2D filmbeleving versus 3D filmbeleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2D filmbeleving versus 3D filmbeleving"

Transcriptie

1 2D filmbeleving versus 3D filmbeleving Door: Joy Verstegen CO4ACF Applied Research Marlin de Bresser 2259XADV13 Periode

2 Management Summary For my research I have been looking at the elements that create more experience in 3D movies than in 2D movies. The results and advice I have written are meant for Twentieth Century Fox Film Corporation. This is a movie production company from the United States. The problem is that they don t know what the difference in experience is between the two different kinds of movies. Therefore they don t know if they make the right choice when they choose for a 2D movie or a 3D movie. With my research I want to inform them about the differences between 2D and 3D movies and tell them what the positives and negatives are with the two kinds of movies. That way they have more references when they make their decisions. To answer my research question I have asked several sub questions. I have done research on what 2D and 3D movies actually are and what the most important elements of 2D and 3D movies are. The most important difference between 2D movies and 3D movies is depth. 3D movies create more depth which gives the audience the feeling they are in the movie instead of just looking at the movie, which is the case with 2D movies. Next I have done some research on what experience actually is. Therefore I have used the definition of experience written by Pine & Gilmore. The most important information I got out of this definition is that an experience occurs when consumers get involved in an activity and they get an permanent impression from that activity. Consumers get touched in a personal, emotional, physical, intellectual or even spiritual way during the activity (Piekema, D. 10 juni 2011). Next I wanted to know what a 2D movie and a 3D movie experience was. To answer that question I have used the experience model created by Pine & Gilmore. A 2D movie experience is categorized as passive absorption according to the model. A 3D movie experience is categorized as a passive immersion. They are both passive because the audience has no control of what they are seeing in the movie. That was already directed by someone else. Absorption means that you completely absorb the story of the movie and you can relate to the characters. Immersion goes a little deeper when you actually feel like you are part of the movie. This is also the biggest difference in experience between 2D and 3D movies. The fact that the audience gets immersed into the movie and feels part of the story makes it more easy to relate to the characters and the experience becomes bigger. People see three dimensional images naturally so a three dimensional movie is easier to watch, because people don t have to work hard to see more depth like they have to do with 2D movies. They can enjoy the experience even more, which also creates a bigger experience. Those are the two most important elements that create a bigger experience in 3D movies than in 2D movies. Those elements are overall created by the special 3D techniques that make it possible to see more depth in 3D movies. 2

3 In my advice I have written that this research could be the first step towards being able to make better decisions on making a 2D or a 3D movie. Next I would advice Twentieth Century Fox to do a research on the costs of making a 2D and a 3D movie. What are positive and negative sides on the costs of both movies. That way they can gather even more information about the difference between the two movies and make better decisions in making them. 3

4 Voorwoord Inmiddels zit in mijn laatste jaar van de opleiding Communicatie IEMES. In dit laatste jaar krijg ik het eerste semester nog een aantal vakken en tweede semester ga ik een afstudeerstage volgen waarin ik een onderzoek moet schrijven. Het eerste semester heb ik een aantal advanced courses gevolgd, waarin ik dieper op bepaalde onderwerpen in ben gegaan. Zo heb ik ook het vak Applied Research gevolgd. Daarvoor was het de bedoeling een literatuuronderzoek te schrijven. Ik wist meteen al dat ik mijn onderzoek wilde gaan doen in de theaterbranche of de filmbranche. De reden dat ik uiteindelijk voor een onderzoek in de filmbranche heb gekozen is omdat ik daar op dit moment makkelijker een goed onderwerp kon kiezen. Daarmee bedoel ik een onderwerp dat ik zes weken uitvoerbaar is en waar ik geen veldonderzoek voor hoefde uit te voeren. Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek te doen over het belevingsgehalte van 2D films en 3D films. Hierbij heb ik gekeken naar de elementen die ervoor zorgen dat het belevingsgehalte bij 3D films groter is dan bij 2D films. Ik heb met plezier aan het onderzoek kunnen werken, omdat ik geïnteresseerd ben in het onderwerp van dit onderzoek. Ik kan naar mijn mening goed werk afleveren en ben er ook tevreden over. Ook praktisch gezien was ik blij met dit vak en het onderzoek. Het was een goede voorbereiding voor mijn afstudeer onderzoek waar ik vanaf februari aan ga werken. Al met al ben ik zeker tevreden met het eindresultaat. 4

5 Inhoud Management Summary.2 Voorwoord... 4 Inhoud... 5 Introductie... 6 Methode Deelvraag 1: Wat is de essentie van een 3D film? Deelvraag 2: Wat is de essentie van een 2D film? Deelvraag 3: Wat is beleving? Deelvraag 4: Wat is filmbeleving bij 2D films? Deelvraag 5: Wat is filmbeleving bij 3D films? Conclusie Discussie Advies Bronnen.24 5

6 Introductie Dit onderzoeksvoorstel begint met een probleemanalyse met daarin het probleem uitgeschreven, de hoofdvraag, deelvragen en doelstellingen. Daarna volgt er een korte introductie van de organisatie. Als laatste worden de gebruikte methoden uitgelegd en volgt er een planning van het onderzoek. Ik ga een onderzoek doen naar de elementen in een 3D film die het belevingsgehalte groter maken dan bij een 2D film. Al in de negentiende eeuw werd er aan een nieuwe revolutie in film gewerkt, de 3D film. Volgens ( Rosens, T., 29 maart 2010) werd in de jaren 50 en 70 tevergeefs geprobeerd de 3D film te introduceren aan het grote publiek. Zoals te zien op (IMDB, 2009) werd in 2009 voor het eerst met succes de 3D film Avatar, van James Cameron, groots geïntroduceerd aan de wereld. Dit is ook het begin van het probleem en de start van de 3D film. Toch blijkt volgens (Geerdink, J., 7 januari 2011), dat ondanks de goede recensies van Avatar (Hermssen, T. via Film Totaal, 16 december 2009), dat de 3D film niet echt een succes is en geen doorstart kan maken. Dit is samen met de opdracht om een literatuuronderzoek te doen en schrijven de aanleiding om het probleem te onderzoeken. 3D films trekken weinig bezoekers en ook niet meer bezoekers dan 2D films zoals te zien is op (Filmonderzoek, 12 juli 2013). Als we op (NOS, 2 juli 2011) kijken zien we dat 3D films daarnaast veel geld kosten om te maken, meer dan 2D films, en het is belangrijk dat dit geld terug verdiend wordt. Maar wat is de essentie van een 3D film dan eigenlijk? Welke elementen zijn eigenlijk belangrijk voor de essentie van een 3D film? Welke elementen zorgen voor de beleving in een 3D film? Waarom is voor deze elementen een 3D film meer geschikt dan voor een 2D film? Wat zorgt ervoor dat een 3D film meer beleving geeft dan een 2D film? Dit zijn allemaal vragen die belangrijk kunnen zijn voor de filmindustrie en de keuze een 3D film te maken in plaats van een 2D film. Beleving volgens de psychologie is een combinatie van een aantal aspecten; gevoelens, waarnemingen, gedachten en gedrag van een persoon. Het woord beleving wordt vaak gebruikt om een optimale staat uit te drukken en wordt gezien als de ervaring van een persoon. Volgens (Doren, van J., 13 juni 2013) is beleving als ervaring vrij algemeen en kan het zowel positief als negatief ervaren worden. Beleving in de optimale staat betekend het behalen van de meest positieve staat. Beleving bij film wordt, volgens (KaasTV, augustus 2013), op de volgende manier beschreven; beleving in films wordt gecreëerd door een combinatie en samenspel van elementen. Dit zijn context, expressie van emotie en lichaamshouding. Allemaal belangrijk elementen die voor een beleving zorgen en een beeld dat blijft hangen. Als laatste ga ik de visie van Pine & Gilmore op beleving geven. Experience Marketing van Pine & Gilmore wordt, volgens (Redactie MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010), gezien als de bijbel van de belevenis economie. Zij geven vier kenmerken van een beleving; een beleving is een 6

7 gebeurtenis die plaats vindt op een bepaald moment en tijdstip, ervaren door een persoon. Deze persoon interpreteert de ervaring op persoonlijke wijze en deze interpretatie levert een eigen, unieke herinnering aan de gebeurtenis. Voor dit onderzoek kies ik voor de derde definitie over de beleving gegeven door Pine & Gilmore. In dit onderzoek ga ik me focussen op één filmproductie bedrijf. Dit omdat daar de creatie van een film begint en ook bepaald wordt welke elementen belangrijk zijn voor het succes van een film. Een van de grote spelers in de filmproductie is Twentieth Century Fox Film Corporation, de organisatie waarvoor ik mijn onderzoek ga schrijven, de eigenaar van het probleem. In de volgende paragraaf wordt informatie gegeven over deze organisatie. Het is belangrijk om te onderzoeken welke elementen, die onmisbaar zijn bij 3D films in vergelijking met 2D, gaan zorgen voor meer bezoekers. Hierbij ga ik me voornamelijk focussen op de essentie van 3D. Hiermee moeten de gemaakte kosten terugverdiend worden en 3D de doorstart maken waar men op hoopt. (Figuur 1: Beleving model. Moreno Ruiz, N. via Pine & Gilmore, 2011) Introductie organisatie Twentieth Century Fox werd in 1904 opgericht door William Fox. Fox was toen een 25-jarige immigrant uit Hongarije, die zich vestigde in New York. De Fox Film Corporation was een bedrijf dat productie, vertoning en distributie van films combineerde in één organisatie. In 1925 moest Fox al voor de tweede keer uitbreiden door de groeiende filmindustrie. Twee jaar later kwam de introductie van het geluid in speelfilms. Dit zorgde niet alleen voor radicale veranderingen binnen de filmindustrie, maar ook binnen Fox. Zodanig dat William Fox door de aandeelhouders uit zijn eigen bedrijf gezet werd. Een nieuwe directeur werd aan snel aangesteld. 7

8 In 1935 fuseerde Fox Film Corporation samen met Twentieth Century Pictures. Daar komt de huidige naam van het bedrijf dan ook vandaan: Twentieth Century Fox Film Corporation. 50 jaar later, in oktober 1985, stonden er wederom grote veranderingen voor de deur, in de vorm van herstructureringen. Daar kwam Fox Inc. uit voort. Deze bestaat uit drie hoofdafdelingen: Twentieth Century Fox Film Corporation, Fox Television Stations Inc. en Fox Broadcasting Company. In de jaren daarna volgden nog een aantal nieuwe toevoegingen aan het aanbod van Fox. Hiertoe behoren onder andere Fox 2000: een kleine studio gericht op algemeen entertainment, Fox Searchlight Pictures: dat gespecialiseerde films voor volwassenen maakt, Fox Interactive Media: deze zorgt voor toezicht op de nieuwe media-aanwinsten van News Corporation, Fox Reality Channel: die reality tv uitzend, maar ook internationale programma s. Een kleine greep uit de geschiedenis en producten van Twentieth Century Fox Film Corporation(Fox Film, 2013). Onderzoeksvraag: Welke elementen zorgen ervoor dat een 3D film een groter belevingsgehalte heeft dan een 2D film? Deelvragen: 1. Wat is de essentie van een 3D film? 2. Wat is de essentie van een 2D film? 3. Wat is beleving? 4. Wat is een filmbeleving bij 2D films? 5. Wat is een filmbeleving bij 3D films? Het doel van het onderzoek? Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke elementen in een 3D film zorgen voor een groter belevingsgehalte dan bij 2D films. Dit zodat hier door de organisatie op geanticipeerd kan worden. Voor dit onderzoek heb ik twee doelstellingen geformuleerd. Als eerste wat ik onderzocht wil hebben en ten tweede wat ik met het onderzoek wil bereiken. Dit resulteert in een kennisdoel en een praktijkdoel. Kennisdoel: Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de positieve elementen van een 3D film, in vergelijking met een 2D film, die voor de beleving zorgen. Praktijkdoel: Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de positieve elementen van een 3D film, in vergelijking met een 2D film, die voor de beleving zorgen en Twentieth Century Fox Film Corporation hierover adviseren. 8

9 Planning Week 1: Chose topic - Learn to search for literature - Start writing research proposal. Week 2: Finish research proposal. Make sure you use valid sources - Submit your research proposal before Wednesday November 20th Week 3: Peer review in small groups Week 4: Write methodology chapter - Start on theoretical framework - Gather information. Week 5: Finishing theoretical framework - Literature according to APA. Week 6: Check your final report - Write a management summary - Write conclusion chapter - Write recommendations chapter - Submit final research paper. Deadline xx! 9

10 Methode Voor dit onderzoek heb ik een kwalitatief onderzoek verricht, ook wel een literatuuronderzoek en deskresearch genoemd. Ik heb met (wetenschappelijke) literatuur de deelvragen en daarmee de onderzoeksvraag beantwoord en uiteindelijk een conclusie en advies geschreven voor Twentieth Century Fox Film Corporation. Ik heb hiervoor minstens twaalf artikelen, waarvan zeven wetenschappelijk, en drie boeken gebruikt. Voor dit onderzoek heb ik op internet gezocht naar verschillende (wetenschappelijke) bronnen om de onderzoeksvraag en de deelvragen te kunnen beantwoorden. Om deze bronnen te kunnen vinden heb ik de volgende zoekmachines gebruiken: 1. Google scholar 2. NARCIS 3. Google 4. Academic Search Premier 5. Google Books Ik heb voor iedere deelvraag op andere woorden gezocht en dus andere zoektermen gebruikt. Hieronder staan ze op een rijtje: Deelvraag 1: 1. Wat betekent 2D 2. Tweedeminsionaal 3. 2D movie explained Deelvraag 2: 1. 3d techniek uitleg 2. wat is 3d 3. 3d films Deelvraag 3: 1. Beleving als trend 2. definitie van beleving volgens Pine & Gilmore Deelvraag 4: 1. 2D filmbeleving 2. Filmbeleving Deelvraag 5: 1. 3D filmbeleving 2. Filmbeleving 10

11 Deelvraag6: de laatste deelvraag is een combinatie van resultaten, kernwoorden en kernzinnen uit de vorige deelvragen, dus daar heb ik geen zoekmachines en andere bronnen voor gebruikt. De centrale theorie waar ik alle informatie en gegevens aangehangen heb in dit onderzoek is de belevingstheorie van Pine & Gilmore. Deze wordt in deelvraag 3 uitgebreid besproken. Voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek heb ik een aantal handelingen verricht. Zo heb ik constant opnieuw gekeken naar de informatie en de rode draad en samenhang van alle gegevens. Daarnaast heb steeds teruggekeken naar mijn antwoorden om er zeker van te zijn dat ik hiermee de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord. Dit onderzoek is geen 100 procent valide onderzoek omdat het te kleinschalig is en de beperkte tijd voor het onderzoek. Ik heb gezorgd voor een valide onderzoek door middel het constant terug kijken naar mijn onderzoeksvraag en wat ik wil beantwoorden met die vraag. 11

12 Deelvraag 1: Wat is de essentie van een 3D film? 1.1: Wat is 3D? 3D is een afkorting die staat voor driedimensionaal. Wanneer iets driedimensionaal is betekend het dat het om een ruimtelijke omgeving gaat waar met drie dimensies gewerkt wordt in plaats van twee zoals bij 2D. Je kijkt niet meer alleen naar een vlak beeld zoals bij 2D, maar je hebt het gevoel dat je jezelf in dezelfde ruimte bevindt als bijvoorbeeld de personages in een game of film. Er wordt meer diepte gecreëerd. (Bos, G. via Computerwoorden, 2014)(Pragt, H., 2014). 1.2: Wat is een 3D film? 3D is een techniek die het mogelijk maakt om meer diepte in een film te zien. Dit betekend dat beelden en voorwerpen die we op het scherm zien tot leven lijken te komen. Je hebt het gevoel dat je zelf in de film zit. Zo lijkt het wanneer er voorwerpen richting het publiek gegooid worden of ze ook echt geraakt gaan worden. (Consumentenbond, 2014)(Forox BV, 2014) (MCP Network, 2014). In het dagelijks leven kijken we ook in drie dimensies. Deze drie dimensies zijn lengte, breedte en diepte. De dimensie diepte maakt het een 3D film. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende posities van onze ogen. Daardoor zien we met beide ogen een ander beeld. Dit wordt duidelijk wanneer je een hand omstebeurt voor één van je ogen houdt. Je ziet met beide ogen net een ander beeld. Die verschillende zorgen ervoor dat onze hersenen er weer voor zorgen dat we driedimensionale beelden zien. Het publiek kan driedimensionale beelden zien door middel van de speciale projectors en 3D brillen die men uitgereikt krijgt in bioscopen. Om dit effect te creëren wordt bij 3D films ook gebruik gemaakt van twee verschillende beelden voor ieder oog. Op die manier wordt bij films de illusie van diepte gecreëerd. Daarom zien we ook dubbel beeld wanneer we onze bril afzetten. De bril zorgt ervoor dat de twee verschillende beelden bij het juiste oog terecht komen (Rosens, T. via MovieScene, 29 maart 2010)(Forox BV, 2014) (Minoli, D., 2010). 1.3: Wat voegt 3D toe aan een film? Cinematografie draait helemaal om het gevoel, de beleving en identificatie met de karakters van een verhaal. Bij 3D daarentegen is voornamelijk spraken van technische trucjes. Cinematografie staat voor de kunst van film maken. Toch weet de film industrie gevoel en emotie in een 3D film te krijgen. Omdat mensen van nature al in driedimensionale beelden zien voelen zij zich tijdens het kijken van 3D films ook in de echte realiteit. Omdat de 3D techniek alle beelden al in een ruimtelijke omgeving plaatst voor ons, hoeven 12

13 wij hier zelf niks meer aan te doen, wat bij 2D films wel het geval is. Dit zorgt ervoor dat mensen meer op kunnen gaan in de beleving van een film. Hoe dit stuk beleving werkt, beantwoord ik in de volgende deelvragen. Bij 3D films worden de emoties duidelijker en specifieker, maar ook echter. We zien een echt mens voor ons waar we ons mee kunnen relateren. Dat is daarmee ook meteen het grootste element wat 3D toevoegt aan een film. Je kijkt niet alleen naar de film, maar je zit in de film (Mendiburu, B. 2009). 13

14 Deelvraag 2: Wat is de essentie van een 2D film? 1.1: wat is 2D? Als we op zoek gaan naar de betekenis van 2D dan komen we al snel tegen dat 2D een afkorting is voor tweedimensionaal (Bos, G. via Computerwoorden, 2014). Het begrip tweedimensionaal vertelt ons dat een voorwerp twee dimensies heeft. Voorbeelden van tweedimensionale voorwerpen zijn afbeeldingen en foto s. (Encyclo MMXII, 2014). Wat dit precies betekend en hoe dit eruit ziet bij 2D films vertel ik hieronder. 1.2: wat is dan een 2d film? Zoals hierboven al beschreven heeft een 2D voorwerp twee dimensies, dit geld ook voor 2D films. Bij 2D films is er alleen sprake van lengte en breedte dimensies en niet van diepte zoals bij 3D films. Bij tweedimensionale films is er sprake van een vlak beeld waar naar gekeken wordt door het publiek. Anders dan bij driedimensionale films heb je hier niet het ruimtelijke gevoel en het gevoel dat voorwerpen tot leven komen. Je moet als kijker meer moeite doen om diepte te zien in de beelden die je ziet. Hiervoor heb je dan ook geen speciale projector nodig of een bril tijdens het kijken van de film (Conjecture Corporation 2014). 14

15 Deelvraag 3: Wat is beleving? 3.1: Beleving als een trend Beleving wordt steeds meer een trend en daarmee ook belangrijker voor organisaties als marketing tool. Het is belangrijk dat je als organisatie weet wat jouw product of dienst oproept bij je klanten. Door de grote aanbod van producten en diensten zijn er genoeg andere organisaties die dezelfde kwaliteit leveren voor een vergelijkbare of lagere prijs. Dat is dus geen manier om jezelf te onderscheiden van andere organisaties. Dit onderscheid kun je wel maken door beleving toe te voegen aan je product of dienst (Van de Weerdhof, L., 29 april 2013) (Dynamic Concepts via Rabobank, 2013)(Dijk, van, J. 13 juni 2013)(Fan, W.S., Lan, C.H., Chang, R.S. & Zeng, J.L. 2010) (Fransen, M. & Lodder, P. 2010)(Li, X. & Wang, W. 2004). 3.2: de definitie van beleving: Er zijn vele definities van beleving te vinden. Om het begrip beleving te beschrijven heb ik gekozen voor de definitie van Pine & Gilmore. Deze heb ik gekozen omdat wij hier al mee in aanraking gekomen zijn tijdens de opleiding. Deze definitie luidt als volgt: Een belevenis of experience doet zich voor wanneer consumenten zodanig betrokken raken dat ze een blijvende indruk opdoen. De gebeurtenis is memorabel en zeer persoonlijk. Emotioneel, fysiek, intellectueel of zelfs spiritueel wordt de consument geraakt. (Nijs, D. Peters, F., 2002, P.50) 3.3: het Pine & Gilmore model: Pine & Gilmore hebben een model ontwikkeld waarbij de beleving centraal staat. Beleving wordt steeds belangrijker voor bedrijven zoals je hierboven al kunt lezen. Wanneer beleving door organisatie wordt toegepast ontstaat er meerwaarde voor die organisatie. Het model bevat twee belangrijke aspecten, het soort deelname aan een activiteit en wat de verhouding is tot de beleving. Wanneer deze gecombineerd worden komt daar één van vier elementen uit. Dit zijn vier elementen waarmee de mate van beleving kan worden gemeten (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010)(Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). Dit zijn de vier elementen: 1. Amusement: bij dit element is het vooral belangrijk dat de klanten vermaakt worden. Dat ze na het volgen van een activiteit of kopen van een product plezier hebben of hebben gehad. 15

16 Dit kan bijvoorbeeld een film in de bioscoop zijn, een film waarbij de makers als doel hebben dat het publiek er plezier aan beleefd. 2. Leren: bij dit element wil het bedrijf hun klanten graag wat leren, kennis en educatie meegeven. Dit wordt dan in de vorm van beleving gedaan. Dit kan ook middels een film gedaan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een documentaire. Hierbij kan het publiek kennis gegeven worden over een bepaald onderwerp, zoals geschiedenis. 3. Ontsnapping: bij dit element is het vooral belangrijk dat klanten ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en daar even niet aan denken. De Efteling is hier perfect voor. Het draait allemaal om even ontsnappen van de dagelijkse sleur. 4. Esthetiek: hierbij gaat het vooral om de uitstraling traling van een product of dienst. Dat is de belangrijkste beleving die organisaties hun klanten kunnen meegeven. (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010) (Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). Deze vier elementen worden ook wel allemaal vormen van beleving genoemd en aan de hand van het model kun je kijken welke vorm het beste met jou activiteit overeenkomt. De activiteit hoeft niet perse met maar één van de elementen overeen te komen. Er kunnen ook meerdere elementen van invloed zijn op je activiteit. De twee aspecten waar we het hierboven over hebben zijn passieve of actieve deelname en onderdompeling of absorptie. Onderdompeling heeft als betekenis dat je daadwerkelijk in het verhaal en de beleving wordt meegenomen, je voelt je onderdeel van het verhaal. Absorptie daarentegen betekend dat je voornamelijk een toeschouwer bent en je niet wordt meegenomen in het verhaal en de beleving. Je absorbeert het verhaal, maar bent er geen onderdeel van. Bij passieve deelname heeft de klant geen controle over de activiteit terwijl hij of zij dit wel heeft bij actieve deelname. (MarketingMax via Pine & Gilmore, 10 november 2010) (Piekema, D., 10 juni 2011)(Figuur 2). (Figuur 2: Beleving model. Moreno Ruiz, N. via Pine & Gilmore, 2011) 16

17 Deelvraag 4: Wat is filmbeleving bij 2D films? Zoals in deelvraag 3 is besproken bestaat een beleving uit twee aspecten, de deelname aan een activiteit en wat de verhouding is tot een beleving. Door een combinatie van deze twee te maken komt er één element uit waaraan we de mate van beleving kunnen meten. 4.1: belevingstheorie Met deze belevingstheorie in ons achterhoofd gaan we kijken naar de deelname aan een 2D film en de verhouding tot een 2D filmbeleving. Als eerste gaan we kijken naar de manier van deelname. 2D films hebben een passieve vorm van deelname. Het kost namelijk weinig tot geen moeite om de film te kijken, je hoeft het verhaal alleen maar te volgen. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat de kijker er geen controle over heeft. 2D films zijn namelijk op voorhand al geregisseerd en het publiek hoeft alleen nog maar te kijken. Daarnaast kunnen we bij 2D films spreken van absorptie. Dit omdat de makers zorgen dat de kijker geboeid raakt en blijft. Het publiek gaat helemaal op in de film. Er is hier geen sprake van onderdompeling omdat de kijker niet het gevoel krijgt onderdeel van de film te zijn, maar alleen kijkt naar het verhaal (Tan, E. 2004). De bezoeker neemt dus op een passieve manier deel aan een film en absorbeert vervolgens de beleving. Als we vervolgens naar het model van Pine & Gilmore kijken (Figuur 2) zien we dat 2D films in de categorie amusement beleving vallen. Er moet dan een manier bedacht worden om de aandacht van de bezoeker vast te blijven houden. Bioscoopfilms trekken in de eerste plaats aandacht met het grote scherm en de surround sound in de zalen (Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009) (Pine, J. & Gilmore, J. 2005). 4.2: interesse Amusement staat centraal bij de beleving van een 2D film zoals we zien in het model van Pine & Gilmore. Een synoniem voor amusement is onder andere plezier (Mijnwoordenboek MMXII (2014). Volgens een literatuurstudie is plezier een aangename emotie die zich in verschillende vormen uit. En vanuit de mediapsychologie is de belevenis van entertainment een reeks van emoties als reactie op een verbeelding en zorgt dit voor een interesse (Tan, E. 2008). Deze interesse is er wanneer de aandacht bij 2D films kan worden vastgehouden. De bezoekers zijn nieuwsgierig en geboeid door de film en het verhaal van de film. Interesse is er ook wanneer een 17

18 bezoeker behoefte heeft aan meer wanneer de bezoeker de film gezien heeft. De bezoeker heeft dan belangstelling voor de film. Dit leidt uiteindelijk tot aandachtig kijken naar een film (Tan, E. 2004). 4.3: emotie Nu we aan kunnen nemen dat 2D films interesse opwekken, wat leidt tot aandachtig kijken naar een 2D film kunnen we een ander aspect toelichten.(tan, 2004: 17). We kunnen deze interesse ook wel een emotionele prikkeling noemen. Deze prikkeling uit zich dan tijdens het kijken van een 2D film. De prikkeling moet er dan voor zorgen dat de aandacht van de bezoeker wordt getrokken en blijft (Boer, C. de & Brennecke, S. 2009)(Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009). De zes basisemoties die bezoekers bij een dergelijke prikkeling kunnen voelen zijn vrolijkheid, vrees, walging, boosheid, minachting en liefde (Heuvelman, A., Fennis, B. & Peters, O. 2009). 18

19 Deelvraag 5: Wat is filmbeleving bij 3D films? Nu we in hoofdstuk 3 hebben kunnen zien wat een 2D filmbeleving inhoud, gaan we dezelfde theorie van Pine & Gilmore ook toepassen op een 3D filmbeleving. Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat een 2D filmbeleving onder de categorie amusement behoort volgens de belevenistheorie. Daarnaast veroorzaken 2D films bepaalde emoties die leiden tot interesse en prikkelingen. Maar wat is nu eigenlijk een 3D filmbeleving? 5.1: belevingstheorie Als we naar het model van Pine & Gilmore dan zien we dat ook een 3D film een passieve vorm van deelname heeft. Ook hier heeft het publiek geen controle over wat hij of zij ziet. Alleen volgens Pine & Gilmore is er bij 3D films geen sprak van absorptie maar juist van onderdompeling. Zoals we in hoofdstuk 3 kunnen lezen betekend onderdompeling dat men volledig in het verhaal opgaat en als het ware onderdeel wordt van het verhaal. Als we vervolgens de elementen van een 3D film er langs leggen zien we dat dit overeenkomt met onderdompeling. De kijker wordt door middel van de 3D bril volledig opgezogen in het verhaal en het lijkt alsof de voorwerpen en het verhaal tot leven komen. De kijker wordt onderdeel van het verhaal. Volgens Pine & Gilmore valt de 3D filmbeleving dan onder de categorie esthetiek, hierbij gaat het vooral om de uitstraling van een product of dienst (Pine, J. & Gilmore, J. 2005). De diepte in een 3D film en het gevoel dat de kijker deel uit maakt van het verhaal van de film maakt het interessant voor de bezoeker om naar binnen te gaan en te gaan kijken (Pine, J. & Gilmore, J. (2005). De bezoeker gaat vervolgens helemaal op in het verhaal dat tot leven lijkt te komen (Nitsche, M. 2008). Dit is dus de 3D esthetiek belevenis. Bezoekers van een film kunnen het gevoel hebben alsof ze daadwerkelijk aanwezig zijn in de film en het verhaal. Dit komt door de ruimtelijke diepte van een 3D film. Doordat de bezoeker het gevoel heeft onderdeel te zijn van de film en het verhaal is het aannemelijk dat de emoties bij een 3D filmbeleving sterker zijn. Hierbij gaat het wederom over de zes basisemoties die we ook in hoofdstuk 4 zagen langskomen; vrolijkheid, vrees, walging, boosheid, minachting en liefde. Deze sterkere emoties kunnen een gevolg zijn van het ruimtelijke gevoel dat bezoekers krijgen. De bezoeker voelt 19

20 zich namelijk nog meer betrokken bij de film en het verhaal en gaat nog meer nadenken over de personages, de handelingen die ze verrichten en wat de personages voelen. Hierdoor heeft de kijker geen aandacht meer voor de projectie op het scherm, maar alleen nog voor het verhaal. Daarnaast is er ook sprake van een intensere interesse bij een 3D filmbeleving. 3D films roepen meer prikkelingen op dan 2D films. Het gevoel van aanwezigheid in het verhaal speelt hier een hele belangrijke rol bij. Uit een studie over effecten van personages blijkt dat deze een gevoel van ruimtelijke aanwezigheid en emotionele reacties veroorzaken bij het publiek. Zij veroorzaken daarom een hogere prikkeling (Lin, T., Morishima, S., Maejima, A. & Tang, N. 2009). Meer prikkelingen kan verwijzen naar een hogere mate van betrokkenheid bij een 3D film. Uit een onderzoek over onderdompeling in video games blijkt dat dit begrip omschreven wordt als de mate van betrokken zijn. Deze wordt onderverdeeld in drie niveaus; lage betrokkenheid(verbintenis), neutrale betrokkenheid(belangstelling) en hoge betrokkenheid(totale onderdompeling, ook wel presence genoemd). Het eerste niveau van betrokkenheid is afhankelijk van de tijd, moeite en aandacht die iemand bereid is te investeren in het kijken naar een film. Het tweede niveau van betrokkenheid gaat uit van gevoelens, bijvoorbeeld wanneer iets bepaalde emoties veroorzaakt. Het hoogste niveau van betrokkenheid beschrijft het gevoel van aanwezig zijn. Zoals het gevoel hebben in een 3D film aanwezig te zijn. Uit deze informatie kunnen we concluderen dat een 3D film een gevoel van presence veroorzaakt en dat leidt dan weer tot sterkere emoties, sterkere prikkelingen en een hoger gevoel van betrokkenheid (Brown, E. & Cairns, P. 2004)(Loew, K. (2013)(Rooney, B. & Hennessy, E. 2013)(Solimini, A., Mannocci, A., Di Thiene, D. & La Torre, G. 2012)(Verkerk, M.J. & Cusveller, B. 2011). 20

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

De 3D esthetiek belevenis

De 3D esthetiek belevenis Een exploratief onderzoek naar een 3D filmbeleving in de bioscoop Master Thesis Media en Journalistiek, specialisatie Media & Cultuur Student: Darshana Kalloe Studentnummer: 323921 Webmail: 323921dk@student.eur.nl

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind Case Oak & Morrow Tom Luuring Martijn van de Zuidwind Tei Van Den Neste Terugblik Vragen hoe sluiten gemeentelijke zaken aan op de doelen belangen van de inwoner? wat mag een inwoner van een gemeente verwachten?

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Zuidoost om zich bij de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te laten Testen op Soa s en Hiv A Qualitative Research

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Piotr Tekien. Thinking of Media Compact & prikkelend Essay GAR1-B. 19 november 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B

Piotr Tekien. Thinking of Media Compact & prikkelend Essay GAR1-B. 19 november 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B Piotr Tekien GAR1-B Thinking of Media Compact & prikkelend Essay 19 november 2014 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Essay 1 Opdracht 1 Hoofdvraag: In hoeverre ben je als game

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie