Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim"

Transcriptie

1 kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door die emoties is het vaak niet meer helder waar het nu eigenlijk omgaat. Het is allereerst wel van belang dat die emoties duidelijk uitgesproken worden. Soms zitten die zo diep dat de ene partij er eigenlijk alleen nog maar op uit is om de ander aan te pakken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de daadwerkelijke belangen op tafel komen en dat daarover goed en zakelijk wordt gesproken. De mediator stimuleert hen daarbij om zelf met oplossingen te komen. Die oplossing wordt zeker niet opgelegd door de mediator. Het is aan de partijen zelf om tot een consensus te komen welke officieel wordt vastgelegd in een overeenkomst die bindend is. Schade Bij mediation staat kortom de toekomst voorop. Niet het heden. En zo gaat de mediator ook uit van de belangen van beide partijen en niet van hun standpunten. Bovendien gaat mediation efficiënt om met zaken als tijd en kosten. Of anders gezegd, geen enkel bedrijf heeft baat bij een rechtszaak als je er ook samen uit kunt komen. Het lijkt heel interessant als je als bedrijf een schadeclaim krijgt toegewezen door de rechter, maar daar wordt vaak niemand beter aan. Een verdere samenwerking met de andere partij, bijvoorbeeld een leverancier, is veel belangrijker maar kan door een schadeclaim worden verstoord of is vaak zelfs niet meer mogelijk. Je moet dan op zoek naar een andere leverancier. Die moet je eerst weer goed leren kennen, dat is allemaal erg lastig. Beter is het om te proberen om het probleem dus gewoon samen op te lossen. Certificaat Mediator is een zogenaamd vrij beroep. Iedereen mag een bordje met mediator op de voordeur hangen en zich als zodanig uitgeven. Om het kaf van het koren te scheiden heeft het NMI de titel NMI Mediator echter beschermd. In het register van het NMI staan enkel mediators die voldoen aan het kwaliteitslabel van het instituut. Er zijn in Nederland ruim elfhonderd gecertificeerde mediators. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Nederlands Mediation Instituut: Chronische schouder-, rug- of nekklachten of RSI leiden nog altijd tot een hoog en niet zelden langdurig ziekteverzuim onder werknemers. Een foute werkhouding, slechte werkplek of het consequent overbelasten van bepaalde spieren kunnen zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Het is dan ook van groot belang dat deze klachten worden verholpen of - beter nog - worden voorkomen. Daarvoor bestaan er diverse therapieën. Verderop in deze uitgave aandacht voor Mensendieck. Hier gaan wij nader in op de met Mensendieck vergelijkbare oefentherapie Cesar. Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim 12 13

2 Veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door een verkeerde houding of een verkeerde manier van bewegen. Het bestrijden van die klachten is feitelijk heel simpel: verbeter de houding en het bewegingspatroon. Dat is precies wat de oefentherapie Cesar doet. Dat betekent echter niet dat het verhelpen van die klachten ook echt zo eenvoudig is. Mensen zijn zo gewend geraakt aan hun houding en manier van bewegen, dat het vaak lastig blijkt om dat patroon te doorbreken. Bovendien kunnen allerlei omstandigheden, zoals werkdruk, stress, slecht meubilair of eenzijdig werk, een negatief effect op die houding en bewegingspatroon hebben. Zaak is dus om niet alleen te kijken naar het lichaam van de persoon in kwestie, maar ook naar zijn werkomgeving en zijn mentale gesteldheid. De oefentherapeut Cesar richt zich specifiek op de mens en zijn praktische omgeving, maar niet op diens psyche. Als lichamelijke klachten het gevolg zijn van psychische problemen, is het verstandig om eerst de geestelijke gezondheidszorg te raadplegen en vervolgens, als dat nog nodig mocht blijken, te gaan werken aan een goede houding. En dan is Cesar weer een uiterst nuttige therapie. Optimaal Oefentherapie Cesar is in de jaren dertig ontwikkeld door de destijds in Amsterdam wonende Marie Cesar. Aanvankelijk was zij leerling van Bess Mensendieck, de grondlegger van oefentherapie Mensendieck, maar Cesar vond deze therapie te statisch en heeft er daarom een eigen draai aangegeven. Meer over de overeenkomsten en verschillen tussen Mensendieck en Cesar in het artikel over Mensendieck elders in deze uitgave. Basisgedachte van beide therapieën is dat er voor ieder individu een optimaal houdings- en bewegingspatroon bestaat en dat iedereen dat ook aan kan leren. Goed bewegen betekent volgens Cesar dat spieren optimaal samenwerken en dat gewrichten op de juiste manier worden belast. Leef- en beroepsomstandigheden zijn daarbij een belangrijke factor. Veel mensen belasten hun lichaam op de één of andere manier verkeerd. Dat gebeurt meestal volledig onbewust en veelal in werksituaties. Een oefentherapeut Cesar leert mensen als het ware weer helemaal opnieuw bewegen. wordt gegeven na doorverwijzing van een (huis)arts. In samenspraak met die (huis)arts en de cliënt stelt de oefentherapeut een behandelplan op. Stapsgewijs en verdeeld over meerdere consulten wordt er vervolgens gewerkt aan een verbetering van de houding en het optimaliseren van de bewegingen. De oefentherapeut maakt daarbij gebruik van spiegels, zodat de cliënt zich beter bewust wordt van zijn houding en bewegingspatroon. De bedoeling is dat hij de oefeningen direct in de (werk)praktijk brengt en dat zodoende de klachten langzamerhand verdwijnen. Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Dat betekent dat de therapie normaalgesproken alleen 14 15

3 Bedrijfstherapeut Met de invoering van de Arbowet en de Wet Poortwachter wordt de werkgever steeds meer verantwoordelijk gehouden voor het welzijn van zijn werknemers. Voor veel ondernemers is dan ook de speciale bedrijfsoefentherapeut Cesar een uitkomst. De bedrijfsoefentherapeut is een reguliere Cesartherapeut, die een aanvullende opleiding op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft gevolgd. Deze opleiding kan overigens gevolgd worden door zowel oefentherapeuten Cesar als Mensendieck. Er bestaan derhalve ook bedrijfsoefentherapeuten Mensendieck. De bedrijfsoefentherapeut richt zich specifiek op de werksituatie van de werknemer. Naast de reguliere bewegingstherapie voor de cliënt analyseert de bedrijfsoefentherapeut door middel van observaties, video-opnames, vragenlijsten en metingen ook diens werkplek en geeft advies over eventuele aanpassingen daarvan op ergonomisch gebied. Belangrijk daarbij is dat de betreffende werknemer goed gemotiveerd is om aan de therapie deel te nemen. Hij moet zich bewust worden van de bestaande situatie en de risicofactoren en hij moet inzien dat hij die factoren positief kan beïnvloeden. Een bedrijfsoefentherapeut kan bovendien een belangrijke rol vervullen bij de reïntegratie van een zieke werknemer en zorgen dat herhaling van de klachten wordt voorkomen. Ook kan een bedrijfsoefentherapeut vanuit preventief oogpunt uiteraard een analyse maken van houding en werkplek van gezonde werknemers. Kosten Oefentherapie Cesar zit niet meer in het basispakket van het ziekenfonds. Slechts voor chronische patiënten of verzekerden onder de achttien jaar wordt een behandelplan deels of geheel vergoed. Wel hebben veel verzekeringsmaatschappijen de therapie opgenomen in een aanvullende pakketten. Op de website van de beroepsorganisatie van Cesartherapeuten, is een overzicht te vinden van welke maatschappijen in welke mate de behandeling vergoeden. Bedrijven kunnen met een afzonderlijke bedrijfsoefentherapeut afspraken maken over de vergoeding. Trainingen door de bedrijfsoefentherapeut komen in aanmerking voor scholingsaftrek en beroepsgerichte subsidies. De oefentherapieën Cesar en Mensendieck worden niet zelden in één adem genoemd. Dat is niet vreemd, de therapieën lijken veel op elkaar. Marie Cesar heeft in de jaren dertig zelfs lange tijd bij Bess Mensendieck gestudeerd, alvorens ze haar eigen draai aan gaf aan de oefentherapie Mensendieck en de Cesar-therapie ontwikkelde. Het verschil tussen beide therapieën zit hem vooral in de visie. Doel is hetzelfde: het voorkomen of genezen van fysieke klachten door het aanleren van de juiste houding en manier van bewegen. Een beter houding met Mensendieck 16 17

4 Een werknemer met klachten aan zijn bewegingsapparaat kan zich in principe net zo goed laten behandelen door een Mensendieck-therapeut dan door een oefentherapeut Cesar. De keuze voor de één of voor de ander is heel persoonlijk. Maar als de cliënt goed gemotiveerd is en actief aan de therapie deelneemt, zal het resultaat van beide therapieën normaalgesproken niet van elkaar verschillen. De oefentherapie Mensendieck gaat ervan uit dat mensen niet gemaakt zijn om de hele dag op een stoel te zitten of achter een machine te staan en routinematig werk verrichten. Mensen moeten bewegen. Dat is goed voor ons lichamelijk gestel. Probleem is alleen dat wij dat met z n allen steeds minder en minder doen. Waar we tot voor kort voor een vraag aan een collega nog wel eens in de benen moesten komen, sturen we hem of haar nu gewoon een . En blijven we lekker op onze plek zitten. Het lichaamsdeel dat we bij wijze van spreken nog het meest gebruiken is de muis om de pc te bedienen. RSI is daarvan een inmiddels bekend gevolg. Maar ook pijn in nek-, schouders of rug, hoofdpijn of zelfs een hernia hebben vaak als oorzaak dat we teveel achter het bureau blijven zitten en daarbij onbewust een verkeerde houding aannemen. Bewust Net als de oefentherapie Cesar is ook Mensendieck er op gericht om die houding of het bewegingspatroon te verbeteren. De oefentherapeut Mensendieck kijkt echter op een wat andere manier naar zijn cliënten dan de Cesartherapeut. Bij Mensendieck gaat het erom dat de cliënt bewust wordt van zijn houding of bewegingspatroon middels oefeningen die hem begripsmatig worden uitgelegd en niet zozeer worden voorgedaan. Door zelf te doen, te zien, te leren en te voelen, merkt de cliënt zelf wat hij verkeerd doet en hoe het beter kan. Achterliggende gedachte is dat de therapeut z n cliënt dus niet zegt wat goed of fout is, maar hem het nadrukkelijk zelf laat ervaren dat een andere houding of manier van bewegen fysiek gezien gezonder is. Volgens de oefentherapie Mensendieck heeft het veel meer effect als mensen zelf ervaren dat het werkt, dan wanneer hen dat wordt voorgekauwd. Daardoor zijn ze tevens in staat zichzelf te corrigeren als het weer fout dreigt te gaan. Mensendieck gaat er bovendien vanuit dat het lichaam in z n geheel belangrijk is. Bij RSI-klachten wordt niet alleen naar de onderarm, maar naar de hele lichaamshouding en zelfs naar de manier van ademhalen van de cliënt gekeken. Preventief Een oefentherapeut Mensendieck kan dezelfde aanvullende opleiding tot bedrijfsoefentherapeut volgen als zijn Cesar-collega. De bedrijfsoefentherapeut kan worden ingehuurd om individuele werknemers van zijn klachten of te helpen, maar steeds vaker worden ze ook preventief ingezet door werkgevers. De oefentherapeut beoordeelt de manier van werken en de werkplekken van alle werknemers, ook van hen die geen klachten hebben. Ook kan de therapeut alle betrokkenen een interview afnemen. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyses en gesprekken, stelt de therapeut een gericht trainingsprogramma voor de betreffende werknemers op. Eventuele klachten kunnen zodoende verdwijnen, anderzijds worden die bij de gezonde werknemers voorkomen. Kosten Oefentherapie Mensendieck zit niet meer in het basispakket van het ziekenfonds. Voor deze therapie hanteren de zorgverzekeraars doorgaans dezelfde normen als voor de oefentherapie Cesar. Oftewel jongeren onder achttien en chronisch zieken krijgen de therapie geheel of deels vergoed. Anderen moeten zich bijverzekeren. Het feit dat de zorgverzekeraars voor de oefentherapieën Cesar en Mensendieck dezelfde regels hanteren zegt veel over de overeenkomsten tussen de twee therapieën, Cesar en Mensendieck benadrukken tegenwoordig ook liever hun gemeenschappelijke kenmerken dan hun verschillen. Op diverse vlakken wordt er door de beide disciplines al samengewerkt. De opleiding tot bedrijfsoefentherapeut is daar een goed voorbeeld van. Het verschil in benadering van de cliënt zal weliswaar blijven bestaan, maar ter voorkoming van allerhande vervelende klachten of, in het ergste geval, arbeidsongeschiktheid kunnen beide therapieën enorm nuttig zijn

5 Fysiotherapie op de werkvloer De afgelopen tijd is het belastingspatroon van de werknemer in Nederland drastisch veranderd. De druk is zowel psychisch als lichamelijk groter geworden en dat brengt uiteraard consequenties met zich mee voor de gezondheid van de werknemer. Logisch dan ook dat steeds meer bedrijven kiezen voor fysiotherapie op de werkvloer, een nieuw fenomeen om de klachten en fysieke ongemakken van de werknemers te bestrijden. De vernieuwende Fysarbo-behandeling richt zich echter niet slechts op het verhelpen van klachten maar ook op het voorkomen ervan. Buiten het feit dat de gezondheid van de werknemer uiterst belangrijk is, is het voor een bedrijf ook voordelig dat hun werknemers goed, preventief en snel geholpen wordt. Veel bedrijven doen er tegenwoordig al hun voordeel mee. Sporters die veel en intensief bewegen of mensen die een zwakker lichaam hebben zijn de bekendste klanten van de fysiotherapeut. Jaarlijks zijn dat er zo n 2,5 miljoen. Tegenwoordig is het in het bedrijfsleven ook heel normaal dat er een fysiotherapeut ingeschakeld wordt. Iemand die continu op een verkeerde manier tilt of op de verkeerde manier op z n stoel zit kan snel last krijgen van verschillende klachten, uiteenlopend van rugklachten tot aan het inmiddels beruchte RSI. Werknemers die hier last van krijgen zijn vaak langere tijd uitgeschakeld. Veel bedrijven realiseren zich dit en zien dan ook het belang in van de moderne bedrijfsfysiotherapeut die gespecialiseerd is in arbeids en bedrijfsfysiotherapie. Deze therapie gaat uit van een preventieve werking, want voorkomen is nog altijd beter dan blussen. Specialisatie Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG) is in samenwerking met Fysergo, een bedrijf dat zich bezighoudt met bedrijfsfysiotherapie, gestart met de opleiding Fysarbo, arbeidsgerelateerde fysiotherapie. De nieuwe lichting therapeuten die deze fysiotherapieopleiding voortbrengt, houden het midden tussen de reguliere fysiothera- Iemand die continu op een verkeerde manier tilt of op de verkeerde manier op z n stoel zit kan snel last krijgen van verschillende klachten, uiteenlopend van rugklachten tot aan het inmiddels beruchte RSI. peut, die vooral klachten behandelt, en de bedrijfstherapeut, die zich voornamelijk bezighoudt met het voorkomen van klachten. De arbeidsgerelateerde therapeut houdt zich met beiden bezig alsmede met reïntegratie. Met name in het MKB hebben veel bedrijven nog niet de weg gevonden naar de bedrijfsfysiotherapeut. Het KNGF wil deze bedrijven attent maken op het voorkomen van klachten bij werknemers en het effectief aanpakken van eventueel ontstane problemen. Want het ontbreken van de arbeidsgerelateerde therapeut in het MKB heeft vooral te maken met het feit dat diens bestaan niet zo bekend is. Iets wat een groot verlies kan zijn voor kleine bedrijven omdat behandelingen en het hebben van zieke werknemers veel geld kan kosten, meer dan het inhuren van een gespecialiseerde fysiotherapeut die verhelpt en voorkomt. Sneller en beter Fysarbo zorgt ervoor dat werknemers snel

6 ler aan het werk kunnen. Niet vanwege een extreem andere fysieke behandeling maar ook door overbodige tussenwegen weg te nemen en het proces sneller te laten verlopen. Normaal gesproken moeten patiënten eerst met hun klachten naar de huisarts, deze kan hen vervolgens doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Fysergo wil deze tussenhalte weghalen, zodat de intake bijvoorbeeld via de centrale organisatie Fysarbo gaat. Een landelijk netwerk van specialisten bekijkt vervolgens bij welke en wat voor therapeut een werknemer het beste terecht kan. Dit is vooral voordelig voor de kleinere bedrijven omdat het hen vaak aan de middelen en/of mogelijkheden ontbreekt zelf een therapeut in te huren of in dienst te nemen. Het versnellen van het proces heeft vele voordelen. Hoe eerder de behandeling, hoe sneller iemand weer met de eventuele reïntegratie kan beginnen en hoe sneller hij weer aan het werk kan. Wanneer iemand niet meteen op de juiste plek komt kunnen er weer weken, soms maanden overheen gaan voordat hij bij de juiste fysiotherapeut komt. Diegene loopt dus langer met de klachten rond waardoor het herstel ook meer tijd in beslag zal nemen. Om kosten en klachten te voorkomen is het van het grootste belang dat er zo snel en doelgericht mogelijk actie ondernomen wordt. Vergoeding Voorheen werden zowel fysiotherapie en behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed werden door de ziektekostenverzekeraar. Sinds 1 januari 2004 is fysiotherapie echter uit het ziekenfondspakket gehaald en moet men aanvullend verzekerd zijn om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Op de sites en kunt u meer informatie vinden. Succesvol afslanken Het is een bekend gegeven. Wie lekker in zijn vel zit die presteert ook beter op z n werk. Een reden waarom veel mensen een poging doen tot afvallen. Probleem is dat afvallen op zich nog niet zo moeilijk is. Daarna op streefgewicht blijven des te meer. Gelukkig zijn er in de loop van de jaren allerlei succesvolle programma s gekomen zoals Montignac, Atkins en Herbalife die het afvallen een stuk eenvoudiger heeft gemaakt. Ook een bewegingsprogramma als Slender You kunnen bijdragen tot het succes. En wie door de bomen het bos niet meer ziet kan altijd terecht bij een erkende diëtiste. Er zijn er zo n drieduizend en het merendeel heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

7 Gezond eten en voldoende bewegen. Dat is als het ware de basis voor een werknemer die wil afvallen. En gezond eten betekent met gezond verstand bewuste keuzes maken. We kennen allemaal de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Oftewel: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en ga veilig met voedsel om. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen die willen afvallen gaan dan ook naar een diëtiste om hen te begeleiden daarin. Of ze volgen één van de vele afvalprogramma s die er zijn. Montignac is daarbij misschien nog wel een van de meest bekende. De Methode Montignac is een methode en geen dieet. We moeten volgens Montignac volop kunnen eten en genieten en elke maaltijd moet een sociaal gebeuren zijn. Montignac geeft voedingskundige richtlijnen op basis van acht methoden. Ten eerste heeft tellen van calorieën totaal geen nut. We worden volgens de methode niet dik omdat we teveel maar slecht eten. Ook het eten van voldoende eiwitten is belangrijk. Bij koolhydraten maakt Montignac een onderscheid tussen goede en slechte. Goede koolhydraten waar men van afvalt zijn onder meer fruit, volkorenproducten en bonen. Slechte zijn onder meer suiker, witbrood en aardappelen. Ook vezelrijke voeding, goede vetten en voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen behoren tot de aandachtspunten. Bij Montignac gaat het erom dat het eten van vetten en koolhydraten in de eerste fase van het dieet worden gescheiden. Aanbevolen wordt om zeker de helft van de 21 wekelijkse maaltijden te laten bestaan uit goede koolhydraten. Andere methoden Ook erg populair op dit moment is het afvallen met de Atkins Methode. Vele bekende Hollywood-sterren als Brad Pitt en Jennifer Aniston hebben zich bekeerd tot het Atkins dieet. Atkins is jarenlang zeer omstreden geweest omdat men dacht dat een koolhydraatarm dieet in combinatie met veel vetten en eiwitten ongezond zou zijn. Vele internationale onderzoeken hebben het tegendeel aangetoond. Met Atikins kan je gevarieerd eten en nadat je vier fasen hebt doorlopen kun je levenslang je ideaalgewicht behouden. En dan hebben we nog Herbalife. Herbalife is de oplossing voor mensen die snel en gezond willen afvallen. Met dit afslankprogramma krijgt u per dag slechts calorieën binnen, terwijl uw lichaam toch alle 52 noodzakelijke vitamines, mineralen en spoorelementen ontvangt. De meeste afvalprogramma s gaan voorbij aan het feit dat een mens maar een beperkt aantal calorieën per dag verbrand. Een vrouw tussen de en en een man tussen de en En dat terwijl goed uitgebalanceerde voeding dagelijks zo n calorieën telt. Voor de meeste vrouwen is het op die manier dan ook praktisch onmogelijk om het aantal calorieën te verminderen zonder dat dit leidt tot een tekort aan essentiële voedingsstoffen. In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op Herbalife. Slender You Wie af wil vallen zal ook voldoende moeten bewegen. Slender You is wat dat betreft uitermate geschikt voor hen die een dieet gaan volgen en aan hun lichaamsverbetering willen werken. Slender You is een manier van bewegen waarbij gebruik wordt gemaakt van zes gemotoriseerde gymnastiektoestellen die elk gedurende tien minuten de spieren in een apart gedeelte van het lichaam stimuleren. Vandaag de dag zijn wij ons allemaal bewust dat een gezond leven en lichaam van groot belang is, echter in ons drukke leven valt het niet altijd mee om voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon in te passen. Bovendien wordt het streven naar een gezond lichaam voor sommigen van ons beperkt door medische klachten. In ongeveer een uurtje slenderen is elke spiergroep aan bod geweest en voelt u zich heerlijk ontspannen en fit. Slender You concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking van de spieren en beschikt over 48 houdingen op de zes toestellen, welke tevens mensen met medische klachten, als bijvoorbeeld reuma, artritis en spieraandoeningen de mogelijkheid biedt op verantwoorde en veilige wijze aan hun conditie te werken

8 Beter presteren met Herbalife! We weten allemaal dat gezond eten een belangrijke bijdrage levert aan een gezond leven. En ook dat we niet teveel maar gevarieerd moeten eten. Het is niet voor niets dat het Voedingscentrum elke dag twee ons groente en twee keer fruit voorschrijft. Toch zijn er maar weinig mensen die dagelijks goede en gezonde voeding binnenkrijgen. We nemen er vaak de tijd niet voor en ook door de huidige manier van koken gaan er veel vitamines verloren. Als aanvulling op ons dagelijkse eten is er voor de werknemer die goed wil presteren op z n werk Herbalife. Niet alleen gezond maar ook nog eens goed voor de lijn. De basis van een gezond leven begint met gezonde voeding. Daarbij is het belangrijk om niet teveel maar wel gevarieerd te eten. Op die manier krijgen we de noodzakelijke voedingstoffen binnen. In dat kader adviseert het Voedingscentrum met name veel vezelrijke producten te eten zoals groente, fruit, brood en aardappelen aangevuld met melk, kaas, vlees, vis of eieren en een kleine hoeveelheid halvarine of margarine. Ook voldoende water drinken is erg belangrijk. Tenminste twee liter per dag. Op die manier zorgt u voor een goede afvoer van de afvalstoffen en houdt u het vochtgehalte van uw lichaam op peil. Verder is het belangrijk om voldoende te bewegen. Het Voedingscentrum schrijft minstens dertig minuten per dag voor. Daarbij hoeft het niet per se te gaan om intensieve sportbeoefening: ook traplopen, tuinieren, stofzuigen, wandelen en fietsen zijn prima. Hoewel het bovenstaande ons allemaal bekend in de oren klinkt, zijn er maar weinig mensen die elke dag voldoende en gezonde voeding binnenkrijgen. We hebben vaak te weinig tijd om uitgebreid te winkelen, koken en eten. Met als gevolg dat we s ochtends het ontbijt overslaan en s avonds een kant-en-klaar maaltijd uit de vriezer halen of snel even de pizzakoerier bellen. Daarnaast is het zo dat door onze huidige manier van koken veel vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen verloren gaan. Als aanvulling op het dagelijkse eten is er voor de gezonde werknemer die elke dag weer goed wil presteren op z n werk Herbalife. Eetpatroon Herbalife is niet alleen gezond maar is ook nog eens goed voor de lijn. Ook niet onbelangrijk! De natuurlijke producten van Herbalife worden al vijfentwintig 26 27

9 jaar in meer dan vijftig landen met succes toegepast en diverse vooraanstaande wetenschappers en voedingsdeskundigen vormen de Wetenschappelijke Adviesraad van dit merk. Wie met Herbalife begint doet er verstandig aan niet plotsklaps het huidige eetpatroon veranderen. Doe dit geleidelijk zodat uw lichaam zich goed kan aanpassen. Probeer verder wat minder maar vaker te eten. Op die manier voorkomt u te zware maaltijden. De vetten die u eet kunnen geheel worden omgezet in lichaamsvet. Het beheersen van verzadigde vetten is dan ook net zo belangrijk als het reduceren van de calorieën die u consumeert. Oftewel vervang vet door vetarm voedsel. Eet daarom elke dag tenminste vijf porties fruit en groenten. Op die manier krijgt u de nodige vitaminen, mineralen, sporenelementen en voedingsvezels binnen. Beperk verder voedsel waar u dol op bent en beheers de neiging tot snaaien en neem in plaats daarvan een gezonde snack. Basis De basis van Herbalife wordt gevormd door het ShapeWorks programma. Dit is een op soja-eiwitten gebaseerde maaltijdvervanger met daaraan toegevoegd de juiste vitamines, mineralen en kruiden. ShapeWorks is een op ieder afzonderlijk individu afgestemd programma dat de dagelijkse proteïneconsumptie in overeenstemming brengt met de behoefte van het eigen lichaam. Daardoor wordt het gewichtsbeheersing proces versterkt en hongergevoel teruggedrongen. Shape- Works bevat de volgende basisproducten. Formule 1 Voedingsshake, Formule 2 Multi-vitaminen complex, Formula 3 Proteïne Poeder. Formule 1 is een combinatie van proteïnes, koolhydraten, vitamines, mineralen en kruiden. Deze is zodanig ontwikkeld dat u zich voldaan, verzadigd en energiek voelt. Formule 1 bevat alle essentiële voedingsstoffen die een mens dagelijks nodig heeft en wordt geconsumeerd door middel van een voedzame en lekkere shake. Formule 1 is verkrijgbaar in vijf smaken: vanille, cappuccino, chocolade, aardbeien en tropische vruchten. Voor gewichtsverlies kunt u met deze shake twee maaltijden per dag vervangen en voor gewichtsbeheersing één maaltijd. Welke u vervangt, mag u zelf weten. De meeste mensen kiezen ervoor om de warme maaltijd te blijven gebruiken. Eet gevarieerd en normale porties. Vooral groentes en proteïnerijke voedingstoffen zijn daarbij belangrijk. Uw ShapeWorks Coach adviseert u verder over de hoeveelheid Formule 3 Proteïne Poeder die nodig is voor het individuele gewichtsbeheersing programma. Het multivitaminen, mineralen en kruiden supplement Formule 2 is uiteindelijk nodig ter aanvulling van het hele programma. Als u meer nodig heeft om uw honger te stillen dan kunt u als tussendoortje gerust fruit of rauwkost eten. Bij snoeptrek is een de chocolade proteïnereep een aanrader. Voor wie meer zin heeft in iets hartigs is er de geroosterde sojanoten reep. Verder drinkt u gedurende de dag twee liter water om de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren en voor een optimaal functioneren van het gehele lichaam. Naast het ShapeWorks programma biedt Herbalife nog een hele reeks andere supplementen zoals het op olievetten gebaseerde supplement Omega 3 om het hart in goede conditie te houden en aloë vera sap om de spijsvertering te helpen. Bij aankoop van de producten wordt u geadviseerd door een personal coach

10 Alternatieve geneeswijze zit al lang niet meer in het verdomhoekje. Sterker nog, we stappen steeds makkelijker naar bijvoorbeeld een klassieke homeopaat. Ook voetreflexmassage kan klachten als hoofdpijn, algehele vermoeidheid en slapeloosheid verhelpen. Bij de alternatieve geneeswijze staat een betere balans tussen lichaam en geest vaak centraal. Wat dat betreft kan Reiki eveneens uitkomst bieden. In opkomst is verder het Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP reikt gereedschappen aan die je steeds dichterbij jezelf brengen, bij wie je werkelijk bent. En dat betekent dat je er steeds meer van bewust wordt, dat je iedere keer weer kunt kiezen hoe je omgaat met situaties thuis en op het werk. Alternatieve geneeswijze Stel u heeft migraine, maagpijn of reumatische klachten. Of misschien heeft u wel nergens concreet pijn, maar voelt u zich niet optimaal: u bent voortdurend moe, nerveus, gejaagd of zelfs depressief. Een klassiek homeopaat kan in zo n geval uitkomst bieden. Het bijzondere van zijn aanpak is dat de klachten niet worden weggedrukt door middel van pijnbestrijders of kalmerende middelen. In de homeopathie gaat men er namelijk van uit dat iedere klacht een oorzaak heeft. Deze moet dan ook niet worden onderdrukt maar worden behandeld met een homeopathisch middel dat precies bij alle ziekteverschijnselen past en het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt. De natuur doet de rest. Een bezoek bij een homeopathische arts of therapeut verloopt anders dan bij een huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Bij de behandeling van chronische klachten zal hij een middel zoeken dat zo goed mogelijk bij de patiënt past. En daarbij komt het zeer precies. De klassiek homeopaat zal daarom ook zoveel mogelijk van de patiënt willen weten. Niet alleen over de klachten zelf, maar ook over vroegere ziekten, eerdere behandelingen, hoe u zich voelt bij kou of warmte, wat u eet en drinkt, en of u een ochtend- of avondmens bent. Daarnaast zal hij vragen naar uw karaktereigenschappen. Of u snel geprikkeld en uit uw doen bent, of u verlegen en onzeker bent of juist heel zelfverzekerd. Hij stelt zulke vragen niet uit nieuwsgierigheid maar heeft deze bijzonderheden nodig om een geneesmiddel te vinden dat zo goed mogelijk bij u past. Denkt de klassiek homeopaat dat middel te hebben gevonden 30 31

11 dan zal hij dat in meer of minder verdunde vorm aan u voorschrijven om daarmee het zelfherstellende vermogen te activeren. Kort en bondig kan men zeggen dat de klassiek homeopaat de mens als geheel centraal stelt. Niet de ziekte maar de mens met zijn klachten wordt behandeld. Het aantal zorgverzekeraars en ziekenfondsen dat vergoedingen betaalt voor homeopathische behandelingen en medicijnen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De regelingen van de diverse verzekeraars zijn nogal verschillend. Een enkel maal is homeopathie al in het basispakket opgenomen, maar praktisch altijd gebeurt dat door middel van de zogenoemde aanvullende verzekering. Voor meer informatie daarover kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten: Ook vindt u hier het adres van de dichtstbijzijnde homeopaat bij u in de buurt. Voetreflexmassage We kennen allemaal de kreet dat lichaam en geest in balans moeten zijn. Is dat niet het geval dan kunnen er allerlei klachten en ziektes ontstaan. Voetreflexzonetherapie kan daarbij een uitkomst bieden. Door via een bepaalde techniek met duim en vingers druk uit te oefenen op de reflexzones en punten in de voet, zorgt de therapeut ervoor dat de harmonie in het lichaam weer wordt hersteld. Bovendien werkt een behandeling heel ontspannend. Veel klachten zoals hoofdpijn, algehele vermoeidheid, slapeloosheid en nek- en schouderklachten kunnen worden toegeschreven aan stress en spanning. En die kunnen dus op een heel eenvoudige manier door een massage verholpen worden. Naast ontspanning stimuleert voetreflextherapie de bloedcirculatie en versnelt het de afvoer van afvalstoffen. Het doel van voetreflextherapie is het bereiken van een natuurlijk evenwicht in het hele lichaam. Een therapeut gaat daarbij nooit op de stoel van de reguliere arts zitten. Hij kan het ziekteherstel echter wel versnellen en het is daardoor zeer geschikt als aanvulling op een reguliere behandeling. Voetreflexmassage helpt bij allerlei soorten klachten zoals astma en bronchitis, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, menstruatiepijn, slaapproblemen en veel andere chronische klachten. Maar bovendien zorgt het voor de broodnodige ontspanning. Alleen daarom is een massage al de moeite waard! Op dit moment zijn er diverse zorgverzekeraars die een reflexzonebehandeling vergoeden. Voorwaarde is altijd wel dat deze therapeut is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Actuele informatie over vergoedingen kunt u vinden door de surfen naar Reiki Voor wie op zoek is naar een beter balans tussen lichaam en geest biedt Reiki een uitkomst. Het gaat hier om een Japanse helingswijze door middel van handoplegging en het sturen van energie. Deze energie helpt je te ontspannen en brengt de onderbewuste spanningen in je lichaam aan de oppervlakte. Reiki werkt heel simpel. Door de hand te leggen op een pijnlijke plek bij jezelf of bij een ander stuur je hier extra energie naar toe. Hierdoor kan de pijn worden verminderd of zelfs verdwijnen. Reiki zorgt ervoor dat de blokkades zich opheffen zodat de levensenergie weer gaat stromen en dat het lichaam zich kan herstellen. Het voordeel daarvan is ook dat je voortaan beter leert luisteren naar je lichaam en de signalen die worden afgegeven beter en eerder oppakt. Kortom, je leert beter omgaan met je emoties, zodat je deze niet meer zo makkelijk wegstopt. Reiki neemt de pijn weg en ondersteunt op krachtige maar natuurlijke wijze het proces van genezing en kan onder andere worden toegepast bij rugpijn, hoofdpijn, verstuikingen, verwondingen en ontstekingen maar evengoed bij chronische ziektes. Het mooie van Reiki is dat het zo simpel is dat iedereen het kan leren. Reiki kent drie graden: twee cursusgraden en een Mastergraad. Bij de eerstegraadcursus wordt je vier keer afgestemd op de Reiki-energie. Hierdoor verkrijg je het vermogen om Reiki te gebruiken voor 32 33

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Salbar Health Concept op de werkvloer.

Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer: voor bedrijven die gezonde werkomstandigheden willen scheppen Over de toename en de gevolgen van ziekteverzuim, RSI, burn-out

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie. Nazorg en oefeningen na een borstamputatie

Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie. Nazorg en oefeningen na een borstamputatie Maatschap Chirurgie / Afdeling Fysiotherapie Nazorg en oefeningen na een borstamputatie Algemeen U bent kort geleden geopereerd aan uw borst in verband met borstkanker. In deze folder informeren we u over

Nadere informatie

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 blijven? In de linkerkolom vindt u de verschillende onderwerpen die in deze folder behandeld worden. Door te klikken op deze items gaat u direct naar

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition BMI Body Mass Index = gewicht in kg lengte x lengte in m BMI < 18,5 ondergewicht 18,5 24,9 normaal 25 29,9 overgewicht 30 34,9 zwaar

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition % LICHAAMSVET Wie wil je worden? Waar ben je nu? % LICHAAMSVET Vrouw 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Man 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Te laag

Nadere informatie

DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN

DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN DE BASIS VOOR EEN VITAAL LEVEN ALOE INSPIRED 2016 EEN GEZONDE BASIS. DE DRUKTE VAN HET DAGELIJKS LEVEN MAAKT DAT WE OP HET GEBIED VAN VOEDING SOMS VOOR DE MAKKELIJKSTE WEG GAAN. DE KEUZE VALT DAN SNELLER

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.5

niveau 2, 3, 4 thema 5.5 niveau 2, 3, 4 thema 5.5 Gezonde voeding Inleiding Wanneer eet je gezond? Hoeveel moet ik dagelijks eten? Wat is een goed lichaamsgewicht? Onder- en overgewicht Inleiding Goede voeding levert de dagelijks

Nadere informatie

Adviezen bij KANS/rsi

Adviezen bij KANS/rsi Adviezen bij KANS/rsi U bent momenteel in behandeling wegens klachten aan arm, nek en schouders. Dit wordt ook wel KANS/rsi genoemd. Het begrip RSI (Repetitive Strain Injury) heeft in de praktijk een groot

Nadere informatie

Gewichtstoename bij behandeling van kanker

Gewichtstoename bij behandeling van kanker Gewichtstoename bij behandeling van kanker Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0915 Inleiding U bent tijdens uw behandelingen tegen kanker ongewenst in gewicht aangekomen. In deze folder leggen

Nadere informatie

(Risico op) ondervoeding

(Risico op) ondervoeding (Risico op) ondervoeding Op oudere leeftijd is het soms lastig om regelmatig, gezond en voldoende te eten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verminderde voedingstoestand en zelfs ondervoeding. Dit komt

Nadere informatie

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde Voeding Orthomoleculaire Geneeskunde Fysiotherapie in combinatie met nieuwe wetenschappen Paramedisch Centrum Luxor combineert diverse vormen van (sport)fysiotherapie met nieuwe wetenschappen voor een

Nadere informatie

Pauzes als noodzakelijk onderdeel van gezond werken

Pauzes als noodzakelijk onderdeel van gezond werken Pauzes als noodzakelijk onderdeel van gezond werken Situering Om jezelf emotioneel, mentaal en lichamelijk op te laden, is het niet direct nodig om een vakantie te boeken! Je kunt stress-gerelateerde problemen

Nadere informatie

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Lekker in je vel Leren omgaan met stress voor kinderen Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Heeft uw kind wel eens last van stress? Voelt uw kind zich wel eens niet lekker en weet u niet

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Uitgave: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Amersfoort Met de fysiotherapeut

Nadere informatie

> Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT

> Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT > Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT > Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT Wil jij beter kunnen omgaan met stress? Ontdekken hoe je ademhaling je kan helpen in stressvolle situaties? Heb je

Nadere informatie

Zeker bewegen met Parkinson

Zeker bewegen met Parkinson 1 EB 0 Zeker bewegen met Parkinson Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen U ervaart elke dag de gevolgen van de ziekte van Parkinson, voornamelijk

Nadere informatie

Gewichtstoename bij behandeling van kanker

Gewichtstoename bij behandeling van kanker Gewichtstoename bij behandeling van kanker Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent tijdens uw behandelingen tegen kanker ongewenst in gewicht aangekomen. In deze

Nadere informatie

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is chronische pijn en vermoeidheid? 3 Chronische pijn en vermoeidheid bij tieners 4 Rustig aan of toch

Nadere informatie

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies.

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies. Gezond gewicht Wat kunt u er zelf aan doen? Vraag ons gerust om advies altijd dichtbij www.alphega-apotheek.nl Gezond gewicht De meeste mensen willen graag een aantal kilo s afvallen. Maar is dat wel nodig?

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit,

Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Lage Rugpijn, Aspecifieke Lage Rugpijn, Lumbago, Spit, Wat is lage rugpijn? Lage rugpijn zit onderin de rug. Soms straalt de pijn uit naar de billen of naar een of beide bovenbenen. De pijn kan plotseling

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

Afdeling: Ohra Marketing Samenvatting van ingevulde evaluatieformulieren M.b.t.: ontvangen stoelmassages periode februari t/m november 2008

Afdeling: Ohra Marketing Samenvatting van ingevulde evaluatieformulieren M.b.t.: ontvangen stoelmassages periode februari t/m november 2008 Afdeling: Ohra Marketing Samenvatting van ingevulde evaluatieformulieren M.b.t.: ontvangen stoelmassages periode februari t/m november 2008 Er is antwoord gegeven op onderstaande vragen. Daar waar een

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt:

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt: Een gezond gewicht Een gezond gewicht Hebt u een gezond gewicht? Energiebalans Bewegen Hoe behoudt u een gezond gewicht? Tips voor het behouden van een gezond gewicht Tips voor het bereiken van een gezond

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen

Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Verder lopen Een klacht over met etalagebenen uw fysiotherapeut Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? Waar kunt u terecht met uw klacht? Hoe kunt u een klacht indienen? Tips om

Nadere informatie

Fysiotherapie De Dommel

Fysiotherapie De Dommel Fysiotherapie De Dommel FysioDeDommel_Brochure.indd 1 23-02-2010 15:02:08 FysioDeDommel_Brochure.indd 2 23-02-2010 15:02:08 FysioDeDommel_Brochure.indd 3 23-02-2010 15:02:09 4. FysioDeDommel_Brochure.indd

Nadere informatie

Last van Langdurige gezondheidsklachten?

Last van Langdurige gezondheidsklachten? Last van Langdurige gezondheidsklachten? En word je daardoor belemmerd in je dagelijkse leven en werken? Werk met Winnock aan duurzaam herstel van functioneren en wees je klachten de baas! Printversie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

en heeft uw ideale gewicht & vorm.

en heeft uw ideale gewicht & vorm. Stel u voor, u bent op uw allerbest U voelt zich beter, bent klaar voor actie en heeft uw ideale gewicht & vorm. Het is niet altijd even gemakkelijk om op dieet te zijn met al die verleidelijke snacks

Nadere informatie

http://www.nietbangvoorangst.nl Stress en Overmatige Stress wat kun je er aan doen? Stress alleen is niet slecht en kan je helpen goed te presteren. Zolang stress wordt afgewisseld door voldoende perioden

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Werkbladen KlasseLunch 2008: Werkbladen 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende

Nadere informatie

GOEDE VOEDING, GEZOND LEVEN, SNELLER GENEZEN INFORMATIE VOOR PATIËNTEN DIE EEN OPERATIE ONDERGAAN

GOEDE VOEDING, GEZOND LEVEN, SNELLER GENEZEN INFORMATIE VOOR PATIËNTEN DIE EEN OPERATIE ONDERGAAN GOEDE VOEDING, GEZOND LEVEN, SNELLER GENEZEN INFORMATIE VOOR PATIËNTEN DIE EEN OPERATIE ONDERGAAN FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Voeding doet meer dan u denkt! Goede voeding is van levensbelang om gezond

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Adviezen voor een goed herstel in de eerste weken na de ingreep

Adviezen voor een goed herstel in de eerste weken na de ingreep Weer op de been na een hernia-operatie Adviezen voor een goed herstel in de eerste weken na de ingreep Extra aandacht voor uw houding Uw herniaoperatie is achter de rug. En natuurlijk wilt u het alledaagse

Nadere informatie

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2.

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2. Voeding en leefstijl bij en na kanker Malu van Geel Inhoud 1. Voeding van vroeger tot nu 2. Voeding en kanker 3. Aanbevelingen 4. Veel gestelde vragen 1. Voeding van vroeger tot nu 1 Hippocrates Laat voeding

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie Psychosomatische fysiotherapie bij DE KERN boz Praktijk voor Natuurgeneeskunde De Snoostraat 13 4624 VJ Bergen op Zoom Telefoon 0164-210700 Email: info@dekernboz.nl Website: www.dekernboz.nl Kamer van

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende voedingsstoffen

Nadere informatie

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Gezond gewicht Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Overgewicht 3 Oorzaken 4 Gezond gewicht 4 Tailleomvang 5 Voorkomen van overgewicht 6 Wat kun je

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Bewegen via het Brein Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Denken, voelen en handelen Verkeerd gebruik van ons lichaam kan leiden tot klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn en hernia. Om deze klachten

Nadere informatie

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven?

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? 0031 (0) 6 25 51 69 15 0031 (0) 70 369 76 41 INFO@SUDASHI.NL VOEDING Waarom ik schrijf

Nadere informatie

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente Gezond werken aan het beeldscherm (voor medewerkers) Brochure voor medewerkers over het voorkomen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk Inhoudsopgave Gezond

Nadere informatie

Wat is wijsheid bij een whiplash?

Wat is wijsheid bij een whiplash? EM PL KN AA GF RW 20 1 EB 0 EX K EM NG Wat is wijsheid bij een whiplash? Tips om het herstel van een whiplash te bevorderen en verstandig te blijven bewegen Wat te doen bij whiplashklachten Een aanrijding

Nadere informatie

Informatief nieuwspakket 2008 / 2009

Informatief nieuwspakket 2008 / 2009 Informatief nieuwspakket 2008 / 2009 Licentiehouder TouchPro Europe WELKOM: INTouch MTW biedt bedrijven en particulieren stijlvolle stoelmassages met een vleugje karakter. Allereerst bedankt voor het tonen

Nadere informatie

Theoretische berekening van gewichtsverlies met Modifast Intensive.

Theoretische berekening van gewichtsverlies met Modifast Intensive. MODIFAST: Hoeveel kunt u afvallen? Theoretische berekening van gewichtsverlies met Modifast Intensive. Dagelijks heeft een volwassene - afhankelijk van de lichaamsbeweging en het geslacht - ongeveer 2.000

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie Afdeling revalidatie Psychosomatische fysiotherapie Gespannen??? Pijn??? Vermoeid???? UIT BALANS. IN BALANS In deze folder krijgt u informatie over psychosomatiek, over wat psychosomatische klachten zijn

Nadere informatie

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS)

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS) Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/IBS) MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl U heeft van uw arts gehoord dat u een Prikkelbare Darm heeft. Een andere benaming voor Prikkelbare Darm Syndroom

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel NAZORG (NON) HODGKIN 2 Inhoud... 4 Telefonisch verpleegkundige consult... 5 Praten over wat u bezighoudt... 5 Vermoeidheid en algehele malaise...

Nadere informatie

Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen

Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2014 pavo 0222 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u een reumatische aandoening heeft. In deze folder

Nadere informatie

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Pijn bij kanker Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Wat is pijn? Pijn is een onaangenaam gevoel. Het kan op verschillende manieren ontstaan en het kan op verschillende manieren worden

Nadere informatie

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Verander je keuzes, verander je leven Deze presentatie heeft als doel om u betere beslissingen te laten nemen m.b.t. voeding om zo uw gezondheid te verbeteren. Belangrijke

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Kun jij de verleiding niet weerstaan als je versgebakken cake ruikt? Ga je eten als je verdrietig, boos, of gespannen bent? Lukt het je niet

Nadere informatie

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen.

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen. VOORW OORD VOORWOORD Over dit boekje Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4 tot 18 jaar? Bij de titel van dit boekje vraag je je misschien af wat een kleuter te maken heeft met iemand die

Nadere informatie

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Stap dichter naar huis. Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Stap dichter naar huis Zo fit mogelijk blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 2 Waarom deze folder? Een ziekenhuisverblijf is een hele gebeurtenis, waarbij onderzoek en behandeling veelal centraal

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG LONGKANKER Inhoud Nazorg... 3 Telefonisch verpleegkundig consult... 4 Praten over wat u bezighoudt... 4 Vermoeidheid

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Gepersonaliseerde gewichtsbeheersing voor gezond resultaat. Gebruik ShapeWorks TM om in vorm te komen!

Gepersonaliseerde gewichtsbeheersing voor gezond resultaat. Gebruik ShapeWorks TM om in vorm te komen! Gepersonaliseerde gewichtsbeheersing voor gezond resultaat. Gebruik ShapeWorks TM om in vorm te komen! 20 Wat is ShapeWorks? Gepersonaliseerde gewichtsbeheersing die voor ú werkt! U moet zich voorstellen

Nadere informatie

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie.

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie. Voeding bij COPD Inleiding Een gezond, afwisselend eetpatroon is voor iedereen goed. Voedsel is immers de brandstof van ons lichaam. Klachten als kortademigheid, vermoeidheid en hoesten kunnen uw lichamelijke

Nadere informatie

Dit systeem is jouw onderbewustzijn

Dit systeem is jouw onderbewustzijn Besturingssysteem op de achtergrond Dagelijks open je het bureaublad op je pc of tabloid. Je start je mail en internet en ondertussen open je een game. Je mag er dagelijks op vertrouwen dat je pc doet

Nadere informatie

Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten?

Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten? 1 Inhoud Wilt u serieus afslanken en goed in uw vel zitten?... 3 Resultaat... 4 Hoe verander ik mijn emotionele dieet... 5 HeartMath Stress en Gewicht Management Programma... 6 2 Wilt u serieus afslanken

Nadere informatie

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet

Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Met brood in balans Gezond afvallen Doe het broodwisseldieet Een goed gewicht Ben je ook een van die miljoenen Nederlanders die worstelen met de weegschaal? Of je nu een paar kilo wilt afvallen of juist

Nadere informatie

Oncologische revalidatie en Herstel en balans

Oncologische revalidatie en Herstel en balans Oncologische revalidatie en Herstel en balans Afdeling sportgeneeskunde Locatie Veldhoven De oncologische revalidatieprogramma s van Máxima Medisch Centrum zijn erop gericht om mensen die zijn behandeld

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN Gezondheid is een groot goed. Wat kun je er zelf aan doen om zo gezond mogelijk te blijven?

GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN Gezondheid is een groot goed. Wat kun je er zelf aan doen om zo gezond mogelijk te blijven? GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN Gezondheid is een groot goed. Wat kun je er zelf aan doen om zo gezond mogelijk te blijven? Ontspannen leven en bewegen Het is goed op geregelde tijden afstand te nemen van

Nadere informatie

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het is de brandstof om je motor op te starten aan het begin van een nieuwe dag!

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het is de brandstof om je motor op te starten aan het begin van een nieuwe dag! Het Ontbijt 1 Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag Het is de brandstof om je motor op te starten aan het begin van een nieuwe dag! 2 Ontbijtgewoonten Veel mensen maken bij het ontbijt al

Nadere informatie

back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker

back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker In deze brochure vindt u een overzicht van de behandelingen die Cancer Care Center biedt om vermoeidheid tijdens en na afloop

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Bewe Soe ge pele n r m be et wegen heu me p t - re e u n knieartrose Verzekering

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Bewe Soe ge pele n r m be et wegen heu me p t - re e u n knieartrose Verzekering Soepeler Bewegen bewegen met met heup- reuma en knieartrose Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Wat is artrose? Artrose is een aandoening van

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best.

Wat het beste bij je past, werkt het best. Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die je wilt doen.

Nadere informatie

Gelukkig en Vrij zonder Stress. Annelies Hilgers

Gelukkig en Vrij zonder Stress. Annelies Hilgers Gelukkig en Vrij zonder Stress Annelies Hilgers 1. Kijk uit voor stress... 3 2. Hoe beginnen?... 4 3. Ontspanning en Meditatie... 5 http://www.stopstressnu.nl 2 1. Kijk uit voor stress Je kent zeker wel

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie Pijnrevalidatie Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Langdurige gezondheidsklachten?

Langdurige gezondheidsklachten? Langdurige gezondheidsklachten? En wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse leven? Werk met Winnock Zorg aan duurzaam herstel van functioneren en wees uw klachten de baas Printversie Winnock Zorg 2015

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie