2D filmbeleving versus 3D filmbeleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2D filmbeleving versus 3D filmbeleving"

Transcriptie

1 2D filmbeleving versus 3D filmbeleving Door: Joy Verstegen CO4ACF Applied Research Marlin de Bresser 2259XADV13 Periode

2 Management Summary For my research I have been looking at the elements that create more experience in 3D movies than in 2D movies. The results and advice I have written are meant for Twentieth Century Fox Film Corporation. This is a movie production company from the United States. The problem is that they don t know what the difference in experience is between the two different kinds of movies. Therefore they don t know if they make the right choice when they choose for a 2D movie or a 3D movie. With my research I want to inform them about the differences between 2D and 3D movies and tell them what the positives and negatives are with the two kinds of movies. That way they have more references when they make their decisions. To answer my research question I have asked several sub questions. I have done research on what 2D and 3D movies actually are and what the most important elements of 2D and 3D movies are. The most important difference between 2D movies and 3D movies is depth. 3D movies create more depth which gives the audience the feeling they are in the movie instead of just looking at the movie, which is the case with 2D movies. Next I have done some research on what experience actually is. Therefore I have used the definition of experience written by Pine & Gilmore. The most important information I got out of this definition is that an experience occurs when consumers get involved in an activity and they get an permanent impression from that activity. Consumers get touched in a personal, emotional, physical, intellectual or even spiritual way during the activity (Piekema, D. 10 juni 2011). Next I wanted to know what a 2D movie and a 3D movie experience was. To answer that question I have used the experience model created by Pine & Gilmore. A 2D movie experience is categorized as passive absorption according to the model. A 3D movie experience is categorized as a passive immersion. They are both passive because the audience has no control of what they are seeing in the movie. That was already directed by someone else. Absorption means that you completely absorb the story of the movie and you can relate to the characters. Immersion goes a little deeper when you actually feel like you are part of the movie. This is also the biggest difference in experience between 2D and 3D movies. The fact that the audience gets immersed into the movie and feels part of the story makes it more easy to relate to the characters and the experience becomes bigger. People see three dimensional images naturally so a three dimensional movie is easier to watch, because people don t have to work hard to see more depth like they have to do with 2D movies. They can enjoy the experience even more, which also creates a bigger experience. Those are the two most important elements that create a bigger experience in 3D movies than in 2D movies. Those elements are overall created by the special 3D techniques that make it possible to see more depth in 3D movies. 2

3 In my advice I have written that this research could be the first step towards being able to make better decisions on making a 2D or a 3D movie. Next I would advice Twentieth Century Fox to do a research on the costs of making a 2D and a 3D movie. What are positive and negative sides on the costs of both movies. That way they can gather even more information about the difference between the two movies and make better decisions in making them. 3

4 Voorwoord Inmiddels zit in mijn laatste jaar van de opleiding Communicatie IEMES. In dit laatste jaar krijg ik het eerste semester nog een aantal vakken en tweede semester ga ik een afstudeerstage volgen waarin ik een onderzoek moet schrijven. Het eerste semester heb ik een aantal advanced courses gevolgd, waarin ik dieper op bepaalde onderwerpen in ben gegaan. Zo heb ik ook het vak Applied Research gevolgd. Daarvoor was het de bedoeling een literatuuronderzoek te schrijven. Ik wist meteen al dat ik mijn onderzoek wilde gaan doen in de theaterbranche of de filmbranche. De reden dat ik uiteindelijk voor een onderzoek in de filmbranche heb gekozen is omdat ik daar op dit moment makkelijker een goed onderwerp kon kiezen. Daarmee bedoel ik een onderwerp dat ik zes weken uitvoerbaar is en waar ik geen veldonderzoek voor hoefde uit te voeren. Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek te doen over het belevingsgehalte van 2D films en 3D films. Hierbij heb ik gekeken naar de elementen die ervoor zorgen dat het belevingsgehalte bij 3D films groter is dan bij 2D films. Ik heb met plezier aan het onderzoek kunnen werken, omdat ik geïnteresseerd ben in het onderwerp van dit onderzoek. Ik kan naar mijn mening goed werk afleveren en ben er ook tevreden over. Ook praktisch gezien was ik blij met dit vak en het onderzoek. Het was een goede voorbereiding voor mijn afstudeer onderzoek waar ik vanaf februari aan ga werken. Al met al ben ik zeker tevreden met het eindresultaat. 4

5 Inhoud Management Summary.2 Voorwoord... 4 Inhoud... 5 Introductie... 6 Methode Deelvraag 1: Wat is de essentie van een 3D film? Deelvraag 2: Wat is de essentie van een 2D film? Deelvraag 3: Wat is beleving? Deelvraag 4: Wat is filmbeleving bij 2D films? Deelvraag 5: Wat is filmbeleving bij 3D films? Conclusie Discussie Advies Bronnen.24 5

6 Introductie Dit onderzoeksvoorstel begint met een probleemanalyse met daarin het probleem uitgeschreven, de hoofdvraag, deelvragen en doelstellingen. Daarna volgt er een korte introductie van de organisatie. Als laatste worden de gebruikte methoden uitgelegd en volgt er een planning van het onderzoek. Ik ga een onderzoek doen naar de elementen in een 3D film die het belevingsgehalte groter maken dan bij een 2D film. Al in de negentiende eeuw werd er aan een nieuwe revolutie in film gewerkt, de 3D film. Volgens ( Rosens, T., 29 maart 2010) werd in de jaren 50 en 70 tevergeefs geprobeerd de 3D film te introduceren aan het grote publiek. Zoals te zien op (IMDB, 2009) werd in 2009 voor het eerst met succes de 3D film Avatar, van James Cameron, groots geïntroduceerd aan de wereld. Dit is ook het begin van het probleem en de start van de 3D film. Toch blijkt volgens (Geerdink, J., 7 januari 2011), dat ondanks de goede recensies van Avatar (Hermssen, T. via Film Totaal, 16 december 2009), dat de 3D film niet echt een succes is en geen doorstart kan maken. Dit is samen met de opdracht om een literatuuronderzoek te doen en schrijven de aanleiding om het probleem te onderzoeken. 3D films trekken weinig bezoekers en ook niet meer bezoekers dan 2D films zoals te zien is op (Filmonderzoek, 12 juli 2013). Als we op (NOS, 2 juli 2011) kijken zien we dat 3D films daarnaast veel geld kosten om te maken, meer dan 2D films, en het is belangrijk dat dit geld terug verdiend wordt. Maar wat is de essentie van een 3D film dan eigenlijk? Welke elementen zijn eigenlijk belangrijk voor de essentie van een 3D film? Welke elementen zorgen voor de beleving in een 3D film? Waarom is voor deze elementen een 3D film meer geschikt dan voor een 2D film? Wat zorgt ervoor dat een 3D film meer beleving geeft dan een 2D film? Dit zijn allemaal vragen die belangrijk kunnen zijn voor de filmindustrie en de keuze een 3D film te maken in plaats van een 2D film. Beleving volgens de psychologie is een combinatie van een aantal aspecten; gevoelens, waarnemingen, gedachten en gedrag van een persoon. Het woord beleving wordt vaak gebruikt om een optimale staat uit te drukken en wordt gezien als de ervaring van een persoon. Volgens (Doren, van J., 13 juni 2013) is beleving als ervaring vrij algemeen en kan het zowel positief als negatief ervaren worden. Beleving in de optimale staat betekend het behalen van de meest positieve staat. Beleving bij film wordt, volgens (KaasTV, augustus 2013), op de volgende manier beschreven; beleving in films wordt gecreëerd door een combinatie en samenspel van elementen. Dit zijn context, expressie van emotie en lichaamshouding. Allemaal belangrijk elementen die voor een beleving zorgen en een beeld dat blijft hangen. Als laatste ga ik de visie van Pine & Gilmore op beleving geven. Experience Marketing van Pine & Gilmore wordt, volgens (Redactie MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010), gezien als de bijbel van de belevenis economie. Zij geven vier kenmerken van een beleving; een beleving is een 6

7 gebeurtenis die plaats vindt op een bepaald moment en tijdstip, ervaren door een persoon. Deze persoon interpreteert de ervaring op persoonlijke wijze en deze interpretatie levert een eigen, unieke herinnering aan de gebeurtenis. Voor dit onderzoek kies ik voor de derde definitie over de beleving gegeven door Pine & Gilmore. In dit onderzoek ga ik me focussen op één filmproductie bedrijf. Dit omdat daar de creatie van een film begint en ook bepaald wordt welke elementen belangrijk zijn voor het succes van een film. Een van de grote spelers in de filmproductie is Twentieth Century Fox Film Corporation, de organisatie waarvoor ik mijn onderzoek ga schrijven, de eigenaar van het probleem. In de volgende paragraaf wordt informatie gegeven over deze organisatie. Het is belangrijk om te onderzoeken welke elementen, die onmisbaar zijn bij 3D films in vergelijking met 2D, gaan zorgen voor meer bezoekers. Hierbij ga ik me voornamelijk focussen op de essentie van 3D. Hiermee moeten de gemaakte kosten terugverdiend worden en 3D de doorstart maken waar men op hoopt. (Figuur 1: Beleving model. Moreno Ruiz, N. via Pine & Gilmore, 2011) Introductie organisatie Twentieth Century Fox werd in 1904 opgericht door William Fox. Fox was toen een 25-jarige immigrant uit Hongarije, die zich vestigde in New York. De Fox Film Corporation was een bedrijf dat productie, vertoning en distributie van films combineerde in één organisatie. In 1925 moest Fox al voor de tweede keer uitbreiden door de groeiende filmindustrie. Twee jaar later kwam de introductie van het geluid in speelfilms. Dit zorgde niet alleen voor radicale veranderingen binnen de filmindustrie, maar ook binnen Fox. Zodanig dat William Fox door de aandeelhouders uit zijn eigen bedrijf gezet werd. Een nieuwe directeur werd aan snel aangesteld. 7

8 In 1935 fuseerde Fox Film Corporation samen met Twentieth Century Pictures. Daar komt de huidige naam van het bedrijf dan ook vandaan: Twentieth Century Fox Film Corporation. 50 jaar later, in oktober 1985, stonden er wederom grote veranderingen voor de deur, in de vorm van herstructureringen. Daar kwam Fox Inc. uit voort. Deze bestaat uit drie hoofdafdelingen: Twentieth Century Fox Film Corporation, Fox Television Stations Inc. en Fox Broadcasting Company. In de jaren daarna volgden nog een aantal nieuwe toevoegingen aan het aanbod van Fox. Hiertoe behoren onder andere Fox 2000: een kleine studio gericht op algemeen entertainment, Fox Searchlight Pictures: dat gespecialiseerde films voor volwassenen maakt, Fox Interactive Media: deze zorgt voor toezicht op de nieuwe media-aanwinsten van News Corporation, Fox Reality Channel: die reality tv uitzend, maar ook internationale programma s. Een kleine greep uit de geschiedenis en producten van Twentieth Century Fox Film Corporation(Fox Film, 2013). Onderzoeksvraag: Welke elementen zorgen ervoor dat een 3D film een groter belevingsgehalte heeft dan een 2D film? Deelvragen: 1. Wat is de essentie van een 3D film? 2. Wat is de essentie van een 2D film? 3. Wat is beleving? 4. Wat is een filmbeleving bij 2D films? 5. Wat is een filmbeleving bij 3D films? Het doel van het onderzoek? Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke elementen in een 3D film zorgen voor een groter belevingsgehalte dan bij 2D films. Dit zodat hier door de organisatie op geanticipeerd kan worden. Voor dit onderzoek heb ik twee doelstellingen geformuleerd. Als eerste wat ik onderzocht wil hebben en ten tweede wat ik met het onderzoek wil bereiken. Dit resulteert in een kennisdoel en een praktijkdoel. Kennisdoel: Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de positieve elementen van een 3D film, in vergelijking met een 2D film, die voor de beleving zorgen. Praktijkdoel: Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de positieve elementen van een 3D film, in vergelijking met een 2D film, die voor de beleving zorgen en Twentieth Century Fox Film Corporation hierover adviseren. 8

9 Planning Week 1: Chose topic - Learn to search for literature - Start writing research proposal. Week 2: Finish research proposal. Make sure you use valid sources - Submit your research proposal before Wednesday November 20th Week 3: Peer review in small groups Week 4: Write methodology chapter - Start on theoretical framework - Gather information. Week 5: Finishing theoretical framework - Literature according to APA. Week 6: Check your final report - Write a management summary - Write conclusion chapter - Write recommendations chapter - Submit final research paper. Deadline xx! 9

10 Methode Voor dit onderzoek heb ik een kwalitatief onderzoek verricht, ook wel een literatuuronderzoek en deskresearch genoemd. Ik heb met (wetenschappelijke) literatuur de deelvragen en daarmee de onderzoeksvraag beantwoord en uiteindelijk een conclusie en advies geschreven voor Twentieth Century Fox Film Corporation. Ik heb hiervoor minstens twaalf artikelen, waarvan zeven wetenschappelijk, en drie boeken gebruikt. Voor dit onderzoek heb ik op internet gezocht naar verschillende (wetenschappelijke) bronnen om de onderzoeksvraag en de deelvragen te kunnen beantwoorden. Om deze bronnen te kunnen vinden heb ik de volgende zoekmachines gebruiken: 1. Google scholar 2. NARCIS 3. Google 4. Academic Search Premier 5. Google Books Ik heb voor iedere deelvraag op andere woorden gezocht en dus andere zoektermen gebruikt. Hieronder staan ze op een rijtje: Deelvraag 1: 1. Wat betekent 2D 2. Tweedeminsionaal 3. 2D movie explained Deelvraag 2: 1. 3d techniek uitleg 2. wat is 3d 3. 3d films Deelvraag 3: 1. Beleving als trend 2. definitie van beleving volgens Pine & Gilmore Deelvraag 4: 1. 2D filmbeleving 2. Filmbeleving Deelvraag 5: 1. 3D filmbeleving 2. Filmbeleving 10

11 Deelvraag6: de laatste deelvraag is een combinatie van resultaten, kernwoorden en kernzinnen uit de vorige deelvragen, dus daar heb ik geen zoekmachines en andere bronnen voor gebruikt. De centrale theorie waar ik alle informatie en gegevens aangehangen heb in dit onderzoek is de belevingstheorie van Pine & Gilmore. Deze wordt in deelvraag 3 uitgebreid besproken. Voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek heb ik een aantal handelingen verricht. Zo heb ik constant opnieuw gekeken naar de informatie en de rode draad en samenhang van alle gegevens. Daarnaast heb steeds teruggekeken naar mijn antwoorden om er zeker van te zijn dat ik hiermee de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord. Dit onderzoek is geen 100 procent valide onderzoek omdat het te kleinschalig is en de beperkte tijd voor het onderzoek. Ik heb gezorgd voor een valide onderzoek door middel het constant terug kijken naar mijn onderzoeksvraag en wat ik wil beantwoorden met die vraag. 11

12 Deelvraag 1: Wat is de essentie van een 3D film? 1.1: Wat is 3D? 3D is een afkorting die staat voor driedimensionaal. Wanneer iets driedimensionaal is betekend het dat het om een ruimtelijke omgeving gaat waar met drie dimensies gewerkt wordt in plaats van twee zoals bij 2D. Je kijkt niet meer alleen naar een vlak beeld zoals bij 2D, maar je hebt het gevoel dat je jezelf in dezelfde ruimte bevindt als bijvoorbeeld de personages in een game of film. Er wordt meer diepte gecreëerd. (Bos, G. via Computerwoorden, 2014)(Pragt, H., 2014). 1.2: Wat is een 3D film? 3D is een techniek die het mogelijk maakt om meer diepte in een film te zien. Dit betekend dat beelden en voorwerpen die we op het scherm zien tot leven lijken te komen. Je hebt het gevoel dat je zelf in de film zit. Zo lijkt het wanneer er voorwerpen richting het publiek gegooid worden of ze ook echt geraakt gaan worden. (Consumentenbond, 2014)(Forox BV, 2014) (MCP Network, 2014). In het dagelijks leven kijken we ook in drie dimensies. Deze drie dimensies zijn lengte, breedte en diepte. De dimensie diepte maakt het een 3D film. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende posities van onze ogen. Daardoor zien we met beide ogen een ander beeld. Dit wordt duidelijk wanneer je een hand omstebeurt voor één van je ogen houdt. Je ziet met beide ogen net een ander beeld. Die verschillende zorgen ervoor dat onze hersenen er weer voor zorgen dat we driedimensionale beelden zien. Het publiek kan driedimensionale beelden zien door middel van de speciale projectors en 3D brillen die men uitgereikt krijgt in bioscopen. Om dit effect te creëren wordt bij 3D films ook gebruik gemaakt van twee verschillende beelden voor ieder oog. Op die manier wordt bij films de illusie van diepte gecreëerd. Daarom zien we ook dubbel beeld wanneer we onze bril afzetten. De bril zorgt ervoor dat de twee verschillende beelden bij het juiste oog terecht komen (Rosens, T. via MovieScene, 29 maart 2010)(Forox BV, 2014) (Minoli, D., 2010). 1.3: Wat voegt 3D toe aan een film? Cinematografie draait helemaal om het gevoel, de beleving en identificatie met de karakters van een verhaal. Bij 3D daarentegen is voornamelijk spraken van technische trucjes. Cinematografie staat voor de kunst van film maken. Toch weet de film industrie gevoel en emotie in een 3D film te krijgen. Omdat mensen van nature al in driedimensionale beelden zien voelen zij zich tijdens het kijken van 3D films ook in de echte realiteit. Omdat de 3D techniek alle beelden al in een ruimtelijke omgeving plaatst voor ons, hoeven 12

13 wij hier zelf niks meer aan te doen, wat bij 2D films wel het geval is. Dit zorgt ervoor dat mensen meer op kunnen gaan in de beleving van een film. Hoe dit stuk beleving werkt, beantwoord ik in de volgende deelvragen. Bij 3D films worden de emoties duidelijker en specifieker, maar ook echter. We zien een echt mens voor ons waar we ons mee kunnen relateren. Dat is daarmee ook meteen het grootste element wat 3D toevoegt aan een film. Je kijkt niet alleen naar de film, maar je zit in de film (Mendiburu, B. 2009). 13

14 Deelvraag 2: Wat is de essentie van een 2D film? 1.1: wat is 2D? Als we op zoek gaan naar de betekenis van 2D dan komen we al snel tegen dat 2D een afkorting is voor tweedimensionaal (Bos, G. via Computerwoorden, 2014). Het begrip tweedimensionaal vertelt ons dat een voorwerp twee dimensies heeft. Voorbeelden van tweedimensionale voorwerpen zijn afbeeldingen en foto s. (Encyclo MMXII, 2014). Wat dit precies betekend en hoe dit eruit ziet bij 2D films vertel ik hieronder. 1.2: wat is dan een 2d film? Zoals hierboven al beschreven heeft een 2D voorwerp twee dimensies, dit geld ook voor 2D films. Bij 2D films is er alleen sprake van lengte en breedte dimensies en niet van diepte zoals bij 3D films. Bij tweedimensionale films is er sprake van een vlak beeld waar naar gekeken wordt door het publiek. Anders dan bij driedimensionale films heb je hier niet het ruimtelijke gevoel en het gevoel dat voorwerpen tot leven komen. Je moet als kijker meer moeite doen om diepte te zien in de beelden die je ziet. Hiervoor heb je dan ook geen speciale projector nodig of een bril tijdens het kijken van de film (Conjecture Corporation 2014). 14

15 Deelvraag 3: Wat is beleving? 3.1: Beleving als een trend Beleving wordt steeds meer een trend en daarmee ook belangrijker voor organisaties als marketing tool. Het is belangrijk dat je als organisatie weet wat jouw product of dienst oproept bij je klanten. Door de grote aanbod van producten en diensten zijn er genoeg andere organisaties die dezelfde kwaliteit leveren voor een vergelijkbare of lagere prijs. Dat is dus geen manier om jezelf te onderscheiden van andere organisaties. Dit onderscheid kun je wel maken door beleving toe te voegen aan je product of dienst (Van de Weerdhof, L., 29 april 2013) (Dynamic Concepts via Rabobank, 2013)(Dijk, van, J. 13 juni 2013)(Fan, W.S., Lan, C.H., Chang, R.S. & Zeng, J.L. 2010) (Fransen, M. & Lodder, P. 2010)(Li, X. & Wang, W. 2004). 3.2: de definitie van beleving: Er zijn vele definities van beleving te vinden. Om het begrip beleving te beschrijven heb ik gekozen voor de definitie van Pine & Gilmore. Deze heb ik gekozen omdat wij hier al mee in aanraking gekomen zijn tijdens de opleiding. Deze definitie luidt als volgt: Een belevenis of experience doet zich voor wanneer consumenten zodanig betrokken raken dat ze een blijvende indruk opdoen. De gebeurtenis is memorabel en zeer persoonlijk. Emotioneel, fysiek, intellectueel of zelfs spiritueel wordt de consument geraakt. (Nijs, D. Peters, F., 2002, P.50) 3.3: het Pine & Gilmore model: Pine & Gilmore hebben een model ontwikkeld waarbij de beleving centraal staat. Beleving wordt steeds belangrijker voor bedrijven zoals je hierboven al kunt lezen. Wanneer beleving door organisatie wordt toegepast ontstaat er meerwaarde voor die organisatie. Het model bevat twee belangrijke aspecten, het soort deelname aan een activiteit en wat de verhouding is tot de beleving. Wanneer deze gecombineerd worden komt daar één van vier elementen uit. Dit zijn vier elementen waarmee de mate van beleving kan worden gemeten (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010)(Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). Dit zijn de vier elementen: 1. Amusement: bij dit element is het vooral belangrijk dat de klanten vermaakt worden. Dat ze na het volgen van een activiteit of kopen van een product plezier hebben of hebben gehad. 15

16 Dit kan bijvoorbeeld een film in de bioscoop zijn, een film waarbij de makers als doel hebben dat het publiek er plezier aan beleefd. 2. Leren: bij dit element wil het bedrijf hun klanten graag wat leren, kennis en educatie meegeven. Dit wordt dan in de vorm van beleving gedaan. Dit kan ook middels een film gedaan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een documentaire. Hierbij kan het publiek kennis gegeven worden over een bepaald onderwerp, zoals geschiedenis. 3. Ontsnapping: bij dit element is het vooral belangrijk dat klanten ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en daar even niet aan denken. De Efteling is hier perfect voor. Het draait allemaal om even ontsnappen van de dagelijkse sleur. 4. Esthetiek: hierbij gaat het vooral om de uitstraling traling van een product of dienst. Dat is de belangrijkste beleving die organisaties hun klanten kunnen meegeven. (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010) (Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). Deze vier elementen worden ook wel allemaal vormen van beleving genoemd en aan de hand van het model kun je kijken welke vorm het beste met jou activiteit overeenkomt. De activiteit hoeft niet perse met maar één van de elementen overeen te komen. Er kunnen ook meerdere elementen van invloed zijn op je activiteit. De twee aspecten waar we het hierboven over hebben zijn passieve of actieve deelname en onderdompeling of absorptie. Onderdompeling heeft als betekenis dat je daadwerkelijk in het verhaal en de beleving wordt meegenomen, je voelt je onderdeel van het verhaal. Absorptie daarentegen betekend dat je voornamelijk een toeschouwer bent en je niet wordt meegenomen in het verhaal en de beleving. Je absorbeert het verhaal, maar bent er geen onderdeel van. Bij passieve deelname heeft de klant geen controle over de activiteit terwijl hij of zij dit wel heeft bij actieve deelname. (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010) (Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). (Figuur 2: Beleving model. Moreno Ruiz, N. via Pine & Gilmore, 2011) 16

17 Deelvraag 4: Wat is filmbeleving bij 2D films? Zoals in deelvraag 3 is besproken bestaat een beleving uit twee aspecten, de deelname aan een activiteit en wat de verhouding is tot een beleving. Door een combinatie van deze twee te maken komt er één element uit waaraan we de mate van beleving kunnen meten. 4.1: belevingstheorie Met deze belevingstheorie in ons achterhoofd gaan we kijken naar de deelname aan een 2D film en de verhouding tot een 2D filmbeleving. Als eerste gaan we kijken naar de manier van deelname. 2D films hebben een passieve vorm van deelname. Het kost namelijk weinig tot geen moeite om de film te kijken, je hoeft het verhaal alleen maar te volgen. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat de kijker er geen controle over heeft. 2D films zijn namelijk op voorhand al geregisseerd en het publiek hoeft alleen nog maar te kijken. Daarnaast kunnen we bij 2D films spreken van absorptie. Dit omdat de makers zorgen dat de kijker geboeid raakt en blijft. Het publiek gaat helemaal op in de film. Er is hier geen sprake van onderdompeling omdat de kijker niet het gevoel krijgt onderdeel van de film te zijn, maar alleen kijkt naar het verhaal (Tan, E. 2004). De bezoeker neemt dus op een passieve manier deel aan een film en absorbeert vervolgens de beleving. Als we vervolgens naar het model van Pine & Gilmore kijken (Figuur 2) zien we dat 2D films in de categorie amusement beleving vallen. Er moet dan een manier bedacht worden om de aandacht van de bezoeker vast te blijven houden. Bioscoopfilms trekken in de eerste plaats aandacht met het grote scherm en de surround sound in de zalen (Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009) (Pine, J. & Gilmore, J. 2005). 4.2: interesse Amusement staat centraal bij de beleving van een 2D film zoals we zien in het model van Pine & Gilmore. Een synoniem voor amusement is onder andere plezier (Mijnwoordenboek MMXII (2014). Volgens een literatuurstudie is plezier een aangename emotie die zich in verschillende vormen uit. En vanuit de mediapsychologie is de belevenis van entertainment een reeks van emoties als reactie op een verbeelding en zorgt dit voor een interesse (Tan, E. 2008). Deze interesse is er wanneer de aandacht bij 2D films kan worden vastgehouden. De bezoekers zijn nieuwsgierig en geboeid door de film en het verhaal van de film. Interesse is er ook wanneer een 17

18 bezoeker behoefte heeft aan meer wanneer de bezoeker de film gezien heeft. De bezoeker heeft dan belangstelling voor de film. Dit leidt uiteindelijk tot aandachtig kijken naar een film (Tan, E. 2004). 4.3: emotie Nu we aan kunnen nemen dat 2D films interesse opwekken, wat leidt tot aandachtig kijken naar een 2D film kunnen we een ander aspect toelichten.(tan, 2004: 17). We kunnen deze interesse ook wel een emotionele prikkeling noemen. Deze prikkeling uit zich dan tijdens het kijken van een 2D film. De prikkeling moet er dan voor zorgen dat de aandacht van de bezoeker wordt getrokken en blijft (Boer, C. de & Brennecke, S. 2009)(Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009). De zes basisemoties die bezoekers bij een dergelijke prikkeling kunnen voelen zijn vrolijkheid, vrees, walging, boosheid, minachting en liefde (Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009). 18

19 Deelvraag 5: Wat is filmbeleving bij 3D films? Nu we in hoofdstuk 3 hebben kunnen zien wat een 2D filmbeleving inhoud, gaan we dezelfde theorie van Pine & Gilmore ook toepassen op een 3D filmbeleving. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat een 2D filmbeleving onder de categorie amusement behoort volgens de belevenistheorie. Daarnaast veroorzaken 2D films bepaalde emoties die leiden tot interesse en prikkelingen. Maar wat is nu eigenlijk een 3D filmbeleving? 5.1: belevingstheorie Als we naar het model van Pine & Gilmore dan zien we dat ook een 3D film een passieve vorm van deelname heeft. Ook hier heeft het publiek geen controle over wat hij of zij ziet. Alleen volgens Pine & Gilmore is er bij 3D films geen sprak van absorptie maar juist van onderdompeling. Zoals we in hoofdstuk 3 kunnen lezen betekend onderdompeling dat men volledig in het verhaal opgaat en als het ware onderdeel wordt van het verhaal. Als we vervolgens de elementen van een 3D film er langs leggen zien we dat dit overeenkomt met onderdompeling. De kijker wordt door middel van de 3D bril volledig opgezogen in het verhaal en het lijkt alsof de voorwerpen en het verhaal tot leven komen. De kijker wordt onderdeel van het verhaal. Volgens Pine & Gilmore valt de 3D filmbeleving dan onder de categorie esthetiek, hierbij gaat het vooral om de uitstraling van een product of dienst (Pine, J. & Gilmore, J. 2005). De diepte in een 3D film en het gevoel dat de kijker deel uit maakt van het verhaal van de film maakt het interessant voor de bezoeker om naar binnen te gaan en te gaan kijken (Pine, J. & Gilmore, J. (2005). De bezoeker gaat vervolgens helemaal op in het verhaal dat tot leven lijkt te komen (Nitsche, M. 2008). Dit is dus de 3D esthetiek belevenis. Bezoekers van een film kunnen het gevoel hebben alsof ze daadwerkelijk aanwezig zijn in de film en het verhaal. Dit komt door de ruimtelijke diepte van een 3D film. Doordat de bezoeker het gevoel heeft onderdeel te zijn van de film en het verhaal is het aannemelijk dat de emoties bij een 3D filmbeleving sterker zijn. Hierbij gaat het wederom over de zes basisemoties die we ook in hoofdstuk 4 zagen langskomen; vrolijkheid, vrees, walging, boosheid, minachting en liefde. Deze sterkere emoties kunnen een gevolg zijn van het ruimtelijke gevoel dat bezoekers krijgen. De bezoeker voelt 19

20 zich namelijk nog meer betrokken bij de film en het verhaal en gaat nog meer nadenken over de personages, de handelingen die ze verrichten en wat de personages voelen. Hierdoor heeft de kijker geen aandacht meer voor de projectie op het scherm, maar alleen nog voor het verhaal. Daarnaast is er ook sprake van een intensere interesse bij een 3D filmbeleving. 3D films roepen meer prikkelingen op dan 2D films. Het gevoel van aanwezigheid in het verhaal speelt hier een hele belangrijke rol bij. Uit een studie over effecten van personages blijkt dat deze een gevoel van ruimtelijke aanwezigheid en emotionele reacties veroorzaken bij het publiek. Zij veroorzaken daarom een hogere prikkeling (Lin, T., Morishima, S., Maejima, A. & Tang, N. 2009). Meer prikkelingen kan verwijzen naar een hogere mate van betrokkenheid bij een 3D film. Uit een onderzoek over onderdompeling in video games blijkt dat dit begrip omschreven wordt als de mate van betrokken zijn. Deze wordt onderverdeeld in drie niveaus; lage betrokkenheid(verbintenis), neutrale betrokkenheid(belangstelling) en hoge betrokkenheid(totale onderdompeling, ook wel presence genoemd). Het eerste niveau van betrokkenheid is afhankelijk van de tijd, moeite en aandacht die iemand bereid is te investeren in het kijken naar een film. Het tweede niveau van betrokkenheid gaat uit van gevoelens, bijvoorbeeld wanneer iets bepaalde emoties veroorzaakt. Het hoogste niveau van betrokkenheid beschrijft het gevoel van aanwezig zijn. Zoals het gevoel hebben in een 3D film aanwezig te zijn. Uit deze informatie kunnen we concluderen dat een 3D film een gevoel van presence veroorzaakt en dat leidt dan weer tot sterkere emoties, sterkere prikkelingen en een hoger gevoel van betrokkenheid (Brown, E. & Cairns, P. 2004)(Loew, K. (2013)(Rooney, B. & Hennessy, E. 2013)(Solimini, A., Mannocci, A., Di Thiene, D. & La Torre, G. 2012)(Verkerk, M.J. & Cusveller, B. 2011). 20

INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING

INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING Hoe kan de emotionele beleving van een product of merk worden beïnvloed door de inzet van interactieve marketingtoepassingen? MA Sander van den Dries hello@triggerfish.nl

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Klantbelevingmanagement

Klantbelevingmanagement Klantbelevingmanagement Business Administration, Universiteit Twente Track Service Management Paul Meijer (s0152609) Master thesis Voorwoord Het voor u liggend scriptie vormt de afsluiting van mijn studie

Nadere informatie

Videoprojecties op gebouwen

Videoprojecties op gebouwen Videoprojecties op gebouwen Een onderzoek naar de invloed van videoprojecties op de emotionele beleving van een fysieke ruimte. Marcelle Massop Marcelle Massop 1531951 Digitale Communicatie, Communication

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

De mobiele beleving. Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot. Fouad Mansveld

De mobiele beleving. Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot. Fouad Mansveld De mobiele beleving Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot Fouad Mansveld Tilburg, juni 2013 1 2 COLOFON AUTEUR Naam: Fouad Mansveld Studentnummer: 2140934 E-mail: info@fouadmansveld.com

Nadere informatie

TV As It Should Be. Afstudeerscriptie Jasper den Ouden

TV As It Should Be. Afstudeerscriptie Jasper den Ouden TV As It Should Be Afstudeerscriptie Jasper den Ouden Pag. 3 Jasper den Ouden 0836297 06-39561580 jasperdenouden92@gmail.com Grutto 22, 3263 AC Oud-Beijerland UNITiD Suzanne Wensveen +31 (0) 20 204 45

Nadere informatie

STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA

STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA DATUM 05-06-2012 VOORWOORD Dé rode draad, grip zodra het glibberig wordt en handvaten om je aan vast te houden tijdens een transmediale

Nadere informatie

Collaboration: the next step

Collaboration: the next step Collaboration: the next step A whitepaper on the foundations of an Enterprise Social Network. Een whitepaper door DMC-studenten van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de cursus E-organisation gegeven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING VOORWOORD Het begrip klantloyaliteit gaat een belangrijkere rol spelen in de modebranche. De concurrentie neemt toe en consumenten zijn steeds beter op de hoogte van diverse producten en diensten. De markt

Nadere informatie

Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: Jeroen.mous@student.fontys.nl E: Stefan.pennings@student.fontys.

Onderzoek. Guerrilla marketing. Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C. E: Jeroen.mous@student.fontys.nl E: Stefan.pennings@student.fontys. Onderzoek Guerrilla marketing Jeroen Mous & Stefan Pennings IEMES CO AC C E: Jeroen.mous@student.fontys.nl E: Stefan.pennings@student.fontys.nl 2 Onderzoek Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport naar

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen

Nadere informatie

- EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen

- EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen I NTERNET THINGS - EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen of Gegevens student(e) Naam + voorletter: Kolen, Y Studentnummer: 2142357 e-mail: yvonne.kolen@gmail.com Afstudeerrichting: ICT & Media

Nadere informatie

From user experience to user accessibility

From user experience to user accessibility From user experience to user accessibility Colofon Auteur Naam: Website: Email: Esther Wieringa www.estherwieringa.nl esther.wieringa92@gmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut: Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal

Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Saxion Hogeschool Enschede Media Informatie

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding

Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Experience Branding Auteur Silvy Alblas Studentnummer 0774079 E-mailadres silvyalblas@gmail.com Website http://www.silvyalblas.nl/afstudeerproject/ Hogeschool Rotterdam Opleiding Minor Afstudeerbegeleiders Communicatie &

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

Het creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie. over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement

Het creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie. over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement Het creëren van een vastgoedportfolio in de beleveniseconomie over een mogelijke toekomst van vastgoedmanagement Marieke Venselaar mariekevenselaar@hotmail.com Studienummer: b1104985 Maart 2007 TU Delft

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Een casestudy naar AdemDeBaas, een programma voor leefstijladvies op maat gericht op mensen met COPD en mensen met een verhoogd risico

Nadere informatie

Een scriptie door Thierry van Steenpaal

Een scriptie door Thierry van Steenpaal Een scriptie door Thierry van Steenpaal Student Thierry van Steenpaal Nummer 000122037 E-mail info@thierryvansteenpaal.nl Portfolio http://www.thierryvansteenpaal.nl/ Opleiding Communication & Multimedia

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Onderzoek onder loyale en niet loyale klanten naar de effecten van vormgeving en frequentie van direct mailings

Onderzoek onder loyale en niet loyale klanten naar de effecten van vormgeving en frequentie van direct mailings Onderzoek onder loyale en niet loyale klanten naar de effecten van vormgeving en frequentie van direct mailings Susanne Mug s0136476 Universiteit Twente 2007 Hoogezand, 10 december Auteur S. Mug Titel

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie