PLAKKATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAKKATEN 02.12.2011... 29.01.2012"

Transcriptie

1 NL De jonge Belgische kunstenaar Wouter Feyaerts (1980, Brasschaat) neemt met 452 plakkaten de Kunst Nu-ruimte van S.M.A.K. bijna volledig in. De ruimte wordt letterlijk ingepakt, haast claustrofobisch geïsoleerd. De plakkaten worden aangebracht in een dichte rasterstructuur, als een tegelwand. Naar aanleiding van deze tentoonstelling voerde Wouter Feyaerts (F) een correspondentie met kunstcriticus Wim Van Mulders (VM). In dit boekje worden enkele citaten uit het gesprek gelicht, zonder echter te raken aan de geest van de correspondentie. De citaten werpen een aantal vragen en bedenkingen op waar beiden mee worstelen, de één als kunstenaar, de ander als criticus: het is een fragmentarische duiding van een totaalkunstwerk. De integrale dialoog werd opgenomen als cruciaal onderdeel van het gelijknamige kunstenaarsboek, dat werd gerealiseerd als een samenwerking tussen S.M.A.K., Bluebird Conspiracy en Galerie Transit. VM ( ) Je maakt een grote reeks plakkaten. Een plakkaat bezit verschillende betekenissen: poster, aanplakbiljet, affiche, ordonnantie, bevelschrift,... maar ook oorveeg of slag. Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis maakte ik kennis met plakkaten uit de zestiende eeuw. Karel V NL SMAK_Feyaert.indd 1 22/11/11 12:57

2 vaardigt in 1520 een plakkaat uit tegen de geschriften van Luther. Het zijn verordeningen uitgevaardigd onder een opgedrukte zegel. De term plakkaat werd gebruikt voor een overheidsvordering zodat elke burger van de inhoud kennis kon nemen. Die plakkaten hingen aan het gemeentehuis of zoals men nu zegt in de openbare of publieke ruimte : dus leesbaar (hoewel, wie kon er lezen in 1520?) of zichtbaar voor iedereen.( ) In de veronderstelling dat een kunstenaar zijn tijd uitdrukt of vertegenwoordigt, hoe situeer je jouw abstracte composities met toegevoegde icoonachtige beelden, labels en (soms) een lapidaire tekst? Kan ik dit interpreteren als een individueel onderzoek naar codes en hun eindeloze dubbelzinnigheid? ( ) F ( ) Plakkaten hebben een spannende dubbelheid. Ze zijn zowel ingezet geweest vanuit de macht als vanuit de underground, het verzet. Het is een middel van het establishment maar ook van het anti-establishment. Om deze reeks optimaal te laten functioneren in zijn totaliteit was het NL SMAK_Feyaert.indd 2 22/11/11 12:57

3 een vereiste om ze in de macht te tonen. ( ) Het gebruik van bedrieglijke slogans, iconografische en plastische elementen uit de reclame- en verpakkingswereld is tevens een manier om de macht die op mij (en bij uitbreiding op gans de maatschappij) wordt uitgeoefend te counteren, te bufferen, te filteren, bij te sturen. Het gaat over macht en onmacht, individu tegenover groep ( ). Ik heb zelf het gevoel dat ik dingen uit de vulgariteit wil evacueren, dingen die waardeloos geacht worden wil herwaarderen. Revalideren is hierin een mooie term omdat revalideren wijst op het beter worden, op krachten komen maar er zit ook valideren in. Ik maak hiermee geen aanklacht tegen de consumptiemaatschappij maar probeer op deze manier wel om er mee om te gaan, om perspectieven te doen kantelen en schuiven. Schoonheid genereren waar de samenleving het al lang opgegeven heeft. Hoop vinden waar niemand hoop ziet. Ik werk met verworpen, verbannen, verloren en gevonden voorwerpen, dozen of verpakkingen. ( ) ( ) De plakkaten zijn zeker geen doetjes of aaibare charmeurs. Integendeel zelfs, het is een behoorlijk obscuur en brutaal werk in zijn geheel, waarin zowel boven- als onderhuids een aanmoediging naar ethiek, stijlvolheid en waardigheid schuilgaat. Er is een groot verschil tussen schofterigheid en brutaliteit. Ik ervaar de brutaliteit die ik (niet zo zeer bewust) hanteer als een voertuig om mijn werk op te laden en de intensiteit te verhogen. De kwantiteit van de plakkaten is hierin één facet. Het maniakale karakter van die massa zegt niet alleen iets over mij als maker maar is even goed een manier om vraag- en uitroepteken bij elkaar te plaatsen. ( ) VM ( ) Je passus over ethiek verrast mij. ( ) Je associeert ethiek met stijlvolheid en waardigheid en dat siert je. ( ) Je griezelt voor een uiterlijke schijn daar dingen nooit zijn wat ze op het eerste gezicht lijken. Die spanning tussen een zuivere natuur en hoe we door de beschaving verminkt en vervormd worden klinkt door in je schrijven en denken. ( ) Ik zou graag ingaan op je materiaalgebruik. Die tape of plakband bezit die een meerwaarde? NL SMAK_Feyaert.indd 3 22/11/11 12:57

4 Je zei dat de plakkaten veeleer tekeningen zijn en geen schilderijen. ( ) F ( ) Als ik de plakkaten eerder als tekeningen dan als schilderijen zie, wil ik daarmee niet alleen de snelheid en het suggestieve benadrukken maar ook het informele naast het formele plaatsen. De tape is naast een afbakening ook een instrument om te reduceren, te isoleren, te verbergen of herbergen. Over de tape zal nog een laag boekbinderslijm komen, een transparante glazuur: de verzegeling van de ordonnantie en tevens een manier om het moment te verstillen, te versterken en te bewaren. ( ) Ik ben naast een wandelaar met mijn voeten in de buitenwereld, ook een wandelaar in tape. Na al die jaren met tape werken, zijn de kilometers die ik in plakband heb afgelegd al veel meer dan een grote wereldreis. ( ) Zonder dat ik autobiografisch hierover moet uitweiden, ben ik de eerste om te (h)erkennen dat mijn werk een persoonlijke wandelstok is voor mijn eigen leven. Maar naast dit persoonlijke belang probeer ik ook een hand te reiken naar de buitenwereld toe. ( ) Er zijn altijd blinde vlekken maar door het werk te maken en te tonen probeer ik die te ontmantelen, zowel voor mezelf als voor anderen. ( ) VM ( ) De relatie massacultuur en hoge cultuur loopt als een rode draad door de geschiedenis van het modernisme en bij nader inzien ook door je monumentale plakkatenwerk. ( ) Kunst stelt vragen bij ingesleten patronen. Massacultuur bevestigt die patronen juist. ( ) Kan men bij jou pastiche, parodie, hommage, karikatuur, citaat, ontlening en toe-eigening nog van elkaar onderscheiden? Beelden worden nochtans analytisch opgebouwd met eindeloze meters plakband waartussen zich stripachtige figuren en korte uitdrukkingen en citaten wringen. ( ) Toen Kurt Schwitters zich de techniek van de assemblage en materiaalcollage had toegeëigend, schreef Arp een ironische commentaar: Wat voor de Griekse goden nectar en ambrozijn waren, dat was voor Schwitters de lijmpot. ( ) De lijmpot van Schwitters NL SMAK_Feyaert.indd 4 22/11/11 12:57

5 transformeert zich bij jou in kilometers kleefband. Het woekerende karakter van de Merzbau gaat over in de slierten kleurige plakband die in vele lagen over elkaar heen aan elkaar gelast worden. ( ) De stigma s van de wereld worden dicht gekleefd in de hoop dat het kleven geen pleister op een houten been is. ( ) F ( ) Ik overtreed zeer veel regels en ik veeg mijn voeten aan heel veel codes, maar toch doe ik dit niet out of the blue of per ongeluk. Wanneer ik ergens mijn voeten aan veeg, is het om met propere schoenen ergens binnen te wandelen. Vraag me niet waar ik precies binnen wandel want een agnost kan hier enkel ik weet het niet op antwoorden. ( ) De macht wordt op verschillende manieren gehanteerd en aangeraakt in de plakkaten. Naast de historische benadering van het fenomeen (bekendmaking van wetten, propaganda instrument, maar even goed aanklacht middel), is het voor mij ook een vorm om de kleine dictator in mij te laten gaan en bestaan, zonder dat het drammerig wordt of is - dat hoop ik dan alleszins. Het wordt gevaarlijk als de plakkaten louter als reactie-instrument worden bekeken. ( ) Ik werk in het atelier en werk daar dagelijks. Het is langzaamaan een tweede natuur geworden.( ) Intuïtie is iets dat dagelijkse training verreist zodat denken en doen samenvallen, samenwerken, samen-zijn, zonder elkaar de das om te doen. Ik geef gerust toe dat mijn werk op een bepaalde manier ook Mystiek is. ( ) Het leven heeft al de uitnodigingen in zich om de ogen definitief te sluiten, cynisch en verbitterd te worden. De kunst bestaat erin de ogen open te houden, ontvankelijk te blijven, om verwonderd te kunnen zijn. Dit is mijn levensambitie maar ik nodig iedereen uit onder andere met de plakkaten en zonder belerend of moralistisch te zijn om dit aan te gaan. ( ) De plakkaten zijn zowel politiek als religieus. Het herhalende karakter van het raster, de veelheid en de gelijktijdigheid zullen hopelijk naast een directe ervaring ook een contemplatieve ervaring oproepen, eentje waar je licht duizelig van wordt. ( ) NL SMAK_Feyaert.indd 5 22/11/11 12:57

6 VM ( ) De ruimte in S.M.A.K. werkt vermoedelijk als een immens, veelkleurig glasraam waarbij we ontwapend, overmeesterd, bezworen en van onze taal beroofd worden. Het volle licht van je plakkaten suggereert een controle die bescherming biedt. Je maakt een abstract architectonisch en optisch model dat geldt als een totaal maatschappelijk lichaam. ( ) Men kan stellen dat macht uitsluiting is. Concreet: vandaag hanteert men het criterium van de productiviteit. Al of niet arbeiden, fungeert als scheidslijn tussen insluiting en uitsluiting. Zo wordt leegloperij beschouwd als de voornaamste bron van wanorde en sociale onrust. De gek incarneerde het dier in de mens. Gek doen of zijn werkte ook besmettelijk volgens sommigen. ( ) F ( ) Gek is gek wat gek genoemd wordt - of het citaat van Dostojevski: De psychiatrie is een monoloog van de rede over de waanzin die enkel op zwijgen kan gebouwd zijn. ( ) Ik heb voor mezelf zeer lang de kantlijn gecultiveerd en bejubeld vanuit een toch wel ambitieuze zolderkamerromantiek ( ). De Marge heeft mij toegelaten te doen wat ik moest doen. Ik durf gerust zeggen dat het zijn prijs en offers meer dan waard was en is. ( ) De marge heeft mijn persoonlijke revalidatie (in alle betekenissen) mogelijk gemaakt en mij gesterkt om mij als individu tot de samenleving en dus ook tot de kunstwereld te kunnen verhouden. De mechanieken van samenleving en kunstwereld zijn trouwens zeer nauw verbonden. ( ) De kudde heeft geen lef. Het feit dat dit project in S.M.A.K. mijn werk op een bepaalde manier legitimeert, zegt vooral iets over die mechanieken. Dat het werk daar nu ook op inspeelt, is voor mij een evidentie. Almacht en Onmacht wonen hierin dichtbij elkaar. ( ) ( ) Zoals je de praktijk van het maken van de plakkaten beschrijft zit daar geen heldendaad aan vast. Doch de wens om met kunst te overleven vertoont een bijzondere ambachtelijke heroïek. Het is weifelen en beslissen en zonder andermans hulp is het dus tevens een hyperindividueel offensief. Maar daardoor blijft NL SMAK_Feyaert.indd 6 22/11/11 12:57

7 je plaats in de maatschappij onzeker en tot op zekere hoogte onbezet. ( ) Zovele plakkaten maken lijkt op de uitbarsting van een epidemie die de kijker besmet en hem/haar en plein public met irritatie en gêne opzadelt. ( ) Het hangt van de souplesse van de toeschouwer af of het beeld tot stralen en spreken komt. ( ) VM ( ) De plakkaten zijn in zeker zin een glasraam, een donker glasraam waarin het licht en de transparantie op meta-niveau door schemeren. En ja het is vreedzaam, het is humaan, het is met liefde maar ook met balorigheid en met vrijpostigheid. Het is zeker ethica, verder nog, het is ethica meets esthetica. ( ) De integrale dialoog tussen Feyaerts en Van Mulders is te lezen op Kunstenaarsboek: Wouter Feyaerts. Plakkaten (2011, BlueBird Conspiracy), in samenwerking met S.M.A.K. en Galerie Transit / Beelden: Courtesy Galerie Transit, Mechelen, Christophe Engels NL SMAK_Feyaert.indd 7 22/11/11 12:57

8 EN The young Belgian artist Wouter Feyaerts (1980, Brasschaat) almost completely fills the Kunst Nu space at S.M.A.K. with his 452 placards. The space is literally packed, insulated in a way that is almost claustrophobic. The placards are arranged in a dense grid structure, like a tiled wall. In the context of this exhibition Wouter Feyaerts (F) had an correspondence with art critic Wim Van Mulders (VM). Several excerpts from their dialogue are highlighted in this booklet, but without changing the spirit of the correspondence. The quotations raise several questions and considerations that both of them struggled with, one as an artist, the other as a critic: it is a fragmented interpretation of a total work of art. The whole dialogue has been included as a crucial part of the artist s book, which was produced as a joint venture by S.M.A.K., Bluebird Conspiracy and the Transit Gallery. VM ( ) You are engaged in making a major series of placards. Placards can be used for many purposes: decoration, entertainment bills, official decrees, warrants but (in Dutch) also a box on the ear or a blow. When I was studying art history I learnt about the placards of the sixteenth century. In 1520 Charles V issued a decree in placard form against the writings of Luther. They carried an overprinted seal. The placards were used for government orders so that every citizen could read their contents. These placards were put up outside the town hall or, as the phrase now goes, in the public space : meaning available for everyone to read (although how many people could read in 1520?). ( ) Assuming that an artist expresses or represents the times he is living in, how would you situate your abstract compositions with their added icon-like images, labels and (sometimes) a laconic text? May I interpret this as an individual investigation into codes and their endless ambiguity? ( ) EN SMAK_Feyaert.indd 8 22/11/11 12:57

9 F ( ) Placards have an exciting ambiguity. They have been used both by those in power and the underground, the resistance. They are a tool of the establishment but also of the anti-establishment. For this series to function optimally as a whole, it had to be displayed in a place of power. ( ) Moreover, the use of deceptive slogans, iconographic and visual elements from the world of advertising and packaging is also a way to counter, buffer, filter and steer the power that is exercised over me (and by extension over society as a whole). It is all about power and powerlessness, individual against group. ( ) I myself feel that I would like to evacuate extract things from vulgarity, and reassess things that are considered worthless. A good term to use here is revalidation as it suggests becoming better and regaining strength, but it also contains the verb to validate. This is not an indictment of the consumer world, but an attempt to deal with it, to overturn it and change perspectives. To generate beauty where society EN SMAK_Feyaert.indd 9 22/11/11 12:57

10 has long given it up. To find hope where no one sees it. I work with objects that are rejected, exiled, lost and found, pieces of boxes, of packaging. ( ) ( ) The placards are certainly not just a soft touch or endearing charmers. On the contrary, this is a fairly obscure and bold work as a whole, and both above and below the surface conceals an encouragement towards ethics, stylishness and dignity. There is a big difference between beastliness and boldness. I experience the boldness that I use (not so consciously) as a vehicle for charging up my work and boosting its intensity. The number of placards is only one facet. The maniacal nature of this massive quantity not only says something about me as a creator but is just as much a way of bringing the question mark and the exclamation mark together. ( ) VM ( ) Your passage on ethics surprised me. ( ) You associate ethics with stylishness and dignity, and that is to your credit. ( ) You shudder at outward appearance EN SMAK_Feyaert.indd 10 22/11/11 12:57

11 since things never are what they first appear to be. This tension between a pure nature and the way we have been mutilated and deformed by civilisation rings out in your thinking and writing. ( ) I would like to discuss the materials you use. Does that adhesive tape have an added value? You said that the placards are drawings rather than paintings. ( ) F ( ) If I regard the placards more as drawings than as paintings, I do so not just to emphasise the aspects of speed and evocation but also to juxtapose the informal and the formal. The tape is a demarcation as well as a tool to reduce, isolate, conceal or harbour. The tape will be covered with a layer of bookbinder s glue, a transparent glaze: the sealing of the decree as well as a way of bringing the moment to rest, and reinforcing and preserving it. ( ) Apart from being a walker with my feet in the outside world, I am also a walker in tape. After all these years of working with tape, the miles that I have covered in tape far exceed an extended trip around the world. ( ) Without elaborating on this autobiographically, I am the first to recognise that my work is a personal walking stick for my own life. However, apart from this personal interest, I also try to reach out to the outside world. ( ) There are always blind spots, but by creating and displaying the work I try to eliminate these, both for myself and for others. ( ) VM ( ) The relationship between mass culture and high culture runs like a thread through the history of modernism and on reflection through your monumental placard works too. ( ) Art questions embedded patterns. Mass culture confirms these patterns. ( ) Is it still possible to distinguish pastiche, parody, homage, caricature, quotation, borrowing and appropriation in your work? The images are after all analytically composed using endless metres of adhesive tape between which wriggle cartoonlike figures and short sayings and quotes. ( ) When Kurt Schwitters took up the techniques of assemblage and EN SMAK_Feyaert.indd 11 22/11/11 12:57

12 , 2011, Bluebird, cover ISBN EN SMAK_Feyaert.indd 12 22/11/11 12:57

13 EN SMAK_Feyaert.indd 13 22/11/11 12:57

14 material collage, Arp wrote an ironic comment: What was nectar and ambrosia to the Greek gods was for Schwitters the gluepot. ( ) In your work, Schwitters gluepot is transformed into kilometres of adhesive tape. The rampant nature of the Merzbau becomes the ribbons of colourful tape that are spliced together, overlapping in many layers. ( ) The world s stigmas are taped over in the hope that it is not a pointless exercise. ( ) F ( ) I may violate many rules and wipe my feet on many codes, but I do not do this out of the blue or by accident. When I wipe my feet on something, it s to make sure I enter somewhere with clean shoes. Don t ask me to describe the places I enter, as the only answer an agnostic can give you here is I don t know. ( ) Power is used and alluded to in different ways in the placards. Apart from the historical approach to the phenomenon (publication of laws, as a propaganda tool, but also a means of indictment), it is also a way for me to free the little dictator in me, without it becoming or being insistent. (at least this is what I truly hope). It becomes dangerous when the plac- EN SMAK_Feyaert.indd 14 22/11/11 12:57

15 ards are viewed purely as an instrument of reaction. ( ) I work in the studio and do so every day. It has gradually become second nature to me. ( ) Intuition is something that needs to be exercised daily so that thinking and doing coincide, work together and can be together without destroying each other. I do feel that there is a certain Mysticism in my work. ( ) There is so much in life that invites you to permanently close your eyes, and become cynical and bitter. The trick is to keep your eyes open, to remain receptive so that you will be astonished. This is my life s ambition and I invite everyone including the placards and without being preachy or moralistic to follow suit. ( ) The placards are both political and religious. It is to be hoped that the repetitive nature of the grid structure and its multiplicity and simultaneity will, apart from a direct experience, also evoke a contemplative experience, one that makes you feel slightly dizzy. ( ) VM ( ) The space in S.M.A.K. probably acts as a huge, many-coloured stained-glass window in whose presence we are disarmed, overcome, enthralled and robbed of words. The full light of your placards suggests a control that offers protection. You make an architectural and optical model that counts as a complete social body. ( ) One might say that power is exclusion. To put it in concrete terms, the criterion used today is that of productivity. To work or not to work, this creates the dividing line between inclusion and exclusion. In this light, idling is seen as the chief source of chaos and social unrest. The lunatic embodied the animal in man. Some people said that being or acting mad was infectious. ( ) F ( ) Madness is what you call mad, or, to quote Dostoyevsky: The language of psychiatry, which is a monologue about madness, has been established only on the basis of such a silence. ( ) I myself have long cultivated and celebrated the sideline on the basis of the quite ambitious romantic idea of the artist in his attic. ( ) The sideline has allowed me to do what I had to EN SMAK_Feyaert.indd 15 22/11/11 12:57

16 do. I can safely say that it has been well worth the price and sacrifices it entails. ( ) The sideline facilitated my personal rehabilitation (in all senses) and gave me the strength as an individual to relate to society and therefore also to the art world. The mechanics of society and the art world are also very closely linked. ( ) The herd has no guts. The fact that this project in S.M.A.K. gives a certain legitimacy to my work says something about those mechanisms. And the fact that the work now responds to this is self-evident as far as I am concerned. Omnipotence and impotence are closely connected here. ( ) VM ( ) The way you describe the making of the placards, there is nothing heroic about it. Yet the wish to survive by means of art has an extraordinary craftsmanlike heroism. It is a matter of wavering and taking decisions and, with no help from anyone else, it is therefore also an utterly individual offensive. But this means your place in society remains uncertain and to a certain extent NL SMAK_Feyaert.indd 16 22/11/11 12:57

17 unoccupied. ( ) Making so many placards looks like the outbreak of an epidemic that infects the viewer and saddles them with irritation and discomfiture in full public view. ( ) Whether the image radiates and expresses something depends on the viewer s flexibility. ( ) F ( ) In a sense the placards are like a stained-glass window, a stained-glass window through which light and transparency shine on a meta-level. And yes, it s peaceful, it s humane, it contains love but also petulance and audacity. It is certainly ethics, but even more than this, it is ethics meets aesthetics. ( ) The whole dialogue between Feyaerts and Van Mulders is available on Artist s book: Wouter Feyaerts. Plakkaten (2011, BlueBird Conspiracy), in conjunction with S.M.A.K. and Galerie Transit / Images: Courtesy Galerie Transit, Mechelen, Christophe Engels NL SMAK_Feyaert.indd 17 22/11/11 12:57

18 FR Le jeune artiste belge Wouter Feyaerts (1980, Brasschaat) investit presque entièrement avec ses 452 placards l espace Kunst Nu du S.M.A.K. La salle est littéralement emballée, confinée dans un isolement presque claustrophobe. Les placards sont appliquées dans une structure dense de grille, comme une paroi de carreaux. Wouter Feyaerts (F) a mené en vue de cette exposition une correspondance de mails avec le critique d art Wim Van Mulders (VM). Quelques citations de leurs entretiens sont reprises dans ce carnet, sans toutefois révéler l esprit de la correspondance. Les citations soulèvent un certain nombre de questions et de réflexions qui ont occupé les deux hommes, l un comme artiste, l autre comme critique d art : c est une interprétation fragmentaire d une œuvre d art totale. Le dialogue intégral a été transcrit comme un élément vital du livre d artiste, fruit d une collaboration entre S.M.A.K., Bluebird Conspiracy et la Galerie Transit. VM ( ) Tu réalises une grande série des placards. Le mot plakkaat peut avoir plusieurs significations : poster, pancarte, affiche, ordonnance, avis... mais c est aussi une claque, un coup. Pendant mes études d histoire de l art, j ai découvert des placards du dix-septième siècle. Charles-Quint fit publier en 1520 un avis contre les écrits de Luther, des ordonnances sous sceau. Le terme placard était utilisé pour un avis des autorités à la population. Ces placards étaient exposées devant la maison communale ou comme on dit aujourd hui, dans l espace public : elles étaient donc lisibles (mais qui savait lire en 1520?) ou visibles par tous ( ). En supposant qu un artiste exprime ou représente son époque, comme situes-tu tes compositions abstraites contenant des images iconiques, des étiquettes et parfois un texte lapidaire? Est-ce que je peux y voir une recherche individuelle des codes et de leur ambiguïté constante? ( ) FR SMAK_Feyaert.indd 18 22/11/11 12:57

19 F ( ) Les placards ont une ambiguïté intéressante. Elles ont servi aussi bien la cause du pouvoir en place que des rebelles, des résistants. C est une arme pour l establishment mais aussi pour l anti-establishment. Pour que cette série fonctionne de manière optimale dans sa totalité, il fallait la montrer au pouvoir. ( ) L utilisation de slogans trompeurs, d éléments iconographiques et plastiques de l univers de la publicité et de l emballage est aussi une manière de contrer, de filtrer et de dévier le pouvoir qui est exercé sur moi (et par extension sur toute la société). Il s agit de la puissance et l impuissance, de l individu face au groupe. ( ) J ai même le sentiment que je veux évacuer des éléments de la vulgarité, que je veux revalider des choses qui sont considérées sans valeur. Revalider est un beau terme car il implique aller mieux, prendre des forces, mais contient aussi l idée de valider. Je ne dénonce pas ici la société de consommation, mais j essaye de cette manière d aller dans son sens, de faire basculer, glisser les perspectives. Générer une beauté là où la société a renoncé depuis longtemps. Trouver l espoir là où personne ne voit de l espoir. Je travaille avec FR SMAK_Feyaert.indd 19 22/11/11 12:57

20 des objets, des boîtes ou des emballages abandonnés, rejetés, perdus et trouvés. ( ) ( ) Les placards ne sont certainement pas des objets anodins, des objets de charme. Au contraire même, c est une œuvre plutôt obscure et brutale dans son intégralité, dont les couches successives cachent une invitation à l éthique, à l élégance et à la dignité. Il y a une grande différence entre l infamie et la brutalité. Je considère la brutalité que j utilise (de manière pas très consciente d ailleurs) comme un outil pour charger mon œuvre et en augmenter l intensité. La quantité des placards en est une facette. Le caractère maniaque de cette masse non seulement dit quelque chose sur moi, le créateur, mais est tout autant une manière de placer des points d interrogation et d exclamation. ( ) VM ( ) Ta démarche à propos de l éthique me surprend. ( ) Tu associes l éthique à l élégance et la dignité et c est tout à ton honneur. ( ) L apparence te hérisse, car les choses ne sont jamais ce qu elles paraissent à première vue. Cette tension entre une nature pure et la manière FR SMAK_Feyaert.indd 20 22/11/11 12:57

21 dont nous sommes mutilés et déformés par la civilisation se retrouve dans tes écrits et ta réflexion. ( ) J aimerais évoquer la manière dont tu utilises les matériaux. Ce ruban adhésif a-t-il une valeur ajoutée? Tu as dis que les placards sont plutôt des dessins, et non des tableaux. ( ) F ( ) Comme je considère plutôt les placards comme des dessins que des tableaux, je veux non seulement souligner la vitesse et le suggestif, mais aussi placer en parallèle l informel et le formel. Le ruban adhésif est un bord, mais aussi un instrument pour réduire, isoler, cacher ou abriter. Le ruban sera encore recouvert d une couche de colle de reliure, d un vernis transparent - le sceau de l ordonnance - qui est en même temps une manière de saisir l instant, de le renforcer et de le conserver. ( ) Je suis un marcheur avec les pieds dans le monde extérieur, mais aussi un marcheur avec mon ruban adhésif! Après toutes ces années de travail, j ai fait plusieurs fois le tour de la planète avec le ruban adhésif. ( ) Sans tomber dans l autobiographique, je suis le premier à reconnaître que mon travail a été un bâton de marche dans ma vie. Mais outre cet intérêt personnel, j essaye aussi de tendre la main au monde extérieur. ( ) Il y a toujours des angles morts, mais en travaillant et en exposant, j essaye de les démonter, pour moi-même comme pour les autres. ( ) VM ( ) La relation entre culture de masse et haute culture constitue le fil conducteur de l histoire du modernisme et aussi, en regardant de plus près, de tes placards monumentales. ( ) L art pose des questions sur des modèles reçus. La culture de masse confirme justement ces modèles. ( ) Peut-on différentier chez toi le pastiche, la parodie, l hommage, la caricature, la citation, l emprunt et l appropriation? Les images ont pourtant une structure analytique, avec des mètres de ruban adhésif entre lesquels s immiscent des personnages de BD, des expressions et des citations. ( ) Lorsque Kurt Schwitters s est approprié la technique de l assemblage et du collage, Arp a livré ce commentaire ironique: Ce qui était pour FR SMAK_Feyaert.indd 21 22/11/11 12:57

22 les Grecs du nectar des dieux et de l ambroisie était pour Schwitters de la colle. ( ) Le pot de colle de Schwitters se transforme chez toi en des kilomètres de ruban adhésif. Le caractère exubérant du Merzbau prend ici l aspect de guirlandes de ruban adhésif multicolore qui se chevauchent et sont soudées entre elles. ( ) Les stigmates du monde sont collés dans l espoir qu il ne s agit pas là d une vaine entreprise. ( ) F ( ) Je viole beaucoup de règles et je transgresse beaucoup de codes, et pourtant je ne le fais pas au hasard ou par accident. Lorsque je foule quelque chose aux pieds, c est pour entrer quelque part avec des chaussures propres. Ne me demande pas dans quoi j entre précisément car en bon agnostique, je ne peux que répondre que je ne sais pas. ( ) Le pouvoir est exercé et évoqué de diverses manières sur les placards. Outre l approche historique du phénomène (annonce de lois, instrument de propagande, mais tout autant moyen de dénoncer quelque chose), c est aussi pour moi un moyen de donner voix et existence au petit dictateur en moi, sans être lénifiant du moins je l espère. Le danger est que les placards soient vues uniquement comme un instrument de réaction. ( ) Je travaille dans l atelier, j y travaille tous les jours. C est progressivement devenu une seconde nature. ( ) L intuition est quelque chose qui exige un entraînement quotidien pour que la réflexion et l action coïncident, adhèrent, sans se faire de l ombre. J admets volontiers que mon travail est d une certaine manière mystique. ( ) La vie est porteuse de toutes les invitations pour fermer définitivement les yeux, devenir cynique et amer. L art est de garder les yeux ouverts, de rester accessible, de garder la capacité de s étonner. C est l ambition de ma vie, mais j invite chacun à me suivre, notamment avec les placards et sans être pontifiant ou moralisateur. ( ) Les placards sont aussi bien politiques que religieuses. Le caractère répétitif de la grille, la quantité et la simultanéité susciteront, j espère, outre une expérience directe, FR SMAK_Feyaert.indd 22 22/11/11 12:57

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job Gebundelde krachten vinden werk Ensemble, trouvons un emploi Together for a job WERK IN ZICHT Vragen rond opleiding en werk in Brussel? Werk In Zicht brengt werkzoekenden in contact met de juiste diensten

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie