MIX MERWEDE. Met lef en experiment. Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIX MERWEDE. Met lef en experiment. Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht"

Transcriptie

1 MIX MERWEDE Met lef en experiment Een ontwikkelingsperspectief voor de toekomst van de Merwedekanaalzone Zuid in Utrecht

2 meermerwede.nl Meer Merwede, 22 Oktober 2013 Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 1

3 Opgave Merwede: meer stedelijkheid Merwede transformeren van een monofunctionele naar een multifunctionele omgeving, dat is de opgave voor dit gebied. Een multifunctionele omgeving is meer dan wonen + werken + recreëren. Een multifunctionele omgeving is een stedelijke omgeving. Een stedelijke omgeving vraagt om interacties en kruisbestuivingen en om een hoge dichtheid aan commerciële en culturele voorzieningen en om veel ontmoetingsplekken. Een stedelijke omgeving vraagt om een hoge dichtheid aan bezoekers, bewoners en gebiedsgebruikers die elkaar ontmoeten. Maar is zo n hoogstedelijke omgeving mogelijk in Merwede? Biedt onze economie deze kansen? En kunnen we de veelgenoemde kwaliteiten van het Merwedekanaal en de creatieve bedrijvigheid van het OPG-terrein behouden en vergroten door heel Merwede? Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is en presenteren een ontwikkelingsperspectief* vol met kansen. *Dit ontwikkelingsperspectief is een verdieping in de toekomst van Merwede, in navolging op het gemeentelijke document Visie Merwedekanaalzone (2005) en de Structuurvisie (2005), gepubliceerd door gemeente Utrecht. Het ontwikkelingsperspectief is ontstaan vanuit wensen, kansen en obstakels die zijn opgehaald in verschillende bijeenkomsten, gesprekken en interviews die Meer Merwede georganiseerd en gehouden heeft tussen september 2012 en september Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 2

4 Ontwikkelingsperspectief: Mix Merwede met lef en experiment 1. Merwede 1.1 Meer Merwede 1.2 Een nieuwe, gezamenlijke aanpak 1.3 Het toekomstperspectief: mix! 1.4 Merwede in Utrecht 1.5 Stedelijkheid in Merwede 2. Ontstaan en kwaliteiten 2.1 Ontstaan verkeersader en knooppunten Kwaliteit1: Europalaan - bereikbaarheid Kwaliteit2: Noordkop - creatieve bedrijvigheid Kwaliteit3: Zuidkop - woonontwikkelingen 2.2 Ontstaan landschappelijk Merwedekanaal Kwaliteit: Merwedekanaal - sport en recreatie 2.3 Ontstaan het midden Kwaliteit: Het midden - beschermend 3. Kansen en trends 3.1 Netwerksamenleving 3.2 Bedrijvigheid 3.3 Zakelijke ontmoetingsplekken 3.4 Creatieve industrie 3.5 Belevingseconomie 3.6 Sharing economy 4. Mix Merwede voor stedelijkheid 4.1 Mixmachine 4.2 Hoe werkt de mixmachine? 4.3 Mix deelgebieden 4.4 Mix Mensen 5. Ontwikkelkader Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 3

5 Merwede Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 4

6 Meer Merwede: initiatief ter bevordering van de gebiedstransformatie De naam Meer Merwede wil zeggen: meer van de bestaande kwaliteiten van Merwede plus meer nieuwe kwaliteiten. Nieuwe kwaliteiten zijn de kwaliteiten die nu gemist worden door bestaande gebiedsgebruikers, -bewoners en andere belanghebbenden. Met Merwede refereren we aan het Merwedekanaal, de grootste en oudste kwaliteit van dit gebied. Het Merwedekanaal is één van de vele kwaliteiten die Merwede kent, fysiek en programmatisch. Merwede is een deel van de Merwedekanaalzone en ligt tussen de Balijelaan en de Beneluxlaan (Noord en Zuid) en tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk (Oost en West), in het Zuidwesten van de stad Utrecht. Het gebied heeft al enkele gebruikers, gebouwen en (water)wegen die toekomstbestendig zijn, alleen sluiten vraag en aanbod alsmede gebruik en infrastructuur nog onvoldoende op elkaar aan. De transformatie die in het zuidelijke deel van het gebied is ingezet met het studenten- en starterscomplex City Campus MAX en in het noordelijke deel met de kleinschalige en creatieve bedrijvigheid op het OPG-terrein, zet nog niet door in de rest van Merwede. Om de transformatie in het gehele gebied te versnellen en te ondersteunen, presenteren wij dit ontwikkelingsperspectief. Dit ontwikkelingsperspectief is samengesteld door Emilie Vlieger, locatiemarketeer , Floris Grondman, ontwerper stedelijk landschap , Maurice Hengeveld, communicatieadviseur , Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 5

7 Een nieuwe, gezamenlijke aanpak Meer Merwede streeft naar een gezamenlijke gebiedsaanpak, want alleen lukt het niemand! Gemeenten kunnen minder grote investeringen doen en ontwikkelaars en beleggers zijn voorzichtiger met het nemen van risico s en het beleggen in grote projecten. Masterplannen liggen stil en gemeenten, ontwikkelaars, grondeigenaren en gebiedsgebruikers zijn meer en meer afhankelijk van elkaar geworden. Het is tijd voor een stapsgewijze gebiedstransformatie. Met het Dynamisch Stedelijk Masterplan (utrecht.nl, ) zette de gemeente Utrecht in 2011 een eerste stap op weg naar een nieuwe manier van binnenstedelijke gebiedstransformatie. Merwede was hiervan een onderdeel en de burger werd gevraagd om oplossingen van onderop. Ondertussen zijn eigenaren, ontwikkelaars en gemeente ook bezig met ideeën en plannen voor Merwede. Meer Merwede brengt de plannen en ideeën van belanghebbenden samen. Door het houden van gesprekken en interviews, en door het organiseren van bijeenkomsten waar alle partijen aanwezig zijn en op gelijke voet schetsen aan de toekomst van Merwede. Tussen september 2012 en september 2013 heeft Meer Merwede een aantal van dit soort bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten, gesprekken en interviews waren eigenaren, bewoners, ondernemers, gemeente en gebiedsgebruikers aan het woord. De resultaten zijn verwerkt in dit ontwikkelingsperspectief: Mix Merwede met lef en experiment. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 6

8 Een duurzame aanpak De gezamenlijke aanpak die ingezet is, biedt kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We kunnen duurzaamheid verweven in de gezamenlijke gebiedstransformatie en slim omgaan met energiehuishouding, waterberging, dataverkeer en de aanleg van verkeersinfrastructuur. Dit vraagt niet alleen om fysieke duurzaamheid, maar ook om een sociale duurzaamheid: om samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, gemeente en eigenaren. Deze samenwerkingen kunnen leiden tot ontwikkelingen die nauw aansluiten op de markt en tot lokaal georganiseerd beheer en onderhoud. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 7

9 Het toekomstperspectief: Mix! Merwede wordt een gebied met een gemixt karakter. Een gebied waar landschap en stad in elkaar overvloeien, een gebied met verrassend groene locaties en sociale cohesie. Merwede wordt de plek waar hekken plaats maken voor doorgangen en waar sportief, creatief en zakelijk elkaar niet bijten, maar juist een kruisbestuiving aangaan en innoveren. Merwede is in de toekomst geen monofunctioneel gebied in de stad, maar een multifunctioneel en stedelijk gebied met een mix aan functies, voorzieningen én mensen. Openbare ruimte in de toekomst In de openbare ruimte is zichtbaar wat er allemaal te doen is in Merwede. Kunstenaars zijn ook buiten aan de slag en nemen deel aan het creëren van een bijzondere openbare ruimte. Festivals of ongeorganiseerde ontmoetingen zijn Merwede niet vreemd. Wandelpaden zijn ook skatepaden en andersom. De hoofdfietsroute langs het Merwedekanaal is meer dan dat: het is een coachpad, hardlooproute en bootcampparcours. Het laatste is te herkennen aan de sportobjecten, zoals rekstokken, of kunstobjecten en zitplaatsen die ook als sportobject gebruikt worden. De automobilist kent met name de Europalaan en weet dat hij in het gebied vooral te gast is. Langs de Kanaalweg is langzaam verkeer leidend. Dit is voor de automobilist geen probleem, want in het gebied zijn er voldoende openbare parkeermogelijkheden. Gebouwen in de toekomst Bestaande panden die een nieuwe functie hebben gekregen, zijn gecombineerd met nieuwbouw van woningen, ontmoetingsplekken en kleinschalige bedrijvigheid. Er is een hoge dichtheid aan wonen, die aansluit op de grote vraag in Utrecht, waarbij woningen worden gemengd met andere functies als fysieke webwinkels, horecagelegenheden en flexwerkplekken. Kunst en sport zijn als vanzelfsprekend aanwezig in en tussen de gebouwen. Wie verder kijkt, ziet hofjes, woningen in een landschappelijke omgeving en misschien zelfs zelfbouw en gedeelde tuinen en werkplaatsen. Het delen van werkruimten is niet vreemd voor wie in Merwede werkt. Delen vergroot individuele mogelijkheden en sociale cohesie. De gezelligheid en bedrijvigheid die in tijden van leegstand gemist werd, is er nu wel. Nu is Merwede immers een stedelijke omgeving waarin zowel op grote als op kleine schaal is gebouwd en getransformeerd. Merwede is een gebied waar de nieuwe economie terecht kan. Er is veel bedrijvigheid en er zijn veel georganiseerde activiteiten en voorzieningen. Een aantrekkelijke omgeving om in te wonen. Openbare en private ruimten hebben een overlap en gaan een relatie met elkaar aan. Zo zijn groenstructuren niet meer gevangen achter stoepen of greppels, maar vormen zij het gebied tot een geheel. Doorgangen en wegen worden als groen ervaren met bomen, struiken en wilde bloemen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 8

10 Merwede in Utrecht Terug naar het nu. Merwede transformeren van een monofunctionele omgeving naar een multifunctionele omgeving: een stedelijke omgeving. Dat is de opgave waar we aan werken. Een stedelijke omgeving is gewenst, want Utrecht groeit en Merwede ligt niet meer aan de rand van de stad. Merwede is slechts zo n tien minuten fietsen van het Centraal Station, van waaruit veel ontwikkelingen plaatsvinden in het Zuidwesten van de stad. Ontwikkelingen bij het Muntpark, plannen voor het Jaarbeursterrein, hoogwaardig openbaar vervoer, nieuwe woonontwikkelingen als Parkhaven met aan de overkant het opnieuw geopende Villa Jongerius: allemaal nieuwe kwaliteiten en kansen in de Merwedekanaalzone en voor Merwede. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 9

11 Stedelijkheid in Merwede Enkele kwaliteiten van een stedelijke omgeving blijken dan ook al aanwezig in Merwede zelf. Het gebied is, mede dankzij de Europalaan als bestaande verkeersader, goed te bereiken met de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Dit zijn hoogstedelijke kwaliteiten die kansrijk zijn voor wonen en bedrijvigheid. Niet voor niets zien we op de verkeersknooppunten nieuwe woningen, zoals op de Zuidkop bij City Campus MAX, en is de creatieve industrie een opkomende industrie in de Noordkop op het OPG-terrein. Langs het Merwedekanaal kun je fijn sporten en recreëren: een landschappelijke kwaliteit waar bewoners en gebiedsgebruikers nu al erg van genieten. En er is een middengebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan waar de tuin van Mobach één van de weinig bereikbare plekken is. Wie voor het eerst in deze openbare tuin komt, is verrast door de geborgenheid, het vele groen en de aanwezige rust. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 10

12 Ontstaan en kwaliteiten Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 11

13 Ontstaan en kwaliteiten Door de ligging en het ontstaan van het gebied, kunnen we stellen dat Merwede is opgedeeld in drie deelgebieden: de Europalaan als verkeersader met het Anne Frankplein en het Europaplein als verkeersknooppunten, de zijde van het Merwedekanaal met de Kanaalweg, en het tot nu toe ontoegankelijke midden. De verschillende kwaliteiten die deze gebieden met zich meebrengen, bieden kansen voor een hoogstedelijk karakter, een landschappelijk karakter en een geborgen karakter. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 12

14 Ontstaan verkeersader en knooppunten Mede door de grootschalige uitbreiding van Kanaleneiland en de daarbij passende infrastructuur vierde Merwede In de jaren 70 hoogtij als distributiegebied. Merwede was een goede locatie voor distributie, vanwege de nabijheid van de Ring Utrecht en de ligging op een kruising van twee belangrijke verkeersaders in (en uit) de stad Utrecht: de Europalaan en de Beneluxlaan. Onder andere door de uitbreiding van de stad en het toegenomen autoverkeer zijn de distributiepanden nu naar omliggende gemeenten als Nieuwegein vertrokken. Merwede kreeg vanaf de jaren 00 te maken met grootschalige leegstand. In dezelfde periode steeg de vraag naar studentenen starterswoningen in de stad. Merwede blijkt een gunstige locatie voor deze doelgroepen: in 2009 werd City Campus MAX (MAX) opgeleverd met zo n studenten- en starterswoningen Europalaan Noordkop Zuidkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 13

15 Kwaliteit1: Europalaan-bereikbaarheid De distributiepanden, busremise en tippelzone, op dit moment aan de Europalaan gevestigd, zijn prominent aanwezig en hebben nog een functioneel karakter. Zowel de panden als de routing door het gebied zijn hier vooral praktisch ontworpen en ingericht. Een gunstige plek voor (commerciële) bedrijvigheid en opslag, gezien de grootste kwaliteit van deze locatie: de bereikbaarheid met zowel de auto en vrachtwagen als met het openbaar vervoer en de fiets. Europalaan Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 14

16 Kwaliteit2: Noordkop-creatieve bedrijvigheid De Noordkop van Merwede huisvest veel sociale en creatieve ondernemers in de kunst- en cultuursector, waaronder ook sportgerelateerde ondernemers. De Kantine in Vechtclub XL en de workspace van De Alchemist zijn semiopenbare plekken, waarin werk van huurders getoond wordt in combinatie met lunchmogelijkheden en congresen vergadergelegenheden. Een deel van de architectuur in dit gebied leent zich goed voor deze nieuwe bedrijvigheid. De opslaghallen zijn karakteristiek en bieden fysiek ruimte voor de diverse transformaties. Onderaan de Balijebrug is een olifantenpad omgetoverd tot skate-, fiets-, en wandelpad. Het pad is aangelegd door Meer Merwede, skaters en Stadswerken Utrecht en faciliteert het langzame verkeer tussen het centrum van Utrecht en Merwede. Verkeer dat steeds meer te zien is op deze plek. Noordkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 15

17 Kwaliteit3: Zuidkop-woonontwikkelingen City Campus MAX is een extravert gebouw. Het is een herkenbaar icoon voor de omgeving en huisvest meer dan starters en studenten. De appartementen zelf en de binnentuin van MAX zijn minder opvallend, zelfs meer geborgen. Subway en Cool Blue zijn voorzieningen voor omwonenden, maar ook voor langsrijders. Naast City Campus MAX komt het Startblok (werktitel). Startblok wordt minder massaal en krijgt een groenstrook die het landschappelijke karakter van het Merwedekanaal met de woonblokken verbindt. Deze bestaande en verwachte woonontwikkelingen zorgen nu al voor meer stedelijkheid in Merwede. Zuidkop Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 16

18 Onstaan landschappelijk Merwedekanaal Het Merwedekanaal is aan het eind van de 19e eeuw gegraven als onderdeel van de scheepvaartroute tussen Nederland en Duitsland. Industrie vestigde zich langs het kanaal, maar lang duurde dit niet: het kanaal werd snel te klein, het Amsterdam- Rijnkanaal werd gegraven en nam geleidelijk de functie van het Merwedekanaal over. Industrie vertrok en distributie kwam in de plaats. Het Merwedekanaal raakte in onbruik en de roeiverenigingen namen het in gebruik als roeibaan, met de rechte kilometer langs Merwede. Ook de woonbootbewoners vonden hun plek langs Merwede. Langs het kanaal ontstond hierna steeds meer sportief en recreatief gebruik. Merwedekanaal Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 17

19 Kwaliteit: Merwedekanaal - sport en recreatie Langs het Merwedekanaal is nu al veel activiteit in de openbare ruimte. We zien bijvoorbeeld veel hardlopers uit de buurt, fietsers die van en naar hun werk fietsen en wandelaars die pauze hebben of een flinke wandeling maken langs het kanaal. Maar ook wielrenners racen voorbij, terwijl roeicoaches met een megafoon meefietsen met de roeiers in het Merwedekanaal. Auto s gaan van en naar de kantoren en bedrijven die langs het kanaal gevestigd zijn. Samen maken zij gebruik van de Kanaalweg en het kanaal. De woonbootbewoners in het Merwedekanaal zijn de enigen die stilliggen. De diverse activiteiten zorgen voor korte, informele ontmoetingen en een levendige, maar ook rustgevende sfeer. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 18

20 Onstaan het midden Het midden is ontstaan door de kavelverdeling en de infrastructuur in Merwede. De industrie had slechts behoefte aan verbinding met het Merwedekanaal en de distributie had genoeg aan een goede verbinding met de Europalaan. Zo ontstonden er twee kanten die met de rug naar elkaar liggen. De kavels zijn gemarkeerd met hekken en als voetganger kun je een paar van die ruggen tegenkomen. Zo grenst een vijver op het Smart Business Park aan de achterkant van de voormalige Vendex-hallen en wie langs de sportschool Gym4all naar achteren loopt, kijkt uit op het terrein van Roto Smeets en Post NL. Hier kom je verschillende hekken tegen van drie aan elkaar grenzende kavels. middengebied Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 19

21 Kwaliteit: Het midden - beschermend Het midden is beschermend. Hier zijn geen drukke wegen en alle gevaren worden geweerd. Nu nog met hekken en camera s, maar in de toekomst kan dit subtieler met slimme ontwerpoplossingen en meer sociale controle. Om deze sociale controle te bereiken heeft het gebied nog behoefte aan levendigheid en meer eigenzinnige of extraverte voorzieningen zoals kunstgaleries, een open atelier en werkplaatsen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 20

22 Trends en Kansen Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 21

23 Netwerksamenleving De kansen en trends die benoemd zijn tijdens bijeenkomsten en gesprekken, zijn kansen en trends die passen binnen de huidige netwerksamenleving. De netwerksamenleving is een snelle samenleving waarin hiërarchie meer en meer vervaagt en waarin communicatiestromen niet meer alleen via centrale media gaan, maar vooral decentraal via sociale media. Door deze decentralisering van communicatiestromen ontstaan nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tussen bedrijven, ondernemers en burgers. Vaak ontstaan hierdoor kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines die op hun beurt weer innovatie tot stand brengen. Hoewel communicatie in de netwerksamenleving voor een groot deel online plaatsheeft, veranderen deze nieuwe media juist de fysieke stad en brengen zij nieuwe ontmoetingsplekken tot stand. Onderzoeker Martijn de Waal beschrijft dit in zijn boek De stad als interface (2013). De netwerksamenleving vraagt om een mix aan activiteiten en ontmoetingsplekken. Activiteiten zoals evenementen en ontmoetingsplekken zoals horecagelegenheden lokken de nodige fysieke ontmoetingen uit tussen diverse bewoners en ondernemers. Deze ontmoetingen dragen bij aan onderlinge samenwerkingen en sociale duurzaamheid. De mix aan activiteiten, mensen en type omgevingen die kansrijk zijn voor Merwede zijn omschreven in de volgende trends en kansen: bedrijvigheid, zakelijke ontmoetingsplekken, creatieve industrie, belevingseconomie en sharing economy. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 22

24 Bedrijvigheid De bereikbaarheid van het gebied biedt kansen voor doelgericht winkelen, togo horecaconcepten en voor herontwikkeling tot kleinschalige bedrijvigheid. De Europalaan biedt, zeker met haar infrastructurele voordelen, kans voor kleinschalige distributie. Geen distributie met vrachtwagens, maar wel met kleinere busjes en bakfietsen. Vanuit webwinkels is er namelijk behoefte aan kleinere overslagpunten en showrooms (Showrooming or norooming? ecommerce- the impact on property, businessimmo.com). Bovendien kunnen op dit soort plekken ook in hoge dichtheid woningen gebouwd worden, al dan niet boven de bedrijvigheid. Het type wonen waar de meeste vraag naar is, zoals studenten- en starterswoningen is kansrijk. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 23

25 Zakelijke ontmoetingsplekken Zakelijke of informele horecagelegenheden zijn geliefde werkplekken van flexwerkers en zzp ers. Niet voor niets staat de koffie op het meest centrale punt bij flexwerklocaties als Seats2Meet, een flexwerkplek die zijn geld verdient met de verhuur van vergaderruimtes. Dit soort locaties zijn kansrijk, zeker met het groeiende aantal bewoners in en rondom Merwede. Voor de kantoren die nog wel gevuld zijn in deze omgeving is dit bovendien een toegevoegde waarde: zij hebben meer locaties en voorzieningen ter beschikking voor hun werknemers en klanten. Dit type werken kan niet zonder het toevoegen van woningen. Appartementen in semihoge dichtheid met ruim voldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoners als (zakelijke) bezoekers. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 24

26 Creatieve industrie Knooppunten zoals het Anne Frankplein in de infrastructuur van Merwede versterken het ontmoetingskarakter en de kans om meer bezoekers van buiten de stad aan te trekken voor de sport, kunst en cultuur in het gebied. Dit biedt een goed klimaat voor meer (semi)openbare ontmoetingsplekken, gelieerd aan de diverse sport- en kunstorganisaties. Broedplaatsachtige plekken als deze bieden kansen voor de rest van Merwede. Er zal namelijk meer vraag komen naar ruimte voor creatieve ondernemers, omdat de creatieve industrie hard groeit in Utrecht (DUIC.nl, ). Kleinschalige woningen zoals studentenwoningen en galeriewoningen, maar zelfbouwwoningen gaan goed samen met een creatieve omgeving. De (semi)openbare ontmoetingsplekken en ondernemers op deze knooppunten zijn kansrijk voor een kruisbestuiving tussen de zakelijke en creatieve industrie in Merwede. Deze kruisbestuiving wordt veroorzaakt door informele georganiseerde ontmoetingen, zoals netwerkborrels, exposities en andere bijeenkomsten en kan innovatie teweegbrengen wanneer samenwerking ontstaat. Goede voorbeelden van innovatie door samenwerking tussen de zakelijke en creatieve industrie zijn de producten van Philips en de samenwerking tussen kunstenaar Daan Roosegaarde en Heijmans waar het project Smart Highway uit ontstond (NRC, ). Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 25

27 Belevingseconomie Pauzerende werknemers, wandelaars en (recreatie)fietsers vinden steeds vaker hun plek in Merwede. Dit biedt kansen voor de toekomst. De recreatieve zone langs het Merwedekanaal is namelijk de toegangsweg naar diverse landschappen buiten de stad. Dit biedt mogelijkheden voor sportactiviteiten, culturele activiteiten en, daaraan gekoppeld, mobiele horeca. Mobiele horeca zien we steeds vaker op dit soort plekken, zo beschikt LaLotta Cantina bijvoorbeeld over een verrijdbare pizzaoven. Aan de HKU studeerde Jan Pieter Middelkoop dit jaar af met De Krappe Hap. Het doel van Jan Pieter: gezelligheid brengen op revitaliserende plekken. Een belangrijke ontwikkeling is het creëren van een beleving om het product heen. Met deze mobiele beleving reizen zij naar festivals en culturele activiteiten door heel Nederland. Zo namen LaLotta Cantina en Jan Pieter Middelkoop eind juni 2013 onder meer deel aan het festival Merwede Leeft! In een landschappelijke omgeving past ook een landschappelijk type wonen dat tevens aansluiting zoekt bij één van de andere sferen in het gebied. Bijvoorbeeld bij de hoogstedelijke sfeer, zoals ook te zien is bij de woningen bij Park Transwijk, die met de voordeur grenzen aan een straat en met de achterdeur aan het park. Of juist bij de geborgen sfeer, zoals de woonboten die hun voortuin hebben aan het Merwedekanaal en hun achtertuin aan het Merwedeplantsoen. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 26

28 Sharing economy Merwede kent ook rustige en opvallend groene en blauwe plekken, zoals diverse oude bomen en een sloot die resteert uit de tijd dat er tuinbouw was in het gebied. Deze kwaliteiten bieden kansen voor kleine, meer rustige plekken die Utrecht zo typeren. Plekken als de werven en hofjes in het stadscentrum, tuinen in Parkhaven en lanen zoals bij het Vondelparc in Rivierenwijk. Naast dit type wonen past ook een nieuw werklandschap goed in Merwede. Utrecht Manifest sprak in juni 2012 over Het nieuwe werklandschap (De Architect, september 2012). Dit type werk kan figuurlijk, maar ook letterlijk plaatsvinden vanuit schuurtjes die fysiek en sociaal met elkaar verbonden zijn. Het zijn deze nieuwe ambachtslieden die hier goed passen. Goede voorbeelden van het nieuwe werklandschap zijn Kapitaal, een gedeelde werkplaats voor vormgevers in het centrum van Utrecht, Rotslab in Rotsoord, waar onder andere 3D printers gedeeld worden en Ja indus in Merwede, waar een hout- en staalbewerkingsplaats ter beschikking wordt gesteld aan de huurders van het pand. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 27

29 Mix Merwede voor stedelijkheid Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 28

30 Mixmachine De omschreven trends en kansen uit het vorige hoofdstuk vormen samen een wenselijk en kansrijk perspectief voor Merwede. Dit perspectief kan alleen gerealiseerd worden in een gemixte en geprogrammeerde omgeving. Voor Merwede ligt de uitdaging in het mixen van de verschillende kwaliteiten, kansen, trends en type woningen in de verschillende ontwikkelingen. Daarvoor hebben wij de mixmachine gemaakt waarin rood (hoogstedelijk Merwede), groen (landschappelijk Merwede) en paars (geborgen Merwede) kunnen worden gemixt tot een fijne en leefbare omgeving. Hoe kan een stedelijke ontwikkeling ook voor creatieven interessant zijn, een landschappelijke en open omgeving worden en misschien ook een geborgen ruimte bezitten? Dat zijn de combinaties die uit de mixmachine kunnen rollen. Combinaties die in zijn geheel voor iedereen in Merwede interessant zijn, mits gecombineerd met een programma door ondernemers en andere organiserende partijen. Ondernemers en organisaties spelen hierom een belangrijke rol in de ontwikkeling van Merwede. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 29

31 Mixmachine Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 30

32 Hoe werkt de mixmachine? Voorbeeld 1 woningen met gedeelde tuin en versmarkt Startblok (werktitel) Let op: dit is een voorbeeld! Meer Merwede kan geen beloftes doen m.b.t. ontwikkelingen van derden. Startblok wordt een hoogstedelijk woonmilieu met een relatief hoge dichtheid aan kleine en middelgrote appartementen. De groene strook tussen de twee geplande bouwblokken door leidt enerzijds naar het landschappelijke Merwedekanaal en anderzijds naar de hoogstedelijke voorzieningen onder City Campus MAX. De trap naar de groenstrook toe geeft het tussengebied een meer geborgen karakter waardoor het minder uitnodigt als doorgangsroute, maar meer als groene ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Wanneer er een programma wordt toegevoegd aan deze (semi) openbare ruimte, zoals een voedseltuin die LaLotta Cantina graag zou starten, krijgt deze plek een geborgen karakter én is er een eerste programma. Hierdoor ontstaan er weer kansen voor horeca en misschien wel voor een versmarkt in de buurt. Deze versmarkt kan gecombineerd worden met culturele activiteiten zoals een festival of kunstmarkt met lokale producten. Kansrijk voor kruisbestuiving tussen de twee werelden en niet alleen interessant voor Merwede, maar ook voor andere culinaire en cultuurliefhebbers uit Utrecht en omgeving. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 31

33 Hoe werkt de mixmachine? Voorbeeld 2 festival met blijvende sport- en speelobject en woningen OPG-terrein Let op: dit is een voorbeeld! Meer Merwede kan niet spreken in de naam van derden. Skatepark Utrecht, Circus DIEDOM en Boulderhal Sterk vormen een sportcluster op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan. Deze organisaties hebben een creatief én sportief karakter. Individueel hebben zij een sterk eigen karakter en zijn het actieve subculturen met een gericht eigen netwerk. Met festivals, open dagen en andere activiteiten spreken zij ook een breder publiek aan. Het bestaande skatepad kan een toevoeging krijgen met bijvoorbeeld een klimwand en een balanceerlijn op de parkachtige punt onder de Balijebrug. Dit verbindt het sportcluster met de landschappelijke omgeving. Een deel van de panden op het OPG-terrein is zeer geschikt voor deze creatieve en sportieve doeleinden, maar een groot deel voldoet hier niet aan en kan vervangen worden door bijvoorbeeld studentenwoningen en zelfbouw. Zo kan (hoogstedelijk) wonen toegevoegd worden aan dit sportieve cluster in zowel een landschappelijke als creatieve omgeving. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 32

34 Mix deelgebieden Merwede bezit al diverse kwaliteiten en kansrijke plekken en ondernemers, maar het meeste zit verborgen achter hekken en is omsloten door de infrastructuur. Kansrijke plekken, ondernemers, bewoners en gebiedsgebruikers missen ontmoetingsplaatsen, voorzieningen en een kleinere schaal in de fysieke omgeving. De deelgebieden hebben deze schaal nauwelijks en mixen nog niet. Ook de bestaande bebouwing leent zich nog niet voor een mix van functies en voorzieningen en voor de benodigde en gewenste hogere dichtheid van woningen in Merwede. Doorgangen zijn een deel van de oplossing: zij doorbreken de grootschalige ruimte en infrastructuur en openen het gebied. Hierbij verbeteren ze de mobiliteit voor zowel langzaam als snel verkeer en zorgen ze ervoor dat er meer kruispunten, en aldus meer kansrijke ontmoetingsplaatsen ontstaan. Ook versterken doorgangen de wisselwerking tussen de hoogstedelijke, geborgen en landschappelijke kwaliteiten van Merwede. Onderstaand omschrijven wij zes doorgangen die zijn ontstaan vanuit de ontwerpsessies tijdens bijeenkomsten en de gesprekken en interviews van Meer Merwede. Iedere doorgang heeft een eigen karakter, afhankelijk van de bestemming Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 33

35 Doorgang 1: Vechtclub XL Doorgang één zorgt ervoor dat Vechtclub XL aan een weg komt te liggen en niet meer opgesloten zit tussen hekken en busremise. Dit maakt dat hun Kantine kansen biedt als openbare horecagelegenheid en, gezien de actieve ondernemers, als locatie voor kruisbestuivingen en innovatie. Doorgang 2: Toekomst Dit is de enige doorgang die er nu al is en de enige plek waar je dwars door het gebied kunt kijken, op het terrein van Roto Smeets en langs de busremise. Een doorgang op deze kavels is nodig wanneer er getransformeerd wordt naar een gemixte leefomgeving. Doorgang 3: Waterverbinding Op deze locatie ligt een doodlopende waterweg die is overgebleven uit de tijd dat er nog tuinders zaten in Merwede. Langs het water kan een mooie natuurlijke park-/ kanaalverbinding ontstaan. Een brug over het Merwedekanaal kan Rivierenwijk met Merwede verbinden. Deze doorgang trekt het landschappelijke karakter naar Rivierenwijk en dwars door toekomstig hoogstedelijk en beschermend Merwede naar een volgend groen gebied: Park Transwijk. Doorgang 5: City Campus MAX Op dit moment loopt de weg tussen City Campus MAX en Praxis dood tegen een hek. Wanneer deze weg wordt doorgetrokken, is er een betere verbinding tussen het park, de bushalte, de Europalaan, het Merwedekanaal en het toekomstige Startblok. Dit bevordert de verbinding met voorzieningen en infrastructuur en daarmee het gevoel van stedelijkheid voor beide woonontwikkelingen. Doorgang 6: Noord-Zuid verbinding Deze doorgang is het meest uitdagend en hoeft zeker niet als een rechte lijn het gebied doormidden te snijden. Het is wel een belangrijke doorgang, namelijk de enige die ervoor zorgt dat men het gebied werkelijk van binnenuit kan benaderen. Het is geen doorsteek of kortere route, maar een nieuwe weg met verschillende type kruispunten die kansen biedt voor nieuwe bestemmingen in het midden van Merwede. Doorgang 4: LaLotta Cantina Langs deze doorgang, dwars door het Smart Business Park, ligt LaLotta Cantina. Een kansrijke cateraar met een mooie locatie. De locatie kan heel goed een openbare horecagelegenheid worden wanneer deze niet meer op het bedrijvenpark ligt, maar langs een doorgaande weg in de omgeving van woningen en kantoren en als afslag of onderdeel van een sport- en recreatieroute. Meer Merwede - ontwikkelingsperspectief 34

compact, gezond en gelukkig Ontwikkelambitie voor Utrechtse stadswijk in wording

compact, gezond en gelukkig Ontwikkelambitie voor Utrechtse stadswijk in wording compact, gezond en gelukkig Ontwikkelambitie voor Utrechtse stadswijk in wording Compact, gezond en gelukkig meermerwede.nl Meer Merwede, 19 November 2015 Meer Merwede - ontwikkelambitie 2 Over dit ambitiedocument

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk

Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Geldrop-Mierlo bouwt aan een groene wijk Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet. Een wijk die past

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014 Plan Vlampijpzone Bureau Niche Februari 2014 Omschrijving Het Idee Sociale cohesie versterken door middel van een groene, inspirerende ontmoetingsplek. Het Plan Een ontmoetingsplek in het groen; een boomgaard

Nadere informatie

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders.

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. www.luchenwaaranders.nl Lekker leven. Het kan, gewoon hier! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet.

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o.

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / februari 2006 Dordrecht west Op de kaart van ca 1850 zijn nog de resten van slenken

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I N M K O F L E A B C D J G I H februari 2016 CU update over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant Er gebeurt van alles in het Stationsgebied, maar waar wordt nou precies aan gewerkt?

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die Het nieuwe werken in hartje Heerlen Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die je kunt afstemmen op de activiteiten die je uitvoert. Die jou laat doen waar je goed in bent, van

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

VEEMARKTKWARTIER 3.0

VEEMARKTKWARTIER 3.0 VEEMARKTKWARTIER 3.0 1 VEEMARKTKWARTIER 3.0 2 Plantoelichting Toelichting op het nieuwe plan voor VMK. Het nieuwe plan is een, in verband met het huidige tijdsbeeld, bijgestelde gebiedsvisie, maar binnen

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE COMMERCIELE RUIMTE TE HUUR ORANJEKWARTIER, AMSTERDAM Type : Commerciële ruimten Locatie : Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein Parkeerplaatsen : Betaald parkeren Oranjekwartier,

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Inhoud - Algemene / technische omschrijving appartementen 2, 3 - Plattegrond appartementen 4, 5,

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

9 locaties voor flexibel werken in Nederland

9 locaties voor flexibel werken in Nederland 9 locaties voor flexibel werken in Nederland 1. Zaamen in Haarlem www.zaamen.nl Een inspirerend flexwerkkantoor voor ondernemers en bedrijven met een luxe lounge als sociaal hart, eigen bar en bedrijfsrestaurant.

Nadere informatie

4. Kan het college aangeven waar het verschil van inzicht heeft tussen de plannen van de initiatiefnemers/ontwikkelaars?

4. Kan het college aangeven waar het verschil van inzicht heeft tussen de plannen van de initiatiefnemers/ontwikkelaars? 2016 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 57 Vragen van de heren D.N.E.A Gilissen, M.A. Koning, J. Wijmenga en mevrouw B.P. Paardekooper (ingekomen op 24 maart 2016 en antwoorden door het college verzonden op 26 april

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord.

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord. Toelichting Kansenkaart Meer info Toelichting Meer info Voorwoord Toelichting Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord Kansenkaart Meer info Toelichting Voorwoord Kansenkaart 2020 Mogelijkheden

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT VESTERHOUT Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT Eeuwenlang was Voorhout met haar bebouwing een speldenknop op de landkaart. In 1988 vierde Voorhout

Nadere informatie

Kolkweg 20-01 t/m 20-36 8243 PN Lelystad Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR

Kolkweg 20-01 t/m 20-36 8243 PN Lelystad Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR Showroom, atelier of met kantoor met bedrijfsruimte op goede zichtlocatie vanaf de Visarenddreef, aan de rand van industrieterrein "Noordersluis". Het pand maakt

Nadere informatie

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl.

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl. zorgeloos huren nabij het stadshart van Utrecht Oplevering 1 februari 2013 Diverse woningtypes Woonoppervlak van 56,9 tot 112,7 m 2 Inclusief parkeerplaats Voorzien van tuin, terras, balkon of loggia Huurprijs

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL a t e l i e r DUTCH WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL GEMEENTE SMALLINGERLAND JUNI 2010 INLEIDING Inleiding Proces Stap 1: Ideeënbus Stap 2: Thema s Stap 3: Raamwerk Stap 4: Wij bouwen een wijk 2.0 INLEIDING INLEIDING

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ is Studio BliQ is het future center van de gemeente Oss. Met studio BliQ wil de gemeente Oss een klimaat stimuleren waarin creativiteit, innovatie

Nadere informatie

CARING IS SHARING. Arthur van Schendelstraat 550 als HUB voor bewuste bedrijven

CARING IS SHARING. Arthur van Schendelstraat 550 als HUB voor bewuste bedrijven CARING IS SHARING Arthur van Schendelstraat 550 als HUB voor bewuste bedrijven Inspiratiebijeenkomst, dinsdag 23 juni 2015, 17.00 19.00 Arthur van Schendelstraat 550 te Utrecht Wie:!! Wat:! Waarom:! Ambitie:!

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

OntheMove. the smart way to stay!

OntheMove. the smart way to stay! OntheMove the smart way to stay! OntheMove transformeert lege kantoren en gebouwen JDdVarchitecten en adviseurs transformeert (leegstaande) kantoren tot nieuwe lifestyle concepten zoals hotels, care4all

Nadere informatie

NIEUWE KANSEN VOOR STUDENTEN- HUISVESTING IN UTRECHT

NIEUWE KANSEN VOOR STUDENTEN- HUISVESTING IN UTRECHT NIEUWE KANSEN VOOR STUDENTEN- HUISVESTING IN UTRECHT 5 juni 2013 Studentenwoonmonitor Utrecht, 2011: Onder studenten van UU, HU, HKU en ROC een tekort van 9000 woningen, ongeveer evenveel zelfstandig

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Ruimtelijke scenario s

Ruimtelijke scenario s Ruimtelijke scenario s Remco Looman, Marjolein Pijpers-van Esch, Heleen Bothof, Jos Jonkhof, Valerie Koppelle Een collectief van ontwerpers heeft gedurende het project Gebruik de Lege Ruimte de ruimtelijk

Nadere informatie

Een nieuw hart in de stad

Een nieuw hart in de stad Een nieuw hart in de stad 1 Inhoudsopgave Rura Nova,... Nieuw perspectief voor Roermond 7 Kruispunt in de stad 9 Centraal in het dynamische Roermond 11 Waar je wereld samen komt 17 Het nieuwe werken en

Nadere informatie

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven

Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Ontwikkelingen Houthaven en Blok 0 mei 2013 uitgave van Projectbureau Houthaven Afbeelding: Impressie Blok 0 Inleiding Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat de Amsterdamse

Nadere informatie

Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498

Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498 Academie voor Bouw en Infra, Avans Hogeschool Tilburg Wim Vissers 1120498 Inhoud Locatie Probleemstelling Vooronderzoeken Randvoorwaarden en doelstellingen Scenario s Visie Verkaveling Realisatie Locatie

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen nabij voorzieningen. Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen nabij voorzieningen. Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk Huizen van Hoekstra & van Eck Akkerwinde 80, 1689 NW Zwaag Praktijkruimte met eigen ingang mogelijk Heerlijke badkamer met ligbad en separate douche Lichte woonkamer en heerlijke tuin op het zuidwesten

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

TO WORK OR NOT TO WORK

TO WORK OR NOT TO WORK TO WORK OR NOT TO WORK E E N I N I T I AT I E F V O O R E E N I N S P I R E R E N D E E N C R E AT I E V E W O O N W E R K O M G E V I N G I N AL M E R E H O U T N O O R D, W I J K V O O R I N I T I AT

Nadere informatie