GEERT GROTE PEN 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEERT GROTE PEN 2014"

Transcriptie

1 GEERT GROTE PEN 2014 nederlandstalige masterscripties van 5 jonge f ilosof en van bardot tot beatrice. gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van jean-luc marion en jean-luc nancy Bart Loos, Open Universiteit Nederland Winnaar Geert Grote Pen 2014 de kunst van de commercie de relatie tussen adverteren, schoonheid en identiteit Stefan Hoeijmakers, Universiteit van Tilburg theorieën over natuurwetten. onhoudbaarheid van het realisme projectivisme als uitweg? Jelle Langaskens, Universiteit van Gent biotoop en metropolis. biopolitieke ruimte bij foucault en negri Sebastiaan Loosen, Katholieke Universiteit Leuven anatomie van de nostalgie. een conceptuele analyse van het imaginaire bij sartre Lene Vranken, Katholieke Universiteit Leuven stichting geert grote pen 2014

2

3 geert grote pen 2014 nederlandstalige masterscripties van 5 jonge filosofen

4 geert grote pen 2014 PEN Geert Grote geert grote pen genomineerden 2014: Bart Loos (Open Universiteit Nederland) WINNAAR Stefan Hoeijmakers (Universiteit van Tilburg) Jelle Langaskens (Universiteit van Gent) Sebastiaan Loosen (Katholieke Universiteit Leuven) Lene Vranken (Katholieke Universiteit Leuven) jury 2014 prof.dr. Marli Huijer (Erasmus Rotterdam) prof.dr. Bart Raymaekers (Katholieke Universiteit Leuven) dr. Ad Verbrugge (VU Amsterdam) genomineerden 2013: Alda Pellemans (Universiteit van Tilburg) WINNAAR Ype de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) Martijn van den Boom (Radboud Universiteit Nijmegen) Benjamin De Mesel (Katholieke Universiteit Leuven) Eva Meijer (Universiteit van Amsterdam) jury 2013 prof.dr. René Foqué, (Katholieke Universiteit Leuven en Erasmus Universiteit Rotterdam) prof.dr. Henk Procee (Technische Universiteit Twente) prof.dr. Jozef Keulartz (Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit) drs. Willem Gooyer ( filosoof en publicist, Amsterdam) Mevrouw dr. Ingrid Biesheuvel, Neerlandica (Universiteit Utrecht) was taalkundig adviseur van de jury. genomineerden en jury s en 2012: zie p.480

5 GEERT GROTE PEN 2014 nederlandstalige masterscripties van 5 jonge filosofen van bardot tot beatrice. gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van jean-luc marion en jean-luc nancy Bart Loos, Open Universiteit Nederland Winnaar Geert Grote Pen 2014 de kunst van de commercie de relatie tussen adverteren, schoonheid en identiteit Stefan Hoeijmakers, Universiteit van Tilburg theorieën over natuurwetten. onhoudbaarheid van het realisme projectivisme als uitweg? Jelle Langaskens, Universiteit van Gent biotoop en metropolis. biopolitieke ruimte bij foucault en negri Sebastiaan Loosen, Katholieke Universiteit Leuven anatomie van de nostalgie. een conceptuele analyse van het imaginaire bij sartre Lene Vranken, Katholieke Universiteit Leuven stichting geert grote pen 2014

6 geert grote pen 2014 DANK AAN Alle deelnemers aan de Geert Grote Pen 2014 : uw medewerking maakte in beginsel onze wedstrijd mogelijk; Juryleden van de Geert Grote Pen 2014: prof. dr. Marli Huijer (Erasmus Universiteit Rotterdam, Haagse Hogeschool), prof. dr. Bart Raymaekers (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Ad Verbrugge (Vrije Universiteit Amsterdam); Annemieke Brouwer (Kunst en Cultuur, rondleiding ), Jos Paardekooper/ Mark Kornet (voordracht, rondleiding), Robien van Ee en gastvrouwen van het Geert Groote Huis, Franca Drieman (catering Geert Groote Huis), medewerkers van de Deventer Latijnse School, Mahnaz Abassi (catering Latijnse School); Vormgever Martien Yland (MWFY Beeld & Taal) voor alle technische en grafische hulp rondom de Geert Grote Pen, van eerste oproep tot en met de uiteindelijke GGP-bundel; Onze donateurs en sponsoren, waarbij een speciaal woord van dank uitgaat naar sponsor De Penshop, als leverancier van de prachtige Watermanpennen; De gemeente Deventer voor haar betrokkenheid bij de Geert Grote Pen. De Stichting Geert Grote Pen is als culturele ANBI afhankelijk van donaties. Het spreekt vanzelf dat we al onze donateurs dus ook u als koper van het boek zeer erkentelijk zijn! Donaties zijn welkom. Informatie: 4

7 inhoud woord vooraf 7 inhoud juryrapport 11 de masterscripties* 15 van bardot tot beatrice. gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van jean-luc marion en jean-luc nancy 15 Bart Loos, Open Universiteit Nederland Winnaar Geert Grote Pen 2014 de kunst van de commercie de relatie tussen adverteren, schoonheid en identiteit 103 Stefan Hoeijmakers, Universiteit van Tilburg theorieën over natuurwetten. onhoudbaarheid van het realisme projectivisme als uitweg? 267 Jelle Langaskens, Universiteit van Gent biotoop en metropolis. biopolitieke ruimte bij foucault en negri 357 Sebastiaan Loosen, Katholieke Universiteit Leuven anatomie van de nostalgie. een conceptuele analyse van het imaginaire bij sartre 437 Lene Vranken, Katholieke Universiteit Leuven colofon 481 * de winnende scriptie als eerste, daarna in alfabetische volgorde van de auteursnamen. 5

8 geert grote pen 2014

9 woord vooraf Nu er vier rondes Geert Grote Pen achter ons liggen met heel diverse winnaars, genomineerden, juryleden en in totaal 67 deelnemende jonge masters in de wijsbegeerte begint het bij ons steeds meer te dagen dat het eeuwenoude principe tot lering ende vermaek bij de Geert Grote Pen wel zeer van toepassing is. Enerzijds is het niveau van de inzendingen steeds hoog aan de serieuze pennenvruchten ging onmiskenbaar een rijke bloei vooraf, anderzijds worden we steeds verrast door de enthousiaste jonge masters met wie wij op de middag van de feestelijke uitreiking kennis mogen maken. In 2014 ontvingen wij met groot genoegen in de Deventer Latijnse School de Vlaamse genomineerden Lene Vranken, Sebastiaan Loosen (beiden van de Katholieke Universiteit Leuven) en Bart Loos (Open Universiteit Nederland), evenals de Nederlander Stefan Hoeijmakers (Universiteit van Tilburg); genomineerde Jelle Langaskens (Universiteit van Gent) kon helaas door omstandigheden niet aanwezig zijn. Bovengenoemde kandidaten vertegenwoordigen, evenals de overige inzenders, in levenden lijve het adagium van de Geert Grote Pen : Kom op voor je moerstaal in de geesteswetenschappen. Zij maken duidelijk dat het schrijven in de Nederlandse taal een plaats moet behouden in het domein waarin een (jong) mens de kans van zijn leven krijgt te redeneren, schrijven en lezen in de taal van zijn hoofd en zijn land. Dat die mens zich als een ware Frans Timmermans naast het gebruikelijke Engels nog vijf talen eigen maakt om de wereld te kunnen bevatten, is alleen maar toe te juichen: de fundamenten van de uiterst creatieve eerste taal, vormen echter de basis van wat er in tientallen jaren wordt afgetast, benoemd en doorgrond. Denken & schrijven in moedertaal mag van onze kant rekenen op een extra aanmoediging, zeker nu het fenomeen steenkolenengels de afgelopen jaren concurrentie heeft gekregen van het steenkolennederlands. Van oudsher is het in elk geval de wijsgeer die een plek op de eerste rang van het theater van het hier en nu verdient, waar in moedertaal gestelde kernvragen zomaar tot een heilzame katharsis kunnen leiden. Ondertussen is de route terug naar onze denker en doener Geert Grote gemaakt. Onze stichting Geert Grote Pen meende de oude 14-eeuwse meester recht en een plezier te doen met de prijs voor de beste masterscriptie filosofie geschreven in de Nederlandse taal. De prijs gedijt bij een eminente jury. Ronduit vereerd zijn we met juryleden uit Vlaanderen en Nederland die hun kennis en kunde aan de Geert Grote Pen willen verbinden, en dát terwijl hun agenda door het jaar heen nauwelijks witte plekken vertoont. Dank dus, Marli Huijer (Erasmus Rotterdam), Bart Raymaekers (Katholieke Universiteit Leuven) en Ad Verbrugge (VU Amsterdam) voor uw wijsgerige en aangename betrokkenheid bij de Pen van Het door voorzitter Huijer opgestelde juryrapport opgenomen in deze bundel vertelt over de soms subtiele verschillen tussen de diverse masterscripties en over de fijne weegschaal, die uiteindelijk aan Bart Loos scriptie Van Bardot tot Beatrice het meeste gewicht toekende. De qua onderwerp zeer uiteenlopende geschriften van alle vijf genomineerden van 2014 achten wij een publicatie meer dan waard. Onze stichting gaat door, stevent inmiddels af op het eerste lustrum. Het vliegwiel van de afgelopen jaren mist naar wij hopen zijn uitwerking niet: schrijven in het Nederlands vereist van een humaniorastudent en diens scriptiebegeleider inmiddels meer lef dan woord vooraf 7

10 geert grote pen 2014 het schrijven in het Engels. Deze actuele stand van zaken maakt Geert Grotes praktische inzet voor de moedertaal vanuit zijn geboortestad Deventer, waar hij zich met zijn Moderne Devoten inzette voor een tweetalige tekstcultuur op niveau, noodzakelijk. De Nederlandse taal, altijd in beweging, blijvend belangrijk cultureel erfgoed; moedertaal, uitgelezen gespecialiseerd gereedschap om de nieuwsgierige menselijke geest te beroeren en aan de kunst van het vragen stellen gestalte te geven. Studenten in de wijsbegeerte nodigen wij voor het vijfde achtereenvolgende jaar uit nu eens de Geert Grote Pen ter hand te nemen. Moge de meesterproeven in deze bundel jullie daartoe mede aanzetten! September 2014, CorrieDolmans-Klumper, Voorzitter stichting Geert Grote Pen 8

11 woord vooraf

12 geert grote pen 2014

13 juryrapport geert grote pen 2014 Beste genomineerden, vrienden, familie en overige belangstellenden, dames en heren, Het is een eer om als voorzitter van de jury van de Geert Grote Pen 2014 u de bevindingen van de jury te mogen voorleggen en straks de winnaar bekend te mogen maken. Voor mijn medejuryleden, Bart Raymaekers en Ad Verbrugge, en mij was het een groot genoegen om de rijke oogst aan ingezonden Nederlandstalige masterscripties filosofie te mogen lezen en beoordelen. De vijf door ons geselecteerde scripties blinken alle uit in goed, en soms ronduit mooi taalgebruik. Als Geert Grote vanmiddag aanwezig had kunnen zijn, zou hem dat naar ik vermoed genoegen hebben gedaan. De menselijke sterflijkheid laat die aanwezigheid helaas niet toe maar de jury hoopt in zijn geest te hebben gehandeld door bij de beoordeling van de scripties niet alleen waarde te hechten aan filosofische en wetenschappelijke aspecten, zoals de formulering van de onderzoeksvraag, het gebruik van filosofische literatuur en een heldere denklijn, maar ook aan stijl, taalgebruik en originaliteit. Wat heeft die manier van kijken opgeleverd? Graag neem ik u mee op de tocht die de jury langs de vijf genomineerde scripties heeft ondernomen. Ik houd daarbij de volgorde aan van de presentaties. juryrapport De eerste die we tegenkomen is de scriptie van Bart Loos: Van Bardot tot Beatrice. Gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van Jean-Luc Marion en Jean-Luc Nancy. Met zo n allitererende, met de tijd spelende hoofdtitel vanuit Bardot naar Beatrice!, en dus niet andersom kan het niet meer stuk, zou je denken. Maar zo snel lukt het niet om de jury te overtuigen. De scriptie opent prachtig met een door Brigitte Bardot gezongen lied ( Je me donne à qui me plait - ik geef me aan wie me bevalt ), maar aangekomen aan het einde van de scriptie vroegen we ons toch af of we nu werkelijk dichter bij Bardot waren gekomen. Gaat het de auteur uiteindelijk niet meer om hoe liefde aan ons verschijnt dan om Bardot? Zijn onderzoeksvraag (welke gevolgen bepaalde opvattingen van de gift en lichamelijkheid hebben voor de interpretatie van de erotische liefdesrelatie) en de erop volgende vergelijking van de theorieën van Nancy en Marion wijzen in die laatste richting. Naast deze twee worden diverse andere filosofen opgevoerd. Dat is indrukwekkend, maar eerlijk is eerlijk, die veelheid aan denkers leidt hier en daar ook af van het eigenlijke onderwerp en leidt hier en daar tot slordigheden. Maar laten we wel wezen: de beantwoording van die vraag naar de liefdesrelaties via Nancy en Marion gebeurt op zeer consciëntieuze, filosofisch rijke, en tegelijk vrolijke en literaire wijze. Met het terugkerende verhaal over liefdesverlangen van Hans Castorp uit de Toverberg van Thomas Mann schrijft Loos een fijne rode draad door het geheel. De tweede die we ontmoeten is Stefan Hoeijmakers: De kunst van de commercie- De relatie tussen adverteren, schoonheid en identiteit. De scriptie is een verleidelijk, zeer goed geschreven verhaal over hoe mensen ertoe komen om zich te verenigen in een gemeenschap rond een bepaald merk, bijvoorbeeld het merk Euro Shopper. Deze keuze voor de merkgemeenschap, de brand community, is wellicht niet heel origineel; maar Hoeijmakers snijdt wel een actueel en urgent onderwerp aan. Zijn persoonlijke, verhalende schrijfstijl zorgt ervoor dat wij als lezers bijna 150 bladzijden lang geboeid bleven doorlezen. Dit is een boek riep een van de juryleden, zoveel 11

14 geert grote pen 2014 eigenheid, zoveel drive, dat is uitzonderlijk. Toch waren er ook momenten waarop het ons te snel ging. Zoals wanneer de auteur zonder nuancering of bezwaar meegaat in de stelling van Richard Dawkins dat alle menselijke gedragingen terug te voeren zijn op de drang om als soort en als cultuur te overleven. Die volgzaamheid leidt ertoe dat er slechts één perspectief, namelijk het evolutionair adaptieve, wordt geboden op de neiging om deel te nemen aan een brand community. De biologistische invalshoek deed ons ook afvragen of de scriptie voldoende filosofisch is. Hoofdstuk 1 opent met Nietzsche maar had het niet voor de hand gelegen om stil te staan bij de laatste mens van Nietzsche? Tegenover deze kanttekening staat echter zoveel moois een sterke eigen gedachtelijn, een boeiend betoog en goed gebruik van de literatuur, dat we ook deze scriptie met graagte nomineren voor de Geert Grote Pen. De derde scriptie die we op onze tocht tegenkomen is van Lene Vranken: Anatomie van de nostalgie. Een conceptuele analyse van het imaginaire bij Sartre. Een pakkend betoog met een origineel onderwerp (Nostalgie). De scriptie is geschreven vanuit een persoonlijke invalshoek, maar dan wel zo dat dit persoonlijke een verhalende vorm heeft en niet een autobiografische vorm. Het is eerder fictie dan bekentenisliteratuur. Dat komt vooral door het verhaal over Pierre, een goede vriend die in het buitenland woont, waaraan de ik-figuur wordt herinnerd als ze in een café een lied hoort dat ze lang geleden ook op deze plaats hoorde maar toen in gezelschap van Pierre. Het verlangen naar de voorbije tijd wordt in dit verhaal krachtig verbeeld. Het willen begrijpen van de nostalgie aan de hand van Proust ligt wat ons betreft voor de hand. Maar de zoektocht wat nostalgie in het werk van Sartre zou kunnen zijn, vonden we minder sterk. Vooral omdat Sartre in zijn denken over het bewustzijn sterk op Husserl leunt, waardoor het de vraag is wat in Sartres denken over het bewustzijn van hemzelf is en wat hij rechtstreeks van Husserl heeft overgenomen. Maar ook hier geldt dat de scriptie zoveel goeds in zich heeft een van de juryleden merkte op dat er na het lezen echt iets bleef hangen dat we er ten volle van overtuigd zijn dat ook deze scriptie in aanmerking komt voor de Geert Grote Pen. De vierde ontmoeting is met de scriptie van Jelle Langaskens, getiteld Theorieën over natuurwetten. Onhoudbaarheid van het realisme Projectivisme als uitweg? In de scriptie wordt een heldere en goed geschreven vergelijking gemaakt tussen drie theorieën over natuurwetten. De jury is onder de indruk van de hoge wetenschappelijke kwaliteit van dit werk, de strakke methodologie (een rustige, met veel literatuur onderbouwde vergelijking van de drie theorieën) en het goede gebruik van voorbeelden. Dat laatste maakt de scriptie, hoewel deze een thematiek aansnijdt die niet zeer toegankelijk is voor een groot publiek, toch goed leesbaar. Jammer is wel zeker wat leesbaarheid betreft dat er veel lange Engelstalige citaten in de tekst zitten. Ook bij de originaliteit van het onderwerp had de jury enige twijfel. Dat komt mede omdat de titel al verklapt dat in de vergelijking de derde theorie het projectivisme als winnaar uit de bus zal komen. Dat alles neemt niet weg dat ook deze scriptie een proeve is van hoogwaardig, filosofisch denken en stilistische vaardigheid. Dan ontmoeten we ten slotte, maar zeker niet als minste, de scriptie van Sebastiaan Loosen: Biotoop en metropolis. Biopolitieke ruimte bij Foucault en Negri. Ook hier is een vaardig denker aan het woord, dit keer over de vraag hoe een biopolitieke maatschappij, een maatschappij die het leven van de bevolking wil beheren, omgaat met de ruimte. Loosen zet het lastige begrippenkader van 12

15 Foucault en Negri voortreffelijk uiteen, weet vergelijkingen tussen deze denkwijzen te trekken en geeft tussen de bedrijven door daar zelf slim commentaar op. De confrontatie met Koolhaas is naar het oordeel van de jury zeer geslaagd, vooral omdat daarmee voorbeelden worden gegeven van hoe de metropolis van binnenuit zou kunnen worden veranderd. Minder geslaagd aan deze scriptie is dat deze niet gesitueerd is: er is geen actuele, urgente of persoonlijke reden waarom deze scriptie met dit onderwerp is geschreven. Door dat ontbreken van urgentie of actualiteit is er ook geen duidelijke eigen doordenking van de omgang met de ruimte. De conclusie had wat ons betreft daarom langer en minder puntgewijs gemogen. Maar ook hier geldt: een knap geschreven en filosofisch goed onderbouwd verhaal, dat we met veel genoegen hebben gelezen en dat we graag nomineren voor de Geert Grote Pen. juryrapport Dames en heren, Ik hoop u ervan te hebben overtuigd dat er hier vijf genomineerden staan die allen een scriptie hebben geschreven die het waard is om met de Geert Grote Pen 2014 te worden gehonoreerd. Als jury mogen we helaas maar aan een van hen de prijs toekennen. Dat besluit viel ons zwaar: elk van deze scripties heeft specifiek sterke en specifiek zwakke kanten. En bovendien hoe een scriptie over nostalgie of over liefde te vergelijken met een scriptie over natuurwetten? Na de vijf scripties op verschillende manieren naast elkaar te hebben gewogen en dus inderdaad vragen te hebben gesteld als hoe verhoudt een scriptie over commercie zich tot een scriptie over de ruimte in een metropool? werd ons langzaam maar zeker duidelijk dat we vooral belang hechten aan: een eigen denklijn, originaliteit, een goede filosofische verdieping en een overtuigende en boeiende schijfstijl. De winnaar voldoet ruimschoots aan deze criteria. Dan is nu het moment aangebroken om u bekend te maken wie de winnaar wordt van de Geert Grote Pen De winnaar is... Bart Loos, met zijn scriptie: Van Bardot tot Beatrice. Gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van Jean-Luc Marion en Jean-Luc Nancy. Een stilistisch uitmuntend geschreven scriptie, waarin aan de hand van de liefdestheorieën van een bekende en minder bekende filosoof (Nancy en Marion) onderzocht is hoe ons denken over de gift en lichamelijkheid de interpretatie van de liefdesrelatie beïnvloedt. Geert Grote met zijn allitererende naam zou genoten hebben van deze Bardot tot Beatrice. Marli Huijer Voorzitter van de Jury Geert Grote Pen 2014 De jury voor de Geert Grote Pen 2014 bestond uit: prof.dr. Marli Huijer (Erasmus Rotterdam); prof.dr. Bart Raymaekers (Katholieke Universiteit Leuven); dr. Ad Verbrugge (VU Amsterdam). 13

16 geert grote pen 2014 Bart Loos (1976) studeerde Kunst-en Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Zijn scriptiebegeleider was prof.dr. Marc de Kesel (Saint Paul University, Ottawa), zijn examinator dr. Elisabeth den Hartog-de Haas (Open Universiteit Nederland). De auteur zoekt verder zijn weg doorheen de heldere duisternis van de hedendaagse Franse filosofie. 14

17 bart loos van bardot tot beatrice gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van jean-luc marion en jean-luc nancy bart loos winnaar geert grote pen

18 geert grote pen 2014

19 woord vooraf Aan wie anders kan mijn thesis over de liefde worden opgedragen dan aan France? Niet aan Frankrijk maar aan France. Weliswaar is Frankrijk een land dat zijn filosofen nog koestert, een land met een rijke fenomenologische denktraditie, het vaderland van de hoofdrolspelers uit mijn thesis. En uiteraard schakelt Hans Castorp over van het Duits naar gebrekkig Frans wanneer de liefde ter sprake komt. Frankrijk, het land van Je t aime moi non plus tot La vie d Adèle, waar tegelijkertijd de straten volstromen wanneer de vermolmde hoeksteen van de maatschappij, het klassiek gezin, wordt aangetast. bart loos En toch draag ik mijn thesis niet op aan Frankrijk, maar aan France. Mijn geliefde, mijn echtgenote, de moeder van mijn zoon. Zo zou ik haar kunnen noemen, maar wat zijn die woorden meer dan koude juridische abstracties? Misschien moet ik haar mijn lerares etiquette noemen, want is etiquette niet die onmogelijke wetenschap die ons leert te spreken zonder te poneren, te raken zonder te grijpen, te voelen zonder te kwetsen? Bovenal is France mijn ongeschreven inspiratiebron, zij die nergens in de voetnoten verschijnt maar als een zachte regenwolk boven de letters drijft. Ook gaat mijn dank hier uit naar de zelfverklaarde onmens Marc De Kesel, mijn minzame begeleider, aan wie ik de gift van een goede start heb te danken en deskundige bijstand bij de behouden landing. De trans-atlantische gesprekken die ik met hem heb mogen voeren via Skype hij vanuit Canada, ik in Merelbeke waren voor mij, honkvaste ambtenaar, een niet te onderschatten avontuur. Om het met Nancy te zeggen: ook hij heeft mij geraakt, zij het via de eindeloze omweg van de techniek, maar welke aanraking geschiedt zonder omwegen? Juist de afstand maakte het contact mogelijk. Ten slotte dank ik ook mijn rooms-katholieke moeder, die immer mijn nieuwsgierigheid heeft gestimuleerd voor de heerlijk verrotte wereld waarin wij leven, maar wier rechtlijnigheid mij er ook toe heeft aangezet addergebroed dat kruipt waar het niet gaan kan vooral de kronkelpaden op te zoeken. 17

20 geert grote pen 2014 inhoudsopgave 1. inleiding Een fenomenologische blik op de liefde Een korte biografie Jean-Luc Marion Jean-Luc Nancy de gift Gift en economie Een meerduidig begrip Jacques Derrida Donner le temps Marion Grenzeloze gegevenheid De begrensde gegevenheid bij Husserl Gift zonder gever Graden van gegevenheid De toegewijde (L adonné) Nancy Sublieme offerande De zin van de wereld L offrande sublime Materia signata Conclusie het lichaam Marion: de zelfgewaarwording van het vlees Lichaam versus vlees Michel Henry: de wereld versus het leven Nancy: mijn lichaam als indringer Het uitgeschreven lichaam Partes extra partes E(motie) Ecotechniek Conclusie de liefdesrelatie Marion: liefde als garantie tegen de vergeefsheid Zekerheid versus verzekering Kan ik als eerste liefhebben? Liefde als gekruist fenomeen De liefdeseed De kruising van het vlees Anoniem genot De Getuigen De eenduidige betekenis van de liefde 82 18

21 4.2 Nancy: aangetast door liefde Ongrijpbare liefdes Dialectiek versus blootstelling Gebroken hart De belofte Er is geen seksuele betrekking Het Genot Cupiditas en caritas 96 bart loos 5. besluit 97 literatuurlijst

22 geert grote pen 2014

23 1inleiding bart loos 1.1 Een fenomenologische blik op de liefde Je me donne à qui me plaît Ça n est jamais le même mais Quoi que ç ui qui en a jamais bavé Me jette le premier pavé Je n avais qu un unique amour Celui-là m a joué un sale tour Je ne m en porte pas plus bête Fini Roméo et Juliette (Serge Gainsbourg, uitgevoerd door Brigitte Bardot) donne à qui me plaît. De eerste zin van deze chanson verschilt niet zo veel van de doorsnee schlager, waarin de zanger met veel pathetiek en gekreun belooft zichzelf helemaal te geven aan zijn geliefde. In tegenstelling tot in veel van zulke liedjes gaat het hier echter niet om een gift aan de ware geliefde, de prins of de prinses in de Je me witte Cadillac, die elk gemis voorgoed zal opvullen. Integendeel, ze geeft zich aan velen ( Ca n est jamais le même ) en van liefde is er helemaal geen sprake ( Je n avais qu un unique amour ). Wat geeft ze dan wel? Op het eerste gezicht zou het antwoord voor de hand liggend kunnen lijken: ze geeft haar lichaam, niet haar hart of haar ziel. We zouden dan kunnen besluiten dat deze chanson, die dateert uit 1963, de veranderende attitudes tegenover seksualiteit uitdrukt: seks, de gift van het erotische lichaam, kon voortaan vrijer worden genoten, zonder schuldgevoel, zonder de strikte moraal van de Kerk, die meisjes voorhield dat ze hun juweel moesten bewaren voor de ware, voor diegene waarmee ze een zielsverbintenis hadden gesloten in het sacrament van het huwelijk. Vaak wordt daarbij vooral gekeken naar de veranderingen, naar de morele aardverschuiving van de seksuele revolutie, maar veel vooronderstellingen zijn misschien wel dezelfde gebleven. In beide gevallen, zowel voor als na de seksuele revolutie, is een autonoom ik blijkbaar in staat om zich op een vrije, al dan niet weldoordachte manier te geven aan een ander. Bovendien kan die gift bestaan uit het eigen lichaam of een lichaamsdeel, het juweel (les bijoux indiscrets van Diderot!), die al dan niet samen met de ziel worden geschonken, kortstondig of 21

24 geert grote pen 2014 voor de eeuwigheid. Kortom, in beide gevallen lijken we in een cartesiaans universum te leven, waarbij lichaam en geest strikt van elkaar gescheiden zijn en waarbij de geest of de ratio het lichaam als een object kan manipuleren, wegschenken of juist bewaren. Een treffend voorbeeld daarvan vinden we bij Kant, in zijn definitie van het huwelijk als een seksueel contract, waarin de partners het levenslang bezit van elkanders geslachtsdelen uitwisselen. 1 Daarbij worden de echtgenoten gereduceerd tot lustobjecten. 2 Gelijkaardige cartesiaanse vooronderstellingen kunnen we ook vandaag nog herkennen, bijvoorbeeld in het discours van voorlichters en artsen, die ons zo helder en welonderscheiden mogelijk uitleggen hoe we het lichaam doelmatig kunnen inzetten voor elke vorm van veilig genot. De vraag rijst echter of liefde en erotiek wel zo cartesiaans helder zijn als hierboven wordt gesuggereerd. Je me donne à qui me plaît, zo begint Brigitte Bardot, maar kan ze zich wel weggeven? Geeft ze iets of wil ze vooral iets terugkrijgen? Is haar juweel een juweel naast andere juwelen, dat even eenvoudig kan worden uitgewisseld? Heeft ze een lichaam, waarover ze vrijelijk beschikt en dat ze kan controleren, of is ze een lichaam, is ze lichamelijk? En is die lichamelijkheid haar het meest nabij of het meest vreemd? In De Toverberg van Thomas Mann lezen we een treffend voorbeeld van dat laatste, wanneer de held Hans Castorp zich zorgen maakt over hartkloppingen: Maar als je hart nu helemaal vanzelf klopt, zonder zin of reden en om zo te zeggen op eigen gelegenheid dat vind ik bepaald griezelig, begrijp me goed, het is namelijk net of het lichaam zijn eigen gang gaat en niet langer verband houdt met de ziel 3 Ook is het onduidelijk aan wie Bardot zichzelf geeft. Niet aan haar grote liefde, daar gelooft ze niet meer in (Fini Roméo et Juliette), maar ze blijft wel liefdesliedjes zingen. Si tu passes un jour dans ma rue tu entendras ma chanson d amour. Gefundenes Fressen voor de psycholoog, die in een oude liefdesbreuk de verklaring ziet voor haar angst om zich nogmaals te binden. Voor de natuurwetenschapper zal het een kwestie van chemie zijn: wie haar aantrekt of charmeert (qui me plaît) wordt bepaald door feromonen. Het probleem is natuurlijk dat ze dat zelf zo helemaal niet zal ervaren. Wie die bewuste, persoonlijke ervaring wel ernstig wil nemen, komt op het domein van de fenomenologie. De fenomenologie kijkt namelijk naar de verschijnselen zoals ze zich aan ons bewustzijn voordoen, zonder rekening te houden met de objectieve werkelijkheid die los van het bewustzijn bestaat. Edmund Husserl, een van de grondleggers van de fenomenologie, noemt dat de transcendentale reductie of epoché: de algemene aanname (Generalthesis) of natuurlijke instelling waarin we er zonder nadenken van uitgaan dat de wereld rondom ons waarvan we zelf een onderdeel vormen werkelijk bestaat, wordt tussen haakjes geplaatst om zich te kunnen concentreren op de zuivere bewustzijnsinhouden.4 Denk aan een zonsondergang. De vraag of de zon werkelijk bestaat, is in de fenomenologie irrelevant, het gaat erom hoe die zonsondergang aan u en mij verschijnt: niet als een hemellichaam waarrond de aarde draait, maar als een geelo- 1 Die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten (Berlijn 1870 [1 e druk 1797]) Koen Raes, Controversiële rechtsfiguren:rechtsfilosofische excursies over de relaties tussen ethiek en recht (Gent 2001) Thomas Mann, De Toverberg (vertaald door Pé Hawinkels) (11 e druk; Amsterdam 2000) 94 4 Zie o.a. Peter Reynaert red. Husserl. Een inleiding (Kapellen 2006)

25 ranje bol die in de zee zakt. Daarbij zal de wijze waarop die zonsondergang aan ons verschijnt, ook altijd in meer of minder mate gekleurd zijn door de stemming waarin we verkeren. Wanneer ik als jongeman met mijn Russisch vakantieliefje over het strand wandel, zal ik een heel andere zonsondergang beleven dan straks als oude grijsaard, die op de vooravond van zijn overlijden nog één keer de zon wil zien ondergaan, of dan de drukbezette ober, die mag stoppen met werken als de zon niet langer zijn terras beschijnt. Ook de noties van tijd en ruimte krijgen een heel andere betekenis in de fenomenologie. Stel dat u op de drukke zeedijk, tussen de massa, plots in de verte een oude vriend ontwaart. Die oude vriend is in meters uitgedrukt nog veel verder van u verwijderd dan de voorbijgangers in uw onmiddellijke omgeving, maar voor uw bewustzijn zal hij dichterbij zijn dan de vreemdeling die bij het passeren uw schouders raakt. Veronderstel nu dat die persoon in de verte geen oude vriend is, maar een oud lief, voor wie er, verborgen onder het stof van de tijd, toch nog een waakvlam blijkt te branden. Misschien ruikt u meteen zijn parfum, voelt u hoe zijn handen door uw haren streken, proeft u die specifieke oude porto die jullie samen dronken, hoort u de zomerhit waarop jullie elkaar hebben leren kennen. Dat is de wijze waarop de geliefde aan u, aan mij of aan Brigitte Bardot verschijnt, als een bewustzijnsfenomeen dat helemaal niet samenvalt met de objectieve kenmerken van de persoon in kwestie (voor zover een persoon al objectief te beschrijven zou zijn). Wellicht herinnert u zich ook hoe u zelf was in die tijd, toen jullie nog samen waren, helemaal anders dan nu, alsof u toen zelf een ander was. U kunt ook nagaan hoe uw lichaam reageert op zijn plotse verschijning; misschien krijgt u klamme handen, overvalt u een vrolijke misselijkheid. En hoe herinnert u zich zijn lichaam? Als de materiële stof waaruit het is opgebouwd? Door zo te focussen op de bewustzijnsbeleving kunnen ook andere tegenstellingen opduiken dan in het klassieke dualisme. Zou het, bijvoorbeeld, niet kunnen dat voor mijn bewustzijn het verschil tussen mijn eigen lichaam en het lichaam van de ander veel groter is dan het klassieke onderscheid tussen lichaam en geest? In de natuurlijke instelling gaat het om twee gelijkaardige materiële levensvormen, maar fenomenologisch beschouwd ervaar ik het andere lichaam als iets dat van buitenaf komt, dat steeds elders is, terwijl ik mijn eigen lichaam althans op het eerste gezicht van binnenuit ervaar, als levend vlees. Hij is altijd daar, ik ben altijd hier. bart loos Laten we vervolgens aannemen dat uw oud lief u trakteert op een drankje op het terras van de drukbezette ober. Ook die traktatie, een zeer bescheiden vorm van gift, kan fenomenologisch worden beschouwd: gaat het om het drankje, de 3 euro die hij u heeft uitgespaard, of over de tijd die hij nog eens voor u vrijmaakt, de aandacht die hij u schenkt? Zoals we verder zullen zien, is de gift misschien wel het meest fundamentele thema van de fenomenologie, omdat ze de gift niet enkel opvat in beperkte zin, als een geschenk, maar als gegevenheid, een concept waarmee de fenomenologie wijst op alle verschijnselen die aan het bewustzijn gegeven zijn. Of het nu waarnemingen, gedachten, gevoelens of dromen betreft: ze moeten gegeven zijn om te kunnen verschijnen. Kortom, lichamelijkheid en de gift zijn alomtegenwoordig in de fenomenologie. Mij gaat het echter specifiek om de vraag welke consequenties bepaalde opvattingen over de gift en lichamelijkheid hebben voor de interpretatie van de erotische liefdesrelatie. Dat is volgens mij van belang om schijnbaar oppervlakkige meningen over liefde en lichamelijkheid over porno, trouw, erotiek, voortplanting beter te begrijpen. Denk aan de heftigheid waarmee het debat 23

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Kan ik mijzelf scheppen? Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Laurens ten Kate, Henk Manschot Wat is dan dat breekbare

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hij is er, en Hij spréékt

Hij is er, en Hij spréékt Hij is er, en Hij spréékt Auteur: Dr. Francis A. Schaeffer Oorspronkelijke titel: He is there and He is not silent Uitgave: Tyndale House, Wheaton, Ill., USA Uitgave in het Nederlands: 1979 Tekst op de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

Ffotografische fragmenten

Ffotografische fragmenten Ffotografische fragmenten F PETER VAN TUIJL 1 fotografische fragmenten opstellen over fotografie vanuit verschillende invalshoeken Peter van Tuijl 2010 pocketuitgave omslagfoto hartjesdag 15 augustus

Nadere informatie

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen In Het handwerk van de vrijheid. Over de ontdekking van de eigen wil verdedigt Peter Bieri (2006) de stelling dat onze persoonlijke vrijheid een kwestie van

Nadere informatie

PORTRET VAN EEN HEDENDAAGSE ROMANTICUS

PORTRET VAN EEN HEDENDAAGSE ROMANTICUS PORTRET VAN EEN HEDENDAAGSE ROMANTICUS HERMAN BRUSSELMANS SELF-FASHIONING Naam: Bob Rietdijk (1036378) E-mailadres: bob_rietdijk@hotmail.com Begeleider: dr. Rick Honings Tweede lezer: dr. Olga van Marion

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010

Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010 Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010 Identiteit verwoorden Wat gebeurt er als iemand over zichzelf vertelt? Deze

Nadere informatie

In de Marge Jaargang 14 (2005) nr. 2. Van de redactie

In de Marge Jaargang 14 (2005) nr. 2. Van de redactie Van de redactie Toen in oktober 2004 bekend werd dat er in het Universitair Medisch Centrum Groningen een protocol zou komen waarin criteria vermeld worden voor levensbeëindigend handelen bij pasgeboren

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie

HET EEUWIG TEKORT. Noten bij p. 000 t/m 000

HET EEUWIG TEKORT. Noten bij p. 000 t/m 000 HET EEUWIG TEKORT Noten bij p. 000 t/m 000 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Noten bij p. 000 t/m 000 RUTGER CLAASSEN HET EEUWIG TEKORT EEN FILOSOFIE VAN DE SCHAARSTE Ambo Amsterdam Noten bij p.

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 ajaar 2012 Uitgelicht najaar 2012 De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding. Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2

LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2 98 LITERATUURBULLETIN RELATIES EN SEKSUALITEIT, 2003, nr. 2 Inhoud Recensies/99 Jim Bender Brusselman, W. (Red.) (2001). Seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving na een ruggenmergletsel/99 Koos Slob

Nadere informatie