Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek"

Transcriptie

1 18 maart 2011

2 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

3 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

4 Wat is Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek Onafhankelijk stichting, opgericht april bestuursleden, allen niet-veehouders Plm. 25 sponsoren Bestuursleden werken alle pro deo Onderzoeksdoelstelling recht Schadevergoeding geen deel van de doelstelling

5 Lau Jansen, nu 48 jaar Woonachtig in Kootwijkerbroek sinds 1988 Opleiding: Heao, doctoraal bedrijfseconomie, spits organisatiekunde en informatiekunde Organisatie-adviseur, specialisme: veranderkunde Belijdend christen, hart voor de schepping

6

7 Jong dorp, ontginning van eind 19 e eeuw en daarna Laatsten van de pioniers leven nog (Orthodox-) christelijk stempel Cultuur: ondernemend, hardwerkend, weinig formaliteiten, hecht Sommigen uit de jongere generatie wetenschappelijke opleiding (boerenhart en helder hoofd) Laatste decennia migranten uit randstand en andere delen van het land, vaak kenniswerkers als informatici, communicatiedeskundigen, onderwijskundigen, etc.

8 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

9 Eén op mkz positief getest kalf, ruiming van meer dan 200 bedrijven doding van meer dan dieren (runderen), een beperkt gecompenseerde - schade van 500 miljoen gulden, veel immateriële (emotionele) schade in een kleine, hechte dorpsgemeenschap en onvoldoende crisisbeheersing door LNV, mede als gevolg van eerdere verzelfstandiging/privatisering van onderzoekstaken (ID-Lelystad), resulterend in strafprocedures in verband met rellen en vernielingen (openbare orde), een Wob-procedure bij de ABRvS, een reeks procedures bij het CBb en een prejudiciële procedure bij het EU Hof van Justitie.

10 Bij één kalfje in Kootwijkerbroek bestond het vermoeden dat het aan mond- en klauwzeer leed. Dat wil zeggen: er werd geen mkz vastgesteld, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Toen begonnen de ruimingen, deze week tien jaar geleden. Later zou één monster duidelijk hebben gemaakt dat het dier inderdaad mkz had. Maar het kalfje had geen symptomen vertoond en anderen niet besmet. En daarom vertrouwen ze het in Kootwijkerbroek nog steeds niet.

11 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

12 Is de diagnose MKZ van 28 maart 2001 correct gesteld? Vragen van Kootwijkerbroek Is de bestuursechtelijke grondslag voor de besluiten van 29 maart 2001 voldoende? Wat waren de alternatieven om in een 2km cirkel te ruimen? Was er eigenlijk wel MKZ?

13 Eerst: aanvankelijk geen enkele overlegging van bewijs (bijv. naar dierenarts), zeer gesloten houding, non-verbaal veel onzekerheid Onder dwang van politie en ME doding doorgedrukt Later: tegenstrijdige en onjuiste informatie Nog later: geleidelijke afbrokkeling van het verhaal van het departement, steeds verdergaande erosie van de geloofwaardigheid Recent: de zekerheid dat de diagnose MKZ nooit gesteld is of -als het ministerie alsnog de redenering kan opbouwen dat die wel gesteld is destijds niet goed gesteld kan zijn geweest. Wél is er een labuitslag van een monster, dat is niet hetzelfde als een diagnose. Ervaringen jl. week Maandag voorvertoning, spontaan bezoek dhr. Bleker Vrijdag hoorzitting heropening bezwaar: nog geen signalen van erkenning of reflectie, nog geen ruimte gezien voor maken van nieuwe afspraken voor de toekomst

14 Alle veehouders in een straal van 2 km ontvangen s nachts een brief met de aanzegging dat hun dieren gedood moeten worden Het dorp is in diepe rouw, de hele streek in een intense spanning s middags is er een bijeenkomst in het dorpshuis waarin het laboratorium een technische uitleg geeft van de noodzaak om de dieren te doden. Diepe kloof tussen het als kil en steriel ervaren verhaal van het ministerie en het verdriet van de gemeenschap. Tweede Kamer: de minister deelt mee dat de bedrijven in Kootwijkerbroek geruimd moeten worden, omdat het serologische (antilichamen) monster van het bedrijf in Kootwijkerbroek positief is.

15 Premier Kok meldt dat er een spoor is gevonden van een besmet bedrijf in Oene naar het besmette bedrijf in Kootwijkerbroek. Op het moment dat de premier dat meldt zit de persoon van wie vermoedt wordt dat hij het spoor heeft overgebracht, op het politiebureau in Ede. Uit het onderzoek blijkt dat hij niet op een besmet bedrijf in Oene is geweest en ook in de maanden daarvóór op het bedrijf in Kootwijkerbroek.

16 Ministerie: we moeten alle dieren doden, op 240 bedrijven Kootwijkerbroek: waarom dan? Ministerie: er zijn besmettingen met MKZ vastgesteld Kootwijkerbroek: hoeveel dan precies? Ministerie: wacht even, even schorsen, ahum. sorry vergissinkje het zijn geen besmettingen, het zijn verdenkingen. Daar moeten alle dieren dood.

17 Kootwijkerbroek: bij wie is dat, die ene besmetting of verdenking? Ministerie bij Teunissen, zijn dieren zijn besmet met mond- en klauwzeer

18 Kootwijkerbroek stelt vast dat het blijft bij een besmetting, het bedrijf van Teunissen alléén Er ontstaat twijfel over de juistheid van de diagnose. Kootwijkerbroek: mag er een second opinion gedaan worden? Ministerie: daar gaan we niet aan beginnen.

19 Kootwijkerbroek: waaruit blijkt dat die dieren van Teunissen met MKZ zijn besmet? Ministerie aan Kootwijkerbroek: uit de klinische verschijnselen en uit het labonderzoek. Ministerie aan EU: we hebben ook antilichamen gevonden.

20 Kootwijkerbroek: wat voor klinische verschijnselen zijn er dan gezien? Ministerie: speekselen, koorts en 5 mm grote leasies in de bek.

21 Kootwijkerbroek: maar speekselen, koorts en 5 mm grote leasies in de bek kunnen ook door allerlei andere ziekten veroorzaakt worden. Dat kan toch niet de reden zijn voor maatregelen op zo n grote schaal Ministerie: dat klopt ook wel, alleen de labfax was bepalend voor onze beslissing. Dat is een fax van ID Lelystad, een internationaal erkend laboratorium, dat door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerd is en werkt volgens ISO normen. Absoluut onafhankelijk en betrouwbaar.

22 Kootwijkerbroek: wat staat er dan precies in de labfax? Ministerie: Daar staat in: Monsters van het bedrijf van Teunissen zijn positief bevonden in de virusisolatietest, in een rund en in de RT PCR test, voor mond en klauwzeer

23 Kootwijkerbroek: in die uitslagfax staat niet dat er antilichamen zijn gevonden, hoe kan dat nou? Ministerie: dat klopt. Er zijn geen antilichamen gevonden. We waren er zó snel bij, dat het dier nog geen antilichamen had kunnen ontwikkelen. Kootwijkerbroek:????

24 Kootwijkerbroek: die positieve labuitslag van 28 maart, hoeveel monsters betreft dat? Ministerie: twee Kootwijkerbroek: mogen we die dan eens zien? Ministerie: kijk maar: een labuitslag van 28 maart en een labuitslag van 1 april. Kootwijkerbroek: o, dus alleen de labuitslag van 28 maart is de grondslag van de beslissing om die dieren te doden? Ministerie: inderdaad Dan is dus maar één monster de reden? Ministerie: inderdaad

25 Kootwijkerbroek: en dan die drie testen op dt ene monster, wat zijn dat precies voor testen? Twee van de drie testen zijn niet gevalideerd en geaccrediteerd. Die hebben ook niet meegedaan bij het besluit om Kootwijkerbroek besmet te verklaren. Alleen de virusisolatietest was bepalend. Kootwijkerbroek: eerder zei u dat de hele fax bepalend was, hoe kan dat nou?

26 College van Beroep aan het Ministerie: nu is toch wel tijd dat u de laboratoriumdossiers aan de veehouders overhandigt. Ministerie: als het moet dan moet het maar, maar we plakken af wat niet op Kootwijkerbroek betrekking heeft. Kootwijkerbroek: dat vinden we niet zo geweldig, want dan kunnen wij niet zien of onder die plakkertjes toch nog iets van Kootwijkerbroek zit

27 Kootwijkerbroek: dank u wel voor de laboratoriumdossiers. Wat ons opvalt, in de virusisolatietest die bepalend is geweest voor de ruiming van het gebied zien we twee verschillende monstercodes in één vakje staan. Van het ene monster wordt gezegd dat het van Teunissen komt, maar waar komt dat andere monster vandaan? Als je twee monsters in één kweek stopt, dan kun je daaraan toch geen conclusie meer verbinden voor één bedrijf? Ministerie: die twee monsters hebben in twee verschillende putjes in de viruskweek gezeten. Alleen: dat kun je aan het protocol niet zien. Kootwijkerbroek:????

28 Kootwijkerbroek: los van dat verhaal over die putjes, we hebben wat boekjes gekocht over laboratoriumtesten. Daarin staat dat een virusisolatietest niet tot een conclusie mag leiden want een virusisolatie vermenigvuldigt alleen het virus maar stelt niet soort en ondersoort e.d. vast. Ministerie: dat klopt ook wel. Uit die virusisolatietest mag je niet concluderen dat er MKZ was. Die virusisolatietest wordt altijd gevolgd door een IDAS ELISA test. En die was positief voor MKZ. Kijk maar in de OIE Manual hoe die test in elkaar steekt. Kootwijkerbroek????

29 Kootwijkerbroek: maar die IDAS ELISA test staat niet in de uitslagfax. Hoe kan dat nou? Ministerie: Die moet je er in lezen. Op een virusisolatie volgt altijd een IDAS ELISA test. Kootwijkerbroek: Hoe kan dat nou? We hebben wat spulletjes opgehaald bij de Raad voor de Accreditatie. Daarin lezen we dat er in een uitslagfax altijd moet staan wat er getest is en welke conclusie daaraan verbonden moet worden. Die accreditatievoorschriften zijn juist waarborgen voor zorgvuldigheid en correctheid.

30 Kootwijkerbroek: In de OIE manual lezen we dat er op zeven serotypes getest moet worden. In de dossiers die u overlegd hebt, staat er een. In de OIE manual lezen we dat er een grenswaarde is

31 Ministerie: dat is wel zo, maar het ministerie en het lab hebben samen afgesproken dat we de accreditatie niet volgen. Laten we nu stoppen, later praten we wel verder. Jullie zijn niet deskundig en niet objectief en kunnen de juistheid van die IDAS ELISA tóch niet goed beoordelen. Kootwijkerbroek: een vraagje nog. Even terug naar het begin. Welke dierenarts heeft eigenlijk de diagnose gesteld? Ministerie: dat was de heer Haverkort. Kootwijkerbroek: maar die man is nooit op het bedrijf van Teunissen geweest. Toen wij hem destijds een brief schreven met de vraag of hij een copietje wilde sturen van de uitslag van ID Lelystad was zijn antwoord: ik heb die niet.

32 De besluiten zijn ondertekend door een dierenarts die noch het ene bepalende zieke dier noch de uitslagfax heeft gezien. Achteraf wordt dat als een diagnose bestempeld. Het gehele gebied is geruimd op basis van één test van één monster die niet in de uitslagfax staat die bepalend is geweest voor de ruiming. Van die ene bepalende test is de juistheid van de conclusie en de procedure die tot die conclusie leidde, niet aangetoond. De daarvoor benodigde stukken zijn niet volledig overhandigd. Onder de bepalende test ligt een viruskweek waarin materiaal van twee bedrijven is gecombineerd. De herleidbaarheid naar het bedrijf van Teunissen is niet aangetoond.

33 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

34 Uit te voeren door een in het register ingeschreven, gediplomeerd dierenarts Diagnose baseren op van totaalbeeld van: Klinische verschijnselen Evt. laboratoriumuitslag Epidemiologie (van kliniek én labuitslag) O.b.v. differentiële diagnose: afstrepen van meerdere mogelijke ziekten die het klinische beeld zouden kunnen veroorzaken

35 Klinische beeld Diagnose Labuitslagen epidemiologie

36 Klinisch beeld Ziek Te A Ziek te B Ziek te c Ziek te D Ziek te E Ziek te F Lab Ond A Lab Ond B Lab Ond C Lab Ond D Lab Ond E Lab Ond F Afweging van alle bevindingen Diagnose

37 Besluit ringruiming ministerie in samenspraak met lab Uitslag fax van het lab Bestuursrechtelijk besluit tot besmetverklaring Teunissen Bestuursrechtelijke besluiten tot ruiming 240 bedrijven

38 Aspecifiek klinisch beeld Ziek Te A Ziek te B Ziek te c Ziek te D Ziek te E Ziek te F Lab Ond A Lab Ond B Lab Ond C Lab Ond D Lab Ond E Lab Ond F Afweging van alle bevindingen Diagnose Vaststelling van MKZ zonder diagnosel

39 Wie is stichting onderzoek, wie ben ik Beeld van opinion leaders over MKZ te Kootwijkerbroek Tien jaar dialoog over de MKZ kwestie in Kootwijkerbroek Hoe is vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek gegaan? Hoe doet ministerie en sector dit in de toekomst anders én beter?

40 Richt de keten van monsterneming, labonderzoek, concludering van labonderzoek, diagnosestelling en keuze van maatregelen in een manier die transparant is voor dierhouder en burgers Diagnose Stellen van diagnoses cf. artikel 1 van de WUD Zorgvuldigheid bij het stellen van een diagnose Proportionele maatregelen Correcte procedures m.b.t. informatieverschaffing als er vragen over een diagnose of over proportionaliteit zijn: meteen op tafel leggen bij álle belanghebbenden niet meer achterhouden (in strijd met EU grondrechten) burgers zo bejegenen dat de gang naar de rechter als enige alternatief overblijft Integriteit in de bewijsvoering achteraf Respectvolle bejegening over en weer

41

42

43 Art. 41 van het Handvest van de grondrechten van de EU: (grond)recht op behoorlijk bestuur: 1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim De plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. Dossiertoegang is anno 2001 en zeker anno 2011 met ICT hulpmiddelen prima te organiseren.

44 Donderdagavond 31 maart 2011 Nederland 2, 22.45u Mannenbroeders van Kootjebroek

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

inhoud: nieuwsbrief februari 2012

inhoud: nieuwsbrief februari 2012 nieuwsbrief februari 2012 inhoud: Elfstedenkoorts Mijn Q-koorts Thema-avond schade na Q-koorts Bijeenkomst chronische patiënten Interview met Roel Coutinho Ervaringsverhalen gezocht Ingezonden stuk Lotgenotenbijeenkomsten

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De jungle van de jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg De jungle van de jeugdzorg 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 1 27-11-2009 14:05:20 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 2 27-11-2009 14:05:20 Ouders Online De jungle van de jeugdzorg Truus Barendse 091 Jeugdzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie