zich onvoldoende dat mevrouw Oostrom vanwege een staaroperatie in het ziekenhuis ligt, en dus over onvoldoende gezichtsvermogen beschikt. Dan is een folder uiteraard niet het aangewezen hulpmiddel. 2 Hoe zou je het zelf aanpakken? Licht je antwoord toe. ThiemeMeulenhoff 19

20 Begeleiden van de zorgvrager Uit het antwoord van de student moet blijken dat deze uitgaat van de vragen die mevrouw Oostrom heeft; je moet aandacht geven aan haar angst. Eventueel kun je de arts of anesthesist inschakelen en deze mevrouw in laten lichten over de narcose. De student moet zich realiseren dat mevrouw een beperkt gezichtsvermogen heeft. Hierdoor is een folder niet het juiste hulpmiddel. Je moet een andere manier zoeken om voorlichting te geven. PRAKTIJK: MEVROUW HAVERKORT-GRAAUW WEET HAAR KEUZE AL 1 Wat vind je van de reactie van mevrouw Haverkort-Graauw? In het antwoord moeten studenten zich in elk geval proberen te verplaatsen in mevrouw Haverkort-Graauw. Haar reactie komt misschien wat hard over, maar is terug te voeren op het verdriet dat ze ongetwijfeld heeft. Belangrijk is dat studenten leren niet te oordelen over situaties als deze, maar laten zien dat zij zich inleven in de situatie van de ander. 2 Op welke manier zou jij haar kunnen steunen in deze situatie? Door een actieve luisterhouding aan te nemen, door te vragen, empathie te tonen en een afspraak met de arts te maken, zodat mevrouw haar zorgen kan uiten. Ook kunnen studenten aanbieden bij dit gesprek aanwezig te zijn. KENNISOPDRACHT 1 Wat is verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid is het vermogen om je eigen beslissingen te nemen, de bereidheid om in te staan voor je eigen gedrag en de gevolgen die hieruit voortvloeien. Verder hoort erbij dat je je aan de afspraken houdt. 2 Waarom is het belangrijk de zorgvrager te stimuleren in zijn eigen verantwoordelijkheid? Het is belangrijk de zorgvrager te stimuleren in zijn eigen verantwoordelijkheid, omdat hij dan zelf kan bijdragen aan de bevordering van zijn gezondheid en het voorkomen van (grotere) afhankelijkheid. De zorgvrager is in de meeste gevallen in staat om zijn eigen keuzen te maken, en is hier ook verantwoordelijk voor. Het is jouw taak als verpleegkundige om goede voorlichting te geven. Hiermee draag je bij aan het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager. 3 Bedenk welke verantwoordelijkheden jij momenteel hebt. Eigen, individueel antwoord van de student. 4 Geef aan op welke manier jij met deze verantwoordelijkheden omgaat. Individueel antwoord van de student. 5 Eén van de aspecten die de overheid wettelijk heeft vastgelegd voor de zorg, is het recht op informatie. Stel dat bij een familielid van je een erfelijke vorm van kanker is gevonden. Via onderzoek van jouw DNA-materiaal zou je kunnen uitzoeken of jij ook belast bent met het erfelijke materiaal. Zou jij van het recht op informatie gebruik willen maken in deze situatie? Waarom wel, waarom niet? De studenten verwoorden zelf hoe zij met deze situatie om zouden gaan. Let op de argumenten die ze hiervoor geven. 20 ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 De betekenis van preventie en gezondheidsvoorlichting 5 1.1 De betekenis van preventie en GVO 5 Praktijk:

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1 3 De ander zien als persoon Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1, 1948) Elk mens is een persoon met een eigen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Individuele leerdoelen pagina 6 Logboek pagina 9 Definities van geweld pagina 15 Vormen van agressie

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie