master public management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "master public management"

Transcriptie

1 professional learning & development master public management

2 2 Public Management van de universiteit twente, gegeven in utrecht De toenemende dynamiek in de samenleving en overheid stelt steeds hogere eisen aan managers in de publieke sector. Bedrijfsmatig werken en maatschappelijke verantwoording worden voor overheidsorganisaties steeds belangrijker. De grenzen tussen publiek en privaat vervagen. Overheidsbeleid wordt niet langer alleen door ambtenaren uitgevoerd, maar ook door, of in samenwerking met, andere publieke organisaties, non-profitorganisaties en bedrijven. Government wordt governance. De publieke sector moet transparanter en professioneler worden. De rol van de politieke besluitvorming zorgt voor een extra dimensie in het publieke bestuur. Op sommige terreinen is het optreden van de overheid minder vanzelfsprekend geworden. Burgers zijn mondig en verwachten een dienstverlenende houding van de overheid. Media en social media kunnen ontwikkelingen maken en breken. Tegelijkertijd is het de taak van de overheid om het algemeen belang te borgen en te bewaken. Publieke organisaties en hun medewerkers moeten rekening houden met deze aspecten en hier doorlopend op inspelen.

3 3 VERLEG UW GRENZEN VAN WETEN EN KUNNEN De opleiding Master Public Management is dé tweejarige deeltijdopleiding voor (aankomende) managers en leidinggevenden in het openbaar bestuur en de publieke sector. DOEL Het doel van deze Master is het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden op academisch niveau om optimaal een strategische en leidinggevende functie in de publieke sector te vervullen. U leert en oefent hoe u uw organisatie beter kunt laten functioneren in netwerken van interne en externe stakeholders. Het analyseren, evalueren en ontwerpen van beleid komen uitgebreid aan de orde. U raakt vertrouwd met theorie en praktijk van het financieel management in het openbaar bestuur. U krijgt een gedegen beeld van steeds veranderende sturingsproblemen van de informatievoorziening in publieke organisaties. De betekenis van personeelsmanagement (HR-management) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ook wordt veel aandacht besteed aan het functioneren van de politiek en de politieke context van de publieke sector. De Master Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van problemen waarmee managers en leidinggevenden in de publieke sector te maken hebben. Wij dagen u uit uw grenzen van weten en kunnen bij ons te verleggen! VOOR WIE De Master is bedoeld voor managers in de publieke sector die op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Managers uit de publieke sector die vanuit een diepgaander perspectief met behulp van hoogwaardige, actuele kennis en inzichten, beter willen functioneren. Werkt u als manager of bestuurder in de publieke sector (overheid, publieke uitvoeringsorganisaties, non-profitorganisaties afhankelijk van de overheid), als consultant in die sector of ambieert u een dergelijke functie in de toekomst, dan sluit de Master Public Management van de Universiteit uitstekend op uw situatie aan. De Master Public Management is dé opleiding die inspeelt op nieuwe uitdagingen en veranderingen. Na het volgen van deze Master heeft u een praktijkgerichte en professionele houding; kortom, u bent een reflective practitioner. TOELATINGSEISEN U wordt als deelnemer aan de Master Public Management toegelaten als u aan de volgende voorwaarden voldoet: - vooropleiding op HBO- of academisch niveau - tenminste drie tot vijf jaar werkervaring in de publieke sector - ervaring in een leidinggevende/managementfunctie, of de ambitie een dergelijke functie in de toekomst te vervullen ONDERSCHEID De Master Public Management onderscheidt zich door zijn directe verbinding met de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Deze faculteit is toonaangevend in de vakgebieden Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Bedrijfsinformatietechnologie, European Studies, Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde. Niet alleen worden in deze vakgebieden initiële Bachelor- en Masteropleidingen aangeboden, ook het multidisciplinair onderzoek naar belangrijke maatschappelijke thema s neemt een belangrijke plaats in. Sinds 2009 heeft de faculteit Management en Bestuur een fulltime hoogleraar Public Management, die tevens programmaleider is van de Master Public Management. Door de nauwe band van de faculteit met deze Master, vindt een doorlopende en intensieve kennisuitwisseling plaats tussen docenten en onderzoekers. De opleiding biedt deelnemers actuele theoretische kennis en koppelt deze voortdurend aan de praktijk van de publieke sector. Dit gebeurt door theoretische verdieping en door toepassing van kennis en inzicht in complexe praktijkcases. De Master Public Management heeft sinds haar eerste leergang in 1990, meer dan vierhonderd managers opgeleid en kan dus bogen op een ruime ervaring. KWALITEIT De Master Public Management is van hoog academisch niveau en afgestemd op de criteria die nationaal en internationaal voor Masteropleidingen gelden. De Universiteit Twente staat garant voor het niveau en de kwaliteit van de opleiding, die bovendien internationaal geaccrediteerd is door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). Een uitstekende verankering in de praktijk van het publiek management wordt ook gewaarborgd door de Raad van Advies die aan de opleiding is verbonden en waarmee de programmaleider en manager regelmatig overleggen. De Raad van Advies bestaat uit acht leden, allen werkzaam in de publieke sector: Voorzitter: Drs. G.M. (Gijs) de Vries, Collegelid Europese Rekenkamer Leden: H.G.M. (Riny) Coenders, Directeur bedrijfsvoering gemeente Hengelo Drs. H.M. (Herrie) Geuzendam, Partner BMC Drs. J.G. (Johan) Hakkenberg, Algemeen directeur RDW Drs. J.W. (Jan) Lintsen, Hoofddirecteur FMC ministerie van Verkeer en Waterstaat Mr. H.T. (Herman) van der Meer, President Rechtbank Haarlem Drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing, Korpschef Politie Twente Dr. J.M.E. (Annemieke) Traag, Gedeputeerde (D 66) Provincie Gelderland

4 master public management 4 Opbouw Master Public Management De Master start en eindigt met een tweedaagse bijeenkomst op de Universiteit Twente in Enschede. De zes masterclasses starten ook telkens met een tweedaags seminar in Enschede, de overige cursusdagen vinden plaats in Utrecht (zie het inlegvel voor de exacte data en locatie). Toetsing & Integratie De verschillende masterclasses in de Master Public Management worden afzonderlijk getoetst door het uitvoeren van een case of opdracht. In de uitwerking van deze case of opdracht past u de verworven kennis en inzichten van de desbetreffende module toe op een concreet onderwerp uit uw eigen organisatie. Door de masterclasses op deze manier af te sluiten worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd. Methoden en technieken Gedurende de opleiding wordt aandacht besteed aan methodologie. U leert een probleem beschrijven en analyseren. Ook leert u hoe u een oplossingskader kunt ontwerpen en hoe u deze oplossing in de praktijk kunt brengen. Kennis van methoden en technieken is voor u belangrijk wanneer u beleidsstudies beoordeelt of een eigen onderzoek opzet en verantwoordt. Studiereis De internationale context waarin u als (toekomstig) manager in de publieke sector functioneert, komt tijdens de meeste modules aan de orde. Tijdens de Europese studiereis staat dit onderwerp heel expliciet op de agenda. Om de twee jaar wordt voor alle cursisten een meerdaagse reis naar een Europese stad georganiseerd. De rode draad van deze reis vormt steeds het bijwonen van een inhoudelijke relevante conferentie, maar ook worden lokale organisaties en lezingen door plaatselijke overheidsfunctionarissen bezocht. Masterthesis U sluit de Master Public Management af met het schrijven van een zogeheten masterthesis. In deze eindscriptie behandelt u een probleemstelling uit uw eigen organisatie. Door een onderbouwde beantwoording van vragen, die leiden tot een eindconclusie, beëindigt u uw masterthesis met aanbevelingen voor uw organisatie. Tijdens uw colloquium verdedigt u ten slotte uw scriptie. Docenten In de Master Public Management treden vooraanstaande wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten als docent op. Daarnaast werken ook practitioners uit verschillende adviesen publieke organisaties als docent mee aan het programma. Meer informatie over onze docenten: DATA, LOCATIE EN KOSTEN De data, locatie(s) en de kosten treft u aan op het inlegvel in deze brochure.

5 5 MASTERTITEL Na het volledig en succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt u een diploma en de bijbehorende titel Master Public Management. U hebt de opleiding volledig en succesvol doorlopen wanneer: 1. u de cursusbijeenkomsten heeft bijgewoond 2. u voor de individuele en groepscases een voldoende heeft behaald 3. uw masterthesis met een voldoende is beoordeeld. PROGRAMMA EN ONDERWIJS VAN DE MASTER PUBLIC MANAGEMENT Het programma van de Master Public Management is modulair opgebouwd. Hierdoor is de opleiding bijzonder flexibel: u bepaalt zelf de volgorde en het tempo van uw opleiding. U hoeft zich van te voren niet voor het gehele traject in te schrijven, waardoor u uw (financiële) investering kunt spreiden. Het programma bestaat uit zes modules, ook wel masterclasses genoemd. Eén masterclass bestaat uit tien cursusdagen, die in negen weken aangeboden worden. Wanneer u alle zes masterclasses aansluitend volgt, is de doorlooptijd van de opleiding twee jaar (exclusief de masterthesis). De totale doorlooptijd is maximaal vijf jaar. Bij een voldoende afronding van een masterclass ontvangt u een certificaat, dat ook kan dienen als bouwsteen voor de gehele Master Public Management. LEERGANGEN Deelnemers aan de leergangen van afdeling Professional Learning & Development hebben, na een succesvolle afronding van de leergang, eventueel de mogelijkheden tot vrijstelling van een deel van Master Public Management (mits u vooropleiding en werkervaring toereikend is). Basisjaar Hebt u een voorkeur voor een korter opleidingstraject dan de twee jaren die nodig zijn voor de Master Public Management, dan kunt u ervoor kiezen om uitsluitend deel te nemen aan het basisjaar. In dit basisjaar komen alle aspecten van public management aan de orde, waardoor u na één jaar met een gedegen basiskennis op academisch niveau én met een certificaat de Master kunt verlaten. Masterclasses Bent u geïnteresseerd in specifieke onderdelen van de Master Public Management, dan kunt u ervoor kiezen om slechts één of enkele masterclasses te volgen. Het flexibel volgen van een bepaalde masterclass is mogelijk door de modulaire opbouw van het gehele programma. BASISJAAR: 3 MASTERCLASSES ORGANISATIE- & HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLITIEK, BELEID & MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFS VOERING tweede JAAR: 3 MASTERCLASSES NAAR KEUZE Strategievorming & ORGANISATIEontwikkeling OPDRACHTGEVERSCHAP & REGIEVOERING EUROPA INNOVATIEVE BEDRIJFSVOERING RISICO S & REGULERING ONDERNEMERSCHAP & DUURZAAMHEID MANAGEMENT VAN egovernment HR-MANAGEMENT: verdieping & BIJZONDERE ONDERWERPEN INTEGRITEIT & ETHIEK MASTERTHESIS * Voor meer informatie over de inhoud van de masterclasses in het basisjaar en voor een overzicht van de masterclasses in het tweede jaar van de Master Public Management:

6 master public management 6 AANMELDING U kunt zich voor de Master Public Management inschrijven door het bijgevoegde inschrijfformulier aan ons te retourneren. Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de programmamanager. Op grond van dit gesprek wordt beoordeeld of u het benodigde profiel, de vereiste vooropleiding en de gewenste werkervaring heeft om de Master Public Management succesvol te kunnen doorlopen. Natuurlijk kunt u ook zelf en geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek bij ons aanvragen. Voor meer informatie neemt u contact op met: Miriam Iliohan T: E: OPTIE De masters biedt plaats voor maximaal 25 deelnemers. Door het plaatsen van een optie bent u voor de termijn van een maand verzekerd van een plaats in de opleiding. PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT De Master wordt verzorgd door de afdeling Professional Learning & Development, onderdeel van de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente: een toonaangevende faculteit op het gebied van Bestuurskunde, (Technische) Bedrijfskunde, Gezondheidswetenschappen, Bedrijfsinformatietechnologie en European Studies. Binnen deze faculteit krijgen thema s als innovatie, ondernemerschap, publiek-private samenwerking en management van technologie, in het bijzonder de aandacht. De afdeling Professional Learning & Development richt zich op managers, professionals, adviseurs en bestuurders die in de publieke-en private sector werkzaam zijn en zich in hun functie verder willen ontwikkelen of zich voor willen bereiden op toekomstige stappen in hun loopbaan. Het aanbod varieert van (deeltijd) programma s die leiden tot een Mastertitel tot incompanyprogramma s op maat en actualiteitencolleges.

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Postgraduate Executive Program Public CFO Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële uitdagingen.

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Planning Management Grip op planning

Planning Management Grip op planning P O S T A C A D E M I S C H E L E E R G A N G Planning Management Grip op planning Planning is kritisch in de race naar rendement Planning Management, Tempo, timing, tuning: goede planning van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

Master Verzekeringskunde

Master Verzekeringskunde Amsterdam Business School Master Verzekeringskunde (MSc) Verzekeringskunde samengevat Kenmerken: n De enige opleiding Verzekeringskunde in Nederland tot MSc n Een internationaal erkende en beschermde titel

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie