Culturele Atlas Overijssel Samenspel vindt goed gehoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor"

Transcriptie

1 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

2 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor

3

4 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Provincie Overijssel

5 Colofon Uitgave Provincie Overijssel, april 2009 Oplage Onderzoek en tekst STOGO onderzoek + advies mr. drs. Ellen Jonkman drs. Matthijs de Vries Coördinatie en redactie Provincie Overijssel Team Beleidsinformatie Provincie Overijssel Eenheid Zorg en Cultuur Fotografie Job Boersma Productie kaarten Provincie Overijssel Team Beleidsinformatie STOGO onderzoek + advies Ontwerp en vormgeving Henk-Jan Panneman Druk Advadi drukkerij, Westervoort Project/kenmerk ZC/2009/Culturele Atlas Overijssel Inlichtingen Petra Arends, Team Beleidsinformatie Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon (038) Fax (038) De gegevens uit deze atlas zijn tevens gepubliceerd op deze website. Copyright 2009, Provincie Overijssel Alle rechten voorbehouden. Ondanks alle zorg die is besteed aan de totstandkoming van deze uitgave, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor o nvolledige of onjuiste informatie in deze publicatie. 4 Culturele Atlas Overijssel Colofon

6 Inhoudsopgave Voorwoord 7 De atlas samengevat 8 Inleiding 11 Cultuur in thema s 13 Gemeenten in klassen 15 Cultuurbeleid Rijk en provincie 17 Cultuur in Overijssel 21 Cultuurparticipatie 27 Cultuur per thema 33 Cultuur & Gemeenschap 33 Cultuur & Erfgoed 36 Letteren & Educatie 39 Openbare Kunstuitingen 43 Cultuur & Economie 48 Cultuur in gemeenten 53 Bijlagen 104 Culturele Atlas Overijssel Inhoudsopgave 5

7 6 Culturele Atlas Overijssel

8 Voorwoord In 2004 verscheen de eerste culturele atlas van Overijssel. Interessant, omdat daarmee de inzet van de gemeenten en de provincie op het brede terrein van cultuur inzichtelijk werd gemaakt. Dankzij de medewerking van de Overijsselse gemeenten zijn wij erin geslaagd de tweede atlas op te stellen. Dat geeft een mooi beeld van de inzet anno 2008 én de ontwikkeling in de afgelopen periode. We maken een culturele atlas, omdat goed beleid alleen ontwikkeld kan worden als we regelmatig de inzet in kaart brengen. Cultuuraanbod, maar ook acties op het terrein van monumenten, bewustwording rond erfgoed en monumenten en kwaliteit van leefomgeving zijn belangrijk voor het provinciale beleid. Het cultuurklimaat en het culturele aanbod zijn ook belangrijke afwegingen voor mensen die zich oriënteren op een nieuwe woonplek. Uit de gegevens van de gemeenten blijkt dat zij zich bewust zijn van dit belang. Ondanks grote en kleine verschillen tussen de Overijsselse gemeenten en de twaalf provincies kunnen we constateren dat we goed aansluiten op het totale cultuurbeleid in Nederland, en ons op sommige terreinen onderscheiden. We scoren bovengemiddeld waar het gaat om bibliotheken en amateurkunst. De programma s Cultuur en Ruimte en Cultuur en Economie maken Overijssel bijzonder. Ook de succesvolle ontwikkeling van Kulturhusen mag genoemd worden: het eerste Kulturhus werd geopend in Inmiddels zijn het er 22, verspreid over zeventien gemeenten. Bovendien wordt op minstens twintig plaatsen aan nieuwe multifunctionele accommodaties gewerkt. De komende beleidsperiode legt de provincie de nadruk op drie onderwerpen: culturele infrastructuur, profilering en erfgoed. Wij verwachten dat de uitvoering van ons cultuurparticipatieplan OVERAL! OVERIJSSEL een sterke impuls geeft aan het culturele leven. Alle Overijsselse gemeenten kunnen dit plan bij de uitvoering van hun eigen beleid betrekken, waardoor we gezamenlijk aan de versterking van de culturele activiteit in onze provincie bijdragen. Samenwerking vinden wij van groot belang. De complete weergave van deze atlas kunt u downloaden vanaf onze website. Hierop gaan we ook jaarlijks de gegevens publiceren en actualiseren in de databank Overijssel. Dick Buursink Gedeputeerde Cultuur, Europa en Stedelijke Netwerken Provincie Overijssel Culturele Atlas Overijssel Voorwoord 7

9 De atlas samengevat l De provincie Overijssel geeft in 2009 ruim 31,5 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. Dat is per inwoner 28 euro. Het meeste geld gaat naar regio nale en lokale omroepen, cultuurhistorie en biblio theken. Doelen van het cultuurbeleid van de provincie Overijssel zijn: bevordering van sociale cohesie en cultuurparticipatie, profilering van Overijssel. l De provincie heeft de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in cultuur. Die investeringen zijn terug te vinden in tal van projecten, activiteiten en inspanningen. Voorbeelden zijn het provin ciaal Meerjaren Programma voor het platteland (gericht op restauratie van monumenten) en het actie programma Cultuur en Economie, dat een impuls biedt aan de creatieve industrie in Overijssel. Dankzij steun van de gemeente Zwolle en de provincie heeft museum De Fundatie zich na restauratie en verbouwing kunnen ontwikkelen tot een goedbezochte cultuurtrekker met een aantrekkelijke programmering. In Enschede is het Muziekkwartier ontstaan, waarin zes podiumkunstinstellingen samenwerken. Door deze bundeling ontstaan veel mogelijkheden voor interactie, uitwisseling van ervaringen, nieuwe initiatieven en bijzondere producties. l Ten opzichte van 2004 zijn de cultuurbestedingen van de provincie met negentien procent gestegen. In 2007 gaf Overijssel voor elke burger bijna 25 euro uit; daarmee realiseert de provincie een tiende plaats op de ranglijst van Nederlandse provincies. Op de eerste plaats staat Zeeland, met 153 euro per inwoner. l Kampen geeft per inwoner het meeste geld uit aan kunst en cultuur, gevolgd door Deventer en Zwolle. Zwartewaterland, Dalfsen en Twenterand zijn de hekkesluiters. De cultuuruitgaven van de Overijsselse gemeenten zijn sinds 2004 gestegen met bijna twaalf procent. Haaksbergen liet de grootste stijging van bestedingen zien, met een verdrie voudi ging van het budget tot 109 euro per inwoner. Losser laat absoluut en relatief de grootste afname zien. l Cultuurparticipatie (gebruik van cultureel aanbod door de burger) ligt in Overijssel boven het landelijk gemiddelde voor de thema s Cultuur & Gemeenschap en Letteren & Educatie; op de andere drie thema s scoort Overijssel onder het lande lijk gemiddelde. Op de cultuurparticipatie - ranglijst van provincies staat Overijssel op de zevende plaats. l De middelgrote gemeenten in Overijssel kennen op alle vijf thema s de hoogste participatiecijfers binnen de provincie. De grote gemeenten laten een relatief hoge participatie zien voor Cultuur & Economie en Openbare Kunstuitingen. Kleine gemeenten scoren bovengemiddeld op Letteren & Educatie, ook in vergelijking met kleine gemeenten in de rest van Nederland, maar scoren vrij laag op Cultuur & Economie. l Gemeenten in Overijssel geven in 2008 ruim 91 miljoen euro uit aan kunst en cultuur; gemiddeld 82 euro per inwoner. Kleine gemeenten besteden gemiddeld 50 euro per inwoner; middelgrote gemeenten gemiddeld 85 euro. De drie grote gemeenten (Enschede, Zwolle en Deventer) geven gemiddeld 118 euro uit per inwoner. 8 Culturele Atlas Overijssel Samenvatting

10 Gemeentelijke bestedingen per gemeenteklasse en per cultuurthema (bedragen in euro) Totale besteding Cultuur & Cultuur & Letteren & Openbare Cultuur & Gemeenteklasse Inwoners totaal Kunst & Cultuur Gemeenschap Erfgoed Educatie Kunstuitingen Economie Kleine gemeenten Middelgrote gemeenten Grote gemeenten Totaal gemeenten Top 5 gemeenten naar cultuurbesteding per inwoner aan kunst & cultuur (2008) Cultuurbesteding Afwijking t.o.v. Gemeente (euro per inwoner) Gemeenteklasse de gemeenteklasse Kampen 134 middelgroot 58% Deventer 134 groot 14% Zwolle 125 groot 6% Hengelo 111 middelgroot 30% Haaksbergen 109 klein 117% Top 5 gemeenten naar stijging van cultuurbesteding per inwoner ( ) Cultuur & Cultuur & Letteren & Openbare Rangorde Totaal Gemeenschap Erfgoed Educatie Kunstuitingen 1 Haaksbergen Haaksbergen Kampen Hardenberg Zwolle 2 Kampen Borne Deventer Hellendoorn Kampen 3 Enschede Olst-Wijhe Haaksbergen Deventer Hellendoorn 4 Hardenberg Hengelo Enschede Enschede Enschede 5 Oldenzaal Oldenzaal Tubbergen Ommen Oldenzaal l Overijssel kent 110 amateurkunstverenigingen en 44 professionele beeldend kunstenaars op elke inwoners. l 96 procent van de Overijsselaars heeft een bibliotheek voorziening op loopafstand. 26 procent van de Overijsselaars leent boeken. l 73 procent van de Overijsselaars heeft een bioscoop of filmhuis op fietsafstand (5 km). l 3,5 procent van de werkgelegenheid en 8 procent van de bedrijven in Overijssel valt onder de creatieve industrie (kunst, creatieve diensten, media). l 84 procent van de Overijsselaars woont op maximaal 15 km van een groot theater en 94 procent woont op maximaal 10 km van een klein theater. Culturele Atlas Overijssel Samenvatting 9

11 10 Culturele Atlas Overijssel

12 Inleiding Deze publicatie is een vervolg op de Culturele Atlas Overijssel De atlas geeft een beeld van het cultuurbeleid van de 25 Overijsselse gemeenten. Net als in de eerste editie vormen de gemeentelijke bestedingen aan de verschillende culturele sectoren daarbij de leidraad. Daarnaast is in deze nieuwe atlas aandacht besteed aan het culturele aanbod en daarbij is waar mogelijk een vergelijking gemaakt tussen de gemeenten. Nieuw is ook dat de cultuurparticipatie van inwoners van Overijssel in beeld is gebracht. Zowel de vraag- als de aanbodkant wordt op deze wijze dus belicht. Wij hebben ervoor gekozen om de culturele sectoren te bundelen in vijf thema s, die elk apart worden besproken. Per thema komen de afzonderlijke culturele sectoren aan bod. Tot slot wordt de informatie overzichtelijk gepresenteerd aan de hand van een aantal kaarten en grafieken. De atlas is samengesteld op basis van een brede enquête onder de 25 Overijsselse gemeenten. Daarnaast is informatie ontleend aan nota s, onderzoeken en andere publicaties. Tenslotte zijn via het internet aanbodgegevens verzameld. Opbouw van de atlas Op de volgende pagina s wordt de indeling in cultuurthema s en gemeenteklassen toegelicht. Aansluitend wordt het beleidskader van het Rijk en de provincie Overijssel geschetst, gevolgd door een overzicht van cultuur in Overijssel. Hierbij wordt naast het culturele aanbod ook de cultuurparticipatie van de burgers van Overijssel besproken. Vervolgens wordt de provincie Overijssel gekarakteriseerd aan de hand van de vijf thema s. Het afsluitende hoofdstuk presenteert de gemeenten in alfabetische volgorde. In de bijlage zijn aanvullende tabellen en een bronnenoverzicht opgenomen. F r i e s l a n d Gemeenten in Overijssel Beleidsinformatie jan.2009 nr D r e n t h e Emmen Steenwijkerland Hoogeveen Emmeloord Meppel F l e v o - l a n d Staphorst Kampen Zwartewaterland Hardenberg D U I T S L A N D Zwolle Dalfsen Ommen Twenterand Tubbergen Olst-Wijhe Raalte Hellendoorn Wierden Almelo Dinkelland Rijssen-Holten Borne Oldenzaal Losser G e l d e r l a n d Deventer Hengelo Hof van Twente Enschede Apeldoorn Zutphen Haaksbergen Culturele Atlas Overijssel Inleiding 11

13 12 Culturele Atlas Overijssel

14 Cultuur in thema s Het brede scala aan culturele sectoren is gegroepeerd in vijf thema s. Cultuur & Gemeenschap Dit thema omvat amateurkunst, de lokale en regionale omroep en Kulturhusen. Daarnaast worden gemeentelijke cultuurprijzen en culturele raden of commissies tot dit thema gerekend. Het gaat veelal om cultuuruitingen op lokaal niveau, waarbij vooral de participatie door de inwoners een belangrijke rol speelt. Cultuur & Erfgoed Musea, streekcultuur, (streek)archieven en cultuurhistorie vormen samen het palet dat het cultureel erfgoed inkleurt. Cultureel erfgoed vormt een sterk onderdeel van de infrastructuur voor een plaats of regio. Dit is bepalend voor de kwaliteit van het leefklimaat voor de eigen burgers, geeft vorm aan de identiteit van plaats of streek en is van invloed op de attractiviteit van het gebied in de ogen van bezoekers of verhuizers van buiten de regio. Cultureel erfgoed bepaalt het imago van een gemeente en draagt daarmee bij aan de profilering. Letteren & Educatie Bibliotheken vormen de ruggengraat van dit thema. Het is de plek waar veel Nederlanders kennis maken met literatuur en andere vormen van cultuur. Ook leeskringen en literaire instellingen maken deel uit van dit thema. Daarnaast valt cultuureducatie, zowel binnenschools als buitenschools, hieronder. De nauwe relatie met onderwijs is evident en dit thema vormt dan ook een van de vaste onderdelen in vrijwel alle culturele beleidsprogramma s. Openbare Kunstuitingen Het cultureel aanbod binnen dit thema bestaat uit beeldende kunst & vormgeving (BKV), podiumkunsten, films en filmhuizen, culturele manifestaties & festivals. Net als erfgoed vormt omvang en diversiteit van het aanbod op dit thema een belangrijke indicator van de aantrekkelijkheid van een plaats of regio voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Cultuur & Economie Een aantrekkelijk aanbod van kunst en cultuur bevordert (cultuur)toerisme en vormt daarmee een impuls voor lokale economische ontwikkeling. Daarnaast wordt met een attractief cultuurklimaat een broedplaats gecreëerd voor talent, creatief ondernemerschap en innovatie. Culturele Atlas Overijssel Cultuur in thema s 13

15 14 Culturele Atlas Overijssel

16 Gemeenten in klassen In deze atlas zijn de gemeenten gegroepeerd naar aantal inwoners. De grootte van een gemeente blijkt een belangrijke factor bij de omvang van gemeentelijke cultuurbestedingen per inwoner én de cultuurthema s waaraan prioriteit wordt gegeven. Gemeenten worden daarom niet alleen vergeleken met het gemiddelde van de provincie Overijssel, maar waar dat relevant is ook met het gemiddelde van de gemeenteklasse waartoe ze behoren. Daarnaast kan met deze groepsindeling ook inzicht worden gegeven in de cultuurparticipatie en een vergelijking worden gemaakt met gemeenten in de rest van Nederland. Indeling gemeenten in klassen Gemeenteklasse Aantal inwoners kleine gemeenten < middelgrote gemeenten tot grote gemeenten tot G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven) > Overijssel kent drie grote gemeenten (Enschede, Zwolle en Deventer); er zijn vijf middelgrote gemeenten (Kampen, Hardenberg, Almelo, Steenwijkerland en Hengelo) en zeventien kleine gemeenten. F r i e s l a n d Gemeenten naar inwoneraantal D r e n t h e groot (meer dan inwoners) middelgroot ( inwoners) klein (minder dan inwoners) Steenwijkerland Beleidsinformatie jan.2009 nr F l e v o - l a n d Staphorst Zwartewaterland Hardenberg Kampen D U I T S L A N D Zwolle Dalfsen Ommen Twenterand Tubbergen Raalte Hellendoorn Dinkelland Olst-Wijhe Wierden Almelo Rijssen-Holten Borne Oldenzaal Losser G e l d e r l a n d Deventer Hengelo Hof van Twente Enschede Haaksbergen Culturele Atlas Overijssell Gemeenten in klassen 15

17 16 Culturele Atlas Overijssel

18 Cultuurbeleid Rijk en provincie Rijk De ambities van het kabinet ten aanzien van kunst en cultuur in Nederland zijn door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verwoord in zijn nota Kunst van Leven. Het motto van de nota is een hoge top, een brede basis, waarmee de kernthema s zijn benoemd: excellentie, innovatie en e-cultuur, cultuurparticipatie, mooier Nederland en een sterke cultuursector. Voor deze sectoren wordt de komende jaren een groeiend budget vrij gemaakt dat moet leiden tot een structurele begrotingspost van 100 miljoen euro per jaar vanaf Een belangrijk deel ervan (twaalf procent) komt ten gunste van het Nationaal Historisch Museum. Dit nieuw te stichten museum komt in Arnhem en krijgt een expliciete functie ten aanzien van cultuur educatie en de invulling van de historische canon van Nederland. Om invulling te geven aan deze beleidsvoornemens heeft het Rijk een Fonds voor Cultuurparticipatie ingesteld. Dit fonds is vanaf 2009 actief en vormt een voortzetting van het actieprogramma Cultuurbereik dat in de periode werd uitgevoerd. Het fonds kent drie pijlers: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Met het fonds worden zowel instellingen als gemeenten en provincies ondersteund bij het bevorderen van cultuurparticipatie. Daarnaast initieert het zelf ook projecten. Grondslag voor het fonds vormt de samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten, waarbij de rijksbijdrage wordt toegekend op basis van een bedrag per inwoner en aan- gevuld met investeringen door de lagere over heden (matching). Het Fonds kent daarnaast regelingen voor landelijke voorbeeldprojecten en continueert de directe rijksfinanciering van een aantal instellingen op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie. Nederlandse provincies Het Interprovinciaal Overleg is een samenwerking van de twaalf provincies van Nederland. Het IPO houdt een aantal kerndata bij, waaronder bestedingen van provin cies op diverse beleidsthema s. In 2007 besteedde Overijssel 27,5 miljoen euro aan kunst en cultuur; gemiddeld 24,70 euro per inwoner. De gemiddelde besteding voor het totaal van de provincies (Noord-Holland niet meegerekend) bedroeg toen ruim 29 euro. In 2008 bedraagt de Overijsselse cultuur besteding 27,20 euro per inwoner (totaal euro), terwijl voorzien wordt dat in 2009 per inwoner 28 euro wordt uitgegeven. Provincie Overijssel Het Overijsselse cultuurbeleid is vastgelegd in de nota Samen & Overijssel! (2008) waarin integraal beleid ten aanzien van jeugd, sociale infrastructuur en cultuur voor wordt beschreven. Het cultuur beleid van Overijssel heeft als centraal doel versterking van sociale cohesie (het vergroten van solidariteit in de samenleving), bevordering van participatie en daarnaast verdere profilering van de eigenheid en verscheidenheid van de provincie. Onderdeel hiervan vormt de rol die cultuur speelt bij een aantrekkelijk Cultuurbestedingen Nederlandse provincies (2007) Provincie totaal (*1.000 euro) euro per inwoner ranking Zeeland ,00 1 Friesland ,10 2 Drenthe ,20 3 Flevoland ,00 4 Groningen ,70 5 Limburg ,10 6 Gelderland ,70 7 Utrecht ,70 8 Noord-Brabant ,80 9 Overijssel ,70 10 Zuid-Holland ,90 11 Noord-Holland* Totaal (excl. NH) ,20 Bron: IPO, (cijfers afgerond op honderdtallen) * Geen volledige cijfers beschikbaar Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie 17

19 leef- en vestigingsklimaat. De kwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt immers de aantrekkingskracht van een gebied. Kunst en cultuur zijn gerelateerd aan innovatie en creativiteit, ze versterken het creatieve vermogen van inwoners en bedrijven en zorgen voor onderscheid. Daarmee draagt cultuur indirect bij aan economische doelstellingen. Het provinciale beleid zet ook in op samenhang en zelfredzaamheid, vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat inwoners en instellingen zelf in staat zijn veel te organiseren en te bereiken. De provincie draagt wel zorg voor de aanwezigheid van de culturele infrastructuur. Naast deze ondersteunende rol voor actieve partijen en samenwerkingsverbanden is zij een stimulerende en aanjagende kracht om partners uit te dagen een actievere rol op zich te nemen. Op deze manier kan de doelstelling dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen worden bereikt. In vergelijking met 2004 zijn er weinig beleids doelen veranderd. Wel worden er nu andere accenten gelegd. Hoofdpunten uit de nota Sociale Actie waren: bereik en educatie, cultuur en ruimte, ontwikkeling en spreiding van kunst en cultuur. Binnen kunst en cultuur onderscheidt de provincie Overijssel in de nota Samen & Overijssel! de volgende aandachts velden, gerubriceerd onder drie noemers: culturele infrastructuur: podiumkunsten; cultuureducatie; amateurkunst; cultuur en jeugd; beeldende kunst en vormgeving; bibliotheken en archief, media en film profilering: festivals en evenementen; musea; streekcultuur; cultuur, ruimte en economie erfgoed: monumenten en cultureel erfgoed Inzet op de culturele infrastructuur heeft tot doel de cultuurparticipatie en daarmee de sociale cohesie te bevorderen; de provincie ziet dat ook als een middel om de solidariteit in een gemeenschap te vergroten. Daarbij gaat veel aandacht uit naar talentontwikkeling, regionale uitstraling en samenwerking. Voor de profilering van de provincie kiest Overijssel expliciet voor festivals en evenementen en zet actief in op het bevorderen van een festivalcultuur. Het rijke culturele erfgoed van Overijssel draagt bij aan beide doelen en bevordert het leefklimaat en de attractiviteit van de provincie voor bezoekers en nieuwe inwoners afkomstig uit andere delen van Nederland. Provinciale begroting (bedragen afgerond op hele euro s) Culturele sector * mutatie Steunfunctie Algemeen (KCO) % Bibliotheken (OBD, wetenschappelijke steunfunctie) % Beeldende Kunst % Podiumkunsten, de accommodaties (incl Kulturhusen) % Podiumkunsten, de productie (orkesten, programmering) % Cultuureducatie % Amateurkunst (KCO, verenigingen, projecten) % Omroep % Streekcultuur en streekcultuurinstituten % Musea % Cultuurhistorie (monumenten, archeologie) % Archieven (audiovisueel documentatiecentrum) % Programma Cultuurparticipatie % Overig (debat en publicaties) % Festivalbeleid Productiefonds Digitaal loket Totaal % Bron: opgave provincie Overijssel (cijfers 2009); Culturele Atlas Overijssel 2004 (* cijfers 2004 zijn gecorrigeerd voor inflatie (CBS-CPI) ) 18 Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie

20 De samenhang en interactie tussen leefklimaat, economie, ruimte en cultuur wordt door de provincie steeds benadrukt en nagestreefd in haar beleid. Deze prioriteiten vormen de grondslag voor het actie programma Cultuur & Ruimte ( ). Het program ma is gericht op het gebruik van cultuurhistorie, crea tivi teit, beeldende kunst, vormgeving en architectuur bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Op financieel gebied onderscheidt de provincie infrastructuur, steunfunctietaken en productie. De inzet op infrastructuur betreft met name subsidies aan gezelschappen en bijdragen aan musea en instellingen. Steunfuncties worden verzorgd door zelfstandige instellingen, die hierna worden toegelicht. Onder productie vallen bijdragen aan theaterproducties, uitvoeringen en festivals, educatie, stimulering van amateurkunst, projecten en uitvoerende taken gericht op onder meer erfgoed en monumenten. De provincie heeft de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in cultuur. Die investeringen zijn terug te vinden in tal van projecten, activiteiten en inspanningen. In het hoofdstuk Cultuur per thema worden deze toegelicht. Provinciale bestedingen Overijssel De provincie heeft voor 2009 in totaal ruim 31,5 miljoen begroot als bijdrage aan de culturele sector. Dit betekent een besteding van ruim 28 euro per inwoner. De grootste post binnen de provinciale begroting is de regionale publieke omroep, RTV Oost, waarvoor 10,5 miljoen is gereserveerd. De provincie heeft de wettelijke taak minimaal één regionale omroep in stand te houden. Ook de zorg voor bibliotheken volgt uit rijksregels en afspraken. Het grootste deel van het budget van 3,5 miljoen euro wordt besteed aan en via de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). Voor monumenten en archeologie (cultuurhistorie) wordt voor 2009 een totaaluitgave van meer dan 3,1 miljoen voorzien. In 2004 werd er door de provincie 24,7 miljoen euro uitgegeven aan cultuur; 22,5 euro per inwoner. Rekening houdend met de inflatie betekent dat in euro s van 2008/2009 bijna 26,5 miljoen euro, ofwel ruim 24 euro per inwoner van Overijssel. Vergeleken met 2004 zijn de provinciale uitgaven aan cultuur gestegen met negentien procent. Tussen de verschillende culturele sectoren bestaan grote verschillen; er zijn duidelijk nieuwe (financiële) speerpunten. Omdat aan festivals in het kader van de profilering van Overijssel veel belang wordt toegekend, is hiervoor apart budget vrijgemaakt: 1,9 miljoen. Duidelijk is verder dat de provincie sterk inzet op het thema Cultuur & Erfgoed. Zowel voor streekcultuur, cultuurhistorie als musea is het budget meer dan verdubbeld. Deze sectoren vallen dan ook onder de provinciale aandachtspunten profilering en erfgoedbehoud. In vergelijking met 2004 is de post accommodaties gehalveerd. De accommodaties voor podium kunsten worden niet langer gefinancierd vanuit cultuur maar uit het grotestedenbeleid, waardoor alleen het bedrag voor Kulturhusen (bijna 2,4 miljoen) overblijft. Samenwerking Rijk, provincie en gemeenten zijn natuurlijke partners als het gaat om stimulering van kunst en cultuur en bevordering van cultuurparticipatie. Op hoofdlijnen kan de rolverdeling als volgt worden geschetst: het Rijk ondersteunt de (landelijke) productie van kunst, biedt financiering via fondsen en richt zich in algemene zin op de bevordering van een divers cultureel aanbod. De provincies zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsbevordering, regionale spreiding, financiering en organisatie van voorzieningen als bibliotheekdiensten. Ook speelt de provincie een belangrijke rol bij de afstemming met andere beleidsvelden (met name ruimtelijke ordening). De gemeenten hebben een primaire rol als het gaat om accommodaties, basisprogrammering en lokale voorzieningen. De provincie Overijssel wil met (clusters van) gemeenten arrangementen opstellen om het provinciale en het gemeentelijke cultuurbeleid beter op elkaar te laten aansluiten en te versterken. Regionale samenwerking vindt daarnaast plaats met Oost-Nederlandse partners, zoals de provincie Gelderland. Voor de uitvoering van cultuurbeleid zoekt de provincie waar mogelijk samenwerking met derden, meestal provinciaal opererende organisaties. Voor de komende jaren maakt de provincie daarin de slag naar prestatiegerichte subsidiëring, gecombineerd met verminderde regelgeving en administratieve lasten. Verschillende organisaties verzorgen steun functietaken in de provincie op het gebied van informatie & advies, onderzoek en innovatie, professionalisering & deskundigheidsbevordering en het onderhouden van netwerken. De organisaties die voor de provincie steunfunctietaken uitvoeren zijn KCO, genootschap Het Oversticht en de OBD (zie kader pag. 20). Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie 19

21 Organisaties die voor de provincie steunfunctietaken uitvoeren KCO (Kunst en Cultuur Overijssel) is een onafhankelijk kenniscentrum en steunfunctieinstelling voor kunst- en cultuurbeleid. KCO voert opdrachten uit voor zowel gemeenten als voor de provincie. Daarnaast ondersteunt zij culturele organisaties en intergemeentelijke samenwerking op cultureel gebied. Belangrijke aandachtsvelden van KCO zijn amateurkunst, beeldende kunst en vormgeving, cultuureducatie, film, musea, erfgoed en popmuziek. Actuele speerpunten zijn cultuur & educatie, culturele infrastructuur, de ontwikkeling van een Overijsselse festivalcultuur en streekcultuur. In de periode voerde KCO het project Amateurkunst in de Lift uit. Amateurkunstenaars kregen op projectbasis intensieve begeleiding van professionele kunstenaars of deskundigen op het gebied van pr, marketing, communicatie en ledenwerving. KCO maakte de coachingstrajecten en huurde voor de uit voering deskundigen in. Dit succesvolle project wordt in de periode voortgezet. KCO is gehuisvest in een monumentaal pand in Zwolle, waar ook een uitgebreide infobalie voor actuele informatie voor kunst en cultuur in Overijssel is ondergebracht en kleinschalige kunsttentoonstellingen worden gehouden. OBD (Overijsselse Bibliotheek Dienst) is een expertisecentrum en dienstverlener voor bibliotheken, scholen, culturele en zorg instellingen bij het verspreiden van informatie, cultuur en educatie in Overijssel. Zij ondersteunt bibliotheken bij bedrijfsvoering, personeelszorg en professionalisering, bijvoorbeeld door trainingen en cursussen. Daarnaast speelt OBD een rol in projecten gericht op leesbevordering, cultuureducatie en erfgoed. In 2007 verzorgde OBD in Overijssel het leesbevorderingsproject Leesvirus, bestemd voor leerlingen van groep 6 van de basisschool. OBD werkt samen met erfgoedinstellingen in het project De Identiteit van Overijssel en verzorgt in dat kader het onderdeel Typisch Overijssel, waarin historische verenigingen en oudheidkamers tegen elkaar strijden in een krakercompetitie, gericht op kennis van het Overijssels erfgoed. Genootschap Het Oversticht is een expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. De vereniging stelt zich bevordering en instandhouding van stedelijk en landelijk schoon ten doel. Zij draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit door advisering bij ruimtelijke planvorming en toetsing van kwaliteit van bouwprojecten via welstandscommissies welke zij voor gemeenten organiseert. Het Oversticht adviseert gemeenten, organisaties en particulieren ten aanzien van landinrichting, monumenten en bodemschatten (archeologie). Zij initieert daarnaast in het kader van erfgoed educatie verschillende projecten en verzorgt educatieve publicaties en cultuurhistorische wandel- en fietsroutes. Samenwerking tussen culturele organisaties vormt een rode draad in het provinciale beleid en uitgangspunt voor subsidieverlening. De realisering van samen werking wordt daardoor vooral een verantwoordelijkheid van de organisaties zelf; zij zullen bij hun prestatievoorstellen moeten kijken met wie afstemming en samenwerking nodig dan wel mogelijk is. Als voorbeeld kan gelden het beleid ten aanzien van de musea De Fundatie en Natura Docet, die door de provincie rechtstreeks worden ondersteund. Deze twee Overijsselse musea genieten buiten Overijssel bekendheid en zijn dus ook voor profilering en cultuurtoerisme van belang. De provincie stuurt aan op meer samenwerking en verwacht van deze twee musea dat zij hun expertise inzetten en ter beschikking stellen ter ondersteuning van andere musea in Overijssel. Voor de profilering van Overijssel heeft de provincie het voornemen met een marketingconcept het aanbod aan festivals aantrekkelijker te maken en daarbij niet alleen samen te werken met gemeenten en culturele organisaties maar ook met private partners (bedrijfsleven). Bovendien richten Gelderland en Overijssel gezamenlijk een Productiefonds Oost- Nederland in, waaruit eenmalige, spraakmakende producties gesubsidieerd kunnen worden. Dit fonds staat open voor alle kunst- en cultuuruitingen. 20 Culturele Atlas Overijssel Cultuurbeleid van Rijk en provincie

verijssel 1 3 ME! 2009 Inlichtlngen blj Aan Provinciale Staten onderwerp Culturele Atlas Overijssel 2008

verijssel 1 3 ME! 2009 Inlichtlngen blj Aan Provinciale Staten onderwerp Culturele Atlas Overijssel 2008 VAN Reg.nr. Dat. ontv.: Routing Q I t( L (- **~sl 1 3 ME! 2009 Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Cultuureducatie facts

Cultuureducatie facts deskundigheidsbevordering leerkrachten deelnemende scholen aantal leerlingen 1,50 1,50,50 tot 1,- Almelo Borne gezamenlijk bovenschools budget Dalfsen + Dinkelland Haaksbergen + gemeenten Hardenberg Hellendoorn

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Belastinguitgave 2012

Belastinguitgave 2012 Belastinguitgave 2012 OZB-verhoging in aantal gemeenten gecompenseerd Onderzoek van de provincie Overijssel wijst uit dat de druk van de OZB (onroerendzaakbelastingen) in alle gemeenten toeneemt. In tien

Nadere informatie

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie in Overijssel Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie Overijssel 1.400.000 Ontwikkeling bevolking Overijssel, 2007-2040 (in absolute

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 3 e kwartaal 2009

Toekenningen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 3 e kwartaal 2009 ALMELO Stichting Evenementen Almelo 2.300 Almelo; straattheaterfestival Totaal ALMELO 2.300 ARNHEM Stichting Beleven 3.000 Arnhem; project New Arts Multi Battle (Overijsselse festivalplaatsen) Totaal ARNHEM

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

CULTUUR IN BEELD Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload?

CULTUUR IN BEELD Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload? CULTUUR IN BEELD 2016 Heeft u de app Cultuur in Beeld 2016 al gedownload? Deel 1 Publicatie 2016 (Semra Gülhan) Deel 2 Project Verbetering beleidsinformatie cultuur (Robert Oosterhuis) Cultuur in Beeld

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Overijssel geeft - vergeleken met andere pr

Overijssel geeft - vergeleken met andere pr Overzicht subsidies cultuur provincie Overijssel ten behoeve van RTL Nieuws Overijssel geeft - vergeleken met andere pr Instellingen, activiteiten, programma s en regelingen Doel 2007 2008 2009 (nieuwe

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 86 Haarlem, 12 oktober 2004 Onderwerp: Cultuurnota provincie Noord-Holland 2005-2008 Cultuur verbindt Bijlagen: Ontwerpbesluit Cultuurnota 1. Inleiding Voor

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Inleiding Overijssel heeft prachtige landschappen; landschappen die de identiteit van de streken van Overijssel in belangrijke mate bepalen, zoals Salland,

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2015

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2015 ALMELO 40005417 Concertkoor Sursum Corda Almelo 2.550 uitvoering Weihnachtsoratorium 40005880 Stichting Wevershuisje Almelo 2.500 educatieproject literaire muurgedichten 40006463 Stichting Paco Plumtrek

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2010

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2010 ALMELO Indigo Almelo Stichting Kunstexposities 2.000 Almelo; manifestatie Het paar en de kunst Totaal ALMELO 2.000 AMSTERDAM Stichting Landschapstheater en Meer 10.000 Amsterdam; multidisciplinair project

Nadere informatie