Risico-competentie. Dat is kicken. 17 juni Zesde nascholing bewegingsopvoeding voor de basisschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-competentie. Dat is kicken. 17 juni 2013. Zesde nascholing bewegingsopvoeding voor de basisschool"

Transcriptie

1 Risico-competentie Dat is kicken Zesde nascholing bewegingsopvoeding voor de basisschool 17 juni 2013 PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

2 Wie zijn we? Departement lerarenopleiding, KHL: Projectleider: Els Bertrands Projectmedewerkers: Leene Leyssen, Lieve Smets Departement economisch hoger onderwijs, KHL: Projectmedewerker: Anja Vanderspikken Laboratorium voor Experimentele Psychologie, KULeuven: Peter De Graef, Ann Lavrysen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

3 Waarover gaat RISCKI? Risicocompetentie bij jonge kinderen (focus: 2 de kleuterklas & 1 ste leerjaar) PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

4 Risicocompetentie = -de competentie om op een -verantwoorde manier -een risico te nemen of niet te nemen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

5 Aanvaarding Perceptie weging beslissing Tijdsdimentie reflectie geen gedrag Risiconemend gedrag omgeving MOMO ASE Beïnvloed door ervaringskennis Oorzaak-gevolg Motorische Zelfconcept Sociale kennis vaardigheid cultuur Theoretisch concept risicocompetentie Persoonlijkheidsstructuur PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

6 Risicocompetentie= De competentie om de mogelijkheden van een riskante situatie te zien en -er grensverleggendaan deel te nemen, ze te laten transformerennaar een meer aanvaardbare situatie (met inbegrip van stopzetten van deelname) -of helemaal niet deel te nemen steunendo.b.v. een reële inschatting van eigen ervaringen en capaciteitenen een PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els reële risico-inschatting van de situatie

7 Risico hoort bij de natuurlijke spelontwikkeling van een kind De meeste kinderen zijn risicocompetent Hoog risicocomp ANGST ROEKELOOS PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

8 Risckimet rollende en rijdende voorwerpen: Even doen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

9 Avontuurlijk spel = uitdagend spel waarbij een risico op fysieke verwonding mogelijk is (EB Sandseter) PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

10 Categorieën avontuurlijk spel (EB Sandseter) Grote hoogte: -klimmen - springen van stabiele of labiele oppervlakken - balanceren op hoge objecten - hangen/schommelen op grote hoogte PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

11 Categorieën avontuurlijk spel (EB Sandseter) Grote snelheid: Schommelen tegen hoge snelheid Glijden en sleeën tegen hoge snelheid Ongecontroleerd lopen, hoge snelheid Fietsen tegen hoge snelheid Schaatsen en skiën tegen hoge snelheid PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

12 Werktuigen en natuurelementen Gevaarlijke natuurelementen : Rotsen Diep water of ijswater (vijver) Vuur Werktuigen : Snij-tuigen (messen, bijlen, ) Wurg-tuigen (touwen) PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

13 Categorieën avontuurlijk spel (EB Sandseter) Stoeispel Worstelen Sabelen met stokken Gevecht spelen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

14 Categorieën avontuurlijk spel (EB Sandseter) Verdwijnen, verloren lopen Alleen exploreren PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

15 Beleving van riskant gedrag (EB Sandseter) Riskant spel prettige emotiesopwinding Prettige nietprettige emoties Opwinding-angst Onprettige emoties -angst Meer plezier dan angst Meer angst dan plezier Kinderen zijn op de activiteit Kinderen zijn op het doel georiënteerd georiënteerd OPDRIJVEN RISICO VERMINDEREN RISICO PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

16 Risico-competentieverhogen? Uitdagende situaties aanbieden Begeleiden PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

17 Ontwerpen van uitdagende situaties (Hellen Tovey) - Laat kinderen zelf betekenis geven - Losse elementen die toestaan om eigen speldecor op te bouwen - Materiaal met open einde PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

18 Kinderen kunnen hun eigen taak kiezen en deze nastreven Kinderen kunnen exploreren, experimenteren en problemen oplossen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

19 Voorbeelden - Appeltjes plukken - Koeienvlaai - Ballonnenvangers - Parachute - Laat je bollen - Verstopspelen - Stoeispelen - Bouwspeelplaats - Fietsspeelplaats FICHES OP DE WEBSITE!!! PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 19

20 Begeleiden 4 manieren om met risicogedrag om te gaan - Beperken van het risico - In het oog houden zonder in te grijpen - Afstand nemen en het laten gebeuren - Initiatief nemen, bijdragen in het risico Advies: laat risicovolle situaties toe in veilige omstandigheden!!! Niet pushen!!! 9 categorieën van risiconemend gedrag van een kind Risico vermijdend, risico verkennend, erg laag/geen risico, laag risico (+), laag risico (-), normaal risico (+), normaal risico (-), hoog risico (+), hoog risico (-) PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

21 Houding van volwassenen is belangrijk - Positieve houding t.a.v. risico - Nadenken over verschil in acceptatie bij jongens en meisjes - Taal leren om er over te praten - Aangeven dat kinderen zelf de veiligheid in de hand hebben - Specifieke vaardigheden aanleren - Positief verschillende oplossingen /innovatieve aanpak van situaties ondersteunen. - Soms een stevige NEE : grens en uitleg PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

22 Aansprakelijkheid van de begeleider? Leerkracht Aansprakelijk voor eigen fout objectief onrechtmatige daad van een leerling die onder zijn/haar toezicht stond Tenzij voldoende toezicht aangetoond Niet persoonlijk aansprakelijk voor toevallige gewone fout Slachtoffer kan bij fout van leerkracht wel de onderwijsinstelling aanspreken voor schadevergoeding PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

23 BASISBEGRIPPEN Buitencontractuele aansprakelijkheid Bewijslast van de benadeelde PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 23

24 BASISBEGRIPPEN 1. Fout ONRECHTMATIGE DAAD Niet naleven wettelijk gebod of verbod Vb. overtreding van wegcode Niet naleven algemene zorgvuldigheidsregel Criterium goede huisvader Vooruitziend persoon Voorzichtig persoon In dezelfde omstandigheden geplaatst Vb. Juf Marijke gaat onhandig om met een pan vol hete soep in de nabijheid van haar leerlingen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 24

25 Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad van leerling In uitoefening van onderwijsactiviteit Leerling stond onder toezicht van leerkracht Leerling beging objectief onrechtmatige daad Schade van derde werd door onrechtmatige daad veroorzaakt Tegenbewijs is mogelijk + immuniteit van leerkracht Benadeelde kan onderwijsinstelling als aansteller aanspreken PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 25

26 Tegenbewijs van voldoende toezicht is mogelijk Vb. gedrag van leerling was zo onvoorzienbaar dat leerkracht dit niet kon beletten Absoluut toezicht verwacht Beoordeling in alle redelijkheid en in functie van concrete omstandigheden: Leeftijd kinderen Grootte van groep Karakter van leerlingen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

27 AANSPRAKELIJKHEID Vrijwilligers Vrijwilliger voor onderwijsinstelling Immuun voor gewone fout -> onderwijsinstelling is aansprakelijk als vrijwilligersorganisatie Persoonlijk aansprakelijk voor opzet, zware fout en gewoonlijk voorkomende lichte fout Vrijwilliger voor oudervereniging (feitelijke vereniging) Persoonlijk aansprakelijk PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 27

28 WIE KAN AANSPRAKELIJK ZIJN BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL? Onderwijsinstelling Vrijwilligers Leerkracht Leerling Ouders Andere personen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 28

29 Overzicht verzekering van de aansprakelijkheidsrisico s PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 29

30 Overzicht verzekering van de aansprakelijkheidsrisico s PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els 30

31 Over het onderzoek: PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni

32 Experimentele groep (intensief uitdagend aanbod) H.H.H 2 de kl.klas: juf Riet en juf Sarah 1 ste lj: meester Mark Controlegroep (geen intensief uitdagend aanbod) H.H.H 2 de kl.klas: juf Rozemie 1 ste lj: juf Mich + turnjuf: juf Sarah + juf Ilse Toetsdeelname: Toetsdeelname: -januari -juni -januari -juni PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

33 JANUARI: Risico-perceptie-test 1: KUL Vragenlijsten aan ouders + lkr Criteriumsituatie 1: filmopnames RISCKI-aanbod op school (jan-mei)) JUNI: Risico-perceptie-test 2: KUL Vragenlijsten aan ouders + lkr Criteriumsituatie 2: filmopnames PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

34 Verwerking: vragenlijsten ouders + lkrn: jan + mei Verwerking: resultaten: risico-perceptietest: KUL ScoringRISICOCOMPETENTIE: opgenomen criteriumsituaties triangulatie PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

35 risicodetectietest Basisfoto wordt afgewisseld met Neutrale verandering basisfoto risicoverandering PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els Bertrands, Anja Vanderspikken juni 2013

36 LS en EB: CEGO Welbevinden Betrokkenheid Sociale competentie Zelfsturing Motoriek Risicocompetentie PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

37 risicocompetentie Komt vrij vlot uit eigen initiatief tot actie in een nieuwe situatie: Wil de activiteit alleen doen, vraagt enkel hulp indien echt nodig Toont tekenen van afwisseling tussen spanning / concentratie versus ontlading (Vertoont emoties (plezier, ambivalent, onpleziering..) tijdens zijn spelervaringen (itt tot geen emoties) Vertoont opwindingsverhogende strategieën om de spelspanning te laten toenemen. PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

38 risicocompetentie: vervolg Vertoont opwindingsverlagende strategieën wanneer het risico te groot wordt of gevaar dreigt. Ziet gevaar (van zichzelf of van anderen) en past gedrag aan Streeft naar een juist en veilig gebruik van materialen Praat over het spel waarbij het gesprek gericht is op het zoeken van uitdaging/ het nemen van risico. PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

39 RC ver onderhet gemiddelde niveau van leeftijdsgenoten RC ver bovenhet gemiddelde niveau van leeftijdsgenoten Zwak vermijdend gedrag Zwak ongecontroleerd gedrag PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els - Meteen zin om deel te nemen - Zoekt op verschillende manieren uitdaging - Verlegt zijn grenzen en praat erover - Opwindingsverhogende strategieën - Past gedrag aan bij gevaar voor zichzelf en voor anderen - Geeft niet op, maar blijft proberen - Wil zoveel mogelijk zonder hulp - Verschillende emoties: spanning - ontlading

40 RC ver onder het gemiddelde niveau: Zwak vermijdend: -Geen initiatief in nieuwe spelsituatie -Afwachtend en vermijdend -Toont weinig creativiteit -Zoekt of vraag zeer snel ondersteuning -Geeft snel op -Toont weinig spelplezier PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

41 RC ver onder het gemiddelde niveau Zwak ongecontroleerd: -Stapt impulsief in de spelsituatie -Hanteert materialen op foute manier -Brengt anderen in gevaar -Overschat zichzelf -Geregeld kleine ongevallen -Extreme emoties van spanning of ontlading of juist geen PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

42 PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

43 PP Leene Leyssen, Lieve Smets, Els

Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering!

Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering! Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering! De sleutel tot het beter begrijpen en beheren van de schoolverzekering, speciaal voor alle personen betrokken bij de organisatie en inrichting van Mei 2013

Nadere informatie

Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens

Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Ondersteuningsaanbod 2009-2010 1. Definitie zelfsturing Zelfsturing is: De dispositie om de beschikbare middelen in zichzelf

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt.

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt. KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek : Datum gesprek : KIJK! Lijst 1. Basiskenmerken Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen Factsheet Mediagebruik 13- tot en met 16-jarigen Mediagebruik kenmerkend voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar In de leeftijdsfase van 13 tot en met 16 jaar kiezen jongeren, zowel jongens als meisjes,

Nadere informatie

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking Brochure voor ouders 1 Inhoudsopgave Pagina 12 Verstandelijke beperking Er ontstaat bij deze kinderen een verschil tussen wat het lichaam kan

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013

Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013 Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013 Wanneer een kind de PMT-K-2 test gemaakt heeft, moet de uitslag geinterpreteerd

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES.

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. 3 1 2 EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. Realistisch kijken naar wat kinderen wel en niet kunnen. WAT KAN JE KIND (AL)? Natuurlijk verwacht je veel van je kind. Dat het snel nieuwe dingen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3.

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3. INHOUDSTAFEL Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris Basisprincipes 1. Preventie 2. Interventie op drie niveaus 3. Nazorg Pesten Aandachtspunten bij een eerstelijnsinterventie A. Schuld

Nadere informatie

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan Drugs 1 januari 1999 Geen school zonder drugs Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan meisjes. Uit onderzoek blijkt dat 5 à 10 procent daarvan

Nadere informatie

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking 2010 Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking Charlotte van der Mark & Wim Dunsbergen Christelijke Hogeschool Ede 17-6-2010 Colofon

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig

Spelen op Straat. De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig Spelen op Straat De kindvriendelijke straat: uitnodigend en verkeersveilig KiSS Rapportage verkeersveiligheidsproject Verkeersveilige straten voor kinderen Spelen op straat. Rapportage verkeersveiligheidsproject

Nadere informatie