MIX MERWEDE. Met lef en experiment. Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIX MERWEDE. Met lef en experiment. Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht"

Transcriptie

1 MIX MERWEDE Met lef en experiment Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht

2 meermerwede.nl Meer Merwede, 22 Oktober 2013 Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 1

3 Opgave Merwede: meer stedelijkheid Merwede transformeren van een monofunctionele naar een multifunctionele omgeving, dat is de opgave voor dit gebied. Een multifunctionele omgeving is meer dan wonen + werken + recreëren. Een multifunctionele omgeving is een stedelijke omgeving. Een stedelijke omgeving vraagt om interacties en kruisbestuivingen en om een hoge dichtheid aan commerciële en culturele voorzieningen en om veel ontmoetingsplekken. Een stedelijke omgeving vraagt om een hoge dichtheid aan bezoekers, bewoners en gebiedsgebruikers die elkaar ontmoeten. Maar is zo n hoogstedelijke omgeving mogelijk in Merwede? Biedt onze economie deze kansen? En kunnen we de veelgenoemde kwaliteiten van het Merwedekanaal en de creatieve bedrijvigheid van het OPG-terrein behouden en vergroten door heel Merwede? Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is en presenteren een ontwikkelingsperspectief* vol met kansen. *Dit ontwikkelingsperspectief is een verdieping in de toekomst van Merwede, in navolging op het gemeentelijke document Visie Merwedekanaalzone (2005) en de Structuurvisie (2005), gepubliceerd door gemeente Utrecht. Het ontwikkelingsperspectief is ontstaan vanuit wensen, kansen en obstakels die zijn opgehaald in verschillende bijeenkomsten, gesprekken en interviews die Meer Merwede georganiseerd en gehouden heeft tussen september 2012 en september Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 2

4 Ontwikkelingsperspectief: Mix Merwede met lef en experiment 1. Merwede 1.1 Meer Merwede 1.2 Een nieuwe, gezamenlijke aanpak 1.3 Het toekomstperspectief: mix! 1.4 Merwede in Utrecht 1.5 Stedelijkheid in Merwede 2. Ontstaan en kwaliteiten 2.1 Ontstaan verkeersader en knooppunten Kwaliteit1: Europalaan - bereikbaarheid Kwaliteit2: Noordkop - creatieve bedrijvigheid Kwaliteit3: Zuidkop - woonontwikkelingen 2.2 Ontstaan landschappelijk Merwedekanaal Kwaliteit: Merwedekanaal - sport en recreatie 2.3 Ontstaan het midden Kwaliteit: Het midden - beschermend 3. Kansen en trends 3.1 Netwerksamenleving 3.2 Bedrijvigheid 3.3 Zakelijke ontmoetingsplekken 3.4 Creatieve industrie 3.5 Belevingseconomie 3.6 Sharing economy 4. Mix Merwede voor stedelijkheid 4.1 Mixmachine 4.2 Hoe werkt de mixmachine? 4.3 Mix deelgebieden 4.4 Mix Mensen 5. Ontwikkelkader Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 3

5 Merwede Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 4

6 Meer Merwede: initiatief ter bevordering van de gebiedstransformatie De naam Meer Merwede wil zeggen: meer van de bestaande kwaliteiten van Merwede plus meer nieuwe kwaliteiten. Nieuwe kwaliteiten zijn de kwaliteiten die nu gemist worden door bestaande gebiedsgebruikers, -bewoners en andere belanghebbenden. Met Merwede refereren we aan het Merwedekanaal, de grootste en oudste kwaliteit van dit gebied. Het Merwedekanaal is één van de vele kwaliteiten die Merwede kent, fysiek en programmatisch. Merwede is een deel van de Merwedekanaalzone en ligt tussen de Balijelaan en de Beneluxlaan (Noord en Zuid) en tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk (Oost en West), in het Zuidwesten van de stad Utrecht. Het gebied heeft al enkele gebruikers, gebouwen en (water)wegen die toekomstbestendig zijn, alleen sluiten vraag en aanbod alsmede gebruik en infrastructuur nog onvoldoende op elkaar aan. De transformatie die in het zuidelijke deel van het gebied is ingezet met het studenten- en starterscomplex City Campus MAX en in het noordelijke deel met de kleinschalige en creatieve bedrijvigheid op het OPG-terrein, zet nog niet door in de rest van Merwede. Om de transformatie in het gehele gebied te versnellen en te ondersteunen, presenteren wij dit ontwikkelingsperspectief. Dit ontwikkelingsperspectief is samengesteld door Emilie Vlieger, locatiemarketeer , Floris Grondman, ontwerper stedelijk landschap , Maurice Hengeveld, communicatieadviseur , Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 5

7 Een nieuwe, gezamenlijke aanpak Meer Merwede streeft naar een gezamenlijke gebiedsaanpak, want alleen lukt het niemand! Gemeenten kunnen minder grote investeringen doen en ontwikkelaars en beleggers zijn voorzichtiger met het nemen van risico s en het beleggen in grote projecten. Masterplannen liggen stil en gemeenten, ontwikkelaars, grondeigenaren en gebiedsgebruikers zijn meer en meer afhankelijk van elkaar geworden. Het is tijd voor een stapsgewijze gebiedstransformatie. Met het Dynamisch Stedelijk Masterplan (utrecht.nl, ) zette de gemeente Utrecht in 2011 een eerste stap op weg naar een nieuwe manier van binnenstedelijke gebiedstransformatie. Merwede was hiervan een onderdeel en de burger werd gevraagd om oplossingen van onderop. Ondertussen zijn eigenaren, ontwikkelaars en gemeente ook bezig met ideeën en plannen voor Merwede. Meer Merwede brengt de plannen en ideeën van belanghebbenden samen. Door het houden van gesprekken en interviews, en door het organiseren van bijeenkomsten waar alle partijen aanwezig zijn en op gelijke voet schetsen aan de toekomst van Merwede. Tussen september 2012 en september 2013 heeft Meer Merwede een aantal van dit soort bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten, gesprekken en interviews waren eigenaren, bewoners, ondernemers, gemeente en gebiedsgebruikers aan het woord. De resultaten zijn verwerkt in dit ontwikkelingsperspectief: Mix Merwede met lef en experiment. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 6

8 Een duurzame aanpak De gezamenlijke aanpak die ingezet is, biedt kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We kunnen duurzaamheid verweven in de gezamenlijke gebiedstransformatie en slim omgaan met energiehuishouding, waterberging, dataverkeer en de aanleg van verkeersinfrastructuur. Dit vraagt niet alleen om fysieke duurzaamheid, maar ook om een sociale duurzaamheid: om samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, gemeente en eigenaren. Deze samenwerkingen kunnen leiden tot ontwikkelingen die nauw aansluiten op de markt en tot lokaal georganiseerd beheer en onderhoud. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 7

9 Het toekomstperspectief: Mix! Merwede wordt een gebied met een gemixt karakter. Een gebied waar landschap en stad in elkaar overvloeien, een gebied met verrassend groene locaties en sociale cohesie. Merwede wordt de plek waar hekken plaats maken voor doorgangen en waar sportief, creatief en zakelijk elkaar niet bijten, maar juist een kruisbestuiving aangaan en innoveren. Merwede is in de toekomst geen monofunctioneel gebied in de stad, maar een multifunctioneel en stedelijk gebied met een mix aan functies, voorzieningen én mensen. Openbare ruimte in de toekomst In de openbare ruimte is zichtbaar wat er allemaal te doen is in Merwede. Kunstenaars zijn ook buiten aan de slag en nemen deel aan het creëren van een bijzondere openbare ruimte. Festivals of ongeorganiseerde ontmoetingen zijn Merwede niet vreemd. Wandelpaden zijn ook skatepaden en andersom. De hoofdfietsroute langs het Merwedekanaal is meer dan dat: het is een coachpad, hardlooproute en bootcampparcours. Het laatste is te herkennen aan de sportobjecten, zoals rekstokken, of kunstobjecten en zitplaatsen die ook als sportobject gebruikt worden. De automobilist kent met name de Europalaan en weet dat hij in het gebied vooral te gast is. Langs de Kanaalweg is langzaam verkeer leidend. Dit is voor de automobilist geen probleem, want in het gebied zijn er voldoende openbare parkeermogelijkheden. Gebouwen in de toekomst Bestaande panden die een nieuwe functie hebben gekregen, zijn gecombineerd met nieuwbouw van woningen, ontmoetingsplekken en kleinschalige bedrijvigheid. Er is een hoge dichtheid aan wonen, die aansluit op de grote vraag in Utrecht, waarbij woningen worden gemengd met andere functies als fysieke webwinkels, horecagelegenheden en flexwerkplekken. Kunst en sport zijn als vanzelfsprekend aanwezig in en tussen de gebouwen. Wie verder kijkt, ziet hofjes, woningen in een landschappelijke omgeving en misschien zelfs zelfbouw en gedeelde tuinen en werkplaatsen. Het delen van werkruimten is niet vreemd voor wie in Merwede werkt. Delen vergroot individuele mogelijkheden en sociale cohesie. De gezelligheid en bedrijvigheid die in tijden van leegstand gemist werd, is er nu wel. Nu is Merwede immers een stedelijke omgeving waarin zowel op grote als op kleine schaal is gebouwd en getransformeerd. Merwede is een gebied waar de nieuwe economie terecht kan. Er is veel bedrijvigheid en er zijn veel georganiseerde activiteiten en voorzieningen. Een aantrekkelijke omgeving om in te wonen. Openbare en private ruimten hebben een overlap en gaan een relatie met elkaar aan. Zo zijn groenstructuren niet meer gevangen achter stoepen of greppels, maar vormen zij het gebied tot een geheel. Doorgangen en wegen worden als groen ervaren met bomen, struiken en wilde bloemen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 8

10 Merwede in Utrecht Terug naar het nu. Merwede transformeren van een monofunctionele omgeving naar een multifunctionele omgeving: een stedelijke omgeving. Dat is de opgave waar we aan werken. Een stedelijke omgeving is gewenst, want Utrecht groeit en Merwede ligt niet meer aan de rand van de stad. Merwede is slechts zo n tien minuten fietsen van het Centraal Station, van waaruit veel ontwikkelingen plaatsvinden in het Zuidwesten van de stad. Ontwikkelingen bij het Muntpark, plannen voor het Jaarbeursterrein, hoogwaardig openbaar vervoer, nieuwe woonontwikkelingen als Parkhaven met aan de overkant het opnieuw geopende Villa Jongerius: allemaal nieuwe kwaliteiten en kansen in de Merwedekanaalzone en voor Merwede. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 9

11 Stedelijkheid in Merwede Enkele kwaliteiten van een stedelijke omgeving blijken dan ook al aanwezig in Merwede zelf. Het gebied is, mede dankzij de Europalaan als bestaande verkeersader, goed te bereiken met de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Dit zijn hoogstedelijke kwaliteiten die kansrijk zijn voor wonen en bedrijvigheid. Niet voor niets zien we op de verkeersknooppunten nieuwe woningen, zoals op de Zuidkop bij City Campus MAX, en is de creatieve industrie een opkomende industrie in de Noordkop op het OPG-terrein. Langs het Merwedekanaal kun je fijn sporten en recreëren: een landschappelijke kwaliteit waar bewoners en gebiedsgebruikers nu al erg van genieten. En er is een middengebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan waar de tuin van Mobach één van de weinig bereikbare plekken is. Wie voor het eerst in deze openbare tuin komt, is verrast door de geborgenheid, het vele groen en de aanwezige rust. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 10

12 Ontstaan en kwaliteiten Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 11

13 Ontstaan en kwaliteiten Door de ligging en het ontstaan van het gebied, kunnen we stellen dat Merwede is opgedeeld in drie deelgebieden: de Europalaan als verkeersader met het Anne Frankplein en het Europaplein als verkeersknooppunten, de zijde van het Merwedekanaal met de Kanaalweg, en het tot nu toe ontoegankelijke midden. De verschillende kwaliteiten die deze gebieden met zich meebrengen, bieden kansen voor een hoogstedelijk karakter, een landschappelijk karakter en een geborgen karakter. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 12

14 Ontstaan verkeersader en knooppunten Mede door de grootschalige uitbreiding van Kanaleneiland en de daarbij passende infrastructuur vierde Merwede In de jaren 70 hoogtij als distributiegebied. Merwede was een goede locatie voor distributie, vanwege de nabijheid van de Ring Utrecht en de ligging op een kruising van twee belangrijke verkeersaders in (en uit) de stad Utrecht: de Europalaan en de Beneluxlaan. Onder andere door de uitbreiding van de stad en het toegenomen autoverkeer zijn de distributiepanden nu naar omliggende gemeenten als Nieuwegein vertrokken. Merwede kreeg vanaf de jaren 00 te maken met grootschalige leegstand. In dezelfde periode steeg de vraag naar studentenen starterswoningen in de stad. Merwede blijkt een gunstige locatie voor deze doelgroepen: in 2009 werd City Campus MAX (MAX) opgeleverd met zo n studenten- en starterswoningen Europalaan Noordkop Zuidkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 13

15 Kwaliteit1: Europalaan-bereikbaarheid De distributiepanden, busremise en tippelzone, op dit moment aan de Europalaan gevestigd, zijn prominent aanwezig en hebben nog een functioneel karakter. Zowel de panden als de routing door het gebied zijn hier vooral praktisch ontworpen en ingericht. Een gunstige plek voor (commerciële) bedrijvigheid en opslag, gezien de grootste kwaliteit van deze locatie: de bereikbaarheid met zowel de auto en vrachtwagen als met het openbaar vervoer en de fiets. Europalaan Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 14

16 Kwaliteit2: Noordkop-creatieve bedrijvigheid De Noordkop van Merwede huisvest veel sociale en creatieve ondernemers in de kunst- en cultuursector, waaronder ook sportgerelateerde ondernemers. De Kantine in Vechtclub XL en de workspace van De Alchemist zijn semiopenbare plekken, waarin werk van huurders getoond wordt in combinatie met lunchmogelijkheden en congresen vergadergelegenheden. Een deel van de architectuur in dit gebied leent zich goed voor deze nieuwe bedrijvigheid. De opslaghallen zijn karakteristiek en bieden fysiek ruimte voor de diverse transformaties. Onderaan de Balijebrug is een olifantenpad omgetoverd tot skate-, fiets-, en wandelpad. Het pad is aangelegd door Meer Merwede, skaters en Stadswerken Utrecht en faciliteert het langzame verkeer tussen het centrum van Utrecht en Merwede. Verkeer dat steeds meer te zien is op deze plek. Noordkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 15

17 Kwaliteit3: Zuidkop-woonontwikkelingen City Campus MAX is een extravert gebouw. Het is een herkenbaar icoon voor de omgeving en huisvest meer dan starters en studenten. De appartementen zelf en de binnentuin van MAX zijn minder opvallend, zelfs meer geborgen. Subway en Cool Blue zijn voorzieningen voor omwonenden, maar ook voor langsrijders. Naast City Campus MAX komt het Startblok (werktitel). Startblok wordt minder massaal en krijgt een groenstrook die het landschappelijke karakter van het Merwedekanaal met de woonblokken verbindt. Deze bestaande en verwachte woonontwikkelingen zorgen nu al voor meer stedelijkheid in Merwede. Zuidkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 16

18 Onstaan landschappelijk Merwedekanaal Het Merwedekanaal is aan het eind van de 19e eeuw gegraven als onderdeel van de scheepvaartroute tussen Nederland en Duitsland. Industrie vestigde zich langs het kanaal, maar lang duurde dit niet: het kanaal werd snel te klein, het Amsterdam- Rijnkanaal werd gegraven en nam geleidelijk de functie van het Merwedekanaal over. Industrie vertrok en distributie kwam in de plaats. Het Merwedekanaal raakte in onbruik en de roeiverenigingen namen het in gebruik als roeibaan, met de rechte kilometer langs Merwede. Ook de woonbootbewoners vonden hun plek langs Merwede. Langs het kanaal ontstond hierna steeds meer sportief en recreatief gebruik. Merwedekanaal Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 17

19 Kwaliteit: Merwedekanaal - sport en recreatie Langs het Merwedekanaal is nu al veel activiteit in de openbare ruimte. We zien bijvoorbeeld veel hardlopers uit de buurt, fietsers die van en naar hun werk fietsen en wandelaars die pauze hebben of een flinke wandeling maken langs het kanaal. Maar ook wielrenners racen voorbij, terwijl roeicoaches met een megafoon meefietsen met de roeiers in het Merwedekanaal. Auto s gaan van en naar de kantoren en bedrijven die langs het kanaal gevestigd zijn. Samen maken zij gebruik van de Kanaalweg en het kanaal. De woonbootbewoners in het Merwedekanaal zijn de enigen die stilliggen. De diverse activiteiten zorgen voor korte, informele ontmoetingen en een levendige, maar ook rustgevende sfeer. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 18

20 Onstaan het midden Het midden is ontstaan door de kavelverdeling en de infrastructuur in Merwede. De industrie had slechts behoefte aan verbinding met het Merwedekanaal en de distributie had genoeg aan een goede verbinding met de Europalaan. Zo ontstonden er twee kanten die met de rug naar elkaar liggen. De kavels zijn gemarkeerd met hekken en als voetganger kun je een paar van die ruggen tegenkomen. Zo grenst een vijver op het Smart Business Park aan de achterkant van de voormalige Vendex-hallen en wie langs de sportschool Gym4all naar achteren loopt, kijkt uit op het terrein van Roto Smeets en Post NL. Hier kom je verschillende hekken tegen van drie aan elkaar grenzende kavels. middengebied Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 19

21 Kwaliteit: Het midden - beschermend Het midden is beschermend. Hier zijn geen drukke wegen en alle gevaren worden geweerd. Nu nog met hekken en camera s, maar in de toekomst kan dit subtieler met slimme ontwerpoplossingen en meer sociale controle. Om deze sociale controle te bereiken heeft het gebied nog behoefte aan levendigheid en meer eigenzinnige of extraverte voorzieningen zoals kunstgaleries, een open atelier en werkplaatsen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 20

22 Trends en Kansen Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 21

23 Netwerksamenleving De kansen en trends die benoemd zijn tijdens bijeenkomsten en gesprekken, zijn kansen en trends die passen binnen de huidige netwerksamenleving. De netwerksamenleving is een snelle samenleving waarin hiërarchie meer en meer vervaagt en waarin communicatiestromen niet meer alleen via centrale media gaan, maar vooral decentraal via sociale media. Door deze decentralisering van communicatiestromen ontstaan nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tussen bedrijven, ondernemers en burgers. Vaak ontstaan hierdoor kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines die op hun beurt weer innovatie tot stand brengen. Hoewel communicatie in de netwerksamenleving voor een groot deel online plaatsheeft, veranderen deze nieuwe media juist de fysieke stad en brengen zij nieuwe ontmoetingsplekken tot stand. Onderzoeker Martijn de Waal beschrijft dit in zijn boek De stad als interface (2013). De netwerksamenleving vraagt om een mix aan activiteiten en ontmoetingsplekken. Activiteiten zoals evenementen en ontmoetingsplekken zoals horecagelegenheden lokken de nodige fysieke ontmoetingen uit tussen diverse bewoners en ondernemers. Deze ontmoetingen dragen bij aan onderlinge samenwerkingen en sociale duurzaamheid. De mix aan activiteiten, mensen en type omgevingen die kansrijk zijn voor Merwede zijn omschreven in de volgende trends en kansen: bedrijvigheid, zakelijke ontmoetingsplekken, creatieve industrie, belevingseconomie en sharing economy. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 22

24 Bedrijvigheid De bereikbaarheid van het gebied biedt kansen voor doelgericht winkelen, togo horecaconcepten en voor herontwikkeling tot kleinschalige bedrijvigheid. De Europalaan biedt, zeker met haar infrastructurele voordelen, kans voor kleinschalige distributie. Geen distributie met vrachtwagens, maar wel met kleinere busjes en bakfietsen. Vanuit webwinkels is er namelijk behoefte aan kleinere overslagpunten en showrooms (Showrooming or norooming? ecommerce- the impact on property, businessimmo.com). Bovendien kunnen op dit soort plekken ook in hoge dichtheid woningen gebouwd worden, al dan niet boven de bedrijvigheid. Het type wonen waar de meeste vraag naar is, zoals studenten- en starterswoningen is kansrijk. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 23

25 Zakelijke ontmoetingsplekken Zakelijke of informele horecagelegenheden zijn geliefde werkplekken van flexwerkers en zzp ers. Niet voor niets staat de koffie op het meest centrale punt bij flexwerklocaties als Seats2Meet, een flexwerkplek die zijn geld verdient met de verhuur van vergaderruimtes. Dit soort locaties zijn kansrijk, zeker met het groeiende aantal bewoners in en rondom Merwede. Voor de kantoren die nog wel gevuld zijn in deze omgeving is dit bovendien een toegevoegde waarde: zij hebben meer locaties en voorzieningen ter beschikking voor hun werknemers en klanten. Dit type werken kan niet zonder het toevoegen van woningen. Appartementen in semihoge dichtheid met ruim voldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoners als (zakelijke) bezoekers. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 24

26 Creatieve industrie Knooppunten zoals het Anne Frankplein in de infrastructuur van Merwede versterken het ontmoetingskarakter en de kans om meer bezoekers van buiten de stad aan te trekken voor de sport, kunst en cultuur in het gebied. Dit biedt een goed klimaat voor meer (semi)openbare ontmoetingsplekken, gelieerd aan de diverse sport- en kunstorganisaties. Broedplaatsachtige plekken als deze bieden kansen voor de rest van Merwede. Er zal namelijk meer vraag komen naar ruimte voor creatieve ondernemers, omdat de creatieve industrie hard groeit in Utrecht (DUIC.nl, ). Kleinschalige woningen zoals studentenwoningen en galeriewoningen, maar zelfbouwwoningen gaan goed samen met een creatieve omgeving. De (semi)openbare ontmoetingsplekken en ondernemers op deze knooppunten zijn kansrijk voor een kruisbestuiving tussen de zakelijke en creatieve industrie in Merwede. Deze kruisbestuiving wordt veroorzaakt door informele georganiseerde ontmoetingen, zoals netwerkborrels, exposities en andere bijeenkomsten en kan innovatie teweegbrengen wanneer samenwerking ontstaat. Goede voorbeelden van innovatie door samenwerking tussen de zakelijke en creatieve industrie zijn de producten van Philips en de samenwerking tussen kunstenaar Daan Roosegaarde en Heijmans waar het project Smart Highway uit ontstond (NRC, ). Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 25

27 Belevingseconomie Pauzerende werknemers, wandelaars en (recreatie)fietsers vinden steeds vaker hun plek in Merwede. Dit biedt kansen voor de toekomst. De recreatieve zone langs het Merwedekanaal is namelijk de toegangsweg naar diverse landschappen buiten de stad. Dit biedt mogelijkheden voor sportactiviteiten, culturele activiteiten en, daaraan gekoppeld, mobiele horeca. Mobiele horeca zien we steeds vaker op dit soort plekken, zo beschikt LaLotta Cantina bijvoorbeeld over een verrijdbare pizzaoven. Aan de HKU studeerde Jan Pieter Middelkoop dit jaar af met De Krappe Hap. Het doel van Jan Pieter: gezelligheid brengen op revitaliserende plekken. Een belangrijke ontwikkeling is het creëren van een beleving om het product heen. Met deze mobiele beleving reizen zij naar festivals en culturele activiteiten door heel Nederland. Zo namen LaLotta Cantina en Jan Pieter Middelkoop eind juni 2013 onder meer deel aan het festival Merwede Leeft! In een landschappelijke omgeving past ook een landschappelijk type wonen dat tevens aansluiting zoekt bij één van de andere sferen in het gebied. Bijvoorbeeld bij de hoogstedelijke sfeer, zoals ook te zien is bij de woningen bij Park Transwijk, die met de voordeur grenzen aan een straat en met de achterdeur aan het park. Of juist bij de geborgen sfeer, zoals de woonboten die hun voortuin hebben aan het Merwedekanaal en hun achtertuin aan het Merwedeplantsoen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 26

28 Sharing economy Merwede kent ook rustige en opvallend groene en blauwe plekken, zoals diverse oude bomen en een sloot die resteert uit de tijd dat er tuinbouw was in het gebied. Deze kwaliteiten bieden kansen voor kleine, meer rustige plekken die Utrecht zo typeren. Plekken als de werven en hofjes in het stadscentrum, tuinen in Parkhaven en lanen zoals bij het Vondelparc in Rivierenwijk. Naast dit type wonen past ook een nieuw werklandschap goed in Merwede. Utrecht Manifest sprak in juni 2012 over Het nieuwe werklandschap (De Architect, september 2012). Dit type werk kan figuurlijk, maar ook letterlijk plaatsvinden vanuit schuurtjes die fysiek en sociaal met elkaar verbonden zijn. Het zijn deze nieuwe ambachtslieden die hier goed passen. Goede voorbeelden van het nieuwe werklandschap zijn Kapitaal, een gedeelde werkplaats voor vormgevers in het centrum van Utrecht, Rotslab in Rotsoord, waar onder andere 3D printers gedeeld worden en Ja indus in Merwede, waar een hout- en staalbewerkingsplaats ter beschikking wordt gesteld aan de huurders van het pand. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 27

29 Mix Merwede voor stedelijkheid Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 28

30 Mixmachine De omschreven trends en kansen uit het vorige hoofdstuk vormen samen een wenselijk en kansrijk perspectief voor Merwede. Dit perspectief kan alleen gerealiseerd worden in een gemixte en geprogrammeerde omgeving. Voor Merwede ligt de uitdaging in het mixen van de verschillende kwaliteiten, kansen, trends en type woningen in de verschillende ontwikkelingen. Daarvoor hebben wij de mixmachine gemaakt waarin rood (hoogstedelijk Merwede), groen (landschappelijk Merwede) en paars (geborgen Merwede) kunnen worden gemixt tot een fijne en leefbare omgeving. Hoe kan een stedelijke ontwikkeling ook voor creatieven interessant zijn, een landschappelijke en open omgeving worden en misschien ook een geborgen ruimte bezitten? Dat zijn de combinaties die uit de mixmachine kunnen rollen. Combinaties die in zijn geheel voor iedereen in Merwede interessant zijn, mits gecombineerd met een programma door ondernemers en andere organiserende partijen. Ondernemers en organisaties spelen hierom een belangrijke rol in de ontwikkeling van Merwede. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 29

31 Mixmachine Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 30

32 Hoe werkt de mixmachine? Voorbeeld 1 woningen met gedeelde tuin en versmarkt Startblok (werktitel) Let op: dit is een voorbeeld! Meer Merwede kan geen beloftes doen m.b.t. ontwikkelingen van derden. Startblok wordt een hoogstedelijk woonmilieu met een relatief hoge dichtheid aan kleine en middelgrote appartementen. De groene strook tussen de twee geplande bouwblokken door leidt enerzijds naar het landschappelijke Merwedekanaal en anderzijds naar de hoogstedelijke voorzieningen onder City Campus MAX. De trap naar de groenstrook toe geeft het tussengebied een meer geborgen karakter waardoor het minder uitnodigt als doorgangsroute, maar meer als groene ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Wanneer er een programma wordt toegevoegd aan deze (semi) openbare ruimte, zoals een voedseltuin die LaLotta Cantina graag zou starten, krijgt deze plek een geborgen karakter én is er een eerste programma. Hierdoor ontstaan er weer kansen voor horeca en misschien wel voor een versmarkt in de buurt. Deze versmarkt kan gecombineerd worden met culturele activiteiten zoals een festival of kunstmarkt met lokale producten. Kansrijk voor kruisbestuiving tussen de twee werelden en niet alleen interessant voor Merwede, maar ook voor andere culinaire en cultuurliefhebbers uit Utrecht en omgeving. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 31

33 Hoe werkt de mixmachine? Voorbeeld 2 festival met blijvende sport- en speelobject en woningen OPG-terrein Let op: dit is een voorbeeld! Meer Merwede kan niet spreken in de naam van derden. Skatepark Utrecht, Circus DIEDOM en Boulderhal Sterk vormen een sportcluster op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan. Deze organisaties hebben een creatief én sportief karakter. Individueel hebben zij een sterk eigen karakter en zijn het actieve subculturen met een gericht eigen netwerk. Met festivals, open dagen en andere activiteiten spreken zij ook een breder publiek aan. Het bestaande skatepad kan een toevoeging krijgen met bijvoorbeeld een klimwand en een balanceerlijn op de parkachtige punt onder de Balijebrug. Dit verbindt het sportcluster met de landschappelijke omgeving. Een deel van de panden op het OPG-terrein is zeer geschikt voor deze creatieve en sportieve doeleinden, maar een groot deel voldoet hier niet aan en kan vervangen worden door bijvoorbeeld studentenwoningen en zelfbouw. Zo kan (hoogstedelijk) wonen toegevoegd worden aan dit sportieve cluster in zowel een landschappelijke als creatieve omgeving. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 32

34 Mix deelgebieden Merwede bezit al diverse kwaliteiten en kansrijke plekken en ondernemers, maar het meeste zit verborgen achter hekken en is omsloten door de infrastructuur. Kansrijke plekken, ondernemers, bewoners en gebiedsgebruikers missen ontmoetingsplaatsen, voorzieningen en een kleinere schaal in de fysieke omgeving. De deelgebieden hebben deze schaal nauwelijks en mixen nog niet. Ook de bestaande bebouwing leent zich nog niet voor een mix van functies en voorzieningen en voor de benodigde en gewenste hogere dichtheid van woningen in Merwede. Doorgangen zijn een deel van de oplossing: zij doorbreken de grootschalige ruimte en infrastructuur en openen het gebied. Hierbij verbeteren ze de mobiliteit voor zowel langzaam als snel verkeer en zorgen ze ervoor dat er meer kruispunten, en aldus meer kansrijke ontmoetingsplaatsen ontstaan. Ook versterken doorgangen de wisselwerking tussen de hoogstedelijke, geborgen en landschappelijke kwaliteiten van Merwede. Onderstaand omschrijven wij zes doorgangen die zijn ontstaan vanuit de ontwerpsessies tijdens bijeenkomsten en de gesprekken en interviews van Meer Merwede. Iedere doorgang heeft een eigen karakter, afhankelijk van de bestemming Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 33

35 Doorgang 1: Vechtclub XL Doorgang één zorgt ervoor dat Vechtclub XL aan een weg komt te liggen en niet meer opgesloten zit tussen hekken en busremise. Dit maakt dat hun Kantine kansen biedt als openbare horecagelegenheid en, gezien de actieve ondernemers, als locatie voor kruisbestuivingen en innovatie. Doorgang 2: Toekomst Dit is de enige doorgang die er nu al is en de enige plek waar je dwars door het gebied kunt kijken, op het terrein van Roto Smeets en langs de busremise. Een doorgang op deze kavels is nodig wanneer er getransformeerd wordt naar een gemixte leefomgeving. Doorgang 3: Waterverbinding Op deze locatie ligt een doodlopende waterweg die is overgebleven uit de tijd dat er nog tuinders zaten in Merwede. Langs het water kan een mooie natuurlijke park-/ kanaalverbinding ontstaan. Een brug over het Merwedekanaal kan Rivierenwijk met Merwede verbinden. Deze doorgang trekt het landschappelijke karakter naar Rivierenwijk en dwars door toekomstig hoogstedelijk en beschermend Merwede naar een volgend groen gebied: Park Transwijk. Doorgang 5: City Campus MAX Op dit moment loopt de weg tussen City Campus MAX en Praxis dood tegen een hek. Wanneer deze weg wordt doorgetrokken, is er een betere verbinding tussen het park, de bushalte, de Europalaan, het Merwedekanaal en het toekomstige Startblok. Dit bevordert de verbinding met voorzieningen en infrastructuur en daarmee het gevoel van stedelijkheid voor beide woonontwikkelingen. Doorgang 6: Noord-Zuid verbinding Deze doorgang is het meest uitdagend en hoeft zeker niet als een rechte lijn het gebied doormidden te snijden. Het is wel een belangrijke doorgang, namelijk de enige die ervoor zorgt dat men het gebied werkelijk van binnenuit kan benaderen. Het is geen doorsteek of kortere route, maar een nieuwe weg met verschillende type kruispunten die kansen biedt voor nieuwe bestemmingen in het midden van Merwede. Doorgang 4: LaLotta Cantina Langs deze doorgang, dwars door het Smart Business Park, ligt LaLotta Cantina. Een kansrijke cateraar met een mooie locatie. De locatie kan heel goed een openbare horecagelegenheid worden wanneer deze niet meer op het bedrijvenpark ligt, maar langs een doorgaande weg in de omgeving van woningen en kantoren en als afslag of onderdeel van een sport- en recreatieroute. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 34

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie PRACHTIG COMPACT NL Een studie van de werkgroep Binnenstedelijk bouwen in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA), Ministerie

Nadere informatie

Wie. aakt. Haar. lem?

Wie. aakt. Haar. lem? Wie zicht op het Spaarne en de Lichtfabriek aakt het Spaarne met het politiebureau en de Adriaan Haar het bolwerk lem? de Leidsevaart met links de stadschouwburg Editie 01_lente_2015 Wie Maakt Haarlem?

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES;

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES; Wij zijn (vrij naar Boef en de Gelogeerde Aap) Wij zijn ontwikkelaar van betaalbare woon/werkruimten. Wij zijn er voor experiment en cultuur Wij zijn beheerder van vijf broedplaatsen Wij zijn Amsterdams

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie