Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:"

Transcriptie

1 gravita Handleiding PSU-GT V2 Girotel (Internet) / Mijn Postbank module voor PSU Boekhouding V4 Versie 2.10 per 22 oktober Algemeen Het programma PSU-GT V2 geeft de mogelijkheid om postbankmutaties, welke te downloaden zijn van Postbank Girotel (internet) of Mijn.Postbank.nl, Rabobank en ABN-AMRO, op te nemen in een informatiescherm. Daarna kan handmatig of automatisch aan mutaties een rekeningnummer worden gekoppeld, en automatisch worden doorgeboekt in PSU Boekhouden V4. Het automatisch doorboeken werkt door middel van het aangeven van teksten die in de mutatie moeten voorkomen. Die regels worden dan automatisch voorzien van het rekeningnummer en geboekt. Met ingang van PSU-GT versie 2.01 worden openstaande facturen, waarbij in de omschrijving het nummer van debiteur of crediteur én het factuurnummer is opgegeven ook automatisch doorgeboekt. Naast het feit dat Postbankmutaties kunnen worden doorgeboekt, is het informatiescherm, en de mogelijkheid van het afdrukken van de mutaties per periode, wellicht een hulp bij controle. Het programma wordt aangeroepen vanuit PSU Boekhouden V4. Het Hoofdscherm van PSU Boekhouden V4 krijgt een extra keuzemenu, waar gekozen kan worden voor de module, zie onder. PSU-GT Versie 2.01 kan per boekhouding (bedrijf) maximaal 99 postbankrekeningen met Girotel (internet) en/of mijn.postbank.nl verwerken. Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien: In het kader Externe modules kan worden gekozen voor PSU-GT V2. Met de knop Start externe module zal het programma starten. Gravita, Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal. Tel. & fax: Inschrijfnummer KvK:

2 Inhoud 1. Het hoofdscherm van PSU-GT V2 2. Een rekening kiezen 3. Een nieuwe rekening aanmaken, of wijzigen bestaande (systeembestand) 4. Een postbank bestand selecteren en doorboeken 5. Een handmatige mutatie ingeven 6. Handmatig coderen/doorboeken 7. Onderhoud filters 8. Filter toepassen: automatisch coderen/doorboeken 9. Verwijderen van rekeningen 10. Afdrukken mutaties 11. Bestanden 12. Journaalposten 1. Het hoofdscherm van PSU-GT V2 In de titel staan de gegevens die relevant zijn voor de boekhouding, vanuit PSU Boekhouden V4: - PSU Girotel mod en het versienummer - de licentienaam van de gebruiker - het bedrijfsnummer en naam - het huidige jaartal en de periode. Het bedrijf en jaartal dienen dus vooraf in PSU Boekhouden V4 te worden ingesteld. In het bovenste kader staan het Postbankrekeningnummer, het jaartal (vanuit PSU Boekhouden V4) en het saldo van de rekening. Dat saldo bestaat uit het bij systeemgegevens ingegeven beginsaldo, en een telling van de mutaties. Dit saldo zal worden opgeslagen in het systeembestand (zie 3.). Het postbanknummer is weergegeven in een keuzemenu. Dit menu zal alle rekeningen van dit bedrijf (en jaar) tonen (zie 2.) en er kan eventueel een nieuwe rekening worden opgegeven (zie 3.). Met de knop Ververs rechtsboven op het scherm zal het mutatiescherm opnieuw worden ingevuld.

3 Door op één van de kolomkoppen te drukken, zal de sortering van de lijst wijzigen. De kolom cumulatief zal dan een onjuist beeld geven van de telling van de mutaties. Met deze knop zal deze volgorde weer worden hersteld naar sortering op datum. Het keuzemenu Grootboekrekening selectie bevat alle grootboekrekeningen, nummer en omschrijving, die bij het bedrijf voorkomen. Deze keuze dient voor het handmatig coderen en doorboeken van de mutaties naar PSU Boekhouden V4 (zie 6. en 12.). De knop Filters toepassen zal de mutaties automatisch coderen en doorboeken aan de hand van de ingegeven filters (zie 6.), en eventuele openstaande facturen van debiteuren en crediteuren, naar PSU Boekhouden V4 (zie 8. en 12.). Met de knop nieuw Girotel bestand doorboeken kan een nieuw bestand, ontvangen van de Postbank worden doorgeboekt (zie 4.). Het onderste scherm geeft alle mutaties weer, met een cumulatief saldo kolom. Door rechts te klikken in de eerste kolom van de mutatielijst, verschijnt een menu met mogelijkheden per mutatie. De keuze Boeken met bovenstaand nummer geeft een handmatige codering en doorboeking aan (zie 6.) op een grootboekrekening, dezelfde functie als dubbelklikken op de eerste kolom bij een mutatie. De keuze Boeken op debiteur/crediteur geeft de mogelijkheid om handmatig te coderen en door te boeken op een debiteur of crediteur en factuurnummer (zie 6.). De keuze Handmatige nieuwe mutatie ingeven geeft de mogelijkheid om handmatig mutaties toe te voegen, in verband met een eventueel probleem met het bestand van de postbank (zie 5.). De afsluiten knop sluit het programma af en activeert het PSU Boekhouden V4 scherm.

4 2. Een rekening kiezen Bij het starten van PSU-GT V2 zal het programma automatisch de eerste rekening activeren en tonen. Als er nog geen rekening is ingegeven, zal het programma het scherm Onderhoud systeembestand weergeven (zie 3.), en de mogelijkheid geven om een rekening in te geven. Bij keuze voor de optie Nieuwe aanmaken zal eveneens het onderhoud systeem scherm worden weergegeven (zie 3.). Er kunnen per bedrijf in PSU Boekhouden V4 maximaal 99 rekeningen worden ingegeven. Nieuw ingegeven rekeningen zullen direct in dit menu worden weergegeven en zijn dus verkiesbaar. Bij het kiezen van één van de weergegeven rekeningen, zullen de gegevens van die rekening worden weergegeven, zowel de mutatiegegevens als de gegevens op het scherm Onderhoud systeembestand (zie 3.). Ook het doorboeken van bestanden van de Postbank zullen alleen in die Postbankrekening worden geboekt. 3. Een nieuwe rekening aanmaken, of wijzigen bestaande (systeembestand) Als het programma voor het eerst wordt gestart, bij de keuze van Nieuwe aanmaken uit het keuzemenu (zie 2.) zal dit scherm worden weergegeven. Als er een rekening is gekozen kan ook handmatig dit tabblad Onderhoud systeembestand worden gekozen. Op het scherm worden bovenaan het bedrijf, de bedrijfsnaam en het lopende jaartal en maand aangegeven ter informatie.

5 De in te geven velden zijn: Beginsaldo: Het beginsaldo van de Postbankrekening van het lopende jaar, of, als de mutaties niet beginnen aan het begin van het jaar, het beginsaldo vóór de eerste mutatie. Als de rekening in het vorige jaar ook met PSU-GT V2 is beheerd, zal PSU-GT V2 automatisch het eindsaldo (Lopend saldo) van vorig jaar opnemen als beginsaldo. Rekeningnummer: Het rekeningnummer van de Postbankrekening. Dit veld is alleen in te geven bij een nieuwe rekening. Een bestaand rekeningnummer mag niet meer veranderen. Grootboekrekening: Het grootboek rekeningnummer van de Postbankrekening. Dit is de balansrekening waarop alle boekingen worden tegengeboekt (zie 12.). Dagboek rekening: Het dagboek waarmee de journaalposten worden geboekt. Het is aan te raden (maar niet verplicht), voor elke rekening een afzonderlijk dagboek te kiezen. De Opslaan knop zal de rekeninggegevens opslaan in het systeembestand. Als het een wijziging van een bestaande rekening betreft, zal er een nieuwe doorrekening plaatsvinden van het Lopend saldo. De velden die ter informatie worden weergegeven: Rekeningnummer (midden): Bij een bestaande rekening zal hier het rekeningnummer worden weergegeven. Bij een nieuwe rekening zal: Nieuwe aanmaken worden weergegeven. Lopend saldo: Het lopende saldo betreft het saldo na de laatste mutatie. In de praktijk zal dit saldo steeds opnieuw worden ververst. Het neemt het beginsaldo en telt alle mutatie bij dit saldo op. De Verwijder rekeningen knop geeft de mogelijkheid om rekeningen te verwijderen (zie 9.). Alle gegevens, inclusief het back-up bestand (zie 11) zullen worden verwijderd. 4. Een postbank bestand selecteren en doorboeken Bij de keuze voor Nieuw Girotel bestand doorboeken zal het hiernaast weergegeven scherm de mogelijkheid geven om een bestand te kiezen om door te boeken. Er kan gekozen worden het zoeken naar bestanden met de extensie.asc, voor Girotel bestanden, of de extensie.csv voor mijn.postbank.nl bestanden. De bestanden zijn niet gelijk, en niet uitwisselbaar. Via een speciale sortering op specifieke zoeksleutels kunnen in principe wel beide soorten bestanden voor één rekening worden gebruikt. Er is echter een kleine kans dat het op problemen stuit. Daarom raden wij aan om altijd van één soort, dus Girotel of mijn.postbank.nl voor een rekening te gebruiken. In hoofdstuk 11 zal dieper op de bestandsoorten worden ingegaan.

6 5. Een handmatige mutatie ingeven Het kan soms voorkomen dat een aansluiting van het saldo tussen PSU-GT V2 en een opgave of dagafschrift van de Postbank niet klopt. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar de belangrijkste zijn: 1. Girotel De mutaties van girotel blijven ongeveer één maand beschikbaar. Bij te laat binnenhalen van de mutaties kunnen er dan mutaties verdwenen zijn. Deze mutaties dienen dan handmatig te worden ingegeven in het onderstaande scherm. Gravita heeft nog geen fouten in de bestanden die ontvangen worden van Postbank Girotel online kunnen constateren. 2. mijn.postbank.nl In de bestanden van mijn.postbank.nl zijn door Gravita zo nu en dan verschillen geconstateerd. Enerzijds stonden enkele mutaties dubbel in het bestand, anderzijds mist het bestand wel eens een mutatie. Over het algemeen zijn verschillen snel op te sporen en handmatig met onderstaand scherm te corrigeren. Het hierboven genoemde scherm kan worden verkregen met de keuze voor Handmatige nieuwe mutatie ingeven uit het contextmenu, verkregen door rechts te klikken om de eerste kolom bij de mutaties. Geef in het bovenstaande scherm de mutatiegegevens in. Aangezien PSU-GT V2 alle mutaties op datum sorteert, is het belangrijk om extra aandacht te geven aan de datum. Een mutatie die met de juiste datum is ingegeven, wordt geplaatst in de buurt van de foute mutatie. Zo is de mutatie in de toekomst goed thuis te brengen. Een juiste omschrijving is ook zeer belangrijk. Als de mutatie is ingegeven en akkoord bevonden, kan deze worden opgeslagen met de Opslaan mutatie knop. De knop Afsluiten sluit het venster af en geeft opnieuw het hoofdvenster van PSU-GT V2 weer.

7 6. Handmatig coderen/doorboeken Een mutatie op een grootboekrekening boeken De rekening zal vooraf in het keuzemenu Grootboekrekening selectie, bovenaan het hoofdscherm (zie 1.), moeten worden aangegeven. Daarna kan de mutatie worden geboekt in PSU Boekhouden V4. Een mutatie kan op twee manieren worden voorzien van het gekozen grootboekrekeningnummer: door te dubbelklikken op de eerste kolom van een mutatie, of de keuze voor Boeken met bovenstaand nummer, in nevenstaand contextmenu, dat zichtbaar zal worden door in de eerste kolom rechts te klikken op een mutatie. De inhoud van de journaalpost zal worden aangegeven in hoofdstuk 12. Een mutatie op een debiteur/crediteur boeken De keuze Boeken op debiteur/crediteur, uit het hiervoor weergegeven contextmenu, geeft eerst de mogelijkheid om een debiteur of crediteur in te geven. Geef in het kader 'Soort onderhoud' aan of het een debiteur of crediteur betreft. Zoek daarna op (deel van) nummer of (deel van) naam naar de debiteur of crediteur. In het scherm rechts in het zoeken kader zullen alle debiteuren of crediteuren worden weergegeven waarop het (deel van) nummer of naam van toepassing is. Als de debiteur of crediteur in de lijst staat, kan met dubbelklik in de lijst de debiteur of crediteur worden weergegeven in het onderste gegevens kader. Op dit moment is het ook mogelijk om met de knop Naar relatiebeheer de relatiegegevens in te zien of te wijzigen. Door in het middelste kader Zoeken op de knop Nieuw toevoegen te klikken kan een nieuwe debiteur of crediteur worden ingegeven. Door op de knop Schoon scherm te klikken, zal het onderste scherm worden leeggemaakt. De knop Plakken keuze kan dan worden aangeklikt om het coderen en doorboeken proces te stoppen.

8 Het BTW nummer is een veld dat in gebruik is voor PSU Boekhouding Verkoop (facturering). Door op de knop Plakken keuze te klikken, zal de gekozen debiteur of crediteur worden doorgegeven aan PSU-GT. Het programma PSU-GT V2 zal nu een scherm weergeven met de openstaande facturen van de ingegeven debiteur of crediteur. Door in de lijst één van de facturen te dubbelklikken, zal het factuurnummer onderaan het scherm worden weergegeven. Ook kan er een ander factuurnummer onderaan worden ingegeven. Tenslotte kan er van een vooruitbetaling sprake zijn. Door op de knop Afsluiten te klikken zal het gekozen factuurnummer worden doorgegeven aan PSU-GT V2. Als bij één van de laatste twee schermen geen keuze wordt gemaakt, dus er is geen debiteur of crediteur gekozen of geen factuurnummer, zal de mutatie niet worden doorgeboekt. Om bewust te kiezen 'niet door te boeken' moet in het onderste kader bij factuurnummer staan. De inhoud van de journaalpost zal worden aangegeven in hoofdstuk 12. Een correctieboeking Als een mutatie al een rekeningnummer of debiteur/crediteur bevat, en al geboekt is, zal het opnieuw coderen op een ander nummer de bestaande post terugboeken en opnieuw boeken. De volledige correctieboeking zal in het journaal voorkomen (zie 12.). In het hierboven staande voorbeeld was de boeking van 1000,00 eerst geboekt op de rekening , nog te ontvangen. Daarna is in het bovenste rekeningen menu de rekening , salaris directeur aangegeven. De boeking is door PSU-GT V2 gecorrigeerd op de rekening en opnieuw geboekt op de rekening

9 7. Onderhoud filters Filters dienen om automatisch te coderen. De ingegeven tekst zal in de mutatieregel worden gezocht, en bij positief resultaat automatisch worden geboekt (zie 8.). In het bovenste kader Filter bewerken kunnen filters worden ingegeven en gewijzigd. De 'schoon scherm' knop maakt de velden van het bovenste kader schoon. De verwijderen knop verwijdert de filter uit het bestand. De opslaan knop zal de filter opslaan in het bestand. In het onderste scherm worden alle filters weergegeven die zijn ingegeven. Door één van de filters te dubbelklikken in het onderste scherm zal deze bovenaan worden weergegeven. De filter kan worden gewijzigd en opgeslagen of verwijderd. Voor het gemak kan men door éénmaal te klikken op een mutatie op het hoofdscherm, eerste kolom, de betreffende mutatie weergeven in het middelste kader Geselecteerde regel beheersscherm. Hierdoor kan de filtertekst geselecteerd, gekopieerd en geplakt worden, door opnieuw intikken kunnen immers fouten ontstaan.

10 8. Filter toepassen: automatisch coderen/doorboeken De knop Toepassen filters op het hoofdscherm start het automatisch coderen en doorboeken van de filters én de gevonden boekingen op debiteuren/crediteuren. Alleen mutaties die nog niet geboekt zijn zullen in aanmerking komen om te worden vergeleken met de filters en openstaande posten debiteuren/crediteuren, dus de waarde in de kolom grootboek moet zijn. De filterteksten zullen worden vergeleken met zowel de tenaamstelling als de omschrijving. Als de volledige filtertekst in de mutatie is gevonden zal het grootboeknummer uit de filterregel worden opgenomen in de mutatie en de regel zal worden doorgeboekt in PSU Boekhouden V4 (zie 12.) De openstaande posten debiteuren/crediteren zullen worden nagelopen voor mutaties als de waarde in de kolom grootboek in de mutatie is. Het volledige nummer van de debiteur of crediteur en het volledige factuurnummer moeten in de omschrijving van de mutatie voorkomen. Ook mogen debiteur/crediteurnummer en factuurnummers niet overlappen. Voor debiteuren moet het mutatiebedrag negatief zijn (bijschrijving) en voor crediteuren positief (afschrijving). Als aan al deze voorwaarden is voldaan zal het debiteurnummer of crediteurnummer én het factuurnummer worden toegevoegd aan de mutatie, en zal de mutatie worden doorgeboekt in PSU Boekhouden V4 (zie 12). 9. Verwijderen van rekeningen Met de knop Verwijder rekeningen op het tabblad Onderhoud systeembestand kan een rekening/jaar volledig worden verwijderd. Door een rekening te kiezen en op de Verwijder knop te klikken, zal zowel het interne mutatiebestand als het back-up bestand worden verwijderd. Zoals in het scherm te lezen is, zal alleen lopend jaar van de opgegeven rekening worden verwijderd, mits er nog geen gecodeerde mutaties zijn.

11 10. Afdrukken mutaties Met het tabblad Afdruk mutatielijst is een lijst af te drukken met de mutaties. Het programma geeft zelf de periode op van 1 tot en met 12, dit is naar willekeur te wijzigen. De afgedrukte lijst zal beginnen met het beginsaldo, eventueel opgehoogd met een telling van de mutaties vóór periode van. Na de mutaties volgt het saldo van een telling van beginsaldo plus weergegeven mutaties. De lijst is maximaal 132 tekens breed en zal daarom in de breedte op een A4 dienen te worden afgedrukt.

12 11. Bestanden Voor het werken met het programma PSU-GT V2 zijn drie bestandsvormen heel belangrijk om te kennen. Dat zijn Girotel online bestanden en mijn.postbank.nl bestanden, de bestanden die via download worden verkregen van de Postbank, en het back-up bestand. Het back-up bestand heeft de layout van een Girotel online bestand, maar kan zowel mutaties bevatten van meerdere Girotel online bestanden als van meerdere mijn.postbank.nl bestanden. Het kan ook mutaties uit beide bestandsoorten bevatten, hoewel Gravita dit niet aan kan raden. De bestandssoorten zullen hier afzonderlijk worden behandeld. Back-up bestand Gegevens komen meestal in delen. Wat betreft Girotel online is het al verplicht om minstens maandelijks de download te starten, anders verdwijnen de mutaties alweer van de server. Maar het komt ook voor dat vanwege controlewerkzaamheden er extra downloads zijn. Zodoende worden er per jaar dus al minstens 12 bestanden verkregen van de Postbank, maar meestal meer. Bij mijn.postbank.nl kan dit minder zijn, maar het hoeft niet. Daarom heeft Gravita besloten om alle doorgeboekte mutaties, ongeacht uit welk soort bestand afkomstig, (ook) op te nemen in één bestand, zodat er in ieder geval altijd één bestand is waarin alle Postbankmutaties van één jaar staan. Voor dit doel is gekozen voor de layout van het Girotel online bestand. In dit bestand staan geen speciale bestandstekens en elke regel sluit af met een harde return (enter). Dit soort bestanden zijn vrij gemakkelijk in te lezen en te bewerken met vrijwel alle tekstverwerking-, spreadsheet- en databaseprogramma s. De naam van het bestand is GTDLppppppppppjjjj###.ASC. Waarbij pppppppppp staat voor rekeningnummer Postbank, jjjj voor jaartal, ### voor interne index. Het interne indexnummer heeft de volgorde van het keuzemenu voor rekeningnummers (zie 2.) en kan (dus) een waarde hebben van 1 tot en met 99. Tijdens het doorboeken kan het gebeuren dat er in het Postbankbestand mutaties staan van meer dan één jaar. PSU-GT V2 zal deze mutaties automatisch juist wegschrijven in de back-upbestanden van het betreffende jaar. Het Girotel online bestand Het Girotel online bestand bevat mutatieregels, zonder kopregel. Elke regel sluit af met een harde return (enter). De naam van bestand eindigt altijd op.asc. De regelopbouw ziet er als volgt uit: De opgenomen velden: positie: Postbanknummer Datum jjjjmmdd Soort mutatie Volgnummer soort mutatie Van/naar rekening Naam van/naar rekening Bedrag mutatie Af (AM) of bij (BM) Omschrijving Valuta Gravita heeft geen problemen ontdekt in de verwerking van de bestanden van Girotel online. De mutaties zijn ongeveer één maand online, het is dus wel belangrijk op tijd de mutaties binnen te halen.

13 Het mijn.postbank.nl bestand Het mijn.postbank.nl bestand bevat regels met velden gescheiden door een komma (,), elk veld opent en sluit met een dubbel aanhalingsteken ( ). Elke regel bevat één mutatie en is afgesloten met een linefeed teken (ASCII-10). De bestandsnamen hebben een extensie.csv. Elk bestand bevat als eerste regel een kopregel met de veldomschrijvingen. De regelopbouw ziet er als volgt uit: De velden zijn genoemd in de kopregel: Datum Naam / Omschrijving Rekening Tegenrekening Code Af Bij Bedrag (EUR) MutatieSoort Mededelingen De bestanden bevatten zo nu en dan fouten. Er kunnen regels dubbel in zijn opgenomen en er kunnen regels ontbreken. Over het algemeen valt het aantal fouten mee. Gravita vond tot op heden drie fouten, over een periode van één jaar (verschillende rekeningen). 12. Journaalposten Voor het journaal dat PSU-GT V2 boekt in PSU Boekhouden V4 gebruikt het programma afzonderlijke nummers. Iedere journaalpost krijgt een eigen van tevoren vastgesteld nummer. Het programma maakt per maand één journaalpost. De grootboekrekeningen balanspost Postbankrekening, Debiteuren en Crediteuren komen in elke journaalpost één keer voor, met als datum de laatste dag van de maand. Bij aanvullende boekingen in een bepaalde maand zullen de geboekte bedragen voor die maand dus worden aangepast. De regels in het grootboek op andere rekeningen én de boekingen in de subadministratie debiteuren/crediteuren bevatten de datum van de mutatie. Als een reeds gecodeerde en geboekte regel een ander nummer krijgt, zullen de terugboeking én de nieuwe boeking afzonderlijk in de journaalpost worden opgenomen. Het programma is zo in staat eigen correctieboekingen te maken (zie 6 Een correctieboeking). De journaalpost kan er dan als volgt uitzien: Als er van de lopende maand nieuwe mutaties binnenkomen van de Postbank kan de boeking er na codering en doorboeking dus anders uitzien.

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie Versie 1.11 22 oktober 2007 2 Handleiding module PSU Voorraad 22 oktober

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4

Handleiding PSU Boekhouden V4 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V5

Handleiding PSU Boekhouden V5 Handleiding PSU Boekhouden V5 Handleiding PSU Boekhouden V5 Pagina 2 Beginnen met PSU Boekhouden V5 Na het ingeven van de licentienaam en het nummer kunt u beginnen met het opzetten van de administratie.

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Invoeren kasmutaties versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren kasmutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen Het converteren van adresgegevens in PSU Postbode, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende programma s, is een flink werk.

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

gravita Handleiding PSU Tijdschrijven V2.2

gravita Handleiding PSU Tijdschrijven V2.2 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Tijdschrijven

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module W1000 Financiële Administratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module W1000 Financiële Administratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module W1000 Financiële Administratie 1 Financiële Administratie 1.1 Boekingen 1.1.1 Kas/Bank/Giro 1.1.1.1 Invoeren Met deze keuze kunt u Kas/Bank/Giro (verder afgekort

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V5

Handleiding PSU Boekhouden V5 Handleiding PSU Boekhouden V5 Handleiding PSU Boekhouden V5 Pagina 2 Beginnen met PSU Boekhouden V5 Na het ingeven van de licentienaam en het nummer kunt u beginnen met het opzetten van de administratie.

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Aanpassingen overzicht Adfas DOS

Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aangepast in ADFAS 4.5.06 vanaf 24-11-2009 t/m 17-03-2010 - Printeropdrachten aangepast ivm Windows 7 (Netwerkprinter nu via Winprinter) Device -> Winspool en Instellingen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V5 Factuur

Handleiding PSU Boekhouden V5 Factuur Handleiding PSU Boekhouden V5 Factuur Handleiding PSU Boekhouden V5 Factuur Pagina 2 Beginnen met PSUB5 Factuur Na het ingeven van de licentienaam en het nummer kunnen er facturen worden aangemaakt. Het

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Handleiding Vaste activa

Handleiding Vaste activa Handleiding Vaste activa 1 Vaste activa In deze handleiding vindt u alles over de vaste activa module in e-boekhouden.nl. 1.1 Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn aankopen die u doet voor uw bedrijf

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Handleiding voor vaste activa

Handleiding voor vaste activa Handleiding voor vaste activa Deze handleiding gaat over het invoeren en beheren van vaste activa. Handleiding voor vaste activa e-boekhouden.nl Inhoud 1. Wat zijn vaste activa?... 2 2. Nieuwe vaste activa

Nadere informatie

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Standard SnelStart 12 koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen

Nadere informatie