Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier ben je betrokken bij het project. Eventueel eigen ervaring of ervaringen uit de organisatie. (Goedemorgen allemaal. Mijn naam is.. en ik werk voor.) In het project In veilige handen werkt NOV samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland, in opdracht van het ministerie van Justitie, aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen én bij het adequaat omgaan met seksueel misbruik. In deze minicolleges maken we kennis met de maatregelen die vrijwilligersorganisatie kunnen nemen om seksueel misbruik door vrijwilligers van jongeren in de organisaties zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat we met een grote groep zijn wil ik geen voorstelrondje doen, maar ik wil jullie wel vragen je voor te stellen aan de persoon links en rechts van je.

2 Dia 2 In Veilige Handen: Introductie Gevoelsbarometer vanochtend Vragen Tussendoor Parkeerflappen Om een idee te hebben met wie we in de zaal zitten is het zinvol om een paar vragen met handopsteking te beantwoorden. Dat geeft een idee over wie er in de zaal zitten en welke invalshoek en toon je kunt gebruiken: Wie is hier als bestuurslid aanwezig? Wie is vrijwilligerscoördinator? Wie is hier als ondersteuner van vrijwilligerswerk? Wie werkt voor een organisatie waar al beleid is op dit onderwerp? Wie niet? Wie twijfelt? Wie heeft al eens te maken gehad (direct of indirect) met een incident rond seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk? Ik ga jullie vragen om aan te geven of je vooral beren op de weg ziet, of dat je vooral kansen ziet voor verbetering. Wie ziet beren? Wie ziet kansen? Vraag vooraf aan de mensen in de zaal of er vragen zijn die ze willen stellen. Dat geeft aan waar je extra aandacht aan moet steden. Schrijf die vragen op, daar kun later op terug komen. Geef aan of mensen tussendoor vragen kunnen bestellen. Als je dat vervelend vindt kun je dat ook vragen, maar bouw dan een aantal momenten in waarop de vragen gesteld kunnen worden. Kom aan het einde van het minicollege terug op de vragen die niet beantwoord zijn. Ik wil graag weten wat voor vragen er bij jullie leven. Ik ga er nu een aantal opschrijven. Dan ga ik beginnen met de inleiding. Je kunt tussendoor vragen stellen. Soms kan ik die meteen beantwoorden, soms niet en dan zal ik ze opschrijven op de parkeerflap. Ik hoop er dan op het einde nog aan toe te komen. Oké, wie heeft er nu al vragen?

3 Dia 3 In Veilige Handen: Introductie Waarom dit project? Uitgangspunten Samenhang Wie kan meedoen? Seksueel misbruik komt voor in het vrijwilligerswerk, net als in de rest van de maatschappij. Later, in de middag wordt een onderzoek gepresenteerd door de Rutgers Nisso groep waarin ook gekeken is naar de aantallen. Voor slachtoffers, maar ook voor organisaties is een incident vreselijk. Het heeft een grote impact. Daarom is het de moeite waard om maatregelen te treffen. Niet omdat het vrijwilligerswerk bijzonder onveilig is, maar omdat elk incident er één te veel is. Niemand wil toch uitleggen waarom het nemen van maatregelen niet de moeite waard was. Toch weten wij ook wel dat het niet zo makkelijk is om hier mee aan de slag te gaan. Er zijn altijd ook tien andere dingen die gedaan moeten worden en waar moet je dan beginnen? Met het project In Veilige Handen willen we vrijwilligersorganisaties, juist ook kleine lokale, ondersteunen bij het treffen van preventiemaatregelen. We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties, ouders, vrijwilligers, deelnemers en ook financiers en ondersteuningsinstellingen. Iedereen kan bijdragen aan veiligere organisaties. We weten dat seksueel misbruik behoort tot een langere lijst ongewenst gedrag, maar hebben bewust gekozen voor een beperkte aanpak. Met als reden werkbaarheid en de ernst van de gevolgen van misbruik. We gaan ook uit van het belang van samenhangende maatregelen, waarbij preventie de basis vormt. Een aantal koepelorganisaties heeft moeten constateren dat plegers van misbruik soms van de ene naar de andere organisatie overstappen, wanneer zij bij een organisatie worden betrapt en weggestuurd. Daarom wordt in dit project uiteindelijk gestreefd naar een gezamenlijke registratielijst. Op die lijst komen vrijwilligers die zijn veroordeeld in strafrecht of tuchtrecht voor seksueel misbruik met minderjarigen in het vrijwilligerswerk. Zo n lijst mag je natuurlijk niet zomaar instellen. Dat zou in strijd zijn met onze opvattingen over privacy. De Commissie Bescherming Persoonsgegevens moet toestemming geven. Daar verbindt de Commissie voorwaarden aan. Later in het stappenplan kom ik hierop terug. Wie kan er meedoen? Alle organisaties waar activiteiten plaatsvinden met minderjarigen kunnen aan de slag met de maatregelen om de organisatie veiliger te maken. In principe is het bestuur van de vereniging of vrijwilligersorganisatie aansprakelijk voor wat er binnen de vereniging gebeurt. Hieronder vallen ook activiteiten die de vereniging organiseert. Ook voor contactmomenten die voortvloeien uit de activiteiten draagt het bestuur een bepaalde verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als een vrijwilliger minderjarigen thuis ontvangt, of activiteiten buiten de vereniging om onderneemt. Op de website en in dit college presenteren we een stappenplan die het mogeliik maakt voor organisaties om een goed preventiebeleid te voeren.,

4 Niet alle organisaties kunnen meedoen aan de registratielijst en het tuchtrecht dat ontwikkeld wordt voor het vrijwilligerswerk. In de laatste stappen van het stappenplan worden het tuchtrecht en de registratielijst behandeld en daar worden nader ingegaan op wie wel en niet van de lijst gebruik kan maken.

5 Dia 4 In Veilige Handen: Introductie Opzet van de website Wat is het? Hoe maak ik mijn organisatie veiliger? Help, het is mis! Website Op veel van de vragen vind je het antwoord op de website. Als je het op de website niet kunt vinden, kun je je vragen ook aan de Kennislijn van MOVISIE stellen. Het nummer staat ook op de website. De website is onderverdeeld in een informatiedeel (wat is het), een preventiedeel (hoe maak ik mijn organisatie veiliger) en een deel dat je kan helpen wanneer er al een probleem speelt (help het is mis). In dit college zullen we ons met name richten op de preventie, al maakt van tevoren nadenken over hoe je omgaat met incidenten ook deel uit van de preventie.

6 Dia 5 In Veilige Handen: Introductie Omschrijving: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen ervaart. Daarbij wordt betrokken: vindt plaats binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding jeugdlid, enzovoort); andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.' Waar richt het project: In veilige handen zich op. Voordat we verder gaan zullen we eerst stil blijven staan bij het begrip seksueel misbruik. Waar praten we over? Seksueel misbruik is een breed begrip. Er zijn verschillende omschrijvingen van. Om te voorkomen dat iedereen iets anders bedoelt, gaan we er hier van de volgende omschrijving uit: 'Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en /of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.' We gaan hierbij uit van de persoon die het ondergaat. Deze bepaalt de grenzen. Verder wordt in de omschrijving meegenomen dat het ongewenste gedrag plaatsvindt in een ongelijke machtsverhouding. Het gaat daarbij om de positie van de vrijwilliger ten opzichte van de minderjarige. De definitie beperkt zich niet alleen tot louter seksuele gedragingen, maar ook andere gedragingen en handelingen die volgens het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, vallen onder de omschrijving. Ook deze andere handelingen en gedragingen kunnen door de minderjarige als intimiderend en onderdrukkend ervaren worden en een opmaat zijn tot seksuele onderdrukking. Vraag: Hoe moet je dat concreet voor je zien, wat valt onder definitie: - Te dicht in iemands buurt staan? - Stalken? - Seksueel getinte vragen en opmerkingen via SMS? - Ophangen van blote posters? - Ouder (niet formeel vrijwilliger) en minderjarige deelnemers? - Minderjarige deelnemers (geen vrijwilligers) onderling? De laatste: elke vorm van seksueel gedrag van minderjarige deelnemers (geen vrijwilligers) onderling, vallen ook onder de definitie, maar vallen buiten de reikwijdte van dit project. Dit project concentreert zich op misbruik van een minderjarige door vrijwilligers. Er is dan sprake van een machtsverhouding die de vrijwilliger ontleent op basis van zijn of haar functie als vrijwilliger. De registratielijst die verderop in het college aan bod komt is bedoeld voor vrijwilligers en niet deelnemers.

7 Dia 6 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Op de agenda Op de website en in het document achterin jullie deelnemersmap staan twee stappenplannen uitgewerkt. De eerste gaat over preventie (Hoe maak ik mijn organisatie veiliger), de tweede gaat over hoe je omgaat met een incident. We hebben geprobeerd om de stappen in een logische volgorde te zetten, maar we kunnen ons voorstellen dat het bij jullie specifieke organisatie net anders zal moeten. Zoals ik al in het begin heb gezegd concentreren we ons vandaag vooral op preventie, daarom behandel ik alleen de eerste. Het stappenplan voor de preventie is een algemeen stappenplan. Het is de opgave aan iedere organisatie om de stappen in de werkprocessen van de eigen organisatie te implementeren. Dit zal voor iedere organisatie weer anders zijn, omdat iedere organisatie weer andere activiteiten onderneemt met daar aangebonden de specifieke risico s. Stap 1: Op de agenda Deze stap gaat over het aan de orde stellen van het onderwerp. Je stelt vast wat je verantwoordelijkheid is op dit onderwerp en gaat erover in gesprek. Met het bestuur, met de vrijwilligers, met de Algemene Ledenvergadering. In principe is het bestuur van de vereniging of de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk voor wat er binnen een vereniging gebeurt. Ook draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor de medewerkers die binnen de vereniging werken. Daarmee dragen ze ook bepaalde verantwoordelijkheden bij contactmomenten die voortkomen uit de activiteiten van de organisatie. Besturen zullen daarom initiatieven moeten nemen. Dit kan in stapjes: - Agenderen in het bestuur. - Agenderen en voorbereiden met speciale bestuurscommissie. - Agenderen tijdens thema-avond met vrijwilligers. - Agenderen tijdens Algemene Ledenvergadering. - Agenderen tijdens een themabijeenkomst met ouders/betrokkenen. Vraag: wordt dit herkend? Zijn er organisaties die dit al hebben opgepakt en het thema al eens binnen de organisatie bespreekbaar hebben gemaakt?

8 Dia 7 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Dia 8 Voorbeeld omgangsregels 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 3. Ik val de ander niet lastig. 4. Ik berokken de ander geen schade. 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 7. Ik negeer de ander niet. 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 10.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 11.Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 12.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 13.Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 14.Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. Stap 2: Omgangsregels (alternatief (dit kost wel tijd): met de groep in 12 regels alle gewenste omgangsvormen vastleggen. Wat willen we wel en wat mag niet. Dit is een oefening zoals het ook binnen de organisatie uitgevoerd kan worden) Omgangsregels zijn de uitkomst van een gesprek dat je als vereniging voert. Wat wil je wel en niet. Er zijn wel voorbeelden, maar het is juist goed om eerst het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Omgangsregels zijn anders dan een gedragscode. Hoe je met elkaar omgaat, dat geldt ook voor bezoekers en deelnemers. Het risico van omgangsregels is dat ze elk menselijk contact onder druk zetten. Niets is meer mogelijk om dat het uitgelegd kan worden als intimiderend. Het is belangrijk dat er wel ruimte blijft voor normale sociale omgangsvormen. Organisaties kunnen dit oplossen door de omgangsvormen niet verplicht op te leggen maar te bespreken. Het is belangrijk dat dit niet bij één keer blijft maar meerdere keren per jaar gebeurt. Wacht niet op een conflict om de omgangsregels te bespreken. Daarmee staat een gesprek onder druk en zal het hoofdzakelijk om het incident gaan. Probeer het gesprek in een open sfeer te doen waarin iedereen zijn of haar woordje kan doen. Betrek ook ouders, verzorgers en

9 begeleiders bij het gesprek. Dit bevordert meldingen van storend of ongewenst gedrag die buiten de organisatie in de thuissituatie worden besproken. Zet de omgangsregels op papier. Geef de omgangsregels mee met de leden en vrijwilligers van de organisatie en zorg dat één exemplaar van de omgangsregels altijd toegankelijk aanwezig is. In de map die jullie gekregen hebben bij binnenkomst staat deze presentatie. Bij dia 8 kunnen jullie meelezen met de voorbeeld omgangsregels. (Volgende dia) Voorbeeld omgangsregels: - Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging. - Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. - Ik val de ander niet lastig. - Ik berokken de ander geen schade. - Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. - Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. - Ik negeer de ander niet. - Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. - Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. - Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. - Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. - Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. - Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. - Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. Vraag: Zijn er omgangsregels die er niet in staan (laat deelnemers zelf een aantal omgangsregels formuleren en toelichten) Vraag: Zijn er organisaties die al werken met omgangsregels? Komen die overeen met de voorbeelden? Hoe zijn die ingevoerd?

10 Dia 9 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Stap 3: Gedragscode Stap 3: Gedragscode De gedragscode legt vast hoe vrijwillige medewerkers of eigenlijk iedereen die met minderjarigen te maken heeft in je organisatie met hen om behoren te gaan. Het is een code die ondertekend wordt en vormt de basis van tuchtrecht in je organisatie. Dit zijn de regels die als ze geschonden worden kunnen leiden tot vermelding op de registratielijst. Het onderscheid met de omgangsregels is: - Specifiek gericht op de seksueel misbruik van minderjarige. - Zijn bindende afspraken met (vrijwillige) medewerkers. - Afstemmen met de registratielijst. - Schending heeft consequenties. - Medewerkers onderteken deze. Grenzen zijn persoonlijk en in veel gevallen zijn grenzen moeilijk in het algemeen aan te geven. Een aantal grenzen zijn haarscherp. Dat betreft de seksuele contacten tussen minderjarige en medewerkers en begeleiders. Zowel lichamelijke als verbale en andere uitingen van seksuele gedragingen. Dit is wettelijk vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht waarin staat dat elke seksuele handeling met een jeugdige onder de 16 jaar stafbaar is. De gedragscode kan het beste ingevoerd worden door deze aan het arbeidscontract of de vrijwilligersovereenkomst te koppelen. Het is natuurlijk de vraag of een gedragscode door alle vrijwilligers ondertekend moet worden. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die in een gezagsverhouding staat tot de jongeren in de organisatie een gedragscode tekent. In de map kunnen jullie bij dia 6 meelezen met de voorbeeld gedragscode. Voorbeeld bepalingen in een gedragscode: - De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt. - De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast. - De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem thuis.

11 - De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. - De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. - De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. - De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd. - Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. - De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. - In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. Vraag: zijn er organisaties die al een gedragscode hanteren? Vraag: zo ja, om van registratiesysteem gebruik te mogen maken, is het belangrijk dat in die code in ieder geval de 10 bepalingen staan zoals die voor in veilige handen zijn geformuleerd.

12 Dia 10 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Stap 3: Gedragscode Stap 4: Risicoanalyse Stap 4: Risicoanalyse We onderscheiden drie risicocategorieën: 1. personen, 2. de gelegenheid en 3. de fysieke omgeving. Het is goed om als vereniging een stapje terug te doen en goed na te gaan wat je kan doen om goed gedrag te bevorderen en slecht gedrag te bemoeilijken. Zijn er omstandigheden in de organisatie die je kunt veranderen? Denk aan welke personen het meest een risico zouden kunnen vormen (bijvoorbeeld door intensief en fysiek contact). Vraag: Benoem van elke categorie één risico De risico s spitsen zich toe op: 1. Personen; gaat het niet zozeer om individuen als wel om functies. Het gaat dan om functies die direct met de minderjarige in de organisaties in contact komen. Bijvoorbeeld: - begeleiders/coaches - leiding - (hulp)trainers - stagiair(e)s - fysiotherapeuten - masseurs - wedstrijdfunctionarissen 2. Gelegenheden; gaat het om situaties waar de medewerker of vrijwilliger alleen is met minderjarige of situaties waar lichamelijk contact onvermijdelijk of gewenst is (denk aan judo of repeteren voor een theaterstuk). 3. Omgeving gaat het om afgesloten, onveilige of afgelegen ruimten waar geen zicht is op wat er binnen gebeurt. Alle drie de risicovormen vragen om een risico-analyse. Organisaties kunnen deze het beste voor zich zelf in beeld brengen door binnen deze drie categorieën de risico s binnen de eigen organisatie te benoemen. Met betrekking tot personen wordt veel gesproken over de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). De VOG is één van de middelen die ingezet kan worden.

13 Dia 11 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Stap 3: Gedragscode Stap 4: Risicoanalyse Stap 5: Vertrouwenspersoon Stap 5: Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon is iemand waar iedereen terecht kan met vragen, onderbuikgevoelens, vermoedens of verdenkingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo iemand moet aangewezen worden, maar zijn of haar bestaan moet vooral ook goed bekend gemaakt worden. De vraag of het een interne of externe vertrouwenspersoon moet zijn kan het beste beantwoord worden door de organisaties zelf. In de praktijk zal de persoon goed bereikbaar moeten zijn. Vraag: zijn er organisaties die al een vertrouwenspersoon hebben. Hoe is dat georganiseerd (kort ervaringsverhaal) Intern of extern Voordelen van een intern vertrouwenspersoon zijn dat deze de organisatie en de cultuur van de organisatie goed kent. Voordelen van een externe vertrouwenspersoon zijn dat deze op afstand staat waardoor hij/zijn zich onpartijdig kan opstellen. In alle gevallen belangrijk dat de vertrouwenspersoon bekend is bij de leden, dat deze persoon is geïntroduceerd en iedereen het gezicht ervan kent. Dat maakt de drempel laag. Vergeet niet ook ouders te informeren over de vertrouwenspersoon en te melden dat ze daar terecht kunnen. Slachtoffers en beschuldigden van ongewenst gedrag Naast slachtoffers is het belangrijk dat ook de beschuldigde van seksueel misbruik of ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon terecht kan. Iemand die beschuldigd is, is nog geen dader. Dat is pas wanneer dit door hoor en wederhoor is vastgesteld door een onafhankelijk college of een rechter. Profiel van vertrouwenspersoon Niet iedereen kan als vertrouwenspersoon aangesteld worden. Organisaties zullen bij zichzelf moeten nagaan waaraan een vertrouwenspersoon moet voldoen. Er is nog geen algemeen formeel profiel voor een vertrouwenspersoon vastgesteld. Voor elke organisatie zal het weer anders zijn. Het beste is bij de eigen organisatie na te gaan of er een profiel aanwezig is. Wel zijn er een aantal elementen die in alle profielen zullen terugkeren: - De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en combineert zijn/haar functie niet met een andere vertrouwenspositie binnen de organisaties. - Aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording aflegt moeten worden vastgesteld. Het zal in de regel één persoon zijn in directie of bestuur.

14 - Bij conflicten neemt de vertrouwenspersoon geen positie in. - De vertrouwenspersoon heeft kennis van individuele en groepsprocessen die spelen bij ongewenste omgangsvormen. - De vertrouwenspersoon kent de organisatiestructuur, organisatiecultuur en is op de hoogte van relevante wetten en regels en beschikt over actuele informatie om door te kunnen verwijzen. - De vertrouwenspersoon is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief, adviesvaardig, en gespreksvaardig en beschikt onder meer over de volgende kwaliteiten: o Kan omgaan met vertrouwelijke informatie o Is in staat om zich onafhankelijk op te stellen o Is toegankelijk/ bereikbaar o Vindt een balans tussen professionele afstand en betrokkenheid

15 Dia 12 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Stap 3: Gedragscode Stap 4: Risicoanalyse Stap 5: Vertrouwenspersoon Stap 6: Aanstellingsbeleid Stap 6: Aanstellingsbeleid (alternatief: vraag individuen van vrijwilligersorganisaties (niet de professionals) in de zaal of er aanstellingsbeleid is en hoe die wordt toegepast. Naar aanleiding van de antwoorden kan gediscussieerd worden over de praktijk) Juist bij werving en selectie van vrijwilligers kun je veel ellende voorkomen, zowel voor vrijwilligers als voor minderjarige deelnemers. Aanstellingsprocedure - Vraag naar motivatie van een persoon waarom deze met minderjarige wil werken - Ga het gesprek aan over de gedragscode en omgangsvormen die voor de organisatie zijn opgesteld en registreer de reactie - Vraag naar werkervaring - Vraag referenties bij vorige organisatie Vraag: Tijdens de opening heeft de theatergroep een sollicitatieprocedure naar een vrijwilligersfunctie gespeeld. Welke van de twee kandidaten zou jij aannemen? VOG De verklaring omtrent het gedrag sluit geen misbruik uit. Voorkomt mogelijk recidive en is het enige middel dat we nu hebben. Er wordt gewerkt aan een eigen registratielijst voor vrijwilligersorganisaties, deze is er nog niet. Belangrijk is het om je te realiseren dat ook die registratielijst misbruik niet uitsluit. Het aanstellingsbeleid en de selectieprocedure blijven belangrijk. Evenals alert zijn op afwijkende omgangsvormen en mensen er op blijven aanspreken. Vraag: zijn er organisaties die de VOG verplicht hebben gesteld, aan alle vrijwilligers of alleen de vrijwilligers die direct met minderjarige werken? De vraag is wel aan wie deze gevraagd gaat worden. Aan alleen die vrijwilligers die direct met de minderjarige werken of aan iedereen. Bij deze keuze moeten twee overwegingen betrokken worden: - De VOG is geen sluitend middel om te voorkomen dat seksueel misbruik van minderjarige zal plaatsvinden. Het beperkt vooral de kans op recidieven. - De tweede overweging is dat bekend is dat mensen die kinderen misbruiken kwetsbare kinderen van grote afstand herkennen. Ze werken soms langdurig aan een relatie met het kind voordat het misbruik

16 plaatsvindt. Het maakt daardoor minder uit of er een directe werkrelatie is. Ook de persoon achter de bar vormt daarmee een risico.

17 Dia 13 Wat moet ik doen? Stappenplan Stap 1: Op de agenda Stap 2: Omgangsregels Stap 3: Gedragscode Stap 4: Risicoanalyse Stap 5: Vertrouwenspersoon Stap 6: Aanstellingsbeleid Stap 7: Meldprotocol Dia 14 Meldprotocol DOEN Zorg voor de veiligheid van het kind / de jongere(en). Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak. Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel: consulteer de vertrouwenspersoon. Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon. Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie. Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden. Dia 15

18 Meldprotocol Als je iemand op heterdaad betrapt: Laat het slachtoffer niet alleen. Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voor calamiteiten. Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen. Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd i.v.m. eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. Dia 16 Meldprotocol LATEN Handel nooit op eigen houtje! Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen! Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek. Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. Stap 7: Meldprotocol In een meldprotocol staat beschreven wat men moet doen en laten in geval van vermoedens, betrapping op heterdaad of spontane onthulling. Een meldprotocol wordt altijd op maat gemaakt. Zorg dat er een meldprotocol bestaat en dat iedereen weet waar hij het kan vinden. Bij het opstellen van een meldprotocol kun je prima werken met een groep vrijwilligers, die naast het bestuur en de vertrouwenspersoon, meedenkt. Dit helpt je in het creëren van draagvlak. Tip aan organisaties: maak een overzichtelijke brochure of factsheet waarin het meldprotocol op een luchtige manier wordt toegelicht met daarin duidelijkheid waar iemand terecht kan. Pas taalgebruik aan. De informatie moet zowel voor deelnemers, kinderen, ouders als vrijwilligers helder zijn. Vraag wie beschikt al over een meldprotocol? Melding is geen beschuldiging In de wet staat dat iedereen die kennis heeft van een ernstig strafbaar feit de plicht heeft aangiften te doen. Bij seksuele intimidatie zal in veel gevallen onduidelijk zijn of sprake is van een ernstig strafbaar feit. Bijvoorbeeld bij het vermoeden van seksuele intimidatie. Een melding is nog geen beschuldiging. Daarom is een meldprotocol van belang.

19 Net als slachtoffers van seksueel misbruik lopen mensen die onjuist of valselijk beschuldigd zijn van seksuele intimidatie onherstelbare emotionele schade op. Het meldprotocol moet ook bescherming bieden aan vermeende daders waarvan dit nog niet is vastgesteld. Daarom is het verstandig om na een melding niet direct naar buiten te treden zodat in alle rust gekeken kan worden naar de ernst van de situatie. Leg je zelf als bestuur en medewerkers een voorlopige zwijgplicht op. Een zwijgplicht aan betrokkenen opleggen zal in de praktijk moeilijk zijn. Wel kan met klem en in het belang van het onderzoek gevraagd worden aan betrokkenen om het voor zich te houden. Spreek daarvoor een periode af. Na verloop van tijd zal het onvermijdelijk zijn dat het bekend wordt. Alle betrokkenen zijn dan het meest gebaat bij een zo open mogelijk houding om speculatie en sensatieverhalen tegen te gaan. Blijf voorzichtig richting de media. Het meldprotocol: 1. Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon). 2. Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. 3. Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt het bestuur in. 4. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. 5. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. 6. Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen: a. gesprek met beschuldigde; b. informatief gesprek met de politie; c. instellen calamiteitenteam; d. in gang zetten klachtenprocedure; e. aangifte bij politie; f. voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger / beschuldigde; g. veiligstellen en opvang van het slachtoffer; h. informatie aan betrokkenen; i. nazorg. Wat te doen en laten bij een melding: (Volgende dia s) DOEN - Zorg voor de veiligheid van het kind / de jongere(en). - Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak. - Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. - Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. - Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon. - Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon. - Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie. - Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden.

20 Als je iemand op heterdaad betrapt: - Laat het slachtoffer niet alleen. - Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voor calamiteiten. - Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen. - Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd i.v.m. eventueel sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. - LATEN - Handel nooit op eigen houtje! - Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen! - Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek. - Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! - Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

De omgangsregels worden niet ondertekend, maar gelden als algemene huisregels van de organisatie voor zowel gasten, vrijwilligers als medewerkers.

De omgangsregels worden niet ondertekend, maar gelden als algemene huisregels van de organisatie voor zowel gasten, vrijwilligers als medewerkers. Huishoudelijk reglement Resto VanHarte In het huishoudelijk reglement staan de omgangsregels, de gedragscode en het meldprotocol voor alle Resto VanHarte locaties. De omgangsregels worden niet ondertekend,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte deelnemers ( te noemen Deelnemer) aan de activiteiten van de

Nadere informatie

MELDPROTOCOL SEKSUEEL MISBRUIK/ONGEWENST GEDRAG

MELDPROTOCOL SEKSUEEL MISBRUIK/ONGEWENST GEDRAG MELDPROTOCOL SEKSUEEL MISBRUIK/ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave 1. Wat is seksueel misbruik?... 2 Wat zegt de wet?... 2 Definitie... 2 Om welke gedragingen gaat het?... 3 2. Signaleringstaak trainers/coaches,

Nadere informatie

In Veilige Handen. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk. Werkconferentie 26 september 2009. Naam: Organisatie:

In Veilige Handen. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk. Werkconferentie 26 september 2009. Naam: Organisatie: In Veilige Handen Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Werkconferentie 26 september 2009 Naam: Organisatie: In Veilige Handen: introductie Gevoelsbarometer vanochtend Vragen

Nadere informatie

Meldprotocol. Wat is seksueel misbruik? Wat zegt de wet?

Meldprotocol. Wat is seksueel misbruik? Wat zegt de wet? Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je (iedereen die binnen de Muziekvereniging Soli) moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en

Nadere informatie

Meldprotocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag

Meldprotocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag Meldprotocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag Status: Definitief 2016 Datum: 31 maart 2016 Laatste wijziging: 31 maart 2016 Auteur: Jeffrey den Boer 1 2 Inleiding Dit protocol beschrijft hoe je moet

Nadere informatie

'In veilige handen' bij Skiteam Hoofddorp

'In veilige handen' bij Skiteam Hoofddorp 'In veilige handen' bij Skiteam Hoofddorp Sociaal Reglement 26 mei 2014 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 1. De omgangsregels 4 2. De gedragscode 5 3. Analyse en evaluatie 6 4. De vertrouwenspersoon 6 5. Aanstellingsbeleid

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Beleid ASVB Ongewenst gedrag

Beleid ASVB Ongewenst gedrag Beleid ASVB Ongewenst gedrag 1-10-2016 Inhoudsopgave 1. Beleid bij ASVB... 2 1. Inleiding... 2 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag... 2 3. Beleidspeerpunten... 3 4. De gedragscode... 3 5. Het aanstellingsbeleid...

Nadere informatie

Omgangsvormen en omgangsregels

Omgangsvormen en omgangsregels Inleiding Als ouder weet je als geen ander wat de vereniging voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is Muziekvereniging Soli niet alleen de plek waar zij een activiteit doen. Ze komen ook voor de gezelligheid,

Nadere informatie

Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie)

Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie) Datum: 12 mei 2017 Van: Bestuur HBV en Vianen Vooruit Versie: 1.0 Light Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie) 1. Inleiding: Een onderdeel van de samenwerking tussen jeugdafdelingen

Nadere informatie

Samenvatting, informatie en verwijzingen

Samenvatting, informatie en verwijzingen HAND-OUT Samenvatting, informatie en verwijzingen In deze handout vatten we de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst over veilig jeugdwerk samen. Deze handout is niet uitputtend en in veel gevallen

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Jeugdwerk. Een veilig klimaat binnen de gemeente

Stappenplan Veilig Jeugdwerk. Een veilig klimaat binnen de gemeente Een veilig klimaat binnen de gemeente Als ouder weet je als geen ander wat [het jeugdwerk/de club] voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is [het jeugdwerk/naam vereniging] niet alleen de plek waar zij

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Toelichting voorbeeld gedragscode

Toelichting voorbeeld gedragscode Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Toelichting voorbeeld gedragscode Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Catharijnesingel 47 T 030 789 20 10 algemeen@nov.nl Postbus 19129

Nadere informatie

De schade die seksueel misbruik aanricht, is groot.

De schade die seksueel misbruik aanricht, is groot. S.V. Excelsior organiseert al jaren activiteiten voor jongeren. Plezier van het kind staat centraal. De begeleiders, veelal vrijwilligers, zetten zich iedere keer weer in om leuke en uitdagende activiteiten

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6.

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. IN VEILIGE HANDEN INLEIDING Het landelijk project In veilige handen richt zich op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen en jongeren binnen vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Preventiebeleid seksueel misbruik. in de amateurkunst en kunst educatie in vijf stappen

Preventiebeleid seksueel misbruik. in de amateurkunst en kunst educatie in vijf stappen Preventiebeleid seksueel misbruik in de amateurkunst en kunst educatie in vijf stappen Creativiteit in een veilige omgeving Deze folder gaat over preventiebeleid seksueel misbruik van kinderen in de amateurkunst

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon of adviseur sociale veiligheid: [naam en bereikbaarheidsgegevens]

Vertrouwenspersoon of adviseur sociale veiligheid: [naam en bereikbaarheidsgegevens] Contactgegevens Contactpersoon bestuur: [naam en telefoonnummer] Vertrouwenspersoon of adviseur sociale veiligheid: [naam en bereikbaarheidsgegevens] Het meldprotocol is te vinden [digitale of fysieke

Nadere informatie

veilig sporten bij ROV Eureka

veilig sporten bij ROV Eureka Veilig sporten bij R.O.V.Eureka pag. 1 Inleiding Veiligheid is een belangrijk thema binnen de sportvereniging. Iedereen die komt sporten bij de vereniging moet zich in eerste instantie veilig voelen en

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen en jongeren binnen OP Avontuur in de Stadsnatuur

Veiligheid van kinderen en jongeren binnen OP Avontuur in de Stadsnatuur Veiligheid van kinderen en jongeren binnen OP Avontuur in de Stadsnatuur Contactgegevens Contactpersoon RvT: Bert Aben Vertrouwenspersoon of adviseur sociale veiligheid: Shirley Cicilson Het meldprotocol

Nadere informatie

Beleidsplan Veilig Sportklimaat Volleybalvereniging Lycurgus

Beleidsplan Veilig Sportklimaat Volleybalvereniging Lycurgus Beleidsplan Veilig Sportklimaat Volleybalvereniging Lycurgus Inleiding In de afgelopen jaren zijn er binnen de sportwereld verscheidende incidenten geweest met betrekking tot ongewenst gedrag en intimidatie.

Nadere informatie

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013 Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen VSK Seminar NBB, 7 september 2013 ? Petra Vervoort Vertrouwenscontactpersoon NBB Eigenaar van De Vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in advies, begeleiding,

Nadere informatie

Bijlage 5 Voorbeeld meldprotocol grensoverschrijdend gedrag

Bijlage 5 Voorbeeld meldprotocol grensoverschrijdend gedrag Bijlage 5 Voorbeeld meldprotocol grensoverschrijdend gedrag Dit voorbeeld van een meldprotocol gaat uit van de aanwezigheid van een meldteam en zaakcoördinator. Let wel: voor cliënten is het belangrijk

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren INLEIDING Activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving

Nadere informatie

In veilige handen Beleid m.b.t. het werken met kinderen en kwetsbare personen bij Landschap Erfgoed Utrecht

In veilige handen Beleid m.b.t. het werken met kinderen en kwetsbare personen bij Landschap Erfgoed Utrecht In veilige handen Beleid m.b.t. het werken met kinderen en kwetsbare personen bij Landschap Erfgoed Utrecht Vastgesteld door MT, augustus 2014 Landschap Erfgoed Utrecht organiseert al jaren activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik Stichting Kindervakantiewerk Weert

Beleidsplan Ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik Stichting Kindervakantiewerk Weert Beleidsplan Ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik Stichting Kindervakantiewerk Weert Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. BELEID TER PREVENTIE VAN ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN SEKSUEEL

Nadere informatie

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Mede naar aanleiding van een aantal

Nadere informatie

Volleybal - Vereniging TAURUS

Volleybal - Vereniging TAURUS Volleybal - Vereniging TAURUS Auteur: Tonneke de Rooij en Ton van der Spek (vertrouwenscontactpersoon Taurus) Titel: Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedragsregels van NOC*NSF 3. Gedrag binnen

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol. Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld In Veilige Handen met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag.

IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld In Veilige Handen met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. . INLEIDING 1 IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld In Veilige Handen met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. IVN-Apeldoorn volgt dit landelijk beleid. Wat

Nadere informatie

Sport & Respect bij MvR

Sport & Respect bij MvR Sport & Respect bij MvR Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en

Nadere informatie

PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING

PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING Korfbalvereniging Dubbel Zes PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING OMGANGSREGELS DUBBEL ZES GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS IN DE SPORT VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) KLACHTENPROCEDURE AANSTELLEN

Nadere informatie

Beleid Veilig Sport Klimaat M.H.C. Almelo

Beleid Veilig Sport Klimaat M.H.C. Almelo 23-6-2016 Versie 1.0.1 Vastgesteld: Ja, ALV 23-06-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Intentieverklaring Bestuur...4 3. Omgangsregels voor leden en vrijwilligers en Gedragsregels voor begeleiders...5

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn

Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn Het bestuur van HC Kromme Rijn wil een actief en preventief beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan

Nadere informatie

Gedragscode zeilinstructeurs van Zeilcentrum de Ulepanne

Gedragscode zeilinstructeurs van Zeilcentrum de Ulepanne Gedragscode zeilinstructeurs van Zeilcentrum de Ulepanne De Ulepanne vindt een veilige omgeving voor haar zeilschooldeelnemer belangrijk. Instructeurs moeten de gedragscode onderschijven en ernaar handelen.

Nadere informatie

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Je bent over iets binnen Arena Atletiek ontevreden? Arena Atletiek staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten. Wij stimuleren dat je

Nadere informatie

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure Reglement Seksuele intimidatie Groen Geel Dit reglement bestaat uit: De definities en gedragsregels Het aannamebeleid vrijwilligers De vertrouwenspersoon en te volgen procedure I. Definities en gedragsregels

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT

GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT TOELICHTING Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer

Nadere informatie

Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst

Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst Stichting JobDoen Voor Doven en Slechthorenden JobVriendovereenkomst Adres: Kafmolenweide 43-3437 XS Nieuwegein. Rekeningnummer: NL55 INGB 0006 8406 34 SMS: 06 12 29 52 82 Telefoon: 030-8888735 Email:

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Protocol Vertrouwenscommissie RC Zwolle 2016

Protocol Vertrouwenscommissie RC Zwolle 2016 1 Inhoud 1. Vertrouwenscommissie RC Zwolle... 3 2. Geheimhouding... 3 3. Wanneer inschakelen vertrouwenscommissie?... 4 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)... 5 5. Bijlagen... 6 Bijlage 1. Gedragsregels

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden VOG

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden VOG ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden VOG Verklaring Omtrent Gedrag Programma Beleid en vrijwilligersbeleid, waarom VOG VOG traject aanvragende organisatie pauze

Nadere informatie

Preventiebeleid Calamiteiten Legionella bestrijding Protocol tegen seksuele intimidatie Protocol tegen pesten Vertrouwenspersoon

Preventiebeleid Calamiteiten Legionella bestrijding Protocol tegen seksuele intimidatie Protocol tegen pesten Vertrouwenspersoon Preventiebeleid Calamiteiten Legionella bestrijding Protocol tegen seksuele intimidatie Protocol tegen pesten Vertrouwenspersoon Preventiebeleid maakt onderdeel uit van de concept beleidsnota 2016-2020

Nadere informatie

Document 1. Model omgangsregels IVN-afdeling Asten- Someren

Document 1. Model omgangsregels IVN-afdeling Asten- Someren Document 1. Model omgangsregels IVN-afdeling Asten- Someren 1. De IVN-afdeling Asten- Someren staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid

Nadere informatie

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen.

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen. 1. Algemeen Alle partijen die betrokken zijn bij communicatie zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen hiervan. Indien de communicatie niet goed verloopt, is dit aan deze personen om hierover in gesprek

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik

Protocol seksueel misbruik Protocol seksueel misbruik Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik... 3 2.2 Medewerkers... 3 2.3 Ouders... 4 2.4 Reikwijdte... 4 3 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Regeling ongewenst gedrag

Regeling ongewenst gedrag Uitgangspunten Van iedere bezoeker van de accommodaties van Turnlust Budel, lid, vrijwilliger en gast, wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt volgens de huisregels en de algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

Nadere informatie

Veilig sportklimaat bij WSV 30

Veilig sportklimaat bij WSV 30 WSV 30 Veilig sportklimaat bij WSV 30 Beleid voor de borging van een sociaal en veilig sportklimaat binnen voetbalvereniging WSV 30 en voorkoming van seksuele intimidatie. Juni 2015 Narda Vermeulen Marg

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel?

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag welpen. Scouting Jutters Willemsoord Den Helder

Protocol gewenst gedrag welpen. Scouting Jutters Willemsoord Den Helder Protocol gewenst gedrag welpen Scouting Jutters Willemsoord Den Helder Voorwoord Beste leidinggevende, Je bent op de één of andere leuke manier leiding geworden bij Scouting Jutters Willemsoord. Voor jou

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting FunCare4Kids

Vrijwilligersbeleid Stichting FunCare4Kids pagina 1/11 Vrijwilligersbeleid Stichting FunCare4Kids Stichtingsbureau FunCare4Kids Correspondentieadres: Kalkovenweg 30 2401 LK Alphen aan den Rijn fc4k@funcare4kids.nl www.funcare4kids.nl pagina 2/11

Nadere informatie

USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal

USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal v.1 november 2015 In dit boekje staan in het kort de gedragsregels waaraan iedereen binnen het veldvoetbal van USV Hercules zich moet houden. Uitgebreide regelgeving

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SEKSULE INTIMIDATIE (VOG)

BELEIDSPLAN SEKSULE INTIMIDATIE (VOG) BELEIDSPLAN SEKSULE INTIMIDATIE (VOG) JUNI 2016 Inleiding Binnen de Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) willen we zo goed mogelijk zorgen dat de activiteiten van de vereniging in een veilige omgeving

Nadere informatie

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen). Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. GEDRAGSREGELS

HOOFDSTUK 7. GEDRAGSREGELS INHOUDSOPGAVE 7.0. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 7.0.01. Begripsbepalingen... 2 7.0.02. Werkingsgebied... 2 7.0.03. Beroepscode NLcoach... 2 7.0.04. Overtredingen... 2 7.1. VOOR BEGELEIDERS... 3 7.1.01. Omgeving

Nadere informatie

Basketball met plezier

Basketball met plezier Basketball met plezier Veilige handen Preventie van seksuele intimidatie in de sport Trainers en coaches Deze brochure gaat over seksuele intimidatie: over de risico s, over de gedragsregels voor trainers

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Gedragsprotocol Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Inhoud 1. Doel en opbouw... 3 Doel van het document... 3 Opbouw van het document... 3 Bereik van het document... 3 Gebruikte

Nadere informatie

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd:

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd: Postbus 30208 1303 AE Almere advies@hsvog.nl Inleiding: Het doel van onze hengelsportvereniging is het bevorderen van de hengelsport. Van belang hierbij is dat iedereen altijd respectvol en verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Volleybalvereniging Jumbo Van Andel - ORMI

Volleybalvereniging Jumbo Van Andel - ORMI Protocol Seksuele Intimidatie & Ongewenst Gedrag in de sport (SI&OG) 1. Voorwoord Als bestuur van ORMI willen we de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.

BELEIDSPLAN 2015. Utrecht, 27 juli 2015. T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk. BELEIDSPLAN 2015 Utrecht, 27 juli 2015 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Maliebaan 71-G 3581 CG Utrecht T 030 230 71 95 E secretariaat@tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl W www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Een veilige sportomgeving bij YVZ Aannamebeleid vrijwilligers Gedragsregels vrijwilligers

Een veilige sportomgeving bij YVZ Aannamebeleid vrijwilligers Gedragsregels vrijwilligers Veiligheid Binnen de schaatssport is veiligheid een belangrijk thema. De scherpe schaatsen, hoge snelheden en de harde ondergrond zijn aandachtspunten voor de fysieke veiligheid van iedere beoefenaar van

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Protocol. Ongewenst gedrag A.G.V. LOSSER

Protocol. Ongewenst gedrag A.G.V. LOSSER ALGEMENE GYMNASTIEK VERENIGING LOSSER Opgericht 18 november 1971 Aangesloten bij K.N.G.U. November 2013 Protocol Ongewenst gedrag A.G.V. LOSSER Indeling Hoofdstuk 1 Beleid van de vereniging... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Artikel 1. Definities 1.1. Seksueel misbruik a. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: Al dat fysieke of verbale gedrag van de medewerker,

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg februari 2017 1. De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel,

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Agendapunt 7.1 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Aanleiding Per 1 januari 2013 moeten de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, om voor Lottofinanciering in aanmerking te komen, voldoen aan de zogenaamde

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE RSC ALLIANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Hoe betrokken bent u?...4 3. Aanmeldprocedure...5 4. Aan de slag!...6 5. Gedragsregels vrijwilligers...7 6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)...8 Pagina 2 1.

Nadere informatie

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches Project Vertrouwenspersoon Informatie voor trainers en coaches september 2013 evbv octopus 1 Agenda Het Project Opleidingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Afsluiting september 2013 evbv octopus 2 HET

Nadere informatie

WEGWIJZER REIKI WERELDWIJD

WEGWIJZER REIKI WERELDWIJD WEGWIJZER REIKI WERELDWIJD Voorwoord wegwijzer Met deze wegwijzer willen we zoveel mogelijk vragen rondom uitzendingen/behandelingen namens Reiki WereldWijd van te voren beantwoorden. Natuurlijk kunnen

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie