Branchegroep Retail. Uitkomsten consumentenonderzoek. De ontwikkelingen in het consumentengedrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchegroep Retail. Uitkomsten consumentenonderzoek. De ontwikkelingen in het consumentengedrag"

Transcriptie

1 Branchegroep Retail Uitkomsten consumentenonderzoek. De ontwikkelingen in het consumentengedrag

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Samenvatting 2. Uitkomsten onderzoek 2.1 Boodschappen doen 2.2 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt 2.3 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt 2.4 Parkeren 2.5 Het assortiment 2.6 Huismerken 2.7 Uitheemse en etnische producten 2.8 Biologische producten 2.9 Non-food producten 2.10 Fairtrade producten 2.11 Gezonde keuze keurmerken 2.12 Woonsituatie en eetgedrag 3. Verschillen ten opzichte van Onderzoeksverantwoording 5. Deloitte en de levensmiddelendetailhandel

3 Inleiding De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met bijzonder veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar Consumententrends in de supermarkt. Voor dat genoegen is ook alle reden. Immers, 2006 was het jaar van het absolute herstel in de branche! De aantrekkende economie en het toenemende consumentenvertrouwen maakten het mede mogelijk dat de supermarktbranche als geheel, een netto winst wist te realiseren van maar lieft! Met kennis van het veranderende consumentengedrag kunnen we deze resultaten verder uitbouwen opdat ook 2007 een fantastisch jaar mag worden! Consumentenonderzoek In juni namen meer dan 2700 consumenten aan dit onderzoek deel. Een aantal uitkomsten is zeker verrassend te noemen. Dit is op zich niet vreemd; na de voorgaande magere jaren heeft de consument het vertrouwen weer herwonnen en zet haar/zijn oude gewoonten overboord. Ik noem hier alvast een aantal significante zaken. Ten opzichte van vorig jaar valt op dat meer mensen alleen een primaire supermarkt hebben of alleen een primaire en secundaire supermarkt hebben. Daarbij is meteen het belang van kwaliteit en gemak sterk toegenomen. Zo zijn naast prijs ook verse producten, vriendelijk personeel en de parkeermogelijkheden van doorslaggevend belang. Keurmerken krijgen ook steeds meer betekenis. Kortom, de consument verandert. Laten we met die kennis ons voordeel doen. Contact Wij zijn als branchegroep benieuwd naar uw reactie en bespreken graag de gerapporteerde bevindingen met u. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met mij of de andere branchegroepleden. Op pagina 53 van het andere deel van dit rapport treft u een lijst aan met alle contact-gegevens. Als voorzitter van de Branchegroep Retail van Deloitte, wens ik u een nuttig en plezierig gebruik van het Consumentenonderzoek en de editie 2007 van de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel toe. Paul Op Heij Deloitte Branchegroep Retail September 2007 Aan de andere kant van dit rapport treft u het rapport Bedrijfsvergelijking 2007 Levensmiddelendetailhandel aan. Het jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel met het brancheoverzicht en de bedrijfsvergelijking. 3

4 4

5 1. Samenvatting In opdracht van Deloitte voert Flycatcher jaarlijks een onderzoek uit, met als doel inzicht te verkrijgen in de consumententrends in de supermarkt. Dit jaar wordt specifiek aandacht besteed aan trends ten aanzien van het assortiment, zoals huismerken, Fairtrade producten, biologische producten en producten met een gezonde keuze keurmerk. In totaal hebben 2730 consumenten aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 63%. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Boodschappen doen De overgrote meerderheid van de respondenten komt wekelijks in de supermarkt. Een groot gedeelte hiervan zelfs meerdere keren. Slechts 9% vindt het vervelend om boodschappen te doen. Weekfolder Weekfolders blijven belangrijk, en een aanbieding daarin kan ook aanleiding zijn om een andere supermarkt te bezoeken. De weekfolder wordt door bijna de helft van de respondenten regelmatig gebruikt, 35% leest de folder soms. Voor de helft van de respondenten is een aanbieding soms aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken, voor 18% is dit vaak of altijd het geval. De weekfolder wordt ook door de helft van de respondenten gebruikt als middel om prijzen te vergelijken. 21% Vergelijkt de prijzen op basis van advertenties in huis- aan huisbladen. Uit de nadere analyses blijkt dat aanbiedingen uit de weekfolder in 2007 minder vaak aanleiding zijn om een andere supermarkt te bezoeken dan in Boodschappenlijstje Door veel respondenten wordt een boodschappenlijstje van te voren gemaakt. Echter vrijwel iedereen wijkt in de winkel af van het lijstje, bij bepaalde aanbiedingen, als ze iets anders leuks of lekkers zien, als het lijstje niet compleet is, of als een product niet aanwezig is. In 2007 wordt minder gebruik gemaakt van een thuis opgesteld boodschappenlijstje dan in Mensen die wel gebruik maken van een lijstje wijken hier in de winkel ook vaker van af ten opzichte van vorig jaar. Bijna de helft van de respondenten kiest pas in de supermarkt welke verse producten ze kopen, een kwart maakt de keuze al van te voren. Primaire, secundaire en tertiaire supermarkt De meest bezochte supermarkten zijn de Albert Heijn (63%) en de C1000 (35%). Ook de Aldi (23,7%) en Lidl (25,9%) worden door relatief veel respondenten bezocht, maar vaker als secundaire supermarkt. Opvallend is ook dat Albert Heijn nog het grootste aandeel heeft bij de secundaire supermarkt, met 21,7%. Een redelijk deel van de respondenten heeft geen tertiaire supermarkt (30,7%). Ten opzichte van vorig jaar valt vooral op dat in 2007 significant meer mensen alleen een primaire supermarkt hebben of alleen een primaire en secundaire supermarkt. Er wordt dus minder "geshopt" dan vorig jaar. Daarnaast wordt vooral Aldi minder vaak bezocht als secundaire of tertiaire supermarkt. Uitgaven De respondenten geven gemiddeld 100 euro per week uit in de supermarkt, dit komt neer op ongeveer 43 euro per gezinslid. Bij de primaire supermarkt wordt gemiddeld E 65,21 besteed, E 23,98 bij de secundaire supermarkt, en E 10,93 bij de tertiaire supermarkt. De top 10 primaire supermarkten waar het meest wordt besteed zijn Dekamarkt (E 76,38), Albert Heijn (E 72,46) en Plus (E 72,19). Kwaliteitsaspecten van de supermarkt De primaire supermarkt wordt gemiddeld door de respondenten beoordeeld met een 7,7. Bij Jumbo is men het meest tevreden, de klanten van deze winkelketen zijn met name tevreden over de kassa-afhandeling. Het belangrijkste kwaliteits-aspect van de supermarkt blijkt overigens wel nog de prijs te zijn. Daarnaast zijn de verse producten op de groente- en fruitafdeling en vriendelijk personeel belangrijk. De keuze voor een primaire supermarkt wordt vooral bepaald door de afstand die men moet reizen tot de supermarkt. Ook vinden veel mensen het gemakkelijk als ze eenmaal weten waar alle producten in de winkel liggen. Parkeren 10% Van de respondenten moet bij de supermarkt betalen om te parkeren. Een klein deel van hen krijgt het parkeergeld door de supermarkt weer terugbetaald. Iets minder dan de helft geeft aan dat parkeerkosten reden zijn om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. Bij een groot deel blijkt het echter om een hypothetische kwestie te gaan: ze kunnen gratis parkeren, maar als dit niet zo zou zijn, zouden ze naar een andere supermarkt gaan. 5

6 Het assortiment Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat het assortiment uitgebreid mag worden, ook al kost het dan meer tijd om alle boodschappen te vinden. Het belangrijkste aspect van het assortiment van een supermarkt is volgens de respondenten een goede kwaliteit van groente en fruit. Ook een ruime keuze in groente en fruit, goede kwaliteit vlees en vleeswaren en goede huismerken worden erg belangrijk gevonden. Het minst belangrijk is de keuze aan verse vis, biologische producten, Fairtrade producten en branchevreemde producten. Een klein deel van de respondenten (1) vindt dat er nog andere aspecten van het assortiment belangrijk zijn. Ze vinden het belangrijk dat er geen lege schappen zijn, dat er sprake is van goede hygiëne, dat vegetarische producten aanwezig zijn, en dat producten niet over de datum zijn. Voor 4 van de respondenten is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. In veel gevallen gaat het dan om de Aldi of de Lidl. Een uitbreiding van het assortiment wordt over het algemeen als positief ervaren, terwijl men een inperking vaak vervelend vindt. Huismerken Voor 79% van de respondenten is de prijs de belangrijkste reden om huismerken te kopen. 64% Vindt dat huismerken dezelfde kwaliteit hebben als A-merken. Vrijwel iedereen zal een huismerk dat goed bevalt ook in de toekomst blijven kopen. Een groot deel, 48% van de respondenten, koopt nu niet meer A-merken dan een jaar geleden. Ongeveer de helft geeft aan dat een kwalitatief goed huismerk reden is om een bepaalde supermarkt te bezoeken. Toch blijkt de meerderheid geen voorkeur te hebben voor een specifiek huismerk. Top 7 genoemde huismerken zijn; AH-Huismerk, Euroshopper, C1000, Perfect, O Lacy, Super de Boer. Uitheemse en etnische producten Iets meer dan de helft van de respondenten koopt wel eens uitheemse of etnische producten in de supermarkt. 24% Van deze respondenten koopt deze producten alleen in de supermarkt, 16% koopt deze in een speciaalzaak, en 16% in een supermarkt in combinatie met een speciaalzaak. 18% Vindt het wenselijk dat het assortiment uitheemse producten in de supermarkt uitgebreid wordt. Artikelen die volgens respondenten zouden moeten worden toegevoegd, zijn bijv. Turks brood, kouseband, roti en spekkoek. Biologische producten Iets meer dan een kwart van de respondenten kiest wel eens bewust voor biologische producten in de supermarkt. Twee derde koopt nooit bewust biologische producten. De belangrijkste redenen voor het niet kopen zijn dat deze producten te duur zijn en dat men er niet aan denkt. Wanneer men biologische producten koopt gaat het, in de meeste gevallen, om minder dan 20% van het totale aankoopbedrag. Het grootste gedeelte van de respondenten denkt dat biologische producten 10-15% en 15-20% duurder zijn. 66% Geeft aan dat ze meer biologische producten zouden kopen als er geen of minder prijsverschil was. Bij minder prijsverschil gaat het dan om 5-10%. Prijsverschil is dus een belangrijk issue. Non-food producten Een derde van de respondenten koopt wel eens branchevreemde non-food producten in de supermarkt. Het gaat hierbij dan vaak om het kopen van boeken, kleding/textiel en CD s/dvd s. De meesten vinden het echter minder belangrijk dat de supermarkt dit soort producten aanbiedt. 19% Is zelfs van mening dat een supermarkt deze producten helemaal niet zou moeten aanbieden. Toch geeft eveneens 21% aan dat het non-food assortiment reden is om een bepaalde supermarkt te bezoeken en dat het assortiment uitgebreid moet worden. 6

7 Fairtrade De helft van de respondenten komt in de supermarkt wel eens producten tegen met een Fairtrade keurmerk. 21% Kiest echter bewust voor dit soort producten in de supermarkt, en 34% vindt dat het assortiment uitgebreid moet worden. De belangrijkste redenen om geen Fairtrade producten te kopen zijn dat deze duurder zijn en dat men er niet op let of er niet aan denkt. 33% Zou wel Fairtrade producten kopen als het prijsverschil 5% zou zijn. Indien het prijsverschil 10% zou zijn zou 14% het Fairtrade product kiezen. Gezonde keuze keurmerken De meerderheid van de respondenten geeft aan wel eens een gezonde keuze keurmerk tegen te komen in de supermarkt. 39% Kiest in de supermarkt wel eens bewust voor producten met een dergelijk keurmerk. De helft vindt het belangrijk dat met een keurmerk wordt aangegeven hoe gezond een product is, maar slechts 18% let echt vaak op logo s. Hier staat tegenover dat 60% van mening is dat zij geen keurmerk nodig hebben om te bepalen of een product een gezonde keuze is. Een derde is van mening dat producten met een keurmerk duurder zijn. Ook vindt meer dan een derde dat de keurmerken gebruikt worden voor reclame van het product, en vindt de helft dat een keurmerk alleen door de overheid mag worden toegekend. Een derde vindt de keurmerken desondanks betrouwbaar. 39% Geeft aan dat zij vanwege alle verschillende keurmerken door de bomen het bos niet meer zien. 7

8 8

9 2. Uitkomsten onderzoek In dit hoofdstuk worden de resultaten (de rechte tellingen) weergegeven door middel van tabellen en grafieken. De belangrijkste resultaten worden tevens kort beschreven. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 2.1 Boodschappen doen Vindt u het leuk om boodschappen te doen? % 2006 Ja, heel leuk 158 6% 6% Ja, leuk % 33% Nee, niet leuk, maar ook niet vervelend % 51% Nee, niet leuk 185 7% 7% Nee, helemaal niet leuk % De overgrote meerderheid van de respondenten komt wekelijks in de supermarkt om boodschappen te doen. Een groot gedeelte hiervan zelfs meerdere keren. 7% 6% 35% Hoe vaak gaat u zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen? % keer per week of vaker % 14% 2-4 keer per week % 57% 1 keer per week % 23% 1-3 keer per maand 156 6% 4% Minder dan 1 keer per maand of nooit 58 Totaal % 100% 23% 6% 13% 56% Slechts 9% vindt het vervelend om boodschappen te doen. De helft staat hier neutraal tegenover, en iets minder dan de helft vind het wel leuk om boodschappen te doen. 50% 43% Maakt altijd of vaak gebruik van de weekfolder. In 18% van de gevallen is een aanbieding altijd of vaak aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken, waar dit vorig jaar nog 23% was. Gebruikt u de folder met aanbiedingen voor uw wekelijkse aankopen? % 2006 Altijd % 15% Vaak % 31% Soms % 33% Zelden % 13% Nooit 217 8% 7% N.v.t. 6 0% 1% 100% 14% 8% 14% 29% 35% 0% 9

10 Is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken? % 2006 Altijd 82 3% 5% Vaak % 18% Soms % 46% Zelden Nooit % 10% 100% 2 11% 3% 15% Bijna de helft van de respondenten kiest pas in de supermarkt welke verse producten ze kopen, een kwart maakt de keuze al van te voren. Wanneer beslist u doorgaans wat u koopt wanneer het gaat om verse artikelen zoals groente, fruit en vlees? % 2006 (n=2672) Voordat ik naar de supermarkt ga % 23% In de supermarkt, als ik de producten % 50% kan zien Ik koop geen verse producten % 25% in de supermarkt Wisselend 37 1% 1% 100% 49% Meer dan de helft van de respondenten maakt in de supermarkt meestal gebruik van een thuis opgesteld boodschappenlijstje. Echter vrijwel iedereen wijkt van het lijstje af bij bijvoorbeeld bepaalde aanbiedingen, als het lijstje niet compleet blijkt te zijn, indien een product niet aanwezig is of als ze iets andere leuks of lekkers zien. Maakt u gebruik van een thuis opgesteld boodschappenlijstje? % 2006 Altijd % 29% Vaak % 36% Soms % 18% Zelden % Nooit 226 8% 7% 100% 14% 8% 14% 29% 46% Van de respondenten vergelijkt de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar, op basis van de weekfolders. Een derde vergelijkt de prijzen op basis van gevoel. 21% vergelijkt de prijzen op basis van advertenties in huis aan huis bladen. 24% Vergelijkt de prijzen niet. Hoe vergelijkt u de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk) % 2006 (n=2672) o.b.v. advertenties in landelijke dagbladen 82 3% 5% o.b.v. advertenties in regionale dagbladen 219 8% 11% o.b.v. advertenties in huis-aan-huisbladen % 25% o.b.v. weekfolders % 49% o.b.v. consumententests op TV, 121 5% 6% in dagbladen en tijdschriften via internet 231 9% 10% door posters in supermarkten 188 7% 7% op basis van mijn eigen gevoel % 30% op een andere manier 119 4% 4% nooit % 2 35% 0% Wijkt u in de winkel wel eens af van uw boodschappenlijstje? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) % 2006 (n=2446) Nee, nooit 32 1% 4% Ja, bij bepaalde aanbiedingen % 58% Ja, indien mijn lijstje niet compleet is % 38% Ja, als een bepaald product niet aanwezig is % Ja, als ik iets anders leuks of lekker zie % 45% Ja, om een andere reden 27 1% 10

11 2.2 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt In het navolgende wordt gesproken van primaire, secundaire en tertiaire supermarkt. Met primaire supermarkt wordt bedoeld de supermarkt waar men regelmatig, als vaste klant, het grootste deel van de boodschappen doet. De secundaire supermarkt is de supermarkt waar men - na de primaire supermarkt - het meest boodschappen doet en de tertiaire supermarkt is de supermarkt waar men - na de primaire en secundaire supermarkt - het meest boodschappen doet. Daarnaast zijn de primaire, secundaire en tertiaire supermarkten, winkels waar men minimaal één keer per maand boodschappen doet. Niet iedereen heeft dus een secundaire en tertiaire supermarkt. De meest bezochte supermarkten zijn de Albert Heijn (63%) en de C1000 (35%). Ook de Aldi (34%) en Lidl (26%) worden door relatief veel respondenten bezocht, maar vaker als secundaire of tertiaire supermarkt. Kunt u aangeven welke supermarkten u als uw primaire, secundaire en tertiaire supermarkt beschouwt? Primaire supermarkt Secundaire supermarkt Tertaire supermarkt Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief Totaal Albert Heijn , ,7% ,4% 63,3% Super de Boer 157 5,9% 180 6,7% 174 6,5% 19,1% Plus 146 5,5% 139 5, 92 3,4% 14,1% Coop 34 1,3% 38 1,4% 43 1,6% 4,3% Spar 7 0,3% 22 0,8% 18 0,7% 1,8% C ,9% ,7% 212 7,9% 34,5% Jumbo 183 6,8% 92 3,4% 84 3,1% 13,4% Deen 42 1,6% 24 0,9% 19 0,7% 3, Dekamarkt 58 2, 44 1,6% 24 0,9% 4,7% Vomar 34 1,3% 30 1,1% 29 1,1% 3,5% Jan Linders 45 1,7% 26 1,0% 17 0,6% 3,3% Golff 9 0,3% 9 0,3% 5 0, 0,9% Poiesz 25 0,9% 19 0,7% 12 0,4% 2,1% Boni 19 0,7% 14 0,5% 12 0,4% 1,7% Aldi 220 8, ,0% ,5% 33,7% Bas van der Heijden 50 1,9% 34 1,3% 26 1,0% 4,1% Digros 19 0,7% 17 0,6% 7 0,3% 1,6% Dirk van den Broek 124 4,6% 67 2,5% 46 1,7% 8,9% Hoogvliet 57 2,1% 32 1, 18 0,7% 4,0% Lidl 171 6,4% ,1% 251 9,4% 25,9% Nettorama 50 1,9% 24 0,9% 11 0,4% 3, Overige 72 2,7% 107 4,0% 113 4, 10,9% Geen ,1% ,7% - totaal % % % - 11

12 Kunt u aangeven welke supermarkten u als uw primaire, secundaire en tertiaire supermarkt beschouwt? Albert Heijn 13,4% 21,7% 28, Super de Boer 5,9% 6,7% 6,5% Plus 5,5% 5, 3,4% Coop 1,3% 1,4% 1,6% Spar 0,3% 0,8% 0,7% C1000 7,9% 11,7% 14,9% Jumbo 3,4% 6,8% 3,1% Deen 1,6% 0,9% 0,7% Dekamarkt 1,6% 2, 0,9% Vomar Jan Linders Golff Poiesz Boni Aldi Bas van der Heijden 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,7% 0,6% 0,3% 0,3% 0, 0,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 0,4% 1,9% 1,3% 1,0% 8, 15,0% 10,5% Digros Dirk van den Broek Hoogvliet Lidl Nettorama overige 0,7% 0,6% 0,3% 2,5% 4,6% 1,7% 1, 2,1% 0,7% 0,9% 1,9% 0,4% 2,7% 4,0% 4, 6,4% 10,1% 9,4% geen 0% 7,1% 30,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Primaire supermarkt Secundaire supermarkt Tertiaire supermarkt 12

13 De respondenten geven gemiddeld 100 euro per week uit in de supermarkt, hetgeen ongeveer 43 euro per gezinslid betekent. Hiervan wordt gemiddeld 65 euro uitgegeven in de primaire supermarkt, 24 euro in de secundaire supermarkt en 11 euro in de tertiaire supermarkt. Kunt u aangeven hoeveel euro u besteedt in deze winkel? Gemiddeld Per gezinslid Gemiddeld bedrag besteed in E 65,21 E 28,25 primaire supermarkt Gemiddeld bedrag besteed in E 23,98 E 10,15 secundaire supermarkt Gemiddeld bedrag besteed in tertiaire E 10,93 E 4,54 supermarkt Totaal E 100,12 E 42,94 Gemiddelde besteding per Primair Secundair Tertair Totaal supermarktformule (in euro) Albert Heijn 72,46 25,92 14,66 113,04 Super de Boer 65,56 23,36 19,76 108,68 Plus 72,19 24,65 14,35 111,19 Coop 71,91 21,37 13,44 106,72 Spar 72,86 16,59 13,22 102,67 C ,81 25,11 13,66 104,58 Jumbo 66, ,64 111,07 Deen 74,71 27,13 18,00 119,84 Dekamarkt 76,38 26,77 14,58 117,73 Vomar 88,53 29,13 14,14 131,80 Jan Linders 58,33 21,81 17,06 97,20 Golff 75,00 33,33 13,00 121,33 Poiesz 57,24 27,11 8,00 92,35 Boni 79,47 26,43 11,83 117,73 Aldi 45,16 26,68 16,90 88,74 Bas van der Heijden 60,90 27,24 24,81 112,95 Digros 62,89 27,65 26,43 116,97 Dirk van den Broek 56,41 21,27 15,76 93,44 Hoogvliet 69,39 24,75 18,72 112,86 Lidl 48,82 29,69 18,35 96,86 Nettorama 57,84 27,29 13,18 98,31 Marktaandeel (top 12) Primaire Secundair Tertair Besteding Bezoek Besteding Bezoek Besteding Bezoek Totaal Albert Heijn 72,46 28, 25,92 21,7% 14,66 13,4% 28,0% C ,81 14,9% 25,11 11,7% 13,66 7,9% 13,8% Aldi 45,16 8, 26,68 15,0% 16,90 10,5% 9,5% Lidl 48,82 6,4% 29,69 10,1% 18,35 9,4% 7,8% Super de Boer 65,56 5,9% 23,36 6,7% 19,76 6,5% 6,7% Jumbo 66,88 6,8% 25 3,4% 16,64 3,1% 6,1% Plus 72,19 5,5% 24,65 5, 14,35 3,4% 5,7% Dirk van den Broek 56,41 4,6% 21,27 2,5% 15,76 1,7% 3,4% Dekamarkt 76,38 2, 26,77 1,6% 14,58 0,9% 2, Hoogvliet 69,39 2,1% 24,75 1, 18,72 0,7% 1,9% Bas van der Heijden 60,90 1,9% 27,24 1,3% 24,81 1,0% 1,7% Vomar 88,53 1,3% 29,13 1,1% 14,14 1,1% 1,6% 13

14 14

15 De primaire supermarkt wordt gemiddeld door de respondenten beoordeeld met een 7,7. Onderstaand treft u de gemiddelde rapportcijfers per supermarkt aan. Hier is bijvoorbeeld te zien dat de Jumbo-klanten het meest tevreden zijn, vooral over de kassaafhandeling. Geef door middel van een rapportcijfer (1-10) aan hoe u uw primaire supermarkt beoordeelt t.a.v. de volgende aspecten: Totaalvoordeel Kwaliteit vers vlees Kwaliteit groenteafdeling Kwaliteit vleeswaren Kwaliteit brood Kwaliteit koelverse maaltijden Kwaliteit kaas Kwaliteit kassaafhandeling (zijn er lange wachtrijen, is het personeel vriendelijk, kloppen de prijzen, etc.) 7,3 7, ,7 7,3 7,3 7,6 Kwaliteit vers vlees per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Jumbo Plus C1000 Deen Albert Heijn Lidl Coop Dekamarkt Jan Linders Hoogvliet Nettorama Super de Boer Vomar Bas van der Heijden Aldi Dirk van den Broek 6,5 6, Kwaliteit groenteafdeling per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): 7,7 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 Totaaloordeel per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Jumbo Deen Hoogvliet Albert Heijn Plus Dekamarkt Jan Linders C1000 Dirk van den Broek Lidl Nettorama Vomar Aldi Bas van der Heijden Super de Boer Coop 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 7, Jumbo Plus C1000 Deen Albert Heijn Lidl Coop Dekamarkt Jan Linders Hoogvliet Nettorama Super de Boer Vomar Bas van der Heijden Aldi Dirk van den Broek 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,0 6,8 6,7 6,

16 Kwaliteit vleeswaren per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Kwaliteit koelverse maaltijden per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Jumbo Deen Hoogvliet Albert Heijn Plus Super de Boer C1000 Jan Linders Bas van der Heijden Koop Dekamarkt Vomar Dirk van den Broek Lidl Nettorama Aldi ,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 Jumbo Albert Heijn Deen Super de Boer Plus C1000 Dekamarkt Jan Linders Hoogvliet Bas van der Heijden Coop Dirk van den Broek Aldi Vomar Lidl Nettorama 7,7 7,7 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,0 7,0 6,9 6,7 6,7 6, Kwaliteit brood per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Kwaliteit kassa-afhandeling per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Jumbo Deen Hoogvliet Albert Heijn Plus Super de Boer C1000 Jan Linders Bas van der Heijden Koop Dekamarkt Vomar Dirk van den Broek Lidl Nettorama Aldi 7,9 7,8 7,6 7,6 7,6 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 6, Jumbo Hoogvliet Plus Deen Jan Linders C1000 Dekamarkt Super de Boer Vomar Albert Heijn Coop Lidl Nettorama Bas van der Heijden Dirk van den Broek 8,6 8,2 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,4 7,4 7,3 7,2 7,2 Aldi 6,

17 Kwaliteit kaas per (primaire) supermarkt (gemiddeld rapportcijfer): Jumbo Deen Hoogvliet Albert Heijn Dekamarkt Jan Linders Super de Boer Plus C1000 Vomar Bas van der Heijden Lidl Coop Aldi Nettorama Dirk van den Broek ,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,0 8,0 17

18 2.3 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt Het belangrijkste aspect van de supermarkt blijkt de prijs te zijn. Daarnaast zijn de verse producten op de groente- en fruitafdeling en vriendelijk personeel belangrijk. Wat vindt u de belangrijkste aspecten van een goede supermarkt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) Prijs Verse producten groente- en fruitafdeling Vriendelijk personeel Korte rijen bij de kassa's Ruime keuze groente- en fruitafdeling Sfeer in de winkel Weinig uitverkochte artikelen Goede parkeergelegenheid Gratis parkeergelegenheid Altijd vers brood tot sluitingstijd Deskundig personeel Persoonlijke servicegerichte aandacht van het personeel Logische opbouw en plaats van de artikelen in de winkel Brede gangpaden Voldoende eigen (huis)merken Duidelijke folder met aanbiedingen Voldoende biologische producten in de winkel Ruime keuze kant-en-klaar maaltijden Goede klachtenafhandeling Goed functionerende winkelwagen Niet goed, geld terug Tegoedbon indien reclame artikel uitverkocht is Ruime keuze verse vis Persoonlijke aandacht van de ondernemer Ruime keuze Fairtrade producten Voldoende voedingsmiddelen die speciaal bestemd zijn voor allochtonen 4 36% 33% 29% 26% 24% 2 21% 15% 14% 1 10% 10% 9% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 0% 5 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18

19 De keuze voor een primaire supermarkt wordt vooral bepaald door de afstand. Ook vinden veel mensen het gemakkelijk als ze eenmaal weten waar alle producten in de winkel liggen. Ook het hebben van een ruime keus is een belangrijke factor. Kunt u aangeven welke zaken uw binding met uw primaire supermarkt bepalen? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=2672) Het is gewoon de dichtstbijzijnde winkel % Ik koop er graag want ik weet inmiddels waar % alle producten liggen en dat is gemakkelijk Ik koop er graag want deze winkel heeft absoluut % de meeste keus Ik koop er graag om een andere reden % Eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar ik % verkies deze primaire supermarkt omdat hij zo goedkoop is Ik kom er graag want ik ben bekend met het % personeel van de supermarkt Ik kom er graag want mijn buurtgenoten/kennissen 66 kopen er ook Eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar 47 dat doe ik niet omdat ik dan parkeerkosten moet betalen en bij mijn primaire supermarkt betaal ik geen parkeerkosten De vindbaarheid van de producten wordt mede bepaald door het assortiment van de supermarkt: hoe meer producten men in het assortiment opneemt, hoe langer de consument nodig heeft om zijn of haar boodschappen bij elkaar te zoeken. Slechts enkele respondenten vinden dat het assortiment ingeperkt moet worden omdat ze te lang bezig zijn met het bij elkaar krijgen van hun boodschappen. Bijna de helft vindt dat het assortiment moet blijven zoals het nu is en van iets meer dan de helft mag het assortiment uitgebreid worden, ook al kost het dan meer tijd om alles te vinden. 2.4 Parkeren 10% Van de respondenten moet bij de supermarkt betalen om te parkeren. Een klein deel van hen krijgt het parkeergeld door de supermarkt weer terugbetaald. Moet u bij uw primaire supermarkt betalen om te parkeren? Ja 154 7% Ja, maar de supermarkt betaalt dit terug 66 3% Nee, ik kan gratis parkeren % Totaal % N.v.t. ik ga nooit met de auto boodschappen doen % 7% 3% Iets minder dan de helft geeft aan dat parkeerkosten reden zijn om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. Bij een groot deel blijkt het echter om een hypothetische kwestie te gaan: ze kunnen gratis parkeren, maar als dit niet zo zou zijn, zouden ze naar een andere supermarkt gaan. Zouden eventuele parkeerkosten voor u reden zijn om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken? Ja Nee % 58% 4 Wat is volgens u de optimale verhouding tussen de breedte van het assortiment en de vindbaarheid / tijd die nodig is om alle boodschappen bij elkaar te krijgen? Denkt u bij het beantwoorden van deze vraag aan uw primaire supermarkt. (n=2672) Het assortiment van mijn primaire supermarkt mag uitgebreid worden, ook al kost het me dan meer tijd om alle boodschappen bij elkaar te krijgen Het assortiment moet blijven zoals het nu is % Het assortiment van mijn primaire supermarkt zou 43 juist ingeperkt moeten worden, het kost me nu al te veel tijd om alle boodschappen bij elkaar te krijgen 19

20 2.5 Het assortiment Het belangrijkste aspect van het assortiment van een supermarkt is volgens de respondenten een goede kwaliteit van groente en fruit. Ook een ruime keuze in groente en fruit, goede kwaliteit vlees en vleeswaren en goede huismerken worden erg belangrijk gevonden. Het minst belangrijk is de keuze aan verse vis, biologische producten, Fairtrade producten en branchevreemde producten. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van het assortiment van een supermarkt? (schaal van 1 tot 10 waarbij 1 = niet belangrijk en 10 = uitermate belangrijk) Goede kwaliteit groente en fruit Ruime keuze groente en fruit Goede kwaliteit vlees en vleeswaren Kwalitatief goede huismerken Goede kwaliteit brood Ruime keuze vlees en vleeswaren Ruime keuze brood Ruime keuze huismerken Ruime keuze A-merken Ruime keuze voorverpakte versproducten Vers groente en fruit na uur Vers brood na uur Vers vlees en vleeswaren na uur Goede kwaliteit verse vis Ruime keuze drogisterij-artikelen Ruime keuze verse vis Ruime keuze biologische producten Ruime keuze Fairtrade producten Verse vis na uur Ruime keuze branchevreemde producten 4,0 5,6 5,5 5,2 5,2 6,1 6,0 6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 7,2 7,2 7,2 7,8 7,7 7,7 7,7 8,0 Een klein deel van de respondenten vindt dat er nog andere aspecten van het assortiment belangrijk zijn. Ze vinden het belangrijk dat er geen lege schappen zijn, er sprake is van een goede hygiene, vegetarische producten aanwezig zijn, en dat producten niet over de datum zijn. Zijn er nog andere aspecten van het assortiment van een supermarkt die u erg belangrijk vindt? Ja, namelijk:* Nee % * Top 7 van de gegeven antwoorden: 88% 1 Antwoord Aantal Gem. cijfer primaire supermarkt Aanwezigheid van de producten / 41 6,0 geen lege schappen Netheid / hygiëne / schoon 22 8,1 Vegetarische producten 19 7,3 Houdbaarheidsdatum 12 Keuze buitenlandse / exotische producten 12 6,4 Breder assortiment 11 7,0 Logische indeling / overzichtelijk 11 7,

21 Hoe beoordeelt u uw primaire supermarkt als het gaat om deze aspecten? Kwalitatief goede huismerken Ruime keuze huismerken Goede kwaliteit vlees en vleeswaren Goede kwaliteit groente en fruit Ruime keuze groente en fruit Ruime keuze vlees en vleeswaren Goede kwaliteit brood Ruime keuze brood Ruime keuze voorverpakte versproducten Ruime keuze A-merken Vers groente en fruit na uur Ruime keuze drogisterij-artikelen Vers vlees en vleeswaren na uur Goede kwaliteit verse vis Vers brood na uur Ruime keuze biologische producten Ruime keuze verse vis Verse vis na uur Ruime keuze Fairtrade producten Ruime keuze branchevreemde producten 7,7 7,6 7,6 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 6,9 6,8 6,8 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,7 5,

22 Wanneer we voorgaande uitkomsten combineren, kunnen we onderstaande grafiek maken. De grafiek is opgedeeld in vier segmenten. Indien een aspect in het bovenste deel valt, betekent dit dat de respondenten er gemiddeld tevreden over zijn. Aspecten die linksonder zitten, worden met een onvoldoende beoordeeld, maar zijn niet zo belangrijk voor de consumenten. Aspecten rechtsonder worden wel belangrijk gevonden maar gemiddeld met een onvoldoende beoordeeld. 8 Tevreden maar minder belangrijk Tevredenheid Keuze huismerken Keuze vlees(waren) Kwaliteit huismerken Kwaliteit vlees(waren) Keuze groente en fruit Kwaliteit groente en fruit Keuze brood Kwaliteit brood Keuze voorverpakte versproducten Keuze A-merken 7 Keuze drogisterij-artikelen Groente en fruit na uur Vlees(waren) na uur 6,5 Belangrijk en tevreden Kwaliteit verse vis Brood na uur 6 Keuze biologische producten Keuze verse vis Verse vis na uur Keuze Fairtrade producten , Keuze branchevreemde producten Belangrijkheid Ontevreden maar minder belangrijk Ontevreden en wel belangrijk 5 22

23 14% Van de respondenten heeft het afgelopen jaar een klacht ten aanzien van het assortiment ingediend bij hun supermarkt of overwogen dit te doen. In de meeste gevallen ging het om een product dat niet aanwezig was, een verstreken houdbaarheidsdatum had of een slechte kwaliteit van een product. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een klacht ingediend bij uw supermarkt ten aanzien van het assortiment? Nee, nooit (door naar vraag 21) % Nee, maar ik heb dit wel overwogen 198 7% Ja, één keer % Ja, 2-3 keer 98 4% Ja, 4-5 keer 8 0% Ja, meer dan 5 keer 7 0% Waar ging deze klacht over? (meerdere antwoorden mogelijk) (N=565) Product was niet aanwezig % Product was niet vers / houdbaarheidsdatum % was verstreken Kwaliteit van een product Onvoldoende keuze vers brood 34 6% Onvoldoende keuze A-merken 31 5% Onvoldoende keuze verse groente / fruit 23 4% Onvoldoende keuze huismerken 13 Onvoldoende keuze biologische producten 13 Onvoldoende keuze vers vlees / vleeswaren 7 1% Onvoldoende keuze branchevreemde producten 4 1% Onvoldoende keuze verse vis 1 0% Onvoldoende keuze Fairtrade producten 1 0% Anders % Voor 4 is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. In veel gevallen gaat het dan om Aldi of Lidl. Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken? Welke supermarkt(en) bezoekt u niet meer vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk) Aldi Lidl Super de Boer Spar C1000 Plus Albert Heijn Nettorama Coop Dekamarkt Jumbo Dirk van den Broek Boni Vomar Bas van der Heijden Hoogvliet Deen Jan Linders Golff Digros Poiesz anders 1% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 10% 19% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Voor 67% van de respondenten is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt juist wel te bezoeken. 9% 9% 3 Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken? Ja % Nee % 33% 67% Ja Nee % 58% 4 23

24 Welke supermarkt(en) bezoekt u juist vaker vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk) Een uitbreiding van het assortiment wordt over het algemeen positief ontvangen, terwijl men een inperking vaak vervelend vindt. Albert Heijn C1000 Lidl Aldi Jumbo Super de Boer Plus Dirk van den Broek Dekamarkt Hoogvliet Bas van der Heijden Coop Deen Vomar Jan Linders Nettorama Digros Poiesz Boni Golff Spar anders 5% 3% 3% 1% 1% 1% 9% 8% 1% 0% 6% 19% 16% 16% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 6 63% Van de respondenten heeft het afgelopen jaar wijzigingen in het assortiment van hun supermarkt opgemerkt. Meestal ging het om een uitbreiding van het assortiment of vervanging van een artikel/merk door een ander artikel/merk. 13% Geeft echter aan dat het assortiment juist minder uitgebreid geworden is. Heeft u in de afgelopen 12 maanden wijzigingen in het assortiment van uw supermarkt opgemerkt? Nee % Ja, het assortiment is minder uitgebreid / % er zijn artikelen/merken vervallen Ja, het assortiment is uitgebreid / % er zijn artikelen/merken bijgekomen Ja, het assortiment is ten aanzien van een aantal % artikelen/merken uitgebreid, maar andere artikelen/ merken zijn vervallen (dit kan ook betekenen dat een bepaald merk door een ander merk vervangen is) Wat vindt u van deze wijziging in het assortiment? Het assortiment is minder uitgebreid / Absoluut Relatief er zijn artikelen/merken vervallen zeer positief 0 0% positief 24 7% niet positief / niet negatief 96 28% negatief % zeer negatief 44 13% totaal % Het assortiment is uitgebreid / Absoluut Relatief er zijn artikelen/merken bijgekomen zeer positief % positief % niet positief / niet negatief 71 10% negatief 3 0% zeer negatief 0 0% totaal % Het assortiment is ten aanzien van een Absoluut Relatief aantal artikelen/merken uitgebreid, maar andere artikelen/merken zijn vervallen zeer positief 5 1% positief % niet positief / niet negatief % negatief % zeer negatief 7 1% totaal % Wat vindt u van deze wijzigingen in het assortiment? Minder uitgebreid Uitgebreid Beide 0% 1% 7% 10% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Helemaal eens 19% 16% 23% 28% 53% Eens Neutraal Oneens 66% 63% 24

25 2.6 Huismerken Voor 79% van de respondenten is de prijs de belangrijkste reden om huismerken te kopen. 64% Vindt dat huismerken dezelfde kwaliteit hebben als A-merken. Vrijwel iedereen zal een huismerk dat goed bevalt ook in de toekomst blijven kopen. De helft geeft aan dat een kwalitatief goed huismerk reden is om een bepaalde supermarkt te bezoeken. Er is bij weinig respondenten verschil in het aantal huismerken dat men koopt, ten opzichte van het jaar daarvoor. Toch blijkt de meerderheid geen voorkeur te hebben voor een specifiek huismerk. Heeft u een specifieke voorkeur voor een bepaald huismerk? Ja, ik geef de voorkeur aan een bepaald % huismerk, namelijk:* Nee, ik heb geen specifieke voorkeur % 20% In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over huismerken ten opzichte van A-merken? 80% Huismerken doen in kwaliteit niet onder voor A-merken 1% 11% 19% 24% 45% * Top 7 van de gegeven antwoorden: Antwoord Aantal AH-Huismerk 196 Euroshopper 75 Aan de verpakking kun je nauwlijks verschil zien tussen A-merken en huismerken 5% 29% 3 33% C Perfect 42 O'Lacy 29 Super de Boer 15 De prijs is de belangrijkste reden om huismerken te kopen 6% 1% 14% 29% 50% AH & Euroshopper 9 Als een huismerk goed bevalt, zal ik het in de toekomst blijven kopen 1% 0% 9% 41% 49% Ik koop nu meer A-merken dan een jaar gelden 4% 1 10% 35% 38% Een kwalitatief goed huismerk is voor mij reden om een bepaalde supermarkt te bezoeken 3% 15% 15% 36% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 25

26 2.7 Uitheemse en etnische producten Iets meer dan de helft van de respondenten koopt wel eens uitheemse of etnische producten. 24% Van deze respondenten koopt deze producten alleen in de supermarkt, 16% van de respondenten koopt deze producten in een speciaalzaak en 16% in een supermarkt in combinatie met een speciaalzaak. Koopt u wel eens uitheemse of etnische producten zoals, kousenband, Surinaamse broodjes, Turkse yoghurt, hâlal vlees, etc.? Nee % Ja, in de supermarkt % Ja, in een speciaalzaak (bijv. een toko) % Ja, zowel in de supermarkt als in de speciaalzaak % 2.8 Biologische producten Iets meer dan een kwart van de respondenten kiest wel eens bewust voor biologische producten in de supermarkt. Twee derde koopt nooit bewust biologische producten. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat deze producten te duur zijn en dat men er niet aan denkt of niet op let. Koopt u wel eens bewust biologische producten? Ja, in de supermarkt % Ja, in een speciaalzaak 114 4% Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak % Nee % Ja, in de supermarkt 18% Nee Ja, in de supermarkt 24% 44% Ja, in een speciaalzaak Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak 4% 10% Ja, in een speciaalzaak (bijv. een toko) 16% Nee 68% Ja, zowel in de supermarkt als in de speciaalzaak 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18% Vindt het wenselijk dat het assortiment uitheemse producten in de supermarkt uitgebreid wordt. Artikelen die volgens de respondenten toegevoegd zouden moeten worden, zijn bijvoorbeeld Turks brood, kousenband, roti en spekkoek. Zou u het wenselijk vinden als het assortiment uitheemse of etnische producten in uw supermarkt uitgebreid zou worden? Ja, noem een artikel dat volgens u echt aan het % assortiment toegevoegd zou moeten worden:* Nee % Waarom koopt u geen biologische producten? (meerdere antwoorden mogelijk) Te duur % Minder lekker 94 5% Ik vind dit niet belangrijk % Ik let hier nooit op / denk er niet aan % Ik weet niet welke producten biologisch zijn 88 5% en welke niet Anders 60 3% Te duur Minder lekker Ik vind dit niet belangrijk Ik let hier nooit op / denk er niet aan 5% 23% 37% 55% 8 Ik weet niet welke producten biologisch zijn en welke niet 5% * Top 7 van de gegeven antwoorden: Antwoord Aantal Turks brood 27 Kousenband 15 Kruiden 14 Halal 9 Roti 9 Spekkoek 8 Turkse yoghurt 7 Anders 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 Wanneer men biologische producten koopt, gaat het in de meeste gevallen om minder dan 20% van het totale aankoopbedrag. Wanneer u wekelijks voor E 100 aan levensmiddelen koopt, hoeveel van die E 100 is dan uitgegeven aan biologische producten? Minder dan 10 euro % euro euro 69 8% euro 28 3% Meer dan 40 euro 29 3% Totaal % 3 8% 3%3% 53% Het grootste gedeelte van de respondenten denkt dat biologische producten 10-15% of 15-20% duurder zijn. Hoeveel procent zijn biologische producten volgens u duurder dan vergelijkbare niet biologische producten? Minder dan 5% 95 4% 5-10% % 10-15% % 15-20% % 20-25% % 25-30% 206 8% 30-35% 116 4% 35-40% 69 3% 40-45% % 161 6% Meer dan 50% 0 0% Minder dan 5% 5-10% 10-15% 15-20% 4% 16% 21% 23% Het grootste deel van de respondenten (66%) geeft aan dat ze meer biologische producten zouden kopen als er geen of minder prijsverschil was. Een kwart hiervan geeft aan dat het belangrijk is 'geen prijsverschil' te hebben, een iets kleiner gedeelte geeft aan dat het prijsverschil niet meer dan 5-10% mag zijn. Zou u meer biologisch kopen als het prijsverschil minder was? Indien ja, kunt u dan aangeven bij maximaal hoeveel procent prijsverschil? Nee % Ja, ik zou meer biologische producten kopen, bij een prijsverschil van: Maximaal 5% % Maximaal 10% % Maximaal 15% 57 Maximaal 20% 42 Maximaal 25% 19 1% Maximaal 30% 12 0% Maximaal 35% 2 0% Maximaal 40% 3 0% Maximaal 45% 1 0% Maximaal 50% 8 0% Ja, ik zou meer biologische producten kopen als % er geen prijsverschil is Nee Ja, ik zou meer biologische producten kopen, bij een prijsverschil van: Maximaal 5% Maximaal 10% Maximaal 15% Maximaal 20% Maximaal 25% Maximaal 30% Maximaal 35% Maximaal 40% Maximaal 45% Maximaal 50% Ja, ik zou meer biologische producten kopen als er geen prijsverschil is 1% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 17% 34% 34% 20-25% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 25-30% 8% 30-35% 35-40% 40-45% 3% 4% 45-50% 6% Meer dan 50% 0% 0% 10% 20% 30% 27

28 2.9 Non-food producten Een derde van de respondenten koopt wel eens branchevreemde non-food producten in de supermarkt. Het gaat hierbij vaak om het kopen van boeken, kleding/textiel en CD's/DVD's Koopt u wel eens branchevreemde non-food producten in de supermarkt? (denk aan producten die niet onder het normale assortiment van een supermarkt vallen, zoals boeken, elektronica, gereedschap, textiel, etc.) Ja, noem een artikel dat volgens u echt aan het assortiment toegevoegd zou moeten worden:* % Nee % Toch geeft 21% aan dat het non-food assortiment reden is om een bepaalde supermarkt te bezoeken De meningen over het al dan niet uitbreiden van het non-food assortiment zijn verdeeld. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over het aanbod van non-food producten in de supermarkt? Supermarkten zouden alleen branchegerelateerde non-food producten moeten verkopen (zoals servies, bestek, pannen, etc.) Supermarkten zouden helemaal geen non-food producten moeten verkopen 5% 10% 8% % 29% 33% 37% 39% 64% 36% Er moet meer non-food in de supermarkt komen, dus ook niet branchegerelateerd 4% 15% 13% 28% 41% * Top 7 van de gegeven antwoorden: Antwoord Aantal Boeken 54 Kleding/textiel 46 DVD's / CD's 42 Electronica 21 Tijdschriften 13 Computers 12 Gereedschap 12 Het aanbod branchevreemde non-food producten is voor mij reden om een bepaalde supermarkt te bezoeken Helemaal eens 5% 16% 19% 27% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens De meesten vinden het echter minder belangrijk dat de supermarkt dit soort producten aanbiedt. Vindt u het belangrijk dat een supermarkt dit soort branchevreemde non-food producten aanbiedt? Zeer belangrijk 46 Belangrijk % Neutraal % Onbelangrijk % Zeer onbelangrijk % 19% 14% 29% 35% 28

29 2.10 Fairtrade producten De helft van de respondenten komt in de supermarkt wel eens producten tegen met een Fairtrade keurmerk. 21% Hiervan kiest bewust voor dit soort producten. Komt u dit soort keurmerken wel eens tegen in de supermarkt? Ja, ik zie regelmatig producten met een % 'gezonde keuze' keurmerk Ja, ik zie af en toe een product met een % 'gezonde keuze' keurmerk Nee, ik zie zo'n keurmerk (vrijwel) nooit % 38% 17% Koopt u wel eens bewust producten met een Fairtrade-keurmerk (bijv. Max Havelaar)? Ja, in de supermarkt % Ja, in een speciaalzaak 111 4% Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak 150 6% Nee % 45% Waarom koopt u geen Fairtrade-producten? (meerdere antwoorden mogelijk) Te duur % Ik vind dit niet belangrijk % Ik let hier nooit op / denk er niet aan % Ik weet niet welke producten Fairtrade zijn % en welke niet Anders 125 6% Ja, in de supermarkt Ja, in een speciaalzaak Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak Nee 6% 13% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Een derde vindt dat het assortiment Fairtrade producten in de supermarkt uitgebreid zou moeten worden. Vindt u dat het assortiment Fairtrade-producten in uw primaire supermarkt uitgebreid moet worden? 51% Ja % Nee % 34% Ja, in de supermarkt 11% 66% Ja, in een speciaalzaak 4% Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak Nee 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De belangrijkste redenen om geen Fairtrade producten te kopen zijn dat deze duurder zijn en dat men er niet op let of niet aan denkt. 79% Voor wat betreft het prijsverschil geeft 14% aan dat ze voor het Fairtrade product zouden kiezen indien het prijsverschil 10% zou zijn, een groter aantal, 33%, zou het Fairtrade product kiezen als het verschil 5% zou zijn. 29

30 Stel dat u kunt kiezen tussen hetzelfde product met een Fairtrade-keurmerk of zonder Fairtrade-keurmerk. Het product met het keurmerk is 10% duurder. Welk product kiest u dan? Het product met Fairtrade-keurmerk % Het product zonder Fairtrade-keurmerk % Weet niet % 14% En als het prijsverschil 5% is? Het product met Fairtrade-keurmerk % Het product zonder Fairtrade-keurmerk % Weet niet % 36% 33% 34% 51% 31% 30

31 2.11 Gezonde keuze keurmerken Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van keurmerken die aangeven hoe gezond een product is, zoals het Gezonde Keuze Klavertje van Albert Heijn of het Ik kies bewust logo. De meerderheid van de respondenten geeft aan dit soort keurmerken wel eens tegen te komen in de supermarkt. 39% Kiest in de supermarkt wel eens bewust voor producten met een dergelijk keurmerk. Komt u dit soort keurmerken wel eens tegen in de supermarkt? Ja, ik zie regelmatig producten met een % 'gezonde keuze' keurmerk Ja, ik zie af en toe een product met een % 'gezonde keuze' keurmerk Nee, ik zie zo'n keurmerk (vrijwel) nooit % 38% 17% 45% Koopt u wel eens bewust producten met een Gezonde keuze keurmerk? Ja, in de supermarkt % Ja, in een speciaalzaak 23 1% Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak 135 5% Nee % Ja, in de supermarkt 39% 76% Vindt dat hij/zij een bewust gezonde eter is. Vindt u van u zelf dat u een bewust gezonde eter bent, dus regelmatig groente, niet te veel vet, etc.? Ja, zeker % Ja, redelijk % Neutraal % Nee, niet echt 249 9% Nee, helemaal niet 41 13% 9% 46% De helft vindt het belangrijk dat met een keurmerk wordt aangegeven hoe gezond een product is, maar slechst 18% let echt vaak op de logo's. 30% Vindt u het over het algemeen belangrijk dat door middel van een keurmerk op een product wordt aangegeven hoe gezond dit product is? Zeer belangrijk % Belangrijk % Neutraal % Onbelangrijk Zeer onbelangrijk 113 4% 1 4% 11% Ja, in een speciaalzaak Ja, zowel in de supermarkt als in een speciaalzaak 1% 5% 34% 40% Nee 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 31

32 Let u in de supermarkt op gezonde keuze logo s op verpakkingen? Altijd 80 3% Vaak % Soms % Zelden % Nooit % 24% 15% Ondanks dat men een keurmerk belangrijk vindt, is 60% van mening is dat zij geen keurmerk nodig hebben om te bepalen of een product een gezonde keuze is, een derde vindt dat de keurmerken betrouwbaar zijn, en 39% geeft aan dat zij door alle verschillende keurmerken door de bomen het bos niet meer zien. Ook vindt meer dan een derde dat de keurmerken gebruikt worden voor reclame van het product, en vindt de helft dat deze alleen door de overheid mogen worden toegekend. 3% 24% 35% Opvallend is dat de mening over "gezonde keuze" keurmerken vaak neutraal is. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Producten met een gezonde keuze keurmerk zijn duurder dan soortgelijke producten zonder keurmerk Ik heb geen keurmerk nodig om te bepalen of een product een gezonde keuze is De gezonde keuze keurmerken zijn betrouwbaar Een gezonde keuze keurmerk geeft alleen aan dat een product de minst slechte keuze binnen een bepaalde groep is en wil niet zeggen dat een product echt gezond is 1% 1% 5% 4% 11% 9% 1 10% 18% 26% 21% 29% 26% 39% 49% 37% 44% 57% De gezonde keuze keurmerken zouden aleen door de overheid toegekend mogen worden 3% 11% 15% 35% 37% De gezonde keuze keurmerken worden alleen maar gebruikt als reclame voor het product / om meer te verkopen 1% 9% 18% 28% 44% Door alle cerschillende keurmerken zie ik door de bomen het bos niet meer 3% 11% 16% 28% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 32

33 2.12 Woonsituatie en eetgedrag De respondenten eten gemiddeld één keer per week vis en ongeveer vijf keer vlees. Ongeveer een kwart eet wel eens vleesvervangers. Hoeveel dagen per week eet u vlees, vis of vleesvervangers? Vlees Vis Vleesvervangers Geen van deze 0,5 0,7 1,0 4, Van de respondenten heeft kinderen, 17% woont alleen en 35% woont samen met een partner zonder kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,7 personen. Wat is uw woonsituatie? Ik woon alleen (einde vragenlijst) % Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorger(s) 113 4% Ik woon samen met mijn partner, zonder kinderen % Ik woon samen met mijn partner en kinderen % Ik woon samen met mijn kinderen, zonder partner 120 4% Anders 52 Ik woon alleen (einde vragenlijst) 17% Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorger(s) 4% Ik woon samen met mijn partner, zonder kinderen Ik woon samen met mijn partner en kinderen 35% 38% Ik woon samen met mijn kinderen, zonder partner Anders 4% 0% 10% 20% 30% 40% Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? Gemiddeld 2,7 33

Consumentenonderzoek 2010

Consumentenonderzoek 2010 Consumentenonderzoek 2010 Deloitte Branchegroep Retail September 2010 Inhoud Inleiding 5 1. Samenvatting resultaten 2010 7 2. Resultaten 11 2.1 Consumentengedrag 11 2.2 Supermarktbezoek en kwaliteitsaspecten

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Consumentenonderzoek 2013

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Consumentenonderzoek 2013 Deloitte Branchegroep Retail September 2013 Consumentenonderzoek 2013 Inhoud Inleiding 4 1. Samenvatting 7 2. Resultaten 11 2.1 Boodschappen doen en prijsvergelijking 11 2.2 Gebruik zelfscan 17 2.3 Online

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Consumentenonderzoek 2014

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Consumentenonderzoek 2014 Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Consumentenonderzoek 2014 Inhoud Inleiding 4 1. Samenvatting 7 Boodschappen doen 7 Prijsvergelijking 7 Nieuwe ontwikkelingen 7 Lokale betrokkenheid 8 Boodschappen

Nadere informatie

Consumentenonderzoek 2015

Consumentenonderzoek 2015 Consumentenonderzoek 2015 Deloitte Branchegroep Retail Juni 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Samenvatting 7 2. Resultaten en verschillen 11 2.1 Boodschappen doen 11 2.2 Prijsvergelijking 14 2.3 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail

Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail September 2016 Consumentenonderzoek 2016 Deloitte Branchegroep Retail Inhoud Inleiding 5 1 Samenvatting 7 2 Resultaten en verschillen 11 2.1 Boodschappen

Nadere informatie

Consumentenonderzoek 2017 Deloitte Branchegroep Retail

Consumentenonderzoek 2017 Deloitte Branchegroep Retail Consumentenonderzoek 2017 Deloitte Branchegroep Retail September 2017 Consumentenonderzoek 2017 Deloitte Branchegroep Retail Inhoud Inleiding 5 1 Samenvatting 7 2 Resultaten en verschillen 11 2.1 Boodschappen

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 Voor het veertiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt november 2009

EKO-tellingen in de supermarkt november 2009 EKO-tellingen in de supermarkt 5 november Voor het twaalfde opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en producten in de schappen van de supermarkt geteld. Sinds 2006 wordt in samenwerking

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt november 2010

EKO-tellingen in de supermarkt november 2010 EKO-tellingen in de supermarkt 2010 4 november 2010 Voor het dertiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de schappen van de supermarkt geteld. Sinds

Nadere informatie

Vragenlijst biologische voeding en superfoods April 2014

Vragenlijst biologische voeding en superfoods April 2014 Vragenlijst biologische voeding en superfoods April 2014 Biologische voeding 1. Wat is uw houding ten opzichte van biologische voeding? zeer positief positief niet positief/niet negatief negatief zeer

Nadere informatie

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt 7 november 2013 Voor het zestiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de

Nadere informatie

Uitkomsten EKO-tellingen 2012 Al voor de vijftiende keer EKO-tellingen in de supermarkt

Uitkomsten EKO-tellingen 2012 Al voor de vijftiende keer EKO-tellingen in de supermarkt Uitkomsten EKO-tellingen 2012 Al voor de vijftiende keer EKO-tellingen in de supermarkt 1 november 2012 Al voor het vijftiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Q1 2016 1 Forse omzetgroei voor supermarkten in kwartaal 1-2016, mede door vroege Pasen. De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) met 2,9% gestegen

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Inleiding. 1 Het marktaandeel van biologisch vlees was in 2008 2,2%, een toename van 0,3% sinds 2007. Bron: Biomonitor

Inleiding. 1 Het marktaandeel van biologisch vlees was in 2008 2,2%, een toename van 0,3% sinds 2007. Bron: Biomonitor Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers Juli 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet van de Supermarktmonitor... 4 1. Prijs van vleesvervangers en biologisch vlees... 4 2. Aanbod van vleesvervangers

Nadere informatie

Lichte omzetgroei supermarkten in april 2015.

Lichte omzetgroei supermarkten in april 2015. 1 Lichte omzetgroei supermarkten in april 2015. In april is de supermarktomzet met 0,5% gestegen van 3,21 miljard naar 3,23 miljard. Per kassabon werd er in april 0,7% meer afgerekend, namelijk 22,25 (april

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Februari 2017 1 Klantenkringen van supermarkten 2 Samenvatting De supermarktomzet is in februari 2017 met 1,9% gestegen van 2,58 miljard (februari 2016) naar 2,63 miljard (februari

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

STICHTING VARKENS IN NOOD

STICHTING VARKENS IN NOOD STICHTING VARKENS IN NOOD 8 augustus 2017 Inhoud Samenvatting rapport...2 Opvallende conclusies over de maand juli 2017...2 Inleiding...2 Beter Leven keurmerk juli 2017...3 Ontwikkeling van het Beter Leven

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

STICHTING VARKENS IN NOOD

STICHTING VARKENS IN NOOD STICHTING VARKENS IN NOOD 4 september 2017 Inhoud Samenvatting rapport...2 Opvallende conclusies over de maand augustus 2017...2 Inleiding...2 Beter Leven keurmerk augustus 2017...3 Ontwikkeling van het

Nadere informatie

STICHTING VARKENS IN NOOD

STICHTING VARKENS IN NOOD STICHTING VARKENS IN NOOD 10 oktober 2017 Inhoud Samenvatting rapport...2 Opvallende conclusies over de maand september 2017...2 Inleiding...2 Beter Leven keurmerk september 2017...3 Ontwikkeling van het

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

STICHTING VARKENS IN NOOD

STICHTING VARKENS IN NOOD STICHTING VARKENS IN NOOD 7 maart 2017 Inhoud Samenvatting rapport...2 Rectificatie cijfers Aldi en Coop...2 Inleiding...2 Beter Leven keurmerk februari 2017...3 Ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk

Nadere informatie

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score www.q-and-a.nl OVER HET ONDERZOEK Algemeen In week 50 van 2011 heeft Q&A Research & Consultancy een kerstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1.600 consumenten. De resultaten

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING Marcel Temminghoff en Niek Damen Presentatie door Monique van Holland Mei 2015, project 18016 1 Resultaten 1.1 Relevantie keurmerk en diervriendelijker 1.2

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPDRACHT: Vergelijkend Supermarkt Onderzoek

PRAKTISCHE OPDRACHT: Vergelijkend Supermarkt Onderzoek PRAKTISCHE OPDRACHT: Vergelijkend Supermarkt Onderzoek Door de lesbrieven, werkbladen en casusopdrachten weet je al veel over marketing, personeelsbeleid en de wereld van de supermarkt. Door goed op te

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Introductie. Supermarktmonitor februari 2011 Varkens in Nood

Introductie. Supermarktmonitor februari 2011 Varkens in Nood Introductie Supermarkten benadrukken graag dat ze dierenwelzijn en milieu hoog in het vaandel hebben staan. De halfjaarlijkse Supermarktmonitor van Varkens in Nood geeft inzicht in de ware inspanningen

Nadere informatie

Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop

Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2012 Consument en supermarktverkoop PT 2012-10 Maart 2012 Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen November 2016 1 Ook in november omzetgroei voor supermarkten. Belang van grijze golf binnen supermarktbestedingen fors en zal verder stijgen. Aankoopgedrag ouderen wijkt fors

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

De barometer week 26:

De barometer week 26: De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers

Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers nummer 3 - januari 2010 Inhoudsopgave De Supermarktmonitor 3 Samenvatting 4 1. Prijs 6 1.1 Waar vindt de consument de goedkoopste biologische vlees? 6 1.2 Waar

Nadere informatie

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Mei 2013 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Gesjoemel in het koelvak

Gesjoemel in het koelvak Tekst 1 Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf

Nadere informatie

Rekenen met procenten: docentenblad

Rekenen met procenten: docentenblad Rekenen met procenten: docentenblad In dit project ga je de prijzen van supermarkten vergelijken. Er zijn drie soorten opdrachten: De prijsverschillen opzoeken van twee of meer supermarkten. De prijzen

Nadere informatie

Rekenen met procenten: leerlingenblad

Rekenen met procenten: leerlingenblad Rekenen met procenten: leerlingenblad In de supermarkt In dit project ga je de prijzen van supermarkten vergelijken. Er zijn drie soorten opdrachten: De prijsverschillen opzoeken van twee of meer supermarkten.

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Rapport enquête supermarkt

Rapport enquête supermarkt Rapport enquête supermarkt februari 2010 Inhoudsopgave pag hoofdstuk 3 Aanleiding Doel enquête 4 Resultaten enquête 10 Tot slot 11 Bijlagen 12 Enquête 14 Geraadpleegde bronnen Aanleiding Begin 2010 werd

Nadere informatie

Presentatie ei innovatie onderzoek

Presentatie ei innovatie onderzoek Presentatie ei innovatie onderzoek Jon Zwijnenburg Kees Wilborts Agenda 1 Onderzoeksverantwoording 2 Conclusies 3 Resultaten 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoeksvragen 4 Dit onderzoek geeft antwoord op

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 18-02-2013 Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 Richting van organisatie Achtergrond Resultaten eerder onderzoek (eigen beheer): Procedure klachtenafhandeling Wachttijden Wens digitale communicatievormen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage

Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage Nederlanders en duurzaam voedsel: bijlage De vragenlijst De enquête is digitaal afgenomen. De rode tekst betreft programmeeraanwijzingen. Intro. De vragen gaan over voeding. Het gaat hierbij om producten

Nadere informatie

Bijlage 8 De enquêtes

Bijlage 8 De enquêtes Vragenlijst A Bijlage 8 De enquêtes De enquête voor verse groenten Graag wil ik u een paar vragen stellen over uw aankoopgedrag van verse producten. Ik ben een studente economie aan de Universiteit van

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, September 2009 2009 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de

Nadere informatie

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014 Vers van de Visser Resultaten LEI-enquête Kees Taal en Mike Turenhout April 2014 Europees Visserij Fonds: Investeren in een duurzame visserij. Vers van de Visser is geselecteerd in het kader van het Nederlands

Nadere informatie

Legitimatie bij alcoholaankoop

Legitimatie bij alcoholaankoop Legitimatie bij alcoholaankoop EFMI Business School Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 11 december 2009 EFMI Business School 1 * Legitimatieregel alcoholaankoop supermarkten gewaardeerd Zijn Nederlandse

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek VOEDSELFRAUDE

Resultaten Panelonderzoek VOEDSELFRAUDE Resultaten Panelonderzoek VOEDSELFRAUDE 2015 September 2016 1 Wat is voedselfraude volgens consumenten? Bij verkoop van voedsel onjuiste informatie vermelden Dat er opzettelijk met ons voedsel gerommeld

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

VOEDSELVERSPILLING METING 2015

VOEDSELVERSPILLING METING 2015 VOEDSELVERSPILLING METING 2015 Marcel Temminghoff en Gerben van Helden Oktober 2015 GfK 2015 Rapportage Voedselverspilling 2-meting Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond, doelstelling en leeswijzer

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

STICHTING VARKENS IN NOOD

STICHTING VARKENS IN NOOD STICHTING VARKENS IN NOOD 31 augustus 2016 Inhoud Samenvatting van de bevindingen...2 Inleiding...2 Eindstand Beter Leven Keurmerk augustus 2016...3 Ontwikkeling van het Beter Leven Keurmerk in 2016...3

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra

Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs,

Nadere informatie

Concurrenten kies je zelf uit

Concurrenten kies je zelf uit Inhoud Voorwoord 7 01. Geef nooit korting! 13 02. Geef in elk geval geen geld! 16 03. Zie ik zo bleek? 19 04. Je kop staat me niet aan 23 05. Nog even naar de prijs kijken 26 06. Bukken terwijl niemand

Nadere informatie

Beste Folder Awards 2013. Algemene onderzoeksrapportage

Beste Folder Awards 2013. Algemene onderzoeksrapportage Beste Folder Awards 2013 Algemene onderzoeksrapportage Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De onderzoeksmethodiek p. 5 3. Ranking 2013 p. 6 4. Resultaten: vooronderzoek p. 7 5. Over Q&A Research & Consultancy

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

1 Ga je in Duitsland tanken?

1 Ga je in Duitsland tanken? Horst aan de Maas-Gevoel Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Duitsland Er zijn prijsverschillen tussen de producten in Nederland en in Duitsland. Er zijn Nederlanders, die in Duitsland gaan tanken

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Bewust en gezond winkelen

Bewust en gezond winkelen Het werkblad sluit aan bij de infofiches waarin je ook meer informatie vindt bij de verschillende opdrachten. Gebruik de infofiches en het werkblad naast elkaar. Opdracht 1 (aansluitend bij infofiche 1)

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

Verrassende uitkomst prijsvergelijking fairtrade artikelen in Venrayse supermarkten

Verrassende uitkomst prijsvergelijking fairtrade artikelen in Venrayse supermarkten Verrassende uitkomst prijsvergelijking fairtrade artikelen in Venrayse supermarkten Begin 2013 deed Nora Badr, studente aan het Raayland, onderzoek bij 129 leerlingen in 6 VMBO klassen in Venray en vroeg

Nadere informatie

Resultaten Winkelonderzoek

Resultaten Winkelonderzoek Resultaten Winkelonderzoek Koopt u wel eens producten of diensten online? 1 Ja 93.4% 2 Nee 6.6% Online shoppen Wat zijn de belangrijkste redenen om online te kopen? (meerdere antwoorden mogelijk) Betere

Nadere informatie

Kun jij slim shoppen?

Kun jij slim shoppen? Kun jij slim shoppen? Wie heeft er al iets gehoord over de Week van het geld? Als ik later groot ben Omgaan met geld is leuk, zeker als je hebt geleerd hoe je dit kunt doen. Als jullie groot zijn, krijgen

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum.

Bij deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de vettest en de groente & fruittest van het Voedingscentrum. Vragenlijst Voeding Inleiding Uw organisatie wil graag meer inzicht krijgen in wat zij op het terrein van voeding voor de werknemers kan betekenen. Door het invullen van deze vragenlijst over uw voedingsgedrag

Nadere informatie

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeiden in 2014 verder door terwijl de totale voedingsbestedingen voor het eerst sinds jaren daalden. Ruim negen op de tien

Nadere informatie