Zorgboerderij 'Blommendal'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij 'Blommendal'"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij 'Blommendal' Adres: Ruifweg 6 Postcode: 3835PN Woonplaats: Stoutenburg Provincie: Utrecht Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Bea Blom Adres: Ruifweg 6 Postcode: 3835PN Woonplaats: Stoutenburg Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Bea Blom Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: monique : _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Doelstelling De doelstelling is dagbesteding bieden aan volwassenen-, aan kinderen met een beperking en naschoolse opvang aan kinderen. Ook kunnen kinderen logeren in weekenden en vakanties. Visie Ieder mens heeft recht op zinvolle dagbesteding. Zo ook mensen met eenbeperking. Wij kijken naar de interesses en mogelijkheden van de deelnemers, passen de werkzaamheden daar op aan en breiden e werkzaamheden uit als ze daar aan toe zijn. Op deze wijze kunnen deelnemers succeservaringen opdoen, wordt hun gevoel van eigenwaarde vergroot en leren ze steeds zelfstandiger te werken. Voor de kinderen bieden wij een veilige omgeving met voldoende uitdagingen en nemen wij prikkels weg als het even te veel wordt voor een kind. De slogan van de zorgboerderij is "je moet niets, maar je mag bijna alles". Als een deelnemer iets niet kan, maar wel wil leren wordt hij daarbij geholpen. Inspanning en ontspanning worden afgewisseld. Wil de deelnemer graag alleen werken, of juist samen, dan kan dat ook. Initiatiefnemers De zorgboerderij wordt geleid door de zorgboer en -boerin Bea en Kees Blom. Kees is agrariër en Bea is opgeleid tot jeugd-kinderverzorging en heeft een mbo 3 zorgopleiding. Er zijn medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die begeleiding bieden aan de deelnemers tijdens de dagbesteding. De kinderen van Bea en Kees bieden regelmatig hulp bij het begeleiden van de deelnemers. De zorgboer is in 2014 geopereerd aan zijn bovenbeen. Hierdoor is hij enige maanden uit de running geweest. Een boer uit Achterveld heeft geholpen met het melken van de koeien, het uitspreiden van mest en inkuilen/schudden van het gras en andere werkzaamheden. Qurentis Er wordt gewerkt met Qurentis (software voor zorg en begeleiding). Hierin worden alle overeenkomsten die met de deelnemers worden gemaakt opgenomen, zoals ID kaart, foto van de deelnemer, indicatiepapieren en afspraken over eventuele opnames voor radio en t.v. Verder alle gegevens van de deelnemers, waaronder ook de dagverslagen. Vrienden van Blommendal De stichting is opgericht 7 maart Er wordt gezocht naar financiële ondersteuning voor activiteiten die samen met de deelnemers worden uitgevoerd. Het heeft een sponsoring opgeleverd door milieustraat afval gemeente Leusden en Mark de Kapper uit Leusden. Voor het geld van de gemeente is een boombank gekocht en geplaats en van het geld van de kapper zijn dakplaten gekocht voor het nieuwe onderkomen van de skelters. Dit jaar zijn we met 8 zorgboeren uit regio Eemland begonnen met een time out project. Er is een website gemaakt Op deze manier willen we bekendheid geven aan de time-out activiteiten. Nieuw gebouw In 2014 is er een hooibergje gebouwd, waar de dwerg schaapjes, dwerg geitjes, de alpaca's en kippen onderdak kunnen vinden. Ook is er een voliëre gemaakt. Daarvoor zijn 3 mestputten uit gegraven en is de grond opnieuw bestraat. Er is een onderkomen gemaakt voor de skelters, dieseltank en kruiwagens. We zijn gestart met een uitbouw bij de kraamschuur. Open dag De open dag was op 28 juni. Er is een feestcommissie samengesteld die bestond uit _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 3

4 personen. Ouders maken deel uit van de feestcommissie. Er is 5 keer vergaderd, waarin gebruik is gemaakt van de actiepunten van het jaar ervoor. Na afloop van de open dag heeft een evaluatie plaats gevonden. Hieruit kwamen actiepunten voor het volgende jaar naar voren, onder andere geen familie leden meer in de kantine toelaten. Aanwezigen waren families, verwanten, begeleiders van deelnemers, familie van senioren 3.0, uiteraard de senioren zelf, mensen uit de buurt. Op de open dag werd de nieuwe voliere ingewijd. Verder waren er allerlei activiteiten. Voor de kinderen schminken, paardrijden, een luchtkussen. Ook was er de poffertjeskraam. Voor de ouderen waren allerlei workshops georganiseerd waaronder schapen scheren. Mensen konden ervaringen opdoen met de therapieën. De senioren van 3.0 die in aanmerking kwamen voor de dagbesteding konden komen kijken en met de begeleiders in gesprek gaan. Er zijn ongeveer 670 mensen geweest. Het was een mooie dag. In de kraamschuur was een foto-expositie van de geschiedenis van de zorgboerderij. Beweging 3.0 de dagbesteding 3.0 is bedoeld voor ouderen die te maken hebben met sociale en/of psychogeriatrische problemen, maar ook met licht cognitieve of somatische beperkingen. Er is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Er worden binnenactiviteiten georganiseerd zoals lezen, t.v. kijken, knutselactiviteiten. Buitenactiviteiten zijn dieren voeren, het eigen terrein onderhouden, spelletjes enz. Het aantal senioren is in de loop van het jaar weer uitgebreid en het aantal dagen dat er opvang wordt geboden is hetzelfde gebleven nl. 4 dagen (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag). Puppy cursus Ook in 2014 heeft de puppy/hondentraining plaats gevonden. Brenda Velu is degene die de training geeft. Het gebouwtje is uitgebreid met opslagruimte. Op dinsdagmiddag, woensdagavond, af en toe vrijdagavond en zaterdag de gehele dag, wordt de training gegeven. Ook is er de mogelijkheid tot individuele training. De deelnemers zorgen voor de prikkels tijdens de puppy training. Zij lopen dan met pony's in het weiland. Voor de senioren is het leuk om op dinsdagmiddag bij de training te gaan kijken. Afscheid Binky Binky is de erfhond van de zorgboerderij. Het is een berner sennen. Binky was bij iedereen geliefd. Een groot knuffelbeest. Door ziekte hebben wij hem op 19 november in moeten laten slapen. In de ochtend hebben we het aan de volwassen deelnemers verteld en in de middag aan de jongere deelnemers. Toen de deelnemers vertrokken hebben ze allemaal individueel afscheid genomen. S avonds is Binky ingeslapen. De volgende dag heeft de zorgboerin aan iedereen een mail gestuurd met een gedicht en een foto van Binky. Down-up dagen Dit jaar hebben de down-up dagen op 21, 22 en 23 juli plaats gevonden. Deze dagen zijn voor kinderen met het Down syndroom in de leeftijd van 5-10 jaar. Ze worden begeleid door een verpleegkundige, een logopediste, SPH'er en een bewegingsagoog. Op deze dfagen vinden activiteiten plaats zoals ponyrijden, kleinvee knuffelen, waterfestijn, huifkar rijden, picknicken en nog veel meer. Hooiberg Er is een hooiberg waar de kinderen veilig kunnen spelen. In een deel in de hooiberg "Het Praethuus" kunnen de kinderen droog zitten zodat ze niet steeds naar binnen hoeven en dan hun overalls en laarzen moeten uittrekken. Ook kunnen er kookactiviteiten plaatsvinden. De senioren kunnen hier een sigaretje roken _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 4

5 Boerenwerkklassen In het afgelopen jaar zijn er boerenwerkklassen geweest om zicht te krijgen op het agrarisch bedrijf. Verder is maatschappelijke bewustwording een van de doelen. Tevens komen er klassen om te genieten van de boerderij. Naast het genieten maken de kinderen kennis met het boerenleven. Ze mogen werkzaamheden verrichten en spelen. Teambuilding Er komen bedrijven op de boerderij klussen. Ze hebben het paardenland omheind, de oude gierput ontruimd, een pad langs de binnenbak van de paarden gemaakt, langs de boerderij een pad bestraat, geholpen met het maken van de hooiberg, buitenlantaarn gemaakt, elektriciteit aangelegd. De deelnemers werken samen met deze mensen. De teams komen de gehele dag. De zorgboerin zorgt samen met de deelnemers voor de lunch. Activiteiten zijn afhankelijk van het tijdstip waarop mensen komen en van het weer. Vergaderen Er is door 7 bedrijven regelmatig gebruik gemaakt van de vergaderruimten. De lunches worden door de deelnemers verzorgd met ondersteuning van de begeleiders. Healing Touch for Animals Drie keer hebben hier bijeenkomsten plaats gevonden van Healing Touch for Animals. Dieren die niet lekker in hun vel zitten, vage klachten hebben of gedragsproblemen kunnen via HTA een positieve impuls krijgen. Ook als het gaat om aanvullende zorg bij ziekte of na een operatie of blessure kunnen dieren middels HTA worden ondersteund. Het zelf genezend vermogen van dieren wordt door HTA verbeterd. De deelnemers verzorgen de lunch en maken na afloop van de therapie de zaal schoon. Op deze manier worden de deelnemers betrokken bij HTA. Promotie/netwerk Op 22 en 23 oktober kwamen jongeren van Schuttershoef stenen opruimen, bladeren opruimen en de loods opruimen. Het waren 9 deelnemers en 5 begeleiders. De groep Kantoe van Kinabu zijn drie dagen 29 en 30 april en 1 mei geweest. Zij hebben hier gekampeerd. Uit deze contacten kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan. Op scholen zijn gesprekken gevoerd over het time-out project. Een aantal scholen is enthousiast. We hebben met dit project ook in het AD en de Leusder krant gestaan. We hebben mee gedaan met de match beurs in Leusden. Doel van deze beurs is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In het afgelopen jaar is een nieuwe website ontwikkeld. 10 juni op de radio geweest bij golfbreker Amersfoort. Er werd een interview afgenomen over de zorgboerderij en de open dag. De wethouder van de gemeente Leusden is geweest om te kijken of een mini zorg camping mogelijk is. Kerst 13 december is er een kerstverkoop geweest. Allerlei eigen gemaakte artikelen zoals hertenkoppen voor aan de wand, kerststallen, deurhangers, sneeuwpoppen ect. Beweging 3.0 heeft er ook aan mee gewerkt. De opbrengst was 391,20. Dit geld gaat gebruikt worden om nieuwe materialen aan te schaffen. Paardencoaching In 2014 is de paardencoaching uitgebreid met coaching voor kinderen. Ze zijn meerdere keren geweest. Voor de deelnemers betekent dit meer lunches klaarmaken en het schoonmaken van de vergaderruimten _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 5

6 Overige -Er zijn 2 workshops geweest van de Kingmaschool voor paardenverzorging. -De Kingmaschool had een dagje uit op de zorgboerderij. Ook een andere school uit Zeist heeft een bezoek gebracht. -Er is een aantal kinderfeestjes geweest. Elf keer heeft dit plaats gevonden. -Er zijn 27 mensen uit Polen op studiebezoek geweest. Ze hebben informatie ingewonnen over hoe een zorgboerderij werkt. -op 8, 9 en 10 augustus heeft een groep volwassenen hier gekampeerd met het syndroom van asperger. -6 december is een Sint Nicolaas feest gegeven voor de kinderen met een echte Sint en 6 Pieten. -Er zijn in januari nieuwe landhekken geplaatst. -Het paardenland is opgehoogd met wit zand. -Op 3 mei zijn de stenen voor de parkeerplaats gebracht. -12 mei is begonnen met het bestraten van de Ruifweg. -Jongens van de metaal opleiding hebben een Engelse schommel gemaakt en geïnstalleerd. -Er is een paardentrailer aangeschaft. -Er heeft in maart ruilverkaveling plaats gevonden. Het grasland ligt nu meer om de boerderij heen. Calibris erkenning De zorgboerderij is door Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk voor zorg, welzijn en sport) erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat studenten die de mbo opleiding Medewerker Maatschappelijk Zorg 3 en 4 volgen, stage kunnen lopen op de zorgboerderij. 14 stagiaires zijn geweest 4 hbo, 5 mbo stagiaires, 5 stagiaires van de praktijkschool (maatschappelijke stage). 4 woensdagen zijn 4 meisjes van Lodestijn school (middelbaar onderwijs) uit Hoevelaken geweest. Dit was een snuffelstage. In juni heeft de zorgboerin reviews bij hbo studenten en 1 mbo student uitgezet. De boerin heeft echter geen terugkoppeling ontvangen. Functioneringsgesprekken Met de medewerkers zijn in december functioneringsgesprekken gehouden. Er is gebruik gemaakt van een format vanuit de federatie. Format is op te vragen bij de zorgboerin. Er is gevraagd naar de ervaringen over het werken op de boerderij. Alle medewerkers geven aan dat er naar hen wordt geluisterd, dat ze zinvolle werkzaamheden, samen met de deelnemer, uitvoeren. De vrijwilligers geven aan tevreden te zijn over de samenwerking met de zorgboer en boerin. De zorgboerin heeft de gesprekken vast gelegd en laten ondertekenen. Voortgangsgesprekken met stagiairs Aan het eind van de dag wordt teruggekeken naar de activiteiten van die dag en de doelen waaraan is gewerkt. Eens in de twee weken vindt een voortgangsgesprek plaats en halverwege en aan het eind van de stage een evaluatiegesprek. Bijzonderheden en wijzigingen t.a.v. het kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem is begin oktober ingevuld. Er zijn geen wijzigingen ten aanzien van het systeem. Inspelen op de veranderingen in de zorgfinanciering Er hebben gesprekken met de gemeente Leusden plaats gevonden. De zorgboer is ook bij een aantal vergaderingen bij de gemeente in Amersfoort geweest. De inhoud van de gesprekken gingen over hoe het systeem gaat werken, over samenwerkingsverbanden, _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 6

7 voortgang van de zorg en de financiering ervan. Ook zijn er gesprekken geweest met de WMO en wijkcentra. De wijkcentra kun je zien als een centrum waar een indicatieteam aanwezig is bestaande uit psychologen, psychiaters, maatschappelijk werk ed. die uitzoeken wat een deelnemer nodig heeft aan o.a. dagbesteding. Het resultaat mag er zijn: -We begrijpen de samenwerkingsverbanden en zijn op de hoogte van de veranderingen - We leveren via Boer en Zorg ZIN (Zorg In Natura) aan deelnemers - We staan positief bekend bij de gemeenste Leusdenls als individuele zorgboerderij en zijn opgenomen in het data bestand van de gemeente, waardoor we relevate informatie ontvangen - We zijn bij andere gemeenten bekend onder de naam coöperatie boer en zorg. In 2015 willen dit continueren omdat de kosten en baten tegen elkaar opwegen. RI&E 18 maart heeft de risico-inventarisatie plaats gevonden. Dit hebben we gedaan volgens de geldende normen m.b.v. BISA Consultancy BV. Er was een overlast van de vacuümpomp van de melkmachine. De pomp in inmiddels verzet. De brandblussers zijn in januari gecontroleerd door Saval. In maart zijn oefeningen geweest met het ontruimingsplan samen met beweging 3.0. BHV plan is op te vragen bij de boer en boerin. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Bedrijfsgrootte De zorgboerderij heeft 15 hectare grond waarvan 7 hectare in eigendom is en 8 hectare gepacht. De veestapel bestaat uit 20 melkkoeien, 15 pinken/ kalveren, 5 pony s, 1 paard en 1 paard in 2014 bijgekocht, 90 legkippen, 4 dwergschapen, 2 dwerggeiten, 2 hangbuikzwijnen, 2 alpaca's, 20 sierkippen, 20 konijnen, cavia s, honden, katten, duiven, mandarijneendjes en een voliëre met vogeltjes. Er is een groentetuin met kweekkas. Aantal deelnemers Volwassenen beginsituatie uitstroom instroom totaal reden uitstroom verhuizing 7 ass 1 NAH 1 NAH 2 niet passend in 1 NAH 2 ASS 2ASS de groep 1 vgz 1 VGZ Kinderen verhuizing 2 mutisme 2 time out 1 hechting 1 school 1 hechting 13 ASS 8 ASS 2 time out afgerond 41 ADHD/ASS 5 klaar met dagbest. 1 probleem ouder 1 probleem Scholing en ontwikkeling Doel: groeien in deskundigheid - 3 daagse cursus over autisme gevolgd door zorgboer, zorgboerin en vrijwilligers. Allen behaald. Doel: voldoen aan kwaliteitseisen - 5 mei BHV cursus zorgboerin _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 7

8 -2 september BHV cursus zorgboer - 8 mei workshop Qurentis zorgboerin - augustus invullen SROI - Met de huisarts uit Hoevelaken heben we de zorgplannen, evaluatie- en intakeplannen doorgenomen en aangepast. alles behaald Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Als zorgboerderij wilden we in 2014 groeien op twee gebieden 1) Groei op het gebied van deskundige, kwalitatieve zorg. We bieden zorg aan een brede groep deelnemers (time out, dagopvang en dagbesteding). We willen hen deskundig begeleiden, daaonder verstaan wij het kunnen aansluiten bij de behoeften van deelnemers vanuit kennis en kunde. Dit komt overeen met de wens van vrijwilligers (nav functioneringsgesprekken), welke zich willen blijven scholen. Onze deskundigheid/kennis willen wij vergroten door samen te werken met een orthopedagoog. Zij geeft workshops. Wat we in 2014 hebben gedaan: 3 daagse scholing voor zorgboer, zorgboerin en medewerkers over autisme (denken en doen) Het resultaat is bewuster begeleiden en bezig zijn met de deelnemers. We zijn tevreden met deze ondernomen stap, het doel blijft wel staan voor Zorg verlenen blijft een dynamisch proces en er valt altijd wat te leren. In 2015 willen we ons breder dan autisme laten scholen. Wat voor 2015 staat gepland: meerdaagse scholing voor zorgboer, zorgboerin en medewerkers over een beperking/stoornis en seksualiteit 2) We willen inspelen en meegaan met veranderingen in de zorg en eisen die gesteld worden op gebied van bieden van zorg (mn kwaliteitskeurmerk eisen). Dit is noodzakelijk om zorg te kunnen blijven leveren. Wat we in 2014 hebben gedaan: -5 mei BHV cursus zorgboerin -2 september BHV cursus zorgboer - 8 mei workshop Qurentis zorgboerin - augustus invullen SROI - Met de huisarts uit Hoevelaken heben we de zorgplannen, evaluatie- en intakeplannen doorgenomen en aangepast. -naar bijeenkomsten van Boer en Zorg - contact met gemeente Leusden onderhouden, naar gemeente thema avonden. Het resultaat is: -actief bezig zijn met de eisen om het kwaliteitskeurmerk te behouden, kwaliteit laat je zien! -dat wij via Boer en Zorg deelnemer Zorg In Natura kunnen leveren -dat wij als individuele zorgboerderij zijn opgenomen in het data bestand van de gemeente, betrokken worden bij denkprocessen en positief bekend staan bij de gemeente In 2015 willen dit continueren omdat de kosten en baten tegen elkaar opwegen. Kortom, we zijn gegroeid en op de goede weg. Maar voor 2015 blijven de doelen staan omdat beiden gericht zijn op een dynamisch proces waar bijscholing van belang blijft _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 8

9 1)bevorderen van deskundigheid/kennnis om aan te sluiten bij de behoeften/hulpvragen van deelnemers 2) inspelen en meegaan met veranderingen in de eisen die aan de zorg gesteld worden _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 9

10 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Een deelnemer is gevallen en zijn tand is gebroken Ouders zijn gebeld. Zij hebben actie ondernomen. Er is een fobo ingevuld. Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Ongewenste intimiteiten hebben onder 3 deelnemers plaats gevonden. Zijn er meldingen van klachten? Nee Ouders zijn ingelicht en de zorgboerin heeft contact opgenomen met de orthopedagoog Mischa Wink. Zij heeft met zowel de deelnemers als ouders gesprekken gevoerd. Een deelnemer is tijdelijk geschorst. en één deelnemer wil niet meer komen. Of dit het gevolg is van de ongewenste intimiteit is vooralsnog niet duidelijk geworden. Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Clientenraad (inspraakmomenten), een keer per 3 maanden, 16 januari, 10 april, 24 juli en 16 oktober. De voorzitter is een vrijwilliger. Er mag in het praethuus niet gerookt worden tijdens de eetpauze. Ja Kwaliteit van de zorg 2014: tevredenheidonderzoek De tevredenheid van de deelnemers is getoetst mbv. formulieren van Boer en Zorg. De resultaten van het tevredenheid onderzoek van 2014 zijn naar Boer en Zorg opgestuurd. In 2015 ontvangen de zorgboer en -boerin de samenvatting. Over 2013 zijn de resultaten bekend. 7 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Samenvattend kan worden gezegd dat de deelnemers tevreden zijn over de kwaliteit van zorg die in 2013 is geleverd. Eindresultaat was een score van 8.5. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de zorgboer te veel opdrachten in één keer geeft. Dit is een leerpunt en wordt door de zorgboer opgepakt. Een leerpunt is niet te veel opdrachten in één keer aan deelnemers geven. Ja Nee _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 10

11 Evaluatiegesprekken vinden één keer per jaar plaats door de zorgboerin met de ouders en de begeleiders. De evaluatie plannen van boer en zorg worden gebruikt bij de gespreken. Bij de intakegesprekken wordt eveneens gebruik gemaakt van het format van boer en zorg. Hier komen de zorgplannen uit voort. Het format van de zorgplannen/evaluatiegesprekken voldoet. Deze worden ondertekend door de ouders. Hier komen de zorgplannen uit voort. Het format intakegesprekken/zorgplannen van boer en zorg voldoet. Deze worden ook ondertekend door de ouders. Ja Ja Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) N.a.v. de evaluatiegesprekken en zorgplannen worden de doelen bijgesteld of nieuwe doelen geformuleerd. Uit de gebeurtenissen rondom de ongewenste intimiteiten volgde de gedachtengang dat de deelnemers geen telefoons meer bij zich mogen dragen. Dit is ook gerealiseerd. Volgens de huisarts en de orthopedagoog hebben wij in het geval van de ongewenste intimiteiten goed gehandeld. De toezicht is verscherpt door een tweede persoon in te zetten tijdens bepaalde activiteiten. Uit de evaluatiegesprekken is gebleken dat iedereen verder tevreden is, dit is zo benoemd. Er zijn naast bovengenoemde geen andere (persoonlijke) leerpunten aan het licht gekomen _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 11

12 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De actielijst van vorig jaar is leeg omdat dit het eerste jaarverslag is. Het beleid hoeft niet te worden bijgesteld. Doelstellingen voor het komende jaar Eind december 2015: - is de minicamping opgezet. Er staan 3 tenten met douche en toiletgelegenheid. - is de time-out voorziening klaar. De grote schuur is verbouwd. - het aantal deelnemers is met 10% (ongeveer 6 deelnemers) gegroeid. -zijn de activiteiten voor deelnemers uitgebreid waaronder het restaureren van meubels, het onderhouden van de minicamping _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 12

13 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij 'Blommendal' Datum: februari 2015 Boerderijnummer: 977 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E Bea en Kees Blom Oefening calamiteitenplan Bea Blom Evaluatie gesprekken met deelnemers Bea en Kees Blom Tevredenheidonderzoek deelnemers Bea en Kees met BeziG Functioneringsgesprekken Kees en Bea Blom Actualisatie BHV Bea Blom Opstellen jaarverslag Bea Blom (eventueel met dochter) Jaarlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Bea Blom Oefening calamiteitenplan Bea Blom Evaluatie gesprekken met deelnemers Bea Blom Tevredenheidonderzoek deelnemers Bea Blom Functioneringsgesprekken Bea en Kees Blom Actualisatie BHV Bea Blom Opstellen jaarverslag Bea Blom met Monique uitbreiden van aantal deelnemers middels Kees en Bea Blom gesprekken met scholen, instanties en gemeenten. cliëntenraad vergaderingen krijn van Otterlo keuring brandblussers Bea Blom controle EHBO middelen Bea Blom actualisatie kwaliteitssysteem Bea blom Acties vanuit kwaliteitssysteem Actualisatie BHV Kees blom _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 13

14 volgen thema avonden over transitie en transformatie van zorg naar gemeentes + kwaliteitseisen voor zorgboerderij Met nieuwe formatten werken (zorgovereenkomst met deelnemer, zorgplan, evaluatie) met zoon en dochter schriftelijk afspraken vastleggen omtrent continuiteit van zorg behouden Kees en Bea Blom Bea Blom Kees en Bea Blom Overige acties de minicamping is opgezet Kees en Bea Blom de schuur is verbouwd voor de time-out Kees en Bea Blom de parkeerplaats bestraten Kees Blom De aanbouw van de kraamschuur is gereed Bea Blom _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 14

15 Opmerkingen bijlage(n) Digitaal invullen is minder prettig werkbaar dan voorheen het zelf opstellen van jaarverslag _JV_977_Zorgboerderij Blommendal_ pdf 15

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cli├źntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie