Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening"

Transcriptie

1 Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Datum MOVISIE Utrecht, november 2010

2 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op COLOFON Projectnummer: P8420 Datum: november 2010 MOVISIE Bestellen:

3 Utrecht, november 2010 * 1

4 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Welzijn/MD vergeleken met enkele andere sectoren in Personeelskenmerken in de Welzijn/MD Overzichtstabel kerngegevens Welzijn/MD Percentage flexibel personeel in Welzijn/MD Verdeling van arbeidsplaatsen in functies in Welzijn/MD Leeftijdsopbouw van werknemers in Welzijn/MD Gevolgde opleidingen van medewerkers in Welzijn/MD Aansluiting van functies met opleiding, kennis en vaardigheden in Welzijn/MD Instroom en verloop in Welzijn/MD Ziekteverzuim in Welzijn/MD Tevredenheid van medewerkers in Welzijn/MD Hrm-beleid en ervaren knelpunten van werkgevers bij de uitvoering van Hrm-beleid in Welzijn/MD Bronlijst...19 Utrecht, november 2010 * 2

5 1 Samenvatting De branche Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening (WMD) bestaat uit ongeveer organisaties waar in 2009 ruim personen werkzaam zijn. De organisaties zijn actief op het gebied van maatschappelijke diensten en voorzieningen aan burgers. De werkgelegenheid in Welzijn/MD daalde de afgelopen jaren tot 2008 en neemt daarna weer toe. In 2009 is 33,4% van de werknemers 50 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van werknemers in Welzijn/MD is 43 jaar. De branche is aan het vergrijzen. De verwachting is dat op korte termijn er weinig tekorten in personeel zullen zijn, maar dat op de lange termijn de vraag naar personeel toeneemt en het aanbod daalt. De meest omvangrijke beroepsgroepen met een cliëntgebonden functie in Welzijn/MD zijn de maatschappelijk werkers en de peuterspeelzaalleidsters. Het opleidingsniveau in Welzijn/MD is hoog. 50 % van de werknemers met een cliëntgebonden functie in Welzijn/MD heeft een sociaalagogische hbo-opleiding of een sociaalagogische mbo4-opleiding. Bijna driekwart (73,1%) van de werknemers met een cliëntgebonden functie in Welzijn/MD geeft aan dat hun functieniveau en opleidingsniveau met elkaar overeenkomt. Jeugd- en jongerenwerkers en pedagogisch werknemers wijken van dit gemiddelde het meest af met 56,9%, respectievelijk 61,3%. Als het gaat om de aansluiting met de eigen kennis en vaardigheden op het werk, geeft 79,2% van de werknemers die met cliënten werken aan dat deze aansluiting goed is en 19,5% dat deze redelijk is. Ambulant hulpverleners en jeugd- en jongerenwerkers zijn hier het minst tevreden over: 30,7% van de ambulant hulpverleners noemt deze aansluiting redelijk, evenals 26% van de jeugd- en jongerenwerkers. Van deze laatste groep noemt 5, 8% de aansluiting zelfs matig of slecht. Scholing en cursussen worden vaak genoemd als oplossing voor knelpunten. Minder dan de helft van de werknemers in Welzijn/MD met een cliëntgebonden functies is echter tevreden over de scholingsmogelijkheden in de organisatie. Het brutoverloop in Welzijn/MD is in 2009 sterk gedaald en hiermee op het laagste niveau gekomen sinds We zien bij Welzijn/MD een groot verschil in uitstroom naar leeftijdscategorie. Relatief stromen er per leeftijdsgroep meer medewerkers uit bij de jongste medewerkers. De meeste uitstroom zit in de categorie tussen 20 en 25 jaar. In Welzijn/MD is in % van de medewerkers op zoek naar een andere baan. Een nieuwe uitdaging is verreweg de belangrijkste reden om hier naar op zoek te gaan. Ook beter betaald werk, ontevreden over de leidinggevende, een onprettige werksfeer en een tijdelijk contract zijn belangrijke reden om te willen veranderen van werk. Daarnaast spelen de hoge werkdruk en geestelijk zwaar werk bij de werknemers in Welzijn/MD een rol om te vertrekken. 28,6% van de werknemers in welzijn/md die op zoek gaat naar ander werk, zoekt een baan buiten de branche. Het ziekteverzuimpercentage in de sector Welzijn/MD is al enkele jaren aan het dalen en ligt in 2009 op 4,3%. Voor 31,1% van de werknemers is de hoge werkdruk de oorzaak van hun ziekteverzuim langer dan twee weken. Ook onenigheid met de leidinggevende of collega s speelt in Welzijn/MD (23,3%) een belangrijke rol. Van alle werkaspecten is de medewerker in Welzijn/MD het minst tevreden over de werkdruk en de waardering van de leidinggevende. Beheersing van de werkdruk wordt door meer dan de helft van de werkgevers in Welzijn/MD in 2009 als het grootste knelpunt ervaren. Ook valt in Welzijn/MD de loonkosten als zorgpunt op. De vergrijzing van het personeel komt in deze sector vaak als probleem naar voren, maar wordt door de werkgevers Utrecht, november 2010 * 3

6 niet als het meest belangrijke probleem ervaren, terwijl Welzijn/MD momenteel een sterk vergrijsde branche is. Ruim een derde van de werknemers is 50+. De meeste werkgevers in Welzijn/MD hebben een jaarlijkse cyclus van functionering- of beoordelingsgesprekken geïmplementeerd of is hiermee bezig. 42% van de werkgevers geeft echter aan geen beleid te hebben op het gebied van loopbaan cq carrière beleid. Dit zou kunnen betekenen dat functioneringsgesprekken in Welzijn/MD nog in onvoldoende mate gericht zijn op de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers. De meeste instellingen hebben een Arbobeleid en beleid op het gebied van gezondheidsmanagement of zijn hier mee bezig. Een klein deel van de instellingen heeft een beleid op het gebied van strategische personeelsplanning. Opvallend is dat 41% van de werkgevers aangeeft (nog) geen feitelijk beleid te hebben op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Utrecht, november 2010 * 4

7 2 Inleiding Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Welzijn/MD) op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche Welzijn/MD bestaat uit ongeveer organisaties met in 2009 in totaal ruim werknemers. Welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsinstellingen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Bijna dagelijks hebben de beroepskrachten die werkzaam zijn in deze branche contact met mensen die uiteenlopende problemen en vragen op uiteenlopende gebieden hebben. De activiteiten die Welzijn/MD organisaties uitvoeren zijn dan ook heel divers: jeugd- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, peuterspeelzaalwerk, schuldhulpverlening, juridische hulp- en adviesdiensten, cultureel werk, werktoeleiding, opvang asielzoekers, welzijnsdiensten voor ouderen, buurtwerk en opbouwwerk. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste kerngegevens over personeel en arbeidsmarkt in Welzijn/MD vergeleken met enkele andere sectoren in zorg en welzijn. In het hoofdstuk daarna geven we in verschillende paragrafen meer gedetailleerde informatie over enkele afzonderlijke aspecten over personeel en arbeidsmarkt in Welzijn/MD. Utrecht, november 2010 * 5

8 3 Welzijn/MD vergeleken met enkele andere sectoren in 2008 In tabel 1 is te zien dat de branche gehandicaptenzorg de grootste is in fte s en personen. De sterkste groei in werkgelegenheid vond de afgelopen jaren plaats in de kinderopvang; de laagste in Welzijn/MD. De omvang van de gemiddelde werkweek is het hoogst in de jeugdzorg en het laagst in de kinderopvang. Het aandeel 50+ scoort hoog in de sectoren Welzijn/MD en de GGZ. Bijna driekwart van de werknemers in de sectoren Welzijn/MD, jeugdzorg en GGZ is vrouw. In de kinderopvang en de gehandicaptenzorg is dat percentage nog veel hoger, respectievelijk 96% en 83,1%. Het brutoverloop (vertrek uit de instelling als percentage van het aantal werkzame personen) is in 2008 in Welzijn/MD hoog in vergelijking met de andere branches. Het ziekteverzuim is het laagst in de GGZ, op de voet gevolgd door Welzijn/MD. Tabel 1: Kerngegevens personeel Welzijn/MD in vergelijking met een aantal andere sectoren in 2008, gemiddelde jaarlijks groei (GJG) in procenten Welzijn/MD Kinderopvang Jeugdzorg GGZ GHZ Aantal banen van werkzame personen - waarvan werknemers GJG werknemers ( ) -1,3% 8,0% 3,6% 5,4% 4,0% Aantal arbeidsjaren waarvan werknemers GJG werknemers ( ) 0,0% 6,9% 5,2% 5,3% 3,2% Omvang gemiddelde werkweek 67,1% 57,2% 77,7% 75,1 62,4% Gemiddelde leeftijd in jaren Aandeel ,3% 14,2% 23,0% 31,6% 24,1% Aandeel vrouw 72,0% 96,0% 73,1% 71,7% 83,1% Brutoverloop 12,1% 10,8% 9,3% 7,4% 8,7% Ziekteverzuim (exclusief 4,9% 5,5% 6,0% 4,7% 5,2% zwangerschap) Bron: Prismant, 2009; FCB, (z.j.) Utrecht, november 2010 * 6

9 4 Personeelskenmerken in de Welzijn/MD 4.1 Overzichtstabel kerngegevens Welzijn/MD Tabel 2 geeft een overzicht van kerngegevens over het personeel binnen Welzijn/MD. De tabel is interessant omdat de cijfers de ontwikkeling weergeven in onder andere personeelsaantallen binnen Welzijn/MD over de periode Uit de tabel blijkt dat de werkgelegenheid in deze sector tot 2008 daalt en daarna weer toeneemt. In 2009 zijn er ruim mensen werkzaam in de sector, waarvan 33,4% 50 jaar of ouder is. Het personeelsbestand in Welzijn/MD is dus aan het vergrijzen. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Na een stijging van het aandeel vrouw tot en met 2008, is dat aandeel in 2009 weer terug op het niveau van Het brutoverloop is vanaf 2008 fors verminderd en het ziekteverzuimpercentage is vanaf 2005 gestaag afgenomen en bedraagt in ,3%. Tabel 2: Kerngegevens personeel Welzijn/ MD, Aantal werkzame personen Aantal arbeidsplaatsen Omvang gemiddelde werkweek 64,2% 67,0% 67,1% 67,1% 67,1% Gemiddelde leeftijd in jaren Aandeel ,6% 31,3% 32,7% 33,3% 33,4% Aandeel vrouw 69,0% 69,0% 70,0% 72,0% 69,0% Duur dienstverband in jaren 6, Brutoverloop 15,0% 15,4% 16,1% 12,1% 10,4% Ziekteverzuim (exclusief 7,1% 6,2% 5,5% 4,9% 4,3% zwangerschap) Bron: Prismant, 2009; FCB, (z.j.) 4.2 Percentage flexibel personeel in Welzijn/MD In Welzijn/MD heeft 85, 2% van de medewerkers een vast dienstverband. De overige medewerkers zijn tijdelijke medewerkers (9,1%), oproepkrachten (2,1%), ZZP ers (1,9%), alfahulpen (0,3%) of uitzendkrachten (1,4%). (Prismant, 2009) Utrecht, november 2010 * 7

10 4.3 Verdeling van arbeidsplaatsen in functies in Welzijn/MD Welzijn/MD is een pluriforme sector met veel verschillende functies. Tabel 3 geeft het aandeel van de verschillende functies in Welzijn/MD in 2009 in percentages weer. Uit de tabel blijkt dat binnen de groep leidinggevenden en staffuncties, de managers van cliëntgebonden functies en de staf- en beleidswerknemers de grootste groepen werknemers zijn binnen Welzijn/MD. Binnen de groep algemeen personeel zijn de administratieve/secretariële werknemers het grootst in omvang. De meest omvangrijke beroepsgroepen in Welzijn/MD die met cliënten werken zijn de maatschappelijk werkers en de peuterspeelzaalleidsters. Tabel 3: Aandeel van verschillende functies in Welzijn/MD in percentage, 2009 aandeel Directie/leidinggevende algemeen 1,5 Manager van staf/ondersteunende functies 3,2 Manager van functies primair proces 5,9 Administratief/secretariële werknemers 8,9 Stad / beleidswerknemer 6,2 P&O 1,3 Receptionist / telefonist 1,0 Overige functies staf /ondersteunend personeel 5,2 Pedagogisch werknemer 7,5 Ambulant hulpverlener 3,0 Jeugd- en jongerenwerker (incl. kinderwerk) 3,5 Maatschappelijk werker 12,5 Sociaal cultureel werker 4,5 Peuterspeelzaalleidster 10,8 Overige agogische functies 5,7 Overige functies primair proces 7,7 (psychosociale) behandel/begeleiding of 4,6 wetenschappelijke functie, niet gespecificeerd Onbekend 7,1 Totaal 100,0 4.4 Leeftijdsopbouw van werknemers in Welzijn/MD De gemiddelde leeftijd van werknemers in Welzijn/MD in 2009 is 43 jaar. Tabel 4 laat zien dat 37% van de werknemers tussen de 20 en 40 jaar is en 27,5% is tussen de 40 en 50 jaar. Drie op de tien werknemers in Welzijn/MD is ouder dan 50 jaar. Het personeelsbestand is al enkele jaren aan het vergrijzen zoals tabel 2 ook laat zien. Utrecht, november 2010 * 8

11 In tabel 5 wordt weergegeven hoe de leeftijdsopbouw er in 2018 mogelijk uit zal zien bij een uittrede leeftijd van 62 jaar en van 65 jaar. Hieruit blijkt dat bij een uittredeleeftijd van 65 jaar het aandeel 50+ in Welzijn/MD 44,9% zal zijn. Tabel 4: Aandeel medewerkers naar leeftijdscategorie in Welzijn/MD in percentage, 2009 Leeftijdscategorie Percentage medewerkers <20 1, , , , , , , , ,4 >60 6,0 Bron: FCB, (z.j.) Tabel 5: Het aandeel 50-plussers in het personeelsbestand van Welzijn/MD in 2008 en 2018, bij twee mogelijke scenario s / / 65 Aandeel ,3% 40,7% 44,9% Bron: Prismant, Gevolgde opleidingen van medewerkers in Welzijn/MD Uit tabel 6 blijkt dat het opleidingsniveau in Welzijn/MD hoog is. Ruim een derde (37,3%) van de werknemers die met cliënten werken heeft een sociaalagogische hbo-opleiding gevolgd en 12,7% een sociaalagogische mbo4-opleiding. Ruim 4% van de medewerkers heeft een gedragswetenschappelijke opleiding gevolgd. Van de werknemers uit Welzijn/MD met een cliëntgebonden functie heeft 8% voor het behalen van een (of meerdere) diploma s gebruik gemaakt van een EVC procedure. Het gaat dan met name om peuterspeelzaalleidsters, pedagogisch werknemers, jeugd- en jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. Utrecht, november 2010 * 9

12 Tabel 6: Aandeel gevolgde opleidingen van werknemers in Welzijn/MD in percentage, 2009 (cliëntgebonden functies) aandeel Sociaal agogische opleiding (mbo3) 9,4 Sociaal agogische opleiding (mbo4) 12,7 Sociaal agogische opleiding (hbo) 37,3 Gedragswetenschappelijke opleiding 4,1 Verzorgende of verpleegkundige opleiding 5,6 Combinaties van sociaal agogisch en: of verzorgend, of verpleegkundig Anders (zorg of sociaal agogisch)* 4,5 Geen zorg of sociaal agogische opleiding 5,6 Onbekend 6,1 6,3 Totaal 100,0 * het gaat hier onder meer om mensen die twee opleidingen hebben gecombineerd en om mensen die de opleiding tot helpende, een paramedische of een assisterende opleiding hebben gedaan. 4.6 Aansluiting van functies met opleiding, kennis en vaardigheden in Welzijn/MD In tabel 7 is een aantal gegevens opgenomen over de aansluiting tussen de meest voorkomende cliëntgebonden functies en de opleiding, kennis en vaardigheden van werknemers. Uit de tabel blijkt dat bijna driekwart (73,1%) van de werknemers die met cliënten werken aangeeft dat hun functieniveau en opleidingsniveau met elkaar overeenkomt. Jeugd- en jongerenwerkers en pedagogisch werknemers wijken van dit gemiddelde het meest af met 56,9%, respectievelijk 61,3%. Ambulant hulpverleners en maatschappelijk werkers geven het vaakst aan dat hun opleiding- en functieniveau met elkaar in overeenstemming zijn en dat zij werken in hetzelfde vakgebied als waarvoor zij zijn opgeleid. Bij sociaal cultureel werkers is dit aandeel het laagst. Kijken we naar de aansluiting met de eigen kennis en vaardigheden op het werk, dan geeft 79,2% van de werknemers die met cliënten werken aan dat deze aansluiting goed is en 19,5% dat deze redelijk is. Ambulant hulpverleners en jeugd- en jongerenwerkers zijn hier het minst tevreden over: 30,7% van de ambulant hulpverleners en 26% van de jeugd- en jongerenwerkers noemt deze aansluiting redelijk. 5, 8% van de jeugd- en jongerenwerkers noemt de aansluiting zelfs matig of slecht. Peuterspeelzaalleidsters zijn het vaakst positief over de aansluiting van hun kennis en ervaring op hun werk. Bijna 95% van de werknemers die met cliënten werken is van mening dat hun kennis en vaardigheden ongeveer op hetzelfde niveau liggen als hun werk vereist, of dat zij over meer kennis en vaardigheden beschikken dan nodig is. Vooral jeugd- en jongerenwerkers geven vaak aan dat dit laatste het geval is. Deze groep geeft ook het vaakst aan dat hun kennis of vaardigheden voor een ander vak zijn (15%) of verouderd zijn (5,9%). Bijna 9% van de ambulant hulpverleners vinden dat hun kennis en vaardigheden onvoldoende praktijkgericht zijn. Zij geven ook relatief vaak aan dat zij wat hun kennis en vaardigheden betreft wel eens problemen ervaren bij het uitoefenen van hun functie (18%). De werknemers die zich ondergekwalificeerd voelen, geven aan dat meer ervaring opdoen een mogelijke oplossing is om dit probleem te verhelpen. Iets meer dan de helft van de werknemers die Utrecht, november 2010 * 10

13 met cliënten werken ziet extra scholing en cursussen als oplossing voor ervaren problemen als het gaat om de aansluiting tussen hun opleiding, kennis en vaardigheden. Een kleine groep noemt extra begeleiding, een andere functie binnen het bedrijf of een ander soort functie, of geeft aan dat de zorgpunten vanzelf zullen verminderen als ze meer ervaring opdoen. Scholing en cursussen worden dus vaak genoemd als oplossing voor zorgpunten. Minder dan de helft van de werknemers met een cliëntgebonden functies is echter tevreden over de scholingsmogelijkheden in de organisatie, (7,7% is zeer tevreden en 36,7% is tevreden). Een derde is deels tevreden en deels ontevreden (33%) en bijna een kwart is (zeer) ontevreden (15,6% ontevreden en 7% zeer ontevreden). Tabel 7: Aansluiting tussen functie en opleiding, uitgesplitst naar de meest voorkomende cliëntgebonden functies in Welzijn/MD in percentage, 2009 PW AH JW MM SCW PZL Totaal Functieniveau t.o.v. opleidingsniveau Functieniveau in overeenstemming 61,3 87,5 56,9 88,9 75,7 75,1 73,1 Functieniveau lager 22,5 7,9 26,3 8,4 14,9 19,7 18,8 Functieniveau hoger 16,1 4,6 16,9 2,7 9, Zelfde vakgebied als opleiding Zelfde vakgebied 74,9 85,0 76,4 85,9 65,3 73,2 74,4 Aansluiting kennis en vaardigheden op functie goed 77,4 69,3 68,1 84,9 80,2 89,7 79,2 redelijk 21,3 30,7 26,0 13,5 18,4 10,3 19,5 matig 1,3 0,0 2,6 1,6 1,3 0,0 0,8 slecht 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,5 Relatie tussen kennis en vaardigheden en werk: kennis en vaardigheden zijn: Ongeveer op niveau werk 50,6 69,6 44,6 72,8 67,9 64,4 60,4 Meer dan werk vereist 36,3 29,4 42,0 25, ,9 34,5 Minder dan werk vereist 2,4 4,1 4,3 1,4 3,4 0,7 3,3 Voor ander vak 5,9 2,5 15,0 2, ,5 5,2 Verouderd 3,5 2,6 2,7 2,7 1,4 2,1 3,2 Onvoldoende praktijkgericht 2,2 8,7 3,4 0,6 1,4 1,1 1,9 Aandeel werknemers dat wat betreft kennis en vaardigheden weleens knelpunten ervaart bij uitoefenen van de functie Ervaart weleens knelpunten 4,1 18,8 9,3 11,8 *De kolom totaal geeft de cijfers weer van alle werknemers met een cliënt gebonden functie, dus niet alleen van de functies die in bovenstaande kolommen zijn genoemd Utrecht, november 2010 * 11

14 4.7 Instroom en verloop in Welzijn/MD Het brutoverloop in Welzijn/MD is in 2009 sterk gedaald (10,4%) en hiermee op het laagste niveau gekomen sinds 2005 (tabel 8). Deze cijfers kunnen erop duiden dat Welzijn/MD in staat is om personeel aan zich te binden en dat medewerkers langer bij de eigen werkgever blijven, maar ook de economische crises kan een verklaring zijn. Het veranderen van baan is dan niet zo aanlokkelijk. Grofweg kun je zeggen dat zo n 1 op de 10 medewerkers in Welzijn/MD vertrekken (FCB, 2010). Tabel 9 geeft aan dat het brutoverloop in 2009 onder vrouwen iets hoger is dan onder mannen. Tabel 8: Bruto verloop personeel Welzijn/MD in percentage, Brutoverloop 15,0% 15,4% 16,1% 12,1% 10,4% Bron: Prismant, 2009; FCB, (z.j.) Tabel 9: Instroom en verloop Welzijn/MD in percentage, 2009 Totaal Vrouwen Mannen instroompercentage 17,5 18,3 15,7 verloop 10,4 10,7 9,6 Bron: FCB, (z.j.) Uit tabel 10 blijkt dat er een groot verschil in verloop is naar leeftijdscategorie. Het verloop is relatief gezien hoger onder jongere medewerkers. De meeste uitstroom zit in de categorie tussen 20 en 25 jaar (absoluut gezien gaat het om geringe getallen). Maar ook de instroom is relatief hoog bij jongere werknemers tot 25 jaar. Ook het verloop onder zestig-plussers is hoog. Die groep stroomt echter uit naar pensioen. Tabel 10: Instroom en verloop naar leeftijdscategorie Welzijn/MD in percentage, 2009 Leeftijdscategorie Instroom Verloop <20 48,1 24, ,5 19, ,5 15, ,8 11, ,1 9, ,2 8, ,3 7, ,2 7, ,8 5,9 >60 7,8 16,6 Bron: FCB, (z.j.) Utrecht, november 2010 * 12

15 In Welzijn/MD is 14.4% van de werknemers op zoek aan een andere baan. Van die groep is ruim 40% actief geweest in het zoeken naar ander werk. Tabel 11: Het aandeel werknemers dat op zoek is naar een andere baan en het aandeel daarvan dat actie heeft ondernomen in percentage, Op zoek naar een Actie ondernomen andere baan Welzijn/MD 14,4 41,8 Bepalende factoren voor de uitstroom van medewerkers in Welzijn/MD Wanneer we kijken naar tabel 11 met de redenen waarom werknemers op zoek zijn naar een andere baan, dan zien we dat een nieuwe uitdaging in Welzijn/MD op nummer 1 staat. Ook is in deze sector een beter betaalde baan (34,1%) een belangrijke reden voor het zoeken naar ander werk. Daarnaast scoort in deze sector de ontevredenheid over de leidinggevende (29,4%) hoog en is een onprettige sfeer voor 25,9% van de medewerkers bepalend om te vertrekken. Het hebben van een tijdelijk contract is voor een kwart van de respondenten (25,4%) een oorzaak om op zoek te gaan naar een andere baan. De top vijf van uitstroomfactoren in Welzijn/MD is: 1. Toe aan nieuwe uitdaging 2. Wil beter betaald werk 3. Ontevreden over leidinggevende 4. Onprettige sfeer 5. Tijdelijk contract Tabel 12: Redenen waarom werknemers in Welzijn/MD op zoek gaan naar een andere baan in percentage (meerdere antwoorden mogelijk), 2009 Reden Welzijn/MD Dreigend ontslag 12,5 Tijdelijk contract 25,4 Nieuwe uitdaging 63,9 Ontevreden over leidinggevende 29,4 Onprettige werksfeer 25,9 Ontevreden over zorg 16,1 Wil beter betaald werk 34,1 Reistijd te lang 22,8 Te hoge werkdruk 21,8 Lichamelijk te zwaar 11,1 Geestelijk te zwaar 19,5 Ongunstige werktijden 11,8 Te weinig verantwoordelijkheid 21,1 Wil meer uren werken 16,4 Persoonlijke redenen 10,4 Anders 21,9 Utrecht, november 2010 * 13

16 Waar willen mensen die op zoek zijn naar een andere baan naar toe? Uit de werknemersenquête 2009 van Prismant blijkt dat 28,6% van de werknemers in Welzijn/MD die op zoek gaat naar ander werk, dit zoekt buiten de branche. Dat is een op de vijf werknemers. Tabel 13: Wat voor banen zoeken mensen in Welzijn/MD in percentage, meerdere antwoorden mogelijk, 2009 Zoekt baan in Welzijn/MD Zorg 17,3 WJK 54,6 Buiten Zorg en WJK 28,6 Geen voorkeur 27,6 4.8 Ziekteverzuim in Welzijn/MD Het ziekteverzuimpercentage in de sector Welzijn/MD is al enkele jaren aan het dalen en ligt in 2009 op 4,3%. Tabel 14: Ziekteverzuim personeel Welzijn/MD in percentage, Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 7,1% 6,2% 5,5% 4,9% 4,3% Bron: FCB (z.j.) Bepalende factoren voor het ziekteverzuim van medewerkers in Welzijn/MD Uit tabel 15 over ziekteverzuim blijkt dat de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim van langer dan 2 weken vooral te maken heeft met de arbeidsomstandigheden en een te hoge werkdruk. Voor 31,1% van de werknemers binnen WMD is de hoge werkdruk de oorzaak van hun verzuim. Ook onenigheid met leidinggevenden of collega s speelt in Welzijn/MD een belangrijke rol om te verzuimen. Utrecht, november 2010 * 14

17 Tabel 15: Het percentage werknemers dat in het afgelopen jaar langer dan 2 weken achtereen ziek is geweest en de oorzaken daarvan, 2009 Welzijn/MD Langer dan 2 weken ziek geweest 15,6 Oorzaak gerelateerd aan werk 34,3 Oorzaken in werk uitgesplitst (meerdere antwoorden) Arbeidsomstandigheden 24,5 Lichamelijk letsel a.g.v. ongeluk 1,0 Te hoge werkdruk 31,1 Reorganisatie/ontslag 6,7 Onenigheid met leidinggevende of 23,3 collega s De omgang met cliënten/patiënten 0,0 Andere oorzaak 18,0 4.9 Tevredenheid van medewerkers in Welzijn/MD Zoals we zien in tabel 16 zijn werknemers in Welzijn/MD behoorlijk tevreden over hun werkbeleving. Tabel 16: Gemiddelde score op de werkbeleving op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief, 2009 Tevredenheid Welzijn/MD 3,7 Hoewel de werknemers in Welzijn/MD behoorlijk tevreden zijn in de beleving van het werk, vallen er bij nadere beschouwing toch een aantal aspecten op. De werkbeleving is namelijk door Prismant opgesplitst in vier verschillende aspecten. Het eerste aspect is een algemene evaluatie over het werk zelf. Hieronder verstaat Prismant hoe tevreden iemand is met het werk dat hij of zij doet en of het werk als zinvol wordt ervaren. Aspect twee is de tevredenheid over de ervaren werkdruk. Deze moet niet te hoog, maar ook niet te laag zijn, aangezien daarmee de uitdaging uit het werk verdwijnt. Het derde aspect bevat de mate van zelfstandigheid. Daarmee wordt de mate bedoeld waarin iemand zelf kan bepalen hoe en wanneer een bepaalde werkzaamheid wordt uitgevoerd en hoe werk en privé te combineren zijn en werktijden zelf te bepalen zijn. Het laatste aspect gaat over het gevoel gewaardeerd te worden door de leidinggevende. Utrecht, november 2010 * 15

18 Uit tabel 17 blijkt dat van alle werkaspecten de werknemer in Welzijn/MD het minst tevreden is over de werkdruk en over de waardering van de leidinggevende. Over de inhoud en de omstandigheden van het werk zijn de werknemers het meest tevreden. Tabel 17: Gemiddelde score op vier aspecten van de werkbeleving op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief, Inhoud en omstandigheden van het werk Ervaren werkdruk Ervaren zelfstandigheid Gewaardeerd door leidinggevende in het werk Welzijn/MD 4,1 3,0 4,0 3,6 Prismant heeft ook de tevredenheid van werknemers in Welzijn/MD over een aantal jaren gemeten. Uit tabel 18 blijkt dat de tevredenheid van de werknemers over de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Tabel 18: De gemiddelde score op de werkbeleving personeel Welzijn/MD in de jaren 2000 tot Welzijn/MD 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 Prismant heeft de beroepskrachten ook gevraagd naar tevredenheid over de organisatie, werktijden, het werk, het loon, scholingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid en verzuimbeleid. De ontevredenheid over het loon en de doorgroeimogelijkheden laten in Welzijn/MD de laagste score zien. Tevredenheid over de werktijden en het werk scoort het hoogst. Tabel 19: Tevredenheid over De tevredenheid over de andere werkaspecten op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief voor werknemers in Welzijn/MD, Organisatie 3,7 Werk 4,0 Werktijden 4,3 Loon* 2,9 Scholingsmogelijkheden 3,3 Doorgroeimogelijkheden 2,9 Arbeidsomstandigheden 3,5 Verzuimbeleid 3,5 Personeelsbeleid 3,4 Welzijn/MD *De tevredenheid over het loon is gemeten op een 6-puntsschaal (1= niet tevreden tot 6 = heel tevreden) Utrecht, november 2010 * 16

19 4.10 Hrm-beleid en ervaren knelpunten van werkgevers bij de uitvoering van Hrm-beleid in Welzijn/MD Uit tabel 20 blijkt dat de meeste werkgevers in Welzijn/MD functionering- of beoordelingsgesprekken hebben geïmplementeerd of in de implementatiefase zitten. 42% van de werkgevers geeft ook aan geen beleid te hebben op het gebied van loopbaan cq carrière beleid. Dit zou kunnen betekenen dat functioneringsgesprekken in Welzijn/MD nog onvoldoende gericht zijn op de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers. Wel heeft 70% van de instellingen een opleidingsbeleid, zitten daarmee in de implementatiefase of hebben opleidingsbeleid op papier gezet. De meeste instellingen hebben een Arbobeleid en beleid op het gebied van gezondheidsmanagement of zijn hier mee bezig. Een klein deel van de instellingen heeft een beleid op het gebied van strategische personeelsplanning. Opvallend is dat 41% van de werkgevers aangeeft geen feitelijk beleid te hebben op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid, terwijl de branche aan het vergrijzen is. In tabel 21 staan de meest genoemde knelpunten waarbij werkgevers in Welzijn/MD aangeven moeilijkheden te ervaren bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Het gaat dus niet om harde feiten. Werkgevers in Welzijn/MD ervaren de beheersing van de werkdruk als het grootste knelpunt. Ook valt in Welzijn/MD de loonkosten als knelpunt op. De vergrijzing van het personeel komt in Welzijn/MD vaak als probleem naar voren, maar wordt niet het meest als probleem ervaren, terwijl Welzijn/MD momenteel een sterk vergrijsde branche is (ruim een derde van de werknemers is 50+). Tabel 20: De mate waarin beleid bestaat m.b.t. verschillende HRM onderwerpen in Welzijn/MD in percentage, 2009 Geen beleid Plannen Beleid geschreven Implementa tiefase Geïmple menteerd Intern voorkeursbeleid bij invullen 31% 9% 5% 11% 43% van vacatures Jaarlijkse cyclus van functioneringsen 3% 4% 7% 14% 71% /of beoordelingsgesprekken Koppeling 48% 16% 12% 10% 13% beoordelingsinstrumenten en de beloningssystematiek Loopbaan cq carrière beleid 42% 27% 17% 7% 8% Management/ 65% 15% 11% 6% 2% developmentprogramma Leeftijdsbewust personeelsbeleid 41% 16% 19% 17% 8% Arbobeleid 8% 5% 14% 21% 52% Opleidingsbeleid 21% 9% 19% 22% 29% Strategische personeelsplanning 38% 22% 16% 8% 5% Gezondheidsmanagement (w.o. 17% 8% 22% 18% 36% ziekteverzuim) Bron: Werkgeversenquête zorg en WJK 2009 (2010) Utrecht, november 2010 * 17

20 Tabel 21: Top vijf knelpunten in 2007 en 2009 voor de sector Welzijn/MD vanuit de perceptie van werkgevers in percentage Knelpunten Beheersing van de werkdruk 38,3 55,4 2. Loonkosten 28,1 52,4 3. Vergrijzing van het personeel 34,6 47,1 4. Het aantrekken van nieuw personeel 35,2 45,6 5. Onvoldoende beschikbaarheid van personeel a.g.v. 28,1 37,9 verlof/vakantie Bron: Werkgeversenquête zorg en WJK 2009 (2010) Utrecht, november 2010 * 18

21 5 Gebruikte bronnen FCB (z.j.). Feiten, cijfers en meerjarenrapport. Branche welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Smeets, R.C.K.H, Verijdt, F., Prieëlle, E. de., Windt, W. van der (2010). Werkgeversenquête Zorg en WJK Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn. Utrecht: Prismant. Smeets, R., Albers-Haye, D., Windt, W. van der (2010). Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009: een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg en WJK. Windt, W. van der, Velde, F. van der, Kwartel, A. van der (2009). Arbeid in zorg en welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Utrecht: Prismant. Utrecht, november 2010 * 19

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE Factsheet Jeugdzorg Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 Een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18 Werkgeversenquête 2009 Zorg en WJK Opdrachtgever: Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Dr. R.C.K.H.

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Binnen de sector worden drie

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amstelland, Kennemerland en Meerlanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amstelland, Kennemerland

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Achterhoek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Achterhoek. Het regioportret Achterhoek wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret IJsselvecht verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio IJsselvecht. Het regioportret IJsselvecht

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Frank Schoenmakers Zoetermeer, 8 juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inhoud 7 1.1 Inhoud van de tweede werkgeversenquête 7

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids marktbeeld Detailhandel AGF arbeids Totaalbeeld Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid excl. uitzendkrachten Aantal bedrijven 4.000 3.000 2.000 1.000 0 12.400 _ 14.000 3.375 10.700 2.650 _ 12.000

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 17.500 18.000 16.300

Nadere informatie

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 18.200 15.500 _ 18.000 1.840 16.000

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2016

Werkgeversenquête 2016 Werkgeversenquête 2016 29 september 2016 Karin Jettinghoff Cisca Joldersma 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1 De werkgeversenquête 6 1.2 Begeleidingscommissie 7 1.3 Leeswijzer 7 2. Methode van onderzoek

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Werk en Mantelzorg in Sociaal Werk Augustus 2017

Werk en Mantelzorg in Sociaal Werk Augustus 2017 Werk en in Sociaal Werk Augustus 2017 10 9 8 7 6 5 4 1 Verleent u momenteel zelf mantelzorg, bijvoorbeeld aan een familielid, een vriend(in) en/of een buurman/-vrouw? (AZW onderzoek 2015, SER, 2016) 73%

Nadere informatie

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld Glastuinbouw arbeids marktbeeld Totaalbeeld sector; ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid (excl. uitzendkrachten) Glastuinbouw totaal Aantal bedrijven 1. 8. 6. 4. 2. 58.1 66.6 9.1 7.95 56.9

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amersfoort en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amersfoort en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011 Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011 Den Haag, mei 2012 Deze arbeidsmarktanalyse is gemaakt door CAOP Research in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptnzorg (StAG). INHOUD Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drechtsteden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drechtsteden. Het regioportret Drechtsteden

Nadere informatie

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo Vraag 1 - Vul hier uw gegevens in: Naam organisatie (aanbieder): Voornaam: Tussenvoegsel: Achternaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon organisatie: E-mail

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls

HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls Edwin de Prieëlle, Francisca van der Velde, Raymond Smeets en Ton Leijten Dat kennis tegenwoordig een concurrentiefactor is en mede bepalend

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut.

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut. Werkgeversenquête 2014 Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut 8 december 2014 1 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKGEVERSENQUÊTE... 1 1.2 BEGELEIDINGSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Utrecht en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Utrecht en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Flevoland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Flevoland. Het regioportret Flevoland wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zaanstreek en Waterland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zaanstreek en waterkant. Het

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Rijnmond verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Rijnmond. Het regioportret Rijnmond wordt samengesteld

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Haaglanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Haaglanden. Het regioportret Haaglanden wordt

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Achterhoek Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zeeland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zeeland. Het regioportret Zeeland wordt samengesteld

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

Resultaten uitstroomonderzoek 2017

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Gooi- en Vechtstreek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Het regioportret

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Brabant. Het regioportret Midden-Brabant

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drenthe verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drenthe. Het regioportret Drenthe wordt samengesteld

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=50) Opleidingsbudget (N=49) 10 9 8 7 6 5 4 1 2% 96% 98% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo Uw aanbod aamelden voor de website Vraag 1 - Vul hier uw gegevens in: Naam organisatie (aanbieder): Voornaam: Tussenvoegsel: Achternaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon organisatie: E-mail contactpersoon:

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie