Culturele Atlas Overijssel Samenspel vindt goed gehoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor"

Transcriptie

1 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

2 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor

3

4 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Provincie Overijssel

5 Colofon Uitgave Provincie Overijssel, april 2009 Oplage Onderzoek en tekst STOGO onderzoek + advies mr. drs. Ellen Jonkman drs. Matthijs de Vries Coördinatie en redactie Provincie Overijssel Team Beleidsinformatie Provincie Overijssel Eenheid Zorg en Cultuur Fotografie Job Boersma Productie kaarten Provincie Overijssel Team Beleidsinformatie STOGO onderzoek + advies Ontwerp en vormgeving Henk-Jan Panneman Druk Advadi drukkerij, Westervoort Project/kenmerk ZC/2009/Culturele Atlas Overijssel Inlichtingen Petra Arends, Team Beleidsinformatie Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon (038) Fax (038) De gegevens uit deze atlas zijn tevens gepubliceerd op deze website. Copyright 2009, Provincie Overijssel Alle rechten voorbehouden. Ondanks alle zorg die is besteed aan de totstandkoming van deze uitgave, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor o nvolledige of onjuiste informatie in deze publicatie. 4 Culturele Atlas Overijssel Colofon

6 Inhoudsopgave Voorwoord 7 De atlas samengevat 8 Inleiding 11 Cultuur in thema s 13 Gemeenten in klassen 15 Cultuurbeleid Rijk en provincie 17 Cultuur in Overijssel 21 Cultuurparticipatie 27 Cultuur per thema 33 Cultuur & Gemeenschap 33 Cultuur & Erfgoed 36 Letteren & Educatie 39 Openbare Kunstuitingen 43 Cultuur & Economie 48 Cultuur in gemeenten 53 Bijlagen 104 Culturele Atlas Overijssel Inhoudsopgave 5

7 6 Culturele Atlas Overijssel

8 Voorwoord In 2004 verscheen de eerste culturele atlas van Overijssel. Interessant, omdat daarmee de inzet van de gemeenten en de provincie op het brede terrein van cultuur inzichtelijk werd gemaakt. Dankzij de medewerking van de Overijsselse gemeenten zijn wij erin geslaagd de tweede atlas op te stellen. Dat geeft een mooi beeld van de inzet anno 2008 én de ontwikkeling in de afgelopen periode. We maken een culturele atlas, omdat goed beleid alleen ontwikkeld kan worden als we regelmatig de inzet in kaart brengen. Cultuuraanbod, maar ook acties op het terrein van monumenten, bewustwording rond erfgoed en monumenten en kwaliteit van leefomgeving zijn belangrijk voor het provinciale beleid. Het cultuurklimaat en het culturele aanbod zijn ook belangrijke afwegingen voor mensen die zich oriënteren op een nieuwe woonplek. Uit de gegevens van de gemeenten blijkt dat zij zich bewust zijn van dit belang. Ondanks grote en kleine verschillen tussen de Overijsselse gemeenten en de twaalf provincies kunnen we constateren dat we goed aansluiten op het totale cultuurbeleid in Nederland, en ons op sommige terreinen onderscheiden. We scoren bovengemiddeld waar het gaat om bibliotheken en amateurkunst. De programma s Cultuur en Ruimte en Cultuur en Economie maken Overijssel bijzonder. Ook de succesvolle ontwikkeling van Kulturhusen mag genoemd worden: het eerste Kulturhus werd geopend in Inmiddels zijn het er 22, verspreid over zeventien gemeenten. Bovendien wordt op minstens twintig plaatsen aan nieuwe multifunctionele accommodaties gewerkt. De komende beleidsperiode legt de provincie de nadruk op drie onderwerpen: culturele infrastructuur, profilering en erfgoed. Wij verwachten dat de uitvoering van ons cultuurparticipatieplan OVERAL! OVERIJSSEL een sterke impuls geeft aan het culturele leven. Alle Overijsselse gemeenten kunnen dit plan bij de uitvoering van hun eigen beleid betrekken, waardoor we gezamenlijk aan de versterking van de culturele activiteit in onze provincie bijdragen. Samenwerking vinden wij van groot belang. De complete weergave van deze atlas kunt u downloaden vanaf onze website. Hierop gaan we ook jaarlijks de gegevens publiceren en actualiseren in de databank Overijssel. Dick Buursink Gedeputeerde Cultuur, Europa en Stedelijke Netwerken Provincie Overijssel Culturele Atlas Overijssel Voorwoord 7

9 De atlas samengevat l De provincie Overijssel geeft in 2009 ruim 31,5 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. Dat is per inwoner 28 euro. Het meeste geld gaat naar regio nale en lokale omroepen, cultuurhistorie en biblio theken. Doelen van het cultuurbeleid van de provincie Overijssel zijn: bevordering van sociale cohesie en cultuurparticipatie, profilering van Overijssel. l De provincie heeft de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in cultuur. Die investeringen zijn terug te vinden in tal van projecten, activiteiten en inspanningen. Voorbeelden zijn het provin ciaal Meerjaren Programma voor het platteland (gericht op restauratie van monumenten) en het actie programma Cultuur en Economie, dat een impuls biedt aan de creatieve industrie in Overijssel. Dankzij steun van de gemeente Zwolle en de provincie heeft museum De Fundatie zich na restauratie en verbouwing kunnen ontwikkelen tot een goedbezochte cultuurtrekker met een aantrekkelijke programmering. In Enschede is het Muziekkwartier ontstaan, waarin zes podiumkunstinstellingen samenwerken. Door deze bundeling ontstaan veel mogelijkheden voor interactie, uitwisseling van ervaringen, nieuwe initiatieven en bijzondere producties. l Ten opzichte van 2004 zijn de cultuurbestedingen van de provincie met negentien procent gestegen. In 2007 gaf Overijssel voor elke burger bijna 25 euro uit; daarmee realiseert de provincie een tiende plaats op de ranglijst van Nederlandse provincies. Op de eerste plaats staat Zeeland, met 153 euro per inwoner. l Kampen geeft per inwoner het meeste geld uit aan kunst en cultuur, gevolgd door Deventer en Zwolle. Zwartewaterland, Dalfsen en Twenterand zijn de hekkesluiters. De cultuuruitgaven van de Overijsselse gemeenten zijn sinds 2004 gestegen met bijna twaalf procent. Haaksbergen liet de grootste stijging van bestedingen zien, met een verdrie voudi ging van het budget tot 109 euro per inwoner. Losser laat absoluut en relatief de grootste afname zien. l Cultuurparticipatie (gebruik van cultureel aanbod door de burger) ligt in Overijssel boven het landelijk gemiddelde voor de thema s Cultuur & Gemeenschap en Letteren & Educatie; op de andere drie thema s scoort Overijssel onder het lande lijk gemiddelde. Op de cultuurparticipatie - ranglijst van provincies staat Overijssel op de zevende plaats. l De middelgrote gemeenten in Overijssel kennen op alle vijf thema s de hoogste participatiecijfers binnen de provincie. De grote gemeenten laten een relatief hoge participatie zien voor Cultuur & Economie en Openbare Kunstuitingen. Kleine gemeenten scoren bovengemiddeld op Letteren & Educatie, ook in vergelijking met kleine gemeenten in de rest van Nederland, maar scoren vrij laag op Cultuur & Economie. l Gemeenten in Overijssel geven in 2008 ruim 91 miljoen euro uit aan kunst en cultuur; gemiddeld 82 euro per inwoner. Kleine gemeenten besteden gemiddeld 50 euro per inwoner; middelgrote gemeenten gemiddeld 85 euro. De drie grote gemeenten (Enschede, Zwolle en Deventer) geven gemiddeld 118 euro uit per inwoner. 8 Culturele Atlas Overijssel Samenvatting

10 Gemeentelijke bestedingen per gemeenteklasse en per cultuurthema (bedragen in euro) Totale besteding Cultuur & Cultuur & Letteren & Openbare Cultuur & Gemeenteklasse Inwoners totaal Kunst & Cultuur Gemeenschap Erfgoed Educatie Kunstuitingen Economie Kleine gemeenten Middelgrote gemeenten Grote gemeenten Totaal gemeenten Top 5 gemeenten naar cultuurbesteding per inwoner aan kunst & cultuur (2008) Cultuurbesteding Afwijking t.o.v. Gemeente (euro per inwoner) Gemeenteklasse de gemeenteklasse Kampen 134 middelgroot 58% Deventer 134 groot 14% Zwolle 125 groot 6% Hengelo 111 middelgroot 30% Haaksbergen 109 klein 117% Top 5 gemeenten naar stijging van cultuurbesteding per inwoner ( ) Cultuur & Cultuur & Letteren & Openbare Rangorde Totaal Gemeenschap Erfgoed Educatie Kunstuitingen 1 Haaksbergen Haaksbergen Kampen Hardenberg Zwolle 2 Kampen Borne Deventer Hellendoorn Kampen 3 Enschede Olst-Wijhe Haaksbergen Deventer Hellendoorn 4 Hardenberg Hengelo Enschede Enschede Enschede 5 Oldenzaal Oldenzaal Tubbergen Ommen Oldenzaal l Overijssel kent 110 amateurkunstverenigingen en 44 professionele beeldend kunstenaars op elke inwoners. l 96 procent van de Overijsselaars heeft een bibliotheek voorziening op loopafstand. 26 procent van de Overijsselaars leent boeken. l 73 procent van de Overijsselaars heeft een bioscoop of filmhuis op fietsafstand (5 km). l 3,5 procent van de werkgelegenheid en 8 procent van de bedrijven in Overijssel valt onder de creatieve industrie (kunst, creatieve diensten, media). l 84 procent van de Overijsselaars woont op maximaal 15 km van een groot theater en 94 procent woont op maximaal 10 km van een klein theater. Culturele Atlas Overijssel Samenvatting 9

11 10 Culturele Atlas Overijssel

12 Inleiding Deze publicatie is een vervolg op de Culturele Atlas Overijssel De atlas geeft een beeld van het cultuurbeleid van de 25 Overijsselse gemeenten. Net als in de eerste editie vormen de gemeentelijke bestedingen aan de verschillende culturele sectoren daarbij de leidraad. Daarnaast is in deze nieuwe atlas aandacht besteed aan het culturele aanbod en daarbij is waar mogelijk een vergelijking gemaakt tussen de gemeenten. Nieuw is ook dat de cultuurparticipatie van inwoners van Overijssel in beeld is gebracht. Zowel de vraag- als de aanbodkant wordt op deze wijze dus belicht. Wij hebben ervoor gekozen om de culturele sectoren te bundelen in vijf thema s, die elk apart worden besproken. Per thema komen de afzonderlijke culturele sectoren aan bod. Tot slot wordt de informatie overzichtelijk gepresenteerd aan de hand van een aantal kaarten en grafieken. De atlas is samengesteld op basis van een brede enquête onder de 25 Overijsselse gemeenten. Daarnaast is informatie ontleend aan nota s, onderzoeken en andere publicaties. Tenslotte zijn via het internet aanbodgegevens verzameld. Opbouw van de atlas Op de volgende pagina s wordt de indeling in cultuurthema s en gemeenteklassen toegelicht. Aansluitend wordt het beleidskader van het Rijk en de provincie Overijssel geschetst, gevolgd door een overzicht van cultuur in Overijssel. Hierbij wordt naast het culturele aanbod ook de cultuurparticipatie van de burgers van Overijssel besproken. Vervolgens wordt de provincie Overijssel gekarakteriseerd aan de hand van de vijf thema s. Het afsluitende hoofdstuk presenteert de gemeenten in alfabetische volgorde. In de bijlage zijn aanvullende tabellen en een bronnenoverzicht opgenomen. F r i e s l a n d Gemeenten in Overijssel Beleidsinformatie jan.2009 nr D r e n t h e Emmen Steenwijkerland Hoogeveen Emmeloord Meppel F l e v o - l a n d Staphorst Kampen Zwartewaterland Hardenberg D U I T S L A N D Zwolle Dalfsen Ommen Twenterand Tubbergen Olst-Wijhe Raalte Hellendoorn Wierden Almelo Dinkelland Rijssen-Holten Borne Oldenzaal Losser G e l d e r l a n d Deventer Hengelo Hof van Twente Enschede Apeldoorn Zutphen Haaksbergen Culturele Atlas Overijssel Inleiding 11

13 12 Culturele Atlas Overijssel

14 Cultuur in thema s Het brede scala aan culturele sectoren is gegroepeerd in vijf thema s. Cultuur & Gemeenschap Dit thema omvat amateurkunst, de lokale en regionale omroep en Kulturhusen. Daarnaast worden gemeentelijke cultuurprijzen en culturele raden of commissies tot dit thema gerekend. Het gaat veelal om cultuuruitingen op lokaal niveau, waarbij vooral de participatie door de inwoners een belangrijke rol speelt. Cultuur & Erfgoed Musea, streekcultuur, (streek)archieven en cultuurhistorie vormen samen het palet dat het cultureel erfgoed inkleurt. Cultureel erfgoed vormt een sterk onderdeel van de infrastructuur voor een plaats of regio. Dit is bepalend voor de kwaliteit van het leefklimaat voor de eigen burgers, geeft vorm aan de identiteit van plaats of streek en is van invloed op de attractiviteit van het gebied in de ogen van bezoekers of verhuizers van buiten de regio. Cultureel erfgoed bepaalt het imago van een gemeente en draagt daarmee bij aan de profilering. Letteren & Educatie Bibliotheken vormen de ruggengraat van dit thema. Het is de plek waar veel Nederlanders kennis maken met literatuur en andere vormen van cultuur. Ook leeskringen en literaire instellingen maken deel uit van dit thema. Daarnaast valt cultuureducatie, zowel binnenschools als buitenschools, hieronder. De nauwe relatie met onderwijs is evident en dit thema vormt dan ook een van de vaste onderdelen in vrijwel alle culturele beleidsprogramma s. Openbare Kunstuitingen Het cultureel aanbod binnen dit thema bestaat uit beeldende kunst & vormgeving (BKV), podiumkunsten, films en filmhuizen, culturele manifestaties & festivals. Net als erfgoed vormt omvang en diversiteit van het aanbod op dit thema een belangrijke indicator van de aantrekkelijkheid van een plaats of regio voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Cultuur & Economie Een aantrekkelijk aanbod van kunst en cultuur bevordert (cultuur)toerisme en vormt daarmee een impuls voor lokale economische ontwikkeling. Daarnaast wordt met een attractief cultuurklimaat een broedplaats gecreëerd voor talent, creatief ondernemerschap en innovatie. Culturele Atlas Overijssel Cultuur in thema s 13

15 14 Culturele Atlas Overijssel

16 Gemeenten in klassen In deze atlas zijn de gemeenten gegroepeerd naar aantal inwoners. De grootte van een gemeente blijkt een belangrijke factor bij de omvang van gemeentelijke cultuurbestedingen per inwoner én de cultuurthema s waaraan prioriteit wordt gegeven. Gemeenten worden daarom niet alleen vergeleken met het gemiddelde van de provincie Overijssel, maar waar dat relevant is ook met het gemiddelde van de gemeenteklasse waartoe ze behoren. Daarnaast kan met deze groepsindeling ook inzicht worden gegeven in de cultuurparticipatie en een vergelijking worden gemaakt met gemeenten in de rest van Nederland. Indeling gemeenten in klassen Gemeenteklasse Aantal inwoners kleine gemeenten < middelgrote gemeenten tot grote gemeenten tot G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven) > Overijssel kent drie grote gemeenten (Enschede, Zwolle en Deventer); er zijn vijf middelgrote gemeenten (Kampen, Hardenberg, Almelo, Steenwijkerland en Hengelo) en zeventien kleine gemeenten. F r i e s l a n d Gemeenten naar inwoneraantal D r e n t h e groot (meer dan inwoners) middelgroot ( inwoners) klein (minder dan inwoners) Steenwijkerland Beleidsinformatie jan.2009 nr F l e v o - l a n d Staphorst Zwartewaterland Hardenberg Kampen D U I T S L A N D Zwolle Dalfsen Ommen Twenterand Tubbergen Raalte Hellendoorn Dinkelland Olst-Wijhe Wierden Almelo Rijssen-Holten Borne Oldenzaal Losser G e l d e r l a n d Deventer Hengelo Hof van Twente Enschede Haaksbergen Culturele Atlas Overijssell Gemeenten in klassen 15

17 16 Culturele Atlas Overijssel

18 Cultuurbeleid Rijk en provincie Rijk De ambities van het kabinet ten aanzien van kunst en cultuur in Nederland zijn door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verwoord in zijn nota Kunst van Leven. Het motto van de nota is een hoge top, een brede basis, waarmee de kernthema s zijn benoemd: excellentie, innovatie en e-cultuur, cultuurparticipatie, mooier Nederland en een sterke cultuursector. Voor deze sectoren wordt de komende jaren een groeiend budget vrij gemaakt dat moet leiden tot een structurele begrotingspost van 100 miljoen euro per jaar vanaf Een belangrijk deel ervan (twaalf procent) komt ten gunste van het Nationaal Historisch Museum. Dit nieuw te stichten museum komt in Arnhem en krijgt een expliciete functie ten aanzien van cultuur educatie en de invulling van de historische canon van Nederland. Om invulling te geven aan deze beleidsvoornemens heeft het Rijk een Fonds voor Cultuurparticipatie ingesteld. Dit fonds is vanaf 2009 actief en vormt een voortzetting van het actieprogramma Cultuurbereik dat in de periode werd uitgevoerd. Het fonds kent drie pijlers: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Met het fonds worden zowel instellingen als gemeenten en provincies ondersteund bij het bevorderen van cultuurparticipatie. Daarnaast initieert het zelf ook projecten. Grondslag voor het fonds vormt de samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten, waarbij de rijksbijdrage wordt toegekend op basis van een bedrag per inwoner en aan- gevuld met investeringen door de lagere over heden (matching). Het Fonds kent daarnaast regelingen voor landelijke voorbeeldprojecten en continueert de directe rijksfinanciering van een aantal instellingen op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie. Nederlandse provincies Het Interprovinciaal Overleg is een samenwerking van de twaalf provincies van Nederland. Het IPO houdt een aantal kerndata bij, waaronder bestedingen van provin cies op diverse beleidsthema s. In 2007 besteedde Overijssel 27,5 miljoen euro aan kunst en cultuur; gemiddeld 24,70 euro per inwoner. De gemiddelde besteding voor het totaal van de provincies (Noord-Holland niet meegerekend) bedroeg toen ruim 29 euro. In 2008 bedraagt de Overijsselse cultuur besteding 27,20 euro per inwoner (totaal euro), terwijl voorzien wordt dat in 2009 per inwoner 28 euro wordt uitgegeven. Provincie Overijssel Het Overijsselse cultuurbeleid is vastgelegd in de nota Samen & Overijssel! (2008) waarin integraal beleid ten aanzien van jeugd, sociale infrastructuur en cultuur voor wordt beschreven. Het cultuur beleid van Overijssel heeft als centraal doel versterking van sociale cohesie (het vergroten van solidariteit in de samenleving), bevordering van participatie en daarnaast verdere profilering van de eigenheid en verscheidenheid van de provincie. Onderdeel hiervan vormt de rol die cultuur speelt bij een aantrekkelijk Cultuurbestedingen Nederlandse provincies (2007) Provincie totaal (*1.000 euro) euro per inwoner ranking Zeeland ,00 1 Friesland ,10 2 Drenthe ,20 3 Flevoland ,00 4 Groningen ,70 5 Limburg ,10 6 Gelderland ,70 7 Utrecht ,70 8 Noord-Brabant ,80 9 Overijssel ,70 10 Zuid-Holland ,90 11 Noord-Holland* Totaal (excl. NH) ,20 Bron: IPO, (cijfers afgerond op honderdtallen) * Geen volledige cijfers beschikbaar Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie 17

19 leef- en vestigingsklimaat. De kwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt immers de aantrekkingskracht van een gebied. Kunst en cultuur zijn gerelateerd aan innovatie en creativiteit, ze versterken het creatieve vermogen van inwoners en bedrijven en zorgen voor onderscheid. Daarmee draagt cultuur indirect bij aan economische doelstellingen. Het provinciale beleid zet ook in op samenhang en zelfredzaamheid, vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat inwoners en instellingen zelf in staat zijn veel te organiseren en te bereiken. De provincie draagt wel zorg voor de aanwezigheid van de culturele infrastructuur. Naast deze ondersteunende rol voor actieve partijen en samenwerkingsverbanden is zij een stimulerende en aanjagende kracht om partners uit te dagen een actievere rol op zich te nemen. Op deze manier kan de doelstelling dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen worden bereikt. In vergelijking met 2004 zijn er weinig beleids doelen veranderd. Wel worden er nu andere accenten gelegd. Hoofdpunten uit de nota Sociale Actie waren: bereik en educatie, cultuur en ruimte, ontwikkeling en spreiding van kunst en cultuur. Binnen kunst en cultuur onderscheidt de provincie Overijssel in de nota Samen & Overijssel! de volgende aandachts velden, gerubriceerd onder drie noemers: culturele infrastructuur: podiumkunsten; cultuureducatie; amateurkunst; cultuur en jeugd; beeldende kunst en vormgeving; bibliotheken en archief, media en film profilering: festivals en evenementen; musea; streekcultuur; cultuur, ruimte en economie erfgoed: monumenten en cultureel erfgoed Inzet op de culturele infrastructuur heeft tot doel de cultuurparticipatie en daarmee de sociale cohesie te bevorderen; de provincie ziet dat ook als een middel om de solidariteit in een gemeenschap te vergroten. Daarbij gaat veel aandacht uit naar talentontwikkeling, regionale uitstraling en samenwerking. Voor de profilering van de provincie kiest Overijssel expliciet voor festivals en evenementen en zet actief in op het bevorderen van een festivalcultuur. Het rijke culturele erfgoed van Overijssel draagt bij aan beide doelen en bevordert het leefklimaat en de attractiviteit van de provincie voor bezoekers en nieuwe inwoners afkomstig uit andere delen van Nederland. Provinciale begroting (bedragen afgerond op hele euro s) Culturele sector * mutatie Steunfunctie Algemeen (KCO) % Bibliotheken (OBD, wetenschappelijke steunfunctie) % Beeldende Kunst % Podiumkunsten, de accommodaties (incl Kulturhusen) % Podiumkunsten, de productie (orkesten, programmering) % Cultuureducatie % Amateurkunst (KCO, verenigingen, projecten) % Omroep % Streekcultuur en streekcultuurinstituten % Musea % Cultuurhistorie (monumenten, archeologie) % Archieven (audiovisueel documentatiecentrum) % Programma Cultuurparticipatie % Overig (debat en publicaties) % Festivalbeleid Productiefonds Digitaal loket Totaal % Bron: opgave provincie Overijssel (cijfers 2009); Culturele Atlas Overijssel 2004 (* cijfers 2004 zijn gecorrigeerd voor inflatie (CBS-CPI) ) 18 Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie

20 De samenhang en interactie tussen leefklimaat, economie, ruimte en cultuur wordt door de provincie steeds benadrukt en nagestreefd in haar beleid. Deze prioriteiten vormen de grondslag voor het actie programma Cultuur & Ruimte ( ). Het program ma is gericht op het gebruik van cultuurhistorie, crea tivi teit, beeldende kunst, vormgeving en architectuur bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Op financieel gebied onderscheidt de provincie infrastructuur, steunfunctietaken en productie. De inzet op infrastructuur betreft met name subsidies aan gezelschappen en bijdragen aan musea en instellingen. Steunfuncties worden verzorgd door zelfstandige instellingen, die hierna worden toegelicht. Onder productie vallen bijdragen aan theaterproducties, uitvoeringen en festivals, educatie, stimulering van amateurkunst, projecten en uitvoerende taken gericht op onder meer erfgoed en monumenten. De provincie heeft de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in cultuur. Die investeringen zijn terug te vinden in tal van projecten, activiteiten en inspanningen. In het hoofdstuk Cultuur per thema worden deze toegelicht. Provinciale bestedingen Overijssel De provincie heeft voor 2009 in totaal ruim 31,5 miljoen begroot als bijdrage aan de culturele sector. Dit betekent een besteding van ruim 28 euro per inwoner. De grootste post binnen de provinciale begroting is de regionale publieke omroep, RTV Oost, waarvoor 10,5 miljoen is gereserveerd. De provincie heeft de wettelijke taak minimaal één regionale omroep in stand te houden. Ook de zorg voor bibliotheken volgt uit rijksregels en afspraken. Het grootste deel van het budget van 3,5 miljoen euro wordt besteed aan en via de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). Voor monumenten en archeologie (cultuurhistorie) wordt voor 2009 een totaaluitgave van meer dan 3,1 miljoen voorzien. In 2004 werd er door de provincie 24,7 miljoen euro uitgegeven aan cultuur; 22,5 euro per inwoner. Rekening houdend met de inflatie betekent dat in euro s van 2008/2009 bijna 26,5 miljoen euro, ofwel ruim 24 euro per inwoner van Overijssel. Vergeleken met 2004 zijn de provinciale uitgaven aan cultuur gestegen met negentien procent. Tussen de verschillende culturele sectoren bestaan grote verschillen; er zijn duidelijk nieuwe (financiële) speerpunten. Omdat aan festivals in het kader van de profilering van Overijssel veel belang wordt toegekend, is hiervoor apart budget vrijgemaakt: 1,9 miljoen. Duidelijk is verder dat de provincie sterk inzet op het thema Cultuur & Erfgoed. Zowel voor streekcultuur, cultuurhistorie als musea is het budget meer dan verdubbeld. Deze sectoren vallen dan ook onder de provinciale aandachtspunten profilering en erfgoedbehoud. In vergelijking met 2004 is de post accommodaties gehalveerd. De accommodaties voor podium kunsten worden niet langer gefinancierd vanuit cultuur maar uit het grotestedenbeleid, waardoor alleen het bedrag voor Kulturhusen (bijna 2,4 miljoen) overblijft. Samenwerking Rijk, provincie en gemeenten zijn natuurlijke partners als het gaat om stimulering van kunst en cultuur en bevordering van cultuurparticipatie. Op hoofdlijnen kan de rolverdeling als volgt worden geschetst: het Rijk ondersteunt de (landelijke) productie van kunst, biedt financiering via fondsen en richt zich in algemene zin op de bevordering van een divers cultureel aanbod. De provincies zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsbevordering, regionale spreiding, financiering en organisatie van voorzieningen als bibliotheekdiensten. Ook speelt de provincie een belangrijke rol bij de afstemming met andere beleidsvelden (met name ruimtelijke ordening). De gemeenten hebben een primaire rol als het gaat om accommodaties, basisprogrammering en lokale voorzieningen. De provincie Overijssel wil met (clusters van) gemeenten arrangementen opstellen om het provinciale en het gemeentelijke cultuurbeleid beter op elkaar te laten aansluiten en te versterken. Regionale samenwerking vindt daarnaast plaats met Oost-Nederlandse partners, zoals de provincie Gelderland. Voor de uitvoering van cultuurbeleid zoekt de provincie waar mogelijk samenwerking met derden, meestal provinciaal opererende organisaties. Voor de komende jaren maakt de provincie daarin de slag naar prestatiegerichte subsidiëring, gecombineerd met verminderde regelgeving en administratieve lasten. Verschillende organisaties verzorgen steun functietaken in de provincie op het gebied van informatie & advies, onderzoek en innovatie, professionalisering & deskundigheidsbevordering en het onderhouden van netwerken. De organisaties die voor de provincie steunfunctietaken uitvoeren zijn KCO, genootschap Het Oversticht en de OBD (zie kader pag. 20). Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie 19

21 Organisaties die voor de provincie steunfunctietaken uitvoeren KCO (Kunst en Cultuur Overijssel) is een onafhankelijk kenniscentrum en steunfunctieinstelling voor kunst- en cultuurbeleid. KCO voert opdrachten uit voor zowel gemeenten als voor de provincie. Daarnaast ondersteunt zij culturele organisaties en intergemeentelijke samenwerking op cultureel gebied. Belangrijke aandachtsvelden van KCO zijn amateurkunst, beeldende kunst en vormgeving, cultuureducatie, film, musea, erfgoed en popmuziek. Actuele speerpunten zijn cultuur & educatie, culturele infrastructuur, de ontwikkeling van een Overijsselse festivalcultuur en streekcultuur. In de periode voerde KCO het project Amateurkunst in de Lift uit. Amateurkunstenaars kregen op projectbasis intensieve begeleiding van professionele kunstenaars of deskundigen op het gebied van pr, marketing, communicatie en ledenwerving. KCO maakte de coachingstrajecten en huurde voor de uit voering deskundigen in. Dit succesvolle project wordt in de periode voortgezet. KCO is gehuisvest in een monumentaal pand in Zwolle, waar ook een uitgebreide infobalie voor actuele informatie voor kunst en cultuur in Overijssel is ondergebracht en kleinschalige kunsttentoonstellingen worden gehouden. OBD (Overijsselse Bibliotheek Dienst) is een expertisecentrum en dienstverlener voor bibliotheken, scholen, culturele en zorg instellingen bij het verspreiden van informatie, cultuur en educatie in Overijssel. Zij ondersteunt bibliotheken bij bedrijfsvoering, personeelszorg en professionalisering, bijvoorbeeld door trainingen en cursussen. Daarnaast speelt OBD een rol in projecten gericht op leesbevordering, cultuureducatie en erfgoed. In 2007 verzorgde OBD in Overijssel het leesbevorderingsproject Leesvirus, bestemd voor leerlingen van groep 6 van de basisschool. OBD werkt samen met erfgoedinstellingen in het project De Identiteit van Overijssel en verzorgt in dat kader het onderdeel Typisch Overijssel, waarin historische verenigingen en oudheidkamers tegen elkaar strijden in een krakercompetitie, gericht op kennis van het Overijssels erfgoed. Genootschap Het Oversticht is een expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. De vereniging stelt zich bevordering en instandhouding van stedelijk en landelijk schoon ten doel. Zij draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit door advisering bij ruimtelijke planvorming en toetsing van kwaliteit van bouwprojecten via welstandscommissies welke zij voor gemeenten organiseert. Het Oversticht adviseert gemeenten, organisaties en particulieren ten aanzien van landinrichting, monumenten en bodemschatten (archeologie). Zij initieert daarnaast in het kader van erfgoed educatie verschillende projecten en verzorgt educatieve publicaties en cultuurhistorische wandel- en fietsroutes. Samenwerking tussen culturele organisaties vormt een rode draad in het provinciale beleid en uitgangspunt voor subsidieverlening. De realisering van samen werking wordt daardoor vooral een verantwoordelijkheid van de organisaties zelf; zij zullen bij hun prestatievoorstellen moeten kijken met wie afstemming en samenwerking nodig dan wel mogelijk is. Als voorbeeld kan gelden het beleid ten aanzien van de musea De Fundatie en Natura Docet, die door de provincie rechtstreeks worden ondersteund. Deze twee Overijsselse musea genieten buiten Overijssel bekendheid en zijn dus ook voor profilering en cultuurtoerisme van belang. De provincie stuurt aan op meer samenwerking en verwacht van deze twee musea dat zij hun expertise inzetten en ter beschikking stellen ter ondersteuning van andere musea in Overijssel. Voor de profilering van Overijssel heeft de provincie het voornemen met een marketingconcept het aanbod aan festivals aantrekkelijker te maken en daarbij niet alleen samen te werken met gemeenten en culturele organisaties maar ook met private partners (bedrijfsleven). Bovendien richten Gelderland en Overijssel gezamenlijk een Productiefonds Oost- Nederland in, waaruit eenmalige, spraakmakende producties gesubsidieerd kunnen worden. Dit fonds staat open voor alle kunst- en cultuuruitingen. 20 Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

State of the ART Het Noorden van Nederland

State of the ART Het Noorden van Nederland State of the ART Het Noorden van Nederland 17 december 2002 Luchiena Lanjouw Nicolette Klein Bleumink 1 Inhoudsopgave State of the Art Het Noorden van Nederland Inleiding 3 1. Korte demografische en sociaal

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1. Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding. Cor Wijn

GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1. Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding. Cor Wijn GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1 Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding Cor Wijn GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 2 GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 3 Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen Sectorplan Cultuur Regeling cofinanciering sectorplannen www.jonnaklumpenaar.nl Voor de cultuursector, door de cultuursector Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Landelijke monitoren en kerncijfers

Landelijke monitoren en kerncijfers 170 Boekman 97 De Staat van Cultuur Landelijke monitoren en kerncijfers Ineke van Hamersveld Algemeen en sectorbreed Cross Media Monitor De tweejaarlijkse Cross Media Monitor laat zien waar de creatieve

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie